Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Kymmenen käskyä tarkastelussa

 

 

Kymmenen käskyä ovat hyvä perusta käytökselle. Niitä noudattamalla yhteiskunnasta poistuu rikollisuus ja suurin osa ongelmista

 

 

- (Luuk 18:20,21) Käskyt sinä tiedät: 'Älä tee huorin', 'Älä tapa', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'."

21. Mutta hän sanoi: "Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti".

 

Tämän kirjoituksen aiheena ovat ihmisten teot ja ajatukset. Erityisesti tarkastellaan tärkeimpiä käskyjä, kuten kymmentä käskyä, ja miten Jumalan tahto on laiminlyöty yhteiskunnassa. Tarkoitus on selvittää, miten Jumalan laki eli käskyt voivat puhutella meitä tänä päivänä ja näyttää tietä oikeaan. Lisäksi pohditaan sitä, mitä seurauksia on itsellemme siitä, jos torjumme nämä tienviitat emmekä välitä niistä.

                                                             

1. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Kun tutkimme kymmentä käskyä, mainitaan niistä ensimmäisenä, ettei meidän tulee pitää muita Jumalia oikean ja ainoan Jumalan rinnalla. Se tarkoittaa, ettei meidän tule kääntyä muiden jumalien tai voimien puoleen tai rukoilla niitä, koska ne ovat todellisuudessa epäjumalia. Ne eivät voi antaa anteeksiantamusta ja iankaikkista elämää, jonka voi saada vain kaikkivaltiaalta Jumalalta.

   Jos käännymme näiden alkeisvoimien puoleen, hylkäämme tosiasiassa taivaassa olevan Jumalan. Ainoastaan häntä tulisi meidän rukoilla, etsiä hänen tahtoaan sekä rakastaa häntä yli kaiken. Tämä asenne tulee hyvin esille rakkauden kaksoiskäskyssä, jossa Jeesus opettaa oikeaa suhtautumista Jumalaan ja lähimmäisiin. Kuinka moni on seurannut tätä ohjenuoraa joka ainoa hetki? Jos niin ei ole tapahtunut, on ihminen rikkonut suurinta käskyä vastaan. Se tarkoittaa, että hän on syyllistynyt kaikkein suurimpaan syntiin. Nämä jakeet osoittavat puutteellisuutemme:

 

- (Matt 22:36-40) "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

38. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

Käytännössä rakkaus Jumalaan ei useinkaan toteudu. Vaikka kyseessä ei olisikaan suoranainen epäjumalanpalvonta, kuinka tavallista onkaan, että muut asiat ovat meille tärkeimpiä kuin Jumala. Meillä on aikaa televisiolle, videoille ja tietokoneen näyttöpäätteelle, mutta ei Jumalalle. Tai sitten meillä on aikaa romaaneille, huvituksille ja harrastuksille, mutta laiminlyömme tärkeimmän: suhteen Jumalaan ja hänen etsimisensä. Tämä osoittaa, mikäli olemme kiinni näissä asioissa, että meillä on väärä arvojärjestys. Muut asiat ovat tulleet meille liian tärkeiksi, koska ne syrjäyttävät jumalasuhteen. Siksi meidän on tehtävä valinta, mitä me todella haluamme palvella ja seurata.

 

Herra katsoi minuun tavalla, josta välittyi sekä ystävällisyyttä että anteeksiantoa, mutta samalla tunsin kuitenkin saamani varoituksen vakavuuden.

 

”Minun Henkeni kulkee sinun kanssasi ja näyttää sinulle taipumuksesi ajautua kauemmas minusta. Siitä huolimatta sinun on seurattava minun Henkeäni. Ei edes soihdunkantajia pakoteta seuraamaan minua. Kaikki ne, jotka rakastavat syntiä ja pahuutta enemmän kuin minua, tulevat lankeamaan. Kaikki, jotka rakastavat ihmisten kiitosta enemmän kuin totuutta, tulevat lankeamaan. Jos rakastat minua ja minun totuuttani enemmän kuin niitä epäjumalia, joita tämä maailma tällä hetkellä palvoo, et tule lankeamaan. Tämä on jokapäiväinen valintasi: voit joko seurata minua tai palvella epäjumalia, jotka pystyvät helposti jättämään varjoonsa minua kohtaan tuntemasi rakkauden.” (1)

 

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Toisessa käskyssä on kehotus, ettei meidän tulisi tehdä jumalankuvia eikä palvella niitä. Tämä ohje on tarpeellinen erityisesti niissä kulttuureissa, joissa epäjumalankuvat, -patsaat ja -taulut ovat yleisiä, ja joiden puoleen käännytään. Mutta sama käsky voi tarkoittaa myös, että Isä Jumalasta tehdyt kuvat ovat väärin. Se johtuu siitä, ettei kukaan tiedä, miltä Jumala näyttää, koska hänen sanotaan olevan Henki (2 Kor 3:17: Sillä Herra on Henki…). Jos hänestä yritetään tehdä taulua tai patsasta, ne antavat aina väärän kuvan hänestä. Tuloksena on luodun kuva, ei Luojan.

   Puuttumatta sen enempää aineellisiin jumalankuviin, on mahdollista, että yhteiskunnassa ja myös joissain seurakunnissa on väärä käsitys Jumalasta. Se tavallisesti tarkoittaa, että Jumalaa pidetään pelkästään rakkautena, ikään kuin kilttinä ja mukavana ukkona, mutta ei vanhurskaana tuomarina, joka tuomitsee katumattoman ihmisen kadotukseen. Tämäkin on yksi väärä jumalankuva. Hänen ajatellaan olevan vain rakastava ja hyvä sekä täynnä armoa, mutta ei lainkaan tuomari. Tai sitten on tavallista puhua Vanhan testamentin Jumalasta ankarana ja tuhoavana, jonka vastapainona on sitten Uuden testamentin kiltti ja mukava Jumala, joka ummistaa silmänsä pahalta. Sen seurauksena, kun ihmisillä on tällainen jumalakuva, eivät he puhu synnistä ja sen vakavista seurauksista katumattomille ihmisille. Siitä vaietaan, koska siihen ei uskota. Tätä oppia, jossa uskotaan kaikille käyvän hyvin, voidaan nimittää myös universalismiksi.

 

Joissain seurakunnissa voidaan nykyään harjoittaa avoimesti syntiä, mutta sitä ei saa tuomita eikä arvostella. Täytyy vain osoittaa rakkautta, sillä Jumala on rakkaus. Roskaa! Ei ihme, että maailma halveksii seurakuntaa, joka on melkein yhtä suvaitsevainen kuin se. Emme voi moittia maailman ihmisiä siitä, että he eivät tule luoksemme, kun meistä paljastuvat samat ongelmat, joihin he etsivät vastausta. Olemme hylänneet vaatimukset, ja meistä on tullut sielullisia – ei hengellisiä. Vanhan testamentin profeetta ilmoitti, että Pyhä Henki oli hänen yllään, jotta hän ilmoittaisi Israelille sen synnit, ei Jumalan rakkautta (Jes 58:1). Jeesus sanoi, että kun Pyhä Henki tulee, tämä näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion – ei rakkautta. Kun Hänen valonsa osoittaa meidät syntisiksi, avautuu tie Jumalan rakkaudelle. (2)

 

Entä mikä on oikea opetus Jumalan olemuksesta? Mitä Raamattu opettaa meille tästä asiasta?

   Vastaus on, että hänessä on molemmat puolet. Hän on sekä pyhä ja täydellinen (1 Joh 1:5: Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.) että rakkaus. Hänellä on sekä viha syntiä ja vääryyttä kohtaan että rakkaus ihmisiin. Näistä jälkimmäinen asia mainitaan mm. seuraavissa jakeissa:

 

- (1 Joh 4:8-10,16) Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

R.A. Torrey julisti reilut sata vuotta sitten samasta aiheesta. Hän totesi, että ihmisten syntisyydestä huolimatta Jumala on rakastanut heitä. Ei ole yhtäkään ihmistä, jota se ei olisi koskenut.

 

Onko täällä tänä iltana joku varas? Jumala rakastaa sinua. Onko täällä joku langennut nainen? Jumala rakastaa sinua. Onko täällä tänä iltana joku egoisti? Jumala rakastaa sinua. Onko täällä joku kiroilija? Jumala rakastaa sinua. Tahdon osoittaa teille, mitä te ette löydä koko Birminghamista. Te ette löydä Birminghamista yhtä ainoata miestä tai naista, jota Jumala ei rakastaisi. (3)

 

Entä Jumalan viha syntiä kohtaan? Jotkut tahtovat siis kieltää tämän asian, mutta se esiintyy toistuvasti sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Vanhan testamentin puolella se ilmenee siinä, miten Sodoma ja Gomorra, Nooan aikainen yhteiskunta, kanaanilaiset, sekä Israel ja Juuda joutuivat tuomituksi syntiensä tähden. Nämä esimerkit osoittavat, ettei Jumala ole välinpitämätön vääryyttä ja syntiä kohtaan.  

   Entä Uuden testamentin puoli? Jotkut tahtovat erottaa toisistaan Vanhan testamentin ja Uuden testamentin jumalakuvan, ikään kuin ensimmäinen olisi ankara ja tuhoava ja jälkimmäinen vain rakkaus. Tämä opetus kaatuu kuitenkin yhteen asiaan: Jeesuksen opetukseen helvetistä. Hän, jota yleisesti pidetään rakkaudellisena ja hyvänä, ja joka oli Isän Jumalan kuva ja yhtä Isän kanssa, puhui tästä aiheesta enemmän kuin kukaan. Hän myös sanoi, että hän on tullut taivaasta (Joh 8:23 Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.) ja siksi hänen opetuksensa tuonpuoleisesta maailmasta kannattaa ottaa vakavasti. Hän tietää varmasti tuonpuoleisen maailman, taivaan ja helvetin, paremmin kuin kukaan nykyihmisistä. Hän mm. sanoi katumattomille fariseuksille seuraavalla tavalla.

 

- (Matt 23:29-33) Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita,

30. ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen'!

31. Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat.

32. Täyttäkää siis te isäinne mitta.

33. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

 

Roomalaiskirjeessä tulee hyvin esille sama asia, Jumalan viha. Se osoittaa, miten Jumala vihaa vääryyttä eikä asia koskaan tule muuttumaan. Tai jos hän ei asettuisi hyvän puolelle pahaa vastaan, miten sellainen Jumala voisi olla hyvä? Sellaista ei voisi odottaa häneltä. Pilvenreunalla istuva välinpitämätön ukko, joka ei reagoisi mihinkään ja millainen kuva monilla nykyihmisillä on Jumalasta, ei voisi olla sellainen.

 

- (Room 1:18) Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

 

Yhteenvetona voidaan siis opettaa, että Jumala on rakastanut kaikkia ihmisiä. Siitä ei ole yhtäkään poikkeusta, “sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh 3:16). Jeesus on kuollut kaikkien syntien tähden, ettei kenenkään tarvitse joutua kadotukseen.

   Kuitenkin Raamatun selvä opetus on, että jos olemme katumattomia ja pidämme halpana Jumalan “pelastusveneen” Jeesuksessa Kristuksessa, emme silloin voi pelastua. Eli Jumalan puolelta kaikki on valmiina, pelastus ja armo sekä rakkaus tarjolla, mutta voimme omalla asenteellamme hylätä kaiken. Paavali kirjoitti asiasta. Hän kertoo ihmisistä, jotka vaeltavat katumattomina ja Kristuksen ristin vihollisina. Oletko sinä tällainen ihminen?

 

- (Fil 3:17-19) Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana.

18. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;

19. heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.

 

3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Kolmas käsky on kehotus olla lausumatta turhaan Jumalan nimeä. Sanotaan myös, että Jumala ei jätä rankaisematta sitä, joka niin tekee.

   Mitä edellinen käsky sitten tarkoittaa? Yleensä on selitetty, että se liittyy turhaan vannoskeluun Jumalan nimessä tai Jumalan pilkkaan, ja varmaan asia on niin. Näistä ensimmäinen asia on kylläkin harvinainen länsimaissa eikä Jumalasta yleensä puhuta sillä tavalla, mutta pilkkaamista on esiintynyt. Siihen ovat syyllistyneet ateistit ja useat muut, ja tämän Raamatun kohdan perusteella he ovat rangaistuksen alla. Hekin tietysti voivat saada anteeksi, jos sitä sydämessään pyytävät, koska Jeesus sanoi: Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin (Mark 3:28:).

   Jumalan nimen väärinkäyttö voi liittyä myös vääriin opetuksiin hänen nimessään. Se voi tulla esille seuraavilla tavoilla:

 

• Teologit, jotka saavat palkkansa Raamatun kritisoimisesta. He nimellisesti edustavat Jeesusta ja apostoleja, mutta käytännössä kieltävät monet perusasiat, joita he opettavat: neitseestäsyntyminen, ihmeet, tuomio, kadotus, synti, Jeesuksen jumaluus ja lukuisat muut asiat.

 

• Lakiopetus, jossa Jeesuksen työ edestämme ja armo eivät kunnolla tule esille. Tällainen harhaopetus oli päässyt leviämään galatalaisten keskuuteen. Paavali joutui sanomaan heille (Gal 3:1): Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?

 

• Opetus, että katumattomat ihmiset pelastuvat. Silloin käytetään väärin Jumalan armoa ja hänen nimeään. Silloin johdetaan myös muita harhaan ja kadotukseen, koska ei varoiteta heitä katumattomuuden seurauksista. Nämä painotukset johtuvat varmasti väärästä jumalakuvasta, joka ihmisillä on ja josta aiemmin puhuttiin. Löydämme Juudaan kirjeestä kuvauksen tämäntyyppisistä opettajista (1:4): Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.

 

4. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi… Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Neljäs käsky kehottaa meitä pyhittämään lepopäivän. Se liittyy siihen, että Jumala alun perin teki kaiken valmiiksi kuutena päivänä ja seitsemäntenä lepäsi, eli lopetti työnsä (1 Moos 2:2 Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt.). Siinä oli malli myös ihmisen lepopäivälle.

