Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Onko nykyinen sukupolvi parempi kuin edelliset sukupolvet?

 

 

Nykyaikana puhutaan paljon suvaitsevaisuudesta, mutta onko siinä kyse vain siitä, että on siirretty koko ajan oikean ja väärän rajaa?

 

 

Kun nykyaikana tapahtuu kehitystä moraalin alueella, saattavat monet olla sitä mieltä, että nyt mennään oikeaan suuntaan. He saattavat selittää, että nykyaikana ollaan paljon suvaitsevaisempia ja rakkaudellisimpia kuin 50 tai 100 vuotta sitten. Monet pitävät itseään parempina kuin mitä isovanhempamme ja esivanhempamme olivat.

   Mutta onko todella näin? Ovatko nykyihmiset suvaitsevaisempia ja rakkaudellisempia kuin edelliset sukupolvet? Ehkäpä onkin niin, että vain oikean ja väärän käsitteen välinen raja on muuttunut, mutta ihmiset itse eivät ole yhtään sen suvaitsevaisempia ja rakkaudellisempia kuin mitä isovanhempamme olivat. Niinpä nykyaikana suhtaudutaan myönteisesti asioihin, joita ennen selvästi pidettiin väärinä. Tämä tulee ilmi suhtautumisessa avioliiton ulkopuolisiin seksisuhteisiin, yhä myönteisemmässä suhtautumisessa avioeroon sekä yhä myönteisemmässä suhtautumisessa homoseksuaalisiin suhteisiin. Ennen niitä pidettiin väärinä, nyt ei.

   Eräässä mielessä nykyisen sukupolven tila muistuttaa Jeesuksen aikaa. Kun nyt erotaan paljon verrattuna edellisiin sukupolviin (Nykyään lähes joka toinen liitto päätyy eroon. Vuosina 1901 - 1910 Suomessa oli vain n. 125 eroa vuosittain.), oli tämä yleistä myös Jeesuksen aikana. Niinpä Jeesus nimitti oman aikansa sukupolvea pahaksi ja avionrikkojasukupolveksi:

 

- (Matt 12:38,39) Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin".

39. Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.

 

Mitä edellinen tarkoittaa? Ehkäpä on niin, että nykyinen sukupolvi elää eräänlaisessa kuplassa, jossa se ei näe, miten mennään yhä pidemmälle pahuudessa. Tämä näkemys kannattaa ottaa huomioon, koska kehitystä tähän suuntaan on tapahtunut eräillä alueilla selvästi. Katsomme muutamia esimerkkejä.

                                                             

TV-ohjelmat ovat muuttuneet. Jokainen tietää 1950-luvun elokuvat ja ohjelmat. Ne olivat suhteellisen viattomia, puhdashenkisiä ja kielenkäyttö toisia kunnioittavaa.

   Muutosta tällä alueella on kuitenkin tapahtunut. Seuraava esimerkki käsittelee vuosien 1973 ja 2014 suosituimpia sarjoja USA:ssa. Niistä näkee, mihin suuntaan on menty. Kehitys on samanlaista kuin edellä mainituissa seksuaalikysymyksissä:

 

Vuonna 1973 kymmenen suosituinta televisiosarjaa Amerikassa olivat: Perhe on pahin, Sanford and Son, Havaiji 5-0, Maude, Brigitte Loves Bernie, Sunday Mystery Movie, Mary Tyler Moore Show, Gunsmoke, Wide World of Disney ja Etsivä Ironside.

   Vertaa näitä kymmeneen suosituimpaan TV-sarjaan vuonna 2014: Breaking Bad (sisältää runsaasti huumeidenkäyttöä, väkivaltaa ja seksiä), Game of Thrones (fantasiasarja täynnä seksiä ja väkivaltaa), Kuolleista palanneet (yliluonnollinen rikossarja), Mad Men (draamasarja, jossa on seksiä ja alastomuutta ja jota suositellaan 14-vuotiaille ja sitä vanhemmille), Girls (sarjassa opiskelijanaiset osallistuvat moniin seksikohtauksiin, joita näytetään enemmän tai vähemmän yksityiskohtaisesti), Orange is the New Black (vankilaan sijoittuva draamakomedia, jossa on paljon seksiä ja hävyttömyyksiä), The Walking Dead (draamasarja, joka on täynnä murhanhimoisia Zombeja, seksiä ja alastomuutta ja joka on pitkään ollut 18-49-vuotiaiden keskuudessa suositumpi kuin jalkapallo), Nashville (pääosassa teini, joka harrastaa seksiä monien kumppaneiden kanssa), Masters of Sex (kertoo Mastersin ja Johnsonin seksielämästä) ja Americans (sisältää seksiä, väkivaltaa ja verenvuodatusta). (1)

 

Kouluissa on tapahtunut muutosta. Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, ja sillä on varmasti ollut vaikutusta myös kouluihin. Kuri kouluissa on löystynyt ja opettajat ovat kovilla tämän vuoksi. Ennen opettajilla oli helpompaa ja heitä kunnioitettiin.

   Tähän aiheeseen liittyen Etelä-Suomen Sanomien pääotsikossa (23.10.2016) etusivulla kerrottiin kyselystä, johon opettajat olivat vastanneet. Etusivulla tuotiin esille seuraavat asiat. Opettajista 74,4 prosenttia oli sitä mieltä, että oppilaiden käytös ei ollut mennyt parempaan vaan huonompaan suuntaan. Artikkelissa viitataan myös vanhempien käytökseen:

 

Etusivun otsikko:

Koulu: Opettajiin kohdistuu väkivaltaa, ilkivaltaa, uhkauksia ja vanhempien raivoa, ESS:n kysely paljastaa

 

Kysely, johon opettajat vastasivat:

Miten oppilaiden käytös on mielestäsi muuttunut viime vuosien aikana?

2,6 % parantunut

23,1 % pysynyt ennallaan

74,4 % huonontunut

 

OAJ:n kysely: Oppilaat pahimpia opettajien kiusaajia koko maassa

kyselyn mukaan 50 % peruskouluopettajista kokenut kiusaamista viimeisen vuoden aikana

 

Toinen artikkeli kouluun liittyen on yleisöosastokirjoitus. Se kuvaa, miten kouluissa oli rauhallisempaa ennen kuten myös terveyskeskuksissa. Jos kehitystä on tapahtunut, ei se ole mennyt parempaan suuntaan:

 

Kuria vai kännyköitä

Koulut: Sanahelinöiden tilalle kuria

Etelä-Suomen Sanomissa 13.10.2016 oli uutisia koulun tapahtumista Lahdessa. Alaotsikko sivulla A4: "Opettajat kokevat yhä enemmän kiusaamista." Jutun lopussa oli karmeaa tekstiä: "Vastanneista opettajista 41 prosenttia oli kokenut kuluneiden 12 kuukauden aikana epäasiallista kohtelua tai kiusaamista."

   Sitten mainittiin ratkaisu, joka sai harmaat hiukseni nousemaan pystyyn: Työolobarometrissä todetaankin, että opetusalalle tarvitaan hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma. Sen avulla luodaan toimintatapoja ja rakenteita, joilla varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi tulevaisuudessa."

   Työolobarometrin sijaan kannattaa suunnata katse vanhaan hyvään aikaan, ja ottaa siellä toimivaksi todettu keino käyttöön. Sanahelinöiden sijaan tämä keino ilmaistaan neljällä kirjaimella, ja ne ovat koo, uu, är ja ii. Kuri.

   Nykyvanhemmat kalvetkoot kauhusta. Meidän suurten ikäluokkien koululuokilla oli yli 40 oppilasta. 1950-luvulla Tammelan kansakoulussa oli 44 oppilasta 3. ja 4. luokalla. Muistiini on jäänyt monenmoista, vaan ei häiriöitä oppitunneilla. Ei ollut kännyköitä, eikä tiedetty ADHD:sta. Koulussa opittiin, koska Suomi oli rutiköyhä ja tarvitsi ikäluokkia, jotka osaavat työllään luoda hyvinvointivaltion.

   1960-luvulla Tampereen lyseossa lukion matematiikan ja fysiikan tunneilla ei saanut sanoa sanaakaan! Muuten kuin vastatessa opettajan kysymyksiin. Keskityttiin opeteltaviin asioihin.

   Kovan kurin seurauksena luokkatovereistani ei tullut häiriintyneitä aikuisia, vaan professoreita, diplomi-insinöörejä, tuomareita, lääkäreitä.

 ... Terveydenhuollon ammattilaisena otan esille potilaiden käyttäytymisen. Kun päivystin keskussairaalan ensiavussa vuonna 1974, ei tullut mieleenkään, että potilaat uhkaisivat tai olisivat väkivaltaisia. Tänään sitä esiintyy jatkuvasti ensiapupoliklinikoilla. Jostain he ovat sen oppineet. Mitä sitten tapahtuu, kun kukaan (suomalainen) ei halua päivystää - tai opettaa?

   Kurin menetyksen myötä on kadonnut sivistynyt käyttäytyminen. Kurinpalautus on yksinkertaista, jos tahdotaan. Tahto näyttää suuntautuvan kurittomuuden seurauksiin sopeutumiseen.

   Lisää resursseja, lisää resursseja, lisää velkaa. No sitähän kurittomat päättäjät hankkivat.

Jyrki Joensuu, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, Lahti (Etelä-Suomen sanomat 17.10.2016 / Lukijalta)

 

Kunnioituksen väheneminen.

 

- (Matt 5:22) Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

 

- (Matt 5:44-46) Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

45. että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

46. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?

 

- (1 Piet 2:17) Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

 

Yksi oleellisimpia asioita on toisten ihmisten kunnioitus. Raamatun mukaan meidän tulee kunnioittaa ja arvostaa lähimmäisiämme. Näin huolimatta siitä, ajattelevatko he eri tavalla kuin itse ajattelemme. Meidän tulisi rakastaa ja arvostaa jopa vihamiehiämme. Jos emme rakasta tai pyri kunnioittamaan lähimmäisiämme, toimimme väärin ja päinvastoin kuin Jeesus ja apostolit opettivat. Valitettavasti olemme usein kaukana täydellisyydestä.

   Mihin suuntaan kehitys on mennyt tällä alueella? Onko se mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan? Tätä asiaa ei tarvinne paljoa miettiä. Elämme yhteiskunnassa, jossa lähimmäisten arvostus ei ole niin suurta kuin ennen. Sen osoittivat edelliset esimerkit kehityksestä kouluissa ja terveyskeskuksissa. Vaikka nykyaikana puhutaan paljon suvaitsevaisuudesta ja rakkaudesta, voidaan sanoa kehityksen menneen huonompaan suuntaan. Se ilmenee toisia halventavassa nettikirjoittelussa, poliitikkojen välisissä mustamaalaamisissa sekä suhtautumisessa ulkomaalaisiin.

   Entä käytös politiikassa? Huono käytös ja muiden vähättely ovat tulleet myös politiikkaan. Jotkut sanovat, että yhteiskunta menee suvaitsevaisempaan suuntaan, mutta tällaista kehitystä ei ole nähtävissä. Ainoastaan oikean ja väärän rajaa on siirretty monella alueella, kuten avioliiton ulkopuolisessa seksissä, abortissa ja homoseksuaalisuudessa, mutta ihmiset eivät käyttäydy toisiaan kohtaan kunnioittavammin.

   Seuraava melko tuore artikkeli (Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu”, eli kansanedustaja Tapani Töllin haastattelu) osoittaa, miten huono käytös on tunkeutunut myös politiikkaan. Ei noudateta Pietarin kirjeessä ollutta neuvoa ”Kunnioittakaa kaikkia” (1 Piet 2:17). Samoin Jeesus sanoi samasta aiheesta (Matt 5:21,22): ”Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

 

… Tölli on korostetun sovitteleva ja yhteistyökykyinen kansanedustaja. Siksi viimeinen vaalikausi on ollut hänelle raskas. Politiikasta on tullut monin tavoin ikävämpää, hän sanoo…

    … Tölli listaa: Politiikasta on tullut pinnallisempaa. Pitkäjänteisyys on kadonnut. Päätöksentekokyky on heikentynyt. Mielikuvista on tullut faktoja tärkeämpiä…

   … Erityisesti Tölliä harmittaa kielenkäytön koveneminen. Eduskuntakeskustelut ovat usein kuin twitter-väittely, jossa osallistujat kisaavat siitä, kuka keksii kärjekkäimmin loukata toista.

   ”Välillä täysistunnon keskustelut ovat sellaisia, että tekee mieli lähteä salista pois.”

   Töllin mukaan pahinta on se, että edustajat ymmärtävät toistensa lausuntoja tahallaan väärin – ja sitten ottavat kantaa näihin tarkoituksellisesti väärin tulkittuihin näkemyksiin.

   ”Se on näennäiskeskustelua. Se on todella väsyttävää. Sillä ei ole mitään tekemistä yhteisten asioiden hoitamisen kanssa.”

   … Tölli ei ole näkemystensä kanssa yksin. Samaa ovat puhuneet muutkin politiikasta luopuvat.

   Keskustan pitkän linjan kansanedustaja Seppo Kääriäinenkin perusteli väistymistään politiikan murroksella. ”Nikamakohdassa on siistiä antaa tilaa politiikan nykymeininkiin ja tyyliin paremmin sopiville voimille.”

   Kokoomuksen Lenita Toivakka valitti politiikan muuttuneen lyhytnäköisemmäksi ja aggressiivisemmaksi. Väärinymmärtäminen on suosittua, koska sillä pääsee otsikoihin ja saa klikkauksia.

   Politiikka on muuttunut ja jakolinjat jyrkentyneet. Eikä vain Suomessa, sillä kyseessä on maailmanlaajuinen ilmiö. (Helsingin sanomat 26.8. 2018)

 

Hyvän kuvan siitä, millaista oli ennen eli miten toisia kunnioitettiin ja miten kielenkäyttö oli hienostuneempaa, antaa seuraava lainaus. Se on jo edesmenneen naisen kirjoitusta, hänen kirjastaan. Nykyaikana on menty päinvastaiseen suuntaan suhtautumisessa lähimmäisiin tai kaukana oleviin ihmisiin:

 

   …Siihen aikaan oli jo tämä levottomuus maailmassa ja sitä oli paljon. Se ei ollut sellaista levottomuutta, että olisi ollut sodan pelko, sitä ei ollut vielä. Ymmärsin, että ihmiskunta on jollakin lailla vieraantunut Jumalasta kauemmaksi. Puhetyyli oli kyllä vielä sellaista hyvin sivistynyttä, ja meillä oli korkeatasoinen moraali. Silloin oli hyvin harvinaista, että olisi jossakin yleisellä paikalla juopoteltu tai kiroiltu. Missä oli pientä juhlaa tai muuta kokoontumista, siellä ei kiroiltu eikä sinne tullut humalaisia. Sellainen käytös katsottiin ala-arvoiseksi. Tämä viina ja kiroilu oli jäänyt Suomen itsenäistymisen aikoihin pois, koska ihmiset olivat herätysaikojen vaikutuksesta lähempänä Jumalaa. Tämä vaikutus näkyi kolmekymmentä- ja vielä neljäkymmentäluvullekin asti. Yleisillä paikoilla ei käytetty mitään rumia puheita eikä törkeätä kieltä. Ihmiset oli kaikki erittäin viisaita käytökseltään, kohteliaita naisille. Väkivaltakin oli hyvin harvinaista. Varsinkin jos naista meni joku lyömään, sitä koko kyläkunta paheksui.

   Myöhemmin sitten tämä väkivalta alkoi lisääntyä. Syyn ymmärsin täysin. Kun ihmiset rupesivat Jumalan hylkäämään ja etääntymään Jumalasta, maailma alkoi niellä nuorisoa. Sielunvihollinen alkoi tuoda omia oppejaan. Ihmiset käyttivät rumaa kieltä, johon ei ollut totuttu ollenkaan. Minun korvaani vieläkin tuntuu pahalta, kun yleiseltä paikalta tai myöhemmin tulleista televisiosta ja radiosta kuuluu kiroilua ja rumia puheita…

   Vastuuntuntoinen ihminen, joka oli elänyt näinä aikakausina, kantoi murhetta sydämessä siitä, mihin ollaan menossa. Kiitos ja ylistys suurelle Jumalalle, että Hän ei ole kansamme keskuudesta antanut kuitenkaan Jumalan sanan hävitä! Nyt alettiin tuhota, myöhemmässä vaiheessa tehtiin kyseenalaiseksi jopa Jumalan olemassaolo! Tämä oli hirvittävää kuunnella sellaisen, jota Jumala oli koko elämän tarkasti ohjannut, koko ajan puhunut, koko ajan selittänyt ja joka ymmärsi tarkasti, että Jumala on varmasti olemassa. Näinkö kauas on kansamme Jumalasta eronnut? Mikä on kansamme kohtalo, jos se näin hylkää Jumalan? (2)

 

Suhde ulkomaalaisiin

 

- (Hes 22:7,29-31) Isää ja äitiä sinussa ylenkatsotaan, muukalaiselle sinun keskelläsi tehdään väkivaltaa, orpoa ja leskeä sinussa sorretaan.

29. Maan kansa harjoittaa väkivaltaa, riistää ja raastaa: kurjaa ja köyhää he sortavat, muukalaiselle tekevät väkivaltaa oikeudesta välittämättä.

30. Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt.

31. Sentähden minä vuodatan heidän ylitsensä kiivauteni, hukutan heidät vihani tulella ja annan heidän vaelluksensa tulla heidän päänsä päälle, sanoo Herra, Herra."

 

- (Hes 16:49,50) Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.

50. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä, kun sen näin, toimitin heidät pois.

 

Toinen melko tuore artikkeli lehdestä liittyy pääasiassa ulkomaalaisiin. Se käsittelee vihapuheen lisääntymistä ulkomaalaisia kohtaan mutta myös muulla tavoin yhteiskunnassa. Pakolaisilla ja maahanmuuttajilla on yhä vaikeampaa, koska he kokevat solvaamista, jopa fyysistä väkivaltaa. Tämä osoittaa, miten lähimmäistemme arvostus on vähentynyt menneestä.

 

Lisääntynyt vihapuhe haittaa ihmisten arkea

Vihaseminaari: Musliminaisten välteltävä liikkumistaan. "Kuka tahansa hyvin pukeutunut suomalainen voi sylkeä naamalle."

 

...Vihapuheita kuulee kaduilla, julkisissa kulkuvälineissä, kouluissa, mediassa, sosiaalisessa mediassa ja jopa poliitikkojen suista. Vihapuhe on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti, samoin kuin viharikokset.

- Tilanne näyttää todella huolestuttavalta. Viharikosten määrä lisääntyi viime vuonna 50 prosentilla edellisvuodesta, kertoi poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta Ihmisoikeusliiton järjestämässä Vihapuhe-seminaarissa Helsingissä tiistaina.

   Ongelmalliseksi asian tekee se, etteivät vihapuheen tai viharikoksen kohteeksi joutuneet tee ilmoitusta asiasta. Suurin osa vihapuherikoksista jää pimentoon.

- Ilmapiiri on kiristynyt, ja vihapuhe on lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana tosi paljon, sanoi kuusivuotiaana Somaliasta Suomeen tullut projektorikoordinaattori Habiba Ali Kirkon Ulkomaanavusta.

   Aikaisemmin hän tiesi, ketä kannattaa varoa julkisilla paikoilla: skinejä ja juoppoja. Nyt kuka tahansa hyvin pukeutunut suomalainen saattaa sylkäistä hänen päälleen... (Etelä-Suomen Sanomat 30.11.2016)

 

Tähän aiheeseen liittyy eräs mielenkiintoinen profetia, joka saatiin erään vanhan rouvan kautta 1960-luvun loppupuolella. Emmanuel Minos vastaanotti tämän profetian, mutta säilytti sitä vuosikymmeniä, koska piti sen toteutumista kaukaisena asiana. Tässä sanomassa kerrotaan mm. televisio-ohjelmista ja niiden muutoksesta mutta myös suhtautumisesta muukalaisiin. Suhtautuminen muukalaisiin, ulkomaalaisiin ja pakolaisiin onkin yksi tekijä, joka voi vaikuttaa yhteiskunnan kohtaloon kuten muinaisessa Israelissa. Kysymys ei ole siitä, että pakolaisille pitää antaa kaikki alusta alkaen: kalliit asunnot, käsirahat ja kaikki valmiina, joka voi helposti herättää katkeruutta työttömissä ja muissa vähäosaisissa. Kuitenkin välinpitämättömyys tai suora väkivalta voi olla yksi peruste tuomiolle. Jos yhteiskunta suhtautuu nurjasti pakolaisiin ja alkaa vihata heitä, voi sen syntien mitta olla täynnä.

 

Kansa tulee omaksumaan sen, mitä he näkevät, eikä silloin tule olemaan vain yhtä vaihtoehtoa televisiossa, vaan tarjonta tulee olemaan laaja. Televisio tulee toimimaan juuri niin kuin radio. Voimme ruuvata ohjelmasta ohjelmaan, jotka tulevat olemaan täynnä väkivaltaa ja kansa pitää tätä viihteenään. Pahimmat ajateltavat murha- ja väkivaltakäsikirjoitukset lavastetaan näytettäväksi ja tämä leviää yhteiskuntaan. Sukupuoliyhdyntäkohtauksia tullaan näyttämään. Kaikista intiimimmät asiat, jotka kuuluvat avioliittoon, näytetään ruudussa. Tämä tulee tapahtumaan ja sinä tulet näkemään sen toteutumisen. Ne lait, jotka meillä nyt on, tullaan rikkomaan ja kaikista epäsiveellisintä tullaan näyttämään silmiemme edessä.

   Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat myös Skandinaviaan ja Norjaan. Kansa ei pidä siitä, että he ovat täällä ja tulevat olemaan kovia heitä kohtaan. Heitä tullaan kohtelemaan yhä enemmän kuin juutalaisia ennen sotaa. Silloin meidän syntiemme mitta on täyttynyt. Tämä tapahtuu aivan ennen Jeesuksen paluuta – ja ennen kuin kolmas maailmansota syttyy. Siitä tulee lyhyt sota. Kaikki, mitä olen sodasta kokenut, on vain lastenleikkiä verrattuna tähän. Se alkaa tavallisena sotana, mutta se tulee leviämään ja se päättyy atomipommeihin. Ilma tulee saastumaan niin, ettei sitä voi hengittää, ja tämä kohtaa monta maanosaa. Amerikka, Japani, Australia – rikkaat maat. Vesi tulee pilaantumaan. Emme voi viljellä maata siellä. He, jotka ovat jäljellä rikkaissa maissa yrittävät paeta köyhimpiin maihin, jotka eivät ole vahingoittuneet. Siellä heitä kohdellaan niin kuin me kohtelemme heitä täällä, eivätkä ole halukkaita ottamaan meitä vastaan. (3)

 

Sitten takaisin moraalin kehitykseen. Monet pitävät itseään usein edistyksellisinä, maltillisina ja suvaitsevaisina. He ajattelevat olevansa moraalisesti edistyneempiä kuin heidän isovanhempansa ja esivanhempansa, jotka suhtautuivat kielteisesti avioeroihin, avosuhteisiin (ennen puhuttiin susipareista), homoseksuaalisiin suhteisiin, aborttiin tai eutanasiaan. Nämä henkilöt eivät ehkä ole tulleet ajatelleeksi, että he ovat ainoastaan siirtäneet oikean ja väärän rajaa. Nyt hyväksytään asioita, joita ennen pidettiin selvästi väärinä. Niinpä on vähän perusteita sille käsitykselle, että nykyaikana ollaan suvaitsevaisempia ja moraalisesti edistyneempiä kuin ennen. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan monet mittarit viittaavat päinvastaiseen suuntaan. Tämän osoittivat muiden ihmisten kunnioituksen väheneminen kouluissa, terveyskeskuksissa, poliitikkojen kesken, ulkomaalaisia kohtaan sekä muutokset TV-ohjelmissa. Jos muutosta on tapahtunut, osoittaa se nykyisen sukupolven olevan itsekkäämpi ja pahempi kuin edellisten sukupolvien. Käy niin kuin Israelissa aikanaan, jolloin lapset tekivät koko ajan pahemmin kuin isänsä.

 

- (Jer 16:12,13) Ja te olette tehneet pahemmin kuin teidän isänne, ja katso, te vaellatte kukin pahan sydämenne paatumuksessa, kuulematta minua.

13. Niin minä heitän teidät pois tästä maasta maahan, jota te ette tunne eivätkä teidän isänne tunteneet, ja siellä te saatte palvella muita jumalia päivät ja yöt, sillä minä en teille armoa anna. 

 

Kannattaa ottaa huomioon myös aiheeseen liittyvät Raamatun profetiat. Niiden mukaan kehitys ei mene parempaan vaan huonompaan suuntaan moraalin suhteen viimeisinä päivinä. Niinpä kun nykyaikana puhutaan suvaitsevaisuudesta, on se usein vain suvaitsevaisuutta pahuudelle, itsekkyydelle ja himoille. Todellinen rakkaus ja lähimmäisistä välittäminen ei ole lisääntynyt, vaan itsekkäiden elämäntapojen suosiminen.

 

- (2 Tim 3:1-5) Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.

2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,

3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,

4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;

5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

 

- (2 Tim 3:13) Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.

pahat ihmiset ja petturit

 

William Booth, Pelastusarmeijan perustaja, on ennustanut samanlaisesta kehityksestä. Hänen ennustuksensa on reilun sadan vuoden takaa ja se käsittelee sitä, millainen on maailman ja kristikunnan tila päivää ennen Jeesuksen tulemusta. Ennustuksessa todetaan mm., että silloin on politiikkaa ilman Jumalaa eli tulee poliittisia johtajia, jotka eivät enää pienessäkään määrässä kunnioita Jumalaa. Samoin todetaan, miten tullaan julistamaan syntien anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. Tämä on osuva kuvaus nykyisestä kehityksestä, jossa oma yhteiskuntamme ja koko kristikunta on kääntynyt yhä enemmän pois perinteisestä kristillisestä uskosta:

 

   1. "Silloin on politiikkaa ilman Jumalaa... Tulee päivä, jolloin koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että kukaan ei missään hallitsevissa tasoissa enää pelkää Jumalaa... uusi sukupolvi poliittisia johtajia hallitsee Eurooppaa, sukupolvi, joka ei pienessäkään määrässä pelkää enää Jumalaa;

   2. Silloin on taivasta ilman helvettiä... Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää 'täyden totuuden evankeliumiksi'. Silloin Raamatun profetian mukaisesti, 'korvasyyhyyn' saarnataan. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan. Ja silloin yleinen määräys saarnatuoleille on tämä: 'puhukaa lempeitä, makeita sanoja; puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä.

   3. Kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista synnistä ei voi olla ilman, että tehdään parannusta synnistä.

   4. Päivä ennen Jeesuksen tuloa on täynnä pelastusiloa, ihmisillä, jotka eivät ole uudestisyntyneet ylhäältä.

   5. On paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä (2 Tim 3:5 Juuda 18,19)

   6. Kristikunta ilman Kristusta. Kristus ei ole siellä, missä 'VERI ja TULI' eivät ole voimassa - kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta."

 

 

Viittaukset:

 

1. John Hagee: Kolme taivasta (The Three Heavens), s. 128,129

2. Kerttu Kalmari: Jumalan ihmeitä, s. 12,19,25

3. Norjassa vastaanotettu profetia, jonka välitti eteenpäin Emmanuel Minos

 

Lisää aiheesta:

Natsismi ei syntynyt yhtäkkiä tyhjästä, vaan samaan suuntaan kulkeuduttiin yli vuosisadan ajan. Sama kehitys on nykyaikanakin mahdollinen

 

Nykyajan arvoliberaalien maailmankuva ja tavoitteet ovat hyvin samanlaisia kuin varhaisilla kommunisteilla ja natseilla

 

Lue, miten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimissä puolustetaan vääryyttä, omaa itsekästä elämäntapaa sekä lisätään varsinkin lasten kärsimystä

Tilastot osoittavat lasten pahoinvoinnin koko ajan kasvaneen. Syynä on aikuisten itsekkyys seksuaalisuuden alueella ja yhteiskunnan muuttunut moraali.

Paha henkimaailma vaikutti natsismin ja Toisen maailmansodan taustalla. Sama asia ilmenee nykypäivän yhteiskuntien taustalla

 

Yhteiskunnan moraali ja ihmisten maailmankuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Mikä on kristillisen uskon asema kaiken keskellä? 

 

Raamatun profetioissa viitataan viimeisiin päiviin sekä Jeesuksen tulemukseen. Lue, miten nämä profetiat ovat parhaillaan toteutumassa

 

Nooan aikainen sukupolvi ja Sodoman kaupunki kokivat tuomion jatkuvan pahuutensa takia. Onko sama mahdollinen nykyaikana?

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Natsismi ei syntynyt yhtäkkiä tyhjästä, vaan samaan suuntaan kulkeuduttiin yli vuosisadan ajan. Sama kehitys on nykyaikanakin mahdollinen

 

Nykyajan arvoliberaalien maailmankuva ja tavoitteet ovat hyvin samanlaisia kuin varhaisilla kommunisteilla ja natseilla

 

Lue, miten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimissä puolustetaan vääryyttä, omaa itsekästä elämäntapaa sekä lisätään varsinkin lasten kärsimystä

Tilastot osoittavat lasten pahoinvoinnin koko ajan kasvaneen. Syynä on aikuisten itsekkyys seksuaalisuuden alueella ja yhteiskunnan muuttunut moraali.

Paha henkimaailma vaikutti natsismin ja Toisen maailmansodan taustalla. Sama asia ilmenee nykypäivän yhteiskuntien taustalla

 

Yhteiskunnan moraali ja ihmisten maailmankuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Mikä on kristillisen uskon asema kaiken keskellä? 

 

Raamatun profetioissa viitataan viimeisiin päiviin sekä Jeesuksen tulemukseen. Lue, miten nämä profetiat ovat parhaillaan toteutumassa

 

Nooan aikainen sukupolvi ja Sodoman kaupunki kokivat tuomion jatkuvan pahuutensa takia. Onko sama mahdollinen nykyaikana?