Pelastuksen edellytykset
 

Pelastuskutsu

Pelastuminen

Uusi elämä


Jumala
 

Jeesus

Hengellinen elämä

Ihminen


Tärkeysjärjestys
 

Vaikeudet

Juutalaiset ja pakanat

Henkimaailma eksytys


Perhe yhteiskunta
 

Lähimmäiset

Synti käytös 1

Synti käytös 2


Parantuminen armolahjat
 

Hengellinen työ

Tulevaisuus

Sekalaista


Tervetuloa tutkimaan Sanaa!

 

Näillä sivuilla on Raamattuohjelma, jossa jakeita on jaettu ryhmiin aihepiireittäin. Mukana eivät toki ole kaikki Raamatun jakeet, vaan sellaiset, jotka useimmiten tulevat esille. Uuden testamentin kirjeistä on suhteellisesti eniten lainauksia, sillä mukana on arviolta 98 % jakeista. Muista kirjoista niitä on vähemmän. Lisäksi eräät jakeet voivat esiintyä useammassakin yhteydessä.

   Päätarkoitus kuitenkin on, että me voisimme perehtyä Sanaan ja oppia sitä paremmin. Usein meillä on vain pintapuolinen käsitys koko asiasta ja tunnemme sitä huonosti. Paavali kirjoitti: ”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana” (Kol 3:16) sekä ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Room 10:17), joten on tärkeää, että tämäkin alue on kunnossa. Se on rukouksen ohella yksi hengellisen elämämme tukipilareista, joten siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Meidän on hyvä pyrkiä rukoilemaan enemmän ja enemmän (Anokaa, niin teille annetaan… Teillä ei ole, sentähden ettette ano), mutta myös pyrittävä siihen, että oppisimme Kristuksen sanaa, vaikka usein motivaatiomme siihen voi olla vähäinen. Tätä tarkoitusta varten tämä Raamattuohjelma on rakennettu.

   Katsomme seuraavaksi lainausta, joka liittyy 1800-luvulla eläneeseen suureen Jumalan mieheen, D.L. Moodyyn. Hän oli rukouksen mies, mutta hän oppi, että Sana on se siemen, joka synnyttää uskon. Hän sai oppia sen Henry Moorehousen kautta, kun tämä julisti Sanaa tuoden esille sen rikkauksia:

 Moody… Kun katsomme syvemmälle hänen sisimpäänsä ja seurailemme hänen hengellisen elämänsä sykintää, voimme panna merkille, että hän oli ennen kaikkea nöyrä ja harras rukoilija.

… Tullakseen käyttökelpoiseksi Jumalan aseeksi Moody tarvitsi myös erityisen Raamattu-herätyksen.

   Hän oli v. 1867 ollut pari päivää kestävällä puhujamatkalla. Kotiin Chicagoon palattuaan hän lähti sunnuntaiaamuna kirkkoon saadakseen kuulla Englannista saapuneen vieraan puhuvan.

   Tämä vieras, sananjulistaja Henry Moorehouse oli hänen poissaollessaan tullut kaupunkiin ja ensimmäisen kerran esiintynyt kuulijakunnalle torstai-iltana.

 


Etusivulle
Jarin kirjoituksia

Oikeudet valokuvaan saatu Petri Paavolalta.
Valokuvan lähdesivu:
Jordanjoki


 

 

 

   …Sunnuntai-iltana oli kirkossa jälleen tilaisuus. Moorehouse puhui taas samasta aiheesta ja tempasi kuulijat mukaansa.

 - Sydämeni alkoi sulaa, kertoo Moody, - enkä voinut pidättää kyyneleitäni.

   Koko viikon ajan Moorehouse joka ilta puhui samasta tekstistä yhä ammentaen Sanan rikkauksista aivan kuin ehtymättömänä pulppuilevasta, raikkaasta lähteestä. Viimeisenä iltana hän päätti puheensa seuraavin sanoin:

 - Jos ensi yönä kuolisin ja menisin taivaaseen sekä kohtaisin siellä enkeli Gabrielin, joka seisoo Jumalan kasvojen edessä, ja kysyisin häneltä, kuinka suuresti Jumala on rakastanut syntisiä, niin luulen, että hän vastaisi: ”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

   Kokoussarjan päätyttyä Moorehouse sanoi Moodylle:

 - Kuulkaahan, Moody, te purjehditte harhaan!

- Mitä minun on tehtävä? Miten on Raamattua tutkittava, jotta sen lähteet avautuisivat minulle kaikessa rikkaudessaan?

 - Jos muutatte kurssia ja julistatte ihmisille Jumalan sanaa omien ajatustenne asemesta, voi teistä tulla hänen väkevä aseensa.

   Ja lisäksi hän antoi Moodylle suoranaisia neuvoja ja ohjeita, jotka Moody otti nöyrästi vastaan. Se tiesi taas uutta käännettä hänen elämässään. Hänestä tuli ahkera raamatuntutkija. Ja hänen julistuksensa nojautui nyt kokonaan Raamatun sanaan ja sai uuden sisällön.

 - Minulla oli ollut tapana saarnata, hän kertoi tästä elämänsä taitekohdasta, - että Jumala seisoo syntisen takana kädessään kaksiteräinen miekka, valmiina hakkaamaan tämän maahan. En enää puhu sillä tavoin. Nyt julistan, että Jumala seisoo syntisen takana rakastavana ja armahtavana ja että se on syntinen, joka tahtoo paeta tätä rakkauden Jumalaa. (Yrjö Karilas: Sytyttävän sanoman mies, s. 51, 82-84)