Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Jumalan torjuvat ihmiset

 

 

Nykyaikana ihmiset länsimaissa torjuvat Jumalan, koska eivät usko luomiseen tai ovat eri mieltä moraalikysymyksistä

 

 

Kun katsomme Apostolien tekoja, näemme luvusta 13, miten Paavalin omat kansalaiset torjuivat evankeliumin Kristuksesta ja kääntymisen Jumalan puoleen. Senaikainen sukupolvi piti halpana iankaikkisen elämän lahjaa, jota heille tarjottiin. He suhtautuivat kielteisesti siihen ajatukseen, että Jumalan yhteyteen voi päästä hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta:

 

- (Apt 13:45,46) Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat.

46. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.

 

Myös nykypäivänä monet torjuvat Jumalan ja kristillisen uskon. Suuntaus viimeisen parin sadan vuoden aikana on ollut, että on kyseenalaistettu yhä enemmän kristillisen uskon perustotuuksia. Erityisesti Ensimmäinen Mooseksen kirja on ollut hyökkäysten kohteena. On ajateltu, että jos Darwinin evoluutioteoria on paikkansapitävä kuvaus menneisyydestä, silloin Raamatun kertomus ei voi olla totta. Tämä on aika looginen johtopäätös, koska kaksi aivan vastakkaista näkemystä eivät voi olla samanaikaisesti voimassa.

   Sen jälkeen kun Darwinin teoria omaksuttiin, on tullut monenlaisia muita näkemyksiä, jotka ovat hämärtäneet ihmisten näkemystä kristillisestä uskosta. Muutosta on tapahtunut hiljalleen, koska vielä joitakin vuosikymmeniä sitten kouluissa ja yhteiskunnassa opetettiin paljon enemmän tästä alueesta. Uskon perusasiat olivat ihmiselle selvempiä ja kristillistä opetusta kunnioitettiin. Nyt siitä on vähitellen luovuttu ja nämä opetukset on asetettu yhä enemmän kyseenalaiseksi. Muutosta siihen suuntaan on tapahtunut koko ajan.

   Seuraavilla riveillä käsitellään muutamia kristillisen uskon perustotuuksia ja syitä, miksi ihmiset torjuvat evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Tarkoitus on, että ihmiset voisivat paremmin ymmärtää näitä kristillisen uskon perustotuuksia ja että he pääsisivät Jumalan yhteyteen. Käsiteltävät aiheet ovat:

 

• Luominen ja alkuvaiheet

• Moraalikysymykset

 

Luominen ja alkuvaiheet. Mitä tulee luomisen paikkansapitävyyteen, on tunnettua, että ateistitiedemiehet eivät usko siihen. He eivät usko Jumalan olemassaoloon, Jumalan luomistyöhön eikä varsinkaan siihen, että kaikki luotiin lyhyessä hetkessä vain joitakin vuosituhansia sitten. Sen sijaan nämä tiedemiehet uskovat maailmankaikkeuden syntyyn itsestään tyhjästä, että elämä syntyi itsestään ja että kaikki nykyiset lajit ovat peräisin samasta alkusolusta. Nämä ovat lyhyesti tiivistettynä ne perususkomukset, joihin nämä tiedemiehet uskovat.

   Entä näiden materialististen selitysten järkevyys? Jos materialistiset selitystavat ovat totta, pitäisi tiedemiesten antaa selitykset seuraaviin kysymyksiin. Niihin pitäisi olla helppo vastata, mikäli kyseessä ovat tieteelliset teoriat.

 

Miten tyhjästä voi syntyä mitään? Tiedemiesten pitäisi kertoa, miten tyhjästä voi syntyä mitään kuten oletetaan tapahtuneen alkuräjähdyksessä. Tämä käsitys on vastoin fysikaalisia lakeja ja tervettä järkeä. Koskaan ei ole havaittu, että kivet, kalliot, liikennemerkit tai muut esineet ilmaantuvat itsestään tyhjästä. Miksi maailmankaikkeus, joka on niitä moninkertaisesti suurempi, muodostaisi poikkeuksen? Miksi vain maailmankaikkeus pystyi ilmaantumaan tyhjästä, kun emme havaitse samaa muiden asioiden kohdalla? Tiedemiehet hylkäävät terveen järjen ja kääntyvät taruihin, kun he uskovat tällaisiin teorioihin. On järjetöntä pitäytyä tämänkaltaiseen valeteoriaan, jossa kaiken oletetaan syntyneen ilman syytä ei-mistään. Lisäksi kyseessä on matemaattinen mahdottomuus. Jos ei ole mitään, siitä ei voi itsestään tulla mitään. Jos nollan jakaa millä tahansa luvulla, seurauksena on aina nolla. David Berlinski, matemaatikko ja Roland Nash ovat ottaneet kantaa aiheeseen:

 

”Turha väittää, että ei mistään syntyy jotakin, kun kuka tahansa matemaatikko ymmärtää sen olevan pelkkää pötyä” (Ron Rosenbaum: ”Is the Big Bang Just a Big Hoax? David Berlinski Challenges Everyone.” New York Observer 7.7.1998)

 

Filosofi Roland Nash: …ei tarvitse olla teisti (Jumalaan uskova) kokeakseen ongelmalliseksi sen uskomuksen ymmärtämisen tai hyväksymisen, että maailmankaikkeus syntyi ilman syytä ei-mistään. (1)

 

Useat muut tutkijat asettavat kyseenalaiseksi koko alkuräjähdysteorian. He näkevät sen olevan vastoin todellista tiedettä. Kuvaavaa asialle on, että v. 2004 tätä teoriaa epäilleet sekulaarit tutkijat kirjoittivat avoimen kirjeen New Scientist-lehteen. Yli sata muuta kosmologia tuki kirjettä. Kirjeessä sanottiin: ”Avoin ajatustenvaihto puuttuu, epäilyä ja toisinajattelua ei suvaita. Millään muulla fysiikan alalla ei voi alati turvautua uusiin hypoteeseihin teorian ja havaintojen välisen kuilun umpeen kuromiseksi.”

   Seuraavat kommentit myös osoittavat, että alkuräjähdys on kyseenalainen käsitys. Siihen ei kannata uskoa:

 

Uusin tieto eroaa teorian ennusteesta riittävästi tappaakseen big bang-kosmologian (Fred Hoyle, The Big Bang in Astronomy, 92 New Scientist 521, 522-23 / 1981)

 

Vanhana kosmologina näen nykyisen havaintoaineiston kumoavan teoriat maailmankaikkeuden synnystä, kuten myös useat teoriat aurinkokunnan synnystä. (H. Bondi, Letter, 87 New Scientist 611 / 1980)

 

Siitä, onko big bang-oletus oikea vai ei, on keskusteltu huomattavan vähän …suuri joukko sen kanssa ristiriidassa olevia havaintoja selitetään lukuisilla perusteettomilla oletuksilla tai yksinkertaisesti sivuutetaan. (nobelisti H. Alfven, Cosmic Plasma 125 / 1981)

 

Fyysikko Eric Lerner: ”alkuräjähdys on vain mielenkiintoinen taru, jota ylläpidetään tietyssä tarkoituksessa” (Eric Lerner: A Startling Refutation of the Dominant Theory of the Origin of the Universe, The Big Bang Never Happened, NY: Times Books, 1991).

 

Miten elämä syntyi? Tiedemiesten pitäisi myös kertoa, miten elämä syntyi itsestään. Elämä ei voi olla ikuista, koska aurinko ei ole ollut aina olemassa. Ilman aurinkoahan lämpötila maapallolla olisi lähes -273 astetta, vesi olisi jäätyneenä ja olisi pimeätä. Sellaisissa olosuhteissa ei nykyinen elämä olisi mahdollista.

   Niinpä kun myönnetään, että elämällä on alku, pitäisi osoittaa konkreettisia todisteita sen puolesta, että se todella syntyi itsestään. Jos tähän ongelmaan ei pystytä antamaan selitystä, miksi ns. tiedekirjoissa kaikesta huolimatta esitetään, että elämä syntyi itsestään? Eikö kyseessä ole tietoinen valehtelu ja toiveajatteluun perustuva oletus?

   Tämä käsitys on myös vastoin sitä tieteellistä havaintoa, että jokaisen kasvin ja eläimen olemassaolo on riippuvainen aiemmasta elämästä. Ne eivät ole itseolevaisia, koska elämää syntyy vain jo olemassa olevasta elämästä. Tähän sääntöön ei ole löydetty yhtään poikkeusta, joten tämä viittaa selvästi (ensimmäisten kasvien ja eläinten kohdalla) maan ulkopuoliseen lähteeseen eli Jumalaan. Naturalistiset teoriat ovat siten heikolla pohjalla. Mitä enemmän tietoa on kertynyt, sitä vaikeammaksi ongelmaksi elämän synty itsestään on havaittu. Ainut järkevä selitys elämän olemassaololle onkin Jumalan luomistyö, johon seuraavat jakeet viittaavat. Vain kaikkivaltias Jumala voi on voinut saada aikaan maapallon monipuolisen elämän:

 

- (1 Moos 1:1) Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

 

- (Room 1:19,20) sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.

20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

 

- (Ilm 4:11) "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut".

 

- (Ilm 10:5,6) Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti

6 ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa,

 

- (Ilm 14:7) Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet".

 

Hyvän käsityksen elämän synnyn ongelmasta itsestään antaa vielä Stanley Millerin lausunto. Miller on tullut tunnetuksi elämän syntyyn liittyvistä kokeistaan, joista on kerrottu tuhansissa kirjoissa. Kuitenkin Miller myönsi haastattelussa elämänsä loppupuolella, ettei tiede kenties koskaan löydä ratkaisua tähän ongelmaan:

 

Hän suhtautui välinpitämättömästi kaikkiin ehdotuksiin elämän alkuperästä ja piti niitä “hölynpölynä” tai “paperikemiana”. Hän suhtautui eräisiin hypoteeseihin niin halveksuen, että kun kysyin hänen mielipidettään niistä, hän vain puristeli päätään, huokaisi syvään ja hihitti – aivan kuin yrittääkseen torjua ihmiskunnan mielettömyyttä - - Hän myönsi, että tieteentekijät eivät ehkä koskaan tule tarkasti tietämään, milloin ja miten elämä sai alkunsa. “Me yritämme keskustella historiallisesta tapahtumasta, joka poikkeaa hyvin paljon tavanomaisesta tieteestä”, hän huomautti. (2)

 

Missä ovat välimuodot? Esipuheessa tuotiin esille, miten monet kyseenalaistavat kristillisen uskon Darwinin takia. He ajattelevat, että jos Darwinin opetukset ovat totta, silloin 1. Mooseksen kirjan on oltava väärässä. He ajattelevat, että elämä on kehittynyt yksinkertaisesta alkusolusta kohti nykyisiä monimutkaisia muotoja.

   Näiden ihmisten kannattaisi kuitenkin kyseenalaistaa Darwin ja evoluutioteorian perusedellytys eli ajatus siitä, että nykyiset monimutkaiset kasvit ja eläimet ovat peräisin yksinkertaisesta alkusolusta. Kysymys ei ole siitä, etteikö Darwin olisi tehnyt tarkkoja tai hienoja havaintoja. Hän varmasti teki niitä, mutta hänen perusolettamustaan (yksinkertaisesta monimutkaiseksi) ei ole voitu vieläkään todistaa oikeaksi. Darwinin esimerkit (peippojen nokat ym.) ja nykypäivänä esitetyt esimerkit (bakteerien vastustuskyky ym.) ovat sellaisia, joissa on kysymys vain muuntelusta peruslajien puitteissa. Se ei ole sama kuin yksinkertaisesta–monimutkaiseksi-teoria. Muutoksia kyllä tapahtuu, mutta sen on havaittu tapahtuvan tiettyjen rajojen puitteissa. Vuosikymmeniä kestäneet mutaatiokokeet ovat vahvistaneet lajien pysyvyyden. Myös jalostus on osoittanut, että muuntelulle on rajat, jotka tulevat hyvin pian vastaan ja joita ei voida ylittää.

   Entä välimuodot fossiileissa ja nykylajeissa? Tiedemiesten pitäisi kertoa, missä ovat nähtävillä välimuodot fossiilien välillä ja puoliksi kehittyneet siivet, kädet, jalat, aistit ja muut elimet. Sillä jos Darwinin teoria pitää paikkansa, pitäisi luonnossa ja fossiileissa (maasta on kaivettu yli sata miljoonaa fossiilia) olla runsaasti näitä siirtymämuotoja.

   Ongelma on kuitenkin siinä, että emme havaitse niitä, vaan lajit ovat täysin valmiita.

   Jopa tunnettu ateistitieteilijä, Richard Dawkins on myöntänyt, että nykyiset rakenteet ovat toimivia ja eliöt toimintakelpoisia, eikä niin, että ne olisivat puoliksi kehittyneitä. Dawkinsin kommentti viittaa vahvasti luomiseen ja siihen, että lajit olivat alusta alkaen valmiita eikä vain osittain kehittyneitä. Miksi muuten fossiileissa ja nykyeliöissä tavataan vain valmiiksi toimivia rakenteita?

