Etusivulle
Jarin kirjoituksia
Raamattu ja historia

 


 


Tartu kiinni
iankaikkiseen elämään!Jeesus on tie ja
totuus ja elämä


 

LUKU 5 -

Raamatun henkilöitä Vanhan

testamentin puolella

 

 

Suusak. Kun lähdemme tutkimaan Vanhan testamentin puolella esiintyviä henkilöitä, oli heistä yksi Suusak, Egyptin kuningas ja yksi sen hallitsijoista.

   Karnakin temppelin seinistä Egyptissä on löydetty kirjoitus, jossa luetellaan hänen Israelissa valloittamiaan kaupunkeja ja kyliä sekä kerrotaan hänen joukkojensa tunkeutumisesta Gileadiin. Lisäksi Megiddosta on kaivettu esiin hänen nimeään kantava muistomerkkikivi.

 

- (1 Kun 14:25,26) Mutta kuningas Rehabeamin viidentenä hallitusvuotena hyökkäsi Suusak, Egyptin kuningas, Jerusalemin kimppuun.

26. Ja hän otti Herran temppelin aarteet ja kuninkaan palatsin aarteet; otti kaikki tyynni. Hän otti myös kaikki ne kultakilvet, jotka Salomo oli teettänyt.

 

Nebukadnessar. Babylonian kuningas Nebukadnessar on henkilö, jonka löydämme Raamatusta melko usein - varsinkin Danielin kirjassa häntä kuvataan tarkemmin. Hänen kerrotaan mm. sanoneen: "Eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä voimallani olen rakentanut kuninkaalliseksi linnaksi, valtasuuruuteni kunniaksi!" (Dan 4:27).

   Tämän kuninkaan historiallisuudesta on tehty useita löytöjä. Nämä tekstilöydöt ovat aivan vastaavia Danielin kirjan kanssa, jossa tämä kuningas kerskaa rakennuttamastaan Baabelista. Eräässä kivilaatassa, jossa on hänen nimensä, lukee seuraavalla tavalla:

 

"Minä olen Nebukadnessar, Babylonian kuningas, Nabopolassarin, Babylonin kuninkaan poika. Baabelin kadun olen kivennyt sadu-kivilevyillä suuren valtiaan Mardukin juhlakulkueita varten. Marduk, herra, suo ikuinen elämä."

 

Susasta on löydetty maljakko, jossa puhutaan sekä Nebukadnessarista että myös Amel-Mardukista (Raamatun Evil-Merodak - 2 Kun 25:27-30). Tässä maljakossa on teksti, jossa viitataan kuninkaan palatsiin:

 

Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin pojan Amel-Mardukin, Babylonin kuninkaan, palatsi.

 

- (Dan 4:25-27) Tämä kaikki kohtasi kuningas Nebukad-nessaria.

26. Kaksitoista kuukautta tämän jälkeen, kun kuningas oli kävelemässä kuninkaallisen palatsinsa katolla Baabelissa,

27. hän puhkesi puhumaan sanoen: "Eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä voimallani olen rakentanut kuninkaalliseksi linnaksi, valtasuuruuteni kunniaksi!"

 

- (Jer 27:6) Ja nyt minä annan kaikki nämä maat Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, palvelijani, käsiin, ja myöskin metsän eläimet minä annan hänelle, palvelemaan häntä.

 

- (2 Kun 24:1) Hänen aikanaan Nebukadnessar, Baabelin kuningas, lähti liikkeelle, ja Joojakim tuli hänen palvelijakseen. Kolmen vuoden kuluttua tämä jälleen kapinoi häntä vastaan.

 

Belsassar

 

- (Dan 7:1) Belsassarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen, päänsä näyn, vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen.