   Mielenkiintoista on, että 7-päiväinen viikko, joka viittaa vahvasti Jumalan luomistyöhön, on yleinen ympäri maailmaa. Seuraava lainaus osoittaa, miten sen täytyy olla peräisin ihmiskunnan yhteisiltä esi-isiltä – asia, jonka Ensimmäinen ja Toinen Mooseksen kirja vahvistavat:

 

"Me havaitsemme ammoisista ajoista tiedon seitsenpäiväisestä viikosta kaikkien kansojen tietoisuudessa - etiopialaisten, arabialaisten, intialaisten keskuudessa - sanalla sanoen kaikki kansat idässä ovat kaikkina aikoina käyttäneet tätä seitsenpäiväistä viikkoa, mikä on vaikeata selittää myöntämättä, että tämä tieto on saatu ihmiskunnan yhteisiltä esi-isiltä." (4)

 

Entä miten voimme pyhittää lepopäivän? Jos ensin ajatellaan tilannetta yhteiskunnassa, ei tätä asiaa juurikaan arvosteta. Siitä osoituksena ovat kaupat, jotka ovat auki viikon joka päivä. Niin tapahtuu, vaikkei siihen ole mitään tarvetta.

   Yksityisessä elämässä lepopäivän pyhittäminen on hyödyllistä. Kysymys on siitä, että ihminen lepää arkisesta työstään, mutta jokainen voi myös paneutua paremmin hengellisiin asioihin. Se voi tarkoittaa rukousta, Sanan lukua ja tietysti kaikkea, mikä liittyy Jumalan etsintään. Ongelma on vain siinä, että emme noudata tätä, ja käytämme usein vapaa-aikamme väärin. Kuinka tavallista onkaan, että monilla on aikaa TV:n viihdeohjelmille ja harrastuksille, mutta ei tärkeimmälle asialle.

   Katsomme lainausta, jossa Yonggi Cho puhuu rukouksesta, joka varsinkin länsimaisissa seurakunnissa on laiminlyöty. Täällä tarvitaan samanlaista mallia, jossa opimme käyttämään vapaa-aikamme hyödyllisemmin:

 

Vain rukouksen avulla voit koskettaa naapureitasi ja ystäviäsi… Yleensä panen merkille, että ihmiset eivät tiedä, miten rukoilla pitempään kuin tunnin saavuttaakseen päämääränsä. Pyydän seurakuntalaisiani rukoilemaan enemmän kuin tunnin päivittäin. Kutsun tuollaista rukousta ”Getsemane” -rukoukseksi”. Getsemanessa Jeesus torui opetuslapsiaan, koska he eivät kyenneet rukoilemaan edes tuntia. Jos sinun pitäisi alkaa rukoilla yli tunti päivässä, jotain varmasti tapahtuisi elämässäsi. Ihmiset esittävät kaikenlaisia verukkeita. Heillä on muka kiire sinne ja tänne. Jeesus ei hyväksynyt mitään puolusteluja. Alaisenani työskentelee 746 kokoaikaista apulaispastoria. Heillä on täysi työ huolehtia 700.000 sielusta, mutta silti minä aina kehotan heitä viettämään vähintään kolme tuntia rukouksessa joka päivä. Käsken heitä, vaikka heistä tuntuu, etteivät he osaa neuvoa ihmisiä; heidän täytyy viettää kolme tuntia rukouksissa ennen kuin he lähtevät liikkeelle ja menevät pelastusta tarvitsevien ihmisten luo.

   Ja monet teistä ovat kuulleet, mitä Jumala on tehnyt seurakunnassamme uskovien rukouselämän tähden. Heillä on voimaa Jumalan seurassa, mutta myös ihmisten keskuudessa. (5)

 

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. Kun mennään viidenteen käskyyn, aletaan käsitellä ihmisten välisiä suhteita. Ensimmäiset neljä käskyä liittyivät ihmisen yksityiselämään ja jumalasuhteeseen, mutta viimeiset käskyt ihmissuhteisiin. Näistä käskyistä esiintyy ensimmäisenä kehotus kunnioittaa isää ja äitiä. Sitä seuraa lupaus menestyksestä ja pitkästä iästä maan päällä (Ef 6:2,3).

   Kuinka vanhempia sitten kunnioitetaan? Tässä käskyssä on olennaista huomata, ettei sen noudattaminen riipu siitä, kuinka hyvin vanhemmat ovat onnistuneet (täydellisiä vanhempia ja täydellistä lapsuutta ei ole). On totta, että monet vanhemmat ovat tehneet suuria virheitä ja syyllistyneet väärinkäytöksiin, mutta kaikesta huolimatta meille on annettu kehotus kunnioittaa heitä. Epäkunnioittava puhe ja tuomitseva asenne tuottaa vain itsellemme vahinkoa. Emme voi odottaa Jumalan siunaavan itseämme, jos meillä on väärä asenne tässä tärkeässä ihmissuhteessa. Se on tottelemattomuutta ja kapinaa Jumalaa kohtaan.

   Katsomme lainausta, joka sivuaa aihetta. Siinä on kysymys tuomitsemisen juuresta ja syyttävästä asenteesta toista vanhempaa kohtaan. Carol Arnott kertoo miehensä (John Arnott) kirjassa, kuinka hän Jumalan valossa näki syntinsä ja teki parannuksen:

 

Kun minusta tuli kristitty tajusin, että sydämessäni oli paljon anteeksiantamattomuutta, josta minun tuli vapautua. Työstin sitä, mutta se ei näyttänyt muuttavan tunteitani äitiäni kohtaan. Tajusin jotain olevan vialla. Yritin yhä uudelleen antaa anteeksi, mutta tunteet sydämessäni eivät muuttuneet miksikään. Vasta saatuani opetusta Paula ja John Sanfordilta katkeruudesta johtuvasta tuomitsemisesta ymmärsin, mistä on kysymys.

   Kirjoitukset kehottavat meitä kunnioittamaan isäämme ja äitiämme vain, jos he ovat hyviä kristittyjä ja tekevät kaiken oikein. Vai sanovatko tosiaan? Ei! Raamattu ei opeta näin, vaikka miten toivoisimme niin...

   Elämänalueilla, joilla sinä halveksit vanhempiasi, asiat eivät suju hyvin. Me emme tuomitse tietenkään heitä kaikesta, mutta yleensä me tuomitsemme heitä elämänalueilla, joilla me olemme tulleet loukatuiksi tai laiminlyödyiksi.

   Ajattelin mielessäni: "Jumala en ymmärrä tätä. Olen antanut hänelle anteeksi. Mitä tämä oikein tarkoittaa?" Hän sanoi: "Sinä olet halveksinut häntä. Sinä olet tehnyt syntiä, kun et ole kunnioittanut äitiäsi." Jumala alkoi näyttää minulle asian kaksi puolta. Meidän tulee antaa anteeksi. Mutta meidän tarvitsee myös katua ja tehdä parannusta omasta synnistämme, tuomitsevasta asenteestamme.

   Toisaalta minun tuli siis antaa hänelle anteeksi, joten tein sen. Mutta samalla en kuitenkaan kunnioittanut häntä sydämessäni. Minä vihasin häntä ja tuomitsin hänet.

   Ongelmana oli minun syntini, ei hänen. Minun reaktioni äitiäni kohtaan oli synnillinen asia, jota en ollut aikaisemmin ymmärtänyt. Saatana, joka on erittäin lakihenkinen, meni Jumalan luo ja sanoi: "Jumala, Carol on tehnyt syntiä tässä. Hän ei ole tehnyt parannusta siitä, että on tuominnut äitiänsä mielessään. Minulla on laillinen oikeus tuoda kylvämisen ja niittämisen laki Carolin elämään." (6)

 

Napina ja palkkavaatimukset

 

- (Juuda 1:16) He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden.

