Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

”Jääkauden salaisuudet”- ohjelma tarkastelussa

 

 

Maallinen tiedeohjelma tarkastelussa. Aiheena jääkausi

 

Tässä kirjoituksessa käsitellään kolmiosaista ”Jääkauden salaisuudet” ohjelmaa (Ice age: A Frozen World, Britannia, 2023), joka esitettiin Suomen televisiossa. Ohjelman esipuheessa kerrotaan, miten jääkausi alkoi kauan sitten ja miten sen uskotaan vaikuttaneen ihmisten elämään: ”Yli 2,5 miljoonaa vuotta sitten planeettamme ajautui jääkauteen. Aikakausi muovasi koko planeetan kohtaloa. Suuria eläimiä riitti, ja varhaiset ihmiset kamppailivat elossapysymisestä päivittäin. Ympäristö oli kova, epäterve ja haastava. Steve Backshall ja Michaela Strachan astuvat muinaiseen menneisyyteen ja paljastavat, miten jääkausi loi pohjan nykymaailmalle.”

    Mitä edellisestä ohjelmasta jäi mieleen? Se oli hyvin tehty ja mielenkiintoinen ohjelma, mutta hyvä kysymys on, onko maapallon historia ollut sellainen kuin tässä ohjelmassa esitetään. Ovatko ohjelmassa esitetyt näkemykset osa todellista historiaa vai onko kyse epätieteellisestä käsityksestä ja historian uudelleenkirjoittamisesta? Tätä lähdemme seuraavaksi pohtimaan.

                                                            

Dinosaurukset, mammutit ja ihminen. Jos joku katsoo tätä ohjelmaa, törmää hän heti sen alussa evoluutioteoriaan liittyvään näkemykseen, että maapallolla on ollut elämää vuosimiljoonien ajan ja että dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon 66 miljoonaa vuotta sitten. Ohjelmassa kerrotaan:

 

Alussa, jolloin ihmisiä ei edes ollut, erilainen olento hallitsi planeettaamme. Kaikki muuttui 66 miljoonaa vuotta sitten. Ainakin 10 kilometrin levyinen asteroidi törmäsi planeettaamme. Se oli täystuhotapahtuma. Suurin osa isoista eläimistä hävisi. Jotkin eliöt selvisivät. Jotkin eliöt selvisivät. Maa toipui vähitellen. Dinosaurusten ikeestä vapautuneet toiset eläimet ilmestyivät. Elämä oli aluksi pienikokoista. Kun planeettamme jäätyi, ajauduimme jääkauteen. Ja megafauna palasi täysin uudenlaisena.

 

Miten edellinen näkemys 66 miljoonasta vuodesta voidaan todistaa todeksi? Ei mitenkään. Ei dinosaurusten fossiileissa ole lappuja siitä, että ne kuolivat sukupuuttoon 66 miljoonaa vuotta sitten. Tämä näkemys perustuu 1800-luvulla laadittuun geologiseen taulukkoon, eikä siihen, että niin voitaisiin päätellä fossiilien perusteella. Dinosaurusten fossiilit viittaavat itseasiassa täysin päinvastaiseen suuntaan. Kun niistä on löydetty radiohiiltä (http://newgeology.us/presentation48.html), pehmytkudoksia, verisoluja [Morell, V., Dino DNA: The Hunt and the Hype, Science 261 (5118): 160-162, 1993], ja DNA:ta [Sarfati, J. DNA and bone cells found in dinosaur bone, J. Creation(1):10-12, 2013; creation.com/dino-dna, 11 december 2012], ei missään nimessä ole kysymys miljoonista vuosista. Mitkään näistä aineista eivät voisi säilyä luonnossa miljoonia vuosia.

    Lisäksi sukupuuttoon kuolemisajat ovat kyseenalaisia. Mistä tiedetään, että dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon miljoonia vuosia aiemmin kuin esim. mammutit? Ei tätäkään pystytä todistamaan. Jos molempien näiden eläinten fossiilit ovat yhtä hyväkuntoisia ja yhtä lähellä maan pintaa, ei ole mitään tieteellistä perustetta väittää, että ne olisivat eläneet eri aikaan maan päällä. Ne ovat aivan hyvin voineet elää samaan aikaan maan päällä, kuten myös varhaiset ihmiset, mutta vain eri ekologisissa lokeroissa. Lisäksi kannattaa muistaa, että lukuisilla kansoilla on mainintoja lohikäärmeistä, jotka muistuttivat dinosauruksia (dinosaurus-nimitys keksittiin vasta 1841 Richard Owenin toimesta). Seuraava lainaus viittaa tähän, ja miten dinosaurukset ja lohikäärmeet ovat saattaneet olla samoja eläimiä:

 

"Legendojen lohikäärmeet ovat, ihme kyllä, kuin todellisia eläimiä, jotka ovat eläneet menneisyydessä. Ne muistuttavat paljon suuria matelijoita (dinosauruksia), jotka hallitsivat maata paljon ennen kuin ihmisen on oletettu ilmaantuneen. Lohikäärmeet olivat yleensä pahoja ja tuhoavia. Jokainen kansa tunsi ne mytologiassaan." (The World Book Encyclopedia, Vol. 5, 1973, s. 265)

 

Mikä aiheutti jääkauden? Kun on kyseessä jääkauden alkuperä, esitetään ohjelmassa teoria sen synnylle: Maan kiertoradassa auringon ympäri (Maa kiertää auringon ympäri kerran vuodessa) tapahtui muutoksia niin, että kiertorata muuttui soikeammaksi, kun se yleensä on lähes pyöreä.

 

Mistä tiedämme vuosimiljoonien takaisista jääkausista? Jääkausien käsitehän on varsin uusi… Vasta 1800-luvulla - käsitys jääkausien muovaamasta planeetasta alkoi vallata alaa. Jääkausien aiheuttaja oli edelleen mysteeri. Arvoitus ratkesi vasta 1920-luvulla, kun eräs geofyysikko sai rohkean ajatuksen. Serbialainen matemaatikko Milutin Milanković - keksi syyn jääpeitteen laajenemiseen ja supistumiseen. Se liittyy siihen, miten Maa kiertää Aurinkoa. Milanković päätteli, että 100 000 vuoden välein Maan rata vaihtuu elliptisemmäksi. Planeetta kiertää Aurinkoa kauempaa, ja jääkentät pääsevät laajenemaan. Kun rata muuttuu taas pyöreämmäksi, planeetta lämpenee ja jääpeite pienenee.

 

Mitä edelliseen käsitykseen voidaan sanoa? Tämän teorian ongelma on, ettei se muuta yhtään maan auringon säteilyn kokonaismäärää maapallolle. Säteilyn ja lämmön määrä pysyy vuositasolla samana. Jotkut vuoden kuukaudet voivat kyllä olla kylmempiä kuin ennen, mutta toiset ovat lämpimämpiä, joten ei tämä vaikuta jäiden syntyyn millään tavoin. Tämä teoria, jonka useat jääkauden kannattajatkin ovat tyrmänneet, ei selitä jääkauden syntyä. Tosin kaikki muutkin selitykset jääkauden synnylle ovat yhtä huonosti perusteltuja. Ne eivät anna selitystä sille, miten lämpötila olisi radikaalisti laskenut koko maapallon alueella. Jääkausiteoriaan uskovat ovat umpikujassa sen kanssa, mikä jääkauden olisi voinut aiheuttaa.

 

Oliko ilmasto kylmä vai lämmin? Jääkaudesta oletetaan, että ilmasto oli erittäin kylmä. Vain hyvin kylmään sopeutuneiden eläinten uskotaan selviytyneen äärimmäisissä olosuhteissa. Tämä näkökanta tuodaan esiin myös tässä ohjelmassa useaan kertaan.

    Kuitenkin ohjelmasta tulee muutamien esimerkkien kautta esille se, että käsitys kylmästä ilmastosta on huonosti perusteltu. Ensinnäkin ohjelmassa kerrotaan mammuteista, jotka tarvitsivat runsaasti ravintoa elääkseen: Näillä jättihampailla matriarkka söi 200 kiloa kasveja päivässä”. Kysymys kuuluu, mistä mammutti tai mammutit saivat näin paljon syötävää, jos maa oli jäässä ja lumen peitossa. Eikö olisi todennäköisempää, että ilmasto oli lämmin, jotta nämä suuret eläimet saivat riittävästi ravintoa?

   Toiseksi ohjelmassa kerrotaan ihmisten tekemistä jalanjäljistä (ilman kenkiä) eräällä ranta-alueella, jonka piti olla jääkauden kynsissä ”900 000 vuotta sitten”. Kysymys kuuluu, miten ihmiset selvisivät äärimmäisessä kylmyydessä ilman kenkiä. Miten paljailla jaloilla kulkeminen lumessa ja talvisissa olosuhteissa oli mahdollista? Todennäköisempi selitys jalanjäljille on se, että ilmasto oli lämmin eikä kylmä:

 

Jääkauden tarina on meidän tarinamme. Tuona ajanjaksona ihmisyys syntyi. Olemme Norfolkissa, jossa vuonna 2013 tehtiin eräs huomattavampia löytöjä juuri tällä paikalla. 900 000 vanhoja jalanjälkiä suistomaassa Happisburgin rannalla. Aavemaisia näkyjä jääkauden ihmisistä. Selvitämme, miten lajimme selviytyi yhdestä Maan historiankovimmista ilmasto-oloista.

