Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Asiaa horoskoopeista

 

 

Horoskoopit, horoskooppimerkit, astrologia. Miksi ei kannata uskoa siihen astrologian näkemykseen, että eläinradan tähdet vaikuttavat kohtaloomme?

 

 

Tulevilla riveillä on tarkoitus tutkia horoskooppeja ja niiden paikkansapitävyyttä. Monet saattavat olla sidottuja tähän asiaan eivätkä pääse siitä irti. He saattavat ottaa hyvin vakavasti horoskooppinsa ja seurata huolella, lupaavatko ne kenties jotain parempaa tai huonompaa tulevaisuuden varalle. Yleensä toive paremmasta sekä puolison tai onnen löytäminen on saanut heidät kiinnostumaan tästä alueesta.

   Horoskoopeissa ja astrologiassa - astrologian tarkoituksena on ihmisluonteen ja kohtalon ennustaminen tähdistä ja niiden asennoista, koska on ajateltu, että tähdillä ja maanpäällisillä asioilla on selvä yhteys - on kuitenkin lukuisia ongelmia, joita ei yleensä oteta huomioon. Ne osoittavat, ettei se voi pitää paikkaansa. Huomioitavia ovat ainakin alla olevat seikat.

 

Miksi kaikki tähdet eivät vaikuta? Jos oletetaan tähtien vaikuttavan kohtaloomme, miksi juuri astrologian 12 tähtikuviota, joiden tähdet saattavat sijaita hyvinkin kaukana toisistaan ja maasta, ovat merkityksellisiä? Mistä johtuu, että vain eläinradan tähdet ohjaisivat kohtaloamme eivätkä monet muut taivaankappaleet, joita maailmassa on kuitenkin miljoonia? Nykyäänhän on mahdollista tuntea tuhansia tähtiä, joista monet ovat suurempia, kirkkaampia ja lähempänä maata kuin eläinradan tähdet. Monien niiden vetovoima ja säteily maahan on edellä mainittuja eläinradan tähtiä kirkkaampi. Eikö näiden vetovoimaltaan, säteilyltään voimakkaampien tähtien sekä lähempänä olevien tähtien pitäisi vaikuttaa elämäämme monin verroin enemmän kuin eläinradan tähtien? Mikä tekee eläinradan tähdet niin merkityksellisiksi ja tärkeiksi, koska mitään tieteellistä selitystä niiden erityisvaikutukselle ei ole löydetty?

 

Vaikutusmekanismi. Kun edellisessä kappaleessa todettiin, miten on vaikea todistaa vain määrättyjen tähtien - 12 eläinradan tähden - vaikuttavan kohtaloomme, on yhtä vaikea ongelma tähtien ja niiden asentojen vaikutusmekanismi; se, miten samat tähdet voivat valikoida ja vaikuttaa kullekin erilaisen kohtalon. Jos tähdet ovat itsessään kuolleita ja elottomia, miten ne voivat valikoida kullekin erilaisen elämän ja kohtalon? Eikö se vaadi muistia ja eikö sen pitäisi olla mahdotonta, koska eiväthän kuolleet taivaankappaleet voi puuttua jokaisen elämään erikseen ja ohjata sitä?

   Toisaalta jos jossakin kaupungissa on 70 000 asukasta, eikö kaikilla kaupungin asukkailla pitäisi olla sama kohtalo, koska tähtitaivas heidän yläpuolellaan on täsmälleen samanlainen jokaiselle? Miten tähdet voivat vaikuttaa kullekin aivan erilaisen elämän, vaikka taivas jokainen yllä on samantyyppinen? Miten kuolleet taivaankappaleet pystyvät toimimaan tällä tavalla vai onko kyseessä ihmisten taikausko? Mitään selvää selitystä tähtien vaikutusmekanismille ihmisten elämään ei ole löydetty.

 

Syntymähetki ja hedelmöityksen hetki. Astrologiassa katsotaan erityisesti syntymähetkellä olevan ratkaiseva vaikutus ihmisen tulevalle elämälle. On ajateltu, että henkilön luonne, ominaisuudet sekä kohtalo määräytyvät syntymähetkestä ja siitä, millaisessa asennossa tähdet ovat silloin olleet.

   Miksi kuitenkin kiinnittää niin suurta huomiota syntymähetkeen, koska eivätkö ihmisen ominaisuudet määräydy jo hedelmöityksessä, eikä vasta syntymässä? Syntymä ei voi tuoda mitään uutta ihmisen luonteeseen, vaan kaikki määräytyy jo hedelmöityksessä eli sukusolujen yhtymisessä. Me saamme useimmat luonteen- ja muut ominaisuutemme jo siinä vaiheessa sekä kasvaessamme äidin kohdussa, eikä vasta myöhemmin syntymässä. Miten tähtien asento syntymävaiheessa voi siis vaikuttaa? Eikö silloin ole jo liian myöhäistä? Se ei voi olla niin tärkeä kuin hedelmöityksen hetki.

 

Samaan aikaan syntyneet ovat eräs astrologian ongelma. Kun nykyisen arvion mukaan maapallolla syntyy keskimäärin 270 uutta asukasta minuutissa eli noin 4-5 lasta joka sekunti, eikö jokaisella heistä pitäisi olla samanlainen kohtalo (eli vuodessa pitäisi olla miljoonia sellaisia henkilöitä, jotka syntyvät samalla hetkellä ja joilla pitäisi olla samanlainen elämänkaari)?

   Tosiasia kuitenkin on, että tunnetaan vain yksi Napoleon, yksi Picasso tai yksi Leonardo da Vinci, vaikka samaan aikaan varmasti syntyi monia muita lapsia. Miksi heillä kaikilla ei ole sama luonne, lahjat ja kohtalo, vaikka syntymähetken perusteella niin pitäisi olla?

   Kaksoset voivat hekin olla ongelmallisia astrologian kannalta. On mahdollista, että toinen heistä kuolee ennen aikojaan sodassa, kun taas toinen elää 70-vuotiaaksi. Miten se on astrologian valossa mahdollista, koska hehän ovat syntyneet ja hedelmöittyneetkin samalla hetkellä? Eikö heillä pitäisi olla samanlainen elämä? Heidän erilaiset kohtalonsa todistavat siitä, ettei tähtien asennolla syntymähetkellä tarvitse olla mitään vaikutusta heidän elämäänsä.

 

Joukkotuhot. Ongelmia tuottavat pitkäaikaiset sodat ja joukkotuhot. Esimerkkeinä ovat Toinen maailmansota ja atomipommin uhrit Japanissa. Niissä molemmissa kuoli yhteensä miljoonia ihmisiä. Lisäksi tunnetaan muita samanlaisia tuhoja kuten maanjäristyksiä, joissa niissäkin on voinut menehtyä samanaikaisesti tuhansia ihmisiä.

   Hyvä kysymys on, miten horoskoopit, jotka olisi laadittu yksittäin jokaiselle ihmiselle, olisivat voineet ennustaa kaikkien näiden tuhansien ja miljoonien ihmisten kohtalon? Miten ne olisivat osuneet oikeaan näin suurille joukoille, jotka olisivat kuolleet samanaikaisesti, mutta jotka kuitenkin olivat syntyneet eri aikaan? Eikö tosiasia ole, että ennustukset olisivat menneet pahasti pieleen, koska kaikki yksittäiset horoskoopit eivät olisi voineet ennakoida samaa asiaa näin monen ihmisen kohdalla?

 

Merkit siirtyneet. Astrologian eräs puute on, että koko astrologinen järjestelmä on siirtynyt yhdellä kokonaisella merkillä niiden 2000 vuoden aikana, jotka järjestelmän laatimisesta ovat kuluneet.

   Tämä merkitsee, että kun joku luulee nyt olevansa jousimies, on hän tosiasiassa skorpioni; ja jos joku nyt ajattelee olevansa vaaka, on hän todellisuudessa neitsyt. Se tarkoittaa, että jokainen laadittu horoskooppi on kuukauden verran ajastaan sivussa ja ihmiset käyttävät kuukauden verran pielessä olevia horoskooppeja. Pelkästään tämän seikan pohjalta horoskoopit eivät voi olla luotettavia.

                                                             

Tulevaisuuteen katsominen. Kun ihminen kääntyy horoskooppien ja väärästä lähteestä olevien ennustusmuotojen puoleen, vievät ne hänet aina pois Jumalan johdatuksesta, ja avaavat hänen sisimpänsä henkimaailmalle. Jeesus sanoi perkeleestä, että se on tullut ”varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan” (Joh 10:10), joka myös voi olla yksi väärien ennustusten ja profetioiden seuraus. Ne voivat saada ihmisen turhiin pelkoihin, jopa toteuttamispakon valtaan. Ennustukset, jotka aluksi tuntuivat kiehtovilta, voivat muuttua orjuuttavaksi ikeeksi. Siitä on vaikea vapautua, ellei henkilö halua tosissaan kääntyä Jumalan puoleen. Sen tähden meidän kannattaa hylätä väärät ennustelumuodot ja luovuttaa elämä Jumalalle. Hänen puoleensa voimme aina kääntyä:

 

- (3 Moos 19:26) Älkää syökö mitään verinensä. Älkää merkeistä ennustelko älkääkä harjoittako noituutta.

 

- (Jes 47:13) Sinä olet väsyttänyt itsesi paljolla neuvottelullasi. Astukoot esiin ja auttakoot sinua taivaan mittaajat, tähtien tähystäjät, jotka kuu kuulta ilmoittavat, mitä sinulle tapahtuva on.

 

- (Ps 37:5) Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee.

 

- (Fil 1:6) varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.

 

Tulevaisuus on kuitenkin asia, josta on hyvä olla kiinnostunut ja myös valmistautua siihen, varsinkin kun on kysymys iankaikkisesta elämästä. Monien ihmisten ongelma on juuri se, että he satsaavat ainoastaan tähän elämään ja etsivät siitä nautintoa, mutta eivät ajattele, mitä tapahtuu tämän elämän jälkeen. Sillä kun Raamattu puhuu iankaikkisesta elämästä ja taivaasta Jumalan tykönä, on se parempi tulevaisuus kuin mitä parhaimmatkaan horoskoopit voivat luvata. Tähän iankaikkiseen ja pysyvään valtakuntaan me voimme päästä hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, kun käännymme hänen puoleensa; koska hän on tie tähän valtakuntaan. Anna siis Jumalan hyvän suunnitelman toteutua kohdallasi ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, niin sinua odottaa hyvä tulevaisuus:

                                                               

- (Joh 14:1-6) "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.

2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?

3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

4. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."

5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"

6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

 

- (Ilm 21:1-6) Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

2. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.

3. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4. ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

5. Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki." Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet."

6. Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

                                         

Lisää aiheesta:

Miten voidaan erottaa väärä johdatus oikeasta, eli miten Jumala johdattaa ja millä tavalla valhehenget vievät harhaan?

 

 

Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää.

 

 

Miten löytää sopiva puoliso ja kumppani? Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota puolison etsinnässä?

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Miten voidaan erottaa väärä johdatus oikeasta, eli miten Jumala johdattaa ja millä tavalla valhehenget vievät harhaan?

 

 

Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää.

 

 

Miten löytää sopiva puoliso ja kumppani? Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota puolison etsinnässä?