Etusivulle
Jarin kirjoituksia
Raamattu ja historia

 


 


Tartu kiinni
iankaikkiseen elämään!Jeesus on tie ja
totuus ja elämä


 

LUKU 3 -

Erämaavaellus

 

 

Mooses. Eräs Vanhan testamentin merkittävämpiä henkilöitä on Mooses, joka sai olla johdattamassa Israelin kansaa luvattuun maahan tai juuri sen rajalle. Hänen kauttaan annettiin laki ja käskyt Israelin kansalle, ja hänen kirjojaan luettiin ahkerasti Jeesuksenkin aikana. Niitä luettiin jokaisena sapattina jumalanpalveluspaikoissa kuten voimme nähdä Apostolien teoista:

 

- (2 Moos 2:10) Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen faraon tyttärelle, ja tämä otti sen pojaksensa ja antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi: "Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä."

 

- (1 Aikak 6:3) Ja Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam. Ja Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.

 

- (Jer 15:1) Ja Herra sanoi minulle: "Vaikka Mooses ja Samuel seisoisivat minun edessäni, ei minun sieluni taipuisi tämän kansan puoleen. Aja heidät pois minun kasvojeni edestä, he menkööt!

 

- (Matt 23:1-3) Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen

2. sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.

3. Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.

 

- (Joh 9:27-29) Hän vastasi heille: "Johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa?"

28. Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: "Sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia.

29. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä."

 

- (Apt 15:21) Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina."

 

Egyptistä lähtö. Se, että Israel on ollut Egyptissä, tulee esille muutamalla tavalla. Yksi on ainakin se, että monilla Raamatussa mainituilla leeviläisillä on egyptiläisiä nimiä kuten Mooses, Assir, Pashur, Merari, Hofni, piinehas ja Puutiel. Toinen seikka on se, että siihen viitataan varsin monessa Raamatun kirjassa. Sitä pidetään historiallisena tosiasiana:

 

- (Jer 7:25) Siitä päivästä, jona teidän isänne lähtivät Egyptin maasta, aina tähän päivään asti olen minä lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat - lähettänyt varhaisesta alkaen, päivä päivältä.

 

- (2 Aikak 7:21,22) Ja tämän temppelin tähden, joka ennen oli korkein, on jokainen ohikulkija tyrmistyvä. Ja kun hän kysyy: 'Miksi on Herra näin tehnyt tälle maalle ja tälle temppelille?',

22. niin vastataan: 'Siksi, että he hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli vienyt heidät pois Egyptin maasta, ja liittyivät muihin jumaliin, kumarsivat niitä ja palvelivat niitä; sentähden hän on antanut kaiken tämän pahan heitä kohdata.'"

 

- (Jes 11:16) Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti.

 

- (Hes 20:10,11) Ja kun olin vienyt heidät pois Egyptin maasta ja tuonut heidät erämaahan,

11. niin minä annoin heille käskyni ja tein heille tiettäviksi oikeuteni: se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä.

 

- (Hoos 2:15) Minä annan hänelle sieltä alkaen hänen viinimäkensä ynnä Aakorin laakson toivon oveksi, ja hän on oleva siellä kuuliainen niinkuin nuoruutensa päivinä, niinkuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maasta läksi.

 

- (Hagg 2:5) Sen liiton sana, jonka minä tein teidän kanssanne, kun te läksitte Egyptistä, ja minun Henkeni pysyy teidän keskellänne. Älkää peljätkö.

 

Ihmeet Egyptissä

 

- (Ps 105:26,27) Hän lähetti Mooseksen, palvelijansa, ja Aaronin, jonka hän oli valinnut.

27. Nämä tekivät hänen tunnustekonsa heidän keskellään, tekivät ihmeitä Haamin maassa.

 

- (Jer 32:20,21) sinä, joka teit tunnustekoja ja ihmeitä Egyptin maassa ja olet tehnyt niitä hamaan tähän päivään asti sekä Israelissa että muitten ihmisten seassa, ja joka olet tehnyt itsellesi nimen, senkaltaisen kuin se tänäkin päivänä on.

21. Sinä veit kansasi Israelin pois Egyptin maasta tunnusteoilla ja ihmeillä, väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella, suurella peljätyksellä,

 

Kun ovat kyseessä ihmeet Egyptissä, on monien nykyään vaikea uskoa niihin. Kuitenkin niistä todistaa ns. Papyrus Ipuwer (PI), joka on löydetty Egyptistä, ja jota nykyisin säilytetään Leidenissä, Hollannissa. Ainakin siinä viitataan hyvin samanlaisiin tapahtumiin kuin mistä Raamattu puhuu. Voimme siksi olettaa, että kyse on samoista tapahtumista. Papyrus Ipuwer kertoo vitsauksista egyptiläisten näkökulmasta:

_________

 

PI: Vitsaus on kaikkialla maassa. Verta on joka puolella... Sillä joki on tosiaan verinen... Jos sitä juo, ihminen oksentaa ja janoaa vettä. (2:5-10)

 

(2 Moos 7:20-24): ... ja kaikki vesi, joka virrassa oli, muuttui vereksi... ja verta oli kaikkialla... Mutta kaikki egyptiläiset kaivoivat Niilivirran ympäriltä vettä juodaksensa; sillä he eivät voineet juoda virran vettä.

