Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Wicca ja noituus

 

 

Wicca ja noituus. Mistä asioista wicca-kultti koostuu ja mikä voima siinä vaikuttaa? Wiccan jäsenet ja noidat eivät ota petoksen mahdollisuutta huomioon

 

Viimeisten vuosikymmenien aikana on tullut tunnetuksi Uuden aikakauden -liike, joka on sekoitus idän uskontoja ja yliluonnollisia asioita. Sellaiset termit kuin jälleensyntyminen, karma, kanavointi, henkiparannus, meditaatio, henkioppaat, korkeampi minä, aura ja lukuisat muut nimitykset ovat murtautuneet tietoisuuteemme sen kautta. Useimmat näistä asioista eivät kylläkään ole uusia, vaan ovat esiintyneet vuosisatojen ajan. Hindulaisuudessa monet niistä ovat olleet tunnettuja pitkän aikaa.

   Yksi suuntaus, joka on lähellä Uuden aikakauden liikettä, on myös wicca ja noituuden eri muodot. Niissä esiintyy paljon samantyyppisiä tekijöitä, mutta myös eroavaisuuksia löytyy. Aloitamme tutkiskelun wiccasta.

                                                             

Millaista wicca on? Wicca on muinaisenglantilainen sana, joka tarkoittaa noitaa. Kuitenkin sama sana käytännössä tarkoittaa tavallisesti wicca-kulttia, jossa on omat tavat ja erityispiirteet ja joista se tunnetaan. Seuraavassa listassa mainitaan sen tärkeimpiä piirteitä.

 

• Wiccan harjoittajat pitävät noituutta esikristillisenä pakanauskontona, jonka perillisiä he ovat. He ajattelevat, että wicca on vanhan noituustradition jälkeläinen ja vanhempaa kuin esim. kristillinen usko.

 

• Käsitys jumaluudesta on erilainen kuin kristillisessä uskossa. Wiccassa voi olla monenlaisia jumaluuksia ja jumalperheitä, tai sitten jotkut wiccat voivat olla myös monoteismiin, ateismiin (persoonaton elämänvoima) tai panteismiin (kaiken jumaluus) suuntautuneita.

   Yleisin traditio keskittyy kuitenkin kahden jumaluuden, jumalattaren ja jumalan ympärille. Heitä pidetään universaalisen voiman toisiaan täydentävinä puolina. Tosin jotkut ryhmät ovat keskittyneet vain suuren äitijumalattaren palvontaan.

• Käsitys kuolemanjälkeisestä elämästä vaihtelee. Monet wiccat uskovat jälleensyntymiseen jollakin tasolla, mutta he uskovat myös Kesämaahan (Summerland), jonne kaikki pääsevät rajan taakse siirryttyään. Helvettiin he eivät usko.

• Wiccassa on tunnettu ns. kolminkertaisuuden laki. Sen mukaan tekojen seuraukset palaavat ihmisille takaisin. Toiset uskovat sen tapahtuvan jälleensyntymisen muodossa, toiset jo tämän elämän aikana.

• Wiccan moraalikäsitys on seuraava: ”Tee mitä haluat, kunhan et vahingoita ketään” (An it harm none, do what you will). Periaatteessa tämä ”kultainen sääntö” on sama, mikä kautta vuosisatojen on esiintynyt suurissa uskonnoissa. Myös Jeesus sanoi (Matt 7:12): Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

• Luonnon kunnioittaminen ja yhteenkuuluvuus sen kanssa on yksi wiccan periaatteista. Wicca keskittyy luonnon kunnioittamiseen jumalattaren ja jumalan muodossa. Äiti maa -ajatus on tärkeä.

   Luonnon pitäminen pyhänä merkitsee monille wiccoille myös ekologista ja luonnonmukaista elämäntapaa, johon voi kuulua luonnonsuojelua ja poliittista toimintaa sen puolesta.

• Wicca on usein sekoitettu saatananpalvontaan ja satanismiin, mitä se ei suoranaisesti ole. Wiccanoidat voivat kyllä kantaa mukanaan pentagrammia ja käyttää sitä alttarilla rituaalien yhteydessä. He voivat myös käyttää mustia vaatteita tai rituaalien yhteydessä kaapua, mutta yleisesti he eivät usko persoonalliseen pahaan ja saatanaan, vaan jumalattareen, eri jumaluuksiin tai kaiken jumaluuteen.

• Magia ja loitsut kuuluvat wiccaan. Kyseessä on ns. valkoinen magia, jota käytetään rituaalipaikkojen pyhittämiseen sekä ongelmien ratkaisemiseen. Parantuminen on ehkä kaikkein tavallisin päämäärä. Sen sijaan magiaa ei käytetä muiden vahingoittamiseen, koska wiccassa uskotaan, että ihmisen teot palaavat hänelle itselleen takaisin.

   Magiassa voidaan lisäksi käyttää apuna meditaatiota, visualisointia ja muita keskittymismenetelmiä.

• Rituaalit ovat keskeisiä wiccassa. Ne voivat pitää sisällään seuraavantyyppisiä tekijöitä:

 

• Puhdistetaan osallistujat ja tila fyysisesti ja henkisesti

• Maagisen kehän eli pyhitetyn rituaalitilan luominen. Se on tila, jonka tarkoituksena on suojella kehän sisällä olevia pahoilta voimilta sekä koota rituaaleissa nostatettava energia.

• Jumaluuksien kutsuminen

• Rituaaliesineet kuten malja, sauvat, padat ja veitsi

• Rituaalien lopuksi puretaan maaginen kehä.

 

Miten suhtautua wiccaan? Edellä on tuotu esille joitakin wiccaan liittyviä piirteitä. Todettiin, miten tämä noituuden muoto eroaa tavallisesta saatananpalvonnasta, miten siihen kuuluvat erilaiset rituaalit, magia ja loitsut, miten siinä voi esiintyä useita jumaluuksia ja jumalattaren palvontaa sekä miten wiccat itse pitävät noituutta esikristillisenä pakanauskontona, jonka perillisiä he ovat.

   Seuraavaksi tutkitaan lisää samaa aihetta. Tarkoitus on ottaa esille joitakin wiccassa esiintyviä väitteitä, niiden paikkansapitävyyttä sekä tuoda kristillinen näkökulma samaan asiaan. Tutkiskelu aloitetaan kysymyksellä siitä, kuinka vanhaa wicca on:

 

Kuinka vanhaa wicca on? Edellä todettiin, miten wiccat viittaavat uskontoonsa usein vanhana uskontona. He ajattelevat, että wicca on vanhan noituustradition jälkeläinen ja vanhempaa kuin kristillinen usko.

   Edellinen väite ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa. Vaikka yhteisiä piirteitä voidaan havaita wiccan sekä muinaisten pakanauskontojen, shamanismin tai Afrikan poppamiesten välillä, niin on nykywiccassa tekijöitä, jotka ovat aivan uusia. Nykyisessä muodossaan, jonka kehittivät Gerald B. Gardner (1884 - 1964) ja Alex Sanders (1926 - 1988) se on ollut vain kaksi sukupolvea.

   Entä sitten se väite, että wiccanoituus on vanhempaa kuin kristillinen usko; pitääkö se paikkansa?

   Jos tätä ajatellaan siltä kannalta, että kristillinen usko on 2000 vuotta vanha, niin on totta, että noituuden ja shamanismin eri muotoja on esiintynyt sitä ennen. Sitä ei voi kiistää.

   Kuitenkin on huomattava, että aina on uskottu yhteen kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Se on ihmiskunnan alkuperäistä perintöä, koska jo paratiisissa, josta Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo, ihmiset elivät tällaisessa tilassa. Siellä lausuttiin myös ensimmäinen kristillinen profetia (1 Moos 3:15) tulevasta Vapahtajasta, joka polkee rikki käärmeen pään. Tämän on ymmärretty liittyvän Jeesukseen, joten siinä mielessä kristillinen usko on vanhaa, koska se alkoi jo paratiisista.

   Mielenkiintoista myös on, että kansojen perimätiedossa mainitaan samoista asioista. Niissä kerrotaan paratiisitilasta alkuvaiheessa, uskosta yhteen Jumalaan sekä syntiinlankeemuksesta ja vedenpaisumuksesta. Ne vahvistavat, että ihmiskunnan alkuhistoria oli monoteistinen, ei sellainen, kuin wiccassa on yritetty selittää.

 

Mihin yhteydessä? Wiccassa on ominaista, että siinä kutsutaan ja ollaan yhteydessä jumaluuksiin ja henkiin. Se tapahtuu tavallisesti mietiskelemällä, visualisoimalla ja puhumalla näille jumaluuksille. Wiccanoidat uskovat pääsevänsä yhteyteen niiden kanssa.

   Ajatus siitä, että voidaan olla yhteydessä ulkopuolella oleviin jumaluuksiin tai henkiolentoihin, ei esiinny ainoastaan wiccassa. Löydämme saman ajatuksen myös hindulaisuudesta, spiritismistä ja erilaisista uskonnollisista liikkeistä. Niissäkin ihmiset voivat ajatella olevansa yhteydessä johonkin ulkopuoliseen voimaan, jolla voi olla mitä erilaisimpia nimiä. Tavallisesti on mainittu seuraavantyyppisiä olentoja ja elementtejä. Niistä ensimmäiset neljä liittyvät wiccaan:

 

• jumalatar ja jumala

• neljä ilmansuuntaa

• maan, ilman, veden, tulen ja hengen elementit

• jumalat ja jumalattaret eri tarustoista kuten Isis, Set, Venus, Afrodite, Tor, Odin, Artemis (vrt. Apt 19)

• enkelit

• hindulaisuudessa Krishna, äitijumalatar Kali ja tuhannet muut jumaluudet

• kuolleiden ihmisten henget

• pyhimykset

• ufot ja avaruusolennot

• suuren valkoisen veljeskunnan jäsenet

• haltijat, keijut, henkiolennot

• korkeampi minä, henkioppaat

• sisäinen neuvonantaja

• eläinhenget shamanismissa

• energia

 

Mitä tulee tässä luettelossa oleviin olentoihin ja elementteihin, voimme löytää periaatteessa kolme mahdollisuutta sille, mitä ne ovat. Nämä mahdollisuudet ovat:

 

1. Totta. Edellä mainitut asiat ovat todella olemassa ja ovat sitä, mitä ihmiset ajattelevat niiden olevan.

2. Olemattomia. Mitään listassa mainituista olennoista ja asioista ei ole olemassa.

3. Valhetta. Nämä olennot ja asiat ovat todella olemassa, mutta ne ovat valehtelijoita ja muuta kuin mitä niiden uskotaan olevan.

 

Valheen mahdollisuus. Jos ajatellaan sitä mahdollisuutta (nro 3), että listassa olevat asiat ovat todellisuudessa valhetta, eivät monet ota tätä mahdollisuutta huomioon. Esim. wiccat eivät usko persoonalliseen pahaan, saatanaan. Tai sitten spiritismissä on sellainen ajatustapa, että he uskovat olevansa yhteydessä vain hyviin henkiin; pahat he torjuvat (Harry Potter -kirjoissa on sama piirre: yksi velhokoulun opetusaiheista on pahan voimilta suojautuminen.). Tämä käsitys ilmeni mm. Nicky Cruzin vanhempien elämässä, kun he harjoittivat noituutta ja spiritismiä. He eivät aluksi ottaneet valheen mahdollisuutta huomioon, mutta totuus valkeni heille heidän elämänsä loppupuolella:

 

"Isäni kuolema on merkillinen tarina, jonka kerron toisessa luvussa, mutta haluan sinun ymmärtävän, että vaikka hän harjoitti spiritismiä ja väitti olevansa ystävä ”hyvien henkien” kanssa, hän tiesi niiden olevan pahoja henkiä, jotka eivät olleet hänen todellisia liittolaisiaan.

   Sen sijaan hän oli heidän kauhistunut orjansa.

   …Häntä kunnioitettiin suuresti!

   Ja hän vakuutteli itselleen tekevänsä paljon hyvää tällä voimalla. Sairaita ihmisiä parani… vaikka isä huomasikin käyvänsä kauppaa demonien ja solmivansa liittoja pimeyden voimien kanssa. Surulliset ihmiset ilahtuivat, kun saivat jutella ”kauan sitten kuolleen puolisonsa” kanssa… vaikka äitini oli antauduttava välillä villien, pahojen henkien valtaan.

   ... Ryhtyessään harjoittamaan noituutta isäni ja äitini eivät edes uneksineet, että pahat henget käyttivät heitä hyväkseen. He luulivat aivan vilpittömästi auttavansa ihmisiä hyvien henkien avulla.

   He oppivat hirvittävän totuuden nopeasti.

   Isä oli niin syvästi henkien vallan alla, että hän vietti melkein kahdeksankymmentä vuotta ilman Kristusta. Totuus valkeni hänelle sillä hetkellä, jolloin hän otti askeleen kohti Vapahtajaa..." (1)

 

On kuitenkin hyvä huomata, että meitä voidaan pettää. Raamattu puhuu monissa paikoissa ilmavallan hallitsijasta ja pahasta henkimaailmasta, jonka ainoa tarkoitus on eksyttää ihmisiä ja saattaa heidät lopulta kadotukseen. On typeryyttä, jos menemme seuraavien jakeiden ohi kevyesti emmekä ota niitä huomioon. Sen aikaisessa yhteiskunnassa tunnettiin varmasti nämä asiat, ja siksi Raamattuun ei ole turhaan laitettu näitä opetuksia. Ne ovat meille hyödyksi, ettemme eksyisi. Meitä voidaan pettää jo siinä, jos emme ota valheen mahdollisuutta huomioon:

 

- (2 Kor 11:14) Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

 

- (2 Kor 4:3,4) Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

 

- (Ef 2:2) joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,

 

- (Ef 6:12) Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

 

- (Joh 8:44) Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

 

- (1 Piet 5:8) Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

 

Toiseksi täytyy huomata, että Jeesus ja apostolit olivat toistuvasti tekemisissä valhehenkien ja riivaajien kanssa, kun he vapauttivat ihmisiä niistä. Se ei ollut mitään haihattelua, vaan yliluonnollisen maailman todellisuus tiedostettiin ja ihmisiä autettiin vapauteen. Itämaisissa yhteiskunnissa ja monissa luonnonkansoissa on aina ymmärretty henkimaailman todellisuus, ja monet ovat eläneet henkien pelossa. Tähän tuo kuitenkin toivon Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, joka on voimallinen vapauttamaan kaikista kahleista. Siihen kuuluvat myös saastaiset henget ja kaikki valheellinen toiminta:

 

- (Matt 12:43-45) Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä.

44. Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin.' Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna.

45. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle."

 

- (Apt 5:16) Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi.

 

- ( Apt 8:6-8) Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.

7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.

8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.

 

- (Apt 16:16-18) Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.

17. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien".

18. Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä.

 

- (Mark 1:32-34) Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut,

33. ja koko kaupunki oli koolla oven edessä.

34. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.

 

Valkoinen ja musta magia. Wiccassa on opetus: ”Tee mitä haluat, kunhan et vahingoita ketään” (”An it harm none, do what you will”). Sen mukaan wiccalaiset toimivat myös magian alueella. He eivät harjoita kielteistä magiaa, koska uskovat, että magian seuraukset palautuvat kolminkertaisena sen lähettäjään. Siksi he ovat suuntautuneet lähinnä ns. valkoiseen magiaan, johon voi kuulua parantaminen, kirousten poistaminen, rakkaus- ja hedelmällisyysmagia, ennustaminen ja muut samanlaiset asiat.

   Mutta onko valkoinen magia todella valkoista magiaa, ja ovatko sen harjoittajat yhteydessä vain hyviin voimiin niin kuin he uskovat? Ja tekeekö magiasta hyvää se, jos siinä käytetään jopa kristillisiä symboleja (lausutaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimet, tehdään kolme ristinmerkkiä, kolme Herran rukousta…)? Katsomme tätä asiaa seuraavien kohtien valossa:

 

Raamatun maininnat noituudesta. Ensiksi on hyvä kiinnittää huomiota Raamatun jakeisiin noituudesta. Niiden mukaan ei ole eroa mustan ja valkoisen magian välillä, vaan ne johtavat meidät aina syntiin ja Jumalan valtakunnan ulkopuolelle, jos niitä harjoitamme. (Jopa roolipeleissä, joissa lausutaan loitsuja, kirouksia ja kutsutaan jumaluuksia, on sama vaara). Jotkut voivat tietysti väittää vastaan, mutta voivatko he todistaa, etteivätkö seuraavat jakeet olisi totta? Varmastikaan he eivät siihen pysty, ja siksi ne kannattaa ottaa vakavasti:

 

- (5 Moos 18:10-12) Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,

11. joka lukee loitsuja, kysyy vainaja-  tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.

12. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.

 

- (Gal 5:19-21) Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,

20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,

21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

 

- (Ilm 21:7,8) Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

Saatananpalvojien maininnat. Joskus myös paholaisenpalvojat osuvat oikeaan. He ovat ymmärtäneet, että valkoisessa ja mustassa magiassa vaikuttavat samat voimat. Ei ole väliä sillä, minkä väristä se on. Ne ovat samasta lähteestä, vaikka vaikutukset voivat näyttää erilaisilta.  

   Anton LaVey, joka toimi saatanan kirkon ylipappina ja joka vastusti valkoista magiaa, totesi seuraavasti: 

 

"Valkoisen magian seremonioihin osallistuvat seisovat viisikannan sisäpuolella suojautuakseen 'pahoilta' voimilta, joita he kutsuvat avukseen... Saatananpalvojasta tuntuu teeskentelyltä suojautua samoilta voimilta, joita kutsuu avuksi." (2)

 

Parantuminen. Kolmanneksi voidaan huomata, että paholainen voi todella parantaa, jos saa sillä sidottua ihmisiä hengellisesti. Seuraava esimerkki kertoo tällaisen tapauksen. Valitettavaa on, että kertomuksen henkilö ei ymmärtänyt kääntyä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puoleen, joka on jo voittanut paholaisen:

 

Sveitsin Toggenburgissa eräällä miehellä oli vuosikausia kukoistava luonnonparantajan ja taikojan praktiikka. Hän pystyi parantamaan sellaisiakin potilaita, joiden hoidosta lääkärit olivat luopuneet, koska olivat pitäneet heidän tapauksiaan toivottomina. Hän oli parantanut sokeutta, halvauksia, pitkälle ehtinyttä syöpää, tuberkuloosia, leukemiaa, multippeliä skleroosia, sklerodermiaa ja muita vaikeita sairauksia. Kerran tämän parantajan oma hätä tuli kuitenkin ilmi. Hän sanoi: ”Voin kyllä auttaa muita, mutta minua ei voi auttaa kukaan, ei ikimaailmassa!” Nuoruudessaan mies oli kirjoittautunut saatanan omaksi. Siitä saakka hänellä oli ollut yliluonnollinen parantamiskyky. (3)

 

Toinen tapaus on samanlainen. Siinä ihminen todella sai terveyden, mutta sen hintana oli sielun joutuminen helvettiin. Myöhemmin hän ymmärsi sanoutua irti sopimuksesta ja parantui kätten päällepanemisen kautta. Kuvauksen kertoo Corrie ten Boom:

 

Paholainen voi olla hyvä ruumiin parantaja! Jos se voi tuhota sielun parantamalla ruumiin, se on halukas antamaan tilapäisen siunauksen terveydelle!

   Noituutta ei tavata ainoastaan pakanamaissa! Luin äskettäin pienestä saksalaisesta tytöstä, joka oli alituisesti sairaana. Joku oli antanut hänelle amuletin, pienen rasian, jota hänen oli pidettävä kaulassaan. Heti hän parantui. Hänen terveytensä oli moitteeton sen jälkeen, mutta hänen sydämessään asui pimeys. Hän hymyili harvoin, ja kahdeksantoista ikäisenä hän yritti tehdä itsemurhan. Erästä evankelistaa pyydettiin auttamaan. Hän tiedusteli, oliko tyttö ehkä pitänyt jotakin amulettia. Häntä oli suostuteltava jonkin aikaa, ennen kuin hän oli halukas luovuttamaan sen evankelistalle. Ja tyttö sanoi: ”Älkää koskaan avatko sitä. Hän, joka antoi sen minulle sanoi, että olisi vaarallista tehdä niin.” Tästä varoituksesta huolimatta evankelista avasi taikakalun ja löysi pienen paperipalan, johon oli kirjoitettu: ”Minä käsken sinua, saatana, pitämään tämän ruumiin terveenä, kunnes saat sielun omaksesi ja tuomituksi helvettiin!” He tuhosivat amuletin, ja lapsi vapautui, mutta tuli heti hyvin sairaaksi. Myöhemmin hän parani kätten päällepanemisella Jeesuksen nimessä. (4)

 

Seuraukset. Perusajatus valkoisessa magiassa ja wiccassa on, että siinä ollaan yhteydessä hyviin voimiin ja aiheutetaan hyviä asioita kuten parantumista.

   Mutta kuten todettiin, ollaan sekä valkoisessa että mustassa magiassa yhteydessä samoihin voimiin. Ei ole lopulta väliä sillä, minkä väristä magia on, koska samat valheelliset voimat toimivat niissä, ja niiden tarkoitus on vain pettää meitä ja saattaa meidät eroon Jumalasta. Ihmisiä petetään, etteivät he kääntyisi kaikkivaltiaan Jumalan puoleen ja antaisi pelastaa itseänsä.

   Seuraavat Jeesuksen sanat liittyvät asiaan. Ne kertovat varkaasta, sielunvihollisesta, joka on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan elämämme, koska se vihaa jokaista ihmistä. Aluksi joku voi ehkä kokea maallisia siunauksia, mutta myöhemmässä vaiheessa hän voi joutua maksamaan siitä levottomuudella tai ainakin menettämällä sielunsa. Siksi meidän kannattaa ottaa huomioon seuraavat aiheeseen liittyvät sanat, mutta myös se, miten Jeesus lupasi antaa levon jokaiselle hänen luokseen tulevalle: 

 

- (Joh 10:10,11) Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

Magian seuraukset ovat aina negatiivisia kuten esim. ufokokemusten on todettu olevan (Bob Larson totesi kirjassaan "UFO": "Sadoissa tutkimissani kertomuksissa ja henkilöhaastatteluissa yksikään uhri ei ole ilmaissut, että hänen kohtaamisessaan avaruusolentojen kanssa olisi ollut mitään lohdullista. Avaruusolennot eivät tarjoa mielenrauhaa.”). On kyllä mahdollista, että lievä altistus näille asioille voi mennä ohi huomaamatta. Sen sijaan ihminen kokee ehkä vaikeuksia vasta sitten, kun hän yrittää kääntyä Jumalan puoleen. Hän voi silloin kokea kovia taisteluja ja kuin seinä olisi vastassa. Se on tavallista niille, jotka ovat olleet okkultismin kanssa tekemisissä tai joiden suvussa on esiintynyt sitä.

   Seuraava lainaus tuo esille joitakin okkultismin ja magian seurauksia. Siinä asioita katsotaan pidemmällä tähtäimellä eikä vain muutaman kuukauden valossa. Se on tärkeää, koska monet magian kanssa tekemisissä olevat ihmiset etsivät vain lyhytaikaisia kokemuksia aivan kuten playboy voi tehdä. He eivät ajattele iankaikkisuutta tai mihin heidän tekemänsä valinnat johtavat vuosien tai vuosikymmenien päästä. Jokaisen kannattaa pohtia asioita tällaisella pidemmällä perspektiivillä:

 

Muuan nuori nainen kertoi minulle tämän tarinan. Hänen äitinsä isoäiti oli kirjoittautunut omalla verellään saatanan omaksi. Hän oli harjoittanut mustaa magiaa ja parantanut sekä eläimiä että ihmisiä. Kuolinvuoteellaan hän oli kärsinyt hirvittäviä tuskia kuten maagikoille usein käy. Hänen tyttärensä, kertojan äiti, otti äitinsä maagiset kyvyt vastaan. Myös äidin maagiset kirjat joutuivat hänelle. Myöhemmin heidän sukulaisensa näkivät vainajan aaveen. Silti tämän tytär harjoitti edelleen magiaa. Öisin täysikuun aikana hän loitsi sairauksia. Hänellä oli myös tapana käyttää Raamatun yllä riippuvaa avainta heilurina, ja hän kykeni pysäyttämään verenvuotoja. Jos hän milloin yritti lukea Raamattua, se oli hänelle todellinen koettelemus. Vuosien mittaan hän alkoi nähdä tummia hahmoja kotonaan, ja kun hän lopulta kuoli, tunnelma oli ahdistava. Myös hänen aaveensa nähtiin. Tarina jatkui. Nuoren naisen äiti oli ottanut vastaan oman äitinsä maagiset kirjat ja tavat. Hänestäkin oli tullut tunnettu parantaja, mutta hänen kohtalonsa oli samanlainen kuin hänen edeltäjiensäkin. Tämän kauhistuttavan suksessioketjun neljäs jäsen oli tarinan kertonut nuori nainen. Hänen äitinsä oli loitsinut hänet kun hän vielä oli pikkutyttö. Pian tämän tapauksen jälkeen hänestä tuli selvänäkijä, ja hänkin oli alkanut nähdä tummia olentoja kodissaan. Hänen veljensä ja sisarensa olivat kärsineet masennuskohtauksista, ja hänellä itsellään oli ollut vakavia psyykkisiä ja hermostollisia häiriöitä, jotka olivat lopulta saaneet hänet hakemaan papin apua. (5)

 

Millainen jumala on? Edellä tuotiin esille se, millainen wiccan jumalakäsitys on. Siihen kuuluu jumalatar ja jumala, monenlaiset jumaluudet, äiti maa sekä panteismi eli luonnon pitäminen jumalallisena. Jumaluuksilla voi olla myös monenlaisia nimiä: Taivaan kuningatar, Suuri äiti, Metsän Herra, Sarvipää, Diana, Pan, Apollos, Set, Hermes, Isis, Artemis… Kuitenkaan wiccojen jumaluudet eivät ole täydellisiä, eivät edes täysin hyviä, vaan ne ovat hyvin paljon ihmisten kaltaisia, samanlaisia kuin antiikin tarustojen jumalat. Ajatellaan, että niiden kanssa voidaan olla jonkinlaisessa yhteydessä, mutta erityisen kiinnostuneita ne eivät ole ihmisistä.

 

Yhteys muihin uskontoihin. Wiccojen jumalakäsitys on sellainen, jossa on paljon yhteyksiä muihin uskontoihin. Esim. hindulaisuudessa voi esiintyä tuhansia jumaluuksia, kuten wiccassa niitä voi olla useita. Lisäksi hindulaisuudessa esiintyy oppi ihmisen ja kaiken jumaluudesta, jota myös wiccassa yleisesti opetetaan. Niiden opit ovat aivan samanlaiset näillä alueilla. Hindulaisuudesta on peräisin myös jälleensyntymisoppi, johon monet wiccat uskovat.

   Seuraavat lainaukset liittyvät kuitenkin kiinalaiseen kansanuskontoon, jossa on joitakin yhteyksiä wiccaan. Ajatus taivaan kuningattaresta on sellainen. Wiccassa se esiintyy jumalattarena ja kiinalaisessa uskonnossa se on Matsu eli Meren jumalatar. Lisäksi kiinalaisessa uskonnossa on keittiöjumala ja muita jumaluuksia. Myös animismi on yleistä:

 

Rouva Li asettelee vaatimattomat ruokauhrit talon keskushuoneen, esi-isien huoneen alttarille. Alttarin yläpuolella riippuvan taulun vasemmassa alanurkassa on Keittiöjumala, jolle uhrit on erityisesti osoitettu. Armon jumalatar, Meren jumalatar ja Maanjumala ovat myös tärkeitä taivaaseen matkaajia, mutta tänä aamuna Keittiöjumala on tärkein. Jumalien arvojärjestyksessä tämä lieden henki on alhaisin, mutta perheen tekojen kirjaajana ja poliisina sitä ei voi pitää vähäpätöisenä jumalana.

… Kuukalenterin kolmas kuukausi on Matsun kuukausi. Meren jumalatar, Taivaan kuningatar, Taivaan pyhä äiti, Taivaan keisarin jalkavaimo on palvonnan kohteena sadoissatuhansissa kodeissa ja noin neljässäsadassa temppelissä. Sadattuhannet pyhiinvaeltajat suuntaavat kulkunsa läntisen rannikon kalastuskeskukseen, Peikangin kaupunkiin, jonne Matsun syntymäpäivän suurin pai-pai keskittyy. (6)

 

Kiinalaiseen kansanuskontoon on vielä lisättävä yksi tekijä, animismi. Se ilmenee voimakkaana erityisesti Hongkongin maaseudulla. Kaikilla suurimmilla puilla, kivillä, kallioilla ja lähteillä on omat henkensä, joita palvotaan. Lisäksi uskotaan olevan suuri joukko muita hyviä ja pahoja henkiä, jotka voivat suojella ja siunata, mutta myös vahingoittaa ihmistä. Kiinalaisen käsityksen mukaan ihminen ei voi itse ohjata elämäänsä, vaan hän on monella tavalla riippuvainen näistä hengistä. Siksi niiden toimintaa on pyrittävä ohjaamaan uhreilla ja erilaisilla varotoimilla. (7)

 

Yksi vai monta jumalaa? Jos otetaan väliin Raamatun kuvaus Jumalasta, on se toisenlainen kuin mitä wiccassa esiintyy. Ero on siinä, että Raamatun mukaan on vain yksi kaikkivaltias Jumala, joka on luonut kaiken ja on erillään luomastaan. Hän ei ole osa luomakuntaa kuten hinduismissa ja panteismissä opetetaan, vaan on ero hänen ja luomakunnan välillä. Se ilmenee seuraavissa jakeissa, jotka kertovat yhdestä Jumalasta ja luomisesta:

 

- (1 Tim 1:17) Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.

 

- (Jes 45:21) Ilmoittakaa ja esiin tuokaa - neuvotelkoot keskenänsä - kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra! Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.

 

- (Jes 46:9) Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole; minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani.

 

- (1 Moos 1:1) Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

 

- (Ilm 4:11) "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut."

 

- (Ilm 10:5,6) Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti

6. ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa,

 

- (Mark 13:19) Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.

 

Toinen huomioitava asia on Jumalan persoonallisuus ja että hän on kiinnostunut meistä. Kun wiccan jumaluudet ovat lähes persoonattomia, niin kertoo Raamattu, miten kaikkivaltias Jumala on hyvän puolella pahaa vastaan ja että hän rakastaa meitä. Hän on täydellinen eikä hänessä ole mitään pimeyttä (Matt 5:48: Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on, 1 Joh 1:5: Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.), mutta ihmeellistä myös on, että hän rakastaa ihmisiä ja haluaa heidät yhteyteensä. Uusi testamentti kertoo juuri siitä, miten se voi tapahtua ja miten Jeesus tuli taivaasta, että voimme saada yhteyden Jumalaan ja syntimme anteeksi. Anna tämän toteutua elämässäsi:

 

- (1 Joh 4:9,10) Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

- (Room 5:8,10) Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

 

Tekojen seuraukset. On merkillistä, että myös wiccassa on ajatus ihmisen vastuusta. Wiccat uskovat, että ihminen on vastuussa kaikesta, mitä hän tekee, niin hyvästä kuin pahasta. Tämä opetus ilmenee erityisesti ns. kolmen säännössä, jonka mukaan ihmisen teot, sekä hyvät että pahat, palautuvat hänelle itselleen kolminkertaisena. Tässä säännössä sanotaan: ”Teitpä hyvää tai pahaa, saat kaiken takaisin kolminkertaisena.”

   Lisäksi tietysti jälleensyntymisajatus ja karma, johon monet wiccat uskovat, tuo esille saman ajatusmallin.

   Entä Raamatun opetus? Myös sen mukaan me joudumme maksamaan teoistamme. Ihminen joutuu niittämään sitä, mitä hän on kylvänyt. Kullekin maksetaan hänen tekojensa mukaan. Se tulee esille seuraavissa jakeissa ja tämä opetus ei siis perustaltaan poikkea wiccan käsityksestä tällä alueella:

 

- (Gal 6:7,8) Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

8. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää.

 

- (Ilm 20:12-15) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

Kuitenkin Raamattu puhuu paljon myös toisesta asiasta, joka on tuntematon monille. Se puhuu armosta, joka voidaan saada ansiotta. Meidän ei tarvitse ansaita pelastusta, Jumalan hyväksyntää ja pääsyä taivaaseen, vaan kaikki voidaan saada lahjaksi. Tätä mahdollisuutta ei tunneta wiccassa eikä yleensä ihmisten uskonnoissa, mutta kaikkivaltias Jumala voi tehdä sen, mikä meille on mahdotonta. Hän pystyy yhdessä hetkessä antamaan synnit anteeksi ja armonsa jokaiselle, joka sydämessään kääntyy hänen puoleensa. Se ei riipu menneisyydestämme, kuinka hyvin tai huonosti olemme eläneet, vaan kaikki perustuu Jumalan rakkauteen ja koska Jeesus on ansainnut pelastuksen puolestamme. Tämä osoitetaan seuraavissa Uuden testamentin kohdissa:

 

- (Ef 2:4,5) mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,

5. on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut.

 

- (Ef 2:8,9) Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -

9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

 

- (Apt 15:11) Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin.

 

- (Room 3:24) ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

 

- (Ilm 21:6) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

Hylkää syntisi! Kun ihminen on ollut mukana magiassa, saatananpalvonnassa, okkultismissa tai missä tahansa synnissä, niin on Jumalan kehotus meille: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle" (Matt 4:17), kuten Jeesus opetti meitä.

   Se tarkoittaa, että meidän täytyy tunnustaa ne synnit, joihin olemme langenneet, sanoutua irti paholaisen valheista sekä tietysti meidän tulee kääntyä Jumalan puoleen Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos sen teemme ja vastaanotamme Jeesuksen Kristuksen elämäämme, voimme odottaa Jumalan ihmeellisten lupausten kuuluvan meille. Aiheeseen liittyvät hyvin seuraavat jakeet, jotka Jeesus sanoi itsestään. Ota nämä jakeet vakavissasi ja usko niihin:

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Alla oleva lainaus tuo hyvin esille katumuksen merkityksen. Jumala voi antaa anteeksi kaikkein pahimmillekin syntisille, mutta jos ihminen itse ei halua luopua vääryydestään eikä etsi anteeksiantoa, ei se ole mahdollista. Hänen täytyy jo tämän elämän aikana, mieluiten heti, kääntyä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puoleen kuten kuvauksessa osoitetaan. Se kertoo huorintekijästä tuonelassa ja joka torjui Jumalan kutsun. Älä toimi samalla tavalla, vaan anna pelastaa itsesi jo tänä päivänä:

 

Jeesus sanoi:

 

Kuka tahansa tulee luokseni ja kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää minussa suunnattomasti runsaamman elämän. Mutta syntisten täytyy tehdä parannus jo eläessään maan päällä. Täällä on myöhäistä katua. Monet syntiset tahtovat tehdä mahdottoman: palvella sekä Jumalaa että saatanaa. Tai sitten he uskovat, että armon aika on rajoittamaton. He luulevat, että parannuksen tekoa voi lykätä mielensä mukaan miten pitkälle tahansa. Todella viisaat tekevät valintansa nyt, tänä päivänä, tällä hetkellä.

 

…Jeesus kääntyi, katsoi naista ja sanoi:

 

Jos olisit kuunnellut minua eläessäsi maan päällä, jos olisit tullut luokseni, katunut syntejäsi ja pyytänyt niitä anteeksi, olisin antanut sinulle anteeksi, ja sinä olisit välttänyt tämän paikan. Minun Sanani on joka kohdastaan totta, ja se ilmoittaa, että kaikkien täytyy tehdä parannus ja kääntyä synneistään jo ajassa. Kaikkien täytyy ottaa minut elämäänsä, jos haluavat välttää tämän paikan. Syntien anteeksiantamus tapahtuu minun vereni kautta. Minä olen uskollinen ja oikeudenmukainen kaikkia niitä kohtaan, jotka tulevat luokseni. Minä annan heille anteeksi. Ketään en hylkää. Ketään en heitä ulos.

 

Jeesus jatkoi lempeällä äänellä:

 

Sinulle annettiin useita tilaisuuksia, mutta sinä kovetit sydämesi, vaikka tiesit Sanani sanovan, että kaikkien syntiään katumattomien huorintekijöiden osa on tulijärvi.

 

Jeesus kääntyi minuun päin ja selitti:

 

”Tällä naisella oli syntisiä suhteita useiden miesten kanssa, ja hän aiheutti monien kotien hajoamisen. Siitä huolimatta rakastin häntä edelleen. Menin hänen luokseen, en tuomitakseni, vaan pelastaakseni. Lähetin useita palvelijoistani hänen luokseen, jotta hän katuisi pahoja tapojaan, mutta hän ei tehnyt niin. Kutsuin häntä hänen ollessaan nuori nainen, mutta hän vain jatkoi entiseen tapaan. Hän teki paljon väärää, paljon pahaa, mutta olisin antanut hänelle kaiken anteeksi, jos hän olisi tullut luokseni. Mutta hän palveli mieluummin saatanaa.

   Hän meni kirkkoonkin vain saadakseen miehiä. Hän löysi heitä ja vietteli heidät. Jos hän vain olisi tullut luokseni, vereni olisi pessyt pois hänen syntinsä. Osa hänestä halusi palvella minua, mutta Jumalaa ja saatanaa ei voi palvella samanaikaisesti. Jokaisen on tehtävä valinta näiden kahden välillä.” (8)

 

Pelastusrukous. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Nicky Cruz: Juokse henkesi edestä, s. 29, 178

2. Feorge Vandeman: "Psykisk Roulette", s. 156. Sit. kuitenkin kirjasta "Kauko-ohjattu", Ingerlise Provstgaard, s. 68

3. Kurt Koch: Onko paholainen olemassa (Between Christ and Satan), s. 61

4. Corrie ten Boom: Lyöty vihollinen (Defeated Enemies), s. 31,32

5. Kurt Koch: Onko paholainen olemassa (Between Christ and Satan), s. 62

6. Matleena Pinola: Pai-pai, s. 8, 58

7. Olavi Vuori: Hyvät henget ja pahat, s. 8

8. Mary Baxter: Jumalan ilmoitus kadotuksesta (A Divine Revelation of Hell), s. 86,39,40

 

 

Lisää aiheesta:

Saatananpalvonta, satanismi, Musta Raamattu ja black metal-musiikki kiehtovat monia, mutta ovat osa laajasta petoksesta ja valheesta ihmisiä kohtaan

 

 

On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

 

 

Meediot, kanavointi, kummitusilmiöt, automaattikirjoitus. Lue, miksi ei kannata uskoa, että voimat näiden ilmiöiden takana ovat hyviä, vaan että kyseessä on petos

 

 

Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Saatananpalvonta, satanismi, Musta Raamattu ja black metal-musiikki kiehtovat monia, mutta ovat osa laajasta petoksesta ja valheesta ihmisiä kohtaan

 

 

On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

 

 

Meediot, kanavointi, kummitusilmiöt, automaattikirjoitus. Lue, miksi ei kannata uskoa, että voimat näiden ilmiöiden takana ovat hyviä, vaan että kyseessä on petos

 

 

Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää.