Etusivulle
Jarin kirjoituksia
Raamattu ja historia

 


 


Tartu kiinni
iankaikkiseen elämään!Jeesus on tie ja
totuus ja elämä


 

LUKU 4 -

Raamatun kaupunkeja ja paikkoja

 

 

Baabel, Erek, Akkad ja Nimrod eli Raamatun Kelah olivat aivan ensimmäisiä perustettuja kaupunkeja vedenpaisumuksen jälkeen. Ne rakennutti Nimrod-niminen mies, joka oli "ensimmäinen valtias maan päällä" (1 Moos 10:8). Mielenkiintoista on, että kaikki nämä kaupungit ovat nykyisin arkeologisten löytöjen perusteella hyvin tunnettuja.

 

- (1 Moos 10:8-11) Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.

9. Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod."

10. Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa.

11. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin,

 

Niinive on myös kaupunki, jonka Nimrod perusti (Ks. yllä 1 Moos 10:8-11), ja se on nykyään hyvin tunnettu siihen liittyvien arkeologisten löytöjen johdosta.

   Erikoista tässä kaupungissa, jonka olemassaoloa pitkään epäiltiin, on, että se löydettiin Tell nebi Junuksen eli profeetta Joonaan sekä Kuzundzikin kaksoiskummun alta. Niiniven löytöpaikka osoittaa selvän yhteyden profeetta Joonaan, joka saarnasi tässä kaupungissa:

 

- (Joona 3:1-3) Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana:

2. "Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun."

3. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa.

 

Kaldean Uur

 

- (1 Moos 11:31) Ja Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan, ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäksensä Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harraniin asti ja asuivat siellä.

 

Eräät mielenkiintoisimmat löydöt, mitä on tehty Lähi-Idän alueelta eli lähinnä eteläisen Babylonian alueelta, liittyvät Aabrahamin kotikaupunkiin Kaldean Uuriin. Se on nykyään yksi parhaiten tunnetuista muinaisista rauniokaupungeista.

   Mielenkiintoiseksi nämä löydöt tekee se, että kaupunki on paljastunut olleensa eräs sen ajan merkittävä keskus ja suurkaupunki. Sen talot todistavat loisteliaasta ympäristöstä, siellä on ollut tehokas maanalainen viemäröinti, useita kouluja, ja lisäksi matemaattiset taulut osoittavat, että neliöjuurikin on ollut tunnettu. Siten on aivan väärä se käsitys, että Aabraham olisi polveutunut jostain paimentolais-heimosta tai lähtenyt jostain pienestä kyläpahasesta. Päinvastoin, tehdyt löydöt osoittavat, että Aabraham oli suuren maailmankaupungin kansalainen, kaupungin, joka oli aikansa politiikan ja kulttuurin keskus yli 4000 v. sitten.

   Leonard Woolley, joka on tehnyt kaivauksia tässä kaupungissa, on kirjoittanut siitä:

 

Meidän on perinpohjin tarkistettava heprealaisesta patriarkasta muodostamamme käsitys nähtyämme miten loisteliaassa ympäristössä hän oli kasvanut. Hän oli suuren kaupungin asukas ja osallistui korkealle kehittyneen sivistyksen perinteistä. Talot todistavat elämän mukavuudesta, vieläpä loistokkuudesta. Olemme löytäneet temppelipalveluksissa käytettyjä hymnejä ja laattoja matemaattisine laskutehtävineen. Näissä tauluissa oli yksinkertaisten yhteenlaskutehtävien ohella jopa kaavoja neliö- ja kuutiojuurista. Joissakin kirjoituksissa oli kynäilijä kopioinut kaupungin rakennuksissa olleita kirjoituksia laatien siten lyhyen esityksen temppelin historiasta. (14)

 

Harran. Kun Aabraham lähti perheensä kanssa Kaldean Uurista, kerrotaan, että hän meni Harraniin. Tämä kaupunki mainitaan ainakin muinaisissa assyrialaisissa ja babylonialaisissa piirtokirjoituksissa. Assyrialaisissa lähteis-sä sen nimenä on Harranu (tie, reitti, karavaani), koska se sijaitsi huomattavan kauppareitin varrella:

 

- (1 Moos 11:31)...  ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäksensä Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harraniin asti ja asuivat siellä.

 

Sikem oli eräs niistä kaupungeista, joissa Aabraham asui. Se on nykyään kaivettu esiin ja se mainitaan vanhoissa egyptiläisissä piirtokirjoituksissa sekä amarnakirjeissä.

 

- (1 Moos 12:6) Ja Abram kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa.

 

Beetel, joka oli Aabrahamin aikainen kaupunki, on nykyään löydetty. Se mainitaan myös egyptiläisessä piirtokirjoituk-sessa.

 

- (1 Moos 12:8) Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon, itään päin Beetelistä, ja pystytti telttansa, niin että Beetel oli lännessä ja Ai idässä, ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä.

 

Naahor, Rebekan kotikaupunki mainitaan usein v. 1935 löytyneissä Marin savitauluissa, jotka ovat peräisin 1700-luvulta eKr. Aabrahamin palvelija kävi noutamassa Rebekan tästä kaupungista Iisakille vaimoksi.

 

- (1 Moos 24:10) Ja palvelija otti herransa kameleista kymmenen sekä kaikkinaisia kalleuksia herransa tavaroista; ja hän nousi ja lähti Mesopotamiaan, Naahorin kaupunkiin.

 

Sodoma ja Gomorra. Eräs dramaattisimmista kertomuksista, joita Raamatussa mainitaan, on Sodoman ja Gomorran kohtalo. Nämä kaupungit joutuivat hävitetyksi niissä vallitsevan pahuuden ja syntivelan vuoksi.

   On mielenkiintoista, että Syyriasta tehdyissä Eblan savitaululöydöissä, jotka ajoittuvat vuosille 2600 - 2300 eKr., puhutaan tavaroiden myymisestä Damaskoon, Admaan, Seboimiin sekä Sodomaan ja Gomorraan. Kaikki ovat Raamatusta tuttuja kaupunkeja. Tämä osoittaa niiden olleen todella olemassa.

 

- (1 Moos 10:19) Ja kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin aina Lesaan asti.

 

- (1 Moos 13:10) Ja Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua; ennenkuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, oli se Sooariin saakka niinkuin Herran puutarha, niinkuin Egyptin maa.

 

- (Valit 4:6) Tyttären, minun kansani, syntivelka on Sodoman syntiä suurempi; Sodoma hävitettiin yhtäkkiä kätten siellä riehumatta.

 

- (Hes 16:49) Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.

 

- (Luuk 17:32,33) Muistakaa Lootin vaimoa!

33. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen.

 

- (2 Piet 2:6,7) Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.

7. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi;

 

Haasor on kaupunki, jonka kuninkaaksi Raamatussa mainitaan Jaabin. Tämä kaupunki esiintyy useissa egyptiläisissä ja akkadilaisissa kirjoituksissa.

   Lisäksi mielenkiintoista on, että kaupungin kaivauksissa on löydetty nuolenpääkirjoitustekstejä, joissa mainitaan nimi Jaabin eli saman kuninkaan nimi, joka Raamatun mukaan hallitsi tätä kaupunkia.

 

- (Joos 11:1) Kun Jaabin, Haasorin kuningas, sen kuuli, lähetti hän sanan Joobabille, Maadonin kuninkaalle, ja Simronin kuninkaalle ja Aksafin kuninkaalle

 

Geser on kaupunki, josta puhutaan Joosuan kirjassa. Siitä on tehty paljon löytöjä ja se mainitaan myös egyptiläisessä piirtokirjoituksessa.

 

- (Joos 16:3) Sitten se laskeutuu länteen päin jafletilaisten alueeseen, aina alisen Beet-Hooronin alueeseen ja Geseriin asti ja päättyy mereen.

 

Megiddo mainitaan ensimmäisen kerran jo Joosuan kirjassa. Se oli myös kuningas Salomon aikana yksi hallintopaikoista. Tämä kaupunki on nykyään kaivettu esiin ja se mainitaan eräässä egyptiläisessä piirtokirjoituksessa ja Eblan savitauluissa.

 

- (Joos 17:11) Isaskarista ja Asserista joutui Manasselle Beet-Sean ja sen tytärkaupungit, Jibleam ja sen tytärkaupungit, Een-Doorin asukkaat ja sen tytärkaupungit, Taanakin asukkaat ja sen tytärkaupungit, Megiddon asukkaat ja sen tytärkaupungit, kolme kukkulaa.

 

Siilo. Yksi keskeisimpiä jumalanpalveluksen keskuspaikkoja jo Joosuan aikana oli Siilo, joka sittemmin jäi filistealaisten käsiin n. 1050 eKr. ja hävitettiin Israelin pahuuden tähden. Profeetta Samuel vietti lapsuutensa vuodet tässä paikassa:

 

- (Joos 18:1) Ja kaikki israelilaisten seurakunta kokoontui Siiloon, ja he pystyttivät sinne ilmestysmajan, sittenkuin maa oli tullut heille alamaiseksi.

 

- (1 Sam 1:24) Mutta kun hän oli hänet vieroittanut, vei hän hänet kanssansa ottaen mukaansa kolme härkää, yhden eefa-mitan jauhoja ja leilin viiniä; niin hän toi hänet Herran huoneeseen Siiloon. Mutta poika oli vielä pieni.

 

- (Ps 78:60) Hän hylkäsi asumuksensa Siilossa, majan, jonka hän oli pystyttänyt ihmisten keskelle.

 

- (Jer 7:12) Menkääpä minun asuinpaikkaani, joka oli Siilossa, jossa minä ensin annoin nimeni asua, ja katsokaa, mitä minä olen sille tehnyt kansani Israelin pahuuden tähden!

 

Mispa. Yksi Israelin tuomareista oli gileadilainen Jefta, joka oleskeli mm. Mispa-nimisessä kaupungissa. Tämä kaupunki on nykyään kaivettu esiin.

   Lisäksi mainittavaa on, että tell en-Nasbe-nimisestä paikasta, joka sijaitsee Jerusalemista n. 12 kilometriä pohjoiseen, on löydetty saviastiain kahvoja. Niissä lukee nimi "Mispa".

 

- (Tuom 11:11) Niin Jefta lähti Gileadin vanhinten kanssa, ja kansa asetti hänet päämiehekseen ja päällikökseen. Ja Jefta lausui Herran edessä Mispassa kaiken, mitä oli puhunut.

 

Oofirin Kulta. Oofir oli Raamatun mukaan paikka, josta noudettiin kultaa. Vaikka sen nimistä paikkaa ei olekaan löydetty, on sen olemassaolo voitu epäsuorasti todistaa. Tel Avivin pohjoispuolelta olevasta satamasta on löydetty kahdeksannen vuosisadan puoliväliltä eKr. oleva saviruukun sirpale. Tähän saviruukun sirpaleeseen on kirjoitettuna:

 

"Oofirin kultaa Beth-Horoniin: 30 sekeliä."

 

- (1 Kun 9:27,28) Tähän laivastoon Hiiram lähetti palvelijoitaan, meritaitoisia laivamiehiä, Salomon palvelijain mukaan.

28. He menivät Oofiriin ja noutivat sieltä kultaa neljäsataa kaksikymmentä talenttia ja toivat sen kuningas Salomolle.

 

Hiskian Tunneli. Yksi Juudan vanhurskaista hallitsijoista oli Raamatun mukaan kuningas Hiskia, joka rakennutti Jerusalemia jonkin verran.

   Häneen liittyen on tehty erikoinen löytö; sillä Jerusalemista on kaivettu esiin n. 520 metriä pitkä, hänen nimellään tunnettu, vesijohtotunneli - tunneli joka rakennettiin aluksi piirityksen varalta, että kaupunkiin saataisiin vettä. Lisäksi samasta tunnelista, sen toisesta päästä, löydettiin v. 1880 kallioon hakattu kuusirivinen teksti. Tässä tekstissä kerrotaan tunnelin valmistumisesta ja kahden työmiesjoukon ilosta, kun he kohtasivat toisensa Oofelin kukkulan uumenissa.

 

- (2 Kun 20:20) Mitä muuta on kerrottavaa Hiskiasta ja kaikista hänen urotöistään, ja kuinka hän rakensi lammikon ja vesijohdon ja johti veden kaupunkiin, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa.

 

 

 
shopify analytics ecommerce