Etusivulle
Jarin kirjoituksia
Oletko tyhmä neitsyt?

 


 


Tartu kiinni
iankaikkiseen elämään!Jeesus on tie ja
totuus ja elämä


 

LUKU 7 -  

Sinä voit uudestisyntyä!

 

 

Tässä viimeisessä luvussa käsittelemme uudestisyntymistä. Käsittelemme sitä, kuinka sinä voit uudestisyntyä ja päästä iankaikkisesta elämästä osalliseksi. Tämä asia on niin tärkeä, että jos sinä et uudestisynny ylhäältä, et pääse Jumalan valtakuntaan etkä voi edes nähdä sitä. Jäät tämän valtakunnan ulkopuolelle. Tämän asian merkityksellisyyteen viittaavat mm. seuraavat Jeesuksen sanat Nikodeemukselle:

 

- Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."

 

- Joh 3:7  Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

 

Mitä uudestisyntyminen ei tarkoita? Uudestisyntyminen, saatetaan usein sekoittaa asioihin, jotka eivät sitä merkitse ja joista jotkut ovat aivan päinvastaisia sille. Tällaisia ovat mm. seuraavat seikat, joita käymme luettelomaisesti läpi:

 

Ei uusi elämäntapa. Uudestisyntyminen ei tarkoita uutta elämäntapaa, jossa ihminen alkaa elää toisin kuin hän ennen eli. Uudestisyntymiseen kuuluu kyllä tämäkin asia, mutta todellisessa uudestisyntymisessä me tulemme osalliseksi myös aivan uudesta elämästä, jonka saamme kääntyessämme Kristuksen tykö. Tätä ei pelkkä tapojen muutos voi saada aikaan:

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (2 Kor 5:17) Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

 

Ei prosessi. Toiseksi uudestisyntyminen ei ole mikään prosessi kuten ei luonnollinen syntymäkään, vaan se tapahtuu hetkessä. Eihän meiltä vie koko vuotta syntyä ja siksi jokaisella on myös syntymäpäivä kerran vuodessa.

   Useat Raamatun kohdat viittaavat lisäksi siihen, että uudestisyntyminen on uskovien kohdalla jo tapahtunut asia eikä parhaillaan toteutuva asia:

 

- (1 Piet 1:23) te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

 

- (Jaak 1:18) Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

 

- (1 Piet 1:3) Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,

 

Ei yritys pelastaa itseänsä. Kolmanneksi uudesti-syntyminen ei tarkoita yritystä pelastaa itseämme. Se on meille yhtä mahdotonta kuin hukkuvan pelastaa itseään tai koiran alkaa puhua ja elää ihmisen tavalla. Me emme yritysten kautta voi tulla uudesta elämästä osalliseksi, vaan saamme vastaanottaa sen yksin Jumalan armosta ja lahjana:

 

- (Ilm 21:6) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

- (Ilm 22:17) Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 

Ei ulkonaisia kristillisiä tapoja. Uudestisyntyminen ei merkitse ulkonaisia kristillisiä tapoja, joita meillä voi olla. Saatamme olla kastettuja, käydä kokouksissa ja täyttää elämämme kristillisyydellä tai olla kristitystä kodista, mutta emme sittenkään ole uudestisyntyneitä. Seuraava Pandita Ramabain tapaus osoittaa tämän hyvin. Tämä henkilö, joka oli entinen hindu, oli kyllä kääntynyt kristillisyyteen, mutta ei ollut vielä uudestisyntynyt. Se tapahtui vasta kahdeksan vuotta myöhemmin, kun hän todella löysi Kristuksen ja tuli uudesta elämästä osalliseksi:

 

Pandita Ramabai, tunnettu intialainen kristitty opettaja, oli eräs tällainen. Hän on itse kertonut ihmeellisen tarinan. Käännyttyään hindulaisuudesta ja muista vääristä uskontojärjestelmistä kristinuskoon hänet kastettiin. Hän liittyi kirkkoon ja eli ja työskenteli siten kahdeksan vuoden ajan yhtä uskollisesti kuin kuka tahansa englantilainen kirkon jäsen hyväksyen Raamatun täydellisesti elämänohjeekseen ja muovaten elämänsä vastaamaan sen opetuksia.

   Mutta Pandita Ramabai ei ollut kristitty. Hän itse kertoo, ettei hän ollut koskaan kokenut uutta syntymistä. Hän ei tuntenut Kristusta persoonallisena Vapahtajana. Hän oli hyväksynyt kristinuskon, muttei kristinuskon Kristusta. Hän oli omaksunut kristillisen uskonnon, mutta ei tuntenut persoonallista pelastusta. Ei ollut tapahtunut sydämen muutosta. Hänen tekonsa saneli pikemminkin velvollisuus kuin rakkaus.

   Mutta tuli aika hänen elämäänsä, kahdeksan vuotta sen jälkeen kun hän oli kääntynyt kristinuskoon, jolloin hän ensimmäisen kerran elämässään näki itsensä kadotettuna syntisenä tarviten Vapahtajaa, kuollut henki tarvitsemassa iankaikkista elämää, ja silloin tapahtui suuri muutos. Tuosta hetkestä alkaen koko elämä oli erilaista. Nyt hän tunsi kristillisen uskonnon Kristuksen. Hän oli syntynyt uudestaan, ei ainoastaan kääntynyt, vaan Pyhän Hengen uudesti luoma. Tässä on hänen todistuksensa omin sanoin:

   "Luulin, että synnin katuminen ja sen hylkääminen oli välttämätöntä anteeksiannolle, että kastemenot tarkoittivat uudestisyntymistä ja että minun syntini olivat todellisesti pyyhityt pois, kun olin kastettu Kristuksen nimeen. Nämä ja muut tällaiset ajatukset, jotka ovat sukua hindujen uskonnolliselle ajattelulle, täyttivät minut. Kului kahdeksan vuotta kastamisestani, ennen kuin tulin huomaamaan, että olin kyllä löytänyt kristillisen uskonnon, mutta en ollut löytänyt Kristusta, joka on uskonnon Elämä. Tarvitsin Kristusta enkä pelkästään Hänen uskontoaan." (25)

 

Sinä voit uudestisyntyä nyt heti! Jos olet lukenut edellä olevia asioita uudestisyntymisestä ja pelastumisesta, ei sinun kannata jäädä vain ulkopuoliseksi ja sivustakatselijaksi. Voit itse pelastua ja uudestisyntyä juuri nyt. Se tapahtuu seuraavalla tavalla:

 

1. Käänny Jumalan puoleen ja luovuta elämäsi hänelle. Ensimmäinen vaihe uudestisyntymisessä ja pelastuksesta osalliseksi tulemisessa on kääntyminen Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puoleen. Siinä sinä voit kertoa olevasi syntinen, joka tarvitset pelastusta ja että tahdot Jumalan suunnitelman toteutuvan elämäsi varalle. Sinun ei tarvitse ensin itse yrittää tulla paremmaksi, vaan etsiydy Jumalan luo sellaisenasi, puutteittesi kanssa.

 

2. Vastaanottaminen. Kun vain Jeesuksessa Kristuksessa on iankaikkinen elämä, on luonnollista, että sinun on pyydettävä häntä omaan elämääsi (voit yksinkertaisesti sanoa: "Herra, Jeesus, tule elämääni!). Raamatun mukaan hän jo seisoo sydämemme oven ulkopuolella, saadakseen astua elämäämme:

 

- (Ilm 3:20) Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

Niinpä jos olet vastaanottanut hänet elämääsi, on sinulla silloin Jumalan lapseus, iankaikkinen elämä ja olet uudestisyntynyt - riippumatta tunteistasi - kuten seuraavat jakeet osoittavat:

 

- (Joh 1:12,13) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

VIITTAUKSET:

 

1. Oswald J. Smith: Maa johon kaipaan, S. 26,27

2. Hans Erik Nissen: Enkö koskaan tule paremmaksi, S. 27,29,30,64.

3. Martin Ski: T.B. Barratt - Helluntaiapostoli, S. 108-110

4. Niilo Yli-Vainio: Kristitty vai käännynnäinen, S. 41,101,102

5. Kai Kjaer-Hansen / Ole Chr. M. Kvarne: Messiaaniset juutalaiset, S. 106  

6. C.O. Rosenius: Tie rauhaan, S. 29,30.

7. D.L.Moody: Veri Vanhassa ja Uudessa Testamentissa, S. 38-40.

8. Niilo Yli-Vainio: Kristitty vai käännynnäinen?, S. 24,25.

9. Lauri Hokkanen: mikä usko on oikea?, S. 4.                              

10. Jakov Damkani: Siionin poika, S.204,205.

11. Oswald J. Smith: maa johon kaipaan, S. 65, 66

12. Martti Luther: Galatalaiskirjeen selitys, S. 449

13. Niilo Yli-Vainio: Kristitty vai käännynnäinen, S. 21

14. D.L. Moody: Miten Raamattua on luettava, S. 71,72.

15. Oswald J. Smith: Maa johon kaipaan, S. 52

16. Hans Erik Nissen: Enkö koskaan tule paremmaksi, S. 47, 48, 38, 39, 99, 100

17. Watchman Nee: Hengen vapautus, S. 103,104

18. Watchman Nee: Sielun piilevä voima, S. 76

19. David Wilkerson : Pasuuna soi, S. 100,101.

20. Armas Von Bell: Totuus unissasaarnaajista, S. 12,15.

21. Jonathan Edwards: Oikea hengellinen kokemus, S. 34,27.

22. Charles G. Finney: Ihmeellisiä herätyksiä, S. 59,60.

23. Jonathan Edwards: Oikea hengellinen kokemus, S. 44

24. Jonathan Edwards: Oikea hengellinen kokemus, S. 37,58,77

25. Oswald J. Smith: Maa johon kaipaan, S. 96,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 
shopify analytics ecommerce