Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Saatana yhteiskunnassa

  

 

Paha henkimaailma vaikutti natsismin ja Toisen maailmansodan taustalla. Sama asia ilmenee nykypäivän yhteiskuntien taustalla

 

 

Nykyaikana monet nauravat ajatukselle saatanasta, enkeleistä ja henkimaailmasta. He pitävät todellisena ainoastaan luonnollista maailmaa, joka noudattaa luonnonlakeja ja tieteen vahvistamia toimintaperiaatteita. He eivät usko, että paha henkimaailma voisi viedä ihmistä harhaan.

   Kaikki elämäämme vaikuttavat asiat eivät ole kuitenkaan näkyviä. Jokainen tietää auringon vaikutuksen. Se vaikuttaa myönteisesti elämäämme, ei ainoastaan näkyvän valon takia, vaan myös näkymättömän lämpösäteilyn takia. Voimme kokea sitä, vaikka taivas olisi pilvessä. Ilman lämpöä elämä ei olisi mahdollista maapallolla.

   Entä Hiroshimaan ja Nagasakiin pudotetut atomipommit? Ne ovat esimerkkejä siitä, miten näkymätön aiheuttaa vahinkoa. Ihmiset sairastuivat säteilystä, jota he eivät havainneet. Samoin tapahtui Tsernobilissä 1980-luvulla. Silloinkin näkymätön säteily aiheutti sairauksia ja lukuisten ihmisten kuoleman.

    Kaikki eivät kuitenkaan kiellä näkymättömien voimien ja näkymättömän maailman olemassaoloa. Esim. new age-piireissä uskotaan näkymättömiin olentoihin kuten yhteys kuolleisiin, henkioppaat, humanoidit ja ufot, enkelit, pitkälle edistyneet hengelliset mestarit, valkoinen veljeskunta jne. Nämä ihmiset eivät kiellä yliluonnollisten olentojen olemassaoloa, vaan he uskovat olevansa myös yhteydessä niihin.

   Entä edellisessä luettelossa olevat voimat ja olennot, joihin new age-ihmiset uskovat? Voimme löytää periaatteessa kolme mahdollisuutta sille, mitä ne ovat. Nämä mahdollisuudet ovat:

 

1. Totta. Edellä mainitut asiat ovat todella olemassa ja ovat sitä, mitä ihmiset ajattelevat niiden olevan.

2. Olemattomia. Mitään listassa mainituista olennoista ja asioista ei ole olemassa.

3. Valhetta. Nämä olennot ja asiat ovat todella olemassa, mutta ne ovat valehtelijoita ja muuta kuin mitä niiden uskotaan olevan.

 

Jos sitten ajatellaan sitä mahdollisuutta (nro 3), että listassa olevat asiat ovat todellisuudessa valhetta, eivät monet ota tätä mahdollisuutta huomioon. He eivät usko, että heitä voitaisiin pettää näiden voimien taholta.

   Petoksen mahdollisuus kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, aivan kuten nykyaikana puhutaan valeuutisista ja valheista mediassa. Raamattu puhuu näet monissa paikoissa ilmavallan hallitsijasta ja pahasta henkimaailmasta. Näiden voimien ainoa tarkoitus on eksyttää ihmisiä ja saattaa heidät lopulta kadotukseen. Lisäksi Uudessa testamentissa mainitaan, miten pahat henget ovat todellisia persoonia, eivät mielikuvituksen tuotetta. Ne osaavat puhua (Mark 5:9), uskoa (Jaak 2:19), tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi (Mark 1:24), niillä on oma tahto (Luuk 11:24) ja ne tietävät tulevan kohtalonsa (Matt 8:29).

   Niinpä Raamatun opetus on syytä ottaa vakavasti. Emme ole viisaita, jos menemme näiden jakeiden ohi kevyesti emmekä ota niitä huomioon. Jeesuksen aikaisessa yhteiskunnassa tunnettiin varmasti nämä asiat ja siksi Raamattu mainitsee aiheesta monissa jakeissa. Ne ovat meille hyödyksi, ettemme eksyisi. Meitä voidaan pettää jo siinä, jos emme ota valheen mahdollisuutta huomioon:

 

- (2 Kor 11:14) Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

 

- (2 Kor 4:3,4) Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

 

- (Ef 2:2) joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,

 

- (Joh 12:31) Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.

 

- (Joh 14:30) En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.

 

- (Joh 16:11) ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

 

- (Ef 6:12) Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

 

- (Joh 8:44) Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

 

- (1 Piet 5:8) Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

 

Näkymätön maailma kannattaa siis ottaa huomioon eikä torjua oikopäätä ajatusta sen olemassaolosta. On erittäin mahdollista, että tällainen henkimaailma on olemassa. New age-ihmiset uskovat sen olemassaoloon ja Raamattukin puhuu samasta aiheesta.

   Miten sitten saatanan ja pahojen henkien vaikutus ilmenee? Aihetta voidaan käsitellä eri tavoilla, mutta tässä kirjoituksessa on tarkoitus käsitellä näiden voimien vaikutusta ihmisten ajatteluun. Sillä kun saatana on "tämän maailman ruhtinas" (Joh 12:31) ja "ilmavallan hallitsija, sen hengen hallitsija, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa" (Ef 2:1,2), ilmenee sen vaikutus erityisesti Jumalalle vihamielisenä asenteena tässä maailmanjärjestelmässä. Ennen kuin ihminen uskoo Jeesukseen Kristukseen ja kääntyy Jumalan puoleen, hallitsee häntä väistämättä tämän maailman ajatustapa. Saatana on Jumalalle vihamielisten ajatussuuntien alkuunpanija ja se vaikuttaa ihmisten ajatteluun filosofiassa, kulttuurissa, politiikassa, tieteessä ja kaikilla elämänalueilla. Nämä pimeydestä peräisin olevat ajatusrakennelmat voivat aluksi näyttää tieteellisiltä tai rakkaudellisilta, mutta koska saatana on "valhettelija ja sen isä" (Joh 8:44), "murhaaja" (Joh 8:44) ja "tekeytyy valkeuden enkeliksi" (2 Kor 11:14), on näiden valheiden vaikutus pitemmän päälle tuhoisa. Ne vievät ihmiset eroon Jumalasta tai ovat muulla tavoin vahingollisia.

   Seuraavassa onkin tarkoitus käsitellä näitä valheita, ajatusrakennelmia ja linnoituksia, jotka ovat Jumalan tuntemista vastaan. Hyvä lähtökohta ovat seuraavat Paavalin sanat aiheeseen liittyen. Hän pyrki hajottamaan valheelliset järjen päätelmät ja varustukset, jotka vievät ihmisiä eroon Jumalasta. Se on päämääränä tässäkin kirjoituksessa:

 

- (2 Kor 10:3-5) Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi;

4 sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.

5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

 

NATSISMIN JUURET. Kun lähdetään tutkimaan saatanan vaikutusta yhteiskunnassa, on yksi hyvä lähtökohta natsismi ja sen juuret. Tämä liikehdintä ei suinkaan syntynyt tyhjästä vaan sitä oli edeltänyt vuosikymmenien kehitys. Tärkeinä tekijöinä tämän ideologian synnylle olivat muutamat tunnetut tai tuntemattomat ajattelijat. He vaikuttivat opetuksillaan ja kirjoillaan ihmisten ajatteluun ja yhteiskunnan kehitykseen. Kuitenkin on ilmeistä, että nämä henkilöt itse olivat suuremman suunnitelman osia - suunnitelman, joka oli laadittu yliluonnollisten voimien eli saatanan ja pahan henkimaailman taholta. Siksi katsomme tarkemmin näiden ajattelijoiden taustoja ja elämää.

 

Houston Stewart Chamberlain. Jos pitäisi nimetä tärkein henkinen vaikuttaja Kolmannen valtakunnan ideologialle, olisi hyvä vaihtoehto Houston Stewart Chamberlain (1855-1927). Hän oli syntyjään englantilainen, mutta ihastui jo nuorena saksalaiseen kulttuuriin, muutti Saksaan, sai Saksan kansalaisuuden ja avioitui tunnetun saksalaisen säveltäjän Richard Wagnerin tyttären kanssa. Hänestä tuli elämänsä loppupuolella myös natsipuolueen jäsen ja hän kirjoitti natsien julkaisuihin. Osoituksena hänen merkityksestään on mm. se, että Hitler oli hänen hautajaisissaan v. 1927. Vielä paremmin hänen vaikutuksensa tulee ilmi seuraavasta William L. Shirerin lausunnosta. Shirer kirjoitti kirjassaan Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho 1 (The Rise and Fall of the Third Reich), s. 123,124, miten useat Hitlerin kannattajat pitivät Chamberlainia Kolmannen valtakunnan henkisenä perustajana:

 

On tuskin liioittelua kun sanon kuulleeni useamman kuin yhden Hitlerin kannattajan sanovan, että Chamberlain oli Kolmannen valtakunnan henkinen perustaja. Tämä ainutlaatuinen englantilainen, joka alkoi pitää saksalaisia herrakansana, tulevaisuuden toivona, jumaloi Richard Wagneria ja meni aikanaan naimisiin erään hänen tyttärensä kanssa, ihaili ensin Wilhelm II:ta ja vihdoin Hitleriä ja oli kummankin henkinen kasvattaja. Mielikuvituksellisen elämänsä päättyessä hän saattoi tervehtiä tuota itävaltalaista korpraalia - siis paljon ennen kuin Hitler pääsi valtaan tai kun tällä oli vallasta mitään toiveitakaan - Jumalan lähettämänä ohjaamaan Saksan kansaa pois autiomaista. Luonnollisesti Hitler piti Chamberlainia profeettana, jollaiseksi tämä sitten osoittautuikin.

 

Miksi Chamberlain näytteli niin tärkeää roolia Kolmannen valtakunnan ideologina? Yksi syy on hänen v. 1899 ilmestynyt teoksensa Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts (Yhdeksännentoista vuosisadan perusteet), josta Shirerin mukaan oli otettu 24 painosta vuoteen 1938 mennessä. Kansallissosialistinen lehti Völkischer Beobachter mainitsi sen jopa "kansallissosialistisen liikkeen raamatuksi", kun se juhlisti Chamberlainin 70-vuotispäivää vuonna 1925.

   Mitä Chamberlainin teos sitten piti sisällään? Sen tärkein anti oli opetus roduista. Tässä kirjassa Chamberlain lainasi Darwinin Lajien synnyn aatemaailmaa ja sovelsi Darwinin teoriaa yhteiskuntaa koskevaksi, eli kyseessä oli sosiaalidarvinismi. Niinpä Chamberlain piti rotua historian ja kaiken sivistyksen pohjana ja näki, että historia oli taistelua rotujen välillä. Hän teki eron arjalaisten ja ei-arjalaisten rotujen välillä. Parhaimpina arjalaisuuden edustajina Chamberlain piti saksalaisia, vaikka hän itse oli syntyperältään englantilainen.

   Chamberlain otti kantaa myös juutalaiskysymykseen. Yksi kirjan luvuista oli omistettu pelkästään heille, ja suuri osa kansallissosialistien juutalaisvihan 'filosofisesta' pohjasta katsotaan olevan peräisin tästä luvusta. Samassa luvussa ja kirjassa Chamberlain otti kantaa myös kristilliseen uskoon. Hän esitti sellaisen väitteen, että Jeesus ei ollutkaan juutalainen vaan arjalainen. Sen tähden kristinusko sopisi hyvin arjalaisten uskonnoksi. Tämä opetus on periaatteessa aivan sama kuin mitä saksalaiset liberaaliteologit olivat tuoneet esille jo 1700- ja 1800-luvuilla. Hekin olivat yrittäneet kieltää kristillisen uskon juutalaiset juuret. Chamberlain jatkoi tätä perinnettä.

   Mistä sitten Chamberlain sai ideansa ja opetuksensa? On aivan ilmeistä, että hän oli tekemisissä demonien kanssa eli oli pahojen henkien vaikutuksen alaisena. Se tulee ilmi jopa hänen omista lausunnoistaan. Niiden mukaan hän näki demoneja, jotka ajoivat häntä tutkimaan yhä uusia tiedonaloja ja kirjoittamaan eriskummallisia asioita. Erittäin paljastava on hänen tunnustuksensa omaelämäkerrassaan Lebenswege (Elämän teitä). Siinä hän myönsi, että hänen oli usein vaikea tunnistaa kirjojaan omikseen. Tämä muistuttaa hyvin paljon tavallisia puhe- tai kirjoitusmeedioita. Hekin voivat jälkeenpäin ihmetellä, mitä ovat puhuneet tai kirjoittaneet transsitilansa aikana.

   William L. Shirer on kirjoittanut lisää aiheesta kirjassaan Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho 1 (The Rise and Fall of the Third Reich):

 

”Yliherkkä, neuroottinen ja tavantakaisille hermoromahduksille altis Chamberlain näki demoneja, jotka hänen oman kuvauksensa mukaan ajoivat häntä säälimättä tutkimaan uusia tiedonaloja ja kirjoittamaan eriskummallisia asioita. Näky toisensa jälkeen pakotti hänet vaihtamaan biologian botaniikaksi, taiteiksi, musiikiksi, filosofiaksi, biografiaksi tai historiaksi. Kun hän kerran vuonna 1898 oli palaamassa Italiasta, demonin läsnäolo kävi niin voimakkaaksi, että hän nousi junasta Gardonessa, sulkeutui hotellihuoneeseen kahdeksaksi päiväksi, jätti sikseen keskeneräisen musiikkityönsä ja ryhtyi kirjoittamaan kuumeisesti biologista väitöstä, kunnes hän loi teeman, jonka ympärillä kaikki hänen myöhemmät teoksensa pyörivät: rotu ja historia.

   Koska Chamberlain tunsi olevansa demonien hallinnassa, hän kirjoitti kirjansa (Wagnerista, Goethesta, Kantista, kristinuskosta ja rodusta) kovassa kuumeessa, jonkinlaisessa transsitilassa, eräänlaisessa itse aikaansaamassaan humalassa. Hän tunnustaa omaelämäkerrassaan Lebenswege (Elämän teitä), että hänen oli usein vaikea tunnistaa kirjojaan omaksi tekstikseen.

   Mutta Kolmannessa valtakunnassa, joka perustettiin vasta kuusi vuotta Chamberlainin kuoleman jälkeen mutta jonka syntymisen mies tiesi ennalta, tämän englantilaisen vaikutus tuntui voimakkaimpana. Natsit, jotka julistivat Chamberlainin yhdeksi profeetoistaan, omaksuivat hänen rotuteoriansa ja ennustuksensa saksalaisten ja Saksan kohtalosta. Hitlerin hallituskautena painot syytivät kirjoja, pamfletteja ja artikkeleita, jotka ylistivät kansallissosialistisen Saksan ’henkistä perustajaa’.”

 

Friedrich Nietzsche. Jos pitää nimetä Chamberlainin lisäksi toinen henkilö, jolla oli vaikutusta kansallissosialistien maailmankatsomukseen, on hyvä vaihtoehto Friedrich Nietzsche (1844-1900). Tämän saksalaisen filosofin ajatukset olivat Kolmannessa valtakunnassa suuressa suosiossa. Hän oli myös Hitlerin lempifilosofi. Hitler jakoi valiomiehilleen omistuskirjoituksella varustettuna Nietzschen Yli-ihminen -kirjaa. Lisäksi Hitler vieraili Weimarissa usein Nietzschen museossa ja antoi valokuvata itsensä tuijottamassa ihastuneena tämän filosofin kuvaa.

   William L. Shirer on kirjoittanut lisää Nietzschen suuresta vaikutuksesta kansallissosialistien keskuudessa todeten seuraavasti:

 

Kuitenkaan en usko että keneltäkään Kolmannessa valtakunnassa eläneeltä olisi voinut jäädä huomaamatta, miten suuri vaikutus Nietzschellä valtakunnassa oli. Hänen kirjansa saattoivat olla täynnään sellaista mitä Santayna nimittää 'nerokkaaksi mielipuolisuudeksi' ja 'poikamaiseksi jumalanpilkaksi'. Kansallissosialistien kirjurit eivät kuitenkaan koskaan väsyneet hänen ylistämiseensä. Hitler kävi usein Weimarissa Nietzschen museossa ja esitti julkisesti ihailunsa ajattelijaa kohtaan antamalla valokuvata itsensä tuijottamassa ihastuneena tuon suurmiehen rintakuvaa. (1).

 

Hyvän kuvan Nietzschen merkityksestä antaa myös seuraava lausunto. Se on vuodelta 1934 julkaistusta kirjasta; vain viisi vuotta ennen Toista maailmansotaa. Kirjoittaja mainitsi, miten Nietzschen ajatusten nähtiin vaikuttavan suuresti sodan syttymiseen:

 

Mutta nämä miehet eivät vain kiellä Jumalaa teoreettisesti, vaan he pitävät uskoa Jumalaan turmiollisena ihmisen onnelle, ja he ovat ryhtyneet perinjuurin hävittämään ihmissielusta jumaltietoisuutta. Nietzsche, suuri saksalainen filosofi, joka monien mielestä on sodan sytyttämiseksi tehnyt enemmän kuin kukaan muu, sanoi: "Sellaiset aatteet kuin armo, sääli ja laupeus ovat turmiollisia, sillä ne merkitsevät voiman siirtymistä vahvalta heikolle, jonka oikea tehtävä on palvella voimakasta. Muistakaa, etteivät uhrautuvuus, veljellisyys ja rakkaus ole ensinkään siveysvaistoja, vaan pelkkiä aiheutettuja tunnonvaivoja, joiden tarkoituksena on estää teitä olemasta oma itsenne. Muistakaa, että ihminen on oleellisesti itsekäs."  (2)

 

Mistä sitten Nietzsche sai ideansa ja opetuksensa? Yksi syy hänen ajattelunsa muodostumiseen oli varmasti Darwinin evoluutioteoria. Sillä Nietzsche oli teologian ylioppilas, mutta kun hän luki Darwinin kirjan Lajien synty, keskeytti hän opintonsa. Nietzschestä tulikin kristinuskon ankara vastustaja ja hän julisti teistisen Jumalan kuolemaa. Lisäksi hän julisti, ettei ole oikeaa ja väärää ja ettei millään ole tarkoitusta. Häntä voidaan pitää edelläkävijänä siinä tarkoituksettomuuden filosofiassa, joka nykyaikanakin alkaa länsimaissa olla suosiossa.

   Vaikka Nietzsche sai vaikutteita mm. Darwinin opetuksista, on kuitenkin ilmeistä, että myös hän oli tekemisissä demonisten voimien kanssa kuten Chamberlain. Yhteistä näille ajattelijoille oli, että kumpikin heistä sairastui mieleltään. William L. Shirer kirjoitti edellä, miten Chamberlain oli yliherkkä, neuroottinen ja tavantakaisille hermoromahduksille altis, niin sama pätee Nietzschen loppuelämään: Nietzsche sairasti viimeiset kymmenen vuotta elämästään parantumatonta mielisairautta niin, että hänen läheistensä piti hoitaa häntä. Vaikka Nietzsche kirjoitti yli-ihmisestä, oli hänen loppuelämänsä sen vastakohta. On aivan ilmeistä, että saatana, joka on tullut "varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan", pilasi hänenkin elämänsä. (Joh 10:10: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.)

   Katsomme vielä yhtä lainausta Nietzscheen liittyen. Kun Jeesus sanoi, että perkele eli saatana on murhaaja (Joh 8:44:  Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.), tulee sen ääni ja vaikutus hyvin ilmi seuraavissa lausunnoissa, jotka ovat Nietzschen kirjoituksista. Tällaisten opetusten pohjalta ei ole yllättävää, että Hitler ja hänen seuraajansa syyllistyivät vääryyksiin:

 

Voimakkaat miehet, mestarit, saavuttavat jälleen sen puhtaan omantunnon, joka petoeläimillä on. Ilon täyttäminä hirviöinä he voivat palata kammottavasta murhien, tuhopolttojen, raiskauksien ja kidutusten sarjasta sama ilo sydämessään, sama tyytyväisyys sielussaan kuin olisivat osallistuneet johonkin ylioppilaiden hupailuun... Kun mies kykenee komentamaan, kun hän on luonteeltaan 'mestari', kun hänen tekonsa ja eleensä ovat väkivaltaisia, niin mitä hän välittäisi sopimuksista? ...Moraalisuuden oikean arvostelemisen edellytyksenä on, että sen tilalle asetetaan kaksi eläinmaailmasta otettua käsitettä: pedon kesyttäminen ja oman suvun jatkaminen. (3)

 

Bruno Bauer. Kuten todettiin, ei natsismi syntynyt tyhjästä vaan sitä oli edeltänyt vuosikymmenien kehitys. Tärkeinä tekijöinä tämän ideologian synnylle olivat muutamat ajattelijat, jotka vaikuttivat opetuksillaan ja kirjoillaan ihmisten ajatteluun ja yhteiskunnan kehitykseen. Kuitenkin on ilmeistä, että nämä henkilöt itse olivat suuremman suunnitelman osia - suunnitelman, joka oli laadittu yliluonnollisten voimien eli saatanan ja pahan henkimaailman taholta.

   Yksi tärkeä tekijä saksalaisessa kulttuurissa oli myös Bruno Bauer (1809-1882). Hän oli yksi johtavista liberaaliteologeista ja ehkä kaikkein eniten historian vaikuttanut liberaaliteologi David Friedrich Straussin ohella. 

   Miksi sitten Bruno Bauer on ehkä eniten historiaan vaikuttanut liberaaliteologi? Syy tähän on ilmeinen. Sillä kun on kyseessä kommunismi-ideologia, joka on johtanut kymmenien miljoonien ihmisten surmaan, on se syntynyt Karl Marxin ja Friedrich Engelsin vaikutuksesta, jotka kirjoittivat Kommunistisen manifestin. Molemmat heistä olivat Jumalaan ja Kristukseen uskovia henkilöitä, joiden uskon nimenomaan Bauer ja toinen liberaaliteologi David Friedrich Strauss tuhosivat (Richard Wurmbrandt Kristus juutalaisella tiellä, s. 99, sekä Saatana ja Marx, s. 24). Osoituksena Karl Marxin aikaisemmasta uskosta oli mm. se, että hänen ensimmäinen kirjallinen työnsä oli Johanneksen evankeliumin selitysteos nimeltään Uskollisten liitto Kristuksen kanssa. Friedrich Engelskin kirjoitti kristillisiä runoja ennen kuin menetti uskonsa näiden liberaaliteologien vaikutuksesta. Vapaamielistä liberaaliteologiaa voidaan siten pitää osasyyllisenä kommunismi-ideologian syntyyn ja miljooniin uhreihin.

   Bauerin vaikutus Saksassa tulee hyvin ilmi Georg Jungin kirjeestä. Siinä mainitaan myös Karl Marxin nimi sekä Ludwig Feuerbach. Kaikki kolme henkilöä vastustivat kristillistä uskoa ja Jumalaa:

 

”Jos Marx, Bruno Bauer ja Feuerbach yhdessä aloittavat uskonnollis-poliittisen arvostelun, Jumalan olisi parasta ympäröidä itsensä kaikilla enkeleillään ja antautua itsesäälin valtaan, sillä nämä kolme ajavat hänet varmasti pois taivaasta. (D. McLellan: Marx before Marxism, McMillan)

 

Bruno Bauer kunnostautui myös toisella vahingollisella tavalla. Hän oli juutalaisvastainen ja otti ensimmäisenä käyttöön termin Judenfrage samannimisessä pamfletissaan 1843. Tämä vaikutti antisemitistisen asenteen kasvuun Saksassa. Bauer näki juutalaisissa kaikki mahdolliset virheet mutta ei hyveitä. Baueria ja vapaamielistä liberaaliteologiaa voidaan siten pitää osasyyllisenä ei vain miljooniin kommunismin uhreihin, vaan myös juutalaisiin uhreihin. Seuraavat lainaukset kertovat aiheesta lisää:

 

1840-luku oli antisemitismin historiassa käänteentekevä: saksalainen teologi ja filosofi Bruno Bauer nosti poliittisessa pamfletissaan Die Judenfrage (1843) esiin "juutalaiskysymyksen". Bauerin pamfletti synnytti tarpeen ratkaista juutalaiskysymys. Uudet, nationalismiin sopivat rotuteoriat vahvistivat antisemitismiä: uuden rotubiologian - tai tieteellisen rasismin - opein alettiin todistella, että juutalaisten negatiiviset ominaisuudet olivat luonteeltaan perinnöllisiä, muuttumattomia rotuominaisuuksia. 1870-luvulla antisemitismi sai sekä poliittisena että sosiaalisena ilmiönä laajaa suosiota sekä Saksassa että muualla, erityisesti Itä-Euroopassa. (4)

 

Kysymys juutalaisten asemasta ja vapauksista oli 1840-luvulle tultaessa kiteytynyt niin pitkälle, että se sai oman terminologisen määritteensä; syntyi käsite juutalaiskysymys. Termi Judenfrage keksittiin Saksassa, mutta käännöksinä se levisi nopeasti kaikkialle, missä juutalaisten vapautukseen liittyneet ongelmat puhuttivat valtaväestöä. Pioneerin maineen käsitteen käyttäjänä on saanut teologi ja historioitsija Bruno Bauer (1809-82). Bauer käytti juutalaisista varsin voimakasta kieltä. Bauerin mukaan juutalaiset olivat aina käyttäytyneet tavalla, mikä oli antanut muille aiheen hyökkäyksiin. Eivät kristityt olleet suinkaan hyökänneet juutalaisia vastaan vaan juutalaiset kristikuntaa vastaan. Kaiken syynä oli juutalaisten pyrkimys hallita maailmaa. Bauerille juutalaiset olivat muukalaisten kasti, jolla oli kaikki mahdolliset paheet mutta ei lainkaan hyveitä... (5)

 

Mikä voima oli sitten Bruno Bauerin liberaaliteologian ja antisemitismin taustalla, ja jolla oli vaikutusta sekä kommunismin että natsismin syntymiseen? Mistä hän sai ideansa ja opetuksensa?

   Bauer on itse sen osittain paljastanut. Hän ymmärsi, että hänen opetuksensa tulivat pahasta lähteestä. Se tulee ilmi eräästä hänen kirjeestään ystävälleen Arnold Rugelle joulukuun 6. 1841. Hän kertoi siinä, miten hän oli tekemisissä demonin kanssa, joka orjuutti hänen elämäänsä ja jolta hänen opetuksensa tulivat. Hän myönsi, ettei hän aina tuntenut omikseen niitä ajatuksia, joita toi esiin puheessaan. Hänen tunnustuksensa on aivan samanlainen kuin Chamberlainin, joka myös totesi, että hänen oli vaikea tunnistaa kirjojaan omikseen. Lisäksi molempien henkilöiden, Chamberlainin ja Bauerin, toiminta muistuttaa hyvin paljon tavallisia puhe- tai kirjoitusmeedioita. Hekin voivat jälkeenpäin ihmetellä, mitä ovat puhuneet tai kirjoittaneet transsitilansa aikana.

 

”Yliopistolla pitämiäni luentoja kuuntelee suuri yleisömäärä. Minä en tunne itseäni lausuessani kateederin takaa Jumalaa pilkkaavia sanojani. Sanani ovat niin kammottavia, että näiltä lapsilta, joita kenenkään ei pitäisi loukata, nousee tukka päässä pystyyn. Lausuessani Jumalan pilkkojani muistan samalla, kuinka hurskaasti kirjoitan saarnojani pyhistä kirjoituksista ja Ilmestyskirjasta. Olkoon mitä on, joka tapauksessa demoni, jonka vallassa olen niin useasti kuin nousen luennoimaan, on äärimmäisen paha, ja minä olen niin heikko, että minun on antauduttava sille… Jumalan pilkan henkeni saa tyydytyksensä vasta kun minut valtuutetaan saarnaamaan avoimesti ateistisen järjestelmän professorina.” (Marx-Engels, Historic – critic complete edition, Publishing House ME Archiv Verlagsgesellschaft, Frankfurt a. Main, 1927, vol. I, 1).

 

Ateismin ja antisemitismin juuret

 

Edellisessä lainauksessa viitattiin Bruno Baueriin ja kuinka hän oli demonien vallassa. Hän oli tunnettu liberaaliteologi, joka saarnasi ateismia. Hän kertoi asiasta seuraavin sanoin: "Olkoon mitä on, joka tapauksessa demoni, jonka vallassa olen niin useasti kuin nousen luennoimaan, on äärimmäisen paha, ja minä olen niin heikko, että minun on antauduttava sille… Jumalan pilkan henkeni saa tyydytyksensä vasta kun minut valtuutetaan saarnaamaan avoimesti ateistisen järjestelmän professorina.”

   Ateismilla on siis yliluonnolliset juuret. Siinä ei ole kyse siitä, että joku olisi päätynyt tähän maailmankatsomukseen oman suuren viisautensa pohjalta, vaan saatanan petoksen pohjalta. Ateistit pitävät itseään usein viisaana (kuten itsekin pidin ollessani ateisti), mutta he ovat valheen uhreja kuten Bauerkin oli.

   Jos olet ateisti etkä usko tätä selitystä, voit testata ateismiasi käytännössä. Sillä kun tiedemiehet myöntävät yleisesti, että elämällä on alku (Elämä on riippuvainen auringosta, joka ei voi olla ikuinen. Muuten sen energiavarastot olisivat ehtyneet), ei sinun tarvitse selittää muuta kuin miten elämä syntyi itsestään. Pystytkö tähän? Pystytkö osoittamaan, että elämä syntyi itsestään kuolleesta aineesta? Jos olet rehellinen, on sinun myönnettävä, ettet tähän pysty. Kuollut aine, kuten kivi, voi kyllä muuttua kiinteäksi, nesteeksi ja kaasuksi ulkopuolisten lämpötilanmuutosten myötä, mutta muuta ei tapahdu. Tämä on tosi tiedettä ja käytännön havainto. Niinpä jos hylkäät Luojan olemassaolon, uskot todellisuudessa valheeseen - eli saatanan valheeseen.

 

Jos ateismilla on yliluonnolliset juuret, entä sitten antisemitismi? Sitä esiintyi natsi-Saksassa mutta sitä on esiintynyt muuallakin. Tämä ideologia ja asenne on toistunut vuosisadasta toiseen maailman eri kolkilla ja usein sille on etsitty pelkästään luonnollisia syitä.

   Mistä se sitten johtuu? Usein on esitetty sellaisia tekijöitä kuin kateus, syntipukin etsimisen tarve tai juutalaisten persoonallisuuden kielteiset puolet. Heissä onkin varmasti vikaa, kuten on nykyisessä Israelin valtiossa ja sen johtajissa. He eivät varmastikaan ole täydellisiä, mutta eivät sitä ole muutkaan ryhmät ja ihmiset. Puutteita voidaan löytää lukuisista kansoista ja johtajista, jos niitä lähdetään etsimään. Asiat ovat harvoin mustavalkoisia (100 % ja 0 %) niin, että jotkut ryhmät ovat täysin pahoja ja muut viattomia. Tällaiseen yleistämiseen ei pitäisi syyllistyä.

   Kuitenkin on perusteltua sanoa, että historian aikana antisemitistit ovat syyllistyneet monin verroin pahempiin tekoihin kuin juutalaiset, joita he ovat vihanneet. Näin tapahtui Euroopassa mm. viime vuosisadalla.

   Mistä siis antisemitismi johtuu? Varmasti paras on raamatullinen selitys, jonka mukaan asialla on yliluonnollinen tausta: saatana vihaa juutalaisia, koska kyseessä on ollut Jumalan valitsema kansa (vaikka se onkin suuressa määrin luopunut Jumalasta). Vaikka muutkin kansat ja ryhmät ovat kokeneet vainoa ja vihaa, ketkään muut eivät ole kokeneet sitä niin pysyvästi ja voimakkaasti kuin juutalaiset. Holokausti ja muut antisemitismin muodot voidaan selittää tätä kautta. Yliluonnollinen tausta selittää myös sen, miksi nykyaikana juutalaisia vihaavat eniten ateistit ja islam - kaksi suuntausta, jotka eniten vastustavat muutakin Raamatun opetusta. Tätä yhteyttä ei voi pitää sattumana, koska kyse on hengellisestä asiasta ja taustasta.

   Seuraavat jakeet, jotka Paavali kirjoitti, viittaavat siihen, ettei Jumala ole hyljännyt kansaansa:

 

- (Room 11:1,2) Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.
2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut...

  

Riivaajahenget ja sodat. Edellä mainittiin muutamia ajattelijoita, jotka vaikuttivat ihmisten asenteisiin ja käsityksiin ja miksi natsismin kaltainen ideologia syntyi. Niitä olivat Chamberlain, Nietzsche ja Bauer, joiden todettiin olevan pahojen voimien vaikutusten alaisena. He eivät aina tunteneet omikseen niitä opetuksia, joita he toivat esiin. Nämä henkilöt tai niiden takana olevat voimat johdattivat ihmisiä vääriin ajatusmalleihin.

   Ominaista kehitykselle oli lisäksi se, että ihmiset luopuivat kristillisestä uskosta ja lähtivät pois kirkoista. Tämä suuntaus pois kristillisestä uskosta oli selvästi havaittavissa 1920- 1930-luvuilla kuten seuraava lainaus osoittaa. Lainaus on vuonna 1934 julkaistusta kirjasta eli vain viisi vuotta ennen Toisen maailmansodan puhkeamista:

 

Ajoittain on useissa maissa sodan jälkeen esiintynyt kirkosta luopumisen joukkoliikkeitä. Niinpä Saksassa v. 1920 erosi evankelisista kirkoista 305 000 henkeä. Tämä kirkosta pakeneminen on jatkunut. Vuonna 1930 luopui yksistään Berliinissä 59 225 henkilöä luterilaisesta kirkosta, puhumattakaan niistä katolisista ja juutalaisista, jotka hylkäsivät isiensä uskon… Meidän ei tarvitse paljon mainita yhdeksännentoista vuosisadan jumalankielteisten aatteiden leviämisestä. Riittää kun sanomme, että niiden luku on suunnattomasti kasvanut, jotka julkisesti tunnustavat tai hiljaisesti hyväksyvät Jumalan ehdottoman olemattomuuden. Jotkut oppineina pidetyt miehet väittävät nykyaikaisen tieteen tekevän uskon Jumalaan mahdottomaksi. He joko kokonaan lakkaavat uskomasta Jumalaan tai esittävät, että ”tiede vaatii uutta käsitystä Jumalasta”. Tämä Jumalan kieltäminen alkaa lasten keskuudessa koulussa. Muutamissa kaupungeissa tuhannet 6-14-vuotiaat lapset, aivan alaluokilta alkaen, ovat kulkeneet pitkin katuja kantaen seuraavanlaisia julisteita: ”Pois Jumala kouluista”, ”Alas jumala-taikausko”, ”Uskonto on nukutusainetta” jne. (6)

 

Myös useat johtavat natsit olivat voimakkaasti kristinuskon vastaisia. Heidän joukossaan olivat varsinkin Hitlerin alaisina työskennelleet Alfred Rosenberg, Martin Bormann, Reinhard Heydrich ja Heinrich Himmler. He vastustivat voimakkaasti kristillistä uskoa ja laativat ohjelmia kristillisen uskon poistamiseksi yhteiskunnasta (Rosenberg esitti mm. suunnitelman, että Raamatun julkaiseminen ja levittäminen Saksassa oli lopetettava ja kirkkojen alttareilla ei saanut olla muuta kirjaa kuin Hitlerin Taisteluni). Hitler kuitenkin toppuutteli heitä, koska hänellä oli enemmän poliittista vainua. Yksityisesti, ei niinkään julkisesti, Hitler oli kuitenkin voimakkaasti kristinuskonvastainen. Hän mm. totesi: ”Saksan kirkko ja saksalainen kristinusko on kouristus. – Joko ihminen on kristitty tai saksalainen; molempia hän ei voi olla.” (7). Samoin Joseph Goebbelsin päiväkirjamerkinnöissä 29. joulukuuta 1939 on seuraava maininta Hitlerin asenteista:

 

Führer on syvästi uskonnollinen, mutta täysin kristinuskon vastainen. Hän näkee kristinuskon rappion oireena. Ja näin onkin. Se on juutalaisen rodun haara. Sen havaitsee riittien yhtäläisyyksistä. (8)

 

Mihin sitten johtavien natsien etsintä kohdistui, jos he eivät olleet kristillisen uskon kannattajia? Yksi suuntaus oli okkultismi eli salaopit, niiden joukossa astrologia ja uuspakanuus. (Aiheesta on laajempi yhteenveto mm. Dusty Sklarin vuonna 1977 kirjoittamassa teoksessa The Nazis and the Occult.) Tunnetuin esimerkki on Himmler, jonka okkultistisista harrastuksista on kirjoitettu useita kirjoja - niiden joukossa mm. Yrjö von Grönhagenin kirjoittama Himmlerin salaseura. Grönhagen tapasi Himmlerin henkilökohtaisesti matkallaan Saksaan. Sen pohjalta hän kirjoitti Himmlerin okkultistisista harjoituksista ja mieltymyksistä.

   Entä Hitler? Hänen taustastaan tiedetään, että hän kasvoi Itävallan Branaussa, meedioista tunnetussa kylässä. Siellä hänen oli mahdollista jo pienestä pitäen seurata spiritisti-istuntoja. Nuoruudessaan Hitler liittyi myös okkultistiseen Thule-seuraan, jolla oli myöhemmin suoria yhteyksiä natsieliittiin. Vielä yksi osoitus Hitlerin kiinnostuksesta okkultismiin ovat kirjat, joita hän luki. Hitlerin ainoa nuoruudenystävä Kubizek todisti, että salaopilliset kirjat olivat Hitlerin suosikkikirjojen joukossa. Tämä kävi ilmi myös Berliinin valtauksen jälkeen, kun Hitlerin kirjasto joutui liittoutuneiden käsiin. Kirjastosta löytyi lukuisia okkultistisia teoksia, joissa oli Hitlerin omin käsin tehtyjä merkintöjä. Niiden joukossa oli mm. teosofisen seuran perustajan H.P. Blavatskyn (tutustumme häneen myöhemmin) kirja Salainen oppi, jota Hitler usein piti yöpöydällään.

   Hyvän kuvan kehityksestä antaa vielä seuraava lainaus. Dave Hunt mainitsee, miten okkultismi voitti alaa 1920- ja 1930-luvuilla. Tämä oli looginen seuraus siitä, että kristillinen usko menetti merkitystään. Sillä jos usko Jumalaan menettää merkitystään, tulee tämän tyhjiön tilalle muita elämänkatsomuksia ja kiinnostuksen kohteita. Raamatun valossa kysymys on kääntymisestä pois Jumalasta valheellisten henkien puoleen.

 

Dave Hunt: ”Viimeksi tätä luokkaa oleva massapako järjen piiristä mystiikkaan tapahtui 1920- ja 1930-luvuilla. On hyvin todennäköistä, että juuri tämä Länsi-Euroopassa ja etenkin Itävallassa ja Saksassa tapahtunut okkultismin herääminen edesauttoi natsismin hyväksymistä Saksassa." (9)

 

Mitkä voimat olivat sitten Toisen maailmansodan taustalla? On ilmeistä, että jos johtavat natsit olivat okkultismin harjoittajia ja he olivat saaneet vaikutteita sellaisilta ajattelijoilta kuin Chamberlain, Nietzsche ja Bauer, olivat kyseessä demonihenget eli eksyttävät henget. Ne saivat otteen natsi-Saksan johtajissa ja vaikuttivat koko Euroopan ajautumiseen sotaan.

   Tähän aiheeseen liittyy eräs mielenkiintoinen kuvaus. Se koskee Ensimmäistä maailmansotaa, mutta voidaan soveltaa myös Toiseen maailmansotaan, jonka Hitler aloitti. Tunnettu julistaja Oswald J. Smith kirjoitti vuosikymmeniä sitten The Defender -lehteen artikkelin riivaajavoimista, jotka olivat Ensimmäisen maailmansodan taustalla. Tiibetiläiset ennustivat etukäteen, mitä heidän jumalansa aikovat tehdä Euroopassa. Näin todella tapahtui, kun Ensimmäinen maailmansota puhkesi Euroopassa ja kesti useita vuosia. Tiibetissä oli samanaikaisesti tavanomaista rauhallisempaa, koska demonihenget aiheuttivat tuhoa Euroopassa:

 

Englantilainen kristitty kenraali kohtasi vuonna 1911 Kairossa intialaisen teosofin, joka ennusti: "Elokuun ensimmäisellä viikolla 1914 kauhistuttava sota puhkeaa Euroopassa." Vuonna 1919 miehet kohtasivat uudestaan. Intialainen lausui: "Enkö ennustanut oikein? Maailmansodan puhkeaminen tiedettiin Tiibetin okkultistisissa piireissä vuosia sitten."

   Toinenkin Smithin kuvaus liittyy Tiibetiin. Muuan englantilainen lähetyssaarnaaja matkusti Tiibetin rajoilla ennen sotaa 1914. Hän kohtasi tiibetiläisiä noitatohtoreita, jotka sanoivat hänelle: "Jumalamme ovat kaikki lähteneet Eurooppaan... pian teidän kansanne jäsenet tappavat toisiaan... syttyy suuri sota." Tilanteeseen kuuluu, että 1913 Tiibetin rajoilla oli määrättömästi kahakoita, sotia, yhteenottoja. Kun ensimmäinen maailmansota alkoi, oli Tiibetissä rauhallista. Demonihenget olivat Euroopassa synnyttämässä ensimmäisen maailmansodan kurimusta.

   Riivaajat saattavat siis ennustaa tulevaisuuden kriisejä silloin, kun ne puhuvat omista teoistaan tai suunnitelmistaan. (10)

 

Raamatun Ilmestyskirjassa on samanlainen viittaus riivaajahenkiin, jotka johdattavat sotaan. Ne tekevät ihmeitä ja kokoavat maanpiirin kuninkaita sotaan. Yliluonnolliset pahuuden voimat saavat vallan kuninkaista niin, että he lähtevät liikkeelle sotimaan. Tämä kuvaus on viimeisestä sodasta ennen Jeesuksen tuloa. Ensimmäistä ja Toista maailmansotaa voidaan pitää esinäytöksinä siitä, mitä tapahtuu juuri ennen Jeesuksen tulemusta. Tällainen on erittäin mahdollista nykyisen Harry Potter-sukupolven aikana, jolloin lapset jo pienestä pitäen tutustuvat okkultismin alkeisiin.

 

- (Ilm 16:13-16) Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista.
14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.
15 -Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!
16 Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon.

 

H.B. Blavatsky. Edellä todettiin, miten Hitler oli perehtynyt okkultismiin. Salaopilliset kirjat olivat hänen suosikkikirjojensa joukossa. Yksi teos muiden joukossa oli H.B  Blavatskyn Salainen oppi. Hitler piti tätä kirjaa usein yöpöydällään.

   Millainen henkilö oli sitten H.B. Blavatsky? Ehkä paras luonnehdinta on, että hän oli nykyisen new age -liikkeen edelläkävijä. Hän toimi spiritistisenä meediona ja oli v. 1875 perustamassa teosofista seuraa. Vaikka hän myöhemmin irrottautui spiritismistä, hän edelleen toimi kirjoitusmeediona. Automaattikirjoituksen kautta syntyi useita teoksia, joista tuli modernille okkultismille merkittäviä.

   Tosiasiassa Blavatskyn välittämät opetukset olivat läheistä sukua yhdelle maailmanuskonnoista eli hindulaisuudelle. Vaikka Blavatsky toi esille muitakin oppeja, on niissä paljon yhteistä tämän itämaisen uskonnon kanssa. Nykyinen new age -liike pitää sisällään aivan samoja oppeja. Siksi käymme muutamia niistä lävitse.

 

Jälleensyntyminen on yksi new age -liikkeen perusopeista ja se tulee esille myös Blavatskyn kirjoissa. Tässä opissa edellytetään, että synnymme maan päälle yhä uudelleen ja myös kuolemme. Ei hyväksytä sitä Uuden testamentin opetusta, että elämme ja kuolemme vain kerran (Hebr 9:27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio).

   Mistä sitten voi päätellä, että tässä asiassa on kyseessä valhe henkimaailmasta? Paras vastaaja on Blavatsky itse. Hän myönsi itse, ettei hän muistanut mitään edellisistä elämistään. Eli jos Blavatsky ja me olisimme eläneet ja kuolleet monta kertaa tulisi jokaisen muistaa edellisten elämien tapahtumia. Miksi emme niitä muista, vaikka voimme tästäkin elämästä muistaa tuhansia tapahtumia? Muistamattomuutemme viittaa siihen, ettei edellisiä elämiä ole koskaan ollut.

 

Blavatsky: "Voidaan kenties sanoa, ettei kuolevaisen ihmisen elämässä ole mitään sellaista sielun eikä ruumiinkaan kärsimystä, joka ei olisi suoranaista hedelmää ja seurausta jostakin edellisessä olomuodossa tehdystä synnistä. Mutta toisaalta hänen nykyiseen elämäänsä ei sisälly siitä muiston häivääkään." (11)

 

Kaiken ja ihmisen jumaluus oli eräs opetuksista, joita Blavatsky toi esille. Sama ajatus on periytynyt nykyiseen new age -liikkeeseen, mutta se on esiintynyt jo vuosisatojen ajan hindulaisuudessa. Sillä hindulaisuudessa uskotaan oppiin kaiken jumaluudesta (panteismi) ja että kaikki asiat sekä kasvit, eläimet, luonto että ihmiskunta ovat osallisia yhdestä ja samasta jumalallisesta olemuksesta. Hindulaisuudessa on myös miljoonittain muita Jumalia. Tässä uskonnossa ei kunnioiteta sitä Raamatun opetusta, ettei tule pitää muita Jumalia ainoan todellisen Jumalan rinnalla eikä tehdä jumalankuvia (2 Moos 20:3,4: Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.)

   Mitkä sitten ovat olleet seuraukset tästä uskomuksesta, jota on seurattu Intiassa vuosisatojen ajan? Tähän on vastannut K. P. Yohannan, itsekin intialainen. Hän kertoo pyhistä lehmistä ja rotista, joita suojellaan. Sen seurauksena viljasadosta arviolta 20 % menee rottien suihin. Tämä ylläpitää nälkäongelmaa. Ilman filosofiaa, jossa rotat ja muut eläimet asetetaan ihmisten edelle, voisi Intia olla menestyneempi maa.

 

En yritä vähätellä Aasian kansojen sosiaalisia ja aineellisia tarpeita, mutta on tärkeää korostaa uudelleen, että Aasian perusongelma on hengellinen. Länsimaisten medioiden keskittyessä lähes sataprosenttisesti nälkäongelmaan näyttäen TV:ssä kuvia nälkiintyneistä lapsista amerikkalaisten on vaikea välttyä saamasta sitä väärää kuvaa, että nälkä olisi suurin ongelma.

   Mutta mikä aiheuttaa nälän? Aasialaiset kristityt tietävät, että nämä kauheat tilanteet ovat vain oireita todellisesta ongelmasta – hengellisestä orjuudesta saatanallisiin filosofioihin. Avaintekijä – kaikkein unohdetuin sellainen – Intian nälkäongelman ymmärtämiseksi on hindu-uskonnon järjestelmä ja sen vaikutus ruoan tuotantoon. Useimmat ihmiset tuntevat ”pyhät lehmät”, jotka harhailevat vapaina syöden tonneittain viljaa lähistöllä olevien ihmisten nähdessä nälkää. Mutta vähemmän tunnettu ja pahempi syyllinen on toinen uskonnon suojeluksessa oleva eläin – rotta.

   Sielunvaellukseen uskovien mukaan rottaa on suojeltava, koska se todennäköisesti vastaanottaa sielun sen hengellisen evoluution matkalla kohti Nirvanaa. Vaikka monet eivät usko näin ja yrittävät myrkyttää rottia, laajamittaiset pyrkimykset sen tuhoamiseksi on torjuttu uskonnolliselta taholta. Eräs Intian valtiomiehistä on sanonut: ”Intian ongelmat eivät koskaan lopu ennen kuin sen uskonto muuttuu..”

   Rotat syövät tai tuhoavat 20 prosenttia Intian ruokaviljasta joka vuosi. Eräs äskettäin Pohjois-Intian viljankasvatusalueella Hapurissa tehty tarkastus osoitti, että jokaisessa talossa on keskimäärin kymmenen rottaa…

   Voisi olettaa, että rotan Intiassa aiheuttamat tuhot tekisi siitä halveksunnan kohteen. Sen sijaan ihmisten hengellisen sokeuden tähden rottia suojellaan joissakin paikoissa ja jopa palvotaan, kuten temppelissä, joka sijaitsee parikymmentä kilometriä etelään Bikanerista Pohjois-Intiassa. (12)

 

Rabi Maharaj, entinen hinduguru viittaa samaan aiheeseen. Hän uskoi, että hinduismi, sen fatalistinen usko karmaan, reinkarnaatioon ja vääriin jumaliin, on Intian ongelmien perimmäinen syy.

 

On mahdotonta kuvata kuvailla Intiaa niille, jotka eivät ole sitä itse nähneet. Kurjuus, köyhyys, sairaudet ja taikausko ovat tyrmääviä. Kylät antavat jo järkyttävän kuvan, mutta niiden lukemattomien miljoonien elämä, jotka tungeksivat Intian kaupungeissa, herättää vieraassa silmitöntä kauhua…

   Sydämeeni koski, kun katsoin Intian kärsiviä kansanjoukkoja. Ihmettelin, miksi länsimaiden ihmiset etsivät hengellistä tietoa Intiasta. Kokemuksesta tiesin, että hinduismi, sen fatalistinen usko karmaan, reinkarnaatioon ja vääriin jumaliin, oli Intian ongelmien perimmäinen syy. Oli länsimaisten ihmisten sokeutta kääntyä etsimään valaistusta idän mystiikasta! Siinä ei ollut muuta kuin pimeyttä, ja Intian ahdinko todisti selvääkin selvemmin, miten syvää tämä pimeys oli. Semmoinen valtava petos saattoi olla peräisin vain siitä samasta pirullisen älykkäästä lähteestä, joka myös ajaa miljoonat ihmiset tuhoamaan itsensä huumeiden näennäisparatiisin takia. (13)

 

Hyvä ja paha sama.

 

- (Mark 10:19) Käskyt sinä tiedät: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Älä toiselta anasta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'."

 

Nykyaikana länsimaissa on suosittu näkemystä, että kukin voi valita oman moraalinsa ja tehdä sitä, mikä hänestä itsestään tuntuu oikealta ja järkevältä. Ei uskota kaikkia sitovaan ja muuttumattomaan moraaliin - esim. kymmenen käskyn periaatteisiin - vaan että kukin voi toteuttaa halujaan kuten parhaaksi katsoo. Kuitenkaan ei oteta huomioon, että juuri näin Hitler ja natsit toimivat ja ajattelivat. He toimivat halujensa mukaan ja sen seurauksena murhattiin valtavasti ihmisiä. Raamatun valossa he rikkoivat mm. seuraavia käskyjä:

 

Älä tapa

Älä tee huorin (Raiskaukset olivat yleisiä)

Älä varasta (Natsit ryöstivät juutalaisten ja muiden ryhmien omaisuutta)

Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. (Juutalaisia ja muita ryhmiä paneteltiin tiedotusvälineissä vuosikausien ajan)

 

Entä new age -ajattelu, jonka edelläkävijä Blavatsky oli? Tässä näkemyksessä, jossa kaikki on Jumala, on omat seurauksensa myös moraalin kannalta. Sillä kun Jumala on kaikki - new age ja itämaisen ajattelun mukaan - häneen sisältyy sekä hyvä että paha. Tästä syystä Swami Vivekananda on todennut: "Hyvä ja paha ovat yksi ja sama" (14) sekä "Myös murha on Jumala" (15). Vielä on guru Bagwan Shree Rajneesh, selittäessään hindujen pyhää kirjaa Bhagavad Gita'a, viitannut siihen, ettei tekemillämme teoilla ole mitään merkitystä:

 

"Tapa, murhaa, täysin tietoisesti tietäen, ettei ketään ole murhattu ja ettei ketään ole tapettu." (16)

 

Se että ei tehdä eroa hyvän ja pahan välillä, saa kuitenkin kysymään, mihin tällainen katsantokanta johtaa, jos sitä toteutetaan käytännössä. Eikö se johda vain kärsimyksen lisääntymiseen? Se saa aikaan anarkiaa yhteiskunnassa ja ihmisen pahanolon lisääntymistä, koska eihän julmuudella ja ei-julmuudella tai rakkaudella ja vihalla ole silloin enää merkitystä. Oppi kaiken ykseydestä ei siis ole hyödyllinen, vaan aiheuttaa vahinkoa. On aivan varma, että tällainen opetus on pahasta lähteestä, perkeleestä eli saatanasta, kuten Jeesus opetti. Kyse ei ole hyvästä voimasta, koska käytännössä tämän opetuksen toteuttaminen johtaa samoihin seurauksiin kuin mitä natsit tekivät, varsinkin jos sitä toteutetaan laajassa mitassa.

 

- (Joh 8:44) Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

 

- (Joh 10:10) Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

 

 

Mistä Blavatsky sai opetuksensa?

 

- (Apt 8:7,8) Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.

8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.

 

Jos vertaa Blavatskyn kautta tullutta opetusta ja mitä Jeesus opetti, poikkeavat ne monissa kohdin. Jeesus ei opettanut, että on monta elämää peräkkäin, eikä hän opettanut ihmisen ja kaiken jumaluudesta tai että on monta tietä Jumalan yhteyteen. Sen sijaan Jeesus puhui yhdestä elämästä ja sen jälkeisestä tuomiosta, että on Luoja, joka on tehnyt kaiken ja että on vain yksi ainoa tie Jumalan yhteyteen: hän itse: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. (Joh 14:6)

   Miksi sitten Blavatskyn opetukset poikkeavat Jeesuksen opetuksista? Varmasti suurin syy on, että Blavatsky sai opetuksensa riivaajahengiltä. Hänhän oli spiritismin harjoittaja ja toimi myös kirjoitusmeediona. Hän ei ymmärtänyt, että häntä petettiin näiden henkien taholta. Hän ei myöskään kunnioittanut Raamatun käskyä, että meitä kielletään olemasta tekemisissä vainaja- ja tietäjähenkien kanssa (3 Moos 19:31: Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.)

   Entä Blavatskyn elämän loppupuoli? On merkillepantavaa, että hän kärsi elämänsä loppupuolella samanlaisista psyykkisistä ongelmista kuin Nietzsche, Chamberlain ja monet tunnetut okkultistit, jotka ovat päättäneet elämänsä psyykkisinä raunioina (Aleisteir Crowley, George Ivanovich Gurdjieff...). Tämä viittaa jälleen kerran saatanan ja pahojen henkien vaikutukseen, josta Jeesus mainitsi. Saatana on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan (Joh 10:10). Nämä voimat haluavat tuhota jokaisen elämän ja viedä hänet eroon Jumalasta. Seuraava lainaus kertoo Blavatskyn ongelmista ja miten hän tunnisti henkien olemassaolon ja vaikutuksen:

 

Juuri tähän aikaan aloin tuntea kummallista kaksinaisuutta. Useita kertoja päivässä tunnen, että paitsi minua, on joku toinen, täysin erillinen minussa, läsnä ruumiissani. Jos vain pysyn vaiti, niin joku toinen - asuja, joka on minussa - puhuu kieleni kautta. Tiedän, etten ole koskaan ollut niissä paikoissa, joita toinen minäni kuvaa. Mutta toinen minä ei valehtele kertoessaan minulle tuntemattomista paikoista ja asioista, koska hän on nähnyt ne todellisesti ja tuntenut ne hyvin... Yöllä, kun olen vuoteessani, koko minun numero kakkoseni elämä kulkee silmieni editse enkä näe itseäni ollenkaan, vaan melkein eri henkilön - erilaisen rotunsa ja tunteittensa puolesta. Mutta mitä hyötyä on puhua siitä? Siitä voi tulla hulluksi. Yritän heittäytyä tähän osaan ja unohtaa tilanteeni omituisuuden. Tämä ei ole mitään mediaalisuutta eikä millään tavoin epäpuhdasta voimaa; siksi että on olemassa liian vahva vaikutusvalta meidän kaikkien yllä ohjaamassa meitä parempaan suuntaan. Ei mikään paholainen voisi toimia näin. Henkiä ehkä? (17)

 

Alice Bailey. Yksi merkittävimmistä viime vuosisadan okkultisteista oli Alice Bailey (1880-1949). Hän toimi Blavatskyn ja Annie Besantin jälkeen teosofisen seuran kolmantena puheenjohtajana ja on Blavatskyn ohella ehkä eniten vaikuttanut nykyisen new age -liikkeen rakentumiseen. Bailey käytti myös ilmeisesti ensimmäisenä termiä new age ja puhui vesimiehen ajasta. Nämä termit ovat sittemmin vakiintuneet yleiseen käyttöön.

   Kuitenkin merkittävintä oli Baileyn kirjallinen tuotanto. Hänen kauttaan valmistui 24 kirjaa, joista 19 syntyi hänen kertomansa mukaan telepaattisessa yhteydessä tiibetiläiseen Djwhal Khuliin, suuren veljeskunnan jäseneen. Näiden 19:n kirjan joukkoon kuului myös yksi Baileyn tunnetuimmista teoksista eli Education in the New Age. Tätä teosta ja sen muutamia perusopetuksia aiomme tässä tarkastella.

 

Jälleensyntymisen opettaminen. Vaihtoehdot sen suhteen, mitä on tämän elämän jälkeen, ovat melko vähissä. On ateistinen näkemys, jossa kaikki päättyy tämän elämän jälkeen. Sitten on Uuden testamentin opetus taivaasta ja helvetistä, eli jokainen voi pelastua helvetistä ja päästä taivaaseen Jeesuksen sovitustyön kautta ja kääntyessään hänen puoleensa (myös buddhalaisuudessa ja islamissa uskotaan taivaaseen ja helvettiin, mutta pelastus perustuu ihmisen omiin ansioihin. Siksi kukaan ei voi olla varma pelastuksestaan). Sitten on hindulainen näkemys, jonka mukaan ihminen syntyy maan päälle yhä uudelleen ja uudelleen.

   Mikä on sitten Djwhal Khulin kautta tullut opetus, niin se on kolmas näistä vaihtoehdoista eli hindulaisuuden perusoppi: jälleensyntyminen. Se tulee ilmi seuraavasta lainauksesta. Kuitenkin, kuten edellä todettiin, on jälleensyntymisoppi ja hindulainen uskonto, ollut este Intian omalle kehitykselle. Se on pitänyt ihmisiä passiivisuudessa ja köyhyydessä.

 

Yksi tulevaisuuden kouluttajan päätehtävistä tulee olemaan jälleensyntymisen lain opettaminen (reinkarnaatio ja karma) ja saada näin aikaan... perusteellinen muutos rodullisessa suhtautumisessa elämään ja seksiin, syntymään ja vanhemmuuteen. Oppi jälleensyntymästä... tulee olemaan yksi avaintekijöistä uuden maailman uskonnossa. (18)

 

Perheyhteisön hajottaminen. Yksi Baileyn kirjan opetuksista tähtää perheyhteisön hajottamiseen. Seuraava lainaus on hänen kirjastaan, jonka hän uskoi saaneensa valkoisen veljeskunnan jäseneltä eli Djwhal Khulilta:

 

Ensimmäinen yhteisö... josta jokainen yksityinen lapsi tulee normaalisti tietoiseksi on perheyhteisö yksikkönä yhteisössä... Perheyhteisö on erottautunut vallitsevaan eristäytyneisyyteen, itsekkyyteen ja yksilölliseen eristyneisyyteen...

Perheylpeyttä painotetaan liikaa, mikä johtaa erilaisiin esteisiin, jotka tänä päivänä erottavat ihmisen ihmisestä, perheen yhteisöstä... Kuitenkin tulevan maailmanjärjestyksen aikana kouluttajat valmistavat nuoria ihmisiä... ottamaan osaa... harmoniseen maailmaan. (19)

 

Pyrkimys perheyhteisön hajottamiseen todistaa kuitenkin selvääkin selvemmin, että näiden ajatusten takana on paha henkimaailma, jonka tarkoitus on vain varastaa, tappaa ja tuhota (Joh 10:10).

   Sillä perheyhteisön hajottaminen on yksi suurimmista syistä yhteiskunnassa esiintyviin ongelmiin. Sellaiset asiat kuin huumeiden käyttö, teiniraskaudet, nuorten mielenterveysongelmat sekä varsinkin rikollisuus ovat paljon tavallisempia lapsuutensa laitoksissa ja yksinhuoltajaperheissä viettäneille, mutta erittäin harvinaisia tavallisista ja ehjistä kodeista tuleville lapsille.

   Jo pitkään on tiedetty, että suurin syy rikosongelmiin on ehjän kodin puuttuminen. Rikolliset tulevat suurimmaksi osaksi kasvatus- ja lastenkodeista, eivät ehjistä perheistä. Varsinkin isän puuttuminen kodeista on yksi suurimmista vitsauksista ja aiheuttaa yhteiskunnalle monia ongelmia. Erään ohjelman mukaan lapset, joilla ei ole isää, joutuvat 8 kertaa todennäköisemmin vankilaan. Heillä esiintyy 20 kertaa todennäköisemmin käyttäytymishäiriöitä, 10 kertaa todennäköisemmin huumeiden käyttöä, 20 kertaa todennäköisemmin raiskauksia ja lisäksi he jättävät koulun 9 kertaa todennäköisemmin kuin muut.

   Kysymys perheen eheydestä on siis oleellinen. Jos pelkästään naiset kasvattavat lapsia tai heistä huolehtivat lastenkodit tai lapsista tulee katulapsia, mihin Bayleyn kirjan opetus käytännössä vie, johtaisi se vain suuriin sosiaalisiin ongelmiin, jotka ovat kalliita myös taloudellisesti. Voidaan sanoa suoraan, ettei sellainen opetus voi olla rakentavaa.

   Tässä yhteydessä pieni viittaus tiedotusvälineisiin. Paavali kirjoitti aikanaan ihmisistä, jotka "perkele... on vanginnut tahtoansa tekemään", 2 Tim 2:26. Tämä on usein totta tiedotusvälineistä, joilla on pakkomielle tuoda esille vääriä elämänmalleja ja pitää sankareina niitä edustavia henkilöitä. 1960-luvulla pidettiin sankareina niitä, jotka olivat seksuaalisessa kanssakäymisessä ilman aviosuhdetta. Nykyajan sankareita ovat homoseksuaalit ja trans-ihmiset. Kuitenkin väärien elämänmallien suosiminen johtaa yhä enemmän seksuaalisiin kokeiluihin ja tavallisten avioliittojen hajoamiseen. Tämä lisää yhteiskunnan kuluja.

   Seuraavat lainaukset tekevät selväksi, mikä merkitys on isän puuttumisella kodeista ja miten tärkeätä molempien vanhempien tuki ja läsnäolo lapsille on. Suurin osa rikollisista ja ongelmalapsista tulee rikkinäisistä perheistä tai he ovat viettäneet jonkin aikaa laitoshoidossa. Tämä on valitettava tosiasia ja osoittaa perheen tärkeyden lapsen kehitykselle. Baileyn opetus, jonka hän vastaanotti "valkoisen veljeskunnan jäseneltä", osoittaa sen olevan peräisin pahasta lähteestä.

 

Puhuessani eräällä miesten leirillä Hume Lakella Kaliforniassa mainitsin, että keskivertoisä viettää ainoastaan kolme minuuttia laadukasta aikaa lapsensa kanssa päivittäin. Kokouksen jälkeen eräs mies asetti tietoni kyseenalaisiksi.

   "Te saarnaajat vain sanotte asioita", hän sätti. "Viimeisimmän tutkimuksen mukaan keskivertoisä ei käytä edes kolmea minuuttia päivässä lastensa kanssa, vaan 35 sekuntia."

   Uskon häntä, koska hän toimi Keski-Kalifornian koulujen tarkastajana. Itse asiassa hän antoi minulle toisenkin hätkähdyttävän tilastotiedon.

   Eräällä Kalifornian koulualueella 483 oppilasta oli erityisopetuksessa. Noilla oppilailla yhdelläkään ei ollut isää kotona.

   Eräällä alueella Seatlen laitamilla 61 % lapsista on ilman isää.

   Poissaoleva isä on nykyajan kirous. (20)

 

Jeesus ei puhu tuhlaajapoikavertauksessaan äidistä vaan isästä. Poika tarvitsee isää! Tyttö tarvitsee isää! Suomen nuorison rikollisuuden ja lankeemuksen takana näen isättömyyden. Isää ei ole tai on vain isän kuva. Ei todellista lämmintä, reilua isähahmoa. On vieras mies, joka käy kotona, joka ei tunne lapsiaan ja jota lapset eivät tunne…

   On surullista, että turvattomien lasten sijoittaminen laitoksiin, joissa heidän on vaikeata saada läheisiä ihmiskontakteja, on yhä enemmän yleistynyt ja yksityiskoteihin sijoittaminen vähentynyt. Tässäkin on nähtävissä rakkauden kylmentyminen lapsia kohtaan. Kun ei omia lapsia ole, ei haluta ottaa vierastakaan. Ihmisten mukavuuden halu on kasvanut…

   Kaikki tässä kirjassa kuvatut surmaajat ovat viettäneet jonkin aikaa laitoshoidossa. Se antaa jo jonkinlaista näyttöä siitä, mitä laitoslapsista tulee. He ovat tuomioistuinten asiakkaitten perusjoukkoa. Suurin syy rikoksiin näyttää olevan isättömyys ja äidittömyys, rakkauden puute. (21)

 

David Poponoe, sosiologi, Rutgersin yliopisto: Yhteiskuntatieteellinen tutkimus saavuttaa tuskin koskaan varmoja tuloksia. Kuitenkin olen kolme vuosikymmentä kestäneessä työssäni yhteiskuntatieteen tutkijana tullut tuntemaan vain harvoja tosiasiajoukkoja, joissa todisteiden paino on niin ratkaisevasti yhdellä puolella: kaiken kaikkiaan lapselle ovat kahden (biologisen) vanhemman perheet parempia kuin yksinhuoltaja- tai uusperheet. (22)

 

Jos meitä pyydettäisiin suunnittelemaan järjestelmä, joka varmistaisi, että lasten perustarpeista huolehditaan, päätyisimme todennäköisesti johonkin samankaltaiseen kuin kahden vanhemman ihanne. Teoriassa tällainen rakennesuunnitelma ei ainoastaan varmista, että lapset saavat käyttöönsä kahden aikuisen ajan ja rahan, se tarjoaa myös kontrolloivan ja tasapainottavan järjestelmän, joka edistää laadukasta vanhemmuutta. Molempien vanhempien biologinen suhde lapseen lisää todennäköisyyttä, että vanhemmat pystyvät samaistumaan lapseen ja ovat valmiita tekemään uhrauksia lapsen puolesta. Se myös vähentää todennäköisyyttä, että vanhemmat käyttäisivät lasta hyväkseen. (23)

 

On vakuuttavasti osoitettu, että lapset eivät kukoista hyvästä fyysisestä hoidosta huolimatta, jos heitä pidetään persoonattomissa laitoksissa, ja että ero äidistä – varsinkin eräinä ajanjaksoina – vaikuttaa erittäin vahingollisesti. Jälkeenjääneisyys, välinpitämättömyys, taantuminen ja jopa kuolema ovat yleisiä laitoshoidon seurauksia, kun saatavilla ei ole riittävää äidin korviketta. (24)

 

Maailmanhallitus ja vallan keskittyminen.  Jos tutkii new age -kirjallisuutta, tulee siinä usein esiin suunnitelma maailman hallitsemiseksi niin, että on yksi maailmanlaajuinen hallitus, yksi maailmanlaajuinen taloudellinen järjestelmä, maailmankansalaisuus ja yksi maailmanhallitsija. Eräillä okkultistisilla järjestöillä on jo pitkään ollut tavoite yhdestä maailmanhallituksesta ja vallan keskittämisestä pienelle joukolle. Esim. illuminaattijärjestö, joka on toiminut salaisesti 1700-luvulta lähtien, on sen perustajasta eli Adam Weishauptista lähtien pyrkinyt seuraaviin päämääriin. Kohta 4 liittyy perheeseen ja on sama kuin Alice Baileyn kautta tulleessa opetuksessa.

 

1. Monarkioiden ja kaikkien hallitusten lakkauttaminen

2. Yksityisen omistusoikeuden ja perintöoikeuden poistaminen

3. Isänmaallisuuden ja kansallismielisyyden lakkauttaminen

4. Perhe-elämän ja avioliittokäsitteen poistaminen ja lasten ryhmäkasvatuksen järjestäminen

5. Kaiken uskonnon ja varsinkin kristinuskon lakkauttaminen

6. Yksi maailmanhallitsija

 

Hollantilainen Corrie ten Boom, joka tunnetaan Kätköpaikka -kirjastaan ja joka oli Toisen maailmansodan aikana jonkin aikaa keskitysleirissä, on eräässä kirjassaan viitannut samaan. Hän tapasi noituudesta kääntyneen miehen, joka oli ollut yhteydessä illuminaatteihin eli maailmanhallitusta ajavaan poliittiseen puolueeseen. Tähän ryhmään kuuluu vaikutusvaltaisia pääomapiirejä ja sen on mahdollista toteuttaa suunnitelmansa.

 

Noituudesta kääntynyt mies, jonka todistuksen kuulin, oli varsin korkeassa asemassa noitien keskuudessa. Hän oli yksi Yhdysvaltojen 13:sta hallitsijasta. Miehen uskonnollisiin käsityksiin liittyi suoranaisesti toiminta maanalaisessa poliittisessa puolueessa, joka on levinnyt kaikkialle maailmaan, ja jonka tarkoituksena on luoda yksi yhtenäinen maailmanhallitus...

   Olen tarkistanut todistuksen antaneen miehen taustan ja toiminnan, ja toistaiseksi kaikki seikat ovat todistaneet sen, että hän on ollut yhteydessä noituuteen ja illuminaatteihin (maailmanhallitusta ajavaan poliittiseen puolueeseen). Mies on jatkuvassa hengenvaarassa entisten kulttitovereidensa koston tähden, mutta siitä huolimatta hän haluaa herättää uinuvat seurakunnat valvomaan.

   Hän on paljastanut tiettyjä suunnitelmia, jotka tuntuisivat liioittelulta, ellei illuminaattien toiminnasta ja vaikutusvallasta olisi tietoja. Tuohon ryhmään kuuluu vaikutusvaltaisia pääomapiirejä ja se kykenee toteuttamaan suunnitelmansa. (25)

  

Entä henkimaailman viestit maailman yhdentymisestä? Kun tässä on käsitelty Alice Baileyn kirjaa "Education in the new age", jonka Bailey sai jo vuonna 1945 henkiolento Djwhal Khulilta, viitataan siinäkin maailmanhallitukseen ja maailmankansalaisuuteen. Tämän henkiolennon opetukset ovat yhteneväisiä illuminaattijärjestön päämäärien  kanssa.

 

Tarvitsemme... poliittisen synteesin maailmanliittovaltion ja... maailman aivojen välillä... Tarvitsemme myös planetaarisen elämänmuodon, planetaarisen etiikan ja planetaarisen asenteen saadaksemme aikaan sen voimakkaan suuntauksen, jota edellytetään edessä olevaan suureen tehtävään.

   Kun nuoret ovat sivistyneitä, kultivoituja ja vastaanottavaisia maailmankansalaisuudelle, meillä tulee olemaan maailma, jossa ihmiset ovat tietoisuuteen heränneitä ja luovia ja heillä on todellinen ymmärrys arvoista...

   Maailmankansalaisuuden... tulee olla päämäärä, jota kohti kaikki valaistuneet kaikkialla pyrkivät ja sen tulee olla hengellisen ihmisen tuntomerkki. (26)

 

Kun edellä todettiin, että henkimaailman tavoite on maailman yhdentyminen, on mielenkiintoista todeta, että myös ns. humanoidit, joihin useat new age- ihmiset uskovat olevansa yhteydessä, välittävät samaa sanomaa maailman yhdentymisestä, maailmanhallituksesta ja yhdestä johtajasta. (Nämä olennot ovat opettaneet myös hindulaisuuden perusoppia eli jälleensyntymistä, joten ne tuntuvat olevan hyvin perillä maan uskomusjärjestelmistä) Ufojen ja meedioiden viesteissä esiintyvät toistuvasti nämä aiheet, joten näyttää siltä, että henkimaailmalla on kiire saada aikaan oma valtakuntansa ja oma suunnitelmansa ihmiskunnan suhteen.

   Yksi esimerkki on Rauni-Leena Luukanen-Kilden kirjasta Universumin lapsi (s. 206). Se on saatu automaattikirjoituksella ja siinä kerrotaan yhdestä järjestelmästä, maailmanhallituksesta ja miten YK toimii siinä hyvänä pohjamallina. Toisessa lainauksessa hän itse kertoo Apu-lehden haastattelussa (36 / 1991, s. 64), miten humanoidit haluavat yhdistää maailman.

 

"Jonain päivänä olemme kaikki yhden järjestelmän piirissä, maapallon maailmanhallituksessa. YK näyttää siinä jo tietä. Sen rooli on vahvistumassa, mutta se on vielä liian heikko ottamaan vastuuta koko planeetan kehityksestä. Tulevaisuudessa on toisin. Kun yhteys avaruuden muihin kansoihin tulee jokapäiväiseksi, tulee myös maapallon yhteisen hallituksen muodostuminen välttämättömyydeksi. YK toimii siinä hyvänä pohjamallina."

 

"Uuden maailman täyttää universaalinen uskonto, jonka nimi on rakkaus. Muut uskonnot kukistuvat samoin kuin poliittiset järjestelmät, sillä humanoidit haluavat yhdistää maailman."

 

Kolmas Rauni-Leena Luukasen kommentti on Ultra-lehdessä 7-8/1991 olleessa haastattelussa. Kun häneltä kysyttiin, "mitä mieltä avaruusolennot ovat Euroopan yhdentymisestä", hän vastasi mm. että, humanoidien tavoite on rajojen poistuminen ja että tulisi vain yksi johtaja tälle planeetalle:

 

"Mielenkiintoinen kysymys, sillä Belgian ilmavoimien komentaja esitti kysymyksen, miksi juuri Belgiassa on viimeisten 18 kuukauden aikana ollut yhteensä yli 10 000 ufohavaintoa. Hänellä ei ollut siihen vastausta, mutta minä tiesin heti: 'Siksi, että Brysselistä tulee Euroopan pääkaupunki. Toisin sanoen osa maapalloa nyt yhtyy. Hehän pyrkivät nimenomaan siihen, että planeettamme kaikki kansat yhdentyisivät, rajat poistuisivat ja meille tulisi vain yksi johtaja tälle planeetalle. Tämä on alku siihen suuntaan." (Raamattu kutsuu ufologien odottamaa "yhtä johtajaa" nimellä antikristus. - S.T.:n kommentti). (27)

 

Edellä tuotiin esille muutamia lainauksia liittyen ajatukseen maailmankansalaisuudesta, maailmanhallituksesta ja yhdestä johtajasta. Nämä ajatukset tulevat esiin illuminaattijärjestön tavoitteissa, Alice Baileyn kirjassa sekä ufokokemusten yhteydessä. Niissä kaikissa on esitetty samantyyppinen suunnitelma maailman hallitsemiseksi. 

   Se, että tuodaan esille ajatus yhdestä maailmankansalaisuudesta ja siihen liittyvästä yhdestä maailmanhallituksesta, voi aluksi näyttää hyvältä. Tulevassa Jumalan valtakunnassakin on yhtäläisyyksiä samaan asiaan, koska Jumala hallitsee siellä eikä siellä ole eroja kansallisuuksien välillä tai muita erimielisyyksiä. Ilmestyskirjan luvut 21 ja 22 ovat osoitus tämän valtakunnan ihmeellisyydestä.

   Kuitenkin sama asia voi muodostua tragediaksi, jos valta keskittyy liikaa yhdelle joukolle tai yhdelle johtajalle ja näiden tarkoitusperät ovat pahat. Mitä enemmän valtaa jokin ryhmä tai henkilö saa, sitä suurempaa vahinkoa he voivat saada aikaan, mikäli heidän tarkoituksensa eivät ole hyvät. Eli jos persoonallinen paha on olemassa, ja se yrittää toteuttaa suunnitelmaansa maailmassa, sen on helpompi toteuttaa se, mitä pienempi ryhmä hallitsee muita. Ihanne olisi yksi henkilö, jonka kautta se onnistuu parhaiten. Muuta ei tarvita persoonallisen pahan suunnitelman toteuttamiseen.

   Nykyisen Euroopan unionin kehityksessä on samanlaiset vaarat. Kehitys on ollut sellainen, että yhä enemmän valtaa valuu kansallisvaltioilta EU:lle ja se on vaarallista. On todennäköistä, että kehitys johtaa yhä enemmän itsenäisten kansakuntien liitosta kohti liittovaltiota, jossa valta keskittyy vieläkin enemmän Brysseliin. Tällä on paljon kannatusta Brysselin poliitikkojen keskuudessa ja sen toteutuminen on mahdollista. Juuri sitä voidaan pitää vaarallisena, koska vallan keskittyminen avaa mahdollisuudet suurille väärinkäytöksille. Tätä mahdollisuutta ei kannata ohittaa kevyesti.

   Historia osoittaa myös vallan keskittymisen vaarat. Aluksi hyvältä näyttänyt kehitys on voinut mennä pahasti vikaan. Hitler, Stalin ja Mao ovat esimerkkejä viimeisen vuosisadan ajalta. Heidän aikanaan ja kauttaan kuoli kymmeniä miljoonia heidän omia kansalaisiaan. Seuraukset olivat negatiiviset, vaikka kyseessä olivat saman maan kansalaiset. Näissä yhteiskunnissa tukahdutettiin oppositio, uskonnonvapaus, vastakkaiset mielipiteet ja toteutettiin mallia, jossa vanhempien oikeuttaa kasvattaa omia lapsia rajoitettiin. (Mm. neuvostokommunisti Z.I. Lilina lausui kuuluisat sanat, joissa lapset kuuluivat valtiolle ja heidät tuli kasvattaa kommunisteiksi: "Meidän on pelastettava nämä lapset perheen inhottavasta vaikutusvallasta. Toisin sanoen meidän on kansallistettava ne. Heille on opetettava kommunismin aakkoset, jotta heistä myöhemmin tulee tosikommunisteja. Tehtävämme nyt on velvoittaa äiti antamaan lapsensa meille - valtiolle." (28) Saman toistuminen on aina mahdollista, koska elämme syntiin langenneessa maailmassa.

   Baldur von Shirach, joka toimi 1930-luvulla Hitler-jugendin johtajana, on ottanut kantaa samaan aiheeseen. Häntä haastateltiin Nürnbergin oikeudenkäyntien väliajalla Leon Goldensohnin toimesta. Hän näki, että valtiojärjestelmän tulisi estää pientä ryhmittymää saamasta valtaa käsiinsä. Vallan keskittyminen pienelle ryhmälle tai yhdelle henkilölle avaa ovet samanlaisiin väärinkäytöksiin kuin mitä tapahtui Hitlerin aikana:

 

Jälkikäteen katsoen, ja tajuten mihin me jouduimme, olen ehdottoman varma siitä, että todellisen valtiojärjestelmän on estettävä yhtä, kahtakymmentä tai kolmeakymmentä miestä saamasta käsiinsä kaikkea valtiovaltaa. Juuri valta turmelee ihmiset. Aivan niin, minusta näyttää siltä, että vallanhimo on ihmiskunnan pahin vaara ja suurin turmelija.

   Jotkut syytetyistä sanovat, että diktatuuri voi olla hyvä, jos diktaattori on hyvä. Minä sanon kuitenkin, että mies ei voi pysyä hyvänä, jos hänestä tulee diktaattori. Autoritarismi on järjestelmä, joka tuhoaa ihmisen moraalin. Jos annatte pyhimykselle valtaa, hänestä tulee Hitler tai paholainen. (29)

 

Entä mikä on Raamatun opetus tästä aiheesta? Vanhan testamentin puolella tästä aiheesta on jonkin verran mainittu. Sen mukaan, kun kansa pyysi kuningasta (Anna meille kuningas... 1 Sam 8:4-6), ei se ollut Jumalan tahto eikä hyödyksi kansakunnalle. Siinä on opetus myös nykyajalle. Valta turmelee helposti ihmisen ja täydellinen valta voi turmella täydellisesti. Myös kirkollinen valta voi tehdä samoin. Esim. paavin valta, joka hallitsi varsinkin keskiajalla, on poikkeama Jumalan tahdosta. Hajautettu valta on turvallisempi vaihtoehto yhteiskunnan kehityksen kannalta. Hyödyllistä myös on, jos hallintohenkilöillä on asiantuntemusta talous- ja muista asioista sekä pyrkimys hyvään. Sellaisessa yhteiskunnassa ihmiset voivat parhaiten.

 

- (1 Sam 12:13,16-19) Tässä on nyt kuningas, jonka te valitsitte ja jota anoitte: katso, Herra on antanut teille kuninkaan.

16. Astukaa nyt esiin ja katsokaa tätä suurta tekoa, jonka Herra tekee teidän silmienne edessä.

17. Nythän on nisunleikkuun aika; mutta minä huudan Herraa, että hän antaa ukkosenjylinän ja sateen, että ymmärtäisitte ja näkisitte, kuinka paha Herran silmissä on se, minkä olette tehneet anoessanne itsellenne kuningasta."

18. Ja Samuel huusi Herraa, ja Herra antoi ukkosenjylinän ja sateen sinä päivänä. Ja kaikki kansa pelkäsi suuresti Herraa ja Samuelia.

19. Ja kaikki kansa sanoi Samuelille: "Rukoile palvelijaisi puolesta Herraa, Jumalaasi, ettemme kuolisi; sillä me olemme tehneet kaikkien muiden syntiemme lisäksi senkin pahan, että anoimme itsellemme kuningasta".

 

Kun etsitään turvallisinta mallia yhteiskunnan kehitykselle, on hajautettu valta paras vaihtoehto, koska siinä otetaan huomioon ihmisen syntisyys. On hyödyllistä, jos lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta ovat erillisiä yksiköitä. Silloin korruptiolle ja väärinkäytöksille on vähemmän sijaa. Diktatuurivaltioissa tämä ei yleensä toteudu.

   Sveitsissä mentiin aikanaan vieläkin pidemmälle. Valtaa ei jaettu ainoastaan kolmeen haaraan, vaan lisäksi sijoitettiin jokainen instituutio eri kaupunkiin. Lisäksi valta jaettiin kansalliselle tasolle eli kantoni -tasolle (ne vastaavat osavaltioita ja maakuntia) sekä kaupunkitasolle. Tämäntapaiset mallit varjelevat liialta vallan keskittymiseltä ja suurilta väärinkäytöksiltä. Seuraava kommentti jatkaa aiheesta, osoittaen kuinka tärkeää on, että valtio ei hallitse elämän kaikkia osa-alueita. Tämä estää totalitarismin. Hajautettu malli on turvallisempi kuin vallan keskittyminen:

 

Althius puolusti yhteiskuntalohkojen autonomiaa, joka estää vallan keskittymisen valtiovallalle. Aito pluralismi syntyy erilaisten yhteiskunnallisten suhteiden organisoituessa omalakisesti. Juuri niiden välinen jännite turvaa yksilön vapauden. Yksi parhaimmista tavoista suojella yksilön oikeuksia on suojella perheiden, kirkkojen, koulujen, liikeyritysten ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien yhdistysten oikeuksia – irralliset yksilöt ovat hyvin haavoittuvia totalitaariselle kontrollille, kuten Hannah Arendt osoittaa kirjassa The Origins of Totalitarianism. Vahvat itsenäiset ryhmät rajoittavat valtion valtaa: kukin yhteiskunnallinen instituutio ottaa vastuun omasta toimintasektoristaan – valtio ei hallitse elämän kaikkia osa-alueita. (30)

 

Edellä todettiin, miten opetukset maailman yhdentymisestä ja yhdestä johtajasta ovat usein tulleet humanoidien kautta. Kun ihmiset ovat olleet tekemisissä ufojen ja näiden avaruusolentojen kanssa, ovat he saaneet välitettäväksi näitä viestejä muille.

   Mutta onko taustavoima edellisten ajatusten takana paha? Eli ovatko humanoideina esiintyvät olennot pahoja? Kysymys ei ole siitä, että ufokontaktihenkilöt tahallaan pettäisivät muita vaan että paha henkimaailma yrittää heidän kauttaan toteuttaa omia aikeitaan. Tämä mahdollisuus on hyvä ottaa huomioon, koska seuraukset ufokontaktihenkilöiden elämässä ovat poikkeuksetta negatiivisia. Vaikka humanoidit voivat alussa näyttää rakastavilta, puhua rakkaudesta ja jotkut voivat kokea jopa fyysisen parantumisen, ovat seuraukset pidemmän päälle vahingollisia ihmiselle itselleen. Sellaisen havainnon ovat tehneet monet ufotutkijat, jotka ovat tarkkailleet seurauksia ufokontaktihenkilöiden elämässä.

   Yhteisiä seurauksia sekä ufokokemusten että okkultismin alueella voivat olla harha-aistimukset, painajaiset, fyysiset vammat, mielenvikaisuus, henkiolennon valtaan joutuminen ja eräät muut seuraukset. Ne on ottanut esille John Keel, yksi tunnetuimpia UFO-asiantuntijoita, kirjassaan. Hän selostaa seurauksia UFO-kontaktihenkilöiden elämässä:

 

"Puuhastelu ufojen parissa voi olla yhtä vaarallista kuin mustan magiankin... Seurauksena voi olla vainoharhaista skitsofreniaa, demonomaniaa, jopa itsemurha." (31)

 

"Olen avuttomana katsellut, kun UFO-kontaktihenkilöt vajosivat toivottomaan persoonallisuuden rappiotilaan ja tulivat mielenvikaisiksi tai jopa tekivät itsemurhan."

 

Samasta asiasta jatkaa Bob Larson kirjassaan "UFO" (s. 81). Hän kuvaa ufokontaktihenkilöiden ongelmia ja kirjoittaa, ettei ollut tavannut yhtään henkilöä, joka olisi pitänyt ufokokemuksiaan pitemmän päälle positiivisina. Avaruusolennot eivät tarjonneet heille mielenrauhaa. Nämä kokemukset ovat aivan samanlaisia, mitä Blavatsky, Chamberlain ja useat okkultistit ovat kokeneet, kun he vuosikausia ovat olleet tekemisissä henkien kanssa:

 

"Sadoissa tutkimissani kertomuksissa ja henkilöhaastatteluissa yksikään uhri ei ole ilmaissut, että hänen kohtaamisessaan avaruusolentojen kanssa olisi ollut mitään lohdullista. Avaruusolennot eivät tarjoa mielenrauhaa. Sen sijaan psykiatrit, jotka ovat tutkineet siepattuja, kertovat useimpien kohtaamisten johtavan vakaviin traumoihin, joista seuraa ahdistavia painajaisia ja pelottavia muistitakautumia. Tämä alkuperäinen pelkoreaktio yleensä väistyy alistuneisuuden tieltä, kun ihminen alistuu siihen, että hän on välittäjä, jonka kautta yliluonnollinen tieto kulkee. Nämä ihmiset tuntevat itsensä ohjailluiksi roboteiksi, joilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin totella vielä korkeammalle kehittyneitä olentoja.

   Elleivät yhteyshenkilöt ole kokonaan olentojen vallassa, he ainakin tuntevat näiden hallitsevan heitä siinä määrin, ettei heillä ole enää minkäänlaista omaa elämää. Jokainen päätös heidän elämässään on sidoksissa korkeampiin olentoihin. Jos nämä viestintuojat todella tarkoittavat hyvää ja ovat henkisesti niin korkealla tasolla kuin he yleensä väittävät, niin miksei heidän läheisyytensä tunnu lohdullisemmalta?"

 

Vielä on syytä huomioida, ettei Alice Baileyn kirjassa esitetty ajatus maailmanliittovaltiosta ole uusi. Sekin oli eräänlaisessa muodossa toteutuneena jo entisessä Neuvostoliitossa, joka koostui useista valtioista - se oli siis lähes "maailmanliittovaltio" jo siihen aikaan. Sen seuraukset ja historia ovat hyvin tiedossa kuten myös se, miten se hajosi 1990-luvun vaihteessa. Baileyn kirja on siis vain vanhan toisintoa.

   Mistä Neuvostoliiton kommunistihallinto sai sitten ideansa? Eräs tärkeä lähde on varmasti ollut kommunistinen manifesti (1848), jossa tuotiin samoja ajatuksia esille jo vuosikymmeniä aiemmin. Siinä mainittiin kommunistien kielteisestä suhtautumisesta kotiin, uskontoon ja isänmaahan (illuminaattien ohjelmassa esiintyivät samat aatteet). Samanlaisia ajatuksia kuin mitä Marx esitti jo toistasataa vuotta sitten voimme kuulla myös nykypäivän keskustelussa. Monet ”viisaat” suhtautuvat ylimielisesti kodin, kristillisen uskon ja isänmaan merkitykseen tuoden siten esille samanlaisia ajatuksia kuin mitä Marx ja hänen kommunistiystävänsä edustivat toista sataa vuotta sitten. Nämä ihmiset ovat varmasti oikeassa varoittaessaan esim. liiallisen nationalismin vaaroista ja muukalaisvastaisuudesta, joita jokaisen kannattaa välttää. Kuitenkin globalisaatio, jossa valta keskittyy pienelle joukolle, on monin verroin vaarallisempaa. Seuraavassa lainauksessa kerrotaan lisää aiheesta:       

 

Jos esim. sanakolmikko ”koti, uskonto ja isänmaa” saa sinut naurahtamaan halveksuvasti, olet oppinut reaktiosi marxilaisesta jatkumosta. Nuo arvot – yksityisomistus, perhe, isänmaallisuus ja näitä edistävät ideologiat – ovat jo Kommunistisessa manifestissa (1848) ilmilausuttuja vihollisia. Minäkin annoin itseni jo varhain ymmärtää, että näitä asioita tulee halveksia, koska ne ovat tyhmille… Aikuistuessaan ja järkevöityessään ihminen ymmärtää, että tällainen on vain mallioppimista, isompien poikien jäljittelyä. Mutta poliittinen marxismi mahdollisti kaiken tämän järkiperäistämisen. Se antoi oikeiden ja älykkäiden aikuisten ihmisten perustelut tälle kaikelle.

   Mitä Marx ja kumppanit halusivat? Näin sen kiteytti kommunardi Gaveau vuonna 1871:

 

”Tehdä puhdasta jälkeä ja rakentaa kaikki uudelleen, se on kansainvälisen työväenliiton kannattajien tehtävä. Perustaa yhteiskunta, joka ei tunne hallitusta eikä armeijaa, ei myöskään uskontoa; joka toteuttaa kansan lainsäädännön kansan kautta, maapohjan siirtämisen yhteisomistukseen, pääoman ja tuotantovälineiden yksityisen perimysoikeuden lakkauttamisen ja lakkauttaa avioliiton poliittisena, uskonnollisena ja oikeudellisena instituutiona. Loppujen lopuksi yhteiskunta, joka lakkauttaa pysyvät sotajoukot ja kaataessaan kaikki rajat ja poistaessaan isänmaan ajatuksen, liittää koko maailman työläiset aitoon solidaarisuuteen.” (32)

 

Charles Darwin. Kun luetellaan yhteiskunnallisia vaikuttajia, otetaan yleensä ensimmäisenä esiin poliitikot ja kansojen johtajat. Siinä on tietysti järkeä, mutta yhtä oleellisia ovat ihmisten maailmankuvaan vaikuttaneet henkilöt. Sillä kukaan poliitikko tai muu henkilö ei elä tyhjiössä, vaan saa jatkuvasti vaikutteita ympäriltään. Toisia vaikutteita hän omaksuu ja toisia hylkää, ja niistä muodostuu hänen maailmankuvansa.

   Yksi tärkeimmistä henkilöistä ihmisten maailmankuvan muodostuksessa on varmasti ollut Darwin. Hänen evoluutioteoriansa aiheutti mullistuksen filosofiassa, psykologiassa, biologiassa ja politiikassa. Se vaikutti voimakkaasti moniin tunnettuihin henkilöihin:

 

• Nietzsche oli teologian ylioppilas, mutta kun hän luki Darwinin kirjan Lajien synty, keskeytti hän opintonsa.

• Chamberlain, jota kansallissosialistit pitivät henkisenä isänään, perusti rotuteoriansa Darwinin opetuksiin.

• Neuvostoliiton johtaja Josef Stalin oli yksi niistä, joihin Darwinin teos Lajien synty vaikutti. Stalinin elämänkerrassa, jonka on kirjoittanut Stalinin hyvä ystävä E. Yaroslavsky, kerrotaan, kuinka uskonnollisen kasvatuksen saanut ja teologiaa opiskellut Stalin tulee ateistiksi luettuaan Darwinin teoksen. Se tapahtui 13-vuotiaana. Sen jälkeen hän alkoi käännyttää ystäviäänkin ”uuteen uskoon” lainaamalla heille Darwinin kirjoja.

• Marx ja Engels uskoivat molemmat Jumalaan ja Kristukseen nuorina, mutta luopuivat uskostaan ja uskoivat myöhemmin Darwinin opetuksiin. Luettuaan Lajien synnyn Marx kirjoitti Friedrich Engelsille: ”Tämä on se kirja, joka tarjoaa luonnontieteellisen perustan meidän näkemyksillemme.” Vallankumoukselliselle ystävälleen Lassallelle hän kirjoitti riemuissaan, että Jumalalle oli nyt luonnontieteiden kautta vihdoin annettu ”kuolinisku” ja jatkoi: ”Darwinin kirja on hyvin tärkeä ja tarjoaa minulle perustan luokkataistelulle.”  (33)

 

Darwinin vaikutusta ei siis voi väheksyä. Hänen kirjansa vaikutti monen tunnetun johtajan ja tavallisten ihmisten ajatteluun 1800-luvulta alkaen tähän päivään saakka. Hän on yksi eniten ihmisten maailmankuvaan vaikuttaneista henkilöistä.

   Mikä voima sitten oli Darwinin ajatusten takana? Tätä asiaa ei tietenkään pohdita sekularistisissa piireissä, joissa ei tunnusteta yliluonnollisten voimien eikä Jumalan olemassaoloa. Sen sijaan tässä otetaan se mahdollisuus huomioon, että Darwin oli todellisuudessa pahojen voimien pettämä. Sen perusteena voidaan käyttää kahta asiaa, joita seuraavassa tutkimme:

 

Darwinin teorian yhteiskunnallinen vaikutus. Edellä kerrottiin, miten kristillisestä uskosta luovuttiin ennen Toista maailmansotaa. Esim. Saksassa esiintyi joukko liberaaliteologeja ja raamattukriitikkoja, jotka vaikuttivat kristillisen uskon merkityksen vähenemiseen. Nämä intellektuellit opettivat oppejaan yliopistoissa ja kirjoittivat kirjoja, jotka tuhosivat useiden uskon. Sellainen kehitys oli vallinnut Saksassa yli vuosisadan ajan.

   Entä Darwinin teoria? Se vaikutti myös kristinuskon merkityksen vähenemiseen. Tämä teoria aiheutti mullistuksen ihmisten ajattelussa. Se antoi tieteelliseltä vaikuttavan pohjan ateismille ja Jumalan hylkäämiselle, mutta myös moraalin hylkäämiselle. Moraalille ei ollut enää mitään pysyvää perustaa, koska se ei ollut yhteydessä Jumalaan. Lisäksi ajateltiin, että jos ei ole Luojaa eli Jumalaa, ei hän voi olla tuomarikaan, jolle jokainen ihminen on vastuussa teoistaan. Nämä asiat ovat sidoksissa toisiinsa.

   Mitä tulee yhteiskunnissa esiintyviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja vääryyksiin, joita tässä kirjoituksessa on käsitelty, ei evoluutioteoria itsessään johtanut näihin tekoihin. Sen sijaan tämä teoria vaikutti ihmisten maailmankuvaan niin, että he alkoivat kyseenalaistaa ihmiselämään pyhyyttä ja arvoa. Ihmiselämää ei enää pidetty laadullisesti erilaisena verrattuna muuhun luomakuntaan. Ihmisten ja eläinten välillä nähtiin olevan vain pieni aste-ero, koska ihmisten ajateltiin kehittyneen yksinkertaisista eliömuodoista vähittäisten muutosten kautta. Sen seurauksena oli vaikea vetää rajaa ihmisten ja muiden luontokappaleiden välillä. Ihmisen itsensäkin nähtiin olevan alituisen muutoksen kohteena kuten koko muu luonto. Viimeisen sadan vuoden aikana, kun on tapahtunut epäinhimillisyyksiä, on niiden taustalla juuri vääristynyt kuva ihmisestä, jossa häntä ei enää pidetty arvokkaana Jumalan kuvana vaan eläinten perillisenä. Tässä mielessä on helppo ottaa huomioon se vaihtoehto, että Darwinin teoria on pahasta lähteestä.

   Toiseksi, kun Darwinin teoria tuli hyväksytyksi ja ihmisen oletettiin periytyneen alemmista eläimistä, johti se käsitykseen tiettyjen rotujen luontaisesta paremmuudesta. Ruvettiin ajattelemaan, että jotkut rodut ovat synnynnäisesti kyvykkäämpiä, älykkäämpiä ja paremmin sopeutuneita. Ihmiset luokiteltiin arvokkaisiin ja vähemmän arvokkaisiin rodun, toimintakyvyn tai muun ominaisuuden perusteella. Tämä sosiaalidarvinismiksi nimitetty näkemys oli yleinen 1900-luvun alkupuolella. Se hyväksyttiin monissa maissa. Evoluutioteoria tarjosi siten näennäistieteellisen perustelun rasismille ja ihmisten eriarvoisuudelle. Enää ei uskottu siihen Raamatun opetukseen, että koko ihmissuku on peräisin yhdestä ainoasta pariskunnasta ja että kaikilla ihmisroduilla on sama lyhyt elinkaari. Tämä käsitys hylättiin Darwinin teorian takia.

   Hyvän kuvan siitä, miten sosiaalidarvinismiksi nimitetty näkemys, tieteellinen rasismi, oli yleinen Euroopassa mutta varsinkin Saksassa, antaa Richard Weikart. Hän kirjoitti kirjassaan From Darwin to Hitler, että vuoteen 1890 mennessä ”melkein kaikki vaikutusvaltaiset darvinistiset antropologit ja etnologit – kuten myös useimmat darvinistiset biologit ja popularisoijat – omaksuivat tieteellisen rasismin”. (34) Tämä osoittaa, miten Darwinin teoria vaikutti yhteiskuntiin negatiivisesti.

   Historioitsija H. G. Wells jatkaa samasta aiheesta. Hän kirjoitti v. 1924, miten sosiaalidarvinistinen ajattelu sekä jumalauskon ja moraalin hylkääminen pääsivät vallalle v. 1859 jälkeen, kun Darwin oli julkaissut Lajien synty -kirjansa. Lainaus osoittaa, mikä vaikutus Darwinilla oli ihmisten maailmankuvaan ja käytökseen. Ei ole samantekevää, mitä uskomme alkuperästämme:

 

Darvinismi oli viralliselle kristinuskolle äkillinen yllätys… Tämän suuren riidan välitön vaikutus… oli sangen vahingollinen. Uusi biologinen tiede ei ollut vielä aikaansaanut mitään rakentavaa, joka olisi voinut korvata vanhat siveyslait. Seurauksena oli todellinen moraalin häviäminen… Vuoden 1859 jälkeen on tapahtunut todellista uskon vähentymistä. Uskonnon todellinen kulta heitettiin monessa tapauksessa pois sen kuluneen kukkaron mukana, jossa sitä oli niin kauan säilytetty, eikä sitä saatu takaisin. Yhdeksännentoista vuosisadan lopulla vaikutusvaltaiset ja mahtavat henkilöt uskoivat valtansa perustuvan ’taisteluun olemassaolosta’, jossa voimakas ja ovela voittaa heikon ja luottavaisen. (35)

 

Pari kommenttia osoittaa vielä, miten Darwinin teoria johdatti sosiaalidarvinismiin sen aikaisessa yhteiskunnassa. Se johti näkemykseen, jossa ihmiselämän pyhyys kyseenalaistettiin. Niin ei olisi tarvinnut tapahtua, mutta koska evoluutioteoria ei tarjoa mitään moraalisia perusteita, se oli yksi mahdollinen kehityssuunta.

 

On selvää, että polku darvinismista, wagnerismista, nietzscheläisyydestä ja jopa rasismista ja antisemitismistä natsismiin ei ollut koskaan yksinkertainen ja suora. Eri tiet johtivat tietysti eri suuntiin. kuitenkin, kaikesta mutkikkuudestaan huolimatta yksi tie itse asiassa johti Auschwitziin. Olivatpa päämäärähakuisen ajattelun vaarat kuinka suuria tahansa, näiden vaarojen ei tulisi heikentää päättäväisyyttämme ymmärtää niitä prosesseja ja vaikutteita, jotka ainakin yhdessä tapauksessa johtivat tähän päämäärään. Uskon, että monimutkaisuuden pelko on huono syy luopua kulttuurihistorian tutkimuksesta. (36)

 

Vaikka meidän tulisi varoa kuvaamasta Darwinia ihmisenä, joka on vastuussa maallistuneen aikakauden alkamisesta, meidän tulisi yhtä lailla varoa aliarvioimasta kehitysopillisen ajattelun tärkeyttä ihmiselämän pyhyyden kyseenalaistamisessa. (37)

 

Yksi syy pitää Darwinin teoriaa pahasta lähteestä olevana oli siis se, että teoriasta oli negatiivisia yhteiskunnallisia seurauksia. Se johti ihmiselämän pyhyyden kyseenalaistamiseen. Samoin se johti "tieteelliseen" rasismiin, jossa ihmisiä luokiteltiin arvokkaisiin ja vähemmän arvokkaisiin rodun, toimintakyvyn tai muun ominaisuuden perusteella. Hitlerin arjalaisajatukset tuskin olisivat saaneet niin paljoa kannatusta, ellei Darwinin teoria olisi tarjonnut tieteelliseltä vaikuttavaa pohjaa rotujen eriasteisesta kehittyneisyydestä.

   Toisena syynä sille, että Darwinin teoria on pahasta lähteestä, voidaan pitää sitä, että se vie uskon Jumalaan. Jos Jumala ei ole luonut mitään, kuten Darwinin teoria edellyttää, voidaan silloin kyseenalaistaa Jumalan koko olemassaolo. Miten Jumala voi olla olemassa, jos hän ei ole edes luonut mitään? Tämän tähden monet tunnetut ateistit kuten Richard Dawkins ovat kertoneet, että Darwinin teoriaa tarjoaa heille tieteelliseen syyn olla ateisti. He eivät etsi Jumalaa eivätkä ota iankaikkisuutta vakavasti, koska ovat varmoja Jumalan olemattomuudesta.

   Vaikka Darwinin teoriaa pidetään tieteellisenä, kuten ateistit pitävät omaa maailmankatsomustaan tieteellisenä, voidaan kuitenkin muutaman yksinkertaisen faktan kautta osoittaa tämä teoria (nimenomaan siinä muodossa, että kaikki lajit ovat peräisin samasta alkusolusta) valheelliseksi. Se johtuu seuraavista syistä:

                                                             

1. Ensinnäkin elämän alku. Tositiedettä on, että vain elämä saa aikaan elämää. Tähän sääntöön ei ole löydetty yhtäkään poikkeusta. Toisin sanoen jos ei ole Luojaa, joka on ollut ennen kaikkea, ei voi olla elämääkään. Jo aiemmin todettiin, että kuollut aine voi kokea ainoastaan muutoksia olomuotonsa suhteen lämpötilamuutosten myötä - kiinteä, neste, kaasu - mutta mitään muuta ei tapahdu. Tätä kautta ei synny elämää.

   Niinpä Darwinin teoria kaatuu tähän ensimmäiseen esteeseen. Jos ei ole elämää, ei voi olla elämän kehitystäkään, jota Darwinin teoria edellyttää. (Jotkut ovat tosin ehdottaneet, että Jumala loi ensimmäisen solun, josta kaikki lähti kehittymään, mutta miksi hän olisi tyytynyt siihen? Hän varmasti loi kaikki elämänmuodot eikä vain yhtä solua.)

 

2. Lajit valmiita. Toinen syy suhtautua kriittisesti Darwinin teoriaan ja sen asteittaiseen kehitykseen, on havainto, että nykyiset lajit ja löydetyt fossiilit ovat valmiita ja täysin kehittyneitä. Luonnossa ja fossiileissa ei havaita puoliksi kehittyneitä siipiä, käsiä, jalkoja tai aisteja, vaan ne ovat valmiissa muodossa. Evoluutioteoriassahan edellytetään, että kaikki eläimet kehittyvät jatkuvasti, ja siksi pitäisi kaikkialla nähdä puolivalmiita elimiä, mutta sitä ei havaita.

   Richard Dawkins, tunnettu ateisti, vahvistaa saman asiaan kirjassaan Jumalharha (s. 153). Hän toteaa, että jokainen laji ja jokainen lajissa oleva elin, jota on tähän mennessä tutkittu, on hyvä siinä, mitä se tekee. Tämä viittaa selvääkin selvemmin luomiseen, jossa kaikki lajit luotiin heti valmiiksi. Asteittainen kehitys, jota Darwinin teoria edellyttää, ei pidä paikkaansa, vaan kyseessä on saatanan valhe.

 

Havaintoihin perustuva tosiasia on, että jokainen laji ja jokainen jokaisessa lajissa oleva elin, jota on tähän mennessä tutkittu, on hyvä siinä, mitä se tekee. Lintujen, mehiläisten ja lepakoiden siivet ovat hyviä lentämisessä. Silmät ovat hyviä näkemisessä. Lehdet ovat hyviä yhteyttämisessä. Elämme planeetalla, jossa ympärillämme on kenties kymmenenmiljoonaa lajia, joista jokainen ilmaisee itsenäisesti vahvan harhan näennäisestä suunnittelusta. Kukin laji sopii hyvin erityiseen elämäntapaansa. (38)

 

Jotta asia tulisi selväksi, otamme muutamia aiheeseen liittyviä kommentteja, joista viimeinen on Richard Dawkinsin. Jos käytetään apuna fossiilien todistusta, ei koskaan ole tapahtunut Darwinin teorian vaatimaa asteittaista kehitystä. Havainnot sopivat yhteen sen kanssa, että lajit luotiin valmiiksi alusta alkaen. Niissä kyllä tapahtuu muuntelua perinnöllisyyden puitteissa (Darwinin kirjassa ja muussa evoluutiokirjallisuudessa on tästä esimerkkejä), mutta on valheellista pitää asteittaista kehitystä totena, kun se ei sitä ole.

 

Stephen Jay Gould: Välittävien muotojen äärimmäinen harvinaisuus fossiiliaineistossa pysyy jatkuvasti paleontologien ammattisalaisuutena. Oppikirjojamme koristavat evoluutiopuut sisältävät tosiasia-aineistoa ainoastaan haarojensa päissä ja taitekohdissa. Loppu on päättelyä, olipa se sitten kuinka järkevää tahansa, ei fossiilien todistusta - - En halua millään tavalla halventaa asteittaisen evoluutionäkemyksen potentiaalista pätevyyttä. Haluan vain huomauttaa, ettei sitä koskaan ’ole havaittu’ kallioissa… (39)

 

Niles Eldredge: Me paleontologit olemme sanoneet, että elämän historia tukee [kertomusta asteittaisista sopeutumista edistävistä muutoksista], vaikka koko ajan tiedämme, ettei se tue sitä. (40)

 

Richard Dawkins: Darwinin ajoista lähtien evoluution tutkijat ovat tienneet, että ikäjärjestykseen asetetut fossiilit eivät muodosta pienten, juuri ja juuri havaittavissa olevien muutosten sarjaa. - - Esimerkiksi 600 miljoonan vuoden takaiset kambrikauden kerrostumat ovat vanhimpia, joissa on fossiileja useimmista selkärankaisten pääjaksoista. Monet niistä ovat lisäksi jo varsin pitkälle kehittyneitä. Koska varhaisempia fossiileja ei ole, ne näyttävät ilmaantuneen näihin kerrostumiin tyhjästä… Koulukunnasta riippumatta kaikki evoluution kannattajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että tällä kohdalla fossiililöydöissä on ammottava aukko. (41)

 

Evoluutioteorian läpimurto yhteiskunnassa ja valheet

Kuten todettiin, on saatanan valhe se, että ihminen on peräisin alemmista elämänmuodoista eli ensin alkusolusta, sen jälkeen mm. kaloista ja viimeisenä apinan kaltaisista olennoista. Tässä asiassa on kysymys henkimaailmasta peräisin olevasta valheesta, koska todisteet viittaavat päinvastaiseen suuntaan eli luomiseen.

   Osoituksena siitä, miten valheella oli suuri rooli evoluutioteorian läpimurrossa, on myös Ernst Haeckelin (1834-1919) toiminta. Hän oli evoluutioteorian kansantajuistaja numero yksi - paljon suuremmassa roolissa kuin esim. Darwinin bulldoggina tunnettu Thomas H. Huxley - mutta hän käytti tietoisia valheita evoluutioteorian levittämisessä. Niitä olivat mm. seuraavat asiat:

• Tunnetuin Haeckelin väärennöksistä oli sikiökuvien vertailu, joita esim. Darwin piti teoriansa "ylivoimaisesti vahvimpana yksittäisen luokan todisteena" (näin hän kirjoitti kirjeessään Asa Graylle v. 1860). Nämä Haeckelin piirtämät kuvat ovat vuosikymmenestä toiseen koristaneet biologian kirjojen sivuja, mutta nykyään ne tiedetään väärennöksiksi. Niinpä tutkija Richardson totesi Science-lehdessä (1997,277,1435) Haeckelin vilpistä: "Näyttää siltä, että kyseessä saattaa olla biologian merkittävin väärennös." Samoin Stephen Jay Gould on kiinnittänyt huomiota Haeckelin harjoittamaan vilppiin: "Meillä on, luulen niin, oikeus olla hämmästyneitä ja häpeissämme vuosisadan kestäneestä älyttömästä kierrätyksestä, joka on johtanut näiden kuvien pysyvyyteen monissa, ellei suurimmassa osassa, nykyaikaisia oppikirjoja!" (Natural History, 3/2000, s. 42-49)

• Haeckel oli ensimmäinen, joka piirsi evoluutiopuun. Hänen piirtämänsä puu oli kuitenkin mielikuvitukseen perustuva kuten kaikki myöhemmin piirretyt puut sen jälkeen. Syy tähän on yksinkertainen: Haeckelilla ei ollut tietoa lajien polveutumissuhteista, kuten sitä ei ole nykyäänkään. Asteittaista kehitystä ja välimuotoja ei ole havaittavissa fossiileissa.

• Haeckel piirsi kuvia ensimmäisistä esi-ihmisistä, vaikkei hänellä ollut fossiiliaineistoa tukenaan. Kuvat perustuivat hänen mielikuvitukseensa siitä, millaiseksi hän kuvitteli alkuihmisen.

• Osoitus Haeckelin erehdyksestä tai vilpistä ovat myös monera-eliöt tai -alkulima, josta elämän piti alkaa. Nämä eliöt esiintyvät Haeckelin evoluutiopuun juuressa, mutta elämän kanssa niillä ei ollut tekemistä. Elämän synty oli ratkaisematta 1800-luvulla, kuten se on sitä vieläkin.

 

Entä ihmisen oletettuun kehitykseen liittyvät löydöt? Yksi suurimmista syistä evoluutioteorian hyväksymiselle ovat varmasti nämä löydöt, jotka on tiedotusvälineissä esitetty yleensä suurin otsikoin. Siksi kannattaa katsoa hiukan taaksepäin eli tutkia viittä tärkeintä löytöä vajaan sadan vuoden ajalta sen jälkeen kun Darwinin teoria julkaistiin. Nämä viisi tärkeintä löytöä olivat Neandertalin ihminen, Jaavan ihminen, Pildtownin ihminen, Nebraskan ihminen ja Raymond A. Dartin löytämä Taung-lapsi:

 

• Neandertalin ihminen löydettiin jo 1860-luvulla. Siihen liittyvät kulttuurilöydöt osoittavat, että kyseessä on todellinen ihminen. Sen aivojen koko vastaa nykyihmisen aivojen kokoa tai oli jopa suurempi kuin keskimääräisen nykyihmisen aivojen koko. Samoin kallon muoto vastaa täysin nykyihmistä ja sopii niihin vaihteluihin, joita nykyihmisessä esiintyy. Darwinin ”bulldoggi” Thomas Huxley ei myöskään pitänyt Neandertalin ihmistä kehitysopillisena esi-isänämme vaan tavallisena ihmisenä. Donald Johanson ja James Shreeve ovat kirjoittaneet kirjassaan Lucy’s Child (New York: William Morrow & Company, 1989, s. 49) Huxleyn päättelystä: "Huxley kykeni ihmiskallojen kokoelmasta valitsemaan sarjan, jossa piirteet muuttuivat asteittain keskiarvoihmisestä neandertalilaisen kalloon. Se ei siis ollut laadullisesti erilainen kuin nykypäivän Homo sapiens."

• Jaavan ihmistä - se löydettiin 1890-luvulla Eugene Duboisin toimesta - pidettiin vuosikymmenten ajan tärkeimpänä ihmisen kehitykseen liittyvänä löytönä. Tämä löytö ei kuitenkaan voinut olla ihmisen esi-isä. Vuonna 1907 lähetettiin tutkimuskunta (ainakin 17 asiantuntijaa) Jaavan alueelle, mistä Dubois oli kaivanut Jaavan ihmisensä esiin. Tutkimusmatkan tarkoitus oli vahvistaa Duboisin löydöt ja etsiä lisää Jaavan ihmisen jäänteitä, mutta siinä epäonnistuttiin. Sen sijaan tutkijat päätyivät tulokseen, että sedimentit, joista Jaavan ihminen löydettiin, olivat ainoastaan 500-600 vuotta vanhoja. Tämä osoittaa Jaavan ihmisen tosiasiassa eläneen samaan aikaan kuin nykyihmiset. Aiheesta enemmän on mm. Marvin L. Lubenowin kirjassa Myytti apinaihmisestä (Bones of Contention).

• Pildtownin ihminen on tunnettu väärennös. Se havaittiin v. 1953 eli n. 40 vuotta sen löytämisen jälkeen.

• Nebraskan ihminen on tärkeä sen takia, että sitä käytettiin todisteena suuressa ”apinaoikeudenkäynnissä” v. 1925. Tosiasiassa todisteena tästä ihmisestä oli vain yksi hammas, jonka myöhemmin todettiin kuuluvan sukupuuttoon kuolleelle sialle! Tämä tapahtui, kun löydettiin sen eläimen luuranko, josta alkuperäinen hammas oli peräisin. "Asiantuntijat" loivat siten kokonaisen ihmisrodun sian hampaasta!

• Raymond A. Dartin löytämä Taung-lapsi oli 1920-luvulla erittäin kuuluisa ja edustaa Australopithecus-luokkaa. Kuitenkaan useat fossiiliasiantuntijat eivät pidä tätä luokkaa ihmislajin edustajana, koska se selvästi on nykyisten ihmisapinoiden kaltainen, ei ihmisten.  Seuraavat kommentit kertovat lisää:

 

Australopithecus oli vain pystyssä kulkeva älykäs ihmisenmuotoinen apina, ei ihminen. Pieni aivokoppa, jossa silmien yläpuolella ja päälaella oli voimakkaat luuharjut, oli samanlainen kuin millä tahansa ihmisenmuotoisella apinalla. (42)

 

Kun ihmisen ja ihmisapinan kalloja verrataan toisiinsa, australopitekiinien kallo muistuttaa selvästi enemmän ihmisapinan kuin ihmisen kalloa. Päinvastaisen väittäminen olisi samaa kuin jos väitettäisiin, että musta on valkoista. (43)

 

Löytömme eivät jätä juuri epäilystä siitä, että - - Australopithecus ei muistuta Homo sapiensia, vaan nykyään eläviä marakatteja ja ihmisapinoita. (44)

 

Edellä käsiteltiin Ernst Haeckelin väärennöksiä ja miten ensimmäiset tärkeänä pidetyt ihmisen esi-isät olivat joko väärennöksiä (Pildtownin ihminen, Nebraskan ihminen) tai eivät voineet olla tärkeitä ihmisen kehityksen kannalta (Taung-lapsi, Jaavan ihminen ja Neandertalin ihminen). On tärkeätä kiinnittää huomiota näihin seikkoihin, koska ne vaikuttivat suuresti evoluutioteorian hyväksymiseen. Ne esiintyivät tiedotusvälineissä ja vaikuttivat ihmisten ajatteluun. Kysymys oli kuitenkin alusta alkaen joko ihmisten valheista tai saatanan valheista, joihin nämä ihmiset ja muut uskoivat. Tosiasiat viittaavat päinvastaiseen suuntaan kuin asteittainen kehitys.

 

LOPPUPUHE

 

- (Joh 1:14,17) Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

- (Room 1:25) nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

 

- (2 Kor 4:2) vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.

 

- (Gal 5:7) Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?

 

- (Ef 4:15) vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

 

- (2 Tess 2:10-12) ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

 

- (1 Tim 2:3,4) Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

 

- (2 Tim 4:3,4) Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

 

Tässä kirjoituksessa on käsitelty valheita, nimenomaan henkimaailmasta peräisin olevia valheita. Saatana ja paha henkimaailma pyrkii johdattamaan jokaisen ihmisen eroon Jumalasta ja helvettiin, ja siinä valheet näyttelevät tärkeää osaa. Kukaan ei varmastikaan ole niin tyhmä, että tahallaan kadottaa itsensä iankaikkisesti, vaan se tapahtuu valheiden takia. Ne johdattavat häntä harhaan.

   Jokainen voi kuitenkin päästä totuuden tuntemiseen ja kokea pelastuksen. Se tapahtuu Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on puhunut totuuden ja on itse tie, totuus ja elämä. Vain hänen kauttaan me voimme lähestyä Jumalaa ja saada syntimme anteeksi. Jeesus sanoi itsestään mm. seuraavat sanat:

 

- (Joh 8:31,32) Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

 

- (Joh 8:44-46) Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

45. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

46. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

  

Käänny sen tähden Jeesuksen Kristuksen puoleen ja toivota hänet tervetulleeksi omaan elämääsi, että saisit iankaikkisen elämän ja syntisi anteeksi. Hänessä on iankaikkinen elämä ja tulemalla eli kääntymällä hänen puoleensa saat lahjaksi iankaikkisen elämän. Vain oma vastahakoisuutesi voi estää sinua pelastumasta.

 

- (Joh 6:67-69) Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: "Tahdotteko tekin mennä pois?"

68. Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;

69. ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Niinpä jos olet vastaanottanut Jeesuksen elämääsi, on sinulla silloin Jumalan lapseus, iankaikkinen elämä ja olet uudestisyntynyt kuten seuraavat jakeet osoittavat. Sinulla on tämä elämä huolimatta siitä, miltä sinusta tällä hetkellä tuntuu. Älä vain perusta pelastusvarmuuttasi omiin vaihteleviin tunteisiisi, vaan Raamatun sanaan ja Jeesukseen Kristukseen, koska eihän laivan ankkuriakaan heitetä koskaan laivan sisään vaan aina sen ulkopuolelle.

                                

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. William L. Shirer: Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho, s. 119,120

2. L.H. Christian: Kylvöä ja satoa, s.123,124

3. Mainittu teoksessa The Third Reich, toimittanut Balmont ja muut, ss. 204-205, kahdesta Nietzschen teoksesta, Zur Genealogie der Moral ja Der Wille zur Macht.

4. Antero Holmila: Holokausti, tapahtumat ja tulkinnat, s. 33

5. Eero Kuparinen: Antisemitismin musta kirja, s. 143,144,153,154

6. L.H. Christian: Kylvöä ja satoa, s. 114,115

7. Risto Santala: Raamatusta taistellaan, s. 6, 7

8. Goebbelsin päiväkirja 29.121939, siteerattu teoksessa F. Taylor (toim.) The Goebbels Diaries, 1939-1941, Lontoo, Hamish Hamilton, s. 77

9. Dave Hunt: America: The Sorcerer’s New Apprentice, s. 10

10. Leo Meller: Kuudes aisti. s. 119

11. Sit. kirjasta "Jälleensyntyminen vai ruumiin ylösnousemus", Mark Albrecht, s. 123

12. K. P. Yohannan: Haaste, joka lähtee sydämestä (Revolution in World Missions), s. 130,131

13. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema, s. 190

14. Vivekananda in Swami Nikhilanda, (käännösohjelma) "Viveekananda the yogas and other works" (New York: Ramabrishna-Vivekananda center, 1953) julk., s. 530

15. Sama

16. Rajneesh "The book of secrets", osa 1, s. 399. Rajneesh selittää hengellistä viisautta Arjuna'lle Bhagavad Gita'n soturille.

17. Siteeraus Paavo Hiltusen kirjasta Matkalla utopiaan, s. 214,215

18. Alice Bailey (Djwhal Khul): Education in the new age / Siteeraukset kuitenkin kirjasta "Uhattu uusi sukupolvi", Texe Marrs, s. 17-20

19. Alice Bailey (Djwhal Khul): Education in the new age / Siteeraukset kuitenkin kirjasta "Uhattu uusi sukupolvi", Texe Marrs, s. 17-20

20. Edwin Louis Cole: Miehuuden haaste, s. 104

21. Paavo Hiltunen: Ja maa tuli täyteen väkivaltaa, s. 20, 72,73

22. David Popenoe (1996): Life without Father: Compelling New Evidence That Fatherhood and Marriage Are Indispensable for the Good of Children and Society. New York: Free Press.

23. Sara McLanahan & Gary Sandefur: Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps, s. 38

24. Margaret Mead: Some Theoretical Considerations on the Problem of Mother-Child Separation, American Journal of Orthopsychiatry, vol. 24, 1954, s. 474

25. Corrie Ten Boom: Huomispäivän kätköpaikka, s. 30,31

26. Alice Bailey (Djwhal Khul): Education in the new age / Siteeraukset kuitenkin kirjasta "Uhattu uusi sukupolvi", Texe Marrs, s. 17-20

27. Sit. kirjasta "UFO", Bob Larson, s. 233 - suomenkielinen laitos

28. H. Kent Geiger: The Family in Soviet Russia. Cambridge, Mass., 1968.

29. Leon Goldensohn: Nürnbergin haastattelut (The Nuremberg Interviews), s. 346

30. Tapio Puolimatka: Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa, s. 346

31. John R. Keel: "UFOs: operation Trojan horse", s. 220. Sit. kuitenkin kirjasta "Rajan taakse ja takaisin", Maurice Rawlings, s. 203

32. Timo Vihavainen, Marko Hamilo, Joonas Konstig: Mitä mieltä Suomessa saa olla, s. 54,55

33. G.G. Simpson: The Major Features of Evolution, s. 381

34. Richard Weikart: From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics and Racism in Germany, s. 114

35. H.G. Wells: Historian ääriviivat 1924, s. 746, 747

36. Steven Ascheim E.: In Times of Crisis: Essays on European culture, Germans and Jews, s. 111

37. Nick D. A. Kemp: ”Merciful Release” The History of the British Euthanasia Movement, s. 19

38. Richard Dawkins: Jumalharha (The God Delusion), s. 153

39. Stephen Jay Gould: The Panda’s Thumb, (1988), s. 182,183. New York: W.W. Norton & Co.

40. Niles Eldredge (1985): “Evolutionary Tempos and Modes: A Paleontological Perspective” teoksessa Godrey (toim.) What Darwin Began: Modern Darwinian and non-Darwinian Perspectives on Evolution

41. Richard Dawkins: Sokea kelloseppä, s. 240,241

42. Robert L. Lehrman: The Long Road to Man, 1961, s. 115

43. Journal of the royal college of surgeons of Edinburgh, tammikuu 1966, s. 93 - sit kirjasta: "Elämä maan päällä - kehityksen vai luomisen tulos?", Jeh. tod. s. 93,94.

44. Solly Zuckerman: Beyond the ivory tower, 1970, s. 90 - sit. kirjasta: "Elämä maan päällä - kehityksen vai luomisen tulos?", Jeh. tod. s. 94.

 

Lisää aiheesta:

Natsismi ei syntynyt yhtäkkiä tyhjästä, vaan samaan suuntaan kulkeuduttiin yli vuosisadan ajan. Sama kehitys on nykyaikanakin mahdollinen

 

Nykyajan arvoliberaalien maailmankuva ja tavoitteet ovat hyvin samanlaisia kuin varhaisilla kommunisteilla ja natseilla

 

Lue, miten ihmisoikeudet ovat vähitellen katoamassa länsimaista ja miten menemme kohti totalitaristista yhteiskuntaa

 

Lue, miten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimissä puolustetaan vääryyttä, omaa itsekästä elämäntapaa sekä lisätään varsinkin lasten kärsimystä

Tilastot osoittavat lasten pahoinvoinnin koko ajan kasvaneen. Syynä on aikuisten itsekkyys seksuaalisuuden alueella ja yhteiskunnan muuttunut moraali.

Yhteiskunnan moraali ja ihmisten maailmankuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Mikä on kristillisen uskon asema kaiken keskellä?  

 

Raamatun profetioissa viitataan viimeisiin päiviin sekä Jeesuksen tulemukseen. Lue, miten nämä profetiat ovat parhaillaan toteutumassa

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Natsismi ei syntynyt yhtäkkiä tyhjästä, vaan samaan suuntaan kulkeuduttiin yli vuosisadan ajan. Sama kehitys on nykyaikanakin mahdollinen

 

Nykyajan arvoliberaalien maailmankuva ja tavoitteet ovat hyvin samanlaisia kuin varhaisilla kommunisteilla ja natseilla

 

Lue, miten ihmisoikeudet ovat vähitellen katoamassa länsimaista ja miten menemme kohti totalitaristista yhteiskuntaa

 

Lue, miten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimissä puolustetaan vääryyttä, omaa itsekästä elämäntapaa sekä lisätään varsinkin lasten kärsimystä

Tilastot osoittavat lasten pahoinvoinnin koko ajan kasvaneen. Syynä on aikuisten itsekkyys seksuaalisuuden alueella ja yhteiskunnan muuttunut moraali.

Yhteiskunnan moraali ja ihmisten maailmankuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Mikä on kristillisen uskon asema kaiken keskellä?  

 

Raamatun profetioissa viitataan viimeisiin päiviin sekä Jeesuksen tulemukseen. Lue, miten nämä profetiat ovat parhaillaan toteutumassa