Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Kapina ja viha Jumalaa kohtaan

 

                                                          

Lue, miten kapina ja viha Jumalaa kohtaan ilmenee nykyaikana

 

Tässä kirjoituksessa käsitellään kapinaa ja vihaa Jumalaa kohtaan, sitä, miten ihmiset torjuvat Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen. Eli oletuksena on, että Jumala on todella olemassa ja on ilmoittanut itsensä poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, mutta ihmiset torjuvat sanoman tästä eivätkä halua ottaa Jumalaa ja uskoa häneen huomioon.

   Ilmapiiri länsimaissa onkin sellainen, että Jumala halutaan pois päätöksenteosta ja koko yhteiskunnasta. Esim. yliopistot, jotka aikanaan syntyivät kristillisen uskon pohjalta ja joissa Raamatun opetus oli keskeistä, ovat tämän kehityksen kärjessä. Niissä voit edustaa mitä tahansa maailmankatsomusta ja uskontoa tai ateismia, ja se on kaiken arvostelun ulottumattomissa. Sen sijaan, jos mainitset, että Jeesus Kristus on ainoa tie ja edustat kristillistä uskoa, sinua pidetään ahdasmielisenä ja ajastasi jälkeenjääneenä. Tämä on osoitus yliopistojen täydellisestä muutoksesta arvomaailman ja uskomusten suhteen. Niistä on tullut ateismin ja humanistisen uskon linnakkeita.

   Syitä siihen, miksi kehitys länsimaissa on mennyt tähän suuntaan, on monia. Niistä tärkeimpiä ovat evoluutioteoria ja liberaaliteologia, jotka ovat murentaneet kristillisen uskon pohjaa ihmisten mielissä. Ihmisillä on mielikuva, että maailmankaikkeus ja elämä syntyivät ja kehittyivät itsestään ja ettei Raamattu ole historiallinen kirja. He ajattelevat, ettei kristillinen usko ole totta, ja siksi he torjuvat evankeliumin sanoman ja Jeesuksen Kristuksen.

   Osasyy kehitykseen ovat ateismin sanansaattajat kuten Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens ja lukuisat muut, jotka ovat kirjoissaan hyökänneet Jumalaa ja kristillistä uskoa kohtaan. He tavallaan ovat taistelleet olematonta vastaan, koska heidän näkemyksensä mukaan Jumalaa ei ole edes olemassa. Heidän vaikutuksensa on ollut suuri, koska he ovat saaneet runsaasti tilaa tiedotusvälineissä ja heidän kirjojaan on painettu suuria määriä.

    Nykykehitys ei ole uutta. Me tiedämme historiasta, että Jeesuksen lisäksi suurin osa ensimmäisistä apostoleista koki marttyyrikuoleman, joten vastustus silloinkin oli suurta. Todelliset Jeesukseen uskovat kristityt ovat aina olleet vainon kohteena ja ovat nykyään suurin vainottu vähemmistö maailmassa.

   Samanlaista kehitystä oli kommunistimaissa sekä Saksassa, ennen kuin natsismi pääsi valtaideologiaksi. Nämä yhteiskunnat perustuivat ns. tieteelliseen maailmankuvaan, jossa hylättiin usko Jumalaan, ja evoluutioteoria oli suosittu ideologia päättäjien mielessä. Päättäjät eivät uskoneet Jumalan olemassaoloon ja että he ovat tilivelvollisia teoistaan Hänelle, ja se vaikutti heidän tekoihinsa. Esim. Hitler oli evoluutioteorian kannattaja. Samoin Neuvostoliiton johtajan, Stalinin, elämänkerrassa kerrotaan, kuinka uskonnollisen kasvatuksen saanut ja teologiaa opiskellut Stalin tulee ateistiksi luettuaan Darwinin teoksen Lajien synty. Se tapahtui 13-vuotiaana. Sen jälkeen hän alkoi käännyttää ystäviäänkin ”uuteen uskoon” lainaamalla heille Darwinin kirjoja.

   Mutta miksi ihmiset vihaavat Jumalaa ja Jeesusta Kristusta? Miksi he torjuvat kristillisen uskon, Jeesuksen ja apostolien opetukset sekä evankeliumin sanoman syntien anteeksiantamuksesta? Itse ajattelen, että kysymys on valheista, joihin ihmiset uskovat. He ovat valheiden vallassa, ja se saa heidät kielteiseksi evankeliumin sanomalle. Saatana on Jeesuksen sanojen mukaan ”valhettelija ja sen isä” (Joh 8:44), ja kun ihmiset uskovat näihin saatanan valheisiin, he eivät halua etsiä Jumalaa ja syntien anteeksiantamusta. He jäävät Jumalan valtakunnan ulkopuolelle valheiden takia.

   Seuraavaksi siis käsitellään tätä aihetta. Aluksi puhutaan siitä, miten meidän lihallinen luontomme, joka on myös jokaisessa uskovassa jäljellä, ei halua alistua Jumalan tahtoon ja on viemässä meitä väärään suuntaan. Se on hyvä lähtökohta aloittaa tämän aiheen käsittely.

 

Vihollisuus Jumalaa vastaan ilmenee omassa lihassamme eli sisimmässämme.

 

- (Room 8:7) sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

 

- (Room 7:21,22) Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;

22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,

 

Kun puhutaan vihollisuudesta Jumalaa kohtaan, on sitä jokaisessa meissä. Vaikka olisimme kääntyneet Jumalan puoleen ja antaneet pelastaa itsemme, on meissä edelleen paljon puutteellisuutta ja kapinaa Jumalaa kohtaan, koska meillä on syntiin taipuvainen ruumis. Jumalan armon ja Pyhän Hengen avulla on mahdollista pitää synnillisiä piirteitä kurissa, mutta ei kukaan tule täysin synnittömäksi tämän elämän aikana. Kyllä ylpeys, viha, himo, ahneus, napina, ärtyisyys, laiskuus ja muut ihmisen negatiiviset luonteenpiirteet ovat aina vaanimassa sydämemme ovella. Itse asiassa mitä pitempään ihminen on ollut Jumalan yhteydessä, sitä paremmin hän yleensä oppii tuntemaan omat negatiiviset piirteensä. Itsetuntemus lisääntyy vuosien myötä.

    Tämä itsensä tunteminen lisää nöyryyttä ja ettemme ole niin herkästi muita tuomitsemassa. Kun näemme omat virheemme, ei meillä ole varaa tuomita muiden virheitä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö voisi tehdä eroa oikean ja väärän käytöksen välillä. Se ei ole tuomitsemista. Sen sijaan toisten ihmisten, varsinkin eri tavalla ajattelevien, vihaaminen on sitä. Tässä tarvitsemme mielemme uudistusta. Ei kukaan meistä voi puristaa itsestään rakkautta eri tavalla ajattelevia lähimmäisiään kohtaan, koska kyseessä on Jumalan armon teko, mutta voimme silti pyrkiä olemaan ystävällisiä ja muita kunnioittavia. Se on helpompaa silloin, jos ihminen on ollut Jumalan valossa ja nähnyt ensin omat virheensä ja puutteensa. Muiden kunnioittamisesta ja rakastamisesta kerrotaan mm. seuraavissa jakeissa:

 

- (1 Piet 2:17) Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

 

- (Room 13:8) Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.

 

- (Gal 5:14) Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

 

jumala-vastaisuus ja Väite tieteenvastaisuudesta. Jos katsotaan menneitä kommunistisia yhteiskuntia, oli niille ominaista viha Jumalaa kohtaan. Jumala-ajatus ja opetus Jumalasta haluttiin täysin juurruttaa pois yhteiskunnista, ja Raamattu oli niissä yleensä kielletty kirja. Sitä ei saanut levittää.

    Sama toimintamalli on ominaista nykypäivän ateisteille, kuten Dawkinsille ja hänen kumppaneilleen. He ovat ottaneet tehtäväkseen ja agendakseen sen, ettei kukaan uskoisi Jumalaan, ja siksi he ovat kirjoittaneet kirjojaan. Niissä kritisoidaan voimakkaasti erityisesti kristillistä uskoa ja pidetään uskoa Jumalaan järjettömänä.

    Mistä heidän asenteensa johtuu? Yksi oleellisimmista syistä on, että he uskovat itse edustavansa tieteellistä maailmankuvaa, kun taas kristillinen usko edustaa heidän mielestään tieteenvastaista näkökantaa. Erityisesti Darwinin teoria näyttelee tässä tärkeää roolia. Dawkins on kirjoittanut: ”Vaikka ateismi ehkä olikin loogisesti pätevän tuntuista ennen Darwinia, vasta Darwin loi pohjan älyllisesti perusteltavalle ateismille.” (1)

    Mitä edelliseen voidaan vastata? Näyttää siltä, että Dawkins ja kumppanit eivät ole ajatelleet asioita kovin syvällisesti. Heidän pitäisi esittää mm. seuraavat kysymykset ja ottaa huomioon seuraavat asiat:

 

Lukutaito - miten se syntyi ja kehittyi?  Ensiksi tulisi kiinnittää huomio lukutaitoon. Jokainen ymmärtää, että jos kansoilla ei ole omaa kirjakieltä ja lukutaitoa, on se este tieteen kehitykselle, keksintöjen synnylle ja tiedon leviämiselle. Silloin ei ole kirjoja eikä tieto leviä eteenpäin. Yhteiskunta pysyy pysähtyneessä tilassa.

   Miten kristillinen usko on vaikuttanut kirjakielien ja lukutaidon syntyyn? Tässä monilla on sokea piste. He eivät tiedä, että melkein kaikki kirjakielet ovat syntyneet tunnustavien kristittyjen toimesta.

   Esim. Suomessa Mikael Agricola, Suomen uskonpuhdistaja ja kirjallisuuden isä, painatti ensimmäisen ABC-kirjan ja osia Raamatusta. Kansa oppi niiden kautta lukemaan.

   Lukuisissa muissa länsimaissa kehitys on tapahtunut samoin. Ilman kristillistä uskoa niiden kehitys olisi voinut viivästyä vuosisadoilla.

   Sama kehitys on esiintynyt myöhemmin Afrikassa ja Intiassa. Jopa sellaiset kielet kuin hindi, Pakistanin urdu ja bengali, joita puhuvat sadat miljoonat ihmiset, ovat saaneet kielioppinsa ja kielellisen pohjansa kristillisen lähetystyön pohjalta. Sama koskee satoja muita kieliä.

   Samoin Yalen yliopiston professori Lamin Sanneh on myöntänyt, että Afrikassa lähetystyöntekijät ovat tehneet suurimman palveluksen paikallisille kulttuureille luomalla kirjakielen pohjan. Tämä osoittaa, miten merkittävästi kristillinen usko on ollut lukutaidon syntymisen taustalla. Lukutaito on yksi tieteellisen tutkimuksen tärkeimpiä edellytyksiä.

 

Minkälaisessa yhteiskunnassa syntyi ns. tieteellinen vallankumous, sekulaarissa yhteiskunnassa vai sellaisessa, jossa vallitsi kristillinen teismi?

    Kun ateistit ja muut kristinuskon vastustajat esittävät väitteitä kristillisen uskon tieteenvastaisuudesta, eivät he itse näytä olevan selvillä, minkälaisessa yhteiskunnassa ns. tieteellinen vallankumous tapahtui. Sillä modernissa merkityksessä tiede on saanut alkunsa vain yhden kerran eli 1500-1700-lukujen Euroopassa, jossa vallitsi kristillinen teismi. Se ei saanut alkuansa sekularistisessa yhteiskunnassa, vaan nimenomaan yhteiskunnassa, jota kristillinen usko on inspiroinut. Lähes kaikki johtavat tieteentekijät uskoivat luomiseen. Heidän joukossaan olivat Francis Bacon, Robert Boyle, Isaac Newton, Johannes Kepler, Kopernikus, Galileo Galilei, Blaise Pascal, Michael Faraday, James Clerck Maxwell, John Ray, Louis Pasteur jne. He eivät olleet valistuksen vaan kristillisen teismin edustajia.

 

Entä yliopistot ja koulut? Ne ovat lukutaidon ohella tärkeitä tieteen kehitykselle, tutkimukselle, keksintöjen synnylle ja tiedon leviämiselle. Niiden kautta tieto ja tutkimus etenee uudelle tasolle.

   Miten kristillinen usko on vaikuttanut tällä alueella? Sekularisti- ja ateistipiirit ovat usein tietämättömiä siitä, että Raamatulla ja kristillisellä uskolla on ollut suuri merkitys tällä alueella. Sadat yliopistot ja kymmenettuhannet koulut ovat saaneet alkunsa hurskaiden kristittyjen toimesta tai lähetystyön kautta. Niissä opiskeli jo keskiajalla satojatuhansia opiskelijoita – asia, joka vaikutti ns. tieteellisen vallankumouksen syntyyn. Esim. Englannissa ja Amerikassa ovat tunnettuja seuraavat yliopistot:

 

- Oxford ja Cambridge. Molemmissa kaupungeissa on runsaasti kirkkoja ja kappeleita. Nämä yliopistot perustettiin alunperin opettamaan Raamattua.

- Harvard. Tämä yliopisto on nimetty pastori John Harvardin mukaan. Sen motto vuodelta 1692 on Veritas Christo et Ecclesiae (totuus Kristuksen ja seurakunnan puolesta)

- Yalen yliopiston perusti Harvardin entinen opiskelija, puritaani pappi Cotton Mather.

- Princetonin yliopiston (alunperin College of New Jersey) ensimmäinen rehtori oli Jonathan Edwards, joka on tunnettu Amerikassa 1700-luvulla olleesta suuresta herätyksestä. Hän oli tämän herätyksen tunnetuin julistaja George Whitefieldin ohella.

- Pennsylvanian yliopisto. Suuren herätyksen toinen johtohahmo George Whitefield perusti koulun, josta myöhemmin kehittyi Pennsylvanian yliopisto.

   Entä Intia? Intia ei ole tunnettu kristillisyydestään. Kuitenkin tässä maassa on tuhansia kouluja, jotka ovat syntyneet kristillisen uskon pohjalta. Myös ensimmäiset yliopistot Intiassa ovat syntyneet samalta pohjalta. Sellaiset kuin Kalkutan, Madrasin, Bombayn ja Seramporen yliopistot ovat tunnettuja. Lisäksi vuonna 1887 perustettu Allahabadin yliopisto on tunnettu. Intian seitsemästä ensimmäisestä pääministeristä viisi oli lähtöisin tästä kaupungista, ja monet Intian hallinnon edustajista ovat opiskelleet Allahabadin yliopistossa.

   Myös Afrikassa perus- ja ammattikoulutus (kuten terveydenhoito) on pääasiassa rakentunut kristillisen lähetystyön pohjalta. Nelson Mandela kirjoittikin omaelämänkerrassaan: ”Näytti siltä, että lähes kaikki se, mitä afrikkalaiset saivat aikaan, sai alkunsa kirkon lähetystyöstä.”

    Pysytään edelleen Afrikassa. Matthew Parris, tunnettu brittipoliitikko, kirjailija ja toimittaja on kirjoittanut lähetystyön vaikutuksesta Afrikassa The Times-lehdessä otsikolla ”Ateistina uskon todella Afrikan tarvitsevan Jumalaa”, ja alaotsikolla ”Lähetystyöntekijät, ei avustusraha, ovat ratkaisu Afrikan suurimpaan ongelmaan – ihmisten musertavan passivoituneeseen ajattelutapaan.” Parris sivuaa myös sitä, miten koulut ja lukutaidon opettaminen on ollut osa kristillistä lähetystyötä, kuten sairaalat ja ihmisten auttaminen:

 

Matthew Parris: Se inspiroi minua uudistaen hiipuneen uskoni kehitysmaahyväntekeväisyyteen. Malawissa kulkeminen virkisti kuitenkin myös toista käsitystä, sellaista, jota olen koettanut karkottaa koko elämäni, mutta se on havainto, jota en ole voinut välttää Afrikassa viettämästäni lapsuusajasta lähtien. Se hämmentää ideologisia käsityksiäni, itsepäisesti kieltäytyy sopimasta maailmankuvaani ja on saattanut hämilleen kasvavan uskoni siihen, ettei Jumalaa ole.

   Nyt piintyneenä ateistina olen vakuuttunut siitä valtavasta vaikutuksesta, jonka kristillinen evankeliumin levittäminen saa aikaan Afrikassa – täysin erottautuen maallisista kansalaisorganisaatioista, hallitusten projekteista ja kansainvälisistä avustuspyrkimyksistä. Nämä eivät pelkästään riitä. Koulutus ja opettaminen eivät yksinään riitä. Afrikassa kristinusko muuttaa ihmisten sydämet. Se tuo hengellisen muutoksen. Uudestisyntyminen on todellista. Muutos on hyvä.

   …Sanoisin sen olevan sääli, että pelastus on osa pakettia, mutta niin valkoiset kuin mustat Afrikassa työskentelevät kristityt parantavat sairaita, opettavat ihmisiä lukemaan ja kirjoittamaan; ja vain kovimman luokan maallistunut ihminen pystyisi katsomaan lähetyssairaalaa tai koulua ja sanomaan, että maailma olisi parempi ilman sitä… Kristillisen evankeliumin levittämisen poistaminen Afrikka-yhtälöstä saattaa jättää maanosan Niken, noitatohtorin, kännykän ja viidakkoveitsen pahansuovan yhdistelmän armoille. (The Times Online, 27 December 2008)

 

Jos Jumala ei luonut maailmankaikkeutta, niin miten selität sen olemassaolon? Tosiasia on, että maailmankaikkeus on olemassa, mutta miten se syntyi? Tällä alueella jotkut syyttävät kristillisen uskon opetusta luomisesta tieteenvastaiseksi, kun taas he itse uskovat maailmankaikkeuden syntyneen itsestään. He kieltävät Jumalan luomistyön ja uskovat sen sijaan, että kaikki alkoi alkuräjähdyksessä tyhjästä tilasta. Tätä kuvaavat sellaiset kirjojen nimet kuin Tyhjästä syntynyt (Kari Enqvist, Jukka Maalampi) tai Universumi tyhjyydestä/A Universe from Nothing (Lawrence M. Krauss).

    Kuitenkin tämän teorian ongelma on, että tyhjästä ei voi ottaa mitään eikä siitä voi syntyä mitään itsestään. Se on matemaattinen mahdottomuus. Tyhjä ja olematon ei muutu itsestään tähdiksi, planeetoiksi tai kiviksi, vaikka muuta väitettäisiin. Ateistitiedemiehet ovat itse tieteenvastaisia, kun he uskovat tällaiseen järjettömyyteen.

   Kuitenkin useat astronomit ja tiedemiehet ovat myöntäneet, että tämä teoria ja muut itsestään-syntyteoriat ovat vastoin todellista tiedettä. Niille ei löydy todellisia todisteita. Tiedemiehet kyllä myöntävät, että maailmankaikkeudella ja elämällä on alku, koska esim. auringon ja muiden tähtien rajallinen olemassaoloaika edellyttää tätä, mutta jos Jumalan luomistyötä ei hyväksytä, ollaan umpikujassa. (Tähdet ja aurinko eivät voi olla ikuisia, muuten niiden energiavarastot olisivat jo loppuneet. Samoin maapallon elämä on riippuvainen auringosta, joka ei ole voinut ikuisesti antaa valoa ja lämpöä maapallolle). Seuraavassa muutamia tiedemiesten kommentteja, joissa he myöntävät maailmankaikkeuden itsestään-syntyteorioiden olevan ristiriidassa todellisen tieteen kanssa:

 

Vanhana kosmologina näen nykyisen havaintoaineiston kumoavan teoriat maailmankaikkeuden synnystä, kuten myös useat teoriat aurinkokunnan synnystä. (H. Bondi, Letter, 87 New Scientist 611 / 1980)

 

Siitä, onko big bang-oletus oikea vai ei, on keskusteltu huomattavan vähän …suuri joukko sen kanssa ristiriidassa olevia havaintoja selitetään lukuisilla perusteettomilla oletuksilla tai yksinkertaisesti sivuutetaan. (nobelisti H. Alfven, Cosmic Plasma 125 / 1981)

 

”Turha väittää, että ei mistään syntyy jotakin, kun kuka tahansa matemaatikko ymmärtää sen olevan pelkkää pötyä” (Ron Rosenbaum: ”Is the Big Bang Just a Big Hoax? David Berlinski Challenges Everyone.” New York Observer 7.7.1998)

 

“Alkuräjähdysteoria on riippuvainen kasvavasta määrästä vahvistamattomia oletuksia – asioista, joita emme ole koskaan havainneet. Inflaatio, pimeä aine ja pimeä energia ovat näistä kaikkein tunnetuimpia. Ilman niitä tähtitieteilijöiden tekemien havaintojen ja alkuräjähdysteorian ennusteiden välillä olisi kohtalokkaita ristiriitaisuuksia.” (Eric Lerner and 33 other scientists from 10 different countries, Bucking the big bang, New Scientist 182(2448):20, 2004; www.cosmologystatement.org, accessed 1 April 2014.)

 

En halua väittää, että todella ymmärtäisimme galaksien syntyprosessin. Galaksien syntyteoria on yksi astrofysiikan suurista ratkaisemattomista ongelmista ja ratkaisu näyttää tänä päivänä olevan kaukana. (Steven Weinberg: Kolme ensimmäistä minuuttia, s. 88)

 

Kirjat ovat täynnä järkeväntuntuisia satuja, mutta valitettava totuus on, että emme tiedä, miten galaksit syntyivät. (L. John, Cosmology Now 85, 92 / 1976)

 

Pelottavaa siinä on se, että ellei kukaan meistä tietäisi etukäteen tähtien olevan olemassa, etulinjan tutkimus tarjoaisi paljon vakuuttavia syitä, miksi tähtiä ei voisi koskaan syntyä. (Neil deGrasse Tyson, Death by Black Hole: And Other Cosmic Quandaries, p. 187, W.W. Norton & Company, 2007)

 

Abraham Loeb: ”Totuus on, että emme ymmärrä tähtien muodostumista perustavanlaatuisella tasolla.” (Lainattu Marcus Chownin artikkelista Let there be light, New Scientist 157(2120):26-30, 7 February 1998)

 

Nykyäänkin, vaikka astrofysiikka on edistynyt suunnattomasti, monet teoriat aurinkokunnan alkuperästä ovat epätyydyttäviä. Tiedemiehet ovat yhä erimielisiä yksityiskohdista. Yleisesti hyväksyttyä teoriaa ei ole näkyvissä. (Jim Brooks: Näin alkoi elämä, s. 57)

 

”Kaikki esitetyt olettamukset aurinkokunnan alkuperästä sisältävät vakavia puutteita. Tämänhetkinen johtopäätös onkin, että aurinkokuntaa ei voi olla olemassa.” (Jeffreys, H., The Earth: Its Origin, History and Physical Constitution, 6th edition, Cambridge University Press, 1976, p. 387)

 

Jos Jumala ei luonut elämää, niin miten selität sen olemassaolon? Tosiasia on, että maapallolla on elämää ja se on hyvin monimuotoista. On lehmiä ja ruohoa, jota lehmät syövät. On karjuvia leijonia, lentäviä lintuja, kaloja, mammuttipuita, iniseviä hyttysiä, hyvältä maistuvia mansikoita, banaaneja ja mustikoita. Samoin on ihmisiä, jotka voivat puhua, rakentaa ja tuntea tunteita: itkeä, nauraa, vihastua, pelätä, surra, ihastua ja rakastua.

    Kysymys kuuluu, miten elämä syntyi, jos Jumala ei luonut sitä? Jos olet ateisti, etkä hyväksy Jumalan luomistyötä, niin miten selität elämän olemassaolon? On havaittu selvä tieteellinen tosiasia: vain elämä saa aikaan elämää, eikä tähän sääntöön ole löydetty yhtään poikkeusta. Koska elämä ei ole ollut aina olemassa, vaan sillä on alku (auringon rajallinen olemassaoloaika asettaa rajoitukset elämän olemassaololle), viittaa tämä ensimmäisten elämänmuotojen kohdalla selvästi Jumalaan. Jos et hyväksy tätä vaihtoehtoa, eli Jumalan luomistyötä, niin mistä sitten elämä sai alkunsa? Muutamat kommentit osoittavat, että elämän synty itsestään on arvoitus. Tämä ajatus on omaksuttu filosofisista syistä, ei käytännön todisteiden kautta:

 

Tohtori George Wald, vuoden 1967 lääketieteen Nobelin palkinnon saaja: Mitä tulee elämän syntyyn maapallollamme, on vain kaksi mahdollisuutta: luominen tai itsestään syntyminen (evoluutio). Ei ole olemassa mitään kolmatta vaihtoehtoa. Itsestään syntyminen todistettiin vääräksi 100 vuotta sitten, mutta se johtaa meidät yhteen ainoaan vaihtoehtoon: yliluonnolliseen luomiseen. Emme voi hyväksyä sitä filosofisin perusteilla (henkilökohtaisista syistä), ja siksi me valitsemme uskoa mahdottomaan: että elämä sai alkunsa itsestään sattuman kautta. (2)

 

Fyysikko H.S.Lipson: Ainoa hyväksyttävä selitys on luominen. Tiedän sen olevan pannaan julistettu asia fyysikoille, niin kuin se toden totta on minulle itsellenikin, mutta me emme saa hylätä teoriaa, josta emme pidä, jos kokeelliset todisteet tukevat sitä. (3)

 

Miten selität sen, että todisteet asteittaisesta kehityksestä samasta alkusolusta puuttuvat edelleen?

    Tosiasia on, että eliöissä tapahtuu muuntelua niiden perinnöllisyyden puitteissa, ja eläimiä sekä kasveja voidaan jalostaa, mutta rajat tulevat hyvin pian vastaan näillä alueilla. Mistään suurisuuntaisista muutoksista ei voida puhua.

    Kysymys kuuluukin, missä ovat todisteet siitä, että kaikki nykyiset lajit, eläimet ja kasvit, ovat peräisin samasta alkusolusta? Esim. Darwinin kirjassa Lajien synty ei ollut yhtään esimerkkiä tältä alueelta. Darwin toi kyllä hyviä esimerkkejä muuntelusta peruslajien sisällä ja jalostuksesta, mutta eivät ne todista eliöiden periytymistä samasta alkusolusta.

    Monet ateistitiedemiehet ovat myöntäneet suoraan, että todisteet tältä alueelta puuttuvat. Asteittaista kehitystä ei ole koskaan havaittu, vaikka Darwinin teoria sitä vaatii. Luonnonhistoriallisissa museoissa ei ole myöskään todisteita asian puolesta. Seuraavassa muutamia kommentteja tunnetuilta paleontologeilta ja luonnonhistoriallisten museoiden edustajilta sekä kommentteja Darwinin kirjasta. Ensimmäisenä Stephen Jay Gouldin kommentti (American Museum):

 

Stephen J. Gould: En halua millään tavalla halventaa asteittaisen evoluutionäkemyksen potentiaalista pätevyyttä. Haluan vain huomauttaa, ettei sitä koskaan ’ole havaittu’ kallioissa… (4)

 

Vaikka Darwin ei Lajien synnyssä voinut osoittaa siirtymämuotoja, hän olisi ollut ilahtunut siitä, miten nykyaikaisen paleontologian hedelmät ovat vahvistaneet hänen teoriaansa

… Mitä pidetään fossiilisena todisteena huomattavasta evolutiivisesta siirtymästä? Evoluutioteorian mukaan minkä tahansa kahden lajin, vaikka kuinka erilaisen, taustalla on yksi kantalaji, josta ne ovat polveutuneet. Tätä lajia voitaisiin kutsua ”puuttuvaksi renkaaksi”. Kuten olemme nähneet, mahdollisuus löytää tällainen yksittäinen kantalaji fossiilien joukosta on olematon. Tallentunutta fossiiliaineistoa on yksinkertaisesti liian vähän, jotta kantalajien löytymistä olisi perusteltua odottaa. (Jerry A. Coyne: Miksi evoluutio on totta, s. 60)

 

Tohtori Ethebridge, British Museumin paleontologi: Yhdeksän kymmenesosaa evolutionistien puheista on pelkkää hölynpölyä, joka ei perustu havaintoihin ja jota tosiasiat eivät ollenkaan tue. Tämä museo on täynnä todisteita heidän näkemyksensä äärimmäisestä virheellisyydestä. Koko tässä valtavassa museossa ei ole ainuttakaan todistuskappaletta lajien muuttumisesta. (5)

 

Yksikään viiden suuren paleontologisen museon virkailijoista ei voi esittää edes yksinkertaista esimerkkiä sellaisesta organismista, joka voisi olla todiste lajin asteittaisesta kehittymisestä toiseksi lajiksi. (Tri Luther Sunderlandin yhteenveto kirjassaan ”Darwin’s enigma”. Hän haastatteli useiden luonnonhistoriallisten museoiden edustajia ja oli näihin kirjeyhteydessä, jotta saisi selville, minkälainen todistuspohja museoilla oli evoluutio-opin puolesta. [6])

 

”On perin ironista, että kirja, joka on tullut tunnetuksi siitä, että se selittää lajien synnyn, ei selitäkään sitä millään tavoin.” (Christopher Booker, Times-lehden kirjoittaja viitatessaan Darwinin pääteokseen Lajien synty) (7)

 

Miten pystyt osoittamaan, että maapallolla on vallinnut elämää miljoonien vuosien ajan?

    Yksi tavallisimmista ajatuksista ”tieteen” alueella on ollut, että elämää on esiintynyt maapallolla kymmenien, jopa satojen miljoonien vuosien ajan. Kuitenkin, jos uskot tähän näkemykseen, miten selität sen, että esim. dinosauruksista, joita on pidetty miljoonien vuosien mannekiineina ja edustajina, on löydetty toistuvasti radiohiiltä (http://newgeology.us/presentation48.html), verisoluja [Morell, V., Dino DNA: The Hunt and the Hype, Science 261 (5118): 160-162, 1993], hemoglobiinia, pehmytkudoksia, hauraita proteiineja sekä DNA:ta [Sarfati, J. DNA and bone cells found in dinosaur bone, J. Creation(1):10-12, 2013; creation.com/dino-dna, 11 december 2012]. Minkään näistä aineista ei pitäisi säilyä satojatuhansia vuosia, puhumattakaan miljoonista vuosista. Lisäksi ihmisten historiassa viitataan toistuvasti lohikäärmeisiin, jotka muistuttavat dinosauruksia. Tämä osoittaa, että dinosaurukset ovat todellisuudessa eläneet samaan aikaan varhaisten ihmisten kanssa. Esim. Stephen J. Gould totesi Raamatussa mainitusta Behemotista, että ainoa eläin, mihin tämä kuvaus sopii, on dinosaurus (Pandans Tumme, s. 221, Ordfrontsförlag, 1987). Evolutionistina hän uskoi, että Jobin kirjan kirjoittajan on täytynyt saada tietonsa löydetyistä fossiileista. Kuitenkin tässä yhdessä Raamatun vanhimmassa kirjassa viitataan selvästi elävään eläimeen (Job 40:10-12: Katso Behemotia, jonka minä loin niinkuin sinutkin…).

    Yleensäkin on mahdotonta sanoa, mikä fossiili on toista vanhempi. Jos esim. dinosauruksen, mammutin ja ihmisen fossiilit ovat kaikki yhtä hyväkuntoisia ja yhtä lähellä maanpintaa, ei ole mitään perusteita sanoa, että dinosauruksen fossiili olisi miljoonia vuosia vanhempi kuin mammutin ja ihmisen fossiilit. Kysymys ei ole tieteellisestä tiedosta vaan uskomuksesta, jolle ei löydy kunnollisia todisteita.

    Entä 7-päiväinen viikko? Jo vuosituhansien ajan eri kansojen parissa on ollut voimassa 7-päiväinen viikko. Näin on ollut jo ennen kristillisen uskon syntyä. Mistä se johtuu? Varmasti paras selitys on, että Jumala teki kaiken seitsemässä päivässä ja ensimmäiset ihmiset olivat siitä tietoisia:

 

Me havaitsemme ammoisista ajoista tiedon seitsenpäiväisestä viikosta kaikkien kansojen tietoisuudessa – etiopialaisten, arabialaisten, intialaisten keskuudessa – sanalla sanoen kaikki kansat idässä ovat kaikkina aikoina käyttäneet tätä seitsenpäiväistä viikkoa, mikä on vaikeata selittää myöntämättä, että tämä tieto on saatu ihmiskunnan yhteisiltä esi-isiltä. (8)

 

Mitä edellisestä voidaan päätellä? Kun väitetään kristillistä uskoa ja sen edustajia tieteenvastaisiksi, ovat väitteiden esittäjät ja ateistit paljon enemmän tieteenvastaisia. He uskovat ja pitäytyvät teorioihin, joilta puuttuvat tieteelliset todisteet. Ne ovat naturalistiseen eli ateistiseen maailmankatsomukseen perustuvia näkemyksiä, eivätkä perustu todelliseen tieteeseen. Kysymys on näiden henkilöiden uskosta itsestäänsynty-teorioihin, kuten tavallinen Jumalaan uskova ihminen uskoo Jumalan luoneen kaiken. Kuitenkin, jos katsotaan todisteita, ovat ne vahvasti Jumalan luomistyön puolella. Sitäkään ei voida todistaa jälkikäteen, mutta on järkevämpää uskoa Jumalan luoneen kaiken, sekä avaruuden tähdet ja galaksit, että aurinkokunnan ja elämän.

    Toiseksi Raamatun muun historiallisuuden puolesta on runsaasti todisteita. Koko ajan on löydetty lisää arkeologista ja muuta aineistoa, joka on vahvistanut Raamatun historiallisuutta, sekä Vanhan että Uuden testamentin. Emme käsittele niitä syvällisemmin tässä yhteydessä, mutta esim. kymmeniä Raamatun henkilöitä ja paikkakuntia mainitaan muissa lähteissä, joten on hyviä syitä uskoa näiden tapahtumien historiallisuuteen.

    Yksi esimerkki on myös vedenpaisumus, josta todistavat lähes 500 vedenpaisumuskertomusta ympäri maailmaa sekä merieläinten jäänteet kaikissa korkeissa vuoristoissa: Himalaja, Andit, Alpit… Seuraavassa kerrotaan, miten jopa maailman korkeimman vuoren, Mount Everestin huipulta on tavattu kivettyneiden kalojen jäännöksiä. Tiedemiehet ovat hengellisesti sokeita, kun he eivät kykene näkemään selviä merkkejä vedenpaisumuksesta, joka tapahtui joitakin vuosituhansia sitten. Tämä tapahtuma selittää myös fossiilien synnyn sekä miten maaperän kerrostumat ovat syntyneet veden vaikutuksesta. Tiedemiehet ovat ajatelleet niiden syntyneen vuosimiljoonien kuluessa, mutta on järkevämpää uskoa kerrostumien syntyneen vedenpaisumuksen kaltaisessa katastrofissa.

 

Himalajan jäätiköissä on härkien ja hevosten luita. Jäävyörymä, joka oli saanut alkunsa 5000 metrin korkeudessa olevalta jäätiköltä, toi tullessaan tuollaisia luita.

   Suuri englantilainen retkikunta, joka pääsi miltei Mount Everestin huipulle, löysi näissä korkeuksissa kivettyneitä kaloja, jotka makasivat vuorella. (9)

 

Kapina Jumalaa vastaan kirkon piirissä

 

- (2 Piet 2:1,2) Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

2 Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;

 

- (1 Tim 4:1) Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

 

Kun on kysymys kirkoista, olisi luonnollista, että niissä pyrittäisiin aina noudattamaan Jumalan tahtoa ja kunnioitettaisiin niitä opetuksia, jotka tulivat Jeesuksen ja apostolien kautta. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys.

    Mutta mikä on tositilanne? On tavallista, että kirkoissa on lukuisia, jotka kiistävät kristillisen uskon perusasioita, kuten Raamatun historiallisuuden, Jeesuksen sovitustyön merkityksen tai tuomion ja helvetin. Lisäksi monet eivät usko Jumalan luomistyöhön, vaikka todisteet viittaavat selvästi siihen suuntaan. Nämä liberaalit ja ”modernit” papit ovat kyselemättä seuranneet ateistitiedemiehiä, jotka ovat tuoneet esiin naturalistiseen maailmankuvaan perustuvia mielikuvitusteorioita, joilta kuitenkin puuttuvat todisteet. Nämä papit ovat kääntyneet taruihin, josta esim. Paavali ennusti (2 Tim 4:3,4 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.) Sillä kuten todettiin, eivät ateistitiedemiehet tiedä, miten elämä syntyi, miten maailmankaikkeus sai alkunsa tai miksi ei ole löydetty siirtymämuotoja pääryhmien väliltä – niitä ei ole Darwinin kirjassa Lajien synty (ks. edellinen Jerry Coynen kommentti) eikä luonnonhistoriallisissa museoissa. Heillä on pallo hukassa tällä alueella, vaikka monilla on (valheellinen) mielikuva, että nämä tiedemiehet ovat selvillä näistä asioista. Eivät he ole.

    Kysymys siitä, onko ihminen ollut luomakunnan alussa vai vasta lopussa, kuuluu samaan kategoriaan. Liberaalit ja ”modernit” papit ovat omaksuneet sen mielikuvan, että maapallolla on ollut elämää miljoonien vuosien ajan, ja että ihminen ilmaantui maapallolle vasta aivan loppuvaiheessa, joitakin satojatuhansia vuosia sitten. He torjuvat ylimielisesti sen käsityksen, että ihminen ja muut eläimet olivat olemassa alusta alkaen ja vain joitakin vuosituhansia sitten. Kuitenkaan he eivät ota huomioon, että esim. varma historiallinen tieto ihmisen historiasta ei ulotu kuin 4000 - 5000 vuoden päähän, ei sen kauemmaksi. Samaan aikaan ilmaantuivat sellaiset asiat kuin ensimmäiset kaupungit, ensimmäiset rakennukset, maanviljelys, keramiikka, kielitaito ja kulttuuri – seikat, jotka sopivat hyvin raamatulliseen historiaan. Monet evolutionistit puhuvat mielellään esihistoriallisesta ja historiallisesta ajasta, mutta ei ole mitään kunnon todisteita sille, että esihistoriallista aikaa olisi ollut olemassa esim. 10 000 - 20 000 vuotta sitten, koska siltä ajalta ei tunneta varmuudella rakennuksia ja listassa mainittuja asioita.

    Entä sitten muu elämä maapallolla? Kuten todettiin, ei ole mitään perusteita uskoa miljooniin vuosiin. Jos fossiileissa, kuten esim. dinosaurusfossiileissa, esiintyy radiohiiltä, verisoluja, pehmytkudoksia ja DNA:ta, ei voida puhua miljoonista vuosista. Merkillistä on myös se, ettei ole löydetty yhtään sellaista kivihiiliesiintymää, jossa ei esiintyisi radiohiiltä (Lowe, D.C., Problems associated with use of coal as a source of 14C free background material, Radiocarbon 31(2):117-120,1989). Nämä seikat puhuvat voimakkaasti miljoonia vuosia vastaan. On syytä olettaa, että kaikki elämä, mukaan luettuna ihminen, on ollut alusta asti olemassa maapallolla eikä siitä suinkaan ole miljoonia, vaan ainoastaan tuhansia vuosia. Todisteet fossiileista viittaavat tähän suuntaan. Lisäksi voidaan olettaa, että fossiilit, kivihiilikerrostumat ja useimmat maakerrostumat maapallolla ovat syntyneet vedenpaisumuksen yhteydessä. Se selittää monia luonnon muodostumia, joiden muodostumiseen ateistitiedemiehet uskovat kuluneen miljoonia vuosia.

    Kaikkein tärkein kriteeri ovat kuitenkin Jeesuksen, Jumalan pojan, sanat. Hän opetti, että ihminen oli jo luomakunnan alussa, ei vasta sen lopussa. Liberaaliteologit ja ”modernit” papit väittävät siten Jeesusta joko tietämättömäksi tai valehtelijaksi, kun hän opetti päinvastoin kuin nykyajan ateistitiedemiehet. Tämä on erittäin voimakas syyte. Kysymys kuuluukin, kumpi on oikeassa, Jeesus vai ateistitiedemiehet, jotka eivät pysty antamaan kunnon selityksiä siihen, miten kaikki alkoi, ja joiden näkemyksiä liberaalit papit seuraavat:

 

- (Mark 10:6) Mutta luomakunnan alusta Jumala 'on luonut heidät mieheksi ja naiseksi

 

-(Matt 19:4) Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’.

 

Se, että ”modernit” papit kiistävät Raamatun alkuhistorian, kuten luomisen ja vedenpaisumuksen, on yksi puoli asiasta. He kiistävät myös Jeesuksen ja apostolien tekemät ihmeet, kuten parantumiset, kuolleista herättämiset, ruokaihmeet ja muut Raamatussa mainitut ihmeet, vaikka esim. historioitsija Josefus ja Talmud ovat viitanneet Jeesuksen sekä apostolien tekemiin ihmeisiin.

    Mistä näiden ihmisten asenne johtuu? Ovatko he tieteellisempiä kuin ne, jotka uskovat edellisiin asioihin? Tästä ei suinkaan ole kyse, vaan kyse on heidän epäuskostaan. Heillä on epäuskoon perustuva asenne, joka torjuu kaiken yliluonnollisen mahdollisuuden. Todellisuudessa he ovat omaksuneet naturalistisen maailmankuvan, jossa maailmankaikkeus on suljettu Jumalan vaikutukselta. He ovat eräänlaisia ateisteja uskonnollisuuden valepuvussa. Tästä johtuu myös se, että he uskovat evoluutioteoriaan ja että elämä syntyi itsestään ilman Jumalaa, vaikka kumpaakaan ei ole todistettu.

   Mitä edellisestä voidaan päätellä? Monista papeista ja liberaaliteologeista on tullut ”sokeita sokeiden taluttajia”, joista Jeesus mainitsi (Matt 15:14 Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.). Lisäksi he hengellisessä sokeudessaan ovat usein ylpeitä ja ylimielisiä perinteistä kristillistä opetusta kohtaan, eivätkä janoa syvempää Jumalan tuntemista ja että Hän vaikuttaisi yhteiskunnan muutokseen. He ovat kuin Laodikean seurakunnan edustajat, jotka olivat itseriittoisia ja tyytyväisiä tilaansa. Heidän pääongelmansa näytti olevan, että Jeesus seisoi heidän sydämensä oven ulkopuolella, eli ilmeisesti he eivät olleet koskaan vastaanottaneet Häntä elämäänsä ja pelastuneet. Tällaisista ihmisistä on kirjoitettu seuraavissa jakeissa.

 

- (Ilm 3:14-22) Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:

15 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!

16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.

17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.

18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.

20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

21 Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.

22 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.'"

 

Moraalin muutos kirkossa. Edellä todettiin, miten liberaaliteologia ja epäuskoinen suhtautuminen Raamatun kuvauksiin on osoitus kirkossa vallitsevasta kehityksestä. Tilalle on tullut naturalistiseen maailmankuvaan perustuvia käsityksiä, joiden kautta yritetään kieltää Raamatun historiallisuus, jonka puolesta on kuitenkin valtavasti todisteita. Eli kun kymmeniä Raamatun henkilöitä, paikkakuntia ja tapahtumia mainitaan muissa lähteissä, on hyviä syitä uskoa Raamatun historiallisuuteen. Lisäksi, mitä tulee Raamatun nykyiseen muotoon, pitää se yhtä vanhimpien käsikirjoitusten kanssa. On turha väittää, että Raamattu olisi muuttunut matkan varrella, kuten liberaaliteologit ja monet muslimit uskovat. Kukaan heistä ei osaa sanoa, milloin muutokset tehtiin, kuka ne teki ja mihin kohtiin. Kyse on heidän mielikuvituksestaan.

   Raamatun historiallisuuden kieltäminen on kuitenkin vain yksi puoli asiasta. Toinen puoli on moraalin muuttaminen. Monet papit ja piispat eivät enää kunnioita niitä opetuksia, jotka tulivat Jeesuksen ja apostolien kautta. He kyseenalaistavat varsinkin seksuaalimoraalin, eli että seksi on oikein vain miehen ja vaimon välisessä avioliitossa, ei muualla. Sen sijaan nämä papit ja piispat ovat alkaneet kannattamaan ns. tasa-arvoista avioliittoa samaa sukupuolta olevien kesken. He eivät noteeraa lukuisia jakeita, joissa kielletään homoseksuaaliset suhteet ja että seksi kuuluu vain miehen ja vaimon väliseen avioliittoon, ei muualle - ei myöskään muihin heteroseksuaalisiin seksisuhteisiin (3 Moos 18:20,22, Room 1:24-28, 1 Kor 6:9,10, 1 Tim 1:8-10, Juuda 1:7, Matt 19:4,5, 1 Kor 7:1-5).

    Mitä tähän asiaan voidaan sanoa? Kysymys tasa-arvoisesta avioliitosta on mielestäni harhaanjohtava, koska kaikilla ihmisillä on aina oikeus ollut avioon vastakkaisen sukupuolen kanssa kirkon piirissä. Sen sijaan nyt on siirretty vain oikean ja väärän rajaa. Uuden moraalin edustajat ovat siirtäneet homoseksuaalisen käytöksen ja ns. tasa-arvoisen avioliiton sille puolelle rajaa, mitä ennen pidettiin vääränä, mutta nyt oikeana. Niinpä nämä liberaalit ja ns. modernit papit eivät johda enää ihmisiä parannukseen, koska he eivät pidä homoseksuaalista käytöstä syntinä. He uskovat edustavansa tasa-arvoa, rakkautta ja ihmisoikeuksia, kun he puolustavat näiden ihmisten välisiä liittoja ja toimivat näin.

    Mitä tulee nykyiseen kehitykseen, en usko, että sitä voidaan pysäyttää eikä väittelyistäkään ole hyötyä. Pohjimmaltaan tässä asiassa, kuten liberaaliteologiassa, on kysymys siitä, onko Raamatun opetus luotettavaa ja kaikkia sitovaa (vrt. 1 Moos 3:1 ”Onko Jumala todellakin sanonut…”). Jos et usko, että Jeesuksen ja apostolien opetukset ovat ajankohtaisia ja kaikkia sitovia, on luonnollista, että toimit yhteiskunnan virtauksien mukaan. Uskot olevasi enemmän oikeassa kuin Jeesus ja apostolit, joiden opetuksen ja esimerkin varaan ensimmäinen kristillinen seurakunta kuitenkin syntyi. Kapinoit sitä vastaan, että Jumala on moraalin lähde, ja että Jeesuksen ja hänen asettamiensa apostolien opetukset olisivat totta ja ajankohtaisia. Tähän sopivat hyvin Jeesuksen, jota kutsuttiin myös Jumalan Sanaksi (Ilm 19:13 … ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.), omat sanat:

 

- (Matt 15:6-8) Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.

7 Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen:

8 Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;

 

- (Joh 14:15) Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.

 

Katolinen kirkko ja kehitys siinä. Oma lukunsa on katolinen kirkko ja kehitys siinä. Monet pitävät katolista kirkkoa kristillisenä, mutta sillä ei ole paljoa tekemistä sen kanssa. Siitä on tullut monessa mielessä täysin päinvastainen sen kanssa, mitä Jeesus ja apostolit opettivat. Totta kai katolisessa kirkossa on vielä joitakin pappeja elävässä uskossa, mutta mitä enemmän vuosisatoja on kulunut, sitä harvemmassa he ovat ja sitä enemmän kirkko on erkaantunut raamatullisesta uskosta (Näin on tapahtunut ja tapahtuu kaikille vanhoille kirkoille. Myös luterilainen kirkko kulkee samoja jalanjälkiä). Paavit ja kirkon johtajat ovat opettaneet aivan muuta kuin mitä Jeesus ja apostolit opettivat. Lisäksi monien paavien ja pappien elämä vuosisatojen aikana on ollut todistuksena kristillistä uskoa vastaan. He ovat eläneet täysin vastoin sitä, mitä Jeesus ja apostolit opettivat. Tästä yksi esimerkki on laaja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, jota on tavattu tämän kirkon piirissä. En tarkoita, etteikö ihminen voisi langeta. Kyllä näin voi tapahtua jokaisen ihmisen heikkouden tähden. Kuitenkin, jos ihminen ei halua elää Jumalan tahdon mukaan, ei hän varmastikaan ole elävässä uskossa.

   (Kun monet ei-uskonnolliset ihmiset ja ateistit syyttävät kirkkoa vuosisatojen aikana tehdyistä vääryyksistä, ovat he oikeassa. Itsekin toimin näin ateistina ollessani. Mutta en siihen aikaan ymmärtänyt, että suurin osa kirkkojen vääryyksistä johtuu siitä, että papit, kuten katoliset papit, eivät ole olleet pelastuneita. Tai sitten ei yksinkertaisesti ole noudatettu Jeesuksen ja apostolien opetuksia. Vika ei ole heidän opetuksissaan vaan ettei niitä ole noudatettu. He toistuvasti varoittivat itsensä korottamisesta, ahneudesta, väärästä vallankäytöstä, seksuaalisesta moraalittomuudesta ja muista vääryydenteoista.)

    Osoituksena paavin kirkon harhoista ja sen kapinasta Jumalaa kohtaan on mm. se, että Maria on usein tärkeämpi kuin Jeesus. Maria on syrjäyttänyt Jeesuksen aseman ainoana välimiehenä ja ainoana tienä Jumalan yhteyteen (Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”). Käytännössä se tarkoittaa, että katolilaiset rukoilevat Mariaa (tai muita pyhimyksiä) ja laittavat toivonsa häneen, eivätkä Jeesukseen. Samoin he voivat laittaa toivonsa katumukseensa ja hyvitystekoihinsa. Sen seurauksena, kun he laittavat toivonsa vääriin asioihin, heiltä puuttuu pelastus ja pelastusvarmuus, eivätkä he ole todellisia kristittyjä. He ovat jossakin mielessä samanlaisia kuin Jeesuksen aikaiset fariseukset, joiden piti edustaa Jumalaa, mutta jotka todellisuudessa olivat täysin vastaan Jumalan tahtoa eivätkä olleet vastaanottaneet pelastusta. Me tiedämme, että Jeesus esitti kaikkein suurimmat nuhteensa näille uskonnon edustajille (esim. Matt 23).

   Katolinen kirkko edustaa eräänlaista sekauskontoa. Siihen on sotkettu kristillistä sanastoa, mutta epäjumalanpalvelus on kaiken keskiössä. Tästä sekauskonnosta ja epäjumalanpalveluksesta kertovat seuraavat lainaukset:

 

Joskus on sanottu, että Haiti on 90-prosenttisesti katolinen 100-prosenttisesti voodoolainen. Väite ei tietenkään pidä täysin paikkaansa mutta korostaa kuitenkin sitä tosiasiaa, että Haitin uskonnollisen historian kaksijakoisuus ei ole koskaan ollut vastakkainasettelua kahden erillisen ihmisryhmän välillä. Lähes kaikki voodoon harjoittajat kutsuisivat itseään katolisiksi, ja useimmat katoliset harjoittavat voodoota.

    Haitin voodoo on sekoitus katolisuutta ja Länsi-Afrikan uskonnollisuutta, jossa palvotaan esi-isiä ja vanhemmat sallivat lastensa tulevan esi-isiensä ja muiden henkien valtaamiksi. (10)

 

Aivan toisella puolella maailmaa sijaitsevat Filippiinit, kansakunta, jossa kansankatolisuus vaikuttaa voimakkaasti. Siellä katoliset järjestävät vuosittaisia kulkueita ja villejä karnevaaleja juhlien mustaa nasaretilaista, taivaan kuningatarta ja monia erilaisia pyhimyksiä. ”Taivaan kuningatar” on epäjumala, joka mainitaan jo Vanhan testamentin aikana (Jer 7:18).

   Vatikaanin radio raportoi, että 12 miljoonaa filippiiniläistä oli kävellyt paljain jaloin karnevaalikulkueessa mustan nasaretilaisen patsaan mukana tammikuussa 2016. Raportissa jatketaan: ”Patsaan palvonta on peräisin 1600-luvulta, jolloin Filippiinit olivat Espanjan vallan alla.” Siinä mainitaan myös, että patsaalla on ”ihmeellinen aura”. (11)

 

Edelliset esimerkit osoittivat, miten epäjumalanpalvelus on sekoittunut voimakkaasti katoliseen uskontoon. Kun nykyaikana jotkut evankeliset kristityt tuntevat vetoa katolisuuteen, sen mystiikkaan ja liturgiaan, ovat he mielestäni selvästi menossa väärään suuntaan. Miksi pitäisi etsiä valoa sieltä, missä on voimakasta pimeyttä, epäjumalanpalvelusta ja vääriä pelastusteitä? Tämä ei ole syytös ketään kohtaan, mutta katolilaisten ihmisten on koettava todellinen uskoontulo ja uudestisyntyminen. Kun he vastaanottavat Jeesuksen elämäänsä, ei tarvita turhaa epäjumalanpalvontaa ja vääriä korvikkeita kuten pyhimysten rukoilemista.

 

Jumala-vastaisuus ja Moraali. Tämän kirjoituksen aiheena on ollut kapina ja viha Jumala kohtaan, eli miten ihmiset torjuvat Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen. Ilmapiiri länsimaissa onkin sellainen, että Jumala halutaan pois päätöksenteosta ja koko yhteiskunnasta. Tämä koskee myös moraalia. Kristillisestä uskosta luopuminen on johtanut siihen, etteivät Jeesuksen ja apostolien opetukset oikeasta ja väärästä ole enää suosiossa.

    Lisäksi länsimaissa vallitsee eräänlainen moraalinen ylemmyys. Puhutaan länsimaisista arvoista ja verrataan niitä muihin maihin, mutta ei oteta huomioon, että arvot ja arvostukset ovat muuttuneet länsimaissa koko ajan, vuosikymmenten ajan. Nyt kannatetaan ja pidetään oikeana asioita, jotka ennen olivat selvästi vääriä. Arvopohja, joka ennen oli rakentunut kristilliselle uskolle, on pääasiassa murentunut ja tilalle on tullut uusi moraali ja moraalikäsitykset. Tätä uutta moraalia on usein puolustettu rakkauden nimissä, mutta onko kysymys vääristyneestä rakkaudesta ja itsekkyydestä? Tätä pohdimme seuraavaksi. Aloitamme siitä, onko kehitys mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan.

 

Onko kehitys mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan? Jos ensin katsotaan kristillisen uskon suurinta käskyä, on se käsky rakastaa Jumalan ohella lähimmäistään. Tämä tulee toistuvasti esiin Jeesuksen ja apostolien opetuksissa. Jokainen ei-uskonnollinenkin ihminen varmasti myöntää ja tietää sisimmässään, että tämä on tärkein moraalinen opetus. Vaikkei hän olisi perehtynyt kristilliseen uskoon, hän tietää sisimmässään, että varastaminen, muiden pettäminen, rasismi, lasten pahoinpitely, murha ja raiskaus ovat väärin ja vastoin lähimmäisen rakastamisen velvoitetta. Jeesus ja apostolit opettivat aiheesta seuraavasti:

 

- (Matt 22:35-40) ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:

36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39 Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

- (Room 13:8-10) Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.

9 Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

 

- (1 Kor 13:13) Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

 

- (1 Joh 4:11,21) Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.

21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

 

Mutta onko kehitys mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan? Jos kristillisestä uskosta ja Jumalasta luovutaan, ovatko ihmiset silloin parempia ja rakkaudellisempia vai huonompia käytökseltään?
    Mielestäni tästä asiasta ei ole mitään epäselvyyttä. Useat lehtiuutiset osoittavat, että samalla kun kristillisestä uskosta on luovuttu yhä enemmän, on ihmisten käytös muuttunut. Huono käytös kouluissa, terveyskeskuksissa, ulkomaalaisia kohtaan tai viranomaisia kohtaan on selvästi lisääntynyt. Se käy ilmi seuraavista lainauksista:

 

Koulu: Opettajiin kohdistuu väkivaltaa, ilkivaltaa, uhkauksia ja vanhempien raivoa, ESS:n kysely paljastaa

 

Kysely, johon opettajat vastasivat:

Miten oppilaiden käytös on mielestäsi muuttunut viime vuosien aikana?

2,6 % parantunut

23,1 % pysynyt ennallaan

74,4 % huonontunut

 

OAJ:n kysely: Oppilaat pahimpia opettajien kiusaajia koko maassa kyselyn mukaan 50 % peruskouluopettajista kokenut kiusaamista viimeisen vuoden aikana (ESS 23.10.2016)

 

Isä lyö lastaan ja poika äitiään yhä useammin. Vanhemman lapseensa kohdistama väkivalta on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. (ESS 3.10.2019)

 

 ... Terveydenhuollon ammattilaisena otan esille potilaiden käyttäytymisen. Kun päivystin keskussairaalan ensiavussa vuonna 1974, ei tullut mieleenkään, että potilaat uhkaisivat tai olisivat väkivaltaisia. Tänään sitä esiintyy jatkuvasti ensiapupoliklinikoilla. Jostain he ovat sen oppineet. Mitä sitten tapahtuu, kun kukaan (suomalainen) ei halua päivystää - tai opettaa?

   Kurin menetyksen myötä on kadonnut sivistynyt käyttäytyminen. Kurinpalautus on yksinkertaista, jos tahdotaan. Tahto näyttää suuntautuvan kurittomuuden seurauksiin sopeutumiseen.

   Lisää resursseja, lisää resursseja, lisää velkaa. No sitähän kurittomat päättäjät hankkivat.

Jyrki Joensuu, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, Lahti (Etelä-Suomen sanomat 17.10.2016 / Lukijalta)

 

Päihteet vievät yhä nuorempia laitoksiin. Ilmoitusten määrä ja laitoshoidon kulut ovat kasvaneet valtavasti. (ESS 7.11.2019)

 

Kuntien työntekijöiden kokema väkivalta kasvanut

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työbarometristä ilmenee, että kuntien työntekijöiden kokema väkivalta ja sen uhka ovat lisääntyneet rajusti vajaassa kymmenessä vuodessa. (Etelä-Suomen sanomat 15.2.2017)

 

Lisääntynyt vihapuhe haittaa ihmisten arkea

Vihaseminaari: Musliminaisten välteltävä liikkumistaan. "Kuka tahansa hyvin pukeutunut suomalainen voi sylkeä naamalle."…

… Ilmapiiri on kiristynyt, ja vihapuhe on lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana tosi paljon, sanoi kuusivuotiaana Somaliasta Suomeen tullut projektorikoordinaattori Habiba Ali Kirkon Ulkomaanavusta.

   Aikaisemmin hän tiesi, ketä kannattaa varoa julkisilla paikoilla: skinejä ja juoppoja. Nyt kuka tahansa hyvin pukeutunut suomalainen saattaa sylkäistä hänen päälleen... (Etelä-Suomen Sanomat 30.11.2016)

 

Lasten ja nuorten laitoshoitoon pian miljardi

Lasten ongelmat kärjistyneet rajusti sitten 1990-luvun alun

   …Yhden lapsen laitoshoito maksaa jopa 100 000 euroa vuodessa. (Etelä-Suomen Sanomat, 31.10.2010)

 

Lasten väkivaltaisuus yleistyy…Pienten lasten aggressiivisuus on lisääntynyt Suomessa. (Etelä-Suomen sanomat 20.11.2013)

 

Nuorten lähetteet lähes tuplaantuivat

Psykiatria: Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina koko maassa. Päijät-Hämeessä nuorten psykiatrian lähetteiden määrä kasvoi vuodessa 40 prosenttia. (Etelä-Suomen Sanomat, 30.5.2017)

 

Nuorten mieli horjuu. Mielenterveys: Lähetteet nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoon ovat lisääntyneet rajusti… (Etelä-Suomen Sanomat, 25.9.2018)

 

Mitä edellisestä voidaan päätellä? Jos edistystä on tapahtunut, ei sitä ole tapahtunut tärkeimmässä asiassa; rakkaudessa muita ihmisiä kohtaan. Uutiset osoittavat, miten ihmisten käytös toisiaan kohtaan on huonontunut sekä lasten ja nuorten pahoinvointi kasvanut. Kehityksen suunta on selvästi negatiivinen, ei positiivinen.

 

Uudet moraaliarvot ja rakkaus. Edellä tuotiin esille, miten ihmisillä on tieto rakkaudesta ja sen merkityksestä. Jokainen luonnostaan ymmärtää lähimmäisen rakastamisen oikeaksi ja että sitä tulisi noudattaa.

    Rakkauden nimissä on perusteltu myös uusia moraaliarvoja. Sitä käytetään pääargumenttina niiden esiintuomisessa. Kuitenkaan ei ajatella, että se, mitä pidetään rakkautena, on usein itsekkyyttä tai rakkauden vääristymää. Otetaan esille muutamia esimerkkejä.

 

• 1960-luvulla tuli esiin ns. seksuaalinen vallankumous. Mitä tässä asiassa oli uutta? Kysymys ei ollut niinkään seksin määrän lisääntymisestä, vaan että se irrotettiin avioliitosta, johon se kristillisen opetuksen mukaan ainoastaan kuuluu. Avoliitot, esiaviollinen seksi tai muut irtoseksisuhteet ovat vastoin Jumalan tahtoa, kuten Jeesus ja apostolit opettivat:

 

- (Matt 19:4,5) Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'

5 ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?

 

- (Hebr 13:4) Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

 

- (1 Kor 7:1-5) Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;

2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

3 Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan.

4 Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.

5 Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden.

 

Siinäpä oli jakeita tästä aiheesta, jotka uuden moraalin kannattajat kyseenalaistavat. He eivät ota niitä huomioon, vaan puolustelevat seksisuhteita avioliiton ulkopuolella sanomalla, että ”Jos molemmat rakastavat toisiaan, seksi ei silloin ole väärin miehen ja naisen välillä”.

    Kysymys kuuluu, onko tästä ollut hyötyä lasten kannalta? Voivatko he paremmin vai huonommin nykyaikana kuin esim. 50 vuotta sitten? Tästä ei ole mitään epäselvyyttä, koska lasten ja nuorten mielenterveys on koko ajan huonontunut, kuten aiemmat uutiset lasten ja nuorten mieltenterveyden heikkenemisestä osoittavat. Tämä on suorassa yhteydessä siihen, että yhä useampi lapsi syntyy avioliiton ulkopuolelle. Sillä vielä 1960-luvun lopulla vain 5 % lapsista syntyi avioliiton ulkopuolelle, mutta nyt luku on noin 50 %. Tämä osoittaa, ettei puhe rakkaudesta ole todellisuutta. Kysymys on usein itsekkyydestä eikä rakkaudesta, koska ei ole otettu huomioon lapsia. Vanhempien pitää olla sitoutuneita toisiinsa, jotta lasten asema heidän syntyessään on turvattu. Vanhempien elinikäinen avioliitto on tarkoitettu tätä varten.

 

• Avioero on yksi uuden moraalin hedelmä. Vielä reilut sata vuotta sitten Suomessa oli vain noin 100 avioeroa vuodessa, mutta nyt lähes joka toinen avioliitto päättyy eroon (avoliitoista, jotka ovat Jumalan tahtoa vastaan, erotaan vielä useammin). On sanottu, että jos puolisoilla ei ole enää rakkautta toisiaan kohtaan, heidän on parempi erota. Samoin avioliitossa ollut henkilö saattaa rakastua henkilöön, joka ei ole hänen puolisonsa. Hän pitää sitä rakkautena, mutta voi sen takia hylätä puolisonsa ja lapsensa.

    Tässä asiassa yhteiskunnalta tuleva paine vaikuttaa avioeron hyväksyttävyyteen. Jos sitä ei ole tai jos eroon jopa rohkaistaan, vähentää se avioliittoon sitoutumista. Ei nähdä tärkeäksi ponnistella suhteen hyväksi, vaikka liitossa olisi edelleen mahdollista jatkaa. Ei ajatella, että rakkaus on ennen kaikkea tahdon asia. Tunteet voivat nousta ja laskea, mutta rakkaus vaatii tahdon toimintaa. Se ei varmastikaan ole helppoa, mutta siihen suuntaan tulisi pyrkiä. Avioero on vastoin Jumalan tahtoa:

 

- (Hebr 13:4) Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

 

- (Matt 12:39) Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.

 

- (Mal 2:14-16) Mutta te sanotte: "Minkätähden niin?" Sentähden, että Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi.

15. Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskään Hengestä... Ottakaa siis vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat nuoruutenne vaimolle.

16. Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala, ja sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot. Siis ottakaa vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat.

 

- (Mark 10:11,12) Ja hän sanoi heille: "Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin häntä vastaan.

12. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin."

 

Mikä on avioerojen seuraus? Ne vaikuttavat lapsiin ja tuleviin sukupolviin. David Wilkerson, joka teki vuosikausia työtä New Yorkin narkomaanien parissa, totesi, että suurin osa heidän keskuuteensa tulevista narkomaaneista tuli rikkinäisistä kodeista eli vanhemmat olivat eronneet. Poikkeuksiakin tietysti on, mutta vanhempien avioero näyttää olevan suurin syy, miksi lapset ja nuoret ajautuvat väärille teille:

 

Teen Challengessa useimmat – elleivät kaikki – niistä nuorista miehistä ja naisista, jotka päätyvät keskukseemme, ovat niitä, jotka tulevat rikkinäisistä kodeista. Lapset, jopa taaperoikäiset ja vauvat, pystyvät tuntemaan vanhempien välillä olevan jännityksen. Keskuksessa saamamme kokemukset osoittavat, että avioero saa useammat teini-ikäiset luisumaan kohti huumeita, seksiä ja alkoholia kuin huumekauppiaat ja huonot vaikutteet yhdessä.

   Jumala puhui minulle tästä sanoen: ”Jos haluat auttaa nuoria, puhu heidän vanhemmilleen heidän avioliitostaan.” (12)

 

• Lasten asema. Kuten todettiin, voi vääristynyt rakkaus johtaa lasten aseman huonontumiseen. Tällä alueella puhutaan vain aikuisten ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta, mutta unohdetaan lasten edut ja oikeus molempiin vanhempiin. Lapsista tehdään ikään kuin leikkikaluja aikuisten vääristyneen rakkauden ja itsekkyyden takia. Vanhempien avioerot ja itsekkyys sukupuolielämässä johtavat helposti lasten laiminlyömiseen.

    Yksi esimerkki aikuisten ajattelemattomuudesta ovat myös sateenkaariperheet ja yksinäisten naisten hedelmöityshoidot (Hedelmöityshoitoja voidaan pitää erittäin kyseenalaisina, koska niissä tuhoutuu hedelmöittyneitä munasoluja. Ihmisen elämä alkaa, kun sukusolut yhtyvät ja hedelmöitys tapahtuu). Kyse ei ole siitä, etteivätkö nämä ihmiset voisi toimia hyvin vanhemman osassa. Siitä ei ole kysymys, vaan siitä, että lapsesta tehdään tarkoituksella isätön tai äiditön lapsuudesta lähtien. Sitä voidaan pitää aikuisten itsekkyytenä lapsia kohtaan, koska lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että isä ja äiti ovat molemmat tarpeellisia lasten psyykkiselle kehitykselle. Vanhemmat tekevät hyvin, jos he ottavat tämän huomioon lapsia hankkiessaan:

 

David Poponoe, sosiologi, Rutgersin yliopisto: Yhteiskuntatieteellinen tutkimus saavuttaa tuskin koskaan varmoja tuloksia. Kuitenkin olen kolme vuosikymmentä kestäneessä työssäni yhteiskuntatieteen tutkijana tullut tuntemaan vain harvoja tosiasiajoukkoja, joissa todisteiden paino on niin ratkaisevasti yhdellä puolella: kaiken kaikkiaan lapselle ovat kahden (biologisen) vanhemman perheet parempia kuin yksinhuoltaja- tai uusperheet. (13)

 

Tutkimus osoittaa selvästi, että perheen rakenteella on merkitystä lapsen kannalta ja parhaiten häntä auttaa perherakenne, jota johtaa kaksi biologista vanhempaa avioliitossa, jonka konfliktitaso on alhainen. Lapsilla yksinhuoltajaperheissä, naimattomille äideille syntyneillä lapsilla ja lapsilla uusperheissä tai avoperheissä on suurempi riski kehittyä huonoon suuntaan – –  Lasten kannalta on siksi arvokasta edistää vahvoja, vakaita biologisten vanhempien välisiä avioliittoja. (14)

 

• Yksi nykyajan trendeistä on homoseksuaalisuuden nousu. Sitä on aina esiintynyt, mutta nykyajalle ominaista on, että tuhannet tavalliset heteroseksuaalit voivat marssia asian puolesta ja puolustaa sitä rakkauden nimissä kuten avioliiton ulkopuolisia seksisuhteita. Ajatellaan, että jos molemmat saman sukupuolen edustajat rakastavat toisiaan, he voivat olla sukupuoliyhteydessä tai jopa solmia avioliiton keskenään.

   Tässäkään asiassa monet eivät kunnioita Raamatun opetuksia. Sen mukaan rakkaus, kuten tavallinen ystävyys, on oikein, mutta seksisuhteet tavallisen miehen ja vaimon avioliiton ulkopuolella ovat aina väärin - olkoot kyseessä heteroseksuaaliset tai homoseksuaaliset seksisuhteet. Jälkimmäiseen viittaavat mm. seuraavat jakeet:

 

- (3 Moos 18:22) Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 

- (Juudas 1:7) samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

 

Mihin sitten homoseksuaalisen käytöksen tukeminen johtaa? Meidän tulee ehdottomasti rakastaa ihmisiä huolimatta siitä ajattelevatko he eri tavoin tai mikä on heidän seksuaalinen suuntautumisensa, mutta kaikesta huolimatta homoseksuaalisella käytöksellä on pitemmän päälle negatiivisia seurauksia, kuten seuraavat asiat.

 

• Se lisää sukupuolitauteja, joita homoseksuaalisuuden harjoittajilla on keskimääräistä enemmän. Se johtunee siitä, että heillä on keskimääräistä enemmän seksisuhteita kuin muilla ihmisillä.

• Se lisää yhteiskunnan kuluja, koska AIDS-lääkkeet ja hoito voivat maksaa kymmeniätuhansia euroja potilasta kohden

• Se lyhentää ihmisten elinikää, koska homoseksuaalisuudessa olevien elinikä on usein 10-20 vuotta lyhyempi kuin muiden ihmisten. Syynä tähän on varmasti tämän elämäntavan epäterveellisyys ja että monet homoseksuaalit käyttävät huumausaineita ja alkoholia enemmän kuin muut ihmiset.

• Homoseksuaaleilla on tavallista enemmän mielenterveysongelmia sekä alkoholin ja huumeidenkäyttöä. Itse näen sen johtuvan siitä, että useimmilla heistä on taustallaan traumaattisia kokemuksia elämässään. Samat traumaattiset tekijät, kuten vaikeat ihmissuhdekokemukset tai kokemus seksuaalisesta hyväksikäytöstä ovat saattaneet altistaa heitä homoseksuaaliseen käytökseen.

    Jumalan armon ja rakkauden kohtaaminen on kuitenkin paras keino vapautua alkoholin ja huumeiden siteistä sekä traumaattisista kokemuksista. Kun ihminen ymmärtää Jumalan rakkauden itseään kohtaan, alkaa hänen sisäinen ihmisensä vapautua ja parantua. Kyllä ihminen on varmasti uskoontulon jälkeen edelleen kiusattu samoihin asioihin, mutta on eri asia käydä matkaa rakastavan Jumalan kanssa kuin yksin.

 

Jos vielä otetaan esille syy, miksi ihmiset marssivat homoseksuaalisuuden puolesta, johtuu se varmasti siitä, että he pitävät sitä synnynnäisenä ominaisuutena. Kuitenkaan useat homoseksuaalit eivät itse usko tähän. He pitävät tärkeimpinä tekijöinä kodin vaikutusta ja toisen ihmisen kohdistamaa viettelyä, kuten seuraava lainaus osoittaa:

 

Luin kiinnostavan asiantuntijan tekemän tutkimuksen, jossa hän oli tehnyt kyselyn saadakseen selville, miten moni aktiivi homoseksuaali ajatteli syntyneensä tällaiseksi. Kahdeksankymmentäviisi prosenttia haastatelluista koki, että homoseksuaalisuus oli opittu käyttäytymismuoto, joka aiheutui kodin varhaisesta tuhoisasta vaikutuksesta ja toisen ihmisen kohdistamasta viettelyksestä.

   Kun nykyään tapaan homoseksuaalin ensimmäinen kysymykseni yleensä on: ”Kuka sytytti sinut tähän?” Kaikki voivat antaa vastauksen kysymykseeni. Sitten kysyn: ”Mitä sinulle ja seksuaalisuudellesi olisi tapahtunut, ellei tiesi olisi leikannut setäsi elämää? Tai jos serkkusi ei olisi ilmestynyt elämääsi? Tai jos isäpuoltasi ei olisi ollut? Miten olisi voinut käydä?” Silloin kellot alkavat soida. He sanovat: ”Ehkä, ehkä, ehkä.” (15)

 

(Lisäys: Yleensäkin synnynnäisyysargumentti on yksi huonoimmista syistä perustella omaa käytöstään. Silloin murhaaja, avionrikkoja ja pedofiili voisivat perustella kaikkia tekojaan sillä, että he ovat syntyneet sellaisiksi, ilman moraalista vastuuta. Ei asia varmastikaan näin mene. Tunteet, halut ja lihallinen rakkaus voivat olla vääriä, johtaen vääriin tekoihin. Kyllä ihmisellä on edelleen vastuu teoistaan Jumalan edessä; Room 14:12: ”Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.”

   Synnynnäisyysargumenttia on käytetty myös niiden ihmisten kohdalla, jotka eivät hyväksy syntymässä saatua sukupuoltaan. Kuitenkin tässä saattaa olla samanlaisia taustatekijöitä kuin homoseksuaalisuudessa, kuten että vanhemmat ovat toivoneet toisen sukupuolen lasta ja ilmaisseet sen hänelle. Tästä lapsen ajattelu on saattanut mennä väärille raiteille. Kyseessä on samanlainen identiteettiongelma kuin esim. syömishäiriö anorexia nervosassa, jossa ihminen ei hyväksy kehoaan sellaisenaan, vaan pitää itseään liian lihavana, vaikka olisi aivan laiha. Kehossa itsessään ei ole vikaa, mutta jokaisen ihmisen ajattelu voi tuottaa ongelmia.)

 

Yksi Raamatun käskyistä on ”Älä tapa” (Mark 10:19 Käskyt sinä tiedät: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Älä toiselta anasta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'."). Se tarkoittaa hengen riistämistä toiselta ihmiseltä.

    Kuitenkin myös tämä käsky on kyseenalaistettu nimenomaan rakkauden nimissä. Länsimaissa on alettu tuomaan esille eutanasiaa, joka tosiasiassa tarkoittaa ihmisen surmaamista, vaikka voidaan käyttää kauniita sanoja kuten ”arvokas kuolema” jne. On alettu kyseenlaistamaan nykyistä saattohoitoa, ikään kuin se olisi epäinhimillistä, vaikka potilaan kärsimyksiä pyritään lievittämään viimeiseen asti. Nykyisillä kipulääkkeillä on mahdollisuus poistaa suurin osa kivuista.

    Eutanasian hyväksyminen on kuin liukuva pinta. Kehitys ei jää paikalleen, vaan menee aina johonkin suuntaan. Kaikkialla eutanasian hyväksyneissä maissa on nähtävissä, että se on laajentunut yhä haavoittuvampiin ryhmiin kuten lapsiin ja mielenterveysongelmaisiin. Myös heitä on surmattu. Tässä näen samanlaisen kehityksen kuin natsi-Saksassa. Silloin hyväksyttiin ajatus elämästä, joka ei ollut elämisen arvoista. Alkuvaiheessa tämä koski vain vakavasti ja pitkäaikaisesti sairaita. Vähitellen surmattavien piiriä laajennettiin sosiaalisesti tuottamattomiin, ideologisesti toisinajatteleviin, rodullisesti syrjittyihin ja lopulta kaikkia ei-saksalaisia koskevaksi.

    Seuraava lainaus kertoo lisää aiheesta. Nyt mennään samoja jalanjälkiä kuin vuosikymmeniä sitten ja toistetaan samoja historian virheitä. Walter Trobisch on viitannut tähän eräässä kirjassaan:

 

Muistan erään elokuvan, jota esitettiin Saksassa Hitlerin aikana. Siinä kerrottiin lääkäristä, jonka vaimo sairasti parantumatonta tautia. Filmi osoitti pikkuseikkoja myöten, miten sairaus kiusasi naista, kunnes hänen miehensä tappoi hänet liian suurella unilääkeannoksella. Jouduttuaan murhasta syytettynä oikeuden eteen mies puolustautui sanoen: ”Minä rakastin vaimoani.”

   Tässä asetettiin Jumalan käsky ”Älä tapa” rakkauden nimissä epäilyksenalaiseksi.

   Hitler käytti tätä elokuvaa, jota esitettiin vuonna 1940, psykologisena esivalmisteluna parantumattomasti sairaiden ja mielenvikaisten surmaamiseen, sellaisten ihmisten pois raivaamiseen, joita hän piti arvottomina. Ja päätöksenä oli kuuden miljoonan juutalaisen murha keskitysleirien kaasukammioissa.

   Jos yritämme itse laatia mittapuut rakkaudelle, lankeamme saatanan käsiin. Kun Saksa asetti käskyn ”Älä tapa” rakkauden nimissä epäilyksenalaiseksi, se lankesi paholaisen käsiin. Jos tänä päivänä asetamme käskyn ”Älä tee huorin” rakkauden nimessä epäilyksenalaiseksi, lankeamme samalla tavoin saatanan saaliiksi. (16)

  

Abortti ja sen hyväksyminen on myös ”Älä tapa”-käskyn kyseenalaistamista. Tämäkin käsky on kyseenlaistettu rakkauden nimissä: ”lapselle on parempi, jos hän syntyy toivottuna”. Ei ajatella, että vanhempien tulisi rakastaa aina lasta huolimatta siitä, onko häntä etukäteen toivottu vai ei. Samoin on saatettu selittää, että naisella on oikeus päättää kehostaan. Tämä on varmasti totta, mutta lapsi on erillinen yksilö äidin kohdussa, eikä osa äitinsä ruumista. Keho kyllä palautuu raskauden jälkeen normaaliksi, mutta ei lapsesta äidin kohdussa voida puhua äidin kehon osana. (Tällaista valheellista kielenkäyttöä, ”naisella oikeus päättää omasta kehostaan”, esiintyy usein abortin yhteydessä. Et juuri koskaan kuule abortin puolustajien sanovan suoraan, että vanhemmilla on oikeus tappaa lapsensa.)

   Yleensä, jos abortin kannattajilta kysytään, hyväksyvätkö he viattomien ihmisten ja lasten surmaamiset, he vastaavat ”ei”. Kuitenkaan he eivät näytä sisäistäneen sitä tosiasiaa, että abortissa surmataan nimenomaan lapsi ja viaton ihminen. Ihmisen elämä alkaa aina hedelmöityksestä eikä vasta syntymästä, ja sen ovat myös biologit yleisesti myöntäneet. Äskettäisessä tutkimuksessa, jossa kysyttiin 5577 biologilta ympäri maailmaa, milloin elämä alkaa, heistä 96 prosenttia sanoi sen alkavan hedelmöityksestä (Erelt, S., Survey asked, 5,577 biologists when human life begins. 96 % said conception; lifenews.com, 11 july 2019). Lisäksi, kun abortit tehdään (yleensä n. 8 viikkoa raskauden alkamisesta), on abortoitavalla lapsella siinä vaiheessa jo silmät, kädet, suu ja tavalliset ruumiin elimet. On valheellista puhua jostain kudosmöykystä, koska kyseessä on selvästi lapsi, vain pienempikokoinen kuin vastasyntynyt tai kahden vuoden ikäinen lapsi.

    Hengellinen sokeus ja paatumus on suurin syy, miksi ihmiset marssivat aborttioikeuden puolesta ja puolustavat tätä asiaa raivokkaasti. Vain Jumala voi herättää näiden ihmisten omantunnon tässä asiassa.

    Kyseessä on lähes samanlainen asia kuin lasten heitteillejättö antiikissa. Vanhemmat jättivät epätoivotut lapsensa kuolemaan, koska eivät hyväksyneet heitä. Tämä julma tapa katosi kristillisen uskon levitessä.

 

• Edellä todettiin, että suurin käsky on rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään. Tässä onkin yksi moraalin koetinkivi: onko meillä rakkautta lähimmäisiä kohtaan, varsinkin erilaisia ja eri tavalla ajattelevia kohtaan (meidän uskovienkin on pyrittävä rakastamaan esim. epäuskoisia pappeja, seksuaalivähemmistöjen edustajia ja muita ryhmiä, joiden näkemykset poikkeavat omastamme. Toimimme väärin, jos emme näin tee. Jeesuskin oli syntisten ystävä, vaikka kehottikin heitä tekemään parannuksen) Esim. ulkomaalaisvastaisuus on lisääntymässä kaikkialla länsimaissa, eikä enää haluta ottaa yhtään pakolaisia vastaan muista maista. (Tosin on varottava liian suuria muuttovirtoja köyhistä maista, koska se on ponnahduslauta muukalaisvastaisuudelle. Parempi olisi, jos ihmisiä voitaisiin auttaa heidän kotiseudullaan.) Monet ulkomaalaiset kokevat myös suoraa torjuntaa ja rasismia, mikä on täysin vastoin Jumalan tahtoa. Yksi kriteereistä tuomiolle onkin se, miten kansakuntana olemme kohdelleet näitä ihmisiä:

 

- (Jer 22:3) Näin sanoo Herra: Tehkää oikeus ja vanhurskaus ja pelastakaa ryöstetty sortajan kädestä; muukalaiselle, orvolle ja leskelle älkää tehkö vääryyttä ja väkivaltaa älkääkä vuodattako viatonta verta tässä paikassa.

 

- (Matt 25:40-46) Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'.

41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;

43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'

44 Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'

45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'.

46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

 

Viha Jeesusta Kristusta ja evankeliumia kohtaan. Kun on kyseessä kristillisen uskon perusasia, on se Jeesuksen ristinkuolema edestämme. Tämä mahdollistaa syntien anteeksiannon jokaiselle maailman ihmiselle, jopa niille, jotka ovat olleet Jumalan vihamiehiä ja pilkkaajia. Jokainen voi saada iankaikkisen elämän lahjaksi, kun haluaa tehdä parannuksen, kääntyen Jumalan ja Jeesuksen puoleen sekä pyytäen syntejään anteeksi. Tämä on hyvä sanoma maailman jokaista ihmistä varten.

    Mutta ilahduttaako tämä tosiasia ihmisiä? Useimmiten ei. Huomaat hyvin pian, jos kerrot tästä asiasta ihmisille, että he torjuvat sen. Vastustus on joko passiivista tai aktiivista. Passiivinen vastustus tarkoittaa, että ihmiset yksinkertaisesti kääntävät selkänsä pelastuksen sanomalle, eivätkä piittaa siitä. Heillä on kaikenlaisia verukkeita, miksi he kääntävät selkänsä Jumalalle ja pelastuksen sanomalle. Tällaisista ihmisistä kertovat seuraavat Jeesuksen sanat:

 

- (Luuk 14:15-20) Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi hänelle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa!"

16 Niin hän sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta.

17 Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'.

18 Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

19 Toinen sanoi: 'Minä ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

20 Vielä toinen sanoi: 'Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla'.

 

Entä aktiivinen vastustus? Se tarkoittaa vainoja kristillisen uskon edustajia kohtaan. Kristillisen uskon edustajat ovat maailmassa ylivoimaisesti sorretuin vähemmistö. Tuhannet ja tuhannet joutuvat vangituksi kristillisen vakaumuksensa takia ja tuhansia on tapettu joka vuosi uskonsa vuoksi. World Watch -tutkimusyksikön mukaan noin 365 miljoonaa kristittyä kärsii vakavasta vainosta ja syrjinnästä uskonsa takia. Tätä tapahtui ennen kommunistimaissa ja nykyään varsinkin islamilaisissa maissa. Muslimit torjuvat voimakkaasti Jeesuksen Kristuksen kautta tulevan syntien anteeksiantamuksen ja vainoavat hänen seuraajiaan. Tässä pitävät toteen Jeesuksen sanat, että ”tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua” (Joh 16:2,3) sekä ”Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt” (Joh 15:20,21) ja vielä ”Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan – Ihmisen Pojan tähden” (Luuk 6:22).

    Siinäpä oli siis jakeita aiheesta, Jeesuksen sanoja, jotka ovat todella toteutuneet. Muslimit, kuten monet muut ryhmät, torjuvat voimakkaasti Jeesuksen Kristuksen ja julistuksen hänestä. He vihaavat Jeesusta Kristusta eivätkä ota vastaan hänen kauttaan tulevaa syntien anteeksiantamusta.

    Entä tilanne länsimaissa? Täällä eletään jälkikristillistä aikaa, jossa ihmiset ovat nimellisesti kristittyjä ja ehkä kirkkojen jäseniä, mutta heillä ei ole henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen Kristukseen eivätkä he ole kääntyneet Jumalan puoleen. Yleensä heidän vastustuksensa Jumalaa kohtaan on passiivista, jolloin he eivät välitä evankeliumin sanomasta. He torjuvat sen kaikenlaisin verukkein, vedoten mm. evoluutioteoriaan, kirkkojen piirissä tapahtuneisiin vääryyksiin sekä pahuuteen ja kärsimykseen maailmassa. Käytin itse ateistina ollessani juuri näitä verukkeita, joiden takia pidin uskoa Jumalaan järjettömänä. Useimmat ihmiset käyttävät edelleen samoja verukkeita, kun he vastustavat pelastuksen sanomaa ja kääntymistä Jumalan puoleen.

    Entä aktiivisempi Jumalan vastustus länsimaissa? Olen vakuuttunut, että länsimaissa mennään samaan suuntaan kuin entisissä kommunistimaissa ja islamilaisissa maissa, joissa vastustus evankeliumin sanomaa kohtaan on ollut voimakasta. Merkkejä tähän suuntaan on ollut näkyvissä pikkuhiljaa (vrt. Jeremia 16:12, joka kuvaa hyvin tällaista kehitystä: ”Ja te olette tehneet pahemmin kuin teidän isänne, ja katso, te vaellatte kukin pahan sydämenne paatumuksessa, kuulematta minua.”). Itse ajattelen, että vastustuksessa on kolme astetta, jotka seuraavat toisiaan:

 

Median toiminta

 

- (Jes 5:20) Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!

 

Median toiminta on ensimmäinen askel. Kun vuodesta toiseen ja viikosta viikkoon toistetaan samoja kielteisiä näkemyksiä perinteistä kristillistä uskoa ja sen edustajia kohtaan, saa se ihmisten mielen kielteiseksi evankeliumin sanomaa, kristillistä moraalia ja Jumalaa kohtaan. Tämä ei tarkoita epäuskoisia pappeja ja liberaaliteologeja, jotka kieltävät kristillisen uskon perusteita ja moraaliopetuksia. He ovat aina olleet median suosiossa, sillä he toistavat samoja näkemyksiä, joita jumalattomillakin ihmisillä on (vrt. 1 Joh 4:5: ”He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.” Samoin Jeesus puhui seuraavasti, Luuk 6:26: ”Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.”) Eli kun nämä papit ja liberaaliteologiat puolustavat esim. evoluutioteoriaa, seksiä avioliiton ulkopuolella ”jos molemmat rakastavat toisiaan”, aborttia, homoseksuaalista käytöstä, että lapsilla ei tarvitse olla isää ja äitiä, niin ei media heitä vastaan hyökkää.

   Sen sijaan, jos opetat Jumalan luomistyötä sekä perinteistä kristillistä moraalia, et ole kovin suosiossa ja sinua vastaan hyökätään, varsinkin jos toimit julkisissa tehtävissä. Tästä yksi esimerkki on, kun entinen ulkoministeri Timo Soini sytytti ulkomailla kynttilän niiden lasten muistoksi, joita oli surmattu abortin kautta. Häntä vastaan hyökättiin ankarasti ja puhuttiin ihmisoikeuksista, eli käytännössä sitä, että viattomia lapsia on lupa surmata. Näin helposti musta muuttuu valkoiseksi ja pahasta tulee hyvää. Toinen esimerkki on myönteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen. Jos joku ”tulee kaapista ulos” eli ilmoittaa homoseksuaalisesta suuntautumisestaan, vaikka on elänyt heteroseksuaalisessa suhteessa aiemmin, pidetään häntä mediassa sankarina. Sen sijaan, jos joku ilmoittaa päinvastaisesta muutoksesta, pidetään häntä roistona. Näin suuresti on yhteiskunnan mielipide muuttunut median vaikutuksesta.

    Erikoista asiassa on, kuten jo todettiin, että median ja uuden moraalin edustajat uskovat toimivansa rakkauden nimissä. Rakkauden nimissä lapsia voidaan surmata jne. Sen sijaan, jos puolustat lasten oikeutta elämään sekä isään ja äitiin, tai puhut seksuaaliasioista kuten Jeesus ja apostolit opettivat, sinua pidetään ahdasmielisenä, homofobisena ja ajastasi jälkeenjääneenä. Tällainen median toimintatapa on yleistynyt länsimaissa yhä enemmän vuosien myötä ja uskon sen lisääntyvän edelleen (Uskon tietysti myös herätykseen ja että monet muuttavat käsityksiään, mutta yleinen suuntaus tuskin muuttuu länsimaissa). Ajattelen itse tämän kuuluvan nimenomaan lopunajan kehitykseen juuri ennen Jeesuksen tulemusta. Yhteiskunta menee samaan tilaan kuin Nooan ja Lootin päivinä, jolloin maa tuli täyteen väkivaltaa ja ihmisten ajatukset ja teot olivat pahat. Samasta asiasta puhui myös Paavali ennustuksessaan viimeisten päivien ihmisistä. Hän totesi, että ihmiset tulisivat silloin olemaan hyvän vihamiehiä. Näin on todella tapahtunut, kun nykyaikana hyvä sanotaan pahaksi ja paha hyväksi, ja kun ihmisten käytös toisiaan kohtaan on muutenkin jatkuvasti heikentynyt:

 

- (2 Tim 3:1-5) Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.

2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,

3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,

4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;

5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

 

- (2 Tim 3:10-13) Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,

11 vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!

12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

13 Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.

 

Lainsäädäntö. Median toiminta oli ensimmäinen askel siinä, miksi vastustus ja vaino Jeesukseen uskovia vastaan lisääntyy ja miksi ihmiset kääntävät selkänsä evankeliumin sanomalle. Kun vuodesta ja viikosta toiseen rummutetaan samoja asioita negatiivisesti ja puolustetaan vääryyttä, alkavat ihmisten käsitykset ja asenteet muuttua. Näin on tapahtunut mm. edellä mainituissa moraalikäsityksissä. Ei kuitenkaan oteta huomioon, että yleinen mielipide voi olla usein pahasti väärässä. Se, mitä tapahtui Saksassa viime vuosisadalla, on esimerkkinä. Tässä maassa painettiin kirjoja enemmän kuin muissa Euroopan maissa, mutta silti yleinen mielipide oli pahasti pielessä jatkuvan propagandan takia. Esim. Hitler Jugend -nuorisojärjestöön kuului juuri ennen Toista maailmansotaa yli 90 % Saksan nuorista. Tämä osoittaa, ettei yleinen mielipide ole hyvä mittari moraalisissa eikä muissakaan asioissa.

   Joka tapauksessa, kun median vaikutuksesta yleinen mielipide on muuttunut, on seuraava askel se, että kansan hallitusmiehet muuttavat lakeja. Se hyväksytään, mitä ennen pidettiin vääränä ja kielletään se, mikä on oikein. Olen vakuuttunut, että useimmissa länsimaissa mennään juuri tähän suuntaan. Kuitenkaan ei oteta huomioon, että väärät päätökset lisäävät yhteiskunnan kuluja ja ongelmia. Jos suositaan lainsäädännössä vääriä asioita, kuten 1980-luvulla höllennettiin avioerolakia, lisää se perheiden hajoamista ja sosiaalikuluja. Asumistuet ja muut tukimuodot ovat kasvaneet näiden päätösten seurauksena huomattavasti (ESS 25.1.20122: Avioerot tulevat kalliiksi monille   – Avioerot tulevat kalliiksi yhteiskunnalle, arvioi toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo Yhden vanhemman perheiden liitosta. Hänen mukaansa peräti neljäsosa yksinhuoltajista joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. / ESS 8.1.2017: Tukitahti kiihtyy kaikkialla maassa… Yleisiin asumistukiin uponnut kokonaissumma on 2000-luvulla kaksinkertaistunut...). En usko, että lainsäädäntö sinänsä muuttaa ketään ihmistä parempaan suuntaan. Kuitenkin havainto on, että jos joku ennen vääränä pidetty asia laillistetaan, se lisää väärää käytöstä ja siitä johtuvia haittoja sekä kuluja.

   Yksi esimerkki on myönteinen suhtautuminen alkoholiin ja huumeisiin. Aina kun alkoholilainsäädäntöä on höllennetty, on se lisännyt alkoholista aiheutuvia kuolemia, terveyshaittoja (terveydenhuolto on jo nyt ylikuormitettu) ja liikenneonnettomuuksia. Sen osoittavat mm. seuraavat otsikot. Samoin huumeiden vapaampi saanti johtaa ongelmiin. Esim. Coloradon osavaltio USA:ssa laillisti kannabiksen viihdekäytön vuonna 2012. Sen seurauksena marihuanan käyttö lähes kaksinkertaistui aikuisten keskuudessa. Liikennekuolemat, joissa marihuana käyttö oli mukana, kaksinkertaistuivat. Sairaaloiden kuormitus kasvoi, koulujen keskeytys yleistyi ja muut taloudelliset kustannukset kasvoivat. Jokaista marihuanaveroa saatua dollaria kohden jouduttiin Coloradossa käyttämään 4,5 dollaria negatiivisten seurausten hoitoon.

 

THL: Alkoholista aiheutuvat kuolemat ja maksasairaudet lisääntyivät alkoholilain uudistuksen jälkeen (Orimattilan sanomat 10.1.2023)

 

Poliisi: Uusi alkoholilaki lisännyt hälytystehtäviä

Uusi alkoholilaki on lisännyt poliisin hälytystehtäviä, poliisi arvioi maanantaina. Poliisin hälytystehtävät lisääntyivät tammi-heinäkuussa yli 12 000:lla, ja Poliisihallituksen mukaan nousua selittävät alkoholilain muutokset. (ESS 21.8.2018)

 

Viinaralli lisää uhreja maantiellä

Alkoholin kulutuksen nousu on aiemminkin tuplannut alkoholikuolemat liikenteessä (ESS 3.4.2004)

 

Oikeudenkäynnit. Kun ihmisten mielipiteet ja käsitykset ovat muuttuneet median jatkuvan negatiivisen aivopesun vaikutuksesta ja kun lakeja sen seurauksena muutetaan, on viimeinen askel oikeudenkäynnit ”väärien mielipiteiden” esittäjiä vastaan ja sen valvominen, mitä yhteiskunnassa voi puhua ja mitä seurakunnissa saa julistaa. Seurauksena voi olla myös työuran katkeaminen, kuten monille on tapahtunut. Sanan- ja uskonnonvapaus poistuu, kuten tapahtui natsi-Saksassa ja kommunistimaissa. Kansanedustaja Päivi Räsäsen oikeudenkäynti on yksi esimerkki (Tietysti Jeesus varoitti asiasta etukäteen: ”Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen…” Matt 10:19. Jeesus itse oli myös oikeudessa, kuten Paavali oli oikeudessa ja lopulta heidät tuomittiin kuolemaan. Samoin 11 apostolia kahdestatoista koki marttyyrikuoleman, joten ei asiassa ole mitään uutta.)

   En tarkoita, että kaikista asioista poistuu sananvapaus. Kysymys on nimenomaan vääristä mielipiteistä, jotka liittyvät edellisiin moraaliasioihin, varsinkin homoseksuaalisuuteen. Sillä kuten nykyisellä Venäjällä ei saa arvostella sotaa Ukrainaa vastaan, vallitsee länsimaissa toisenlainen kehitys, jossa tehdään rikolliseksi se seksuaaliopetus, jota Jeesus ja apostolit julistivat. Kyseessä on erilainen totalitarismi kuin nykyisellä Venäjällä, entisissä kommunistimaissa tai natsi-Saksassa. Niinpä uskon, että seurakuntiin tulee pian ilmiantajia, jotka valvovat julistusta, jos se ei esim. ole nykyisen homoliikkeen edustajien mukaista. Tämä on Jumalaa vihaavan yhteiskunnan yksi seuraus.

   Seuraava lainaus kertoo jotain uskonnon- ja sananvapauden kaventumisesta. Kirjassa esiintyvät kirjoittajat eivät edusta kristillistä uskoa, mutta hekin ovat huomanneet kehityksen suunnan. He näkevät, että arvoliberaalit ajavat uskonnon- ja sananvapautta pois. 

 

Itseään arvoliberaaleiksi kutsuvat uhkaavat juuri niitä vapauksia, joita klassiset liberaalit pitivät vapaan yhteiskunnan perustana. Heidän takiaan toisinajattelijat saavat pelätä sananvapautensa puolesta. He tulevat makuuhuoneisiimme katsomaan, vaihtuuko siellä raha, ja marssivat yrityksiimme kyttäämään, onko johtokunnassa tarpeeksi naisia. He tunkeutuvat kirkkoihimme määräämään, mitä seksuaalietiikasta saa saarnata, ja tarkastavat samalla, että sitä saarnaa varmasti nainen. (17)

 

Otan tähän vielä lainauksen Richard Wurmbrandin kirjasta ”Kirkkautta kidutuskammiossa” (s. 94). Hän oli vankilassa 14 vuotta uskonsa tähden ja kirjoitti sen ajan ilmiantamisesta. Uskon, että länsimaissa mennään samaan suuntaan yhä enemmän ja enemmän. Nykyajan moraalin muuttajat, jotka vihaavat Jumalaa eivätkä hyväksy Jeesuksen ja apostolien opetuksia, ovat tämän kehityksen kärjessä:

 

Ilmiantaminen oli levinnyt kuin tauti. Jumalasta puhumisesta tai ääneen rukoilemisestakin saattoi tulla kavalletuksi, jopa vieraan kielen opettelemisesta tai opettamisesta. Sormella osoittaja saattoi usein olla joku ystävä, vankilan ulkopuolella tai sisäpuolella, poika, isä, vaimo, aviomies. Painostus kavaltamiseen oli julman raskas. Kavaltaja oli varmaan pahempi uhka ”vapaille” kuin jo kaltereiden takana oleville, ja huoneessa 4 puhe oli vapaampaa kuin missään muualla Romaniassa kuultiin, koska kukaan meistä ei jäisi henkiin.

 

Viha juutalaisia ja Israelia kohtaan

 

- (Joel 3:1,2) Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,

2. minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

 

- (Room 11:1) Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.

 

Kun tässä kirjoituksessa on puhuttu vihasta Jumalaa kohtaan, on yksi sen ilmenemismuoto viha juutalaisia ja Israelia kohtaan, eli viha Jumalan omaa kansaa ja maata kohtaan, kuten edelliset jakeet osoittivat. Jos vihaat Jumalaa, on todennäköistä, että olet kielteinen myös Israelia ja juutalaisia kohtaan. Vuosisatoja kestänyt antisemitismi, joka ilmeni voimakkaimmin Hitlerin aikana, on tästä yksi esimerkki. Lisäksi sama viha ilmenee erityisesti YK:n toiminnassa. Mitään muuta valtiota vastaan ei ole tehty yhtä paljon negatiivisia päätöslauselmia YK:ssa kuin Israelia vastaan. Seuraavat tilastot YK:n toiminnasta kuvaavat valtioiden asenteita:

 

YK:n yleiskokouksen tuomitsevat päätöslauselmat maittain 2015-2021:

• Israel 112

• Venäjä 13

• Syyria 8

• USA 8

• Pohjois-Korea 6

• Iran 5

• Myanmar 5

• Maailman kaikki muut maat yhteensä 0

 

YK:n ihmisoikeusneuvoston tuomitsevat päätöslauselmat 2006-2021:

• Israel 95

• Syyria 37

• Pohjois-Korea 14

• Iran 11

• Eritrea 11

• Venezuela 2

• Maailman kaikki muut maat yhteensä 0

 

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan tuomitsevat päätöslauselmat 2015-2021:

• Israel 4

• Maailman kaikki muut maat yhteensä 0 (18)

 

Mistä antisemitismi ja Israel-viha johtuvat nykyaikana? Onko syynä se, että Israel on apartheid-valtio, jossa juutalaiset sortavat palestiinalaisia, kuten monet esittävät? Vastaus on, että väärinkäytöksiä varmasti tapahtuu ja voi olla epäoikeudenmukaisuutta. Ei Israelin hallinto ole ollut täydellinen.

    Kuitenkin on väärin sanoa, että Israel olisi apartheid-valtio (Esim. Hamasin asenne muistuttaa täysin apartheidiä ja natsien ideologiaa. He ovat halunneet tuhota Israelin ja kaikki juutalaiset. Siitä on ollut seurauksena nykyinen sota). Esim. Israelin omat arabit ovat käytännössä paremmassa asemassa kuin arabit yleensä, varsinkin verrattuna naapurimaidensa arabeihin, ja he tietävät sen. Heillä on parempi elintaso, parempi terveydenhuolto, enemmän vapauksia ja tasa-arvoa kuin muilla arabeilla. Lisäksi Israelin arabeja on kansanedustajina, tuomareina ja suurlähettiläinä, joka osoittaa heidän vaikutusvaltaisen asemansa. Niinpä kovinkaan moni Israelin arabeista ei olisi halukas vaihtamaan asemaansa muiden maiden arabeihin tai palestiinalaishallintoon. Enemmistö heistä on tyytyväisiä asemaansa, joka on tullut ilmi mm. Israelin demokraattisen instituutin suorittamista mielipidetutkimuksista. Niiden mukaan 57 % Israelin arabeista on määrittänyt tilanteensa hyväksi tai erittäin hyväksi, mikä viittaa heidän hyvään asemaansa.

   Entä sitten niiden palestiinalaisten asema, jotka ovat asuneet Länsirannan ja Gazan alueella? Näillä alueilla oli vuoden 1967 jälkeen Israelin hallinto, mutta myöhemmin eli vuonna 1993 palestiinalaiset saivat autonomian eli itsehallinnon. Paransiko tämä itsehallinto heidän asemaansa vai miten se vaikutti? Olivatko palestiinalaiset johtajat parempia hallitsijoita kuin israelilaiset olivat olleet? Tass Saada, joka taisteli Arafatin joukoissa, mutta joka myöhemmin muutti Amerikkaan asumaan, kertoo havaintonsa tästä. Hän palasi vuosien tauon jälkeen palestiinalaisalueille, Länsirantaan ja Gazaan, sekä tiedusteli palestiinalaisilta asukkailta tilannetta. Monet heistä näkivät, että heidän asemansa oli parempi israelilaishallinnon kuin palestiinalaisten oman hallinnon aikana:

 

Saavuin Ramallahiin varhain, jotta ehtisin saada kaupunkiin tuntuman… Ajoin tarkoituksella useilla eri takseilla, jotta sain tilaisuuden puhua kuljettajien kanssa. Olen huomannut, että tämä on erinomainen tapa tunnustella kaupungin ilmapiiriä. ”No, millaista täällä on nykyään elää?” kysyin viattomasti.

   ”Ei hyvä”, sanoivat melkein kaikki. ”Elämä on aika kurjaa. Siitä lähtien kun palestiinalaishallinto otti ohjat käsiinsä, tilanne on itse asiassa pahentunut”, he väittivät. ”Abu Ammar itse on suurenmoinen, todellinen taistelija loppuun saakka. Häntä me rakastamme. Mutta hänen edustajansa eivät osaa hoitaa asioita ollenkaan. He vaativat kaikilta lahjuksia – ei siinä ole järkeä. Israelilaiset rajalla eivät tietenkään hekään luota palestiinalaishallintoon, ja niin he ovat tiukentaneet otteita entisestään – lisää sääntöjä, lisää papereita, lisää rajoituksia. Oli oikeastaan parempi, kun he olivat täällä ja määräsivät kaikesta! Tätä on tietysti kauhea sanoa, mutta se on totta.”

   Nämä mielipiteet saivat minut surulliseksi. Panin mieleeni, mistä halusin puhua entisen sankarini kanssa…

   …Olin kerran Gazassa taksin kyydissä, jossa oli useita muitakin matkustajia. Katsoin liikennettä ja sanoin: ”Onpa paljon takseja! Sinulla on paljon kilpailijoita, vai mitä?”

   ”Niin, se on ryöstäytynyt hallinnasta”, mies sanoi. ”Jokainen, jolla on auto, haluaa päästä ansaitsemaan sillä rahaa. Pian täällä on enemmän kuljettajia kuin matkustajia”, hän huokasi.

   Sitten hän jatkoi: ”Kun israelilaiset hallitsivat täällä, asiat olivat toisin. Kaikki oli paremmassa järjestyksessä.” (19)

 

Mistä siis viha Israelia kohtaan johtuu? Tai mistä Hamasin hyökkäykset Israelia kohtaan johtuvat, ja josta oli lopulta seurauksena nykyinen sota - samanlainen kuin vuosina 1948, 1967 ja 1973 olleet sodat, jolloin Israelia kohtaan hyökättiin ympäröivien arabivaltojen toimesta?

    Tähän asiaan tuskin löytyy mitään maallista selitystä. Kukaan sekulaari henkilö ei kykene antamaan siihen vastausta. Sen sijaan parempi on Raamatun opetus, että kyseessä on Jumalan omaisuuskansa - vaikka he ovatkin erkaantuneet Jumalasta eivätkä tunne häntä - ja se selittää vihan. Taustalla on hengellinen syy. Jos Israel olisi arabivaltio, ei esiintyisi samanlaista vihanpitoa. Vain hengellisen selityksen kautta voidaan ymmärtää ja lähestyä tätä aihetta.

    Seuraava lainaus porautuu asian ytimeen. Kun muslimeilla on usein voimakas viha Israelia kohtaan, katoaa se heidän kääntyessään Jeesuksen Kristuksen puoleen. Näin on tapahtunut useille entisille fanaattisille muslimeille:

 

Me emme Al Hayatilla emme sen sijaan ole voineet pysyä hiljaa. Sen seurauksena olemme 20 viime vuoden aikana nähneet satojen fanaattisten muslimien muuttuvan kuin eri ihmisiksi sen jälkeen, kun he ovat kohdanneet Jeesuksen rakkauden. Jotkut heistä palvelevat nykyään Jumalaa kanavallamme tai sen taustajoukoissa. Näen heitä usein kristillisissä konferensseissa – ex-muslimeja, jotka ennen vihasivat kristittyjä ja halusivat tappaa kaikki maailman juutalaiset - halaamassa messiaanisia juutalaisia ja amerikkalaisia uskonveljiä, joita he ennen kutsuivat ”suuren saatanan” edustajiksi. Jotkut heistä ovat jopa käyneet Israelissa nähdäkseen paikat, joissa Jeesus kulki. (20)

 

Nykyinen kehitys. Kuten todettiin, esiintyy nyky-yhteiskunnassa voimakasta Jumala-vastaisuutta. Se ilmenee mm. siinä, että suhtaudutaan myönteisesti asioihin, joita ennen pidettiin väärinä. Nyt suhtaudutaan myönteisesti homoseksuaaliseen syntiin, josta Sodoma ja Gomorra ovat tunnettuja (Juuda 1:7). Nyt tapetaan lapsia kohtuun, aivan kuten kanaanilaiset surmasivat omia lapsiaan, ja joita kohtasi Jumalan viha (5 Moos 12:31 Älä tee niin Herraa, sinun Jumalaasi, kohtaan, sillä kaikkea, mikä on Herralle kauhistus ja mitä hän vihaa, he ovat tehneet palvellessaan jumaliansa: omia poikiansakin ja tyttäriänsä he ovat jumalillensa polttaneet.).

   Samoin nykyaikana ihmisten käytös toisiaan kohtaan on heikentynyt ja aggressiivisuus lisääntynyt. Se voi ennakoida samanlaista yhteiskuntaa ja kehitystä kuin Nooan aikana, jolloin ”maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa” (1 Moos 6:11). Itse näen kehityksen menevän voimakkaasti tähän suuntaan, vieläpä kun kansojen johtajat eivät pysty enää neuvottelemaan rauhanomaisesti. Tietysti Jeesus mainitsi, että ennen hänen tulemustaan tulisi olemaan sotia ja levottomuuksia (Matt 24:6-8,12,21): ”Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua… Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus… Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.”

   Joka tapauksessa ihmiset saavat sellaisen yhteiskunnan, jota he haluavat. Jos he haluavat Jumalan pois kaikilta elämänalueilta; yhteiskunnasta, politiikasta ja kielenkäytöstä, on se mahdollista.

   Tätä mallia on kuitenkin toistettu viime vuosisadalla runsain määrin, eli tätäkö ihmiset haluavat? Kommunistit toimivat niin, kun he halusivat kitkeä jumalauskon pois ihmisistä. Raamattu oli näissä maissa kielletty kirja, ja niissä opetettiin valheellisia, ateismiin perustuvia tarinoita maailmankaikkeuden synnystä. Samoin juuri ennen Toista maailmansotaa jumalankielteiset aatteet saivat kannatusta länsimaissa, varsinkin Saksassa. Silloin erottiin laajalti kirkoista, väitettiin tieteen tehneen uskon Jumalaan mahdottomaksi ja vastustettiin jumalataikauskoa, kuten seuraava lainaus eräästä kirjasta osoittaa. Se on julkaistu 1934 eli viisi vuotta ennen Toista maailmansotaa. Nykypäivä ja Jumalan vastustaminen ei paljoa eroa 1930-luvun tilanteesta:

 

Ajoittain on useissa maissa sodan jälkeen esiintynyt kirkosta luopumisen joukkoliikkeitä. Niinpä Saksassa v. 1920 erosi evankelisista kirkoista 305 000 henkeä. Tämä kirkosta pakeneminen on jatkunut. Vuonna 1930 luopui yksistään Berliinissä 59 225 henkilöä luterilaisesta kirkosta, puhumattakaan niistä katolisista ja juutalaisista, jotka hylkäsivät isiensä uskon… Meidän ei tarvitse paljon mainita yhdeksännentoista vuosisadan jumalankielteisten aatteiden leviämisestä. Riittää kun sanomme, että niiden luku on suunnattomasti kasvanut, jotka julkisesti tunnustavat tai hiljaisesti hyväksyvät Jumalan ehdottoman olemattomuuden. Jotkut oppineina pidetyt miehet väittävät nykyaikaisen tieteen tekevän uskon Jumalaan mahdottomaksi. He joko kokonaan lakkaavat uskomasta Jumalaan tai esittävät, että ”tiede vaatii uutta käsitystä Jumalasta”. Tämä Jumalan kieltäminen alkaa lasten keskuudessa koulussa. Muutamissa kaupungeissa tuhannet 6-14-vuotiaat lapset, aivan alaluokilta alkaen, ovat kulkeneet pitkin katuja kantaen seuraavanlaisia julisteita: ”Pois Jumala kouluista”, ”Alas jumala-taikausko”, ”Uskonto on nukutusainetta” jne. (21)

 

Tilanne ei edellisen perusteella näytä hyvältä. En odota, että maailman tilanne muuttuisi paremmaksi, koska ihmiset ovat pahuuteen taipuvaisia, ja koska historia toistaa aina itseään. Kun ihmiset kuvittelevat menneensä eteenpäin, toistavat he yhä uudelleen samat virheet, mitä aiemminkin on tehty. Kun kansojen johtajat ja muut heidän perässään torjuvat Jumalan, voidaan odottaa huonompia aikoja. Uskon, että vasta Jeesuksen tulemus kirkkaudessaan ja voimassaan pysäyttää tämän kehityksen.

 

Jumalan viha ja rakkaus. Kun tässä kirjoituksessa on käsitelty ihmisten vihaa Jumalaa kohtaan, voidaan asiaa katsoa myös toiselta puolelta, eli Jumalan vihasta syntiä ja pahuutta kohtaan. Monet pitävät Jumalaa jonakin vanhana, pilven reunalla istuvana harmittomana ukkona, joka ei reagoi mihinkään, ei hyvään eikä pahaan. He myös ajattelevat, että jos taivas on olemassa, kaikki pääsevät sinne.

    Tämä ei ole kuitenkaan Raamatun kuvaus, vaan ihmisten omaan mielikuvitukseen perustuva käsitys. Raamattu opettaa toistuvasti Jumalan vihasta syntiä ja pahuutta suosivia ihmisiä kohtaan. Itse asiassa vain sellainen Jumala voi olla hyvä, joka vastustaa pahaa, ja juuri sellainen Raamatun Jumala on (1 Joh 1:5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä). Hän vihaa syntiä ja tulee tuomitsemaan katumattomat ihmiset helvettiin. On aivan väärä se käsitys, että Jumala ottaa taivaaseen vääryydessä eläviä ja katumattomia ihmisiä. Silloin hän antaisi hyväksyntänsä vääryydelle. Sitä hän ei tule koskaan tekemään. Jumalan vihasta syntiä kohtaan ja katumattomien kohtalosta kertovat mm. seuraavat jakeet:

 

- (Room 1:18-20) Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.

20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

 

- (Room 2:4-6) Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

5 Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi,

6 hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan":

 

- (Ef 5:5,6) Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.

6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;

 

- (Kol 3:5,6) Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,

6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,

 

- (Ilm 20:12-15) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

Mitä siis ihmisen tulee tehdä päästäkseen oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa? Tietysti hänen tulee katua syntejään ja tunnustaa ne Jumalalle. Et ansaitse pelastusta syntien tunnustamisesi takia, mutta se on välttämätön askel, jotta pääset oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Tunnusta siis kaikki mieleen tulevat syntisi Jumalalle:

 

- (San 28:13) Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

 

- (1 Joh 1:9) Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

Toiseksi sinun tulee ymmärtää, että Jumala on myös rakkaus. Vaikka hän vihaa syntiä, hän rakastaa syntisiä ihmisiä ja haluaa heidän pelastuvan ja tekevän parannuksen. Hän itse on valmistanut meille tien taivaaseen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Pelastuksen saamiseksi ja taivaaseen pääsyyn ei tarvita ihmisten saavutuksia, koska Jeesus teki kaiken puolestamme. Jeesus vei syntimme ristille, jotta ne eivät enää olisi esteenä Jumalan ja meidän välillä. Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan ja miten Jeesuksen kautta synnit on sovitettu, kertovat mm. seuraavat jakeet:

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

- (Room 5:6-10) Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä.

7 Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä; hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla.

8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.

10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

 

- (1 Joh 4:10) Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

- (2 Kor 5:18-20) Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.

19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

 

Niinpä, jos et halua kohdata Jumalan vihaa, vaan hänen rakkautensa, joka on tullut ilmi hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, käänny Jeesuksen puoleen ja laita luottamuksesi eli uskosi häneen. Tunnusta mieleesi tulevat syntisi Jumalalle ja pyydä Jeesusta elämäsi Herraksi ja Vapahtajaksi. Hän on ainoa tie Jumalan yhteyteen, koska hänen kauttaan synnit on sovitettu. Älä siis torju Jeesusta, ettet menetä pelastusta ja iankaikkista elämää:

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Pelastusrukous. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

VIITTAUKSET:

 

1. Richard Dawkins: Sokea kelloseppä, s. 20)

2. 7. Dennis Lindsay: ”The Dinosaur Dilemma”, Christ for the Nations, vol. 35, No. 8, November, 1982, pp. 4-5, 14

3. H.S.Lipson: “A Physicist Looks at Evolution”, Physics Bulletin, 1980, 31. vsk., s.138

4. 2. Stephen Jay Gould: The Panda’s Thumb, (1988), s. 182,183. New York: W.W. Norton & Co.

5. Gordon Lindsay: Evolution – The Incredible Hoax, Christ for the Nations, Dallas, Texas, 1977, s. 16

6. Sit. kirjasta "Taustaa tekijänoikeudesta maailmaan", Kimmo Pälikkö ja Markku Särelä, s. 19

7. Christopher Booker: “The Evolution of a Theory”, The Star, Johannesburg, 20.4.1982, s. 19

8. Tri John Kitto kirjassa Encyclopedia of Biblical Literature, II, hakusana "Sabbath", s. 655

9. Raamatullinen aikakauskirja, s. 17

10. Per-Arne Imsen: Ei muita jumalia (Inga andra godar) / No other goods), s. 70

11. Per-Arne Imsen: Ei muita jumalia (Inga andra godar) / No other goods), s. 72

12. David Wilkerson: Tuli hänen luissansa (Fire in His Bones), s. 267

13.  David Popenoe (1996): Life without Father: Compelling New Evidence That Fatherhood and Marriage Are Indispensable for the Good of Children and Society. New York: Free Press.

14. Kristin Anderson Moore & Susan M. Jekielek & Carol Emig:” Marriage from a Child’s Perspective: How Does Family Structure Affect Children and What Can We do About it”, Child Trends Research Brief, Child Trends, June 2002,

http:www. childrentrends.org&/files/marriagerb602.pdf.)

15. Bill Hybels: Kristityt seksihullussa kulttuurissa (Christians in a Sex Crazed Culture), s. 132

16. Walter Trobisch: Rakkaus on tunne, joka on opittava / Love is a feeling to be learned, s. 29

17.. Timo Vihavainen, Marko Hamilo, Joonas Konstig: Mitä mieltä Suomessa saa olla, s. 44

18. Risto Huvila: Miksi Israelista pitää puhua, s. 254,255

19.  Tass Saada: Taistelin Arafatin joukoissa (”Ich kämpfte fur Arafat), s. 203, 278

20. Aaron Ibrahim: Islamin muureja murtamassa, s. 223

21. L.H. Christian: Kylvöä ja satoa, s. 114,115

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!