Etusivulle

Jarin kirjoituksia

 


 


Tartu kiinni
iankaikkiseen elämään!Jeesus on tie ja
totuus ja elämä


 

 

Kolme vastaväitettä

 

 

 

Oletko ihminen, joka torjuu Jumalan, eikä halua kääntyä hänen puoleensa? Suhtaudutko kielteisesti kristilliseen uskoon ja puheeseen Jumalasta? Tässä kirjoituksessa pohdimme kolmea tavallista vastaväitettä, joita monet esittävät kristillistä uskoa vastaan. He pitävät Jumala-uskoon perustuvaa käsitystä vanhanaikaisena ja valheellisena. He torjuvat sen, koska ajattelevat materialistisen maailmankuvan olevan tosi. Siksi perehdymme lyhyesti näihin vastaväitteisiin. Lähde mukaan ottamaan asioista selvää!

 

- kirkon virheet

- kärsimys maailmassa

- epätieteellisyys

 

Kirkon virheet ovat syy, miksi monet torjuvat Jumalan ja kristillisen uskon. He kehottavat katsomaan kirkkojen vieheitä vuosisatojen varrella ja ovat sen perusteella varmoja, ettei ole Jumalaa. He sanovat: ”Eikö ole järjetöntä uskoa Jumalaan, kun niin paljon vääryyttä on tehty hänen nimessään?”

   Kuitenkaan nämä ihmiset eivät ota huomioon seuraavia asioita, jotka kumoavat heidän näkemyksensä.

 

He eivät ota huomioon, että murhaajat ja väärintekijät eivät peri Jumalan valtakuntaa. Niinpä jos ihminen tekee jatkuvasti tahallista vääryyttä, se vain osoittaa, ettei hän ole tullut Jumalan yhteyteen. Hän joutuu Jumalan valtakunnan ulkopuolelle kadotukseen. Jeesuksen omat sanat ja muut jakeet osoittavat sen:

 

- (Matt 7:21-23) Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

 

- (1 Kor 6:9) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö

 

- (Ilm 22:14,15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

He eivät ota huomioon, että Jeesus varoitti miekkaan tarttumisesta ja kehotti vihamiesten rakastamiseen (Matt 26:52, 5:43,44). Nämä sanat sulkevat selvästi pois vääryyden tekemisen muille. On ihmisten oma vika, jos he eivät halua noudattaa näitä sanoja.

   Sama asia tulee esille kehotuksessa tehdä parannus, jota Johannes Kastaja, Jeesus ja apostolit julistivat. Jeesus myös sanoi, että ”ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte” (Luuk 13:3).

 

- (Matt 3:7-9) Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?

8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,

9. älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

 

Monet eivät ota myöskään huomioon Paavalin sanoja, joissa hän varoitti julmista susista, jotka tulisivat hänen lähtönsä jälkeen. Näissä Paavalin sanoissa ilmenee hyvin historian kehitys. Ne kuvaavat niitä vuosisatoja ja Jumalan nimessä tehtyjä vääryyksiä, joita on tapahtunut. On mahdotonta kiistää, etteikö Paavali olisi osunut oikeaan. Lisäksi Paavali osoitti, että teot voivat todistaa ihmistä vastaan. Hän saattoi myös itse sanoa muille: ”Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana”, Fil 3:17.

 

- (Apt 20:29-31) Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,

30. ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.

31. Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin.

 

- (Tiit 1:16) He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

 

Kärsimys maailmassa on toinen syy, joka estää monia ottamasta kristillistä uskoa ja Jumalaa vakavasti. Heidän kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 

● Yksi selvimpiä Raamatun opetuksia on, että ihminen on syntiin langennut olento. Kun ihminen eli alun perin ihmeellisen sopusoinnun kanssa yhdessä eläinten kanssa, muuttui tilanne, kun syntiinlankeemus tapahtui. Silloin ihmisen järki pimeni, hänen tahtonsa taipui pahaan ja hän menetti omantunnon rauhan. Jumalan kuva ihmisessä myös turmeltui ja synti sekä kuolema tulivat maailmaan, kuten Roomalaiskirjeessä osoitetaan. On vaikea kiistää, etteikö maailma olisi siinä tilassa kuin Raamatussa osoitetaan. Merkillistä myös on, että syntiinlankeemuskertomus kuten tarinat vedenpaisumuksesta ja kielten sekoituksesta esiintyvät useiden kansojen perimätiedossa.

 

- (Room 5:12) Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet -

 

● Suurin syy kärsimyksiin maailmassa on, että täällä maailmassa ei toteudu Jumalan tahto vaan ihmisen! (Jeesus sanoi Isä Meidän-rukouksessa Matt 6:10: tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa). Kun taivaassa ei ole pahuutta ja kärsimystä eikä muita ongelmia, niin maailmassa niitä on ja pääasiassa ihmisten pahuuden takia. Täällä ihmiset valitsevat tehdä väärin sen sijaan, että he voisivat vähentää pahuutta maailmasta. Pelkästään jos noudatettaisiin Jeesuksen Vuorisaarnassa esittämiä ohjeita vihamiesten rakastamisesta sekä tehtäisiin parannus kuten Johannes Kastaja ja Jeesus sekä apostolit opettivat, olisi maailma parempi paikka. Kuitenkaan näitä ohjeita ei aina noudateta, ja siksi maailma ei juuri voi muodostua nykyistä paremmaksi. Jumalan tahto ei toteudu ihmisten elämässä emmekä me halua aina muuttua paremmiksi:

 

- (Apt 26:19,20) Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,

20. vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.
 

● Paras asia on, että nykyinen kärsimyksen tila on väliaikainen. Sodat, kärsimykset ja sairaudet ovat väliaikainen vaihe ennen täydellisyyttä. Jossakin vaiheessa kuolema ja muut ikävät asiat loppuvat täällä, kun Jumalan valtakunta tulee:

 

- (1 Kor 15:24-26) sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.

25. Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".

26. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.

 

- (Ilm 21:1-6) Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

2. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.

3. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4. ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

5. Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".

6. Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

EPÄTIETEELLISYYS. Kolmas syy, miksi monet suhtautuvat kielteisesti kristilliseen uskoon ja teismiin, on käsitys siitä, että Raamatun opetus luomisesta ja kaiken alusta on paikkansapitämätön. He pitävät itseään tieteellisenä, mutta Raamatun maailmankuvaa vanhentuneena. He ottavat mielellään esille myös Galileo Galilein tapauksen sekä käyttävät halventavia nimityksiä – fundamentalisti, kreationisti – ihmisistä, jotka uskovat luomiseen, varsinkin äskettäin tapahtuneeseen luomiseen. Katsomme tätä aihetta muutamien seikkojen valossa.

 

Galileo Galilei ja kysymys siitä, kiertääkö aurinko maata vai maa aurinkoa, on nostettu esiin melkein aina ensimmäisenä, kun on haluttu hyökätä kristillistä uskoa vastaan.

   Tätä asiaa pitää kuitenkin lähestyä historian valossa. Pitää ottaa huomioon seuraavat kolme tekijää:

 

● Käsitys maapallokeskeisestä maailmankaikkeudesta on peräisin kreikkalaisesta maailmankuvasta. Uusi testamentti ei puhu, kuten ei Vanha testamenttikaan, tästä asiasta suoraan.

 

● Kun tavallinen ihminen katselee maailmankaikkeutta omasta perspektiivistään, näyttää hänestä maapallo pysyvän paikallaan, mutta aurinko näyttää liikkuvan. Siksi nykyisessäkin kielenkäytössä puhutaan siitä, miten aurinko nousee ja laskee. Nousu- ja laskuajat esiintyvät useiden sanomalehtien sivuilla.

   Niinpä kun tarkastelemme asioita tästä näkökulmasta, ei ole mitenkään yllättävää, jos ihmiset vuosisatoja sitten uskoivat auringon kiertävän maapalloa. Silloin vain harvoilla oli mahdollisuus tarkkailla tähtitaivasta teleskoopeilla, jotka lisäksi olivat alkeellisia nykyisiin verrattuina.

 

● Jos käsitys maapallokeskeisestä maailmankaikkeudesta onkin väärä, niin paljon järjettömämpi ja suorastaan hullu on ajatus, että nuppineulan kokoisesta tilasta alkuräjähdyksessä on syntynyt nykyinen maailmankaikkeus ja elämä: miljardit galaksit ja tähdet, aurinko joka lämmittää meitä, planeetat, vesi, kalliot, puut, karjuvat leijonat, monimutkainen ihminen, visertävät ja lentelevät linnut, inisevät hyttyset, vihreä ruoho, meressä liikkuvat valaat, karhut tai hyvältä maistuvat mansikat, mustikat, porkkanat, banaanit, pähkinät, herneet ja muut herkut. Se, että nämä monet eläimet, kasvit ja planeetat ovat muodostuneet yhdestä pisteestä, on maailman hulluin ajatus. Turhaan ei Paavali kirjoittanut, että tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä:

 

- (1 Kor 1:19,20) Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi".

20. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?

 

- (Room 1:20-22) Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

21. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

 

- (1 Kor 3:18-20) Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas.

19. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa";

20. ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi".

 

Oliko Jeesus fundamentalisti? Kun ateistit, naturalistisen maailmankatsomuksen omaavat ja muut ihmiset hyökkäävät kristillistä uskoa vastaan, on yksi heidän pilkkansa aihe luominen, varsinkin äskettäin tapahtunut luominen. He keskittävät hyökkäyksensä siihen ja käyttävät fundamentalisti ja kreationisti -nimityksiä leimatakseen eri tavalla ajattelevat. Kuitenkaan harvoin he haluavat edes ottaa selvää naturalistisen evoluutioteorian heikkouksista. Sen sijaan he käyttäytyvät kuin ihmiset Efesossa, kun Paavali yritti julistaa heille evankeliumia. Nämä ihmiset huusivat: "Suuri on efesolaisten Artemis" aivan kuten nykypäivänä monet sanovat: ”Kehitysoppi on tosi”. Kumpikaan ryhmä ei ollut tai ei ole halukas tutkimaan uskonsa perusteita ja niissä olevia puutteita.

 

- (Apt 19:23-31) Tähän aikaan syntyi sangen suuri melu siitä tiestä.

24. Sillä eräs hopeaseppä, nimeltä Demetrius, joka valmisti hopeaisia Artemiin temppeleitä, hankki sillä ammattilaisille melkoisia tuloja.

25. Hän kutsui kokoon nämä sekä muut, jotka sellaista työtä tekivät, ja sanoi: "Miehet, te tiedätte, että meillä on hyvä toimeentulomme tästä työstä;

26. mutta nyt te näette ja kuulette, että tuo Paavali on, ei ainoastaan Efesossa, vaan melkein koko Aasiassa, uskotellut ja vietellyt paljon kansaa, sanoen, etteivät ne ole jumalia, jotka käsillä tehdään.

27. Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee."

28. Kun he sen kuulivat, tulivat he vihaa täyteen ja huusivat sanoen: "Suuri on efesolaisten Artemis!"

29. Ja koko kaupunki joutui sekasortoon, ja he ryntäsivät kaikki yhdessä näytelmäpaikkaan ja tempasivat mukaansa Gaiuksen ja Aristarkuksen, kaksi makedonialaista, jotka olivat Paavalin matkatovereita.

30. Ja kun Paavali tahtoi mennä kansanjoukkoon, eivät opetuslapset sitä sallineet.

31. Ja myös muutamat Aasian hallitusmiehistä, jotka olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle sanan ja pyysivät, ettei hän menisi näytelmäpaikkaan.

 

Entä millainen käsitys Jeesuksella oli maailmankaikkeuden ja ihmisen alusta? Kun monet nykypäivänä käyttävät fundamentalisti -nimitystä tarkoittaen sillä lyhyeen maailmankaikkeuden ikään uskovia henkilöitä, voi Jeesuksen puheista saada samanlaisen käsityksen. Hän nimittäin puhui siitä, että ihminen luotiin jo luomakunnan alkuvaiheissa. Ihminen oli kuvioissa mukana alusta alkaen. Tämä viittaa lyhyeen maapallon ikään, koska naturalistisen maailmankatsomuksen omaavat tiedemiehet eivät itsekään usko ihmisen eläneen kovin kauaa maapallolla.

 

- (Mark 10:6) Mutta luomakunnan alusta Jumala 'on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. 

 

- (Matt 19:4) Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'

 

Entä mihin todisteet viittaavat? Sopivatko ne siihen malliin, että maapallolla on ollut elämää satoja miljoonia vuosia vai ilmaantuiko elämä maapallolle samoihin aikoihin ihmisen kanssa? Ne, joilla on ateistinen ja naturalistinen maailmankuva, nojaavat perusteluissaan kahteen peruspilariin maapallon historiaa ja ajoitusta tulkittaessa: radioaktiiviset mittaukset ja geologinen taulukko. Kuitenkin on helppo osoittaa näissä menetelmissä selviä ristiriitaisuuksia, mikä osoittaa niiden virheellisyyden. On paljon järkevämpää uskoa siihen Jeesuksen väitteeseen, että ihminen eli jo luomakunnan alkuvaiheissa.

 

Kambrikausi ja ihminen. Ensimmäiseksi voidaan kiinnittää huomiota kambrikaudeksi luokiteltuihin lajeihin. Geologisen taulukon mukaan kambrikausi oli n. 600-450 miljoonaa vuotta sitten, mutta se on helppo kyseenalaistaa mm. seuraavien seikkojen takia. Ne viittaavat siihen, että tämän kauden lajit ovat eläneet todellisuudessa tuhansia vuosia sitten, ei miljoonia vuosia. Aluksi katsomme prekambrikautta, jonka olisi pitänyt edeltää kambrikautta.

 

4000 vuotta vanhaa siitepölyä prekambrikerrostumassa. Kun on kyseessä kaikkein vanhin kausi, prekambrikausi, olisi sen pitänyt olla maan päällä 7/8 sen koko olemassaoloajasta eli noin 4500-600 miljoonaa vuotta sitten. Silloin piti olla ainoastaan kaikkein yksinkertaisinta elämää merissä. Kuitenkin samasta kerrostumasta on löydetty hiiltä (Manusco, J.J., Seavoy, R.E., ”Precambrian Coal or Anthraxolite: A Source for Graphite in High-Grade Schists and Gneisses”, Economic Geology, 76:951,1981), havu- ja lehtipuiden siitepölyä sekä puuta. Puun iäksi on saatu radiohiilimenetelmällä vain 4000 vuotta (Melvin A. Cook, Prehistory and Earth Models, London, Max Parrish, 1966). Se osoittaa, ettei kaikkein vanhinkaan kerrostuma ole kuin joitakin vuosituhansia vanha.

 

Kambrikauden aikana (se alkoi ”600 miljoonaa” vuotta sitten) uskotaan elämää olleen ainoastaan merissä. Kuitenkin kambrikauden kerrostumista on löytynyt lähes kaikkien nykyäänkin tavattavien elämänmuotojen edustajia. Lisäksi kambrikauden trilobiittikerrostumien alaosista on löydetty yli 60 puulajin itiöitä, siitepölyä ja puunkappaleita. Löydöt osoittavat, että elämä on ollut monipuolista myös maan pinnalla eikä vain merissä jo kambrikauden aikana. Geologisen taulukon mukaan sen ei olisi pitänyt olla mahdollista, mutta sadat tämäntyyppiset löydöt osoittavat koko taulukon olevan pielessä.

   Nämä kaikki elämän muodot ovat varmasti olleet olemassa samanaikaisesti, mutta vain eri ekologisissa lokeroissa. Lisäksi niiden esiintymisestä ei tarvitse olla aikaa kuin muutamia tuhansia vuosia, koska kaikkein alimmaisista ja varhaisimmista kerrostumista on tavattu radioaktiivista hiiltä. Se viittaa selvästi kerrosten olevan vain joitakin vuosituhansia vanhoja.

 

Radiohiili fossiileissa. Radiohiiltä, jonka puoliintumisaika on vain 5600 vuotta, on toistuvasti löydetty hiili-, turve, maaöljy-, maakaasuesiintymistä ja jopa kambrikauden fossiileista (sen oletetaan alkaneen 600 miljoonaa vuotta sitten). Tällaiset löydöt osoittavat, että kerrostumat ja fossiilit eivät voi olla edes 100 000 vuoden ikäisiä.

 

Keksinnön alkuvuosina oletettiin, että kaikki edellytykset varmoihin ikämittauksiin oli nyt vihdoin olemassa. Tutkijat keräilivät kaikenlaista mitattavaa; faraoiden ja neandertalinihmisten hautojen jäämistöä, sapelihammastiikereiden ja mammuttien hampaita, kivettymiä, fossiileja, maaöljyä jne. Kaikista löytyi radioaktiivista hiiltä. Ikähavainnot julkaistiin Radiocarbon-lehdessä, vaikka useiden näytteiden ikä oli jo aikaisemmin määritelty miljooniksi vuosiksi. (1)

 

Trilobiitti on eräs kambrikauden lajeista ja tärkeimpiä johtofossiileja geologisessa taulukossa. Kuitenkin on selviä todisteita siitä, että trilobiitit ja ihminen ovat eläneet samanaikaisesti maan päällä. Geologinen taulukko on väärässä satoja miljoonia vuosia:

 

William Meister teki hämmästyttävän löydön kesäkuun 1. päivänä 1968 Utahissa. Hän löysi useita trilobiittien fossiileita fossiloituneesta ihmisen sandaalinjäljestä! Mutta geologisen kerrossarjan perusteella järjestettyjen kehitysopillisten kausien mukaan trilobiitit kuolivat sukupuuttoon noin 230 miljoonaa vuotta ennen ihmisen ilmestymistä!

   … Geologi, tohtori Clifford Burdick löysi lisätodisteita tukemaan olettamusta ihmisen ja trilobiittien samanaikaisesta elämisestä. Hän löysi paljasjalkaisen lapsen jalanjälkiä, joista yhdessä oli litistynyt trilobiitti. (2)

 

Kambrikauden räjähdys sopii selvästi yhteen luomismallin kanssa. Se tarkoittaa, että kambrikauden suuret eliöryhmät ilmaantuvat fossiiliaineistossa täysin valmiina, toisistaan erillisinä ja erilaisina. Niitä ei edellä yksinkertaisia elämänmuotoja kuten evoluutioteoriassa edellytetään. Ainut järkevä johtopäätös on, että nämä lajit on luotu erillisiksi alusta alkaen niin kuin Raamattu osoittaa.

   Myös Darwin ymmärsi, että kambrikauden räjähdys oli ongelma hänen teorialleen. Hän ei ottanut todistusaineistoa sellaisenaan kuten hänen aikansa etevimmät paleontologit. Tilanne ei ole muuttunut niistä ajoista yhtään, vaan sama ongelma on edelleen olemassa:

On olemassa toinenkin samantapainen vaikeus, joka on paljon vakavampaa laatua. Tarkoitan sitä, että erinäisiin eläinkunnan pääjaksoihin kuuluvat lajit äkkiä esiintyvät alimmissa tunnetuissa kivettymäpitoisissa vuorilajeissa. - - Kysymykseen, miksi emme löydä rikkaita kivettymäpitoisia muodostumia, jotka kuuluisivat noihin varhaisimpiin, kambrista aikakautta vanhempiin aikakausiin, en voi antaa mitään tyydyttävää vastausta. - - Asiaan emme nykyään voi keksiä mitään selitystä, ja tätä seikkaa voidaan todellakin käyttää painavana todisteena esittämiäni mielipiteitä vastaan. - - se äkillinen tapa, kuinka erilaiset lajiryhmät esiintyvät eurooppalaisissa muodostumissa; kolmanneksi kivettymistä rikkaiden muodostumien miltei täydellinen puuttuminen kambristen kerrosten alapuolelta – kaikki nämä vaikeudet ovat varsin vakavaa laatua. On siis varsin hyvin käsitettävää, että etevimmät paleontologit, kuten Cuvier, Agassiz, Barrande, Pictet, Falconer, E. Forbes ym. ja kaikki suurimmat geologimme, kuten Lyell, Murchison, Sedwick ym. ovat yksimielisesti, useinpa kiivaastikin, pitäneet kiinni lajien muuttumattomuudesta. (3)

 

Ihmisfossiilit ja esineet 300 milj. vuotta vanhoissa kerrostumissa. Kun Jeesus esitti, että ihminen eli jo luomakunnan alkuvaiheissa, saa se mielenkiintoista tukea useista ihmisfossiili- ja tavaralöydöistä sellaisista kerrostumista, joiden iäksi on määritelty useita satoja miljoonia vuosia.

   Hiilikerrostumista on löydetty kultaketju, rautapata ja muita ihmiselle kuuluvia tavaroita. Samoin niistä on löydetty ihmisfossiileja (Glashouver, W.J.J., So entstand die Welt, Hänssler, 1980, ss. 115-6; Bowden, M., Ape-men-Fact or Fallacy? Sovereign Publications, 1981; Barnes, F.A., The Case of the Bones in Stone, Desert/February, 1975, p. 36-39). Lisäksi Utahin Moabista on löydetty ihmisen luurankoja liitukaudeksi luokitellusta kerrostumasta eli "65 milj. vuoden takaiselta ajalta". Nämä löydöt osoittavat, että ihmisenkin on täytynyt elää silloin tai sitten kyseiset kaudet ovat olleet vain joitakin vuosituhansia sitten.

 

Ihmisen jalanjäljet 250 milj. vuotta vanhoissa kallioissa. Eräitä hämmentäviä löytöjä ovat ihmisen jalanjäljet kallioissa, joita on löydetty Meksikosta, Arizonasta, Illinoisista, Uudesta Meksikosta, Kentuckysta ja muista valtioista. Näiden kallioiden iäksi on oletettu peräti 250 milj. vuotta, joten johtofossiilimenetelmän on täytynyt erehtyä monisatakertaisesti tai sitten hiilikauden on täytynyt olla vain joitakin vuosituhansia sitten. Albert C. Ingallis on sanonut näistä löydöistä:

 

"Jos ihminen... oli olemassa niinkin varhain kuin rautahiilikaudella missään muodossa, koko geologinen tiede on niin täysin väärässä, että kaikkien geologien tulisi sanoutua irti toimistaan ja ryhtyä rekkakuskeiksi. Niinpä ainakin toistaiseksi tiede hylkää sen houkuttelevan vaihtoehdon, että ihminen olisi saanut nuo jalanjäljet aikaan." (The Carboniferous Mystery", Scientific Monthly, vol. 162, Jan. 1940, s. 14)

 

Seuraava kuvaus vuodelta 1938 kertoo myös siitä, miten ihmisen jalanjälkien näköisiä jälkiä on löydetty "yli 200 miljoonaa" vuotta vanhoista kerrostumista eli paljon ennen oletettua dinosaurusten aikaa. Tutkijoiden on ollut vaikea ymmärtää, miten niitä voi olla niin "vanhoissa" kerrostumissa. Johtopäätös tekstistä on, että ihmisen on täytynyt elää jo hiilikaudella 250 miljoonaa vuotta sitten tai geologinen taulukko vuosimiljoonineen on erehtynyt. Varmasti jälkimmäinen vaihtoehto on todennäköisempi, koska kukaan ei usko ihmisen eläneen niin kauan sitten. Tällaisiin päätelmiin voidaan tulla, kun pidetään tiukasti kiinni geologisesta taulukosta ja vuosimiljoonista:

 

"Ihmisen kaltaiset jäljet kivessä ovat arvoitus tiedemiehille. Ne eivät voi olla ihmisen, koska ne ovat aivan liian vanhat - mutta mikä outo, kaksijalkainen, amfibinen eläin on saattanut tehdä ne?

   Mikä se on, joka eli 250 miljoonaa vuotta sitten ja käveli takajaloillaan, joissa oli samantapaiset jalkaterät kuin ihmisellä?

   ... Se on tieteen arvoitus, johon tiede ei ole vielä löytänyt vastausta. Ei silti, että tiede lakkaisi yrittämästä... Mutta toistaiseksi kaikki mitä on nähtävänä on 12 jalanjälkeä, jotka oudosti muistuttavat ihmisjalkaa, kukin 9½ " pitkä ja 6 " leveä leveimmältä, harallaan olevien varpaitten kohdalta. Jäljet löydettiin hiekkakivimuodostumasta, jonka tiedetään kuuluvan Hiilikauteen, noin 12 mailia Bereasta. Ne löysi tri Wilbur G. Burroughs, Berean yliopiston geologian professori ja William Finnell.

   Äskettäin prof. Burroughsin luona kävi muutamia Kentucky-vuorten miehiä, jotka veivät hänet kukkuloilleen ja näyttivät hänelle erään toisen paikan, missä oli monia jalanjälkiä. Tämä vuoristopaikka näyttää todellakin olleen "vanha Kentucky koti" kokonaiselle perheelle salaperäisiä eläimiä, sillä prof. Burroughs kertoo, että jäljet 'vaihtelevat kooltaan aina pienistä 4 ½" pituisista aikaisemmin kuvaamieni suuruisiksi', jotka olivat lähes 10" pitkiä...

   Jalanjäljet ovat äärimmäisen kummallisia. Ne ovat juuri oikeata kokoa ollakseen ihmisen - yhdeksän tai kymmenen tuumaa pituudeltaan - ja melkein oikean muotoisia. Miltei jokainen, joka näkee ne ajattelee ensiksi, että ne ovat ihmisjalan tekemät ja on melkein mahdotonta vakuuttaa jollekin, että ne eivät ole ihmisen...

   Mutta rohkeimmatkin arviot ihmisen esiintymisestä maan päällä ovat vain miljoona vuotta - ja nämä jäljet ovat 250 kertaa niin vanhat...

   Sellainen on arvoitus. Neljännesmiljardi vuotta takaperin tämä ihmisen tapaisesti kulkeva eläin jätti jalanjälkiä laajalti levinneeseen hiekkaan, jonka aika kovetti kallioksi. Sitten hän katosi. Ja nyt tiedemiehet raapivat päätään." (Science News Letter 34, 278, 1938)

 

Miksi dinosaurusten luita on löydetty hevosen-, lehmän- ja lampaanluita muistuttavien luiden joukosta (Anderson, A., Tourism falls victim to tyrannosaurus, Nature, 1989, 338, 289 / Dinosaurus may have died quietly after all, 1984, New Scientist, 104, 9.), vaikka nisäkkäiden on ajateltu ilmaantuneen maapallolle kauan dinosaurusten jälkeen? Ja miksi dinosaurusten fossiilit ovat usein hyväkuntoisia – niissä voi olla kivettymätöntä luuta, pehmytkudoksia sekä verisolujen, valkuaisaineiden ja DNA:n jäänteitä. Sen ei pitäisi olla mahdollista, jos fossiilit ovat kymmeniä miljoonia vuosia vanhoja. Miksi myös lähes kaikilla kansoilla on mytologioissaan tarinoita lohikäärmeistä, jotka muistuttavat ulkonäöltään dinosauruksia?

   Eräs mielenkiintoinen kommentti löytyy arvostetulta edesmenneeltä fossiilitutkija Stephen Jay Gouldilta, joka oli marxilainen ateisti. Hän totesi, että kun Jobin kirjassa puhutaan Behemotista, niin ainoa eläin, mihin tämä kuvaus sopii, on dinosaurus (Pandans Tumme, s. 221, Ordfrontsförlag, 1987). Evolutionistina hän uskoi, että Jobin kirjan kirjoittajan on täytynyt saada tietonsa löydetyistä fossiileista. Kuitenkin tässä yhdessä Raamatun vanhimmassa kirjassa viitataan selvästi elävään eläimeen (Job 40:10-12: Katso Behemotia, jonka minä loin niinkuin sinutkin…).

 

Radioaktiivisuus-mittaukset, joita tehdään mm. laavakivistä, ovat toinen syy geologisen taulukon ohella, jolla on hyökätty maapallon ja elämän nuorta ikää vastaan. 

   Näissä menetelmissä ja niiden tarkkuudessa täytyy kuitenkin lähteä varmoista tiedoista eikä epävarmoista, ja varma tieto nimenomaan on, että nämä menetelmät ovat epäluotettavia. Kaikkein selvimmin se tulee ilmi siinä, kun on mitattu kiviä, joiden ihmiset ovat nähneet kiteytyneen omin silmin ja historiallisena aikana. Kivet ovat voineet olla todellisuudessa vain muutamia vuosia tai vuosikymmeniä vanhoja, mutta radioaktiivisuusmittaukset ovat antaneet niiden iäksi miljoonia tai jopa satoja miljoonia vuosia. Tämä osoittaa menetelmien epäluotettavuuden.

    Seuraava lainaus osoittaa, miten alle 200 vuotta vanhat kivet antoivat jopa lähes kolmen miljardin vuoden iän tai muita suuria ikiä. (Lainauksessa osoitetaan myös, miten Grand Canyonin ylhäällä olevan kerroksen iäksi mitattiin 270 miljoonaa vuotta enemmän kuin kanjonin pohjan tasossa olevalle ”tuhansia miljoonia vuosia vanhalle kivikerrokselle”). Jos erehtymiset ovat näin suuria, kun kiven todellinen ikä on tiedossa, miten samat menetelmät voivat olla luotettavia muissa tapauksissa, kun kiteytymisajankohtaa ei tiedetä?

   Niinpä näissä menetelmissä täytyy ymmärtää, että niissä pohjimmiltaan mitataan pitoisuuksia – samojen pitoisuuksien yhdistäminen kivien ikään on kuitenkin kyseenalaista. Kun radioaktiivisuusmenetelmien kehittelijät aikanaan varoittivat, että kivien pitoisuudet voidaan kyllä mitata, mutta on epävarmaa yhdistää niitä todellisiin ikiin, eivät monet evolutionistit halua ottaa tätä tosissaan. Jos he sen ottaisivat, se veisi pohjan koko evolutionistiselta ajattelulta.

 

N. 170 vuotta sitten Hualalai-saaressa tapahtuneessa tulivuoren purkauksessa syntynyttä laavakiveä tutkittiin ja sen ikää määriteltiin uusilla menetelmillä. Näillä ”luotettavilla” säteilymittareilla saatiin 170-vuotiaan kiven iäksi miljoonia vuosia, 160 miljoonasta aina 3 miljardiin vuoteen. Samalla tavoin on käynyt muissakin vastaavissa mittauksissa. Grand Canyonin kerroksien ikää yritettiin myös mitata näillä mainituilla uusilla menetelmillä. Tulokset yllättivät jälleen tutkijat. Päällimmäisten kerrosten ”nuori” basalttikallio sai iäkseen 270 miljoonaa vuotta enemmän kuin kanjonin pohjan tasossa oleva ”tuhansia miljoonia vuosia vanha kivikerros”. Näiden mittausten jälkeen kehitysoppineiden aikaisemmin antamat aikamääreet kanjonin kallioille ja kerrostumille on osittain siirretty ”vanhojen uskomusten joukkoon”. (4)

 

Olemme julkaisseet yksityiskohtaisia raportteja, joissa puu, joka löytyi “250 miljoonan vuoden ikäisestä” hiekkakivestä tai “kymmenien miljoonien vuosien ikäisestä” vulkaanisesta kivestä, sai radiohiili-iänmäärityksessä iäkseen vain tuhansia vuosia. Kun ... geologit ottavat näytteitä vulkaanisesta kivestä, jonka tiedetään purkautuneen tulivuoresta historiallisina aikoina ja lähettävät niitä arvossa pidettyihin radiometrisen iänmäärityksen laboratorioihin, “iänmääritys” antaa lähes poikkeuksetta tulokseksi miljoonia vuosia. Tämä viittaa vahvasti siihen, että iänmäärityksen taustalla olevat oletukset ovat virheellisiä. (5)

 

 

 

VIITTAUKSET:

 

1. Kimmo Pälikkö: Taustaa 2, Kehitysopin kulisseista, s. 92

2. Scott M. Huse: Evoluution romahdus, s. 25

3. Charles Darwin: Lajien synty

4. Kimmo Pälikkö ja Markku Särelä: Taustaa tekijänoikeudesta maailmaan, s. 102

5. Carl Wieland: Kiviä ja luita (Stones and Bones), s. 34

 

 
shopify analytics ecommerce