Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Älä mene kadotukseen!

 

 

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

 

 

Kadotuksesta puheenollen monet ihmiset ajattelevat, ettei se ole totta. He pitävät sitä vain keksittynä juttuna, jota ei tarvitse ottaa vakavasti. He ajattelevat, että parempi olla pohtimatta lainkaan koko asiaa ja sittenhän sen kuoleman jälkeen näkee, mitä todella tapahtuu. Miksi vaivata päätään asialla, josta ei kuitenkaan ole niin suurta varmuutta? Mieluusti he myös keskustelevat ja ottavat esille monenlaisia hengellisiä asioita, jotka ovat aivan epäolennaisia verrattuna heidän sielunsa pelastukseen (naispappeus, voiko Jumala luoda niin suuren kiven ettei voi sitä kantaa…). Niillä he ehkä yrittävät torjua syvemmän keskustelun siitä, mitä tapahtuu tämän elämän jälkeen.

   Mutta onko kadotus sittenkin totta? Onko kuolemanjälkeistä elämää? Sillä Jeesus, joka puhui paljon taivaasta mm. sanoen ”Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa” (Joh 14:2), puhui myös kadotuksesta. Hän mainitsi molemmat asiat puheissaan, joten meidän on hyvä miettiä, pitävätkö ne paikkansa. Miten kukaan voi olla sataprosenttisen varma, etteivätkö esim. seuraavat jakeet olisi totta? Ne osoittavat, että teoillamme on merkitystä eikä ole aivan sama, miten elämme. Jos elämme sydän paatuneena, emme peri Jumalan valtakuntaa. Lisäksi ne osoittavat sen vakavan asian, että jos nimemme eivät ole elämänkirjassa, joudumme kadotukseen:

 

- (Ilm 20:12-15) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

- (Ilm 22:14,15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

- (Ilm 21:3-8) Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4. ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

5. Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".

6. Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

7. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

Onko ihmisellä toivoa? Kun edellisten jakeiden perusteella todettiin, että vääryydentekijät ja synninharjoittajat joutuvat kadotukseen, seuraava kysymys on, voiko tästä paikasta pelastua ja päästä taivaaseen? Onko toivoa sellaisella ihmisellä, joka on elänyt syvällä synnissä, haureudessa, homoseksuaalisuudessa tai muissa synneissä? Onko tähän asiaan ratkaisua ja mitä Raamattu siitä sanoo? Katsomme asiaa seuraavien esimerkkien valossa:

                                                             

Käänny Jumalan puoleen! Ensinnäkin on hyvä huomata, että meillä on toivoa. Vaikka olemme suuntautuneet tämän elämän nautintoihin, haureuteen, playboy-elämään, noituuteen tai synteihin tyydytystä etsiessämme, osoittaa Raamattu sen, miten voimme kaikesta huolimatta saada anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän. Vaikka nämä asiat, kuten synti yleensä, vievät kadotukseen, muuttuu tilanne heti, jos käännymme Jumalan puoleen Jeesuksen Kristuksen kautta, tunnustamme vääryytemme Jumalalle sekä tunnustamme olleemme erossa hänestä. Me saamme silloin samalla tavalla anteeksi kuin Luukkaan 15. luvussa oleva tuhlaajapoika, joka eli irstaasti tuhlaten omaisuutensa, mutta joka sitten kääntyi Isänsä puoleen. Tee sen tähden itse samalla tavalla. Käänny taivaallisen Jumalan puoleen ja luovuta elämäsi hänelle. Kerro hänelle, että haluat koko sydämestäsi seurata häntä ja että tahdot hänen tahtonsa toteutuvan elämässäsi:

 

- (Luuk 15:13, 18-20) Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti.

 

18. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi

19. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'

20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.

 

Ymmärrä Jeesuksen merkitys! Toiseksi on hyvä ymmärtää, että perusta syntien anteeksisaamiselle on Jeesuksen sovitustyö edestämme. Raamattu osoittaa hyvin selvästi, että vain hän on tie taivaaseen, Jumalan tykö ja että hänen kauttansa saadaan syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä. Jos käännymme hänen puoleensa, vastaanotamme nämä ihmeelliset lahjat heti. Käänny siis hänen puoleensa, äläkä torju iankaikkisen elämän lahjaa, jota sinulle tarjotaan. Saat silloin viettää iankaikkisuuden Jumalan yhteydessä ja ”taivaallinen tyydytys” ja elämä on varmasti parempi kuin mitkään tähän mennessäsi kokemat asiat:

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Apt 10:43) Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

 

- (Apt 13:38,39) Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus

39. ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

 

Pelastusrukous: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

                                                             

Armon torjuminen. Kun edellä todettiin, että kaikki on jo tehty puolestamme ja että taivaaseen pääsee vain armosta sekä Jeesuksen Kristuksen kautta, on sillä merkitystä myös elämäämme. Se tarkoittaa, että meidän on myös käännyttävä Jumalan puoleen ja vastaanotettava armo. Meidän täytyy kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen voidaksemme pelastua ja päästäksemme taivaaseen. Vain vastaanottamalla hänet voimme kerran olla perillä taivaassa.

   Entä jos torjumme Jumalan armon ja Jeesuksen? Mitä jos emme välitä hänestä ja tulevasta elämästä? Onko siitä mitään seurauksia? Vaikuttaako se iankaikkisuuteemme?

   Vastaus edelliseen tietysti on, että jos torjumme Jeesuksen ja iankaikkisen elämän lahjan, joudumme todellisuudessa silloin itse maksamaan synneistämme. Joudumme sovittamaan tuomiomme iankaikkisessa kadotuksessa – paikassa, josta ei ole koskaan poispääsyä. Tämä kaikki johtuu yksinkertaisesti siitä, että olemme silloin kääntäneet selkämme ainoalle mahdollisuudelle pelastua ja päästä Jumalan paratiisiin. Olemme torjuneet ainoan mahdollisuuden päästä taivaaseen. Jumala haluaa kyllä pelastaa jokaisen ihmisen, mutta me voimme itse torjua kutsun. Älä sen tähden henkilökohtaisesti käännä selkääsi Jumalan kutsulle, vaan anna pelastaa itsesi jo tänä päivänä, ettet joutuisi myöhemmin katumaan. Se on paras ratkaisu mitä voit koskaan tehdä:

 

- (1 Tim 2:3,4) Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

- (Hes 18:23,32) Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?

32. Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää."

 

Katsomme vielä lainausta, joka kuvaa hyvin asiaa. Se kertoo, miten ihminen voi toistuvasti torjua armon ja maksaa siitä lopulta kadotuksessa, koska ei ole siitä välittänyt. Se on osoitus siitä, miten meille voi käydä, jos emme välitä tulevasta elämästä ja iankaikkisuudesta.

   Älä siis henkilökohtaisesti käännä selkääsi Jumalan armolle! Käänny ajoissa hänen puoleensa, ettet kerran joutuisi katumaan valintaasi! Joissakin tietokoneohjelmissa on kyllä mahdollista perua tehtyjä ratkaisuja, mutta rajan takana se ei enää onnistu. Siellä ei voi enää muuttaa asemaansa. Sinun on annettava nyt pelastaa itsesi, että välttyisit turhalta katumukselta rajan takana:

 

"Miksi minulle oli annettu tilaisuus? Miksi minut oli varustettu kuolemattomalla sielulla? Miksi niin vähän välitin siitä? Oi, kuinka oma laiminlyöntini viiltääkään minua kuolettavasti, ja kuitenkin tiedän, etten voi enkä saa kuolla. Mutta elää kuolettavaa elämää on pahempaa kuin kymmenentuhatta kuolemaa, ja kuitenkin olisin kerran voinut tulla autetuksi tästä, mutta en tahtonut! Oi, tämä on se kalvava mato, joka ei koskaan kuole. Olisin kerran voinut olla onnellinen; kerran minulle tarjottiin pelastusta, mutta minä vastustin sitä. Jos se olisi tapahtunut vain kerran, ja olisin sitä vastustanut, olisi sekin ollut anteeksiantamaton tyhmyys, mutta sitä tarjottiin tuhatkin kertaa, ja kuitenkin yhtä usein (niin kurja minä olin) vastustin sitä. Kirottu synti, joka petollisella nautinnollaan lumoaa ihmiskuntaa iankaikkiseen perikatoon! Jumala kutsui minua usein, mutta yhtä usein minä vastustin. Hän ojensi kätensä, mutta en välittänyt siitä. Kuinka usein asetuinkaan Hänen käskyjään vastaan, kuinka usein vastustinkaan Hänen nuhteitaan! Mutta nyt on tilanne muuttunut, sillä nyt Hän seuraa minun onnettomuuttani ja pilkkaa häviötäni, joka on tullut minun osakseni. Hän olisi voinut auttaa minua silloin, mutta minä en tahtonut. Sen tähden nämä ainaiset tuskat, ovat vain palkka omista teoistani, joita olen tuomittu kärsimään." (John Bunyan: Näkyjä taivaasta ja helvetistä, s. 67)

 

 

Lisää aiheesta:

 

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

Askeleet pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Älä jää pelastuksen ulkopuolelle, vaan käänny Jeesuksen puoleen ja anna pelastaa itsesi

Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon

 

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

Askeleet pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Älä jää pelastuksen ulkopuolelle, vaan käänny Jeesuksen puoleen ja anna pelastaa itsesi

Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon

 

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta