Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Homoseksuaalisuus ja siitä vapautuminen

 

 

Mistä homoseksuaalisuus johtuu? Sen taustatekijät ja voiko siitä vapautua? Miksi kyseessä on synti ja himo kuten ahneus, katkeruus ja muut väärät asenteet?

 

 

Seuraavilla riveillä on tarkoitus tutkia homoseksuaalisuutta ja sen taustatekijöitä. Tarkoitus on pohtia varsinkin homoseksuaalisuuden syntyä ja voiko ihminen vapautua siitä sekä mitä Raamattu aiheesta sanoo. Monet voivat olla eri mieltä asiasta, mutta heidän kannattaa lukea koko teksti.

                                                               

Homoseksuaalisuuden taustatekijät. Kun on etsitty syytä homoseksuaalisuudelle, on yksi tärkeimmistä argumenteista ollut se, että homoseksuaalisuus on synnynnäistä ja ettei sille voi mitään. On selitetty, että jotkut ovat syntyneet homoseksuaaleiksi ja heidän on vain hyväksyttävä identiteettinsä.

   Kuitenkin, jos tutkitaan homoseksuaalisuuden syntyä, ei ole voitu löytää yhtäkään perinnöllistä syytä sille. Ei ole löydetty mitään geeniä tai muuta sellaista, joka voisi aiheuttaa sen. Vakuuttavat löydöt ovat jääneet puuttumaan.

    Sen sijaan paljon oleellisempia tuntuvat olevan määrätyt taustatekijät ja erityispiirteet, joita seuraavassa luetellaan. Nämä tekijät ovat löytyneet toistuvasti useissa tutkimuksissa ja haastatteluissa, joita on tehty. Useimmat niistä liittyvät ihmissuhteisiin. Katsomme niitä seuraavaksi:

 

Miesten homoseksuaalisuus

 

Isän torjunta. Miesten homoseksuaalisuuden yleisin syy vaikuttaa olevan lämpimän ja rakastavan isänmallin puuttuminen. Jos miehen isä on ollut kiivasluonteinen, välinpitämätön ja vihamielinen, voi se johtaa siihen, että poika tai mies alkaa etsiä miehistä kiintymystä, joka häneltä on puuttunut. Siten homoseksuaalisuus on miehillä isän (naisilla vastaavasti äidin) kaipuun seksuaalistamista. Mikäli miehellä on hyvä isän malli, se osaltaan estää homoseksuaalista kehitystä. Jerry Arterburn, itsekin entinen homoseksualisti, on kertonut:

 

Jo pelkkä lapselle annettu lisätuki ja kiintymys saattavat riittää. Monet homot ovat kertoneet, että he kaipasivat oikeastaan lähinnä miehistä kiintymystä. Jos heidän isänsä olisivat muuttaneet suhtautumistaan ja antaneet pojille enemmän huomiota, näiden koko elämä olisi voinut lähteä myönteiseen suuntaan. (1)

 

Muut miespuoliset henkilöt. Lähes yhtä suuri tekijä kuin isän torjunta, on torjunta muiden tärkeiden miespuolisten henkilöiden kuten veljien ja koulutovereiden taholta. Torjunta voi riistää pojalta tai mieheltä tarpeellisen samaistumismallin omaan sukupuoleensa ja eristää hänet siitä. Monet ovat ajautuneet homoseksuaalisiin suhteisiin juuri siksi, että ovat kokeneet saaneensa kaverillista hyväksyntää ja yhteenkuuluvuutta näistä suhteista – hyväksyntää, joka heiltä on aiemmin puuttunut. Jerry Arterburn on kertonut, miten tämä vaikutti häneen eniten:

 

En minä muuttunut täysiveriseksi homoseksualistiksi yhdessä yössä. Muutos tapahtui niin vähittäin, etten heti edes huomannut sitä. Aluksi ajattelin vain ystävystyväni näiden uusien tuttavieni kanssa. Nautin uusista tovereista. He tuntuivat ymmärtävän, miltä minusta oli tuntunut kasvuiässä...  Tahdoin saada selville, oliko homoseksualismi ratkaisu siihen, miksi tunsin kuten tunsin. Niinpä lopetin tykkänään tyttöjen tapaamisen ja aloin viettää vapaa-aikaani yliopistoajoilta tutun homoparin luona. Sopeuduin joukkoon mainiosti, ja pojat ottivat minut suojelukseensa kuin veljen. Tunsin sellaista yhteenkuuluvuutta, jota en ollut tuntenut edes omien veljieni seurassa. Hyväksytyksi tulemisen tunne oli ihmeellinen. Juuri se houkutti minut homomaailman syövereihin tiukemmin kuin mikään muu. (2)

 

Myös Andrew Comiskey on kertonut, miten hän alkoi tuntea homoseksuaalista kaipausta, koska oli joutunut eristetyksi miespuolisista ikätovereistaan. Se oli yksi pääsyistä hänen homoseksuaaliseen kaipaukseensa:

 

Suuressa osassa varhaista seksuaalista kehittymistäni näkyi vieraantuminen omasta maskuliinisuudestani. Tunsin itseni riittämättömäksi ja sopimattomaksi miehen osaan. Se johtui paljolti isästäni ottamastani tunnetason etäisyydestä, joka johtui yhtä paljon omista odotuksistani ja vääristä havainnoistani kuin isäni puutteista. Eroani isästä vahvistivat miespuolisten ikätovereideni jatkuvat torjumiset, jotka alkoivat peruskoulussa ja jatkuivat läpi murrosiän. Koska olin ottanut etäisyyttä isästäni ja miespuolisista ikätovereistani, aloin tuntea voimakasta homoseksuaalista kaipausta. En ymmärtänyt sitä loukkaantuneisuuden ja tuomion mielialaa, joka minulla oli miehiä kohtaan. En myöskään ymmärtänyt, miten vaikeaa minun oli tulla toimeen oman maskuliinisuuteni kanssa. (3)

 

Äidin vaikutus. Äidilläkin voi olla osuutta homoseksuaalisuuden syntyyn. Jos hän erottaa lapset isästään, sitoo lapsen liian kiinteästi itseensä puolisonsa sijasta ja ottaa pojan uskotukseen, voi se olla haitallinen tekijä. Äidin hellyys voi johtaa pojan psykologisesti harhaan, ja kun poika joutuu uskotun rooliin, on hänen vaikea irrottaa omaa sukupuoli-identiteettiään äidin identiteetistä. Hän ottaa enemmän mallia äidiltään kuin isältään. Leanne Payne on selostanut tätä tekijää:

 

Ellei lapsella ole voimakasta ja tukea antavaa isähahmoa, voi äiti, joka on ylettömän suojeleva ja haitallisen läheinen poikansa kanssa, aiheuttaa sen, ettei hänen poikansa pysty erottamaan seksuaali-identiteettiään äidin identiteetistä, ja äiti voi edesauttaa pojassa kehittyvää homoseksuaalista käytöstä. (4)

 

Toinen mahdollinen malli on sellainen, jossa hallitseva ja dominoiva äiti haukkuu puolisoaan lasten kuullen. Kyseessä on äiti, joka on aggressiivinen ja puolisoaan halventava. Sen seurauksena pojan isästä muodostama kuva voi vahingoittua suuresti. Lisäksi pojan voi myöhemmin olla vaikea luottaa naisiin, koska hänen äitinsä on antanut dominoivan ja hallitsevan mallin. Tällaista taustaa on selostanut Andrew Comiskey:

 

Kerta toisensa jälkeen olen saanut nähdä, miten kamppailijat eivät pysty heteroseksuaaliseen kanssakäymiseen, koska he kokivat vastakkaista sukupuolta olevan vanhempansa käyttäneen toista vanhempaa hyväksi. Eräs apua hakenut ei luottanut naisiin alkuunkaan, koska hänen äitinsä käyttäytyi dominoivasti passiivista aviomiestään kohtaan ja solvasi tätä. (5)

 

Vanhempien kielteinen suhtautuminen seksuaalisuuteen. Yksi tekijä homoseksuaalisuuden syntyyn voi olla vanhempien kielteinen suhtautuminen seksuaalisuuteen. Kyseessä voi olla tilanne, jossa vanhemmat rankaisevat lasta kohtuuttomasti siitä, että tämä on paljastanut omaa ruumistaan tavallisessa lasten leikissä. Se voi johtaa myöhemmin kaiken sukupuolisuuden kieltämiseen. Joskus vanhempien kohtuuttoman kielteiset reaktiot tällä alueella aiheuttavat vain vahinkoa.

   Tai sitten kyseessä voi olla tilanne, jossa isä ivaa pojan heräävää kiinnostusta tyttöihin. Poika voi ymmärtää asian niin, että kyseessä on jotain sopimatonta, likaista ja epänormaalia (Tosin tässäkin voi olla taustalla muita tekijöitä, jotka vaikuttavat tilanteeseen.) Siksi hän saattaa myöhemmin kääntyä oman sukupuolensa puoleen hyväksyntää etsiessään.

   David ja Don Wilkerson ovat selostaneet tätä tekijää kirjassa "Juureton sukupolvi" (s. 130):

 

Lapset, joita jatkuvasti varoitetaan sukupuolisen kanssakäymisen vaaroista, alkavat pitää sitä ikävystyttävänä tai likaisena asiana. Murrosiän luonnolliset sukupuolitunteet tulkitaan luonnottomiksi ja ne aiheuttavat lapsille syyllisyyden tunteita. Heitä on ehkä opetettu pelkäämään vastakkaista sukupuolta olevia henkilöitä. Vanhemmat, joilla itsellään on sukupuoliongelmia, heijastavat usein nämä tietoisesti tai tietämättään lapsiinsa.

   Vanhempien, jotka kasvattavat lapsiaan sukupuolisesti terveessä kodissa, ei tarvitse pelätä kasvattavansa homoseksuaalilasta; mitä todennäköisemmin lapsi kasvaa normaalisti. Seksuaalisesti terveessä kodissa pitäisi jatkuvasti näkyä merkkejä, joista lapsi voi luonnollisesti päätellä heteroseksuaalisen elämäntavan olevan - ei ainoastaan normaalia ja oikeaa - vaan myös antoisaa ja miellyttävää. Seksuaalisesti tasapainoiset vanhemmat tietävät vaistomaisesti, kuinka heidän tulee rohkaista maskuliinisuutta pojissa ja feminiinisyyttä tytöissä: harvat aikuiset tarvitsevat asiantuntijan neuvoja huomatakseen "ikäkaudelle ominaisen" käytöksen omissa lapsissaan.

 

Väärät vaatimukset. Mikäli vanhemmat ovat pettyneitä saadessaan pojan tytön sijasta ja yrittävät alitajuisesti pakottaa lastaan toisen sukupuolen rooliin - esim. pukemalla pojan tytön vaatteisiin - voi se olla yksi osatekijä (naisilla asiat päinvastoin). Leanne Payne kertoo hyvän esimerkin:

 

Loren, tyylikäs, komea nelikymppinen mies, oli ollut avoimesti homoseksuaalinen nuoruudestaan asti. Tämä oli aiheuttanut pahoja ristiriitoja hänen ja hänen isänsä välille ja särön muihin sukulaissuhteisiin. Hän ei hyväksynyt itseään mutta puolusti kiivaasti käytöstään väittelyissä isänsä kanssa. Hän tajusi, että hänen homoseksuaalisuuteensa liittyi kaunaa ja kapinaa isää kohtaan, mutta hän ei ollut koskaan osannut käsitellä niitä. Tämä mies oli löytänyt Kristuksen ja tullut aidosti uskoon, mutta hän hävisi usein taistelussa jatkuvaa homoseksuaalista suuntautumista vastaan, kunnes Jumala toi esiin hänen perusmuistonsa. Tämä tapahtui, kun pyysimme Herraa löytämään sen muiston, joka paljastaisi ongelman syntymisen. Tämän rukouksen aikana hän eli uudelleen tilanteen, joka tapahtui kun hän oli juuri syntynyt.

   Kun tilanne valkeni, hän näki isänsä tulevan huoneeseen, jossa hän oli juuri syntynyt. Pettymys täytti äkkiä huoneen ja painoi raskaana hänen päällään. Isä katsoi häntä Lorenin sanojen mukaan inhoten ja sanoi: "Taas poika!" Sitten hän kääntyi ja kiiruhti huoneesta. Loren oli kolmas poika, ja tyttöä oli kovasti toivottu. Loren "näki" kaiken tämän ja koki sen uudelleen - ja ymmärsi sen tällä kertaa sekä tiedollisesti että emotionaalisesti. Tämä hylkääminen selitti sen, miksi Loren oli suvun hämmästykseksi yrittänyt myöhemmin ruveta perheen tytöksi. Hän halusi leikkiä nukeilla ja leikkiä tyttöjen eikä poikien kanssa. Hän yritti tiedostamattaan olla se tyttö, jota hänen isänsä oli toivonut. (6)

 

Edellinen esimerkki osoitti, miten vanhempien väärät odotukset tai pettymykset lasta kohtaan voivat vaikuttaa negatiivisesti. Transihmisillä on usein samanlainen tausta: heistä on toivottu toista sukupuolta tai heidät on puettu toisen sukupuolen vaatteisiin. Tämä on johtanut ajattelua harhaan. Toisin sanoen transjutuissa ei ole kyse siitä, että joku on syntynyt väärään sukupuoleen, vaan ihminen saattaa olla tyytymätön sukupuoleensa, koska esim. vanhemmat ovat sitä olleet ensin.

   Seuraava lainaus viittaa samaan aiheeseen. Kysymys on henkilöstä, joka pitää transsukupuolisuutta samanlaisena identiteettihäiriönä kuin anoreksia, jossa ihminen voi kuvitella olevansa liian lihava, vaikka olisi aivan laiha. Hän katsoo, että vika ei ole kenenkään kehossa vaan sisäisessä ajattelussa.

 

”Minulta on leikattu ruumiinosia irti. Minulla ei ole rintoja, sillä ne on leikattu irti, ja alavatsassani on arpia, jotka ovat olleet haavoja, joiden kautta muutakin kehooni luonnolliseen kuuluvaa on leikattu irti. Kasvonpiirteeni ovat muuttuneet. Naamassani kasvaa karvaa. Ääneni on täysin tunnistamattomaksi muuttunut… En voi siittää lasta ja olen steriili naisenakin… Nykyinen nimeni ei ole oikea nimeni. Identiteettini on keksitty identiteetti ja minulla on väärät paperit. En ole mies, vaan olen silvottu nainen… Olen elänyt vuosia valheessa ja uskotellut itselleni olevan jotakin, mitä en ole… Olen mennyt yli siitä rajasta, jonka jälkeen ei ole enää paluuta. En saa koskaan takaisin jotakin sellaista, joka on kerran leikattu irti. Sukupuolenvaihdoshoidot ovat peruuttamattomia. Kun ruumis kerran rikotaan, niin sitä ei enää koskaan saada ehjäksi. Minä olen aivan täysin korjauskelvoton. Mitään ei ole enää tehtävissä… Ei ole mahdollista syntyä väärään kehoon. Ihmisen keho on ollut olemassa jo kauan ennen kuin tietoisuus tai identiteetti ovat muotoutuneet. Keho ja mieli eivät ole toinen toisistaan irrallisia tai olemassa erillisinä tai yksittäisinä. Ne ovat aina yhtä. Ajatuskin siitä, että joku voisi olla sisäisesti vastakkaista sukupuolta, on aivan täysin naurettava. Transsukupuolisuus on identiteettihäiriö ja tämä häiriö on korvien välissä, ei kehossa. Sukupuoli on kehon fyysinen ominaisuus samaan tapaan kuin pituus, kengänkoko tai hiusten väri. Sukupuolta ei voi vaihtaa yhtään sen enempää kuin vaikka rotua tai pituutta voi vaihtaa… Transsukupuolisuus muistuttaa kaikin puolin hyvin läheisesti anoreksiaa. Kyseessä on ikään kuin samankaltaisen oireilun eri ilmenemismuoto” (Musta orkidea: ”Viimeisen muurin takana on totuus.”)

 

Hyväksikäyttö samaa sukupuolta olevien taholta voi aiheuttaa homoseksuaalista käytöstä. Jerry Arterburn on kertonut, miten hän joutui hyväksikäytetyksi. Se yhtenä tekijänä johti hänet väärään suuntaan. Hän kertoo myös, että monet hänen homoseksuaalituttavistaan omasivat samanlaisen taustan. Toinen lainaus Argentiinalaisen evankelistan Carlos Annacondian kirjasta puhuu samasta asiasta:

 

Tuosta illasta oli seurauksena, että tunteeni suistuivat oikeilta raiteiltaan. Olin joutunut seksuaalisesti väärinkäytetyksi. Minun tapauksessani siinä oli kirjaimellisesti lopun alku...

   Kolmisenkymmentä vuotta kestänyt kamppailuni muistuttaa monen muun homoseksualistin tapausta. Olen tavannut useita kaltaisiani, jotka ovat tutustuneet homoseksualismiin joutuessaan isompien poikien tai aikamiesten sukupuolisen ahdistelun kohteiksi. Ironista kyllä, tuo ensimmäinen kokemukseni antoi minulle sitä miehistä huomiota, jota kaipasin. Samalla se repi ennestäänkin heikkoa perusturvallisuuttani ja itsetuntoani. (7)

 

Suuri osa ihmisistä, jotka Jumala on vapauttanut homoseksuaalisuudesta, on kertonut meille, että heidät on lapsuudessa joko raiskattu tai heitä on käytetty seksuaalisesti hyväksi. Usein sellaiset sanat kuten ”sinä olet nynny”, joita vanhemmat sanovat loukatakseen lasta, voivat alistaa pienen pojan valtaansa. Mutta kun Jeesus tulee heidän elämäänsä, pahan hengen on lähdettävä ja he pääsevät vapaiksi. Voin vakuuttaa, ettei muuta hoitoa tarvita. (8)

 

Melko tuore uutinen liittyy aiheeseen. Siinä kerrottiin seksuaalirikollisista, jotka olivat syyllistyneet lasten hyväksikäyttöön. Uutisessa kerrottiin, että suuri osa seksuaalirikollisista oli itse ollut lapsena seksuaalirikoksen uhrina. Tämä osoittaa, että homoseksuaalinen käytös voi usein saada alkunsa aikuisten hyväksikäytöstä lasta kohtaan. Kierre jatkuu, kun lapsena hyväksikäytetyt syyllistyvät samaan:

 

Paatunuttakaan rikollista ei voi pakottaa hoitoon

…Käräjillä syytetyn penkillä istui torstaina… mies, joka veti istunnon aluksi vankilan paidan päälle piiloutuakseen kameroilta.

   Viisikymppistä miestä syytetään liki kolmenkymmenen lapsen hyväksikäytöstä, eikä kyseessä ole ensimmäinen kerta. Hänet on tuomittu kymmenien poikien hyväksikäytöstä ainakin kolme kertaa aiemminkin. Viimeksi vuonna 2012.

… Lauerma ei ota kantaa yksittäistapauksiin, ei myöskään tähän. Hän kertoo yleisellä tasolla, että yksi lapsiin kohdistuvalle seksuaalirikokselle altistava tekijä on seksuaalirikoksen uhriksi joutuminen.

- Aika suuri osa on ollut lapsena itse seksuaalirikoksen uhreja. Arviot vaihtelevat 30 prosentista 80 prosenttiin, eli se on hyvin tarttuvaa käytöstä. Sen takia siihen vaikuttaminen olisi tärkeää, koska kerrannaisvaikutukset ovat ylisukupolvisia. (Etelä-Suomen sanomat, 12.10.2018)

 

Mitä edellisestä voidaan päätellä? Jos homoseksuaalinen taipumus ei ole synnynnäinen asia vaan siihen ovat vaikuttaneet muut ihmiset lapsen ja nuoren menneisyydessä, niin silloin monet tukevat esim. pride-marssien kautta aikuisten väärää käytöstä lapsia kohtaan. Vai eikö tämä ole oikea johtopäätös, jos seksuaalinen hyväksikäyttö ja traumaattiset kokemukset ovat homoseksuaalisuuden taustalla? Kysyä siis voidaan, ovatko yritykset ja marssijat pohtineet koskaan asiaa siltä kannalta, mitä lapsille on tapahtunut menneisyydessä aikuisten taholta? Meidän on hyvä ymmärtää, ettemme ole lähimmäistemme tuomareita, mutta lisäksi on hyvä ymmärtää, mistä ihmisten asenteet ja taipumukset voivat johtua. Marssijoiden kannattaisi pohtia tätä.

 

Naisten homoseksuaalisuus. Kun miesten homoseksuaalisuuden taustalla on tavallisimmin huono isäsuhde, on naisilla taas ongelmia äitisuhteessaan. Se on yleisin syy naisten homoseksuaalisuuteen. Leanne Payne on havainnut sen olevan yleisin taustatekijä:

 

Ymmärsin nyt sen emotionaalisen puutteen, jonka vuoksi Lisa oli erityisen haavoittuva ja oli helposti päätynyt lesbo-opettajansa syliin. Lesbolainen käyttäytyminen (paitsi jos on kyse hysteerisestä persoonallisuudesta) ei seksuaalineuroosina ole läheskään niin monimutkainen kuin miesten homoseksuaalinen käyttäytyminen. Kokemukseni mukaan se johtuu yleensä tarpeesta päästä äidin syliin, tarpeesta, joka ei lapsuudessa ole täyttynyt ollenkaan tai ainakaan tarpeeksi. (9)

 

Erik Ewalds on tehnyt saman havainnon naisten homoseksuaalisuudesta. Hän kirjoittaa kirjassaan (Tahdotko tulla terveeksi, s. 94):

 

Olen huomannut hoitaessani miespuolisia homoseksuaaleja, että yksi syy heidän taipumukseensa on se, että heillä ei aikoinaan ole ollut isähahmoa, johon samaistua. He eivät ole saaneet apua oman sukupuolensa ja sen minuuden löytämiseen, joka olisi vapauttanut heidät. Pitkään olen myös yrittänyt selvittää, mikä sitten piilee naisten homoseksuaalisuuden takana. Ainakin yksi syy on se, että äidistä ei ole ollut samaistumisen kohteeksi. Silloin tyttö on lähtenyt kilpailemaan samaistuakseen miesten kanssa. Hän yrittää siis ostaa itselleen ihmisarvoa pärjäämällä kilpailussa juuri miesten kanssa. En väitä, että tämä olisi ainoa syy ja että se sopisi kaikkiin naispuolisiin homoseksuaaleihin, mutta on tällaisia tapauksia, naisia, joita olen kuunnellut ja saanut auttaa löytämään oman minuutensa.

 

• Eräs syy naisten homoseksuaalisuuteen on naisen pelko ja viha isäänsä sekä muita miehiä kohtaan, koska nämä ovat käyttäytyneet rakkaudettomasti häntä kohtaan. Myös jos hän on kokenut seksuaalista ahdistelua miesten taholta, saattaa se laajentaa hänen pelkoansa ja vihaansa miehiä kohtaan. Rakkaudenkaipuussaan hän saattaa kääntyä oman sukupuolensa edustajan puoleen.

 

• Mikäli vanhemmat ovat toivoneet poikaa tytön sijasta ja yrittävät alitajuisesti pakottaa tyttöä pojan rooliin, on se altistava tekijä. Tämä on tavallinen taustatekijä myös miesten homoseksuaalisuudessa.

 

Olosuhteisiin reagoiminen. Homoseksuaalisuuden synnyn taustalla on usein epäedullisia tekijöitä, joita edellä mainittiin.

   Kuitenkin on todettava, että vaikka monilla ihmisillä on samanlaisia olosuhteita, ei se ole tehnyt heistä homoseksuaaleja. He ovat voineet kärsiä samoista asioista eivätkä kuitenkaan ole ajautuneet samanlaiseen elämään.

   Reagoimisellamme omiin olosuhteisiimme onkin paljon merkitystä. Hyvänä esimerkkinä on se, että vaikka prostituoidut ja rikolliset tulevat yleensä aina tietynlaisista kodeista, niin kuitenkin moni samanlaisista olosuhteista tullut henkilö ei ole päätynyt prostituoiduksi tai rikolliseksi. Se osoittaa, että jokainen voi vaikuttaa omiin valintoihinsa.

   Alan Medinger, itsekin entinen homoseksualisti, kertoo aiheesta lisää. Hän mainitsee, etteivät itse olosuhteet aiheuttaneet hänen homoseksualismiaan, vaan pikemmin se, miten hän reagoi olosuhteisiin. Hänen tarinansa pätee varmasti moneen muuhun nyt homoseksuaalisuutta harjoittavaan henkilöön:

 

Menneisyydestäni löytyy melkein kaikki ne elinolot, joiden oletetaan tyypillisesti johtavan homoseksuaalisuuteen: Olin ei-toivottu lapsi, vanhempani olivat toivoneet itselleen tytärtä, minulla oli vanhempi veli, joka vastasi paremmin isän odotuksia kuin minä, ja isä, jolla oli suuria tunne-elämän ongelmia. Hän pystyi tuskin selviytymään omasta elämästään, saati sitten olemaan pojalleen todellinen isä. Tiedän, etteivät nämä tekijät aiheuttaneet homoseksuaalisuuttani. Pikemminkin se, miten reagoin näihin seikkoihin, johti minut tähän suuntaan. (10)

 

Onko muutos mahdollinen?  Kuten todettiin, on homoseksuaalista käytöstä usein perusteltu sillä, että se on synnynnäistä ja ettei muutos ole mahdollinen. On vieläpä osoitettu vääränlaista sääliä ja sanottu: "Olet syntynyt sellaiseksi; sinun on vain hyväksyttävä osasi." Tämä on tavallinen käsitys, joka toistuvasti tuodaan esille.

   Mutta kuten todettiin, ei homoseksuaalisuus ole synnynnäistä, vaan siinä on kyse kasvuolosuhteista ja ihmisen omista valinnoista. Jos se olisi perinnöllistä, olisi todennäköistä, että esim. kolmen lapsen joukosta jokainen, ei vain yksi, päätyisi homoseksuaaliksi. Kuitenkaan useimmiten näin ei tapahdu, vaan asia voi rajoittua vain yhteen sisarukseen. Samoin, jos kyseessä olisi perinnöllisyys, tulisi myös vanhempien ja isovanhempien olla samalla tavalla suuntautuneita. Kuitenkaan he eivät ole tätä olleet. Se osoittaa, ettei kyseessä ole perinnöllinen asia tai synnynnäisyys.

   Entä muutoksen kokeminen? Se on varmasti mahdollista, vaikka monet homoseksuaalit saattavat sanoa, etteivät he koskaan voi eivätkä haluakaan muuttua.

   Kuitenkin Jumala, joka loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, voi eheyttää ihmisen rikkinäisyyden, koska siitä tässä asiassa on kysymys. Hän voi eheyttää ihmisen rikkinäisyyden ja korjata ehjäksi sen, mikä vuosien varrella on päässyt sisällä hajoamaan. Ihmisen on vain ensin luovutettava elämänsä Jumalalle.

   Hyvän esimerkin Jumalan toiminnasta antaa 1. Korinttolaiskirjeen kuudes luku. Tässä luvussa puhutaan siitä, miten miehimykset (tai uuden käännöksen mukaan "miesten kanssa makaavat miehet") eivät peri Jumalan valtakuntaa. Kuitenkin Paavali lisää, että "tuommoisia te olitte, jotkut teistä". Tämä osoittaa, että nämä ihmiset olivat ennen olleet homoseksuaaleja, mutta eivät olleet enää. Paavali kirjoitti:

 

- (1 Kor 6:9,11) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset...

11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

 

Myös Alan Medinger on kertonut omasta vapautumisestaan. Hänen vapautumisensa tapahtui yhtäkkiä, jota ei kylläkään aina tapahdu kaikille:

 

Seuraavana päivänä ja sitä seuraavina päivinä huomasin, että oli tapahtunut koko joukko ihmeitä. Homoseksuaaliset fantasiat, joita minulla oli ollut joka päivä 25 vuoden ajan, olivat hävinneet. Koin sellaista rakkautta Willaa kohtaan, jota en ollut kuvitellut mahdolliseksi. Ja mikä ehkä vieläkin tärkeämpää, Jumala ei ollut minulle enää kaukainen tuomari, vaan hän oli tullut minulle henkilökohtaiseksi Vapahtajaksi. Jeesus rakasti minua, ja minä rakastin häntä paljon. Ensimmäistä kertaa tajusin, mitä rakastaminen ja rakastetuksi tuleminen todella merkitsevät...

   Sen tähden, että parantumiseni homoseksuaalisuudesta tapahtui niin äkisti, minulta kysytään usein kuinka täydellinen parantumiseni oikein on. Vastaukseksi voin sanoa, että aika on todistuksena sen aitoudesta ja että siunattu avioliitto on tämän parantumisen hedelmä. En ole viimeisen kymmenen vuoden aikana kokenut yhtään homoseksuaalista kiusausta. Kiusauksella tarkoitan vakavasti harkittua tai toivottua seksuaalista tekoa samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa. Kuitenkin perusparantumisen jälkeen koin tavallaan kaipaavani rinnalleni vanhempaa, vahvempaa miestä. Tämäkin on nyt mennyttä, ja pidän miehiä veljinä, en isinä tai suojelijoina.(11)

 

Katsomme toista lainausta, joka liittyy aiheeseen. Se kertoo transseksuaalisesta naisesta, joka eli 37 vuotta miehen roolissa (Kirjoituksen otsikko on: 37 vuotta miehen roolissa: Jumala eheytti identiteettini). Hän käyttäytyi kuin mies, pukeutui kuin mies ja käytti miehen kutsumanimeä. Hän tukahdutti kaiken feminiinisen itsessään ja vain harva tiesi, että hän oli todellisuudessa nainen.

   Syynä hänen käytökselleen olivat pääasiassa lapsuuden ja elämän olosuhteet kuten yleensä homoseksuaalien ja seksuaalivammaisten taustalla. Hänestä toivottiin poikaa tytön sijasta ja hän huomasi miellyttävänsä vanhempiaan paremmin pojan roolissa. Kuitenkin vapautuminen ja eheytyminen pääsivät alkuun, kun hän luovutti elämänsä Jumalalle:

 

   … - Olen kotoisin Hollannista. Isäni oli italialainen ja äiti Hollannin romaneja. Perheeni oli kovin rikkinäinen. Jouduin jo nuorena tekemisiin Rotterdamin alamaailman kanssa. Minut tuomittiin 14-vuotiaana kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan, La Serpe kertoo.

   Kodin ongelmien vuoksi tyttö vietti lapsena vuosia isoäitinsä luona Italiassa. Vanhemmat olivat toivoneet esikoisestaan poikaa. Tyttö tajusi jo varhain miellyttävänsä vanhempiaan ja pärjäävänsä kadulla poikana paremmin. Mekot, korut ja meikit eivät olleet siis häntä varten. Luisa tukahdutti kaiken feminiinisen itsessään ja otti kutsumanimekseen miehisen nimen Loid.

   Vain harva tiesi hänen oikeaa sukupuoltaan, sillä hän ajoi hiuksensa, käytti miesten vaatteita ja käyttäytyi muutenkin miehen tavoin.

… Tästä alkoi Luisan tie huumediileristä evankelistaksi. Naiseus alkoi löytyä sitä mukaa, kun hän sai eheytyä sisäisistä vammoistaan, joista lapsuudenaikaiset hylkäämiskokemukset olivat suurimpia. Vei kuitenkin useita vuosia ennen kuin hän uskalsi luovuttaa miesidentiteettinsä kokonaan Jumalan hoidettavaksi.

… Jumala vakuutti jatkuvasti tietävänsä, mitä Luisalle kuuluu. Hän lupasi parantaa tämän sydämen haavat, jos Luisa vain palaisi takaisin hänen luokseen.

   - Sinä yönä Pyhä Henki kohtasi minut ja hoiti rakkaudellaan. Sain parantua perusteellisesti sisäisistä vammoistani ja olla hänen sylissään kuin lapsi. Koin katumusta siitä, että olin 37-vuotiaaksi asti elänyt miehen roolissa. Vasta silloin uskalsin luovuttaa miesidentiteettini kokonaan Jumalalle ja hyväksyin naiseuteni.

   Kookas, komea tumma nainen murtuu itkuun monta kertaa aikoja muistellessaan. Tie ei ole ollut helppo, mutta tänä päivänä hän on onnellinen. Luisa on täynnä iloista jännitystä odottaessaan, mitä Jumala on suunnitellut häntä varten seuraavaksi.

   Eheytymiskokemuksensa jälkeen Luisa palasi takaisin slummityöhön Brasilian Fortalezan kurjimpien pariin. Hän näyttää valokuvia, joissa hän poseeraa uskoon tulleen entisen macumba-papin kanssa tai rukoilee itkevän naisen kanssa, jonka alaraajat ovat kuoliossa hoitamattoman diabeteksen vuoksi.

   - Köyhyys, taudit, rikollisuus ja prostituutio ovat slummien jokapäiväistä todellisuutta. Toisinaan jouduin ystävieni kanssa pakenemaan viidakkoveitsin aseistautuneita gangstereita. Mutta silti työ kannatti, Luisa La Serpe iloitsee. (12)

 

Ihmissuhteet ovat tärkeitä eheytymisessä ja muutoksessa, sekä homoseksuaalisen taipumuksen omaavilla että muilla ihmisillä. Monilla on taustalla menneisyydessä tapahtuneita hylkäämiskokemuksia, joissa heidät on torjuttu esim. isän, äidin, opettajan tai koulukavereiden taholta. (Eräässä radio-ohjelmassa kerrottiin, miten 50 % nuorista homoseksuaaleista oli suunnitellut itsemurhaa, mikä viittaa vaikeisiin elämänkokemuksiin. Muilla luku oli moninkertaisesti pienempi.) Kokemustensa seurauksena heidän on vaikea hyväksyä itseään ja heidän minäkuvansa on negatiivinen. He voivat vihata itseään, suhtautua kriittisesti ulkonäköönsä ja olemukseensa, mutta suhtautua epäluuloisesti myös muihin ihmisiin. Nämä ovat tavallisia seurauksia hylkäämiskokemuksista ja torjunnasta menneisyydessä.

   Miten ihminen voi vapautua menneisyyden ikävistä kokemuksista ja negatiivisesta minäkuvasta? Yksi keino on Jumalan suora toiminta ja hänen kosketuksensa: hän voi hetkessä koskettaa meitä niin, että parannumme menneisyyden traumoista; ne eivät enää vaivaa mieltämme. Hän voi tehdä muutamissa minuuteissa sen, mikä muuten vaatisi vuosikausien prosessin.

   Toinen keino eheytymisessä ovat hyvät ihmissuhteet. Kun henkilö odottaa tulevansa torjutuksi, mutta saa hyväksyntää, voi se auttaa hänen eheytymisessään ja minäkuvan muodostumisessa paremmaksi. Tämä on totta kaikkien ihmisten kohdalla, myös niiden, joilla on homoseksuaalinen tausta. Katsomme lainausta, missä entinen homoseksualisti kertoo, miten hyvät ihmissuhteet auttoivat häntä hyväksymään itsensä:

 

Siirryin elämässäni uuteen jalostusvaiheeseen, kun vielä nuorena uskovana ollessani vakuutuin yhä enemmän siitä, että Jumala pystyi vapauttamaan minut homoseksuaalisuudestani ja että Hän kutsui minua vapauttamaan toisia hänen nimessään. Keskeistä kaikessa tässä oli oppilaitosten vaihto; siirryin entisestä yliopistostani Kalifornian yliopistoon Los Angelesiin (UCLA). Siellä muutin asumaan kristittyjen miesylioppilaiden taloon, mikä oli minulle yhtä suuri haaste kuin siunauskin.

   Minun oli kohdattava omat pelkoni ja ennakkoluuloni miehiä – erityisesti konservatiivisia heteroseksuaalisia miehiä – kohtaan. Vanha ambivalenssini nousi jälleen pintaan. Nämä miehet edustivat perinnettä ja oikeaoppisuutta, sellaista normaaliutta, joka torjui minut ja jota vastaan luonnollisestikin kapinoin… Ensimmäisen asumisvuoteni aikana sain oppia jotain valtavaa ja odottamatonta: nämä miehet rakastivat minua. Kaikista epäsovinnaisen kulttuuritaustani tunnusmerkeistä huolimatta (pitkä tukka, terävä kieli, musta huumori) he saivat esiin minussa olevan hyvyyden ja todellakin siunasivat minua. Joskus heidän rakkautensa oli melko karkeaa. Eräs kaveri käski minua kerran tekemään parannuksen ylpeydestäni ja elitistisyydestäni (synnillinen tapani puolustautua torjutuksi tulemiselta). Suurimmaksi osaksi veljeni kuitenkin osoittivat rakkauttaan rukoilemalla puolestani ja kannustamalla minua kasvamaan Herrassa.

   Olin yllättynyt tavatessani tällaisia eheitä miehiä, jotka pystyivät rakastamaan toisia miehiä vapaasti, jopa hellästi, ilman eroottisia taka-ajatuksia. Välillä suhtauduin heihin varauksellisesti, mutta kylvin kuitenkin heiltä saamassani selkeän maskuliinisessa vahvistuksessa. Kun tunsin oloni tarpeeksi turvalliseksi, avauduin kertomaan itsestäni jollekin talon kavereista ja asetin näin itseni alttiiksi, jolloin sain kokea ennenkokematonta eheytymistä. Olin yksi heistä ja pidin siitä valtavasti. Ymmärsin, että olin vihdoinkin päässyt nauttimaan todellisesta rakkaudesta samaan sukupuoleen Jumalan tarkoittamalla tavalla.

   Tuon yhteisasumisen aikana Jeesus antoi minulle rohkeutta. Hän auttoi minua tukeutumaan Hänen voimaansa ja käyttämään Häneltä saamiani lahjoja. Ensi kertaa toiset kertoivat minulle, että minulla oli mahdollisesti puhujan ja sielunhoitajan lahjoja.

   Aloin mieltää itseni Jumalan valtakunnan dynaamiseksi työntekijäksi enkä enää pelkäksi ”toipuvaksi” homoseksuaaliksi. Nautin elämästä ja koin itseni arvokkaaksi, kun olin juurtunut Hänen rakkauteensa ja tarkoitukseensa. Tunsin eläväni täysillä mukana Jumalan suuressa suunnitelmassa, jossa etsin Jumalaa ja riemuitsin Hänen huolenpidostaan. Hänen huolenpitonsa oli selkeää ja jatkuvaa noiden kahden ja puolen vuoden aikana, jotka vietin talossa. (13)

 

"Minulla on tämä taipumus". Kun on kyseessä homoseksuaalisuuden synnynnäisyys, saattavat monet kaikesta huolimatta väittää vastaan. He saattavat sanoa, että heillä on tämä taipumus, eikä sille voi mitään (vaikka edellä todettiin, ettei se ole synnynnäistä). He saattavat myös sanoa, että se mikä on heidän taipumuksensa, ei voi olla moraalisesti väärin.

   Se, että jollakulla on jokin taipumus, kuten homoseksuaalisuus, ei ole kuitenkaan poikkeuksellista. Toisilla voi olla taipumus alkoholin liikakäyttöön, tupakoimiseen, vihaan, avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, pornografian käyttöön tai muihin asioihin. Nekin ovat taipumuksia. Homoseksuaalisuus ei juurikaan poikkea edellisistä asioista.

   Se, että meillä on joku taipumus - oli se synnynnäinen tai ei - ei tee meistä kuitenkaan vain olosuhteiden uhria. Voimme ainakin jossakin määrin valita, kuinka paljon taipumus meitä ohjaa. Siten homoseksuaalisen taipumuksen omaava voi valita, harrastaako hän sukupuoliyhteyttä lainkaan tai vain yhden tai useamman kanssa. Samoin avioliitossa oleva puoliso voi päättää, pysyykö hän uskollisena puolisolleen, vaikka hänellä olisi kiusaus rakastua johonkin toiseen, avioliiton ulkopuolella olevaan henkilöön. Samoin ruokaa rakastava voi jossakin määrin hillitä ruokahaluaan kuten myös tupakoija voi päättää, millä hetkellä hän laittaa tupakan suuhun.

   Kysymys onkin siitä, annammeko väärien taipumustemme hallita elämäämme. Paavali on kirjoittanut:

 

- (Room 6:12) Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,

 

Jumalan apu taipumusten voittamiseen. Edellisessä kappaleessa puhuttiin taipumuksista ja niiden voittamisesta. Lisäksi on mahdollista, että ihminen on riippuvainen näistä asioista. Ehkä sinäkin olet sellainen ihminen, joka olet kamppaillut homoseksuaalisuuden tai jonkun muun sidonnaisuuden kanssa, etkä ole mitenkään päässyt siitä eroon.

   Se, että sinulla on tällainen riippuvuus, on itse asiassa merkki siitä, että kuulut silloin tiettyyn luokkaan ihmisiä. Olet Raamatun mukaan synnin orja, kuten Jeesus sanoi:

 

- (Joh 8:34,35) Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

35. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.

 

Kuitenkin, jos kärsit synnin orjuudesta, voit päästä vapaaksi. Jeesus, joka sanoi edelliset sanat synnin orjuudesta, on myös syntisten ystävä (Matt 11:19) kuten hänen vihamiehensä häntä nimittivät. Hän ottaa vastaan syntisiä eli ihmisiä jollainen jokainen meistä on:

 

- (Luuk 15:1,2) Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä.

2. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: "Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan."

 

Niinpä sinä, joka kärsit homoseksuaalisuudesta tai muusta synnin orjuudesta, voit päästä vapaaksi, kun käännyt Jeesuksen Kristuksen tykö. Hän on luvannut tehdä sinut vapaaksi:

 

- (Joh 8:36) Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

 

Homoseksuaalisuus on synti. Vakavin asia homoseksuaalisuudessa on, että se on synti ja etteivät sen harjoittajat peri Jumalan valtakuntaa. Moni ei ehkä pidä tästä asiasta, mutta näin on kuitenkin kirjoitettu noin 2000 vuotta sitten, täysin meistä riippumatta. Seuraavat jakeet viittaavat asiaan:

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 

- (3 Moos 18:22) Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

 

- (Room 1:26,27) Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;

27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

 

- (1 Tim 1:9,10) ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,

10. haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan -

 

- (Juuda 7) samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana  esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

 

Seuraava esimerkki osoittaa, miten tärkeää on ymmärtää homoseksuaalisuuden harjoitus ja himo synniksi. Jos tätä ei tapahdu, ei ihminen voi koskaan saada rauhaa Jumalan kanssa ja hyvää omaatuntoa. Se sulkee häneltä myös mahdollisuuden pelastua:

 

Muistan erään toisen henkilön, joka myös kävi paljon lääkäreitten vastaanotoilla. Hän tuli puhumaan minunkin kanssani. Hänen puolestaan oli paljon rukoiltu, mutta hän ei löytänyt rauhaa Jumalan kanssa. Kaikki sanoivat, että usko vain Herraan. Se riittää. Mutta Herra puhui minulle asiasta ja niin uskalsin vavisten tehdä potilaalle pelottavan kysymyksen: ”Oletteko ollut homoseksuaali?” Hän sanoi: ”Mistä sen tiedätte?” Vastasin: ”Herra osoitti sen minulle”. ”Se tapahtui, kun olin vielä nuori”, hän sanoi. ”Oletteko tunnustanut tämän synnin Herralle? Kun tunnustatte syntinne, paranette”, vastasin. ”Eihän se ole synti. Se on sairaus”. Sanoin: ”Silloin en voi auttaa teitä”. Sanoin potilaalle näkemiin. Kuusi viikkoa myöhemmin hän tuli luokseni ja sanoi: ”Nyt olen vakuuttunut, että se on syntiä”. Sanoin taas: ”Tunnustakaa se Herralle”. Hän vastasi: ”En voi sitä tehdä”. Puolisen tuntia taistelimme hänen sielustaan, kunnes hän tunnusti tekonsa Herralle. Siitä päivästä lähtien hän on ollut onnellinen ihminen. Koskaan enää hän ei joutunut mielisairaalaan. Ilo näkyi jo hänen kasvoistaan! Jeesuksen Kristuksen veressä on voima. Jumala antaa Pyhän Henkensä täyteyden, että voisimme auttaa ihmisiä vapauteen. Ihmiset ovat synnin orjuuttamia, ja pintapuolinen sanoma Jeesuksesta ei vapauta heitä. (14)

 

Monet tosin ajattelevat. ettei homoseksuaalisuus ole synti ja samoin he voivat puolustella sitä rakkauden ja suvaitsevaisuuden nimissä. Mutta on hyvä kysyä, että jos edelliset Raamatun kohdat pitävät paikkansa ja ovat totta, eikö se käännä asian päinvastaiseksi? Tämän valossa niiden ihmisten lausunnot, jotka ajavat homoseksuaalista elämäntapaa ja tukevat sitä, johtavat vain muita poispäin Jumalasta, kadotukseen. Nämä henkilöt, jotka eivät välitä ihmisten sieluista, asettavat itsensä suurimmiksi auktoriteeteiksi, kun he väittävät edellisiä Raamatun jakeita valheeksi. Ehkä juuri tällaisiin ihmisiin pätee se, mitä Jeesus sanoi niistä, joiden kautta viettelykset tulevat (Luuk 17:1,2, Ks. myös Jaak 3:1,2)

   Tärkein asia kuitenkin on, ettei kenenkään tarvitse joutua kadotukseen homoseksuaalisen synnin tai minkään muun synnin takia. Jos ihminen kääntyy Jumalan puoleen ja haluaa tehdä parannuksen, voi kaikki muuttua, niin että hän saa kaiken anteeksi. Tämä perustuu siihen, mitä tapahtui Jeesuksen kautta jo lähes 2000 vuotta sitten. Raamattu kertoo hyvin selvästi, miten Jumala lähetti hänet, Jeesuksen, koska rakasti maailmaa eli jokaista meistä:

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

Toiseksi Raamattu kertoo, että kun hän tuli, otti hän pois maailman synnin. Hän otti sen päälleen ja vei ristille. Niinpä kun maailman synti on laitettu hänen päälleen ja viety pois, merkitsee se myös sitä, että meidänkin syntimme olivat mukana, koska jokainen meistä kuuluu maailmaan. Syntien poisottaminen mahdollistaa myös syntien anteeksisaamisen jokaiselle sekä uuden elämän jo maan päällä, mikäli ihminen haluaa ottaa sen vastaan:

 

- (Joh 1:29) Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

 

- (2 Kor 6:1,2) Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.

2. Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut." Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

 

Elämästä osalliseksi tuleminen. Jos ihminen on ollut erossa Jumalasta, voi hän siis pelastua ja tulla hänen yhteyteensä. Hän voi päästä taipumuksistaan voitolle, niin etteivät ne enää ole pääosassa hänen elämässään. Tähän liittyy seuraavia puolia:

 

Isän tykö tuleminen. Ensimmäinen vaihe on, kun käännymme taivaallisen Isän tykö. Se tapahtuu vain Jeesuksen Kristuksen kautta, kuten Jeesus itse sanoi:

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

Niinpä kun sinä henkilökohtaisesti käännyt Isän tykö Jeesuksen kautta, voit sitten kertoa hänelle, että haluat tulla hänen yhteyteensä ja että tarvitset pelastusta. Luukkaan 15. luvussa on kertomus tuhlaajapojasta, joka kuvaa tätä hyvin. Tämä poika tunnusti syntinsä ja palasi isänsä tykö. Seurauksena oli, että isä armahti häntä ja juoksi vastaan. Samanlaista on myös taivaallisen Isän suhtautuminen sinua ja jokaista kohtaan, joka kääntyy hänen puoleensa:

 

- (Luuk 15:18-20) Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi

19. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'

20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.

 

Ymmärrä Jumalan rakkaus! Toinen asia, mikä sinun tulee ymmärtää, on Jumalan rakkaus. Sinun tulee ensinnäkin ymmärtää, että olit rakastettu jo silloin kun et tuntenut Jumalaa, koska on kirjoitettu seuraavasti:

 

- (Room 5:6-8) Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä.

7. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä; hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla.

8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

 

Mutta lisäksi sinun tulee ymmärtää, että myös nykyhetkellä, jos olet kääntynyt Jumalan puoleen, on asia samoin. Tämä rakkaus ei riipu siitä, kuinka vaelluksesi on onnistunut tai kuinka hyvin olet voittanut synnin, vaan se on kokoaikaista. Roomalaiskirjeeseen on kirjoitettu asiasta:

 

- (Room 8:35,39) Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? ...

39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

Luota! Kolmas tärkeä asia on, että luotat Jumalan voimaan omassa elämässäsi. Tämä perustuu siihen, että sinut on oksastettu Kristukseen (Joh 15:5). Kun sinulle tulee kiusauksia (ja niitä varmasti tulee!), voit katsoa häneen ja odottaa hänen tekevän sen mikä sinulle on mahdotonta. Et varmastikaan tule yhdessä hetkessä täydelliseksi, mutta voit odottaa hänen apuaan elämäsi tilanteissa:

 

- (Fil 1:6) varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.

 

Niinpä kun sinulla on kiusaus tai taipumus homoseksuaalisuuteen, voit sen voittaa. Samoin voit voittaa vihan, arvostelun, alkoholin liikakäytön sekä muut synnit, joihin olet taipuvainen, Jeesuksen voiman kautta. Alkuseurakunnan aikana tämä oli tavallista ja voimme nytkin odottaa sitä. Meidän on käännyttävä Jumalan puoleen ja odotettava hänen ihmettään omaan elämäämme:  

 

- (Tiit 3:3-5) Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.

4. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,

5. pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Jerry Arterburn: Kun kulissit kaatuvat, s.131

2. Sama, s. 73

3. Andrew Comiskey: Täyteen miehuuteen ja koko naiseksi, s. 131

4. Leanne Payne: Särkynyt minäkuva, s. 46

5. Andrew Comiskey: Täyteen miehuuteen ja koko naiseksi, s. 139,140

6. Leanne Payne: Särkynyt minäkuva, s. 84, 85

7. Jerry Arterburn: Kun kulissit kaatuvat, s. 39,40

8. Carlos Annacondia: Kuuntele minua Saatana!, s. 122

9. Leanne Payne: Särkynyt minäkuva, s.30

10. Roland Werner: Toisenlainen rakkaus, s.48

11. Sama, s.50,51                         

12. Näky-lehti 4 / 2008, s. 10-12

13. Andrew Comiskey: Täyteen mieheyteen ja koko naiseksi (Pursuing Sexual Wholeness), s. 171,172

14. Michael Harry: Te saatte voiman, s. 75

 

 

 

Lisää aiheesta:

 

Sukupuolineutraali avioliitto ja lapset, eli miten lasten oikeus molempaan biologiseen vanhempaan torjutaan - käyttäen syynä aikuisten ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

 

Kirje Seta-järjestön edustajille

 

Nykyään ei pidetä homoseksuaalisuutta syntinä ja himona. Sitä puolustellaan rakkauden ja tasa-arvon nimissä. Kehitys yhteiskunnassa vaikuttaa myös kirkkoihin.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Sukupuolineutraali avioliitto ja lapset, eli miten lasten oikeus molempaan biologiseen vanhempaan torjutaan - käyttäen syynä aikuisten ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

 

Kirje Seta-järjestön edustajille

 

Nykyään ei pidetä homoseksuaalisuutta syntinä ja himona. Sitä puolustellaan rakkauden ja tasa-arvon nimissä. Kehitys yhteiskunnassa vaikuttaa myös kirkkoihin.