Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Sinä voit pelastua!

 

 

Askeleet pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Älä jää pelastuksen ulkopuolelle, vaan käänny Jeesuksen puoleen ja anna pelastaa itsesi

 

 

Oletko koskaan miettinyt iankaikkista elämää? Oletko ajatellut, että voit kerran päästä taivaaseen ja varjeltua iankaikkiselta kadotukselta? Oletko ajatellut, että sinua voi odottaa ihana ja täydellinen elämä taivaassa Jumalan tykönä, jolloin ei ole enää mitään murhetta ja kipua, ja että kaikki tämä voidaan lisäksi saada lahjaksi? Jos et ole tähän mennessä miettinyt tätä asiaa, kannattaa sinun pohtia sitä seuraavien jakeiden valossa. Ne osoittavat uuden elämän todellisuuden ja miten siitä voi päästä osalliseksi. Niissä kerrotaan, miten kaikki tehdään uudeksi ja että voimme saada elämän veden lähteestä lahjaksi. Edellytyksenä vain on, että haluamme ja janoamme sitä:

 

- (Ilm 21:3-6) Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4. ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

5. Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki." Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet."

6. Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Ennen kuin käsitellään pelastumista, on hyvä ymmärtää, että siihen kuuluu koko elämän luovuttaminen Jumalalle. Sillä nykyaikana on hyvin paljon niitä, jotka eivät ole kovin tarkkoja elämäntavoistaan. He ajattelevat, että ollessaan armon alla he voivat tehdä lähes mitä tahansa. He voivat sanoa: ”Jumala kyllä antaa minulle anteeksi, jos myöhemmin kadun”, mutta eivät edes halua ajatella elämäntapojensa muutosta. He eivät ota huomioon, miten Paavali kirjoitti: ”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö…” (1 Kor 6:9,10). Samoin Raamatussa on useita muita jakeita, jotka koskevat elämän täydellistä luovuttamista Jumalalle ja hänen seuraamistaan. Vain silloin, jos meillä on sydämessämme tällainen asenne, voimme odottaa Jumalan lupausten, myös iankaikkisesta elämästä, kuuluvan itsellemme. Luovuta siis koko elämäsi Jumalalle ehdoitta, että hänen hyvä suunnitelmansa saa toteutua elämässäsi: 

 

- (Matt 16:25) Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

 

- (Luuk 14:33) Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni.

 

- (Luuk 16:13) Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa."

 

Miten vastaanottaa iankaikkinen elämä? Jos olet jo siinä asemassa, että haluat kääntyä Jumalan puoleen ja luopua synneistäsi, ovat seuraavat jakeet sinua varten. Ne käsittelevät sitä, miten ihminen joka on ollut erossa Jumalasta, voi päästä hänen yhteyteensä sekä vastaanottaa iankaikkisen elämän. Se on melko yksinkertainen asia ja siihen liittyy seuraavia puolia:

                                                                                                              

Sinut otetaan vastaan. Ensinnäkin sinun on hyvä ymmärtää, että jos käännyt Jumalan tykö, ottaa hän sinut vastaan. Luukkaan evankeliumissa oleva kuvaus tuhlaajapojasta osoittaa selvästi, miten tämä poika sai armon heti, kun kääntyi isänsä puoleen. Hänen syntinsä, vaikka hän oli elänyt syvällä irstaudessa, eivät estäneet hyväksynnän saamista, vaan heti isän tykö tullessaan hänet hyväksyttiin. Tämä sama pätee varmasti nykyaikaankin, kun sinä käännyt Jumalan puoleen. Sinut otetaan heti vastaan:

 

- (Luuk 15:18-20) Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi

19. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'

20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.

 

Elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Toinen tärkeä asia on ymmärtää, että iankaikkiseen elämään on jo valmistettu tie Jeesuksen Kristuksen kautta. Raamattu osoittaa, että Jeesus on jo täyttänyt kuilun Jumalan ja ihmisen välillä, maksanut täyden hinnan synneistämme omalla verellään sekä tullut välimieheksemme (Hebr 8:6), ja että vain hänen kauttaan voidaan saada syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä. Kenenkään ei siis tarvitse ansaita anteeksiantamusta ja iankaikkista elämää, vaan ne saadaan heti lahjaksi Jeesuksen kautta. Käänny sentähden hänen eli Jeesuksen puoleen, niin pääset näistä asioista osalliseksi, koska vain hän on tie Isän tykö ja taivaalliseen valtakuntaan:

 

- (Joh 14:1-6) "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.

2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?

3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

4. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."

5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"

6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Apt 13:38) Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus.

 

- (Apt 4:11,12) Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'

12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

 

Vastaanottaminen. Kolmas asia on vastaanottaminen. Kun iankaikkinen elämä voidaan saada lahjaksi Jumalan Pojan Jeesuksen kautta, niin täytyy ihmisen vastaanottaa hänet elämäänsä (voit yksinkertaisesti sanoa: "Herra Jeesus, tule elämääni!). Raamatun mukaan hän jo seisoo ihmisen sydämen oven ulkopuolella, saadakseen astua hänen elämäänsä:

 

- (Ilm 3:20) Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

Niinpä jos olet tämän tehnyt, eli vastaanottanut Jeesuksen elämääsi ja kääntynyt hänen puoleensa, on sinulla kirjoitusten mukaan silloin Jumalan lapseus ja iankaikkinen elämä. Sinulla on tämä elämä huolimatta siitä, miltä sinusta tällä hetkellä tuntuu. Älä vain perusta pelastusvarmuuttasi omiin vaihteleviin tunteisiisi, vaan Raamatun sanaan ja Jeesukseen Kristukseen, koska eihän laivan ankkuriakaan heitetä koskaan laivan sisään vaan aina sen ulkopuolelle.

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

 

Lisää aiheesta:

 

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

 

Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon

 

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

 

Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon

 

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta