Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Tuomio on tulossa

 

 

Sata henkilöä sadasta kuolee ja tuhat tuhannesta, joten tuomio ja kuolemanjälkeinen elämä täytyy ottaa huomioon

 

 

Eräs asia, jonka monet nykyihmiset torjuvat oikopäätä, on kuolemanjälkeinen elämä ja tuomio. He voivat ajatella olevansa sen verran valistuneita ja sivistyneitä, että heistä on lapsellista puhua elämästä rajan takana kuten taivaasta, kadotuksesta sekä tuomiosta ennen niitä. Heistä se on vanhanaikainen käsitys, jota ei enää nykyaikana kannata ottaa huomioon. Näin esitetään, vaikka Jeesus puhui asiasta hyvin paljon.

   Kuolemanjälkeinen elämä ja tuomio on kuitenkin aihe, joka on syytä ottaa esille, koska jokainen meistä kerran kuolee. On tuleva päivä, jolloin sinä kuolet ja muut kuolevat, eikä siihen ole yhtään poikkeusta. Sata henkilöä sadasta kuolee ja tuhat tuhannesta, joten kuolema kohtaa kerran jokaista ihmistä. Siksi se täytyy ottaa huomioon. Hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu:

 

- (Hebr 9:27) Ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio.

 

Samoin on kirjoitettu:

 

- (Room 14:12) Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.

 

- (Room 14:10) Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.

 

Varoitukset. Kun puhutaan tuomiosta, on hyvä tietää, ettei meitä ole asetettu lähimmäistemme tuomariksi. Siitä saamme olla kiitollisia.

   Kuitenkin tuomiosta ja kadotuksesta varoittaminen on toinen asia. Kun puhuu näistä asioista, saa helposti leiman, jossa nimitetään ahdasmieliseksi ja jyrkäksi. Näin helposti tapahtuu, jos puhuu tiettyjen asioiden synnillisyydestä ja pahuudesta. Silloin monet saattavat heti sanoa: ”Älä tuomitse” sekä ”ei pidä olla ahdasmielisiä”. Näiden asenteidensa takia he torjuvat koko evankeliumin sanoman.

   Koko asia ratkeaa yhdellä tavalla, ja se on: Mikä on totuus? Jos Raamatun ja varsinkin Uuden testamentin sanoma on totta, ja haureelliset, avionrikkojat, murhaajat, homoseksuaalisuuden harjoittajat ym. eivät peri Jumalan valtakuntaa, eikö nämä varoitukset kannata ottaa vakavasti? Eikö ne kannata huomioida eikä torjua niitä oikopäätä? Niiden laiminlyöminen voi olla kohtalokas virhe.

   Se voi olla samanlainen virhe kuin se, kun Titanic-laiva aikanaan kulki kohti Amerikkaa ja kun se sai varoituksen toisensa jälkeen. Varoitettiin, että jäävuoria oli edessä ja että oli olemassa yhteentörmäyksen vaara. Kuitenkin laivassa jatkettiin huolettomina ja välinpitämättöminä matkaa. Ei välitetty varoituksista, koska ajateltiin laivan olevan uppoamaton. Oliko tämä viisasta? Seuraukset siitä, ettei varoituksia kuunneltu, ovat yleisessä tiedossa.

   Maininnat kuoleman jälkeen tulevasta tuomiosta ja kadotuksesta kannattaa siis ottaa vakavasti, kuten Titanicille tulleet varoitukset tai varoitukset heikoista jäistä: ”Minulla on huoli sinusta. Älä ihmeessä mene heikoille jäille, ettet vain hukkuisi. Sinulle voi käydä huonosti.” Ota siis huomioon seuraavat jakeet, jotka puhuvat kohtalostamme, jos olemme katumattomia:

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 

- (Ilm 22:14,15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

Tuomion perusteet. Kun tuomio Raamatun mukaan tulee, on joitakin perusteita ja tekijöitä, jotka vaikuttavat sen laatuun. Niistä voidaan mainita seuraavat tekijät:

                                                           

Teot. Tuomio tapahtuu sen mukaan, mitä olemme tässä ruumiissamme tehneet. Jokaisen täytyy niittää sitä mitä hän on kylvänyt, kuten maanviljelyksessäkin tapahtuu. Kullekin maksetaan hänen tekojensa mukaan, joten on varmasti eriasteisia tuomioita ihmisten välillä. On ero paatuneen synnintekijän ja siivosyntisen välillä sekä Hitlerin ja ”tavallisen” ihmisen välillä. Heidät kukin tuomitaan motiiviensa ja tekojensa mukaan:

 

- (Gal 6:7,8) Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää.

 

- (Kol 3:25) Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.

 

- (Ilm 20:12-15) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

Tiedon mukaan. Toiseksi tuomio tapahtuu sen valon ja tiedon mukaan, joka ihmisillä on. Monet kyselevät, mikä on sellaisten ihmisen kohtalo, jotka eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta, ja varmasti seuraavat jakeet sopivat tällaisiin ihmisiin:

 

- (Luuk 12:47,48) Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.

 

- (Matt 11:20-24) Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta:

21. "Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen.

22. Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän.

23. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä.

24. Mutta minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun."

 

Sanat. Nykyaikana puhutaan paljon vihapuheista. Niihin törmää varsinkin internetin keskustelupalstoilla, joissa ihmiset kiroilevat ja haukkuvat toisiaan. He eivät arvosta eri tavalla ajattelevia, vaan asettavat toisen päälle negatiivisen leiman. Tämä ilmiö on tullut yhä yleisemmäksi, kun keskustelupalstat ovat kaikkien käytettävissä. Politiikassa ja journalismissa esiintyy usein samanlainen suuntaus, jossa unohdetaan muiden kunnioitus. Raamattu puhuu tämäntyyppisestä toiminnasta ja puheista mm. seuraavissa kohdissa:

 

- (Matt 5:21,22) Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'.

22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

 

- (Room 3:13,14) Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;

14. heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.

 

- (Jaak 3:14-17) Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.

15. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

16. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.

17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.

 

- (Kol 4:6) Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata.

 

- (1 Piet 2:17) Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

 

Yksi arvosteluperuste tuomiolle ovatkin sanat. Niiden mukaan meidät julistetaan joko vanhurskaiksi tai tuomitaan syyllisiksi. Samoin Jeesuksen mukaan meidän on tehtävä tili jopa jokaisesta turhasta sanasta. Se tarkoittaa, että jopa internetin keskustelupalstoilla lausumamme pikaiset sanat voivat olla merkityksellisiä ja tärkeitä.

 

- (Ilm 22:15) Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

- (Matt 5:22) Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

 

- (Matt 12:36,37) Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.

37. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

 

Onko johtanut muita harhaan? Yksi arvosteluperuste on se, onko henkilö johtanut muita harhaan. Suurimmat syntiset eivät välttämättä ole vankiloissa olevia rikollisia, vaan niitä ovat ne, jotka esimerkillään ja puheillaan johtavat muita harhaan. Se voi tarkoittaa sellaisia kuin mielipidejohtajat jotka ajavat vääriä asioita ja johtavat muita harhaan / liberaaliteologit ja professorit, jotka tuhoavat opetuksillaan tuhansien nuorten opiskelijoiden uskon / nainen joka tahallisesti viettelee muita tai mies joka tekee samoin. Tai sitten se voi tarkoittaa TV-kanavien ja tiedotusvälineiden edustajia, jotka puolustavat ja ajavat vääriä asioita, ja joilla voi olla vaikutus satoihin tuhansiin. Raamatun mukaan tällaisen ihmisen tuomio on suurempi, ja se johtuu siitä, että heidän vastuullaan ovat myös harhaanjohdetut ihmiset. 

 

- (Luuk 17:1,2) Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta; mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat!

2. Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä.

 

- (Jaak 3:1) Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.

 

Ihmisen asema ilman jumalaa. Edellä on puhuttu niistä tekijöistä ja perusteista, jotka vaikuttavat tuomioon. On todettu, että tekemämme teot, puhumamme sanat ja se tieto joka meillä on, ovat merkityksellisiä. Ne kaikki vaikuttavat jollakin tavalla tuomion laatuun.

   Entä taivaaseen pääsy ja tuomiosta vapautuminen? Yksi tavallinen käsitys on, että ihmisten taivaaseen pääsy riippuu heidän elämästään. Ajatellaan, että hyvät ihmiset pääsevät taivaaseen ja pahat menevät helvettiin. Pidetään itsestään selvänä, että heidän elämänsä laatu vaikuttaa siihen, ansaitsevatko he pääsyn taivaaseen.

   Edellinen ei kuitenkaan ole Raamatun opetus. Kukaan meistä ei ole itsessään niin hyvä, että voisi välttää kadotustuomion. Vaikka joku ei enää harjoittaisi joitakin vääriä tekoja tai olisi aina ollut moraalisesti hyvä ihminen, ei se voisi vapauttaa häntä kadotuksesta. Se ei onnistuisi, ja se johtuu yksinkertaisesti yhdestä seikasta: kaikki ovat syntisiä ja syyllisiä Jumalan edessä:

 

- (Room 3:23) Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

 

- (Room 5:12) Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet -

 

Edellinen vertaus Titanicista opettaa saman. Sielläkin oli, sen upotessa, eriasteisia syntisiä, mutta silti kaikki olivat samassa tilanteessa. Heidän kohtalonsa oli sama: uppoaminen. Ketään ei auttanut yhtään, että hän oli hiukan muita parempi. Sillä ei ollut merkitystä lopputuloksen kannalta, vaan hänelle kävi samoin kuin muillekin, mikäli hän pysyi uppoavassa laivassa. Ainut tapa, miten Titanicilla olevat, sekä hyvät että pahat, saattoivat pelastua, oli se, että he pääsivät ajoissa laivalta pelastusveneeseen. Heidän pelastumisessaan ei ollut kysymys kenenkään paremmuudesta tai huonoudesta, vaan siitä että he saivat ottaa avun vastaan pelastusveneen muodossa. Se oli ainut mahdollisuus sekä suurille että pienille syntisille.

 

Voiko tuomiosta vapautua? Jos tuomio on tulossa ja jokainen meistä on syyllinen Jumalan edessä, niin voiko tuomiosta vapautua ja päästä irti? Onko mahdollista, ettei tarvitse joutua tuomittavaksi kadotukseen, oli sitten kyseessä suuri tai pieni syntinen? Onko meillä toivoa päästä vapaaksi tuomiosta?

   Onneksi Raamattu opettaa, että vaikka Jumala on tuomari, on hän myös rakkaus (1 Joh 4:8 …sillä Jumala on rakkaus.). Se tarkoittaa, ettei hän tahdo kenenkään joutuvan kadotukseen, vaan että kaikki pelastuisivat ja tulisivat parannukseen. Se tulee esille seuraavista jakeista:

 

- (1 Tim 2:3,4) Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

 

- (2 Piet 3:9) …sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

 

Käytännössä Jumalan rakkaus ilmenee erityisesti siinä, että hän on lähettänyt Poikansa Jeesuksen Kristuksen, jonka kautta voimme välttyä kadotukselta. Hän on samanlainen pelastusvene kuin mihin monet Titanicilla olleet pelastautuivat. Jos ihminen ajoissa kääntyy hänen puoleensa, välttyy hän varmalta hukkumiselta ja kadotukselta riippumatta siitä kuinka hyvä tai huono hän on ollut. Ihmisen menneisyys tai huonous eivät voi olla esteenä armon saamiselle. Käänny siis ajoissa hänen puoleensa, että sinäkin saat pelastua varmalta hukkumiselta:  

 

- (Joh 3:16,17) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

 

- (Joh 5:39.40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Armon vastaanottaminen. Vaikka kaikki on Raamatun mukaan valmiina ja iankaikkinen elämä totta, on mahdollista, että voimme itse kääntää selän Jumalalle ja hänen pelastuskutsulleen. Se on mahdollista, jos olemme välinpitämättömiä koko asialle ja torjumme sen. Armo ja pelastusvene ovat valmiina jokaista varten, mutta voimme itse olla välittämättä siitä.

   Älä siis henkilökohtaisesti hylkää armoa ja käännä selkääsi iankaikkiselle elämälle. Rajan takana emme voi enää muuttaa elämämme suuntaa ja perua valintojamme, joten ratkaisu Jumalan puoleen on syytä tehdä heti, jo tänä päivänä. On sanottu, että suuri osa kadotuksen tuskasta aiheutuu hukkaan heitettyjen mahdollisuuksien suremisesta, syntien katumisesta ja tuskasta, joka koskee entisiä epäilyjä taivaan ja helvetin olemassaolon suhteen. Se pitää varmasti paikkansa. Sen tähden, ota huomioon tämä tärkeä asia!

 

"Oi, kirottua, kurjaa! Kirottu koko iäisyydeksi! Kuinka narrimaisesti olenkaan tehnyt itselleni! Mihin tyhmään mielettömyyteen olinkaan syyllinen valitessani synnin lyhyen nautinnon näin kalliin iankaikkisen vaivan hinnalla! Kuinka usein minulle sanottiinkaan, että niin tulisi käymään! Kuinka usein varoitettiinkaan jättämään synnin polut, jotka varmasti saattaisivat minut iankaikkisen kuoleman kammioihin! Mutta minä kuuron tavoin, en kallistanut korviani noille varoituksille, vaikka he varoittivat niin viisaasti. He sanoivat minulle usein, että minun lyhytaikainen nautintoni tulee pian vaihtumaan iankaikkiseen vaivaan. Ja nyt liian surullinen kokemukseni sanoo minulle sen, se sanoo sen todellakin, mutta on liian myöhäistä auttaa, sillä minun iankaikkinen osani on määrätty ainaiseksi.

   Miksi minulle oli annettu tilaisuus? Miksi minut oli varustettu kuolemattomalla sielulla? Miksi niin vähän välitin siitä? Oi, kuinka oma laiminlyöntini viiltääkään minua kuolettavasti, ja kuitenkin tiedän, etten voi enkä saa kuolla. Mutta elää kuolettavaa elämää on pahempaa kuin kymmenentuhatta kuolemaa, ja kuitenkin olisin kerran voinut tulla autetuksi tästä, mutta en tahtonut! Oi, tämä on se kalvava mato, joka ei koskaan kuole. Olisin kerran voinut olla onnellinen; kerran minulle tarjottiin pelastusta, mutta minä vastustin sitä. Jos se olisi tapahtunut vain kerran, ja olisin sitä vastustanut, olisi sekin ollut anteeksiantamaton tyhmyys, mutta sitä tarjottiin tuhatkin kertaa, ja kuitenkin yhtä usein (niin kurja minä olin) vastustin sitä. Kirottu synti, joka petollisella nautinnollaan lumoaa ihmiskuntaa iankaikkiseen perikatoon! Jumala kutsui minua usein, mutta yhtä usein minä vastustin. Hän ojensi kätensä, mutta en välittänyt siitä. Kuinka usein asetuinkaan Hänen käskyjään vastaan, kuinka usein vastustinkaan Hänen nuhteitaan! Mutta nyt on tilanne muuttunut, sillä nyt Hän seuraa minun onnettomuuttani ja pilkkaa häviötäni, joka on tullut minun osakseni. Hän olisi voinut auttaa minua silloin, mutta minä en tahtonut. Sen tähden nämä ainaiset tuskat, ovat vain palkka omista teoistani, joita olen tuomittu kärsimään." (John Bunyan: Näkyjä taivaasta ja helvetistä, s. 66-68)

 

Mikäli itse haluat päästä iankaikkisesta elämästä osalliseksi ja Jumalan yhteyteen, on se mahdollista. Siihen liittyy seuraavia seikkoja:

 

1. Käänny Jeesuksen Kristuksen puoleen ja luovuta elämäsi hänelle. Ensimmäinen vaihe pelastuksessa osalliseksi tulemisessa on kääntyminen Jeesuksen Kristuksen puoleen, koska Raamatun mukaan hän on välimies, tie Jumalan luo ja taivaaseen, ja vain hänessä on elämä. Siinä sinä voit kertoa olevasi syntinen, joka tarvitset pelastusta ja että tahdot Jumalan suunnitelman toteutuvan elämäsi varalle. Sinun ei tarvitse ensin itse yrittää tulla paremmaksi, vaan etsiydy hänen luokseen sellaisenasi eli puutteittesi kanssa.

 

- (1 Tim 2:5) Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

2. Vastaanottaminen. Kun vain Jeesuksessa Kristuksessa on iankaikkinen elämä, on luonnollista, että sinun on pyydettävä häntä omaan elämääsi. Voit yksinkertaisesti sanoa: "Herra, Jeesus, tule minun elämääni!, niin hän pelastaa sinut samalla hetkellä.

   Niinpä jos olet vastaanottanut hänet elämääsi, on sinulla silloin Jumalan lapseus ja iankaikkinen elämä. Sinulla on tämä elämä huolimatta siitä, miltä sinusta tällä hetkellä tuntuu. Älä vain perusta pelastusvarmuuttasi omiin vaihteleviin tunteisiisi, vaan Raamatun sanaan ja Jeesukseen Kristukseen, koska eihän laivan ankkuriakaan heitetä koskaan laivan sisään vaan aina sen ulkopuolelle.

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

Lisää aiheesta:

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

Pääsevätkö kaikki taivaaseen, pääsevätkö sinne hyvät ihmiset, vai millä ehdoilla taivaaseen päästään? Lue lisää, että pääset taivaaseen

Monilla on heidän oman mielensä tuotetta oleva jumala; jumala, jonka luo kaikki tiet ovat samanarvoisia ja joka ei tuomitse ketään hänen teoistaan

Jumala on luoja, tuomari ja vapahtaja. Luomisen voi päätellä loogisestikin, ja omatuntomme viittaa tuomioon. Lisäksi Raamatun ilmoitus kertoo vapahtajasta

Monet kieltävät helvetin ja taivaan olemassaolon, vaikka heillä ei ole kokemusta siitä, mitä rajan takana on. Paras asiantuntija iankaikkisuusasioissa on Jeesus

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

Pääsevätkö kaikki taivaaseen, pääsevätkö sinne hyvät ihmiset, vai millä ehdoilla taivaaseen päästään? Lue lisää, että pääset taivaaseen

Monilla on heidän oman mielensä tuotetta oleva jumala; jumala, jonka luo kaikki tiet ovat samanarvoisia ja joka ei tuomitse ketään hänen teoistaan

Jumala on luoja, tuomari ja vapahtaja. Luomisen voi päätellä loogisestikin, ja omatuntomme viittaa tuomioon. Lisäksi Raamatun ilmoitus kertoo vapahtajasta

Monet kieltävät helvetin ja taivaan olemassaolon, vaikka heillä ei ole kokemusta siitä, mitä rajan takana on. Paras asiantuntija iankaikkisuusasioissa on Jeesus