Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Todennäköisyyslaskelmia

 

 

Kuinka todennäköistä on (0 -100 %), että Raamatun opetukset, kuten taivas, kadotus, tuomio ja Jeesuksen väitteet itsestään pitävät paikkansa?

 

 

Kun keskustelee ihmisten kanssa, on tavallista, että heillä on voimakkaita vastaväitteitä kristillistä uskoa kohtaan. Sellaiset asiat kuin kehitysoppi, kirkon virheet ja pahuus maailmassa ovat seikkoja, joita he ottavat esiin, kun heille yrittää tarjota evankeliumia Jeesuksesta ja Jumalan taivaallisesta valtakunnasta. He tavallisesti torjuvat kaiken puheen iankaikkisesta elämästä näillä viisailta tuntuvilla ajatuksilla. Samoin nämä ihmiset voivat pitää järjettömänä kaikkea kristilliseen uskoon ja hengelliseen elämää liittyvää. Se on heille hullutus, kuten Paavali kirjoitti osuvasti Korinttolaiskirjeessä, kun hän puhui ”luonnollisesta ihmisestä”:

 

- (1 Kor 2:14) Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.

                                                        

Hengellisiin asioihin on kuitenkin hyvä perehtyä. Sillä jos Jumala ja iankaikkinen elämä ovat olemassa, kuinka tärkeätä onkaan, että valitsemme oikein. Jeesus sanoi aikanaan: ”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani” (Joh 7:17), jonka tähden mekin voimme varmasti saada selvyyden asioihin. Ehtona on, että vilpittömästi sitä etsimme. Meidän pitää olla kuin Berean juutalaiset, jotka halusivat selvittää, pitivätkö esitetyt asiat todella paikkansa. Olemmeko valmiita ottamaan asioista selvää:

 

- (Apt 17:10-12) Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.

11. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

12. Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet.

 

Seuraavassa aiotaan tutkia joitakin sellaisia seikkoja, jotka jollakin tavalla liittyvät taivaalliseen elämään. Aiheet ovat 1. luominen, 2. tekojen merkitys, tuomio ja kadotus, 3. iankaikkinen elämä sekä 4. Jeesus – hänen olemuksensa ja hänen merkityksensä pelastuksensa kannalta. Tarkoitus on, että jokainen voisi todella miettiä näiden asioiden paikkansapitävyyttä ja todennäköisyyttä, eli kuinka totta ne ovat. Onko niiden todennäköisyys 0 % (ei pidä paikkaansa), 100 % (pitää paikkansa) vai 1 – 99 prosentin välillä. Niiden perusteella on sitten mahdollista tehdä omat johtopäätöksensä.

 

Todennäköisyys

 

Miten todennäköisiä ja paikkansapitäviä seuraavat asiat ovat?

 

 

1. Luominen

 

Jumala on luonut kaiken

 

Mark 13:19 Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.

 

Jes 66:1,2 Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?

2. Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. tunto minun sanani edessä. .

Ilm 4:11 "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut".

 

Ilm 10:5,6 Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti

6. ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa,

 

Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan

 

Jes 65:17 Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;

2 Piet 3:13 Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

 

Ilm 21:1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

 

2. Tekojen merkitys, tuomio ja kadotus

 

Ulkokultaiset ovat saaneet palkkansa jo tässä maailmassa

 

Matt 6:1,2 "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.

2. Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.

 

Joka itsensä ylentää, se alennetaan

 

Luuk 18:13,14 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'.

14. Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."

 

Anteeksiannolla on merkitystä

 

Matt 6:14,15 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;

15. mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

 

Sanoilla on merkitystä

 

Matt 12:36 Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.

37. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

 

Teoilla, jotka vaikuttavat muihin, on merkitystä

 

Luuk 17:1,2 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta; mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat!

2. Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä.

 

Jaak 3:1 Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.

 

Ihmiselle maksetaan hänen tekojensa mukaan

 

Room 2:6,11 hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan":

11. Sillä Jumala ei katso henkilöön.

 

Kol 3:25 Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.

 

2 Kor 5:10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

 

Ilm 20:12,13 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

 

Ihmisen sielu on arvokas

 

Matt 16:26 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

 

Tie, joka vie kadotukseen, on lavea

 

Matt 7:13,14 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

 

Kadotus on olemassa
 

Matt 8:11,12 Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa;

12. mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

 

Matt 13:42 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

 

Mark 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

 

2 Kor 4:3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

 

Ilm 20:12-15 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

Kadotus on iankaikkinen ja valmistettu alun perin perkeleelle ja hänen enkeleillensä

 

Matt 25:41,46 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

 

2 Tess 1:9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

 

Ilm 20:10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

 

Jumala rakastaa ihmisiä eikä halua kenenkään joutuvan kadotukseen

 

1 Tim 2:3,4 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

 

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

Luuk 15:3-7 Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen:

4. "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää?

5. Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten.

6. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut.'

7. Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse.

 

Hes 18:23,32 Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?

32. Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää."

 

  

3. Iankaikkinen elämä

 

Kannattaa koota aarteita taivaaseen

 

Matt 6:19-21 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.

20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.

21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi

 

Joka kadottaa elämänsä Jeesuksen tähden, löytää sen

 

Matt 16:25 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

 

Luuk 17:32,33 Muistakaa Lootin vaimoa!

33. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen.

 

Ihmisen nimi voi olla elämän kirjassa

 

Ilm 3:5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

 

Ilm 20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

 

Luuk 10:20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

 

On mahdollista saada iankaikkinen elämä

 

Joh 6:27 Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut."

 

Tiit 1:2 apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja –

 

1 Joh 2:25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.

 

2 Kor 5:1 Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.

 

2 Piet 1:11 sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

 

2 Tess 2:16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,

 

Luuk 1:31-33 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.

32. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

33. ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

 

4. Jeesuksen merkitys

 

Puhuttaessa Jeesuksesta ajattelevat monet, että hän toi merkittävää hengellistä opetusta moraalin alueella – opetusta, jota noudattamalla yhteiskunta olisi parempi paikka. Se yleensä tunnustetaan. Samoin saatetaan ottaa esille hänen nöyryytensä, tasapainoinen luonteensa ja rakkautensa, joista hänet muistetaan. Yksi esille tuotu ajatus on myös se, että Jeesus oli suuri henkinen opettaja tai viisas ihminen, muttei ainakaan Jumala niin kuin hän väitti. Se on yksi tavallisimpia ajatuksia hänestä.

   Mutta miten asia on? Voiko Jeesus olla suuri henkinen opettaja tai viisas ihminen, jos hän ratkaisevassa kohdassa – omassa identiteetissään – on puhunut väärin? Sillä hän esitti sellaisia väitteitä itsestään, jotka eivät sovi viisaan ja nöyrän opettajan suuhun, jos ne eivät pidä paikkaansa. Onhan röyhkeätä, jos joku opettaja tai ihminen nykypäivänä väittää itsestään enemmän kuin todellisuudessa on. Hän ei silloin ole hyvä opettaja, vaan ainoastaan röyhkeä valehtelija. Sellaista ei kannata kuunnella.

   Mutta jos Jeesuksen puheet itsestään ovat totta, eikö tilanne muutu toiseksi? Silloin ei ole röyhkeätä esittää sellaisia väitteitä, koska ne ovat totuudenmukaisia ja ovat tärkeitä meille. Lisäksi Jeesuksen moraalinen luonne sopii hyvin yhteen hänen väitteidensä kanssa. Ne eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa, vaan täydentävät toisiaan. Siksi on hyvä miettiä hänen itsensä ja muiden esittämiä väitteitä hänestä. Kannattaa miettiä, kuinka todennäköisiä ne ovat. Ovatko ne totta vai valhetta:

 

a) hänen iankaikkinen olemuksensa

 

Hän oli ennen Aabrahamia

 

Joh 8:56-59 Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."

57. Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!"

58. Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".

59. Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.

 

Joh 1:15 Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."

 

Hän tuli taivaasta

 

Joh 8:23,24 Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

 

Joh 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

 

Joh 3:31 Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.

 

1 Joh 1:1,2 Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta -

2. ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille

 

Hän on Messias

 

Joh 4:25,26 Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki".

26. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi".

 

Joh 10:23-25 Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä.

24. Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: "Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan."

25. Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.

 

Hän on Jumalan Poika

 

Joh 9:35-38 Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?"

36. Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?"

37. Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu".

38. Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä.

 

Autuas se, joka ei loukkaannu häneen

 

Matt 11:4-6 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:

5. sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia.

6. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun."

 

Hänestä on kirjoitettu

 

Joh 5:39,40 Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Joh 5:45-47 Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.

46. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.

47. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?"

 

Luuk 24:27 Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

 

Hän on elämän leipä

 

Joh 6:35 Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.

 

Hän herättää häneen uskovan viimeisenä päivänä

 

Joh 6:40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

 

Hän on maailman valkeus

 

Joh 8:12 Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus".

 

Joh 9:5 Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus."

 

Joh 1:4-9 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

6. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.

7. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.

8. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.

9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

 

Hän teki aina sitä, mikä oli Isälle otollista

 

Joh 8:29,30 Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."

30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

 

Joh 17:4 Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväksen.

 

Hänen sanansa eivät katoa

 

Luuk 21:33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

 

Hän puhui totta

 

Joh 8:44,45 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

45. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

 

Hän ei tehnyt syntiä

 

Joh 8:46 Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?

 

Hebr 4:15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

 

Hebr 7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

 

1 Piet 2:22 joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut",

 

1 Joh 3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.

 

Hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä

 

Matt 11:28,29 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

 

Hänessä on pelastus

 

Joh 10:9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

 

Hän antaa iankaikkisen elämän

 

Joh 5:40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Hän on hyvä paimen

 

Joh 10:10,11 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

 

Matt 22:16 Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön.

 

Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

 

Hän antoi henkensä puolestamme

 

Joh 10:17-19 Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin.

18. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni."

19. Niin syntyi taas erimielisyys juutalaisten kesken näiden sanain tähden.

 

Hän on yhtä Isän Jumalan kanssa

 

Joh 10:29,30 Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä.

30. Minä ja Isä olemme yhtä."

31. Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.

 

Joh 14:8,9 Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".

9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?

 

Hän vastaa rukouksiin

 

Joh 14:13,14 ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.

14. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

 

Hän antaa rauhan

 

Joh 14:27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

 

Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan

 

Joh 1:1-3,9,10 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.

3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

10. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.

 

Kol 1:16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

 

Hän on Jumala

 

Joh 1:1,2,14 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

 

1 Joh 5:20,21 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

21. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

 

Hänen kuninkuutensa ei ole tästä maailmasta

 

Joh 18:36 Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä".

37. Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni."

38. Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?" Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: "Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä.

 

b) hänen merkityksensä pelastuksen kannalta

 

Hän tuli täyttämään lain

 

Matt 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

 

Gal 4:4,5 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

5. lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

 

Jumala lähetti hänet pelastamaan ihmisiä

 

Joh 3:17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

 

1 Joh 4:14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.

 

Luuk 19:10 sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on".

 

Hän otti pois maailman synnin

 

Joh 1:29 Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

 

1 Joh 3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.

 

Hän antoi henkensä ihmisten edestä

 

Matt 20:28 niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

 

Room 5:6,8 Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä.

8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

 

1 Kor 15:3 Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,

 

1 Piet 3:18 Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,

 

Hän on Vapahtaja

 

Joh 4:41,42 Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden,

42. ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja".

 

1 Joh 4:14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.

 

Armo on tullut hänen kauttaan

 

Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

1 Kor 1:4 Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa,

 

Sovitus tuli hänen kauttaan

 

Room 5:10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

 

2 Kor 5:18-20 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.

19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

 

1 Joh 2:2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

 

Synnit anteeksi hänen kauttaan

 

Apt 10:43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

 

Apt 13:38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus

 

1 Joh 2:12 Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden.

 

Hänen kauttaan kadotustuomio poistuu

 

Room 8:1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

 

Joh 3:17,18 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

 

Joh 5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

 

Hän on ovi pelastukseen ja tie Isän tykö

 

Joh 10:9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu

 

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

Ef 2:18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

 

Ef 3:12 jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

 

Hän ottaa vastaan syntisiä

 

Luuk 15:2 Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: "Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan".

 

Luuk 5:30-32 Niin fariseukset ja heidän kirjanoppineensa napisivat hänen opetuslapsiansa vastaan ja sanoivat: "Miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa?"

31. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.

32. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen."

 

Ei pelastusta muualla kuin hänessä

 

Apt 4:12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

 

1 Kor 3:11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.

 

Hänessä on elämä

 

Joh 5:40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Joh 6:35 Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa

 

Hänellä on iankaikkisen elämän sanat

 

Joh 6:68,69 Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;

69. ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

 

Hän on ylösnousemus ja elämä

 

Joh 11:25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

 

Joka uskoo häneen, sillä on iankaikkinen elämä

 

Joh 3:15,16 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.

16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

Joh 6:40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

 

Joh 20:31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

 

Hän antaa elävää vettä

 

Joh 4:10,13,14 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."

13. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,

14. mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

 

Joh 7:37-39 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.

38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

39. Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

 

Häneen uskominen on tärkeää

 

Apt 16:31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

 

Room 3:22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

 

 Hänen vastaanottamisensa on tärkeää

 

Joh 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

Iankaikkinen elämä saadaan lahjaksi hänen kauttaan

 

Room 3:24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

 

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

Ilm 22:17 Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 

Johtopäätökset tutkimuksesta. Kun on kyseessä edellinen tutkimus, on jokaisen asian kohdalla mahdollisuus saada todennäköisyydeksi joko 0 %, 100 % tai jokin muu prosenttiluku niiden välillä. Kun arvioidaan jokaista kohtaa erikseen, liikkuvat niiden todennäköisyydet mielessämme nollan ja sadan prosentin välillä, riippuen siitä, miten mahdollisina näitä asioita pidämme.

   Mutta mitä merkitsee se, että annamme erilaisia todennäköisyyksiä näille asioille? Mitä merkitsee se, jos pidämme näiden asioiden todennäköisyyttä esim. nollan prosentin, 20 prosentin tai 100 prosentin arvoisena? Tähän yritetään löytää vastaus seuraavien esimerkkien valossa:

 

Jos todennäköisyys on 0 %. Jos pidämme jokaisen kohdan todennäköisyyden nollana prosenttina, merkitsee se sitä, että väitämme niitä valheeksi. Näin todella on, koska nämä asiat, jotka muutenkin ovat totta tai valhetta, eivät silloin voi olla mielessämme muuta. Samalla väitämme Jeesusta ja ensimmäisiä apostoleja valhettelijoiksi, joka sinänsä on raskas syyte. Asetamme itsemme suuremmaksi auktoriteeteiksi ja asiantuntijaksi tässä asiassa ja viisaammiksi kuin kukaan muu.

   Sen tähden, kun on kyseessä näiden väitteiden paikkansapitävyys, on hyvä miettiä, mistä ne ovat lähtöisin. Ovatko ne taivaasta vai ihmisistä, totta vai valhetta, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Siihen meitä johtaa myös seuraava kuvaus, joka kertoo Jeesuksen ja fariseusten kohtaamisesta. Silloin oli kysymys aivan samanlaisesta tilanteesta. Silloinkin Jeesus asetti vain kaksi vaihtoehtoa, joista lopulta vain toinen oli oikea. Meidänkin kannattaa samalla tavalla miettiä edellisten jakeiden paikkansapitävyyttä ja pohtia, mitä ne merkitsevät oman elämämme kannalta:

 

- (Mark 11:27-33) Ja he tulivat taas Jerusalemiin. Ja kun hän käveli pyhäkössä, tulivat ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat hänen luoksensa

28. ja sanoivat hänelle: "Millä vallalla sinä näitä teet? Tahi kuka sinulle on antanut vallan näitä tehdä?"

29. Mutta Jeesus vastasi heille: "Minä myös teen teille yhden kysymyksen; vastatkaa te minulle, niin minä sanon teille, millä vallalla minä näitä teen.

30. Oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä? Vastatkaa minulle."

31. Niin he neuvottelivat keskenään sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin hän sanoo: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?'

32. Vai sanommeko: 'Ihmisistä'?" - sitä he kansan tähden pelkäsivät sanoa, sillä kaikkien mielestä Johannes totisesti oli profeetta.

33. Ja he vastasivat ja sanoivat Jeesukselle: "Emme tiedä". Silloin Jeesus sanoi heille: "Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen".

 

Jos todennäköisyys on 20 %. Jos ajatellaan, että edellisten kohtien todennäköisyys on 20 %, merkitsee tämä luku jo varsin suurta todennäköisyyttä.

   Sillä kun lotossa ja muissa samanlaisissa peleissä todennäköisyydet voittaa ovat alle yksi / miljoonasosa, tai sitäkin pienempiä, ja kaikesta huolimatta saatamme tavoitella näitä voittoja, on 20 prosentin todennäköisyys niitä monin verroin suurempi. Se on jopa suurempi kuin saada arpakuutiolla numero kuusi ensimmäisellä kerralla, eli sen mahdollisuus toteutua on suurta luokkaa. Ajattele sen tähden omaa elämääsi ja iankaikkista kohtaloasi. Oma elämäsi ja sielusi on arvokkaampi kuin mikään arpavoitto, pankkitili tai maallinen asia. Raamattu osoittaa, että Jumala antoi ainokaisen Poikansa sinunkin tähtesi (Joh 3:16). Jos se pitää paikkansa, on sielusi todella arvokas. Älä sen tähden hylkää Jumalan iankaikkisen elämän lahjaa, vaan ota se vastaan ja käänny hänen puoleensa. Tämä elämä voidaan saada lahjaksi yhdessä hetkessä:

 

Kuinka muutoin se voisi olla? Oleta, että tarjoan sinulle lahjan. Silloin on hetki, jolloin sinulla ei vielä ole lahjaa. Seuraavassa hetkessä sinulla on se. Lahjan täytyy siirtyä minun kädestäni sinun käteesi yhdessä hetkessä. Iankaikkinen elämä on lahja. On hetki, jolloin sinulla ei ole sitä. On toinen hetki, jolloin sinulla on se. Täytyy olla eräs määrätty hetki, jolloin otit sen vastaan. Se ei voi olla muulla tavoin mahdollista. Ei tunneta ainoatakaan tapausta, jossa kääntymys olisi ollut asteittainen. Elämä saadaan aina hetkessä.

   Milloin se tapahtui sinulle? Missä se tapahtui? Onko sinun elämässäsi ollut hetki, jolloin astuit esiin, polvistuit alttarille, menit sielunhoitajan puheille? Oletko vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen Vapahtajanasi? Miten se tapahtui? Ehkä et tiedä tarkkaan hetkeä etkä tuntia, mutta tiedätkö että se on tehty? Oletko varma, että sinulla on ollut sellainen kokemus? Jos niin on asianlaita, salli minun sanoa uudelleen, että se tapahtui yhdessä hetkessä. (1)

 

Jos todennäköisyys on 100 %. Kolmas vaihtoehto on, että edellisten lausuntojen todennäköisyys on 100 %, eli ne pitävät paikkansa. Tämä vaihtoehto jää jäljelle, jos kyseisiä lausuntoja pidetään totena.

   Mutta mitä tämä merkitsee sinun oman elämäsi kannalta? Onko sillä merkitystä?

   Vastaus tietenkin on, että jos edellä olevat asiat ovat totta, kannattaa sinun kääntyä heti Jumalan puoleen ja ottaa vastaan hänen armonsa. Sillä kun olemme eläneet ainutlaatuisen elämämme, emme edellisten Raamatun jakeiden mukaan voi enää saada muutosta tilaamme. Meidät jätetään siihen ratkaisuun, jonka olemme täällä tehneet. Jos ratkaisumme on ollut kielteinen ja olemme hylänneet armon, on myöhäistä kääntää kadotuksessa enää kellonviisareita takaisin. Joissakin tietokoneohjelmissa voimme kyllä perua tehtyjä ratkaisuja, mutta rajan takana se ei ole enää mahdollista. 

   Sen tähden, kun elämäsi on arvokas ja Jumala haluaa pelastaa sinut, älä viivyttele kääntymistäsi hänen puoleensa. Anna pelastaa itsesi ennen kuin se on liian myöhäistä ja ettet kulje armonaikasi ohitse. Seuraava esimerkki osoittaa, miten tärkeätä on ottaa ajoissa vaarin:

 

Viimein eräänä päivänä nuori mies, joka oli parantunut, käveli reippaana Moodyn kuistille. ”Herra Moody, sanoi hän ojentaen kätensä, olen tullut sanomaan hyvästi. Lähden länteen”. Moody pani kätensä hänen hartioilleen ja uudelleen hän kehoitti häntä ottamaan vastaan Kristuksen. Nuori mies vihastui ja pudistaen evankelistan käden pois harteiltaan hän vastasi: ”Herra Moody, älkää enää koskaan puhuko minulle sieluni pelastuksesta. Olen luvannut teille tehdä ratkaisuni kun palaan, mutta ei aikaisemmin. Hyvästi”. Tämän sanottuaan hän poistui ja Moody, joka tunsi, että jotain oli katkennut poikki hänen omassa sydämessään, istuutui pettyneenä.

   Samana iltana kun Moody oli laskeutunut levolle hän heräsi äänekkääseen koputukseen ovelleen. Hän työnsi päänsä ulos ikkunasta ja näki naisen, jonka pään ympärille oli kääritty huivi. ”Voi, herra Moody”, huusi hän tuskaisella äänellä, ”tulkaa pian. Mieheni on sairaana, hyvin sairaana ja minä pelkään. Olkaa hyvä ja tulkaa heti”. Moody tunsi hänet heti sen nuoren miehen vaimoksi, jonka kanssa hän samana iltapäivänä oli puhunut. ”Siitä ei ole mitään hyötyä”, vastasi hän. ”Miehenne antoi minulle lopullisen vastauksen tänään iltapäivällä. Hän on mennyt kuoleman rajan yli. Minun on hyödytöntä tulla”. Mutta koska hän pyysi niin hartaasti, Moody kuitenkin pukeutui ja lähti.

   Kun hän astui sisään hän näki nuoren miehen makaamassa selällään vuoteessa, silmät aivan avoimina, mutta ilmeisesti hän ei tiennyt muiden läsnäolosta. Kun Moody lähestyi, kuuli hän miehen toistavan vain kahta sanaa: Liian myöhään, liian myöhään”. Moody polvistui vuoteen viereen, tarttui kuolevan käteen, avasi Raamattunsa ja alkoi rukoilla. Mutta nuori mies ei kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Hän vain tuijotti kattoon ja huusi: ”Liian myöhään, liian myöhään”. Moody teki parhaansa herättääkseen hänet, mutta hän ei tuntenut Moodya, ja muutaman minuutin kuluttua hän heitti henkensä yhä hokien kuten aikaisemminkin: ”Liian myöhäistä, liian myöhäistä.”

   Ystäväni, ehkä et vielä ole tehnyt anteeksiantamatonta syntiä. Ehkä sinun kohdallasi ei vielä ole liian myöhäistä, mutta varoitan sinua siitä vaarasta, johon joudut, jos jatkuvasti hylkäät Jumalan armotarjouksen. Elämä on epävarmaa, Jeesus on tulossa, ja Pyhä Henki voi lakata herättämästä. Jos Hän lakkaa, sinulla ei tule olemaan muuta tilaisuutta. Tämä voi siksi olla sinun viimeinen tilaisuutesi. Voi, jospa sinä kuulisit varoituksen ja nyt – ennen kuin on iäksi liian myöhäistä, vastaanottaisit Jeesuksen Kristuksen! (2)

                                                        

Kutsu uuteen elämään. Edellä on puhuttu siitä, miten tärkeää on vastata Jumalan kutsuun ja vastaanottaa pelastus eikä torjua sitä. Seuraavaksi on hyvä selvittää, miten se tapahtuu ja miten sinä voit itse pelastua. Siihen liittyy mm. seuraavia seikkoja:

 

1. Käänny Jeesuksen puoleen ja luovuta elämäsi hänelle. Ensimmäinen vaihe uudestisyntymisessä ja pelastuksesta osalliseksi tulemisessa on kääntyminen Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puoleen. Siinä sinä voit kertoa olevasi syntinen, joka tarvitset pelastusta ja että tahdot Jumalan suunnitelman toteutuvan elämäsi varalle. Sinun ei tarvitse ensin itse yrittää tulla paremmaksi, vaan etsiydy hänen luokseen sellaisenasi, puutteittesi kanssa. Raamatun mukaan Jeesuksessa on iankaikkinen elämä ja siksi meidän täytyy kääntyä hänen puoleensa, jotta voisimme päästä siitä osalliseksi:

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Joh 6:68,69) Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;

69. ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu,

 

2. Vastaanottaminen. Kun vain Jeesuksessa Kristuksessa on iankaikkinen elämä, on luonnollista, että sinun on pyydettävä häntä omaan elämääsi. Voit yksinkertaisesti sanoa: "Herra, Jeesus, tule elämääni!. Raamatun mukaan hän jo seisoo sydämemme oven ulkopuolella, saadakseen astua elämäämme:

 

- (Ilm 3:20) Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

Niinpä jos olet vastaanottanut hänet elämääsi, on sinulla silloin Jumalan lapseus, iankaikkinen elämä ja olet uudestisyntynyt - riippumatta tunteistasi - kuten seuraavat jakeet osoittavat:

 

- (Joh 1:12,13) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Oswald J. Smith: Maa johon kaipaan, s. 52

2. Oswald J. Smith: Maa johon kaipaan, s.134

 

 

Lisää aiheesta:

Jeesuksen jumaluuteen ja iankaikkiseen olemassaoloon viittaavat sadat Raamatun jakeet. On syytä uskoa, että hän on taivaasta tullut Jumalan Poika ja Jumala

 

Ainut looginen päätelmä on pitää Jeesuksen ylösnousemusta totena. Alkuseurakunnan synty ja kristillisen uskon menestys alkuvaiheessa edellyttää sitä

 

Raamattu, Jumalan vai ihmisen sanaa? Lue miten Raamatun arvovalta nousee Jeesuksesta. Hänen kauttaan voidaan ymmärtää Raamatun ainutlaatuinen merkitys

 

Havainnot luonnossa, historianlähteet, arkeologia sekä juutalaisissa toteutuneet ennustukset viittaavat kristillisen uskon ja Raamatun luotettavuuteen

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Jeesuksen jumaluuteen ja iankaikkiseen olemassaoloon viittaavat sadat Raamatun jakeet. On syytä uskoa, että hän on taivaasta tullut Jumalan Poika ja Jumala

 

Ainut looginen päätelmä on pitää Jeesuksen ylösnousemusta totena. Alkuseurakunnan synty ja kristillisen uskon menestys alkuvaiheessa edellyttää sitä

 

Raamattu, Jumalan vai ihmisen sanaa? Lue miten Raamatun arvovalta nousee Jeesuksesta. Hänen kauttaan voidaan ymmärtää Raamatun ainutlaatuinen merkitys

 

Havainnot luonnossa, historianlähteet, arkeologia sekä juutalaisissa toteutuneet ennustukset viittaavat kristillisen uskon ja Raamatun luotettavuuteen