_________

 

PI: Puut ovat tuhoutuneet (4:14)... vilja on tuhoutunut kaikkialla (6:1,3)

 

(2 Moos 9:25) ... ja rakeet tuhosivat kaikki maan kasvit ja pirstoivat kaikki kedon puut

__________

 

PI: Tuli on kuluttanut portit, pylväät ja seinät (2:10)

 

(2 Moos 9:23,24) ... ja tulta iski maahan... ja rakeita tuli, ja tulta leimahteli rakeiden keskellä.

__________

 

PI: Linnut eivät löydä hedelmiä eivätkä yrttejä ja jyvät ovat kadonneet joka puolelta... varasto on riisuttu paljaaksi. (6:1-3)

 

(2 Moos 10:14,15) Ja heinäsirkkoja tuli koko Egyptin maahan... ja ne söivät kaikki maan kasvit ja kaikki puiden hedelmät... Niin ei jäänyt mitään vihantaa jäljelle puihin eikä kedon kasveihin koko Egyptin maassa.

__________

 

PI: Sillä todella kaikkien eläinten sydämet itkevät, karja vaikeroi maan tilan vuoksi. (5:5)

 

(2 Moos 9:19) Lähetä siis nyt saattamaan suojaan karjasi ja kaikki, mitä sinulla on kedolla. Sillä kaikki ihmiset ja karja, jotka ovat kedolla ja joita ei ole korjattu kotiin, joutuvat raesateen alle ja kuolevat.'"

__________

 

PI: Maa on pimeä. (9:11)

 

(2 Moos 10:22,23) ... ja koko Egyptin maahan tuli synkeä pimeys kolmeksi päiväksi. Ei kukaan voinut nähdä toistansa eikä kukaan voinut liikkua paikaltansa kolmeen päivään...

__________

 

PI: Veljensä maahan panevia on kaikkialla (2:13)... kaikkialla maassa on huokailua ja valitusta. (3:14)

 

(2 Moos 12:29,30) Ja... Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset... ja kova valitus oli Egyptissä...

__________

 

PI: Kultaa ja jalokiviä kiinnitetään orjien kaulaan (3:2)

 

(2 Moos 12:35,36)... he olivat pyytäneet egyptiläisiltä hopea- ja kultakaluja... nämä suostuivat heidän pyyntöönsä.

__________

 

PI: Ihmiset kapinoivat hallitusta vastaan (6:6)

 

(2 Moos 10:7) Mutta faraon palvelijat sanoivat hänelle: "Kuinka kauan tämä mies on oleva meille paulaksi? Päästä miehet palvelemaan Herraa, heidän Jumalaansa. Etkö vieläkään ymmärrä, että Egypti joutuu perikatoon?"

__________

 

PI: Farao menetti henkensä tavalla, jollaista ei ole tapahtunut koskaan ennen. (7:1)

 

(2 Moos 14:28) Ja vedet palasivat ja peittivät sotavaunut ja ratsumiehet, koko faraon sotajoukon, joka oli seurannut heitä mereen; ei yksikään heistä pelastunut.

 

Meren jakautuminen oli yksi niistä ihmeistä, joka tapahtui Mooseksen ja Joosuankin kautta. Sen historiallisuuteen näyttäisi viittaavan se, että siihen viitataan myöhemmin kirjoitetuissa Raamatun kirjoissa:

 

- (2 Moos 14:21) Ja Mooses ojensi kätensä meren yli. Niin Herra saattoi vahvalla itätuulella, joka puhalsi koko yön, meren väistymään ja muutti meren kuivaksi maaksi; ja vesi jakautui kahtia.

 

- (Neh 9:11) Meren sinä halkaisit heidän edessänsä kahtia, niin että he kulkivat meren poikki kuivaa myöten; mutta heidän takaa-ajajansa sinä syöksit syvyyteen, niinkuin kiven valtaviin vesiin.

 

- (Ps 66:6)  Meren hän muutti kuivaksi maaksi, jalkaisin käytiin virran poikki; silloin me iloitsimme hänestä.

 

- (Jes 43:16) Näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin,

 

Vettä kalliosta. Veden virtaaminen kalliosta on yksi erämaavaelluksen aikana tapahtuneista erikoisista asioista. Siihenkin viitataan myöhemmin kirjoitetuissa kirjoissa:

 

- (4 Moos 20:10,11) Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän sanoi heille: "Kuulkaa nyt, te niskurit! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta?"

11. Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda.

 

- (Ps 78:15,16) Hän halkoi kalliot erämaassa ja juotti heitä runsaasti, kuin syvistä vesistä.

16. Hän juoksutti puroja kalliosta ja vuodatti virtanaan vettä.

 

- (Jes 48:21) Eivät he janoa kärsineet, kun hän heitä kuljetti erämaitten halki; hän vuodatti heille vettä kalliosta, hän halkaisi kallion, ja vettä virtasi. 

 

Uurim ja tummim. Uurimia ja tummimia käytettiin aikanaan jumalan tahdon etsintään erilaisissa tilanteissa. Ne olivat ylimmäisen papin rintakilvessä, ja merkillepantavaa on, että niitä käytettiin vielä Saulin ja Esran aikana:

 

- (2 Moos 28:30) Ja pane jumalanvastausten rintakilpeen uurim ja tummim, niin että ne ovat Aaronin sydämen päällä, hänen astuessaan Herran eteen. Ja niin kantakoon Aaron Jumalan vastaukset israelilaisille sydämensä päällä aina Herran edessä ollessaan.

 

- (1 Sam 28:6) Ja Saul kysyi Herralta, mutta Herra ei vastannut hänelle, ei unissa, ei uurimin eikä profeettain kautta.

 

- (Esra 2:63) Maaherra kielsi heitä syömästä korkeasti-pyhää, ennenkuin nousisi pappi, joka voi hoitaa uurimia ja tummimia.

 

Vaskikäärme. Kun Israelin kansa napisi, alkoivat heitä purra myrkkykäärmeet. Sen seurauksena Mooses teki vaskikäärmeen ihmisten parantumiseksi - sitä katsomalla voitiin parantua. Kuitenkin saman vaskikäärmeen kohtaamme vielä 2. Kuningasten kirjasta useita vuosisatoja myöhemmin, kunnes kuningas Hiskia hävitti sen:

 

- (4 Moos 21:9) Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.

 

- (2 Kun 18:4) Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan asera-karsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille; sitä kutsuttiin nimellä Nehustan.

 

Kivitaulut, jotka Mooses sai Siinain vuorella ja joissa oli kymmenen käskyä, olivat tärkeimmät vanhaan liittoon kuuluvat esineet. Niitä säilytettiin liitonarkissa ja ne olivat edelleen tallella kuningas Salomon aikana:

 

- (2 Moos 31:18) Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

 

- (1 Kun 8:9) Arkissa ei ollut muuta kuin ne kaksi kivitaulua, jotka Mooses oli pannut sinne Hoorebilla, kun Herra teki liiton israelilaisten kanssa, heidän lähdettyänsä Egyptin maasta.

 

Selofhadin tyttäret esiintyvät ensimmäisen kerran jo Mooseksen kirjoissa. Sen lisäksi heidät mainitaan mm. 1. Aikakirjassa sukuluetteloiden yhteydessä:

 

- (4 Moos 27:1) Niin astuivat esiin Selofhadin tyttäret - Selofhadin, Heeferin pojan, Gileadin pojan, Maakirin pojan, Manassen pojan, tyttäret - jotka olivat Manassen, Joosefin pojan, suvuista ja joiden nimet olivat Mahla, Nooga, Hogla, Milka ja Tirsa,

 

- (1 Aikak 7:15) Ja Maakir otti vaimon Huppimille ja Suppimille, ja hänen sisarensa nimi oli Maaka. Ja toisen nimi oli Selofhad; ja Selofhadilla oli tyttäriä.

 

Liitonarkki oli niitä esineitä, jotka tehtiin jo Mooseksen aikana ja jota säilytettiin ilmestysmajassa. Kuitenkin sama esine mainitaan vielä Samuelin kirjassa ja myöhemminkin, mutta Jeremian kautta annettiin tiedoksi, ettei sillä enää tulevaisuudessa olisi merkitystä:

 

- (4 Moos 14:44) Yhtäkaikki he lähtivät uppiniskaisuudessaan kulkemaan ylös vuoristoon; mutta ei Herran liitonarkki eikä Mooseskaan siirtynyt leiristä.

 

- (1 Sam 4:4,5) Ja kansa lähetti sanan Siiloon, ja sieltä tuotiin Herran Sebaotin liitonarkki, hänen, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat; ja Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Piinehas, seurasivat sieltä Jumalan liitonarkkia.

5. Ja kun Herran liitonarkki tuli leiriin, nosti koko Israel suuren riemuhuudon, niin että maa jymisi.

 

- (Jer 3:16) Ja kun te lisäännytte ja tulette hedelmällisiksi maassa niinä päivinä, sanoo Herra, niin ei enää puhuta Herran liitonarkista, se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää muisteta; ei sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä.

 

 

 

 
shopify analytics ecommerce