Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Kaikille avoimet juhlat

 

 

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

 

 

Kun keskustelee ihmisten kanssa hengellisistä asioista ja kääntymisestä Jumalan puoleen, on heillä kaksi suhtautumistapaa. Jotkut ovat avoimia Jumalalle ja Jeesukselle Kristukselle, mutta useimmiten saa huomata, että on läpipääsemätön seinä vastassa. Sanoma ei herätä vastakaikua. Sellaisten ihmisten asenne voi olla niin torjuva, etteivät he halua pohtiakaan sitä, että juuri heidän uskomusjärjestelmänsä olisi väärä. He ovat etukäteen päättäneet mielessään, miten asiat ovat, eikä sitä pysty horjuttamaan millään todisteilla. Se ei onnistu, koska he eivät ole kiinnostuneita tai esittävät kaikenlaisia tekosyitä, joilla he torjuvat Jumalan kutsun.

   Kohtaamme saman suhtautumistavan myös seuraavissa Jeesuksen sanoissa sekä muissa Raamatun jakeissa. Jeesus osoitti, että Jumalan puolelta kaikki on jo valmiina ja voimme saada iankaikkisen elämän lahjaksi, mutta voimme itse torjua hänen kutsunsa ja rakkautensa. Se on mahdollista, jos käännämme selkämme hänen iankaikkisen elämän lahjalleen:

 

- (Luuk 14:15-18) Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi hänelle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa!"

16. Niin hän sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta.

17. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'.

18. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

19. Toinen sanoi: 'Minä ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

20. Vielä toinen sanoi: 'Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla'.

 

Miksi ihmiset sitten torjuvat Jumalan ja pelastuskutsun? Siihen on olemassa tietysti lukuisia syitä, koska ihmiset ovat erilaisia ja eri elämän tilanteissa. Mutta ainakin seuraavat syyt ovat tavallisia. Tutkimme niitä hiukan.

 

Ihminen ei usko tuomioon ja kadotukseen. Eräs syy, miksi ihmiset torjuvat Jumalan kutsun, on se, että he eivät usko tuomioon ja että kuoleman jälkeen on kadotus. He voivat ehkä uskoa taivaaseen tai että kaikki päättyy kuollessa, mutta pitävät epätodennäköisenä tuomiota ja kadotusta. Kun he ovat tässä uskomuksessa, on heillä omasta mielestään pätevä syy olla kääntymättä Jumalan puoleen.

   On kuitenkin olemassa hyviä syitä siihen, miksi pitäisi suhtautua vakavasti ajatukseen tuomiosta. Otamme esille muutamia tärkeimmistä syistä. Neljä tällaista asiaa ovat:

 

• Maallinen oikeuslaitos vertauskuvana

• Moraalin maailmanlaajuinen olemassaolo eli käsitys oikeasta ja väärästä

• Oikeudentunto viittaa siihen, että väärintekijät joutuvat vastuuseen

• Syyllisyys ja syyllisyydentunto

 

Maallinen oikeuslaitos viittaa tuomion mahdollisuuteen. Yleensä kaikissa yhteiskunnissa on oikeuslaitos, jonka tehtäviin kuuluu saattaa murhaajat, rikolliset ja muut väärintekijät vastuuseen teoistaan. Fyysinen ja seksuaalinen väkivalta, varkaudet, petokset ja kavallukset ovat tavallisia rikossyitä, joiden takia tuomio voidaan langettaa. Tämä on ollut yleinen käytäntö kaikissa yhteiskunnissa kautta vuosisatojen. Jos oikeuslaitos toimii oikein – aina se ei ole toiminut – se pysyy näissä puitteissa.

   Toisaalta jos on maallinen oikeuslaitos, jonka tehtäviin kuuluu saattaa murhaajat, rikolliset ja muut väärintekijät vastuuseen teoistaan, miksi on vaikea uskoa ajatukseen, että on tuomio myös tämän elämän jälkeen? Tuomio kuoleman jälkeen ei ole sen kummallisempi asia kuin se, että maallisessa tuomioistuimessa ihmiset vastaavat tekemistään vääristä teoista. Kumpikin, malli noudattaa samaa periaatetta, joten siinä on ensimmäinen hyvä syy ottaa ajatus kuolemanjälkeisestä tilinteon päivästä vakavasti. Jumala saattaa silloin ihmiset vastaamaan tekemisistään aivan kuten nyt tapahtuu maallisessa oikeuslaitoksessa. Jokainen joutuu tekemään tiliä siitä, miten hän on elänyt ja kohdellut muita. Jokainen niittää sitä, mitä hän on kylvänyt.

 

- (Room 14:12) Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.

 

- (Hebr 9:27) Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,

 

- (Gal 6:7) Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

 

Moraali. Kun ihmiset eivät usko tuomioon kuoleman jälkeen, eivät he ota huomioon maallisen oikeuslaitoksen esimerkkiä mutta eivät myöskään käsitystä oikeasta ja väärästä, joka on yksi viittaus tuomioon. Se tarkoittaa, että olemme moraalisia olentoja ja teemme valintoja arkipäivän toimissa. Tunnemme, että monet asiat ovat oikeita ja meidän tulisi noudattaa niitä, mutta usein voimme tuntea vastahakoisuutta niiden tekemiseen. Kymmenen käskyn periaatteet ”Älä tapa, älä tee huorin, älä varasta tai älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi”, eivät ole tuntemattomia kenellekään, vaan jokainen luonnostaan tietää, mikä on oikeaa käytöstä ja kuinka lähimmäistä tulee kohdella. Tätä sisäistä aistia ja ymmärrystä, joka kehottaa meitä tekemään oikeita valintoja, on usein nimitetty omaksitunnoksi.

   Paavali jatkaa samasta aiheesta. Hän opettaa, että lain teot – käsitys oikeasta ja väärästä – on kirjoitettu ihmisten sydämiin. Hän yhdistää tämän asian tuomiopäivään, joten asiaan on syytä suhtautua vakavasti. Ymmärryksemme oikeasta ja väärästä osoittaa, miten on loogista uskoa tuomiopäivään kuoleman jälkeen:

 

- (Room 2:14-16) Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki

15. ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötätodistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä -

16. sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

 

On tärkeää huomata, että käsitys oikeasta ja väärästä on yleinen kaikilla kansoilla. Se osoittaa, että ihminen luonnostaan tietää eron niiden välillä, vaikka voikin paaduttaa sydämensä. Loren Cunningham, joka on vieraillut maailman jokaisessa maassa, kertoo havaintonsa tästä aiheesta, joka todistaa edelliset Paavalin sanat paikkansapitäviksi:

 

Olen tavannut ihmisiä jokaisesta maailman maasta ja nähnyt sen, että ajatus rakkaudesta, vastuullisuudesta, oikeasta ja väärästä, omastatunnosta ja moraalista on olemassa kaikissa kulttuureissa. Jokaisessa kielessä on käsite oikealle ja väärälle. Näin on ollut jo ennen minkäänlaista kontaktia muun sivistyksen tai Raamatun kanssa. (1)

 

Oikeudentunto. Eräs syy uskoa tuomioon, on meissä oleva oikeudentunto. Moni rikos ja ilkityö voi jäädä selvittämättä maan päällä, mutta viimeinen tuomio viittaa siihen, että muita epäinhimillisesti kohtelevat väärintekijät eivät pääse vastuuta pakoon. He eivät pääse kuin koira veräjästä. Nykyaikana monet kritisoivat tuomiota ja kadotusta, mutta jos väärintekijät eivät joudu vastuuseen, hyväksyisi Jumala vääryyden. Hän hyväksyisi diktaattoreiden ja muiden väärintekijöiden teot eikä sellainen Jumala voi olla hyvä. Monet haluaisivat uskoa, että Jumala olisi sellainen mukava ukko, joka istuu pilven reunalla ja ummistaa silmänsä kaikelta, mutta sellainen käsitys ei ole totta Raamatun valossa.

  Niinpä se, että Hitler, Stalin, Idi Amin sekä muita väärinkohdelleet ja diktaattorit ovat kerran tuomiolla, viittaa Jumalan oikeudenmukaisuuteen ja hyvyyteen. Hän saattaa nämä ihmiset vastuuseen teoistaan. Kuitenkin myös ”tavalliset ihmiset” joutuvat vastaamaan sanoistaan ja tekemisistään. Raamatun mukaan tuomion laatu määräytyy tekojen mukaan. Siksi täytyy olla eriasteisia tuomioita.

 

- (Ilm 20:12-15) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

Syyllisyys ja syyllisyydentunto ovat neljäs asia, joka viittaa tuomioon. Me voimme kantaa syyllisyyttä tekemistämme vääristä teoista, ja se on aivan oikein. Se osoittaa, että emme ole täysin paaduttaneet itseämme ja että kerran on odotettavissa tuomio teoistamme. Ellei ihminen ole vastuussa kenellekään, miksi hän kokee syyllisyyttä tekemisistään? Omatuntomme todistaa Jumalasta ja tuomiosta.   

   Tämä asia ilmenee kaikissa kulttuureissa kuten luonnollinen moraalilakikin – ne liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kyseessä ei ole vain kristillisen uskon synnyttämä asia vaan yleismaailmallinen ilmiö. Seuraava esimerkki Japanista liittyy aiheeseen:

 

Luodessaan naisen Jumala asetti häneen lapsen suojelemisen vaiston. Sitä ”ihmisen käyttöohjetta” vastaan ei voi rikkoa ilman vakavia seurauksia. Olen kuullut Japanissa monta synnintunnustusta abortin ottaneiden naisten suusta. Myös pakana voi tuntea syvää katumusta lapsensa surmaamisesta. Tämä syyllisyys ei näet ole kristinuskon sivutuotetta, vaan jokaiselle naiselle myötäsyntyinen omantunnon ääni. (2)

 

Maalliset nautinnot ja ihmispelko. Kun jatketaan sen käsittelyä, miksi ihmiset torjuvat Jumalan kutsun, ovat maalliset nautinnot ja ihmispelko kaksi syytä.

   Mitä tulee näistä asioista ensimmäiseen eli nautintoihin, ajattelevat monet asioita lyhyellä tähtäimellä. He tavoittelevat välitöntä tarpeen tyydytystä välittämättä pitkän aikavälin seurauksista. Kuinka moni onkaan täyttänyt elämänsä himokkuudella ja hekumalla unohtaen olevansa iankaikkisuusolentoja? He ovat enemmän hekumaa kuin Jumalaa rakastavia kuten Paavali kirjoitti viimeisten päivien ihmisistä (2 Tim 3:1-4: Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita… hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia). Tai kuinka moni on suuntautunut mammonan ja tavaran etsimiseen ja suuriin suunnitelmiin tämän elämän varalle unohtaen, että ”me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä” (1 Tim 6:7). Tänne jää kaikki, mitä olemme suurella vaivalla hankkineet. Se jää perillisille tai muille, mutta ihmisen iankaikkinen sielu joutuu eroon Jumalasta. Niin tapahtuu, mikäli emme ole huolehtineet sielumme asioista. Jeesus opetti:

 

- (Matt 16:25,26) Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

 

Entä ihmispelko ja ihmiskiitos? Myös se voi olla esteenä Jumalan kutsuun vastaamiselle. Jokainen meistä kaipaa hyväksyntää ja arvostusta, ja jos pelkäämme menettävämme sen Jumalan takia, emme käänny hänen puoleensa.

   Hyväksynnän etsiminen ilmenee lähes kaikilla alueilla. Esim. rikollisissa piireissä on tavallista, että etsitään muiden hyväksyntää olemalla kovia, ottamalla tatuointeja tai liioittelemalla omaa rikollisuutta kerskuvin puhein. Näitä asioita tehdään, koska halutaan muiden arvostusta. Se on melko yleistä niissä piireissä mutta myös muualla arkielämässä. Haluamme tulla hyväksytyiksi ja teemme kaikkemme, että niin myös tapahtuu. Emme ota huomioon edellisiä Jeesuksen sanoja, joissa hän lausui: Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? (Matt 16:26)

 

Viivyttely on yksi tärkeimmistä syistä, miksi ihmiset torjuvat Jumalan kutsun. He sanovat: ”Ei tänään, mutta huomenna, ylihuomenna, ensi viikolla, ensi vuonna tai vanhuudessa minä luovutan elämäni Jumalalle. Nyt ei ole sen aika, vaan siirrän ratkaisuni myöhempään ajankohtaan.”

   Ihminen tai ihmiset eivät kuitenkaan ota huomioon, että on erilaisia etsikkoaikoja. Jos ohitamme nämä ajat, voi olla, ettei uusia mahdollisuuksia enää tule, vaan Jumala jättää meidät siihen päätökseen, jonka olemme kerran tehneet. Ihminen voi elää vielä vuosia maan päällä, mutta hänellä ei ole enää vetoa Jumalan puoleen. Hän voi olla täysin paatunut hengellisille asioille ja menee iankaikkisuuteen valmistautumattomana. Siksi on tärkeätä heti kääntyä Jumalan puoleen ja antaa pelastaa itsensä. Turha viivyttely voi maksaa iäisyyden.

   Yhden kuvauksen tuonpuoleisesta elämästä voimme löytää 1600-luvulla eläneen saarnamiehen John Bunyanin kirjasta "Näkyjä taivaasta ja helvetistä" (Sama henkilö on kirjoittanut myös tunnetun "Kristityn vaellus"-kirjan, joka on yksi maailman levinneimmistä kirjoista.). Tässä kirjassa mainitaan eräästä kadotetusta henkilöstä, joka oli toistuvasti torjunut Jumalan armon ja kääntymyksen. Älä seuraa tämän henkilön esimerkkiä vaan anna pelastaa itsesi ja käänny ajoissa Jumalan puoleen!

 

"Oi, kirottua, kurjaa! Kirottu koko iäisyydeksi! Kuinka narrimaisesti olenkaan tehnyt itselleni! Mihin tyhmään mielettömyyteen olinkaan syyllinen valitessani synnin lyhyen nautinnon näin kalliin iankaikkisen vaivan hinnalla! Kuinka usein minulle sanottiinkaan, että niin tulisi käymään! Kuinka usein varoitettiinkaan jättämään synnin polut, jotka varmasti saattaisivat minut iankaikkisen kuoleman kammioihin! Mutta minä kuuron tavoin, en kallistanut korviani noille varoituksille, vaikka he varoittivat niin viisaasti. He sanoivat minulle usein, että minun lyhytaikainen nautintoni tulee pian vaihtumaan iankaikkiseen vaivaan. Ja nyt liian surullinen kokemukseni sanoo minulle sen, se sanoo sen todellakin, mutta on liian myöhäistä auttaa, sillä minun iankaikkinen osani on määrätty ainaiseksi.

   Miksi minulle oli annettu tilaisuus? Miksi minut oli varustettu kuolemattomalla sielulla? Miksi niin vähän välitin siitä? Oi, kuinka oma laiminlyöntini viiltääkään minua kuolettavasti, ja kuitenkin tiedän, etten voi enkä saa kuolla. Mutta elää kuolettavaa elämää on pahempaa kuin kymmenentuhatta kuolemaa, ja kuitenkin olisin kerran voinut tulla autetuksi tästä, mutta en tahtonut! Oi, tämä on se kalvava mato, joka ei koskaan kuole. Olisin kerran voinut olla onnellinen; kerran minulle tarjottiin pelastusta, mutta minä vastustin sitä. Jos se olisi tapahtunut vain kerran, ja olisin sitä vastustanut, olisi sekin ollut anteeksiantamaton tyhmyys, mutta sitä tarjottiin tuhatkin kertaa, ja kuitenkin yhtä usein (niin kurja minä olin) vastustin sitä. Kirottu synti, joka petollisella nautinnollaan lumoaa ihmiskuntaa iankaikkiseen perikatoon! Jumala kutsui minua usein, mutta yhtä usein minä vastustin. Hän ojensi kätensä, mutta en välittänyt siitä. Kuinka usein asetuinkaan Hänen käskyjään vastaan, kuinka usein vastustinkaan Hänen nuhteitaan! Mutta nyt on tilanne muuttunut, sillä nyt Hän seuraa minun onnettomuuttani ja pilkkaa häviötäni, joka on tullut minun osakseni. Hän olisi voinut auttaa minua silloin, mutta minä en tahtonut. Sen tähden nämä ainaiset tuskat, ovat vain palkka omista teoistani, joita olen tuomittu kärsimään." (John Bunyan: Näkyjä taivaasta ja helvetistä, s. 66-68)

 

Ihminen ei ymmärrä tilansa vakavuutta. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi ihmiset suhtautuvat välinpitämättömästi Jumalan kutsuun eivätkä välitä Kristuksesta, on, että he eivät ymmärrä tilansa vakavuutta. He eivät ymmärrä, että he ovat Jumalan vihan alla katumattomassa tilassaan. He luulevat, että Jumala suhtautuu heihin myötämielisesti, vaikka hän tosiasiassa vihaa heidän sydämensä kovuutta ja synnissä elämistään. Roomalaiskirjeessä on kirjoitettu aiheesta:

 

- (Room 2:4-6) Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

5. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi,

6. hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan":

  

On tärkeätä huomata, että Jumala on täydellinen Jumala eikä hänessä ole mitään pimeyttä (1 Joh 1:5: Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.). Hän ei hyväksy ainuttakaan syntiä taivaaseen, vaan tuomitsee jokaisen katumattoman synnintekijän kadotukseen. Siksi ne ihmiset, jotka elävät haureudessa, rikkovat avioliiton, juoruilevat muista, ovat ahneita, juomareita, varkaita (veroilmoituksen vääristely ym.), elävät homoseksuaalisuudessa tai muissa synneissä, tulevat jäämään Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Se on Raamatun selvä opetus. Muutamien jakeiden mukaan ihminen joutuu vastaamaan jopa jokaisesta turhasta sanasta, jos on nimittänyt toista hulluksi, jos on katsonut naista himoiten tai on laiminlyönyt hyväntekemisen. Nämä jakeet osoittavat puutteellisuutemme:

 

- (Matt 12:36) Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.

 

- (Matt 5:21,22) Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'.

22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

 

- (Matt 5:27,28) Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'.

28. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

 

- (1 Joh 3:15) Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi.

 

- (Jaak 4:17) Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 

Entä sitten siivosyntiset, jotka eivät ole eläneet ”suurissa synneissä”? Joku voi sen perusteella ajatella olevansa parempi kuin muut ihmiset ja että Jumala suhtautuu myötämielisesti häneen.

   Tällainen ihminen kuitenkin pettää itsensä, koska Jumalan edessä ei pelastuksen kannalta ole mitään hyötyä siitä, jos ei ole niin paha kuin muut. Ketään ei tee taivaskelpoisemmaksi se, jos hän on muita parempi. ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Room 3:23). Eli voi olla pieniä ja suuria syntisiä, mutta silti kaikki ovat syntisiä eivätkä täytä Jumalan mittaa:

 

- (Room 3:9) Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla.

 

- (Gal 3:22) Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.

 

Niinpä iankaikkisuuden kannalta ei paremmuutemme toisiin nähden merkitse mitään. Kyseessä on samanlainen asia kuin jos linja-auto ajautuisi rotkoon. Mukana olisi varmasti sekä suuria että pieniä syntisiä, mutta silti heidän lopullinen kohtalonsa olisi sama eivätkä he voisi muuttaa tilannetta.

   Samoin jos laiva uppoaa, on siinäkin eriasteisia syntisiä, sekä suuria että pieniä, mutta silti heidän lopullinen kohtalonsa on sama. Vain jos he pääsevät ajoissa pelastusveneeseen, saattavat he välttyä varmalta tuholta. Näin oli esim. Titanicin uppoamisen yhteydessä.

    Pelastumista voidaan kuvata myös pohjattoman syvällä kuilulla, joka meidän pitäisi ylittää. Jotkut meistä voivat ehkä hypätä 3 metriä, toiset 6 ja jotkut jopa lähes 9 metriä. Kuitenkin kun kuilu on monisataakertaisesti leveämpi, ei näillä pituuksilla tai niiden vertailuilla olisi paljoa merkitystä. Joutuisimme toteamaan, että "kukaan teistä ei lakia täytä" ja että kaiken lisäksi olisimme "kirouksen alla" vertailujemme ja tekojemme kanssa:

 

- (Joh 7:19) ...Ja kukaan teistä ei lakia täytä...

  

- (Gal 3:10) Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee."

 

Suurin käsky viittaa myös siihen, miten olemme syyllisiä Jumalan edessä. Sillä kun suurin käsky on Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen kaikesta sydämestään, sielustaan ja mielestään, niin silloin suurin synti on se, jos ihminen ei ole noudattanut sitä. Hän on tehnyt kaikkein vakavimman synnin, ja Jumalan täytyy tuomita hänet kadotukseen. Ihmiset, jotka eivät ole täydellisesti noudattaneet tätä käskyä elämänsä joka ainoa hetki, eivät voi päästä taivaaseen. Jokainen ihminen on luonnostaan tässä tilassa. Olemme itsessämme kadotettuja ja erossa Jumalasta.

 

- (Matt 22:35-40) ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:

36. "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

38. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

Onko ihmisellä toivoa? Jos olet huomannut nykyisen tilasi, että todella olet erossa Jumalasta ja matkalla kadotukseen, ei asioiden tarvitse jäädä tähän. Sillä Jumala, joka vihaa syntiäsi, on myös rakastava Jumala. Hän tahtoo pelastumistasi, että kadut syntejäsi koko sydämestäsi ja että saat ne myös anteeksi. Hänen hyvä tahtonsa sinua kohtaan ilmenee mm. seuraavissa jakeissa:

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

- (1 Tim 2:3,4) Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

 

Raamatun mukaan pelastus on mahdollista, koska Jumalan Poika, Jeesus Kristus, on poistanut esteet Jumalan ja ihmisen väliltä. Hän, Jeesus Kristus, eli itse synnittömän elämän ja lopuksi kantoi synnit ristille. Hän tuli välimieheksi Jumalan ja ihmisten välille, joten jokainen ihminen voi epätäydellisyydestään huolimatta päästä Jumalan yhteyteen. Hän täytti kuilun, joka on epätäydellisen ihmisen ja Jumalan välillä:

 

- (Hebr 8:6) Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

 

Pelastus saadaan myös lahjaksi ilman ainoatakaan tekoa. Se on mahdollista, koska synnit on jo sovitettu ja viety pois Jeesuksen Kristuksen kautta. Se on hyvä uutinen niille, jotka ovat huomanneet oman puutteellisuutensa. He voivat saada kaiken lahjaksi ilman vaivannäköä. Lisäksi otettuaan pelastuksen lahjan vastaan, he ovat koko ajan hyväksyttyjä ja Jumalan armon alla:

 

- (Ilm 21:6) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

- (Ilm 22:17) Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 

- (Room 5:1,2) Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

2. jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.

 

Niinpä jos sinä itse haluat saada iankaikkisen elämän ja syntisi anteeksi, ota huomioon seuraavat tärkeät asiat:

                                                             

Käänny Jumalan puoleen! Jos olet ollut erossa Jumalasta, on tietysti tärkeintä, että käännyt hänen puoleensa. Tee kuten tuhlaajapoika Jeesuksen vertauksessa. Hän ei pysynyt etäällä isästään vaan kääntyi tämän puoleen. Sen seurauksena isä otti hänet syleillen vastaan:

 

- (Luuk 15:13,17-20) Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti.

17. Niin hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään!

18. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi

19. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'

20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.

 

Tunnusta syntisi! Sinulla on varmasti syntejä tunnollasi. Ehkä kyseessä on haureellisuus ja avioliiton ulkopuoliset suhteet (Hebr 13:4), katkeruus, syytökset ja anteeksiantamattomuus (Matt 6:14,15), okkultismi (5 Moos 18:10-12), penseys, itsekkyys tai joku muu synti. Tunnusta kaikki nämä mieleesi tulevat synnit Jumalalle. Et ansaitse niiden kautta pelastusta, mutta ne on hyvä tunnustaa, etteivät ne paina omaa mieltäsi:

 

- (1 Joh 1:9) Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

- (San 28:13) Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

 

Vastaanota Jeesus elämääsi! Kolmas tärkeä asia on ymmärtää, että pelastus ja iankaikkinen elämä ovat ainoastaan Jumalan Pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tie, ei vain tiennäyttäjä. Kukaan ihminen ei voi tulla Jumalan tykö muutoin kuin hänen kauttaan, ei Buddhan kautta, ei Muhammedin kautta, ei paavin kautta, ei kirkon kautta – ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta, josta oli etukäteen ennustettu ja joka eli synnittömän elämän puolestamme ja vei syntimme ristille. (Monet ymmärtävät teoriassa kaikki nämä asiat, mutta he eivät ole koskaan luovuttaneet itseään Jumalalle ja laittaneet toivoaan yksin Kristukseen. Jumala on heidän elämässään ikäänkuin suljetussa lokerossa). Siksi sinun on käännyttävä Hänen puoleensa ja vastaanotettava Hänet elämääsi, niin saat iankaikkisen elämän. Älä torju Häntä, vaan luovuta itsesi Hänelle ja toivota Hänet tervetulleeksi. Tästä aiheesta on kirjoitettu seuraavasti:

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Ilm 3:20) Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

Niinpä jos olet vastaanottanut Jeesuksen elämääsi, on sinulla silloin Jumalan lapseus ja iankaikkinen elämä. Sinulla on tämä elämä huolimatta siitä, miltä sinusta tällä hetkellä tuntuu. Älä vain perusta pelastusvarmuuttasi omiin vaihteleviin tunteisiisi, vaan Raamatun sanaan ja Jeesukseen Kristukseen, koska eihän laivan ankkuriakaan heitetä koskaan laivan sisään vaan aina sen ulkopuolelle.

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Loren Cunningham / Janice Rogers: Kirja joka muuttaa kansat (The Book that Transforms Nations), s. 133

2. Mailis Janatuinen: Ihmisen käyttöohjeet, s. 120

 

 

 

Lisää aiheesta:

Tuomio ja kuolemanjälkeinen elämä on otettava vakavasti. Jokainen kuolee, ja jos emme ole valmiit tuomioon kuoleman jälkeen, käy meille huonosti

Jumala on luoja, tuomari ja vapahtaja. Luomisen voi päätellä loogisestikin, ja omatuntomme viittaa tuomioon. Lisäksi Raamatun ilmoitus kertoo vapahtajasta

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

Askeleet pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Älä jää pelastuksen ulkopuolelle, vaan käänny Jeesuksen puoleen ja anna pelastaa itsesi

Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Tuomio ja kuolemanjälkeinen elämä on otettava vakavasti. Jokainen kuolee, ja jos emme ole valmiit tuomioon kuoleman jälkeen, käy meille huonosti

Jumala on luoja, tuomari ja vapahtaja. Luomisen voi päätellä loogisestikin, ja omatuntomme viittaa tuomioon. Lisäksi Raamatun ilmoitus kertoo vapahtajasta

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

Askeleet pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Älä jää pelastuksen ulkopuolelle, vaan käänny Jeesuksen puoleen ja anna pelastaa itsesi

Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta