Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Ajattele tätä!

 

 

Suuntaus viimeisen parin sadan vuoden aikana on ollut, että on kyseenalaistettu kristillisen uskon perustotuuksia. Erityisesti Ensimmäinen Mooseksen kirja on ollut hyökkäysten kohteena. On ajateltu, että jos Darwinin evoluutioteoria on paikkansapitävä kuvaus menneisyydestä, silloin Raamatun kertomus ei voi olla totta. Tämä on aika looginen johtopäätös, koska kaksi aivan vastakkaista näkemystä eivät voi olla samanaikaisesti voimassa.

   Seuraavilla riveillä käydäänkin lävitse luomista ja maailmankaikkeuden alkuvaiheita. Onko Jumala luonut kaiken vai onko kaikki syntynyt itsestään? Sitä lähdemme selvittelemään.

 

Luominen. Yksi perustavimmista asioista kristillisessä uskossa on luominen ja Jumalan asema luojana. Raamattu itse viittaa luomiseen yli 300 kertaa ja sen mukaan kyseessä on historiallinen tapahtuma. Siitä kerrotaan ensimmäisen kerran heti Ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa. Sama kirja on ollut myös kaikkein eniten hyökkäysten kohteena viimeisen 150 vuoden aikana. Syynä on Darwinin evoluutioteoria.

   Joka tapauksessa vaihtoehtoja maailmankaikkeuden olemassaololle on vain kolme. Nämä vaihtoehdot ovat:

 

1. Maailmankaikkeus on ollut aina olemassa

2. Jumala on luonut kaiken

3. Maailmankaikkeus ja elämä ovat syntyneet itsestään

 

1. Maailmankaikkeus on ollut aina olemassa. Tämä vaihtoehto ei voi pitää paikkaansa, koska jos maailmankaikkeus olisi ikuinen, pitäisi sen nyt olla lämpökuoleman tilassa. Kuitenkin kun aurinko edelleen lämmittää maapalloa ja tähdet loistavat ja säteilevät energiaa, viittaa se niiden rajalliseen olemassaoloon. Ne eivät voi olla iankaikkisia, vaan niillä on oltava alku. Muutamat lainaukset viittaavat samaan:

 

Jotta luominen olisi tarpeeton, pitäisi maailmankaikkeuden rakennusaineen olla äärettömän vanhaa. - - Vetyhän muuttuu vähitellen heliumiksi - . Kuinka siis on mahdollista, että maailmankaikkeus on vielä nykyisinkin melkein pelkkää vetyä? Jos aine olisi äärettömän vanhaa, se olisi täysin mahdotonta. Kun siis maailmankaikkeus on sellainen, miksi sen olemme havainneet, emme voi välttää kysymystä sen luomisesta. (Sir Fred Hoyle kirjassaan Maailmankaikkeuden kehitys)

 

William Jevons (englantilainen filosofi 1870-luvulla): Emme pääse jäljittämään maailmankaikkeuden lämpöhistoriaa loputtoman pitkälle menneisyyteen. Tietyssä kohdassa alamme saada mahdottomia tuloksia, jotka viittaavat sellaisiin lämpöjakaumiin, jotka eivät luonnonlakien mukaan voi olla peräisin mistään niitä edeltäneestä jakaumasta... Lämpöä koskeva teoria pakottaa meidät joko uskomaan, että maailma on luotu jonakin tiettynä hetkenä, tai sitten meidän on oletettava, että luonnonlait ovat ennen olleet toisenlaiset kuin nykyisin. (1)

 

2. Jumala on luonut kaiken. Vaihtoehto kaksi on, että eloton maailma ja maailmankaikkeus sekä elollinen luonto ovat saaneet alkunsa Jumalan luomistyön kautta. Tätä vaihtoehtoa ei voi jälkeenpäin todistaa oikeaksi, koska emme voi palata menneisyyteen. Kuitenkin se saa tukea mm. seuraavista havainnoista:

 

• Kuten todettiin, on Ensimmäinen Mooseksen kirja ollut usein hyökkäysten kohteena. Se kertoo luomisesta mutta myös sellaisista asioista kuin syntiinlankeemus, vedenpaisumus ja kieltensekoitus pitäen niitä historiallisina tapahtumina.

   Merkillistä on, että kansojen perimätiedossa ja kivitauluissa kerrotaan samoista asioista. Niissä mainitaan kaikista kolmesta asiasta. Esim. vedenpaisumuksesta on joidenkin laskelmien mukaan yli 400 kertomusta Raamatun ulkopuolisissa lähteissä. Niinpä jos muut historialliset lähteet ja kansojen perimätiedot viittaavat samoihin tapahtumiin kuin mistä Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo, on hyviä perusteluja pitää niitä historiallisina tapahtumina, mukaan luettuna luominen.

 

Maailmasta tunnetaan puolisen tuhatta eri kulttuuria, muiden muassa Kreikan, Kiinan, Perun sekä Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen joukosta, joiden legendojen ja myyttien kirjoon liittyy väkevä kertomus suuresta tulvasta, joka on muuttanut kansan historian kulkua. Monissa tarinoissa selviytyjiä on harvalukuinen joukko, aivan kuin Ukko-Nooan tapauksessa. Monesti tulvan aiheuttajina pidettiin jumalia, jotka olivat syystä tai toisesta kyllästyneet ihmiskuntaan. Väki oli kenties turmeltunutta, kuten Nooan aikana ja Pohjois-Amerikan lounaisosien hopi-intiaanien tarussa tai oli käynyt liian monilukuiseksi ja meluisaksi, kuten Gilgamesh-eepoksessa. (2)

 

Lenormant sanoo kirjassaan ”Beginning of History”:

“Meillä on tilaisuus todistaa, että vedenpaisumuskertomus on yleismaailmallinen perimätieto ihmisperheen kaikissa haaroissa, ja niin varmaa ja yhdenmukaista perimätiedollista asiaa kuin tämä, ei voitane pitää kuviteltuna taruna. Sen täytyy olla todellisen ja peloittavan tapauksen muisto, tapauksen, mikä teki niin voimakkaan vaikutuksen ihmissuvun ensimmäisten vanhempien mieleen, etteivät heidän jälkeläisensä voineet sitä milloinkaan unohtaa. (3)

 

• Ensimmäisen Mooseksen kirjan kuvaus alkuvaiheista saa vahvistusta ihmiskunnasta ja luonnosta. Esim. syntiinlankeemuksesta todistavat sodat, vääryydet ja lehtiotsikot, jotka kertovat ihmisen puutteellisuudesta. Ihminen ei ole täydellinen vaan syntiin langennut olento.

   Vedenpaisumus on toinen asia, josta on merkkejä luonnossa. Siitä todistavat mm. merieläinten ja -kasvien jäänteet nykyisillä kuivilla alueilla ja kaikissa korkeissa vuoristoissa – esim. Darwin löysi valaan luurangon Perun vuoristoalueelta. Se osoittaa, että vesi on peittänyt nämä alueet.

   Miten sitten naturalistisen maailmankatsomuksen omaavat tiedemiehet tulkitsevat samoja merkkejä? Ihmisen puutteellisuudesta he saattavat sanoa, että se johtuu evoluutiosta; eli ihminen on noussut eläimelliseltä tasolta, mutta hänellä on vielä jäänteitä menneestä.

   Samoin he saattavat tulkita vedenpaisumuksen jäänteitä eri tavalla. He kyllä myöntävät, että vesi on peittänyt esim. Saharan (näin on esitetty luonto-ohjelmissa) tai nykyisiä kuivia alueita pohjolassa, mutta selittävät sen johtuvan maan kohoamisesta tai jääkauden jäätikköjärvistä ja -meristä. He eivät ota huomioon, että vesi joka tapauksessa on peittänyt nämä alueet ja että vedenpaisumus voisi olla siihen paras selitys. Myöskään he eivät ota huomioon, että kansojen perimätiedot ovat paljon lähempänä Ensimmäisen Mooseksen kirjan kuvausta kuin heidän teorioitaan. Niissä kerrotaan vedenpaisumuksesta, syntiinlankeemuksesta ja kieltensekoituksesta mutta ei jääkaudesta tai ihmisen periytymisestä apinankaltaisista olennoista.

 

• Mitä kauniimpia ja monimutkaisempia rakenteita tapaamme luonnossa, sitä todennäköisemmin niiden alkuperä on yliluonnollinen. On paljon järkevämpää uskoa, että maailmankaikkeuden ja elämän takana on älykäs, persoonallinen ja tunteva Jumala, koska nykyisessäkin maailmassa on älykkyyttä, persoonia ja tuntevia olentoja. Naturalistisesta teoriasta käsin niitä on vaikea selittää.

   Jotkut voivat kieltää älykkään suunnittelun olemassaolon, mutta siinä he tekevät suuren virheen. Heidän ei tarvitse muuta kuin katsoa peilistä omaa olemustaan, niin heidän pitäisi tulla toisiin johtopäätöksiin. Ei ole järkevää otaksua, että esim. seuraavat pään alueella olevat asiat olisivat syntyneet itsestään jostain kivestä tai alkukaasusta:

 

• Yksilöllinen ulkonäkö

• Tukka, joka kasvaa pään alueella

• Silmäluomet, jotka menevät kiinni nukkuessa

• Hengitys, joka voi tapahtua suun tai nenän kautta

• Hajuaisti nenän kautta ja kuuloaisti korvien kautta

• Suu, jossa on hampaat ja kieli syömistä varten sekä ruokatorvi, josta ruoka kulkeutuu mahalaukkuun

• Kielessä ja suussa on makuaisti

• Suuta ja kieltä voidaan käyttää myös puhumiseen ja laulamiseen

• Pään sisällä ovat aivot, jotka ovat monimutkaisempia kuin mikään tunnettu asia maailmankaikkeudessa. Niiden kautta ihminen voi suunnitella ja ajatella asioita

• Tunteet kuten rakkaus, ihastuminen, ilo, suru, viha ja pelko ovat myös asioita, joiden tiedämme liittyvän pään alueelle eikä esim. jalkoihin

 

Eräs osoitus suunnittelusta on norsun kärsä. Naturalistisessa teoriassa oletetaan sen kuten kaikkien muiden monimutkaisten rakenteiden saaneen alkunsa alkuräjähdyksen tiheästä tilasta. Tällaiset teoriat ovat kuitenkin mieltä vailla. On paljon järkevämpää uskoa luomiseen kuin näihin naturalistisiin teorioihin:

 

Tutkijat hämmästyivät, kun ilmeni, että kärsä toimii 40 000 lihaksen yhteistyöllä. Näin monen moottorin samanaikaisen käyttöön ei nykyteknologialla ylletä. Tutkijat kehittivät kuitenkin laitteen nimeltä BHA (Bionic Handling Assistant), joka on tehty polyamidista ja matkii kärsän liikkeitä täyttämällä ja tyhjentämällä pieniä ilmarakkuloita, joiden sijoittelulla saadaan aikaan monipuolisia liikkeitä.

   Laitteen päässä on kolmisorminen tartuntakäsi. Varressa on sensorit, joiden avulla voidaan varoa törmäilyä ympäristöön. Kun BHA-laitetta tarkastelee, ei voi välttyä ajatukselta, että se on suunniteltu. Ei voi myöskään välttyä ajatukselta, että norsun kärsä on huomattavasti paremmin suunniteltu. Kärsään voi imeä jopa 14 litraa vettä ja sitten ruiskuttaa veden suuhun tai selkään kylvyn aikana. Kärsää voi myös käyttää snorkkelin tavoin sukeltamiseen aina kahden metrin syvyyteen asti. Kärsällä voi tervehtiä ja hyväillä toista norsua. Kärsässä on ylivertainen hajuaisti, ja liikuttelemalla sitä periskoopin tavoin norsu pystyy havaitsemaan ruohikossa lymyilevän käärmeen satojen metrien päästä.

   Kuivina kausina kärsää voi käyttää veden paikallistamiseen, jopa kolmen metrin syvyisten vesikuoppien kaivamiseen ja kuoppaan tihkuvan kosteuden imemiseen. Kärsä aistii myös ilman värähtelyn, ja norsut voivat kuunnella auskultoimalla maan pintaa samalla tavalla kuin lääkärit käyttävät stetoskooppia. Norsut pitävät yhteyttä puhaltamalla kärsällään kuin trumpetilla ja saavat aikaan kovan äänen hyökätessään hyeenan kimppuun tai vaimeamman äänen viestiessään muille norsuille. Kärsää käytetään myös visuaalisten signaalien lähettämiseen. Pystyssä oleva kärsä voi olla varoitus ja alas laskettu kärsä merkki alistumisesta. (4)

 

3. Maailmankaikkeus on syntynyt itsestään. Kun jatketaan sen käsittelyä, miten maailmankaikkeus ja elämä saivat alkunsa, on kolmas vaihtoehto niiden syntyminen itsestään. Tämä vaihtoehto on ateististen tiedemiesten suosima. He uskovat edustavansa tiedettä, kun he ovat omaksuneet tällaisen näkemyksen. Kuitenkin, kun ateistiset tiedemiehet hyökkäävät luomista vastaan ja pitävät sitä mahdottomana, joutuvat he itse turvautumaan mielikuvitukseen. Se tulee ilmi seuraavissa seikoissa:

 

• Tieteellinen tieto perustuu aistihavaintoihin, mutta maailmankaikkeuden alkuun liittyvissä teorioissa sellaisia ei ole. On mahdotonta todistaa oikeaksi ateistitiedemiesten teorioita maailmankaikkeuden synnystä, maapallon synnystä tai elämän alusta, koska kukaan ei ollut niitä näkemässä. Samasta syystä on mahdotonta todistaa luomista.

   Niinpä kun jotkut ajattelevat edustavansa tiedettä uskoessaan maailmankaikkeuden syntyneen itsestään, on kyseessä ainoastaan naturalistinen uskomus ja maailmankatsomus, ei tieteellinen tieto. Usko luomiseen on samanlainen uskomus. Kyseessä on kaksi erilaista uskoa, joista vain toinen voi olla oikea. Kuitenkin vaatii suurempaa uskoa kaiken syntymiseen itsestään kuin siihen, että kaiken takana on ollut yliluonnollinen ja persoonallinen Jumala.

 

• Naturalistisessa teoriassa koskien maailmankaikkeuden alkua on looginen epäjohdonmukaisuus. Sen mukaan maailmankaikkeus sai alkunsa tyhjästä ja itsestään alkuräjähdyksen kautta. Maailmankaikkeus loi itse itsensä ilman ulkopuolista apua.

   Tämä on kuitenkin mahdotonta. Sillä jotta maailmankaikkeus olisi voinut luoda itsensä, olisi sen täytynyt olla ensin olemassa. Sen olisi täytynyt olla olemassa ennen olemassaoloaan, mikä kuitenkin on mahdotonta. Olemattomuudesta, jolla ei ole mitään ominaisuuksia ja jossa ei ole mitään, millä olisi ominaisuuksia, ei voi syntyä mitään.

   Käytännön havainnot ovat myös naturalistista teoriaa vastaan. Jos maailmankaikkeus on saanut alkunsa tyhjästä, miksi eivät muut asiat kuten autot, lentokoneet tai kivet ilmesty tyhjästä itsestään? Miksi vain maailmankaikkeus olisi poikkeus? Kyseessä on looginen ristiriita. Miksi vain se on ilmestynyt tyhjästä, kun niin ei tapahdu muiden asioiden kohdalla?

 

• Maailmankaikkeudessa on miljardeja galakseja, mutta suuri ongelma tiedemaailmassa on, ettei kukaan tiedä, miten ne ovat syntyneet itsestään. Kun ei hyväksytä luomista, on jollakin tavalla yritettävä selittää niiden alkuperä, mutta tähtitieteilijät myöntävät sen olevan arvoitus ja ongelma:

 

En halua väittää että todella ymmärtäisimme galaksien syntyprosessin. Galaksien syntyteoria on yksi astrofysiikan suurista ratkaisemattomista ongelmista ja ratkaisu näyttää tänä päivänä olevan kaukana. (Steven Weinberg: Kolme ensimmäistä minuuttia, s. 88)

 

On melko noloa, ettei kukaan ole selittänyt niiden (galaksien) syntyä... Useimmat tähtitieteilijät ja kosmologit myöntävät avoimesti, ettei galaksien muodostumisesta ole olemassa tyydyttävää teoriaa. Toisin sanoen eräs maailmankaikkeuden keskeinen piirre on vailla selitystä. (W.R. Corliss: A Catalog of Astronomical Anomalies, Stars, Galaxies, Cosmos, s. 184, Sourcebook Project, 1987)

 

• TV:ssä voi nähdä usein animaatioita aurinkokunnan ja maapallon synnystä itsestään, mutta nämä animaatiot ovat vilkkaan mielikuvituksen tuotetta. Kukaan ei ollut näkemässä niiden syntyä, joten animaatioilla ei ole tieteellistä perustaa.

 

• Elämän synty itsestään perustuu naturalistiseen maailmankäsitykseen ja uskoon, mutta mikään käytännön havainto ei tue sitä mahdollisuutta, että niin olisi tapahtunut. Kiven tai muun elottoman materian ei ole koskaan havaittu muuttuvan itsestään eläviksi olennoiksi.

   Kukaan ei ole voinut myöskään todistaa, että elämää voisi syntyä muusta kuin jo elollisista organismeista. Jokaisen kasvin ja eläimen olemassaolo on riippuvainen aiemmasta elämästä. Ne eivät ole itseolevaisia. Elämää syntyy vain jo olemassa olevasta elämästä. Tähän ei ole voitu löytää yhtäkään poikkeusta.

   Niinpä kun elämällä maapallolla on oltava alku, eivätkä kasvit ja eläimet ole itseolevaisia, viittaa se siihen, että ensimmäisten elämänmuotojen on täytynyt saada alkunsa jostain muualta. Se tarkoittaa maapallon ulkopuolista lähdettä. Ainut järkevä selitys siihen on yliluonnollinen ja persoonallinen olento eli Jumala. Se on loogisin vaihtoehto elämälle maapallolla.

 

• Luonto-ohjelmissa esitetään eläinten ja kasvien kehittyneen yksinkertaisesta alkusolusta nykyisiksi monimutkaisiksi muodoiksi.

   Kuitenkin myös tämä näkemys perustuu uskoon ja mielikuvitukseen. Muuntelu perusryhmissä on kylläkin tosiasia ja siitä on hyviä esimerkkejä Darwinin kirjassa, mutta todellisia lajimuutoksia ei ole havaittu. Kyseessä on todistamaton naturalistinen teoria ja uskomus. Siihen uskotaan, koska se on ainoa mahdollinen vaihtoehto luomisen rinnalla. Viimeisen vuosisadan ehkä arvostetuin (ateisti)-paleontologi, Stephen J. Gould, kielsi välimuotojen olemassaolon fossiileissa:

 

Välittävien muotojen äärimmäinen harvinaisuus fossiiliaineistossa pysyy jatkuvasti paleontologien ammattisa-laisuutena. Oppikirjojamme koristavat evoluutiopuut sisältävät tosiasia-aineistoa ainoastaan haarojensa päissä ja taitekohdissa. Loppu on päättelyä, olipa se sitten kuinka järkevää tahansa, ei fossiilien todistusta - - En halua millään tavalla halventaa asteittaisen evoluutionäkemyksen potentiaalista pätevyyttä. Haluan vain huomauttaa, ettei sitä koskaan ’ole havaittu’ kallioissa… (5)

 

Loppupuhe. Edellä käsiteltiin luomista ja Jumalan asemaa luojana. Todettiin, ettei tätä asiaa voi todistaa jälkeenpäin, mutta siihen on järkevää uskoa. Se on järkevämpää kuin ajatella kaiken syntyneen itsestään olemattomuudesta tai nuppineulan kokoisesta tilasta alkuräjähdyksessä. Tämä jälkimmäinen naturalistinen teoria on mieltä vailla, eikä sitä tue mikään käytännön havainto. Tällaiseen utopiateoriaan uskotaan eikä haluta hyväksyä Jumalan asemaa luojana. Ei haluta hyväksyä sitä Roomalaiskirjeen opetusta, että luomakunta todistaa Luojasta ja hänen iankaikkisesta olemuksestaan:

 

- (Room 1:19,20) sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.

20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

 

Jos verrataan nykyistä yhteiskuntaa apostolien aikaiseen kreikkalaiseen yhteiskuntaa, on molemmille ominaista eräs yhteinen asia. Sekä silloin että nyt ihmisillä oli ja on hämärä käsitys Jumalasta luojana että myös tuomarina. Sen aikaisessa kreikkalaisessa yhteiskunnassa Jumalan aseman luojana korvasivat epäjumalankuvat, mutta nykyaikana sen on korvannut ihmisten evoluutiousko. Sen aikaiset kreikkalaiset uskoivat epäjumalankuvien suureen arvoon, mutta nykypäivänä uskotaan sokeisiin luonnonvoimiin ja että kaikki, myös elämä, sai alkunsa itsestään olemattomuudesta. Ei ole paljoa eroa näissä kahdessa uskomuksessa, koska molemmissa usko kaikkivaltiaaseen Jumalaan on kyseenalaistettu ja korvattu muilla tekijöillä.

   Pari kuvausta Apostolien teoista osoittavat, millaista kreikkalaisessa yhteiskunnassa oli pari vuosituhatta sitten. Epäjumalankuvien palvonta oli hämärtänyt ihmisten käsityksen todellisesta Jumalasta, ja kun heille yritti julistaa evankeliumia Jeesuksesta ja Jumalasta luojana, kohtasi se vastustusta. Heidän asenteensa oli aivan samanlainen kuin se, miten evoluutiouskovat nykyaikana vastustavat samaa ajatusta. Tässä suhteessa tilanne ei ole paljoa muuttunut. Taikausko on edelleen voimissaan, vaikka se onkin nykyaikana toisenlaisessa muodossa.

   Miten Paavali puhui näille ihmisille? Jälkimmäisessä lainauksessa käy selville, miten hän aloitti puheen Jumalasta luojana, koska juuri tämä asia oli ihmisille epäselvä. Vasta sen jälkeen Paavali siirtyi puhumaan muista aiheista kuten pelastuksesta. Sinä, joka epäilet luomista, olet aivan samassa tilanteessa kuin ihmiset 2000 vuotta sitten. Älä kuitenkaan torju Jumalaa väärien uskomustesi takia! Ymmärrä Jumalan olemassaolo ja että hän kutsuu ihmisiä puoleensa ja pelastukseen myös nykypäivänä! Vastaa tähän kutsuun myönteisesti!

 

- (Apt 19:23-32) Tähän aikaan syntyi sangen suuri melu siitä tiestä.

24. Sillä eräs hopeaseppä, nimeltä Demetrius, joka valmisti hopeaisia Artemiin temppeleitä, hankki sillä ammattilaisille melkoisia tuloja.

25. Hän kutsui kokoon nämä sekä muut, jotka sellaista työtä tekivät, ja sanoi: "Miehet, te tiedätte, että meillä on hyvä toimeentulomme tästä työstä;

26. mutta nyt te näette ja kuulette, että tuo Paavali on, ei ainoastaan Efesossa, vaan melkein koko Aasiassa, uskotellut ja vietellyt paljon kansaa, sanoen, etteivät ne ole jumalia, jotka käsillä tehdään.

27. Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee."

28. Kun he sen kuulivat, tulivat he vihaa täyteen ja huusivat sanoen: "Suuri on efesolaisten Artemis!"

29. Ja koko kaupunki joutui sekasortoon, ja he ryntäsivät kaikki yhdessä näytelmäpaikkaan ja tempasivat mukaansa Gaiuksen ja Aristarkuksen, kaksi makedonialaista, jotka olivat Paavalin matkatovereita.

30. Ja kun Paavali tahtoi mennä kansanjoukkoon, eivät opetuslapset sitä sallineet.

31. Ja myös muutamat Aasian hallitusmiehistä, jotka olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle sanan ja pyysivät, ettei hän menisi näytelmäpaikkaan.

32. Ja he huusivat, mikä mitäkin; sillä kokous oli sekasortoinen, ja useimmat eivät tienneet, minkätähden he olivat tulleet kokoon.

 

- (Apt 17:16,22-33)  Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia.

22. Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia.

23. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle'. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan.

24. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,

25. eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.

26. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,

27. että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;

28. sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa'.

29. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.

30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

31. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

32. Kuullessaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat: "Me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin".

33. Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä.

 

Viittaukset:

 

1. John D. Barrow : Maailmankaikkeuden alku, s. 36, 37

2. Kalle Taipale: Levoton maapallo, s. 78

3. Toivo Seljavaara: Oliko vedenpaisumus ja Nooan arkki mahdollinen?, s. 5

4. Pekka Reinikainen: Onko Jumala olemassa?, s. 163,164

5. Stephen Jay Gould: The Panda’s Thumb, (1988), s. 182,183. New York: W.W. Norton & Co.