 

Yksi viittaus lämpimään ilmastoon, on se, että ohjelmassa kerrotaan lämpimän alueen eläimistä, jotka löytyivät Norfolkin alueelta Britanniasta. Tämän alueen piti olla jääkauden kynsissä, mutta löydösten joukossa ovat mm. täplähyeena ja virtahepo, joita nykyään tavataan vain Afrikasta lämpimiltä alueilta. Nämäkin löydöt viittaavat selvästi lämpimään, ei kylmään ilmastoon:

 

Joissain paikoissa voi yhä kurkistaa jääkauden Britanniaan. Kalkkikivikalliot ovat täynnä luolia, solia ja rotkoja, joissa jääkauden luurangot ovat voineet säilyä hyvin… Cheddarin rotko on jääkauden hautuumaa, ja arkeologi Danielle Schreve paljastaa, mitä syvältä maan uumenista on löydetty. Aika uskomattomia asioita, ja on syytä muistaa, että nämä eläimet elivät täällä. Eikä näitä enää elä Britanniassa…

… Täplähyeena on sama otus, jota tavataan Afrikassa tänä päivänäkin. Ennen ne olivat levinneet laajalti Eurooppaankin. Hampaista näkee, että ne olivat täysin kehittyneitä luiden murskaamiseen ja jauhamiseen. Täplähyeena olisi tehnyt jääkauden Britanniasta vaarallisen paikan.

   … Onni onnettomuudessa ovat geologisten aarteiden kerrostumat. Mikä on paras löydöksesi? Pala virtahepoa. Afrikkalainen otus eli täällä miljoona vuotta sitten. Ihanaa, että meillä oli virtahepoja.- Niin. Norfolkissa asti. Täällä ei ollut vain virtahepoja kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Muinaisessa sedimentissä on säilynyt yksi maan tärkeimmistä löydöistä. Luultavasti paras löydös on West Runtonin mammutti. Se löydettiin 1990-luvulla.

 

Ihmisen historia. Ohjelmassa sivutaan lyhyesti myös oletettua ihmisen kehitystä. Seuraava lainaus kertoo siitä, miten ihmisen uskotaan kehittyneen loppuvaiheessa, ”viimeisen seitsemän miljoonan vuoden aikana”, eli kyseessä on yksi evoluutioteorian perususkomuksista liittyen ihmisen kehitykseen.

 

Alkaakseni ymmärtää ihmisen evoluution etenemistä olen saapunut Lontoon luonnontieteelliseen museoon. Yksi maailman johtava paleontologi Chris Stringit toimii oppaanani muinaisten ihmisten elämään. Ihmisen evoluutioon valtaisa aihepiiri. Teetkö yhteenvedon sen alusta? Meillä on yhteinen esi-isä elävien sukulaistemme simpanssien kanssa seitsemisen miljoonaa vuotta sitten. Seuraavat viisi miljoonaa vuotta ihminen kehittyi Afrikassa. Kaksi miljoonaa vuotta sitten syntyi ensimmäinen ihminen Homo erectus eli pystyihminen. Sen jälkeen kehittyi uusia ihmismuotoja kuten neandertalit. Noin 100 000 vuotta sitten alkoi levitä nykyinen Homo sapiens. Afrikasta siis. Merenpinnanlaskullakin oli osuutensa ihmisen levittäytymiseen uusille alueille.

 

Mitä edelliseen voidaan todeta? On turha puhua evoluutioteorian paikkansapitävyydestä, koska koskaan ei ole todistettu elämän synnyn itsestään olevan mahdollinen, eikä myöskään fossiileissa ole koskaan havaittu asteittaista kehitystä. Stephen Jay Gould ja monet tunnetut paleontologit ovat kiistäneet sen, että fossiileissa olisi havaittavissa evoluutioteorian vaatimaa asteittaista kehitystä. Kyllä eliössä muuntelua tapahtuu niiden perinnöllisyyden puitteissa, mutta ei se viittaa siihen, että kaikki lajit ovat peräisin samasta alkusolusta. Muuntelu ja sopeutuminen olosuhteisiin on eri asia kuin todellinen evoluutioteoria, joka edellyttää uusien elinten syntyä. Sitä ei ole koskaan havaittu, eivätkä fossiilit anna todistusta asian puolesta.

