Kirje poliitikolle aiheesta, miten kristillinen usko on vaikuttanut ja vaikuttaa yhteiskuntaan"> kristillinen usko ja yhteiskunta

Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Näin yhteiskunta säästäisi rahaa

 

 

Kirje poliitikolle aiheesta, miten kristillinen usko on vaikuttanut ja vaikuttaa yhteiskuntaan

 

 

Seuraavassa on kirje, jonka lähetin joillekin poliitikoille. Se käsittelee kristillisen uskon vaikutusta yhteiskunnassa. Nykyaikana on modernia hyökätä kristillistä uskoa vastaan, mutta jos usko on aitoa, pitäisi sen aina saada aikaan myönteistä vaikutusta yhteiskunnassa. Sen pitäisi vaikuttaa ihmissuhteisiin sekä vähentää vääristä elämäntavoista johtuvia sosiaalikuluja.

 

 

Näin yhteiskunta säästäisi rahaa

 

Arvoisa kansanedustaja!

 

Olen itse entinen ateisti-evoluutiouskova, mutta nyt uskon Jumalaan ja Jeesukseen. Tältä pohjalta kirjoitan ja tuon esille muutamia tärkeitä pointteja yhteiskunnan kehityksestä ja mitä merkitystä on kristillisellä uskolla. Olen nimittäin vakuuttunut, että Jeesus Kristus ja suhde häneen on paras asia, mitä yksityinen henkilö voi kokea, koska se tuo syntien anteeksiantamuksen ja muuttaa ihmisten elämää myönteisempään suuntaan. (En tarkoita, että kukaan ihminen tulee täydelliseksi tässä elämässä, koska paha riippuu meissä ainakin jossakin määrin kiinni ja usein lankeamme.) Lisäksi, kun yksilöt muuttuvat, on sillä myönteinen vaikutus koko yhteiskunnan kehitykseen. Itse näenkin, että paras ja myönteisin muutosvoima yhteiskunnassa on se, että Jeesus Kristus saa vaikuttaa laajassa määrin ihmisten elämään.

   Joka tapauksessa olen hiukan huolissani sekä Suomen että koko maailman kehityksestä. Näen, että maailmassa ja valtioiden sisällä lisääntyy vastakkainasettelu ja suoranainen viha. Jeesuksen opetus lähimmäisten rakastamisesta ei ole kovin suuressa suosiossa, emmekä aina kunnioita lähimmäisiämme, vaikka apostolit siihen kehottivat (1 Piet 2:17: Kunnioittakaa kaikkia). Näenkin, että maailma menee pikkuhiljaa kohti anarkiaa, kohti totalitaristisia yhteiskuntia ja hiukan samanlaiseen tilaan, joka vallitsi viime vuosisadan alkupuolella. Lisäksi lisääntynyt muukalaisvastaisuus, joka ilmeni Saksassa juutalaisia kohtaan, on nykyaikanakin yleinen ilmiö.

    Otan ensiksi esille muutamia profetioita liittyen yhteiskuntien kehitykseen. Kyse on negatiivisista yhteiskunnan kehityssuunnista. Itse pidän syynä näihin kehityssuuntiin sitä, että on tapahtunut yhä enemmän luopumista kristillisestä uskosta, eli kunnioitetaan yhä vähemmän Jumalan käskyjä sekä Raamatun opetuksia lähimmäisen rakastamisesta.

   Ensiksi vanhan naisen profetia 1960-luvun loppupuolelta, ja jonka norjalainen evankelista Emmanuel Minos välitti eteenpäin. Siinä mainitaan mm. muutoksesta televisio-ohjelmissa sekä suhtautumisesta muukalaisiin. Tämä profetia ei ole kokonaan täyttynyt, mutta kehitystä siihen suuntaan on ollut koko ajan nähtävissä:

 

Kansa tulee omaksumaan sen, mitä he näkevät, eikä silloin tule olemaan vain yhtä vaihtoehtoa televisiossa, vaan tarjonta tulee olemaan laaja. Televisio tulee toimimaan juuri niin kuin radio. Voimme ruuvata ohjelmasta ohjelmaan, jotka tulevat olemaan täynnä väkivaltaa ja kansa pitää tätä viihteenään. Pahimmat ajateltavat murha- ja väkivaltakäsikirjoitukset lavastetaan näytettäväksi ja tämä leviää yhteiskuntaan. Sukupuoliyhdyntäkohtauksia tullaan näyttämään. Kaikista intiimimmät asiat, jotka kuuluvat avioliittoon, näytetään ruudussa. Tämä tulee tapahtumaan ja sinä tulet näkemään sen toteutumisen. Ne lait, jotka meillä nyt on, tullaan rikkomaan ja kaikista epäsiveellisintä tullaan näyttämään silmiemme edessä.

   Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat myös Skandinaviaan ja Norjaan. Kansa ei pidä siitä, että he ovat täällä ja tulevat olemaan kovia heitä kohtaan. Heitä tullaan kohtelemaan yhä enemmän kuin juutalaisia ennen sotaa. Silloin meidän syntiemme mitta on täyttynyt. Tämä tapahtuu aivan ennen Jeesuksen paluuta – ja ennen kuin kolmas maailmansota syttyy. Siitä tulee lyhyt sota. Kaikki, mitä olen sodasta kokenut, on vain lastenleikkiä verrattuna tähän. Se alkaa tavallisena sotana, mutta se tulee leviämään ja se päättyy atomipommeihin. Ilma tulee saastumaan niin, ettei sitä voi hengittää, ja tämä kohtaa monta maanosaa. Amerikka, Japani, Australia – rikkaat maat. Vesi tulee pilaantumaan. Emme voi viljellä maata siellä. He, jotka ovat jäljellä rikkaissa maissa yrittävät paeta köyhimpiin maihin, jotka eivät ole vahingoittuneet. Siellä heitä kohdellaan niin kuin me kohtelemme heitä täällä, eivätkä ole halukkaita ottamaan meitä vastaan. (1)

 

Sitten ennustuksia David Wilkersonin Näky-kirjasta. Wilkerson vastaanotti tämän näyn vuonna 1973, ja tässä kirjassa on useita toteutuneita ennustuksia. Ensimmäisenä voidaan mainita moraalinen romahdus, sama asia, josta kerrottiin edellä olevassa profetiassa

 

Voi kaikkia maan ja meren asukkaita, sillä paholainen on tullut alas teidän luoksenne suuressa vihassaan pettääkseen, jos mahdollista, Jumalan valitutkin. Ja miten saatana yrittääkin kiusata ja pettää jopa Jumalan valitutkin? Uskon, että se yrittää vietellä ihmiskunnan saamalla aikaan moraalisen romahduksen. Se avaa helvetin tulvaportit ja yrittää upottaa maailmaan eroottiseen saastaan, rivouteen ja aistillisuuteen.

   Tätä moraalista romahdusta ei voi voittaa mikään, mitä ihmismieli voi loihtia esiin. Jo nyt himon demoninen henki pyyhkii yli monien kansojen tuoden mukanaan alastomuutta, turmeltuneisuutta ja saastan tulvaa... (2)

 

Wilkerson ennusti taloudellisesta taantumasta ja lamasta. Nykyinen koronakriisi saattaa olla johtamassa tähän tilaan. Ainakaan korona ei paranna yhteiskuntien taloutta. Syvät taloudelliset lamat voivat johtaa myös siihen, että anarkia ja sekasorto lisääntyy kuten 1920-luvun Saksassa.

 

Edessämme on maailmanlaajuinen taloudellinen sekasorto. Näyssäni tämä on selvin näkemäni asia. Monet rukoilevat ihmiset ovat nähneet samoin.

   Yhdysvaltain dollari ei ole ainoa, jonka arvo heikkenee, vaan myös muut maailman valuutat ovat samassa asemassa. Näen taloudellisen sekasorron iskevän ensin Eurooppaan, ja sen jälkeen se vaikuttaa Japaniin, Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja ennen pitkää kaikkiin muihinkin kansoihin.

   Oikeastaan en näe tulevan mitään varsinaista lamakautta, vaan niin laajamittaisen taloudellisen taantuman, että se vaikuttaa lähes jokaisen palkansaajan elämäntyyliin niin Amerikassa kuin muuallakin maailmassa…

   … Huolimatta uhkaavan taloudellisen tuhon kaikista vaaramerkeistä lähimmät vuodet (vuodesta 1973 lähtien) ovat onnekkaimpia ihmiskunnan historiassa. Ne ovat tuottoisia ja kukoistavia vuosia. Kireästä rahapolitiikasta huolimatta ihmiset kuluttavat jatkuvasti rahojaan runsaasti. Myynti on kaiken aikaa ennätysmäistä, ja ihmiset kuluttavat enemmän kuin koskaan aikaisemmin lähihistoriassa. Luottovelka kasvaa lähes mahdottomiin mittasuhteisiin…(3)

 

Wilkerson ennusti vuonna 1973 myös, että homoseksuaalisuus tultaisiin hyväksymään sekä yhteiskunnassa että kirkossa. Tämäkin ennustus on osunut oikeaan, koska maallinen media on asettunut tämän asian puolelle kuten myös liberaalit kirkonmiehet. Tämä käänne on tapahtunut vasta reilun kymmenen vuoden aikana.

 

On olemassa kaksi voimaa, jotka estävät homoseksualisteja antautumasta täydellisesti syntiinsä: yhteiskunta ei hyväksy heitä ja kirkko vastustaa heitä opetuksillaan. Mutta nämä esteet häviävät, kun yhteiskunta ei enää vastusta heidän syntiään eikä pidä sitä epänormaalina, vaan rohkaisee heitä siinä, ja kun kirkko ei enää saarnaa heidän synnistään, vaan tukee heitä heidän sukupuolisissa toiminnoissaan. Tulvaportit ovat auki, ja homoseksualisteja rohkaistaan jatkamaan synnissään. Näyssäni olen nähnyt, että nämä kaksi estettä pyyhitään pois tieltä, ja kun ne otetaan pois, seuraa kaaos. (4)

 

Nykyaikana puhutaan jatkuvasti ilmastonmuutoksesta, ja myös Wilkersonin kirjassa viitataan yhdessä luvussa erikoisiin sääilmiöihin. Hän mm. ennusti, että pohjoisen alueet tulevat kokemaan ”erityisen kuumia aaltoja”:

 

Säätä on vaikeampi ennustaa. Äkillisiä myrskyjä esiintyy varoittamatta. Eteläisimmät alueet ovat ennätyksellisten kylmien aaltojen kourissa, ja pohjoisemmat seudut joutuvat kokemaan erikoisen kuumia aaltoja. (5)

 

Hyvä kansanedustaja! Edelliset profetiat kertoivat yhteiskunnan kehityksestä ja näyttävät toteutuneen aika hyvin.

    Mitä merkitystä on sitten kristillisellä uskolla tämän kaiken keskellä? Itse ymmärrän niin, että kristillinen usko on paras toivo ja muutosvoima yhteiskunnalle, kuten edellä totesin. Se poistaa monia yhteiskunnan ongelmia sekä vähentää turhia kuluja.

   Otan tähän esimerkin Afrikasta. Se on Stanley Jonesin elämänkerrasta. Hän kertoi tässä kirjassa kristillisen uskon vaikutuksesta Kongossa. Esimerkki osoittaa, että jos kristillinen usko on aitoa, vaikuttaa se yhteiskuntaan myönteisellä tavalla:

 

Pyytäessään herätystä heimolleen eräs päällikkö sanoi:

-- Me olemme kiitollisia kristinuskon lehdistä ja hedelmistä - koulutuksesta ja sairaaloista - mutta juurta me todellisuudessa haluaisimme - moraalisen luonteen uudistumista. Tuo lause kannattaisi kiinnittää maailman jokaisen uskonnollisen keskuksen seinään. Ja sen sanoi päällikkö, joka tuli suoraan pakanuudesta...

   Moise Tšombe sanoi minulle ollessaan Kongon pääministerinä:

-- Afrikan ainoa toivo on käsittääkseni kristillinen kirkko. Missä kirkko on vahva, meillä on vain vähän, tuskin ollenkaan, ongelmia; missä kirkko on heikko tai sitä ei ole lainkaan, meillä ei ole muuta kuin ongelmia.

   Muuan ulkomaalainen sanoi minulle Kongossa: -- Juuri lähetyssaarnaajat ja kristityt ovat pitäneet Kongon koossa. He ovat rakentaneet hyvän tahdon ja palvelemisen saarekkeita vihan ja itsekkyyden mereen. (6)

 

Pysytään edelleen Afrikassa. Koulutus (lukutaito) ja sairaalat mainittiin jo edellisessä esimerkissä, ja seuraavatkin esimerkit sivuavat näitä asioita. Missä aito kristillinen usko ja hengelliset herätykset ovat saaneet sijaa, siellä ihmisten asema paranee. Ensimmäisenä on Nelson Mandelan kommentti, toisena brittiläisen ateistin, Matthew Parrisin kommentti.

 

Kirkossa huolehdittiin tämän puoleisen maailman asioista yhtä lailla kuin tulevankin; näytti siltä, että lähes kaikki se, mitä afrikkalaiset saivat aikaan, sai alkunsa kirkon lähetystyöstä. (Nelson Mandela omaelämäkerrassaan Pitkä tie vapauteen / Long Walk to Freedom)

 

Matthew Parris: Se inspiroi minua uudistaen hiipuneen uskoni kehitysmaahyväntekeväisyyteen. Malawissa kulkeminen virkisti kuitenkin myös toista käsitystä, sellaista, jota olen koettanut karkottaa koko elämäni, mutta se on havainto, jota en ole voinut välttää Afrikassa viettämästäni lapsuusajasta lähtien. Se hämmentää ideologisia käsityksiäni, itsepäisesti kieltäytyy sopimasta maailmankuvaani ja on saattanut hämilleen kasvavan uskoni siihen, ettei Jumalaa ole.

   Nyt piintyneenä ateistina olen vakuuttunut siitä valtavasta vaikutuksesta, jonka kristillinen evankeliumin levittäminen saa aikaan Afrikassa – täysin erottautuen maallisista kansalaisorganisaatioista, hallitusten projekteista ja kansainvälisistä avustuspyrkimyksistä. Nämä eivät pelkästään riitä. Koulutus ja opettaminen eivät yksinään riitä. Afrikassa kristinusko muuttaa ihmisten sydämet. Se tuo hengellisen muutoksen. Uudestisyntyminen on todellista. Muutos on hyvä.

   …Sanoisin sen olevan sääli, että pelastus on osa pakettia, mutta niin valkoiset kuin mustat Afrikassa työskentelevät kristityt parantavat sairaita, opettavat ihmisiä lukemaan ja kirjoittamaan; ja vain kovimman luokan maallistunut ihminen pystyisi katsomaan lähetyssairaalaa tai koulua ja sanomaan, että maailma olisi parempi ilman sitä… Kristillisen evankeliumin levittämisen poistaminen Afrikka-yhtälöstä saattaa jättää maanosan Niken, noitatohtorin, kännykän ja viidakkoveitsen pahansuovan yhdistelmän armoille. (7)

 

Pysytään edelleen Afrikassa. Seuraavassa uutisessa viitataan lähetystyön yhteydestä demokratiaan, lukutaitoon, korruption vähäisyyteen sekä terveystilanteeseen. Esimerkki osoittaa, miten aito kristillinen usko vähentää yhteiskunnan ongelmia ja turhia kuluja:

 

Tutkija: Lähetystyö synnytti demokratian

 

Texasin yliopiston apulaisprofessori Robert Woodberryn mukaan 1800- ja 1900-luvun alun protestanttisten lähetystyöntekijöiden vaikutus demokratian kehitykseen on ollut luultua merkittävämpi. Lähetystyöntekijät eivät olleetkaan demokratiakehityksen sivuroolissa, vaan he olivat oleellinen osa demokratian kehitystä monissa Afrikan ja Aasian maissa. Asiasta kertoo Christianity Today-lehti.

   Robert Woodberry on tutkinut lähetystyöntekijöiden ja demokratiaan vaikuttavien tekijöiden suhdetta lähes viidentoista vuoden ajan. Hänen mukaansa siellä, missä protestanttiset lähetystyöntekijät ovat vaikuttaneet keskeisesti. Siellä talous on tänä päivänä kehittyneempää ja terveystilanne suhteellisesti parempi kuin alueilla, joilla lähetystyöntekijöiden vaikutus on ollut pienempi tai olematon. Lähetystyöntekijöiden historiallisesti vahvoilla alueilla lapsikuolleisuus on tänä päivänä vähäisempää, korruptio alhaisempaa, lukutaito yleisempää ja koulutukseen pääsy helpompaa, erityisesti naisille…

   Robert Woodberryn mukaan myönteinen vaikutus oli nimenomaan protestanttisilla herätyskristityillä. Sen sijaan valtioiden palkkaamalla papistolla tai katolisilla lähetystyöntekijöillä ennen 1960-lukua ei ollut samanlaista vaikutusta.

  Protestanttiset lähetystyöntekijät olivat riippumattomia valtion kontrollista. ”Yksi keskeinen stereotypia lähetystyössä on, että se liittyi kolonialismiin. - - Mutta protestanttiset työntekijät, jotka eivät olleet valtion rahoittamia, suhtautuivat jatkuvasti hyvin kriittisesti kolonialismiin”, Woodberry sanoo Christianity Todaylle.

   Woodberryn pitkäjänteinen työ on saanut kehuja. Muun muassa Baylorin yliopiston tutkimusprofessori Philip Jenkins on todennut Woodberryn tutkimuksesta, että ”yritin vaikka kuinka etsiä siitä aukkoja, mutta teoria kestää. Sillä on tärkeä vaikutus kristinuskon maailmanlaajaan tutkimukseen.” Christianity Today-lehden mukaan jo yli kymmenen tutkimusta on vahvistanut Woodberryn löydöt. (8)

 

Sitten esimerkki 1800-luvulta. Charles G. Finney kertoo kirjassaan ”Ihmeellisiä herätyksiä”, miten rikollisuus laski suhteellisesti yhdeksänteen osaan siitä, mitä se oli ollut ennen.

    Nykyaikanakin rikollisuus aiheuttaa yhteiskunnalle valtavia kuluja. Lisäksi on pimeää työtä, veronkiertoa ja muuta toimintaa, jossa yhteiskunta menettää rahaa. Paras keino vähentää ja ehkäistä rikollisuutta, on se, että Jumala itse saa vaikuttaa ihmisten elämään.

 

Olen kertonut, että siveellinen tilanne muuttui suuresti tämän herätyksen kautta. Kaupunki oli uusi, aineellisesti kukoistava ja yritteliäs, mutta täynnä syntiä. Väestö oli erikoisen älykästä ja eteenpäin pyrkivää, mutta kun herätys pyyhkäisi läpi kaupungin saattaen suuret joukot sen huomatuimpaa väkeä, miehiä ja naisia kääntymykseen, tapahtui siellä järjestykseen, rauhallisuuteen ja siveellisyyteen nähden vallan ihmeellinen muutos.

   Juttelin monta vuotta myöhemmin erään lakimiehen kanssa, joka oli tullut tässä nyt käsiteltävänä olevassa herätyksessä kääntymykseen ja toimi rikosasioissa yleisenä syyttäjänä. Tämän virkansa kautta oli hänelle tämän kaupungin rikostilasto perinpohjin tuttu. Hän sanoi tästä herätyksen ajasta: ”Olen tutkinut rikosoikeuden asiakirjoja ja huomannut sen hämmästyttävän tosiseikan, että sillä välin kuin kaupunkimme on sitten herätyksen aikojen kasvanut kolme kertaa suuremmaksi, ei rikossyytteitä ole ollut edes kolmannesta siitä, mitä niitä oli ollut siihen asti. Näin ihmeellinen vaikutus oli herätyksellä yhteiskuntaamme.” …

   … Niin julkinen kuin persoonallinen vastustus väheni asteettain. Rochesterissa en siitä mitään tietänyt. Pelastuksella oli suuri vuoksiaikansa, herätykset olivat niin voimakkaita ja liikkuivat niin laajalti ja ihmiset ennättivät tutustua sekä niihin itseensä ja niiden tuloksiin siksi paljon, että heitä peloitti ryhtyä niitä vastustamaan niin kuin aikaisemmin. Papit niinikään ymmärsivät niitä paremmin, ja jumalattomat tulivat vakuutetuiksi siitä, että ne olivat Jumalan tekoja. Tämä käsitys niistä tuli miltei yleiseksi, niin ilmiselvä oli enimpäin kääntymysten terve luonne, niin todella uudistuneita, ”uusia luomuksia”, olivat kääntyneet, niin perinpohjainen muutos tapahtui sekä yksilöissä että yhteiskunnissa ja niin pysyviä ja epäämättömiä olivat hedelmät.

 

Entä perheongelmat? Yksi suurimmista syistä, miksi yhteiskuntien kulut ovat kasvaneet, liittyy hajonneisiin perheisiin. Viime vuosisadan alussa Suomessa oli vain reilut sata avioeroa vuodessa, mutta nyt lähes joka toinen avioliitto päättyy eroon. Syy tähän kehitykseen on varmasti se, että yhteiskunnassa on luovuttu yhä enemmän kristillisestä uskosta ja siihen liittyvästä opetuksesta avioliiton elinikäisyydestä. Kuitenkin tämä kehitys lisää koko ajan yhteiskunnan kuluja. Otan ensiksi uutisen siitä, miten avioerot tulevat kalliiksi monille ja koko yhteiskunnalle:

 

Avioerot tulevat kalliiksi monille

 

Nordean ekonomisti Pasi Sorjonen ihmettelee, miksi avioerojen taloudellisista vaikutuksista keskustellaan niin vähän, vaikka erot ovat yleisiä ja niiden taloudelliset vaikutukset suuria yksilöiden kannalta.

   Pankin tekemä tutkimus antaa viitteitä siitä, että avioero laskee perheiden elintasoa jopa työttömyyttä enemmän. Kyse on erittäin laajasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä, sillä suurin piirtein joka toinen avioliitto päättyy nykyisin eroon.

   – Avioerot tulevat kalliiksi yhteiskunnalle, arvioi toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo Yhden vanhemman perheiden liitosta… (Etelä-Suomen Sanomat, 25.01.2011)

Toinen uutinen liittyy asumistukiin (Eräässä toisessa, tuoreessa uutisessa kerrottiin, että valtio maksaa jo kolmanneksen kaikista vuokrista.). Kun perheet hajoavat, joudutaan maksamaan yhä enemmän asumistukia, jotka ovat jatkuvasti kasvaneet. Osasyy tukien kasvuun on myös se, että poliitikot poistivat vuokrasääntelyn Suomesta parikymmentä vuotta sitten:

 

Tukitahti kiihtyy kaikkialla maassa

 

... Asumistukia maksetaan Suomessa kiihtyvällä vauhdilla. Marraskuussa Kela maksoi yleisiä asumistukia yli 93 miljoonan euron edestä, kun sama summa viime vuoden marraskuussa oli vajaat 87 miljoonaa euroa ja edellisvuonna runsaat 65 miljoonaa euroa. Yleisiin asumistukiin uponnut kokonaissumma on 2000-luvulla kaksinkertaistunut... (Etelä-Suomen Sanomat, 8.1.2017)

 

Perheiden hajoamisen yksi seuraus on myös se, että lasten ongelmat, mielenterveys- ja muut ongelmat ovat lisääntyneet valtavasti, kuten seuraavat uutiset osoittavat. Tämä maksaa valtavasti yhteiskunnalle rahaa.

   Kannattaa lisäksi huomioida, että vielä 1960-luvun lopulla vain 5 % lapsista syntyi avioliiton ulkopuolella, kun nyt luku on yli 50 %. Pidän tätä yhtenä suurimmista syistä, miksi lasten ongelmat ovat kasvaneet. Eli jos vanhemmat eivät ole kunnolla sitoutuneet ennen seksisuhdetta, on syntyvien lasten asema hankala.

   Lisäksi toinen huononnus oli vuoden 1987 avioerolaki, joka teki eroamaisen erittäin helpoksi. Tämä lisäsi avioerojen määrää valtavasti, ja moni sellainen avioliitto hajosi, jossa ei ollut suuria ongelmia. Seuraavassa siis uutisia lasten aseman huonontumisesta ja yhteiskunnan kulujen kasvusta:

 

Lasten ja nuorten laitoshoitoon pian miljardi

Lasten ongelmat kärjistyneet rajusti sitten 1990-luvun alun

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset kasvavat yli kymmenellä prosentilla vuodessa.

   Tänä vuonna lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito maksaa noin 670 miljoonaa euroa. Viiden vuoden päästä summa uhkaa ylittää jo miljardin euron rajan.

   Laitoksiin sijoitettujen lasten määrä on kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta. Lasten ongelmat ovat kärjistyneet niin, että suurin osa huostaanotoista tehdään jo kiireellisesti.

  … Yhden lapsen laitoshoito maksaa jopa 100 000 euroa vuodessa. (Etelä-Suomen Sanomat, 31.10.2010)

 

Päihteet vievät yhä nuorempia laitoksiin. Ilmoitusten määrä ja laitoshoidon kulut ovat kasvaneet valtavasti. (ESS 7.11.2019)

 

Nuorten mieli horjuu. Mielenterveys: Lähetteet nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoon ovat lisääntyneet rajusti… (Etelä-Suomen Sanomat, 25.9.2018)

 

Nuorten lähetteet lähes tuplaantuivat

Psykiatria: Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina koko maassa. Päijät-Hämeessä nuorten psykiatrian lähetteiden määrä kasvoi vuodessa 40 prosenttia. (Etelä-Suomen Sanomat, 30.5.2017)

 

Entä abortti? Yksi Raamatun käskyistä on: ”Älä tapa”, ja se liittyy aborttiin. Mediassa esitetään usein väite, että abortti on naisen oikeutta päättää ruumiistaan, mutta se on valhe, koska abortissa tuhotaan elävä lapsi, jolla on samat ruumiinjäsenet kuin aikuisella. Ihmisen elämä alkaa aina hedelmöityksestä, ja tämä myönnettiin myös äskettäisessä tutkimuksessa, jossa kysyttiin 5577 biologilta ympäri maailmaa, milloin elämä alkaa. Heistä 96 prosenttia sanoi sen alkavan hedelmöityksestä (Erelt, S., Survey asked, 5,577 biologists when human life begins. 96 % said conception; lifenews.com, 11 july 2019). Samoin Maailman lääkäriliiton Geneven julistuksessa vuonna 1948, kun natsilääkärien epäeettinen toiminta oli paljastunut, todettiin ihmiselämän alkavan hedelmöityksestä: ”Pidän ihmiselämää hedelmöityksestä lähtien mitä suurimmassa arvossa, enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ihmisyyden lakeja vastaan.”.

   Ihmisen elämä alkaa siis hedelmöityksestä, ja abortti on murha, vaikka muuta väitettäisiin. Itse näen sen samanlaisena pahuutena, kun kanaanilaiset polttivat lapsiansa tulessa, ja tämä nostatti Jumalan vihan.

    Mitkä ovat sitten abortin yhteiskunnalliset seuraukset? Mitä enemmän abortteja tehdään, sitä enemmän valtion veropohja murenee, koska väestöpyramidi vääristyy. Vanhusten määrä kasvaa, mutta nuoria ja työssäkäyviä ihmisiä on yhä vähemmän. Niinpä esim. Suomesta puuttuu ainakin 700 000 työikäistä henkilöä, koska abortti laillistettiin aikanaan.

 

Sitten aivan toisenlaiseen asiaan eli alkoholin käyttöön, josta aiheutuu paljon kustannuksia yhteiskunnalle (Kauppalehti kertoi 16.9.2011: ”alkoholi aiheuttaa noin miljardin euron suorat kustannukset vuodessa yhteiskunnalle. Epäsuorat kustannukset ovat jopa viisi miljardia euroa”). Miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut tällä alueella? Onko siitä ollut hyötyä yritettäessä päästä irti alkoholiriippuvuudesta? Seuraava lainaus kertoo jotain tästä. Erik Edin oli itse alkoholisti, mutta hän koki muutoksen ja sen seurauksena alkoi auttaa muitakin alkoholisteja. Hänen toimintansa seurauksena arviolta 10 000 alkoholistia vapautui riippuvuudestaan. Se merkitsi Ruotsin yhteiskunnalle valtavia taloudellisia säästöjä:

 

Oli vuosi 1954. Erik Edin tapasi Lewi Pethruksen ja näistä tapahtumista alkoi LP-säätiön toiminta Strandgårdenilla. Siellä alkoi mahtava työ alkoholistien auttamiseksi. Seuraavien kolmenkymmenen vuoden aikana työ kehittyi valtavaa vauhtia. Ruotsin Television tekemässä ohjelmassa kerrottiin, että Erik Edin oli pelastanut 10 000 ihmistä ja lisäksi heidän perheensä.

   Erik Edin palkittiin myös mitalilla ja hänet valittiin Ruotsin eduskuntaan. Häntä arvostettiin koko maassa, sillä hänen kauttaan oli pelastunut ja raitistunut eniten alkoholisteja. Mikään muu alkoholistien hoitolaitos ei päässyt lähellekään sellaisia tuloksi kuin Erik Edin. (9)

 

Entä huumeet? Niiden käyttö Suomessa on koko ajan lisääntynyt ja ne voivat olla erittäin orjuuttavia. Ihminen, joka on niiden orja, ei yleensä kykene pitkäaikaiseen työntekoon. Lisäksi monet ajautuvat rikollisuuteen yrittäessään kustantaa kallista himoaan. Yleisesti ottaen kovat huumeet ovat pahempi ongelma kuin alkoholi.

   Miten kristillinen usko ja Raamattu on vaikuttanut tällä alueella? Jos vertaa sitä, miten ihmiset vapautuvat huumeista maallisten menetelmien avulla ja miten he ovat vapautuneet Jumalan avulla, on siinä suhteellisen iso ero. Maalliset menetelmät ovat usein kalliita, hoitotulokset huonoja ja riippuvuus saatetaan korvata toisella riippuvuudella (Huumausaineiden tilalle tarjotaan toista huumausainetta kuten subutexia tai metadonia.) Sen sijaan Jumalan voima voi koskettaa jokaista huumausaineiden käyttäjää, joka tosissaan haluaa sitä ja joka luovuttaa elämänsä Jumalalle. David Wilkerson, joka toimi vuosikaudet New Yorkin narkomaanien parissa, ja jonka profetioihin viitattiin aiemmin, kertoo oman kokemuksensa. Valtio on säästänyt paljon rahaa tällaisen toiminnan kautta, jossa sadat tai tuhannet narkomaanit ovat vapautuneet riippuvuudestaan:

 

Olemme erikoistuneet epätoivoisiin tapauksiin emmekä torju ketään, vaikka aluksi työskentelimme vain teini-ikäisten parissa. Apua tarvitsevat tulevat vapaaehtoisesti ja he saapuvatkin luoksemme siinä vaiheessa, kun he ovat menettäneet täysin toivonsa…

   Meillä on yksinkertainen usko Jumalan voimaan ei vain murtaa tottumusten kahleet vaan myös säilyttää näin saadut voitot uskon kautta. En ole kiinnostunut siitä, hyväksyvätkö esim. muut ammattimaisesti narkomaanien hyväksi toimivat järjestöt toimintamenetelmääni. Tiedän huumausaineiden orjien sen hyväksyvän. Haastan kenet tahansa maailmassa tuomaan esiin samaan tilaisuuteen sata parannettua huumausaineiden orjaa, kuten olemme tehneet. Kukaan ei ole vielä vastannut tähän haasteeseen. Voimme esittää useita tuhansia entisiä narkomaaneja, jotka ovat täydellisesti vapautuneet huumausaineista ja täyttyneet Jumalan voimalla. (10)

 

Hyvä kansanedustaja! Edelliset esimerkit osoittavat, miten aito kristillinen usko on myönteinen ja hyvä asia. Se vähentää rikollisuutta, päihteiden käyttöä, sosiaalisia ongelmia sekä yhteiskunnan kuluja.

    Asiassa on kuitenkin yksi mutta. Jos yhteiskunnan päättävät tahot ja media vastustavat Jumalaa ja kristillistä uskoa, on evankeliumin leviäminen paljon vaikeampaa. Tämän tähden toivonkin, että kaikki ovet pysyisivät avoinna niin, että kouluissa, vankiloissa, mediassa jne. olisi mahdollisuus kristilliselle työlle ja evankeliumin julistukselle. Tämä vähentäisi osaltaan yhteiskunnan ongelmia ja sosiaalisia kuluja, jotka näyttävät koko ajan kasvaneen.

    Mitä sitten tapahtuu, jos torjutaan kristillinen usko? Olen aika varma, että yhteiskunta menee suunnilleen samaan suuntaan kuin mitä tapahtui viime vuosisadan natsi-Saksassa ja kommunistimaissa, joissa torjuttiin Jumala. Olen tästä aiheesta kirjoittanut uusimmassa nettikirjoituksessani ”Kommunistit, natsit ja nykyajan arvoliberaalit”, ja näen, että nykyajan arvoliberaalit ovat arvomaailmaltaan hyvin samanlaisia kuin varhaiset kommunistit ja natsit. Siksi samantyyppinen kehitys on mahdollinen täälläkin.

   Kannattaa muistaa, että kommunistinen Neuvostoliitto on ollut rajanaapurimme ja Saksaankin on vain muutamia satoja kilometrejä. Eivät ihmiset siellä ole olleet geneettisesti sen erilaisempia kuin mekään. Lisäksi Suomessakin on ollut jakoa punaisiin ja valkoisiin. Niinpä näen, että negatiivinen kehitys on aika todennäköinen, jos päättäjät ja media asettuvat Jumalaa vastustamaan, kuten tekivät varhaiset kommunistit ja natsit. Itse uskon, että hengelliset herätykset, joissa Jumala muuttaa ihmisten elämän, ovat paras vastalääke anarkiaa ja kaikenlaista laittomuutta vastaan. Aito kristillinen usko, jossa noudatetaan Jeesuksen ja apostolien opetuksia, vähentää monia ongelmia.

 

Teitä kunnioittaen ja siunaten:

Jari Iivanainen

Lahti

 

Kotisivuni löytyy netistä nimelläni Googlen hausta

 

 

 

LISÄÄ AIHEESTA:

Satuin näkemään Sana-lehdessä olleen artikkelin samasta aiheesta kuin mitä edellä olevilla riveillä toin esille. Nimittäin seuraavassa artikkelissa Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Teemu Keskisarja kertoo, miten merkittävässä roolissa kristillinen usko on ollut yhteiskunnan kehityksessä. Tätä monet kristillisen uskon kyseenalaistajat eivät tiedä. Esim. lukutaito on monissa maissa pääosin syntynyt kristillisen uskon vaikutuksesta kuten monet muut hyvät asiat.

                                                                                         

…Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Teemu Keskisarja on noussut maamme johtavien historian popularisoijien joukkoon.

   Kaunokirjallisen rikasta ja rehevää ilmaisua tietokirjoissaan ja mediassa viljelevä tutkija on saanut arvostelijoitakin väliin kärjekkäästä kielestään ja vahvoista tulkinnoistaan.

   Suorapuheinen mies ei jätä kylmäksi myöskään potkiessaan kristinuskoon liittyviä päähänpinttymiä.

- Suomessa kirkko ei ole syyllistynyt hirmutöihin. Uskonto ei ole ollut maamme historiassa kehityksen pato vaan koski ja muutosvoiman lähde, Keskisarja kiteyttää.

   Filosofian tohtori verestää muistiamme listaamalla, miten monessa suomalaisen yhteiskunnan elintärkeässä toiminnassa kirkko on ollut keskeisenä vaikuttajana ja alullepanijana.

   Kansanopetus. Terveydenhoito. Hallinto ennen 1860-luvun kuntauudistusta. Puhumattakaan ydintehtäviin kuuluvista hengellisistä velvoitteista ja sielunhoidosta huolehtimisesta.

- Kirkolla oli kansansivistyksenkin kehittymisen kannalta ratkaiseva merkitys. Kiertokouluissa ei aivopesty lapsia, vaan opetettiin tärkeitä perusvalmiuksia.

- Pappi oli 1800-luvun maalaiskylässä se heppu, joka ensimmäisenä opetti perunanviljelyä, tilasi sanomalehtiä, perusti kansakoulua ja palokuntaa ja järjesti rokotuksia… Mikään lapsuudenmiljöö ei ole kasvattanut yhtä paljon eri alojen suurmiehiä kuin pappila. Ties kuinka monta presidenttiä, kenraalia, taidemaalaria ja kirjailijaa on ponnistanut siitä taustasta.

- Pappila ei ollut ahdas elämänpiiri. Hengenmiehet olivat virkeitä monialaihmisiä ja modernin airuita, Teemu Keskisarja tähdentää…

   Historioitsija on havahtunut huomaamaan omituisen aatteellisen asian ystävä- ja tuttavapiirissään.

- Moni ihminen, joka kannattaa naisten ja homoseksuaalien oikeuksia, tasa-arvoa, demokratiaa ja sananvapautta, suhtautuu hyvin myötämielisesti sellaisiin uskontoihin, jotka polkevat kaikki nämä arvot jalkoihinsa.

- Samaan aikaan he kitisevät joka ainoasta asiasta Suomen luterilaiselle kirkolle, vaikka luterilaisissa maissa ihmisoikeudet on hoidettu maailman parhaalla tavalla!...

- Yhteiskunnallisista hedelmistään puu tunnetaan, ja Suomi on luterilaisuuden hedelmä paljossa. Myös ateistit, muiden uskontojen edustajat ja maahanmuuttajat saavat olla äärettömän kiitollisia siitä, että tämä on kristitty maa. (Sana, 4.4.2019, Suomi sai sen uskon mitä tilasi, Janne Villa)

 

 

 

 

Viittaukset:

1. Norjassa vastaanotettu profetia, jonka välitti eteenpäin Emmanuel Minos

2. David Wilkerson: Näky (The Vision)

3. David Wilkerson: Näky (The Vision)

4. David Wilkerson: Näky (The Vision)

5. David Wilkerson: Näky (The Vision)

6. E. Stanley Jones: Pyhiinvaeltajan laulu (A Song of Ascents)

7. Parris, M., As an atheist, I truly believe Africa needs God, The Times Online, www.timesonline.co.uk, 27 December 20088.

8. Matti Korhonen, Uusi tie 6.2.2014, s. 5

9. Carl-Gustav Severin: Rohkeasti täysin raitis (It Is Never Wrong To Be Totally Sober), s. 100

10. David Wilkerson: Kukkaislapsia löytöretkellä (Purple-violet Squish), s. 9

 

 

Lisää aiheesta:

Lue, miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut lukutaitoon, terveydenhoitoon ja muilla myönteisillä tavoilla. Monet ovat sokeita tälle tosiasialle

Lue, miten kristillinen usko on vaikuttanut myönteisesti ihmisoikeuksiin ja ihmisten aseman parantumiseen

Monet torjuvat kristillisen uskon yhteiskunnassa, mutta muut vaihtoehdot ovat huonompia sekä moraalin että talouden kannalta

 

Kymmenen käskyä ovat hyvä perusta käytökselle. Niitä noudattamalla yhteiskunnasta poistuu rikollisuus ja suurin osa ongelmista

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Lue, miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut lukutaitoon, terveydenhoitoon ja muilla myönteisillä tavoilla. Monet ovat sokeita tälle tosiasialle

Lue, miten kristillinen usko on vaikuttanut myönteisesti ihmisoikeuksiin ja ihmisten aseman parantumiseen

Monet torjuvat kristillisen uskon yhteiskunnassa, mutta muut vaihtoehdot ovat huonompia sekä moraalin että talouden kannalta

 

Kymmenen käskyä ovat hyvä perusta käytökselle. Niitä noudattamalla yhteiskunnasta poistuu rikollisuus ja suurin osa ongelmista