Etusivulle

Jarin kirjoituksia

 


 


Tartu kiinni
iankaikkiseen elämään!Jeesus on tie ja
totuus ja elämä


 

Kouluopetus ja usko

 

 

Petri Karisma Vapaa-ajattelijoiden liitosta toi esille ajatuksen neutraalista Suomesta (ESS 25.11) ja koulujen uskonnonopetuksesta. Hän ei pitänyt hyvänä sitä, että kouluissa opetetaan kristillistä uskoa ja vaati valtiolta neutraaliutta tähän asiaan.

   Itse ajattelen, että Petrin esittämä ajatus on selvä kannanotto kristillistä uskoa. vastaan. Ei siinä ole kyse neutraaliudesta, koska ei tässä asiassa voi olla neutraali. Olemme joko puolesta tai vastaan emmekä voi olla ikään kuin puolueettomalla alueella. Vapaa-ajattelijat ajavat myös lähes samanlaista mallia kuin mikä oli aikanaan kommunistivaltioissa. Niissä ei hyväksytty hengellistä opetusta, vaan ateismi oli vallitseva katsomus. Vapaa-ajattelijoiden mallia on siis jo toteutettu käytännössä.

   Jos vapaa-ajattelijat olisivat johdonmukaisia, tulisi heidän vaatia myös evoluutiouskon sekä maailmankaikkeuden ja elämän itsestään synnyn poistamista kouluista, koska niissäkin on kysymys uskosta. Tätä ei ole kuitenkaan tapahtunut. Mistä se johtuu? Miksi he eivät vastusta näitä naturalistiseen maailmankatsomukseen perustuvia uskonnollisia näkemyksiä? Ne eivät ole tiedettä vaan menneisyyteen liittyviä uskomuksia, joita ei voi todistaa laboratoriossa. Itse pidän niitä taruina ja satuina.

   Toivon, että vapaa-ajattelijat ottavat juuri sen seikan huomioon, että sekä luomisuskossa että naturalistisessa elämänsyntykäsityksessä on kysymys menneisyyden tulkinnasta. Molemmat käsitykset perustuvat uskoon. Näitä käsityksiä ei voi testata, koska emme voi palata menneisyyteen. Olen kuitenkin aivan vakuuttunut, että on paljon loogisempaa uskoa Jumalan luomistyöhön kuin kaiken syntymiseen itsestään. Siksi kannatan luomisuskon opettamista kouluissa. Jokainen asioihin perehtynyt tietää, ettei tieteessä ole tällä hetkellä vastausta esim. siihen, miten galaksit, aurinkokunta ja elämä saivat alkunsa. Myöskään välimuotoja ei ole löydetty fossiileista. Esim. Darwinin kirjassa ”Lajien synty” on hienoja esimerkkejä muuntelusta peruslajien puitteissa, mutta se on aivan eri asia kuin todelliset lajimuutokset.

 

Entinen ateisti ja evoluutiouskova

Jari Iivanainen

 

 

Jatkoa edelliselle: Etujärjestöt vaikuttavat yhteis-kuntaan

 

- (Matt 19:14) Niin Jeesus sanoi: "Antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä senkaltaisten on taivasten valtakunta".

 

Kun yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia, ovat niiden taustalla usein etujärjestöt, jotka ajavat omaa ideologiaansa yhteiskuntaan. Tällaisia järjestöjä ovat mm. homoseksu-aalisuuteen suuntautuneet liikkeet (Suomessa mm. Seta), jotka ovat saaneet voimakkaan jalansijan länsimaissa. Ne vaikuttavat mediaan ja ihmisten asenteisiin hyvin voimakkaasti. Tämän voi todeta jokainen, joka on seurannut kehitystä yhteiskunnassa pelkästään viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asia, johon ennen suhtauduttiin kielteisesti ja asia jota pidettiin vääränä, on muuttunut ihmisten mielissä hyväksyttäväksi.

   Vapaa-ajattelijat ovat myös vaikuttaneet yhteiskunnan ilmapiiriin. Tätä ei ehkä ajatella, mutta siinä on paljon totuutta, koska vapaa-ajattelijat ja ateistijärjestöt ovat sellaisten hankkeiden takana, joissa vaaditaan Jumalan poistamista yhteiskunnasta. Kun media tarttuu näihin hankkeisiin, vaikuttaa se väistämättä myös ilmapiiriin. Ihmisistä tulee kielteisiä kristilliselle opetukselle. Muutosta siihen suuntaan tapahtuu vähitellen. Tämän muutoksen näkee pitemmän ajan kuluessa, ja verrattuna esim. siihen, millaista kouluissa oli vielä 1960-luvulla, on muutos huomattava.

   Silloin kristillisiä arvoja ja opetuksia kunnioitettiin ja kristillistä uskoa opetettiin huomattavasti nykyistä enemmän. Nyt siitä on luovuttu yhä enemmän, ja varsinkin vapaa-ajattelijat haluavat poistaa tämän käytännön vetoamalla mm. uskonnonvapauteen. He pitävät uskonnonvapautena ja oikeutena sitä, ettei kristinuskoa saisi enää tunnustaa, opettaa ja mainita lasten parissa tai muissa yhteyksissä. Muihin asioihin pitäisi suhtautua hyväksyvästi ja myöntyvästi, mutta ei Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Pieni lehtiartikkeli valaisee asiaa:

 

 

Koulujen virsivisa suututti Vapaa-ajattelijat

 

Vapaa-ajattelijain liitto kritisoi peruskoulussa järjestettävää Virsivisa-kilpailua.

   Liitto katsoo, että virsien tuominen muille kuin uskonnon oppitunneille on ristiriidassa uskonnonvapauden ja opetuksen tunnustuksettomuuden kanssa.

   Virsivisa on peruskoulun kolmas- ja neljäsluokkalaisille tarkoitettu kilpailu, jonka tavoitteena on tutustuttaa oppilaita virsiin koulujen välisen kilpailun avulla.

   Visa järjestetään syksyllä seitsemännen kerran…

   Vapaa-ajattelijain liitto kritisoi kannanotossaan visaa siitä, että uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen vapaaehtoisuus vaarantuu koulussa, jos Virsivisaan osallistutaan uskontotuntien lisäksi muilla oppitunneilla. (Etelä-Suomen sanomat 28.5.2014)

 

Kuten todettiin, ovat vapaa-ajattelijat ja ateistit keskittyneet siihen, että Jumala poistuisi yhteiskunnasta. He eivät hyväksy Jumalan luomistyötä ja ovat kielteisiä sille, jos puhuu Jumalasta ja pelastuksesta ihmisille. He pitävät sellaista epätieteellisenä ja vahingollisena ihmisille aivan kuten heidän edeltäjänsä ateistisessa Neuvostoliitossa vuosikymmeniä sitten.

   Jos vapaa-ajattelijat ja ateistit olisivat johdonmukaisia, tulisi heidän suhtautua yhtä kriittisesti myös teorioihin maailmankaikkeuden synnystä itsestään, aurinkokunnan synnystä itsestään sekä elämän synnystä itsestään. Sitä he eivät kuitenkaan yleensä tee. Mistä se johtuu?

   Varmasti suurin syy ja selitys on se, että heillä on naturalistinen maailmankatsomus, jossa Jumala selityksenä on suljettu kaiken ulkopuolelle. Siksi he uskovat, että kaiken on täytynyt syntyä ilman Jumalaa, vaikka he itse tai kukaan muu ei ole pystynyt tai ei pysty sitä todistamaan.

   Seuraava lainaus liittyy hyvin aiheeseen. Kirjoittaja on varma, että elämä syntyi itsestään kuten myös maapallo, vaikka hän ei voi kumpaakaan todistaa, ja myöntää rehellisesti elämän synnyn olevan arvoitus. Tällaista tarinointia esiintyy usein esim. luonto-ohjelmissa, mutta on mielenkiintoista, etteivät vapaa-ajattelijat puutu näihin ohjelmiin. He reagoivat vain uskoon Jumalaan mutta ei uskoon naturalistisiin teorioihin:

 

Kerran alkuun päästyään elämän tarinasta tulee looginen, suorastaan väistämätön evolutionaarisen syyn ja seurauksen ketju. Sen renkaat kaikkine kiehtovine yksityiskohtineen tiede pystyy selvittämään, mutta vielä on melkoinen mysteeri, miten elämä alkoi. Vakuuttavaa selitystä sille ei ole. Elävien organismien kemialliset aineosat tiedetään, ja elämää ylläpitävät biokemialliset reaktiot tunnetaan hyvin tarkasti, mutta ratkaiseva elämän alkukipinä odottaa täsmällistä määrittelyä. Elämä: niin itsestään selvä ja yksinkertainen ilmiö, ja silti niin vaikea selittää...

   Ei ole epäilystäkään, että elämä syntyi maapallon, tähtien ja maailmankaikkeuden aineksista. Niistä samoista aineista, jotka ovat yhä uudelleen kiertäneet ajattomassa avaruudessa. Me kaikki olemme pohjimmiltamme tähtipölyä. Aivan kuten elämä kehittyi yhdestä solusta yhä monimutkaisemmaksi ja monimuotoisemmaksi, niin maapallollakin on ollut evoluutionsa. Se on tiivistynyt tähtienvälisestä pölypilvestä ja jäähtynyt melkein neljä miljardia vuotta sitten kiinteäkuoriseksi palloksi, mutta on tänä päivänäkin oman sisäisen kuumuutensa luomien voimien alainen. (1)

 

 

 

 

VIITTAUKSET:

 

1. John Reader: Alkumerestä maalle, s. 9,25,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
shopify analytics ecommerce