Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Kuilu on poistettu!

 

 

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään

 

 

Kaksi tärkeintä käskyä. Kun otetaan esille kaksi tärkeintä suhdetta ja käskyä, ovat ne rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen, kuten Jeesus osoitti. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat:

 

- (Matt 22:36-38) "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

38. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

 

- (Matt 22:39,40) Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.

 

Lain sisältö. Mitä tulee käskyistä jälkimmäiseen, on varmasti hyvä, jos lähimmäisenrakkautta pystytään noudattamaan. Tämä asia, jos se todella toteutuisi aina, tekisi maailmasta paljon paremman paikan. Suurin osa kärsimyksistä loppuisi heti sillä paikalla.

   Mielenkiintoista myös on, että tämä asia, joka on niin tärkeä, on kirjoitettu jokaisen ihmisen sydämeen. Jokaisella on luonnostaan ymmärrys siitä, miten kohdella lähimmäistä oikein ja millaista on väärä käytös toista kohtaan. Se ilmenee mm. suurissa maailmanuskonnoissa, itämaisessa karman laissa (ihminen niittää sitä mitä kylvää) sekä maallisissakin laeissa, joissa varastamista, murhaamista ja väkivaltaisia tekoja pidetään väärinä ja rangaistavana. Näissä kaikissa oletetaan, että tietyt teot ovat oikein ja toiset väärin, ja että jälkimmäisistä on myös huonoja seurauksia.

   Oikean ja väärän laki ilmenee myös suhteessamme lähimmäisiin ja itseemme. Jeesus sanoi: ”Sentähden, kaikki mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat” (Matt 7:18) sekä ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi” (Matt 22:39). Toisin sanoen kun kukaan ei halua, että hänelle tapahtuu huonoja asioita – että häntä petetään, häneltä varastetaan, joku vie hänen puolisonsa tai hänelle tehdään väkivaltaa – ei niin pidä tehdä muillekaan. Itserakkauden kautta voidaan havaita, miten voidaan rakastaa lähimmäistä ja mikä on oikein ja väärin:

                                                            

- Hyvä on, sanoi Bonelli. Kukaan ei puolusta varastamista. Entä sitten?

- Sama pätee valehtelemiseen, sanoi Weber. Ihmiset valehtelevat, mutta kukaan ei halua tulla petetyksi.

 - Entä murha?

- Sekin on yleismaailmallinen käytäntö, vaikka kaikki eivät sitä noudatakaan.

- … On yleisesti hyväksytty asia, että ihminen on sekä älyllinen että moraalinen olento, hän aloitti jälleen. Voimme esittää tästä seuraavan yhteenvedon: jotkut kieltävät moraaliset normit; mutta vaikka jotkut varastavat, ei kenestäkään ole mukavaa tulla ryöstetyksi; vaikka jotkut valehtelevat, kenestäkään ei ole mukavaa tulla petetyksi; vaikka jotkut murhaavat ihmisiä, ei kenestäkään ole mukavaa joutua murhatuksi.

   Tämä on ihmisen moraalin selitys. Ihmisluonnon moraalisella samoin kuin sen älylliselläkin puolella on alullepanijana moraalinen ja älyllinen olento, sillä pelkästä materiasta ei löydy selitystä ihmisen älyllisille kyvyille ja hänen moraalilisille ominaisuuksilleen. (1)

 

Myös Paavali toi esille oikean ja väärän ihmisten sydämissä. Hän puhui pakanoista, joilla ei ollut tietoa Jumalasta, mutta jotka kuitenkin ymmärsivät, miten jotkut teot ovat oikeita ja jotkut toiset vääriä. He käsittivät mielessään eron näiden kahden asian välillä, vaikka eivät aina toimineetkaan sen mukaan. Tämäntyyppiset seikat osoittavat, että meillä on todella käsitys oikeasta ja väärästä, vaikka sitä ei aina noudateta:

 

- (Room 2:14,15) Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki

15. ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötätodistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä

                                                             

Kuilu Jumalan ja ihmisen välillä. Kun on kyseessä Jumalan laki eli hänen täydellinen tahtonsa, josta edellä puhuttiin, liittyy siihen eräs suuri ongelma, ja se on, että…”kukaan teistä ei lakia täytä” (Joh 7:19). Kukaan ei yllä edes lähellekään Jumalan mittapuuta.

   Tosiasia on, että kaikki ovat syntisiä, eivätkä täytä hänen mittaansa. Maailmassa voi olla suuria ja pieniä syntisiä, mutta silti on olemassa niin pitkä ja syvä kuilu Jumalan ja ihmisten välillä, ettei kukaan pysty sitä itsessään ylittämään. Jokainen on Jumalan hyväksynnän suhteen toivottomassa asemassa kuten seuraava kuvio hyvin osoittaa:

 

 

 

 

 

 

Seuraava lainaus myös osoittaa, miten syvä kuilu erottaa meidät Jumalan täydellisyydestä. Jotkut voivat kyllä olla hieman parempia kuin toiset, mutta sillä ei ole paljoa merkitystä. Kuilu on edelleen olemassa ja sitä on mahdoton ylittää:

 

"Annahan, kun kerron sinulle yhden esimerkin: keskiverto ihminen pystyy hyppäämään, sanotaan vaikkapa kaksi metriä. Urheilua harrastanut hyväkuntoinen henkilö saattaa hypätä ehkä viisi metriä. Ja jos hän on olympiavoittaja, hän saattaa päästä yhdeksän metrin ennätyslukemiin, mutta tämän pitemmälle on jo melko lailla mahdoton hypätä meidän sukupolvemme aikana. Mutta oletetaan nyt, että seisomme kaikki kanjonin reunalla, jonka toiselle laidalle on matkaa 200 metriä. Yksikään meistä ei kykene hyppäämään tuon kuilun yli, vai mitä? Katsotaanpa nyt tätä samaa asiaavertauksen muodossa. Jumala on tuon synniksi sanomamme kuilun toisella puolella. Hän tarkasteli meitä heinäsirkkaparkoja juuri sellaisina kuin olemme ja alkoi tuntea sääliä meitä kohtaan. Hän tiesi, että meidän oli aivan mahdoton päästä Hänen luokseen omine voiminemme; juuri tästä syystä Hän lähetti meille sillaksi oman Poikansa Jeesuksen. Jeesus on välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Me voimme kulkea hänen kanssaan täysin turvallisesti, koska Hän omien sanojensa mukaan oli 'tie ja totuus ja elämä'! Tiedän, että on monia, jotka torjuvat tämän jumalallisen ratkaisun liian helppona. He yrittävät mieluummin tehdä jotakin omissa voimissaan pelastaakseen itsensä, mutta mitkään ihmisyritykset eivät kanna meitä Jumalan luo, kohtalonamme on pudota tuohon edessämme ammottavaan kuiluun!" (2)

 

Kuilu on poistettu. Vaikka on syvä kuilu Jumalan ja ihmisen välillä, osoittaa Raamattu, että Jeesus tuli taivaasta ja poisti tämän kuilun niin, ettei se enää olisi esteenä. Hän tuli lainalaiseksi, täytti lain sekä teki kaikessa Isänsä tahdon. Hän tuli taivaasta ja teki kaiken sen, mihin syntiset ihmiset eivät itsessään pysty.

 

- (Gal 4:4,5) Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

 

- (Joh 6:38) Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt

 

Mikä sitten oli seuraus Jeesuksen työstä, niin osoittaa Raamattu, että jokaisella ihmisellä on nyt mahdollisuus päästä Jumalan yhteyteen ja saada syntinsä anteeksi Jeesuksen Kristuksen kautta, jos vain laittaa turvansa, luottamuksensa ja uskonsa häneen (Apt 16:31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".). Kenenkään ei tarvitse enää ansaita täydellisyyttä, vaan se saadaan armosta Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan on mahdollista ylittää kuilu, joka on ihmisten ja Jumalan välillä:

 

 

 

 

 

 

 

Armon vastaanottaminen. Kun edellä on jo todettu, että Jeesus on täyttänyt kuilun Jumalan ja ihmisten välillä sekä tullut välimieheksemme (Hebr 9:15 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että… ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.), on hyvä ymmärtää, että myös vain hänen kauttaan voidaan pelastua. Vain hänen puoleensa kääntymällä ja hänen kauttaan voimme saada syntien anteeksiantamuksen, koska hän on jo tehnyt kaiken puolestamme. Käänny sen tähden hänen puoleensa, niin sinäkin saat Jumalan armon ja anteeksiannon osaksesi:

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Apt 4:11,12) Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'

12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.

 

- (Apt 10:43) Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

 

Toisaalta, kun Jeesus on täyttänyt lain eli kuilun Jumalan ja ihmisen välillä, ja armo on tullut hänen kauttaan, on selvä, että ihmisen täytyy vastaanottaa tämä armo voidakseen pelastua. Jos ihminen kääntää selkänsä Jeesukselle ja armolle, se ei hyödytä häntä yhtään, vaan jää turhaksi, kuten seuraava esimerkki osoittaa. Älä siis käännä selkääsi Jumalan kutsulle:

 

Vuonna 1892 Wilson ja Porter tuomittiin hirtettäviksi postiryöstöstä. Porter teloitettiin, mutta Wilson armahdettiin. Hän hylkäsi armahduksensa, ja korkeimman oikeuden ylituomari John Marshall jätti jälkimaailmalle tämän päätöksen: Armahdus on teko, jonka laillistumiseksi vapauttaminen on välttämätön, eikä vapauttaminen ole täydellinen ilman sen vastaanottamista. Sen voi silloin torjua se henkilö, jolle se on tarjottu; ja jos se torjutaan, me emme ole havainneet tuomioistuimella olevan valtaa panna sitä pakolla täytäntöön hänen suhteensa.”

   Vastuu, kuten näet, on sinun. Jos et hyväksy Jumalan armahdusta, Hän ei pakota sinua tekemään sitä. ”Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta?” (Hebr 2:3) (3)

 

Pelastusrukous. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

Viittaukset:

 

1. J. Edwin Orr: 100 kysymystä Jumalasta (100 Questions about God), s.50 - 52

2. Jakov Damkani: Siionin poika, s. 107,108

3. Oswald J. Smith: Jumalan pelastus, s. 35

 

 

Lisää aiheesta:

 

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

Askeleet pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Älä jää pelastuksen ulkopuolelle, vaan käänny Jeesuksen puoleen ja anna pelastaa itsesi

Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon

 

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

Askeleet pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Älä jää pelastuksen ulkopuolelle, vaan käänny Jeesuksen puoleen ja anna pelastaa itsesi

Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon

 

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta