Nature


Main page | Jari's writings | Other languages

This is a machine translation made by Google Translate and has not been checked. There may be errors in the text.

   On the right, there are more links to translations made by Google Translate.

   In addition, you can read other articles in your own language when you go to my English website (Jari's writings), select an article there and transfer its web address to Google Translate (https://translate.google.com/?sl=en&tl=fi&op=websites).

                                                            

 

 

Programm tat-TV "Dinosaur Apocalypse"

 

 

Aqra kif il-programm televiżiv sekulari jirreferi għat-tsunami kbir li seħħ bil-qerda tad-dinosawri, li b’mod ċar huwa d-Dilluvju msemmi fil-Bibbja

                                                           

Inzertajt nara programm f’żewġ partijiet fuq it-TV bl-isem Dinosaur Apocalypse (Dinosaur Apocalypset., BBC/PBS/France Télévisions, Iso-Britannia, 2022.). Ġab it-twemmin komuni li d-dinosawri mietu estinzjoni madwar 65 miljun sena ilu fl-aħħar tal-hekk imsejjaħ perjodu Kretaċeju. Ir-raġuni għal dan ġiet ssuġġerita li hija asteroid li laqat id-dinja u kkawża l-qerda tad-dinosawri.

     X’tiftakar dwar dan il-programm? Naqbel li d-dinosawri, bħal ħajja oħra, iffaċċjaw il-qerda, iżda l-dating u r-raġuni għall-qerda jistgħu ma jaqblux magħhom.

    L-ewwel, il-preżenza tad-dinosawri fuq l-art. Verament għexu aktar minn 65 miljun sena ilu? Mhux se niddiskuti aktar dan is-suġġett hawn peress li koprietha fil-kitbiet l-oħra tiegħi. Se niddikjara biss li l-fossili tad-dinosawru m'għandhom l-ebda marki jew tikketti li għexu dak iż-żmien. Minflok, it-tessuti rotob, ir-radjukarbonju, id-DNA, u ċ-ċelluli tad-demm misjuba fil-fossili jissuġġerixxu bil-qawwa li għaddew l-iktar ftit eluf ta’ snin mill-preżenza tagħhom fid-Dinja. Dawn l-affarijiet fil-fossili huma evidenza tal-estinzjoni reċenti tagħhom, mhux l-estinzjoni li seħħet miljuni ta 'snin ilu.

    Barra minn hekk, ir-riċerkaturi jagħmlu tajjeb li jqisu l-fatt li ħafna stejjer tradizzjonali rreferew ripetutament għal Dragons, li jixbħu ħafna lid-dinosawri.Xi wħud jistgħu jgħidu li kienu biss ħlejjaq mitiċi, iżda fil-fatt ir-rappreżentazzjonijiet tad-draguni kienu komuni fost il-biċċa l-kbira tal-popli, kif turi l-kwotazzjoni li ġejja. Din hija ċertament kwistjoni ta 'annimali estinti, li l-eżistenza tagħhom setgħet tiġi ppruvata minn bnedmin tal-bidu ftit millenji ilu biss. It-terminu dinosawru ma nħoloqx qabel is-snin 1800 minn Richard Owen.

 

Id-Draguni fil-leġġendi huma, stramba biżżejjed, bħal annimali reali li għexu fil-passat. Huma jixbħu rettili kbar (dinosawri) li ħakmu l-art ħafna qabel ma suppost deher il-bniedem. Dragons kienu ġeneralment meqjusa bħala ħżiena u distruttivi. Kull nazzjon irrefera għalihom fil-mitoloġija tagħhom. ( The World Book Encyclopedia, Vol. 5, 1973, p. 265)

 

Xi ngħidu dwar il-kawża tal-estinzjoni tad-dinosawri? Il-kawża tal-qerda ġiet ippreżentata fil-programm bħala asteroid li laqat id-dinja aktar minn 65 miljun sena ilu. Madankollu, fil-programm kien ammess li “ħadd ma sab fossili dinosawru biex jipprova li mietu b’riżultat tal-ħabta”. Fi kliem ieħor, asteroid li jaqa 'fuq id-dinja hija spjegazzjoni ħażina għall-estinzjoni tad-dinosawri.

    Minflok, il-programm ħareġ bi spjegazzjoni ħafna aktar raġonevoli għall-qerda tad-dinosawri: l-ilma. Kien qal u trabba ħafna drabi fil-programm li tsunami kbir kien se jikkawża l-qerda tad-dinosawri fiż-żona Hell Creek. Hawn huma xi kwotazzjonijiet mill-programm:

 

Hawn hu l-ambjent tal-ilma ħelu tal-formazzjoni Hell Creek. Il-shard, tiddi fl-ilwien ta 'neon aħmar u aħdar, ġej mill-qoxra ta' annimal tal-baħar forma spirali, ammonite. Dan l-organiżmu tal-baħar daħal f'ambjent ta 'ilma ħelu fejn ma jappartjenix. Kif spiċċaw hawn l-ammoniti huwa misteru.

 

Is-saff tal-blat huwa għalhekk poruż u ħxuna ta 'madwar metru. Dik u fatturi oħra mhux tas-soltu jindikaw avveniment straordinarju fl-opinjoni ta 'Robert. Forsi hawn ġara għargħar jew valanga ta’ tajn, li midfun kollox taħtu f’istante.

 

Iktar ma l-annimal jindifen malajr, jew jekk id-dfin huwa saħansitra l-kawża tal-mewt tiegħu, aktar jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-fossilizzazzjoni. … 99.9 % tal-annimali ma fossilizzawx

 

Il-metodu ta 'riproduzzjoni tal-pterosaurs kien b'mod ċar ta' suċċess. Jissuġġerixxi li l-ħajja kienet normali sakemm impatt ta’ asteroid biddel kollox b’mod terribbli.

 

Dawn l-annimali kienu mexjin fil-baħar? Kienu se jixorbu mill-moll artab.

    In-numru ta’ fossili misjuba minn Robert jissuġġerixxi li anke fl-aħħar tal-perjodu Kretaċeju, Tanis kien mimli ħajja.

 

It-tim ta’ Robert isegwi katina attraenti ta’ ċomb. L-ewwel ħjiel huma l-fossili tal-ħut li esperjenzaw estinzjoni tal-massa.

 

Hawnhekk huwa l-injam. Kontriha, il-karkassi tal-ħut ġew magħfusa sewwa.

 

Hawn xi fossili hawn u hemm. Hawn wieħed u ħdejh storion ieħor iħares b’dan il-mod. Taħt l-isturjun tal-għadira hemm storion ieħor. Ġismu jmur taħt iz-zokk tas-siġra u jidher fuq in-naħa l-oħra.

    Is-saff tal-blat huwa għalhekk poruż u ħxuna ta 'madwar metru. Dik u fatturi oħra mhux tas-soltu jindikaw avveniment straordinarju fl-opinjoni ta 'Robert. Forsi hawn ġara għargħar jew valanga ta’ tajn, li midfun kollox taħtu f’istante.

 

Skont it-teorija ta’ Robert, il-ħut maqbud fil-backlog ta’ zkuk tas-siġar u mdawra bl-isferi miet wara li nqabad f’xi tip ta’ għargħar u ġew midfuna malajr fis-sediment. Huwa għalhekk li ġew ippreservati daqshekk tajjeb. X'ikkawża l-mewġa tal-marea? Skont ipoteżi waħda, asteroid li laqat il-baħar ikkawża tsunami. Issa qed nitkellmu dwar tip ta’ tsunami kompletament differenti. Kien ferm ogħla u akbar mit-tsunamis tal-lum. ... L-għoli tiegħu kien mill-inqas kilometru.

 

Seta’ tsunami ikkawża l-istratifikazzjoni li dehret f’Tanis?

 

Naħseb li r-riċerkaturi fil-programmi kienu fit-triq it-tajba. L-ilma verament kien involut fil-qerda tad-dinosawri. Dan ma kienx il-każ biss fiż-żona Hell Creek, li kienet koperta fil-programm, iżda kullimkien ieħor ukoll. Hell Creek huwa biss wieħed mill-postijiet fejn instabu d-dinosawri, peress li l-fdalijiet ta’ dawn l-annimali nstabu madwar id-dinja kollha. Fil-fatt, fossili ta’ dawn l-annimali, bħal fossili ta’ annimali oħra, lanqas biss kienu jeżistu kieku l-valangi tat-tajn ma kinux l-ewwel difnu malajr dawn l-annimali fit-tajn. Dak huwa l-uniku mod biex tispjega l-oriġini tal-fossili kollha, li l-iffurmar tagħhom bilkemm huma osservati llum. Fil-programm ġie ammess ukoll li l-ħolqien ta 'fossili huwa avveniment rari: "Iktar ma l-annimal jindifen malajr, jew jekk id-dfin huwa saħansitra l-kawża tal-mewt tiegħu, aktar jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-fossilizzazzjoni. … 99.9% tal-annimali ma fossilizzawx.”

   It-tieni nett, il-programm qal li annimali tal-baħar bħall-ammoniti u l-ħut instabu fl-istess strati ta’ siġar u dinosawri. Dan kif huwa possibbli? Kif jistgħu l-annimali tal-baħar, l-annimali tal-art u s-siġar jseħħu flimkien fl-istess stratum? L-unika spjegazzjoni hija li tsunami kbir ikkawża dan il-fenomenu, kif ippreżentat fil-programm. Il-programm saħansitra ddikjara dwar id-daqs tat-tsunami li "L-għoli tiegħu kien mill-inqas kilometru."

    Xi rrid ngħid b'dik ta' qabel? Jekk qed nitkellmu dwar tsunami kbir, għala ma nistgħux nitkellmu direttament dwar id- Dilluvju msemmi fil- Bibbja bħala l- kawża tal- qerda? Hija r-raġuni l-aktar probabbli għall-qerda kemm tad-dinosawri kif ukoll ta 'speċi oħra. Dan il-punt ta’ min jiġi kkunsidrat, peress li nstabu bosta mijiet ta’ kontijiet ta’ għargħar bikri, kif juru l-kwotazzjonijiet li ġejjin:

 

Madwar 500 kultura - inklużi popli indiġeni tal-Greċja, iċ-Ċina, il-Perù u l-Amerika ta 'Fuq - huma magħrufa fid-dinja fejn il-leġġendi u l-miti jiddeskrivu storja konvinċenti ta' għargħar kbir li biddel l-istorja tat-tribù. F’ħafna stejjer, ftit nies biss baqgħu ħajjin mill-għargħar, l-istess bħal fil-każ ta’ Noè. Ħafna mill-popli qiesu li l-għargħar kien ikkawżat minn allat li, għal xi raġuni jew oħra, iddejqu bil-bnedmin. Forsi n-nies kienu korrotti, bħal fi żmien Noè u f’leġġenda mit-tribù Native American Hopi tal-Amerika ta’ Fuq, jew forsi kien hemm wisq nies u wisq storbjużi, bħal fl-epika ta’ Gilgamesh. (Kalle Taipale: Levoton maapallo, p. 78)

  

Lenormant jgħid fil-ktieb tiegħu "Il-Bidu tal-Istorja":

"Għandna l-opportunità li nippruvaw li l-istorja tad-Dilluvju hija tradizzjoni universali fil-fergħat kollha tal-familja umana, u tradizzjoni daqshekk ċerta u uniformi bħal din ma tistax titqies bħala fabula immaġina. Għandha tkun il-memorja ta 'avveniment veru u tal-biża', avveniment li tant ħalliet impressjoni qawwija fuq l-imħuħ tal-ewwel ġenituri tal-familja umana li anke d-dixxendenti tagħhom qatt ma setgħu jinsewha. (Toivo Seljaneni p. . 5)

 

Popli ta’ razez differenti għandhom stejjer ta’ wirt differenti dwar il-katastrofi enormi tal-għargħar. Il-Griegi qalu storja dwar id-Dilluvju, u hija ċċentrata madwar karattru jismu Deukalion; saħansitra ħafna qabel Columbus, l-indiġeni tal-kontinent Amerikan kellhom stejjer li kienu żammew ħajja l-memorja tal-għargħar kbir. Ir-rakkonti dwar għargħar tmexxew minn ġenerazzjoni għal oħra sa llum ukoll fl-Awstralja, l-Indja, il-Polineżja, it-Tibet, il-Kašmir u l-Litwanja. Huma kollha biss stejjer u stejjer? Huma kollha magħmula? Huwa preżumibbli li kollha jiddeskrivu l-istess katastrofi kbira. (Werner Keller: Raamattu on oikeassa, p. 29)

 

Raġuni oħra hija l-fdalijiet ta 'annimali tal-baħar u pjanti fuq meded ta' muntanji għoljin, inkluż il-Muntanja Everest tal-Ħimalaja u meded ta 'muntanji għoljin oħra. Hawn huma xi kwotazzjonijiet mill-kotba tax-xjenzati stess dwar is-suġġett:

 

Waqt li kien qed jivvjaġġa fuq il-Beagle Darwin stess sab qxur tal-baħar fossilizzati minn għoli fuq il-Muntanji Andini. Juri li, dak li issa huwa muntanja darba kien taħt l-ilma. (Jerry A. Coyne: Miksi evoluutio on totta [Why evolution is true], p. 127)

 

Hemm raġuni biex tħares mill-qrib lejn in-natura oriġinali tal-blat fil-meded tal-muntanji. L-aħjar jidher fl-Alpi, fl-Alpi tal-ġir tat-tramuntana, l-hekk imsejħa żona Helvetian. Il-ġebla tal-ġir hija l-materjal ewlieni tal-blat. Meta nħarsu lejn il-blat hawn fuq l-għoljiet weqfin jew fil-quċċata ta’ muntanja – kieku kellna l-enerġija biex nitilgħu hemm – eventwalment insibu fiha fdalijiet ta’ annimali fossili, fossili ta’ annimali. Ħafna drabi huma mħassra ħafna iżda huwa possibbli li ssib biċċiet rikonoxxibbli. Dawk il-fossili kollha huma qxur tal-ġir jew skeletri ta’ ħlejjaq tal-baħar. Fosthom hemm ammoniti bil-kamin spirali, u speċjalment ħafna gandoffli b'qoxra doppja. (…) Il-qarrej jista’ jistaqsi f’dan il-punt xi jfisser li l-meded tal-muntanji jżommu tant sedimenti, li jistgħu jinstabu wkoll stratifikati fil-qiegħ tal-baħar. (p. 236,237 "Muuttuva maa", Pentti Eskola)

 

Harutaka Sakai mill-Università Ġappuniża f'Kyushu ilu għal ħafna snin riċerka dwar dawn il-fossili tal-baħar fil-Muntanji tal-Ħimalaja. Hu u l-grupp tiegħu elenkaw akkwarju sħiħ mill-perjodu Mesozoic. Ġilji tal-baħar fraġli, qraba tar-riċi tal-baħar u l-kwiekeb tal-baħar attwali, jinstabu f'ħitan tal-blat aktar minn tliet kilometri 'l fuq mil-livell tal-baħar. Ammonites, belemnites, qroll u plankton jinstabu bħala fossili fil-blat tal-muntanji (...)

   F’għoli ta’ żewġ kilometri, il-ġeoloġi sabu traċċa li ħalliet il-baħar innifsu. Il-wiċċ tal-blat tiegħu bħal mewġ jikkorrispondi għall-forom li jibqgħu fir-ramel minn mewġ tal-ilma baxx. Anke mill-quċċata tal-Everest, jinstabu strixxi sofor ta’ ġebla tal-franka, li ħarġu taħt l-ilma minn fdalijiet ta’ għadd ta’ annimali tal-baħar. ("Maapallo ihmeiden planeetta", p. 55)

 

X'jista' jiġi konkluż minn hawn fuq? Huwa inutli li nitkellmu dwar miljuni ta 'snin, minħabba li l-fossili tad-dinosawru nfushom ma jixhdux għal ħaġa bħal din. It-tessuti rotob, ir-radjukarbonju, id-DNA u ċ-ċelloli tad-demm fihom jindikaw b'mod ċar biss perjodi qosra ta' żmien. Minflok, dawn l-​annimali mietu l-​aktar fid-​Dilluvju msemmi fil-​Bibbja, għalkemm xorta għexu wara din il-​ġrajja. Dan huwa evidenzjat mill-wiri tad-Draguni fost ħafna popli.

     Ħafna eżempji oħra jistgħu jitressqu fuq dan il-punt, imma nittama li l-eżempji preċedenti juru li d-deskrizzjoni tal-Bibbja tad-dilluvju hija storja reali, iżda l-miljuni ta’ snin huma immaġinazzjoni. It-teoriji atei tal-oriġini tal-univers u l-bidu tal-ħajja huma parti minn immaġinazzjoni simili, peress li l-ebda korp ċelesti ma jista 'jqum waħdu, u l-ħajja ma tistax tqum waħedha. M'hemm l-ebda evidenza waħda għal dawn, li anke diversi xjenzati atei ammettew. Ktibt dwar dawn il-kwistjonijiet f’diversi artikli tiegħi, u fihom ukoll l-opinjonijiet onesti ta’ xjenzati atei. Nixtieq li kulħadd iħares lejn dawn l-affarijiet aktar mill-qrib. Jien stess kont ateu li nemmen fit-teoriji atei tal-ħolqien u miljuni ta’ snin. Issa nqishom ħrejjef, gideb u ħrejjef.

 

 


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus is the way, the truth and the life

 

 

  

 

Grap to eternal life!

 

Other Google Translate machine translations:

 

Miljuni ta 'snin / dinosawri / evoluzzjoni tal-bniedem?
Qerda tad-dinosawri
Xjenza fid-delużjoni: teoriji atei ta 'oriġini u miljuni ta' snin
Meta għexu d-dinosawri?

Storja tal-Bibbja
L-għargħar

Fidi Nisranija: xjenza, drittijiet tal-bniedem
Kristjaneżmu u xjenza
Fidi Nisranija u drittijiet tal-bniedem

Reliġjonijiet tal-Lvant / New Age
Buddha, Buddiżmu jew Ġesù?
Ir-reinkarnazzjoni hija vera?

Iżlam
Ir-rivelazzjonijiet u l-ħajja ta’ Muhammad
Idolatrija fl-Islam u fil-Mekka
Il-Koran huwa affidabbli?

Mistoqsijiet etiċi
Inħelsu mill-omosesswalità
Żwieġ newtrali għall-ġeneru
L-abort huwa att kriminali
Ewtanasja u sinjali taż-żminijiet

Salvazzjoni
Tista 'tiġi ffrankata