Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Kuka pelastuu ja miten ihminen pelastuu?

 

 

Pelastuuko kukaan ihminen, kaikki ihmiset vai vain harvat ihmiset, ja millä tavoin he pelastuvat? Lue lisää tästä kaikkein tärkeimmästä aiheesta

                                                       

Kun ovat kyseessä maailmankaikkeus ja elämä, tarjoaa Raamattu realistisen selityksen niiden olemassaololle: ne ovat olemassa, koska Jumala on olemassa. Hän on luonut ne, koska on olemassa, ja itse asiassa koko Raamattu perustuu Jumalan olemassaoloon. Siitä puhutaan Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta alkaen aina Ilmestyskirjaan saakka. Tätä kirjaa ei olisi meillä, jos ei pidettäisi Jumalan olemassaoloa itsestäänselvyytenä.

   Entä jos iankaikkisuus ja elävä Jumala ovat olemassa? Mitä se merkitsee? Ainakin sitä, että meidän kannattaa päästä Jumalan yhteyteen. Meidän tulisi saada varmuus, miten saada synnit anteeksi ja pelastusvarmuus. Näihin asioihin jokaisen tulee saada selvyys. Aiommekin perehtyä tähän aiheeseen, mutta sitä ennen tutkimme kolmea erilaista vaihtoehtoa sen suhteen, keitä Jumala pelastaa. Nämä vaihtoehdot ovat:

 

• Jumala ei pelasta ketään

• "Kaikki pääsevät taivaaseen" eli Jumala pelastaa kaikki

• Jumala pelastaa vain joitakin ihmisiä

 

Jumala ei pelasta ketään. Ensimmäinen vaihtoehto on, että Jumala ei pelasta ketään, eli kenelläkään ei ole mahdollisuutta saada syntejään anteeksi ja päästä taivaaseen.

   Onneksi tämä ei ole kuitenkaan Raamatun opetus. Raamatussa ei opeteta sellaista oppia, että kaikki jäisivät taivaan porttien ulkopuolelle.

 

”Kaikki pääsevät taivaaseen” eli Jumala pelastaa kaikki. Monet kannattavat vaihtoehtoa kaksi, jossa Jumala antaa hyväksyntänsä luomistyön perusteella. Eli kaikki pääsevät taivaaseen ja jokainen tie vie Jumalan yhteyteen riippumatta siitä, miten ihminen on elänyt. Tässä näkemyksessä ihminen pelastuu automaattisesti, vaikka ei edes välittäisi Jumalasta tai harjoittaisi tahallista vääryyttä. Jotkut saattavat myös sanoa: ”Minun jumalani on niin rakastava, ettei hän tuomitse ketään helvettiin. Ei ole mitään tuomiota.”

   Mutta miten asia on? Ovatko nämä ajatukset ihmisten omasta päästä vai ovatko ne totta ja Jumalan näkemys? Sillä jos Uuden testamentin tekstit pitävät paikkansa, eivät ne tue sitä, että jokainen pääsisi kerran taivaaseen. Päinvastoin, meille opetetaan hyvin selvästi, että eivät kaikki pelastu automaattisesti. Jokainen voi kyllä saada syntinsä anteeksi, mutta jos henkilö itse ei kadu syntejään ja halua tehdä parannusta vääryyksistään, ei hän saa anteeksi. Muuten Jumala antaisi hyväksyntänsä vääryydelle. Sellaista ei voisi odottaa hyvältä Jumalalta.

   Muutamat jakeet liittyvät aiheeseen. Ne osoittavat selvästi, että katumattomat synnintekijät joutuvat eroon Jumalasta ja taivaan porttien ulkopuolelle. He joutuvat helvettiin:

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 

- (Ilm 21:6-8) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

7. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

- (Ilm 22:15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

Tosiasia siis on, että universalistista näkökantaa (”kaikki pelastuvat”) olevilla ihmisillä on mielikuvitusjumala – jumala, joka on vain heidän mielensä tuotetta. Lisäksi näillä ihmisillä on paha jumala. Näin todella on, koska jos Jumala sanoisi: "Ei ole väliä sillä mitä teette", antaisi hän hyväksyntänsä kaikille diktaattorien ja muiden väärintekijöiden vääryyksille. Hän olisi kuin tuomari, joka ei valvo lakia vaan hyväksyy kaiken pahan: murhat, rikokset, vääryydet, valehtelut, puolison pettämiset jne. Eli jos Jumala antaisi anteeksi katumattomille vääryydentekijöille, jotka nauttivat pahuudestaan - ehkä kiduttavat muita - eivätkä haluakaan muuttua, ja he saisivat anteeksi, eikö se olisi vääryyden hyväksymistä? Sitä ei voisi odottaa täydellisen hyvältä Jumalalta. Se, että Hitler, Stalin, Idi Amin sekä muita väärinkohdelleet ja diktaattorit ovat kerran tuomiolla, viittaa siten Jumalan oikeudenmukaisuuteen ja hyvyyteen. Hän saattaa nämä ihmiset vastuuseen teoistaan. Kuitenkin myös tavalliset ihmiset joutuvat vastaamaan sanoistaan ja tekemisistään. Raamatun mukaan tuomion laatu määräytyy tekojen mukaan. Siksi täytyy olla eriasteisia tuomioita.

 

  - (Ilm 20:12-15) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

Jumala pelastaa vain joitakin ihmisiä. Kolmas vaihtoehto on, että Jumala pelastaa joitakin ihmisiä, ja tämä on myös Raamatun opetus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Jumala haluaisi pelastaa jokaisen ihmisen. Hän todella haluaa sitä, mutta ongelmana on, että ihmiset itse eivät halua sitä. He itse torjuvat kääntymisen Jumalan puoleen ja se estää heitä pelastumasta. Jumalan tahto pelastaa ihmisiä tulee hyvin esille seuraavissa jakeissa:

 

- (Luuk 14:15-20) Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi hänelle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa!"

16. Niin hän sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta.

17. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'.

18. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

19. Toinen sanoi: 'Minä ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

20. Vielä toinen sanoi: 'Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla'.

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

- (1 Tim 2:3,4) Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

 

 

 

Sitten toinen asia. Jos Jumala pelastaa ihmisiä, miten hän sen tekee? Tähän on kaksi yleistä vaihtoehtoa; tekojen tai armon kautta.

 

Tekojen kautta. Näkemys, että Jumala pelastaa tekojen kautta, on yleinen uskonnoissa. Asiassa on kuitenkin yksi suuri ongelma: oma puutteellisuutemme. ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Room 3:23). Paha riippuu meissä kiinni, kuten Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeessä (Roomalaiskirje luku 7), ja siksi olemme kaukana täydellisyydestä.

   Lisäksi hyvissä teoissa ja moraalissa – vaikka ne ovat arvokkaita ja hyviä asioita – on yksi suuri heikkous: ne eivät tuo pelastusvarmuutta kenellekään. Ihminen ei koskaan tiedä, onko hän tehnyt hyviä tekoja tarpeeksi, onko hän tarpeeksi hyvä ja hyväksyykö Jumala hänen ponnistelunsa. Hän ei löydä varmuutta itseään tarkkailemalla tai tekemällä parhaansa. Tämä on totta kaikissa uskonnoissa mutta myös sellaisessa kristillisyydessä, jossa ei ole ymmärretty Jumalan armoa. Paul Little on kertonut havaintonsa tästä aiheesta:

 

Pelastusvarmuutta ei islamilaisillakaan ole. Olen usein kysynyt hinduilta, muslimeilta ja buddhalaisilta, pääsevätkö he nirvanaan tai menevätkö he paratiisiin, kun he kuolevat. Kukaan heistä ei ole osannut vastata varmasti. He ovat pikemminkin viitanneet elämänsä epätäydellisyyteen, joka on esteenä tämän päämäärän toteutumiselle. (1)

 

Syy, miksi ihminen ei löydä pelastusvarmuutta itsestään, on yksinkertainen: olemme itsessämme synnillisiä ja epätäydellisiä olentoja kuten seuraavat jakeet osoittavat. Kun emme ole sataprosenttisen täydellisiä, on tältä pohjalta mahdoton löytää varmuutta:

 

- (Room 3:23) Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

 

- (1 Joh 1:8) Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

 

Seuraava lainaus osoittaa edelleen, miten syvä kuilu erottaa meidät Jumalan täydellisyydestä. Jotkut voivat kyllä olla hieman parempia kuin toiset, mutta sillä ei ole paljoakaan merkitystä. Kuilu on edelleen olemassa ja sitä on mahdoton ylittää. Teot eivät auta meitä Jumalan yhteyteen ja syntien anteeksiantamukseen, koska olemme niin kaukana täydellisyydestä. Lainauksessa tuodaan myös esille seuraavan kappaleen sanomaa, eli mikä on ratkaisu ihmisen puutteellisuuteen:

 

"Annahan, kun kerron sinulle yhden esimerkin: keskiverto ihminen pystyy hyppäämään, sanotaan vaikkapa kaksi metriä. Urheilua harrastanut hyväkuntoinen henkilö saattaa hypätä ehkä viisi metriä. Ja jos hän on olympiavoittaja, hän saattaa päästä yhdeksän metrin ennätyslukemiin, mutta tämän pitemmälle on jo melko lailla mahdoton hypätä meidän sukupolvemme aikana. Mutta oletetaan nyt, että seisomme kaikki kanjonin reunalla, jonka toiselle laidalle on matkaa 200 metriä. Yksikään meistä ei kykene hyppäämään tuon kuilun yli, vai mitä? Katsotaanpa nyt tätä samaa asiaa vertauksen muodossa. Jumala on tuon synniksi sanomamme kuilun toisella puolella. Hän tarkasteli meitä heinäsirkkaparkoja juuri sellaisina kuin olemme ja alkoi tuntea sääliä meitä kohtaan. Hän tiesi, että meidän oli aivan mahdoton päästä Hänen luokseen omine voiminemme; juuri tästä syystä Hän lähetti meille sillaksi oman Poikansa Jeesuksen. Jeesus on välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Me voimme kulkea hänen kanssaan täysin turvallisesti, koska Hän omien sanojensa mukaan oli 'tie ja totuus ja elämä'! Tiedän, että on monia, jotka torjuvat tämän jumalallisen ratkaisun liian helppona. He yrittävät mieluummin tehdä jotakin omissa voimissaan pelastaakseen itsensä, mutta mitkään ihmisyritykset eivät kanna meitä Jumalan luo, kohtalonamme on pudota tuohon edessämme ammottavaan kuiluun!" (2)

 

Armon kautta. Kuten todettiin, yrittävät monet pelastua tekojen kautta, mutta heiltä jää pelastusvarmuus puuttumaan. Se jää puuttumaan, koska jokainen meistä on epätäydellinen ja syntinen.

   Mikä on sitten Jumalan ratkaisu syntiongelmaan? Vastaus on tietysti armo. Kun kukaan ei pelastu tekojen ja itsensä kautta, on sama mahdollinen armon kautta; ihminen saa syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän armosta ja lahjaksi. Tämä onkin Raamatun ja Uuden Testamentin opetus, joka tulee hyvin ilmi seuraavissa jakeissa:

 

- (Ef 2:8,9) Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja –

9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

 

- (Ilm 21:5,6) Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".

6. Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

- (Ilm 22:17) Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 

Mikä on sitten Jeesuksen, Jumalan pojan, merkitys pelastusasiassa? Vastaus on yksinkertainen. Hän ei tullut maan päälle huvin vuoksi, vaan kaikessa oli tarkoitus. Niinpä Raamattu kertoo, miten Jeesus eli ensin synnittömän ja täydellisen elämän. Sen jälkeen hän tuli syntiuhriksi ja sijaiseksi, joka kantoi syntimme ristille. Synti, joka on esteenä Jumalan ja meidän välillä, vietiin hänen kauttaan pois. Raamatun kielellä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala teki kaiken puolestamme Jeesuksen Kristuksen kautta, koska me emme siihen pystyneet. Sovitusasiassa on siten aivan samoin kuin luomisasiassa: molemmat ovat Jumalan aikaansaannoksia:

 

- (2 Kor 5:18-20) Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.

19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

 

- (1 Joh 4:9,10) Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

Raamattu siis osoittaa, että Jeesus on tullut pelastuksen välikappaleeksi, aivan kuin pelastusveneeksi, johon jokainen voi turvautua välttääkseen helvetin ja saadakseen syntinsä anteeksi. Uskomalla eli laittamalla luottamuksen häneen jokainen voi pelastua, koska Jeesus on tullut välimieheksi Jumalan ja ihmisten välille. Jeesuksen asema pelastajana tulee esille mm. seuraavissa jakeissa:

 

- (Joh 6:67-69) Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: "Tahdotteko tekin mennä pois?"

68. Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;

69. ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Entä jos ihminen torjuu Jumalan välimiehen Jeesuksen Kristuksen? Silloin ihminen joutuu itse maksamaan synneistään helvetissä. Sillä kun todettiin, ettei Jumala pelasta kaikkia, on syy juuri se, että ihmiset torjuvat Jeesuksen Kristuksen ja kääntymisen hänen puoleensa. He torjuvat Jumalan antaman välimiehen ja pelastusveneen, ja joutuvat siksi sovittamaan syntinsä helvetissä. Älä siis käännä selkääsi Jeesukselle ja Jumalan kutsulle! Arthur W. Pink, edesmennyt puritaanijulistaja, on selittänyt osuvasti tätä asiaa eli miten Jumala tarjoaa armoa Poikansa kautta. Tätä tarjousta ei kannata pitää halpana.

 

Jos Jumala tarjoaa sinulle Pelastajaa, joka pelastaa sinut ansaitsemastasi rangaistuksesta, etkä sinä ota Häntä vastaan, niin toki on oikeudenmukaista, että jäät ilman pelastajaa. Vai onko Jumala velvollinen järjestämään sinulle jonkun toisen, koska et pidä juuri tästä Pelastajasta? Hän on antanut mittaamattoman arvokkaan ja kunnioitettavan henkilön, oman ainoasyntyisen Poikansa, olemaan sovitusuhrina synneistä ja näin valmistanut pelastuksen; ja tätä Pelastajaa tarjotaan sinulle juuri nyt. Jos torjut hänet, onko Jumala silloin epäoikeudenmukainen, jos hän ei sinua pelasta? Onko hän velvollinen pelastamaan sinut valitsemallasi tavalla, vain koska et pidä hänen tavastaan pelastaa? Vai syytätkö Kristusta epäoikeudenmukaisuudesta, koska hän ei tule sinun Pelastajaksesi, kun samaan aikaan sinä et tahdo häntä, vaikka hän tarjoaa itsensä sinulle ja vetoaa sinuun, että ottaisit hänet vastaan Pelastajanasi.

 

Sinun osuutesi, Mikä on sitten sinun osuutesi pelastuksen asiassa? Lyhyesti sanottuna, sinun tarvitsee kääntyä Jumalan puoleen syntisi tunnustaen, aivan kuten tuhlaajapoika teki Jeesuksen vertauksessa. Sillä kuten jo todettiin, ei Jumala pelasta ketään automaattisesti eikä katumattomia ihmisiä, vaan jokaisen itsensä täytyy katua syntejään ja kääntyä Jumalan puoleen, aivan kuten tuhlaajapoika teki.

 

- (Luuk 15:17-20) Niin hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään!

18. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi

19. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'

20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.

 

- (1 Joh 1:9) Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

 - (San 28:13) Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

 

Toiseksi, ymmärrä Jeesuksen merkitys, koska hän on ainoa tie Jumalan yhteyteen. Kerro hänelle syntisi ja että haluat luovuttaa elämäsi hänelle ja Jumalalle. Voit rukoilla esim. seuraavalla tavalla:

 

Pelastusrukous. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

Viittaukset:

 

1. Paul Little: Tiedä miksi uskot (Know Why You Believe), s. 129.

2. Jakov Damkani: Siionin poika, s. 107,108

 

 

Lisää aiheesta:

 

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

 

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Pääsevätkö kaikki taivaaseen, pääsevätkö sinne hyvät ihmiset, vai millä ehdoilla taivaaseen päästään? Lue lisää, että pääset taivaaseen

Monilla on heidän oman mielensä tuotetta oleva jumala; jumala, jonka luo kaikki tiet ovat samanarvoisia ja joka ei tuomitse ketään hänen teoistaan

Monet kieltävät helvetin ja taivaan olemassaolon, vaikka heillä ei ole kokemusta siitä, mitä rajan takana on. Paras asiantuntija iankaikkisuusasioissa on Jeesus

Tuomio ja kuolemanjälkeinen elämä on otettava vakavasti. Jokainen kuolee, ja jos emme ole valmiit tuomioon kuoleman jälkeen, käy meille huonosti

Hindulaisuus ja New Age eli Uuden aikakauden liikkeen käsitys, että kaikki tiet vievät saman Jumalan luo. Miksi ei ole syytä uskoa tähän käsitykseen?

Jumala on luoja, tuomari ja vapahtaja. Luomisen voi päätellä loogisestikin, ja omatuntomme viittaa tuomioon. Lisäksi Raamatun ilmoitus kertoo vapahtajasta

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

 

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Pääsevätkö kaikki taivaaseen, pääsevätkö sinne hyvät ihmiset, vai millä ehdoilla taivaaseen päästään? Lue lisää, että pääset taivaaseen

Monilla on heidän oman mielensä tuotetta oleva jumala; jumala, jonka luo kaikki tiet ovat samanarvoisia ja joka ei tuomitse ketään hänen teoistaan

Monet kieltävät helvetin ja taivaan olemassaolon, vaikka heillä ei ole kokemusta siitä, mitä rajan takana on. Paras asiantuntija iankaikkisuusasioissa on Jeesus

Tuomio ja kuolemanjälkeinen elämä on otettava vakavasti. Jokainen kuolee, ja jos emme ole valmiit tuomioon kuoleman jälkeen, käy meille huonosti

Hindulaisuus ja New Age eli Uuden aikakauden liikkeen käsitys, että kaikki tiet vievät saman Jumalan luo. Miksi ei ole syytä uskoa tähän käsitykseen?

Jumala on luoja, tuomari ja vapahtaja. Luomisen voi päätellä loogisestikin, ja omatuntomme viittaa tuomioon. Lisäksi Raamatun ilmoitus kertoo vapahtajasta