Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Viimeiset päivät

 

 

Raamatun profetioissa viitataan viimeisiin päiviin sekä Jeesuksen tulemukseen. Lue, miten nämä profetiat ovat parhaillaan toteutumassa

 

Esipuhe

 

Mitä tulevaisuus tuo? Onko maailma huomenna parempi vai pahempi ja mikä on oma henkilökohtainen tulevaisuutemme?

   Nämä ovat asioita, jotka kiinnostavat monia ja sen takia he saattavat tutkia mm. horoskooppeja tai yrittää muulla tavalla selvittää, mitä heillä mahdollisesti on edessään. He voivat olla hyvin kiinnostuneita tietämään varsinkin oman elämänsä kulun tulevina päivinä.

   Kuitenkin asia, jota meidän aikanamme ei aina huomioida, on Jumalan valtakunta sekä sitä edeltävä Jeesuksen tulemus. Jos katsomme Raamattua, puhuu se monin paikoin Jeesuksen tulemuksesta sekä sitä myöhemmin seuraavasta Jumalan valtakunnasta. Asian tärkeyden osoittaa se, että hänen tulemukseensa viitataan Uuden testamentin puolella jopa 318 kertaa, kun samassa kirjassa on lukuja vain 260. Esim. kasteesta, jota yleensä on pidetty tärkeänä asiana, ei löydy yhteensä kuin noin 20 viittausta.

   Aiommekin tulevilla riveillä käydä tutkimaan tätä tärkeää asiaa sekä minkä asioiden täytyy edeltää sitä. Tarkkaa hetkeä ja ajankohtaa hänen tulemukselleen emme kylläkään voi tietää, mutta on mielenkiintoista todeta, että nykyajassa on monia yhtymäkohtia Raamatun mainitsemiin viimeisiin päiviin eli ajanjaksoon ennen Jeesuksen tuloa. Näyttää siltä, että vuosisatoja vanhat ennustukset ovat täyttymässä aivan silmiemme edessä emmekä edes huomaa sitä. Siksi meidän on hyvä perehtyä tähänkin alueeseen.

 

 

Sisällys:
1. Nooan ja Lootin päivät
2. Nooan ja Lootin päivät 2
3. Luopumus ja eksytys
4. Evankeliumi merkkinä
5. Mitä tulevaisuus tuo?
6. Israel profetiassa
7. Rooman vallan elpyminen
8. Antikristus
9. Taistelu maasta ja kaupungista
10. Milloin tempaus on?
11. Tuleva valtakunta

 

 

1. Nooan ja Lootin päivät

 

Kun tutkimme Jeesuksen tulemusta edeltäviä merkkejä, ovat yksi hyvä lähtökohta Jeesuksen omat sanat, joissa hän viittasi Nooan ja Lootin päiviin sen sukupolven kohdalla, joka kokisi hänen tulemuksensa. Hän totesi, että olosuhteet juuri ennen hänen takaisin tuloaan muistuttaisivat hyvin paljon Nooan ja Lootin aikaisia yhteiskuntia, ja että hänen tulonsa edellä oltaisiin myös yhtä valmistautumattomia kuin silloin. Historia toistaisi tässä mielessä itseään:

 

- (Luuk 17:26-30) Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:

27. he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.

28. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,

29. mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,

30. samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

 

Kun lähdemme pohtimaan sitä, näkyykö nykyisessä yhteiskunnassa merkkejä Nooan ja Lootin kaltaisesta ajasta, on havahduttavaa todeta, että siihen suuntaan ollaan lujaa vauhtia menossa. Kun profeetallinen sana ennustaa, että ihmiskunnan tila käy yhä alhaisemmaksi ja moraalittomammaksi, mitä pidemmälle maailma lähestyy ajan iltaa, ja mitä lähempänä Ihmisen Pojan tulemus on, niin on nykyisin nähtävissä juuri senkaltaisia merkkejä ja kehitystä; kehitystä, joka osoittaa vanhojen ennustusten saavan täyttymyksen aivan silmiemme edessä.

   Seuraavissa kappaleissa aiomme ottaa esille joitakin sellaisia esimerkkejä, joista voimme nähdä kehityksen suunnan. Tämä kehitys ilmenee parhaiten siten, kun verrataan eri ajankohtia ja vuosikymmeniä toisiinsa.

 

Ylikorostunut seksuaalisuus. Kun Nooan ja Lootin päivinä yhteiskunnan yksi piirre oli ylikorostunut seksuaalisuus ja sen yliarvostus, tulee se hyvin esille alla olevista jakeista. Niissä mainitaan näiden yhteiskuntien moraalittomuudesta ja miten maa täysin turmeltui Jumalan edessä. Mukana tässä jaeluettelossa on myös Paavalin viittaus viimeisiin päiviin ja millaista silloin olisi. Hän mm. toi esille sen, että ihmiset olisivat silloin hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia:

 

- (1 Moos 6:11) Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa.

 

- (Juuda 7) samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

 

- (2 Tim 3:1-4) Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.

2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,

3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,

4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;

 

Kun ajatellaan tämän merkin toteutumista nykypäivinä, on kehitys edennyt jo varsin pitkälle. Jos verrataan esim. 1950-lukua nykypäivään, on ero aivan ilmeinen, vaikka tähän ei ole kulunut aikaa edes normaalin ihmiselämän mittaa. Silloin, 1950-luvulla, ei ollut lähellekään nykyisenkaltaista moraalittomuutta, siihen liittyvää rivoa sanankäyttöä ja turmeltuneisuutta, joka on nyt niin ominaista varsinkin länsimaiselle yhteiskunnalle.

   Saman asian, eli kehityksen, on hyvin ennakoinut David Wilkerson tunnetussa "Näky"-kirjassaan, joka ilmestyi 1970-luvun alkupuolella. Hän totesi jo silloin, että maailmaan tulisi moraalinen romahdus, jolloin saatana yrittäisi pettää ihmisiä ja vietellä heitä. Ihmisten olisi hyvin vaikea vastustaa tätä kehitystä ja olla joutumatta siihen mukaan:

 

Moraalinen romahdus on tulossa - 1

 

Voi kaikkia maan ja meren asukkaita, sillä paholainen on tullut alas teidän luoksenne suuressa vihassaan pettääkseen, jos mahdollista, Jumalan valitutkin. Ja miten saatana yrittääkin kiusata ja pettää jopa Jumalan valitutkin? Uskon, että se yrittää vietellä ihmiskunnan saamalla aikaan moraalisen romahduksen. Se avaa helvetin tulvaportit ja yrittää upottaa maailmaan eroottiseen saastaan, rivouteen ja aistillisuuteen.

   Tätä moraalista romahdusta ei voi voittaa mikään, mitä ihmismieli voi loihtia esiin. Jo nyt himon demoninen henki pyyhkii yli monien kansojen tuoden mukanaan alastomuutta, turmeltuneisuutta ja saastan tulvaa...

   Sanotaan, että heiluri liikkuu toisesta äärimmäisyydestä toiseen. Monet ovat sanoneet optimistisesti, että me olemme nähneet kaiken alastomuuden, saastan ja rivouden, mitä kansakunta voi sietää ja että heiluri on nyt siirtymässä toiseen suuntaan. Toivon kaikesta sydämestäni, että tämä voisi olla niin. Mutta uskon täysin, että se saastan tulva, jonka olen nähnyt tulevan, on juuri se, mistä profeetta Naahum on puhunut.

Katso, minä käyn sinun kimppuusi, sanoo Herra Sebaot, nostan sinun liepeesi kasvojesi yli ja näytän kansakunnille sinun alastomuutesi, valtakunnille sinun häpeäsi. Ja minä viskaan likaa sinun päällesi, häpäisen sinut ja panen sinut julkinähtäväksi. (Naah 3:5,6) (1)

 

Kehityksen yhteiskunnassa tuovat ehkä parhaiten esille seuraavat esimerkit, joita katsotaan. Niistä käy ilmi, mitä on tapahtunut viimeisten vuosien ja vuosikymmenten kuluessa ja miten kehitys on kulkenut koko ajan samaan suuntaan. Mikä onkaan tilanne, jos menemme edelleen 10-30 vuotta eteenpäin ja jos muutos jatkuu samansuuntaisena ja samalla vauhdilla kuin tähän mennessä on tapahtunut?

 

Avioliiton rappeutuminen on asia, joka on toteutunut varsinkin viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana. Se ilmenee mm. siinä, että useat nuoret elävät yhdessä menemättä naimisiin. Kun vielä 50 vuotta sitten ei juurikaan tunnettu avoliittoja tai aloitettu yhteiselämää ennen vihille menoa, on tämä nyt aivan yleistä. Silloin, isovanhempiemme nuoruudessa ja vielä 1950-luvulla, tällaisia pareja pidettiin "susipareina" ja heidän käytöstään outona.

   Tätä asiaa ja muutosta kuvaa hyvin seuraava lainaus. Se käsittelee tilannetta Suomessa n. 50 vuotta sitten. Silloin Suomessa ja useissa muissa maissa samanaikaisesti tuli esille ns. seksuaalinen vallankumous silloisten nuorten ihmisten toimesta. Nykyään nämä "seksuaalisen vallankumouksen" kokeneet ovat jo itse vanhempia ja ovat kasvattaneet lapsensa samanlaiseen ajatustapaan ja malliin:

 

Jouduin olemaan kotimaasta poissa kolme vuotta, nimittäin vuodet 1965-1968. Palattuani syksyllä 1968 olin suorastaan hämmästynyt siitä muutoksesta, joka julkisen keskustelun ilmapiirissä oli tapahtunut. Tämä koski sekä keskustelun sävyä että kysymystenasettelua.

... Ylioppilasmaailmassa puhalsivat suuriäänisesti pasuunaan ne henkilöt, jotka vaativat vapaiden sukupuolisuhteiden tulemista oikeutetuiksi muun muassa siten, että ylioppilasasuntoloissa poikien ja tyttöjen täytyy saada julkisesti asua yhdessä, vaikka he eivät olekaan keskenään naimisissa.

   Näytti siltä, että Teiniliiton olivat vallanneet uudet johtajat, jotka julistivat paitsi sosialismia ja kouludemokratiaa myös vapaiden sukupuolisuhteiden aatetta.

   Kaiken kaikkiaan tilanteessa oli uutta se, että oli muodostunut viiteryhmiä, jotka puhuivat sukupuolikysymyksistä paljon avoimemmin kuin julkisuudessa aikaisemmin oli ollut tapana ja syyttivät yhteiskuntaa ja kirkkoa kaksinaismoraalista.

   Keskustelun sävy oli hyvin suuressa määrin eettistä. Moraalia pidettiin pahana. Sitä moitittiin. Samalla kuitenkin julistettiin uutta moraalia useinkin hyvin moralistisesti ja suvaitsemattomasti. Kun aikaisemmin oli puhuttu siitä, että täytyy ymmärtää nuorison seksuaalista käyttäytymistä, julistettiin nyt eräiden ryhmien taholta, että on oikein olla irrallisissa sukupuolisuhteissa. Asetettiin jopa vastakkain avioliittoinstituutio ja todellinen aito rakkaus. Laillistamatonta yhdyselämää eläviä pariskuntia haastateltiin julkisuudessa jonkinlaisina uuden moraalin sankareina, jotka ovat uskaltaneet nousta rappeutuneen porvarillisen yhteiskunnan moraalia vastaan. Samoin haastateltiin homoseksualisteja ja vaadittiin vapaata aborttia.

... Vaikka julkisen keskustelun ilmapiiri Suomessa oli havaintojeni mukaan hämmästyttävän paljon muuttunut vuosien 1965 ja 1968 välisenä aikana, ilmassa olevat kysymykset olivat samoja, joista keskusteltiin kaikkialla maailmassa. Ero oli vain keskustelun kiihkeydessä ja ehkä siinä, että Suomen kaltaisessa pienessä maassa voivat pienet aktiiviset ryhmät miltei vallata tiedotusvälineet. Lisäksi kai olemme vielä tottumattomia julkiseen keskusteluun. Niinpä yksiviivainen oikeassaolemisen asenne pääsee meillä paljon helpommin vallitsevaksi kuin suuremmissa maissa. (2)

 

Muutosta, joka on tapahtunut varsinkin 1960-luvulta alkaen, kuvaa hyvin myös saatanan kirkon ylipappina toiminut Anton LaVey. Hän osuu oikeaan siinä, miten suuri muutos seksuaalisuuden alueella tapahtui noin 1960-luvun puolivälissä:

 

"Saatanan aikakausi alkoi vuonna 1966. Silloin Jumala julistettiin kuolleeksi, sukupuolista vapautta alettiin puolustaa ja hipit kehittivät vapaan seksikulttuurin." (3)

 

Avioerot liittyvät avioliiton rappeutumiseen. Esim. Suomessa, joka on nykyään yksi maailman moraalittomampia maita, kuten muut pohjoismaat, päättyy nykyään lähes joka toinen avioliitto eroon.

   Kuitenkin, jos verrataan avioerolukuja siihen, mitä ne ovat olleet ennen, on nykyinen huono kehitys vain joidenkin vuosikymmenien ikäinen. Se käy ilmi alla olevista luvuista:

 

• 1881 - 1890 tapahtui Suomessa keskimäärin n. 53 avioeroa vuodessa

• 1901 - 1910 oli n. 125 eroa

• v. 1930 oli 1106 eroa

• v. 1938 oli 1784 eroa

• vuosina 1946 - 1950 oli vuosittain n. 5000 eroa

• v. 1979 oli avioeroja 9624 ja asumuseroja 5547, joiden seurauksena oli samana vuonna n. 11 000 orpoa lasta. Sataa avioliittoa kohden silloin hajosi lähes 35 avioliittoa

• Nykyään avioliittojen ja myös avoliittojen hajoaminen on vielä yleisempää kuin v. 1979

 

Muutos televisiossa. Televisio on verrattain uusi asia. Sen yleistymisen ja sitä kautta sen vaikutuksen yhteiskuntaan osoittaa se, että kun v. 1945 esim. Yhdysvalloissa oli vain 5000 TV-vastaanotinta, on niitä nykyään siellä yli 100 miljoonaa. Suomessa ja lukuisissa muissa maissa TV-vastaanottimia on nykypäivänä suhteessa yhtä paljon kuin Yhdysvalloissa.

   Huomioitavaa television suhteen on kuitenkin muutos, joka on tapahtunut ohjelmien suhteen. Ne ovat kokeneet muutoksen siten, että mukaan on tullut yhä enemmän alastomuutta ja kielenkäyttö on muuttunut rivommaksi ja jopa kova porno on todellisuutta, varsinkin satelliitti- ja kaapelikanavien kautta. Nyt tehdään asioita, jotka muutamia vuosikymmeniä sitten olisivat tuntuneet aivan mahdottomilta, ja jotka saavat 1960-luvun TV-tarjonnan näyttämään jokseenkin kiltiltä ja harmittomalta, puhumattakaan 1950-luvun kotimaisista elokuvista. Vertailu nykyajan ja menneiden vuosikymmenten välillä on helppo tehdä, koska ero on niin suuri. Vanhat Clark Gable tai Bogart-elokuvat ovat varsin viattomia verrattuna nykyelokuviin:

 

Vanhan Clark Gablen ajoista tuntuu olevan jo ikuisuus. Silloin kaikkein rohkein kohtaus elokuvassa It Happened One Night (Se tapahtui eräänä yönä) oli se, kun Gable ja Claudette Colbert tekivät huovasta verhon vuoteittensa väliin joutuessaan viettämään yönsä samassa hytissä. He nimittivät huopaa "Jerikon muuriksi", mutta tämän päivän filmintekijät ovat kaataneet muurit ja vaihtaneet ne kurttuisiin lakanoihin. (4)

 

Televisiossa on siis tapahtunut muutos ohjelmissa, mutta mielenkiintoista on lisäksi se, että synnistä avoimesti kerskataan ja tuodaan se julki. Se on asia, josta sodomalaiset tunnettiin, koska Jesajan kirjassa sanotaan (3:9): Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät.

   Hyviä esimerkkejä ovat kahden eri TV-kanavan mainokset, joissa ne kertovat tulevista ohjelmistaan. Ne osoittavat TV-yhtiöiden moraalisen romahduksen ja miten ne viettelevät ihmisiä syntiin (Jeesus sanoi aikanaan: ”Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!”, Matt 18:6,7). Sellaista ei esiintynyt samassa määrin televisioyhtiöissä muutamia vuosikymmeniä sitten. Ohjelmia mainostettiin sanoilla:

 

- ”Säädytön, rohkea, irstas…”

 

- ”Jos viikonloppuisin moraali on löyhässä, niin maanantaisin se on hukassa.”

 

Internet ja muut kanavat. Yksi asia, joka on mullistanut nyky-yhteiskunnan, on internet. Se on yleistynyt vasta viimeisten 15-20 vuoden aikana ja on pian yhtä yleinen kuin televisio. Sitäkin voidaan käyttää sekä hyvään että huonoon tarkoitukseen kuten televisiota. Se on hyvä kanava evankeliumin ja hyvien asioiden levityksessä, mutta sen kautta tapahtuu myös seuraavia asioita:

 

• pornosivustoja, joihin voidaan etsiytyä muutamalla napinpainalluksella ja kädenliikkeellä

• seksikuvien levittäminen

• seksiseuran etsiminen sen kautta

 

Eräs hyvä kehityksen mittari ovat myös kaduillamme olevat seksikaupat. Niitä ei esim. 1950-luvulla tavattu lainkaan, mutta nykyään niitä voi olla pienemmissäkin kaupungeissa useampia. Niitä ja muita pornografian levityspaikkoja - kuten yläosattomia ravintoloita, joita esim. 1950-luvulla olisi pidetty aivan mahdottomana - on tullut lisää yhä enemmän ja ne ovat eräs merkki ajan ilmiöstä. Ne todistavat, että elämme sellaisen moraalisen romahduksen keskellä, jota ei Suomessa ja muissa maissa ole aikaisemmin koettu. Vaikka mennään vuosisatoja taaksepäin, ei samanlaista seksuaalisuuden ylikorostusta ole esiintynyt pohjoismaissa eikä juuri muuallakaan.

 

Homoseksuaalisuuden nousu on asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Se ei ollut juuri esillä 1950-luvulla, mutta erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana se on tullut yhä yleisemmin hyväksytyksi ja salonkikelpoisemmaksi yhteiskunnassa. (Merkittävää on, että vielä vuoteen 1971 sukupuolinen kanssakäyminen samaa sukupuolta olevien kesken oli Suomessa rikos. Samoin homoseksuaalinen taipumus oli sairaus vielä vuoteen 1981, joten yhteiskunta on huomattavasti muuttunut.) Sen hyväksyttävyyteen ovat varmasti vaikuttaneet niin TV:n keskusteluohjelmat, sarjat, joiden pää- tai sivuosissa on esiintynyt tällaisia henkilöitä sekä lehtien palstat, jotka ovat pitäneet asiaa toistuvasti esillä. Kehitys on kulkenut aikanamme samalla tavalla kuin Nooan ja Lootin päivinä. Erityisesti Sodoma tunnettiin tästä asiasta.

   Tärkeätä on kuitenkin painottaa, että Jumala rakastaa homoseksuaaleja ja ettemme (onneksi) ole lähimmäistemme tuomareita. Siihen ketään ei ole kutsuttu. Mutta ongelmana nyky-yhteiskunnassa on, ettei homoseksuaalisia suhteita (kuten ei usein avioliiton ulkopuolisia suhteita) enää nähdä synniksi eikä himoksi, josta tulee tehdä parannus ja josta voidaan vapautua, koska Jumala on voimallinen vapauttamaan ihmisen. Saatetaan nähdä vain se, että jotkut vastustavat tätä asiaa tai esim. aborttia, mutta ei haluta nähdä Jumalan näkökantaa asiaan ja miten hän suhtautuu syntiin, oli sitten kyseessä homoseksuaalisuus tai mikä muu synti tahansa. Jumalan näkökannasta syntiin, voidaan nähdä hyviä esimerkkejä historiassa. Sodoma ja Gomorra, kanaanilaiset tai muinainen Israel ovat siitä vain muutamia esimerkkejä, jotka esiintyvät Raamatun sivuilla.

   Homoseksuaalisuus on siis tullut yleisesti hyväksytyksi. Kun yhteiskunta ei ennen hyväksynyt sellaista elämäntapaa, nyt siihen rohkaistaan ja kannustetaan. Sama asia on vaikuttanut ja vaikuttaa kirkkoon. David Wilkerson totesi jo 1970-luvun alkupuolella tunnetussa Näky-kirjassaan, mitä tulisi tapahtumaan. Voidaan todeta, että profetia on todella toteutunut:

 

"On olemassa kaksi voimaa, jotka estävät homoseksualisteja antautumasta täydellisesti syntiinsä: yhteiskunta ei hyväksy heitä ja kirkko vastustaa heitä opetuksillaan. Mutta nämä esteet häviävät, kun yhteiskunta ei enää vastusta heidän syntiään eikä pidä sitä epänormaalina, vaan rohkaisee heitä siinä, ja kun kirkko ei enää saarnaa heidän synnistään, vaan tukee heitä heidän sukupuolisissa toiminnoissaan. Tulvaportit ovat auki, ja homoseksualisteja rohkaistaan jatkamaan synnissään. Näyssäni olen nähnyt, että nämä kaksi estettä pyyhitään pois tieltä, ja kun ne otetaan pois, seuraa kaaos." (5).

 

Huomioitavaa homoseksuaalisuuden nousussa ovat siihen liittyvät suuret marssit. New Yorkissa ja muissakin maailman suurkaupungeissa on järjestetty 1970-luvulta alkaen marsseja, joissa on ollut mukana jopa yli satatuhatta osallistujaa. Ne ovat saaneet palstatilaa lehdissä ja asia on tullut tunnetuksi. Seuraava lainaus osoittaa hyvin, miten tällaiset marssit ovat yleistyneet vasta nykyisen sukupolven aikana, pääasiassa viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Ne ovat osoituksena siitä moraalisesta murroksesta, joka on tapahtunut yhteiskunnassamme. Vielä 1800-luvulla ja isovanhempiemme lapsuudessa niitä ei tunnettu:

 

Aina 1970-luvulta lähtien homoliike on säännöllisesti tullut julkisuuteen ns. "Ylpeysparaatien" merkeissä. Vuosittain järjestetään "Gay Pride" (Homo-Ylpeys)-päiviä, jolloin joukoittain homoseksuaaleja, transvestiitteja, transseksuaaleja yms. marssii maailman kaupunkien kaduilla "juhlistaen" omaa sukupuolista käyttäytymistään. "Gay Pride"-liikehdinnän eräänlaisena mottona on sanat: "Proud to be gay", eli "Olen ylpeä homoudestani".

   Heinäkuussa 2000 järjesti Seksuaalisen tasavertaisuuden ry (SETA) jälleen kerran Helsinki Pride (Helsinki Ylpeys)-päivän Helsingissä. Setalaiset ja heidän tukijansa marssivat pääkaupungin kaduilla. Tapahtuma oli osa samaan aikaan järjestettävää maailmanlaajuista Gay Pride 2000 -tapahtumaa. Kenties merkittävin kaikista maailman Homo Ylpeys 2000 -päivän marsseista järjestettiin Roomassa, jossa kymmenet tuhannet homoseksuaalit marssivat paavin mielipahaksi halki historiallisen kaupungin. Viranomaiset arvioivat marssijoiden määräksi noin 70 000, lehdet noin 200 000, kun taas järjestäjät itse puhuivat jopa 400 000 marssijasta, jotka "juhlivat homouttaan". (6)

 

 

 

 

2. Nooan ja Lootin päivät 2

Väkivalta. Kun Nooan ja Lootin päivinä yhteiskunnan yksi piirre oli turmeltuneisuus ja ylikorostunut seksuaalisuus, oli toinen niiden ominaisuus väkivalta. Maa tuli täyteen väkivaltaa kuten 1. Mooseksen kirjasta ilmenee. Lisäksi Paavali ennusti saman tapahtuvan viimeisinä päivinä juuri ennen Ihmisen Pojan eli Jeesuksen tulemusta:

 

- (1 Moos 6:11) Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa.

 

- (2 Tim 3:1-4) Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.

2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,

3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,

4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;

 

Entä onko vastaavaa kehitystä havaittavissa nyt, nykyaikana? Olemmeko menneet parempaan vai huonompaan suuntaan, vai mikä nykytilanne on?

   Vastaus on, että vaikka emme olekaan vielä nähneet väkivallan puhkeavan täyteen kukkaansa, on silti merkkejä, jotka osoittavat muutoksen esim. 1950-luvusta olevan huomattavan. Se voidaan nähdä ainakin allaolevista esimerkeistä, joissa käsitellään muutosta niin musiikissa, televisiossa, peleissä, kaduilla kuin muissa asioissa. Mikään näistä asioista ei ole irrallinen, koska musiikki, televisio ja pelit ovat tekijöitä, jotka muokkaavat ihmisten asenteita. On myös hyvä huomata, että ennen kuin natsismi ja Hitler pääsivät valtaan, oli sitä edeltänyt voimakas okkultismin nousu (on esitetty, että Hitler ja muut korkeat natsijohtajat olivat syvästi perehtyneet okkultismiin) ja yhteiskunnan maallistuminen. Se valmisti maaperää, yhdessä talouden epävakauden kanssa, sille, että Hitlerin opit saivat ihmisissä sijaa:

 

”Viimeksi tätä luokkaa oleva massapako järjen piiristä mystiikkaan tapahtui 1920- ja 1930-luvuilla. On hyvin todennäköistä, että juuri tämä Länsi-Euroopassa ja etenkin Itävallassa ja Saksassa tapahtunut okkultismin herääminen edesauttoi natsismin hyväksymistä Saksassa. Itse asiassa jotkut historioitsijat ovat viitanneet Hitleriin ’okkulttisena messiaana’”. (7)

 

Musiikki. Kehitys musiikissa on puhutteleva. Kun sitä tutkitaan, niin olivat 1950-luvulla suosiossa sellaiset nimet kuin lanteitaan heilutteleva Elvis Presley sekä Chuck Berry, joita pidettiin "rohkeina" ja "radikaaleina". He olivat monille sen aikaisen sukupolven suurimpia villitsijöitä.

   Edellisistä ajoista nykyiseen on kuitenkin tapahtunut pitkä kehitys! 1950-luvun radikaalit Elvis ja Chuck Berry ovat jokseenkin harmittomia ja kilttejä, kun heitä vertaa nykypäivän radikaaleihin ja heavyrock-yhtyeisiin. Monien näiden yhtyeiden sanoituksissa ihannoidaan aivan avoimesti huumeiden käyttöä, murhia, itsemurhia ja okkultismia. Sellaista ei juuri esiintynyt joitakin vuosikymmeniä tai sata vuotta sitten. Tällainen musiikki ja yhtyeet ovat verrattain tuore asia.

 

Televisiosta ei tarvitse paljoa puhua, koska sen ohjelmat ovat yleisessä tiedossa. Voidaan vain todeta, että sen ohjelmat olivat paljon puhtaampia ja viattomampia vain muutama vuosikymmen sitten. Samoin voidaan todeta, että väkivaltaisella ja moraalittomalla aineistolla on varmasti vaikutusta ihmisten mieliin. Tohtori Leonard D. Efron, joka tutki yli 400 katsojan käyttäytymistä 22 vuoden ajan, on todennut syy-yhteyden television aineiston sekä käyttäytymisen välillä. Samoin Arnold Kahn Amerikan psykologiliitosta on todennut saman (jälkimmäinen kommentti):

 

"Enää ei voi olla mitään epäilystä siitä, etteikö laajamittainen altistuminen televisioväkivallalle olisi yksi syy yhteiskunnassa esiintyvälle aggressiiviselle käyttäytymiselle, rikollisuudelle ja väkivallalle."

 

"Väittely televisioväkivallan vaikutuksista on samaa kuin väittely tupakoinnin ja syövän yhteydestä." (8)

 

Kun televisio ja muut tiedotusvälineet tuovat esille vain huonoja puolia asioista, antaa se kaikesta myös vääristyneen näkemyksen. Sen seurauksena yhä useammista äärimmäisyyksistä tulee osa tavallista käyttäytymistä. Kun luemme ja näemme vain yhden puolen asiasta, saatamme hyväksyä sen totuutena ja alamme toimia sen mukaan.

 

Tiedotusvälineet ovat yksi vihollisen käyttämistä pääasiallisista työkaluista, joilla se kylvää eksytystä ja hajaannusta ihmisten keskuuteen. Vaikka tämä ei ehkä olekaan näiden ihmisten tarkoitus, se on lopputulos. Uutiset itsessään vääristelevät todellisuutta karkeasti. Vain äärimmäiset tapahtumat ylittävät uutiskynnyksen, ja useimmat niistä ovat väkivaltaisuuksia. Hyvät uutiset eivät myy, ja jopa ne hyvät tapahtumat, jotka uutisoidaan, eivät heijasta todellisuutta oikein.

   …Linnoitukset ovat pohjimmiltaan valheita, joita ihmiset uskovat. Mitä useampi ihminen uskoo tietyn valheen, sitä voimakkaammaksi tuo linnoitus tulee. Vihollinen käyttää tiedotusvälineitä kylvääkseen kaikesta vääristyneen näkemyksen. Sen seurauksena yhä useammista tiedostusvälineiden esittämistä äärimmäisyyksistä tulee osa tavallista käyttäytymistä. (9)

 

Pelit ovat myös kokeneet muutoksen. Kun vielä 1970-luvun alkupuolella pelattiin jokseenkin harmittomia pelejä kuten Monopoli, Afrikan tähti ja lautapelit, ovat niiden oheen nyt tulleet myös väkivaltaa ja okkultismia sisältävät tietokone-, video- ja roolipelit. Monilla niistä on varmasti samanlainen vaikutus kuin televisiolla. Ne vaikuttavat mieliin negatiivisesti ja tekevät kynnyksen väärintekoon matalammaksi.

   Seuraavassa esimerkissä entinen roolipelaaja, joka tuomittiin elinkautiseen murhasta, kertoo, miten nämä pelit vaikuttivat häneen. Hän totesi, että hänen tietoinen mielensä tottui ja turtui väkivaltaan niin, ettei hän enää hallinnut ajatuksiaan. Mikä vaikutus on sillä, jos miljoonat lapset ja nuoret kokevat hänen tavallaan? Se on mahdollista, koska pelit ovat suosittuja:

 

- Peli tapahtuu kokonaan pelaajien mielessä ja mielikuvituksessa... Jos sitä pelataan vaikka kolme tai viisi kertaa viikossa, neljästä kahdeksaan tuntia kerralla, pelaajan tietoinen mieli tottuu väkivaltaan. Hän ei enää hallitsekaan omia ajatuksiaan. Leikistä tulee totta. Pelaaja alkaa elää peliä kuin todellisuutta. Kaikki, mitä hän tekee tai sanoo, liittyy peliin. Hän ei enää pelaa huvin vuoksi vaan koska hänen on pakko. Peli on saanut hänet kokonaan valtaansa. Se on niin vaarallista, etten oikein osaa selittää sitä. (10)

 

Saatananpalvonta. Kun elämme yhteiskunnassa, jossa monet ennen väärinä pidetyt asiat ovat tulleet hyväksytyiksi tai ainakin tunnetuiksi, on yksi sellainen asia saatananpalvonta. Sitäkään ei juuri tavattu pohjoismaissa tai muualla muutamia vuosikymmeniä sitten, mutta nyt se on yleistynyt osoittaen kehityksen suunnan. Se on asia, jossa saatetaan vahingoittaa sekä itseä että sivullisia, ja siihen ajautuvat varsinkin laitoslapset ja ne, joilla on ollut vaikeuksia vanhempiensa kanssa.

   Erikoista nykyisessä toiminnassa on sen huomattava ero 1960-1970-luvun vaihteessa suosiossa olleeseen hippiliikkeeseen. Kun hippiliikkeen tunnuksena oli "rock, rauha ja rakkaus", ja heitä kutsuttiin "kukkaiskansaksi", on taas osana nykyistä toimintaa turha ja järjetön väkivalta, itsensä vahingoittaminen sekä okkultismi. 

   Jos verrataan näitä kahta asiaa, joista toisessa olivat osallisena meidän vanhempamme ja sen aikainen sukupolvi sekä toisessa pääosin nykyajan nuoret, on ero näiden kahden suuntauksen välillä ilmeinen. Sen kautta voidaan nähdä, miten myöhempi sukupolvi on mennyt pahuudessa aina pidemmälle kuin edellinen. Kehitys on tapahtunut erityisesti viimeisen 40 vuoden aikana. Mitä tapahtuu, jos kuljemme kehityksessä seuraavat 20-40 vuotta samaan suuntaan?

   Katsomme lainausta Raamatusta, joka osoittaa samanlaisen kehityksen. Siinäkin jälkeläiset tekivät pahemmin kuin isänsä. Nyt on tapahtunut samoin:

 

- (Jer 16:11,12) niin sano heille: Sentähden että teidän isänne hylkäsivät minut, sanoo Herra, ja seurasivat muita jumalia, palvelivat niitä ja kumarsivat niitä, mutta hylkäsivät minut eivätkä noudattaneet minun lakiani. Ja te olette tehneet pahemmin kuin teidän isänne, ja katso, te vaellatte kukin pahan sydämenne paatumuksessa, kuulematta minua.

 

Koulumaailmassa on tapahtunut muutosta. Kun esim. Amerikan kouluissa suurimmat ongelmat 1960-luvulla olivat vielä sillä tasolla kuin kotiläksyjen laiminlyönti, jonossaetuilu, metelöinti ja muut samantasoiset asiat, ovat kolme pääongelmaa nyt murhat, huumeet ja väkivalta. Moniin kouluihin on asennettu jopa aseiden tarkastuslaitteita, jottei aseita vietäisi kouluun. Pelätään, että joku alkaa ampua silmittömästi muita kohti, kuten on silloin tällöin tapahtunut.

   Muita ongelmia ovat tuottaneet koulujen porteilla norkoilevat huumediilerit, nuorison lisääntynyt alkoholinkäyttö sekä opettajien kunnioituksen väheneminen. 1800-luvulla tai vielä 1960-luvun alkupuolella edellisiä asioita ei juuri esiintynyt. Opettajien sanaa ja muita auktoriteetteja kunnioitettiin silloin, mutta siinäkin on tapahtunut muutosta pikkuhiljaa. Elämme yhteiskunnassa, jossa opettajien ja vanhempien ihmisten arvostus on vähentynyt koko ajan.

   Katsomme lehtiartikkelia, joka kertoo kehityksestä Britannian kouluissa. Se kuvaa ongelmia, jotka ovat tulleet Britannian kouluihin, mutta samanlaista kehitystä on tapahtunut muuallakin viimeisinä vuosikymmeninä. On hyvä ymmärtää, että tämän päivän lapset ja nuoret ovat huomispäivän aikuisia:

 

Väkivalta vaivaa brittikouluja

 

Väkivalta varjostaa koulunkäyntiä Britanniassa. Tällä hetkellä maan peruskoulut erottavat keskimäärin 10 oppilasta päivässä väkivaltaisen käytöksen takia. Vaikka suurin osa hyökkäyksistä kohdistuu vielä muihin koululaisiin, joutuvat myös opettajat yhä useammin uhreiksi.

   Opettajien ammattijärjestöt ovatkin poliisin tukemana alkaneet vaatia hallitukselta radikaaleja toimenpiteitä häiriköitten kuriinpanemiseksi. Opettajapiireissä pelätään, että nykymenon jatkuminen muuttaa koulupihat taistelukentiksi ja ajaa tulevaisuuden opettajat muihin ammatteihin.

   Kouluväkivallan laajuus tuli esiin opetusministeriön julkaistaessa ensimmäistä kertaa historiassa häiriköintitilastot viime kesälukukaudelta. Ministeriö kirjasi kahden kuukauden ajalta yhteensä 80 000 tapausta.

   Väkivaltaiseen käytökseen syyllistyi yhteensä 62 000 oppilasta, mikä edustaa noin prosenttia koko koululaispopulaatiosta. Suurimman riehujaryhmän muodostivat 13-15-vuotiaat pojat, joilla oli sormensa pelissä 77 prosentissa tapauksista.

   Peräti 16 800 väkivaltaisesti käyttäytynyttä oppilasta sai viime kesänä joko pysyvästi tai väliaikaisesti lähtöpassit koulusta. Neljäsosassa tapauksista häiriköitten uhriksi joutui joko opettaja tai muu henkilökuntaan kuulunut aikuinen. Yhteensä 288 oppilaalle annettiin potkut koulusta opettajaan kohdistuneen fyysisen vahingonteon takia.

   Koululaitosta huolestuttanee väkivallan yleistymisen ohella sen mahdollinen raaistuminen. Vakavammat tapaukset kuten puukotukset ovat yhä harvinaisia, mutta kouluja häiritsee se, että joka neljäs yläkoululainen kantaa mukanaan jonkinlaista asetta. Tämä selviää oikeusministeriön 5000 oppilaalle teettämästä kyselystä.

   ... Koulut toivovat hallitukselta uusia valtuuksia koulurauhan turvaamiseen. Esityslistalla on kaksi asiaa. Erottamisprosessin yksinkertaistaminen ja läpivalaisimien hankkiminen oppilaitoksiin. Jälkimmäinen ehdotus on saanut ylipoliisipäällikkö Sir John Stevensistä arvovaltaisen tukijan... (Etelä-Suomen Sanomat, 18.8.2004)

 

Muutos kaupungeissa on myös puhutteleva. Se ilmenee siinä, kun verrataan jälleen 1950-lukua tai 1960-lukua nykyiseen aikaan. Kaupungeissa on tapahtunut sisäistä muutosta, jonka näkee vuosikymmenten kuluessa.

   Hyvä esimerkki on New Yorkin kaupunki. David Wilkerson ja Nicky Cruz, jotka ovat asuneet New Yorkissa ja tehneet siellä työtä, antavat kuvauksen tämän suuren kaupungin muutoksesta muutamien vuosikymmenten aikana, eli alkaen 1950-luvun lopusta. Silloin kaupunki oli vielä jokseenkin rauhallinen eivätkä kaikki edes lukinneet oviaan. Nyt sellaisesta voidaan vain haaveilla. Emme enää elä yhteiskunnassa, jossa voi luottavaisin mielin katsoa eteenpäin. Kun Jeesus sanoi: ”Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus” (Matt 24:12), on kehitystä siihen suuntaan nähtävissä. Sitä tapahtuu kaupungeissa ja se toteutuu muussa arkielämässä. Raamatun profetiat ovat täyttymässä silmiemme edessä.

 

David Wilkerson: "Muistan, kun tulin ensi kerran tähän kaupunkiin vuonna 1958", Dave kertoi. "Kolmekymmentä vuotta sitten kaupunki oli pelottava, mutta suhteellisen rauhallinen. Vaikka asiat olivat huonosti, silti oli rauhallista nykyiseen verrattuna. Kaduilla saattoi kävellä vapaasti. Upper West Sidella jotkut eivät edes lukinneet oviaan.

   "Keskuspuisto oli rauhallinen, rikoksia siellä tapahtui hyvin vähän. Tosin brutaaleja väkivaltarikoksiin syyllistyviä nuorisojengejä oli, mutta jengitappelut käytiin enimmäkseen syrjässä. He eivät yleensä häirinneet aikuisia, vaan tappelivat reviiristään'." (11)

 

Nicky Cruz: Väkivaltaisen nuoruuteni kaupunki on kymmenen kertaa pahempi kuin Daven ja minun ensi kertaa törmätessä toisiimme Brooklynin kaduilla - silloin joskus, kun olin tuntematon Nicky Cruz, murhanhimoisen Mau Mau -jengin päällikkö.

   Aivan kuin uusi, hirvittävä pahan varjo olisi ottanut haltuunsa väkivaltaa tihkuvat betonikanjonit. Tilanne on paljon pahempi kuin mitä TV ja elokuvat kuvaavat... (12)

 

Epäkunnioittava ja vihainen käytös. Kun väkivalta puhkeaa, ei se tapahdu yhtäkkiä. Sitä edeltää asteittainen kehitys, jossa ensin esiintyy panettelua sekä vihaista ja epäkunnioittavaa asennetta lähimmäisiä kohtaan. Näin oli esim. natsi-Saksassa, jossa ensin esiintyi kielteistä propagandaa juutalaisia kohtaan. Väkivalta tuli esiin myöhemmin.

   Entä nykyaika? Muita epäkunnioittava ja halveksiva puhe on kaikesta päätellen lisääntynyt. Muita kirotaan ja herjataan enemmän kuin ennen, varsinkin jos he ovat erilaisia kuin itse olemme. Syynä voi olla erilainen ulkonäkö, vastakkaiset mielipiteet tai mikä tahansa pienempi syy. Elämme yhteiskunnassa, jossa ei enää arvosteta lähimmäisiä niin paljon kuin ennen.

   Melko tuoreet lehtiartikkelit viittaavat aiheeseen. Ne osoittavat, miten epäkunnioittavaa käytöstä esiintyy enemmän kuin ennen. Kehityksen suunta ei ole hyvä vaan paha. Ensimmäinen artikkeleista kertoo lähinnä ulkomaalaisvihasta ja sen kasvusta, toinen huonosta käytöksestä kuntatyöntekijöitä kohtaan ja kolmas yleisöpalvelusta. Lisääntynyt vihapuhe ja muita väheksyvä käytös haittaa ihmisten arkea:

 

Lisääntynyt vihapuhe haittaa ihmisten arkea

Vihaseminaari: Musliminaisten välteltävä liikkumistaan. "Kuka tahansa hyvin pukeutunut suomalainen voi sylkeä naamalle."

 

...Vihapuheita kuulee kaduilla, julkisissa kulkuvälineissä, kouluissa, mediassa, sosiaalisessa mediassa ja jopa poliitikkojen suista. Vihapuhe on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti, samoin kuin viharikokset.

- Tilanne näyttää todella huolestuttavalta. Viharikosten määrä lisääntyi viime vuonna 50 prosentilla edellisvuodesta, kertoi poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta Ihmisoikeusliiton järjestämässä Vihapuhe-seminaarissa Helsingissä tiistaina.

   Ongelmalliseksi asian tekee se, etteivät vihapuheen tai viharikoksen kohteeksi joutuneet tee ilmoitusta asiasta. Suurin osa vihapuherikoksista jää pimentoon.

- Ilmapiiri on kiristynyt, ja vihapuhe on lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana tosi paljon, sanoi kuusivuotiaana Somaliasta Suomeen tullut projektorikoordinaattori Habiba Ali Kirkon Ulkomaanavusta.

   Aikaisemmin hän tiesi, ketä kannattaa varoa julkisilla paikoilla: skinejä ja juoppoja. Nyt kuka tahansa hyvin pukeutunut suomalainen saattaa sylkäistä hänen päälleen... (Etelä-Suomen Sanomat 30.11.2016)

 

Kuntien työntekijöiden kokema väkivalta kasvanut

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työbarometristä ilmenee, että kuntien työntekijöiden kokema väkivalta ja sen uhka ovat lisääntyneet rajusti vajaassa kymmenessä vuodessa.

   Viime vuonna kuntien työntekijöistä lähes puolet havaitsi väkivaltaa tai sen uhkaa. Yli 20 prosenttia koki itse väkivaltaa tai sen uhkaa. Vuonna 2008 vastaavat luvut olivat vajaat 30 prosenttia ja runsaat 10 prosenttia... (Etelä-Suomen sanomat 15.2.2017)

 

Someraivo siirtyy palvelutiskille

Ystäväni kertoi kummallisen jutun työpaikaltaan. Hän työskentelee opintojen ohella tuntitöissä asiakaspalvelutiskillä. Aikuiset ihmiset tulevat sinne raivoamaan.

   He siis ottavat jonotusnumeron ja jonottavat pitkiäkin aikoja, jotta pääsevät sanomaan palvelutehtävissä oleville ihmisille jotain törkeää, esimerkiksi huorittelemaan naispuolisia työntekijöitä. Muutos on kuulemma tapahtunut selvästi kesän aikana.

   Nyt osaa ystäväni työkavereista pelottaa tulla töihin, ja työnantaja on lisännyt vartijoita.

Tein itse aikoinani opintojen ohella tuntitöitä päivittäistavarakaupassa työvälityspalvelun kautta. Olin lähes päivittäin eri kaupassa töissä kassalla tai hyllyjä täyttämässä. Eräs vuoropäälliköistäni neuvoi, että mitään ei pidä ottaa itseensä.

   Hän muistutti, että meillä on työvaatteet, jotka edustavat työnantajaa. Valittava asiakas ei siis valita minulle henkilökohtaisesti, vaan työnantajalleni.

   En kokenut koskaan mitään uhkaavaa, mutta välillä olin hämmentynyt. Miksi tuo puhuu minulle noin?

   Siitä on yli kymmenen vuotta ja silloin vielä käyttäydyttiin. Nyt näyttää siltä, että sosiaalisessa mediassa opittu ilkeily ja raivoaminen on siirtymässä arkiseen kanssakäymiseen. Minulla on oikeus ja haluan syyllisen… (Kauppalehti 2017)

 

                                     

 

 

3. Luopumus ja eksytys

Luopumus. Eräs lopunaikaan liittyvistä ominaisuuksista on luopumus. Se tapahtuu ennen Jeesuksen tulemusta ja on yksi tärkeimmistä merkeistä. Tulee tapahtumaan, että ihmiset etääntyvät yhä kauemmaksi kristillisistä arvoista ja Raamatun perusasioista, kun he seuraavat eksyksissä olevia vääriä opettajia:

 

- (2 Tess 2:3) Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

 

- (1 Tim 4:1,2) Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

2. valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

 

- (2 Tim 3:13) Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.

 

Yhteiskunnan tila 200 vuotta sitten. Jotta ymmärrettäisiin luopumus nykyajassa ja ennen Jeesuksen tulemusta, on parasta palata aikaan 200 vuotta sitten. Se antaa taustaa asialle ja osoittaa, mistä kaikessa on kysymys. Verrattaessa silloista aikaa nykyaikaan voidaan nähdä, millainen muutos yhteiskunnassa on tapahtunut.

   Jos siis palataan aikaan 200 tai reilut 200 vuotta sitten, oli sille ominaista, että länsimaisessa yhteiskunnassa vallitsi yhteinen maailmankatsomus: teismi. Se tarkoittaa, että ihmiset yleisesti uskoivat kaikkivaltiaan Jumalan olemassaoloon. He eivät paljoakaan kyseenalaistaneet hänen olemassaoloaan, kuolemanjälkeistä elämää tai tuomiota, vaan näihin asioihin uskottiin yleisesti. Usko Nooan aikaiseen vedenpaisumukseen oli myös itsestäänselvyys, ei ainoastaan kirkon piirissä vaan myös tieteen piirissä. Hyvin harva epäili sen historiallisuutta tai yleensä Raamatun tapahtumien historiallisuutta. Jopa uskottomat ihmiset saattoivat pitää näitä asioita tosina, vaikka he eivät eläneetkään Raamatun ohjeiden mukaan tai kiinnittäneet sen enempää huomiota hengellisiin asioihin. Yhteiskunnassa kunnioitus näihin asioihin oli yleistä. James W. Sire on kirjoittanut, miten teistinen näkemys vallitsi senaikaisessa yhteiskunnassa ja miten kristilliset normit olivat ajattelun perusta:

 

Läntisessä maailmassa teistinen maailmankatsomus oli 17. vuosisadan loppuun saakka selvästi vallitsevana. Älylliset sanaharkat, joita ilmeni yhtä paljon kuin nykyäänkin, olivat enimmäkseen pelkkiä perheriitoja. Dominikaanit olivat eri mieltä jesuiittojen kanssa, jesuiitat anglikaanien, anglikaanit presbyteerien kanssa ja niin edelleen loputtomiin, mutta kaikki pitäytyivät samoihin perusotaksumiin. Raamatun persoonallinen, kolmiyhteinen Jumala oli olemassa; hän oli ilmoittanut itsensä ihmisille ja hänet voitiin tuntea; maailmankaikkeus oli hänen luomansa ja ihmisolennot samoin. Taistelussa linjat vedettiin teismin sisällä…

   Varhaisesta keskiajasta 17. vuosisadan loppuun ulottuvana aikana hyvin harvat kyseenalaistivat Jumalan olemassaolon tai pitivät perimmäistä todellisuutta persoonattomana tai kuolemaa yksilön sammumisena. Syy on ilmeinen. Kristinusko oli läpäissyt läntisen maailman niin perinpohjin, että uskoivatpa ihmiset Kristukseen tai eivät ja elivätpä kristityn tavoin tai eivät, he kaikki elivät kristillisen uskon voimakkaan vaikutuksen alaisena. Uskon kieltäjätkin elivät usein helvetin tai kiirastulen pelossa. Pahat ihmiset saattoivat tosin torjua kristilliset hyveet, mutta he tiedostivat pahuutensa nimenomaan kristillisten normien taustaa vasten; nämä normit he ymmärsivät epäilemättä karkeasti, mutta kristillisiä ne silti olivat. Teistiset peruskäsityksensä he olivat imeneet jo äidinmaidossa. (13)

 

Nykyaika. Yhteiskunta on siis paljon muuttunut reilun 200 vuoden aikana. Vielä 1700-luvun lopulla oli teismi yleisin maailmankatsomus ja ihmiset yleisesti kunnioittivat Raamatun opetusta ja esim. vedenpaisumuksen historiallisuutta. Niitä ei paljoakaan epäilty sen aikaisessa yhteiskunnassa.

   Tänä päivänä asiat ovat toisin ja on tapahtunut luopumusta perusasioista. On tapahtunut muutosta siihen suuntaan, josta Raamatussa on ennustettu. Se tulee ilmi mm. seuraavissa tekijöissä:

 

Kehitysoppi on asia, joka on muokannut ihmisten mieliä. Sen teki tunnetuksi Charles Darwin, joka itse oli opiskellut teologiaa, mutta jonka ajatusmaailmassa tapahtui muutos jossain vaiheessa. Hän siirtyi naturalistiseen maailmankatsomukseen, jossa ei ollut paljoa sijaa yliluonnolliselle.

   Kehitysopin merkitys ja vaikutus luopumukseen on siinä, että se on syrjäyttänyt Jumalan aseman luojana ihmisten mielissä. Tässä teoriassa oletetaan, että kaikki elämänmuodot ovat alkuisin joistakin yksinkertaisemmista kantamuodoista ja että sitä ennen on tapahtunut alkusynty jossakin alkumeren märissä olosuhteissa. Kun näin oletetaan, ei siinä jää paljoa sijaa yliluonnolliselle tai Jumalan luomistyölle.

   Kummallista kyllä, ei Darwin eikä kukaan muukaan ole pystynyt esittämään lajien periytymistä yksinkertaisista kantamuodoista tai edes elämän syntyä. Nämä todisteet edelleen puuttuvat, koska elämänsyntyä ei ole todistettu ja koska fossiileissa tai nykylajeissa ei ole tehty havaintoja makroevoluutiosta eli suoranaisista lajimuutoksista.

   Kaikesta huolimatta tämä teoria vaikuttaa edelleen ihmisten mieliin eikä muutosta ole näkyvissä. Se saa heidät asettamaan kyseenalaiseksi Raamatun maininnat luomisesta ja on varmasti suurimpia syitä luopumukseen. Monet ovat sen kautta luopuneet uskosta.

 

Liberaaliteologia on toinen syy luopumukseen. Yleensä se perustuu naturalistiseen maailmankatsomukseen ja näkemykseen, jossa ei ole sijaa yliluonnolliselle. Se tarkoittaa, että mitään yliluonnollista ei voi olla olemassa tai se ei voi vaikuttaa nykymaailmaan. Jumala ei voi ilmoittaa itseään historiallisten tapahtumien kautta tai puuttua maailman kulkuun. Siksi ei voida myöskään hyväksyä Raamatun yliluonnollisia ihmekertomuksia, vaan niille yritetään löytää jokin luonnollinen selitys. Kuvaavaa tälle asenteelle on Rudolf Bultmannin lausunto:

 

"Olemme aikoja sitten lakanneet uskomasta kertomuksiin Kristuksen käynnistä tuonelassa ja Hänen taivaaseenastumisestaan. Emme enää odota, että 'Ihmisen Poika' tulee taivaan pilvissä ja että uskovat temmataan yläilmoihin Häntä vastaanottamaan" (14).

 

On tärkeätä kuitenkin huomata, että Rudolf Bultmannin ja muiden liberaaliteologien mielipiteet perustuvat vain ennakko-oletukseen ja materialistiseen maailmankatsomukseen. Ne eivät ole yhtään sen tieteellisempiä ja todistetumpia kuin jonkun tavallisen ihmisen näkemys, joka pitää näitä tapahtumia totena. On vain tapahtunut niin, että Bultmannilla ja muilla saman tason tutkijoilla on epäusko ihmeisiin ja yliluonnollisiin asioihin. Se on ollut heidän ajatusmaailmansa vallitseva asenne. Seuraus kuitenkin on ollut, kun muut ovat kuunnelleet heidän epäuskoisia mielipiteitään, että tuhannet ovat luopuneet uskosta. Se on yksi osoitus luopumuksesta.

 

Oikea ja väärä. Kun on hylätty uskon perusasiat ja Raamatun luotettavuus, vaikuttaa se ennen pitkää myös käytökseen. Kun Jumalan olemassaoloa ei tunnusteta tai ei ajatella moraalin olevan riippuvainen tuonpuoleisesta, se jossain vaiheessa tulee esille siinä, miten käsitämme oikean ja väärän.

   Poikkeamia moraalin alueella on tullut viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana yhä enemmän. Luopumus ilmenee asioissa, joita ennen pidettiin yleisesti väärinä, mutta jotka nyt ovat saaneet kannatusta ja muuttuneet jopa käytännöksi. Sellaisia ovat esiaviolliset ja avioliiton ulkopuoliset suhteet, homoseksuaalisuuden kannattaminen mutta myös abortin, eutanasian ja itsemurhaoikeuden kannattaminen. Kun jossakin yhteiskunnassa hyväksytään yhä enemmän tällaisia asioita eikä niitä enää pidetä vääränä, voidaan sanoa, että luopumus on tapahtunut. Vai voiko muuhun johtopäätökseen tulla?

 

William Boothin, pelastusarmeijan perustajan, profetia liittyy samaan aiheeseen. Se on noin 100 vuoden takaa ja on kuin kuvaus ajastamme. Siinä on kuvattu yhteiskunnan tilaa viimeisinä päivinä ja juuri ennen Jeesuksen tulemusta. Boothin listassa on kuusi erilaista kohtaa, joista varsinkin kohdat kaksi ja kolme liittyvät käsiteltyyn aiheeseen. Niissä puhutaan, miten tullaan korvasyyhyyn saarnaamaan ja ettei puhuta helvetistä eikä vastuunalaisuudestamme, sekä miten kristikunta on täynnä anteeksiantoa ilman parannuksen tekoa. Tämä on totta nykypäivänä, kun esim. avioeroa, avioliiton ulkopuolisia suhteita ja homoseksuaalista käytöstä ei enää pidetä asioina, joista tulisi tehdä parannus. Niiden yhteydessä voidaan puhua tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista, mutta unohdetaan niiden olevan himoja ja syntejä, jotka vievät kadotukseen, jos jatkamme niissä elämistä (1 Kor 6:9,10). On vaikea kiistää, etteikö kehitys olisi kulkenut juuri siihen suuntaan kuin Boothin saamassa profetiassa kerrotaan.

 

   1. "Silloin on politiikkaa ilman Jumalaa... Tulee päivä, jolloin koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että kukaan ei missään hallitsevissa tasoissa enää pelkää Jumalaa... uusi sukupolvi poliittisia johtajia hallitsee Eurooppaa, sukupolvi, joka ei pienessäkään määrässä pelkää enää Jumalaa;

   2. Silloin on taivasta ilman helvettiä... Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää 'täyden totuuden evankeliumiksi'. Silloin Raamatun profetian mukaisesti, 'korvasyyhyyn' saarnataan. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan. Ja silloin yleinen määräys saarnatuoleille on tämä: 'puhukaa lempeitä, makeita sanoja; puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä.

   3. Kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista synnistä ei voi olla ilman, että tehdään parannusta synnistä.

   4. Päivä ennen Jeesuksen tuloa on täynnä pelastusiloa, ihmisillä, jotka eivät ole uudestisyntyneet ylhäältä.

   5. On paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä (2 Tim 3:5 Juuda 18,19)

   6. Kristikunta ilman Kristusta. Kristus ei ole siellä, missä 'VERI ja TULI' eivät ole voimassa - kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta."

 

Eksytys. Yksi lopunajan merkeistä on eksytys, jonka Raamattu ennustaa tapahtuvan samanaikaisesti luopumuksen kanssa. Siihen viittaavat useat Raamatun jakeet ja Jeesus otti sen ensimmäisenä esille, kun opetuslapset kysyivät hänen tulemuksestaan ja nykyisen maailmanajan lopusta - sen täytyy siis olla eräs tärkeimmistä merkeistä.

   Lisäksi näemme tämän asian johtuvan siitä, että ihmiset ovat mielistyneet vääryyteen ja tietoisesti hyljänneet Jumalan totuuden. Se on yleisen luopumuksen eräs seuraus:

 

- (Matt 24:3-5,11) Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki"

4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.

5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.

11. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.

 

- (2 Tess 2:3,9-11) Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen

 

Kun sitten tutkitaan tämän merkin toteutumista, on kehitystä siihen suuntaan tapahtunut varsinkin viimeisten vuosikymmenten aikana. Se ilmenee siinä, kun verrataan jälleen 1950-lukua nykyaikaan. Noituus ja asiat, joita ennen pidettiin häpeällisenä ja jotka liitettiin vanhoihin noita-akkoihin tai Afrikan pimeissä viidakoissa työskenteleviin ja loitsuja lausuviin poppamiehiin, ovat tulleet monille samaistumiskohteeksi ja ihannoitavaksi asiaksi. Kehitys on kulkenut ja kulkee todennäköisesti samalla tavalla kuin kävi aikanaan seksuaalisen vallankumouksen myötä. Silloinkin asia, joka aluksi oli totta vain muutamien harvojen kohdalla, yleistyi yhä enemmän, koska tiedotusvälineet siitä jatkuvasti puhuivat. Näin voi tapahtua tälläkin kertaa. Kehityksen suunta ilmenee hyvin mm. seuraavissa seikoissa:

 

• Kirjat ovat muuttuneet sitten 1950-1960-luvun, jolloin lapsille oli tarjolla satukirjoja, seikkailukertomuksia sekä kristillisellä arvopohjalla olevaa kehittävää materiaalia. Vaikka nykyäänkin on tarjolla kirjoja samalta alueelta, on mukaan tullut yhä enemmän suoranaista noituutta sisältävää materiaalia. Sellaiset kirjat kuin "Noidan käsikirja" "Noidan oppilas", "Oletko noitien sukua?" tai kirjojen nimet kuten "Hirviöt", "Juhannusnoidat" ja muut samanlaiset ovat yleisesti tarjolla lasten ja nuorten kirjaosastoilla, josta ne ovat joutuneet heidän käsiinsä.

   Harry Potter, joka on monien lasten ja nuorten suosikkilukemistoa, on yksi esimerkki. Tässä hyvin kirjoitetussa kirjasarjassa ongelmallista on, että siinä noituudesta tehdään samaistumiskohde ja hyvä asia, koska kirjan päähenkilönä on velhokoulussa (koulun, jonka aiheita ovat mm. pimeyden voimilta suojautuminen, muodonmuutokset, loitsut, ennustus, yrttitieto...) opiskeleva Harry Potter. Kun lapsi tai nuori lukee näitä kirjoja, ei niiden arvomaailma voi olla vaikuttamatta jollakin tavalla hänen mieleensä ja asenteisiinsa. On varma, että kymmenet miljoonat ovat tulleet myötämielisiksi noituudelle ja kielteiseksi kristillisyydelle näiden kirjojen kautta.

 

• 1950-luvulla ei ollut lasten lehtiä, joissa olisi tuotu esiin noituuteen liittyviä teemoja. Niitä ei tunnettu silloin.

   Kuitenkin nykyään on olemassa WITCH-lehti (entinen suomenkielinen nimi ”Noitajengi”), jota on mainostettu toistuvasti Aku Ankan takakannessa ja joka on levinnyt tuhansiin koteihin. Lehdessä on myös kirjeenvaihtopalsta, jossa pienet tytöt haluavat perustaa noitajengejä – asia, jota ei varmastikaan tunnettu niiden parissa, jotka viettivät lapsuutensa 1950-luvulla tai edes 1970-luvulla. Se on verrattain tuore asia.

 

• 1950-luvulla ei länsimaissa juuri esiintynyt okkultistista kirjallisuutta, nykyistä New Age-liikettä, puhumattakaan satanismista ja saatananpalvonnasta. Nämä asiat olivat jokseenkin harvinaisia siihen aikaan eikä niihin yleensä kiinnitetty sen suurempaa huomiota. Sensijaan 1960-luvulta alkaen samat asiat ovat tulleet yhä yleisemmiksi ja tavallisemmiksi. Okkultistinen kirjallisuus, joka on lisääntynyt räjähdysmäisesti sitten 1960-luvun, on eräs esimerkki. Samoin New Age-liike, joka on sekoitus hindulaisuutta ja noituutta, on yksi esimerkki. Sekin alkoi länsimaissa pääosin vasta 1960-luvun loppupuolella samanaikaisesti silloisen hippiliikkeen kanssa, ja jolloin ihmiset alkoivat etsiä yhteyttä yliluonnolliseen. Lainaus reilun 30 vuoden takaa kuvaa hyvin muutosta, joka tapahtui silloin. Hal Lindsey kertoo, miten okkultismi alkoi yleistyä jyrkästi Yhdysvalloissa ja ihmiset alkoivat kiinnostua yliluonnollisesta:

 

Muutamia vuosia sitten jouduin akateemisissa piireissä tapahtuneen valtavan mullistuksen todistajaksi. Monissa, jotka olivat täysin kieltäneet yliluonnollisen Jumalan voiman, tapahtui epätavallinen mielenmuutos. Rationalismin aikakauden välinpitämättömät olankohauttajat, pilkkaajat ja ylpeät agnostikot kiinnostuivat yliluonnollisista asioista. He ryhtyivät tutkimaan psyykkisiä ilmiöitä, parapsykologiaa, ESP-ilmiöitä, mystisiä filosofioita ja Idän uskontoja. Viime aikoina ovat okkultismin kaikki muodot saavuttaneet valtavan suosion.

   Noituus ja saatananpalvonta levisi yliopistoihin ja kaupunkeihin. Amerikassa, niin kutsutussa sivistysmaassa, ryhdyttiin harjoittamaan maagisia menoja ja rituaaleja. (15)

 

Seuraavan lehtiartikkelin esipuhe puhuu samasta asiasta, mutta nyt kysymys on Euroopasta ja vuodesta 1984. Se kertoo, miten ihmiset alkoivat etsiä apua noituudesta, ja miten selvänäkijöiden ja noitien asiakaspiiri kasvoi lyhyessä ajassa. Sama kehitys ei varmastikaan pysähtynyt siihen, vaan on jatkunut aina tälle vuosituhannelle asti. Voidaan sanoa, että Jeesuksen sanat eksytyksestä pitävät paikkansa:

 

Ihmiset etsivät apua noituudesta

 

Näinä ankeina aikoina, jolloin synkät pilvet peittävät ihmiskunnan tulevaisuudennäkymiä, ovat yhä useammat ryhtyneet etsimään taikauskosta ratkaisua elämän ongelmiin.

   Eri puolilta Eurooppaa kantautuu tietoja noidista, ihmeparantajista ja selvänäkijöistä, joiden asiakaspiiri on moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Yrtit, ennustusvälineet ja noituuden kirjekurssit käyvät erinomaisesti kaupaksi ja maagisten alojen yksityisyrittäjät elävät nyt kulta-aikaansa... (Etelä-Suomen sanomat, tammikuu / 1984)

 

 

 

 

4. Evankeliumi merkkinä

 

Evankeliumi todistukseksi kansoille. Yksi tärkeä merkki, jonka täytyy täyttyä ennen Jeesuksen julkista tuloa, on, että evankeliumi saarnataan todistukseksi kaikille kansoille. Tämän merkin toteutuminen ei tarkoita, että kaikki kansat tai etniset ryhmät ottaisivat pelastuksen vastaan, vaan että he saisivat kuulla todistuksen Kristuksen evankeliumista. On myös esitetty, että asiaan liittyy todistus Kristuksen hallintavallasta ja voimasta niin, että hänen valtakuntansa todellisuus tulee näkyviin samalla tavalla kuin alkuseurakunnankin aikana 2000 vuotta sitten tapahtui. Se tarkoittaa suurta herätystä, johon liittyvät ihmeet ja ihmisjoukkojen kääntyminen Jumalan puoleen ennennäkemättömällä tavalla:

 

- (Matt 24:14) Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

 

Mitä sitten tulee tämän merkin toteutumiseen, voidaan siihen liittyen tehdä pari mielenkiintoista havaintoa. Ne osoittavat, että merkin täyttyminen on paljon lähempänä kuin esim. 100 vuotta sitten:

 

Raamatun käännökset. Jos katsotaan ensin sitä, miten Raamattua tai sen osia on käännetty eri kielille, käy siitä selville Jeesuksen mainitseman merkin edistyminen. Sillä jos ajattelemme evankeliumin leviämistä kaikille kansoille, kuten Jeesus sanoi, niin on yksi tärkeä tekijä tietysti se, että nämä kansat voivat lukea evankeliumia omalla kielellään. Mikäli se ei ole kunnossa, ei evankeliumin voida sanoa olleen todistukseksi sille kansalle.

   Merkillepantavaa kuitenkin on, että tämä merkki on jo lähes täysin toteutunut. Evankeliumi on todella tullut "todistukseksi" jo lähes kaikille kansoille ja etnisille ryhmille, koska nykyään Raamattu tai sen osia on käännetty n. 2100 kielelle. Se tarkoittaa, että 98 % ihmisistä voi nyt lukea kirjoituksia omalla kielellään. Jos verrataan tätä 200 vuoden takaiseen aikaan, on muutos huomattava ja käännösten määrä moninkertainen:

 

• Vuoteen 1500 mennessä Raamattuja tai sen osia oli levitetty 14 kielelle.

• Vuoteen 1800 mennessä lukumäärä oli kohonnut 71 kieleen.

• Vuoteen 1930 mennessä Raamattuja tai sen osia oli jo yli 900 kielellä.

• Nykyään Raamattuja tai sen osia on käännetty n. 2100 kielelle. Arviolta 98 % kansoista voi lukea sitä omalla kielellään.

 

Ennen saavuttamattomat alueet. Eräs mielenkiintoinen havainto, joka voidaan tehdä, on, että evankeliumi on levinnyt voimakkaasti monille maapallon sellaisille alueille, joissa ennen ei ollut juuri mitään kristillistä todistusta. Seuraava lainaus osoittaa ensin sen, miten sellaiset alueet kuin Sisä-Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka olivat vielä 1900-luvun alkupuolella lähes täysin evankeliumille koskemattomia alueita. Lainaus on C. Skovgaard-Petersenin v. 1919 ilmestyneestä kirjasta "Viimeisten aikojen merkit" (s. 52):

 

"... merkki ei ole toteutunut. Huolimatta kaikista voitoistaan ei evankeliumia vielä ole saarnattu todistukseksi kaikille kansoille. Vielä on suljettuja seutuja ja valtaamattomia lähetysalueita. Isot osat maailmaa ovat vielä jääneet evankeliumilta kokonaan koskematta. Se on erikoisesti sanottava Sisä-Aasiasta, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta."

 

Sen sijaan nykyään on tapahtunut voimakasta evankeliumin leviämistä juuri näillä ennen suljetuilla alueilla, joista Skovgaard-Petersen mainitsee. Muutos käy hyvin selville seuraavasta lehtiartikkelista ("Kristinuskon painopiste on siirtynyt etelään" Helsingin sanomat 21.2.2004 / Risto A. Ahonen), jossa viitataan juuri edellä oleviin alueisiin, Afrikkaan, Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Niissä evankeliumin sana on todella tullut todistukseksi Jeesuksen ennustuksen mukaan, vaikka nämä maat ovat kaukana Jerusalemista, jossa Jeesus alun perin puhui asiasta (On hyvä huomata, että edellinen ennustus lausuttiin kahdelletoista tavalliselle opetuslapselle Israelissa. Kovin moni olisi tuskin odottanut, että sama sanoma tulisi leviämään kaikkeen maailmaan ja kaikkien kansojen keskuuteen. Nyt merkin toteutuminen alkaa kuitenkin olla loppusuoralla.). On odotettavissa, että Jumala tulee liikkumaan myös muilla alueilla, joissa nykyään on hengellisesti kuiva tilanne. Mm. Eurooppa on sellainen alue. Evankeliumi tulee varmasti sielläkin kuten kaikilla alueilla leviämään voimakkaasti ennen Jeesuksen Kristuksen paluuta. Niin tulee varmasti tapahtumaan, jotta Jeesuksen profetia täyttyy.

 

Kristinuskon painopiste on siirtynyt etelään

 

Euroopassa on levinnyt laajalle näkemys kristinuskosta hiljalleen surkastuvana uskontona. Koko maailmaa koskevat tilastot kertovat kuitenkin päinvastaisesta suunnasta: kristinusko näyttää kasvavan voimakkaasti länsimaiden ulkopuolella.

   Nykyistä kristinuskon vaihetta voidaan perustellusti verrata sellaisiin käänteentekeviin vaiheisiin kirkon historiassa kuin kristinuskon leviämiseen hellenistiseen maailmaan, Euroopan "kristillistämiseen" tai uuden ajan lähetyksen alkamiseen 1500- ja 1600-luvuilla. Myös meidän aikanamme kristinuskon maantieteellinen painopiste on siirtymässä uusille alueille, tällä kertaa Afrikkaan, Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan...

   Uutta tilannetta havainnollistavat seuraavat luvut: Afrikassa kristillisiin kirkkoihin liittyy päivittäin keskimäärin 23 000 uutta jäsentä. Afrikassa on nykyisin noin 383 miljoonaa kristittyä, mikä vastaa EU:n väestömäärää...

 

 

 

 

5. Mitä tulevaisuus tuo?

  

Nälänhätä, taudit ja maanjäristykset. Kun jatketaan viimeisten päivien merkeistä, voidaan seuraavaksi ottaa esille sellaisia asioita kuin nälänhätä, taudit sekä maanjäristykset. Näiden asioiden tulisi edeltää Jeesuksen julkista tulemusta, kun hän saapuu kirkkaudessaan ja voimassaan:

 

- (Luuk 21:9-11) Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti."

10. Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan,

11. ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.

 

Näiden kolmen asian täyttymisestä voidaan tehdä ainakin seuraavanlaisia havaintoja:

 

Nälänhätään liittyen voidaan todeta, että hyvin suuri prosentti maailman ihmisistä kärsii siitä jatkuvasti, ja heidän lukumääränsä on myös lisääntynyt, joten Jeesuksen profetia pitää siltä osin paikkansa.

   Kun v. 1977 keskimäärin 460 miljoonaa ihmistä meni joka ilta nukkumaan nälkäisenä Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan, on tällaisten ihmisten lukumäärä nykyään n. 800-900 miljoonaa (ks. seuraava lehtiartikkeli). Lisäksi nälänhädän seurauksiin kuolee päivittäin arviolta 30 000 - 40 000 ihmistä, mikä on valtava lukumäärä. Se on valtava määrä, koska jos jossain katastrofissa, luonnononnettomuudessa tai sotatilanteessa kuolisi sama lukumäärä ihmisiä pelkästään yhtenä päivänä, kiinnitettäisiin siihen varmasti huomiota. Siitä tehtäisiin suuret otsikot. Sen sijaan vähitellen vaikuttavaan nälänhätään ei osata reagoida samalla tavalla. Se saatetaan jättää huomiotta.

   Seuraava lehtiartikkeli (Etelä-Suomen sanomat 26.11.2003) puhuu nälänhädän vakavuudesta ja yleisyydestä. Siinä osoitetaan, miten monia se lopulta koskettaa. Syinä nälänhätiin ovat useimmiten sodat (Yksi suurimmista syistä. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana jokainen sotaan osallistunut maa joutui ainakin jollain tavalla kärsimään ruuan puutteesta ja nälästä. Monet ruuat olivat kortilla ja säännösteltävinä.), väestönkasvu (Kun vuonna 1850 väkiluku oli n. yksi miljardi, on se nyt jo yli kuusi miljardia) sekä kuivuus ja katovuodet:

 

YK:n ruokajärjestö FAO:

Nälkä yleistyy yhä

 

YK:n ruokajärjestö FAO varoitti tiistaina, että aliravitsemuksesta kärsivien ihmisten määrä on jälleen kääntynyt nousuun, kun se vielä 1990-luvun ensimmäisellä puoliskolla oli vähenemässä. Näillä näkymin Maailman ruokahuippukouksen tavoite, nälkäisten määrän puolittaminen vuoteen 2015 mennessä, jää haaveeksi.

   FAO sanoo vuotuisessa nälkäraportissaan, että nälkää näkevien määrä lisääntyi 18 miljoonalla kaudella 1999-2001 edellisestä vertailukaudesta 1995-1997. Nälkäisiä on maailmassa FAO:n arvion mukaan nyt 842 miljoonaa.

   Selonteon mukaan kyseessä on selvä takaisku sodassa nälkää vastaan.

   Nälkää näkee arviolta 798 miljoonaa ihmistä kehitysmaissa, kymmenen miljoonaa teollisuusmaissa ja 34 miljoonaa niin sanotuissa siirtymäkauden maissa.

   Kehitysmaiden tilanne on muuttumassa entistä heikommaksi.

   - Meidän on kysyttävä itseltämme, miksi näin on käynyt, FAO:n pääjohtaja Jacques Diouf sanoo raportin esipuheessa...

 

Taudit. Erilaiset rutot eli kulkutaudit liittyvät Jeesuksen sanojen mukaan viimeisten päivien merkkeihin. Hänen mukaansa niitä tulisi esiintymään monin paikoin.

   Entä tämän merkin toteutuminen? Mitä siitä on toteutunut?

   Ainakin AIDS on todellinen vitsaus laajoilla alueilla. Sen vakavuuden osoittaa, että siihen on tähän mennessä kuollut n. 27 miljoonaa ihmistä ja arviolta 65 miljoonaa ihmistä on saanut HIV-tartunnan. Kun otetaan huomioon, että ensimmäisen maailmansodan seurauksena sai surmansa n. 20 miljoonaa ihmistä ja toisen maailmansodan 60 miljoonaa, saavat luvut oikeat mittasuhteensa. Ne osoittavat, ettei AIDS ole mikään sivuutettavissa oleva pikkuasia. Se vaikuttaa satojen miljoonien ihmisten elämään. Jos asiaan ei tule pikaisesti korjausta, pahenee tautitilanne edelleen kuten seuraavassa lehtiartikkelissa (Etelä-Suomen sanomat 26.11.2003) osoitetaan. Sen edistymistä auttavat ainakin likaiset neulat huumeiden käytössä sekä suojaamaton seksi:

 

Aids-epidemia pahenee edelleen

Afrikan lisäksi Aasia ja entisen Neuvostoliiton osat uhattuina

 

YK-järjestöt varoittivat tiistaina, että aids-epidemia pahenee edelleen maailmalla. Hälyttävin tilanne on yhä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, mutta epidemian pelätään riistäytyvän käsistä myös joissakin Aasian ja entisen Neuvostoliiton maissa.

   Unaids ja Maailman terveysjärjestö WHO arvioivat yhteisessä vuosiraportissaan, että maailmassa oli vuonna 2003 noin 40 miljoonaa hiv/aidsin kantajaa. Heistä noin 2,5 miljoonaa on alle 15-vuotiaita lapsia. Noin viisi miljoonaa ihmistä sai tartunnan vuonna 2003 ja yli kolme miljoonaa kuoli sairauteen.

   - Aids-epidemia jatkaa laajenemistaan -- emme ole saavuttaneet rajaa vielä, sanoi Unaidsin johtaja Peter Piot.

   ... Vuosiraportissa varoitetaan, että uusi tartunta-aalto uhkaa Kiinaa, Intiaa, Indonesiaa sekä eräitä itäisen Euroopan maita.

   - On olemassa lisääntyvässä määrin varoitusmerkkejä siitä, että useita Aasian maita uhkaa vakava hiv-tartunta-aalto.

   Raportin mukaan uhkatekijöinä ovat suonensisäisten huumeidenkäyttö sekä suojaamaton seksi.

   YK-järjestöt mainitsevat erityisesti Kiinan, Intian ja Indonesian, joissa asuu noin 40 prosenttia koko maailman väestöstä. Ne ovat siinä pisteessä, jossa tartunnat voivat hypähtää pienistä riskiryhmistä valtavirtaan, järjestöt varoittivat...

 

Kulkutautien ja AIDS:in lisäksi on muitakin suuria uhkakuvia. Eräs uhka ovat biologiset aseet, kun ihminen itse levittää kulkutauteja muiden keskuuteen. Tämä uhka voi olla todellinen, jos Hitlerin tapainen henkilö pääsee valtaan tai jokin terroristiryhmä saa näitä tuotteita haltuunsa.

   Edellytykset tällaiselle sodankäynnille ovat ainakin olemassa, koska useiden maiden laboratorioissa on jo vuosikausia kehitelty biologisia ja kemiallisia aseita. Mikäli tällainen sodankäynti pääsisi alkamaan, voisi sen kautta levitä hirvittäviä kulkutautien siemeniä ihmisten keskuuteen. Sen seurauksena joutuisivat kärsimään, eivät vain sotivat, vaan laajemmatkin kansankerrokset. On mahdollista, että sillä tavalla saa alkunsa osa niistä rutoista, joista Jeesus etukäteen mainitsi:

 

USA:n entinen puolustusministeri William Cohen totesi vuonna 1997 seuraavaa: "Kun tekniikka on edistynyt, maailma pienentynyt ja rajojen merkitys vähentynyt, mahdollisuudet päästää laajassa mitassa valloilleen sairauksia, kuolemaa ja tuhoa ovat nykyään paljon entistä suuremmat. Joku yksittäinen mielenvikainen tai ryhmä fanaatikkoja voi pullollisella kemikaaleja, erällä taudinaiheuttajabakteereja tai alkeellisella ydinpommilla uhata tai tappaa ilkeyttään kymmeniätuhansia ihmisiä yhdellä kertaa. (16)

 

Maanjäristykset ovat asioita, jotka Jeesus liitti viimeisinä päivinä esiintyviin synnytystuskiin. Niidenkin suhteen on kuten nälänhädän ja ruton; niitä ei tavata kaikkialla ja jatkuvasti, vaan "monin paikoin" ja välillä voi olla helpompaa kuten synnytystuskien kohdalla.

   Maanjäristysten vahingollisuuden tekee entistä todennäköisemmiksi pelkästään se tosiasia, että tiheä kaupunkiasutus on laajentunut suuremmaksi kuin koskaan ennen. Vaikka järistyksiä ei esiintyisikään yhtään useammin kuin aiemmin, on niiden tuhoava vaikutus entistä todennäköisempi kaupunkiasutuksen vuoksi. Varmasti suurimmat katastrofit ovat vielä kokematta, kuten seuraava lainaus osoittaa:

 

"On lähestulkoon varmaa, että tulevina vuosina tapahtuu suuria, ennennäkemättömiä katastrofeja", totesi Roger Bilham Kansainvälisen geodesian ja geofysiikan liiton kokouksessa. "Yli miljoonaan nousevat hengenmenetykset eivät ole lainkaan yliammuttuja, kun tiedämme, että 50 prosenttia jonkin kaupungin asukkaista saattaa menettää henkensä yhdessä ainoassa maanjäristyksessä." Vaikka suuret maanjäristykset "ovatkin viime vuosikymmeninä säästäneet maailman urbaanit keskukset, ei tällainen suuntaus jatku ikuisesti", totesi Bilham. (17)

 

Myös Ilmestyskirjassa puhutaan jättijäristyksestä, jonka tuhot ovat katastrofimaiset. Sanotaan, ettei sen vertaista ole ollut ihmisten maan päällä olon aikana, ja että kansojen kaupungit kukistuvat eikä vuoria enää ole. Kyseessä on todella suuren mittaluokan maanjäristys ja se tapahtuu ilmeisesti hyvin lähellä Jeesuksen tulemusta:

 

- (Ilm 16:18,20): Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat... Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut.

 

Saastuminen. Eräs niistä asioista, joihin kirjoituksissa ohimennen viitataan, on saastuminen. Jesajan kirjassa puhutaan siitä, samoin Ilmestyskirjassa puhutaan maan turmelemisesta (Ilm 11:18: ... ja turmella ne, jotka maan turmelevat."):

 

- (Jes 24:5,6) Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.

6. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

 

Mitä tulee tämän asian toteutumiseen, voidaan todeta muutoksen 300 vuoden takaiseen aikaan olevan huomattava. 1700-luvun alussa ei ehkä olisi millään voinut uskoa, että maa voisi joskus saastua, mutta nyt, 300 vuotta myöhemmin, sama asia on todellisuutta monilla alueilla teollisen vallankumouksen myötä.

   Kun ihminen alun perin asetettiin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä (1 Moos 2:15: Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.) ja kun maapallo oli puhdas, on tilanne muuttunut radikaalisti siitä viimeisten vuosisatojen aikana. Saastetta on tullut melkein joka puolelle, koko ajan yhä enemmän.

   Katsomme joitakin sellaisia merkkejä, jotka osoittavat tämän asian kehittymistä:

 

• 1700-luvun alussa ei ollut nykyisenkaltaista teollisuutta, joka olisi tuottanut ilmansaasteita ja tuhonnut laajoilta alueilta metsiä happosateiden ja rikkipäästöjen takia.

   Nykyään fossiilisten polttoaineiden päästöt vuotta kohden ovat miljardeja tonneja.

 

• 1700-luvulla ei ollut ilmaa saastuttavia autoja, vaan kulkuvälineinä olivat mm. hevoset. Eräissä maailman suurkaupungeissa on saaste autojen ja teollisuuden takia voinut olla niin suuri, että päivällä on täytynyt sytyttää valot voidakseen ajaa turvallisesti. Joillakin alueilla autoilua on jouduttu rajoittamaan liiallisen savusumun takia.

 

• 1700-luvulla meret ja vedet olivat suhteellisen puhtaita, mutta nykyään vesien saastuminen on todellisuutta, koska viemärijätettä sekä öljyä ja kemikaaleja kulkeutuu jatkuvasti meriin. Esim. öljytankkerin karilleajo, joita yleensä tapahtuu muutama vuosittain, voi aiheuttaa laajoja ympäristövahinkoja.

   Yksi suuri ongelma on myös muovijätteen räjähdysmäinen lisääntyminen merissä. Muovipussit ja huonosti hajoavat muovijalosteet ovat täyttäneet meret ja ovat vaara kaloille.

 

• 1700-luvulla ei ollut nykyisenkaltaisia kaatopaikkoja, joita saattaa nykyään olla jokaisen kaupungin ja kunnan ympärillä useampia (kun kaupunkeja ja kuntia on yhteensä kymmeniä-satojatuhansia, on kaatopaikkojakin vähintään saman verran.) Niissä saattaa esiintyä huonosti hajoavia aineita, ympäristömyrkkyjä, kemikaaleja ja varsinkin muovijalosteita kuten muovipusseja, jotka tulivat yleiseksi vasta öljyteollisuuden myötä. Lisäksi kaatopaikat ovat vaara pohjavedelle eli hyvälaatuiselle juomavedelle, koska kemikaalit saattavat valua sen sekaan.

 

• 1700-luvulla ei esiintynyt peltojen teholannoitusta eikä torjunta- ja lisäaineiden käyttöä, jotka nykyään ovat eräs syy vesistöjen rehevöitymiseen sekä pohjavesien saastumiseen.

 

• 1700-luvulla ei ollut ydinkokeiden saastuttamia alueita tai ydinonnettomuuksia kuten Tshernobyl, joka saastutti maata laajoilla alueilla. Ei ollut ongelmia myöskään sen kanssa, mitä tehdä ydinjätteille, joita ydinvoimaloista tulee. Nämä ovat vasta 1900-luvulla esiin tulleita uusia ongelmia ja osoitus siitä, miten saastuminen on edennyt.

 

Sodat

 

- (Matt 24:6-8) Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.

7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

 

Yksi lopunajan merkeistä ovat sodat, joissa "kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan". Jeesus sanoi, että ihmiset kuulisivat sotien ja kapinain melskettä ja että niiden täytyisi tapahtua, mutta loppu ei tulisi vielä heti (Luuk 21:9,10).

   Entä tämän merkin toteutuminen? Kahta ensimmäistä maailmansotaa voidaan pitää eräänlaisina merkkipaaluina, koska ne olivat niin laajoja ja koska "kansat ja valtakunnat nousivat toisiaan vastaan" niissä. Toisen maailmansodan - historian siihen asti tuhoisimman sodan - laajuudesta tiedetään, että silloin sotajoukoissa palveli arviolta 93 miljoonaa ihmistä ja siihen osallistui jopa 42 valtakuntaa, joiden väkiluku käsitti n. 94 % maailman väestöstä. Myös ensimmäinen maailmansota oli laaja, koska siinä oli sotilaita 50-60 miljoonaa ja siihen osallistui n. 40 maata.

   Lisäksi Toinen maailmansota oli sen verran totaalinen, että se kohdistui sotilaiden lisäksi siviiliväestöön; rintamalinjat kulkivat usein tavallisen väestön keskellä. Esim. entisen Neuvostoliiton siviiliväestöstä joutui uhreiksi jopa 20 miljoonaa ihmistä, joka on valtava lukumäärä. Itse sodan kokonaisuhrien lukumäärä oli myös ennenkuulumaton, n. 60 miljoonaa, kun se ensimmäisessä maailmansodassa oli kolme kertaa vähemmän, n. 20 miljoonaa. Tähän vaikutti sotaan osallistuneiden maiden lukuisuus, mutta myös yhä teknisemmät ja tehokkaammat aseet, joiden tuhovaikutus oli entistä suurempi (yhä tehokkaammat pommikoneet, panssarivaunut, sukellusveneet ja tykit...)

   Valitettavasti sodat maailmassa eivät kuitenkaan loppuneet viimeisen maailmansodan jälkeen. Vaikka Euroopassa, toisen maailmansodan päänäyttämöllä, on ollut suhteellisen rauhallista viime vuosikymmeninä, on muualla maailmassa ollut satoja sotia ja selkkauksia, joissa on kuollut miljoonia ihmisiä (Iranin ja Irakin sota, Afganistan, Vietnam, Koreoiden sota, Timor, Ruanda, Algeria, Sudan, entinen Jugoslavia...). Artikkeli Washington Post-lehdestä puhuu samasta asiasta ja kuolonuhrien määrästä näissä selkkauksissa:

 

Kahdennenkymmenennen vuosisadan sodat ovat olleet "totaalisia sotia"; niitä on käyty yhtä lailla siviilejä kuin sotilaitakin vastaan... Näihin sotiin verrattuna muinaiset barbaariset sodat olivat pelkkiä katutappeluita.

   Toisen maailmansodan jälkeen, jonka oletettiin "lopettavan kaikki sodat", on ollut yli 150 isompaa sotaa (konflikteja, joissa vuoden aikana on kuollut yli 1000 henkeä) ja satoja pienempiä sotia, aseellisia kapinoita ja vallankumouksia. Toisen maailmansodan päätyttyä aseellisissa selkkauksissa on yli 23 142 000 ihmistä menettänyt henkensä. (18)

 

Käytetäänkö ydinaseita? Vaikka aikaisemmat maailmansodat ovat olleet tuhoisia ja niissä on kuollut miljoonia ihmisiä, näyttäisi Raamatun mukaan siltä, että tulevina päivinä käytäisiin vieläkin tuhoisampia sotia, sellaisia, joissa käytetään ydinaseita ja todennäköisesti myös kemiallisia ja biologisia aseita. Kun katsomme kirjoituksia tältä alueelta, puhutaan niissä laajemmista tuhoista maapallon ja ihmisen kohdalla kuin mitä aikaisemmat sodat tuottivat ja mitä eivät pelkät konetuliaseet saa aikaan. Niiden pitäisi tapahtua ilmeisesti juuri ennen Jeesuksen paluuta kirkkaudessaan ja voimassaan.

   Samoista jakeista käy selville käytävien sotien laajuus. Niissä puhutaan Eufratin toiselta puolen eli idästä (Ilm 16:12, 9:14-16) tulevasta 200 miljoonan miehen armeijasta, jota lukumäärää Johannes, näyn saaja, saattoi varmasti suuresti ihmetellä. Hänen aikanaan ei ollut edes olemassa niin paljoa ihmisiä. Tällainen armeija tulee kuitenkin Ilmestyskirjan mukaan esiintymään ja kulkemaan Eufratin yli, idästä päin:

 

- (Ilm 9:14-16) ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella."

15. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.

16. Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta; minä kuulin niiden luvun.

 

Mitä sitten tulee ydinaseisiin, on niiden uhka todellinen, eikä sitä kannata väheksyä. Monilla kansoilla on nykyään hallussaan ydinpommi tai ainakin edellytykset sen tekemiseen, ja jos tällainen joutuu jonkun terroristiryhmän tai arvaamattoman hallitsijan haltuun - jonkun Hitlerin tapaisen henkilön - voi se saada aikaan jopa kolmannen maailmansodan tai ainakin laajamittaisen tuhon. Mitä tahansa on odotettavissa.

   Toinen syy olla pessimistinen on se, että historia usein toistaa itseään eikä siitä opita välttämättä mitään, ainakaan sotien osalta. Kun asevarustelun kautta on kasvatettu yhä suurempia asevarastoja ja ne ovat entistä tehokkaampia ja tuhoisampia, on mahdollista, että niitä myös käytetään tiukan paikan tullessa. Näinhän tapahtui myös toisen maailmansodan aikana, kun Yhdysvallat otti ensimmäisenä käyttöön, elokuussa 1945, atomipommit, joita pudotettiin Hiroshimaan ja Nagasakiin. Varmasti Hitler olisi käyttänyt samoja aseita jo aiemmin, jos ne olisivat olleet hänen käytössään.

   Aiomme katsoa muutamia Raamatun mahdollisia viittauksia ydinaseisiin. Joissakin näistä paikoista voi olla kyse esim. meteoriiteista tai yliluonnollisista asioista, mutta ainakin useimmissa niistä on vahvoja yhtymäkohtia niihin ilmiöihin, joita ydinaseet ja vetypommit yleensä synnyttävät: 

 

Vähän jää ihmisiä jäljelle

 

- (Jes 24:5,6) Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.

6. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

 

- (Matt 24:21,22) Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.

22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

 

Eräs mahdollinen viittaus siihen, että viimeisinä päivinä käytetään ydinaseita eikä vain käsiaseita tai keihäitä, on se, että silloin on suuri ahdistus ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Aiemmin, esim. Jesajan aikana, olisi tällaista ajatusta koko ihmiskunnan lähes täydellisestä katoamisesta pidetty utopistisena, mutta nykyään se on mahdollista, koska ydinasevaltioita on paljon ja koska ne voivat tuhota elämän maapallolta moneen kertaan. Lisäksi nykyiset ydin- ja vetypommit ovat tuhansia kertoja voimakkaampia kuin Hiroshiman ja Nagasakin tuhonneet pommit, joten uhkakuvan toteutuminen on käytännössä mahdollista.

 

Savupatsaat

 

- (Jooel 2:28-31) Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.

29. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.

30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;

31. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.

 

Toinen mahdollinen viittaus ydinräjäytyksiin ovat tuli- ja savupatsaat, joista Jooelin kirjassa puhutaan. Tällaiset patsaat ovat tavallisia ydinräjäytyksissä ja niitä esiintyi Hiroshimaankin pudotetun pommin yhteydessä kuten seuraava lainaus osoittaa.

   Lisäksi vetypommikokeissa on havaittu jopa yli 40 kilometrin korkuisia ja sienimäisiä savupatsaita. Vertailukohtana suurimmat tulivuorenpurkauksissa mitatut savupatsaat ovat olleet vain kolmen kilometrin korkuisia:

 

"... Kaikki muuttui aivan valkoiseksi silmissäni", sanoi eversti Tibbets. "Hulmuavan valonlieskan jälkeen, joka oli suurin, mitä maan päällä on havaittu, tuli pauhina, joka kuului satojen mailien päähän... 'Enola Gay'-laivassa olevat miehet saattoivat selvästi havaita valtavan savupilarin yli sadan mailin päästä". "Se vaikutti niin jykevältä, että sillä olisi luullut voivan kävellä", sanoi eräs miehistä.

   ... Vielä eräs silminnäkijä, kapteeni Parson, kertoo:

   "Se oli hirvittävä näky. Valtava savupilvi peitti kaiken. Tämän sienenmuotoisen, tiiviin, purppuranharmaan massan juurella kiehui ja tärisi. Niin, minusta tuntui, että kaikki kiehui tuolla alueella, jonka halkaisija oli useita satoja maileja. Äkkiä irtosi valtava valkoinen pilvi sienen yläosasta ja nousi ilmaan. Sitten kohosi vielä yksi pilvi. Näytti siltä, kuin se olisi ajanut takaa ensimmäistä. Sitten alkoi ikäänkuin kiehua sienen yläosassakin..." (19)  

 

Auringon pimeneminen ja kuun verestäminen

 

- (Jooel 2:30,31) Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;

31. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.

 

- (Ilm 6:12-14) Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,

13. ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,

14. ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.

 

- (Ilm 8:12) Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin myös yö.

 

- (Luuk 21:25,26) Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.

26. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.

 

- (Mark 13:24-26) Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa,

25. ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät.

26. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella.

 

Koska savupatsaat ovat tavallisia ydinräjäytyksessä, saisivat ne aikaan auringon pimenemisen ja kuun verestämisen, vähän samalla tavalla kuin metsäpaloissa ja tulivuorenpurkauksissa voi tapahtua. Esim. Krakataun tulivuoren purkautuminen v. 1883 vähensi auringonvalon määrää jopa Euroopassa asti ja värjäsi auringonlaskuja pitkäksi aikaa.

   Pelkästään yhden megatonnin (lähes 1000 kertaa voimakkaampi kuin Hiroshimaan pudotettu pommi) suuruusluokkaa oleva pommi voisi aiheuttaa sen, että miljoonia tonneja maata ja kiveä nousisi pölynä ilmaan ja pimittäisi auringon valon. Jos samanlaisia pommeja laukaistaan useampia, on vaikutus tietysti vieläkin laajempi koko maapallolla. Silloin aurinko voi "mennä mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttua kokonaan kuin vereksi".

 

Kuumuus

 

- (Jes 24:5,6) Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.

6. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

 

- (Ilm 8:7) Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi.

 

Kuumuus, joka esiintyy ydinräjäytyksessä, on yksi niiden tunnuspiirre, koska ydinkokeissa on mitattu jopa miljoonien asteiden lämpötiloja, samanlaisia, joita vallitsee auringon sisällä. Lisäksi on laskettu, että 50 megatonnin suuruusluokkaa olevan pommin vaikutus ja kuumuus olisi niin suuri, että se aiheuttaisi toisen asteen palovammoja jopa 60 kilometrin päässä sekä aiheuttaisi ihmisille näönmenetyksen 1,6 miljoonan neliökilometrin alueella. Jos tällaisia pommeja laukaistaan useampia, voi siitä olla juuri se Ilmestyskirjan mainitsema seuraus, eli että ruoho ja puut palaisivat laajoilla alueilla.

 

Lihan mätäneminen

 

- (Sak 14:12,13) Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa.

13. Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan.

 

Ehkä pahin kuvaus - lihan mätäneminen - mahdollisen ydinsodan seurauksista on kerrottu Sakarjan kirjassa. Se koskee niitä kansoja, jotka ovat hyökänneet Jerusalemiin viimeisinä päivinä. Hiroshimassa tapahtui samoin kuten seuraavasta lainauksesta käy selville:

 

"En tiedä, moniako kohtasin. He olivat palaneita vyötäröstä ylöspäin, ja mistä iho alkoi kuoriutua pois, siellä liha oli kosteaa ja löyhää. Joillakin ei ollut lainkaan kasvoja. Heidän silmänsä ja nenänsä olivat palaneet pois." Muuan toinen silminnäkijä kertoi: "Ennen yön saapumista he alkoivat haista pahalle." (20)

 

Rakeet

 

- (Ilm 8:7) Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi.

 

- (Ilm 16:17-21) Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut."

18. Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä.

19. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan.

20. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut.

21. Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri.

 

Yksi mahdollinen seuraus ydinräjäytyksistä ovat rakeet. Kun ydinpommi pudotettiin Hiroshimaan v. 1945, seurasi siitä äkkinäinen raekuuro. Samoin Bikini-saarten ydinkokeissa tapahtui näin. Thoralf Gilbrant on ottanut esille tämän ydinaseiden käytön yhden mahdollisen seurauksen:

 

Myös näin tulee tapahtumaan atomiräjähdyksessä. Bikini-saarten ydinkokeissa koealueen lentotukialuksien kansiin muodostui ihmispään kokoisia reikiä. Aluksi ei ymmärretty, miten ne olivat muodostuneet, mutta tutkimukset osoittivat ne raesateen aiheuttamiksi. Kymmenen miljoonaa tonnia vettä oli singottu korkealle ilmakehään. Värivalokuva osoitti, kuinka lämpimät, kosteat kaasulajit olivat jäähtyneet kuuden kilometrin korkeudessa ja muuttuneet jääksi. Miljoonia kiloja jäätä tai rakeita, kuten Johannes nimittää niitä, putosi Bikini-saarten alueelle. Ilmestyskirjan rakeet on jo nähty toiminnassaan. On vaikeaa kuvitella millaista pelottavaa jälkeä nämä rakeet tekevät pudotessaan asutuskeskuksiin atomisodassa. (21)

 

Ilmakehän kääriytyminen kokoon

 

- (Ilm 6:12-15) Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,

13. ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raaka-leensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,

14. ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.

15. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin

 

Yksi seuraus ydinräjäytyksistä on ilmakehän kääriytyminen kokoon. Tällöin ilmamassa työntyy rajusti sivuun aiheuttaen tyhjiön, ja sitten yhtäkkiä tapahtuu, että sama ilmamassa palaa takaisin paikalleen. Tämä raju liikehdintä, joka tapahtuu ilmakehässä, on yksi tavallisimmista ja tuhoa aikaansaavimmista ydinräjäytyksen vaikutuksista.

 

 

 

 

6. Israel profetiassa

  

Useimmat edellä käsitellyistä, Jeesuksen tulemusta edeltävistä, merkeistä liittyvät yhteiskunnan ja luonnon tilaan viimeisinä päivinä. Ne liittyvät siihen, millaisessa tilassa ihmiskunta ja luonto olisivat Jeesuksen saapuessa kirkkaudessaan ja voimassaan maan päälle. Todettiin myös, että useimmat näistä merkeistä ovat jo toteutuneet tai parhaillaan toteutumassa, osoittaen profeetallisen sanan paikkansapitävyyden.

   Eräs tärkeä merkki on Israelin valtion uudelleensyntyminen 14. toukokuuta 1948 sekä juutalaisten paluu sinne. Kun vuosina 70 ja 135 jKr. tapahtui Jerusalemin ja sen temppelin hävitys sekä juutalaisten karkotus maastaan, joutuivat he siitä lähtien olemaan ilman omaa kotimaata. Taukoa, kun he joutuivat elämään muiden kansojen parissa, kesti lähes 2000 vuotta. Heidän maataan miehittivät sinä aikana mm. roomalaiset, arabit, eurooppalaiset, turkkilaiset ja britit, jotka vuorotellen olivat vallassa.

   Seuraavassa tutkitaan Israelin paluuseen ja hajaannukseen liittyviä raamatunkohtia. Tarkoitus on osoittaa, miten vanhat ennustukset, joista toiset on lausuttu jo lähes 3500 vuotta sitten, ovat saaneet täyttymyksensä.

 

Hajaannus. Tosiasia, mikä voidaan havaita, on Israelin valtion uudelleensyntyminen ja että useat juutalaiset ovat asettuneet asumaan maahan. Nämä tapahtumat osoittavat, miten useat vanhat profetiat, joita aiotaan myöhemmin käsitellä, ovat saaneet täyttymyksensä. Sellaisia profetioita on useita samantyylisiä.

   Ennen paluusta kertovia Raamatun kohtia aiomme kuitenkin tutkia hajaannukseen liittyviä ennustuksia, joita niitäkin on paljon. Ne käsittelevät juutalaisten hajaannusta kansojen sekaan, jota ei varmastikaan voi kukaan kiistää, koska heitä nykyään tavataan ympäri maailmaa melkein kaikista maailman kansoista. Seuraavat Mooseksen ja Jeesuksen sanat viittaavat osuvasti heidän hajaannukseensa:

 

- (5 Moos 28:63-65) Ja niinkuin Herra ennen iloitsi teistä, siitä, että teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin iloitsee teistä, siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät. Ja teidät temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan omaksesi.

64. Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä.

65. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun.

- (Luuk 21:23,24) Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;

24. ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

 

Toinen merkittävä piirre on se, että juutalaiset ovat koko ajan, 2000 vuoden ajan, säilyttäneet oman identiteettinsä - asia, joka on sikäli merkillinen, että kun muiden kansojen jäsenet ovat asettuneet vieraiden kansojen keskuuteen, ovat he yleensä jo kolmannessa polvessa menettäneet oman kansallisuutensa ja sulautuneet ympäristöönsä. Näin ei ole tapahtunut juutalaisten kohdalla. Sitä ei voi varmastikaan selittää millään muulla kuin sillä, että "Jumalan käsi" ja oma suunnitelma on ollut kaiken takana ja että hän on sallinut niin tapahtua.

 

Syntivelka hajaannuksen syynä. Kun etsitään syytä, miksi juutalaiset joutuivat diasporaan, hajaannukseen kaikkien maailman kansojen sekaan v. 70 jKr. sekä jo paljon sitä aiemmin Baabeliin n. 600 eKr., löytyy molempiin onnettomiin asioihin yksinkertainen selitys: syntivelka. Se oli sama asia, joka oli Sodoman ja Gomorran sekä lapsiansa tuhonneen kanaanilaisten onnettomuuden takana (kanaalilaisista 5 Moos 12:31 kertoo: Älä tee niin Herraa, sinun Jumalaasi, kohtaan, sillä kaikkea, mikä on Herralle kauhistus ja mitä hän vihaa, he ovat tehneet palvellessaan jumaliansa: omia poikiansakin ja tyttäriänsä he ovat jumalillensa polttaneet.):

 

- (1 Moos 19:15) Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden."

 

- (1 Moos 15:16) Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin; sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi."

 

- (3 Moos 26:38,39,43) Ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät.

39. Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden; ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niinkuin nekin.

43. Mutta ensin tulkoon maa tyhjäksi heistä ja saakoon hyvityksen sapateistansa olemalla autiona, niin kauan kuin he ovat poissa; ja he sovittakoot syntivelkansa sentähden, juuri sentähden, että he hylkäsivät minun säädökseni ja että heidän sielunsa vieroi minun käskyjäni.

 

Israelia kohdanneet tuhot eivät siis tapahtuneet sattumalta. Kaiken lähtökohta oli se, että ihmisten synnit ja pahuus olivat ylittäneet määrätyn rajan. Se tuotti onnettomuuden. He olivat vuosikymmenien ja vuosisatojen ajan koonneet syntiä synnin päälle (Jes 30:1: Voi uppiniskaisia lapsia, sanoo Herra, jotka pitävät neuvoa, mikä ei ole minusta, ja hierovat liittoa ilman minun henkeäni, kooten syntiä synnin päälle) ja tehneet yhä pahemmin kuin isänsä (Jer 16:12: Ja te olette tehneet pahemmin kuin teidän isänne, ja katso, te vaellatte kukin pahan sydämenne paatumuksessa, kuulematta minua.), kunnes lopulta Jumalan pitkämielisyys loppui. Hän otti varjeluksensa kansan päältä. Jopa historioitsija Josefus puhui oman aikansa sukupolven syntisyydestä ja ateistisuudesta ja miksi tuho kohtasi sitä juuri silloin. Hän kirjoitti:

 

"Oli kohtalon sallimus, joka määräsi tuhon näin olevan. Välttämättä se kohtasi, sekä eläviä että elottomia, paikkojakin. Kuitenkaan ei voi olla ihmettelemättä tämän ajankohdan tarkkuutta, miten se on suhteutettu: tuho tapahtui saman kuukauden samana päivänä... kuin aikaisemmin babylonialaiset polttivat pyhän huoneen." (22)

 

"Oletan, että jos roomalaisten hyökkäys näitä roistoja vastaan olisi viipynyt, niin maa olisi auennut ja niellyt kitaansa tämän kaupungin, tai olisi tapahtunut hukuttava tulva, tai muuten olisi tuhouduttu ukonilman tuleen ja tulikiveen, niinkuin aikoinaan Sodoman maa tuhoutui. Tämä sukupolvi oli paljon ateistisempaa kuin aikoinaan Sodoman rangaistuksessa tuhoutuneet; ja silloinkin koko kansa tuhoutui mielettömyytensä tähden." (23)

  

Huomattavaa myös on, että molemmissa tapauksissa kansaa oli varoitettu jo vuosikymmeniä etukäteen. Jeesus varoitti neljäkymmentä vuotta aiemmin, mitä tulisi käymään sen aikaiselle pahalle sukupolvelle ja Jerusalemille (Matt 23:37,38, Luuk 19:41-44). Ennen Baabelin vankeutta tapahtui samoin, mutta yleisesti ottaen näihin varoituksiin ei suhtauduttu suopeasti. Seuraavat jakeet osoittavat, miten varoituksia ei kuunneltu ja miten traaginen seuraus oli synnin täyttymisellä:

 

- (2 Aikak 36:15-19,21) Ja Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti, varhaisesta alkaen, vähän väliä heille varoituksia sanansaattajainsa kautta, sillä hän sääli kansaansa ja asumustansa.

16. Mutta he pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja halveksivat hänen

sanaansa ja häpäisivät hänen profeettojansa, kunnes Herran viha hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut.

17. Niin hän toi heidän kimppuunsa kaldealaisten kuninkaan ja surmautti miekalla heidän nuoret miehensä heidän pyhäkössänsä eikä säästänyt nuorukaista eikä neitosta, ei vanhusta eikä harmaapäätä; kaikki hän antoi tämän käsiin.

18. Ja kaikki Jumalan temppelin kalut, sekä suuret että pienet, ja Herran temppelin aarteet sekä kuninkaan ja hänen päämiestensä aarteet, kaikki hän vei Baabeliin.

19. Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit revittiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset esineet hävitettiin.

21. Ja niin toteutui Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, kunnes maa oli saanut hyvityksen sapateistaan - niin kauan kuin se oli autiona, se lepäsi - kunnes seitsemänkymmentä vuotta oli kulunut.

 

Erikoinen piirre, joka voidaan nähdä historiankirjoista, on se, että molemmissa tuhoissa (606 eKr. ja 70 jKr.) myöskään luonto ei ollut suosiollinen ja puolustajien puolella. Juutalainen historioitsija Josefus teki sen havainnon, että kun Nebukadnessar sekä myöhemmin roomalaiset piirittivät Jerusalemia, oli kummallakin kerroilla hyökkääjillä runsaasti juotavaa vesilähteissä. Yleensä tilanne oli juuri päinvastainen eli lähteet olivat lähes ehtyneitä ja vettä piti säännöstellä. Tätä ei voitane pitää pelkkänä yhteensattumana. Se oli osoitus siitä, miten varjelus oli todella väistynyt kansan yltä sen syntivelan takia:

 

"Mitä tulee Tiitukseen, (roomalainen kenraali, joka tuhosi toisen temppelin v. 70 jKr.) nuo lähteet, jotka olivat aikaisemmin miltei kokonaan ehtyneet - nyt Tiituksen tultua niistä virtaa vesi runsaammin kuin milloinkaan aikaisemmin."

 

"Tiedetään, että Siilo, yhtä hyvin kuin muutkin kaupungin ulkopuoliset vesilähteet olivat siinä määrin kuivuneet, että vettä myytiin tarkasti määrätyin mitoin. Tällä hetkellä sitävastoin vettä on niin runsaasti vihollisen käyttöön, että sitä ei ole ainoastaan riittävästi juomavedeksi heille itselleen ja heidän karjalleen, vaan siitä riittää myöskin puutarhojen kasteluun."

 

"Sama merkillepantava tunnusmerkki on koettu aikaisemminkin, kun ennen mainittu kuningas Nebukadnessar kävi sotaa meitä vastaan, kun hän valloitti kaupungin ja poltatti temppelin." (24)

 

Jerusalem ja sen temppeli. Kun on kyseessä Jerusalemin ja sen temppelin tuho vuosina 606 eKr. ja 70 jKr., on molemmista ennustettu jo vuosikausia aiemmin - tämä todettiin aiemmassa kappaleessa.

   Siten, kun tutkimme varsinkin vuonna 70 jKr. tapahtunutta tuhoa, niin löytyy Raamatusta Danielin ennustus, joka on lausuttu, ei vain vuosikymmeniä, vaan jo 600 vuotta aiemmin. Siinä puhutaan, miten Jerusalem rakennetaan - näin tapahtui Baabelin vankeuden jälkeen - mutta myös siitä, miten kaupunki ja sen temppeli uudelleen tuhotaan hyökkäävän ruhtinaan toimesta. Samoin Jeesus on puhunut samasta asiasta, eli Jerusalemin ja sen temppelin tuhosta, jotka hän kohdisti juuri sen aikaiselle sukupolvelle (Matt 23:36: Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle.).

   Nämä sanat kävivät todella toteen, kun Tiitus, josta tuli myöhemmin Rooman keisari, joukkoineen marssi Jerusalemiin, piiritti kaupunkia ja pakotti sen antautumaan nälkäkuoleman uhalla. Seurauksena kaikesta oli lopulta kaupungin polttaminen, Herodeksen rakennuttaman kauniin temppelin hävittäminen ja että piirityksessä sai surmansa arviolta 1 100 000 henkilöä ja lähes 100 000 joutui vangiksi. Se on edelleen yksi historian suurimmista joukkotuhoista.

   Katsomme Danielin ja Jeesuksen lausumia ennustuksia Jerusalemin ja sen temppelin tuhosta - ennustuksia, jotka kävivät toteen vuoden 70 aikana:

 

- (Dan 9:,25,26) Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.

26. Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

 

- (Matt 23:37,38) Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.

38. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.'

 

- (Luuk 19:41-44) Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä

42. ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu.

43. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta;

44. ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut."

 

- (Luuk 21:5,6,20) Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän:

6. "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

20. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.

 

Saadaksemme käsityksen siitä, miten vuoden 70 tuho tapahtui, voimme lukea siitä Josefuksen kirjoittamien muistiinpanojen kautta. Hän oli juutalainen historioitsija, joka eli toisen temppelin ja Jerusalemin tuhon aikoihin, ja joka kirjoitti kaiken ylös. Hänen roolinsa miehityksen aikana oli sillä tavalla merkittävä, että hän kehotti maanmiehiään antautumaan, ettei vain temppeli tuhoutuisi. Hän jopa meni kapinallisten johtajan, Johanneksen, luokse kehottaen tätä tekemään niin, mutta Johannes ei kuunnellut Josefuksen neuvoa:

 

"Mutta kuitenkin, Johannes, ei ole missään tilanteessa kunniatonta katua ja korjata erehdyksensä, vaikkapa vasta viime hetkellä. Kuningas Joojakin, juutalaisten hallitsija, toimi esikuvallisesti. Ota esimerkkiä hänestä, jos sinulla on mielessäsi kaupungin pelastaminen. Kuningas Joojakin, jota vastaan Babylonian kuningas kävi sotaa, lähti omasta aloitteestaan ja antautui vapaaehtoisesti perheensä kanssa, ettei pyhäkköä jouduttaisi hylkäämään vihollisen käsiin, ja ettei hän joutuisi näkemään Jumalan huonetta tuleen sytytettynä." (25)

 

Lopulta seurauksena oli se, että temppeli poltettiin vastoin Tiituksen, tulevan keisarin tahtoa, ja että kaupunki koki hävityksen. Sitä ei enää voinut tunnistaa entisekseen. Josefus kirjoitti kaupungin tuhosta ja miten radikaalisti se oli muuttunut sen seurauksena:

 

"Ei kukaan vieras, joka oli nähnyt vanhan Juudean ja sen pääkaupungin ihastuttavan kauniit esikaupungit ja joka näki tämän hävityksen, olisi voinut pidättää kyyneleitään eikä voinut olla valittamatta kauhistuttavaa muutosta. Sillä sota oli muuttanut kaiken kauniin autioksi. Eikä kukaan, joka tunsi nämä paikat aikaisemmalta ajalta, olisi tuntenut ylipäänsä niitä enää." (26)

 

Maa autioksi. Kun hajaannus tapahtui, piti maan tulla autioksi ja saada hyvitys sapateistaan. Sen piti tapahtua kansan tottelemattomuuden ja syntivelan takia. Samaan maata ja kaupunkia koskevaan autioitumiseen ja raunioitumiseen viittaavat osuvasti seuraavat Mooseksen kirjassa olevat jakeet. Merkittävää niissä on, että ne on lausuttu jo n. 3500 vuotta sitten, josta oli vielä pitkä ajanjakso Nebukadnessarin kautta sekä myöhemmin Roomalaisten kautta tulleeseen hävitykseen:

 

- (3 Moos 26:31-34) Ja minä muutan teidän kaupunkinne raunioiksi ja hävitän teidän pyhäkkönne enkä mielisty teidän uhrienne tuoksuun.

32. Ja minä hävitän maan, niin että teidän vihollisenne, jotka siinä asuvat, siitä tyrmistyvät.

33. Mutta teidät minä hajotan kansojen sekaan ja ajan teitä takaa paljastetulla miekalla, ja teidän maanne tulee autioksi ja kaupunkinne raunioiksi.

34. Silloin maa saa hyvityksen sapateistaan, niin kauan kuin se on autiona ja te olette vihollistenne maassa. Silloin maa lepää ja saa hyvityksen sapateistaan.

 

Mitä tulee näiden jakeiden täyttymykseen, voidaan niiden todella sanoa toteutuneen. Kun Jerusalemin ja sen temppelin hävitys tapahtui 70 jKr., toteutuivat nämä profetian sanat heti paikalla, koska kaupungit raunioituivat ja maa tuli autioksi. Itseasiassa aina kun maa ja Jerusalemin kaupunki ovat olleet poissa juutalaisilta, ovat ne autioituneet ja raunioituneet, mutta heidän käsissään ne ovat kasvaneet ja menestyneet.

   Hyvän kuvan maan autiudesta antaa tunnettu kirjailija Mark Twain. Hänen kuvauksensa on 1800-luvun Galileasta:

 

"Ei ole ainoatakaan kylää koko tällä laajalla alueella. Vain kaksi tai kolme beduiinien telttaryhmää oli näkyvissä, mutta ei yhtään pysyväistä asutusta. Kymmenen mailin laajuisella alueella ei voida nähdä kymmentäkään ihmistä. Tätä aluetta koski profetia, jossa sanotaan: 'Minä saatan sinun maasi autioksi, ja sinun vihollisesi, jotka siellä asuvat, hämmästyvät sitä. Ja minä hajoitan sinut pakanain sekaan ja ojennan miekan sinun perääsi, ja sinun maasi tulee autioksi ja kaupunkisi raunioiksi.' Ei kukaan, joka seisoo hävitetyn Ain Mellahan lähellä, saata sanoa, ettei tämä ennustus olisi täyttynyt." (27)

 

Eräs suomalainen sotilas, joka v. 1917 oli kenraali Allenbyn joukkojen mukana valloittamassa maata turkkilaisvallan alta brittiläiselle imperiumille, kuvaili myös maan autiutta ja epäili sitä, voiko maa koskaan tulla asutuksi. Tämä oli vain reilut 30 v. ennen maan uudelleensyntymistä. Raamatun profetioiden maan autiudesta voi nähdä todella toteutuneen:

 

"Tähän saakka olen voinut uskoa kaiken, mitä Raamatussa sanotaan. Mutta sitä, että tänne joskus tulisivat juutalaiset kauppiaat, lääkärit tai tuomarit - Raamattuhan kertoo heidän kaikkien vielä kerran tänne palaavan - sitä minä en hevillä voi uskoa. Tämä maa, jonka valloitimme turkkilaisilta, on täysin autio, auringon polttama, täynnä hiekkaa, orjantappuroita, rämeitä, skorpioneja ja käärmeitä. Ei täällä voi kukaan koskaan asua." (28)

 

Pistopuheeksi. Kun Raamatussa on etukäteen ennustettu juutalaiskansan hajaannus maailman kansojen keskuuteen, tulisi yksi hajaannuksen seuraus olemaan se, että kansa joutuisi pistopuheeksi, sananparreksi ja eikä se löytäisi rauhaa muissa maissa. Siihen viitataan selkeästi Mooseksen kirjassa jo n. 3500 vuotta sitten.

   Mitä sitten tulee näiden jakeiden täyttymykseen, eivät ne voisi paremmin osua kohdalleen tai paremmin kuvata sitä maanpakolaisuuden aikaa, joka on kestänyt vuodesta 70 jKr. aina näihin päiviin asti. Vaikka sanat ovat 3500 vuoden takaa, lausuttu jo vuosisatoja ennen hajaannusta, ovat sellaiset sanonnat kuin "vapiseva sydän, rauenneet silmät ja nääntyvä sielu" tarkka kuvaus vuosisatoja kestäneestä maanpakolaisuudesta ja sen vaikeimmista hetkistä. Niissä tiivistyvät kaikki ne vainot ja syrjintä, joita juutalaiset ovat kokeneet muissa maissa ollessaan; suurimpana Hitlerin suorittamat vainot joitakin vuosikymmeniä sitten.

 

- (5 Moos 28:37) Ja sinä tulet kauhistukseksi, sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille niille kansoille, joiden keskuuteen Herra sinut kuljettaa.

 

- (5 Moos 28:64-67) Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä.

65. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun.

66. Ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa, yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa etkä ole varma hengestäsi.

67. Aamulla sinä sanot: 'Jospa olisi ilta!' ja illalla sanot: 'Jospa olisi aamu!' - sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi.

 

Paluu. Kun Raamatussa on profetioita juutalaisen kansan hajaannuksesta muiden kansojen joukkoon, on siinä myös sanankohtia heidän paluustaan luvattuun maahan. Näitä profetioita on paljon, ja pitkän aikaa epäiltiin näiden Raamatun kohtien luotettavuutta, koska niiden toteutuminen näytti mahdottomalta. Ei saatettu uskoa tai ymmärtää, että profetiat voisivat kerran täyttyä. Niiden toteutumiselle ei näyttänyt olevan pienintäkään mahdollisuutta.

   On kuitenkin aina ollut niitä, jotka ovat uskoneet juutalaisen kansan paluuseen ja maan uudelleensyntymiseen. 1800-luvulla profetioiden tutkijoita ja profeetalliseen sanaan luottavia olivat mm. John Gumming ja James Grant. Kumpikaan heistä ei epäillyt Raamatun profetioiden luotettavuutta, vaan uskoivat kaiken tapahtuvan kirjoitusten mukaan. Heidän odotuksensa eivät menneetkään harhaan.

   John Gumming kirjoitti kirjassaan v. 1864, miten juutalaisten paluuta koskevat profetiat olivat aivan yhtä selviä kuin heidän hajottamistaan koskevat, mutta että ne eivät vielä silloin olleet täyttyneet. Hän kuitenkin uskoi, että kansa tulisi vielä kokoontumaan yhteen ja heräisi uuteen eloon:

 

"Miten on mahdollista, että vaikka heidät on hajotettu kaikkiin mahdollisiin maihin, he ovat säilyneet erillisenä kansana? Ennustukset heidän yhtymisestään ovat aivan yhtä selviä kuin heidän hajottamistaan koskevat profetiat; ne eivät vain ole vielä täyttyneet. Israelin kansan piti joutua kokonaisuudessa hävitetyksi ja hajotetuksi, mutta se tulee vielä kokoontumaan yhteen ja heräämään uuteen eloon.

   Merkillisen kansan dramaattisen historian loppunäytös on vielä näyttelemättä. Juutalaisten kansallinen elpyminen on ennustettu, mutta vielä tapahtumatta. Kuka ojentaa kätensä vaihtaakseen kulissit ja kutsuakseen näyttelijät esiin?" (29)

 

James Grant ennakoi saman asian kirjoituksessaan v. 1866, vaikka uskoikin siihen kuluvan vielä pitkän aikaa. Nyt, nykypäivänä voidaan sanoa, että tämä ajanjakso on täyttynyt ja osaltaan todistaa, miten nykyinen maailmankausi alkaa olla loppuvaiheessaan:

 

"Kristuksen henkilökohtainen paluu maan päälle ja tuhatvuotisen valtakunnan perustaminen ei voi tapahtua, ennen kuin juutalaiset ovat jälleen omassa maassaan ja Kristuksen ja juutalaisten viholliset kaikkialta maailmasta liittoutuneet yhteen ja lähteneet valloittamaan Jerusalemia. . . juutalaisten paluu Pyhään Maahan ja kaikkien näiden mahtavien armeijoiden kokoaminen vienee vielä melkoisen ajan." (30)

 

Kaikista maista. Kun lähdetään tutkimaan juutalaisen kansan paluuta luvattuun maahan, on ensinnä hyvä huomata ne Raamatun kohdat, jotka puhuvat heidän paluustaan ympäri maailmaa. Kun he alun perin joutuivat kaikkien maailman kansojen keskuuteen (5 Moos 28:64: Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, Luuk 21:24: ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan), viittaavat vastaavasti monet Raamatun kohdat siihen, miten he palaavat pohjoisesta (suuri osa juutalaisista on muuttanut varsinkin Venäjältä, Puolasta ja Saksasta), etelästä, auringon nousun ja laskun maasta (idästä ja lännestä), että myös maan neljästä äärestä ja merensaarilta. Nämä jakeet eivät millään tavalla voi liittyä paluuseen esim. Baabelista (v. 536 eKr.), koska se oli vain yksi maa ja yksi alue. Sen sijaan ne soveltuvat hyvin siihen paluuseen, joka on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana, ja jota olemme saaneet olla todistamassa, ja jolloin on palattu aina "maan neljästä äärestä" asti:

 

- (Sak 8:4-8) Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä on Jerusalemin toreilla istuva vanhuksia ja vanhoja vaimoja, sauvansa kädessään kullakin päivien paljouden vuoksi.

5. Ja kaupungin torit tulevat olemaan täynnä poikasia ja tyttösiä, jotka leikkivät sen toreilla.

6. Näin sanoo Herra Sebaot: Jos tämä onkin ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä niinä päivinä, pitäisikö sen olla ihmeellistä myös minun silmissäni, sanoo Herra Sebaot?

7. Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta.

8. Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas.

 

- (Jes 11:11,12) Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla.

12. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.

 

- (Jes 43:5,6) Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan.

6. Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä -

 

- (Jer 16:14,15) Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta',

15. vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut.' Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä.

 

- (5 Moos 30:3-5) niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut.

4. Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin.

5. Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi.

 

- (Jer 31:7,8,10,17) Sillä näin sanoo Herra: Riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa: 'Auta, Herra, kansaasi, Israelin jäännöstä.'

8. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne.

10. Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niinkuin paimen laumaansa.

17. Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra: sinun lapsesi palajavat omalle maalleen.

 

Rauniot rakennetaan. Kun juutalaiset joutuivat hajaannukseen v. 70 ja vielä vuoden 135 jälkeen, oli yksi seuraus se, että maa autioitui ja paikat raunioituivat kuten Mooseksen kirjassa oli ennustettu (3 Moos 26:31-34). Kun maa oli poissa heidän käsistään, tuli siitä sinä aikana kuin erämaa, jossa oli vaikeata asua. Epäsuotuisa tilanne vallitsi vuosisatojen ajan niin, että alueella käynyt C.F. Volnay kirjoitti v. 1787, miten "maa oli raunioitunut ja autioitunut".

   On kuitenkin monia Raamatun kohtia, jotka puhuvat ikivanhojen raunioiden rakentamisesta - raunioiden, jotka ovat olleet autioina, ei vain lyhyttä ajanjaksoa, vaan autioina polvesta toiseen. Nämä jakeet eivät voi viitata ainakaan Baabelista paluuseen, koska silloinhan paikat olivat autioina korkeintaan kahden sukupolven ajan eli n. 70 vuotta - se ei ole "polvesta polveen".

   Sen sijaan ne sopivat paremmin nykyiseen paluuseen, jossa on uudistettu "ikivanhoja raunioita" ja jolloin maa on ollut autiona jopa 1800-1900 vuotta, lähes 50 sukupolvea. Kuvaavaa on se, että useat kaupungeista on todella rakennettu uudelleen joko muinaisten kaupunkien raunioille tai sitten aivan niiden viereen. Esimerkkeinä ovat sellaiset kaupungit kuin Arad, Giilo, Beerseba, Rehovod, Beit Shemesh, Laakis...:

 

- (Jes 61:4) Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.

 

- (Hes 36:4,8-10) sentähden, Israelin vuoret, kuulkaa Herran, Herran sana: Näin sanoo Herra, Herra vuorille ja kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille, autioille raunioille ja hyljätyille kaupungeille, jotka ovat joutuneet saaliiksi ja pilkaksi muille kansoille, mitä ympärillä on.

8. Mutta te, Israelin vuoret, teette lehvänne ja kannatte hedelmänne minun kansalleni Israelille, sillä he ovat aivan lähellä, ovat tulossa.

9. Sillä katso, minä tulen teidän tykönne ja käännyn teidän puoleenne, ja teidät viljellään ja teihin kylvetään.

10. Ja minä lisään teille ihmisiä runsaasti - kaiken Israelin heimon kokonansa - ja kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan.

 

- (Jes 49:17,19,20) Sinun lapsesi tulevat rientäen; sinun hävittäjäsi ja raunioiksi-raastajasi menevät sinun luotasi pois.

18. Nosta silmäsi ja katso ympärillesi: he kokoontuvat, he tulevat sinun tykösi kaikki. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, sinä puet heidät kaikki yllesi niinkuin koristeen ja sidot heidät vyöllesi niinkuin morsian vyönsä.

19. Sillä sinä - sinun rauniosi ja autiot paikkasi, sinun hävitetty maasi - sinä käyt silloin ahtaaksi asukkaille, ja kaukana ovat ne, jotka sinua söivät.

20. Vielä saavat sinun lapsettomuutesi lapset sanoa korviesi kuullen: "Paikka on minulle ahdas, tee tilaa, että voin asua."

 

Lentäen ja laivoilla

 

- (Jes 60:4,8,9) Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi; sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan.

8. Keitä ovat nuo, jotka lentävät niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa?

9. Merensaaret odottavat minua, ja etumaisina tulevat Tarsiin-laivat tuodakseen sinun lapsesi kaukaa; hopeansa ja kultansa heillä on mukanansa Herran, sinun Jumalasi, nimelle, Israelin Pyhälle, sillä hän kirkastaa sinut.

 

Eräs piirre, joka voidaan löytää Jesajan kirjasta, on, että kansan paluu tapahtuisi lentäen ja laivoilla. Sekin on sellainen asia, jota ei voi yhdistää Baabelista paluuseen, koska se oli kuivalla maalla ja koska silloin ei ollut lentokoneita.

   Tähän liittyen on mielenkiintoista todeta, miten Jemenin juutalaisilla oli jo vuosisatojen ajan käsitys siitä, että he kerran, aikojen lopulla ja ennen Messiaan tuloa, palaisivat luvattuun maahan "suuren hopealinnun siivellä". Sen oli tuonut esille eräs heidän keskuudessaan elänyt profeetta ja tieto oli säilynyt aina nykypäivään asti. Lance Lambert selostaa profetiaa sekä kansan paluuta Irakista:

 

Kun Jemenin juutalaisten johtajilta kysyttiin, miksi he halusivat lähteä Jemenistä, nämä vastasivat, että heidän oli tullut aika palata kotiin, Israeliin. Eräs heidän keskuudestaan noussut profeetta oli satoja vuosia aikaisemmin ennustanut, että aikojen lopulla, ennen Messiaan tuloa, he kaikki siirtyisivät takaisin Luvattuun maahan suuren hopealinnun siivellä. Täsmälleen näin tapahtui. Brittihallitus antoi luvan lennättää koko jemeniläisyhteiskunnan Dakota-koneilla Palestiinaan. Urakalle annettiin nimeksi "Operaatio taikamatto". Kesäkuun 1949 ja kesäkuun 1950 välisenä aikana 43 000 Jemenin juutalaista lennätettiin Israeliin. Nykyisin Jemenissä on vain muutama juutalaisperhe.

   Tämän ilmasillan ylitti mahtavuudessa vain Irakin suuren juutalaisyhteisön lennätys vuonna 1950. Vanhalla ja keskiajalla tätä yhdyskuntaa ei voittanut oppineisuudessa, rikkaudessa ja vaikutusvallassa mikään toinen yhdyskunta. "Operaatio Ali Babaksi" nimetyn ilmasillan avulla 113 000 Irakin juutalaista kuljetettiin Israeliin. (31)

 

Jeesuksen sanat

 

- (Luuk 21:20-24) Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.

21. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.

22. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.

23. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;

24. ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

 

Yllä olevat Jeesuksen sanat viittaavat juutalaisen kansan paluuseen. Kun hän ensin ennusti Jerusalemin piirityksen, sen hävityksen, kansan kaatumisen miekan terään tai joutumisen vangeiksi sekä kansan hajaantumisen kaikkien kansojen sekaan - asiat, jotka ovat todella toteutuneet - ennusti hän myös juutalaisen kansan paluun. Jerusalem olisi pakanain tallattavana vain määrättyyn aikaan asti.

   Jälkimmäisestä asiasta, miten pakanat hallitsevat Jerusalemissa, voidaan sanoa, että niin on myös tapahtunut. Kun Jerusalem v. 70 jKr. koki piirityksen, hallitsivat kaupungissa vuoron perään roomalaiset, arabit, eurooppalaiset, turkkilaiset, britit ja muutamat muutkin kansat.

   Tilanteessa tapahtui kuitenkin muutos ensin vuonna 1948, kun maa itsenäistyi, ja heti sen jälkeen v. 1967 kuuden päivän sodassa, kun myös itäinen puolisko Jerusalemia joutui juutalaisten haltuun. Silloin, v. 1967, voitiin sanoa, että kaupunki ei ollut enää pakanain tallattavana, koska kaupunki oli juutalaisten hallinnassa. Tosin temppelialue, jossa ovat muslimien pyhät paikat, jätettiin edelleen heidän valvontaansa.

 

Autiomaa viljellään. Kun on kyseessä juutalaisten paluu isiensä maahan, ei sovi unohtaa ennustuksia ennen autiona ja erämaana olleen maan muuttumisesta tuottavaksi ja hedelmälliseksi. Ennustuksia, jotka liittyvät aiheeseen, on paljon, ja siihen viittaavat alla olevat jakeet. Merkillepantavaa jakeissa on, että ne liitetään paluun yhteyteen, jolloin kaupungit asutetaan, rauniot rakennetaan ja jolloin Daavidin sortunut maja jälleen pystytetään:

 

- (Hes 36:33-36) Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä, jona minä teidät puhdistan kaikista pahoista teoistanne, minä asutan kaupungit, ja rauniot rakennetaan jälleen,

34. ja autiomaa viljellään, sen sijaan että se on ollut autiona jokaisen ohitsekulkijan silmäin edessä.

35. Silloin sanotaan: 'Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha; ja raunioina olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja.'

36. Niin tulevat pakanakansat, joita on jäljellä teidän ympärillänne, tietämään, että minä, Herra, rakennan jälleen alasrevityn ja istutan aution: minä, Herra, olen puhunut, ja minä teen sen.

 

- (Aamos 9:11,14,15) Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä,

14. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä.

15. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.

 

- (Jes 27:6) Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä.

 

- (Hes 36:24,29) Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.

29. Minä vapahdan teidät kaikista saastaisuuksistanne. Ja minä kutsun esiin viljan ja teen sen runsaaksi enkä anna teille nälänhätää.

 

Mitä tulee jakeiden täyttymykseen, on niistä jo paljon toteutunut. Kun ajatellaan tilannetta 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, oli maa silloin vielä kuivaa ja autiota erämaata, jossa ei ollut juuri elämisen mahdollisuuksia. Jopa sen puut oli hakattu pois, koska niissä uskottiin asuvan pahoja henkiä, ja koska ne pantiin verolle. Niin tapahtui turkkilaisvallan aikana, jota kesti 400 vuotta (1517-1917). Kuvaukset alueella käyneiden muistiinpanoista ja kirjoituksista ovat sellaisia, että maa oli varsin viheliäisessä kunnossa ja pelkkää erämaata. Joh. de Heer kirjoitti maasta käytyään siellä v. 1910:

 

"Tällä matkalla näimme paljon kiintoisaa, mutta enimmin hämmästytti meitä se, että Jumalan rangaistustuomion olivat turkkilaiset, nuo meidän aikamme assyrialaiset, suorittaneet niin huolellisesti.

   Vastoin kaikkea ihmisjärkeä on maan kulttuuri järjestelmällisesti hävitetty. Maa, joka kerran vuoti rieskaa ja hunajaa, näytti meidän silmissämme täydelliseltä erämaalta. Muutamat eristetyt siirtokunnat, jotka oli saatu aikaan juutalaisen pääoman avulla, kukoistivat kuin pienet paratiisit, mutta niiden rajojen ulkopuolella oli täydellinen erämaa." (32)

 

Nykyään maa on erilainen kuin mitä se oli sata vuotta sitten. Monin paikoin maa on todella muuttunut kuin Eedenin puutarhaksi, koska on istutettu viinitarhoja, tehty puutarhoja ja syöty niiden hedelmiä - kuten edelliset jakeet osoittivat. Maalla on ollut hyviä viljasatoja ja se on "täyttänyt maanpiirin hedelmällänsä" (Jes 27:6), kun sieltä on viety esim. Jaffa-appelsiineja muualle maailmaan.

   Lisäksi viljelykseen on otettu, ei vain ennen hedelmällistä maa-aluetta, vaan todellisia autiomaa-alueita kuten Negev tai Arava. Niitä on keinokastelun avulla voitu muuttaa tai ollaan muuttamassa yhä viljelykelpoisemmaksi. Kun vertaa tätä aikaisempaan Joh. de Heerin kuvaukseen vuodelta 1910, on muutos huomattava:

 

Tänään on kaikki toisin. Tulin Israeliin raamatunhistorian maisemat mielessäni ja jouduin heti ihmetyksen valtaan. Kuljimme Lyddan lentokentältä rantateitä Haifaan ja takaisin moniakin reittejä, ja aina riitti ihmettelemistä. Seutu oli kuin puutarhaa ja viljavaa lakeutta.

   ... Pyhän maan viljavimmat alueet ovat Välimeren rantaseudulla ja etäämmällä Galileassa. Loitolla ovat karut kuun maisemat. Kevätkesän kaino vihreys on kaikkialla näkösällä, eritoten viini- ja appelsiinitarhoissa, joiden toista rantaa ei näy. Haifan ja Gasan välinen parinsadan kilometrin taival onkin oikeastaan yhtä puutarhaa. Pelloilla ovat kypsymässä sekä vehnä että ohra. Kaikki näkemämme hämmästyttää. (33)

 

Voimat vähissä. Eräs erikoinen piirre, jonka Raamattu mainitsee juutalaisen kansan paluussa isiensä maahan, on, että se tapahtuisi ajankohtana, jolloin "kaikki toivo on mennyttä" ja ihmiset olisivat ikään kuin "hukassa". Silloin, kun kaikki näyttäisi olevan inhimillisesti katsoen menetettyä, Jumala armahtaisi ihmisiä, tarttuisi heidän käteensä ja veisi heidät takaisin maahan. Se tapahtuisi heidän heikkoutensa suurimpana hetkenä.

   Näiden jakeiden toteutuminen soveltuu hyvin juuri 70 vuoden takaiseen aikaan. Kun Israel itsenäistyi 1948, oli sitä edeltänyt aika, jolloin ei näyttänyt olevan toivoakaan juutalaisen kansan säilymisestä, puhumattakaan omasta valtiosta. Hitlerin suorittamat vainot saivat aikaan sen, että kaikki näytti kulkevan väärään ja päinvastaiseen suuntaan eikä muutosta parempaan näyttänyt olevan odotettavissa.

   Pimeästä ajanjaksosta ei kuitenkaan kestänyt kuin muutamia vuosia, niin mahdoton tuli mahdolliseksi; Israelin valtio sai päivän valon. Vaikka pimeys ja saatanan valta oli ollut suuri Hitlerin natsihallinnon kautta, ei saatana kyennyt kuitenkaan estämään uuden valtion esiintuloa. Sen syntymiseen ei kulunut kuin reilut kolme vuotta siitä, kun Hitler teki itsemurhan ja hänen kolmas valtakuntansa luhistui.

 

- (Hes 37:11-14) Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: 'Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa.'

12. Sentähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan.

13. Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne.

14. Ja minä annan teihin henkeni, niin että te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra: minä olen puhunut, ja minä sen teen, sanoo Herra."

 

- (5 Moos 32:36) Sillä Herra hankkii oikeuden kansallensa ja armahtaa palvelijoitansa, koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa ja että kaikki tyynni on lopussa.

 

Hebrean kieli. Yksi merkillisimpiä asioita nykyisessä Israelin valtiossa on hebrean kieli, joka on tullut takaisin puhekieleksi ja kansan kieleksi. Sitä käytetään radiossa, televisiossa ja sanomalehdissä. Kun tätä kieltä ei oltu käytetty puhekielenä lähes 2000 vuoteen, ja kun se alkoi jäädä pois käytöstä jo Baabelin vankeuden aikana aramean kielen tullessa sen tilalle, voidaan "kuolleen" kielen heräämistä pitää eräänlaisena ihmeenä. Se on eräs niistä asioista, joiden toteutumiseen moni ei olisi uskonut 200 vuotta sitten.

   Hyvän kuvan siitä, miten mahdottomana kielen uudelleenelpymistä ja koko Israelin valtion syntymistä pidettiin vielä 1910-luvulla, antaa seuraava kuvaus. Siitä kertoo Derek Prince. Se osoittaa, miten mahdottomana pidetyt asiat voivat toteutua:

 

"Encyclopedia Britannica sisältää todennäköisesti 'viisaitten tietoja ja oppeja' siinä missä mikä tahansa meidän aikanamme julkaistu teos. Vuonna 1911 julkaistusta painoksesta satuin kerran huomaamaan artikkelin, joka koski heprean kielen ääntämistä; sen oli kirjoittanut eräs oppinut saksalainen professori. En muista lainausta sanasta sanaan, mutta pääasia oli seuraava:

 

Se mahdollisuus, että enää koskaan voisimme palauttaa käyttöön muinaisen heprean kielen alkuperäisen ääntämyksen on yhtä etäinen kuin se mahdollisuus, että Lähi-itään milloinkaan perustettaisiin juutalaisvaltiota.

 

Kolmekymmentäseitsemän vuotta myöhemmin vuonna 1948 tuon professorin mahdottomaksi tuomitsema tapahtuma oli totta. Viisaan professorin tieto muuttui typeryydeksi. Minkä tähden? Koska hän väitti todeksi sellaista, joka oli ristiriidassa Jumalan profeettojen raamatullisten ennustusten kanssa; profeettojen ennustusten täytyy pysyä voimassa ja käydä toteen." (34)

 

Hengellinen herääminen. Edellä on puhuttu juutalaisen kansan hajaannuksesta ympäri maailmaa. Siihen liittyy kansan hengellinen sokeus, että juutalaiset torjuivat evankeliumin Jeesuksesta, ja että vain jäännös heistä on tullut Jumalan yhteyteen (Room 11:5: Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.). Myös Paavalin ja apostolien aikoina kääntyi Jumalan puoleen lopulta vain vähäinen osa sen aikaisesta väestöstä. Tilanne on jatkunut lähes samanlaisena viime vuosiin asti. Mitään koko kansan kääntymistä Jumalan puoleen heidän keskuudessaan ei ole tapahtunut.

   Samanaikaisesti, kun juutalaiset torjuivat evankeliumin Jeesuksesta, avasi Jumala pakanoille oven uuteen elämään. Monet Raamatun kohdat puhuvat siitä, miten Jumala väliajalla - juutalaisten lankeemuksen aikana - ottaa pakanoista kansan omalle nimelleen ja haluaa siunata kaikkia kansakuntia (Apt 3:25: Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.'). Hän haluaa koota kansan maan eri sukukunnista itselleen ja vasta sen jälkeen hän korjaa Daavidin sortuneen majan ja nostaa sen jälleen pystyyn - asia, joka varmasti käsittää juutalaisen kansan, ei vain ulkonaisen, vaan myös sisäisen ja hengellisen uudistumisen.

   On hyvä katsoa muutamia tärkeitä jakeita tältä alueelta. Niistä käy ilmi, miten apostoli Paavali kääntyi pakanain puoleen silloin, kun hänen oman kansansa enemmistö torjui evankeliumin sanoman. Niistä käy myös selville juutalaisten lankeemuksen ja paatumuksen väliaikaisuus ja miten sinä aikana kootaan ihmisiä Jumalan yhteyteen pakanoista:

 

- (Apt 15:13-18) Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob: "Miehet, veljet, kuulkaa minua!

14. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä.

15. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu:

16. 'Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,

17. että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee,

18. mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista.'

 

- (Apt 13:43-52) Kun synagoogasta hajaannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja jumalaapelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa.

44. Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa.

45. Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat.

46. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.

47. Sillä näin on Herra meitä käskenyt: 'Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti.'"

48. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

49. Ja Herran sanaa levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan.

50. Mutta juutalaiset yllyttivät jumalaapelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan, ja ne ajoivat heidät pois alueiltansa.

51. Niin he pudistivat tomun jaloistansa heitä vastaan ja menivät Ikonioniin.

52. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä.

 

- (Room 11:11,12,15,25-27) Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen.

12. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä!

15. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?

25. Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

 

Vaikka useimmat juutalaiset ovat eläneet hengellisen sokeuden tilassa pitkän aikaa, kertoo Raamattu, että se ei ole pysyvä olotila. Jos katsomme seuraavia jakeita, käy niistä hyvin selville Israelin uudistuminen ja myös sen ajankohta: päivien lopulla, kun kansa on ollut kauan aikaa ilman kuningasta ja ruhtinasta (1900 vuotta kestänyt maanpakolaisuus), kun heidät on koottu kansojen seasta, ja kun taivaalla ja maalla näkyy merkkejä kuten verta, tulta ja savupatsaita. Silloin tapahtuu heidän hengellinen uudistumisensa ja Jumala tulee vuodattamaan Henkensä heidän ylleen:

 

- (Hoos 3:4,5) Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.

5. Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

 

- (Hes 39:27,29) Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä.

29. Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra."

 

- (Jooel 2:28-31) Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.

29. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.

30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;

31. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.

 

- (Room 11:25-27) Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

 

Vaikka mitään suurimittaista hengellistä heräämistä juutalaisten parissa ei vielä ole tapahtunut, on kuitenkin todettava, että jotain muutosta on tapahtunut. Suhtautuminen Messiasta kohtaan on muuttunut avoimemmaksi kuin mitä se oli vielä joitakin vuosikymmeniä tai vuosisatoja sitten. Derek Prince, joka vietti vuosikymmeniä Israelissa, toi esille oman huomionsa kehityksestä:

 

Olen ollut henkilökohtaisesti jatkuvassa kosketuksessa Israelin ja juutalaisten kanssa vuodesta 1942, jolloin ensi kerran kävin Jerusalemissa. Mainitsen vain yhden seikan: nykyisen vaimoni, Ruthin, ja minun yhdistetyssä perheessä on adoptoitujen lastemme joukossa yhdeksän juutalaista.

   Vuosien 1942 ja 1982 välinen ajanjakso edustaa enemmän täi vähemmän raamatullista sukupolvea. Tämän sukupolven aikana on tapahtunut huomattavaa muutosta juutalaisten yleisessä asennoitumisessa Pyhän Hengen työhön ja Jeesuksen persoonaan.

   Jos minua pyydetään mainitsemaan jokin tietty ajankohta, joka on keskeisesti vaikuttanut tähän muutokseen, osoitan vuotta 1967. Se on Kuuden päivän sodan vuosi, jolloin juutalaiset vihdoin saivat poliittiseen hallintaansa Jerusalemin vanhan kaupungin. Siitä lähtien juutalaisten suhde Jeesuksen persoonaan on muuttunut entistä avoimemmaksi. Ensimmäistä kertaa moneen vuosisataan he alkavat pitää häntä yhtenä omistaan. Jeesuksesta ilmestyy Israelissa uusia, juutalaisten kirjoittamia kirjoja jatkuvasti. Tuo lämmin ja avoin asenne alkaa näkyä nyt myös suhteessa niihin kristittyihin, jotka vilpittömästi rakastavat juutalaista kansaa ja näkevät Jumalan muuttumattoman rakkauden kansaansa kohtaan. (35)

 

 

 

 

7. Rooman vallan elpyminen

  

Kun menemme eteenpäin Raamatun profetioiden tutkimisessa, kannattaa seuraavaksi kiinnittää huomiota entisen Rooman valtakunnan alueeseen, koska sillä on mm. Danielin kirjan mukaan oma tärkeä roolinsa viimeisten päivien tapahtumissa. Vaikka Rooman valtakuntaa ei ole enää virallisesti olemassa - se jakaantui ensin kahtia ja hajaantui lopulta useiksi pieniksi valtioiksi - voi Danielin kirjasta ymmärtää, että siltä alueelta nousee vielä kymmenvaltioliitto tai itseasiassa kymmenen kuningasta, jotka esiintyvät nykyisen maailmanajan lopussa ja ennen Jumalan valtakunnan esiintulemista.

   Mutta ennen kuin lähdemme tutkimaan ennustuksia viimeisestä valtioliitosta tai kymmenestä kuninkaasta ennen Jeesuksen paluuta, on sitä ennen hyvä tutkia muita suurvaltoja, joista Danielin kirjassa mainitaan. Tässä kirjassa on kaksi unta, joissa viitataan perättäisiin valtakuntiin. Ne ovat unia, jotka täydentävät toisiaan ja joissa mainitaan neljästä valtakunnasta, jotka esiintyisivät Danielin ajoista lähtien. Toinen näistä unista oli Babylonian suurkuninkaan, Nebukadnessarin, näkemä, toinen oli itsensä Danielin näkemä. Molemmissa niissä puhutaan neljästä valtakunnasta, jotka ajallisesti seuraisivat toisiaan ja jotka olisivat suurvaltoja maan päällä.

   Ensimmäinen viittaus neljään valtakuntaan löytyy kuningas Nebukadnessarin unesta, jonka hän näki ja jonka sisältönä oli suuri kuvapatsas; eli patsas, jonka pää oli kultaa, rinta ja käsivarret hopeata, vatsa ja lanteet vaskea sekä jalat rautaa ja savea. Tässä unessa tai sen selityksessä, jonka Daniel antoi kuninkaalle, viitataan selvästi neljään valtakuntaan, jotka seuraavat toisiaan. Ensimmäinen niistä oli Nebukadnessarin oma valtakunta, Babylonia. Sen jälkeen esiintyisi kolme muuta suurvaltaa. Näissä jakeissa sanotaan:

 

- (Dan 2:31-40) Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä.

32. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea.

33. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.

34. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne.

35. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.

36. Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen.

37. Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian

38. ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää.

39. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.

40. Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.

 

Edelleen löydämme viittauksen neljään valtakuntaan Danielin itsensä näkemästä unesta, joka muistuttaa kuningas Nebukadnessarin aikaisemmin näkemää unta. Erona unissa on se, että Daniel ei nähnyt kuvapatsasta, vaan erilaisia merestä nousevia petoja, jotka kuvasivat valtakuntia. Nämä neljä petoa olivat kotkansiipinen leijona, karhunnäköinen peto, pantterin kaltainen peto sekä ylen väkevä ja hirmuinen peto:

 

- (Dan 7:2,3,16,17) Kertomuksen alku on tämä: Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta.

3. Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen.

16. Minä lähestyin yhtä siellä seisovista ja pyysin häneltä varmaa tietoa kaikista näistä asioista. Niin hän vastasi minulle ja ilmoitti minulle niiden selityksen:

17. "Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta.

 

Baabel eli Babylonia. Kun lähdemme tutkimaan Danielin kirjassa mainittua neljää valtakuntaa, oli niistä ensimmäinen siis Babylonia (605-539 eKr.), jonka valloittajakuninkaana toimi Nebukadnessar, ja joka oli voimassa Danielin aikana. Tätä valtakuntaa kuvaavat kuvapatsaan kultainen pää, koska Daniel sanoi kuningas Nebukadnessarille: "Sinä kuningas... sinä olet se kultainen pää", sekä pedoista ensimmäinen eli leijona, jolla oli kotkan siivet (Kun Babyloniassa on tehty arkeologisia kaivauksia, on sieltä todella löydetty siivekkäitä leijonia kuten myös tavallisia leijonia.):

 

- (Dan 2:31-33,37,38) Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä.

32. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea.

33. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.

37. Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian

38. ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää.

 

- (Dan 7:3,4) Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen.

4. Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän.

 

Niinpä kun on kyseessä Babylonian valtakunta, oli se siihen aikaan todella loistokas ja sitä rakennutti varsinkin kuningas Nebukadnessar (Dan 4:26,27: Kaksitoista kuukautta tämän jälkeen, kun kuningas oli kävelemässä kuninkaallisen palatsinsa katolla Baabelissa, hän puhkesi puhumaan sanoen: "Eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä voimallani olen rakentanut kuninkaalliseksi linnaksi, valtasuuruuteni kunniaksi!").

   Sen pääkaupungin mahtavuutta, jonka Nebukadnessar rakennutti, kuvaa se, että sitä ympäröivät jopa 105 metriä korkeat muurit, joista toinen oli kuusi metriä paksu ja toinen yli kolmen metrin paksuinen. Ilmeisesti näiden paksujen ja korkeiden muurien takia kaupunkia pidettiin ikuisesti pystyssä pysyvänä. Kukaan ei uskonut, että sitä pystyttäisiin milloinkaan valloittamaan.

   Kuitenkaan ei kestänyt kuin reilut kaksikymmentä vuotta Nebukadnessarin kuoleman jälkeen, niin mahdoton tapahtui ja kaupunki valloitettiin. Sen tekivät meedialaiset ja persialaiset, jotka yksinkertaisesti astuivat kaupunkiin kuivunutta Eufratin uomaa pitkin ja valloittivat sen. Historioitsija Herodotoksen mukaan sen vesi oli johdatettu juoksemaan joen yläjuoksulla olevaan kanavaan. Koko valloitus tapahtui lähes täysin ilman vastarintaa ja vain muutama jalosukuinen surmattiin.

 

Meedo-Persia. Toinen valtakunta, joka Danielin kirjassa mainitaan ja joka nousi esiin Babylonian jälkeen, on selvästikin Meedo-Persia. Sitä kuvaavat Danielin kirjan unissa kuvapatsaan hopeinen rinta ja käsivarret sekä pedoista toinen eli karhu. Lisäksi karhulla on kolme kylkiluuta suussaan, joka viitannee Meedo-Persian suurimpiin valloituksiin eli Lyydiaan (545 eKr), Babyloniaan (539 eKr) ja Egyptiin (525 eKr). Tämän valtakunnan mahti kesti yli kaksisataa vuotta, aina vuoteen 331 eKr. asti:

 

- (Dan 2:32,39) Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea.

39. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.

 

- Dan (7:5) Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: "Nouse ja syö paljon lihaa."

 

Lisäinformaatiota Meedo-Persian valtakuntaan löydämme Danielin kirjan kahdeksannesta luvusta. Tässä luvussa puhutaan kaksisarvisesta oinaasta, joka viittaa tähän valtakuntaan.

   Merkillepantavaa samassa luvussa on, että kun oinaan toinen sarvi puhkeaa esiin myöhemmin ja on ensimmäistä sarvea korkeampi, tarkoittaa se varmasti meedialaisten ja persialaisten suhteita tässä valtakunnassa. Aluksi hallitsevana osapuolena valtakunnassa olivat meedialaiset - heitä kuvasi pienempi sarvi - mutta myöhemmin nousivat esiin persialaiset, korkeampi ja myöhemmin puhjennut sarvi. Persialaiset olivat lopulta hallitsevammassa asemassa ja heidän vaikutuksensa oli suurempi.

   Kuitenkin tämänkin valtakunnan mahti lopulta loppui ja se tapahtui 331 eKr. Silloin "päivän laskun puolelta", eli lännestä, tuleva Kreikan ensimmäinen kuningas, Aleksanteri Suuri valloitti Meedo-Persian. Häntä kuvaa näyssä kauriin uhkea sarvi:

 

- (Dan 8:3-7,20,21) Minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oinas seisoi päin jokea, ja sillä oli kaksi sarvea; ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista korkeampi; ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin.

4. Minä näin oinaan puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään päin, eikä yksikään eläin kestänyt sen edessä, eikä kukaan voinut pelastaa sen vallasta. Se teki, mitä tahtoi; ja se tuli suureksi.

5. Sitten minä tarkkasin, ja katso: tuli kauris päivän laskun puolelta, kulki koko maan ylitse eikä maata koskettanut; ja kauriilla oli keskellä otsaa uhkea sarvi.

6. Ja se tuli aivan sen kaksisarvisen oinaan luokse, jonka minä olin nähnyt seisovan päin jokea, ja karkasi sen kimppuun vihansa väessä.

7. Ja minä näin sen käyvän kiinni oinaaseen ja kiukuissaan puskevan oinasta ja murskaavan sen molemmat sarvet. Eikä oinaalla ollut voimaa kestää sen edessä, vaan kauris heitti sen maahan ja tallasi sitä; eikä ollut ketään, joka olisi voinut pelastaa oinaan sen vallasta.

20. Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.

21. Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas.

 

Kreikka. Kolmannestakaan valtakunnasta ei ole epäselvyyttä. Se tarkoittaa varmasti Kreikkaa, joka Aleksanteri Suuren johdolla 331 eKr. valloitti Persian ja useita muita alueita. Sitä kuvaavat kuvapatsaan vaskea olevat lanteet ja vatsa sekä pedoista kolmas eli pantteri, jolla oli neljä siipeä ja neljä päätä:

 

- (Dan 2:32,39) Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea.

39. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.

 

- (Dan 7:6) Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.

 

Samoin löydämme viittauksen Kreikan kuninkaaseen, Aleksanteri Suureen, Danielin kirjan kahdeksannesta luvusta sekä yhdennestätoista luvusta. Näissä luvuissa käsitellään mm. hänen valloituksiaan ja lyhyttä elämäänsä:

 

- (Dan 8:5,8,21,22) Sitten minä tarkkasin, ja katso: tuli kauris päivän laskun puolelta, kulki koko maan ylitse eikä maata koskettanut; ja kauriilla oli keskellä otsaa uhkea sarvi.

8. Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tuulta kohti.

 

21. Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas.

22. Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.

 

- (Dan 11:3,4) Sitten nousee sankarikuningas; hän hallitsee suurella vallalla ja tekee, mitä tahtoo.

4. Mutta juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen valtakuntansa ja jakautuu neljään taivaan tuuleen. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen eikä ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan. Sillä hänen valtakuntansa kukistuu ja joutuu muille, ei heille.

 

Merkillepantavaa näiden lukujen kohdalla on se, että niissä on yksityiskohtia, joiden tiedetään selvästi liittyvän Kreikan valtakuntaan ja Aleksanteri Suureen. Niistä voidaan mainita sellaisia asioita kuin:

 

• Kreikan kuningas eli Aleksanteri joukkoineen valloitti silloisen Persian valtakunnan. Hän tuli "päivän laskun puolelta" eli lännestä.

• Valloituksen nopeutta kuvaa se, että "kauris... kulki koko maan ylitse eikä maata koskettanut". Niin todella tapahtui, kun Aleksanteri vain 11 vuodessa valloitti koko silloisen tunnetun maailman. Hän meni aina Intiaan asti.

• Aleksanterin lyhyttä elämää kuvaa se, että "juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen valtakuntansa" sekä "särkyi suuri sarvi...  ja neljä nousi sen sijalle". Hän eli vain 33 vuotta kunnes kuoli äkilliseen sairauteen.

• Samoissa jakeissa, joissa puhutaan Aleksanterin ennenaikaisesta kuolemasta, viitataan myös valtakunnan jakaantumiseen neljään osaan ja ettei se joutuisi Aleksanterin jälkeläisille. Näin todella tapahtui, kun Aleksanteri kuoli nuorena ja hänen sotapäällikkönsä raivasivat tieltään koko Aleksanterin perheen ja ottivat vallan: Ptolemaios I otti Egyptin, Seleukos I otti Syyrian, Lysimakhos otti Traakian ja Kassander otti Makedonian.

 

Rooma. Danielin kirjassa mainitun neljännen valtakunnan nimeäminen ei sekään tuota vaikeuksia. Se tarkoittaa varmasti Rooman valtakuntaa, joka oli melkein laajimmillaan jo Jeesuksen aikana ja joka oli suurempi kuin kaikki sitä edeltävät valtakunnat. Sitä kuvaavat kuvapatsaan raudasta ja savesta koostuvat jalat sekä neljäs täysin toisista poikkeava peto:

 

- (Dan 2:33,40,41) Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.

40. Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.

41. Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa.

 

- (Dan 7:7,23) Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.

23. Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.

 

Kymmenvaltioliitto. Kun edellä on tutkittu Danielin kirjan profetioita, ovat ne pääosin liittyneet sellaisiin historiallisiin valtakuntiin, joiden mahti on jo loppunut ja joita ei enää ole. Todettiin myös, että profetiat näistä valtakunnista pitivät harvinaisen hyvin paikkansa - jopa niin hyvin, että kolmannella vuosisadalla elänyt filosofi Porfyrius uskoi niiden olevan kirjoitetut vasta satoja vuosia Danielin kuoleman jälkeen. Hänestä oli mahdotonta, että kukaan voisi ennustaa tulevia tapahtumia yhtä tarkasti kuin Daniel teki.

   Samoin Josefus, juutalainen historioitsija ensimmäisellä vuosisadalla, kirjoitti Danielin ennustuksien tarkkuudesta. Hän totesi, että "Kaikesta tästä on Daniel ennustanut ja kirjoittanut jo vuosia aikaisemmin. Samoin löytyy hänen kirjoituksistaan kansamme joutuminen orjuuden ikeeseen ja sen hävitys roomalaisten toimesta. Kaikki nämä kirjoitukset Daniel jätti jälkeensä Jumalan käskystä antaakseen historian lukijalle ja tarkkaajalle todistuksen, miten suuren kunnian Jumala oli hänelle suonut, ja vakuuttaakseen epäilijöitä, jotka sulkevat elämästä kaiken johdatuksen mahdollisuuden, uskomaan Jumalan yhä huolehtivan maailman kulusta." (Josefus Antiqv. X. 10 ja 11)

   Merkittävämpää kuitenkin meidän kannaltamme on se, mitä Daniel puhuu viimeisten päivien tapahtumista ja valtakunnista. Hänen kirjastaan voimme ymmärtää, että vaikka Rooman valtakuntaa ei enää ole - se jakaantui ensin kahtia ja hajaantui sen jälkeen useiksi pieniksi valtioiksi - niin nousee siltä alueelta vielä kymmenvaltioliitto tai itse asiassa kymmenen kuningasta, joilla on eräs rooli viimeisten päivien tapahtumissa. Katsomme Danielin sekä myös Ilmestyskirjan mainintoja kyseisestä asiasta:

 

1. Entisen Rooman alue. Kuten jo todettiin, nousee Danielin kirjassa mainittu valtioliitto neljännen pedon eli neljännen valtakunnan alueelta, joka ei voinut olla mikään muu kuin Rooma. Saman asian ymmärsivät myös jo kirkkoisät ensimmäisillä vuosisadoilla. Hieronymos kirjoitti jo neljännellä vuosisadalla, että "Pankaamme merkille, mitä kaikki kirkolliset auktoriteetit ovat jättäneet haltuumme, että kun Rooman valtakunta hajoaa, nousee kymmenen kuningasta, jotka jakavat roomalaisen maailman keskenään."

 

- (Dan 7:23,24) Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.

24. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.

 

Mitä sitten tulee tämän asian toteutumiseen nykyajassa, on hyvin mahdollista, että nykyinen Euroopan Unioni, EU, on jonkinlainen Danielin ennustaman valtioliiton esiaste. Vaikka nykyisessä EU:ssa on valtioita jo enemmän kuin kymmenen, on mahdollista, että siitä myöhemmässä vaiheessa lopulta muodostuu kymmenen kuninkaan liitto, kuten Danielin kirjassa on ennustettu. Muutokset näillä alueilla ovat niin nopeita, ettei kukaan voi varmuudella tietää, mitä tapahtuu esim. kymmenen tai viidentoista vuoden kuluttua. Kukapa olisi neljäkymmentä vuotta sitten osannut arvata, että entiset Länsi-Saksa ja Itä-Saksa yhdistyisivät tai että entiset Varsovan liiton maat kuuluisivat Natoon tänä päivänä? Tuskin kovinkaan moni olisi lyönyt vetoa näiden asioiden puolesta, mutta kaikesta huolimatta ne ovat tapahtuneet.

   Nykyinen kehitys Euroopassa on mielenkiintoinen ja muistuttaa hyvin paljon vedenpaisumuksen jälkeistä maailmaa. Silloinkin kansat yhdistyivät, niillä oli sama kieli ja ne vaelsivat Sinearin tasangolle ja alkoivat rakentaa Baabelin tornia. Mutta kuten Raamatusta tiedämme, ei yritys kestänyt kauaa, vaan loppui lyhyeen, koska Jumala puuttui peliin. Hän puuttui tapahtumien kulkuun ja sekoitti siellä heidän kielensä, kuten Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta voimme nähdä (1 Moos 11:8,9: Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.)

   Nykyinen kehitys, jossa maailma yhdistyy ja valta keskittyy yhä pienemmälle joukolle, on mielenkiintoinen. Sillä varmasti on profeetallista merkitystä. Ainakin mielenkiintoista on havaita, että eräillä okkultistisilla järjestöillä on jo pitkään ollut tavoite yhdestä maailmanhallituksesta ja vallan keskittymisestä. Se ilmenee hyvin seuraavasta Corrie ten Boomin kirjoituksesta:

 

Noituudesta kääntynyt mies, jonka todistuksen kuulin, oli varsin korkeassa asemassa noitien keskuudessa. Hän oli yksi Yhdysvaltojen 13:sta hallitsijasta. Miehen uskonnollisiin käsityksiin liittyi suoranaisesti toiminta maanalaisessa poliittisessa puolueessa, joka on levinnyt kaikkialle maailmaan, ja jonka tarkoituksena on luoda yksi yhtenäinen maailmanhallitus...

   Olen tarkistanut todistuksen antaneen miehen taustan ja toiminnan, ja toistaiseksi kaikki seikat ovat todistaneet sen, että hän on ollut yhteydessä noituuteen ja illuminaatteihin (maailmanhallitusta ajavaan poliittiseen puolueeseen). Mies on jatkuvassa hengenvaarassa entisten kulttitovereidensa koston tähden, mutta siitä huolimatta hän haluaa herättää uinuvat seurakunnat valvomaan.

   Hän on paljastanut tiettyjä suunnitelmia, jotka tuntuisivat liioittelulta, ellei illuminaattien toiminnasta ja vaikutusvallasta olisi tietoja. Tuohon ryhmään kuuluu vaikutusvaltaisia pääomapiirejä ja se kykenee toteuttamaan suunnitelmansa. (36)

  

2. Perustetaan ennen Jeesuksen tulemusta. Toinen piirre, joka kymmenvaltioliitosta voidaan havaita, on se, että se perustetaan lopun aikana juuri ennen Jeesuksen tulemusta, koska sekä Danielin kirjassa että Ilmestyskirjassa (luvut 17-20) mainitaan, miten Taivaan Jumala on pystyttävä iankaikkisen valtakuntansa heti tämän valtioliiton jälkeen. Se on siis viimeinen maallinen valtakunta ennen Jumalan valtakunnan esiin tulemista:

 

- (Dan 2:40,44) Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.

44. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti,

 

- (Dan 7:7-9,13,14) Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.

8. Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

9. Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta.

13. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.

14. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

 

Jos ajatellaan tämän merkin toteutumista, voi nykyisellä Euroopan kehityksellä olla jotain tekemistä asian kanssa. Ainakin mielenkiintoista on todeta, että nykyinen Euroopan yhdentyminen sai alkunsa v. 1948, jolloin syntyi Euroopan unionin esiaste, BeNeLux-maiden liitto (Belgia, Hollanti, Luxemburg). Se on juuri sama vuosi, jolloin Israel julistettiin itsenäiseksi. Samoihin aikoihin yleistyvät myös sellaiset asiat kuin atomipommit ja televisio, joilla lienee merkityksensä viimeisten päivien tapahtumissa. Molempien asioiden – Euroopan unionin esiaste ja Israelin itsenäistyminen - esiintuloa vauhditti historian siihen asti tuhoisin sota, jota sitäkään ei voi pitää pelkkänä sattumana.

 

3. Kymmenen kuningasta. Kolmas piirre, mikä voidaan viimeisestä valtakunnasta havaita, on, että tässä valtakunnassa tulee lopulta olemaan kymmenen kuningasta, joka tarkoittanee myös kymmentä valtiota. Tämä maininta löytyy sekä Danielin kirjasta että Ilmestyskirjasta, joka on kirjoitettu satoja vuosia Danielin kirjan jälkeen. Ilmestyskirja siis osoittaa, että vielä niihin aikoihin, ensimmäisellä vuosisadalla, kymmenen kuninkaan esiintyminen olisi vielä tulevaisuutta:

 

- (Dan 7:7,23,24) Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.

23. Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.

24. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.

 

- (Ilm 17:12) Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.

 

Henkimaailma ja eu. Eurooppa on siis yhdentynyt ja saattaa olla uuden Rooman esiaste kuten edelliset jakeet osoittivat. On mahdollista, että jossain vaiheessa siitä muodostuu sellainen kymmenen valtion yhteenliittymä, jonka Raamattu sanoo edeltävän Jeesuksen tulemusta. Nyt ollaan vasta alkuasteella.

   Asian toinen puoli on, kuinka henkimaailma on tuonut esille samaa aihetta Euroopan yhdentymisestä, maailmanhallituksesta ja maailmankansalaisuusaatteesta. Ufojen ja meedioiden viesteissä esiintyvät toistuvasti nämä aiheet, joten näyttää siltä, että henkimaailmalla on kiire saada aikaan oma valtakuntansa ja oma suunnitelmansa ihmiskunnan suhteen.

   Yksi esimerkki on Rauni-Leena Luukanen-Kilden kirjasta Universumin lapsi (s. 206). Se on saatu automaattikirjoituksella ja siinä kerrotaan yhdestä järjestelmästä, maailmanhallituksesta ja miten YK toimii siinä hyvänä pohjamallina. Toisessa lainauksessa hän itse kertoo Apu-lehden haastattelussa (36 / 1991, s. 64), miten humanoidit haluavat yhdistää maailman:

 

"Jonain päivänä olemme kaikki yhden järjestelmän piirissä, maapallon maailmanhallituksessa. YK näyttää siinä jo tietä. Sen rooli on vahvistumassa, mutta se on vielä liian heikko ottamaan vastuuta koko planeetan kehityksestä. Tulevaisuudessa on toisin. Kun yhteys avaruuden muihin kansoihin tulee jokapäiväiseksi, tulee myös maapallon yhteisen hallituksen muodostuminen välttämättömyydeksi. YK toimii siinä hyvänä pohjamallina."

 

"Uuden maailman täyttää universaalinen uskonto, jonka nimi on rakkaus. Muut uskonnot kukistuvat samoin kuin poliittiset järjestelmät, sillä humanoidit haluavat yhdistää maailman."

 

Kolmas esimerkki liittyy kirjaan "Education in the new age", jonka Alice Bailey sai jo vuonna 1945 henkiolento Djwhal Khulilta. Siinä tämä henkimaailman lähettiläs puhuu maailmanhallituksesta ja maailmankansalaisuudesta kuten kaksi edellistä lainausta, joten voidaan sanoa, että opetukset ovat aivan samanlaisia:

 

Tarvitsemme... poliittisen synteesin maailmanliittovaltion ja... maailman aivojen välillä... Tarvitsemme myös planetaarisen elämänmuodon, planetaarisen etiikan ja planetaarisen asenteen saadaksemme aikaan sen voimakkaan suuntauksen, jota edellytetään edessä olevaan suureen tehtävään.

 

Kun nuoret ovat sivistyneitä, kultivoituja ja vastaanottavaisia maailmankansalaisuudelle, meillä tulee olemaan maailma, jossa ihmiset ovat tietoisuuteen heränneitä ja luovia ja heillä on todellinen ymmärrys arvoista...

 

Maailmankansalaisuuden... tulee olla päämäärä, jota kohti kaikki valaistuneet kaikkialla pyrkivät ja sen tulee olla hengellisen ihmisen tuntomerkki. (37)

 

Mutta onko taustavoima edellisten ajatusten takana paha? Eli ovatko mm. humanoideina esiintyvät olennot pahoja? Kysymys ei ole siitä, että maalliset johtajat tarkoituksella ajaisivat pahaa, vaan että paha henkimaailma yrittää heidän kauttaan toteuttaa omia aikeitaan. Tämä mahdollisuus on hyvä ottaa huomioon, koska jos Raamatun osoittama henkimaailma on olemassa, voi se aiheuttaa vahingollisia asioita maailmassa, jos sille annetaan valtaa. Varmastikaan Jeesus ei sanonut turhaan: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. (Joh 10:10). Hän tiesi pahan olemassaolon, mutta sanoi itse tulleensa tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden.

   Miten sitten voi todistaa ja osoittaa, että edellisten ajatusten takana on paha henkimaailma eivätkä ne ole hyvästä lähteestä? Onko siihen olemassa mitään kriteerejä?

   Vastaus on, ettei tarvitse muuta kuin katsoa seurauksia niiden ihmisten elämässä, jotka ovat olleet humanoidien kanssa tekemisissä. Toinen tapa on tarkkailla opetusta ja mitä seurauksia sillä on ollut käytännössä. Siitäkin löytyy hyvää tietoa jopa vuosisatojen ajalta.

 

Ufokokemusten seuraukset. Useimmat opetukset maailman yhdentymisestä, maailmanhallituksesta sekä usein yhdestä johtajasta ovat siis tulleet ufojen ja humanoidien tai myös meedioiden kautta. Ne ovat olleet tavallisimpia kanavia näille opetuksille.

   Seuraukset ufokontaktihenkilöiden elämässä ovat kuitenkin toistuvasti negatiivisia. Vaikka humanoidit voivat alussa näyttää rakastavilta, puhua rakkaudesta ja jotkut voivat kokea jopa fyysisen parantumisen, ovat seuraukset pidemmän päälle haitallisia ja vahingollisia ihmiselle itselleen. Sellaisen havainnon ovat tehneet monet ufotutkijat, jotka ovat tarkkailleet seurauksia ufokontaktihenkilöiden elämässä.

   Yhteisiä seurauksia sekä ufokokemusten että okkultismin alueella voivat olla harha-aistimukset, painajaiset, fyysiset vammat, mielenvikaisuus, henkiolennon valtaan joutuminen ja eräät muut seuraukset. Ne on ottanut esille John Keel, yksi tunnetuimpia UFO-asiantuntijoita, kirjassaan. Hän selostaa seurauksia UFO-kontaktihenkilöiden elämässä:

 

"Puuhastelu ufojen parissa voi olla yhtä vaarallista kuin mustan magiankin... Seurauksena voi olla vainoharhaista skitsofreniaa, demonomaniaa, jopa itsemurha." (38)

 

"Olen avuttomana katsellut, kun UFO-kontaktihenkilöt vajosivat toivottomaan persoonallisuuden rappiotilaan ja tulivat mielenvikaisiksi tai jopa tekivät itsemurhan."

 

Samasta asiasta jatkaa Bob Larson kirjassaan "UFO" (s. 81). Hän kuvaa ufokontaktihenkilöiden ongelmia ja kirjoittaa, ettei ollut tavannut yhtään henkilöä, joka olisi pitänyt ufokokemuksiaan pitemmän päälle positiivisina. Avaruusolennot eivät tarjonneet heille mielenrauhaa:

 

"Sadoissa tutkimissani kertomuksissa ja henkilöhaastatteluissa yksikään uhri ei ole ilmaissut, että hänen kohtaamisessaan avaruusolentojen kanssa olisi ollut mitään lohdullista. Avaruusolennot eivät tarjoa mielenrauhaa. Sen sijaan psykiatrit, jotka ovat tutkineet siepattuja, kertovat useimpien kohtaamisten johtavan vakaviin traumoihin, joista seuraa ahdistavia painajaisia ja pelottavia muistitakautumia. Tämä alkuperäinen pelkoreaktio yleensä väistyy alistuneisuuden tieltä, kun ihminen alistuu siihen, että hän on välittäjä, jonka kautta yliluonnollinen tieto kulkee. Nämä ihmiset tuntevat itsensä ohjailluiksi roboteiksi, joilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin totella vielä korkeammalle kehittyneitä olentoja.

   Elleivät yhteyshenkilöt ole kokonaan olentojen vallassa, he ainakin tuntevat näiden hallitsevan heitä siinä määrin, ettei heillä ole enää minkäänlaista omaa elämää. Jokainen päätös heidän elämässään on sidoksissa korkeampiin olentoihin. Jos nämä viestintuojat todella tarkoittavat hyvää ja ovat henkisesti niin korkealla tasolla kuin he yleensä väittävät, niin miksei heidän läheisyytensä tunnu lohdullisemmalta?"

 

Opetus. Toiseksi on hyvä tarkkailla opetusta. Jos se käytännössä johtaa kärsimykseen ja aiheuttaa ongelmia ihmisille, ei se voi olla hyvästä lähteestä. Silloin sen täytyy olla paholaisesta tai pahasta henkimaailmasta kuten todettiin, ja johon myös Jeesus viittasi sanoessaan: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh 8:44).

   Jotta asia tulisi selvemmäksi, katsomme sitä äsken mainitun Alice Baileyn kirjan kautta. Siitä otetaan esille ajatus maailmanhallituksesta ja -kansalaisuudesta mutta myös opetus perheyhteisön hajottamisesta ja jälleensyntymästä, koska nekin tulevat samasta lähteestä.

 

Maailmanhallitus ja -kansalaisuus.  Se, että tuodaan esille ajatus yhdestä maailmankansalaisuudesta ja siihen liittyvästä yhdestä maailmanhallituksesta, voi aluksi näyttää hyvältä. Tulevassa Jumalan valtakunnassakin on yhtäläisyyksiä samaan asiaan, koska Jumala hallitsee siellä eikä siellä ole eroja kansallisuuksien välillä tai muita erimielisyyksiä. Ilmestyskirjan luvut 21 ja 22 ovat osoitus tämän valtakunnan ihmeellisyydestä.

   Kuitenkin sama asia voi muodostua tragediaksi, jos valta keskittyy liikaa yhdelle joukolle tai yhdelle johtajalle (sekin on esiintynyt humanoidien opetuksessa) ja näiden tarkoitusperät ovat pahat. Mitä enemmän valtaa jokin ryhmä tai henkilö saa, sitä suurempaa vahinkoa he voivat saada aikaan, mikäli heidän tarkoituksensa eivät ole hyvät. Niin on tapahtunut usean kerran historian aikana. Aluksi hyvältä näyttänyt kehitys on voinut mennä pahasti vikaan. Hitler, Stalin ja Mao ovat muutamia esimerkkejä viimeisen vuosisadan ajalta. Heidän aikanaan ja kauttaan kuoli kymmeniä miljoonia heidän omia kansalaisiaan, joten seuraukset olivat negatiiviset, vaikka kyseessä olivat saman maan kansalaiset. Saman toistuminen on aina mahdollista, koska elämme syntiin langenneessa maailmassa.

   Lisäksi on syytä huomioida, ettei Alice Baileyn kirjassa esitetty ajatus maailmanliittovaltiosta ole uusi. Sekin oli eräänlaisessa muodossa toteutuneena jo entisessä Neuvostoliitossa, joka koostui useista valtioista - se oli siis lähes "maailmanliittovaltio" jo siihen aikaan. Sen seuraukset ja historia ovat hyvin tiedossa kuten myös se, miten se hajosi 1990-luvun vaihteessa. Baileyn kirja on siis vain vanhan toisintoa.

 

Perheyhteisön hajottaminen. Kun yksi henkimaailman tavoitteista on maailman yhdentyminen, tulee samasta lähteestä myös opetus perheyhteisön hajottamisesta. Seuraava lainaus on Alice Baileyn kirjasta:

 

Ensimmäinen yhteisö... josta jokainen yksityinen lapsi tulee normaalisti tietoiseksi on perheyhteisö yksikkönä yhteisössä... Perheyhteisö on erottautunut vallitsevaan eristäytyneisyyteen, itsekkyyteen ja yksilölliseen eristyneisyyteen...

 

Perheylpeyttä painotetaan liikaa, mikä johtaa erilaisiin esteisiin, jotka tänä päivänä erottavat ihmisen ihmisestä, perheen yhteisöstä... Kuitenkin tulevan maailmanjärjestyksen aikana kouluttajat valmistavat nuoria ihmisiä... ottamaan osaa... harmoniseen maailmaan. (39)

 

Pyrkimys perheyhteisön hajottamiseen todistaa selvääkin selvemmin, että näiden ajatusten takana on paha henkimaailma, jonka tarkoitus on vain varastaa, tappaa ja tuhota (Joh 10:10).

   Jos ajatellaan perheyhteisön hajottamista, josta myös nykyinen moraalinen romahdus on esimerkkinä, on se yksi suurin syy yhteiskunnassa esiintyviin ongelmiin. Sellaiset asiat kuin huumeiden käyttö, teiniraskaudet, nuorten mielenterveysongelmat sekä varsinkin rikollisuus - kaikki asioita, jotka tulevat yhteiskunnalle kalliiksi myös rahallisessa mielessä - ovat paljon tavallisempia lapsuutensa laitoksissa ja yksinhuoltajaperheissä viettäneille, mutta erittäin harvinaisia tavallisista ja ehjistä kodeista tuleville lapsille.

   Jo pitkään on tiedetty, että suurin syy rikosongelmiin on ehjän kodin puuttuminen. Rikolliset tulevat suurimmaksi osaksi kasvatus- ja lastenkodeista, eivät ehjistä perheistä. Varsinkin isän puuttuminen kodeista on yksi suurimmista vitsauksista ja aiheuttaa yhteiskunnalle monia ongelmia. Erään ohjelman mukaan lapset, joilla ei ole isää, joutuvat 8 kertaa todennäköisemmin vankilaan. Lisäksi heillä esiintyy muita ongelmia suhteessa useammin (20 kertaa todennäköisemmin käyttäytymishäiriöitä, 20 kertaa todennäköisemmin raiskaajia, 10 kertaa todennäköisemmin käyttävät huumeita, 9 kertaa todennäköisemmin jättävät koulun kesken), joten kysymys perheen eheydestä on oleellinen. Jos pelkästään naiset kasvattavat lapsia tai heistä huolehtivat lastenkodit tai lapsista tulee katulapsia, mihin Bayleyn kirjan opetus käytännössä vie, johtaisi se vain suuriin sosiaalisiin ongelmiin, jotka ovat kalliita myös taloudellisesti. Voidaan sanoa suoraan, ettei sellainen opetus voi olla rakentavaa.

   Seuraava lainaus tekee selväksi, mikä merkitys on isän puuttumisella kodeista:

 

Puhuessani eräällä miesten leirillä Hume Lakella Kaliforniassa mainitsin, että keskivertoisä viettää ainoastaan kolme minuuttia laadukasta aikaa lapsensa kanssa päivittäin. Kokouksen jälkeen eräs mies asetti tietoni kyseenalaisiksi.

   "Te saarnaajat vain sanotte asioita", hän sätti. "Viimeisimmän tutkimuksen mukaan keskivertoisä ei käytä edes kolmea minuuttia päivässä lastensa kanssa, vaan 35 sekuntia."

   Uskon häntä, koska hän toimi Keski-Kalifornian koulujen tarkastajana. Itse asiassa hän antoi minulle toisenkin hätkähdyttävän tilastotiedon.

   Eräällä Kalifornian koulualueella 483 oppilasta oli erityisopetuksessa. Noilla oppilailla yhdelläkään ei ollut isää kotona.

   Eräällä alueella Seatlen laitamilla 61 % lapsista on ilman isää.

   Poissaoleva isä on nykyajan kirous. (40)

 

Samaan asiaan viittaa toinen lainaus, joka käsittelee senaikaisen ateistisen Neuvostoliiton perhekokeilua 1920- ja 1930-luvuilla. Se koski silloin miljoonia ihmisiä ja silloin myös käytännössä toteutettiin sitä, mistä Alice Baileyn kirja teoriassa vain puhuu. Mm. Z.I. Lilina lausui silloin kuuluisat sanat, että "Meidän on pelastettava nämä lapset perheen inhottavasta vaikutusvallasta. Toisin sanoen meidän on kansallistettava ne. Heille on opetettava kommunismin aakkoset, jotta heistä myöhemmin tulee tosikommunisteja. Tehtävämme nyt on velvoittaa äiti antamaan lapsensa meille - valtiolle." (41)

   Kuitenkaan ei kestänyt kuin parikymmentä vuotta, kun entisen Neuvostoliiton laajamittaisesta kokeilusta luovuttiin. Siitä luovuttiin, koska se tuotti yhteiskunnalle niin monia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia sekä rikollisuutta, että se nähtiin parhaaksi lopettaa. Muutos uuteen suuntaan siellä tapahtui 1930-luvun lopulla:

 

Neuvostoliitossa on suoritettu vallankumouksesta lähtien valtavan laajaa perheinstituutioon liittyvää kokeilua. Kun Oneida Communityssä oli kysymys 300 hengestä, on Neuvostoliitossa kysymys vähintään 200 miljoonasta ihmisestä, jotka lisäksi edustavat ehkä 170 kansallisuutta.

... Vuonna 1917, jo uuden hallitusvallan toisena kuukautena, julkaistiin lakeja, jotka koskivat avioliittoa. Kirkollinen avioliitto korvattiin siviiliavioliitolla. Avioero myönnettiin, jos toinen puolisoista sitä anoi. Seuraavana vuonna täydennettiin näitä lakeja määräämällä, että lapsen syntyminen sinänsä oli avioliiton perusta. Avioliitossa ja avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen välillä ei saanut olla mitään eroa.

... Vielä radikaalimpi muutos tuli Venäjällä voimaan vuonna 1926 ja heti sen jälkeen myös muissa osissa Neuvostoliittoa. Sen mukaan avioliiton rekisteröiminenkään ei ollut välttämätöntä... Siis mitkään puolisoisen tai lasten velvollisuudet ja oikeudet eivät olleet riippuvaisia siitä, oliko avioliitto rekisteröity vai ei. Vuonna 1926 erotapahtuma väljeni yhä. Joko puolisot yhdessä tai jompikumpi heistä saattoi anoa avioliiton purkamista mainitsematta siihen mitään syytä.

... Alkuvaiheessa ei ollut minkäänlaisia seksuaalista käyttäytymistä koskevia lakeja. Vuonna 1920 abortti julistettiin lailliseksi. Toisen lain mukaan aviorikos, kaksinnaiminen ja sukurutsaus mainittiin teoiksi, joista ei rangaista. Vallitseva asenne oli, ettei saanut olla mitään esteitä vapaille sukupuolisuhteille eikä mitään taantumuksellista moraalia. Syntyvyyden säännöstelyvälineitä yritettiin saada käyttöön ja koetettiin poistaa kaikki aviotonta syntyperää koskeva häpeä.

 ... Seurauksena oli joka tapauksessa avioerojen suuri eneneminen... isättömien lasten määrä kasvoi... Aborttien lukumäärä lisääntyi joidenkin lausuntojen mukaan "kauhistuttavasti". Naisen oli monessa tapauksessa valittava joko sosiaalinen asemansa tai äitiys... Aborttien lukumäärän noustessa syntyväisyys kaupungeissa laski. Tästä seikasta esitettiin huolestuneita lausuntoja jo vuonna 1926. Vuonna 1922 arvioitiin, että kodittomien lasten lukumäärä nousi noin yhdeksään miljoonaan.

... Ilmeisesti kuitenkin vanhempien ja lasten suhteiden rikkoutuminen oli ainakin osaksi syynä siihen, että alkoi suuressa määrin ilmetä nuorisorikollisuutta. Tästä huliganismiksi kutsutusta ilmiöstä kirjoitettiin lehdissä 20-luvun lopulla ja 30-luvulla. Vuonna 1929 huliganismia pidettiin vaikeimpana ongelmana. Nuorisorikollisuuden määrän sanottiin kaksinkertaistuneen vuosien 1929-1935 välillä. Kaupungeissa maleksi nuorisoryhmiä, jotka tekivät kaikenlaista pahaa, mm. kävivät avuttomien kansalaisten kimppuun. Puhuttiin vandalismista, varkauksista, murroista, raiskauksista, jopa murhista, jotka olivat lisääntyneet lyhyessä ajassa.

   Käänne Neuvostoliiton perhepolitiikassa tapahtui selvästi vuosina 1934-35... Tässä ei ole tarpeen käydä selvittelemään, millä tavalla virallinen ajattelutapa muuttui. Pääasia on, että sosiaaliset epäkohdat ja rappeutuminen todettiin, ja alkoi voimakas propaganda huliganismia, vastuutonta seksuaalista käyttäytymistä ja abortteja vastaan...  (42)

 

Jälleensyntymisen lain opettaminen. Kolmas asia, mikä usein tulee esille humanoidien ja meedioiden opetuksessa sekä Alice Baileyn kirjassa, on jälleensyntyminen. Kerrotaan, miten jälleensyntymisen opettaminen tulee olemaan yksi avaintekijä uuden maailman uskonnossa, ja miten tulee uusi suhtautuminen seksiin ja vanhemmuuteen (moraalinen romahdus?):

 

Yksi tulevaisuuden kouluttajan päätehtävistä tulee olemaan jälleensyntymisen lain opettaminen (reinkarnaatio ja karma) ja saada näin aikaan... perusteellinen muutos rodullisessa suhtautumisessa elämään ja seksiin, syntymään ja vanhemmuuteen. Oppi jälleensyntymästä... tulee olemaan yksi avaintekijöistä uuden maailman uskonnossa. (43)

 

Jos sitten ajatellaan tämän opetuksen sisältöä, on se varmasti yhtä vahingollinen kuin edelliset asiatkin. Intiassa tätä oppia sekä lehmien palvontaa pyhinä eläiminä - niihin ei saa koskea eikä niitä saa hyödyntää - on opetettu jo vuosisatojen ajan. Juuri se lienee suurin syy tämän kauniin maan ongelmiin ja kurjuuteen. Humanoidien oma uskonto (sekä meedioiden ja Alice Baileyn kirjan opetus), joka tosiasiassa on hindulaisuutta, on siellä aiheuttanut käytännössä vain vahinkoa ja kurjuutta, ei hyvää oloa. Sen muita oppeja ovat sellaiset asiat kuin: kaikki tiet vievät perille, ihmisen jumaluus ja ettei ole eroa hyvän ja pahan välillä. Rabi Maharaj, hinduguru, joka itsekin oli saman opin lumoissa, kirjoittaa asiasta:

 

"Sydämeeni koski, kun katsoin Intian kärsiviä kansanjoukkoja. Ihmettelin, miksi länsimaiden ihmiset etsivät hengellistä tietoa Intiasta. Kokemuksesta tiesin, että hinduismi, sen fatalistinen usko karmaan, reinkarnaatioon ja vääriin jumaliin, oli Intian ongelmien perimmäinen syy. Oli länsimaisten ihmisten sokeutta kääntyä etsimään valaistusta idän mystiikasta! Siinä ei ollut muuta kuin pimeyttä, ja Intian ahdinko todisti selvääkin selvemmin, miten syvää tämä pimeys oli. Semmoinen valtava petos saattoi olla peräisin vain siitä samasta pirullisen älykkäästä lähteestä, joka myös ajaa miljoonat ihmiset tuhoamaan itsensä huumeiden näennäisparatiisin takia." (44)

  

 

 

 

8. Antikristus

  

Jos ajatellaan historiaa ja diktaattorien esiintuloa eri aikakausina, näyttää usein olevan yksi yhteinen piirre, joka on mahdollistanut heidän valtaanpääsynsä; se on, että yhteiskunnassa ovat esiintyneet levottomat ja taloudellisesti epävakaat olot. Hyvin harvoin kukaan diktaattori pääsee valtaan tavanomaisissa rauhallisissa oloissa. Se edellyttää yleensä aina kaaosta tai suurta inflaatiota, joka on ollut astinlautana heidän esiintulolleen:

 

"Historian suuria inflaatioita on melkein aina seurannut diktaattorin esiinmarssi, joka muun ohella on luvannut uudistaa rahan arvon. Napoleon, Hitler, Mao Tse-tung kukin ratsastivat valtaan hyperinflaation selässä." (Time-lehti 16.3. 1980)

 

Kun ihmisiltä on kysytty, miksi Hitler pääsi valtaan 1930-luvun Saksassa, on yleensä yksimielisesti selitetty sen johtuneen siitä, että hänen odotettiin tuovan lain ja järjestyksen maahan. Hitler itse puhui myös samasta asiasta; hän julisti v. 1932: "Maamme kadut kuohuvat. Yliopistot ovat täynnä kapinoivia ja mellakoivia opiskelijoita. Kommunistit yrittävät tuhota maamme. Venäjä uhkaa meitä kaikella voimallaan ja tasavalta on vaarassa. Kyllä, vaarassa sekä sisältä että ulkoa päin. Tarvitsemme lakia ja järjestystä. Ilman lakia ja järjestystä kansakuntamme ei kykene selviytymään."

   Niinpä kun maassa oli jo pitkään vallinnut epävakautta, työttömyyttä sekä yksi historian pahimmista inflaatioista - pelkästään yksi leipä saattoi 1920-luvulla maksaa 100 miljardia Saksan markkaa - odotettiin Hitlerin tuovan parannuksen olosuhteisiin niin kuin aluksi tapahtuikin. Vasta myöhemmin ihmiset havahtuivat siihen, ettei Hitler ollutkaan siunaukseksi vaan kiroukseksi maalle. Se tapahtui joitakin aikoja sen jälkeen, kun hän oli ehtinyt aloittaa historian siihen asti tuhoisimmaksi muodostuneen sodan.

   Kun palataan takaisin viimeisten päivien tapahtumiin, emme saa unohtaa erästä johtajaa, antikristusta, josta Raamattu mainitsee. Raamatusta voimme ymmärtää, että juuri ennen Jeesuksen tuloa ja Jumalan valtakunnan esiintuloa esiintyy henkilö, joka saa suuren vallan ja nousee johtajaksi entisen Rooman valtakunnan alueelta. Tällaisia henkilöitä on ollut varmasti useampia historian aikana, mutta Raamatun mainitsemalla antikristuksella on varmasti suurempi valta kuin kenelläkään heistä, koska "sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot " (Ilm 13:7). Hän myös varmasti nousee valtaan epävakaiden olojen seurauksena, luopumuksen ja laittomuuden seurauksena, kuten 2 Tess 2. luku osoittaa.

   Mutta saadaksemme paremman kuvan tästä henkilöstä, josta käytetään useita eri nimityksiä – laittomuuden ihminen (2 Tess 2:3), kadotuksen lapsi (2 Tess 2:3), peto (Ilm 13:1-10), antikristus (1 Joh 2:18) sekä pieni sarvi (Dan 7:8) - aiomme katsoa sitä seuraavien kappaleiden valossa. Niistä käy selville muutamia tämän henkilön erikoispiirteitä ja ominaisuuksia. Niistä käy selville myös hänen lopullinen kohtalonsa.

 

Nousee kymmenvaltioliitosta. Ensimmäinen huomio, mikä voidaan tehdä tulevasta johtajasta ja antikristuksesta, on, että hän tulee esiin kymmenvaltioliitosta, joka syntyy entisen Rooman valtakunnan alueelle. Kun uusi maailmanjärjestys on vakiintunut tämän valtakunnan alueelle, joutuvat senhetkiset hallitsijat syrjään tai he antavat valtansa tälle henkilölle. Hänestä tulee koko tämän alueen hallitsija ja diktaattori.

   Jos sitten ajatellaan nykyistä kehitystä Euroopassa ja EU:ssa - kehitystä, jossa kansalliset hallitukset luopuvat päätöksentekovallastaan ja siirtävät sen Brysseliin Mastrichtin sopimuksen mukaan - voi se olla valmistava tekijä yhdelle johtajalle. Kun nykytilanteessa valta keskittyy yhä harvempiin käsiin Brysseliin, voi se lopulta keskittyä yksiin käsiin. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää huomioonottamatta, koska jo nyt on puhuttu avoimesti EU-presidentistä, joka voisi kaiken ohella hoitaa suhteita ulkovaltoihin - asia, joka ei kuitenkaan vielä ole saanut tarpeeksi kannatusta. EU-komission puheenjohtaja Jacques Delors esitti samansuuntaisia ajatuksia jo yli 20 vuotta sitten. Evening Standard, Palmerston North-lehti kirjoitti 8.12.1993, että "Delors avaa takaovea europresidentille. Ei ole syytä sivuuttaa hänen suunnitelmiaan vaaleilla valitusta Euroopan presidentistä, joka olisi suurempi arvoisempi kuin EY-jäsenvaltioiden pääministerit ja presidentit".

 

- (Ilm 17:12,13) Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.

13. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.

 

- (Dan 7:7,8,19,20,23,24) Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.

8. Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

19. Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa;

20. sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut;

23. Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.

24. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.

 

Saa voimansa paholaiselta

 

- (Ilm 13:1,2) Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.

2. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.

 

Kun etsitään todellista syytä antikristuksen vallalle, on se Raamatun mukaan se, että hän saa voimansa lohikäärmeeltä eli paholaiselta kuten yllä olevat jakeet osoittavat. Paholainen, jota Raamattu nimittää tämän maailman ruhtinaaksi, antaa tälle henkilölle valtaistuimensa. Se mahdollistaa hänen merkittävän ja suuren asemansa. Muuten hän on kuin ketkä tahansa muut ihmiset, mutta paholaiselta saamansa voiman ansiosta hän nousee valtaan ja voi ajoittain vaikuttaa jopa yli-inhimilliseltä.

   Samaa asiaa kuvaa hyvin lainaus vuosikymmenten takaa. Siinä Adullamin orpokodin lapset Kiinasta näkivät näyssä tämän henkilön ja miten joukko paholaisia seurasi hänen kintereillään. Heistä useimmilla ei ollut ennestään mitään tietoa asiasta, mutta kuvaus tästä henkilöstä on varmasti Raamatun ja totuuden mukainen:

 

Adullamin lapset näkivät sen yli-ihmisen, jota maailma toivoen odottaa, ja jota buddhalaiset, teosofit, muhamettilaiset ja muittenkin uskontojen kannattajat ovat valmiit palvomaan. He näkivät saatanan ruumiillistuneen kauniin, vahvan ja nuorekkaan miehen muodossa.

   He näkivät näyissä myöskin sen kuvan, jonka tämä jumalankieltäjä, antikristus, on aikanaan pystyttävä palvonnan kohteeksi. Tuo kuva voi puhuakin ja niin eksyttää maailman (Ilm 13:14,15). Kun kysyin lapsilta mistä he tiesivät, että tämä komea, voimakas mies oli antikristus, he sanoivat, että joukko paholaisia seurasi häntä kaikkialle, totellen hänen jokaista käskyään, edeten ja pysähtyen merkin saatuaan. (45)

 

Paranee kuolinhaavastaan. Eräs asia, jonka Raamattu yhdistää viimeiseen hallitsijaan, on, että hän paranee kuolettavasta haavastaan eli kokee ilmeisesti jonkinlaisen jäljitellyn ylösnousemuksen. On mahdollista, että juuri kun hän on tullut tunnetuksi, hän saa kuolettavan haavan eli miekanhaavan (Ilm 13:14), mutta palaa kuitenkin takaisin elämään. Ilmeisesti tämä asia, jota koko maailma voi mahdollisesti seurata television välityksellä, on seikka, joka vakiinnuttaa hänen valtansa ja saa ihmiset suuren ihmetyksen valtaan.

   Hal Lindsey on verrannut tätä erikoista tilannetta, jonka Raamattu ennustaa tapahtuvan, John F. Kennedyn heräämiseen. Hän kirjoitti, että "Voisimme ottaa vertauskuvaksi John F. Kennedyn traagisen kuoleman. Kuvittele, mitä olisi tapahtunut, jos Yhdysvaltojen presidentti olisi haavoittumisen ja kuolleeksi julistamisen jälkeen herännyt uudelleen henkiin! Sen laatuisen tapahtuman vaikutus on varmasti koko maailmaa järisyttävä." (46)

 

- (Ilm 13:3,4) Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

4. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"

 

Julistaa itsensä Jumalaksi. Eräs selvä piirre, jonka Raamattu liittää antikristukseen ja tulevaan hallitsijaan, on, että hän vaatii itselleen Jumalalle tulevaa kunnioitusta ja palvontaa; hän "korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan...ja julistaa olevansa Jumala" (2 Tess 2:4). Hän ei siis tyydy olemaan vain tavallinen ihminen, vaan haluaa olla kaikkivaltiaan veroinen ja jota palvotaan. Hänen toimintansa on tuttua historiasta, koska jo Rooman vallan aikana keisareita pidettiin jumalallisina. Aluksi niin tapahtui vain heidän kuolemansa jälkeen, mutta lopuksi heitä alettiin pitää sellaisina jo elinaikanaan. Antikristuksen toiminta ei siis paljoa poikkea vanhasta keisarinpalvonnasta. Se voi olla sen uusi muoto.

   Tämä ihminen on kuitenkin vain tavallinen ihminen, ja jonka nimen luku on ihmisen luku (Ilm 13:18: Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.). Raamatun alkukielestä voidaan ymmärtää, että hän on myös miespuolinen henkilö. Se käy ilmi Mark 13:14:stä, jossa puhutaan hävityksen kauhistuksesta sekä Ilm 13:8:sta, jossa puhutaan pedon kumartamisesta. Näissä molemmissa kohdissa on maskuliinimuoto, joka osoittaa, että kyseessä ei ole vain pelkkä asia, vaan "hän", miespuolinen henkilö.

   On mahdollista, että mikäli Jerusalemin temppeli rakennetaan uudelleen, niin tämä miespuolinen henkilö - tai hänen kuvansa - siellä julistaa jumaluuttaan.

 

- (2 Tess 2:3,4) Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

 

- (Mark 13:14) Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

 

   (Kysymys siitä, rakennetaanko temppeli, on mielenkiintoinen. Sillä jos ajattelemme Jeesuksen sovitusuhria, on se jo tehnyt tarpeettomaksi entisenkaltaiset temppelit ja siihen liittyvät toiminnot. Niitä ei siis enää tarvittaisi, koska ne olivat vain esikuvia Kristuksen täydellisestä työstä. Samoin huomattavaa on, että seurakunta ja jokainen ihminen Kristuksessa saa jo itsessään olla Jumalan temppeli tämän uuden liiton aikana kuten useat Raamatun jakeet osoittavat [mm. 1 Kor 3:16, 6:19, 2 Kor 6:16 ja Ef 2:21].

   Toinen este temppelin rakentamiseen on siinä, että nykyinen temppelialue ja Moorian vuori - ainoa paikka, johon se voidaan rakentaa - on arabien hallussa. Siellä on kaksi heidän tärkeää moskeijaansa eli Kalliomoskeija ja El Aksan moskeija, joista he eivät varmastikaan tule luopumaan. Jo pelkkä huhu siitä, että muutamat pienet juutalaisryhmät ovat yrittäneet tuoda paikalle temppelin peruskiveä, on riittänyt nostattamaan heidän raivonsa. He eivät varmastikaan tule suosiolla antamaan muille aluetta, jota he nyt pitävät kolmanneksi tärkeimpänä heti Mekkan ja Medinan jälkeen.)

   Kun näemme, että antikristus ja peto julistaa itsensä Jumalaksi, on asiassa myös toinen puoli, joka on tämän henkilön palvonta. Ihmiset kumartavat häntä, hänestä tehtyä kuvaa (Kuvan merkitys tulee useaan kertaan ilmi Ilmestyskirjassa, mm. 13:15, 14:9,11, 15:2, 16:2 ja 20:4) sekä myös lohikäärmettä, koska se on antanut sellaisen vallan tälle henkilölle. (Se, että pedon kuvalle annetaan henki ja että se puhuisikin, on vaikea sanoa, onko tässä kyse yliluonnollisesta ilmiöstä vai televisiosta, jota Johannes 2000 vuotta sitten eläneenä ihmisenä saattoi pitää ihmeenä.) Kyseessä on samanlainen asia kuin aikanaan vallinnut keisarinpalvonta tai Hitleriin ja Maoon kohdistunut palvonta. Viimeksi mainitut eivät kylläkään julistaneet itseään jumaliksi:

 

- (Ilm 13:3,4,7,8,15) Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

4. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"

7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.

15. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

 

Viha Jumalaa kohtaan, pyhien vainoaminen ja pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Jos otetaan esille antikristukseen liittyviä ominaisuuksia, ei hän ainakaan ole suopea kristillisyydelle tai Jumalalle. Hänen toiminnalleen on päinvastoin ominaista viha Jumalaa kohtaan, pyhien vainoaminen (vrt. Matt 24:9:..ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.) ja että hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Hän on todellakin vastustaja ja laittomuuden ihminen kuten Paavali aikanaan kirjoitti (2 Tess 2:3,4).

   Tällaisia asioita on tietysti tapahtunut jo aiemmin. Vainoja on esiintynyt ensimmäiseltä vuosisadalta lähtien ja näihin päiviin asti (Kun Jeesus puhui ja varoitti niistä 2000 vuotta sitten - esim. Joh 16:1-4 - ovat hänen sanansa todella pitäneet paikkansa.). Samoin aikoja ja lakeja on muutettu useaan kertaan, josta eräänä esimerkkinä voidaan pitää Ranskan vallankumousta. Silloin, 1700-luvulla, kumottiin kymmenen käskyn laki ja tuotiin sen tilalle Tasavallan laki omine käskyineen. Lisäksi siirryttiin kymmenpäiväiseen viikkoon, josta tosin pian luovuttiin työväestön ankaran vastustuksen takia. Huomattiin, että entinen, seitsenpäiväinen, viikko oli sittenkin parempi.

   Kun ovat kyseessä nämä suuret muutokset, voi niitä odottaa tapahtuvaksi antikristillisellä kaudella, juuri ennen Jeesuksen tuloa. Silloin hyökätään voimakkaasti Jumalaa vastaan ja kaikkea hänestä muistuttavaa vastaan. Tulevan johtajan puhe "jäytää" silloin varmasti "ympäristöään niinkuin syöpä" (2 Tim 2:17) ja ihmiset tulevat kielteiseksi kaikelle kristillisyydelle. Danielin ja Ilmestyskirjan mukaan näin on odotettavissa:

 

- (Ilm 13:5-7) Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.

6. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.

7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

 

- (Dan 7:8,20,21,25) Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

20. sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut;

21. se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät,

25. Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

 

Toiminta-aika ja joutuu kadotukseen. Kun Raamattu puhuu antikristuksesta, voi siitä ymmärtää, että kyseinen henkilö saa suuren vallan ja että hänen täytyy olla säkenöivä persoona sekä lahjakas esiintyjä. Hän on puhuja, joka hurmaa kansanjoukot magneettisella vetovoimallaan, ja joka on karismaattinen johtaja ja jota tullaan suuresti kunnioittamaan, jopa palvomaan (ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?, Ilm 13:4). Ei ole mikään ihme, jos hän on "Vuoden mies"-tittelin ansaitsija kuten hänen tunnettu edeltäjänsä Hitler oli (Niin todella tapahtui, kun arvovaltainen ja tunnustettu Time-lehti myönsi Hitlerille tämän tittelin syyskuussa 1938.). Hän on varmasti sellainen henkilö, joka voi tämän nimityksen saada, koska aluksi hän saattaa tuoda ratkaisun monia ihmiskuntaa vaivaaviin ongelmiin ja esiintyä eräänlaisena hyväntekijänä.

   Kuitenkin, vaikka tämä henkilö saa suuren vallan, on hänen voimakkain toiminta-aikansa lopulta vain 3 ½ vuotta eli hyvin rajattu aika, kuten alla olevat jakeet osoittavat. Se on ilmeisesti juuri saman verran kuin Jeesuksen julkinen palvelus maan päällä. Jumala on antanut tälle pahuuden edustajalle saman ajanjakson toimia kuin omalle Pojalleen. Kohtaamme saman ajanjakson, 3 ½ vuotta useaan kertaan myös muualla Ilmestyskirjassa ja Danielin kirjassa (Ilm 11:2,3; 12:6,14; 13:5; Dan 12:7), kun niissä puhutaan tapahtumista, jotka keskittyvät Israelin ympärille:

  

- (Ilm 13:5) Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.

 

- (Dan 7:25) Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

 

Raamattu kertoo myös tämän laittomuuden ihmisen ja pahuuden edustajan kohtalosta. Vaikka hän saa suuren vallan ja ihmisten ihailun ja huomion, ei siitä ole hänen kannaltaan mitään hyötyä: hän pahuuden edustajana joutuu kadotukseen. Yksi hänen nimityksistään on "kadotuksen lapsi" ja se kuvaa hänen kohtaloaan. Hänen syyllisyydestään ei myöskään ole mitään epäselvyyttä. Koska hän on eksyttänyt muita valheillaan, joutuu hän heitetyksi tuli- ja tulikivijärveen, jonne saatana 1000 vuotta myöhemmin - tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen - joutuu:

 

- (Dan 7:11) Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan.

 

- (Ilm 19:20) Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.

 

- (Ilm 20:10) Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

 

Henkimaailma ja antikristus. Kun edellä todettiin, että henkimaailman tavoite on Euroopan yhdentyminen, on mielenkiintoista todeta, että myös ajatus yhdestä johtajasta on niiden tavoite. Ne pyrkivät ajamaan molempia asioita samanaikaisesti. Eli kun Raamattu puhuu kummastakin asiasta - sekä Euroopan yhdentymisestä että yhdestä johtajasta - ei sitä voi pitää pelkkänä sattumana. Ne todistavat, miten vuosisatoja sitten ennustetut asiat ovat entistä lähempänä toteutumistaan. Sitä, kuinka kauan siihen menee vielä aikaa, on tosin vaikea sanoa.

   Tunnettu Rauni-Leena Luukanen, joka on kirjoittanut mm. "Tähtien lähettiläs"- kirjan, viittaa Ultra-lehdessä 7-8/1991 olleessa haastattelussa molempiin asioihin. Kun häneltä kysyttiin, "mitä mieltä avaruusolennot ovat Euroopan yhdentymisestä", hän vastasi:

 

"Mielenkiintoinen kysymys, sillä Belgian ilmavoimien komentaja esitti kysymyksen, miksi juuri Belgiassa on viimeisten 18 kuukauden aikana ollut yhteensä yli 10 000 ufohavaintoa. Hänellä ei ollut siihen vastausta, mutta minä tiesin heti: 'Siksi, että Brysselistä tulee Euroopan pääkaupunki. Toisin sanoen osa maapalloa nyt yhtyy. Hehän pyrkivät nimenomaan siihen, että planeettamme kaikki kansat yhdentyisivät, rajat poistuisivat ja meille tulisi vain yksi johtaja tälle planeetalle. Tämä on alku siihen suuntaan." (Raamattu kutsuu ufologien odottamaa "yhtä johtajaa" nimellä antikristus. - S.T.:n kommentti). (47)

 

Väärä profeetta. Kun edellä on puhuttu antikristuksesta ja pedosta eli henkilöstä, jonka Raamattu ennustaa saavan vallan juuri ennen Jeesuksen tulemusta, tämäntyyppisiä henkilöitä on tosiasiassa kaksi. Ilmestyskirjan kolmannestatoista luvusta voimme ymmärtää, että samanaikaisesti kun ensimmäinen peto toimii ja pitää itseään Jumalan vertaisena, esiintyy silloin myös toinen vastaavantyyppinen henkilö. He itse asiassa toimivat yhteistyössä keskenään. Katsomme muutamia tämän henkilön erityispiirteitä, joita Ilmestyskirjassa tuodaan esille:

 

Karitsan sarvet. Ensimmäinen huomio, mikä voidaan tehdä toisesta pedosta eli väärästä profeetasta (Ilm 16:13: Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista.), on, että hän on ilmeisesti uskonnollinen henkilö. Kun häntä kuvaavat karitsan sarvet (ensimmäistä petoa kuvaavat kymmenen kruunua, joka tarkoittanee poliittista ja sotilaallista valtaa) ja häntä nimitetään vääräksi profeetaksi, käyttänee hän silloin uskonnollista valtaa ja yrittää myös jollain tavalla jäljitellä Jeesusta, aitoa Jumalan Karitsaa. Hän puhuu koko ajan kuitenkin kuin lohikäärme eli hän on samanlainen pahuuden edustaja kuin ensimmäinenkin peto eli antikristus. Hänen sanotaan myös nousevan "maasta", joka tarkoittanee Israelin maata. Ensimmäinen peto sen sijaan nousee "merestä" (Ilm 13:1), joka yleensä on yhdistetty lukuisiin eri kansoihin (Vrt. Ilm 17:15: Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.):

 

- (Ilm 13:11) Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.

 

Saa ihmiset palvomaan ensimmäistä petoa. Toinen huomioitava piirre väärässä profeetassa on, että hän ei esitä itseään eikä hänestä tule palvonnan kohdetta. Sen sijaan hän suuntaa ihmisten huomion toiseen henkilöön eli ensimmäiseen petoon. Hän "käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden" ja kehottaa ihmisiä kumartamaan tätä ensimmäistä johtajaa, joka istuu saatanan valtaistuimella. Hän saa aikaan myös sen, että pedosta tehdään kuva ja että se voi puhuakin. Jos ihmiset eivät kumarra tätä kuvaa, heidät tapetaan:

 

- (Ilm 13:11,12,14,15) Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.

12. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.

14. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.

15. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

 

Hän tekee ihmeitä. Kolmas huomioitava piirre, jonka Raamattu yhdistää väärään profeettaan, ovat ihmeet. Raamatun mukaan hän tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin lankeamaan taivaasta. Hän tekee samoin kuin mitä Elia teki vanhan liiton puolella:

 

- (Ilm 13:13,14) Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.

14. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.

 

Ihmeisiin nähden on hyvä tietää, että saatana voi matkia Jumalan töitä (Esim. faaraon taikurit Mooseksen aikana). Näin varmasti tulee tapahtumaan erityisesti nyt viimeisinä päivinä. Kun Jeesus puhui viimeisten päivien tapahtumista, mainitsi hän väärät kristukset ja väärät profeetat, jotka tekisivät suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Tämä hänen sanansa osoittaa, etteivät ihmeet todista toiminnan olevan Jumalasta. Saatanakin voi niitä jäljitellä (Kurt Koch kertoo kirjassaan "Voitto on sittenkin meidän", s. 22, eräästä shamaanista, joka sai herättää jopa kuolleita ilman Jumalaa. Kuitenkin tämä henkilö tuli myöhemmin kääntymykseen ja pelastui.). Niinpä kun väärästä lähteestä olevia ihmeitä tapahtuu, on hyvä huomata, ettemme eksy niiden mukana. Paavali kirjoitti, miten monet joutuvat kadotukseen, koska eivät halua ottaa vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua:

 

- (Matt 24:24,25) Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

25. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.

 

- (2 Tess 2:7-10) Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,

8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

 

Pedon merkki. Yksi niistä asioista, jotka Raamattu liittää tulevaan antikristuksen yhteiskuntaan, on ns. pedon merkki. Sekin on eräs väärän profeetan toimenpiteistä. Hän ilmeisesti loistavana puhujana saa ihmiset houkuteltua sen vastaanottamiseen kuten alla olevat jakeet osoittavat. Erikoistuntomerkkinä on, että merkki pannaan heidän "oikeaan käteensä tai otsaansa":

 

- (Ilm 13:16-18) Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,

17. ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

18. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

 

Jos sitten ajattelemme tämän merkin merkitystä tulevaisuuden yhteiskunnassa, mainitsee Raamattu siitä lähinnä kaksi asiaa, joilla on merkitystä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ne ovat merkin liittyminen antikristuksen palvontaan ja ettei kukaan voi ostaa eikä myydä ilman sitä:

 

Liittyy antikristuksen palvontaan. Ensinnäkin on syytä huomata, ettei mikä tahansa asia nykyajassa voi tarkoittaa pedon merkkiä, koska tämä asia esiintyy vain antikristuksen aikaisessa yhteiskunnassa, jolloin se otetaan käyttöön. Sitä ennen siitä puhuminen ja millainen se lopulta on, on vain arvailua, koska siitä ei ole sen tarkempaa tietoa. Sen merkitys ilmenee vasta siinä vaiheessa, kun se tulee ajankohtaiseksi.

   Samalla voidaan Raamatun perusteella kuitenkin tehdä se havainto, että kun tämä asia toteutuu, siihen liittyy selvästi tulevan johtajan eli antikristuksen tai hänen kuvansa palvonta. Tätä merkkiä ei varmaankaan saada sattumalta tai vahingossa eikä sitä ilmeisesti annettane myöskään pakolla, vaan siihen on sidottu kuuliaisuus tulevaa johtajaa kohtaan ja hänen palvontansa. Se on ilmeisesti keino tarkistaa, kuka on hänen puolellaan ja kuka ei, sekä kuka tunnustaa hänen oman väitteensä jumalallisuudestaan ja kuka ei. Siksi Raamattu varoittaa ketään ottamasta tätä merkkiä, koska sen tehdessään ihminen hylkää taivaassa olevan ja ainoan todellisen Jumalan:

 

- (Ilm 14:9-11) Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,

10. niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.

11. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

 

Liittyy ostamiseen ja myymiseen. Toinen huomio, mikä voidaan Raamatun perusteella tehdä pedon merkistä, on, että se liittyy ostamiseen ja myymiseen. Jos ihminen ei ota tätä merkkiä vastaan, silloin hän ei voi ostaa mitään ruokaa tai muita asioita kaupasta eikä myöskään itse toimia kauppiaana tai myyjänä. Nämä jokapäiväiset ja tärkeät asiat ovat häneltä poissuljetut ja ihminen joutuu silloin lähes kokonaan muun yhteiskunnan ulkopuolelle - yhteiskunnan, joka näyttää merkitsevän totalitääristä ja samanlaista "iso veli valvoo" -systeemiä, josta esim. George Orwell kirjoitti jo vuosikymmeniä sitten eräässä kirjassaan.

   Miten ns. pedon merkki sitten käytännössä toteutetaan, on yhtenä vaihtoehtona esitetty mikrosiruteknologiaa, jossa mikrosiru laitettaisiin ihmisen sisään ja jossa olisi luottotiedot ja muut tärkeät tiedot ihmisen elämästä. Tällainen teknologia on jo valmiina, koska on kehitetty sähköinen henkilökortti mikrosiruineen ja koska sama mikrosiru on joissakin maissa asennettu jo kotieläimiin ja ihmisiinkin. Se on myös juuri sellainen menetelmä, jota antikristus voi käyttää ihmisten valvomiseen ja seuraamiseen. (Yhdysvalloissa joissakin lastenkodeissa sekä Australiassa on jo asennettu siruja pieniin lapsiin ja heidän elämäänsä voidaan valvoa koko ajan.) Ehkäpä tämä asia, jota on saatettu perustella rikollisuuden voittamisella ja torjumisella, on todellisuutta jo muutaman vuosikymmenen kuluttua. The Philadelphia Inquirer on kertonut asiasta 21.1.1996:

 

"Kolmenkymmenen vuoden päästä ihollemme asennetaan siruja, jotka sisältävät luottokortin, passin, ajokortin ja muuta henkilökohtaista informaatiota." (48)

 

Mikrosirun kehittelystä ihmisen ihon alle on tehty pari mielenkiintoista havaintoa. Ne ovat havaintoja, jotka liittyvät mikrosirun voimanlähteeseen ja mikä olisi sille paras paikka:

 

• Kun on etsitty sitä, mikä olisi paras voimanlähde ihmisessä olevalle mikrosirulle, on todettu parhaan sellaisen olevan litium-patterin, joka varaa itseään pelkän lämmönvaihtelun avulla. Tämän voimanlähteen etuna on, että siru ei tarvitsisi mitään muuta voimanlähdettä ja se saataisiin kerta-asennuksella pysyvätoimiseksi.

 

• Toinen huomio liittyy litiumpatterin toimintaan. Kun tutkittiin, missä ihmisestä löytyvät ne paikat, joissa lämmönvaihtelut olisivat suurimmat litium-patterin toiminnan kannalta, todettiin kahden paikan niistä olevan ylitse muiden: ne ovat ihmisen otsa tukan rajassa ja hänen kätensä selkämysalue eli juuri ne paikat, jotka Raamattukin yhdistää pedon merkkiin.

   Tämä yhtäläisyys voi tietenkin olla sattuma eikä asiasta tässä vaiheessa voi varmuudella sanoa vielä mitään. Ainoastaan se voidaan todeta, että tekniikka tämänlaatuista kaupankäyntiä (siru laitetaan ihmiseen) varten on jo olemassa ja sitä on myös mahdollista tulevaisuudessa käyttää.

 

 

 

 

9. Taistelu maasta ja kaupungista

  

Yksi oleellisimpia tapahtumia ennen Jeesuksen tuloa on Israelin ja varsinkin Jerusalemin ympärillä käytävä kiista, koska tämä alue ja Lähi-itä näyttelee ratkaisevaa osaa viimeisten päivien tapahtumissa. Sama maantieteellinen alue on ollut tiedotusvälineissä ja lehtien otsikoissa luultavasti enemmän esillä kuin mikään muu asia viimeisten vuosikymmenten aikana ja usein negatiivisessa mielessä. Syy on varmasti se, että Israel on ollut jatkuvien ulkoisten ja sisäisten hyökkäysten kohteena, joka on ylläpitänyt tiedotusvälineiden mielenkiintoa. Se on kokenut mm. kolme isoa sotaa ja lukuisia itsemurhaiskuja

   Lähi-itä näyttelee siis ratkaisevaa osaa viimeisten päivien tapahtumissa. Useista kirjoitusten kohdista voidaan ymmärtää, että nykyinen Israelin ympärillä käytävä kiista kärjistyy lopulta siihen, että lukuisat kansakunnat kokoontuvat sen ympärille tuhotakseen sen. Nykyiset tapahtumat ja kansakuntien kielteiset asenteet eivät ole irrallisia ja pelkkää sattumaa, vaan saattavat olla alkuvaihe sille, että nykyisen aikakauden loppuvaiheilla tähän maahan hyökätään. Seuraavassa aiommekin ottaa esille aiheeseen liittyviä seikkoja kuten Israelia kohtaan oleva vastustus, Jerusalemin oleminen kiistan aiheena sekä islamin osuus.

 

Israelia kohtaan oleva vastustus. Jos oletetaan, että Israel on nykyisen aikakauden loppuvaiheessa sotatoimien kohteena, edellyttää se varmastikin sitä, että kansakunnilla täytyy ensin esiintyä negatiivinen asenne sitä vastaan. Niiden täytyisi olla vihamielisiä tätä valtiota kohtaan, ennen kuin sanassa ennustetut tapahtumat voisivat toteutua.

   On mielenkiintoista havaita, että sensuuntaisia merkkejä on ollut havaittavissa jo Israelin itsenäistymisestä lähtien aina näihin päiviin asti. Näitä merkkejä ovat seuraavanlaiset asiat:

 

Sodat. Israelia vastaan käydyt sodat ovat esimerkki valtiota kohtaan olevasta vastustuksesta. Vaikka tässä valtiossa ei ole mitään suuria luonnonvaroja, kuten suuria öljyvarantoja, ja sen pinta-ala on mitätön ympäröiviin arabivaltioihin verrattuna, on se jo useaan kertaan ollut osallisena sodassa ja sitä vastaan on hyökätty. Sen olemassaolon valtiona ovat tahtoneet kieltää varsinkin ympäröivät arabimaat ja siksi ne ovat asettuneet sitä vastaan useamman kerran, varsinkin vuosina 1948, 1967 ja 1973, jolloin olivat suurimmat sodat. Maan olemassaolo oli niissä kaikissa suuresti uhattuna, mutta ihmeellisesti se kuitenkin säilytti sen. Seuraava lainaus käsittelee vuoden 1973 sotaan liittyviä seikkoja:

 

Vuoden 1967 kuuden päivän sodan lopputulosta pidetään ihmeenä, mutta se ei ollut mitään verrattuna jomkippursotaan. Ja kun koko totuus valkenee edessä olevina vuosina, saamme nähdä, että Israelin pelastuminen tuholta oli suorastaan järjenvastaista.

   ... Hyökkäykset molemmilla rintamilla olivat laajamittaiset ja hirvittävät. Syyrian rintamalla oli enemmän hyökkäysvaunuja kuin saksalaisten 1941 tekemässä hyökkäyksessä Neuvostoliittoon, jolloin yli 300 kilometrin pituisella rintamalinjalla oli 1000 panssarivaunua. Syyrian rintamalla, Golanin kukkuloilla oli 1200 hyökkäysvaunua 33 kilometrin matkalla. Ja myöhemmin Siinaissa taisteltiin maailmanhistorian suurin panssaritaistelu, joka oli mittavampi kuin El Alameinin taistelu toisen maailmansodan aikana.

   Me englantilaiset olemme taipuvaisia imperialistisiin asenteisiin, sillä olemme esimerkiksi pitäneet Syyriaa mitättömän pienenä ja merkityksettömänä Lähi-idän valtiona, joka voidaan tuhota kertaiskulla. Kuitenkin Syyrialla oli tuossa alkuhyökkäyksessään enemmän tankkeja kuin Englannilla ja Ranskalla oli rintamalinjalla yhteensä... (49)

 

Nykyisin ajatellaan varsinkin länsimaissa, että jos Israel vain luovuttaisi lisää maata, se toisi vakauden ja rauhan Lähi-itään. Ajatellaan, että palestiinalaisvaltio olisi ratkaisu ongelmaan. Ei oteta huomioon, että kaikki nämä alueet ja Jerusalem olivat ennen Israelin valtiota. Eikä oteta huomioon Balfourin julistusta (1917), jonka kansainliitto hyväksyi, ja jonka mukaan nykyiset kiista-alueet Juudea ja Samaria (= Länsiranta), Jerusalem sekä Gaza tulisi sisällyttää juutalaisvaltioon.

   Ongelma on kuitenkin syvemmällä, ja se on Israelin valtion olemassaolo. Pelkkä tiettyjen maa-alueiden luovutus ei ole ratkaisu ongelmaan, koska arabit eivät tunnusta Israelin olemassaoloa ja haluavat tuhota sen. Vuosien 1948 – 1967 välisenä aikana Länsiranta, Gaza ja Itä-Jerusalem olivat arabien hallinnassa (Länsiranta ja Itä-Jerusalem kuuluivat Jordanialle, Gaza Egyptille), mutta se ei tuonut rauhaa, koska arabit halusivat kaiken. Silloin ei puhuttu palestiinalaisen valtion perustamisesta, joka olisi siinä vaiheessa ollut helppo toteuttaa. Sen sijaan tarkoitus oli tuhota koko Israelin valtio. Se on ollut ongelmien perimmäinen syy Lähi-idässä.

 

Arabit kyllä taistelevat arabeja vastaan Lähi-idässä, ja muslimit tappavat muslimeja joka puolella maailmaa opillisten erimielisyyksien vuoksi, mutta on olemassa yksi vihollinen, johon niin sunnit kuin shiiatkin kohdistavat vihansa. On olemassa yksi vihollinen, jota niin fundamentalistit kuin sekularistitkin vihaavat. Se vihollinen on Israel.

   Vaikka on totta, että ”palestiinalaiskysymys” on pelkkä savuverho – pelkkä tekosyy vihata juutalaisia ja Israelia ja kääntää maailma heitä vastaan – on myös totta, että radikaali-islamilainen maailma ei tule koskaan hyväksymään juutalaisvaltion olemassaoloa; ei vaikka tekisi minkälaisia myönnytyksiä rauhan vuoksi. Arabimaailmassa kokouksia ja rauhanneuvotteluja pidetään vain toissijaisina taistelukenttinä sodassa, jonka lopullinen päämäärä on Israelin kansan tuhoaminen. (50)

 

Psalmi 83 tuntuu olevan kuin kuvaus nykytilanteesta, jolloin Israel on naapurimaidensa ahdistama ja halveksima. Monilla arabeilla on nykyään samanlainen asenne - asenne, joka on hyvin Israel-vastaista ja joka toistuvasti tulee ilmi heidän puheissaan ja propagandassaan. Sama Psalmi on myös kuin kuvaus PLO:n perustamisasiakirjasta, koska siinä on ollut samanlainen pykälä Israelin valtiosta.

 

- (Ps 83:2-6) Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa.

3. Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä.

4. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan.

5. He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta."

6. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan

 

Arabijohtajien lausunnot. Halu hävittää Israelin valtio tulee esille myös arabijohtajien puheista, joista eräs esimerkki on seuraava Hamas-johtajan lausunto. Monet näistä ääriryhmän edustajista eivät hyväksy Israelia valtiona, vaan haluavat kaiken itselleen. Juuri se on syynä lukuisiin aseellisiin iskuihin, joita he suorittavat Israelin alueelle. Samat iskut aiheuttavat myös heille itselleen vahinkoa, koska Israel yrittää jäljittää näiden iskujen tekijät, jonka takia myös nykyinen turva-aita on rakennettu. [Kuvaavaa asialle on, että kun Israelissa on ollut 46 000 (!) vartijaa iskuilta suojautumisen takia, ovat monet heistä nyt joutumassa työttömäksi aidan takia. / Etelä-Suomen Sanomien artikkeli 24.6.2004]. Kun tilanne ja asenteet ovat tällaisia, ei varmastikaan voida puhua rauhasta. Sitä on mahdotonta saavuttaa nykytilanteessa:

 

Hamas-johtaja ei suostu tulitaukoon

Tavoitteena yhä Israelin hävittäminen

 

Palestiinalaisjärjestö Hamas ei kaavaile tulitaukoa Israelin kanssa, järjestön johtaja Mahmoud al-Zahar sanoi sunnuntaina. Hänen mukaansa järjestön tavoitteena on edelleen Israelin valtion hävittäminen.

   - Tulitauosta ei keskustella nyt. Strategianamme on vapauttaa kaikki palestiinalaisalueet, hän sanoi viitaten Länsirantaan, Gazaan ja itse Israeliin.

   Gazassa toimittajille puhuneen al-Zaharin lausunto kumosi toisen Hamas-johtajan sovinnollisemmat puheet. Äärijärjestön Länsirannan johtaja Hassan Jussef sanoi perjantaina, että äärijärjestö voisi hyväksyä palestiinalaisvaltion perustamisen Länsirannalla ja Gazaan ja tulitauon Israelin kanssa.

   Hamasin järjestämissä itsemurhaiskuissa ja aseellisissa hyökkäyksissä on kuollut satoja israelilaisia. Palestiinalaishallinnossa pelätään, että väkivallan jatkuminen saattaisi vaikeuttaa presidentti Jasser Arafatin seuraajan valintaa tammikuussa. (Etelä-Suomen Sanomat 6.12.2004)

 

Saman asian ja asenteen arabimaissa tuo esille seuraava lyhyt lainaus artikkelista "Uusi antisemitismin aalto arabimaissa" (Etelä-Suomen Sanomat, 28.9.2003) Siinä todetaan nykytilanteesta ja kehityksestä arabimaissa:

 

Mitä kätkeytyy määritelmän uusi antisemitismi taakse ja miten laajalle levinnyttä se on? Toisin kuin klassisessa antisemitismissä, joka suuntautui juutalaisia vastaan yksilöinä ja kansana, uuden antisemitismin kohteena on myös juutalaisvaltio Israel. Äärimmäisissä tapauksissa uusi antisemitismi kyseenalaistaa Israelin valtion olemassaolon oikeutuksen. Uusi antisemitismi onkin saanut yhä enemmän ulottuvuutta islamilaisessa maailmassa ja arabimaissa...

 

Kiista jerusalemista. Israelin ympärillä oleva kiista tulee hyvin esiin arabijohtajien lausunnoista Jerusalemista. Kun mainittiin, että viimeisen kiistan keskeisin aihe on Jerusalem, on se täysin yhtäpitävä nykyisen maailmantilanteen, YK:n istuntojen ja arabijohtajien lausuntojen kanssa. Jos pyydettäisiin joltakin asiantuntijalta arviota siitä, mitä hän pitäisi todennäköisimpänä monikansallisten joukkojen sotatoimien kohteena, hän todennäköisesti ehdottaisi Jerusalemia. Arvionsa hän varmasti perustaisi nykyiseen poliittiseen tilanteeseen. Tästä kaupungista, vaikka maailmassa on tuhansia muita kaupunkeja, on tullut kiistan keskeisin aihe ja "juovuttava malja" sekä "väkikivi" monille kansoille kuten Sakarjan kirjassa on ennustettu.

 

- (Sak 12:1-3) Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:

2. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.

3. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

 

Seuraava lainaus viittaa samaan asiaan. Siinä on kyse Jasser Arafatin lausunnoista eri aikakausina Israelin ja Jerusalemin suhteen. Toiseksi viimeisin niistä on puhuttu hänen kannattajilleen moskeijassa Johannesburgissa vain kahdeksan kuukautta sen jälkeen, kun hän allekirjoitti rauhansopimuksen Israelin kanssa ja jonka seurauksena hän sai Nobelin rauhanpalkinnon. Hän lupasi siinä, rauhansopimuksesta huolimatta, jatkaa aseellista taistelua. Se osoittaa, miten usein saamme länsimaissa aivan erilaista informaatiota kuin mitä samat johtajat puhuvat suljettujen ovien takana omille kannattajilleen.

   Arafatin lausunnot eivät ole millään tavalla poikkeuksellisia, vaan samanlaisia lausuntoja on toistuvasti kuultu muiden arabijohtajien suusta ja se on vahvistettu heidän yhteisissä konferensseissaan. Nämä johtajat eivät hyväksy sitä, että Jerusalemin kaupunki on juutalaisomistuksessa (alleviivaukset lisätty).

 

• Maaliskuu 1970, The Washington Post. "Vastarintamme lopullinen tavoite on Israelin loppu eikä siitä voi tehdä minkäänlaista kompromissia."

• Helmikuu 1980, Caracas Venezuela, lehti El Mundo. "Meille sana rauha merkitsee Israelin tuhoamista."

Toukokuu 1994, Johannesburg, Etelä-Afrikka. "Minulle tämä sopimus (Oslo) ei merkitse sen enempää kuin profeetalle (Muhammed) merkitsi al-Hudaybiyah'in sopimus qurayshien kanssa. Jihad - pyhä sota - tulee jatkumaan. Teidän tulee ymmärtää, että meidän taistelumme päämäärä on Jerusalem. Se ei ole heidän pääkaupunkinsa vaan meidän."

• Syyskuu 1995, Jerusalem Post lehti. "Vannon Allahin kautta, että palestiinalaiset ovat valmiina uhraamaan viimeisenkin poikansa ja tyttärensä siksi kunnes Palestiinan lippu liehuu Jerusalemin muurien, moskeijoiden ja kirkkojen yllä." (51)

 

Se, mihin edellämainitut lausunnot ja asenteet lopulta johtavat, on Raamatussa ennustettu. Jos katsomme Sakarjan kirjaa, Ilmestyskirjaa ja Jooelin kirjaa, voimme niistä nähdä maininnat kansakuntien hyökkäyksestä Jerusalemiin ja sen olemisesta pakanain tallattavana tietyn ajanjakson verran (Jeesuksen sanat pakanain ajan päättymisestä [Luuk 21:24] eivät sittenkään ole vielä täysin täyttyneet.).

   Huomio, joka voidaan tehdä viimeisistä näistä Raamatun kohdista (Jooel 3), on siinä oleva maininta "pyhästä sodasta", joka on täysin muslimien ajatustavan mukainen. Tämä maininta voi siis hyvin viitata muslimeihin, koska he usein käyttävät tätä sanontaa ja koska islamilaisessa maailmassa ollaan jo nyt hyvin Israel-vastaisia. Samoissa jakeissa mainitaan myös Jerusalemista, kansan hajaannuksesta sekä auringon ja kuun käymisestä mustiksi, joka mahdollisesti voi olla viittaus ydinsotaan:

 

- (Ilm 11:1,2) Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat.

2. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.

 

- (Sak 13:8-14:3,16) Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.

9. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani."

1. Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.

2. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.

3. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.

16. Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.

 

- (Jooel 3:1,2,9-16) 1. Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,

2. minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

9. Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.

10. Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen sankari."

11. Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas.

12. Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.

13. Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.

14. Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa.

15. Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa.

16. Herra ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva.

 

Islam ja israel. Yksi asia Israel-vastaisuuden taustalla on islam, jonka harjoittajat tuntevat syvää vihaa Israelia kohtaan. Kun muslimit eivät usko Raamattuun, vaan islamin voittoon, ovat he lähes kaikki yksimielisesti kielteisiä Israelille. Heistä on mahdotonta siunata tätä maata ja sen kansalaisia (4 Moos 6:22-27, 1 Moos 12:3). Jos Israel olisi muslimivaltio, ei tätä ongelmaa olisi, mutta nyt se esiintyy. Islamissa uskotaan, että jos jokin alue on kerran ollut islamin hallinnassa (Dar ul salaam = rauhan maa, alue), se kuuluu aina islamille, ja on täten vallattava takaisin. Tämä selittää, miksi Israel on suuri loukkaus muslimivaltioille.

   Monia muslimeja kasvatetaan vihaamaan Israelia. Ehkä kaikkein parhaiten se ilmenee siinä, että lapsia ja nuoria johdetaan harhaan itsemurhaiskuja ihannoimalla. Heille on iskostettu jo pienestä pitäen, että kuoleminen pyhässä sodassa, "Jihadissa", Allahin puolesta, jolloin he räjäyttävät itsensä lisäksi pari muuta ihmistä, on sankarillista ja ihailtavaa, mikä varmasti on sielunvihollisen valhe (Joh 8:44). Siihen heitä kuitenkin yllytetään lupauksella paremmasta taivaspaikasta, jossa jokaista marttyyria odottaa 72 tummasilmäistä ja ihanaa neitsyttä sekä muut paratiisin ilot. Ehtona kuitenkin on, että heidän kuollessaan pitää viedä myös muita mukanaan, koska muussa tapauksessa he menettävät neitsyet, kuten islamissa yleisesti opetetaan.

   On ymmärrettävää, ettei tällaisessa tilanteessa löydy rauhalle toiveita. Niin kauan kuin islam hallitsee arabien ja alueella asuvien ihmisten ajattelua, on se täysin mahdotonta. He eivät voi hyväksyä Israelia valtiona ja sen olemassaoloa. He eivät tule milloinkaan luopumaan siitä ajatuksesta, että alueen tulee olla islamin hallinnassa. Vasta kun he kohtaavat Jumalan rakkauden Jeesuksessa Kristuksessa ja muuttuvat sisäisesti, voi vääristynyt asenne poistua. Seuraava lainaus tuo esille hyvin muslimien tavallisen asenteen:

 

Ehkä nyt on aika kuunnella, mitä Lähi-idän näyttämön avainosien esittäjät itse sanovat, ja ottaa heidän sanansa todesta. Näin Hashemi Rafsanjani, jota on joskus kutsuttu Iranin "maltilliseksi" johtajaksi, tiivisti kriisin syyt; "Kaikki alueemme ongelmat johtuvat yhdestä ainoasta syystä; siitä, että vääräuskoiset juutalaiset ja imperialistiset länsimaalaiset ovat tunkeutuneet Dar al Islamiin. Jokainen poliittinen kiista, jokainen rajavälikohtaus ja jokainen sisäinen konflikti syntyy Umman kykenemättömyydestä ryhtyä uskollisesti menestyksekkääseen jihadiin. Ismaelin ja Iisakin välinen ikuinen taistelu ei voi päättyä, ennen kuin jompi kumpi on täydellisesti tuhoutunut." (52)

 

Merkillistä kyllä, vaikka muslimit taistelevat Israelia vastaan, jopa Koraani, muslimien pyhä kirja, viittaa päinvastaiseen. Se viittaa siihen, miten pyhä maa kuuluu Israelille ja he ovat valittuja. Monet muslimeista toimivat siten omaa pyhää kirjaansa vastaan:

 

Mooses sanoi kansalleen: "Kansani, muistakaa Jumalan teille osoittamaa armoa, kun Hän asetti keskuuteenne profeettoja, teki teistä kuninkaita ja antoi teille sellaista, mitä Hän ei ole antanut kenellekään muulle. Kansani, käykää pyhään maahan, jonka Jumala on säätänyt teille, älkääkä kääntykö pois, ettette joutuisi perikatoon." (5:20,21)

 

Me johdatimme israelilaiset meren yli, ja Farao joukkoineen seurasi heitä vääryytensä ja vihamielisyytensä takia, kunnes jäi aaltojen alle. Silloin hän sanoi: "Minä uskon, ettei ole muuta jumalaa kuin se, johon israelilaiset uskovat, ja minäkin alistun Hänelle."... Me asutimme israelilaiset siunattuun maahan ja ruokimme heitä kaikella hyvällä, mutta he alkoivat kiistellä saatuaan tietää. Jumala ratkaisee heidän kiistansa ylösnousemuksen päivänä. (10:90,93)

 

Sen jälkeen me sanoimme israelilaisille: "Asettukaa asumaan tähän maahan, ja kun viimeinen hetki tulee, me tuomme teidät kaikki yhdessä eteemme." (17:104)

 

Näin tapahtui, sillä me tahdoimme antaa israelilaisten periä maan. (26:59)

 

Israelilaiset, muistakaa armoani, jota osoitin teille valitessani teidät muiden kansojen joukosta. (2:47)

 

Me annoimme israelilaisille Kirjan, viisauden ja profetian, ruokimme heitä kaikella hyvällä, valitsimme heidät kaikkien ihmisten joukosta (45:16)

 

KEITÄ OSALLISTUU GOOGIN SOTAAN? Aiemmissa kappaleissa on puhuttu ympäröivien arabivaltioiden negatiivisesta asenteesta Israelia kohtaan ja miten se lopulta johtaa sotaan ja selkkaukseen, jossa on osallisena useita kansakuntia. Kuuden päivän sota ja vuoden 1973 Jom kippur-sota olivat vain esinäytöstä. Todettiin myös, että Jerusalemin ja Lähi-idän oleminen tapahtumien keskuspaikkana sopii täysin yhteen nykytilanteen kanssa, koska alue esiintyy toistuvasti lehtien otsikoissa. 80-100 vuotta sitten samalle ajatukselle saatettiin nauraa, koska Lähi-itää pidettiin syrjäisenä ja merkityksettömänä kolkkana, josta tuskin koskaan voisi tulla toiminnan keskusta. Nyt se kuitenkin on täysin mahdollista. Jos pyydettäisiin joltakin asiantuntijalta arviota siitä, mitä hän pitäisi todennäköisimpänä monikansallisten joukkojen sotatoimien kohteena, hän todennäköisesti ehdottaisi Jerusalemia. Arvionsa hän varmasti perustaisi nykyiseen poliittiseen tilanteeseen.

   Yksi viimeisten päivien tapahtumista on myös Googin sota, josta Hesekiel kertoo, ja joka näyttää vielä olevan edessä. Sen suhteen on oltu epävarmoja, onko se erillinen sota vai liittyykö se muihin sotatoimiin, joita käydään Israelin ja Jerusalemin ympärillä lopun aikana. Yleensä sitä on pidetty erillisenä sotana, mutta aivan yksimielisiä asiasta ei ole oltu.

   Merkillepantavaa hyökkäyksessä, jonka Hesekiel mainitsi jo vuosisatoja sitten, ovat kuitenkin seuraavat kolme asiaa. Ne ovat hyökkäyksen ajankohta, sitä edeltänyt maanpakolaisuus ja että hyökkääjiä on lukuisia:

 

Hyökkäyksen ajankohdasta kerrotaan, että se tapahtuu päivien lopulla, vuosien lopulla sekä pitkien aikojen perästä. Kaikki kohdat viittaavat siihen, että sota tapahtuu melko lähellä Jeesuksen tulemusta ja ennen nykyisen maailmanajan loppua.

 

Maanpakolaisuuden jälkeen. Toinen huomioitava piirre Googin sodassa on sen tapahtuminen sen jälkeen, kun kansa on koottu monien kansain seasta ja maa on ollut kauan aikaa rauniona. Tämäkin viittaa nykyiseen aikaan, jolloin vanhat rauniot on jälleen - vuosisatojen jälkeen - saatu asutetuksi ja kansa on koottu monien pakanakansain seasta. Baabelin vankeuteen nämä sanankohdat eivät sovi, koska se ei kestänyt kauaa ja koska kansa oli silloin maanpakolaisuudessa vain yhdellä alueella.

 

Lukuisia hyökkääjiä. Hesekiel mainitsee useita sellaisia kansakuntia ja nimiä - Goog, Maagog, Roos, Mesek, Tuubal... - jotka osallistuvat hyökkäykseen, mutta jotka nykyihmiselle saattavat olla outoja. Kuitenkin Hesekielin aikaan samat nimet olivat käytössä ja niistä useimmat esiintyvät ns. kansojen luettelossa, joka on Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa (1 Moos 10:1-6: Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin, suvusta. Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen. Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma. Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja doodanilaiset; heistä haarautuivat pakanoiden saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan. Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.) Katsomme nimiä ja mitä niiden taakse sisältyy vähän myöhemmin.

 

- (Hes 38:1-17) Minulle tuli tämä Herran sana:

2. "Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan

3. ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas.

4. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki.

5. Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla.

6. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat - lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.

7. Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten.

8. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, - mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni.

9. Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, peittääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi.

10. Näin sanoo Herra, Herra: Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit pahan juonen

11. ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina - asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia.

12. Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa.

13. Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta: 'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?'

14. Sentähden ennusta, ihmislapsi, ja sano Googille: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena,

15. ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki.

16. Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.

17. Näin sanoo Herra, Herra: Etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijaini, Israelin profeettain, kautta, jotka niinä päivinä ennustivat, vuodesta vuoteen, että minä annan sinun karata heidän kimppuunsa?

 

Goog Maagogin maasta. Kun otetaan esiin Hesekielin kirjassa esiintyvät hyökkääjien nimet, mainitaan niistä ensimmäisenä arvoituksellinen Goog - nimi, joka esiintyy Hesekielin kirjan luvuissa 38 ja 39 peräti 11 kertaa, enemmän kuin minkään muun hyökkääjän nimi.

   Mitä tulee tämän erikoisen sanan taustaan, on se yleensä yhdistetty kansanjohtajan vertauskuvalliseen nimeen; eli kyseessä täytyisi olla sotilasjohtaja tai henkilö, joka näyttelee tärkeää osaa Israeliin tehtävässä hyökkäyksessä lopun aikana. Sama sana voi tarkoittaa myös suurta, ylintä ja korkeinta tai korkeaa vuorta, mutta tässä se viittaa erityisesti henkilöön, ei paikkaan, koska Googin sanotaan olevan Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas, tulevan Maagogin maasta ja koska hänestä käytetään myös "sinä"-muotoa:

 

- (Hes 39:1-7) "Ja sinä, ihmislapsi, ennusta Googia vastaan ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä tulen sinun tykösi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas.

2. Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille.

3. Mutta minä lyön pois jousesi sinun vasemmasta kädestäsi ja pudotan nuolesi sinun oikeasta kädestäsi.

4. Israelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat: minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi.

5. Kentälle sinä kaadut. Sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra.

6. Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.

7. Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä.

 

Kun sitten tutkimme sanan Maagog alkuperää, on siitä riittävästi tietoa. Tämä nimi, joka esiintyy jo Ensimmäisen Mooseksen kirjan kansojen luettelossa (1 Moos 10:1-6), on yleensä yhdistetty skyyttalaisiin, kansaan, josta Paavalikin puhui (Kol 3:11: Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.). Historioitsija Josefus on todennut, että...

 

"Maagog oli hänen mukaansa nimettyjen maagogilaisten kantaisä. Kreikkalaiset kuitenkin kutsuivat tätä kansaa skyyttalaisiksi."

 

Roomalainen kirjailija Plinius on viitannut Maagogin ja skyyttalaisten yhteyteen sanomalla, että:

 

"skyyttalaisten haltuunsa ottamaa Hierapolista kutsuttiin jälkeenpäin Maagogiksi."

 

Jos sitten pohditaan sitä, missä skyyttalaiset asuivat ja missä heidän valtakuntansa sijaitsi, ovat he aina olleet Israelista katsottuna pohjoisessa päin, tarkemmin sanottuna Mustanmeren pohjoispuolella ja Kaukasus-vuorten takana. Kuitenkin skyyttalaiset, joita kreikkalaiset pitivät maailman pohjoisimpana kansana - siihen voi viitata myös Raamatun sanonta "pohjan periltä" - olivat levittäytyneet laajemmaltikin eli Mustanmeren pohjoispuolelta ja Ukrainasta aina Kiinan rajoille asti. Siihen kuuluivat mm. Kaspianmeren ja Araljärven seutu sekä Balhashjärven eteläpuoli. Nykyään tällä alueella ovat osa Venäjää, sekä entisiä eteläisiä neuvostotasavaltoja kuten Kazahstan, Uzbekistan, Kirgisia, Turkmenistan, Tadzhikistan, Ukraina, Armenia, Azerbaidzan ja Georgia. Hesekielin profetian voi katsoa koskevan näiden alueiden kansoja.

 

Ahtaassa merkityksessä skyyttalaiset olivat heimoja, jotka elivät alueella, jonka Herodotos määritteli Skyytiaksi (ts. Mustanmeren pohjoispuolisella alueella) ja puhuivat skyyttien kieltä... Laajassa merkityksessä sana skyyttalainen voi tarkoittaa joitakin monista muista heimoista Venäjän laajoilla aroilla, jotka ulottuivat Ukrainasta lännessä Siperian seudulle idässä. (53)

 

Venäjä. Kun otetaan esille se vaihtoehto, että Venäjä on mukana Googin sodan joukoissa, ei sitä voi pitää mahdottomana. Vaikka Venäjän edeltäjä Neuvostoliitto tuki aikanaan Israelin itsenäistymistä, oli sama maa kuitenkin myöhemmässä vaiheessa usein arabimaiden puolella näiden hyökätessä Israeliin. Se kävi ilmi vuosien 1967 ja 1973 sodissa, kun silloinen Neuvostoliitto voimakkaasti avusti Israelia ympäröiviä arabivaltioita ja varusti niitä aseillaan. Se ei itse osallistunut sotatoimiin, mutta oli taustavaikuttajana selkkauksissa.

   Jos ajatellaan tilannetta nyky-Venäjällä, niin näyttäisi siltä, että nationalismi ja muukalaisvastaisuus ovat siellä kasvussa. Kun demokratiakehitys, joka alkoi maassa 1980-luvun loppupuolella, ei ole tuonut hyvinvointia ja työtä kaikille, on se mahdollistanut näiden asioiden esiintulon ja lisääntymisen; ne ovat saaneet lisääntyvää kannatusta.

   Kansallismielisyyden nousun taustalla on myös se, että monet venäläiset kaipaavat entisen neuvostovallan suuruuden aikoja ja statusta, vaikka Venäjä edelleen on maailman suurin valtio ja sen joukkotuhoaseiden arsenaali on suurin. Toiseksi monet voivat kokea itsensä ulkopuolisiksi ja ei-toivotuiksi Euroopan kehityksessä, koska esim. entiset itäblokin maat ovat toinen toisensa jälkeen ajautuneet vähitellen lännen leiriin. Nykyinen kehitys ja itsensä ulkopuoliseksi tunteminen voi hyvin johtaa siihen, että se nostaa heidän vihansa ja negatiiviset tunteensa sekä on kasvualusta uudelle kansallismielisyydelle.

   Merkillepantavaa on, että nykyinen tilanne muistuttaa hyvin paljon maailmansotien välistä aikaa Saksassa. Kun Saksa oli kokenut nöyryytyksen ensimmäisen maailmansodan takia ja monet saksalaisista kokivat itsensä ulkopuolisiksi Euroopan kehityksessä, johti se tunnettuihin seurauksiin. Kaiken kruunasi jättimäinen inflaatio, joka teki natsismin ja nationalismin nousun mahdolliseksi. Nykyisessä tilanteessa, joka nyt Venäjällä vallitsee ja joka muistuttaa entisen Saksan kehitystä, on mahdollista, että tilanne purkautuu ulospäin samalla tavalla kuin Saksankin kohdalla aikanaan. Jos olosuhteet taloudellisesti menevät huonoon suuntaan, saattaa se olla mahdollista:

 

Muukalaisvihan aalto koettelee Venäjää

 

... "Muukalaisviha ja nationalismi ovat kasvaneet Venäjällä parissa vuodessa kolossaalisiin mittoihin suurissa kaupungeissa. Fasismi ja rasistiset rikokset ovat ilmiön jäävuoren huippu", Venäjän tiedeakatemian vanhempi tutkija, professori Vladimir Iljushenko huomauttaa.

   Muukalaisvastaisen ilmiön hyvänä todisteena hän pitää Venäjän joulukuussa valittua duumaa, josta venäläiset äänestäjät pudottivat kaikki liberaalit puolueet. Tilalle nousivat kansallissosialistinen Synnyinmaa, ja äärinationalistinen Liberaalidemokraattinen puolue kolminkertaisti kannatuksensa. Nämä nationalistiset populistipuolueet saivat yhteensä viidenneksen äänistä.

   "Meille on syntynyt yhteiskuntaan suuri nationalistinen reservi, joka pysyy kurissa vain talouskasvun ansiosta. Se on valmis syyttämään muita, jos meillä alkaa mennä huonosti. Tässä tilanteessa öljyn hinnan romahduksen poliittiset seuraukset voisivat olla tuhoisia Venäjän kannalta", professori uskoo.

   ... Maaliskuun lopussa puolestaan julkaistiin Pietarin yliopiston tekemä kansallinen tutkimus 16-26-vuotiaiden venäläisten ulkomaalaisvastaisuudesta. Sen mukaan neljä kymmenestä nuoresta venäläisestä kannattaa äärinationalistisia ryhmiä ja joka kymmenes 16-19-vuotias on valmis pahoinpitelemään ulkomaalaisia maksusta.

   "Venäläisistä kaksi kolmannesta ajattelee, että Venäjä kuuluu venäläisille. Samalla nationalismia vastustaa enää viidennes. Venäjän mielipideilmasto alkaa muistuttaa Saksaa ensimmäisen maailmansodan jälkeen", Iljushenko varoittaa.

   Hänen mukaansa luvuissa on tapahtunut viidessä vuodessa noin 10 prosenttiyksikön muutos huonompaan suuntaan... (Helsingin sanomat 9.5.2004)

 

Entiset eteläiset neuvostotasavallat. Toinen alue, missä muinaisia skyyttalaisia asui, ovat entiset eteläiset neuvostotasavallat, jotka ovat pääosin muslimivaltioita (Turkmenistan, Tadzhikistan, Uzbekistan, Kazakstan, Kirgisia ja Azerbaidzhan) - ainoastaan Armenia, Ukraina ja Georgia eivät ole niitä. Ne kaikki sijaitsevat entisten skyyttalaisten, muinaisen Maagogin alueella ja niistä monilla on myös entisen Neuvostoliiton peruna laaja varasto tehokkaita aseita.

   Jos ajatellaan näiden valtioiden osuutta ns. Googin hyökkäyksessä, voi yksi tärkeä tekijä olla Islam. Kun muita hyökkäykseen osallistuvia maita ovat islamin alaisuudessa olevat Iran, Turkki, Libya ja Sudan (katsomme tätä asiaa myöhemmin), voi se olla yhdistävä tekijä edellä oleviin muslimienemmistöisiin maihin. Merkittävää on, että kaksi näistä muista valtioista, Iran ja Turkki, on jo kumpikin pyrkinyt lujittamaan taloudellisia, uskonnollisia ja sotilaallisia yhteyksiä näihin maihin; sen lisäksi että niillä jo ennestään, islamin lisäksi, on yhteistä kielellistä ja etnistä taustaa. Lisääntyvästä yhteistyöstä ovat osoituksena taloudelliset liitot (v. 1992 Turkmenistan, Tadzhikistan, Uzbekistan ja Kirgisia liittyivät yhteen Iranin, Turkin ja Pakistanin kanssa muodostaakseen islamilaiset yhteismarkkinat), mutta myös se, että entisistä neuvostovalloista on myyty aseita Iraniin. Näin tapahtui 1990-luvun alkupuolella, kun Iran osti aseita Kazakstanista.

 

Se, mitä tiedetään Iranin tavanomaisesta aseistuksesta, on melkein yhtä huolestuttavaa. Teheran käyttää Gatesin mukaan vuosittain ainakin 2 miljardia dollaria aseisiin. Se on modernisoimassa laivastoaan, ilmavoimiaan ja maa-armeijaansa. Se on hankkinut venäläisiä sukellusveneitä ja lähettänyt sukellusvenemiehistöä koulutettavaksi venäläisiin laivastotukikohtiin. Iran toivoo pystyvänsä hankkimaan nykyaikaisia aseita tingittyyn pohjahintaan, ja sen vuoksi se on luonut läheiset suhteet entisen Neuvostoliiton muslimitasavaltoihin. (Jerusalem Post, 30.5.1992: "Russia-Iran")

 

Roos. Mitä tulee Hesekielin kirjan luettelossa mainittuun sanaan "Roos", on sen käytössä esiintynyt kahdenlaista käytäntöä. Usein se on käännetty yksinkertaisesti ruhtinaaksi ja hallitsijaksi, Mesekin ja Tuubalin ylin hallitsija, koska se hepreankielellä tarkoittaa "päätä", "huippua", "päällikköä", "hallitsijaa" ja "ruhtinasta". Monet Raamatun käännökset suosivat tätä ratkaisua.

   Kuitenkin on perusteltua käyttää sanaa "Roos" myös erisnimenä, jota käännösratkaisua myös useat Raamatun käännökset suosivat. Erityisesti on hyvä huomata, että Septuaginta, Raamatun kreikankielinen käännös, suosii tätä ratkaisua. Siinä on käännetty hepreankielinen sana "Rosh" erisnimeksi "Ros". Merkittävää Septuagintan muodossa on, että se on valmistunut vain reilut 300 vuotta Hesekielin kirjan kirjoittamisen jälkeen, melko lähellä Hesekielin aikaa. Siksi on perusteltua pitää "Roos"-sanaa myös erisnimenä.

   Sana "Roos" on yleensä yhdistetty sarmaatteihin, joista heistäkin on tietoa. He olivat kansa, joka asui suunnilleen samoilla alueilla kuin skyyttalaiset eli Kaspianmeren ja Mustanmeren lähistöllä sekä Etelä-Venäjän aroilla. Sieltä he muuttoliikkeen myötä ovat voineet levitä laajemmille alueille:

 

"Tästä näemme, että muinainen Maagog olivat skyyttalaiset, jotka tulivat Keski-Aasiasta ja levittäytyivät Etelä-Venäjälle noin vuonna 700 e.Kr. Näemme myös, että muinainen Roos olivat sarmaatit, jotka asuttivat Kaspianmerta ympäröivän alueen 10. vuosisadalla e.Kr. He työntyivät Etelä-Venäjälle ja löivät skyyttalaiset noin vuonna 200 e.Kr." (54)

 

Mesek, Tuubal, Goomer ja Toogarma. Nykyiseen Turkin alueeseen liittyy joitakin Hesekielin kirjassa mainittuja nimiä, sillä...

 

   Mesek ja Tuubal ovat nimiä, jotka esiintyvät yleensä yhdessä Raamatussa ja ovat Jaafetin poikia kuten Goomer ja Maagogkin (1 Moos 10:1,2). Historioitsijat Herodotos sekä Josefus ovat kumpikin kirjoittaneet näiden kansojen muinaishistoriasta. Herodotos kirjoitti jo viidennellä vuosisadalla ennen Kristusta, että hänen aikanaan nämä heimot olivat Pontoksen maakunnassa Pohjois-Turkissa (Histories, III, 94; VI, 78). Vastaavasti Josefus on sijoittanut nämä kansat samalle alueelle Turkkiin. Hän vain kertoo, että vanhat Mesekin ja Tuubalin nimet olivat muuttuneet hänen aikaansa mennessä Meseniksi ja Teobelianiksi (Antiquities, I, 124,125).

   Kun tutkitaan Goomeria, niin tiedetään, että goomerilaisia asui itäisessä Vähässä-Aasiassa Armenian lähellä eli nykyisen Turkin itäosissa. Siitä heidän tiedetään kulkeutuneen nykyisen Keski- ja Pohjois-Turkin alueelle, vaikka osan on arveltu kulkeutuneen nykyisen Itä-Euroopan alueelle. Historioitsija Josefus on yhdistänyt Goomerin myös Galatian kansaan, jotka asuivat Turkin keskiosissa. Hän sanoo, että kansa, jota kreikkalaiset kutsuivat galatalaisiksi, olivat goomerilaisia (Antiquities, 1. osa, VI, I).

   Toogarmasta tiedetään melko varmasti, että sekin oli nykyisen Turkin alueella. Useimmiten se on yhdistetty Itä-Kappadokiaan eli nykyisen Turkin koillisosaan. Toisaalta historioitsija Josefus on esittänyt poikkeavan näkemyksen. Hän piti Toogarmaa fryygialaisina, jotka asuivat pääosin nykyisen Turkin länsiosissa.

   Mitä sitten tulee Turkkiin ja sen osuuteen Hesekielin profetiassa, ei se ole mahdotonta. Turkilla on tällä hetkellä kohtalaiset välit Israelin kanssa, mutta Turkin sisällä on tapahtunut muutoksia. Turkissa oli vallankaappausyritys, joka epäonnistui ja jonka seurauksena voimakkaasti islamiin suuntautunut presidentti Erdogan on vahvistanut valtaansa. Hän on suorittanut puhdistustoimia vallankaappauksen yrittäjiä vastaan.

   Toinen mielenkiintoinen seikka on, että vaikka Turkki on Naton jäsen, ovat sen suhteet tähän järjestöön viilentyneet. Sen sijaan Turkki ja Venäjä ovat alkaneet viime aikoina lämmittää lähes jäissä olleita suhteitaan. Samassa keskusteluyhteydessä on ollut myös Iran, joka mainitaan yhdeksi hyökkääjistä.

 

Persia. Yksi Hesekielin kirjan luvuissa 38 ja 39 esiintyvä nimi on Persia, joka vastaa varmasti nykyajan Irania, koska maan nimi ennen oli Persia, ja koska siellä yhä edelleen puhutaan farsia eli persiaa. Se on siis mukana yhtenä niistä hyökkääjistä, jotka ovat mukana Googin joukoissa.

   Mitä sitten tulee Iranin liittymiseen Israelia vastaan käytävään hyökkäykseen, ei sitä varmastikaan voi pitää yllätyksenä. Maan yksi virallinen tavoite aina islamilaisesta vallankumouksesta lähtien v. 1979 on ollut Israelin tuhoaminen ja Jerusalemin valloittaminen; tavoite, josta se ei ole vieläkään luopunut. Sama maa on tunnettu myös Hizbollahin sekä Hamasin kaltaisten järjestöjen tukemisesta ja että maa itse on pyrkinyt muslimimaailman hengelliseksi johtajaksi.

   Vakavaksi Iranin toiminnan ja päämäärät tekee se, että se on v. 1988 päättyneen Irakin sodan jälkeen jatkuvasti vahvistanut aseistustaan. Niitä se on saanut ja ostanut varsinkin Venäjältä ja Kiinalta, ja mukana on ollut niin sukellusveneitä, tankkeja kuin hävittäjiä. Näiden ostosten takia ja mahdollisen ydinaseen kehittelyn takia Iran on nykyään sotilaallisesti alueen voimakkain muslimivaltio.

 

Mielenosoittajat vaativat Iranissa tuhoa Israelille

 

Kymmenettuhannet mielenosoittajat julistivat Iranin pääkaupungissa Teheranissa perjantaina tukeaan palestiinalaisille. Marssijat huusivat iskulauseita "kuolema Israelille" ja "kuolema Yhdysvalloille".

   Mielenosoituksessa kannatettiin Iranin presidenttiä Mahmud Ahmadinejadia, joka vaati muutama päivä sitten julkisesti Israelin "pyyhkimistä kartalta".

   Mielenosoituksia järjestettiin  myös muualla Iranissa. Jyrkät muslimit järjestivät marssit niin sanottuna Jerusalemin päivänä, jota vietetään Iranissa muslimien paastokuukauden ramadanin viimeisenä perjantaina.

   Israelilla ei Iranin mielestä ole olemassaolon oikeutta. Teheranin hallitus kiistää kuitenkin Yhdysvaltain syytökset, että Iran tukee Arabien ja Israelin rauhaa vastustavia aseellisia muslimiryhmiä. Iran sanoo antavansa ryhmille vain moraalista tukea.

   Teheranissa marssineet mielenosoittajat polkivat jalkoihinsa Israelin lippuja ja polttivat sekä Israelin että Yhdysvaltain lippuja. Marsseihin osallistuivat useimmat Iranin johtajat, myös presidentti Ahmadinejad.

   Iranin johdon lausunnot tuomittiin heti jyrkästi Euroopan unionissa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Israel vaati, että Iran pitäisi erottaa Yhdistyneistä kansakunnista.

   "Ahmadinejad puhuu kaikkien iranilaisten puolesta. Olemme kaikki valmiit kuolemaan Palestiinan puolesta, sanoi 25-vuotias Mohammad Mirzayi, joka kuuluu Basiji-järjestöön. Se pitää voimassa yhteiskunnallisia säännöksiä kuten naisten pukeutumismääräyksiä.

   Tuki palestiinalaisille on Iranin ulkopolitiikan perustuksia.

 

Sudan. Hesekielin kirjassa luettelossa mainitaan seuraavana Etiopia, joka oikeastaan on sananmukaisesti käännettynä Kuus. Kyseessä ei siis ole nykyistä Etiopiaa vastaava alue - vaikka osia siitä saattoi kuulua muinaiseen Kuusiin - vaan se viittaa valtioon, joka oli aivan Egyptin eteläpuolella (Hes 29:10: Sentähden, katso, minä käyn sinun ja sinun virtojesi kimppuun ja teen Egyptin maan raunioiksi, kuivaksi ja autioksi Migdolista Seveneen ja hamaan Etiopian rajaan saakka.) ja jonka eteläosa ulottui nykyajan Khartumiin, Sudanin pääkaupunkiin, saakka tai vieläkin etelämmäs. Nykyään tällä alueella on Sudan, Afrikan suurin valtio. Johtopäätös on, että senkin on oltava yksi tekijä Googin joukoissa.

   Mitä sitten tulee Sudaniin, ei senkään osallistuminen sotaan ole yllätys. Kun maalla on nykyään ääri-islamilainen hallitus ja kun se on ollut voimakas Israelin vastustaja, on realistista odottaa sen olevan mukana Googin joukoissa. Merkittäviä ovat myös maan hyvät suhteet Iraniin, joka on toimittanut Sudanille aseita, öljyä, sotilasasiantuntijoita ja muuta apua. Nämä kaksi hyökkäykseen osallistuvaa valtiota ovat jo tällä hetkellä yhteistyössä keskenään. Katsomme asiaa lehtiartikkelin valossa:

 

Sudan lietsoo ääri-islamilaisuuden liekkiä

 

... Sudanin valtionpäämiehenä toimii kenraali Omar Hassan al-Bashir, joka kaappasi vallan Sadig al-Mahdin johtamalta hallitukselta vuonna 1989.

   Sheikki Hassan Turabia pidetään kuitenkin todellisena de facto vallanhaltijana, vaikka hän ei olekaan hallituksen jäsen.

   Lontoon ja Sorbonnen yliopistoissa oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut tohtori Turabi on Sudanin ainoan sallitun puolueen kansallisen islamilaisen rintaman NIF:n johtaja. Samalla hän on perustamansa arabialais-islamilaisen konferenssin pääsihteeri.

   Turabi ajaa tiukkoja islamilaisia arvoja. Hän on luonut vuosikausien aikana yhteyksiä muslimiveljeskuntiin eri arabimaissa.

   Nykyiset maalliset arabihallitukset ovat Turabin mukaan kukistumassa. Arabinationalismi on tiensä päässä ja tilalle nousemassa islamilainen henki, uskoo islamilaisen fundamentalismin johtaviin ajattelijoihin kuuluvaksi luettu Turabi.

  Turabi on varma islamilaisuuden uuden muodon voittokulusta, koska Allah ja historia ovat hänen puolellaan.

   Fundamentalismin eteneminen on Turabin mukaan väistämätöntä: se täyttää länsivaikutteisen sosialismin ja arabinationalismin jättämän henkisen tyhjiön.

   Islam on Turabin mukaan ainoa, mikä inspiroi nuoria, saa heidät liikkeelle ja antaa näkemyksiä.

   ... Sudanin läheisin liittolainen on Iran, huolimatta siitä, että iranilaiset edustavat islamilaisuuden shialaista suuntausta ja sudanilaiset sunnilaisuutta. Sudanin kautta Iran on hakemassa itselleen jalansijaa Afrikassa.

   ... Lännessä Sudania pidetään yhtenä kansainvälisen terrorismin tyyssijana. Hankkimiensa todisteiden perusteella Yhdysvallat pani Sudanin vuonna 1993 mustalle listalle kansainvälisen terrorismin tukemisesta.

   Sudanissa tiedetään olevan lukuisten ääri-islamilaisten järjestöjen koulutusleirejä. Libanonin Hizbollahilla, Algerian FIS:llä (islamilaisella pelastusrintamalla), palestiinalaisilla Jihadilla, Hamasilla ja Abu Nidal-ryhmittymillä samoin kuin Egyptin Gamaa al-Islamiylla on tukikohtia Sudanissa.

   Sudan on torjunut syytteet terrorismista "kolonialistisen ja laajentumishaluisen lännen salaliittona, jolla islam yritetään pitää kurissa."

   Israelia vastaan taistelevat eivät Sudanin tulkinnan mukaan ole mitään terroristeja, vaan vapaustaistelijoita. (Etelä Suomen Sanomat, 16.8.1995)

 

Puut. Viimeisenä Hesekielin listassa mainitaan Puut; nimi, joka yleensä on yhdistetty Libyaan, vaikka se voikin käsittää laajemman alueen Pohjois-Afrikkaa (Algeria, Tunisia, Marokko ja Mauritania). Perusteluna nimien yhteydelle on pidetty sitä, että historioitsija Josefus sekä Plinius ovat käyttäneet Puutin heimon ensimmäisestä asuinpaikasta nimeä Libya. Toinen merkittävä tieto on, että Septuaginta, Vanhan testamentin kreikkalainen käännös, käyttää Puutista sanaa Libya vain joitakin vuosisatoja Hesekielin profetian jälkeen. Näiden tietojen perusteella on syytä uskoa, että Puut todella tarkoittaa nykyajan Libyaa.

  Mitä sitten tulee ajatukseen, että Libya olisi mukana tulevassa hyökkäyksessä Israelia vastaan, ei sitä voi pitää mahdottomana. Kun maa on jo pitkään tunnettu Israelin vastustajana ja sen tavoitteena on ollut juutalaisvaltion hävittäminen, ei sen Googin joukoissa mukana oleminen voi olla yllätys. Melko tuore lehtiartikkeli (Helsingin sanomat 20.1.2017) viittaa myös siihen, miten Venäjä lähentyy Libyaa. Artikkelin nimi on Venäjä tähtää jo libyaan. Artikkelissa kerrotaan lisäksi siitä, miten Venäjä, Turkki ja Iran ovat kutsuneet koolle Syyrian rauhankokouksen Kazakstanin pääkaupunkiin Astanaan. Kaikki nämä valtiot mainitaan osallisina Googin joukoissa.

   Tunnettu on myös Libyan rooli vallankaappausten, levottomuuksien ja terrorismin tukijana. Siinä se on "onnistunut" jopa niin hyvin, että se oli pitkään kolmen joukossa, kun on kyseessä erilaisten terroristiryhmien ja -tekojen rahoittaminen. Välillä se piti jopa kärkisijaa.

   Huomioitavaa on lisäksi se, että Libya on voimakkaasti islamilainen valtio, kuten useat Googin joukon maista ovat. Näyttää siltä, että se on yhdistävä tekijä hyökkääville valtioille, vaikka ne Israelista katsottuna tulevatkin eri ilmansuunnista.

 

 

 

10. Milloin tempaus on?

  

Mitä tulee viimeisiin päiviin ja Jeesuksen tulemukseen, on yksi niihin liittyvä tapahtuma seurakunnan ylösotto eli tempaus. Raamattu osoittaa, miten yksi seurakunnan sukupolvi ei koe normaalia kuolemaa, vaan nämä ihmiset muuttuvat silmänräpäyksessä niin, että he saavat aivan uuden ja katoamattoman ylösnousemusruumiin. Silloin Paavalin mukaan toteutuu se sana, että "Kuolema on nielty ja voitto saatu":

 

- (1 Kor 15:51-54) Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,

52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu."

 

Mutta missä vaiheessa tempaus eli seurakunnan ylösotto tapahtuu? Yleensä se on liitetty ajankohtaan ennen ahdistuksen ajan alkua ja josta olisi vielä 7 vuotta siihen, kun Kristus kirkkaudessaan saapuisi maan päälle.

   Mutta pitääkö edellinen käsitys paikkansa? Onko totta, että tempaus tapahtuu jo siinä vaiheessa, muutamia vuosia ennen julkista tulemusta? Sillä jos katsomme asiaa monien Raamatun paikkojen valossa, näyttäisivät ne osoittavan päinvastaista, eli että tempaus tapahtuisi vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä, ei sitä ennen.

   Tähän asiaan, joka ei ole maailman tärkein tietää, viittaavat ainakin seuraavat seikat:

 

Ylösnousemus, tempaus ja tulemus. Kun lähdemme tutkimaan tempauksen ajankohtaa, on hyvä päästä selville kolmesta tärkeästä asiasta, joissa käsitellään ylösnousemuksen, tempauksen ja Jeesuksen tulemuksen ajallista suhdetta toisiinsa. Nämä asiat ovat:

 

1. Tapahtuvatko ylösnousemus ja tempaus samaan aikaan?

 

2. Onko ylösnousemus / tempaus samanaikainen tapahtuma kuin Jeesuksen tulemus?

 

3. Jos ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat samaan aikaan kuin Jeesuksen tulemus, tarkoittaako tämä Jeesuksen tulemusta kirkkaudessaan ja voimassaan vai jotakin salaista tulemusta?

 

1. Tapahtuvatko ylösnousemus ja tempaus samaan aikaan?

 

Ensimmäinen asia tempauksen ajankohdan selvittelyssä on tarkistaa, missä suhteessa tempaus ja ylösnousemus ovat ajallisesti toisiinsa nähden; tapahtuvatko ne samaan vai eri aikaan. Tähän kysymykseen antavat hyvin selvän vastauksen seuraavat kaksi Raamatun kohtaa, jotka osoittavat niiden olevan aivan samanaikaisia tapahtumia:

 

1 Kor 15:51-54

 

Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,

52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina(=kuolleiden ylösnousemus), ja me muutumme (=elossa olevien tempaus).

53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu."

 

Ensinnäkin 1 Kor 15. luvussa osoitetaan, että kuolleiden ylösnousemus ("kuolleet nousevat katoamattomina") ja nyt maan päällä elävien tempaus ("emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme") tapahtuvat samanaikaisesti ja yhdessä silmänräpäyksessä. Ne tapahtuvat viimeisen pasunan soidessa ja silloin kumpikin näistä ryhmistä kokee muutoksen.

 

1 Tess 4:13-18

 

Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.

14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.

15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

 

Yllä olevissa jakeissa osoitetaan, että ylösnousemus ja tempaus ovat samanaikainen tai heti peräjälkeen tapahtuva tapahtuma. Paavalin sanojen mukaan Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja heti välittömästi tapahtuu elossa olevien tempaus.

 

2. Onko ylösnousemus / tempaus samanaikainen tapahtuma kuin jeesuksen tulemus?

 

Edellä todettiin, että ylösnousemus ja tempaus ovat samanaikaisia sekä yhdessä silmänräpäyksessä tapahtuvia asioita.

   Kuitenkin voimme löytää myös jakeita, jotka osoittavat ylösnousemuksen ja tempauksen tapahtuvan samaan aikaan kuin Jeesuksen tulemus. Se käy selville seuraavista Raamatun paikoista:

 

1 Tess 4:15-17

 

Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

 

1 Tess 4:15-17 osoittaa hyvin, miten Jeesuksen tulemus tapahtuu samaan aikaan kuin ylösnousemus ja tempaus. Näissä jakeissa sanotaan, miten me jäämme tänne Herran tulemukseen. Silloin tapahtuu myös kuolleiden ylösnousemus ja elossa olevien tempaus.

 

1 Kor 15:20-23,51,52.

 

Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.

21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.

22. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;

51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,

52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

 

1. Korinttolaiskirjeen 15. luvun jakeista käy selville se, miten Kristuksen omat tehdään eläviksi - eli heidän ylösnousemuksensa tapahtuu - Kristuksen tulemuksen yhteydessä.

   Lisäksi kun aiemmin todettiin, että tempaus on ylösnousemuksen kanssa samanaikainen tapahtuma (ks. myös jae 52!), täytyy sekä ylösnousemuksen että tempauksen tapahtua samanaikaisesti Kristuksen tulemuksen yhteydessä.

 

2 Tess 2:1-3

 

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,

2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.

3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

 

Kun Paavali osoitti 1. Tessalonikalaiskirjeessä, että tempaus ja ylösnousemus tapahtuvat Kristuksen tulon yhteydessä, viittaa hän 2. Tessalonikaiskirjeessä samaan asiaan. Hän osoittaa, että tempaus, "meidän kokoontumisemme hänen tykönsä" on samanaikainen tapahtuma kuin Kristuksen tulemus.

 

Matt 24:30,31

 

Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

 

Matt 24:31 osoittaa edelleen, että valittujen kokoaminen eli tempaus tapahtuu Jeesuksen tulon yhteydessä. Merkillepantavaa tässä Matteuksen kohdassa on, että siinä "kokoavat"- sanasta esiintyy aivan sama kantasana kuin mitä 2. Tessalonikalaiskirjeessä (2:1: "kokoontumisemme hänen tykönsä") esiintyy.

 

Valitut -sana. Kun on kyseessä "valitut"-sana, joka esiintyy jakeissa Matt 24:22,31, on toisinaan annettu ymmärtää, että se koskisi vain juutalaisia.

   Kuitenkin tämän sanan käyttö Uuden Testamentin puolella liittyy aina kaikkiin uskoviin, olkoot nämä sitten juutalais- tai pakanauskovia. Itse asiassa sama sana esiintyy useimmiten pakanauskoville osoitetuissa kirjeissä. Se mainitaan mm. seuraavissa kohdissa:

- Luuk 18:7, Room 8:33, Kol 3:12, 2 Tim 2:10, Tiit 1:1, 1 Piet 1:2, 2 Tess 2:13, 1 Kor 1:27, Ef 1:4, 1Piet 2:9.

 

 

 

3. Jos ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat samaan aikaan kuin jeesuksen tulemus, tarkoittaako tämä jeesuksen tulemusta kirkkaudessaan ja voimassaan, vai jotakin salaista tulemusta?

 

Kun edellä on todettu, että ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat Jeesuksen tulemuksen yhteydessä, on seuraava tehtävä selvittää, onko kyseessä Jeesuksen julkinen tulemus kirkkaudessaan ja voimassaan, vai jokin salainen tulemus esim. 7 vuotta aiemmin.

   Jos katsomme seuraavia kohtia ja esimerkkejä, tuntuvat ne kuitenkin viittaavan siihen, että ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat nimenomaan Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, kun hän saapuu kirkkaudessaan ja voimassaan. Se käy ilmi varsin useista Raamatun kohdista:

 

Matt 24:15,21,22,29-31

 

Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon -

21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.

22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.

30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

 

Matteuksen 24. luvussa puhutaan ensinnäkin hävityksen kauhistuksesta, joka on varmasti antikristuksen aiheuttama. Sen jälkeen siinä puhutaan suuresta ahdistuksesta; ja lopuksi mainitaan, että Jeesuksen julkinen tulemus tapahtuu vasta näiden ahdistuksen päivien jälkeen - ajankohtana, jolloin tapahtuu myös hänen valittujensa kokoaminen eli tempaus.

   Siten jos teemme johtopäätöksen näistä jakeista, asettuu tempaus niiden mukaan selvästi Jeesuksen julkisen tulon yhteyteen, ei sitä varhaisempaan ajankohtaan. Se tapahtuu vasta ahdistuksen ja antikristuksen ajan jälkeen ja kun Jeesus saapuu kirkkaudessaan ja voimassaan.

 

Pasuna-sana. Se, että tempaus tapahtuu Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, käy selville "pasuna"-sanasta, joka esiintyy Matt 24:31:ssä, 1 Kor 15:52:ssa ja 1 Tess 4:16:ssa. Erityisesti Matt 24:31 osoittaa selvästi, että tämä pasuna soi Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, kun valitut kootaan hänen tykönsä. Muissakin kohdissa puhutaan tulemuksen ja pasunan äänen samanaikaisuudesta:

 

- (Matt 24:29-31) Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.

30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

 

- (1 Kor 15:22,23,51,52) Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;

51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,

52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

 

- (1 Tess 4:15-17) Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

 

2 Tess 2:1-3,8

 

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen (=parusia) ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,

2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.

3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa (=parusia) ilmestyksellä

 

Kun tutkimme 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. lukua, käy ensinnäkin jakeesta 1 selville Jeesuksen tulemuksen ja tempauksen - "kokoontumisemme hänen tykönsä" - samanaikaisuus. Tässä jakeessa rinnastetaan ajallisesti nämä kaksi asiaa toisiinsa.

   Toiseksi kun jakeissa 1 ja 8 on "tulemus"-sana (molemmissa kreikankielen sana "parusia"), viittaa se nimenomaan Jeesuksen julkiseen tulemukseen, koska jakeen 8:n mukaan hän silloin kukistaa antikristuksen. Tempauksen täytyy siis selvästi ajoittua Jeesuksen julkisen tulon yhteyteen ja kun antikristuksen valta kukistetaan.

   Lisäksi tekstistä käy toisellakin tavalla selville, miten tempaus tapahtuu vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä. Kun katsotaan jakeita 2 ja 3, täytyisi niiden mukaan ennen "Herran päivää" (asia, joka tässä viittaa selvästi 1. jakeen Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä) luopumuksen ja antikristuksen ilmaantua. Näiden jakeiden valossa näyttää aivan selvältä, ettei tempaus voi tapahtua ennen kuin Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä ja kun antikristus on sitä ennen ilmestynyt.

 

Herran päivä. Kun tutkimme sanontaa "Herran päivä" 2 Tess 2:2:ssa, on toisinaan annettu ymmärtää, että se tarkoittaisi jotakin erillistä Jeesuksen tulemukseen kuulumatonta ajanjaksoa, jonkinlaista antikristillistä vaivanaikaa, maailman lopussa.

   Kuitenkin, kun katsomme alkukieltä, on tässä jakeessa oleva sana "Herran päivä" oikeasti "Hëmera tü Khristü" eli "päivä Kristuksen Herran", joten kyseessä on varmasti viittaus Jeesuksen tulemukseen ja tempaukseen, joista jae 1 puhuu. C. Skovgaard-Petersen on kirjoittanut samasta asiasta. Hän viittaa siihen, miten Herran päivä tässä luvussa tarkoittaa nimenomaan Jeesuksen tulemusta kirkkaudessaan ja voimassaan. Muuhun yhteyteen sitä ei voi sovittaa:

 

En voi käsittää, kuinka ei tämä kohta ole päässyt ratkaisemaan kaikkien Raamattuun uskovien ihmisten kantaa, sillä onhan siinä selvästi sanottu, että ensin (ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemusta ja meidän kokoontumistamme hänen tykönsä) täytyy suuren luopumuksen ja antikristuksen tulla.

   Luonnollisesti tiedän hyvin, miksi tästä kohdasta tahdotaan päästä. Yritetään pitää "Herran päivää" jonain Jeesuksen Kristuksen tulemukseen kokonaan kuulumattomana. Herran päivä olisi muka tuomiopäivä maailman lopussa. Sillä tavalla katsotaan lauseen merkitsevän, että ennenkuin tuomiopäivä saapuu, tulee ensin luopumus ja antikristus; mutta silloin se ei merkitsisi, että antikristus tulee ennen Jeesuksen Kristuksen tulemusta ja meidän kokoontumistamme hänen tykönsä.

   Mutta tämä on aivan mielivaltainen ja typerä käsitys. "Herran päivä" (päivä, jolloin Herra ilmoittaa itsensä erikoisella tavalla) on semmoisenaan verraten epämääräinen nimitys, joka saa lähemmän merkityksensä siitä yhteydestä, jossa se esiintyy. Sentähden voi "Herran päivä" yhteydessä, jossa ajatus Herran ilmestyksestä (1:7) ja tulemuksesta (2:1) on kokonaan vallitsevana, merkitä vain samaa kuin Herran tulemus. – Sitä paitsi käyttää Paavali näitä kahta nimitystä aivan samaa tarkoittaen ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessään. Siinä hän puhuu neljännen luvun lopussa "Herran tulemuksesta" (4:15) ja sitten hän jatkaa: "Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; itsehän varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä - " (5:1). On aivan varmaa, että Herran päivä tässä merkitsee samaa kuin Herran tulemus; sitä ei yleensä voi ymmärtää millään muulla tavalla. Mutta mitähän järkeä olisi siinä, että apostoli käyttäisi ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessään "Herran tulemusta" ja "Herran päivää" samassa merkityksessä ja sitten toisessa kirjeessään samalle seurakunnalle käyttäisi samoja kahta nimitystä tarkottaen kahta aivan eri asiaa? Semmoista sekavuutta ei käy paneminen Herran suuren apostolin laskuun. (55)

 

Lisäksi, kun katsomme "Herran päivän" käyttöä Uuden testamentin puolella, viittaa se melkein aina Jeesuksen tulemukseen. Näissä kohdissa puhutaan siitä, miten "Herran päivä" eli Jeesuksen tulemus tulee niin kuin varas yöllä. Lisäksi on vastaavia viittauksia tähän tärkeään päivään eli Herran Jeesuksen päivään:

 

- (1 Tess 4:15-5:2) Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

1. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;

2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.

 

- (Matt 24:30,42,43 - [vrt Ilm 16:15]) Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.

43. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan

 

- (1 Kor 1:8) Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä.

 

- (2 Kor 1:14) - niinkuin meitä osaksi myös olette oppineet ymmärtämään - että me olemme teidän kerskauksenne, samoin kuin tekin meidän, Herramme Jeesuksen päivänä.

 

- (Fil 2:16) tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

 

- (1 Tess 5:23) Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

 

2 Tess 1:7-10

 

ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.

9. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

10. kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

 

Kun jatketaan tempauksen ajankohdan selvittelyä, mainitaan yllä olevissa jakeissa miten kirkastuminen, johon varmasti liittyy myös ruumiin kirkastuminen eli ylösnousemus (sekä tietysti tempaus, jonka todettiin tapahtuvan samaan aikaan ylösnousemuksen kanssa), tapahtuu Jeesuksen ilmestyessä taivaasta kirkkaudessaan ja voimassaan. Samaan ajankohtaan, Jeesuksen julkiseen tulemukseen voimassaan, sijoittuu myös uskovan levon saaminen. 

 

1 Joh 3:2

 

- (1 Joh 3:2) Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

 

1. Joh 3:2:ssa on osoitettu, että muuttumisemme (= tempaus / ylösnousemus) tapahtuu Jeesuksen tulemuksen yhteydessä. Siinä oleva verbi "apokalypto" esiintyy mm. 2 Tess 1:7:ssä, joka viittaa nimenomaan Jeesuksen julkiseen tulemukseen.

 

Fil 3:20,21

 

- (Fil 3:20,21) Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,

21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

 

Filippiläiskirjeen kolmannessa luvussa on yhdistetty Jeesuksen tulemus ja meidän muuttumisemme (=tempaus / ylösnousemus) samanaikaiseksi tapahtumaksi. Kyseessä on tässäkin varmasti Jeesuksen julkinen tulemus.

 

Kol 3:4

 

- (Kol 3:4) kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.

 

Kolossalaiskirjeen kolmannessa luvussa on muuttumisemme ja kirkastumisemme (=ylösnousemus / tempaus) yhdistetty Kristuksen ilmestymiseen eli julkiseen tuloon.

 

Ilm 20:4-6

 

Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

5. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.

6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

 

Kun katsomme Ilmestyskirjaa, mainitaan sen 20. luvussa, miten ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu ennen tuhatvuotista valtakuntaa, muttei kuitenkaan nykyisen maailmanajan aikana.  Tämän ylösnousemuksen täytynee siis liittyä Jeesuksen tulemukseen, koska se on näiden kahden asian välissä.

   Lisäksi kun kyseessä on ensimmäinen ylösnousemus, ei sitä ennen ole voinut olla muita uskovien ylösnousemuksia. Sellaisia emme voi ainakaan Ilmestyskirjasta löytää, koska siellä ei muualla selvästi puhuta asiasta.

   Ilmestyskirjan tässä luvussa erotellaan myös ensimmäinen ja toinen ylösnousemus. Se on yhtäpitävä esim. Joh 5:28,29:n ja Apt 24:15:n kanssa, joissa erotellaan vanhurskaiden ja vääräin ylösnousemus. Eli on vain kaksi ylösnousemusta, joista ensimmäinen, uskovien herättäminen, tapahtuu Jeesuksen tulemuksen yhteydessä kuten 1 Kor 15:22,23 osoittaa ("Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan"), toinen sitten myöhemmin.

 

Dan 12:1,2

 

Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.

2. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

 

Danielin kirjasta voimme löytää viittauksen ylösnousemukseen. Sen mukaan se tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen. Eikö sen täydy silloin merkitä Jeesuksen julkista tulemusta, koska se juuri päättää tämän ajanjakson?

 

Joh 6:39,40

 

Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

40. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

 

Kun Jeesus Johanneksen evankeliumissa puhuu herättävänsä häneen uskovan viimeisenä päivänä, ei se varmaankaan voi viitata ajankohtaan 7 vuotta ennen hänen tuloansa - kuten usein on esitetty - vaan pikemminkin hänen julkisen tulemuksensa päivään, jolloin nykyisenkaltainen maailmanaika päättyy.

 

Karitsan häät

 

- (Ilm 19:7,9,11) Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.

 9. Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat."

11. Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.

 

Eräs viittaus siihen, että tempaus ja ylösnousemus tapahtuvat vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä, on Ilmestyskirjassa oleva viittaus Karitsan häihin. Häät alkavat tämän luvun mukaan vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä, ei sitä ennen. Tai jos häät olisivat alkaneet seurakunnan ja Kristuksen kohtaamisella taivaassa esim. Ilmestyskirjan 4. luvun kohdalla, olisi siitä kai mainittu jo silloin eikä vasta 19. luvussa, jossa puhutaan Jeesuksen julkisesta tulosta.

   Edelleen jos oletetaan, että häät alkaisivat esim. 7 vuotta ennen Jeesuksen julkista tulemusta, merkitsisi se sitä, että osa morsiamesta eli seurakunnasta viettäisi häitä jo taivaassa, kun taas osa (Ilmestyskirjassa mainitut pyhät ovat tavallisia Kristukseen uskovia ihmisiä eli hänen morsiantaan) kokisi historian pahimpia vainoja maan päällä. Tätä on kuitenkin vaikea ymmärtää häitä ajatellen, koska eihän mikään morsian voi olla jaettu, niin että osa siitä olisi maan päällä poissa häistä ja osa taas taivaassa häiden vietossa.

 

Miten itämainen hääkäytäntö ilmeni? Jos tutkimme itämaisia häitä esikuvana, voidaan siinä nähdä kolme vaihetta. Ilmestyskirjan 19. luku, joissa puhutaan Karitsan häistä, liittynee juuri samaan itämaiseen hääkäytäntöön:

 

Kihlaus. 1. Vaihe oli se, kun sulhanen lähti isänsä kodista tulevan morsiamensa kotiin ja maksoi hinnan morsiamesta. Tätä vaihetta sanottiin kihlaukseksi. Meidätkin on samalla tavalla kihlattu Kristukselle:

 

- (2 Kor 11:2) Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.

 

Erilläänasuminen. 2. vaihe oli se, kun sulhanen palasi kotiinsa ja oli erillään morsiamesta vuoden ajan. Sinä aikana hän valmisti nuorikolleen ja itselleen sijaa isänsä kodissa.

 

Morsiamen noutaminen ja hääjuhla. Viimeinen vaihe oli morsiamen noutaminen ja hääjuhlan alkaminen. Itse hääjuhla hääaterioineen saattoi kestää parista päivästä pariin viikkoon. Ilmestyskirjan 19. luku kuvannee juuri viimeistä vaihetta hääaterioineen. Seurakunta kokee ylösnousemuksen, johon Ilm 20:4-6 viittaa, ja tuhatvuotinen valtakunta alkaa sen jälkeen.

 

Jeesuksen tulemus ja palkanmaksu. Eräs viittaus tempauksen tapahtumiseen vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä on se, että useat jakeet osoittavat uskovien palkitsemisen ja heidän odotuksensa kohdistuvan juuri tähän hetkeen eikä esim. ajankohtaan seitsemän vuotta ennen sitä. Silloin, Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, heille maksetaan heidän tekojensa mukaan. Samaan ajankohtaan täytyy ajoittua myös vanhurskasten ylösnousemus (Ks. varsinkin jakeet Matt 16:27 ja Luuk 14:14).

   Useissa näissä jakeissa puhutaan suoraan Kristuksen kirkkauden ilmestymisestä. Samoin monissa kohdista esiintyy joko verbi "epifaino" (e), joka viittaa näkyvään esiin astumiseen tai verbi apokalypto (a), joka viittaa Herran tulemista esiin kaikkeuden näkyvässä osassa, kun hän nyt on näkymättömissä. Molempien verbien täytyy viitata erityisesti Herran julkiseen tuloon. Kaikki jakeet osaltaan todistavat siitä, että uskovien palkanmaksu ja siihen liittyvä ylösnousemus / tempaus tapahtuu vasta Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä:

 

- (Matt 16:27) Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

 

- (Luuk 14:14) niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle; sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa."

 

- (Matt 25:14,19) Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa;

19. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa.

 

- (Ilm 22:12) Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

 

- (1 Kor 4:5) Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.

 

- (1 Piet 1:7 a) että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

 

- (1 Piet 4:12,13 a) Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa,

13. vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.

 

- (1 Piet 5:4 e) niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

 

- (2 Tim 4:8 e) Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.

 

- (1 Joh 2:28 e) Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.

 

- (Fil 2:16) tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

 

- (Fil 1:6,10) varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.

10. voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi,

 

- (1 Tess 2:19,20) Sillä kuka on meidän toivomme tai ilomme tai meidän kerskauksemme kruunu? Ettekö myös te, meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan?

20. Sillä te olette meidän kunniamme ja meidän ilomme.

 

- (1 Tess 3:13) vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.

 

- (1 Tess 5:23) Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

 

- (1 Tim 6:14 e) että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka,

 

- (1 Kor 1:7,8 a) niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä.

8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä.

 

- (Tiit 2:13 e) odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

 

- (1 Piet 1:13 a) Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

 

Opettaako Raamattu salaista tulemusta? Kun on kyseessä tempauksen ajankohta ja Jeesuksen tulemus, on toisinaan esitetty se vaihtoehto, että tulemuksia olisikin kaksi lopun aikana: toinen salainen seurakuntaa varten ja jolloin tapahtuu tempaus sekä toinen julkinen maailmaa varten, kun hän saapuu kirkkaudessaan ja voimassaan.

   Mutta pitääkö tämä käsitys paikkansa? Onko todella totta, että lopun aikana tapahtuu kaksi tulemusta, joista toinen on salainen ja toinen julkinen? Jos katsomme asiaa seuraavien jakeiden valossa, painottavat ne erityisesti Jeesuksen tulemuksen julkisuutta ja miten se on kaikille nähtävä eikä mikään salainen tapahtuma. Jeesushan varoitti sellaisesta harhasta, että hän olisi jo tullut jollakin salaisella tavalla eikä sitä olisi huomattu. Hän selitti paluunsa tapahtuvan niin kirkkaalla tavalla, että jokainen tietäisi sen todella tapahtuneen:

 

- (Matt 24:26,27) Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko.

27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

 

- (Matt 24:30,31) Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

 

- (Matt 23:39) Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'"

 

- (Matt 25:31) Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.

 

- (2 Tess 1:6-9) koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,

7. ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.

9. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

 

- (Ilm 1:7) Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

 

Asioita, joilla on yritetty perustella salaista tulemusta. Kun on yritetty todistaa, että tempaus tapahtuisi joitakin vuosia ennen Jeesuksen julkista tulemusta eli salaisen tulemuksen yhteydessä, on siihen käytetty erilaisia perusteluja. Niitä ovat mm. sellaiset asiat kuin ettei seurakuntaa mainita Ilmestyskirjan luvuissa 6-19, Nooan ja Lootin päivät, että Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta ja monet muut samanlaiset asiat.

   Aiomme seuraavassa tutkia näitä perusteluja ja ovatko ne sittenkään varmalla pohjalla. Yritämme tutkia, onko perusteltua uskoa salaiseen tempaukseen joitakin vuosia ennen Jeesuksen julkista tulemusta kirkkaudessaan ja voimassaan, vai ei.

 

Ilmestyskirjan kohta 4:1 ja luvut 6-19. Yksi perusteluista sille, ettei seurakunta jää ahdistuksen ajaksi, on se, ettei seurakuntaa ollenkaan mainita Ilmestyskirjan luvuissa 6-19, kun se esim. luvuissa 2-3 mainitaan useaan kertaan. Siten tempaus on sijoitettu Ilmestyskirjan kohtaan 4:1.

   Jos kuitenkin katsotaan Ilmestyskirjan jaetta 4:1, kertoo se vain siitä, miten Johannes väliaikaisesti otetaan taivaaseen ja hänelle sieltä käsin näytetään tulevaisuuden tapahtumia - seurakunnan ylöstempaamista tästä kohdasta on vaikea löytää.

   Toisaalta on todisteita siitä, että seurakunta on koko ajan lopun aikana maan päällä. Sillä Jeesus sanoi, että "valittujen tähden ne päivät lyhennetään" (Valitut-sana viittaa Ut:n kielenkäytössä aina tavallisiin sekä pakana- että juutalaisuskoviin.).

   Samoin Ilmestyskirjassa on useita viittauksia pyhiin, jotka joutuvat kärsimään uskonsa tähden. Eli eivätkö juuri pyhät muodosta seurakunnan ja eikö tämä ole Ut:n tavallinen sekä pakana- että juutalaisuskovista käytetty nimitys? (Esim. Apt 9:32, Room 1:7, Room 8:27, Room 16:15, 1 Kor 14:33, Ef 4:12, Kol 3:12). Ilmestyskirjassa selvästi viitataan siihen, että seurakunta on koko ajan maan päällä:

 

- (Matt 24:21,22) Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.

22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

 

- (Ilm 6:9) Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.

 

- (Ilm 7:14) Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen." Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

 

- (Ilm 13:7,8) Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.

 

- (Ilm 17:6) Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.

 

- (Ilm 20:4) Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

 

Pidättäjä. Yhtenä perusteluna on mainittu, että seurakunta on pidättävä voima, joka estää antikristuksen ilmestymistä. Kun se on otettu pois ylösoton kautta, voi antikristus ilmestyä. Pidättävästä voimasta kertovat jakeet 2. Tessalonikalaiskirjeessä:

 

- (2 Tess 2:3-8) Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?

6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.

7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,

8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

 

Samasta asiasta voidaan kuitenkin ottaa esille seuraavia seikkoja. Ne osoittavat, ettei seurakunta sittenkään voi olla pidättävä voima:

 

• Kuten todettiin tämän saman luvun kohdalla, tapahtuu seurakunnan ylösotto, "meidän kokoontumisemme hänen tykönsä" (jae 1) vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä. Tästä todisti se, että kun jakeissa 1 ja 8 on "parusia" / "tulemus"-sana, viittaa se nimenomaan julkiseen tulemukseen, koska jakeen 8:n mukaan hän silloin kukistaa antikristuksen.

   Toiseksi kun jakeissa 1-3 puhutaan "Herran päivästä" - päivästä, jolloin jakeen 1 mukaan tapahtuu Jeesuksen tulemus sekä seurakunnan ylösotto - tulee tämä tempauksen ja Jeesuksen tulon päivä vasta luopumuksen ja antikristuksen ilmestymisen jälkeen. Siten tämän valossa on aivan mahdotonta, että seurakunta on pidättävä voima antikristuksen ilmestymiselle, koska sen ylösottohan ("kokoontumisemme hänen tykönsä") tapahtuu vasta tämän henkilön ilmaantumisen jälkeen, ei sitä ennen.

 

• Ajatus, että seurakunta voisi pidättää antikristuksen tai muiden diktaattorien ilmestymistä, ei pidä yhtä historian kanssa. Seurakunnan historian aikana on ilmestynyt lukuisia diktaattoreita (esim. 1900-luvulla Hitler, Stalin, Mao...) seurakunnan läsnäolosta huolimatta. He ovat hallinneet suurta osaa maailmaa ja vainonneet kristittyjä. Kun maailman pahuus kasvaa yhä enemmän ja enemmän, on saman toistuminen mahdollista.

 

• Seurakunta ei voi olla pidättäjä myöskään alkukielen mukaan. Kun on kyseessä seurakunta / morsian, on se alkukielellä feminiinimuoto, kun taas jakeessa 7 pidättäjä on maskuliinimuoto "ho katekhoon" ja jakeessa 6 on neutrimuoto "to kãtekhon". Sentähden ei jakeissa 6 ja 7 ainakaan suoraan puhuta seurakunnasta.

   Toisaalta jos pidättäjä todella olisi seurakunta tai sen kautta vaikuttava Pyhä Henki, on otettava huomioon, että ainakin Ilmestyskirjassa puhutaan pyhistä eli seurakunnasta sekä Pyhän Hengen tekemistä teoista. Nämä jakeet edellyttävät, että seurakunta ja Pyhä Henki ovat koko ajan paikalla.

 

Nooan ja Lootin päivät. Yhtenä perusteluna ylösotolle ennen ahdistusta on käytetty Nooan ja Lootin päiviä. On sanottu, että Jumala antaisi tuomion aikojen ja antikristuksen tulla vasta, kun seurakunta olisi ensin otettu pois:

 

- (Matt 24:36-42) Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.

38. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,

39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.

 

Nooan ja Lootin päivät osoittavat esimerkkeinä kuitenkin selvästi, että kun Nooa ja Loot pelastuivat, loppui myös välittömästi ympäröivältä maailmalta armon aika, eikä ihmisillä ollut enää pelastumisen mahdollisuutta. Nämä esimerkit sopivat siksi paremmin Jeesuksen julkiseen tuloon, jolloin ihmisiltä loppuu armon aika ja jolloin Jeesus ilmestyy kirkkaudessaan ja tuomitsee maailman (2 Tess 1:6-10).

   Lisäksi näissä jakeissa puhutaan Jeesuksen tulemuksesta ja miten se on yllätys ihmisille ("eivätkä tienneet"). Samoin tulemus on julkinen, koska nämä jakeet ovat vain jatkoa aikaisemmille jakeille (esim. 27,30,31), joissa puhutaan Jeesuksen saapumisesta kirkkaudessa kaikkien nähden. Tämän valossa eivät Nooan ja Lootin päivät esimerkkeinä tue ajatusta ylösotosta ennen ahdistusta, vaan ne viittaavat hänen julkiseen paluuseensa, kun kaikki silmät saavat hänet nähdä.

 

Kymmenen neitsyttä - Matt 25:1-13. Kymmenen neitsyen vertausta on yritetty käyttää esimerkkinä ylösotosta ennen Jeesuksen julkista tuloa.

   Jos kuitenkin katsotaan tätä vertausta ja sen ympärillä olevia Raamatun kohtia, viittaavat ne Jeesuksen julkiseen, eivät salaiseen tulemukseen.

   Ensinnäkin vertauksen alku - "Silloin on ..." - on jatkoa Matteuksen 24. luvun lopulle, jossa puhutaan Jeesuksen julkisesta tulosta. Samoin kun saman Matteuksen 24. luvun lopussa puhutaan siitä, että valvomattoman ihmisen kohtalo on joutua kadotukseen eikä hänellä ole enää pelastumisen mahdollisuutta (Matt 24:47-51, vrt. 2 Tess 1:6-10), viittaa myös se, sekä tietysti sitä seuraava neitsyt-vertaus, nykyisen maailmanajan loppuun ja Jeesuksen saapumiseen kirkkaudessaan.

   Kun sitten mennään eteenpäin Matteuksen 25. luvussa, puhutaan siinäkin koko ajan Jeesuksen julkisesta tulosta (esim. jakeet 14,19,30,31), kun hän saapuu kirkkaudessaan ja ryhtyy tilintekoon ihmisten kanssa. Kymmenen neitsyen vertaus liittyy siten kiinteästi näihin jakeisiin sekä Matt. 24. lukuun, joissa puhutaan koko ajan Jeesuksen julkisesta tulemuksesta.

   Lisäksi kun tässä vertauksessa puhutaan häistä, ovat varmasti kyseessä Karitsan häät, joiden Ilm 19:7,8,11 osoittaa tapahtuvan vasta silloin, kun Kristus saapuu kunniassaan ja kirkkaudessaan maan päälle. Neitsyt-vertauksen täytynee kuvata juuri tätä ajankohtaa.

 

Ilm 3:10. Yksi hyvältä tuntuva peruste seurakunnan ylösotolle ennen ahdistusta on Ilmestyskirjan jae 3:10, jonka merkityksestä alkukielellä on paljon keskusteltu:

 

- (Ilm 3:10) Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.

 

Jos kuitenkin ajatellaan tämän jakeen sanomaa, piti sen koskea ennen kaikkea senaikaista Filadelfian seurakuntaa ja olla tarkka kuvaus sen silloisesta tilasta. Siksi voidaan kysyä, otettiinko tämä seurakunta silloin, Johanneksen päivinä, pois maan päältä koetuksen hetkestä jonkin tempauksen kautta vai jäikö se tapahtumatta? Vai tarkoittiko jakeen sanoma jotain muuta asiaa?

   Toisaalta jos tälle seurakunnalle annettiin tämä lupaus, kuka voi varmasti sanoa, että sama lupaus koskisi kaikkia todellisia seurakuntia lopun aikana? Asian varma tietäminen on mahdotonta.

   Lisäksi jos pitäydymme siihen yleiseen näkemykseen (joka hyvin voi pitää paikkansa), että Ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 3 olevat seurakunnat ovat aikajärjestyksessä eli ne kuvaavat seurakunnan eri aikakausia historiassa, on tämän pohjaltakin selvää, ettei Filadelfian seurakunta joudu kokemaan "koetuksen hetkeä". Mikäli Filadelfia kuvaa 1700-1800-luvun seurakuntakautta - kuten yleensä on esitetty - ja Laodikea kuvaa kaikkein viimeisintä seurakuntaa ennen Kristuksen paluuta, onhan tämän valossa aivan selvä, ettei 1700-1800-luvulla vaikuttanut seurakunta voi kokea "koetuksen hetkeä". Sen luulisi olevan looginen asia.

 

Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta. Usein on sanottu, että Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta ylösoton kautta. Sen tukena on käytetty seuraavia jakeita:

 

- (1 Tess 1:10) ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

 

- (1 Tess 5:8,9) Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.

9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

 

Se että näissä jakeissa puhutaan vihasta, voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että Kristuksen uhrin kautta ihminen ei enää ole kadotustuomion ja Jumalan vihan alainen. Tällainen ihminen on saanut kaiken anteeksi. Hän ei enää joudu kohtaamaan Jumalan vihaa syntinsä takia. Tämä on Raamatun yleisin opetus asiasta ja siihen viittaavat useat jakeet:

 

- (Room 8:1) Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

 

- (Room 5:9,10) Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.

10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

 

- (Matt 3:7) Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?

 

- (Joh 3:36) Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

 

- (Joh 5:24) Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

 

- (Room 12:19) Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra."

 

- (Room 1:18) Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

 

Ongelmana siinä tulkinnassa, että ihminen pelastetaan joltakin erityiseltä vihan ajanjaksolta, on se, että kautta koko Ilmestyskirjan puhutaan Kristukseen uskovista pyhistä "vihan aikana". Miten he voivat olla maan päällä sinä aikana, koska hekin ovat Kristuksen omia ja pelastuneita? Tässä on ilmeinen ristiriita edellisen näkemyksen kanssa.

 

Varkain tuleminen. Yhtenä perusteluna on mainittu se, että Kristus saapuu kuin varas yöllä. On sanottu, ettei se voi kuvata hänen julkista paluutaan, vaan sen täytyy kuvata sitä, kun hän tulee salaa yläilmoihin ja vie seurakunnan mukanaan. Todisteena on käytetty mm. seuraavia jakeita:

 

- (Matt 24:42,43) Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.

43. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.

 

- (Ilm 16:15) - Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! -

 

Mitä kuitenkin tulee varkain tulemiseen, ei sen tarvitse tarkoittaa tulemisen tapaa eli salaa yläilmoihin, vaan se voi tarkoittaa tulemisen äkillisyyttä ja jossa on kehotus valvomiseen ja rukoilemiseen. Monista Raamatun kohdista voimme ymmärtää, että jos ihmisen jumalasuhde on kunnossa ja hän valvoo hengellistä tilaansa, ei Jeesuksen tulon tarvitse olla mikään yllätys hänelle. Ihminen voi jopa etukäteen odottaa sitä eikä se pääse yllättämään häntä:

 

- (1 Tess 5:1-6) Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;

2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.

3. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.

4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;

5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.

6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.

 

- (Hebr 10:25) älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

 

- (Ilm 3:3) Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.

 

Herra tulee pyhiensä kanssa. On myös esitetty, että ylösoton on oltava joitakin vuosia ennen Jeesuksen julkista tulemusta, koska Herra Jeesus vasta tässä julkisessa tulemuksessa tulee pyhiensä kanssa. Sen perusteena on käytetty mm. alla olevia jakeita:

 

- (1 Tess 3:13) vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.

 

- (Juuda 14,15) Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä

15. tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet."

 

Mitä tulee kuitenkin näihin pyhiin, eivätkö he voi olla uskossa kuolleita pyhiä, jotka tällä hetkellä ovat Jumalan luona taivaassa jonkinlaisessa väliaikaisessa henkiruumiissa? Useat jakeet puhuvat siitä, miten Kristuksessa olevat ihmiset menevät heti kuoltuaan Jumalan tykö taivaaseen (esim. Fil 1:23, 2 Kor 5:8, Luuk 16:19-31). Vasta sitten, kun Jeesus palaa kirkkaudessaan ja voimassaan, saavat he myös katoamattoman ylösnousemusruumiin.

   Asiaan viittaa hyvin 1 Tessalonikalaiskirjeen 4. luku. Siinä puhutaan, miten Jumala "on tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan", eli Jeesus saapuu pyhiensä kanssa. Samanaikaisesti tapahtuu myös maan päällä olevien ylösotto:

 

- (1 Tess 4:13,14,17) Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.

14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.

17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa

 

 

 

 

11. Tuleva valtakunta

  

- (Luuk 21:28-31) Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

29. Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.

30. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.

31. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.

 

Maailman tilanteen kehitys ja tapahtumat tulevaisuudessa voivat saada meidät masentumaan. Ne voivat saada meidät kiinnittämään kaiken huomiomme ongelmiin ja maailmassa esiintyvään pahuuteen, mikä ei suinkaan ole tarkoitus.

   Paljon järkevämpää kuin asioiden murehtiminen - vieläpä sellaisten, joihin ei voi itse paljoa vaikuttaa - on, että kiinnitämme katseemme tulevaan valtakuntaan, josta Jeesus puhui ja johon yllä olevat jakeet viittaavat. Hän puhui siitä, että kun asiat maailmassa ja nykyisen maailmanajan lopussa alkavat mennä huonompaan suuntaan, on se tosiasiassa merkki siitä, että Jumalan valtakunta on lähellä. Tämän nykyisen aikakauden loppu merkitsisi uuden aikakauden alkua ja aamunkoittoa:

 

Sitten huomasin ihmishahmon kävelevän rantaa pitkin minua kohti. Jo kaukaa saatoin nähdä hänen kantavan soihtua. Siitä säteili valoa, joka oli saman väristä kuin taivas. Tiesin välittömästi, että kyseessä oli Herra. Saatoin tietää sen siitä tavasta, jolla Hän käveli: määrätietoisesti mutta ei kiireesti. Hänellä ei ole koskaan kiire, koska aika on Hänelle alamainen. Hänen lähestyessään saatoin nähdä Hänen pukeutuneen valkoiseen kaapuun, joka oli sidottu edestä kultaisella vyönauhalla. Hänen kaapunsa helmassa sekä hihansuissa oli kultainen kirjailu.

   "Se on sekä auringon nousu että lasku", Hän sanoi. "Auringon nousu yhdessä paikassa on lasku toisessa. Sinä elät yhden illan ajassa ja toisen aamunkoitossa. Olet täällä, jotta oppisit enemmän oman aikasi lopusta ja sen uuden ajan alusta, joka on juuri koittamassa." (56)

 

Raamatun perusteella on hyvä nähdä, että nykyinen maailma on vain väliaikainen vaihe kaiken rinnalla ja se tulee lopulta katoamaan. Sen voimme nähdä monista Raamatun paikoista:

 

- (Matt 24:35) Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

 

- (Matt 5:18) Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.

 

- (Hebr 1:10,11) Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;

11. ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate

 

- (Ilm 20:11) Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.

 

Sen sijaan tilalle on tulossa aivan uusi valtakunta, Jumalan valtakunta, sekä uudet taivaat ja uusi maa. Itse asiassa koko evankeliumin perusydin on siinä, että voimme päästä tähän valtakuntaan Jumalan armon kautta. Tässä valtakunnassa, johon meitä kutsutaan, ei ole mitään vajavaista. Siellä ei ole syntiä, ei sairautta, ei kuolemaa, ei kirousta, ei yötäkään, vaan kaikki entinen on mennyt. Jumalan läheisyys ja läsnäolo on myös ominaista tälle valtakunnalle:

 

- (Jes 65:17,18) Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;

18. vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan.

 

- (2 Piet 3:13) Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

 

- (Ilm 21:1-7) Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

2. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.

3. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4. ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

5. Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki." Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet."

6. Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

7. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

 

- (Ilm 21:9,10,18-27) Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen: "Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon."

10. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä,

18. Ja sen muuri oli rakennettu jaspiksesta, ja kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista.

19. Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä; ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalkedon, neljäs smaragdi,

20. viides sardonyks, kuudes sardion, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas berylli, yhdeksäs topaasi, kymmenes krysoprasi, yhdestoista hyasintti, kahdestoista ametisti.

21. Ja ne kaksitoista porttia olivat kaksitoista helmeä; kukin portti oli yhdestä helmestä; ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikäänkuin läpikuultavaa lasia.

22. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.

23. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa.

24. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa.

25. Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole,

26. ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet.

27. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

 

- (Ilm 22:1-5) Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.

2. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.

3. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä

4. ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.

5. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.

 

Sama valtakunta on iankaikkinen. Kun monet asiat - hyvätkin sellaiset - ovat vain väliaikaisia, puhuvat useat jakeet iankaikkisuudesta Jumalan valtakunnan suhteen. Sillä ei ole loppua ja sen ominaispiirre on myös ilo ja vapaus kaikista murheista, joita ihmisillä voi olla. Sen rinnalla kaikki lyhytaikaiset nautinnot, joita synnistä voi saada, ovat nekin kuin ohikiitävä vilaus tai linnun lento. Otamme esille joitakin asiaan liittyviä Raamatun paikkoja:

 

- (Joh 6:27) Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut."

 

- (Dan 7:13,14) Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.

14. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

 

- (Luuk 1:32,33) Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

33. ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

 

- (2 Kor 5:1) Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.

 

- (1 Tim 6:12) Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

 

- (Tiit 1:2) apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja-

 

- (Hebr 12:28) Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla;

 

- (2 Piet 1:10,11) Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;

11. sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

 

- (1 Joh 2:25) Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.

 

Valtakuntaan pääsy. Kun iankaikkinen elämä, taivas ja Jumalan valtakunta on olemassa, on seuraavaksi hyvä selvittää, miten päästä tähän valtakuntaan. Onko sinne mahdollista päästä?

   Vastaus edelliseen löytyy siitä, että Jumala on jo tehnyt puolestamme sen, mihin emme itse pysty. Meidän ei tarvitse itse yrittää ansaita pääsyä taivaaseen ja iankaikkiseen valtakuntaan. Kaikki on jo valmiina meitä varten. Jos sen tähden haluat henkilökohtaisesti pelastua ja päästä kaikesta osalliseksi, kannattaa sinun lukea seuraavat rivit tarkkaan. Ne osoittavat, miten voit päästä iankaikkisesta elämästä osalliseksi.

                                                             

Jumala lähetti Jeesuksen. Ensinnäkin sinun on hyvä huomata, että Jumala lähetti Jeesuksen tänne pelastamaan sinua ja jokaista ihmistä, että tähän valtakuntaan voitaisiin päästä. Aloitteentekijä oli ja on Jumala, ja motiivina hänen rakkautensa ihmisiä kohtaan, koska hän ei tahdo meidän hukkuvan eli joutuvan kadotukseen. (kadotus on asia, josta Jeesus puhui jopa enemmän kuin taivaasta, jonka tähden siihen on syytä suhtautua vakavasti. Hän sanoi kuitenkin tulleensa tähän maailmaan, ettei kenenkään tarvitsisi joutua sinne; Luuk 19:10). Hän tahtoi pelastumistamme ja sitä varten Jeesus tuli tänne:

 

- (Joh 3:16,17) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

 

- (1 Joh 4:9,10) Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

- (1 Tim 2:3,4) Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

 

Kaikki lahjaksi. Kun Jumala on jo tehnyt kaiken puolestamme Jeesuksessa, on ymmärrettävä, että pelastus saadaan nyt lahjaksi ja armosta. Pelastus ja valtakuntaan pääsy ei riipu itsestämme ja hyvyydestämme, kuten saatamme ajatella, vaan kaikki on armoa ja lahjaa. Sen voi jokainen heti vastaanottaa. Kaikki tapahtuu Jeesuksen kautta, koska hänestä on jo tullut tie ja ovi Jumalan valtakuntaan:

 

- (Ef 2:8,9) Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -

9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

 

- (Room 3:24) ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

 

- (Ilm 21:6) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

- (Ilm 22:17) Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 

- (Joh 14:1-6) "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.

2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?

3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

4. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."

5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"

6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

 

Kutsuun vastaaminen. Kun iankaikkinen elämä, taivas ja Jumalan valtakunta on olemassa, täytyy sinun myös henkilökohtaisesti vastata kutsuun tulla tähän valtakuntaan. Jumalan puolelta kaikki on jo valmiina, ja kun hän kutsuu meitä tulemaan Poikansa ja seurakunnan häihin sekä vastaanottamaan elämän vettä lahjaksi, ei sinun kannata torjua kutsua. Älä käännä selkääsi hänen Pojalleen Jeesukselle, joka on tie tähän valtakuntaan. Hänen kauttaan me voimme sinne päästä:

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Matt 22:2,3) "Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa.

3. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla.

 

- (Luuk 14:15-17) Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi hänelle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa!"

16. Niin hän sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta.

17. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.'

 

- (Ilm 22:17) Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 

Pelastusrukous: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. David Wilkerson: Näky, s. 41,47

2. Matti Joensuu: Avoliitto, avioliitto ja perhe, s. 12-14

3. Arthur Lyons: The Second Coming: Satanism in America (New York: Dodd, Mead & Co., 1970)

4. Hal Lindsey: Saatana elää ja voi hyvin maaplaneetalla, s. 136

5. David Wilkerson: Näky, s. 48

6. Pasi Turunen: Homoseksualismi, rakkautta ja rajoja, s. 34,35

7. Dave Hunt: America: The Sorcerer’s New Apprentice, s. 10

8. Tiedot kirjasta: Hal Lindsey: 1948 Vuosi, jolloin loppu alkoi

9. Rick Joyner: Viimeisten päivien taistelu (Overcoming Evil in the Last Days, s. 36,37

10. Pat Pulling: "Noidankehässä", s. 79

11. Nicky Cruz: David Wilkersonin viimeinen varoitus, s. 50

12. Nicky Cruz: David Wilkersonin viimeinen varoitus, s. 26

13. James W. Sire: Missä maailmassa? Maailmankatsomusten perusteet puntarissa (The Universe Next Door, A Basic World View Catalog) s. 19

14. Thoralf Gilbrant: Ennustukset toteutuvat 2., s. 150

15. Hal Lindsey: Saatana elää ja voi hyvin maaplaneetalla, s. 7

16. Lainaus kirjasta: Teijo-Kalevi Lusa: Lopunajan salaiset kansiot, s. 92

17. Lainaus kirjasta: Hal Lindsey: 1948 Vuosi, jolloin loppu alkoi, s. 47

18. Lainaus kirjasta: Hal Lindsey: 1948 Vuosi, jolloin loppu alkoi, s. 40

19. Erling Ström: Atomipommit Raamatun valossa, s. 39,40

20. Thoralf Gilbrant: Ennustukset toteutuvat 1, s. 165,166

21. Thoralf Gilbrant: Ennustukset toteutuvat 1, s. 167

22. Josephus Wars of the Jews, 6.4.8.581.

23. Josephus Wars of the Jews, 5.13.6.570.

24. Josephus Wars of the Jews, 5.9.4.563.

25. Josephus Wars of the Jews, 6.2.1.574.

26. Josephus Wars of the Jews

27. Sit. kirjasta "100 merkkiä Jeesuksen tulemuksesta", Ensio Lehtonen / Gordon Lindsay, s. 111

28. Sit. kirjasta "Israel polttopisteessä", Jukka Riippa, s. 35

29. Sit. kirjasta "Maa entinen suuri planeetta", Hal Lindsey, s. 59

30. Sit. kirjasta "Maa entinen suuri planeetta", Hal Lindsey, s. 59

31. Lance Lambert: Israel, rakas maa, s. 69

32. Joh. De Heer: Kansojen viimeinen ahdinko, s. 129,130

33. Vilho Rantanen: Israel ajan merkkinä, s. 13

34. Derek Prince: Lopullinen sana Lähi-Idästä, s. 81

35. Derek Prince: Lopullinen sana Lähi-Idästä, s. 96,97

36. Corrie Ten Boom: Huomispäivän kätköpaikka, s. 30,31

37. Alice Bailey (Djwhal Khul): Education in the new age / Siteeraukset kuitenkin kirjasta "Uhattu uusi sukupolvi", Texe Marrs, s. 17-20

38. John R. Keel: "UFOs: operation Trojan horse", s. 220. Sit. kuitenkin kirjasta "Rajan taakse ja takaisin", Maurice Rawlings, s. 203

39. Alice Bailey (Djwhal Khul): Education in the new age / Siteeraukset kuitenkin kirjasta "Uhattu uusi sukupolvi", Texe Marrs, s. 17-20

40. Edwin Louis Cole: Miehuuden haaste, s. 104

41. H. Kent Geiger: The Family in Soviet Russia. Cambridge, Mass., 1968.

42. Matti Joensuu: Avoliitto, avioliitto ja perhe, s. 85-91

43. Alice Bailey (Djwhal Khul): Education in the new age / Siteeraukset kuitenkin kirjasta "Uhattu uusi sukupolvi", Texe Marrs, s. 17-20

44. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema, s. 190

45. H.A. Baker: Näkyjä verhon takaa, s. 62

46. Hal Lindsey: Maa entinen suuri planeetta, s. 132

47. Sit. kirjasta "UFO", Bob Larson, s. 233 - suomenkielinen laitos

48. Sit. kirjasta "Ilmestyskirja nyt", Hal Lindsey, s. 179

49. Lance Lambert: Taistelu Israelista, s. 9,13

50. Hal Lindsey: Tule Herra Jeesus (The Final Battle by Hal Lindsey), s. 51,52

51. Sit. kirjasta "Harmagedon", Pekka Sartola, s. 155

52. Sit. kirjasta "Tule Herra Jeesus", Hal Lindsey, s. 53

53. Edwin M. Yamauchi: Foes from the Northern Frontier. Grand Rapids: Baker Book House. 1982, s. 64

54. Mark Hitchcock: Varo Israel karhu tulee, s. 39

55. C. Skovgaard-Petersen: Viimeisten aikojen merkit, s. 18,19

56. Rick Joyner: Soihtu ja miekka, s. 30

 

 

Lisää aiheesta:

Natsismi ei syntynyt yhtäkkiä tyhjästä, vaan samaan suuntaan kulkeuduttiin yli vuosisadan ajan. Sama kehitys on nykyaikanakin mahdollinen

 

Paha henkimaailma vaikutti natsismin ja Toisen maailmansodan taustalla. Sama asia ilmenee nykypäivän yhteiskuntien taustalla

 

Nykyajan arvoliberaalien maailmankuva ja tavoitteet ovat hyvin samanlaisia kuin varhaisilla kommunisteilla ja natseilla

 

Lue, miten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimissä puolustetaan vääryyttä, omaa itsekästä elämäntapaa sekä lisätään varsinkin lasten kärsimystä

Tilastot osoittavat lasten pahoinvoinnin koko ajan kasvaneen. Syynä on aikuisten itsekkyys seksuaalisuuden alueella ja yhteiskunnan muuttunut moraali.

Yhteiskunnan moraali ja ihmisten maailmankuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Mikä on kristillisen uskon asema kaiken keskellä? 

 

Nykyaikana puhutaan paljon suvaitsevaisuudesta, mutta onko siinä kyse vain siitä, että on siirretty koko ajan oikean ja väärän rajaa?

 

Nooan aikainen sukupolvi ja Sodoman kaupunki kokivat tuomion jatkuvan pahuutensa takia. Onko sama mahdollinen nykyaikana?

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Natsismi ei syntynyt yhtäkkiä tyhjästä, vaan samaan suuntaan kulkeuduttiin yli vuosisadan ajan. Sama kehitys on nykyaikanakin mahdollinen

 

Paha henkimaailma vaikutti natsismin ja Toisen maailmansodan taustalla. Sama asia ilmenee nykypäivän yhteiskuntien taustalla

 

Nykyajan arvoliberaalien maailmankuva ja tavoitteet ovat hyvin samanlaisia kuin varhaisilla kommunisteilla ja natseilla

 

Lue, miten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimissä puolustetaan vääryyttä, omaa itsekästä elämäntapaa sekä lisätään varsinkin lasten kärsimystä

Tilastot osoittavat lasten pahoinvoinnin koko ajan kasvaneen. Syynä on aikuisten itsekkyys seksuaalisuuden alueella ja yhteiskunnan muuttunut moraali.

Yhteiskunnan moraali ja ihmisten maailmankuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Mikä on kristillisen uskon asema kaiken keskellä? 

 

Nykyaikana puhutaan paljon suvaitsevaisuudesta, mutta onko siinä kyse vain siitä, että on siirretty koko ajan oikean ja väärän rajaa?

 

Nooan aikainen sukupolvi ja Sodoman kaupunki kokivat tuomion jatkuvan pahuutensa takia. Onko sama mahdollinen nykyaikana?