Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Kuka on asiantuntija?

 

 

Monet kieltävät helvetin ja taivaan olemassaolon, vaikka heillä ei ole kokemusta siitä, mitä rajan takana on. Paras asiantuntija iankaikkisuusasioissa on Jeesus

 

 

Kun luemme Raamattua, voimme sen kautta saada tietoa asioista, joista emme muutoin tietäisi: luominen, vedenpaisumus, Jumalan olemassaolo, synnin alkuperä, pelastus ja tulevaisuus. Näistä asioista emme voisi tietää muutoin kuin ilmoituksen kautta, jonka Jumala on antanut vanhan liiton aikana mm. profeettojen kautta ja uudessa liitossa erityisesti oman Poikansa, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu:

 

- (Hebr 1:1-3) Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,

2. on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

3. ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

 

Yksi asia, mikä meille on ilmoitettu, on myös kuolemanjälkeinen elämä: taivas ja kadotus. Monet ihmiset haluavat uskoa näistä asioista ensimmäiseen, taivaaseen, mutta he kieltävät kadotuksen ja tuomion olemassaolon. Ns. universalismi on yksi versio tällaisesta ajatustavasta. Tämän opin mukaan kukaan ei joudu kadotukseen, vaan kaikki tulevat pelastumaan. Tai sitten kadotusta ei ole edes olemassa.

   Tässä ajatusmallissa kannattaa kuitenkin ottaa huomioon kaksi tekijää, jotka ovat oleellisen tärkeitä. Nämä asiat ovat:

 

Ihmisen puutteellinen tieto. Ensiksi on hyvä kiinnittää huomiota ihmisen puutteelliseen tietoon. Jos joku on elänyt muutamia vuosikymmeniä ja vain maan päällä, sellainen ihminen ei voi tarkasti tietää, mitä on rajan takana. Hänellä ei ole henkilökohtaista kokemusta kuolemanjälkeisestä elämästä, joten on kyseenalaista luottaa sellaisen henkilön varmoihin väitteisiin ja mielipiteisiin. Jos luotamme niihin, on se sama kuin jos kysytään opastusta New Yorkin kaupungista kiinalaiselta tai afrikkalaiselta maanviljelijältä, joka ei ole siellä koskaan käynyt. Sellainen henkilö ei voi antaa oikeaa tietoa, koska hän itse ei tunne näitä seutuja. Sellainen tieto ei voi olla luotettavaa.

                                                            

Kuka on asiantuntija? Kuten todettiin, on nykyihmisen tieto kuolemanjälkeisestä elämästä rajallinen. Kukaan ei pysty tarkasti sanomaan, mitä on rajan takana. Kysymys on vain ajatuksista ja mielipiteistä, joille ei kannata panna suurta arvoa.

   Yksi henkilö kuitenkin tietää ja tuntee kuolemanjälkeisen elämän. Hän on Jeesus, joka tuli iäisyydestä ja meni takaisin iäisyyteen. Hänellä ei ole epäselvyyttä, mitä rajan takana on, koska hän on Jumalan Poika ja on ollut Isän Jumalan kanssa ennen maan päälle tuloaan. Kun etsitään asiantuntijaa, on hän varmasti parhain ja luotettavin, jonka puoleen voimme kääntyä. Hän sanoi itsestään ja olemassaolostaan iäisyydessä seuraavasti:

 

- (Joh 6:38-43,47) Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

39. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

40. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

41. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaankoska hän sanoi: "Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta";

42. ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: 'Minä olen tullut alas taivaasta'?"

43. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Älkää nurisko keskenänne.

47. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.

 

- (Joh 7:32-36) Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän hänestä; niin ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoita ottamaan häntä kiinni.

33. Mutta Jeesus sanoi: "Minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne, ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt.

34. Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä; ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla."

35. Niin juutalaiset sanoivat keskenään: "Minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä? Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa kreikkalaisia?

36. Mitä tämä sana on, jonka hän sanoi: 'Te etsitte minua, mutta ette löydä', ja: 'Missä minä olen, sinne te ette voi tulla'?"

 

- (Joh 8:54-59) Jeesus vastasi: "Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitäänMinun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme',

55. ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niinkuin tekinmutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa.

56. Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."

57. Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!"

58. Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".

59. Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.

 

- (Joh 16:27,28) sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä.

28. Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."

 

(Joh 17:3-5) Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

4. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.

5. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

 

- (Joh 8:23,24) Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinnesillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

 

Joten kun etsimme opastusta New Yorkin kaupungista, kysymme sitä henkilöltä, joka on ollut tässä kaupungissa ja tuntee alueen. Vain sellainen henkilö voi antaa tietoa, joka on luotettavaa.

   Iankaikkisuuden suhteen on samoin. Kun Jeesus, Jumalan Poika on tullut iäisyydestä ja tuntee sen alueen paremmin kuin me, on sellainen informaatio syytä huomioida. Kun hän puhui toistuvasti taivaasta ja kadotuksesta, ei sitä kannata jättää huomiotta. Hän ei pitänyt kumpaakaan niistä pelkkinä sanoina vaan todellisina paikkoina. Toiseen niistä, kadotukseen, ihminen joutuu katumattomuutensa vuoksi, mutta taivaaseen voimme päästä, jos emme torju Jumalan armoa. Ota siis huomioon seuraavat Jeesuksen sanat ja muutamat muut Raamatun kohdat, jotka kertovat kohtalostamme rajan takana. Ne puhuvat kadotuksesta ja taivaasta:

 

Kadotus

 

- (Matt 16:25,26) Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailmanmutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

 

- (Matt 5:21,22) Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'.

22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

 

- (Matt 7:13,14) Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

 

- (Matt 8:11,12) Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa;

12. mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

 

- (Matt 10:28) Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.

 

- (Matt 25:41,46) Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

 

- (Ilm 20:12-15) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

- (Ilm 21:7,8) Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

- (Ilm 22:14,15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

Taivas

 

- (Matt 5:20) Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

 

- (Matt 6:1) "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.

 

- (Matt 7:20,21) Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

 

- (Matt 6:19-21) Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.

20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.

21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.

 

- (Matt 19:21-24) Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua".

22. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan.

24. Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."

 

- (Matt 18:2-4) Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä

3. ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.

4. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

 

- (Ilm 21:1-6) Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.

3. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4. ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

5. Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".

6. Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

ONKO MEILLÄ TOIVOA?

 

Jos kadotus on olemassa ja ihminen joutuu sinne syntiensä ja katumattomuutensa tähden, onko kenelläkään toivoa välttyä tältä paikalta ja päästä taivaaseen? Mikä on vastaus tähän ongelmaan, sitä katsomme kahden seuraavan seikan valossa.

 

Kaikki valmiina.

 

- (Matt 22:4,5) Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin'.

5. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen;

 

- (Luuk 14:17-20) Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'.

18. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

19. Toinen sanoi: 'Minä ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

20. Vielä toinen sanoi: 'Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla'.

 

Ensiksi on hyvä tietää, ettei kenenkään tarvitse joutua kadotukseen. Raamatun selvä opetus on, että Jumala tahtoo pelastumistamme (1 Tim 2:3,4: Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.) ja on tehnyt valmisteluja sitä varten. Se tarkoittaa, että hän on hankkinut pelastuksen valmiiksi jokaista ihmistä varten, jos ihminen itse vain haluaa sitä ja haluaa sydämessään kääntyä Jumalan puoleen. Tämä ihmeellinen asia tapahtui, kun Jumala itse oli Jeesuksessa Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Hän teki mahdolliseksi sen, että synti ja vajavaisuus eivät vie meitä kadotukseen, vaan voimme päästä taivaaseen. Ainoat esteet ovat omalta puoleltamme ja siinä, että emme luovuta elämäämme Jumalalle ja käänny hänen puoleensa. Se on omassa haluttomuudessamme ja siinä, jos torjumme armon, joka on Jeesuksessa Kristuksessa.

   Ota huomioon seuraavat jakeet, jossa puhutaan tästä asiasta. Ne osoittavat, miten Jeesuksen Kristuksen kautta ovat armo ja sovitus jo tulleet, ja miten hänen kauttaan on tie taivaaseen ja Isän tykö:

 

- (2 Kor 5:18-20) Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

 

- (Room 5:6,8,10,11) Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä.
8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.
10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;
11. emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

    

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.
10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.
11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

 

- (Joh 14:1-6) "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."
5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

Käänny Jeesuksen puoleen! Kun Jeesuksessa Kristuksessa on iankaikkinen elämä, on luonnollista, että meidän täytyy sydämessämme kääntyä hänen puoleensa ja panna luottamuksemme häneen. Pelkkä teoreettinen tieto hänen työstään edestämme ja että hän on tie taivaaseen, ei hyödytä meitä yhtään, jos emme halua kääntyä hänen puoleensa ja vastaanottaa elämää. Käänny siis sydämessäsi Jeesuksen Kristuksen puoleen ja luovuta itsesi hänelle, niin pääset kaikesta osalliseksi. Tähän liittyvät hyvin seuraavat jakeet:

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;
40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Apt 16:30,31) Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?"
31. Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

 

Niinpä jos olet vastaanottanut hänet elämääsi, on sinulla silloin Jumalan lapseus, iankaikkinen elämä ja olet uudestisyntynyt - riippumatta tunteistasi - kuten seuraavat jakeet osoittavat:

 

- (Joh 1:12,13) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

PELASTUSRUKOUS. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

Lisää aiheesta:

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

Pääsevätkö kaikki taivaaseen, pääsevätkö sinne hyvät ihmiset, vai millä ehdoilla taivaaseen päästään? Lue lisää, että pääset taivaaseen

Monilla on heidän oman mielensä tuotetta oleva jumala; jumala, jonka luo kaikki tiet ovat samanarvoisia ja joka ei tuomitse ketään hänen teoistaan

Jumala on luoja, tuomari ja vapahtaja. Luomisen voi päätellä loogisestikin, ja omatuntomme viittaa tuomioon. Lisäksi Raamatun ilmoitus kertoo vapahtajasta

Sata henkilöä sadasta kuolee ja tuhat tuhannesta, joten tuomio ja kuolemanjälkeinen elämä täytyy ottaa huomioon

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

Pääsevätkö kaikki taivaaseen, pääsevätkö sinne hyvät ihmiset, vai millä ehdoilla taivaaseen päästään? Lue lisää, että pääset taivaaseen

Monilla on heidän oman mielensä tuotetta oleva jumala; jumala, jonka luo kaikki tiet ovat samanarvoisia ja joka ei tuomitse ketään hänen teoistaan

Jumala on luoja, tuomari ja vapahtaja. Luomisen voi päätellä loogisestikin, ja omatuntomme viittaa tuomioon. Lisäksi Raamatun ilmoitus kertoo vapahtajasta

Sata henkilöä sadasta kuolee ja tuhat tuhannesta, joten tuomio ja kuolemanjälkeinen elämä täytyy ottaa huomioon