   Entä ihmisen kehitys, josta ohjelmassa mainittiin? Ensinnäkin ajatus ihmisten yhteisestä esi-isästä simpanssien kanssa; mistä tämä tiedetään? Ei mistään. Kyseessä on evoluutioteorian vaatimus, mutta ei asiaa ole koskaan todistettu fossiilien avulla. Evolutionistit ovat pakotettuja uskomaan tähän käsitykseen, koska muuten he eivät ole evolutionisteja, mutta ei asialle ole mitään selviä todisteita. Joka muuta väittää, menee todellisen tieteen ulkopuolelle.

    Toiseksi voidaan ottaa esille ihmisen oletetut esi-isät Homo Erectus eli ns. pystyihminen ja Neandertalin ihminen, jotka ohjelmassa tuotiin esiin. Fossiilitutkijat ovat todenneet, että nämä kaksi ihmisen oletettua esi-isää ovat lähes toisiaan vastaavia. Homo erectus on hiukan pienempikokoinen kuin Neandertalin ihminen, mutta muuten niiden vartalolla ja kallon muodolla ei ole paljoa eroa. Molempiin liittyy myös kulttuurilöytöjä ja valmistettuja esineitä, joten kyseessä olivat varmasti tavalliset ihmiset. Sen sijaan kaikki muut oletettuun ihmisen historiaan liittyvät löydöt, kuten Australopithecus, ovat tavallisia apinoita. Useat fossiilitutkijat ovat päätyneet tähän tulokseen Australopithecusten pienen kallon ja apinamaisen kehon perusteella. Siksi ihmissukupuun fossiileissa jää lopulta jäljelle vain kaksi ryhmää: tavalliset apinat ja tavalliset ihmiset. Jälkimmäistä ryhmää edustavat Homo Erectus, Neandertalin ihminen ja nykyihminen

    Olivatko sitten Homo Erectus ja Neandertalin ihminen nykyihmistä alkeellisempia? Mitä enemmän tietoa on kertynyt, sitä vähemmän tälle käsitykselle on perusteita. Päinvastoin kuva näistä ihmisistä on koko ajan muuttunut ihmismäisemmäksi. Tämä kävi ilmi myös kyseisestä ohjelmasta, jossa mainittiin, miten Neandertalin ihminen ja nykyihminen todennäköisesti lisääntyivät keskenään. Samoin ohjelmassa kerrottiin, miten Neandertalin ihminen oli pitkälle kehittynyt ja näkisimme heidät tavallisina ihmisinä, jos he tulisivat meitä vastaan. Joten jos he olivat ulkonäöltään ja tavoiltaan ihmisiä, miksi puhua muista kuin tavallisista ihmisistä? He varmasti olivat tavallisia ihmisiä. Seuraavaksi lainaus ohjelmasta:

 

Neandertalien täytyi olla sitkeitä. Silti olemme käyttäneet termiä aika halventavasti. Sanomme heitä tyhmiksi tai korstoiksi. Sehän ei vastaa totuutta.- Se on todella epäreilua. He olivat pitkälle kehittyneitä ihmisiä siinä missä mekin… Miten erilaisilta he näyttivät sinuun ja minuun verrattuna? Näkisimme heidät ihmisinä. He kulkivat pystyssä isoine aivoineen. Mutta yksityiskohdissa he olivat erilaisia. Keho oli lyhyt ja leveä. Heillä oli lihasvoimaa.

 

Jääkausi vai vedenpaisumus? Jääkausi ja sen olemassaolo on melko uusi ajatus. Ohjelmassakin tuotiin esille, miten siihen alettiin uskoa vasta noin 200 vuotta sitten, eli suunnilleen samoihin aikoihin, kun Darwinin teoria voitti alaa:

 

Jääkausien käsitehän on varsin uusi. Niin… Vasta 1800-luvulla - käsitys jääkausien muovaamasta planeetasta alkoi vallata alaa.

 

Onko jääkausi sitten todellista historiaa vai ei? Kuten elämän synty itsestään ja Darwinin teoria (kaikki nykyiset elämän muodot ovat peräisin samasta alkusolusta) ovat heikosti perusteltuja, on sitä myös jääkausi. Ihmisten historiassa ei viitata siihen, että esi-isämme olisivat hytisseet kylmyydestä jääkauden kourissa. Sen sijaan vedenpaisumukseen, jossa vesi mainitaan tuhon aiheuttajana, viitataan satoja kertoja. Seuraavassa lainauksia aiheesta ja miten maailmanlaajuisesta näkökulmasta samanlaiset kertomukset ovat vahva todiste vedenpaisumuksen puolesta:

 

Maailmasta tunnetaan puolisen tuhatta eri kulttuuria, muiden muassa Kreikan, Kiinan, Perun sekä Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen joukosta, joiden legendojen ja myyttien kirjoon liittyy väkevä kertomus suuresta tulvasta, joka on muuttanut kansan historian kulkua. Monissa tarinoissa selviytyjiä on harvalukuinen joukko, aivan kuin Ukko-Nooan tapauksessa. Monesti tulvan aiheuttajina pidettiin jumalia, jotka olivat syystä tai toisesta kyllästyneet ihmiskuntaan. Väki oli kenties turmeltunutta, kuten Nooan aikana ja Pohjois-Amerikan lounaisosien hopi-intiaanien tarussa tai oli käynyt liian monilukuiseksi ja meluisaksi, kuten Gilgamesh-eepoksessa. (Kalle Taipale: Levoton maapallo, s. 78)

 

Jollei yleismaailmallinen vedenpaisumus olisi ollut todellisuutta, niin jotkut kansanrodut olisivat panneet pelättävät tulivuorenpurkaukset, suuret lumimyrskyt, kuivuudet... hävittämään heidän pahat esivanhempansa. Vedenpaisumuskertomuksen yleismaailmallisuus on näin ollen sen todenperäisyyden parhaita todisteita. Me voisimme sivuuttaa minkä tahansa näistä taruista erillisenä ja pitää sitä ihmisen vilkkaan mielikuvituksen tuotteena, mutta yhdessä, maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsoen ne ovat lähes vastaansanomattomat. (Earth-teos)

 

Entä ”Jääkauden salaisuudet” -ohjelma, josta tässä kirjoituksessa on kysymys? Myös siinä tulee useita kertoja esille, suorasti tai epäsuorasti, miten vedenpaisumus on mahdollinen selitys asioille, joita on pidetty jääkauden aiheuttamina.

   Ensinnäkin ohjelmassa mainitaan merellistä alkuperää olevista kalkkikivikallioista ja miten niistä on löydetty jääkauden luurankoja eli kuolleiden eläinten fossiileja:

 

Joissain paikoissa voi yhä kurkistaa jääkauden Britanniaan. Kalkkikivikalliot ovat täynnä luolia, solia ja rotkoja, joissa jääkauden luurangot ovat voineet säilyä hyvin… Cheddarin rotko on jääkauden hautuumaa, ja arkeologi Danielle Schreve paljastaa, mitä syvältä maan uumenista on löydetty. Aika uskomattomia asioita, ja on syytä muistaa, että nämä eläimet elivät täällä. Eikä näitä enää elä Britanniassa.

 

Mitä edellisestä voidaan päätellä? Jo pitkään on tiedetty, että kalkkikivikalliot ovat merellistä alkuperää, esim. entisiä koralliriuttoja sekä merieläinten kovia osia kuten kuoria ja kotiloita. Kalkkikivimuodostumat ovat saattaneet syntyä vedenpaisumuksen kaltaisessa tapahtumassa. Wikipediassa on kirjoitettu aiheesta ja miten vesi liittyy kalkkikiven syntyyn: Kalkkikivi (CaCO3) on kerrostunut kivilaji, jota syntyy kalsiumkarbonaatin saostuessa vedessä… Kalkkikivi on yksi maapallomme yleisimmistä kivilajeista… Kalkkikivialueilla saattaa esiintyä luolia, jotka ovat syntyneet, kun heikosti hapan sadevesi on liuottanut kalsiumkarbonaattia kalkkikivestä. Luolissa on tippukiviä.”

   Toiseksi ohjelmassa mainitaan fossiileista, esim. suuresta mammutista, jonka kaivaminen esiin kesti viisi vuotta, eli fossiili oli kivettyneiden maakerrosten ympäröimä.

   Miksi ja miten fossiilit syntyvät? Ne syntyvät vain sitä kautta, että eläin tai kasvi hautautuu mudan alle nopeasti. Muulla tavalla fossiileja ei synny, koska ne mädäntyvät hyvin pian normaaliolosuhteissa tai muut eläimet syövät niiden raadot. Vain vedenpaisumuksen kaltaisessa katastrofissa voi syntyä suurten eläinten kuten mammuttien ja dinosaurusten fossiileja, mutta ei normaaleissa luonnon olosuhteissa. Ohjelmassakin kerrotaan, että mammutin fossiili oli syntynyt sen tähden, että sen oletetaan juuttuneen mutaan. Sen irrottamiseen kivettyneestä kalliosta kesti viisi vuotta. Useimpien dinosaurusfossiilien irrottaminen kivettyneistä kallioista on yhtä vaativa prosessi (Evolutionistien pitäisi kysyä itseltään, miksi suurten eläinten kuten mammuttien ja dinosaurusten fossiileja yleensä löydetään kovien kallioiden sisältä. Miten ne ovat sinne menneet? Ainoa vaihtoehto on vedenpaisumuksen kaltainen tapahtuma, jossa muta on peittänyt eläimet ja kivettynyt sitten kallioksi eläinten ympärille):

 

Britannia on jääkauden aarteiden aitta. Eniten niitä löytyy Norfolkin rannikolta, mistä on kaivettu esiin suurin mammuttilaji. Mistä on kyse juuri tässä "historiarannikossa"? Siitä on tullut maailman johtavia jääkausirannikoita. Seuraani liittyy Norfolkin museonkuraattori David Waterhouse. Hänestä vastaus on ainutlaatuisissa kallioissa. Tämä osa Norfolkin rannikkoa on löytöjen pesä. Miksi täältä löydetään fossiileja? Lähinnä kyse on onnesta. Nämä kalliot ovat hyvin pehmeitä. Tämä ei ole kalliota.- Vaan jääkauden sedimenttejä?

Muinaisessa sedimentissä on säilynyt yksi maan tärkeimmistä löydöistä. Luultavasti paras löydös on West Runtonin mammutti. Se löydettiin 1990-luvulla. Britannian suurin ja vanhin mammutti löytyi täältä. Sen löysivät amatöörit, jotka tutkivat rantaa. Miten he sen tekivät? Joulumyrskyt olivat kaivertaneet pois osan sedimentistä. Sieltä löytyi valtava mammutin lantioluu. Kaksi kertaa nykyisen elefantin kokoinen… Mammutin esiin kaivaminen oli liikaa harrastelija-arkeologeille. Se oli niin iso, että esiin kaivuu vei viisi vuotta…. Vaikka mammutti oli täysin sopeutunut ympäristöönsä, sen elämä katkesi lyhyeen traagisesti. Miten tämä eläin kuoli?- Sen tarina on aika surullinen. Se oli aikuinen uros. Sen voi päätellä lantiosta ja valtavista syöksyhampaista. Se oli 39 - 40 -vuotias. Mutta sen oikea polvioli mennyt sijoiltaan. Se jäi jumiin mutaan. Siihen se menehtyi. Siksi meillä on koko luuranko. Muualta löytyy vain palasia mammuteista.

 

Kolmas esimerkki samasta TV-ohjelmasta. Siinä mainitaan luolalöydöstä, joissa samasta luolasta on löytynyt hyeenan, suden, kasvissyöjien kuten hevosen, villasarvikuonon ja jopa mammutin jäänteet. Yleensä kyseiset eläimet eivät edes elä luolissa, mutta ohjelmassa tuodaan esille se vaihtoehto, että tulvavesi on tuonut eläimet luolaan. Tämä näkemys on varmasti tosi, jos vedenpaisumus on ollut tuhon aiheuttaja:

 

Jääkauden aarteet on arvioitu 45 000 vuoden ikäisiksi. Löydösten joukossa on hyeenanpoikasen leukaluu, yksinäisen suden kokonainen luuranko, kasvinsyöjien kuten hevosen luita, ja jopa nuori mammutti. Edessäsi on isoja kasvinsyöjiä. Tuossa on villasarvikuonon jäänteet… Olisiko tämä voinut olla ihan vain paikka, missä ne elivät? Sarvikuonot eivät luonnostaan elä luolissa… Tämä hyvin säilynyt luuranko tuo mieleeni toisen teorian. Olen nähnyt luolia, joihin tulvavesi on huuhtonut eläimiä. Ovatko nämä voineet tulla tulvavirran mukana? On näyttöä, että katastrofit ovat keränneet eläinten ruumiita yhteen. Kokonaiset laumat ovat huuhtoutuneet äkkitulvan mukana… En voi käsittää, mitä tämä massiivinen mammutti teki siellä. Miksi tämä majesteettinen otus käveli yksin luolaan eikä tullut enää ulos?

 

Neljäs esimerkki samasta ohjelmasta. Siinä viitataan siihen, miten ns. Doggerlandin alue jäi veden alle. Se on alue, joka on Britannian ja Tanskan välillä, ja on nykyään merenpohjaa, mutta ohjelmassa viitataan yhtäkkiseen tsunamiin, joka on saattanut olla vedenpaisumus. Sen seurauksena maan olosuhteet ovat muutenkin saattaneet muuttua pysyvästi. Jotkut vuoret ovat kohonneet ja jotkut alueet ovat joutuneet veden alle. Se mikä geologiassa nähdään miljoonien vuosien prosesseina, kuten maakerrostumien synty, on saattanut tapahtua lyhyessä ajassa katastrofien, varsinkin vedenpaisumuksen kautta. Yhä useammat ateistitiedemiehetkin ovat nykyään tulleet sille kannalle, että katastrofit selittävät luonnon muodostumia paremmin kuin hitaat geologiset prosessit. He saattavat tosin uskoa useaan laajaan katastrofiin vedenpaisumuksen sijasta, mutta uskovat joka tapauksessa katastrofien olleen mahdollisia ja todennäköisiä:

 

Doggerland jäi veden alle kokonaan. Miten kauan sitten?- Semmoiset 8 000 vuotta. Se oli Doggerlandin loppu. Se oli kuivaa maata, ja nyt tiedämme, että se on merta. Tapahtuiko se vähitellen vai kertaheitolla? Näytteen perusteella vähitellen, mutta muissa Pohjanmeren näytteissä näkyy Storeggan tsunami. Nouseva merivesi teki ihmisen säilymisen vaikeammaksi.

Doggerlandiin jääneet eivät voineet tietää, miten hutera tilanne oli. Mikä ihme on Storeggan tsunami? Storegga on Norjan rannikon edustalla. 8 200 vuotta sitten hurja tsunami kulki halki Pohjanmeren. Storeggan tsunamin aiheutti vedenalainen maanvyöry, joka siirsi arviolta 3 500 kuutiokilometriä sedimenttiä. Määrä peittäisi New York Cityn180 metrin maakerroksen alle.

Tämä maanvyöryaiheutti suurtsunamin, jonka 7,5 metrin hyökyaalto hukutti Doggerlandin alleen. Tämä valtava tulva muokkasi Britannian rannikkoa nykyiselleen… Merenpinta nousi 9 metriä nykyistä korkeammaksi. Planeetan kasvot muuttuivat pysyvästi.

 

Mitä edellisestä voidaan päätellä? Paras johtopäätös on, että vedenpaisumus on todellista historiaa, mutta todisteet laajan jääkauden puolesta ovat heikot. Ateistitiedemiehet ovat varmasti vilpittömiä tutkimuksissaan, mutta heidän koulussa saamansa ateistinen opetus ohjaa heidät tekemään vääriä tulkintoja maapallon historiasta. Väärinä käsityksinä pidän erityisesti elämän syntyä itsestään, evoluutioteoriaa (sopeutuminen olosuhteisiin ja tavallinen muuntelu ovat tosiasia, mutta varsinaista evoluutioteoriaa eli ajatusta kaikkien lajien periytymisestä samasta alkusolusta ei ole osoitettu todeksi), miljoonia vuosia sekä jääkausiteoriaa, jonka todisteet ovat heikot. Paljon järkevämpää on uskoa Jumalan luomistyöhön ja että vedenpaisumus on paras selitys useille luonnon kerrostumille, joiden syntyyn on ajateltu kuluneen miljoonia vuosia. Suurin osa niistä ovat saattaneet syntyä tämän katastrofin yhteydessä.

 

Lisäys. Satuin näkemään myös toisen jääkausiaiheisen ohjelman nimeltään Euroopan jääkausi (Tuotanto: Doclights / NDR Naturfilm / Arte, Saksa 2022). Mitä tästä ohjelmasta jäi itselleni mieleen?

   Ehkä mielenkiintoisin asia olivat epäsuorat viittaukset vedenpaisumuksen kaltaiseen tapahtumaan, jonka voima oli valtava ja johon liittyvät seuraavat lainaukset tästä ohjelmasta. Ohjelmassa kerrotaan rajujen tulvien aiheuttamasta eroosiosta ja suurta kokoluokkaa olevista tapahtumista.

    Olen katsonut joitakin samanlaisia luonto-ohjelmia, ja niissä toistuvasti viitataan vesien aiheuttamaan tuhoon. Maailmankuvansa ja saamansa kouluopetuksen takia ohjelmien tekijät ja tiedemiehet eivät kuitenkaan osaa yhdistää tätä vedenpaisumukseen. He tietävät ja myöntävät, että vesi on ollut tuhon aiheuttajana, mutta joutuvat keksimään muita selityksiä luonnon suurille muodostumille.

   Samanlaista historian uudelleenkirjoittamista esiintyy toistuvasti, kun ateistitiedemiehet yrittävät selittää maailmankaikkeuden, aurinkokunnan, maapallon ja elämän syntyä. Kaikki naturalistiseen maailmankuvaan perustuvat teoriat näillä alueilla ovat umpikujassa, mutta silti tiedemiehet edelleen etsivät ainoastaan sellaista selitystä, jossa ei oteta huomioon Raamatun todellista historiaa (Jumala on luonut galaksit, tähdet, aurinkokunnan, maapallon ja elämän sekä että vedenpaisumus on historiallinen tapahtuma). Tämä ei johdu mistään muusta kuin hengellisestä sokeudesta, joka estää ohjelmien tekijöitä ja tiedemiehiä huomaamasta ilmeisiä tosiasioita.

    Joka tapauksessa seuraavassa on pari lainausta tästä toisesta jääkausiaiheisesta ohjelmasta, jossa vesi mainitaan tuhon aiheuttajana:

 

Teimme erikoisen havainnon. Löysimme kallioperästä valtavia, sedimentin täyttämiä kuoppia keskeltä Doverinsalmea. Ne ovat voineet syntyä ainoastaan suurten vesiputousten myötä. Pohjassa on kymmeniä metrejä syviä altaita. Kuvan allas on 90 metriä syvä ja satoja metrejä leveä. Tällaisia altaita syntyy vain todella suurten vesiputousten voimasta… Vesimäärän on täytynyt olla todella suuri. … On syytä miettiä, miten Englannin kanaali on syntynyt. Yleensä esitetään, että eroosio on kuluttanut kallioita hitaasti ja kanaali on syntynyt ajan kuluessa. Merenpohjan uudet löydökset paljastavat todellisen syntytavan. Voimme nähdä kuilumaisia rakenteita, jotka ovat sileäreunaisia uurteita kallioperässä. Niissä on monia piirteitä, jotka kielivät rajujen tulvien aiheuttamasta eroosiosta. Veden on täytynyt virrata kymmeniä metrejä sekunnissa näissä kanjoneissa, joita näemme sen uurtaneen kanaalin pohjaan. Tapahtuma on ollut dramaattinen. …

 

Norjanmerellä tapahtui valtava vedenalainen maanvyöry. Sen kokoluokkaa on vaikea kuvitella. Maata vyöryi 3 000 kuutiokilometriä. Jos sama määrä sedimenttiä levitettäisiin Britanniaan, koko maata peittäisi kymmenen metriä korkea hiekkakerros. Tämä maanvyöry oli massiivinen ja sai aikaan tsunamin, joka teki tuhoa Pohjois-Atlantilla ja Pohjanmeren alueella


 

Lisää aiheesta:

 

Lue, miten maallinen TV-ohjelma viittaa dinosaurusten tuhon yhteydessä vallinneeseen suureen tsunamiin, joka on selvästi Raamatussa mainittu vedenpaisumus

 

Kolme luonto-ohjelmaa tarkastelussa. Lue, miten tavalliset luonto-ohjelmat esittävät sekä paikkansapitävää että mielikuvitukseen perustuvaa aineistoa

 

Jääkausi tai jääkaudet. Lue, miten ei ole järkevää teoriaa jääkausien synnylle, ja miten merkit luonnossa viittaavat vedenpaisumukseen, ei jääkausiin

 

Vedenpaisumuksen historiallisuuden puolesta on runsaasti todisteita luonnossa ja ihmisten perimätiedossa. Lue, miten valtavasti todisteita on

 

Historian uudelleenkirjoittaminen. Tutkijat myöntävät nykyään katastrofien mahdollisuuden, mutta eivät osaa yhdistää sitä vedenpaisumukseen

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Lue, miten maallinen TV-ohjelma viittaa dinosaurusten tuhon yhteydessä vallinneeseen suureen tsunamiin, joka on selvästi Raamatussa mainittu vedenpaisumus

 

Kolme luonto-ohjelmaa tarkastelussa. Lue, miten tavalliset luonto-ohjelmat esittävät sekä paikkansapitävää että mielikuvitukseen perustuvaa aineistoa

 

Jääkausi tai jääkaudet. Lue, miten ei ole järkevää teoriaa jääkausien synnylle, ja miten merkit luonnossa viittaavat vedenpaisumukseen, ei jääkausiin

 

Vedenpaisumuksen historiallisuuden puolesta on runsaasti todisteita luonnossa ja ihmisten perimätiedossa. Lue, miten valtavasti todisteita on

 

Historian uudelleenkirjoittaminen. Tutkijat myöntävät nykyään katastrofien mahdollisuuden, mutta eivät osaa yhdistää sitä vedenpaisumukseen