 

- (1 Kor 10:10) Älkääkä napisko, niinkuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoojalta.

 

- (4 Moos 14:2) Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille: "Jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan! Jospa olisimme kuolleet!

 

Asia, joka voidaan ottaa esille tässä yhteydessä, ovat napina ja palkkavaatimukset. Se tarkoittaa, että emme tyydy siihen, mitä meillä on, vaikka tulemme sillä hyvin toimeen, vaan vaadimme lisää. (Raamattu sanoo, Hebr 13:5: ”tyytykää siihen, mitä teillä on”. Toisaalta on totta, että joissakin maissa voidaan todella riistää työntekijöitä. Niin tapahtuu monissa kehitysmaissa. Siihen sopivat seuraavat Raamatun sanat, Jaak 5:1,4: ” Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa… Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin.”). Se voi ilmetä järjettöminä lakkoina ja vaatimuksina, koska meillä on ”oikeus” saada se, mitä haluamme. Himoitsemme ylimääräistä, vaikkei siihen ole mitään tarvetta. Emme ota huomioon seuraavia Johannes Kastajan ohjeita, jotka hän antoi kansalle, joka tuli hänen luokseen. Ne ovat yhtä ajankohtaiset myös tänä päivänä:

 

- (Luuk 3:10-14) Ja kansa kysyi häneltä sanoen: "Mitä meidän siis pitää tekemän?"

11. Hän vastasi ja sanoi heille: "Jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman; ja jolla on ruokaa, tehköön samoin".

12. Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä meidän pitää tekemän?"

13. Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää, kuin mikä teille on säädetty".

14. Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitäs meidän pitää tekemän?" Ja hän sanoi heille: "Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne".

 

Entä mikä seuraus on jatkuvista palkkavaatimuksista? Mihin se johtaa, jos vain vaadimme ja vaadimme?

   Vastaus on selvä ja se ilmenee ainakin kolmella tavalla. Ne ovat:

 

• Se vähentää työpaikkoja, koska työvoimakulut kasvavat kohtuuttomiksi

• Se lisää usein niiden työntekijöiden taakkaa, jotka saavat pitää työpaikkansa

• Se lisää veroja, koska työttömyys lisääntyy ja kulut kasvavat

 

Seuraava lainaus puhuu samasta aiheesta. Kun vaaditaan ja vaaditaan, se ei pidemmän päälle voi tuoda siunausta yhteiskunnalle. Seurauksena ovat ne tekijät, joita juuri lueteltiin. Se tuottaa enemmän ongelmia kuin poistaa niitä.

 

Aikamme ihmiset ovat pitäneet työtä kirouksena, josta tulee selviytyä pienimmällä mahdollisella vaivalla, lyhimmässä mahdollisessa ajassa ja siitä tulisi saada suurin mahdollinen korvaus. Tie näiden tavoitteiden saavuttamiseen käy vaatimusten kautta. Sitten työn tuottama taloudellinen ja toiminnallinen siunaus jää meiltä kokematta. Emme osaa olla kiitollisia. Emme kasva työmme mukana, vaan päinvastoin taannumme kehityksessämme, katkeruuden ja tyytymättömyyden seurauksena.

   Miten meidän sitten käy, kun työpaikkoja ei enää ole? Teemme niin vähän ja tahdomme niin paljon, ettei kukaan voi palkata meitä. Ulkomaillakaan ei pystytä ostamaan kalliita tavaroitamme. Kuinka silloin ratkaisemme ongelmamme? Emme ainakaan siten, että katuisimme ylpeyttämme Herran edessä, pyytäisimme armoa ja olisimme kiitollisia siitä, minkä saamme. Sen sijaan me vaadimme. Me vaadimme poliitikkoja hankkimaan meille työtä – onhan se heidän velvollisuutensa. (7)

 

6. Älä tapa. Mitä tulee kuudenteen käskyyn, on sen kunnioitus viime vuosikymmeninä vähentynyt erityisesti koskien ihmiselämän alkua ja loppua. Toisin sanoen kysymys on abortista ja eutanasiasta, joille yhteiskunnan mielipide on tullut yhä suosiollisemmaksi. Niistä ensimmäinen, abortti, on jo saanut lain vahvistuksen useimmissa länsimaissa. Katsomme näitä kahta asiaa.

 

Abortti on siis kuudennen käskyn rikkomista. Se on murha, vaikka muuta väitetään, koska ihmisen elämä alkaa hedelmöityksestä, eikä myöhemmin. Lisäksi voimme tietää, että jo 7-8 viikon vaiheilla, jolloin useimmat abortit tehdään, on sikiössä aivan samat piirteet kuin meissä muissakin: kädet, jalat, silmät, suu, nenä, korvat… Ne ovat ainoastaan pienemmässä koossa kuin vastasyntyneellä, teini-ikäisellä tai aikuisella, joten kyseessä on kehittyvä ihmisyksilö. On väärin puhua jostain kudosmassasta, vaan koko ajan kyseessä on äidin kohdussa oleva ihminen.

   Tätä asiaa on perusteltu mm. laittomien aborttien aiheuttamilla ongelmilla ja raiskauksilla (muutama prosentti aborteista johtuu niistä), ja on totta, ettei näitä asioita voi vähätellä. Se ei kuitenkaan muuta itse asiaa toiseksi, koska abortissa tuhotaan ainutkertainen ihmisyksilö. Esim. Suomessa väkiluku olisi yli puoli miljoonaa suurempi, jos abortteja ei olisi suoritettu. Nyt nämä ihmiset ovat poissa keskuudestamme.

   Seuraava lehtiartikkeli viittaa abortin aiheuttamiin ongelmiin. Intiassa on tuhatta miestä kohti vain 914 naista. Kun sikiöistä voidaan jo varhaisessa vaiheessa tarkistaa sukupuoli, on se johtanut miljoonien syntymättömien tyttöjen abortoimiseen.

      

Intiassa abortoidaan tyttöjä eniten vuosikymmeniin

 

STT-AFP: Intiassa on nyt ennätysvähän naisia miehiä kohti, kertovat tuoreet väestönlaskentatilastot. Naisten suhteellinen määrä maassa on nyt alhaisin sitten vuoden 1947. Tuhatta intialaista miestä kohti maassa on 914 naista.

   Abortit sikiön sukupuolen perusteella ovat Intiassa laittomia, mutta useat äidit turvautuvat niihin. Intialaisperheet luottavat poikiin perheiden elättäjinä tyttöjä enemmän. Tyttöjä puolestaan pidetään joissakin perheissä taloudellisina taakkoina.

   Sukupuolten epätasapaino on suuri ongelma useissa Aasian maissa. YK:n mukaan maiden väestöstä puuttuu miljoonia tyttöjä.

   Väestönlaskennan mukaan Intiassa on asukkaita jo 1,21 miljardia, kun kymmenen vuotta sitten väkiluku oli 1,02 miljardia. Vajaan vuoden kestäneeseen laskentaan osallistui 2,5 miljoonaa paikallista viranomaista. (Etelä-Suomen Sanomat, 1.4.2011)

 

Eutanasia on toinen asia, jolla rikotaan kuudetta käskyä. Se liittyy ihmiselämän loppupuoleen, ja on todennäköistä, että tämäkin asia tulee yleistymään, kuten myös ne syyt, joilla sitä perustellaan, saattavat tulla yhä moninaisemmiksi. Kaikki tämä on seurausta siitä, että yhteiskunnassa emme yleisesti usko Jumalan tuomioon ja että teoillamme on seuraukset. Ei uskota, että murhaajat ja yleensä katumattomat väärintekijät jäävät Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. He joutuvat kadotukseen:

 

- (Ilm 21:6-8) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

7. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

Eutanasia liittyy yhteiskunnassa esiintyviin virtauksiin, joissa luovutaan Jumalasta. Se ei ole irrallinen asia, vaan on sidoksissa maailmankuvan muutokseen, joka on tapahtunut ihmisten mielissä. 1960-luvulta alkaneet feminismi, seksuaalinen vallankumous sekä luomiskäsityksen syrjäyttäminen kehitysopilla ovat osa sitä suurta prosessia, jossa ihmisten ajatusmallit ovat kokeneet muutoksen.

   Kuitenkaan ihmisten tuhoaminen abortissa tai tässä tapauksessa eutanasian kautta eivät ole uusi asia. Saksassa, ennen kuin Hitler tuli valtaan, oli eutanasian kannatus saanut suosiota. Hitler ei tuonut näitä ajatuksia esiin ensimmäisenä, vaan ne syntyivät filosofien ja intellektuaalien pöydillä, josta ne levisivät yhteiskuntaan. Mukaan tulivat myöhemmin rotuoppi ja sosiaalidarvinismi, jotka Hitler omaksui käyttöönsä:

 

Saksassa ihmisten joukkotuhoaminen ei alkanut natseista ja Hitleristä. Jo 1920-luvulla psykiatri Alfred Hoche ja juristi Karl Binding kirjoittivat kirjan elinkelvottoman elämän lopettamisesta. Siinä puhuttiin arvottomista ihmisistä ja elämästä, joka ei ole elämisen arvoista ja jonka lopettaminen tulisi oikeuttaa lainsäädännöllä. Puhuttiin paljon myös taloudellisista kustannuksista, joita tällaisten potilaitten hoitaminen aiheuttaa. Molemmat kirjoittajat olivat johtavia intellektuaaleja. Syntyi tietynlainen ajanhenki. (Fredrik Wertham ym. Inte bara Hitler, Provita Uppsala, s. 47)

   Yksi Inte bara Hitler-kirjan kirjoittajista aatehistorioitsija Per Landgren tekee seuraavan johtopäätöksen: ”Se tosiasia, että Hoche ja Binding olivat arvostettuja akateemikkoja, on myös selvä esimerkki siitä, että aatteet eivät mitenkään olleet Saksan kansan tilapäistä sokaistumista. Ei natsismi muuttanut tiedettä ja lääketiedettä. Länsimainen tiede ja lääketiede oli jo turmeltu ja antoi Saksassa inspiraation natsismiin.” (s. 97) Ilmeisesti tällaisen ajanhengen syntymiseen vaikuttivat monet tekijät kuten sosiaalidarvinismi, liberaaliteologia ja Raamatun auktoriteetin hylkääminen ja yleensä maallistuminen. Jo 1700-luvulta filosofit olivat luoneet pohjaa tällaiselle ihmisarvon romahtamiselle. Oli tapahtunut jumalakuvan ja ihmiskuvan muuttuminen. Ihmisen elämälle ei enää nähty ehdotonta absoluuttista arvoa, joka perustuisi siihen, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen.

   Varsinkin Saksassa on haluttu antaa kuva, että mielisairaiden ja vammaisten tappaminen johtui vain muutamista hulluista natseista. Todellisuus on toinen. Laajat piirit tiesivät, mitä tapahtui sairaaloissa. Kansa valitsi demokraattisissa vaaleissa Hitlerin ja natsit. Tappaminen alkoi mielisairaista ja vammaisista ja parantumattomasti sairaista jo ennen Hitlerin valtaa. Se laajeni myöhemmin koskemaan kokonaisten kansojen tuhoamista. Näin haluttiin jalostaa parempi rotu. (8)

 

Muut alueet. Useimmat ihmiset saattavat sanoa mielessään, että he eivät ainakaan ole koskaan rikkoneet kuudetta käskyä. He ajattelevat, että se koskee vain suuria rikollisia, jotka ovat syyllistyneet tähän syntiin. Sillä ei heidän mielestään ole mitään tekemistä heidän itsensä kanssa.

   Raamatun valossa asia ei kuitenkaan ole näin. Sen mukaan myös vihamme – kohdistuu se pakolaisiin, muukalaisiin tai muihin ryhmiin – on tämän käskyn rikkomista. Jeesuksen mukaan, jos pelkästään nimitämme toista hulluksi, olemme ansainneet helvetin tulen. Samoin on kirjoitettu, että jos vihaamme lähimmäistämme, olemme murhaajien veroisia. Kuinka moni meistä voi näiden jakeiden valossa sanoa, ettemme ole koskaan rikkoneet tätä käskyä? Sellaiseen emme varmastikaan ole pystyneet.

 

- (Matt 5:20-22) Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

21. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'.

22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

 

 

- (1 Joh 3:15) Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi.

 

Entä väkivalta TV-ohjelmissa. Joka ilta voidaan nähdä kymmeniä väkivallantekoja tai murhia, jotka antavat ihmisille vääriä malleja. Vaikka väkivalta tapahtuu virtuaalitodellisuudessa kuten tietokonepelissä, on se kuudennen käskyn (Älä tapa!) rikkomista. Tällaisella aineistolla on varmasti vaikutusta jokaisen sisimpään. Väkivalta ja seksiviihde turruttaa jokaisen. Monet nykyaikana tapahtuneet pahoinpitelyt ovat raaistuneet, johon osasyynä voidaan pitää television vaikutusta.

   Seuraavat kommentit jatkavat samaa aihetta. Tohtori Leonard D. Efron, joka tutki yli 400 katsojan käyttäytymistä 22 vuoden ajan, on todennut syy-yhteyden television aineiston sekä käyttäytymisen välillä. Arnold Kahn Amerikan psykologiliitosta on todennut saman (toinen kommentti). Kolmas lähde viittaa samaan suuntaan:

    

"Enää ei voi olla mitään epäilystä siitä, etteikö laajamittainen altistuminen televisioväkivallalle olisi yksi syy yhteiskunnassa esiintyvälle aggressiiviselle käyttäytymiselle, rikollisuudelle ja väkivallalle." (9)

 

"Väittely televisioväkivallan vaikutuksista on samaa kuin väittely tupakoinnin ja syövän yhteydestä." (10)

 

Lukemattomat tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllisesti televisiosta ja filmeistä nähty jännittävä ja voimakas väkivalta- ja seksiviihde turruttaa väkivallalle. Väkivaltarikoksia (murha, raiskaus, päällekarkaus) tehneitä nuoria vankeja koskevissa kahdessa kartoituksessa 22-30 % vastaajista ilmoitti matkineensa tietoisesti televisio-ohjelmista opittuja rikostekniikoita. Hollywoodin viihdeteollisuus taas on epätoivoisen riippuvainen voitoista, joita se käärii seksi- ja väkivaltaohjelmien tuottamisella. (11)

 

7. Älä tee huorin. Seitsemäs käsky liittyy ihmisen seksuaalisuuteen, joka oikeissa puitteissa on hyvä asia. Mistään emme löydä Raamatusta opetusta, että se olisi väärin miehen ja vaimon välillä. Päinvastoin, seuraavat jakeet tuovat esille, miten fyysinen yhteys kuuluu aviosuhteeseen. Kumpikin on velvollinen huolehtimaan puolisonsa fyysisistä tarpeista. Jos sitä ei tapahdu, poiketaan Jumalan tahdosta:

 

- (1 Moos 2:18) Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva".

 

- (1 Kor 7:1-5) Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;

2. mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

3. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan.

4. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.

5. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden.

 

- (San 5:18,19) Olkoon sinun lähteesi siunattu, ja iloitse nuoruutesi vaimosta.

19. Armas peura, suloinen vuorikauris -- hänen rintansa sinua aina riemulla ravitkoot, hurmautuos alati hänen rakkaudestaan.

 

Sen sijaan huorinteko ja haureus, joihin seitsemäs käsky liittyy, ovat seksuaalisia vääristymiä, aivan kuten ruokaakin voidaan käyttää väärin (liikasyöminen). Yleensä vääristyminä pidetään vain raiskausta, insestiä ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta sitä ovat kaikki seksuaalisuhteet avioliiton ulkopuolella tai porno (Jeesus sanoi, Matt 5:28: Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.). Eli jos joku hekumoitsee pornon parissa, nainen paljastaa itsensä muille kuin miehelleen tai mies etsii seksiä muualta kuin puolisoltaan, on se väärin, vaikka ihmiset kuinka väittäisivät vastaan. Me toimimme tyhmästi, jos emme ota huomioon Jumalan antamia käyttöohjeita tällä alueella tai jos kerskaamme asioista, jotka todellisuudessa ovat vääristymiä (kuten alkoholismi tai liikalihavuus). Monet rakastavat enemmän hekumaa kuin Jumalaa kuten Paavali kirjoitti:

 

- (2 Tim 3:1-5) Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.

2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,

3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,

4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;

5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

 

Ota siis huomioon seuraavat jakeet. Ne varoittavat suoraan, mikä haureellisen ja katumattoman ihmisen kohtalo on: hän menee iankaikkiseen helvettiin, josta ei ole poispääsyä. Kun Jumala sanoo: ”Älä tee huorin!”, tarkoittaa hän myös sitä, ja siksi menettelemme tyhmästi, jos emme usko näitä varoituksia. Ne ovat meille samanlaisia varoitustauluja kuin varoitukset heikoista jäistä: ”Älä ihmeessä mene heikoille jäille! Sinulle voi käydä huonosti ja voit hukkua.”

 

- (Hebr 13:4) Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

 

- (2 Kor 12:21) ja että, kun tulen, Jumalani on taas nöyryyttävä minua teidän tykönänne, ja että joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet.

 

- (Ilm 22:15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

8. Älä varasta. Kahdeksas käsky on älä varasta, joten emme saa ottaa mitään sellaista, mikä kuuluu lähimmäisellemme. Siihen kuuluvat varkaudet kaupasta, kirjanpidon ja veroilmoituksen vääristely, harmaa talous ja kaikki asiat, joissa ihminen ottaa omaisuutta, joka kuuluu hänen lähimmäiselleen. Jos toimimme tällä tavoin, syyllistymme varkauteen. Emme voi myöskään odottaa pelastuvamme, koska katumattomuus tällä ja muilla alueilla johtaa taivaan porttien ulkopuolelle:

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 

Tässä käskyssä kuten monissa muissa käskyissä on ominaista se, että toivomme muiden pitävän sen. Kukapa haluaa, että häneltä varastetaan, että joku tekee huorin hänen puolisonsa kanssa, että hänelle itselleen tehdään väkivaltaa tai että joku lausuu hänestä väärän todistuksen. Päinvastoin, luonnollinen perustoiveemme on, että muut eivät tee meille näitä asioita. Toivomme heidän noudattavan Jumalan käskyjä kaikilla alueilla. Se on aivan kuten Jeesus sanoi seuraavassa jakeessa, jossa puhutaan lain perusytimestä ja oikeasta käytöksestä.

 

- (Matt 7:12) Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

 

Entä jos ihminen pelastuu ja kääntyy Jumalan puoleen? Siitä pitäisi seurauksena olla muutos: hän ei enää elä niissä synneissä, joissa ennen eli, tai ainakin tämän pitäisi olla ihanne. Se on sen toteuttamista käytännössä, että ihminen tekee parannuksen, kuten Jeesus meitä kehotti (Matt 4:17): Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle". Samoin se on yksi niistä asioista, joka kuuluu Kristuksen opin alkeisiin (Hebr 6:1): Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan.

   Hyvä esimerkki oikeasta asenteesta on Sakkeus. Näemme Raamatusta, miten tämä mies muuttui. Hän oli publikaanien päämies ja rikas, mutta oli saanut osan omaisuudestaan petoksella. Kun hän kohtasi Jeesuksen, teki hän täyskäännöksen omaisuuden hoidossaan. Puolet siitä hän antoi köyhille ja korvasi lisäksi ne rahat, jotka oli petoksella ottanut. Tämä osoittaa, että Jumala oli todella puuttunut hänen elämäänsä:

 

- (Luuk 19:1-10) Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi.

2. Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas.

3. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen.

4. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse.

5. Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi".

6. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan.

7. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: "Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan".

8. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin".

9. Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika;

10. sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on".

 

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Yhdeksäs käsky on: Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Se liittyy sanoihimme: puhuuko ihminen totuudellisesti ja toisia kunnioittaen, vai antautuuko hän juoruiluun ja muiden panetteluun. Kielellä voimme saada aikaan sekä hyvää että pahaa; panettelussa on aina kyse jälkimmäisestä. Siinä ihminen yrittää saattaa lähimmäisensä huonoon valoon tai yllyttää vihaan kuten Jeesustakin kohdeltiin (Mark 14:55-59). Yritetään vähentää henkilön arvostusta muiden silmissä. Koulukiusaaminen ja työpaikkapanettelu ovat eräitä ikäviä esimerkkejä. Niissä ihminen sanoo väärän todistuksen lähimmäisestään ja pyrkii halventamaan muita. Hän asettuu tuomariksi Jumalan sijalle ja rikkoo yhdeksättä käskyä vastaan. Jaakob kirjoitti tällaisista ihmisistä:

 

- (Jaak 4:11,12) Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari.

12. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi?

 

Tai sitten mahdollista on, että joku nautiskellen levittää juoruja ja perättömiä juttuja. Hän ei ajattele, että joutuu kerran vastaamaan sanoistaan. Kun Jeesus sanoi, että jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä (Matt 12:37), ovat tällaiset sanat sellaisia. Ihminen ei ymmärrä, että jos hän tahallaan levittää valheita, nauttii niistä eikä kadu syntejään, on hänen kohtalonsa tulijärvi. Sinne joutuvat kaikki valhettelijat ja katumattomat ihmiset. Jokainen joutuu vastaamaan sanoistaan ja teoistaan. Tämä osoittaa, miten tärkeitä puhumamme sanat ovat. Ne ovat yksi arvosteluperuste tuomiolle:

 

- (Ef 5: 6) Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;

 

- (Ilm 22:14,15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

- (Ilm 21:8) Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

Nykyaikana puhutaan paljon myös vihapuheista. Niihin törmää varsinkin internetin keskustelupalstoilla, joissa ihmiset kiroilevat ja haukkuvat toisiaan. He eivät arvosta eri tavalla ajattelevia, vaan asettavat toisen päälle negatiivisen leiman. Tämä ilmiö on tullut yhä yleisemmäksi, kun keskustelupalstat ovat kaikkien käytettävissä. Politiikassa ja journalismissa esiintyy usein samanlainen suuntaus, jossa unohdetaan muiden kunnioitus. Raamattu puhuu tämäntyyppisestä toiminnasta ja puheista mm. seuraavissa kohdissa:

 

- (Matt 5:21,22) Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'.

22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

 

- (Room 3:13,14) Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;

14. heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.

 

- (Jaak 3:14-17) Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.

15. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

16. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.

17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.

 

- (Kol 4:6) Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata.

 

- (1 Piet 2:17) Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

 

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Viimeinen käsky poikkeaa muista. Kun ensimmäiset käskyt käsittelevät tekoja ja sanoja, liittyy viimeinen käsky sisäiseen elämäämme: mielikuviin, ajatuksiin ja himoihin. Se on alue, jossa puutteellisuutemme tulee helpoimmin esiin. Tällä alueella ei löydy yhtäkään täydellistä ja synnitöntä. Kun Raamattu sanoo ”sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Room 3:23), on se totta näiden jakeiden valossa. Esim. Paavali havaitsi oman syntisyytensä parhaiten juuri tämän käskyn kautta, koska hän kirjoitti:

 

- (Room 7:7) Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse".

 

Syy himoihin ja pahoihin ajatuksiin on itsessämme. Ne nousevat Jeesuksen mukaan sydämestämme, joka kuvaa ihmisen sisintä. Usein me etsimme esim. vihaan syytä ulkopuolelta (”Se sai minut räjähtämään ja suuttumaan”), mutta se kuten muut synnit ja pahat asiat nousevat itsestämme. Olemme itse suurimpia syyllisiä (Mark 7:21-23): Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen."

   Kun meillä on näitä ajatuksia ja himoja, voivat ne myöhemmin johtaa tekoihin, joten himot ovat aina tekojen esiaste. Siksi ne voivat olla vahingollisia, jos niitä kauan haudotaan ja mietitään. Monet teot eivät synny sattumalta, vaan niitä on mietitty jo pitemmän aikaa, ehkä kuukausia tai vuosia. Jaakob kirjoitti aiheesta:

 

- (Jaak 1:13-15) Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.

14. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;

15. kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.

 

Himot voivat johtaa myös orjuuteen. Jeesus sanoi (Joh 8:34): ”Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja”, ja se on totta monen elämässä. Se tarkoittaa pakonomaisuutta, jossa ihminen ei voi olla ajattelematta himon kohdetta lähes koko ajan. Se voi ilmetä vääränä syömishimona, seksuaalisina mielikuvina, rahan- ja vallanhimona, pelihimona, alkoholi- ja huumeriippuvuutena tai homoseksuaalisena käytöksenä. Nämä kaikki ovat asioita, jotka voivat orjuuttaa meitä, ja yleensä ne vuosien kuluessa muuttuvat suureksi taakaksi. Ihminen ei ehkä ajattele niin alkuvaiheessa, vaan kokee elävänsä vapaudessa, mutta vuosien tai vuosikymmenten kuluessa tilanne usein muuttuu.

   Hyvä uutinen ja ilosanoma kuitenkin on, että Jeesus on kykenevä vapauttamaan meidät kaikista orjuuksista ja siteistä. Näin hän ainakin itse lupasi, koska hän sanoi (Joh 8:36): ”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi”. Voimme varmasti luottaa tähän lupaukseen.

   Katsomme lopuksi muutamia lainauksia, jotka käsittelevät samaa aihetta. Ensimmäinen niistä liittyy huumeriippuvuuteen ja viimeinen homoseksuaalisuudesta vapautumiseen. Jälkimmäistä asiaa monet ovat pitäneet mahdottomana, koska ovat pitäneet homoseksuaalisuutta synnynnäisenä asiana, mutta miksi Jeesus ei voisi vapauttaa myös tästä kuten muista asioista? Mikään ei ole hänelle mahdotonta, koska hän on Jumala. Meidän ei hyödytä neuvoa, mitä hän voi ja ei voi tehdä. Hän itse vastaa sanoistaan:

 

Harveya oli nimitetty kadulla änkäksi, koska hänellä oli niin paha puhevika, ettei kukaan ymmärtänyt puoliakaan siitä, mitä hän sanoi. Mutta nyt Harvey ei sammaltanut. Hänelle oli itse asiassa kehittymässä erittäin kaunis kielellinen ilmaisu.

   Eräänä päivänä Harvey tuli luokseni sanoen: - Sonny, minä haluaisin mennä kotipuoleen kertomaan toisille juutalaisille Jeesuksesta.

   Teen Challengessa oli kaikki katukokouksissa tarvittavat välineet. Saimme Davelta luvan lastata ne autoon ja mennä entiseen kaupunginosaamme pitämään kokousta.

   Meidän pystyttäessämme laitteita ihmisiä alkoi virrata paikalle joka suunnasta. Harvey astui mikrofonin taakse ja alkoi puhua.

   - Muistatte kai minut? hän sanoi. Tietenkin kaikki muistivat hänet. – Olen sama kaveri, joka ennen varasteli täällä ja nappasi kamaa.

   Ihmiset mumisivat ihmeissään ja tönivät toisiaan. – Katso Harveya. Juutalaispojalle on tapahtunut jotakin.

   Harvey jatkoi: - En ole enää narkkari. Olen kohdannut Messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Hän on tullut elämääni. Hän paransi minun mieleni ja pelasti minut synneistä. Hän on Messias, jota te olette koko ikänne odottaneet. Ottakaa Hänet vastaan, ja antakaa Hänen tehdä teistä uusia luomuksia.

   Kyyneleet virtasivat pitkin poskiani. Tiesin, etten ollut kyennyt auttamaan Harveya. Jeesus Kristus oli Pyhän Henkensä kautta muuttanut pojan silmieni edessä. Kun mitkään minun sanani eivät onnistuneet tunkeutumaan Harveyn hämärään tajuntaan, Pyhä Henki teki työn… Huumeet olivat vahingoittaneet Harveyn mieltä, mutta Jumala oli tehnyt kaiken uudeksi. Tunsin jännityksen kasvavan sisälläni. Oli olemassa toivoa, ei vain kaduilla maleksiville narkomaaneille vaan myös monille, jotka olivat seonneet ja joutuneet mielisairaalaan. (12)

 

David Seamands: Kortistoni täyttyvät kirjeistä, joita saan seksuaalisiin ongelmiin apua etsineiltä ihmisiltä. He ovat halunneet päästä irti seksikokemuksista, jotka ovat jättäneet heihin syviä arpia, niin että he eivät ole pystyneet reagoimaan luonnollisesti ja normaalisti seurusteluaikanaan eivätkä sitten avioliitossa läheisessä, intiimissä suhteessaan. Noissa kirjeissä on myös kaikkein riemukkaimpia ja innostuneimpia vapautumisen, puhdistumisen ja paranemisen viestejä. Nainen, joka oli päässyt vapaaksi lesbolaisen suhteen kiristävistä siteistä, kirjoitti:

         

Tällä hetkellä vain odotan ja katson, mihin Jumala minua ohjaa. Minusta tuntuu kuin sisältäni olisi poistettu pahanlaatuinen kasvain, ja olen hyvin rauhallinen ja tyyni. Samalla minulla on kuitenkin jännittävä odotuksen tunne. Aivan kuin Jeesus kurkottaisi sisimpääni ja vetäisi sieltä varovasti esiin osia minusta, niin että voin katsoa mitä minusta löytyy… Muutamia asioita tiedän antaneeni Hänen käsiinsä. Jotkut asiat ovat parantuneet, ja missä ennen tunsin olevani sairas, tunnen nyt olevani eheä. Hän opettaa minulle, mitä voin olla Hänessä. (13)

 

Usko herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi (Apt 16:31).

 

- (Room 3:19,20) Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;

20. sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

 

- (1 Joh 1:8) Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

 

Edellä on käsitelty tärkeimpiä käskyjä ja Jumalan lakia. Ne osoittavat meille yhden asian: synnin ja puutteellisuuden. Ehkä selvimmin puutteellisuus tulee ilmi rakkauden kaksoiskäskyssä. Kun Jeesus sanoi, että suurin käsky on rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään koko sydämestään eli joka ainoa hetki (Matt 22:36-40), emme ole noudattaneet sitä. Jos ihminen on rehellinen, joutuu hän viimeistään sen valossa myöntämään, ettei hän ole totellut Jumalan tahtoa, miten hän itsessään ei ole otollinen vaan on syyllinen Jumalan edessä. Hän on rikkonut lakia eikä voi itsestään käsin ansaita pelastusta. 

 

Tärkeintä on, ettei itsensä syntiseksi tunteminen merkitse vertailua toisten kanssa. Se merkitsee joutumista kasvoista kasvoihin Jumalan lain kanssa. Mitä Jumalan laki sitten on? Älä tapa, älä varasta? ”En ole koskaan tehnyt sitä, siksi en ole syntinen.” – Ystäväni, tämä ei ole koko Jumalan laki. Mitä se sitten on? Se on kaksiosainen käsky: "Ensimmäinen on tämä:,,…rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'. Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'...” (Mark 12:29-31). Unohda alkoholistit ja heidän kaltaisensa, unohda rikosuutiset, joita nykyään luet sanomalehdistä. Todellinen koetus on tämä: Rakastatko Jumalaa koko olemuksellasi? Ellet rakasta, olet syntinen. ”Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.” (14)

 

Jos olet havainnut oman todellisen tilasi Jumalan edessä – miten olet kadotettu, miten et voi pelastaa itseäsi ja että tarvitset anteeksiantamusta Jumalalta – ovat seuraavat rivit sinua varten.

   Ratkaisu edellisiin asioihin löytyy nimittäin siitä, mitä Jeesus on tehnyt edestämme. Hän itse, Jumalan Poika, tuli lainalaiseksi ja täytti lain eli hän teki sen, mihin me emme pystyneet. Hän oli otollinen Jumalan edessä ja lopulta kuoli syntiemme edestä, joten esteet Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu. Jeesuksen kautta voimme nyt päästä Jumalan yhteyteen.

 

- (Matt 5:17) Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

 

- (Gal 4:4,5) Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

5. lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

 

- (Ef 3:11,12) sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme,

12. jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

 

Käänny Jeesuksen puoleen! Kun Jeesuksessa Kristuksessa on iankaikkinen elämä, on luonnollista, että meidän täytyy sydämessämme kääntyä hänen puoleensa ja panna luottamuksemme häneen. Pelkkä teoreettinen tieto hänen työstään edestämme ja että hän on tie taivaaseen, ei hyödytä meitä yhtään, jos emme halua kääntyä hänen puoleensa ja vastaanottaa elämää. Käänny siis sydämessäsi Jeesuksen Kristuksen puoleen ja luovuta itsesi hänelle, niin pääset kaikesta osalliseksi. Tähän liittyvät hyvin seuraavat jakeet:

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Apt 16:30,31) Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?"

31. Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

 

Niinpä jos olet vastaanottanut hänet elämääsi, on sinulla silloin Jumalan lapseus, iankaikkinen elämä ja olet uudestisyntynyt - riippumatta tunteistasi - kuten seuraavat jakeet osoittavat:

 

- (Joh 1:12,13) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Rick Joyner: Soihtu ja miekka (The Torch and the Sword), s. 34

2. Denis Clark: Herkkäuskoisten harharetket, s. 45

3. R.A. Torrey: Joh 3:16

4. Tri John Kitto kirjassa Encyclopedia of Biblical Literature, II, hakusana "Sabbath", s. 655

5. David Yonggi Cho: Kokemuksiani rukouksesta (DR. CHO’S PATTERNS OF PRAYER), s. 39-41

6. John Arnott: Mitä meidän tulisi tietää anteeksiannosta, s. 30,31

7. Sven Reichmann: Vapauteen kutsutut (Kallad till frihet), 103,104

8. V.R.: monisteita

9. Tiedot kirjasta: Hal Lindsey: 1948 Vuosi, jolloin loppu alkoi

10. Tiedot kirjasta: Hal Lindsey: 1948 Vuosi, jolloin loppu alkoi

11. Dada Maheshvarananda: Kapitalismin jälkeen, Proutin näkemys uudenlaisesta yhteiskunnasta (After Capitalism – Prout’s Vision for a New World), s. 154

12. Sonny Arguinzoni: Narkkarin stoori (God’s Junkie and the Addict Church), s. 92,93

13. David Seamands: Kasva aikuiseksi (Putting Away Childish Things), s. 161

14. D. Martyn Lloyd-Jones: Terve usko, Raamatun apu masennukseen (Spiritual Depression. Its Causes and Cure), s. 30

 

 

Lisää aiheesta:

 

Lue, miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut lukutaitoon, terveydenhoitoon ja muilla myönteisillä tavoilla. Monet ovat sokeita tälle tosiasialle

Lue, miten kristillinen usko on vaikuttanut myönteisesti ihmisoikeuksiin ja ihmisten aseman parantumiseen

Väärät elämäntavat lisäävät yhteiskunnan turhia kuluja miljoonilla euroilla, mutta Raamatun periaatteiden noudattaminen vähentää niitä

Monet torjuvat kristillisen uskon yhteiskunnassa, mutta muut vaihtoehdot ovat huonompia sekä moraalin että talouden kannalta

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Jumala on luoja, tuomari ja vapahtaja. Luomisen voi päätellä loogisestikin, ja omatuntomme viittaa tuomioon. Lisäksi Raamatun ilmoitus kertoo vapahtajasta

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Lue, miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut lukutaitoon, terveydenhoitoon ja muilla myönteisillä tavoilla. Monet ovat sokeita tälle tosiasialle

Lue, miten kristillinen usko on vaikuttanut myönteisesti ihmisoikeuksiin ja ihmisten aseman parantumiseen

Väärät elämäntavat lisäävät yhteiskunnan turhia kuluja miljoonilla euroilla, mutta Raamatun periaatteiden noudattaminen vähentää niitä

Monet torjuvat kristillisen uskon yhteiskunnassa, mutta muut vaihtoehdot ovat huonompia sekä moraalin että talouden kannalta

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Jumala on luoja, tuomari ja vapahtaja. Luomisen voi päätellä loogisestikin, ja omatuntomme viittaa tuomioon. Lisäksi Raamatun ilmoitus kertoo vapahtajasta

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään