Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Harha-askeleet pöytäkoneversio

 

HARHA-ASKELEET

 

 

Esipuhe

 

Kun luemme Raamattua, voimme nähdä, miten alkuseurakunnan aikana oli lukuisia ongelmia. Vaikka toiminta oli aktiivista ja Jumala vaikutti, kerrotaan monista vaikeuksista, joita esiintyi. Oli valheveljiä ja valheapostoleja, lakihenkistä opetusta sekä Korintton seurakunnassa mm. riitaa, kateutta ja puoluemieltä. On erehdys kuvitella, että se oli seurakunnissa ongelmatonta aikaa.

   Myös me voimme nykypäivänä tehdä samanlaisia tai toisenlaisia virheitä. Seuraavilla riveillä tuodaan esille joitakin sellaisia harha-askeleita, joihin voimme itse syyllistyä tai johon muut syyllistyvät. Aloitamme valhehenkien toiminnasta

 

 

LUKU 1 - Valhehenget: opetus
LUKU 2 - Valhehenget: johdatus
LUKU 3 - Valhehenget ja kokemukset