 

Havaintoihin perustuva tosiasia on, että jokainen laji ja jokainen jokaisessa lajissa oleva elin, jota on tähän mennessä tutkittu, on hyvä siinä, mitä se tekee. Lintujen, mehiläisten ja lepakoiden siivet ovat hyviä lentämisessä. Silmät ovat hyviä näkemisessä. Lehdet ovat hyviä yhteyttämisessä. Elämme planeetalla, jossa ympärillämme on kenties kymmenenmiljoonaa lajia, joista jokainen ilmaisee itsenäisesti vahvan harhan näennäisestä suunnittelusta. Kukin laji sopii hyvin erityiseen elämäntapaansa. (3)

 

Hyvän kuvan välimuotojen puuttumisesta antavat seuraavat lausunnot. Ne käsittelevät sitä, mitä todisteita luonnonhistoriallisilla museoilla on evoluution puolesta tai mitä niillä ei tosiasiassa ole:

 

Tohtori Ethebridge, British Museumin paleontologi: Yhdeksän kymmenesosaa evolutionistien puheista on pelkkää hölynpölyä, joka ei perustu havaintoihin ja jota tosiasiat eivät ollenkaan tue. Tämä museo on täynnä todisteita heidän näkemyksensä äärimmäisestä virheellisyydestä. Koko tässä valtavassa museossa ei ole ainuttakaan todistuskappaletta lajien muuttumisesta. (4)

 

Yksikään viiden suuren paleontologisen museon virkailijoista ei voi esittää edes yksinkertaista esimerkkiä sellaisesta organismista, joka voisi olla todiste lajin asteittaisesta kehittymisestä toiseksi lajiksi. (Tri Luther Sunderlandin yhteenveto kirjassaan "Darwin's enigma”. Hän haastatteli useiden luonnonhistoriallisten museoiden edustajia ja oli näihin kirjeyhteydessä, jotta saisi selville, minkälainen todistuspohja museoilla oli evoluutio-opin puolesta. [5])

 

Seuraava lausunto jatkaa samasta aiheesta. Edesmennyt Dr Colin Patterson oli British Museumin (luonnonhistoria) vanhempi paleontologi – evoluution kannattaja ja fossiiliasiantuntija. Hän kirjoitti kirjan evoluutiosta – mutta kun joku kysyi häneltä, miksi hänen kirjassaan ei ollut yhtään kuvaa välimuodoista (siirtymävaiheessa olevista eliöistä), hän kirjoitti seuraavanlaisen vastauksen. Hän viittaa vastauksessaan maailman ehkä tunnetuimpaan paleontologiin, ateistitiedemies Stephen J. Gouldiin:

 

”Yhdyn täysin mielipiteeseesi koskien kehitysopillisten, siirtymävaiheessa olevien eliöiden kuvituksen puuttumista kirjassani. Jos olisin tietoinen ainoastakaan sellaisesta, fossiilista tai elävästä, olisin mielelläni sisällyttänyt ne kirjaani. Ehdotat, että täytyisi käyttää taiteilijaa havainnollistamaan sellaisia välimuotoja, mutta mistä hän saisi tiedot piirustuksiinsa? Rehellisesti sanottuna en voisi hankkia hänelle näitä tietoja, ja jos minun pitäisi jättää asia taiteilijan näkemyksen varaan, eikö se johtaisi lukijaa harhaan?

   Kirjoitin tekstin kirjaani neljä vuotta sitten [kirjassa hän kertoo uskovansa joihinkin välimuotoihin]. Jos minun pitäisi kirjoittaa se nyt, luulen, että kirja olisi melko erilainen. Gradualismi (vähittäinen muuttuminen) on käsite, johon uskon. Ei vain Darwinin arvovallan vuoksi, vaan koska käsitykseni genetiikasta tuntuu edellyttävän sitä. Kuitenkin on vaikea väittää [kuuluisaa fossiiliasiantuntijaa Stephen J.] Gouldia ja American museumin väkeä vastaan, kun he sanovat, että välimuotofossiileja ei ole olemassa. Paleontologina työskentelen paljon filosofisten ongelmien parissa tunnistaessani eliöiden muinaismuotoja fossiiliaineistosta. Sanot, että minun pitäisi vähintäänkin ’esittää valokuva fossiilista, josta tietty eliöryhmä kehittyi.’ Puhun suoraan – ei ole olemassa yhtäkään sellaista fossiilia, joka kelpaisi aukottomaksi todisteeksi.” (6)

 

MORAALIKYSYMYKSET. Luominen oli ensimmäinen tärkeä aihe, jota edellä käsiteltiin. Se on yksi kristillisen uskon perusopetuksista, jota vastaan on paljon hyökätty Darwinin ajoista lähtien. Kuitenkin olemassa olevat todisteet viittaavat luomiseen paljon selkeämmin kuin naturalistisiin teorioihin. Mitkään tunnetut tieteen havainnot eivät tue sitä mahdollisuutta, että maailmankaikkeus ja elämä olisivat syntyneet itsestään tyhjästä. Myöskään ei ole voitu osoittaa, että kaikki nykyiset lajit ovat peräisin samasta alkusolusta. On järkevää olla uskomatta näihin naturalistisiin teorioihin, joiden puolesta ei ole kunnon todisteita.

   Sitten moraalikysymyksiin, joiden takia monet saattavat hylätä kristillisen uskon ja evankeliumin. Syy tähän ovat varsinkin viime vuosikymmeninä käydyt kiistat liittyen seksiin, aborttiin ja sukupuolivähemmistöihin. Näistä asioista ei ennen ollut niin paljoa erimielisyyksiä, mutta nyt niitä esiintyy. Tässä asiassa kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 

Pohjimmiltaan kysymys oikeasta ja väärästä

 

- (Jes 5:20) Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!

 

Pohjimmiltaan useissa kiistoissa on kysymys oikeasta ja väärästä. Ovatko kaikki ihmisen tekemät teot oikein vai onko olemassa tekoja, jotka ovat väärin? Yleensä kaikki myöntävät, että on kaikkia koskevia moraalisia arvoja, mutta muutamissa asioissa voidaan kiistellä siitä, mikä kuuluu sille puolelle rajaa, joka erottaa siveellisen epäsiveellisestä. Niinpä maallistuneet ihmiset saattavat selittää:

 

• "Seksi ilman avioliittoa ei ole väärin"

• "Abortti ei ole väärä teko"

• "Homoseksuaalinen seksi ei ole väärin"

 

Sen sijaan kristitty, joka luottaa Jeesuksen ja apostolien opetukseen, pitää heidän opetustaan myös ylimpänä auktoriteettina. Niinpä oikean ja väärän rajaa etsitään heidän opetuksistaan kuten mm. seuraavista jaelistoista. Niissä määritellään tekoja, jotka ovat väärin ja erottavat meidät Jumalasta, jos tahallamme harjoitamme niitä. Muutkin ihmiset yleensä myöntävät suoraan, että esim. murhat ja varkaudet ovat jaelistoissa mainituista asioista väärin. He myöntävät niiden kuuluvan väärien asioitten joukkoon:

 

- (Gal 5:19-21) Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,

20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,

21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 

- (Ilm 22:15) Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

Kysymys ei ole siis siitä, että joku nykykristitty olisi muita parempi ja itse keksii, mikä on oikein ja väärin. Sen sijaan kysymys on niiden kirjoitusten luotettavuudesta, jotka tulivat Jeesuksen asettamien apostolien kautta. Ovatko ne totta vai valhetta? Kristitty uskoo ne todeksi, mutta maallistuneet ihmiset saattavat kieltää niiden olevan totta ja ajankohtaisia nykypäivänä. Tässä on pohjimmainen syy kiistojen olemassaololle.

 

Seuraukset. Jos ei oteta huomioon Raamattua ja hylätään Jeesuksen ja apostolien opetukset, voidaan tekojen seurauksista itsestään kuitenkin päätellä jotain. Sillä jos teoista on huonoja seurauksia, on teon itsessään silloin oltava paha. Niinpä jos tarkastellaan esim. uskomusta, että "seksi ilman avioliittoa ei ole väärin" eli "on oikein olla seksiyhteydessä ilman avioliittoa", on siitä seuraavanlaisia seurauksia:

 

• Jos harrastetaan monia irtosuhteita, leviävät taudit herkemmin. Esim. Afrikassa AIDS on tappanut satojatuhansia ihmisiä, koska tauti on päässyt leviämään irtosuhteiden kautta. Reilu 20 vuotta sitten AIDS levisi voimakkaasti myös USA:n homoseksuaalien parissa, koska heillä on tavallista kansaa enemmän seksisuhteita.

• Mitä enemmän on irtosuhteita, sitä todennäköisemmin perheet hajoavat. Uskottomuus ja puolison pettäminen ei ole hyväksi parisuhteelle vaan rikkoo liittoja. Lapset joutuvat myös kärsimään aikuisten valinnoista ja perheiden hajoamisesta. Tällä on vaikutusta myös taloudellisesti, koska yhteiskunnan sosiaalikulut lisääntyvät. Esim. USA:ssa v. 2008 tehty tutkimus osoitti, että avioerot ja avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset maksoivat veronmaksajille 112 miljardia dollaria vuosittain (Girgis et al 2012:46). Samoin Etelä-Suomen sanomat kertoi 31.10.2010 tilanteesta Suomessa: Lasten ja nuorten laitoshoitoon pian miljardi, Lasten ongelmat kärjistyneet rajusti sitten 1990-luvun alun...    Yhden lapsen laitoshoito maksaa jopa 100 000 euroa vuodessa.…  Lisäksi Aamulehti raportoi 3.3.2013: Syrjäytynyt nuori maksaa 1,8 miljoonaa. Jos yksikin saadaan takaisin yhteiskuntaan, tulos on plussalla.

• Syntyvien lasten kannalta vanhempien irtosuhteet eivät ole hyvä lähtökohta. Sillä jos vanhemmat eivät ole ensin kunnolla sitoutuneet toisiinsa, saattaa lapsen kohtalona usein olla abortti, adoptio tai kasvaminen yksinhuoltajavanhemman kanssa.

 

Entä homoseksuaalisuus ja transseksuaalisuus? Monet puolustavat vilpittömästi näitä taipumuksia ja marssivat niiden puolesta, mutta tosiasiassa niissä on kyse ajatuksista ja himoista, joita ihmisellä on mielessään. Jokaisella meistä on vääriä ajatuksia ja himoja, mutta Jumala kutsuu meitä elämään, jossa olemme yhä enemmän vapaita niistä. Valitettavasti olemme usein kaukana täydellisyydestä, mutta Jumalan malli on, että emme elä himojen ja väärien ajatusten mukaan:

 

- (Mark 7:21-23) Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

22. aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

23. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen."

 

- (Matt 5:28) Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

 

- (Mark 4:18,19) Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan,

19. mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi.

 

- (Room 6:12) Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,

 

- (Room 13:14) vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

 

- (Gal 5:16) Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.

 

- (Ef 4:22) että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,

 

- (Kol 3:5) Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,

 

- (1 Tim 6:9,10) Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.

10. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.

 

- (2 Tim 2:22) Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.

 

- (1 Piet 1:14) Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte,

 

- (2 Piet 3:3) Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan

 

- (1 Joh 2:16,17) Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.

17. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

 

- (Jaak 1:14,15) Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;

15. kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.

 

- (Juuda 17,18) Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,

18. sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan".

 

Usein himoissa ja vääristyneessä ajattelussa (esim. syömishäiriö anorexia nervosa on hyvä esimerkki vääristyneestä ajattelusta. Ihminen voi kuvitella olevansa lihava vaikka olisi äärimmäisen laiha) on taustalla määrättyjä tekijöitä kuten vaikeat ihmissuhteet, seksuaalinen hyväksikäyttö ja muut samanlaiset tekijät. Esim. naishomoseksualistien taipumusta voi selittää osaltaan se, että monilla heistä on puuttunut äiti lapsuudessa. Sen on havaittu olevan paljon yleisempää kuin muilla naisilla:

 

Marcel T. Saghirin ja Eli Robinsin (1973) tutkimus ei perustunut potilasotokseen vaan he rekrytoivat homoseksuaalit haastateltavat homojärjestöjen kautta. He havaitsivat, että 27 % lesboista ja 2 % heteronaisista oli kokenut äidin menetyksen ennen 10:tä ikävuottaan. Usein lesbonaisten ja heidän äitiensä välinen suhde oli katkennut tai sitä kuvasi etäisyys ja välinpitämättömyys. Sitä vastoin suhde isään oli läheisempi. (7)

 

Entä ns. sukupuolineutraali avioliitto ja sen eettisyys? Se on lasten kannalta ongelmallinen. Sillä niissä tapauksissa, joissa homoseksuaaliset parit aikovat hankkia lapsia (se on mahdollista mm. spermapankkien ja kohdunvuokrauksen kautta tai että jompikumpi homoseksuaaleista on ollut väliaikaisessa heteroseksuaalisessa suhteessa), merkitsee se lapsen erottamista biologisesta isästään ja äidistään syntymästään saakka pelkästään, koska aikuiset pitävät tällä tavalla määriteltyä avioliittoa oikeutenaan. Sukupuolineutraali avioliittolaki syrjii siten lapsia aikuisten kustannuksella. Aikuisten vapaudet asetetaan lasten perusoikeuksien edelle.

   Ne, jotka ovat itse kasvaneet homoseksuaalisessa perheessä, ovat myös kritisoineet käytäntöä, jossa lapselta riistetään oikeus isään tai äitiin tällä tavoin. Jean-Dominique Bunel, joka kasvoi lesboäitinsä ja tämän naiskumppanin kanssa, kertoo, miten hän koki asian. Hän kärsi isän puutteesta. Hän toisaalla myös kertoo, että jos sukupuolineutraali avioliitto olisi ollut voimassa jo hänen kasvuaikanaan, hän olisi haastanut valtion oikeuteen, koska se mahdollisti hänen lapsen oikeuksiensa loukkauksen:

 

Koin isän puutteen ikään kuin amputaationa… Kärsin isän puutteesta, hänen päivittäisen läsnäolonsa ja maskuliinisen luonteensa ja esimerkkinsä puutteesta, joka olisi tasapainottanut äitini suhdetta rakastajattareensa. Olin tietoinen tästä puutteesta hyvin varhain. (8)

 

Entä abortin eettisyys? Miksi monet puolustavat aborttia ja pitävät sitä hyvänä valintana määrätyissä tilanteissa? Miksi he seisovat tämän asian takana? Varmasti suurin syy on, että he eivät pidä aborttia vääränä tekona. Näiden ihmisten tulisi kuitenkin miettiä vastausta seuraaviin kysymyksiin:

 

- Pidätkö ihmisen surmaamista oikeana tekona?

- Miten perustelet, ettei kohdussa oleva sikiö ole ihminen?

 

Niinpä kun jotkut puolustavat aborttia, saattavat he selittää, ettei kohdussa oleva sikiö ole ihminen. He päätyvät tähän ratkaisuun siitä huolimatta, että sikiöllä on samat ruumiinjäsenet kuin syntyvällä vauvalla: silmät, kädet, jalat, suu, nenä... Eikö tässä hylätä selvät tieteelliset faktat? Eikö ole ilmeistä, että kohdussa oleva sikiö on sama ihminen, joka myöhemmässä vaiheessa syntyy eli tulee kohdun ulkopuolelle? Kannattaa myös muistaa, että jotkut keskosina syntyvät lapset eivät ole paljoakaan vanhempia kuin myöhään abortoidut lapset.

 

Jos on nimittäin niin, että kehittyvä sikiö vastaa moraalisesti lasta, silloin abortti vastaa moraalisesti lapsenmurhaa. Vain harva olisi sitä mieltä, että hallituksen pitäisi antaa vanhempien päättää itse, tappavatko he lapsensa… Niiden, jotka ovat valmiita puolustamaan naisten oikeutta päättää itse raskauden keskeyttämisestä, tulisi ottaa kantaa väitteeseen, jonka mukaan kehittyvä sikiö vastaa ihmistä, ja yrittää näyttää, miksi väite on väärä. Ei riitä, että sanoo, että lain tulisi olla neutraali moraalisissa ja uskonnollisissa kysymyksissä. Abortin sallimisen puolustaminen ei ole sen neutraalimpaa kuin sen kieltämisen vaatiminen. Kummallakin kannalla olevat olettavat taustalla piilevään moraaliseen ja uskonnolliseen kiistaan jonkin vastauksen. (9)

 

LOPETA VASTUSTELU!

 

- (1 Piet 5:6-9) Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,

 

Edellä käsiteltiin kahta asiaa, joiden takia ihmiset suhtautuvat kielteisesti kristilliseen uskoon; eli naturalistiset elämänsynty- ja kehitysteoriat sekä moraalikysymykset. Ne ovat kaksi tärkeintä syytä, miksi ihmiset torjuvat Jumalan. He saattavat pitää itseään viisaina ja järkevinä, kun ovat omaksuneet torjuvan asenteen Jumalaa ja kristillistä uskoa kohtaan. Samoin he saattavat olla varmoja käsityksissään eivätkä edes halua tutustua kristillisen uskon perusteisiin ja ottaa asioista selvää.

   Mutta kuten todettiin, uskovat nämä ihmiset tosiasiassa valheisiin ja puolustavat vääryyttä. He uskovat valheisiin torjuessaan Jumalan luomistyön. Samoin he puolustavat vääryyttä suhtautuessaan hyväksyvästi mm. aborttiin ja avioliiton ulkopuolisiin seksisuhteisiin.

    Mitä näiden ihmisten tulisi sitten tehdä? Heidän tulisi kääntyä Jumalan puoleen ja nöyrtyä sydämessään, eikä enää vastustella. Jumalan tahto on pelastaa jokainen ihminen, mutta jos ihminen itse torjuu Jumalan ja pelastuksen, ei tällainen ihminen voi pelastua. Sen tähden sinä, joka olet vastustanut Jumalaa ja torjunut hänet, älä enää jatka tällä tiellä. Käänny sen sijaan Jumalan puoleen tunnustaen syntisi. Ymmärrä myös, että Jumala on jo valmistanut sinulle tien hänen yhteyteensä. Tämä tie Jumalan yhteyteen kulkee hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, sillä Jeesus sanoi seuraavasti:

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

Niinpä jos haluat pelastua ja päästä Jumalan yhteyteen, nöyrry Jumalan edessä. Tunnusta hänelle kapinallisuutesi ja mieltä painavat syntisi. Samoin vastaanota Jeesus elämääsi. Voit rukoilla esim. seuraavalla tavalla:

 

Pelastusrukous. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

Viittaukset:

1. Ronald Nash: ”Miracles and Conceptual Systems”, Douglas Geivettin & Gary Habermasin (toim.) teoksessa In Defence of Miracles (Grand Rapids, IVP, 1997), s. 122

2. J. Morgan: The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of Scientific Age (1996). Reading: Addison-Wesley

3. Richard Dawkins: Jumalharha (The God Delusion), s. 153

4. Thoralf Gulbrandsen: Puuttuva rengas, s. 94

5. Sit. kirjasta "Taustaa tekijänoikeudesta maailmaan", Kimmo Pälikkö ja Markku Särelä, s. 19.

6. Carl Wieland: Kiviä ja luita (Stones and Bones), s. 15,16

7. Ari Puonti: Homoseksuaalisuus – hämmennyksestä selkeyteen, s. 101

8. Jean-Marc Guénois: “J’ai été élevé par deux femmes”, Le Figaro 1.10.2013

9. Michael J. Sandel: Oikeudenmukaisuus (Justice. What’s the Right Thing to Do?), s. 283,284

 

Lisää aiheesta:

Kuusi argumenttia, jotka esiintyvät Jumalan torjuvien ihmisten kirjallisuudessa. Lue, miksi niihin ei kannata uskoa, ja miksi ne perustuvat valheeseen

Skepsis-yhdistyksen tieteellisyys vai epätieteellisyys? Lue, miten Skepsiksen edustajat eivät ole tieteellisiä, vaikka saattavat ajatella niin

Richard Dawkins on tunnettu jumalakielteisyydestään, josta osoituksena on Jumalharha-kirja. Lue, ovatko Dawkinsin argumentit järkeviä vai ei

Onko Jumala hyvä ja oikeudenmukainen, vai ei? Monet eivät käsitä, että Jeesus oli ja on taivaallisen Jumalan täydellinen kuva

Lue, miten Raamatun pohjalta syntynyt kristillinen usko on vaikuttanut myönteisesti kansakuntiin. Monet ovat sokeita tälle tosiasialle

Ihmisillä on monenlaisia vastaväitteitä kristillistä uskoa ja Jumalaa kohtaan. Lue, onko näissä vastaväitteissä ja ennakkokäsityksissä järkeä

Tavallisimmat syyt ja vastaväitteet, joiden takia ihmiset kääntävät selkänsä Jumalalle ja pelastukselle. Lue, miksi ne ovat huonoja tekosyitä

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Kuusi argumenttia, jotka esiintyvät Jumalan torjuvien ihmisten kirjallisuudessa. Lue, miksi niihin ei kannata uskoa, ja miksi ne perustuvat valheeseen

Skepsis-yhdistyksen tieteellisyys vai epätieteellisyys? Lue, miten Skepsiksen edustajat eivät ole tieteellisiä, vaikka saattavat ajatella niin

Richard Dawkins on tunnettu jumalakielteisyydestään, josta osoituksena on Jumalharha-kirja. Lue, ovatko Dawkinsin argumentit järkeviä vai ei

Onko Jumala hyvä ja oikeudenmukainen, vai ei? Monet eivät käsitä, että Jeesus oli ja on taivaallisen Jumalan täydellinen kuva

Lue, miten Raamatun pohjalta syntynyt kristillinen usko on vaikuttanut myönteisesti kansakuntiin. Monet ovat sokeita tälle tosiasialle

Ihmisillä on monenlaisia vastaväitteitä kristillistä uskoa ja Jumalaa kohtaan. Lue, onko näissä vastaväitteissä ja ennakkokäsityksissä järkeä

Tavallisimmat syyt ja vastaväitteet, joiden takia ihmiset kääntävät selkänsä Jumalalle ja pelastukselle. Lue, miksi ne ovat huonoja tekosyitä