Etusivulle
Jarin kirjoituksia
Raamattu ja historia

 


 


Tartu kiinni
iankaikkiseen elämään!Jeesus on tie ja
totuus ja elämä


 

LUKU 2 -

Ensimmäisen Mooseksen kirjan muita tapahtumia ja henkilöitä

 

 

Aabraham. Kun jatkamme Raamatussa mainittujen tapahtumien ja henkilöiden historiallisuuden selvittelyä, tulee Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa hyvin usein esiin Aabrahamin nimi. Raamattu kertoo hänen alunperin olleen kotoisin sen ajan suurkaupungista, Kaldean Uurista, mutta joka myöhemmin muutti luvatun maan alueelle.

   Aabrahamin historiallisuutta emme kylläkään voi täysin aukottomasti todistaa, mutta silti on hyviä syitä uskoa siihen. Siitä ovat osoituksena niin savitaulut, joissa esiintyy nimi "Aabraham", kuin muutamat muut seikat:

 

• Nimet tauluissa Kaldeassa. Aabrahamin historiallisuuteen viittaavat mahdollisesti Kaldean Uurista, Aabrahamin kotikaupungista, löydetyt sopimustaulut, jotka ovat peräisin n. vuodelta 2000 eKr. Näissä tauluissa esiintyy nimi "Aabraham" sekä muita raamatullisia nimiä kuten Jaakob, Terah, Saara, Milka ja Laaban - heidät mainitaan sopimusten todistajien joukossa. Nämä nimet eivät tietenkään todista, että kyseessä olisivat Aabrahamin sukulaiset tai itse Aabraham, mutta ainakin ne ovat osoituksena siitä, että samanlaiset nimet ovat olleet siihen aikaan yleisessä käytössä.

 

• Marin kiilakirjoitustauluissa, jotka ovat peräisin n. vuodelta 1700 eKr., tulee usein esiin sellaisia nimiä kuin Peleg, Serug, Naahor, Terah ja Haaran... Samoja nimiä esiintyy Raamatussakin.

 

• Eblan savitauluissa tulee esiin sellaisia nimiä kuin Abramu (Aabrahamin nimi oli alunperin Abram.), Esaum, Saulum, Daudum, Mikail sekä Ismael-Ishmail ja Israel-Ishrail. Nämäkään nimet eivät välttämättä ole Raamatun mainitsemia henkilöitä, mutta ainakin ne ovat osoituksena siitä, että samanlaiset nimet ovat aikanaan olleet yleisiä.

 

Kirjassa "History of Israel" (John Bright, 5.p.1976, s.91s.) on kuvattu Raamatun patriarkkakertomusten historiallisuutta, eli miten on hyviä syitä uskoa niiden todella tapahtuneen:

 

Tähän asti esitetyt todisteet antavat meille täyden oikeuden todeta, että patriarkkakertomukset ovat lujasti historiaan perustuvia... Voimme täysin luottavasti väittää, että Aabraham, Iisak ja Jaakob olivat todellisia historiallisia yksilöitä... on käynyt selväksi, että patriarkkakertomukset, kaukana siitä, että ne heijastaisivat myöhemmän ajan olosuhteita, sopivat tarkoin siihen kauteen, mistä ne tahtovat kertoa. (12)

 

• Aabraham esi-isänä. Se, että juutalaiset ja useat arabit pitävät Aabrahamia esi-isänään, todistaa omalta osaltaan hänen historiallisuudestaan. Nämä kansat uskovat vakaasti, että Aabraham on heidän esi-isänsä, eikä meidän ole syytä epäillä tätä asiaa.

 

- (1 Moos 11:27,28) Ja tämä on kertomus Terahin suvusta. Terahille syntyivät Abram, Naahor ja Haaran. Ja Haaranille syntyi Loot.

28. Ja Haaran kuoli ennen isäänsä Terahia synnyinmaassansa, Kaldean Uurissa.

 

- (2 Moos 3:5,6) Hän sanoi: "Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa."

6. Ja hän sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala." Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.

 

- (Joos 24:2-4) Ja Joosua sanoi koko kansalle: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Tuolla puolella Eufrat-virran asuivat muinoin teidän isänne, myös Terah, Aabrahamin ja Naahorin isä, ja he palvelivat muita jumalia.

3. Mutta minä otin teidän isänne Aabrahamin tuolta puolelta virran ja kuljetin häntä kautta koko Kanaanin maan ja tein hänen jälkeläisensä lukuisiksi ja annoin hänelle Iisakin.

4. Ja Iisakille minä annoin Jaakobin ja Eesaun. Ja Eesaulle minä annoin Seirin vuoriston omaksi, mutta Jaakob ja hänen poikansa menivät Egyptiin.

 

- (Jes 51:2) Katsokaa Aabrahamia, isäänne, ja Saaraa, joka teidät synnytti. Sillä hän oli vain yksi, kun minä hänet kutsuin; mutta minä siunasin hänet ja enensin hänet.

 

- (Luuk 1:72,73) tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa,

73. sen valan, jonka hän vannoi Aabrahamille, meidän isällemme;

 

- (Matt 3:9) älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

 

- (Joh 8:53) Oletko sinä suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet; keneksi sinä itsesi teet?"

 

- (Apt 7:2) Stefanus sanoi: "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa! Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Aabrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa, ennenkuin hän oli asettunut asumaan Harraniin,

 

- (2 Kor 11:22) He ovat hebrealaisia; minä myös. He ovat israelilaisia; minä myös. He ovat Aabrahamin siementä; minä myös.

 

Mooab. Yksi Aabrahamin sukulaisista oli Mooab, joka oli Lootin, Aabrahamin veljen pojan, jälkeläinen. Hänestä Raamattu kertoo, että hänelle tuli paljon jälkeläisiä ja syntyi myös hänen nimeään kantava kansakunta - valtakunta, joka usein oli Israelin riesana.

   Lisäksi hänen nimensä tulee esille eri historianlähteissä, joista ns. Mooabin kivi on yksi. Tässä kivessä mainitaan myös Israelin kuningas Omri:

 

"Minä olen Meesa, Kemosin poika... Mooabin kuningas, diibonilainen... Israelin kuningas Omri... sorti Mooabia kauan, koska Kemos oli vihastunut maahansa. Ja hänen poikansa tuli kuninkaaksi hänen sijaansa ja sanoi: 'Minä sorran Mooabia..."

 

- (1 Moos 19:36,37) Ja niin Lootin molemmat tyttäret tulivat isästänsä raskaiksi.

37. Ja vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Mooab; hänestä polveutuvat mooabilaiset aina tähän päivään saakka.

- (5 Moos 2:11) Ja samoin kuin anakilaiset luettiin heidätkin refalaisiin; mutta mooabilaiset kutsuivat heitä eemiläisiksi.

 

- (Ruut 2:2) Ja mooabilainen Ruut sanoi Noomille: "Anna minun mennä pellolle poimimaan tähkiä jonkun jäljessä, jonka silmien edessä saan armon." Noomi vastasi hänelle: "Mene, tyttäreni!"

 

- (Jes 16:2) Ja niinkuin pakenevat linnut, säikytetty pesue, ovat Mooabin tyttäret Arnonin kahlauspaikoilla.

 

- (Jer 48:13) Ja Mooab joutuu häpeään Kemoksen tähden, niinkuin Israelin heimo joutui häpeään Beetelin tähden, johon se turvasi.

 

Israel. Nimi, joka läheisesti liittyy juutalaisiin, on Israel, josta tämä kansa on periytynyt. Hän oli Aabrahamin pojan Iisakin poika, josta kuitenkin aluksi käytettiin nimeä Jaakob.

   Mielenkiintoisin Israel-nimeen liittyvä löytö on ns. Israel-kivi, joka on peräisin n. vuodelta 1200 eKr. Se on farao Merenptah'in kunniaksi pystytetty muistomerkki. Erikoista tässä muistomerkissä on, että siinä on varhaisin ulkopuolinen merkintä Israelin olemassaolosta. Se osoittaa, että Israel oli jo tuohon aikaan, tuomarien aikakaudella, vakiinnuttanut asemansa Lähi-idän alueella.

 

- (1 Moos 32:27,28) Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob."

28. Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut."

 

Edom. Eesau eli Edom oli Jaakobin samaan aikaan syntynyt veli, josta polveutui oma kansakuntansa. Mm. Assyrian kuninkaalta, Sargonilta, on säilynyt lausunto hänestä. Tässä lausunnossa viitataan myös muihin tuttuihin Raamatun nimiin, kuten Juudaan ja Mooabiin:

 

"Minä valloitin Asdodin, Gatin. Minä siirsin niihin asukkaita itäisistä maista. Minä sain veroa Filisteasta, Juudasta, Edomista ja Mooabista."

 

- (1 Moos 25:30) Ja Eesau sanoi Jaakobille: "Anna minun särpiä tuota ruskeata, tuota ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt." Sentähden hän sai nimen Edom.

 

- (1 Moos 36:1,19) Tämä on kertomus Eesaun, se on Edomin, suvusta.

19. Nämä olivat Eesaun, se on Edomin, pojat, ja nämä heidän sukuruhtinaansa.

 

- (4 Moos 20:23) Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille Hoorin vuorella, Edomin maan rajalla, näin:

 

- (Jer 9:26) Egyptiä, Juudaa, Edomia, ammonilaisia, Mooabia ja kaikkia päälaen ympäriltä kerittyjä, jotka asuvat erämaassa; sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamat-tomia, ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaa-maton."

 

- (2 Aik 28:17) Sillä vielä edomilaisetkin olivat tulleet ja voittaneet Juudan ja ottaneet vankeja.

 

Heettiläiset. Heettiläisten olemassaolo on vahvistettu. Tämä kansa, josta ei vielä 1800-luvun alussa tiedetty juuri mitään muuta kuin Raamatun perusteella, ja jonka olemassaoloa pitkään epäiltiin, on nyt tullut tunnetuksi. Heistä on tehty löytöjä heidän omasta pääkaupungistaan Hattusasista sekä lisäksi heistä löytyy merkintöjä egyptiläisissä ja syyrialaisissa lähteissä.

   Kuvaavaa asialle on, että kun "Encyclopedia Britannica" omisti vuoden 1860 laitoksessaan tälle kansalle vain 8 riviä, niin vuoden 1947 laitoksessa siihen käytettiin kymmenen täyttä kahden palstan sivua, koska tiedot heistä olivat lisääntyneet. Asia, joka aluksi oli ollut tunnettu vain Raamatun sivuilta, oli saanut vahvistusta myös arkeologisista kaivauksista.

   Seuraavat Raamatun kohdat viittaavat (heistä on Raamatussa yhteensä lähes 50 mainintaa) tähän kansaan:

 

- (1 Moos 10:15) Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,

 

- (Tuom 1:26) Ja se mies meni heettiläisten maahan ja rakensi kaupungin ja antoi sille nimen Luus, ja se nimi sillä on vielä tänäkin päivänä.

 

- (1 Kun 10:29) Egyptistä tuodut vaunut maksoivat kuusisataa hopeasekeliä ja hevonen sata viisikymmentä. Samoin tuotiin niitä heidän välityksellään kaikille heettiläisten ja aramilaisten kuninkaille.

 

Jaakob on sama henkilö kuin Israel.

   Häneen liittyen on mielenkiintoista todeta, että farao Thutmos lll:n muistomerkki, joka on Karnakin temppelin pylonissa, sisältää viittaukset sellaisiin paikannimiin kuin Jakob-Er ja Joseph-El. Lisäksi tässä muistomerkissä mainitaan muita Raamatusta tuttuja paikkoja kuten Kaades, Megiddo, Dootan, Damaskos, Haasor, Karmel, Joppe, Gat ja Beetel.

 

- (1 Moos 25:26,27) Senjälkeen tuli ulos hänen veljensä, ja hän piti kädellään Eesaun kantapäästä. Ja hänelle pantiin nimeksi Jaakob. Iisak oli kuudenkymmenen vuoden vanha heidän syntyessänsä.

27. Ja pojat kasvoivat suuriksi, ja Eesausta tuli taitava metsästäjä, aron mies; Jaakob sitä vastoin oli hiljainen mies, joka pysyi kotosalla.

 

- (Jes 27:6) Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä.

 

- (Joh 4:5,6,9-12) Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille.

6. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki.

9. Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa.

10. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."

11. Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?

12. Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"

 

Benjamin oli yksi "patriarkka" Jaakobin kahdestatoista pojasta ja josta polveutui myös yksi Israelin sukukunnista. Marin savitauluissa puhutaan muutamia kertoja hänen heimostaan, benjamilaisista. Yksi näistä lausunnoista kuuluu:

 

"Ilmoita näin herralleni Bannumin, palvelijasi puolesta: Eilen lähdin Marista ja vietin yön Zurubanissa. Kaikki benjaminilaiset lähettivät tulimerkkejä. Samamumista Ilum-Mulukiin, Ilum-Mulukista Mishlamiin kaikki Terquan alueen benjamilaiskylät vastasivat tulimerkein; en vielä tiedä, mitä nämä merkit tarkoittavat." (13)

 

- (1 Moos 35:17,18) Ja kun hänen synnytystuskansa olivat kovimmillaan, sanoi kätilövaimo hänelle: "Älä pelkää, sillä tälläkin kertaa sinä saat pojan."

18. Mutta kun hänen henkensä oli lähtemäisillään, sillä hänen oli kuoltava, antoi hän hänelle nimen Benoni, mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin.

 

- (Tuom 19:16) Ja katso, illalla tuli vanha mies työstään kedolta; hän oli Efraimin vuoristosta ja asui muukalaisena Gibeassa. Mutta sen paikkakunnan miehet olivat benjaminilaisia.

 

- (Room 11:1) Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.

 

Asser oli yksi Jaakobin pojista, josta muodostui oma sukukuntansa. Hänen nimellään kulkeva sukukunta tulee esiin vielä Uuden testamentin sivuilla:

 

- (1 Moos 30:13) Niin Leea sanoi: "Onnellista minua! Niin, naiset ylistävät minua onnelliseksi." Ja hän antoi hänelle nimen Asser.

 

- (4 Moos 1:41) näitä Asserin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli neljäkymmentäyksi tuhatta viisisataa.

 

- (Luuk 2:36) Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,

 

Leevi. Leevikin oli Jaakobin poikia, josta muodostui oma sukukunta. Hänen jälkeläisilleen jäi Raamatun mukaan vastuullinen tehtävä, eli temppelipalveluksen ja papillisten tehtävien hoitaminen. Myös Uusi testamentti mainitsee Leevin jälkeläiset:

 

- (2 Moos 6:16) Ja nämä ovat Leevin poikien nimet heidän polveutumisensa mukaan: Geerson, Kehat ja Merari. Ja Leevin elinaika oli sata kolmekymmentä seitsemän vuotta.

 

- (Joh 1:19) Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?"

 

- (Apt 4:36) Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: kehoittaja - leeviläinen, syntyisin Kyprosta,

 

Raakel, Lea ja Peres. Raakel ja Lea, jotka esiintyvät seuraavissa Raamatun jakeissa, olivat Jaakobin vaimoja, jotka hän nouti idän maalta. Peres sensijaan oli Leean pojan, Juudan, poika Taamarista:

 

- (1 Moos 31:14) Silloin Raakel ja Leea vastasivat ja sanoivat hänelle: "Ei meillä ole enää osaa eikä perintöä isämme talossa.

 

- (1 Moos 38:29) Mutta kun hän sitten taas veti kätensä takaisin, katso, silloin tuli hänen veljensä ulos; ja kätilövaimo sanoi: "Minkä repeämän oletkaan reväissyt itsellesi!" Ja hän sai nimen Peres.

 

- (Ruut 4:11,12) Niin kaikki kansa, joka oli portissa saapuvilla, ja vanhimmat sanoivat: "Me olemme sen todistajat. Suokoon Herra, että vaimo, joka tulee taloosi, tulisi Raakelin ja Leean kaltaiseksi, jotka molemmat rakensivat Israelin huoneen. Tee väkeviä tekoja Efratassa ja saata nimesi kuuluisaksi Beetlehemissä.

12. Ja tulkoon niistä jälkeläisistä, jotka Herra antaa sinulle tästä nuoresta naisesta, sinulle suku, Pereksen suvun kaltainen, hänen, jonka Taamar synnytti Juudalle."

 

Raakelin hauta. Kun Raakel, Jaakobin lempivaimo, kuoli, niin kerrotaan hänet haudatun Efratan tien varteen. Mielenkiintoista on, että myös Samuelin kirjasta, voimme löytää viittaukseen samaan hautaan. Se oli ilmeisesti vielä siihenkin aikaan yleisessä tiedossa:

 

- (1 Moos 35:19) Niin Raakel kuoli siellä, ja hänet haudattiin Efratan tien varteen, se on Beetlehemiin.

- (1 Moos 48:7) Palatessani Mesopotamiasta kuoli minulta Raakel matkalla Kanaanissa, kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan; ja minä hautasin hänet siellä Efratan" - se on Beetlehemin - "tien varteen."

 

- (1 Sam 10:1,2) Silloin Samuel otti öljyastian, vuodatti öljyä hänen päähänsä, suuteli häntä ja sanoi: "Katso, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi.

2. Kun sinä tänä päivänä lähdet minun luotani, kohtaat sinä Raakelin haudan luona Selsahissa Benjaminin rajalla kaksi miestä; ne sanovat sinulle: 'Aasintammat, joita olet lähtenyt etsimään, ovat löytyneet; katso, isäsi on heittänyt mielestään aasintammat, kun on levoton teidän tähtenne ja sanoo: Mitä minä voisin tehdä poikani avuksi?'

 

Joosefin luut. Joosefia nimitettiin "veljiensä ruhtinaaksi" (1 Moos 49:26). Hän sai toimia myös faraon oikeana kätenä. Kuitenkin hän pyysi, että hänen luunsa vietäisiin hänen kuoltuaan takaisin sinne, missä hän oli ennen asunut:

 

- (1 Moos 50:25,26) Ja Joosef vannotti Israelin poikia sanoen: "Kun Jumala pitää huolen teistä, viekää silloin minun luuni täältä."

26. Ja Joosef kuoli sadan kymmenen vuoden vanhana. Ja hänet balsamoitiin ja pantiin arkkuun Egyptissä.

 

- (Joos 24:32) Ja Joosefin luut, jotka israelilaiset olivat tuoneet Egyptistä, he hautasivat Sikemiin, siihen maapalstaan, jonka Jaakob oli ostanut Hamorin, Sikemin isän, pojilta sadalla kesitalla ja jonka joosefilaiset olivat saaneet perintöosaksensa.

 

 

 

 
shopify analytics ecommerce