 

Yhtä lailla kuin epäiltiin Nebukadnessarin, epäiltiin pitkään toisen Babylonian kuninkaan, Belsassarin, olemassaoloa. Monet jopa ajattelivat, että kyseessä on vain kuviteltu henkilö, jota ei ole koskaan ollut. He myös ajattelivat, ettei Belsassar voinut mitenkään olla Raamatun mainitsema viimeinen Babylonian kuningas, koska kaikissa tunnetuissa arkistoissa oli mainittu Naboniduksen olleen viimeinen.

   Kuitenkin asiat ovat nyttemmin muuttuneet. Babyloniasta löydettiin eräs toinen asiakirja, josta kävi selville erikoinen asia. Se kertoi, että Belsassar olikin kyseisen viimeisen kuninkaan, Naboniduksen poika, ja että hän toimi kanssahallitsijana yhdessä isänsä kanssa aina Babylonian kukistumiseen asti. Hänen isänsä Nabodinus oli vain ottanut "virkavapaata" ja lähtenyt 10 vuodeksi Arabiaan.

   Niinpä Belsassar oli todella kuninkaana Babyloniassa yhdessä isänsä kanssa. Tätä hänen asemaansa valtakunnan toisena hallitsijana kuvaa seuraava Danielin kirjan jae. Tässä jakeessa kerrotaan Danielille luvatun valtakunnan kolmannen valtamiehen - ei toisen - asemaa, mikäli hän pystyy selittämään seinälle ilmestyneen kirjoituksen. Tämä jae osoittaa valtakunnalla olleen siihen aikaan kaksi hallitsijaa, joista Belsassar oli toinen:

 

- (Dan 5:16) Mutta sinun minä olen kuullut voivan antaa selityksiä ja ratkaista ongelmia. Nyt siis, jos voit lukea kirjoituksen ja ilmoittaa minulle sen selityksen, niin sinut puetaan purppuraan, ja kultakäädyt pannaan sinun kaulaasi, ja sinä olet oleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä."

 

Danielin kirjan mainintaan on viitannut myös Yalen yliopiston professori R.P. Dougherty. Hän on verrannut Danielin kirjaa muihin ikivanhoihin kirjoituksiin ja todennut:

 

"Raamatun kertomusta voidaan pitää parempana, koska se mainitsee Belsassarin nimen, koska se ilmaisee Belsassarin omanneen kuninkaan vallan ja koska se on selvillä siitä, että valtakunnassa oli kaksi hallitsijaa." (15)

 

Kyyros. Kyyros eli Koores on Raamatun mainitsema "vapauttajakuningas".

   Hänen historiallisuutensa käy ilmi tunnetusta Kyyroksen lieriöstä. Siinä tämä hallitsija kertoo Babylonian valtauksesta ja vankien palauttamisesta kotimaihinsa. Lisäksi kreikkalaiset historioitsijat ovat kirjoittaneet hänestä.

 

- (2 Aikak 36:22) Mutta Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin:

 

Job. Eräs koetelluimpia henkilöitä Raamatun sivuilla on Job. Hän on mies, joka mainitaan Hesekielin kirjassa yhdessä kahden muun esimerkillisen henkilön eli Nooan ja Danielin kanssa:

 

- (Job 1:1) Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa.

 

- (Hes 14:13,14,20) "Ihmislapsi! Jos maa tekisi syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojentaisin sitä vastaan käteni ja murtaisin siltä leivän tuen ja lähettäisin siihen nälän ja hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet,

14. ja sen keskellä olisivat nämä kolme miestä: Nooa, Daniel ja Job, niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat; sanoo Herra, Herra.

20. ja Nooa ja Daniel ja Job olisivat sen keskellä, eivät he voisi - niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra - pelastaa poikaansa eikä tytärtänsä; vain itse he vanhurskaudellaan pelastaisivat henkensä.

 

- (Jaak 5:11) Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen.      

 

Daavid. Kuningas Daavid on eräs Vanhan testamentin merkkihenkilöitä, josta mainitaan useammassa kirjassa.

   Daavidista ja hänen historiallisuudestaan voimme löytää todisteita myös kiveen hakattuna, koska v. 1993 Tel Danista Pohjois-Israelista löydettiin kivipaaden kappaleesta hänen nimensä. Siinä viitattaneen hänen hallitsijansukuunsa:

 

"Daavidin huone"

 

- (Ruut 4:22) Oobedille syntyi Iisai, ja Iisaille syntyi Daavid.

 

- (Ps 18:51) sinun, joka annat kuninkaallesi suuren avun ja teet laupeuden voidellullesi, Daavidille ja hänen jälkeläisilleen, iankaikkisesti.

 

- (Jes 29:1) Voi Arielia, Arielia, kaupunkia, jonne Daavid asetti leirinsä! Liittäkää vuosi vuoteen, kiertäkööt juhlat kiertonsa,

 

- (Jer 22:2) sano: Kuule Herran sana, sinä Juudan kuningas, joka istut Daavidin valtaistuimella, sinä ja sinun palvelijasi ja kansasi, jotka käytte sisälle näistä porteista.

 

- (Aamos 6:5) jotka sepustatte lauluja harpulla säestäen ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid;

 

- (Matt 15:22) Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni."

 

- (Apt 2:29) Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.

 

- (Ilm 22:16) Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti."

 

Profeetta Naatan eli samoihin aikoihin kuin Daavid. Häntä voitaneen nimittää kuninkaan "hoviprofeetaksi", koska hänellä oli usein asiaa Daavidille. Hänet mainitaan useassa Raamatun kirjassa:

 

- (2 Sam 12:1) Ja Herra lähetti Naatanin Daavidin tykö. Kun hän tuli hänen tykönsä, sanoi hän hänelle: "Kaksi miestä oli samassa kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä.

 

- (2 Aikak 9:29) Mitä muuta Salomosta on kerrottavaa, hänen sekä aikaisemmista että myöhemmistä vaiheistaan, se on kirjoitettuna profeetta Naatanin historiassa, siilolaisen Ahian ennustuksessa ja näkijä Jeddon näyssä Jerobeamista, Nebatin pojasta.

 

- (Ps 51:1,2) Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi,

2. kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen, sen jälkeen kuin hän oli yhtynyt Batsebaan.

 

Edomilainen Dooeg, joka eli Daavidin aikoihin, ei varmastikaan ollut Raamatun esimerkillisimpiä henkilöitä. Hän vainosi Daavidia, ja siksi Daavid kirjoittaa hänestä eräässä psalmissaan:

 

- (1 Sam 22:9) Niin edomilainen Dooeg, joka seisoi siinä Saulin palvelijain kanssa, vastasi ja sanoi: "Minä näin Iisain pojan tulevan Noobiin, Ahimelekin, Ahitubin pojan, luo.

 

- (Ps 52:1,2) Veisuunjohtajalle; Daavidin mietevirsi,

2. kun edomilainen Dooeg tuli ja ilmoitti Saulille, sanoen hänelle: "Daavid on mennyt Ahimelekin taloon."

 

Benhadad. Yksi Raamatun kuninkaista oli Benhadad, Aramin kuningas.

   Mitä tulee hänen historiallisuuteensa, todistaa siitä ainakin Pohjois-Syyriasta v. 1940 löydetty kivipaasi, jossa on tämän kuninkaan nimi. Lisäksi Assyrian kuninkaan Salmanassar lll:n mustassa obeliskissa on kirjoitettu hänestä sekä Israelin kuningas Ahabista (1 Kun 16:28-30) seuraavasti:

 

"Minä ylitin Eufratin; Karkarissa minä tuhosin Benhadadilta 1200 sotavaunua, 1200 ratsumiestä ja 20 000 miestä sekä israelilaiselta Ahabilta 2000 sotavaunua ja 10 000 miestä."

 

- (1 Kun 20:1) Ja Benhadad, Aramin kuningas, kokosi kaiken sotajoukkonsa. Hänellä oli mukanaan kolmekymmentä kaksi kuningasta sekä hevosia ja sotavaunuja. Ja hän meni ja piiritti Samariaa ja ryhtyi taisteluun sitä vastaan.

 

Sargon. Raamattu mainitsee useita Assyrian kuninkaita: Salmanassar, Tiglatpileser eli Puul, Sanherib ja Sargon. Heistä kaikista on löytynyt aineistoa myös muissa lähteissä.

   Sargonista, kuninkaasta, jonka olemassaoloa pitkään epäiltiin, on säilynyt seuraava piirtokirjoitus hänen palatsistaan Khorsabadista:

 

"Minä piiritin Samariaa ja valloitin sen. Minä vein pois sen asukkaista 27 290... minä annoin heidän osuutensa toisille (muista maista siirretyille). Asetin virkamieheni hallitsemaan heitä ja panin heidän maksettavakseen entisen kuninkaan veron."

 

- (Jes 20:1,2) Sinä vuonna, jona Tartan, Sargonin, Assurin kuninkaan, lähettämänä, tuli Asdodiin, ryhtyi taisteluun Asdodia vastaan ja valloitti sen -

2. siihen aikaan Herra puhui Jesajan, Aamoksen pojan, kautta sanoen: "Mene, riisu säkkipuku lanteiltasi ja vedä kengät jalastasi." Hän teki niin: kulki vaipatta ja avojaloin.

 

Sanherib oli yksi Assyrian kuninkaista ja hän pyrki tekemään valloituksia. Häneltä on säilynyt teksti, joka puhuu Jerusalemin piirityksestä. Siinä mainitaan myös Juudan kuninkaan, Hiskian, nimi:

 

"Hiskian itsensä minä suljin kuin häkkilinnun Jerusalemiin, hänen kuninkaalliseen kaupunkiinsa."

 

- (2 Aikak 32:1) Näiden tapausten ja Hiskian vakaan vaelluksen jälkeen tuli Sanherib, Assurin kuningas, ja hyökkäsi Juudaan, piiritti sen varustettuja kaupunkeja ja aikoi valloittaa ne itsellensä.

 

- (Jes 36:1,2) Kuningas Hiskian neljäntenätoista hallitusvuotena hyökkäsi Sanherib, Assurin kuningas, kaikkien Juudan varustettujen kaupunkien kimppuun ja valloitti ne.

2. Ja Assurin kuningas lähetti Laakiista Rabsaken suuren sotajoukon kanssa kuningas Hiskiaa vastaan Jerusalemiin, ja hän pysähtyi Ylälammikon vesijohdolle, joka on Vanuttajankedon tien varrella.

 

Omri. Vaikka Raamatussa ei paljoa puhuta Omrista, Israelin kuninkaasta, löytyy hänen nimensä kuitenkin muista lähteistä. Hän sekä hänen poikansa Ahab mainitaan 1800-luvulla löytyneessä kuuluisassa Mooabin kivessä. Lisäksi Omrin ajasta lähtien Israel esiintyy asiakirjoissa nimellä Bit-Humri eli Omrin huone, joka viitannee tämän kuninkaan arvostukseen vieraissa valtakunnissa.

 

"Minä olen Meesa, Kemosin poika... Mooabin kuningas, diibonilainen... Israelin kuningas Omri... sorti Mooabia kauan, koska Kemos oli vihastunut maahansa. Ja hänen poikansa tuli kuninkaaksi hänen sijaansa ja sanoi: 'Minä sorran Mooabia..."

 

- (1 Kun 16:22,23) Mutta se osa kansaa, joka seurasi Omria, sai voiton siitä osasta kansaa, joka seurasi Tibniä, Giinatin poikaa. Ja Tibni kuoli, ja Omri tuli kuninkaaksi.

23. Juudan kuninkaan Aasan kolmantenakymmenentenä ensimmäisenä hallitusvuotena tuli Omri Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi kaksitoista vuotta; Tirsassa hän hallitsi kuusi vuotta.

 

- (Miika 6:16) Mutta Omrin ohjeita noudatetaan ja kaikkia Ahabin suvun tekoja; ja heidän neuvojensa mukaan te vaellatte, että minä saattaisin sinut autioksi ja sen asukkaat pilkaksi; ja te saatte kantaa minun kansani häväistyksen.

 

Jeehu. Yksi Israelin monista kuninkaista oli Jeehu. Hänen nimensä esiintyy Salmanassar lll:n mustassa obeliskissa, jota säilytetään British Museumissa. Edellämainitun Omrin nimi on myös samassa obeliskissa:

 

"Jeehun, Omrin pojan vero. Hopeaa, kultaa, kultamaljan, kultatuopin, rautaisia pikareita, kultaisia kannuja, lyijytankoja kuninkaan vuodetta varten ja keihäitä minä sain häneltä."

 

- (2 Kun 10:36) Ja aika, jonka Jeehu hallitsi Israelia Samariassa, oli kaksikymmentä kahdeksan vuotta.

 

Jerobeam ll. Kun Vanhan testamentin puolella mainitaan kaksi Jerobeam-nimistä kuningasta, oli Jerobeam ll heistä jälkimmäinen. Megiddosta on löydetty sinetti, jossa lukee hänen nimensä:

 

"Shema, Jerobeamin palvelija."

 

- (2 Kun 14:23) Juudan kuninkaan Amasjan, Jooaan pojan, viidentenätoista hallitusvuotena tuli Jerobeam, Jooaan poika, Israelin kuninkaaksi, ja hän hallitsi Samariassa neljäkymmentä yksi vuotta.

 

Manasse. Yksi Juudan pahimpia kuninkaita oli varmastikin Manasse, kunnes hän elämänsä loppupuolella teki parannuksen. Assyrian kuninkaista sekä Easarhaddon (681 - 669) että Assurbanipal (669 - 626) mainitsevat hänet asiakirjoissaan.

 

- (2 Kun 21:9) Mutta he eivät totelleet, ja Manasse eksytti heidät tekemään pahaa enemmän kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä.

 

- (Jer 15:4) Minä panen heidät kauhistukseksi kaikille valtakunnille maan päällä Manassen, Hiskian pojan, Juudan kuninkaan, tähden, kaiken tähden, mitä hän teki Jerusalemissa.

 

Pekah. Kun assyrialaisissa lähteissä on mainittu useita Juudan ja Israelin kuninkaita - ainakin 10 - on yksi heistä Pekah. Hänestä ja myös Hooseasta on Tiglat-Pileser kirjoittanut seuraavasti:

 

"Kuninkaansa Pekahin he olivat syösseet vallasta. Minä asetin Hoosean heidän johtajakseen. Häneltä minä sain kymmenen leiviskää kultaa ja tuhat leiviskää hopeata."

 

- (2 Kun 15:29,30) Israelin kuninkaan Pekahin aikana tuli Tiglat-Pileser, Assurin kuningas, ja valloitti Iijonin, Aabel-Beet-Maakan, Jaanoahin, Kedeksen, Haasorin, Gileadin ja Galilean, koko Naftalin maan, ja vei asukkaat pakkosiirtolaisuuteen Assuriin.

30. Mutta Hoosea, Eelan poika, teki salaliiton Pekahia, Remaljan poikaa, vastaan ja löi hänet kuoliaaksi ja tuli kuninkaaksi hänen sijaansa Jootamin, Ussian pojan, kahdentenakymmenentenä hallitusvuotena.

 

Joojakin. Yksi Juudan viimeisistä kuninkaista oli Joojakin, joka joutui antautumaan Baabelin kuninkaalle. Babylonista, läheltä Ishtarin porttia, on löydetty 300 kiilakirjoitustaulua, joissa esiintyy myös hänen nimensä muiden vangittujen ruhtinaiden nimien joukossa.

   Samoin Tell Beit Mirsimistä ja Beet-Semesistä on löydetty saviruukun kahvoja, joissa on Joojakinin nimi. Näissä kahvoissa lukee:

 

"Kuuluu Eljakimille, Joojakinin taloudenhoitajalle."

 

- (2 Kun 24:12) Niin Joojakin, Juudan kuningas, antautui Baabelin kuninkaalle äitineen ja palvelijoineen, päällikköineen ja hoviherroineen. Ja Baabelin kuningas otti hänet vangiksi kahdeksantena hallitusvuotenaan.

 

- (Jer 52:31) Mutta kolmantenakymmenentenä seitsemäntenä vuotena siitä, kun Joojakin, Juudan kuningas, oli viety pakkosiirtolaisuuteen, kahdennessatoista kuussa, kuukauden kahdentenakymmenentenä viidentenä päivänä, korotti Evil-Merodak, Baabelin kuningas, samana vuonna, jona hän tuli kuninkaaksi, Juudan kuninkaan Joojakinin pään ja päästi hänet pois vankilasta.

 

- (Hes 1:2,3) Kuukauden viidentenä päivänä, kuningas Joojakinin pakkosiirtolaisuuden viidentenä vuotena,

3. tuli Jumalan sana pappi Hesekielille, Buusin pojalle, Kaldean maassa Kebar-joen varrella, ja hänen päällensä tuli siellä Herran käsi.

 

Daniel. Yksi Raamatun viisaimmiksi mainituista ihmisistä oli profeetta Daniel. Hän eli samanaikaisesti kuin toinen profeetta Hesekiel, ja hänet mainitaan Hesekielin kirjassa, kun puhutaan hänen viisaudestaan:

 

- (Dan 1:17) Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden; ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet.

 

- (Hes 28:3) ja katso, viisaampi sinä oletkin kuin Daniel, ei mikään salaisuus ole sinulta pimitetty;

 

Sanballat, Tobia ja ylipappi Joohanan olivat Nehemian aikaan eläneitä henkilöitä. Heistä Sanballat ja Joohanan mainitaan kuuluisissa Elefantinen saaren papyruslöydöissä. Lisäksi Tobiaan perhehauta on löydetty Jordaniasta, Araq El Emiristä, Ammanin läheltä. Näistä henkilöistä kaksi ensimmäistä olivat ankaria muurin rakentamisen vastustajia:

 

- (Neh 2:19) Mutta kun hooronilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobia ja arabialainen Gesem sen kuulivat, pilkkasivat he meitä, osoittivat meille halveksumistaan ja sanoivat: "Mitä te siinä teette? Kapinoitteko te kuningasta vastaan?"

 

- (Neh 12:23) Leevin jälkeläisistä ovat perhekunta-päämiehet merkittyinä aikakirjaan Joohananin, Eljasibin pojan, aikaan asti.

 

Jesaja. Eräs Vanhan testamentin "suurista" profeetoista on Jesaja. Hänen nimensä tulee esille muissakin Raamatun kirjoissa:

 

- (2 Kun 19:1,2) Kun kuningas Hiskia sen kuuli, repäisi hän vaatteensa, pukeutui säkkiin ja meni Herran temppeliin.

2. Ja hän lähetti palatsin päällikön Eljakimin ja kirjuri Sebnan sekä pappien vanhimmat, säkkeihin puettuina, profeetta Jesajan, Aamoksen pojan, tykö.

 

- (2 Aikak 26:22) Mitä muuta on kerrottavaa Ussiasta, hänen aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheistaan, sen on profeetta Jesaja, Aamoksen poika, pannut kirjaan.

 

- (Jes 1:1) Jesajan, Aamoksen pojan, näky, jonka hän näki Juudasta ja Jerusalemista Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian, Juudan kuningasten, päivinä.

 

 
shopify analytics ecommerce