Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Saatananpalvonta

 

 

Saatananpalvonta, satanismi, Musta Raamattu ja black metal-musiikki kiehtovat monia, mutta ovat osa laajasta petoksesta ja valheesta ihmisiä kohtaan

 

 

Esipuhe

 

Tulevissa kappaleissa on tarkoitus lyhyesti käsitellä saatananpalvontaa, sen eri puolia, mitä Raamattu sanoo saatanasta sekä ennen kaikkea sitä, miten ihminen voi vapautua siitä ja päästä Jumalan antamaan vapauteen. Kirjoituksessa ei puhuta kovin paljoa ”saatanan syvyyksistä” (Ilm 2:24), koska niistä on mainittu muuallakin ja koska sellainen ei yleensä edes rakenna ja johda mihinkään positiiviseen. Sen sijaan pääpaino on siinä, miten tunnistaa saatanan valheet ja löytää Jumalan suunnitelma elämäämme varten, koska hänellä on hyvä tahto meitä kohtaan (Luuk 2:14). Vapaus löytyy Raamatun mukaan totuuden tuntemisen ja Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos käännymme hänen puoleensa, on hän luvannut tehdä hyvän työnsä meissä:

 

- (Joh 8:31,32,36) Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

36. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

 

 

 

Sisällys:
1. Miksi siihen ajaudutaan
2. Raamatun mainintoja paholaisesta
3. Vapauteen kutsutut

 

 

 

1. Miksi siihen ajaudutaan?

  

Kun tutkitaan sitä, miksi saatananpalvontaan ajaudutaan, niin on löydettävissä määrättyjä syitä. Ehkä kuitenkin seuraavat syyt ovat niistä tavanomaisimpia:

 

Kaveripiiri. Kaveripiirin vaikutus saatananpalvontaan ajautumisessa on tavallinen. Kun Raamattu sanoo: ”Älkää eksykö, huono seura hyvät tavat turmelee” (1 Kor 15:33), on tosiaan mahdollista, että ihminen ajautuu moniin huonoihin tapoihin ja saatananpalvontaan muiden vaikutuksesta. Kukaan meistä ei halua näyttää mammanpojalta ja luultavasti jokainen kaipaa enemmän tai vähemmän hyväksyntää. Siksi muiden vaikutus elämäämme voi olla hyvin suuri. Kukapa mielellään toivoisi tulevansa hylätyksi muiden taholta, vaan päinvastoin jokainen haluaa hyväksyntää, arvostusta ja kunniaa muiden taholta kuten Jeesus totesi:

 

- (Joh 5:44) Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?

 

Samanlaiseen asenteeseen viittaavat myös seuraavat jakeet. Ne osoittavat, miten me voimme pitää ihmiskiitosta tärkeämpänä kuin Jumalan kunniaa, ja kaikki vain siksi, ettemme tulisi erotetuksi muiden yhteydestä tai jostain jengistä, johon saatetaan kuulua. Tämä on varmasti totta useimpien ihmisten kohdalla:

 

- (Joh 12:41-43) Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä.

42. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi.

43. Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa.

 

Yliluonnollisen kaipuu voi olla yksi syy, miksi ajaudutaan saatananpalvontaan ja salaopillisiin asioihin. Raamatun mukaan Jumala on pannut iankaikkisuuden sydämeemme (Saarn 3:11), ja jos tämä tarve ei täyty elävässä jumalasuhteessa, on mahdollista, että lähdemme etsimään sitä muualta. Spiritismi, jälleensyntymisoppi ja erilaiset uskonnot ovat tästä esimerkkejä. Me voimme kääntyä näiden asioiden puoleen, koska tunnemme sielussamme tyhjyyttä, ja koska emme ole kokeneet suhdetta Jumalaan. Me emme ymmärrä, että yliluonnollinen, rakastava Jumala, voisi olla olemassa ja siksi saatamme kääntyä tyhjien korvikkeiden puoleen sen sijaan että lähestyisimme elävää Jumalaa:

 

- (Jaak 4:8) Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.

 

Samaan asiaan viittaa seuraava lainaus. Se käsittelee sitä, miten ihmiset tyhjyydessään kääntyvät eksyttävien voimien puoleen ja lopulta ajautuvat yhä suurempaan pimeyteen:

 

”Ne, jotka vaeltavat minun yhteydessäni, kasvavat siinä voimassa, joka on minussa. Annoin kaikille ihmisille tämän kyvyn: kasvaa sekä luonnollisessa että yliluonnollisessa voimassa. Ne, jotka eivät vaella minun yhteydessäni, tuntevat sielussaan tyhjyyttä, joka janoaa tätä yliluonnollista voimaa. Ne, jotka eivät vaella minun yhteydessäni, kääntyvät paholaisen puoleen saadakseen voimaa, joka täyttäisi heidän sydämensä tyhjyyden.

   Annan voimani niille, jotka ovat riittävän viisaita ja kypsiä käyttämään sitä. Paholainen antaa voimansa niille, jotka ovat riittävän typeriä ja epäkypsiä antautuakseen sen käytettäviksi. Maan päälle on koittamassa aika, jolloin kaikkien on valittava, tahtovatko he vaeltaa minun yhteydessäni vai joutua suuremman pahuuden valtaan kuin maailmassa on vielä koskaan koettu.” (1)

 

Vallan ja voiman tavoittelu. Ehkä suurin syy saatananpalvontaan ajautumisessa on kunnianhimo sekä vallan ja voiman tavoittelu. Jos tunnemme itsemme riittämättömiksi ja voimattomiksi, voimme tuntea houkutusta hankkia tietoa ja valtaa pimeältä puolelta. Haluamme saada vallan tapahtumiin, jotka eivät ole muuten hallittavissa ja että ihmiset ihailisivat meitä. Jos emme koe tätä normaalielämässä, saatamme silloin helposti kääntyä saatanan väärennösten puoleen.

   Voiman tavoittelussa on kyse aivan samanlaisesta riippuvuudesta kuin mitä joillakuilla ihmisillä voi olla alkoholiin tai huumeisiin. Näitä aineita käytetään siksi, jotta voitaisiin kokea olo kovemmaksi ja vahvemmaksi, ja että päästäisiin eroon riittämättömyydentunteista. Yleensä, mitä voimattomammaksi ja riittämättömämmäksi ihminen tuntee olonsa, sitä syvemmälle hän todennäköisesti ajautuu kyseisille alueille:

 

Minä olin halunnut noidaksi. Kukaan ei ollut pakottanut minua noitaseuraan. Ja minä olin kovin mielelläni yksi heistä. Halusin niitä voimia, joita arvelin noidilla olevan, kaiketi siksi, että koko elämäni aikana minulla ei ollut minkäänlaista valtaa. (2)

 

Jopa Anton LaVey, saatanan kirkon ylipappina toiminut henkilö, on tuonut esille totuuden asiasta. Hän toteaa, että itsekäs himo on pääsyy, miksi noituuteen ajaudutaan:

 

Valkoiset noidat haluavat tutkia noituutta perin pohjin, mutta eivät pysty irrottautumaan poltinmerkistä, joka siihen liittyy. Sen vuoksi he kutsuvat itseään valkoisiksi noidiksi … Jokainen, joka teeskentelee olevansa kiinnostunut noituudesta muista syistä kuin saadakseen henkilökohtaista valtaa ja voimaa, on pahimmanlaatuinen tekopyhä. (3)

 

Mikä on sitten Raamatun opetus tästä asiasta, niin sanoi Jeesus hyvin selvästi, että on hyödytöntä yrittää voittaa omakseen koko maailmaa tai ihmisten ihailua ja arvostusta. Muuten kadotamme sielumme. Sen tähden, jos hänen seuraavat sanansa ovat totta, ja me kaikesta huolimatta tavoittelemme muiden arvostusta ja vain lyhytaikaisia maallisia asioita, emme varmastikaan toimi järkevästi. Olemme silloin suurimpia tyhmyreitä maailmassa:

 

- (Matt 16:26) Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

 

- (Matt 6:19-21) Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.

20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.

21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.

 

Musiikki (ja tietysti kirjallisuus, jota tässä ei sen tarkemmin käsitellä) on eräs suuri portti saatananpalvontaan. Monet ovat sanoneet, että he ovat ajautuneet siihen Black metal-musiikin kautta; eli musiikin, jossa avoimesti tuodaan esille okkulttisia aiheita, saatanan ihailua sekä kuolemaa, itsetuhoa ja pahuutta.

   Musiikin merkitys on siinä, että jos kuuntelemme sitä paljon, se varmasti vaikuttaa alitajuntaamme ja asenteisiimme aivan kuten TV ja sanomalehdet tekevät. Monet yhtyeet ovat satanistien omistamia, ja jos kuuntelemme heidän musiikkiaan, alamme hyväksyä totuutena asioita, joita ennen saatoimme pitää väärinä. Me muutumme sen kuvan kaltaiseksi, jota katselemme ja kuuntelemme (2 Kor 3:18: Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.):

 

Toinen puoli totuutta on sitten maallisen musiikin tuhoava voima. Harry, satanistien ylipappi, näytti minulle lukuisia iskelmämusiikkilevyissä olevia symboleja, jotka viestittivät sitoutumisesta saatananpalvontaan ja sen kahleissa olemisesta. Hän kertoi, että 85 prosenttia tämän päivän heavy metal- punkyhtyeistä on satanistien ”omistamia”. Muusikot ovat tajuamattaan myyneet itsensä saatananpalvonnalle siitä hyvästä, että ovat saaneet mainetta ja menestystä. Vain harvat näistä artisteista todella harjoittavat saatananpalvontaa, mutta useimmat ovat toivottoman syvällä siinä ja johdattavat toisiakin harhaan musiikkinsa jumalattomalla sanomalla. (4)

 

Mielenkiintoista myös on, että joillekin tällaisen musiikin vaikutus voi olla samanlainen kuin huumeiden ja alkoholin. Sillä kuten joku alkoholisti voi tuntea hetkellistä helpotusta ja itsevarmuutta näiden aineiden kautta, voivat jotkut kokea samaa aggressiivisen ja vihaisen musiikin kuuntelulla. Seuraavassa on erään tällaisen henkilön kertomus:

 

Samaan aikaan suhteeni tyttöystäväni kanssa meni poikki. Olin musertua masennuksesta ja toivottomuudesta. Minulla oli huono itsetunto, ja olin äärettömän pettynyt.

   Innostuimme kaveriporukassa kuuntelemaan black metallia, joka juuri siihen aikoihin oli kovassa nousussa Suomessakin. Siinä oli sitä jotakin.

   Innostuin valtavasti löytämästäni uudesta, vahvasta ja voimakkaasta musiikista ja hankin kaikkea mahdollista black metal -musiikkia käsiini. Siitä tuli voimanlähteeni. Kuuntelin rajua musiikkia ja ahmin itseeni saatanallisia sanoja. Sitä kautta tunsin itseni vahvaksi ja voimakkaaksi. (5)

 

Saatanan petos. Kun etsitään syitä siihen, miksi ihmiset ajautuvat saatananpalvontaan, on lopulta suurin syy sittenkin saatanan petos ja valhe. Raamattu sanoo, että perkele on ” valhettelija ja sen isä” (Joh 8:44), ”tämän maailman ruhtinas” (Joh 12:31) sekä ”maanpiirin villitsijä” (Ilm 12:9). Siksi mekin saatamme uskoa sen valheisiin. Sen tarkoitus on saattaa meidät eroon Jumalasta ja kadotukseen, ja siihen juuri petos on sen tärkein työväline. Sen osoittavat mm. seuraavat Raamatun paikat:

 

- (Joh 8:44) Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

 

- (2 Kor 11:14,15) Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

15. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

 

- (2 Kor 4:3,4) Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

 

- (Luuk 8:11) Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.

12. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.

 

Seuraus valheen uskomisesta on siis se, että olemme petettyjä. Itse asiassa jokainen meistä on ollut tai on tässä tilassa, jollei Jumala ole saanut avata hengellisiä silmiämme. Vasta kun tulemme Jumalan valkeuteen, voimme vähitellen vapautua paholaisen juonista. Jessie Penn-Lewis on osuvasti kuvannut tätä tilaa, jossa saatamme olla:

 

Petetty. Tämä sana on todella vastenmielinen, ja hyvin vastahakoisesti ja pahakseen pannen ihminen sallii sitä soveltaa itseensä useinkaan käsittämättä, että vielä vastenmielisempää on kiusaajan työ, jonka tarkoituksena on pitää petetty tietämättömänä totuudesta ja estää hänet vapautumasta petoksesta. Jos ihmisen pettää niin helposti se petos, joka nousee hänen omasta langenneesta luonnostaan, kuinka innokkaasti saatanan voimat haluavatkaan yhtyä tuohon samaan petokseen haluamatta vähentää sitä pisaraakaan. Ne työskentelevät innokkaasti pitääkseen ihmisen vanhan luomuksensa kahleissa, josta versoo mitä moninaisimpia itsepetoksen muotoja. Pimeyden voimien toimintatavat ovat vanhoja ja uusia. Ne on sovitettu uhrin luonteen, aseman ja olosuhteitten mukaisesti. Saatanan lähettiläät ovat täynnä vihaa, ilkeyttä ja katkeraa pahansuopuutta ihmiskuntaa ja kaikkea hyvää kohtaan eivätkä laiminlyö toteuttaa suunnitelmiaan uupumattomasti… (6)

 

Miten sitten voimme päästä totuuden tuntemiseen? Onko se mahdollista?

   Tähän on kuitenkin vastannut jo Jeesus, koska hän sanoi olevansa Totuus ja puhuvansa totuuden. Sen tähden on selvä, että jos hänen sanansa pitävät paikkansa ja ovat totta, on meidän käännyttävä hänen puoleensa, mikäli haluamme päästä asioista selville. Raamatun valossa vain hänen kauttaan meidän on mahdollista vapautua perkeleen valheista:

 

- (Joh 1:16,17) Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.

17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

- (8:45,46) Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

46. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

Pettymys kristillisyyttä ja sen edustajia kohtaan on eräs syy, miksi ihmiset ajautuvat okkultismiin. Syynä voi olla pettymys johonkin läheiseen ihmiseen tai pettymys kirkkoa ja ”ahdasmielistä uskonnollisuutta” kohtaan. Monet eivät sen tähden voi sietää lainkaan puhetta uskosta ja Jumalasta, vaan torjuvat sen jyrkästi ja kapinoivat sitä vastaan.

   Mitä sitten tulee puutteellisuuteen ihmisissä, on totta, että sitä esiintyy. On totta, että harvat ovat hyviä esimerkkejä ja vielä harvemmat voivat sanoa Paavalin sanoin: ”Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja” (1 Kor 11:1). Samoin uskonnollisuuskin voi olla sellaista, mikä ei edes lainkaan sisällä hengellistä elämää, vaan voi olla ulkokultaisuutta. Sitä vastaan taisteltiin jo alkuseurakunnan aikana ja mm. Johannes Kastaja sanoi määrätyille ihmisille:

 

- (Matt 3:7-9) Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?

8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,

9. älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

 

Mitä sitten tulee ahdasmielisyyteen, on kuitenkin erehdys ajatella, että sitä esiintyy vain tietyissä paikoissa. Päinvastoin kaikkialla siellä, missä on meitä ihmisiä, esiintyy tätä asennetta. Joskus ne, jotka väittävät olevansa siitä vapaita ja jotka kaikkein voimakkaimmin saarnaavat sitä vastaan, ovat siihen eniten sidottuja. Paavali kirjoitti tällaisesta asenteesta, joka meillä voi olla:

 

- (Room 2:1) Sentähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja.

 

Lisäksi on hyvä huomata, että mitä jotkut pitävät ahdasmielisyytenä, ei välttämättä lainkaan liity siihen. Kun on kysymys sellaisesta vaikeasta kysymyksestä kuin homoseksuaalisuus, ei käsitys siitä ole nykypäivän ihmisten keksintöä, ikään kuin he olisivat itse päättäneet siitä, vaan siitä, mitä he ovat ymmärtäneet Raamatun sanasta, joka on kirjoitettu jo lähes 2000 vuotta sitten. Monet eivät nykyään pidä tällaisia asioita vääränä, mutta Sanan valossa asia on päinvastoin, ja siitä johtuvat erilaiset mielipiteet. Meidän yhteiskunnassamme me olemme tehneet Jumalan sanan tyhjäksi, ei niinkään perinnäissääntöjen takia, kuten Jeesuksen aikana, vaan gallupkyselyjen johdosta, koska arvostamme niitä niin paljon. Ne ovat nykysukupolvelle tärkeämpi auktoriteetti kuin Jeesuksen ja apostolien sanat. Jeesus sanoi tämäntyyppisestä asenteesta, joka meillä voi olla:

 

- (Matt 15:6-9) Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.

7. Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen:

8. 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana,

9. mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'."

 

Nautinnon tavoittelu. Tässä elämässä on tyypillistä, että me etsimme onnea ja nautintoja. Niitä voivat olla sellaiset asiat kuin seksi, raha, omaisuus, harrastukset, TV:n ja urheilun seuraaminen sekä mitä moninaisimmat asiat. Voimme käyttää aikamme pelkästään niihin tai niiden tavoitteluun emmekä ymmärrä, että löytäessämme elämämme me todellisuudessa kadotamme sen:

 

- (Matt 16:25) Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

 

Yksi saatananpalvonnan erikoispiirre on myös nautintokeskeisyys, jolla yleensä tarkoitetaan seksiä sekä alkoholin- ja huumeidenkäyttöä, koska nämä asiat esiintyvät toistuvasti palvontamenoissa. Saman asian voimme nähdä myös Anton LaVeyn Saatanallisesta Raamatusta (The Satanic Bible), joiden kohdissa 1 ja 8 hän korostaa nautinnon merkitystä:

 

1. Saatana korostaa nautintoa pidättyvyyden sijasta!

 

8. Saatana korostaa kaikkia niin kutsuttuja syntejä, koska ne kaikki johtavat fyysiseen, mentaaliseen tai emotionaaliseen tyydytykseen!

 

Kuitenkin, kun on kyseessä tämä asia, on hyvä katsoa sitä tarkemmin, koska mm. LaVey sitä korostaa. Meidän on hyvä katsoa sitä Raamatun valossa sekä käytännön elämän valossa niin, että saamme siitä paremman käsityksen:

 

Jumala loi seksin. Ensinäkin on erehdys luulla, että seksi on paholaisen keksintö. Näin ei suinkaan ole, vaan Jumala loi Aadamin ja Eevan myös seksuaalisiksi olennoiksi, niin että sitä, kuten kaikkea Jumalan luomistyötä, kutsuttiin hyväksi (1 Moos 1:31). Raamatussa ei missään todeta, että seksi miehen ja vaimon välillä olisi huono asia, vaan sitä pidetään itsestäänselvyytenä ja luonnollisena asiana (1 Kor 7:1-5, Hebr 13:4, Sananl 5:18,19). Itse asiassa Paavali varoitti, että sellainen opetus, jossa kielletään naimisiin meno tai nauttimasta Jumalan luomia ruokia, olisi riivaajien ja saatanan oppeja:

 

- (1 Tim 4:1-3) Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

2. valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

3. ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.

 

Todellisuudessa monet asiat, joita eteemme tulee, ovatkin vain vääristymiä. Asia itsessään voi olla hyvä, mutta se muuttuu aivan toiseksi vääristymien kautta. Niitä voivat olla seuraavantyyppiset seikat:

 

• Täydellinen seksuaalikielteisyys sekä playboy-elämä, jossa mies rientää ”kukasta kukkaan”, ovat kumpikin vääristymiä. Toisaalta on mahdollista, että joku tavallinen kadunmies voi harrastaa seksiä puolisonsa kanssa jopa useammin kuin satojen naisten kanssa ollut playboy.

 

• Alkoholismi ja juoppous ovat vääristymiä tavallisesta alkoholin juomisesta. Viini ei itsessään ole huono asia kuten Raamattu monissa paikoin osoittaa. Sitä käytettiin jo Raamatun aikana ja nykyäänkin käytetään juomana, koska esim. maidon säilyvyys on ollut huono.

 

• Liikalihavuus ja mässäykset ovat vääristymiä syömisestä, ja niiden tiedetään olevan monien sairauksien takana.

 

Lopputulos. Kun Anton LaVey korostaa kirjassaan nautintojen merkitystä, niin hän ei ottanut kirjassaan esille seuraavia tärkeitä seikkoja. Ne ovat:

 

• Nautinto vähenee. Ensinnäkin, oli kyseessä mikä tahansa nautinto tai vastaava asia, me vähitellen totumme niihin. Oli kyseessä vaikkapa hyvä puoliso, seksi, omaisuuden saaminen tai nautintoaineet, ne vähitellen menettävät hohdokkuutensa. Siksi 40-50 –vuotias mies, joka on harrastanut seksiä yli 20 vuotta, ei koe sitä enää samanlaisena. Hän suhtautuu siihen paljon tyynemmin ja kiihkottomammin kuin nuorempana.

 

• Lopputulos. Toinen huomioitava asia on, että kun painotetaan huumeiden ja alkoholin osuutta seksin lisäksi, niin jos ne todella tuovat onnen, silloin alkoholistien ja narkomaanien pitäisi olla kaikkein onnellisimpia ihmisiä maan päällä. Kuitenkin asia taitaa olla juuri päinvastoin. Monet heistä viettävät melko kurjaa elämää.

 

• Kolmanneksi kannattaa kiinnittää huomiota iankaikkisuuteen. Monet asiat ja nautinnot ovat yhtä tyhjän kanssa verrattuna iankaikkiseen elämään, jota Jumala tarjoaa meille Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos tavoittelemme pelkästään niitä, mutta unohdamme iäisyyden, olemme tehneet varsin huonon ratkaisun. Älä sen tähden laiminlyö iankaikkisen elämän asiaa, vaan valitse se iankaikkisen kuoleman sijasta!

 

”Jos tulevina aikoina rakkautesi Minua kohtaan ei kasva, se tulee kylmenemään. Minä olen elämä. Jos et pysy Minua lähellä, tulet menettämään itsessäsi olevan elämän. Minä olen valo. Jos et pysy Minua lähellä, sydämesi pimenee.”

   … ”Maan päälle on istutettu elämää ja kuolemaa, ja elämää ja kuolemaa tullaan niittämään. Minä tulin antamaan sinulle elämän. Paha tulee antamaan kuoleman… Valitse elämä, jotta eläisit. Valitse elämä olemalla Minulle kuuliainen. Jos valitset Minut ja sinussa oleva valo on Minun totinen valoni, se tulee kirkastumaan kirkastumistaan päivittäin. Tästä tulet tietämään, että kuljet Minun valossani. Siemen, joka on kylvetty hyvään maahan, tulee aina kasvamaan ja lisääntymään: Sinut tunnetaan hedelmästäsi.” (7) 

 

 

 

 

2. Raamatun mainintoja paholaisesta?

  

Kun on kyseessä se, millainen paholainen eli saatana on, on varmastikin yksi paras lähde Raamattu. Siinä kerrotaan sen luomisesta, lankeemuksesta, pahuudesta, sen lopullisesta kohtalosta ja monista muista siihen liittyvistä seikoista niin, että me voimme saada kohtalaisen tarkan kuvauksen siitä. Katsomme joitakin tällaisia Raamatun paikkoja:

 

Se on luotu olento. Ensinnäkin paholainen on luotu olento, jolla on alkunsa jonakin määrättynä historian hetkenä. Se ei siis ole iankaikkisesti ollut olemassa eikä se ole kaikkialla läsnäoleva kuten Jumalan Henki voi olla, vaan sillä on omat määrätyt rajoituksensa. Sen sanotaan myös olleen ”sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa”, ja ilmeisesti se oli kaunein ja viisain Jumalan luoduista:

 

- (Hes 28:12,13) "Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa.

13. Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin.

 

Se oli kerubi eli eräänlainen enkeliolento ennen lankeamistaan. Kerubeista kerrotaan myös muissa Raamatun paikoissa (Mm. Hes 10:18-20: Sitten Herran kirkkaus lähti temppelin kynnykseltä ja asettui kerubien ylle. Ja lähtiessään kerubit nostivat siipensä ja kohosivat maasta minun silmäini edessä, ja pyörät samalla kuin ne; ja ne seisahtuivat Herran huoneen itäportin ovelle, ja niiden yläpuolella oli Israelin Jumalan kirkkaus. Nämä olivat samat olennot, jotka minä olin nähnyt Israelin Jumalan alla Kebar-joen varrella; ja minä tulin tietämään, että ne olivat kerubeja.)

 

- (Hes 28:12-14) "Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa.

13. Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin.

14. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit jumal'olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä.

 

Se lankesi, ja siihen liittyneet enkelit heitettiin yhdessä sen kanssa maan päälle:

 

- (Jes 14:12-15) Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!

13. Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan.

14. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'

15. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan.

 

- (Hes 28:15-17) Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys.

16. Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa, ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut, suojaava kerubi, pois säihkyväin kivien keskeltä.

17. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmänherkukseen.

 

- (Ilm 12:9) Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

 

Se kiusasi Aadamia ja Eevaa niin, että syntiinlankeemus tapahtui. Se sai heidät epäilemään Jumalan sanaa – ”Onko Jumala todella sanonut?” - mikä nytkin on sen päätarkoitus numero yksi. Se haluaa saada meidät epäilemään evankeliumia niin, ettemme uskoisi ja pelastuisi, kuten Jeesus sanoi:

 

- (1 Moos 3:1-5) Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?"

2. Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,

3. mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi'."

4. Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;

5. vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

 

- (Luuk 8:11,12) Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.

12. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.

 

Sairauksien ja riivauksien aiheuttaja. Kun paholainen oli syntiinlankeemuksen takana, ovat siitä ja pahoista hengistä alkuisin myös sairaudet (tämä ei tarkoita, että jokaiseen sairauteen liittyisi erityinen sairauden henki) ja ns. riivaustilat – asiat, jotka Jeesus tuli tekemään tyhjäksi. Raamattu osoittaa, miten Jeesus ja hänen opetuslapsensa saivat vapauttaa ihmisiä molemmista tuhoavista asioista:

 

- (Matt 8:16,17) Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;

17. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".

 

- (1 Joh 3:8) Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

 

- (Apt 8:6-8) Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.

7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.

8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.

 

- (Apt 19:11,12) Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,

12. niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.

 

Edellisen johdosta voi sitten herätä kysymys, että voiko paholainen tehdä ihmeitä ja parantaa sairaita?

   Vastaus tähän on, että kyllä voi. Se voi ottaa pois aiheuttamansa sairauden tai tehdä ihmeitä palvelijoidensa kautta. Siitä ovat osoituksena mm. faraon taikurit, tyttö jossa oli tietäjähenki (Apt 16:16-19) sekä Simon-noita (Apt 8). Kuitenkin seuraus tällaisesta parantumisesta on se, että ihminen joutuu sen takia entistä suurempiin hengellisiin siteisiin ja lopulta kadotukseen, ellei hän ajoissa ymmärrä kääntyä Jumalan puoleen. Seuraava esimerkki on eräs osoitus tästä:

 

Paholainen voi olla hyvä ruumiin parantaja! Jos se voi tuhota sielun parantamalla ruumiin, se on halukas antamaan tilapäisen siunauksen terveydelle!

   Noituutta ei tavata ainoastaan pakanamaissa! Luin äskettäin pienestä saksalaisesta tytöstä, joka oli alituisesti sairaana. Joku oli antanut hänelle amuletin, pienen rasian, jota hänen oli pidettävä kaulassaan. Heti hän parantui. Hänen terveytensä oli moitteeton sen jälkeen, mutta hänen sydämessään asui pimeys. Hän hymyili harvoin, ja kahdeksantoista ikäisenä hän yritti tehdä itsemurhan. Erästä evankelistaa pyydettiin auttamaan. Hän tiedusteli, oliko tyttö ehkä pitänyt jotakin amulettia. Häntä oli suostuteltava jonkin aikaa, ennen kuin hän oli halukas luovuttamaan sen evankelistalle. Ja tyttö sanoi: ”Älkää koskaan avatko sitä. Hän, joka antoi sen minulle sanoi, että olisi vaarallista tehdä niin.” Tästä varoituksesta huolimatta evankelista avasi taikakalun ja löysi pienen paperipalan, johon oli kirjoitettu: ”Minä käsken sinua, saatana, pitämään tämän ruumiin terveenä, kunnes saat sielun omaksesi ja tuomituksi helvettiin!” He tuhosivat amuletin, ja lapsi vapautui, mutta tuli heti hyvin sairaaksi. Myöhemmin hän parani kätten päällepanemisella Jeesuksen nimessä. (8)

 

Se on valhettelija ja sen isä kuten Jeesus ilmaisi. Tässäkin sen päätarkoitus on siinä, ettemme ”uskoisi ja pelastuisi”. Sellaiset asiat kuin kehitysoppi, uskonnollisuus ilman Jumalaa ja yleensä Jumalan tahdon vastaiset ajatukset ovat aina pohjimmiltaan siitä ja pahasta henkimaailmasta lähtöisin, vaikka ihmiset voivatkin pitää niitä omina ajatuksinaan. Näiden ns. järjen päätelmien (2 Kor 10:3,4) tarkoitus on estää meitä kääntymästä Jumalan puoleen:

 

- (Joh 8:44) Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

 

- (2 Kor 4:3,4) Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

 

- (Luuk 8:11) Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.

12. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.

 

Tässä yhteydessä on hyvä ottaa esille eräs lainaus. Se kertoo siitä, miten Jumalan antamat herätykset ja liikehdinnät murtavat valheita, joiden vallassa ihmiset saattavat olla. Näin tapahtuu aina, kun ymmärrämme asiat Jumalan valossa ja käännymme Totuuden eli Jeesuksen Kristuksen puoleen:

 

Moni lääkäri tuli niinikään kääntymykseen niissä suurissa herätyksissä, joissa olen ollut mukana. Luulisin, että heidän opintonsa tekevät heidät taipuvaisiksi epäilyyn ja jonkinlaiseen materialismiin. Mutta he ovat järkeviä, ja kun evankeliumi esitetään heille täydellisenä, he ovat yhtä helposti voitettavissa ja yhtä alttiit kääntymään kuin mitkään muut piirit tahansa. Heidän opintonsa eivät tosin yleensä ole olleet omiaan tekemään heitä yhtä kypsiksi käsittämään Jumalan siveellistä maailmanhallintoa kuin lakitieteen opiskelu, mutta silti olen havainnut heidät avoimiksi synnintunnolle, eivätkä he millään muotoa ole pelastuksen suureen kysymykseen nähden vaikeat käsitellä.

   Universalismi, unitarismi ja yleensä kaikenlaiset ihmisten peruserehdykset ovat luhistuneet näissä suurissa herätyksissä. Olen yhä uudestaan oppinut, että ihmisten täytyy vain tulla Pyhän Hengen kautta perusteellisesti vakuutetuiksi synnistään, niin he ovat heti ja ainaiseksi valmiit ilomielin luopumaan noista käsityskannoistaan. (9)

 

Murhaaja. Paholainen on murhaaja, joka on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Sen päämäärä jokaisen ihmisen kohdalla on tuhota hänet ja viedä lopulta kadotukseen. Sen antama apu ja ”siunaukset” ovat myös näennäisapua, koska sen kautta se sitoo ihmisen vain syvemmälle petokseen sekä demonisiin siteisiin.

   Mielenkiintoista ja tietysti valitettavaa on, että nämä paholaisen ominaisuudet ilmenevät sille täysin antautuneiden ihmisten elämässä. Kuten paholainen on murhaaja, varas, tuhoaja ja ensimmäinen kapinoitsija, niin ilmenee näiden ihmisten elämässä miltei välittömästi samoja asioita eli itsetuhoa, itsensä viiltelyä, murhia, kirouksia ja muita sen piirteitä. Tämä osoittaa, että Jeesuksen sanat ovat todella totta, ja että saatana vihaa jopa jokaista hänelle antautunutta ihmistä:

 

- (Joh 8:44) Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

 

- (Joh 10:10) Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

 

Se sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Raamatun mukaan Jeesus on jo voittanut paholaisen ristillä, mutta sen valtaa ei vielä ole otettu pois. Kuitenkin Raamattu osoittaa, että kun tuhatvuotinen valtakunta alkaa Jeesuksen tulon jälkeen, niin väkevä enkeli ottaa saatanan kiinni ja heittää syvyyteen tuhanneksi vuodeksi, ettei se villitsisi kansoja. Sen jälkeen se päästetään vielä vähäksi aikaa irti, kunnes kapina loppuu lyhyeen:

 

- (Ilm 20:1-3, 7-9) Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.

2. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi

3. ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.

7. Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,

8. ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.

9. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.

 

Sen lopullinen kohtalo on kadotus eli iankaikkinen tulijärvi, jonne myös kaikki ne, joiden nimet eivät ole elämänkirjassa, joutuvat. Hyvä uutinen kuitenkin on, että Jeesus tuli pelastamaan meidät tästä paikasta ja me saamme armon heti, kun käännymme hänen puoleensa. Hän otti päällensä pahat tekomme (Jes 53) ja me voimme sen tähden saada anteeksiantamuksen hänen kauttaan (Apt 13:38: …hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus)

 

- (Matt 25:41-46) Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

42. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;

43. minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'

44. Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'

45. Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'.

46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

 

- (Ilm 20:10-15) Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

11. Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.

12. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

 

 

 

3. Vapauteen kutsutut

  

Kun on kyseessä saatananpalvonta ja yleensä okkultismi, on se orjuuttava ies. Sen harjoittaminen johtaa aina demonisiin siteisiin ja levottomuuteen – sellaiseen, mitä ihminen ei entisessä, ”normaalissa”, elämässään kokenut ja mistä sai olla aivan rauhassa. Lisäksi okkultismin harjoittamisen vakavin puoli on se, että se sulkee meiltä ovet taivasten valtakuntaan. Me voimme nähdä Raamatusta, miten velhot, noidat, murhaajat ja muiden syntien harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa:

 

- (Gal 5:19-21) Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,

20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,

21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

 

- (Ilm 21:7,8) Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalan-palvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

- (Ilm 22:14,15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

Hyvä uutinen kuitenkin on, että Jeesus Kristus voi vapauttaa ihmisen kaikenlaisista siteistä ja taata pääsyn taivaaseen. Lähdemme seuraavassa tutkimaan, mitä seikkoja tähän alueeseen liittyy.

 

VAPAUS JEESUKSESSA KRISTUKSESSA

 

- (Joh 8:36) Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

 

Ensinnäkin on hyvä ymmärtää, että vain Jeesuksen kautta voidaan vapautua, koska hän tuli tekemään meidät todellisesti vapaiksi ja koska hän kukisti paholaisen ristintyönsä kautta (1 Joh 3:8: …Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.). Samoin me voimme Raamatusta nähdä, miten hänen kauttaan voimme saada iankaikkisen elämän sekä rauhan sisäiseen elämäämme. Mistään muualta emme voi saada iankaikkista elämää:

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 6:68,69) Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;

69. ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

- (Joh 20:31) mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

 

- (Matt 11:28) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

 

- (Joh 14:27) Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

 

- (Fil 4:7) ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

 

KÄÄNTYMINEN JUMALAN PUOLEEN

 

- (1 Piet 5:6) Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,

 

Toiseksi meidän on käännyttävä Jeesuksen ja tietysti Jumalan puoleen ja valittava seurata häntä. Se tarkoittaa, että meidän on luovutettava koko elämämme hänelle ja etsittävä hänen tahtoaan. Monet valitettavasti haluavat vain poispääsyn senhetkisistä vaikeuksistaan, mutta eivät todella halua luopua vääristä okkulttisista ”lahjoistaan” (voit erikseen rukoilla, että Jumala ottaisi sinulta pois kaikki tällaiset väärennöslahjat ja kaiken väärän yhteyden henkimaailmaan. Samoin voit käskeä kaikkia sen aiheuttavia henkiä poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä.) ja luopua synneistään, eli he todellisuudessa valitsevat iankaikkisen kuoleman iankaikkisen elämän sijasta.

   Kun ihminen on tosissaan sen suhteen, että hän haluaa kääntyä Jumalan puoleen ja seurata häntä, voi hän lausua seuraavanlaisen rukouksen, jossa hän sanoutuu irti paholaisesta ja pahoista hengistä sekä luovuttaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Jos sen lausuminen tuottaa vaikeuksia ja olet lähellä menettää tajuntasi, voit silloin käskeä paholaista väistymään tästä tilanteesta ja pysymään sidottuna Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tarvittaessa rukousta voi myös toistaa niin kauan, kunnes sen pystyy lausumaan aivan vaivatta:

 

"Jeesuksen Kristuksen nimeen sanoudun irti sinun vallastasi saatana ja kaikista pimeyden töistä, joissa olen ollut mukana ja joita olen harjoittanut. Samalla sanoudun irti esivanhempieni ja vanhempieni harjoittamasta noituudesta ja luovutan elämäni Jeesukselle Kristukselle, joka on nyt Herrani ja Vapahtajani!"

 

SYNTIEN TUNNUSTAMINEN

 

- (1 Joh 1:7,9) Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

Yksi avainasioista etsittäessä vapautta vääristä kahleista on syntien tunnustaminen. Kun ovet paholaiselle ja pahoille hengille on aikanaan avattu synnin tekemisen kautta, suljetaan nämä samat ovet yksinkertaisesti syntien tunnustamisen kautta; sen kautta, että koemme Jumalan mielen mukaista murhetta samoista asioista - asia on näin yksinkertainen.

   Puhdistamaton tunto ja pimeys on aina pahojen henkien tukikohta - ne työskentelevät pimeydessä - mutta jos tuomme tekemämme asiat valkeuteen, eli tunnustamme ne Jumalalle, poistamme samalla laillisen maaperän näiltä voimilta. Niillä ei ole enää oikeutta asua meissä eikä vaikuttaa meihin, vaan ne voidaan helposti karkottaa. Aina ei tähän tarvita edes erillistä käskyä, vaan ne katoavat automaattisesti, kun ihminen on tarpeeksi murtunut Jumalan edessä eli aidosti pahoillaan tekemistään asioista.

   Corrie ten Boom tuo hyvin esille syntien tunnustamisen tärkeyden. Hän toteaa, että kun ihmisille valkenee esim. 5 Moos 18:10-13:n perusteella, että he ovat rikkoneet Jumalaa vastaan, ja kun he sitten tunnustavat samat syntinsä, niin he usein välittömästi vapautuvat tämän jälkeen:

 

"Samalla tavoin kuin Elisa lähetti 'profeetanoppilaan' takaisin siihen paikkaan, missä hän oli kadottanut kirveen ja missä ihme tapahtui (2 Kun 6:5,6), minäkin käsken ihmisiä menemään takaisin siihen paikkaan, missä he syntiin syyllistyneinä ovat avanneet sydämensä pahojen henkien vaikutukselle. Pyydän Vapahtajaamme Jeesusta sulkemaan oven siellä, missä he ovat sen avanneet. Ensin on välttämätöntä saada ihmiset vakuuttuneiksi siitä, että he ovat tehneet syntiä! 5 Moos 18:10-13 osoittaa sen hyvin selvästi. Tunnustaminen on välttämätöntä, ja sen jälkeen voimme väittää puhdistumisen kallisarvoisten lupausten kuuluvan meillekin (Joh 1:7-9). Kuinka monen ihmisen näinkään vapautuvan välittömästi sen jälkeen, kun he tekivät kuuliaisesti tämän sanan mukaan!" (10)

 

Niinpä jos sinä itsekin haluat vapautua okkultismin ja muiden asioiden kahleista, on sinun tuotava nämä asiat Jumalalle, jonka ohella voit myös käskeä sielunvihollista ja pahoja henkiä poistumaan samoilta alueilta.

   Seuraavassa on joitakin tavallisimpia alueita, missä syntien tunnustaminen ja käsky voivat tapahtua.

   Siinä mainitaan tavallisimpia okkulttisia syntejä kuten spiritismi, henkiparannus ja mielen saattaminen passiiviseksi (mielen saattaminen passiiviseksi on yksi suurimpia portteja paholaiselle), mutta mukana on myös kaksi hyvin tavallista syntiä eli katkeruus ja syytökset muita kohtaan sekä itseviha - nekin on tunnustettava syntinä Jumalalle, jotta voitaisiin kokea vapaus.

   Edelleen mukana on yksi tärkeä asia, eli okkulttisista kyvyistä ja vääristä yhteyksistä henkimaailmaan, vapautuminen. Sillä väärät kyvyt ja yhteydet eivät aina katoa edes kääntymyksen yhteydessä, vaan ihmisen pitää erikseen pyytää Jumalaa ottamaan ne pois. Jos ihminen edelleen näkee henkimaailmaan toistuvasti, hänellä on ruumiistapoistumiskokemuksia tai hänen suvussaan on harjoitettu okkultismia, voi tällainen rukous olla tarpeen.

   Käskyt ja rukoukset voidaan lausua esim. seuraavilla tavoilla:

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen... Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen.... Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen tyhjentänyt mieleni ja saattanut sen passiiviseksi, koska se ei ole sinun tahtosi. Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen tyhjentänyt mieleni ja saattanut sen passiiviseksi. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta sen anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi väärät yhteyteni henkimaailmaan! Pyydän, että otat minulta nyt pois ne yliluonnolliset lahjat ja kyvyt, jotka eivät ole sinusta ja että otat minulta myös pois kaiken sellaisen yhteyden henkimaailmaan, joka ei ole sinusta. Kiitos, että puhdistat ruumiini, sieluni ja henkeni kaikesta väärästä Jeesuksen veren kautta. Jeesuksen nimessä, amen."

 

"Nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä käsken kaikkien pahojen henkien, jotka antavat minulle kyvyn olla yhteydessä henkimaailmaan, poistumaan elämästäni välittömästi, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen sekaantunut avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, pornografiaan ja muihin tämän alueen synteihin! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen sekaantunut vääriin suhteisiin ja pornografiaan, jotka eivät ole Jumalan tahto. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi katkeruuteni ja syytökseni .... kohtaan! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen ollut katkera.... kohtaan. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi itsevihani, itsemurha-ajatukseni ja itsesäälini! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle itsevihani, itsemurha-ajatukseni ja itsesäälini. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

 

VIHOLLISEN VASTUSTAMINEN. Kun on kyseessä vapautuminen, on tärkeää lausua luopumisrukoukset sekä tunnustaa niiden alueiden synnit, joissa on ollut osallisena. Tämä on tärkeää, koska todellista vapautta ei voida koskaan kokea ennen kuin ihminen haluaa koko sydämestään luopua synneistä ja vääristä sidonnaisuuksista. Jos näitä asioita ei tapahdu, voi hän jäädä jatkuvasti siteisiin.

   Yksi alue vapautumisessa on myös sielunvihollisen vastustaminen silloin, kun se on tarpeen. Tosiasia on, että sielunvihollinen ei automaattisesti väisty häiritsemästä ihmisiä, jos hänelle annetaan sijaa, vaan hän voi yhä edelleen kiusata heitä. (Myös monet kristityt voivat olla sielunvihollisen painostuksen kohteena kuten Jeesuskin, niin että painostus tapahtuu ihmisen ulkopuolelta. Toisaalta joissakin tilanteissa voi olla kysymys masennuksen hengestä, josta puhutaan Jesajan kirjassa, Jes 61:1-3. Tällainen masennus, joka on yliluonnollista perua, loppuu yleensä heti, kun masennuksen henkeä käsketään poistumaan Jeesuksen nimessä, ja kun katkeruudet ja muut synnit on sitä ennen tunnustettu. Sensijaan, jos masennuksella on joku muu, aivan tavallinen syy, se yleensä jatkuu.) Monet oireet ihmisten elämässä johtuvat juuri tavallisesta sielunvihollisen häirinnästä ja tämän hyökkäyksistä heitä kohtaan. Tällä alueella voidaan havaita mm. seuraavia oireita, joista jotkut ovat ominaisia myös väärälle voitelulle:

 

- Suuria vaikeuksia rukoilla ja lukea Raamattua. Ihminen voi tällöin kadottaa tajuntansa.

- Muistamattomuus- ja tiedottomuushetkiä.

- Vieraiden voimien läsnäoloa ja painostusta.

- Kummittelua ja yliluonnollisia ilmiöitä.

- Hallitsemattomia vihanpuuskia, seksuaalisia kuvitelmia, voimakasta pelkoa tai mikä tahansa synti ja himo, joka on yli tavanomaisen. Nämä asiat ovat lihan tekoja, mutta joskus taustalla voi olla myös vihollisen vaikutusta, joka on saanut sijaa ihmisen synnin takia.

- Harhakuvitelmat, sekavuus ja näyt tavallisia.

- Pelko- ja tuskatilat.

- Itsetuhokäyttäytymistä ja itsemurha-ajatuksia.

- Pakkomielteet, joissa ihmistä ajaa sisäinen pakko sanomaan ja tekemään asioita, jotka ovat hänen perusluonteensa vastaisia. Voi esiintyä ennen kaikkea Jumalaa herjaavia ajatuksia ja tekoja.

- Fyysiset oireet kuten päänsärky, heikkous, huimaus, raskas olo ja yleiskipu kaikkialla ruumiissa ovat tavallisia. Jotkut sairaudet kuten kaatumatauti, kuurous ja mykkyys voivat toisinaan olla vihollisen hyökkäyksiä ja johtua pahoista hengistä, vaikka samoille sairauksille voi löytyä myös jokin lääketieteellinen syy tai loukkaantuminen, jolla ei ole mitään tekemistä paholaisen kanssa.

- Äänet, jotka tavallisesti ovat syyttäviä, pilkkaavia, uhkaavia, käskevät vahingoittamaan tai nolaamaan itsensä, ovat tavallisia. Usein äänet voivat muistuttaa ihmisen omaa ajattelemista tai sisäistä puhetta ja olla myös täysin vieraita sille, mitä ihminen itse ajattelee.

- Sielunhoitotilanteissa ihminen voi kokea mielessään uhkailua, syytöksiä tai lausuntoja: "Tämä ei toimi, lähde ulos täältä, et koskaan vapaudu!" Sisäinen vastustus näissä tilanteissa on voimakasta.

 

Niinpä jos sinulla itselläsi on edellämainittuja oireita, ei sinun tule jäädä passiiviseksi tällä alueella, vaan voit vastustaa sielunvihollista Jeesuksen nimessä ja hänen verensä perustuksella. On kyllä mahdollista, että voit kokea suurta heikkoutta ja avuttomuutta kyseisessä tilanteessa, mutta sinun kannattaa pysyä lujana, koska kyse on omasta vapautumisestasi.

   Seuraavat jakeet viittaavat tähän alueeseen, vihollisen vastustamiseen Jeesuksen nimessä. Näistä jakeista ensimmäisessä (Jaak 4:7) käy lisäksi ilmi se asia, miten meidän täytyy ensin olla Jumalalle sydämestämme alamaisia, jonka jälkeen tapahtuu vasta vihollisen vastustaminen - järjestys on aina tämä:

 

- (Jaak 4:7) Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

 

- (1 Piet 5:8,9) Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

9. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

 

- (Mark 16:17) Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä

 

- (Matt 4:10) Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"

 

- (Luuk 10:17-20) Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden."

18. Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.

19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.

20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

 

- (Ilm 12:11) Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

 

Neil T. Andersonin kertoma esimerkki osoittaa käytännössä hyvin vastustamisen merkityksen. Hän kertoo siinä naisesta, joka kärsi elämässään esiintyvistä käärmeistä ja miten hän epäröi vastustaa niitä Jeesuksen nimessä. Kuitenkin, kun hän lopulta rohkeni ryhtyä tähän, käärmeet häipyivät hänen elämästään:

 

Ensimmäisiä ihmisiä, joiden kanssa olen käsitellyt hengellisiä taisteluita ja demonien toimintaa, oli Daisy, 26-vuotias 1960-luvun kukkaislapsi. Daisy oli uskossa ja hänellä oli yliopistotutkinto, mutta hänellä oli myös vakavia henkisiä ja tunne-elämän ongelmia, jotka olivat kehittyneet sen jälkeen, kun isä otti eron äidistä. Viiden vuoden aikana Daisy oli ollut kolme kertaa sairaalassa hoidettavana vainoharhaisuuden ja skitsofrenian takia. Kun hän oli käynyt noin kolme viikkoa luonani sielunhoidossa, hän lopulta sai kerättyä rohkeutta ja puhui elämässään olevista käärmeistä.

   "Mistä käärmeistä?" kysyin.

   "No kun ne matelevat päälläni yöllä, kun olen vuoteessa", hän tunnusti.

   "Mitä teet, kun käärmeet tulevat?"

   "Juoksen äidin luokse. Mutta ne tulevat aina takaisin, kun olen yksin."

   "Minäpä sanon, mitä sinun pitäisi tehdä", jatkoin. "Kun olet mennyt vuoteeseen ja käärmeet tulevat, sano ääneen: 'Jeesuksen Kristuksen nimessä käsken teitä lähtemään täältä.'"

   "En minä pysty tekemään sitä", Daisy vastusteli. "En ole tarpeeksi kypsä tai vahva."

   "Ei ole kyse sinun kypsyydestäsi; on kyse sinun asemastasi Kristuksessa. Sinulla on aivan yhtä suuri oikeus vastustaa saatanaa ja pakottaa hänet lähtemään kuin minullakin."

   Daisy vääntelehti tämän ajatuksen edessä. "No, kaipa minä voisin sen tehdä", hän huokasi ja kuulosti aivan siltä, kuin olisi juuri luvannut ottaa risiiniöljyä.

   Kun Daisy seuraavalla viikolla marssi luokseni, hän sanoi: "Käärmeet ovat hävinneet!"

   "Hienoa! Miksi et kertonut aikaisemmin?"

   "Koska pelkäsin, että tekin saisitte niitä. Nyt tajuan, että se oli vain saman valheen toinen osa.!

   Muutaman kuukauden kuluessa Daisy oli vapautunut demonien sotkuista ja oli mukana seurakuntamme lapsityössä. Jos hänen ongelmansa olisi ollut pelkästään neurologinen tai johtunut elimistön kemiallisen tasapainon heilahduksesta, käärmeiden käskeminen Jeesuksen nimessä ei olisi auttanut. Mutta Daisyn tapauksessa ongelma oli hengellinen, eivätkä viisi sairaalavuotta tai lääkehoito olleet tehonneet. (11)

 

JÄLKITAISTELU. Kun ihminen on ollut syvällä okkultismissa, on tällaisen henkilön hyvä tietää, että hän voi joutua käymään jälkitaistelua viikkoja, jopa kuukausia. Vaikka hän olisi kokenut vapautumisen, ei hän kenties saa olla rauhassa, vaan paholainen yrittää yhä edelleen ahdistaa häntä. Se on osa sitä niittämisprosessia, jota henkilö voi joutua kokemaan, koska on aikaisemmin saattanut mielensä passiiviseksi ja kun on antanut paholaiselle sijaa.

   Suuri merkitys tällä alueella on tahdon vakaalla asenteella ja vihollisen vastustamisella. Kun ihminen aktiivisesti vastustaa paholaista ja sen häirintää sekä pitää yllä tahdon vakaata asennetta, joutuvat pahan voimat ennen pitkää luovuttamaan. Ne joutuvat luovuttamaan, koska ihminen ei anna niille sijaa. Esim. Jessie Penn-Lewis on hyvin todennut kirjassaan "Pyhien sota" (s. 83) tahdon vakaasta asenteesta ja toiminnasta, että ”Pitäessään mielensä normaalissa toimintatilassa, uskovan tulisi ylläpitää vakaata tahdonvoiman asennetta, t.s. "Minä tahdon, että minun mieleni ei saa olla passiivinen", Minä tahdon täysin hallita ja käyttää kaikkia kykyjäni", "Minä tahdon olla selvillä kaikesta, mikä tulee vihollisesta". Tämä kaikki osoittaa pikemminkin ihmisen valintaa kuin hänen päätöstään tehdä nämä asiat. Pimeyden voimat eivät välitä pelkästä päätöksen tekemisestä, mutta ne antautuvat voimattomina, kun tahdontoiminta tulee ilmi päättäväisessä valitsemisessa. Jumala antaa meille voiman kulkea oikeaa tietä, jos me valitsemme oikean tien."

   Samoin seuraavat jakeet osoittavat, mikä merkitys on vastustamisella ja kestäväisyydellä ihmisen elämässä. Jos nämä puolet ovat kunnossa, voidaan todellinen vapaus saavuttaa:

 

- (Ef 6:13) Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.

 

- (Hebr 10:35,36) Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.

36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.

 

Toinen huomioitava asia on, että on hyvä erottaa usko ja tunteet toisistaan. Vapautuminen perustuu aina uskoon, ei tunteisiin. Me elämme uskossa emmekä näkemisessä (2 Kor 5:7), ja tunteet ovat usein täysi vastakohta sille, mitä me todellisuudessa omistamme Kristuksessa.

   Erityisen tavallista tunteisiin katsominen on silloin, kun vapautunut henkilö kokee fyysisiä ja muita oireita, samanlaisia kuin aiemmin. Hän saattaa silloin ajatella, ettei hän olekaan todella vapautunut ja pelastunut, vaan että pahat henget ovat tulleet takaisin.

   On kuitenkin hyvä huomata, että ihmisen on vain seistävä uskossa siihen, että pahat henget ovat menneet. Sillä jos henkilö on jo tunnustanut syntinsä, saanut ne Jeesuksen veren kautta anteeksi sekä antanut pahoille hengille käskyn, ovat ne todella poistuneet - kyseessä on uskon, ei tunteen asia.

   Sensijaan mahdollista kyllä on, että ihminen kokee samanlaisia oireita kuin aikaisemmin, mutta nyt ulkopuolelta - se on aivan eri asia. Sillä jokainen uskova voi joutua näiden pahan hyökkäysten kohteeksi - Jeesuskin koki sitä erämaassa ollessaan (Matt 4:1-11) - mutta ei se merkitse sitä, että ihminen itse olisi pahan vallassa.

   Mm. seuraavat jakeet ovat osoituksena Jumalan varjeluksesta tällä alueella. Jos sentähden itse parhaillaan taistelet asian kanssa, on sinun silloin parempi luottaa allaoleviin jakeisiin kuin tunteisiisi, jotka kuitenkin nopeasti muuttuvat ja vaihtelevat:

 

- (1 Joh 4:4) Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

 

- (Ps 121:7) Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi.

 

- (Room 8:38,39) Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,

39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

- (Kol 1:13) häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

 

SANAN LUKEMINEN

 

- (Ef 6:16,17) Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,

17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

 

Ylläolevissa Raamatun jakeissa puhutaan mm. uskon kilvestä, jolla voi sammuttaa pahan palavat nuolet, mutta myös Hengen miekasta, joka on Jumalan sana.

   Mitä tulee jälkimmäiseen, Jumalan sanaan, voi se tosiaan olla yksi armoväline vapautumisessa ja taistelussa. Aina kun luemme Raamatun sanaa - erityisesti sellaisia jakeita, jotka käsittelevät asemaamme Kristuksessa ja Jumalan lapsina - voimme kokea yhä lisääntyvää vapautta, jolloin "totuus tekee meidät vapaiksi" kuten Jeesus sanoi (Joh 8:32). Erityisesti tämä koskee oikean vanhurskauden ja Jumalan armon ymmärtämistä, jolloin me vapaudumme vääristä itsesyytöksistä sekä pääsemme uudelle tasolle jumalasuhteessamme.

   Raamatun sana voi olla hyödyksi myös okkultismista vapautumisessa. Kun ihminen lukee ääneen erityisesti sellaisia Raamatun jakeita, jotka puhuvat paholaisen tappiosta ja lopullisesta kohtalosta, on niiden havaittu olevan erittäin hyviä tällä alueella. (Rebecca Brown, joka on tehnyt työtä vaikeasti sidottujen parissa, toteaa kirjassaan "Valmistaudu sotaan", s. 347, että Ilmestyskirjan luku 18 ja kaksi viimeistä lukua ovat erityisen hyviä). Mm. seuraavat jakeet, joissa puhutaan paholaisen tappiosta, voivat olla hyviä. Jos näiden jakeiden lukeminen tuottaa sinulle vaikeuksia ja pelkäät menettäväsi tajuntasi, voit heti vastustaa paholaista Jeesuksen nimessä ja jatkaa sitten uudestaan lukemista:

 

- (1 Joh 3:8) ... Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

 

- (Kol 2:15) Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

 

- (Luuk 10:17-20) Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden."

18. Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.

19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.

20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

 

 - (Luuk 11:20-22) Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

21. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa.

22. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin.

 

- (Matt 4:10) Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"

 

- (Matt 25:41) Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

 

- (Ilm 20:10) Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

 

- Ilmestyskirjan luvut 18-22

 

ESINEET

 

- (5 Moos 7:25,26) Heidän jumaliensa kuvat polttakaa tulessa. Älä himoitse hopeata ja kultaa, joka niissä on, äläkä ota siitä itsellesi mitään, ettet joutuisi sen paulaan, sillä se on Herralle, sinun Jumalallesi, kauhistus.

26. Äläkä vie sitä kauhistusta taloosi, ettet sinäkin samoin kuin se joutuisi vihittäväksi tuhon omaksi. Katso se inhottavaksi ja kauhistavaksi, sillä se on vihitty tuhon omaksi."

 

- (Apt 19:17-19) Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti.

18. Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.

19. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa.

 

Yksi este vapautumiselle voivat olla erilaiset okkulttisessa käytössä olleet esineet. Jos henkilön kodissa on epäjumalanpalveluksessa käytettyjä esineitä tai niiden ylle on lausuttu loitsuja, voivat ne olla pahojen henkien tukikohta. Monet näistä esineistä voivat itsessään olla neutraaleja, mutta jos niihin liittyy loitsuja, tuovat ne aina rasituksen kodin ylle - rasituksen, joka ei väisty ennen kuin esine on hävitetty. Tällaisia esineitä, jotka voivat olla väylä paholaiselle ihmisen kotiin ja jotka kannattaa hävittää, voivat olla seuraavat esineet. Jokaisen esineen kohdalla voidaan lausua myös luopumisrukous, kun hävitetään se:

 

- Astrologinen, spiritistinen ja maaginen kirjallisuus on yksi suurin väylä paholaiselle.

   Tunnetuin tämän alueen kirjoista lienee 6. ja 7. Mooseksen kirja eli Musta Raamattu, joka sisältää laajan valikoiman loitsuja, opetusta yhteydenpidosta henkiin ja jolla ei todellisuudessa ole mitään tekemistä Raamatun kanssa. Kurt Koch kertoo kirjassaan "Onko paholainen olemassa?" (s. 129-139) lukuisia esimerkkejä siitä, miten tämä kirja on tuottanut vaikeita sukuhistorioita, mielensairauksia ja sen, että näiden ihmisten ja heidän jälkeläistensä on myöhemmin vaikea kääntyä Kristuksen puoleen.

 

- Monet matkamuistot kuten epäjumalankuvat ja -patsaat, fetissit, taikarummut ja paholaisen naamiot voivat olla pahojen henkien tukikohtia, koska monet niistä on vihitty epäjumalanpalvelukseen ja niiden ylle on lausuttu loitsuja. Useat ihmiset tuovat kirouksen kotiinsa viedessään sinne näitä matkamuistoja.

 

- Talismanit, amuletit ja taikakalut, joiden ajatellaan omaavan taikavoimia ja joiden ajatellaan tuovan onnea, voivat olla väylä paholaiselle. Samanlaisia esineitä, joihin liittyy ihmisen taikauskoa, ovat myös pyhimysten kuvat, patsaat, pyhäinjäännökset ja krusifiksit.

 

- Heavy-rock ja muutkin kasetit sekä levyt voivat olla haitallisia. Monet näistä yhtyeistä ovat satanistien omistamia ja ne ovat vihkiytyneet saatananpalvonnalle.

 

- Ihon alle laitetut esineet kuten metallineulat voivat olla yleisiä saatananpalvonnassa tai luonnonkansojen uskonnonharjoi-tuksessa. Tällaiset esineet pitäisi poistattaa lääkärissä tai pyytää Herraa ottamaan ne pois, koska ne ovat väylä henkivalloille.

 

- On myös lahjaksi saatuja ei-okkulttisia esineitä, joihin voi liittyä kirous, ja joita on usein vaikea tiedostaa, ellei Jumala anna erityistä erottelukykyä. Nämä esineet voivat itsessään olla neutraaleja, mutta niihin liittyvä kirous voi tuoda rasituksen kotiin.

 

- Kristallit, joita erityisesti uuden aikakauden liikkeessä käytetään, voivat olla haitallisia sen tähden, että niitä on käytetty pahan palveluksessa. Muuten ne ovat itsessään neutraaleja esineitä.

 

- Nykyään mitä erilaisimmat lasten lelut ja pelit sisältävät okkultismiin liittyviä symboleita ja asioita. Näistä esineistä on varmasti syytä keskustella ensin lasten kanssa ja selittää heille, miksi niistä on syytä luopua ja hävittää ne.

 

KIROUKSET

 

- (San 26:2) Kuin liitävä lintu, kuin lentävä pääskynen on aiheeton kirous: ei se toteen käy.

 

Jos otetaan esille asioita, joiden takia voidaan olla sidottuja, kuuluvat tähän joukkoon muiden lähettämät kiroukset. Hyvin mahdollista on, että voidaan olla sairaita ja kärsiä tunne-elämän ongelmista muiden kirousten takia, joita on langetettu ihmiselle itselleen tai hänen suvulleen vihamielisten ihmisten taholta. Ongelmana kirouksissa lisäksi on, ettei niitä ole aina niin helppo havaita ja tietää, mistä ne ovat lähtöisin.

   Erään henkilön kirjoittama kirje kuvaa hyvin asiaa:

 

"Olen juuri selvinnyt vihollisen hirvittävästä hyökkäyksestä. Verenvuoto, sydänsairaus, sydämentykytys ja uupumus. Koko olemukseni on romahdustilassa. Äkkiä tuli mieleeni rukouksessa ollessani rukoilla kaikkia psyykkisiä voimia vastaan, joita minuun kohdistettiin (psyykkinen 'rukous'). Uskossa ja Jeesuksen veren voimassa leikkasin itseni irti siitä, ja tulos oli ihmeteltävä. Yhtäkkiä hengitykseni tuli normaaliksi, verenvuoto lakkasi, uupumus hävisi, kaikki kipu poistui ja elämä palasi ruumiiseeni. Siitä pitäen olen virvoittunut ja vahvistunut. Jumala antoi minun tietää vahvistaessaan vapautumistani, että tilani johtui siitä, että ryhmä petettyjä sieluja oli oppositiossa minua vastaan ja kohdistivat 'rukouksensa' minuun. Jumala on käyttänyt minua vapauttamaan heistä kaksi, mutta toiset ovat hirvittävässä kuilussa..." (12)

 

Kuitenkin, jos epäilet ongelmiesi taustalla olevan kirouksen, voit sinä vapautua näistä siteistä. Voit yksinkertaisesti käskeä kirousta murtumaan ja niitä aiheuttavia pahoja voimia poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Samoin voit pyytää Jumalalta erikoista suojaa vihaa vastaan ja että Jumala katkaisisi kaikki yhteydet sinun ja henkimaailman hyökkäysten väliltä. Se voi tapahtua esim. seuraavalla tavalla:

 

"Jeesuksen Kristuksen nimeen murran kaikki kiroukset, jotka on langetettu minua vastaan. Samalla käsken Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikkia demonisia voimia ja sairauksia poistumaan minusta ja ympäriltäni sekä perheeni elämästä ettekä koskaan saa palata.

   Ja Herra, rakas taivaallinen Isä, pyydän, että annat minulle suojan vihaa vastaan ja että katkaiset kaikki yhteydet minun ja henkimaailman hyökkäysten väliltä. Lisäksi minä tahdon siunata niitä ihmisiä, jotka ovat puhuneet minusta pahaa ja kironneet. Jeesuksen nimeen, amen."

 

PERINTÖ

 

- (3 Moos 26:38,39) Ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät.

39. Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden; ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niinkuin nekin.

 

- (1 Piet 1:18,19) tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,

19. vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,  

 

Eräs asia, johon emme aina kiinnitä huomiota, on hengellisen perinnön vaikutus ihmisten elämään. Hengellisen perinnön vaikutus voi ilmetä siinä, että perimme hengen maailmassa sekä myönteisiä että kielteisiä asioita, sekä siunauksia että kirouksia, jotka voivat vaikuttaa elämäämme. Usein nämä perintönä tulleet asiat voivat aiheuttaa seurauksia kolmanteen ja neljänteen (2 Moos 20:5) ja jopa useampaan sukupolveen asti.

   Selvimmin perinnön vaikutus varmaankin ilmenee salaoppien alueella. Monet ovat voineet periä okkulttisia kykyjä kuten telepatia, selvänäkö, ennaltatietäminen, henkiparannus sekä yleisen spiritistisen rasituksen. Puhutaan myös erityisistä tietäjäsuvuista, joissa nämä asiat kulkevat perintönä. Samanlaisia siteitä voivat lisäksi olla mormoni- ja vapaamuurarivalat sekä se, että vanhemmat ovat antaneet parantaa itsensä maagisesti.

   Merkillepantavaa edellisenkaltaisissa siteissä on, että vaikka henkilö ei koskaan olisi ollut tekemisissä kyseisten asioiden kanssa, tulee spiritistinen rasitus usein ilmi viimeistään silloin, kun hän yrittää kääntyä Jumalan puoleen. Hänestä voi silloin tuntua kuin seinä olisi vastassa ja hän voi joutua koviin taisteluihin. Monet uskovien ongelmat johtuvat juuri näistä siteistä, koska niitä ei ole koskaan ymmärretty tuoda Jumalan valoon. Ne voivat edelleen vaikuttaa elämäämme.

   Kuitenkin väärän perinnön vaikutus voidaan katkaista tuomalla nämä asiat valkeuteen eli tunnustamalla ne Jumalalle. Me voimme pyytää häntä antamaan anteeksi nämä synnit (Tämä ei tarkoita, että voisimme vaikuttaa jo kuolleiden esi-isiemme kohtaloon, vaan sitä, että olisimme itse vapaita näiden asioiden vaikutuksesta.) sekä myös ne, joista ei olla tietoisia. Näin tehden katkaisemme tukikohdan pahoilta hengiltä, jotka yrittävät vaikuttaa meihin perinnön kautta. Voimme myös pyytää Jumalaa erottamaan meidät kaikista esi-isien pahoista teoista. Syntien tunnustamisesta puhuvat mm. seuraavat Raamatun jakeet:

 

- (3 Moos 26:39-41) Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden; ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niinkuin nekin.

40. Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan,

41. jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa.

 

- (Dan 9:16,17) Herra, kaiken vanhurskautesi tähden, kääntyköön sinun vihasi ja kiivastuksesi pois sinun kaupungistasi Jerusalemista, sinun pyhästä vuorestasi; sillä meidän syntiemme tähden ja meidän isäimme pahojen tekojen tähden on Jerusalem ja sinun kansasi tullut kaikkien häväistäväksi, jotka meidän ympärillämme ovat.

17. Ja nyt, meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, joka on autiona; Herran tähden.

 

- (Neh 9:2) Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset.

 

- (Jer 14:20) Me tunnemme, Herra, jumalattomuutemme, isiemme pahat teot, sillä sinua vastaan me olemme syntiä tehneet.

 

Niinpä kun on kyseessä oma elämäsi, voit tuoda nämä asiat Jumalan eteen ja tunnustaa ne hänelle. Voit sanoutua niistä irti ja voit käskeä kaikkia vääriä voimia poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen verensä perustuksella. Syntien tunnustaminen ja käsky voivat tapahtua esim. seuraavalla tavalla. Lisäksi jos sinulla on perintösairauksia, voit myös niitä nuhdella Jeesuksen nimessä, sivellä sairaaseen paikkaan öljyä ja samalla pyytää Herralta parantumista:

                                                              

"Herra, Isä, tunnustan sinulle kaikki esivanhempieni ja vanhempieni synnit kuten noituus, spiritismi, henkiparannus, moraalittomuus, väärät valat....... ja sanoudun niistä irti. Kiitos siitä, että saan olla vapaa näiden syntien vaikutuksesta ja kaikista pahoista hengistä Jeesuksen sovitustyön kautta. Kiitos siitä, että hengellinen perintöni tulee Kristukselta eikä esivanhempieni synneistä, amen."

 

"Saatana ja te pahat henget, olen tunnustanut Jumalalle esivanhempieni ja vanhempieni synnit ja väärät valat sekä sanoutunut niistä irti. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta nämä asiat on saatu anteeksi ja niiden vaikutus on katkaistu. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata."

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Rick Joyner: Soihtu ja miekka (The Torch and the Sword), s. 45, 46

2. Audrey Harper ja Harry Pugh: Tanssii saatanan kanssa (Dance with the Devil), s. 64

3. Anton LaVey: The Satanic Bible (New York: Avon Books, 1969), s. 18

4. Neil T. Anderson: Enemmän kuin voittaja (The Bondage Breaker), s. 130

5. Päivi Niemi: Stooreja varjojen maasta, s. 97

6. Jessie Penn-Lewis: Pyhien sota (War on the Saints), s. 13

7. Rick Joyner: Kutsu (The Call), s. 42,44

8. Corrie ten Boom: Lyöty vihollinen (Defeated Enemies), s. 31,32

9. Charles G. Finney: Ihmeellisiä herätyksiä, s. 296

10. Corrie ten Boom: "Lyöty vihollinen", s. 11,12

11. Neil T. Anderson: "Enemmän kuin voittaja", s. 61,62

12. Sit. kirjasta "Sielun piilevä voima", Watchman Nee, s.46,47. Kirjoitus alunperin kirjassa "Soul and spirit", Jessie Penn-Lewis, s. 58

 

 

 

Lisää aiheesta:

Wicca ja noituus. Mistä asioista wicca-kultti koostuu ja mikä voima siinä vaikuttaa? Wiccan jäsenet ja noidat eivät ota petoksen mahdollisuutta huomioon

 

 

Meediot, kanavointi, kummitusilmiöt, automaattikirjoitus. Lue, miksi ei kannata uskoa, että voimat näiden ilmiöiden takana ovat hyviä, vaan että kyseessä on petos

 

 

On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

 

 

Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Wicca ja noituus. Mistä asioista wicca-kultti koostuu ja mikä voima siinä vaikuttaa? Wiccan jäsenet ja noidat eivät ota petoksen mahdollisuutta huomioon

 

 

Meediot, kanavointi, kummitusilmiöt, automaattikirjoitus. Lue, miksi ei kannata uskoa, että voimat näiden ilmiöiden takana ovat hyviä, vaan että kyseessä on petos

 

 

On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

 

 

Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää.