Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Kirjoituksia eri Raamatun aiheista
 

Uusimmat kirjoitukset

 

Tulisiko meidän elää himojemme ja taipumustemme mukaan?

Tulkaa kaikki -liikkeen ideologia tarkastelussa

Rukous välikappaleena Jumalan toiminnalle. Lue, miten rukouksen kautta voidaan odottaa Jumalan vaikuttavan yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä
Lue, miten tiede on mennyt pahasti harhaan ja mitä vaikutusta sillä on yhteiskunnan kehitykseen
Mistä voi päätellä, onko ihminen todella pelastunut ja elävässä uskossa? Lue tästä kaikkein tärkeimmästä asiasta!

Pelastuuko kukaan ihminen, kaikki ihmiset vai vain harvat ihmiset, ja millä tavoin he pelastuvat? Lue lisää tästä kaikkein tärkeimmästä aiheesta

Lue, miten ihmisoikeudet ovat vähitellen katoamassa länsimaista ja miten menemme kohti totalitaristista yhteiskuntaa

Kirje poliitikolle aiheesta, miten kristillinen usko on vaikuttanut ja vaikuttaa yhteiskuntaan

Kommunistit, natsit ja nykyajan arvoliberaalit. Nykyajan arvoliberaalien maailmankuva ja tavoitteet ovat hyvin samanlaisia kuin varhaisilla kommunisteilla ja natseilla

Ateismin heikkoudet. Onko ateismi järkevä maailmankatsomus vai ei? Lue, miksi ateismin pohjalta on vaikea selittää järjellisyyden ja moraalin olemassaoloa

Kouluopetus ja vapaa-ajattelijoiden usko. Vapaa-ajattelijoilla on naturalistinen usko, jolla he haluavat korvata kristillisen uskon sekä uskon Jumalaan kouluissa ja yhteiskunnassa

Oikeutta vai vääryyden puolustelua? Lue, miten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimissä puolustetaan vääryyttä, omaa itsekästä elämäntapaa sekä lisätään varsinkin lasten kärsimystä

Oikeus ja palestiinalaiset. Onko Israel apartheidvaltio ja mikä on palestiinalaisten asema? Onko palestiinalaisten elämä ollut parempi heidän omien johtajiensa alaisuudessa?

Usko ihmisiin vai usko Jumalaan? Monet hylkäävät Jumalan ja uskon häneen, kun he pettyvät ihmisiin. Lue, miksi tällaisessa asenteessa ei ole järkeä

Kristillinen usko ja ihmisoikeudet. Lue, miten kristillinen usko on vaikuttanut myönteisesti ihmisoikeuksiin ja ihmisten aseman parantumiseen

 

 

Maapallon ja elämän lyhyt historia

 

Milloin dinosaurukset elivät? Lue, miksi dinosaurukset elivät lähimenneisyydessä, samaan aikaan ihmisten kanssa. Miljoonat vuodet on helppo kyseenalaistaa todistusaineiston valossa

Miten silmä näkee? - Näemmekö asiat sellaisina kuin ne ovat vai olivat? Meille kerrotaan, että näemme avaruudesta ja tähdistä vain niiden menneisyyden, eikä nykyisyyttä. Tämä näkemys on kuitenkin helppo kyseenalaistaa

Mielikuvitushistoria - miksi miljoonat vuodet ovat tarua? Tiedemiehet ovat tietämättömiä maailmankaikkeuden ja elämän alkuvaiheista sekä niiden iästä. On hyviä syitä, miksi miljoonat ja miljardit vuodet ovat tarua

Vanha vai nuori maapallo? Onko maapallo ja elämä sillä miljardeja vuosia vanhaa vai ei? Lue, miten todisteet eivät tue ateistisia syntyteorioita eivätkä pitkiä ajanjaksoja

Hitaasti vai nopeasti? Luonto-ohjelmissa kerrotaan usein miljoonien vuosien prosesseista. Kuitenkin useat tosiasiat ovat miljoonia vuosia vastaan

Kuinka vanha se on, eli maapallon ikä ja elämä maan päällä? Kymmenet seikat osoittavat miljoonat vuodet valheeksi

 

 

Luominen vai evoluutio?

 

Lue, miten tiede on mennyt pahasti harhaan ja mitä vaikutusta sillä on yhteiskunnan kehitykseen

Darwin mediassa. Evoluutioteoriaa miljoonine vuosineen pidetään mediassa totena, vaikka jatkuvasti tulee esiin todistusaineistoa, joka kumoaa tämän teorian

Mielikuvat pääosassa. Ihmisillä on mielikuva, että tiede on osoittanut todeksi kaikkeuden ja elämän synnyn itsestään sekä kehitysopin. Nämä mielikuvat perustuvat kuitenkin valheeseen

Luominen tarkastelussa. Luominen vai maailmankaikkeuden ja elämän synty itsestään sekä ajatus evoluutiosta? Kumpi näkemys on tosi? Todisteet viittaavat selvästi luomiseen

Teistinen evoluutio tarkastelussa. Teistinen evoluutio on ristiriidassa Raamatun kanssa. Lisäksi käytännön todistusaineisto kumoaa käsityksen teistisestä evoluutiosta

Olosuhteet elämälle - sattumaako? Hienosäätö maailmankaikkeudessa ja maapallolla viittaavat selvästi Jumalan luomistyöhön. Elämä ei ole syntynyt itsestään sattumalta

Kysymyksiä tieteen alueelta. Jos torjutaan Jumalan luomistyö ja hyväksytään evoluutioteoria miljoonine vuosineen, nousee esiin kysymyksiä, joihin on mahdoton antaa järkeviä vastauksia

Miksi ihmisen kehitystä ei ole ollut? Kehittyikö ihminen apinamaisista alkuihmisistä vai luotiinko hänet? Lue, miten evolutionistien omat löydöt kumoavat käsityksen ihmisen kehityksestä

Miten kaikki alkoi? Meille kerrotaan toistuvasti alkuräjähdyksestä ja taivaankappaleiden sekä elämän synnystä itsestään. Lue, miten umpikujassa nämä näkemykset ovat

Onko kehitysoppi totta? Esimerkit evoluutiossa viittaavat aina muunteluun peruslajien sisällä ja sopeutumisesta olosuhteisiin. Alkusolusta ihmiseksi -teoria on hölynpölyä

 

 

Raamatun historia

 

Raamattu ja historia. Raamatun tapahtumien ja henkilöiden historiallisuuden puolesta - mukaan lukien Jeesus - on valtavasti todisteita. Tutustu näihin todisteisiin

Ihmiskunnan alkuhistoria. Raamatun 11 ensimmäistä lukua ovat todellista historiaa. Tähän kuuluvat luominen, syntiinlankeemus, vedenpaisumus ja kieltensekoitus. Lue tästä

Vedenpaisumus. Vedenpaisumuksen historiallisuuden puolesta on runsaasti todisteita luonnossa ja ihmisten perimätiedossa. Lue, miten valtavasti todisteita on

Onko jääkautta ollut? Jääkausi tai jääkaudet. Lue, miten ei ole järkevää teoriaa jääkausien synnylle, ja miten merkit luonnossa viittaavat vedenpaisumukseen, ei jääkausiin

Voiko raamattukritiikkiin luottaa? Raamattukritiikki ja liberaaliteologia ovat nykyajan ilmiöitä. Kriitikoilla on kuitenkin naturalistinen ennakkoasenne, joka ei perustu tieteeseen ja tosiasioihin

"Raamattu ei ole historiallisesti luotettava"

Josefuksen teos Juutalaissodan historia ja Raamatun historia. Samat henkilöt ja tapahtumat, jotka on mainittu Raamatun sivuilla, esiintyvät muissakin lähteissä. Lue, mitä historioitsija Josefus on kirjoittanut

Vanhan testamentin apokryfikirjat ja Raamatun historia. Samat henkilöt ja tapahtumat, jotka on mainittu Raamatun sivuilla, esiintyvät muissakin lähteissä, kuten Vanhan testamentin apokryfikirjat. Lue tästä lisää

Jeesuksen ylösnousemuksen todisteet. Ainut looginen päätelmä on pitää Jeesuksen ylösnousemusta totena. Alkuseurakunnan synty ja kristillisen uskon menestys alkuvaiheessa edellyttää sitä

Historian uudelleenkirjoittaminen eli taruihin kääntyminen. Historiakirjoituksen muuttaminen jälkikäteen on yleistä. Se liittyy erityisesti Raamatun historiallisuuden kieltämiseen ja sen korvaamiseen taruilla

Onko kristillinen usko totta? Havainnot luonnossa, historianlähteet, arkeologia sekä juutalaisissa toteutuneet ennustukset viittaavat kristillisen uskon ja Raamatun luotettavuuteen

Kenen sanaa? Raamattu, Jumalan vai ihmisen sanaa? Lue, miten Raamatun arvovalta nousee Jeesuksesta. Hänen kauttaan voidaan ymmärtää Raamatun ainutlaatuinen merkitys

 

 

Uskon puolustus

 

Kuusi suurta valhetta. Kuusi argumenttia, jotka esiintyvät Jumalan torjuvien ihmisten kirjallisuudessa. Lue, miksi niihin ei kannata uskoa, ja miksi ne perustuvat valheeseen

Kirje vapaa-ajattelijoille. Henkilökohtainen kirje vapaa-ajattelijoille, eli käsitellään vapaa-ajattelijoiden maailmankuvaa ja toimintaa Jumalaa vastaan

Vapaa-ajattelu tarkastelussa. Vapaa-ajattelijat pitävät itseään järkevinä kieltäessään Jumalan. Onko vapaa-ajattelijoiden argumenteissa järkeä vai ei? Lue ja ota selvää!

Avoin kirje Skepsis ry:lle. Skepsis-yhdistyksen tieteellisyys vai epätieteellisyys? Lue, miten Skepsiksen edustajat eivät ole tieteellisiä, vaikka saattavat ajatella niin

Todisteita Jumalasta. Jumalan olemassaolon todisteet. Lue, miten luonto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä lukuisat muut seikat viittaavat Luojan eli Jumalan olemassaoloon

Dawkins ja Jumalharha. Richard Dawkins on tunnettu jumalakielteisyydestään, josta osoituksena on Jumalharha-kirja. Lue, ovatko Dawkinsin argumentit järkeviä vai ei

Kristillinen usko ja ennakkoluulot. Ihmisillä on monenlaisia vastaväitteitä kristillistä uskoa ja Jumalaa kohtaan. Lue, onko näissä vastaväitteissä ja ennakkokäsityksissä järkeä

Miksi armo torjutaan? Tavallisimmat syyt ja vastaväitteet, joiden takia ihmiset kääntävät selkänsä Jumalalle ja pelastukselle. Lue, miksi ne ovat huonoja tekosyitä

Todennäköisyyslaskelmia. Kuinka todennäköistä on (0 - 100 %), että Raamatun opetukset kuten, kadotus, tuomio ja Jeesuksen väitteet itsestään pitävät paikkansa?

Jumalan torjuvat ihmiset. Nykyaikana ihmiset länsimaissa torjuvat Jumalan, koska eivät usko luomiseen tai ovat eri mieltä moraalikysymyksistä

 

 

Maailmankuvat

 

Ateismin heikkoudet. Onko ateismi järkevä maailmankatsomus vai ei? Lue, miksi ateismin pohjalta on vaikea selittää järjellisyyden ja moraalin olemassaoloa

Tieteellinen maailmankuva. Ateistit väittävät usein omaavansa tieteellisen maailmankuvan. Tämä maailmankuva perustuu kuitenkin uskoon ja on ristiriidassa todisteiden kanssa

Tiedemaailma tarkastelussa. Vaikka todisteet kumoavat evoluutioteorian ja viittaavat älykkääseen suunnitteluun, eivät tiedemiehet myönnä tätä naturalistisen maailmankuvansa takia

Olin tiedeuskova. Tiedeuskovat ajattelevat kantansa edustavan tiedettä, järkeä ja kriittistä ajattelua. Kuitenkin he turvautuvat uskoon selittäessään kaiken alkuperää

Maailmankatsomukset puntarissa: naturalismi / ateismi, panteismi, polyteismi ja teismi. Lue, miksi kristillinen teismi on järkevä maailmankatsomus

Taikasana. Fundamentalisti on taikasana, jota monet käyttävät torjuessaan Jumalan. He luulevat olevansa tieteellisiä, vaikka perustautuvat uskoon

Nykyihmisen uskomuksia. Naturalismi ja usko ihmisen kehitykseen ovat nykyajan virtauksia länsimaissa. Mutta kuka on konservatiivi ja kuka ei? Asiaa voi katsoa eri puolilta

Kuka on konservatiivi?

Miten toimittajia huijataan? Perustuuko tiedonvälitys faktoihin vai mielikuvitukseen? Lue, miten toimittajia ja meitä muita huijataan tieteen ja moraalin alueella

Media ja Jumala vastakkain, Mediassa kiistetään usein Jumalan asema luojana sekä hyökätään kristillistä moraalia vastaan. Ovatko esitetyt väitteet järkeviä vai ei? Lue aiheesta

 

 

Jumala

 

"Jumalaa ei ole olemassa"

"Älykästä suunnittelua ei ole"

"Jumalasta ei voida tietää mitään"

Todisteita Jumalasta. Jumalan olemassaolon todisteet. Lue, miten luonto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä lukuisat muut seikat viittaavat Luojan eli Jumalan olemassaoloon

Jeesuksen Jumaluus. Jeesuksen jumaluuteen ja iankaikkiseen olemassaoloon viittaavat sadat Raamatun jakeet. On syytä uskoa, että hän on taivaasta tullut Jumalan Poika ja Jumala

Onko Jumala hyvä vai paha? Onko Jumala hyvä ja oikeudenmukainen vai ei? Monet eivät käsitä, että Jeesus oli ja on taivaallisen Jumalan täydellinen kuva

Mielikuvitusjumala. Monilla on heidän oman mielensä tuotetta oleva jumala; jumala, jonka luo kaikki tiet ovat samanarvoisia ja joka ei tuomitse ketään hänen teoistaan

Luoja, Tuomari, Vapahtaja. Jumala on luoja, tuomari ja vapahtaja. Luomisen voi päätellä loogisestikin, ja omatuntomme viittaa tuomioon. Lisäksi Raamatun ilmoitus kertoo vapahtajasta

Jeesus yksin-oppi tarkastelussa. Lue, miksi tämä ns. ykseysoppi, jossa kielletään Jumalan kolminaisuus, ei voi olla totta Raamatun valossa

 

 

New age ja itämaiset uskonnot

 

Saatananpalvonta. Saatananpalvonta, satanismi, Musta Raamattu ja black metal-musiikki kiehtovat monia, mutta ovat osa laajasta petoksesta ja valheesta ihmisiä kohtaan

Onko jälleensyntyminen totta? Jälleensyntyminen, sielunvaellus, reinkarnaatio. Lue, miksi ei ole järkevää uskoa jälleensyntymiseen

Millainen Jumala on? Lue, miksi ei kannata uskoa hindulaiseen ja panteistiseen (kaiken jumaluus) käsitykseen jumalasta

Monta tietä Jumalan luo? Hindulaisuus ja New Age eli Uuden aikakauden liikkeen käsitys, että kaikki tiet vievät saman Jumalan luo. Miksi ei ole syytä uskoa tähän käsitykseen?

Mitä ufot ovat? Lue, miksi ei ole syytä uskoa ufojen olevan avaruusaluksia vierailta planeetoilta tai avaruudesta, vaan että kyseessä ovat ihmisiä pettävät henget

Spiritismi. Meediot, kanavointi, kummitusilmiöt, automaattikirjoitus. Lue, miksi ei kannata uskoa, että voimat näiden ilmiöiden takana ovat hyviä, vaan että kyseessä on petos

Asiaa horoskoopeista. Horoskoopit, Horoskooppimerkit, astrologia. Miksi ei kannata uskoa siihen astrologian näkemykseen, että eläinradan tähdet vaikuttavat kohtaloomme?

Mikä voima sinussa vaikuttaa? On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

Vaihtoehtoisen lääketieteen vaarat. Mikä voima vaikuttaa eri hoitomuotojen takana, kuten henkiparannus, energiaparannus, reiki ja akupunktio? Ovatko kyseessä neutraalit voimat vai valhehenget?

Äiti Amma ja Jumala. Karma vai armo? Miksi äiti Amma ei voi antaa syntejä anteeksi? Vain todellinen ja rakastava Jumala voi tehdä sen

Wicca ja noituus. Mistä asioista wicca-kultti koostuu ja mikä voima siinä vaikuttaa? Wiccan jäsenet ja noidat eivät ota petoksen mahdollisuutta huomioon

 

 

Kuoleman jälkeen

 

Kuolemanrajakokemukset ja kadotus. Kuolemanrajakokemukset ja ruumiistapoistuminen. Mitä on rajan takana ja käykö kaikille hyvin kuoleman jälkeen? Lue, miksi helvetti on otettava vakavasti

Tuomio on tulossa. Sata henkilöä sadasta kuolee ja tuhat tuhannesta, joten tuomio ja kuolemanjälkeinen elämä täytyy ottaa huomioon

Ketkä pääsevät taivaaseen? Pääsevätkö kaikki taivaaseen, pääsevätkö sinne hyvät ihmiset vai millä ehdoilla taivaaseen päästään? Lue lisää, että pääset taivaaseen

Kuka on asiantuntija? Monet kieltävät helvetin ja taivaan olemassaolon, vaikka heillä ei ole kokemusta siitä, mitä rajan takana on. Paras asiantuntija iankaikkisuusasioissa on Jeesus

Taivas vai kadotus? Kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

Mitä kuoleman jälkeen? Kolme yleistä näkemystä

 

 

Kutsu pelastukseen

 

Mistä voi päätellä, onko ihminen todella pelastunut ja elävässä uskossa? Lue tästä kaikkein tärkeimmästä asiasta!
Pelastuuko kukaan ihminen, kaikki ihmiset vai vain harvat ihmiset, ja millä tavoin he pelastuvat? Lue lisää tästä kaikkein tärkeimmästä aiheesta

Sinä voit pelastua! Askeleet pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Älä jää pelastuksen ulkopuolelle, vaan käänny Jeesuksen puoleen ja anna pelastaa itsesi!

Kirje herra X:lle. Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon

Älä mene kadotukseen! Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

Kutsu. Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

 

 

Pelastuminen ja varmuus

 

Löydä pelastusvarmuus! Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

Kuilu on poissa. Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään

 

 

Uskonnollisuus

 

Teoreettinen usko. Monilla on usko Jumalaan, kristillisyyden ulkonaiset muodot ja jotkut ovat jopa seurakuntien työntekijöitä, mutta he eivät silti tunne pelastuksen asiaa

Oletko tyhmä neitsyt? On mahdollista olla seurakunnan jäsen ja käydä kirkossa, mutta silti olla Jeesuksen vertauksen tyhmä neitsyt eli pelastumaton henkilö. Mitä piirteitä tällaiseen uskonnollisuuteen liittyy?

Usko ja uskonnollisuus. Uskonnollisuus vai usko? Mitä eroa on uskonnollisuudella ja pelastavalla uskolla Jeesukseen ja Jumalaan? Ne eivät ole sama asia

Asiaa pelastuksesta. Miten mormonit ja Jehovan todistajat ymmärtävät pelastuksen, ja miten heidän käsityksensä poikkeaa perinteisestä kristillisestä ja Raamatun opetuksesta?

Jeesus ja katolilaiset. Maria, pyhimysten ansiot, hyvitysteot ja sakramentit ovat syrjäyttäneet Jeesuksen katolisessa kirkossa. Siksi useimmilta puuttuu pelastus ja varmuus

 

 

Opetuksia perusasioista

 

Rukous välikappaleena Jumalan toiminnalle. Lue, miten rukouksen kautta voidaan odottaa Jumalan vaikuttavan yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä

Kaste. Lue, miksi kaste ei voi pelastaa ketään ilman kääntymistä Jumalan puoleen. Entä milloin kaste pitäisi suorittaa ja missä muodossa? Tästä voit lukea lisää

Pyhän Hengen kaste. Pyhän Hengen kaste ja täyteys on välttämätön hengelliselle työlle. Mitä Raamattu siitä sanoo, ja miten tämä tärkeä lahja vastaanotetaan?

Uudistu rukouksessa! Rukous on avain herätykseen. Kaikki suuret herätykset ovat tulleet esiin kestävän rukouksen kautta. Lue tästä tärkeästä aiheesta ja ala rukoilla

Parantuminen. Parantumiset olivat tavallisia Jeesuksen ja apostolien aikana. Kuitenkin Jumala oli sama silloin kuin nyt, joten voimme odottaa samaa nykyaikana

Kymmenen käskyä tarkastelussa. Kymmenen käskyä ovat hyvä perusta käytökselle. Niitä noudattamalla yhteiskunnasta poistuu rikollisuus ja suurin osa ongelmista

 

 

Muutos ja vapautuminen

 

Synti, kiusaus, pyhitys. Synti, kiusaukset ja pyhitys. Mikä on niiden suhde toisiinsa? Jokainen voi langeta, mutta suuri vaara on itsensä paaduttaminen ja synnin hyväksyminen

Vapaudu menneistä! Menneisyyden raskaat kokemukset ja muistot ohjaavat ihmisten elämää ja minäkuvaa. Lue, mitä askeleita liittyy vapautumiseen menneisyyden taakoista

Totuus tekee vapaaksi. Totuuden ymmärtäminen on avaintekijä jumalasuhteessa. Kun ihminen ymmärtää totuuden asemastaan Kristuksessa, tuo se vapautta hänen elämäänsä

Vapaaksi siteistä. Kun ihminen pelastuu, ei hän aina vapaudu kaikista siteistä. Saatana voi edelleen häiritä häntä, ja häneltä voi puuttua Jeesuksen lupaama rauha

Tapahtuuko muutosta? Kristityssä tapahtuu tai pitäisi tapahtua jatkuvaa muutosta hänen pelastuttuaan. Tässä kirjoituksessa paneudutaan tähän aiheeseen

Mielenterveys ja usko. Kristillisellä uskolla, kun ihminen ymmärtää Jumalan rakkauden ja armon itseään kohtaan, on myönteinen vaikutus mielenterveydelle

 

 

Johdatus

 

Asiaa johdatuksesta. Miten voidaan erottaa väärä johdatus oikeasta, eli miten Jumala johdattaa ja millä tavalla valhehenget vievät harhaan?

Harha-askeleet. Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää

Miten löytää sopiva puoliso? Miten löytää sopiva puoliso ja kumppani? Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota puolison etsinnässä?

 

 

Seurakunta

 

Tulisiko meidän elää himojemme ja taipumustemme mukaan?

Tulkaa kaikki -liikkeen ideologia tarkastelussa

Usko ihmisiin vai usko Jumalaan? Monet hylkäävät Jumalan ja uskon häneen, kun he pettyvät ihmisiin. Lue, miksi tällaisessa asenteessa ei ole järkeä

Viesti kirkon työntekijälle; minkä puolesta marssitaan? Modernit papit haluavat esiintyä suvaitsevaisina ja edistyksellisinä, mutta samalla he antavat tukensa vääryydelle

Kirkon päättäjät ja Jumala; eli miten monet papit ja piispat ovat ajautuneet kristillisen uskon ulkopuolelle

Papit eksyksissä; eli miten modernit papit ovat luoneet oman uskontonsa, joka pohjautuu ateismin perusoletuksiin

Harhaoppi numero yksi. Henkien erottamista vai hengellistä sokeutta? Lue, miten jokainen uskova saattaa erehtyä arvioinneissaan, vaikka voi pitää itseään tarkkanäköisenä

Seurakunnan heikkouksia. Seurakunnalla on monia heikkouksia kuten vähäinen rukous, pieni panostus ihmissuhteisiin tai puuttuva halu evankeliumin eteenpäinviemiseen

Lähetystyön aakkosia. Iankaikkisuus, helvetti ja taivas ovat edelleen olemassa. Lähetystyön tavoitteena tulisi olla, että ihmiset pelastuisivat ja tulisivat Jumalan yhteyteen

Miten suhtautua ilmiöihin? Ovatko ilmiöt seurakunnassa Pyhästä Hengestä, ihmisestä itsestään vai paholaisesta? Sisäinen muutos on yksi kriteeri

Julistus ja työntekijät. Julistus seurakunnassa; mitä se pitää sisällään ja ymmärtävätkö ihmiset evankeliumin? Työntekijän luonteellakin on merkitystä työlle

Naiset ja hengellinen työ. Mikä on naisten asema hengellisessä työssä ja seurakunnassa? Mitä Raamattu sanoo aiheesta ja seurakunnan paimenuudesta?

Yhteys seurakunnassa. Hengellinen yhteys; mihin sen pitäisi perustua ja mihin ei? Hengellinen sokeus on yksi syistä, miksi yhteys ei toimi

Lahjat tarkastelussa. Hengellisiä lahjoja eli armolahjoja tulisi tavoitella avun tuomiseksi ihmisille. Jos ihminen ei tunne omaa heikkouttaan, voi lahjojen käytöstä ylpistyä

 

 

Arkielämä

 

Apua avioliittoon. Miehen ja vaimon avioliitossa ja suhteessa voi olla monenlaisia ongelmia. Tässä kirjoituksessa esitetään ratkaisukeinoja suhteen parantamiseen

Avioero ja uudelleenavioituminen. Mitä Raamattu sanoo avioerosta ja uudelleenavioitumisesta? Miksi avioliittoon kannattaa suhtautua vakavasti? Miten yksinjääneen tulee menetellä?

Apua lasten kasvatukseen. Lasten kasvatuksessa voi tulla esiin monenlaisia tilanteita. Tässä kirjoituksessa otetaan esille vääriä ja oikeita tapoja toimia

Ruoka ja terveys; eli miten ruokavalio vaikuttaa terveyteen

 

 

Seksuaalisuus

 

Seksuaalisuus tarkastelussa. Seksuaalisuuden alkuperä; Jumalasta vai evoluution tulos? Väärä seksuaalikäytös johtaa kärsimykseen

Porno ja seksi. Porno, alastonkuvat, dogging, seksi, prostituutio, alastomuus - miksi niihin ajaudutaan?

Seksiriippuvuus. Seksiriippuvuus, pornografia ja itsetyydytys sitoo monien elämää

Tyydytys. Tulevaisuuden suunnittelu ottamatta Jumalaa ja iankaikkisuutta huomioon, on hulluutta

 

 

Sukupuolineutraalius, homoseksuaalisuus

 

Sukupuolineutraali avioliitto ja lapset, eli miten poljetaan lasten ihmisoikeuksia, kun heiltä kielletään oikeus biologisiin vanhempiinsa - käyttäen syynä aikuisten ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Seksuaalisuus rakkaus, tasa-arvo. Seksuaalisuus, rakkaus ja tasa-arvo - onko kaikki seksuaalinen käytös oikein?

Kirje Sexpo-säätiölle. Lue, miten väärä opetus seksuaalisuudesta, jota Sexpo-säätiö ajaa, lisää varsinkin lasten kärsimystä

Homoseksuaalisuus ja siitä vapautuminen. Mistä homoseksuaalisuus johtuu, sen taustatekijät ja voiko siitä vapautua?

Homoseksuaalisuus, kirkko ja yhteiskunta. Nykyään ei pidetä homoseksuaalisuutta syntinä ja himona. Sitä puolustellaan rakkauden ja tasa-arvon nimissä. Kehitys yhteiskunnassa vaikuttaa myös kirkkoihin

Kirje Seta-järjestön edustajille, eli miten yhteiskunta on muuttunut suhtautumisessaan homoseksuaalisuuteen, kuten profetioissa on ennustettu

Yleisöosastokirjoittelua; eli keskustelu sateenkaarivihkimisistä kirkoissa

 

 

Eettiset kysymykset

 

Kommunistit, natsit ja nykyajan arvoliberaalit. Nykyajan arvoliberaalien maailmankuva ja tavoitteet ovat hyvin samanlaisia kuin varhaisilla kommunisteilla ja natseilla

Oikeutta vai vääryyden puolustelua? Lue, miten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimissä puolustetaan vääryyttä, omaa itsekästä elämäntapaa sekä lisätään varsinkin lasten kärsimystä

Abortti puheenaiheena. Lue, miksi abortti ja raskauden keskeytys ovat väärin ja murha. Kyse ei ole naisen oikeudesta päättää ruumiistaan vaan kohdussa olevan lapsen surmaamisesta

Eutanasia ja aikain merkit. Lue, mitä eutanasia tarkoittaa, mitä asioita on käytetty sen perustelemiseen ja mihin sen hyväksyminen johtaa

Mitä Raamattu sanoo vihapuheesta? Vihapuhenimitys on nykyajan ilmiö. Mutta mikä on vihapuhetta ja mikä ei, ja mitä Raamattu siitä sanoo? Ihmisten käytöksestä on ennustettu Raamatussa

Eettiset kysymykset tarkastelussa. Lue, miten kristillisestä uskosta luopuminen johtaa ihmisarvon menetykseen. Se on paluuta aikaan ennen kristillisen uskon syntyä

 

 

Yhteiskunta; maailmankuvat

 

Lue, miten ihmisoikeudet ovat vähitellen katoamassa länsimaista ja miten menemme kohti totalitaristista yhteiskuntaa

Kouluopetus ja vapaa-ajattelijoiden usko. Vapaa-ajattelijoilla on naturalistinen usko, jolla he haluavat korvata kristillisen uskon sekä uskon Jumalaan kouluissa ja yhteiskunnassa

Kirja ja yhteiskunta - eli miten Raamattu on muuttanut kansakuntia. Lue, miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut lukutaitoon, terveydenhoitoon ja muilla myönteisillä tavoilla. Monet ovat sokeita tälle tosiasialle

Kristillinen usko ja ihmisoikeudet. Lue, miten kristillinen usko on vaikuttanut myönteisesti ihmisoikeuksiin ja ihmisten aseman parantumiseen

Mitä kristillisen uskon tilalle? Monet torjuvat kristillisen uskon yhteiskunnassa, mutta muut vaihtoehdot ovat huonompia sekä moraalin että talouden kannalta

Saatana yhteiskunnassa. Paha henkimaailma vaikutti natsismin ja Toisen maailmansodan taustalla. Sama asia ilmenee nykypäivän yhteiskuntien taustalla

Kohti pahuutta. Natsismi ei syntynyt yhtäkkiä tyhjästä, vaan samaan suuntaan kulkeuduttiin yli vuosisadan ajan. Sama kehitys on nykyaikanakin mahdollinen

Politiikan suuntaviivoja. Johtaako politiikka hyvinvointiin vai epäjärjestykseen? Historian opetukset kannattaa ottaa huomioon, ettei samoja virheitä toisteta

Lapset ja yhteiskunta. Tilastot osoittavat lasten pahoinvoinnin koko ajan kasvaneen. Syynä on aikuisten itsekkyys seksuaalisuuden alueella ja yhteiskunnan muuttunut moraali

Muutokset yhteiskunnassa. Yhteiskunnan moraali ja ihmisten maailmankuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Mikä on kristillisen uskon asema kaiken keskellä

 

 

Yhteiskunta; talous

 

Kirje poliitikolle aiheesta, miten kristillinen usko on vaikuttanut ja vaikuttaa yhteiskuntaan

Voiko laman välttää? Mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, jos halutaan estää lamaa tulemasta tai miten voidaan välttyä laman pahimmilta seurauksilta? Lue tästä

Talous tarkastelussa Miten talousromahduksia voidaan estää ja miten niihin voidaan puuttua? Lue toimenpiteistä, joilla voidaan ehkäistä pahinta tapahtumasta

Voiko nälänhätää ja köyhyyttä poistaa? Nälänhätä ja köyhyys vaivaavat miljoonia ihmisiä. Lue toimenpiteistä, joilla nälänhätää ja köyhyyttä voidaan torjua ja ihmisiä auttaa

Raamatun vaikutus talouteen. Väärät elämäntavat lisäävät yhteiskunnan turhia kuluja miljoonilla euroilla, mutta Raamatun periaatteiden noudattaminen vähentää niitä

Talous ja Raamattu. Mitä Raamattu sanoo taloudesta? Kymmeniä Raamatun paikkoja liittyy tähän tärkeään aiheeseen

 

 

Tulevaisuus

 

Viimeiset päivät. Raamatun profetioissa viitataan viimeisiin päiviin sekä Jeesuksen tulemukseen. Lue, miten nämä profetiat ovat parhaillaan toteutumassa

Milloin tempaus on? Mikä on tempauksen ajankohta?

Onko nykysukupolvi parempi kuin edelliset? Nykyaikana puhutaan paljon suvaitsevaisuudesta, mutta onko siinä kyse vain siitä, että on siirretty koko ajan oikean ja väärän rajaa?

Yhteiskunnan synnit, tuomio ja tulevaisuus. Nooan aikainen sukupolvi ja Sodoman kaupunki kokivat tuomion jatkuvan pahuutensa takia. Onko sama mahdollinen nykyaikana?

 

 

Uskonnot

 

Islam ja Jeesus. Muslimien vastaväitteet kristillistä uskoa kohtaan, kuten Raamatun luotettavuus, Jeesuksen jumaluus ja ristinkuolema. Miksi muslimit ovat väärässä?

Epäjumalanpalvelus Islamissa. Lue, miten nykyislamissa on lukuisia jäänteitä ennen islamia vallinneesta epäjumalanpalveluksesta. Eniten niitä on pyhiinvaelluksessa Mekkaan.

Onko Koraani luotettava? Muslimit uskovat Koraanin luotettavuuteen, mutta Koraanista on ollut useita versioita, muutamat kohdat ovat muuttuneet, ja se on ristiriidassa Raamatun kanssa

Kristus Islamissa. Jeesus Kristus Koraanissa ja islamissa. Jeesuksen korkea asema ja jumaluus tulee esille lukuisissa Koraanin kohdissa

Muhammedin ilmestykset ja elämä. Mistä lähteestä Muhammedin saamat ilmestykset olivat? Olivatko ne Jumalasta vai ei? Miksi Muhammedin elämän hedelmää ei voi pitää hyvänä?

Messias, profetiat ja Talmud; eli miten Messiaaseen viitataan vanhoissa juutalaisissa rabbien kommentaareissa kuten Talmudissa sekä Vanhassa testamentissa

Jehovan todistajat Raamatun valossa. Miten Jehovan todistajat uskovat, ja miten Vartiotorni-seuran opetus poikkeaa Raamatusta? Varsinkin Jeesuksen jumaluuden kieltäminen on ominaista heille

Mormonismi. Mormonit uskovat Joseph Smithin olleen profeetta ja he pitävät Mormonin kirjaa pyhänä kirjanaan, mutta miten heidän oppinsa poikkeavat Raamatusta?

 

 

Israel

 

Oikeus ja palestiinalaiset. Onko Israel apartheidvaltio ja mikä on palestiinalaisten asema? Onko palestiinalaisten elämä ollut parempi heidän omien johtajiensa alaisuudessa?

Rauhan puolustajat. Kirje Rauhan puolesta -lehden toimitukselle - aiheena historian uudelleenkirjoitus Lähi-idässä

Taistelu pyhästä maasta - Israel polttopisteessä. Kiista Israelin ja Jerusalemin ympärillä on tiedonvälityksen kestoaihe, mutta mikä on palestiinalaisten tausta ja mikä on todellista historiaa?

Lähi-idän kriisi - siirtokunnat ja ns. miehitys. Siirtokunnat ja ns. Israelin miehityspolitiikka. Miehittääkö Israel Palestiinalaisvaltiota kuten on väitetty, vai onko kyseessä valhe?

Israel ystävyys puntarissa. Israel-ystävyys; onko se hyvä vai paha asia? Historiassa esiintynyt antisemitismi ja Israelin vastustaminen nykyajassa ovat toistensa kaksosia

 

 

Muut

 

Reittihaku. Paras, suorin ja ainoa reitti taivaaseen kulkee Jeesuksen kautta. Muulla tavalla ei ole mahdollista päästä perille

Veikkaus, vedonlyönti, kertoimet, voiton todennäköisyys. Monet pelaavat rahapelejä, joissa todennäköisyys voittaa on pieni. Kuitenkin he ottavat riskin, kun eivät satsaa iankaikkiseen elämään

Ilmaisjakelu vihkonen

 

 

         

 

Jumalan rauhaa sinulle!

Kuten voi huomata, olen kirjoittanut kotisivulleni kirjoituksia varsin monilta eri alueilta. Niissä olen pyrkinyt parhaani mukaan tuomaan esille tärkeinä pitämiäni asioita sen mukaan kuin olen ymmärtänyt ja mitä olen Jumalan sanasta käsittänyt. En voi tosin sanoa, että olisin kaikkiin kirjoituksiini tyytyväinen, mutta ainakin olen yrittänyt parhaani. Monet teksteistä ovat lisäksi syntyneet useiden vuosien tutkiskelun ja rukouksen tuloksena, eli niihin on käytetty melko paljon aikaa ja vaivaa. Oikeastaan koko vapaa-aikani monina vuosina on mennyt siihen, että olen yrittänyt saada jotain aikaiseksi tällä alueella.

Kuitenkin, kun olen kirjoittanut, niin on siinä tarkoituksena ollut lähinnä se, että ihmiset pelastuisivat ja saisivat avun. Olen siis ajatellut sitä, että ihmiset kääntyisivät Kristuksen puoleen antaen pelastaa itsensä, ja että heille syntyisi turvallinen ja luottava suhde Jumalaan sekä armon ymmärtäminen. Toivottavasti olen edes vähän tässä onnistunut.

Mitä tulee kirjoitusten tasoon, älä anna sen hämmentää itseäsi. Itsekin olen tuskaillut sen kanssa, että monet asiat olisi voinut kirjoittaa paljon mukavammalla ja miellyttävämmällä tavalla, mutta valitettavasti en ole parempaan pystynyt. Toivon kuitenkin, että pystyt ohittamaan nämä karikot ja ymmärtämään sen sanoman, jota on yritetty tuoda esille. Ennenkaikkea toivon kuitenkin, että Jumala saa siunata sinua iankaikkisen elämän lahjalla.

Jari Iivanainen

 

 

 

 

 

 

 

Raamattuohjelma Tutustu sanaan

 

Klikkaamalla Raamattua pääset laatimaani

Raamattuohjelmaan

 

Nature

Raamattu linkki (Raamattuohjelmia, hakuohjelmia, Raamattuja eri kielillä)
 

 

Raamattuhaku

 

 

Ääniraamattu

 

 

Raamatun karttoja
 

Ilmestysmaja sanoin ja kuvin


Biblical pictures

 

 

Sääsivu, kaupunkikartat, webkamerat, yleistieto

Sääsivu

 

Kaupunkikartat

 

Kuntakartat

 

Webkamerat ja kelikamerat

 

Webkamerat ja kelikamerat 2

 

Yleistietoa

 

 

Ruoka ja terveys


Valokuvia Suomesta

 

 

 

 

 

Alla on kaksi kirjaa, "Raamattu ja historia" sekä Sana tutuksi -hakusanakirja, jotka ovat syntyneet kauttani. Niitä saa tilata KKJMK:sta.

Nature

RAAMATTU JA HISTORIA

Nykyaikana monet “modernit” tutkijat epäilevät Raamatun tapahtumien historiallisuutta. Varsinkin alkukertomukset kuten syntiinlankeemus, vedenpaisumus ja Baabelin torni sekä evankeliumeissa esiintyvät ihmeet ovat asioita, joita tutkijat epäilevät. He saattavat pitää niitä vain taruina muiden joukossa. Siksi niitä ei kannata heidän mielestään ottaa vakavasti.

Raamatun historiallisuuden puolesta on kuitenkin valtavasti todisteita. Kymmeniä Vanhan ja Uuden testamentin henkilöitä – kuninkaita, profeettoja, apostoleja, puhumattakaan Jeesuksesta – mainitaan muissa lähteissä ja arkeologisissa löydöissä. Lisäksi Raamatun tapahtumista mainitaan muissa lähteissä, joten on perusteltua pitää Raamattua historiallisena teoksena. Se kuvaa luotettavasti niitä asioita, joista se kertoo, mukaan lukien Raamatun alkukertomukset kuten syntiinlankeemus, vedenpaisumus ja Baabelin torni. Niistäkin mainitaan muissa lähteissä.

Lisäksi vedenpaisumuksesta on tuhansia todisteita luonnossa, kuten merieläinten jäänteet kaikissa korkeissa vuoristoissa. Monet eivät näistä tiedä, koska he katsovat kaikkea evoluutiosilmälasien ja miljoonien vuosien kautta. Jos ihminen on avoin, hän varmasti pian huomaa, miten paljon todisteita näiden asioiden puolesta on. Myös Jeesuksen ylösnousemus ja Raamatussa mainitut ihmeet ovat hyvin perusteltavissa. On totta, ettei niitä voida todistaa aukottomasti jälkikäteen, kuten ei muitakaan menneisyyden tapahtumia. Kuitenkin on vahvoja syitä uskoa niiden historiallisuuteen, koska kristillisen uskon alkumenestystä on vaikea selittää ilman niitä. Jokaisen onkin hyvä pohtia näiden ja muiden Raamatun tapahtumien paikkansapitävyyttä. Se on hyvä lähtökohta myös Jumalan etsimiseen ja löytämiseen.

Jari Iivanainen on pitkän linjan Raamatuntutkija, hänen tutkimustyönsä tuloksena on syntynyt laaja aineisto eri aiheista. Teokset käsittävät niin seurakunnan tilaa, kuin eri uskontoja ja ajan ilmiöitä. Jari Iivanaisen toimittamana ilmestyi 2019 (KKJMK OY) Sana tutuksi Raamatun hakusanakirja, johon on koottu kattavasti yhteen 19 hengellisen elämän keskeistä aihealuetta ja niihin liittyvät noin 300 aihetta.

Pehmeäkantinen. 290 sivua.

Tästä voit tilata: Raamattu ja historia

 

Nature

Haluatko tutkia ja opiskella Raamattua? Tämä teos voi auttaa siinä. Se on hakusanakirja, jossa jakeita on ryhmitelty aihepiireittäin, kuten Jeesuksen jumaluus tai pelastusta koskevia jakeita. Aihealueita on kaikkiaan 19,joiden alta löydät vaivattomasti lähes 300 eri aihetta raamatunpaikkoineen. Esim. Uuden testamentin kirjeistä on suhteellisesti eniten lainauksia. Mukana on arviolta yli 95 % jakeista. Muista kirjoista niitä on vähemmän. Kaikkiaan jakeita on noin 30 000, jotka ovat suoraan valmiina, joten niitä ei tarvitse erikseen etsiä. Monet jakeet saattavat esiintyä myös useampaan kertaan eri yhteydessä.
  Teoksen päätarkoitus on, että voisimme perehtyä Jumalan Sanaan ja oppia sitä paremmin. Usein meillä on pintapuolinen käsitys koko aiheesta, emmekä muista, missä paikkaa kustakin aiheesta on kirjoitettu Raamatussa. Paavali kirjoitti: "Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana (Kol 3:16) sekä "Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta" (Room 10:17), joten on tärkeää, että opettelemme Kristuksen sanaa. Se on rukouksen ohella hengellisen elämän tukipilareita, eikä sitä voi ohittaa. Meidän on pyrittävä rukoilemaan enemmän, mutta myös Raamatun opiskelu ja mietiskely on hyödyllistä. Me voimme puhua rukouksessa Jumalalle, mutta antaa myös Hänen sanansa puhutella itseämme. Sitä tarkoitusta varten tämä teos on koottu. Se auttaa muistamaan jakeita ja niiden sijaintia Raamatussa. Tämä teos on hyvä apu sananjulistajalle ja jokaiselle Raamatun tutkijalle.

  Tummalla pohjalla olevassa tekstissä on aihealue ja harmaasävyisellä pohjalla aihe.

Perustietoja teoksesta:
- Kovat kannet

- Sivumäärä 496

- Sivukoko A4

- Raamatun jakeita ryhmitelty aihepiireittäin

- Hakusanat ja sivunumerot takakannessa, josta ne on helppo ja nopea katsoa

- ISBN: 9789527297100

- Toimittanut Jari Iivanainen

- Kustantaja KKJMK OY

- Hinta 39 euroa

 

Tilaa Sana tutuksi hakusanakirja
kkjmk.net/sana-tutuksi-raamatunsakirja

 

Hakusanakirja perustuu laatimaani  raamattuohjelmaan (katso linkkiä hiukan ylöspäin tällä samalla sivulla)