Etusivulle
Jarin kirjoituksia
Viimeiset päivät


 


 


Tartu kiinni
iankaikkiseen elämään!Jeesus on tie ja
totuus ja elämä


 

LUKU 8 -

Antikristus

 

 

Jos ajatellaan historiaa ja diktaattorien esiintuloa eri aikakausina, näyttää usein olevan yksi yhteinen piirre, joka on mahdollistanut heidän valtaanpääsynsä; se on, että yhteiskunnassa ovat esiintyneet levottomat ja taloudellisesti epävakaat olot. Hyvin harvoin kukaan diktaattori pääsee valtaan tavanomaisissa rauhallisissa oloissa. Se edellyttää yleensä aina kaaosta tai suurta inflaatiota, joka on ollut astinlautana heidän esiintulolleen:

 

"Historian suuria inflaatioita on melkein aina seurannut diktaattorin esiinmarssi, joka muun ohella on luvannut uudistaa rahan arvon. Napoleon, Hitler, Mao Tse-tung kukin ratsastivat valtaan hyperinflaation selässä." (Time-lehti 16.3. 1980)

 

Kun ihmisiltä on kysytty, miksi Hitler pääsi valtaan 1930-luvun Saksassa, on yleensä yksimielisesti selitetty sen johtuneen siitä, että hänen odotettiin tuovan lain ja järjestyksen maahan. Hitler itse puhui myös samasta asiasta; hän julisti v. 1932: "Maamme kadut kuohuvat. Yliopistot ovat täynnä kapinoivia ja mellakoivia opiskelijoita. Kommunistit yrittävät tuhota maamme. Venäjä uhkaa meitä kaikella voimallaan ja tasavalta on vaarassa. Kyllä, vaarassa sekä sisältä että ulkoa päin. Tarvitsemme lakia ja järjestystä. Ilman lakia ja järjestystä kansakuntamme ei kykene selviytymään."

   Niinpä kun maassa oli jo pitkään vallinnut epävakautta, työttömyyttä sekä yksi historian pahimmista inflaatioista - pelkästään yksi leipä saattoi 1920-luvulla maksaa 100 miljardia Saksan markkaa - odotettiin Hitlerin tuovan parannuksen olosuhteisiin niin kuin aluksi tapahtuikin. Vasta myöhemmin ihmiset havahtuivat siihen, ettei Hitler ollutkaan siunaukseksi vaan kiroukseksi maalle. Se tapahtui joitakin aikoja sen jälkeen kun hän oli ehtinyt aloittaa historian siihen asti tuhoisimmaksi muodostuneen sodan.

   Kun palataan takaisin viimeisten päivien tapahtumiin, emme saa unohtaa erästä johtajaa, antikristusta, josta Raamattu mainitsee. Raamatusta voimme ymmärtää, että juuri ennen Jeesuksen tuloa ja Jumalan valtakunnan esiintuloa esiintyy henkilö, joka saa suuren vallan ja nousee johtajaksi entisen Rooman valtakunnan alueelta. Tällaisia henkilöitä on ollut varmasti useampia historian aikana, mutta Raamatun mainitsemalla antikristuksella on varmasti suurempi valta kuin kenelläkään heistä, koska "sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot " (Ilm 13:7). Hän myös varmasti nousee valtaan epävakaiden olojen seurauksena, luopumuksen ja laittomuuden seurauksena, kuten 2 Tess 2. luku osoittaa.

   Mutta saadaksemme paremman kuvan tästä henkilöstä, josta käytetään useita eri nimityksiä – laittomuuden ihminen (2 Tess 2:3), kadotuksen lapsi (2 Tess 2:3), peto (Ilm 13:1-10), antikristus (1 Joh 2:18) sekä pieni sarvi (Dan 7:8) - aiomme katsoa sitä seuraavien kappaleiden valossa. Niistä käy selville muutamia tämän henkilön erikoispiirteitä ja ominaisuuksia. Niistä käy selville myös hänen lopullinen kohtalonsa.

 

Nousee kymmenvaltioliitosta. Ensimmäinen huomio, mikä voidaan tehdä tulevasta johtajasta ja antikristuksesta, on, että hän tulee esiin kymmenvaltioliitosta, joka syntyy entisen Rooman valtakunnan alueelle. Kun uusi maailmanjärjestys on vakiintunut tämän valtakunnan alueelle, joutuvat senhetkiset hallitsijat syrjään tai he antavat valtansa tälle henkilölle. Hänestä tulee koko tämän alueen hallitsija ja diktaattori.

   Jos sitten ajatellaan nykyistä kehitystä Euroopassa ja EU:ssa - kehitystä, jossa kansalliset hallitukset luopuvat päätöksentekovallastaan ja siirtävät sen Brysseliin Mastrichtin sopimuksen mukaan - voi se olla valmistava tekijä yhdelle johtajalle. Kun nykytilanteessa valta keskittyy yhä harvempiin käsiin Brysseliin, voi se lopulta keskittyä yksiin käsiin. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää huomioonottamatta, koska jo nyt on puhuttu avoimesti EU-presidentistä, joka voisi kaiken ohella hoitaa suhteita ulkovaltoihin - asia, joka ei kuitenkaan vielä ole saanut tarpeeksi kannatusta. EU-komission puheenjohtaja Jacques Delors esitti samansuuntaisia ajatuksia jo yli kymmenen vuotta sitten. Evening Standard, Palmerston North-lehti kirjoitti 8.12.1993, että "Delors avaa takaovea europresidentille. Ei ole syytä sivuuttaa hänen suunnitelmiaan vaaleilla valitusta Euroopan presidentistä, joka olisi suurempi arvoisempi kuin EY-jäsenvaltioiden pääministerit ja presidentit".

 

- (Ilm 17:12,13) Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.

13. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.

 

- (Dan 7:7,8,19,20,23,24) Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.

8. Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

19. Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa;

20. sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut;

23. Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.

24. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.

 

Saa voimansa paholaiselta

 

- (Ilm 13:1,2) Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.

2. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.

 

Kun etsitään todellista syytä antikristuksen vallalle, on se Raamatun mukaan se, että hän saa voimansa lohikäärmeeltä eli paholaiselta kuten yllä olevat jakeet osoittavat. Paholainen, jota Raamattu nimittää tämän maailman ruhtinaaksi, antaa tälle henkilölle valtaistuimensa. Se mahdollistaa hänen merkittävän ja suuren asemansa. Muuten hän on kuin ketkä tahansa muut ihmiset, mutta paholaiselta saamansa voiman ansiosta hän nousee valtaan ja voi ajoittain vaikuttaa jopa yli-inhimilliseltä.

   Samaa asiaa kuvaa hyvin lainaus vuosikymmenten takaa. Siinä Adullamin orpokodin lapset Kiinasta näkivät näyssä tämän henkilön ja miten joukko paholaisia seurasi hänen kintereillään. Heistä useimmilla ei ollut ennestään mitään tietoa asiasta, mutta kuvaus tästä henkilöstä on varmasti Raamatun ja totuuden mukainen:

 

Adullamin lapset näkivät sen yli-ihmisen, jota maailma toivoen odottaa, ja jota buddhalaiset, teosofit, muhamettilaiset ja muittenkin uskontojen kannattajat ovat valmiit palvomaan. He näkivät saatanan ruumiillistuneen kauniin, vahvan ja nuorekkaan miehen muodossa.

   He näkivät näyissä myöskin sen kuvan, jonka tämä jumalankieltäjä, antikristus, on aikanaan pystyttävä palvonnan kohteeksi. Tuo kuva voi puhuakin ja niin eksyttää maailman (Ilm 13:14,15). Kun kysyin lapsilta mistä he tiesivät, että tämä komea, voimakas mies oli antikristus, he sanoivat, että joukko paholaisia seurasi häntä kaikkialle, totellen hänen jokaista käskyään, edeten ja pysähtyen merkin saatuaan. (45)

 

Paranee kuolinhaavastaan. Eräs asia, jonka Raamattu yhdistää viimeiseen hallitsijaan, on, että hän paranee kuolettavasta haavastaan eli kokee ilmeisesti jonkinlaisen jäljitellyn ylösnousemuksen. On mahdollista, että juuri kun hän on tullut tunnetuksi, hän saa kuolettavan haavan eli miekanhaavan (Ilm 13:14), mutta palaa kuitenkin takaisin elämään. Ilmeisesti tämä asia, jota koko maailma voi mahdollisesti seurata television välityksellä, on seikka, joka vakiinnuttaa hänen valtansa ja saa ihmiset suuren ihmetyksen valtaan.

   Hal Lindsey on verrannut tätä erikoista tilannetta, jonka Raamattu ennustaa tapahtuvan, John F. Kennedyn heräämiseen. Hän kirjoitti, että "Voisimme ottaa vertauskuvaksi John F. Kennedyn traagisen kuoleman. Kuvittele, mitä olisi tapahtunut, jos Yhdysvaltojen presidentti olisi haavoittumisen ja kuolleeksi julistamisen jälkeen herännyt uudelleen henkiin! Sen laatuisen tapahtuman vaikutus on varmasti koko maailmaa järisyttävä." (46)

 

- (Ilm 13:3,4) Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

4. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"

 

Julistaa itsensä Jumalaksi. Eräs selvä piirre, jonka Raamattu liittää antikristukseen ja tulevaan hallitsijaan, on, että hän vaatii itselleen Jumalalle tulevaa kunnioitusta ja palvontaa; hän "korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan...ja julistaa olevansa Jumala" (2 Tess 2:4). Hän ei siis tyydy olemaan vain tavallinen ihminen, vaan haluaa olla kaikkivaltiaan veroinen ja jota palvotaan. Hänen toimintansa on tuttua historiasta, koska jo Rooman vallan aikana keisareita pidettiin jumalallisina. Aluksi niin tapahtui vain heidän kuolemansa jälkeen, mutta lopuksi heitä alettiin pitää sellaisina jo elinaikanaan. Antikristuksen toiminta ei siis paljoa poikkea vanhasta keisarinpalvonnasta. Se voi olla sen uusi muoto.

   Tämä ihminen on kuitenkin vain tavallinen ihminen, ja jonka nimen luku on ihmisen luku (Ilm 13:18: Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.). Raamatun alkukielestä voidaan ymmärtää, että hän on myös miespuolinen henkilö. Se käy ilmi Mark 13:14:stä, jossa puhutaan hävityksen kauhistuksesta sekä Ilm 13:8:sta, jossa puhutaan pedon kumartamisesta. Näissä molemmissa kohdissa on maskuliinimuoto, joka osoittaa, että kyseessä ei ole vain pelkkä asia, vaan "hän", miespuolinen henkilö.

   On mahdollista, että mikäli Jerusalemin temppeli rakennetaan uudelleen, niin tämä miespuolinen henkilö - tai hänen kuvansa - siellä julistaa jumaluuttaan.

 

- (2 Tess 2:3,4) Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

 

- (Mark 13:14) Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

 

   (Kysymys siitä, rakennetaanko temppeli, on mielenkiintoinen. Sillä jos ajattelemme Jeesuksen sovitusuhria, on se jo tehnyt tarpeettomaksi entisenkaltaiset temppelit ja siihen liittyvät toiminnot. Niitä ei siis enää tarvittaisi, koska ne olivat vain esikuvia Kristuksen täydellisestä työstä. Samoin huomattavaa on, että seurakunta ja jokainen ihminen Kristuksessa saa jo itsessään olla Jumalan temppeli tämän uuden liiton aikana kuten useat Raamatun jakeet osoittavat [mm. 1 Kor 3:16, 6:19, 2 Kor 6:16 ja Ef 2:21].

   Toinen este temppelin rakentamiseen on siinä, että nykyinen temppelialue ja Moorian vuori - ainoa paikka, johon se voidaan rakentaa - on arabien hallussa. Siellä on kaksi heidän tärkeää moskeijaansa eli Kalliomoskeija ja El Aksan moskeija, joista he eivät varmastikaan tule luopumaan. Jo pelkkä huhu siitä, että muutamat pienet juutalaisryhmät ovat yrittäneet tuoda paikalle temppelin peruskiveä, on riittänyt nostattamaan heidän raivonsa. He eivät varmastikaan tule suosiolla antamaan muille aluetta, jota he nyt pitävät kolmanneksi tärkeimpänä heti Mekkan ja Medinan jälkeen.)

   Kun näemme, että antikristus ja peto julistaa itsensä Jumalaksi, on asiassa myös toinen puoli, joka on tämän henkilön palvonta. Ihmiset kumartavat häntä, hänestä tehtyä kuvaa (Kuvan merkitys tulee useaan kertaan ilmi Ilmestyskirjassa, mm. 13:15, 14:9,11, 15:2, 16:2 ja 20:4) sekä myös lohikäärmettä, koska se on antanut sellaisen vallan tälle henkilölle. (Se, että pedon kuvalle annetaan henki ja että se puhuisikin, on vaikea sanoa, onko tässä kyse yliluonnollisesta ilmiöstä vai televisiosta, jota Johannes 2000 vuotta sitten eläneenä ihmisenä saattoi pitää ihmeenä.) Kyseessä on samanlainen asia kuin aikanaan vallinnut keisarinpalvonta tai Hitleriin ja Maoon kohdistunut palvonta. Viimeksi mainitut eivät kylläkään julistaneet itseään jumaliksi:

 

- (Ilm 13:3,4,7,8,15) Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

4. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"

7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.

15. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

 

Viha Jumalaa kohtaan, pyhien vainoaminen ja pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Jos otetaan esille antikristukseen liittyviä ominaisuuksia, ei hän ainakaan ole suopea kristillisyydelle tai Jumalalle. Hänen toiminnalleen on päinvastoin ominaista viha Jumalaa kohtaan, pyhien vainoaminen (vrt. Matt 24:9:..ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.) ja että hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Hän on todellakin vastustaja ja laittomuuden ihminen kuten Paavali aikanaan kirjoitti (2 Tess 2:3,4).

   Tällaisia asioita on tietysti tapahtunut jo aiemmin. Vainoja on esiintynyt ensimmäiseltä vuosisadalta lähtien ja näihin päiviin asti (Kun Jeesus puhui ja varoitti niistä 2000 vuotta sitten - esim. Joh 16:1-4 - ovat hänen sanansa todella pitäneet paikkansa.). Samoin aikoja ja lakeja on muutettu useaan kertaan, josta eräänä esimerkkinä voidaan pitää Ranskan vallankumousta. Silloin, 1700-luvulla, kumottiin kymmenen käskyn laki ja tuotiin sen tilalle Tasavallan laki omine käskyineen. Lisäksi siirryttiin kymmenpäiväiseen viikkoon, josta tosin pian luovuttiin työväestön ankaran vastustuksen takia. Huomattiin, että entinen, seitsenpäiväinen, viikko oli sittenkin parempi.

   Kun ovat kyseessä nämä suuret muutokset, voi niitä odottaa tapahtuvaksi antikristillisellä kaudella, juuri ennen Jeesuksen tuloa. Silloin hyökätään voimakkaasti Jumalaa vastaan ja kaikkea hänestä muistuttavaa vastaan. Tulevan johtajan puhe "jäytää" silloin varmasti "ympäristöään niinkuin syöpä" (2 Tim 2:17) ja ihmiset tulevat kielteiseksi kaikelle kristillisyydelle. Danielin ja Ilmestyskirjan mukaan näin on odotettavissa:

 

- (Ilm 13:5-7) Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.

6. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.

7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

 

- (Dan 7:8,20,21,25) Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

20. sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut;

21. se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät,

25. Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

 

Toiminta-aika ja joutuu kadotukseen. Kun Raamattu puhuu antikristuksesta, voi siitä ymmärtää, että kyseinen henkilö saa suuren vallan ja että hänen täytyy olla säkenöivä persoona sekä lahjakas esiintyjä. Hän on puhuja, joka hurmaa kansanjoukot magneettisella vetovoimallaan, ja joka on karismaattinen johtaja ja jota tullaan suuresti kunnioittamaan, jopa palvomaan (ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?, Ilm 13:4). Ei ole mikään ihme, jos hän on "Vuoden mies"-tittelin ansaitsija kuten hänen tunnettu edeltäjänsä Hitler oli (Niin todella tapahtui, kun arvovaltainen ja tunnustettu Time-lehti myönsi Hitlerille tämän tittelin syyskuussa 1938.). Hän on varmasti sellainen henkilö, joka voi tämän nimityksen saada, koska aluksi hän saattaa tuoda ratkaisun monia ihmiskuntaa vaivaaviin ongelmiin ja esiintyä eräänlaisena hyväntekijänä.

   Kuitenkin, vaikka tämä henkilö saa suuren vallan, on hänen voimakkain toiminta-aikansa lopulta vain 3 ½ vuotta eli hyvin rajattu aika, kuten alla olevat jakeet osoittavat. Se on ilmeisesti juuri saman verran kuin Jeesuksen julkinen palvelus maan päällä. Jumala on antanut tälle pahuuden edustajalle saman ajanjakson toimia kuin omalle Pojalleen. Kohtaamme saman ajanjakson, 3 ½ vuotta useaan kertaan myös muualla Ilmestyskirjassa ja Danielin kirjassa (Ilm 11:2,3; 12:6,14; 13:5; Dan 12:7), kun niissä puhutaan tapahtumista, jotka keskittyvät Israelin ympärille:

  

- (Ilm 13:5) Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.

 

- (Dan 7:25) Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

 

Raamattu kertoo myös tämän laittomuuden ihmisen ja pahuuden edustajan kohtalosta. Vaikka hän saa suuren vallan ja ihmisten ihailun ja huomion, ei siitä ole hänen kannaltaan mitään hyötyä: hän pahuuden edustajana joutuu kadotukseen. Yksi hänen nimityksistään on "kadotuksen lapsi" ja se kuvaa hänen kohtaloaan. Hänen syyllisyydestään ei myöskään ole mitään epäselvyyttä. Koska hän on eksyttänyt muita valheillaan, joutuu hän heitetyksi tuli- ja tulikivijärveen, jonne saatana 1000 vuotta myöhemmin - tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen - joutuu:

 

- (Dan 7:11) Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan.

 

- (Ilm 19:20) Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.

 

- (Ilm 20:10) Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

 

Henkimaailma ja antikristus. Kun edellä todettiin, että henkimaailman tavoite on Euroopan yhdentyminen, on mielenkiintoista todeta, että myös ajatus yhdestä johtajasta on niiden tavoite. Ne pyrkivät ajamaan molempia asioita samanaikaisesti. Eli kun Raamattu puhuu kummastakin asiasta - sekä Euroopan yhdentymisestä että yhdestä johtajasta - ei sitä voi pitää pelkkänä sattumana. Ne todistavat, miten vuosisatoja sitten ennustetut asiat ovat entistä lähempänä toteutumistaan. Sitä, kuinka kauan siihen menee vielä aikaa, on tosin vaikea sanoa.

   Tunnettu Rauni-Leena Luukanen, joka on kirjoittanut mm. "Tähtien lähettiläs"- kirjan, viittaa Ultra-lehdessä 7-8/1991 olleessa haastattelussa molempiin asioihin. Kun häneltä kysyttiin, "mitä mieltä avaruusolennot ovat Euroopan yhdentymisestä", hän vastasi:

 

"Mielenkiintoinen kysymys, sillä Belgian ilmavoimien komentaja esitti kysymyksen, miksi juuri Belgiassa on viimeisten 18 kuukauden aikana ollut yhteensä yli 10 000 ufohavaintoa. Hänellä ei ollut siihen vastausta, mutta minä tiesin heti: 'Siksi, että Brysselistä tulee Euroopan pääkaupunki. Toisin sanoen osa maapalloa nyt yhtyy. Hehän pyrkivät nimenomaan siihen, että planeettamme kaikki kansat yhdentyisivät, rajat poistuisivat ja meille tulisi vain yksi johtaja tälle planeetalle. Tämä on alku siihen suuntaan." (Raamattu kutsuu ufologien odottamaa "yhtä johtajaa" nimellä antikristus. - S.T.:n kommentti). (47)

 

Väärä profeetta. Kun edellä on puhuttu antikristuksesta ja pedosta eli henkilöstä, jonka Raamattu ennustaa saavan vallan juuri ennen Jeesuksen tulemusta, tämäntyyppisiä henkilöitä on tosiasiassa kaksi. Ilmestyskirjan kolmannestatoista luvusta voimme ymmärtää, että samanaikaisesti kun ensimmäinen peto toimii ja pitää itseään Jumalan vertaisena, esiintyy silloin myös toinen vastaavantyyppinen henkilö. He itse asiassa toimivat yhteistyössä keskenään. Katsomme muutamia tämän henkilön erityispiirteitä, joita Ilmestyskirjassa tuodaan esille:

 

Karitsan sarvet. Ensimmäinen huomio, mikä voidaan tehdä toisesta pedosta eli väärästä profeetasta (Ilm 16:13: Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista.), on, että hän on ilmeisesti uskonnollinen henkilö. Kun häntä kuvaavat karitsan sarvet (ensimmäistä petoa kuvaavat kymmenen kruunua, joka tarkoittanee poliittista ja sotilaallista valtaa) ja häntä nimitetään vääräksi profeetaksi, käyttänee hän silloin uskonnollista valtaa ja yrittää myös jollain tavalla jäljitellä Jeesusta, aitoa Jumalan Karitsaa. Hän puhuu koko ajan kuitenkin kuin lohikäärme eli hän on samanlainen pahuuden edustaja kuin ensimmäinenkin peto eli antikristus. Hänen sanotaan myös nousevan "maasta", joka tarkoittanee Israelin maata. Ensimmäinen peto sen sijaan nousee "merestä" (Ilm 13:1), joka yleensä on yhdistetty lukuisiin eri kansoihin (Vrt. Ilm 17:15: Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.):

 

- (Ilm 13:11) Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.

 

Saa ihmiset palvomaan ensimmäistä petoa. Toinen huomioitava piirre väärässä profeetassa on, että hän ei esitä itseään eikä hänestä tule palvonnan kohdetta. Sen sijaan hän suuntaa ihmisten huomion toiseen henkilöön eli ensimmäiseen petoon. Hän "käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden" ja kehottaa ihmisiä kumartamaan tätä ensimmäistä johtajaa, joka istuu saatanan valtaistuimella. Hän saa aikaan myös sen, että pedosta tehdään kuva ja että se voi puhuakin. Jos ihmiset eivät kumarra tätä kuvaa, heidät tapetaan:

 

- (Ilm 13:11,12,14,15) Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.

12. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.

14. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.

15. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

 

Hän tekee ihmeitä. Kolmas huomioitava piirre, jonka Raamattu yhdistää väärään profeettaan, ovat ihmeet. Raamatun mukaan hän tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin lankeamaan taivaasta. Hän tekee samoin kuin mitä Elia teki vanhan liiton puolella:

 

- (Ilm 13:13,14) Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.

14. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.

 

Ihmeisiin nähden on hyvä tietää, että saatana voi matkia Jumalan töitä (Esim. faaraon taikurit Mooseksen aikana). Näin varmasti tulee tapahtumaan erityisesti nyt viimeisinä päivinä. Kun Jeesus puhui viimeisten päivien tapahtumista, mainitsi hän väärät kristukset ja väärät profeetat, jotka tekisivät suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Tämä hänen sanansa osoittaa, etteivät ihmeet todista toiminnan olevan Jumalasta. Saatanakin voi niitä jäljitellä (Kurt Koch kertoo kirjassaan "Voitto on sittenkin meidän", s. 22, eräästä shamaanista, joka sai herättää jopa kuolleita ilman Jumalaa. Kuitenkin tämä henkilö tuli myöhemmin kääntymykseen ja pelastui.). Niinpä kun väärästä lähteestä olevia ihmeitä tapahtuu, on hyvä huomata, ettemme eksy niiden mukana. Paavali kirjoitti, miten monet joutuvat kadotukseen, koska eivät halua ottaa vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua:

 

- (Matt 24:24,25) Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

25. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.

 

- (2 Tess 2:7-10) Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,

8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

 

Pedon merkki. Yksi niistä asioista, jotka Raamattu liittää tulevaan antikristuksen yhteiskuntaan, on ns. pedon merkki. Sekin on eräs väärän profeetan toimenpiteistä. Hän ilmeisesti loistavana puhujana saa ihmiset houkuteltua sen vastaanottamiseen kuten alla olevat jakeet osoittavat. Erikoistuntomerkkinä on, että merkki pannaan heidän "oikeaan käteensä tai otsaansa":

 

- (Ilm 13:16-18) Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,

17. ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

18. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

 

Jos sitten ajattelemme tämän merkin merkitystä tulevaisuuden yhteiskunnassa, mainitsee Raamattu siitä lähinnä kaksi asiaa, joilla on merkitystä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ne ovat merkin liittyminen antikristuksen palvontaan ja ettei kukaan voi ostaa eikä myydä ilman sitä:

 

Liittyy antikristuksen palvontaan. Ensinnäkin on syytä huomata, ettei mikä tahansa asia nykyajassa voi tarkoittaa pedon merkkiä, koska tämä asia esiintyy vain antikristuksen aikaisessa yhteiskunnassa, jolloin se otetaan käyttöön. Sitä ennen siitä puhuminen ja millainen se lopulta on, on vain arvailua, koska siitä ei ole sen tarkempaa tietoa. Sen merkitys ilmenee vasta siinä vaiheessa, kun se tulee ajankohtaiseksi.

   Samalla voidaan Raamatun perusteella kuitenkin tehdä se havainto, että kun tämä asia toteutuu, siihen liittyy selvästi tulevan johtajan eli antikristuksen tai hänen kuvansa palvonta. Tätä merkkiä ei varmaankaan saada sattumalta tai vahingossa eikä sitä ilmeisesti annettane myöskään pakolla, vaan siihen on sidottu kuuliaisuus tulevaa johtajaa kohtaan ja hänen palvontansa. Se on ilmeisesti keino tarkistaa, kuka on hänen puolellaan ja kuka ei, sekä kuka tunnustaa hänen oman väitteensä jumalallisuudestaan ja kuka ei. Siksi Raamattu varoittaa ketään ottamasta tätä merkkiä, koska sen tehdessään ihminen hylkää taivaassa olevan ja ainoan todellisen Jumalan:

 

- (Ilm 14:9-11) Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,

10. niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.

11. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

 

Liittyy ostamiseen ja myymiseen. Toinen huomio, mikä voidaan Raamatun perusteella tehdä pedon merkistä, on, että se liittyy ostamiseen ja myymiseen. Jos ihminen ei ota tätä merkkiä vastaan, silloin hän ei voi ostaa mitään ruokaa tai muita asioita kaupasta eikä myöskään itse toimia kauppiaana tai myyjänä. Nämä jokapäiväiset ja tärkeät asiat ovat häneltä poissuljetut ja ihminen joutuu silloin lähes kokonaan muun yhteiskunnan ulkopuolelle - yhteiskunnan, joka näyttää merkitsevän totalitääristä ja samanlaista "iso veli valvoo" -systeemiä, josta esim. George Orwell kirjoitti jo vuosikymmeniä sitten eräässä kirjassaan.

   Miten ns. pedon merkki sitten käytännössä toteutetaan, on yhtenä vaihtoehtona esitetty mikrosiruteknologiaa, jossa mikrosiru laitettaisiin ihmisen sisään ja jossa olisi luottotiedot ja muut tärkeät tiedot ihmisen elämästä. Tällainen teknologia on jo valmiina, koska on kehitetty sähköinen henkilökortti mikrosiruineen ja koska sama mikrosiru on joissakin maissa asennettu jo kotieläimiin ja ihmisiinkin. Se on myös juuri sellainen menetelmä, jota antikristus voi käyttää ihmisten valvomiseen ja seuraamiseen. (Yhdysvalloissa joissakin lastenkodeissa sekä Australiassa on jo asennettu siruja pieniin lapsiin ja heidän elämäänsä voidaan valvoa koko ajan.) Ehkäpä tämä asia, jota on saatettu perustella rikollisuuden voittamisella ja torjumisella, on todellisuutta jo muutaman vuosikymmenen kuluttua. The Philadelphia Inquirer on kertonut asiasta 21.1.1996:

 

"Kolmenkymmenen vuoden päästä ihollemme asennetaan siruja, jotka sisältävät luottokortin, passin, ajokortin ja muuta henkilökohtaista informaatiota." (48)

 

Mikrosirun kehittelystä ihmisen ihon alle on tehty pari mielenkiintoista havaintoa. Ne ovat havaintoja, jotka liittyvät mikrosirun voimanlähteeseen ja mikä olisi sille paras paikka:

 

• Kun on etsitty sitä, mikä olisi paras voimanlähde ihmisessä olevalle mikrosirulle, on todettu parhaan sellaisen olevan litium-patterin, joka varaa itseään pelkän lämmönvaihtelun avulla. Tämän voimanlähteen etuna on, että siru ei tarvitsisi mitään muuta voimanlähdettä ja se saataisiin kerta-asennuksella pysyvätoimiseksi.

 

• Toinen huomio liittyy litiumpatterin toimintaan. Kun tutkittiin, missä ihmisestä löytyvät ne paikat, joissa lämmönvaihtelut olisivat suurimmat litium-patterin toiminnan kannalta, todettiin kahden paikan niistä olevan ylitse muiden: ne ovat ihmisen otsa tukan rajassa ja hänen kätensä selkämysalue eli juuri ne paikat, jotka Raamattukin yhdistää pedon merkkiin.

   Tämä yhtäläisyys voi tietenkin olla sattuma eikä asiasta tässä vaiheessa voi varmuudella sanoa vielä mitään. Ainoastaan se voidaan todeta, että tekniikka tämänlaatuista kaupankäyntiä (siru laitetaan ihmiseen) varten on jo olemassa ja sitä on myös mahdollista tulevaisuudessa käyttää.

 

 

 
shopify analytics ecommerce