Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Politiikan suuntaviivoja

 

 

Johtaako politiikka hyvinvointiin vai epäjärjestykseen? Historian opetukset kannattaa ottaa huomioon, ettei samoja virheitä toisteta

 

 

Tässä kirjoituksessa käsitellään politiikkaa, sen suuntauksia ja painotuksia. Mihin suuntaan moraali politiikassa etenee ja johtaako politiikka hyvinvointiin vai saattaako se yhteiskunnan epäjärjestykseen? Otetaanko politiikassa huomioon kristillinen usko vai perustuuko se täysin naturalistisiin arvoihin? Tai miten ulkomaalaisiin suhtaudutaan tulevaisuudessa? Mm. näitä asioita pohditaan. Aloitamme totalitarismista ja vallan keskittymisestä.

 

Vallan keskittymisen vaarat. Jos pitäisi nimetä yksi historian verisimpiä ja julmimpia aikajaksoja, olisi viime vuosisata todennäköisin vaihtoehto. Kymmenet miljoonat menettivät henkensä joko sodissa tai johtajien suorittamissa vainoissa. Tunnettuja ovat mm. Stalinin, Hitlerin, Maon ja Pol Potin hallinnot sekä lukuisat kommunistivaltiot, joissa ateismi on ollut virallinen oppi. Pahimpia tuhon aiheuttajia ovatkin olleet ateismiin perustuva kommunismi sekä natsismi-ideologia. Jos ne eivät olisi päässeet vallalle ja vaikuttaneet ihmisten mieliin, olisi monien yhteiskuntien kehitys muodostunut toisenlaiseksi ja rauhallisemmaksi. Nämä yhteiskunnat olisivat välttyneet monilta kärsimyksiltä, joihin nämä ideologiat johtivat.

   Mistä sitten johtuu, että totalitarismi toteutuu kerta toisensa jälkeen ja diktaattorit pääsevät valtaan?

   Tähän voidaan löytää useita selityksiä, mutta näyttää siltä, että epävakaat olot ja talouskriisit ovat tärkein syy. Niin tapahtui myös Saksassa 1920-1930-luvuilla. Kun pörssiromahdus alkoi lokakuussa 1929 Wall Streetillä, ravisteli se erityisesti Saksaa, koska maan vienti tyrehtyi ja amerikkalaiset pankit alkoivat vaatia saksalaisille liikemiehille myöntämiään valtavia lainoja takaisin. Natsien kannatus nousi talouskriisin seurauksena räjähdysmäisesti. He lupasivat työttömille työtä ja ruokaa, keskiluokalle turvaa kommunismin vitsausta vastaan ja veteraaneille uutta vahvempaa Saksaa. Lisäksi Hitler uhosi äänekkäästi vastustavansa levottomuuksia ja väkivaltaa, vaikka juuri natsien SA-joukot olivat vastuussa enimmästä katuväkivallasta. Seuraus lupauksista oli, että katseet kääntyivät uuteen johtajaan, joka vakuutti Saksan kääntyvän uuteen nousuun. He halusivat johtajuutta ja johtajaa, joka johtaisi, ja nirsoilivat entistä vähemmän siitä, millainen johtajuuden pitäisi olla.

   Hitler saikin aluksi talouden kohentumaan, tosin velkarahan avulla, koska hän lainasi miljardeja ulkomailta. Saksalaiset joutuivat kuitenkin maksamaan hirvittävän hinnan Hitlerin johtajuudesta. Seurauksena oli Saksan kansan kärsimys ja yhteiskuntastruktuurin tuhoutuminen. Miljoonat menettivät henkensä, kun antoivat suostumuksensa hänelle:

 

Se, mikä johti Saksan tähän outoon tilaan, oli itsessäänkin outoa. Sodan jälkeen monet olivat iloisia saadessaan pyyhkiä pois vanhan järjestyksen ja päästessään eroon keisarista. Mutta kun vanha monarkki viimein lähti palatsista, hänen lähtöään vaatineet olivat äkkiä eksyksissä. He huomasivat olevansa samanlaisessa hullussa tilanteessa kuin koira, joka on saanut kiinni riehakkaasti jahtaamansa auton eikä sitten keksikään, mitä sille tehdä – joten se pälyilee ympärilleen syyllisen näköisenä ja luikkii tiehensä. Saksalla ei ollut demokratiahistoriaa, eikä sillä ollut aavistustakaan siitä, miten demokratia toimii, joten maa repesi riitaisien ryhmittymien mellakoinniksi; kukin ryhmittymä syytti toisia kaikesta, mikä meni pieleen. Tämän verran he tiesivät: keisarin hallitessa oli ollut laki, järjestys ja ryhti; nyt oli kaaos. Keisari oli ollut kansakunnan symboli; nyt oli vain pikkumaisia poliitikkoja…

   Saksa halusi palauttaa aiemman loistonsa, mutta ainoa käytettävissä oleva keino oli voimansa menettänyt demokratian kieli. Niinpä 30. tammikuuta 1933 kansa valitsi demokraattisissa vaaleissa miehen, joka oli vannonut tuhoavansa heidän vihaamansa demokraattisen hallituksen. Hitlerin valinta virkaan tuhosi viran. (1)

 

Talouskriisit voivat siis olla vaarallisia, koska ne johtavat vallan keskittymiseen. Jos hallitsijat ovat vihaan taipuvaisia, jos he eivät kunnioita ihmisiä tai jos he ajattelevat, etteivät ole vastuussa tekemisistään tämän elämän jälkeen, voivat he aiheuttaa suurta vahinkoa. 1900-luvulla eläneet ateistihallitsijat Stalin, Mao ja Hitler ovat esimerkkejä tällaisista hallitsijoista.

   Mikä on Raamatun opetus tästä aiheesta? Vanhan testamentin puolella tästä aiheesta on jonkin verran mainittu. Sen mukaan, kun kansa pyysi kuningasta, ei se ollut Jumalan tahto eikä hyödyksi kansakunnalle. Siinä on opetus myös nykyajalle. Valta turmelee helposti ihmisen ja täydellinen valta voi turmella täydellisesti. Myös kirkollinen valta voi tehdä samoin. Esim. paavin valta, joka hallitsi varsinkin keskiajalla, on poikkeama Jumalan tahdosta. Hajautettu valta on turvallisempi vaihtoehto yhteiskunnan kehityksen kannalta. Hyödyllistä myös on, jos hallintohenkilöillä on asiantuntemusta talous- ja muista asioista sekä pyrkimys hyvään. Sellaisessa yhteiskunnassa ihmiset voivat parhaiten.

 

- (1 Sam 12:13,16-19) Tässä on nyt kuningas, jonka te valitsitte ja jota anoitte: katso, Herra on antanut teille kuninkaan.

16. Astukaa nyt esiin ja katsokaa tätä suurta tekoa, jonka Herra tekee teidän silmienne edessä.

17. Nythän on nisunleikkuun aika; mutta minä huudan Herraa, että hän antaa ukkosenjylinän ja sateen, että ymmärtäisitte ja näkisitte, kuinka paha Herran silmissä on se, minkä olette tehneet anoessanne itsellenne kuningasta."

18. Ja Samuel huusi Herraa, ja Herra antoi ukkosenjylinän ja sateen sinä päivänä. Ja kaikki kansa pelkäsi suuresti Herraa ja Samuelia.

19. Ja kaikki kansa sanoi Samuelille: "Rukoile palvelijaisi puolesta Herraa, Jumalaasi, ettemme kuolisi; sillä me olemme tehneet kaikkien muiden syntiemme lisäksi senkin pahan, että anoimme itsellemme kuningasta".

 

Kun etsitään turvallisinta mallia yhteiskunnan kehitykselle, onkin selvästi paras vaihtoehto hajautettu valta, koska siinä otetaan huomioon ihmisen syntisyys. On hyödyllistä, jos lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta ovat erillisiä yksiköitä. Silloin korruptiolle ja väärinkäytöksille on vähemmän sijaa. Diktatuurivaltioissa tämä ei yleensä toteudu.

   Sveitsissä mentiin aikanaan vieläkin pidemmälle. Valtaa ei jaettu ainoastaan kolmeen haaraan, vaan lisäksi sijoitettiin jokainen instituutio eri kaupunkiin. Lisäksi valta jaettiin kansalliselle tasolle eli kantoni -tasolle (ne vastaavat osavaltioita ja maakuntia) sekä kaupunkitasolle. Tämäntapaiset mallit varjelevat liialta vallan keskittymiseltä ja suurilta väärinkäytöksiltä. Seuraava kommentti jatkaa aiheesta, osoittaen kuinka tärkeää on, että valtio ei hallitse elämän kaikkia osa-alueita. Tämä estää totalitarismin:

 

Althius puolusti yhteiskuntalohkojen autonomiaa, joka estää vallan keskittymisen valtiovallalle. Aito pluralismi syntyy erilaisten yhteiskunnallisten suhteiden organisoituessa omalakisesti. Juuri niiden välinen jännite turvaa yksilön vapauden. Yksi parhaimmista tavoista suojella yksilön oikeuksia on suojella perheiden, kirkkojen, koulujen, liikeyritysten ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien yhdistysten oikeuksia – irralliset yksilöt ovat hyvin haavoittuvia totalitaariselle kontrollille, kuten Hannah Arendt osoittaa kirjassa The Origins of Totalitarianism. Vahvat itsenäiset ryhmät rajoittavat valtion valtaa: kukin yhteiskunnallinen instituutio ottaa vastuun omasta toimintasektoristaan – valtio ei hallitse elämän kaikkia osa-alueita. (2)

 

Kohti totalitarismia. Kuten todettiin, ei ole aivan sama, millainen hallinto yhteiskunnassa on. Jos ei ole lakeja, oikeutta ja kansalaisoikeuksia, estää se yhteiskuntaa kehittymästä myönteisellä tavalla. Sellaisia yhteiskuntia on historian saatossa ollut paljon. Niistä pahimpia ovat olleet totalitaariset yhteiskunnat, joita esiintyi viime vuosisadalla. Niissä kuoli miljoonia ihmisiä ja ihmisoikeudet olivat alhaisella tasolla.

   Entä nykyaika ja tulevaisuus?  Monet ajattelevat, ettei samaa voi tapahtua meidän aikanamme kuin mitä tapahtui natsi-Saksassa tai mitä tapahtui, kun kommunismi tuli valtaan monissa valtioissa. Tätä ei tulisi kuitenkaan pitää liian varmana. Historia toistaa itseään ja jos taloudelliset olot huononevat, kaikki on mahdollista. Menneistä kokemuksista kannattaa oppia. On mahdollista, että taloudellisten vaikeuksien seurauksena mennään jälleen tilanteeseen, jossa valta keskittyy ja totalitarismi tulee yhteiskuntaan. Yleensä se merkitsee seuraavia asioita, jotka ovat sen tunnusomaisia piirteitä:

 

• Poliittinen valta on keskittynyt pienelle joukolle tai vain yhdelle henkilölle. Natsi-Saksassa se oli keskittynyt Hitlerille, Italiassa Mussolinille, Kiinassa Maolle tai Ugandassa 1970-luvulla Idi Aminille. Monet ovat myös ennakoineet Raamatun profetioiden perusteella, että nykyisen Euroopan unionin alueella tulee vielä tapahtumaan samoin. Joidenkin voi olla tätä vaikea uskoa, mutta tosiasiassa vallan keskittyminen ja liittovaltioajatus on edennyt vuosi vuodelta unionissa. Mitä suuremmaksi jokin ryhmittymä, kuten EU tulee, sitä vaikeampaa sitä on hallita, ja sitä todennäköisemmin se valmistaa tietä diktatuurille ja pienen ryhmän hallinnalle. Jo nyt EU:n lainsäädäntö menee yli kansallisten lakien, mitä voidaan pitää vaarallisena kehityksenä. Jossain vaiheessa valta voi keskittyä vieläkin enemmän, ja voi tapahtua kuten tapahtui aikanaan Hitlerin, Stalinin ja Maon aikana. Kaikki on mahdollista, varsinkin jos talous kulkee huonompaan suuntaan.

 

• Poliittinen oppositio tukahdutetaan. Niin tapahtui kaikissa kommunistimaissa kuten myös natsi-Saksassa, jossa Gestapon poliisiterrori esti muiden puolueiden vapaan toiminnan.

 

• Paino- ja sananvapauden rajoittaminen on tyypillistä totalitaarisissa valtioissa. Länsimaissa tämä hyvä asia, sananvapaus, on väärinkäytössä. Sitä käytetään pahuuden levittämiseen TV:n kautta, kuten väkivallan, pornografian ja muun vääryyden levittämiseen.

 

• Nationalismi on yleistä totalitaarisissa valtioissa. Kielteisessä mielessä se tarkoittaa, ettei kunnioita ja arvosta muita kansoja ja kansanryhmiä. Rasismi on esimerkki sellaisesta käytöksestä.

   Myönteinen nationalismi poikkeaa edellisestä. Siinä arvostetaan muitakin kansanryhmiä, myöntäen että ihmiset eri kansakunnissa voivat olla erilaisia mutta silti arvostettavia. Se voi tarkoittaa myös yhteistyötä kansakuntien välillä, mikäli siihen on tarvetta.

 

• Uskonvapauden kieltäminen on tavallista. Varsinkin kristillistä uskoa kohtaan hyökätään. Pidetään Jeesusta pahana, kuten hän itse totesi (Luuk 6:22: Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan - Ihmisen Pojan tähden.).

 

• Kristillisen uskon korvaaminen jollain muulla, esim. johtajakultilla, on tyypillistä totalitaarisessa yhteiskunnassa. Natsi-Saksassakin tapahtui niin. Nuoret opetettiin vihaamaan kristillistä uskontoa ja arvomaailmaa sekä uskomaan Führerin jumalalliseen voimaan. Lisäksi heille opetettiin rotuajatusta ja miten saksalaiset olivat ylivoimaisia muihin rotuihin verrattuna. Amerikkalainen kirjeenvaihtaja, Howard K. Smithin kertoo arvionsa Hitler-kouluista 1941.

 

”Lukemisen, kirjoittamisen, laskemisen ja väärennetyn Saksan historian lisäksi pojille opetetaan, kuinka hiilikaivos toimii ja kuinka rakennetaan siltoja; he joutuvat lisäksi vastaamaan sellaisiin ruumiillisiin vaatimuksiin, että Spartankin nuoriso jäisi toiseksi.” Tämä kasvatus, totesi Smith yhteenvetona, ”on periaatteessa pelkkää aivopesua. Poikien mieleen ujutetaan uskoa siihen, että saksalaiset olisivat ylivoimaisia kaikkiin muihin kansoihin verrattuna, heihin iskostetaan häikäilemätöntä rotuajatusta, he oppivat vihaamaan kristillistä uskontoa ja arvomaailmaa ja uskomaan Führerin jumalalliseen voimaan. He lähtevät Adolf Hitler-kouluista teknisesti taitavina, voimakkaina, puhtaina ja aktiivisina nuorina, mutta moraalisia arvoja he kykenevät puntaroimaan vain aavistuksen verran paremmin kuin oranki… Korkein päämäärä, joka heidän silmissään väikkyy, on sankarikuolema.” (3)

 

Toinen kommentti jatkaa samasta aiheesta. Jumala korvattiin uskollisuudella isänmaata tai Führeriä kohtaan, jotka samaistettiin keskenään. Entinen Hitler-nuori kertoo, millaista koulutusta hän sai:

 

Jumala ja myös lähimmäisenrakkauden ja totuudenkaltaiset hyveet leikattiin etiikasta pois ja niiden tilalle nostettiin uskollisuus isänmaalle – tai Führerille, joka samaistettiin edelliseen. Se oli tietenkin valheellista etiikkaa. (Manfred Rommel, syntynyt vuonna 1928) (4)

 

• Monille totalitaarisille valtioille ovat ominaisia nuorisoliikkeet, jotka on valjastettu vallitsevan yhteiskunta-aatteen käyttöön. Esim. kommunismi- Neuvostoliitossa oli Komsomol-järjestö 14-26-vuotiaille ja Nuoret pioneerit -järjestö 9-14-vuotiaille. Niissä oli yhteensä kymmeniä miljoonia.

   Samoin natsi-Saksassa oli Hitler-jugend-järjestö, johon v. 1935 kuului puolet 10-18 vuotiaista ja juuri ennen Hitlerin hyökkäystä Puolaan 1939 lähes kaikki nuoret. Nuoriin iskostettiin käsitys, että he ovat uutta sukupolvea ja parempia kuin vanhempansa. Lisäksi Hitler-jugendiin liittyi sellainen piirre, että partiot ilmoittivat poliisille ja Gestapolle vastahankaisista asenteista sekä natsikriittisistä puheista. Samanlainen ilmiantosysteemi on ollut ominainen myös kommunistimaissa.

 

Sinun lapsesi kuuluu jo nyt meille. Mitä sinä olet? Sinusta jättää aika, mutta sinun jälkeläisesi ovat jo uudessa leirissä. He eivät pian enää tiedäkään mistään muusta. (Adolf Hitler, 1933) (5)

 

Totta kai nuoriin tekee vaikutuksen, kun heille sanotaan, että he ovat tulevaisuus, he ovat ratkaisevia, vanhat katoavat joka tapauksessa jonakin päivänä. (Hans-Jochen Vogel, syntynyt vuonna 1926) (6)

 

”Koimme olevamme ’uusi sukupolvi’. Meistä tuntui, että olimme ’valittuja’”, sanoo entinen Adolf-Hitler-koululainen Harald Scholtz. ”Me olemme niitä, jotka tuovat Eurooppaan uudistuksen, johon kaikkien on yhdyttävä.” (7)

 

• Ajatus yhteisöstä tai valtiosta tärkeämpänä kuin perhe on tärkeä totalitaarisessa yhteiskunnassa. Esim. kommunistivaltioissa vanhemmilta edellytettiin, että he eivät opeta mitään sellaista, mikä on valtion ja puolueen vastaista. Erityisesti uskontoa kiellettiin opettamasta (nykyateistitkin vaativat samanlaista mallia kuin kommunistivaltioissa, joissa opetettiin evoluutioteoriaa totuutena sekä ”tieteellistä” marxismi-leninismiä). Kuuluisiksi ovat tulleet kommunisti Z.I. Lilinan sanat. Niissä hän opetti, että lapset kuuluvat valtiolle ja heidät on pelastettava perheen inhottavasta vaikutusvallasta:

 

 "Meidän on pelastettava nämä lapset perheen inhottavasta vaikutusvallasta. Toisin sanoen meidän on kansallistettava ne. Heille on opetettava kommunismin aakkoset, jotta heistä myöhemmin tulee tosikommunisteja. Tehtävämme nyt on velvoittaa äiti antamaan lapsensa meille - valtiolle." (8)

 

Myös Hitler-jugendissa oli samanlainen päämäärä kasvattaa nuoret vallitsevaan aatteeseen, jossa Jumalalle ei ollut sijaa. Yhteisöä pidettiin tärkeimpänä kaikesta:

 

Tämä yhteisön ylikorostaminen, se, että yhteisölle olisi ollut uhrattava kaikki, tämä ylikorostaminen oli Hitler-jugendissa aivan itsestään selvää. (Hans-Jochen Vogel, syntynyt vuonna 1926) (9)

 

 

Politiikka ja rasismi. Yksi politiikan osa-alue on suhde ulkomaalaisiin ja vähemmistöihin. Rasismi ja suvaitsemattomuus ovat saaneet yhä enemmän sijaa poliittisella kentällä. Muukalaisvastaisuus ja itsekkyys ovat yleistyneet monissa maissa, ja avoimen rasistisilla ryhmillä on paljon vaikutusvaltaa. Se on muuttanut myös valtapuolueiden politiikkaa ja vaikuttanut koko yhteiskuntaan. Vaarassa ovat erityisesti maahanmuuttajat kuten muslimit sekä romanit, juutalaiset, homoseksualistit ja muut vähemmistöryhmät.

   Suurin syy politiikkojen ja muiden ihmisten muukalaisvastaisuuteen ovat taloudelliset seikat. On tietysti voimakkaita rasisteja, jotka suhtautuvat muihin kielteisesti pelkästään ihonvärin tai erilaisuuden perusteella, mutta yleensä raha merkitsee suurinta syytä muukalaisvastaisuudelle. Emme aina halua, että muut pääsevät osalliseksi siitä hyvinvoinnista, josta itse saamme nauttia. Monet ajattelevat, että pakolaiset ja muut ryhmät haluavat vain käyttää hyväksi länsimaiden kattavaa sosiaaliturvaa. Ei ajatella, että pakolaiset ja vierasmaalaiset voivat olla myös voimavara, joka tuo lisää työpaikkoja ja työntekijöitä sekä rikkautta sosiaaliseen kanssakäymiseen.

   Helposti myös unohdetaan, että maahanmuuttoa on ollut aina. Pohjois-Euroopasta on muuttanut Amerikkaan lähes kaksi miljoonaa ihmistä leivän ja työn perässä. Samoin muualta Euroopasta on muutettu Amerikkaan parempien olosuhteiden toivossa. Heidän onnekseen he päätyivät sellaisten ihmisten keskuuteen, joilla oli lähes samanlainen etninen tausta.

   Myöskään ei oteta huomioon Raamatun opetuksia vieraanvaraisuudesta ja muukalaisten rakastamisesta. Yksi osoitus tästä oli se, että kymmenyksiä kerättiin, ei ainoastaan leeviläisten, vaan myös leskien, orpojen ja muukalaisten auttamiseen. Vierasmaalaisia tuli auttaa omien kansalaisten lisäksi:

 

- (5 Moos 14:28,29) Joka kolmas vuosi tuo kaikki kymmenykset sinä vuonna saamastasi sadosta ja pane ne talteen porttiesi sisäpuolelle.

29. Ja sitten tulkoon leeviläinen, jolla ei ole osuutta eikä perintöosaa sinun rinnallasi, niin myös muukalainen, orpo ja leski, jotka asuvat sinun porttiesi sisäpuolella, ja he syökööt ja tulkoot ravituiksi, että Herra, sinun Jumalasi, siunaisi sinua kaikissa kättesi töissä, joita teet."

 

- (3 Moos 19:33,34) Kun muukalainen asuu luonasi teidän maassanne, älkää sortako häntä.

34. Muukalainen, joka asuu teidän luonanne, olkoon niinkuin maassa syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä niinkuin itseäsi, sillä tekin olitte muukalaisina Egyptin maassa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

 

Kuten todettiin, ovat suuressa vaarassa mm. muslimit, romanit, juutalaiset ja homoseksuaalit. Näistä muslimit ovat Euroopan suurin maahanmuuttajaryhmä, joten se osaltaan selittää kielteisiä asenteita heihin.

   Kuitenkin heikoin vähemmistöasema Euroopassa on romaneilla. Heidän tilanteensa on vaikea, koska heidän keskuudessaan on työttömyyttä, köyhyyttä ja joissakin maissa he ovat koulutusmahdollisuuksien ja terveyspalveluiden ulkopuolella. Monista maista heitä on myös yritetty karkottaa kerjäämisen perusteella – ikään kuin köyhyydestä on tehty rikos. Lisäksi romanien vastainen retoriikka on yleistynyt vuosien varrella. He ovat yksi syrjityimmistä ryhmistä:

 

Syrjintää, muslimien vastaista katuväkivaltaa ja yhä vihaisempia äänensävyjä eurooppalaisissa medioissa on seurannut kuin tilauksesta. Muslimien elinehtoja 14 EU-maassa kartoittaneen Euroopan unionin perusoikeusviraston (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) mukaan kolmasosa muslimeista on kokenut syrjintää. Lisäksi 11 prosenttia vastanneista oli joutunut rasistisen rikoksen uhriksi. Suuri enemmistö (79 prosenttia) muslimeista, kuten myös muista FRA:n tutkimuksen vähemmistöryhmistä, oli jättänyt ilmoittamatta kokemansa rikokset ja syrjinnän viranomaisille. (10)

 

Nykyään Euroopan 10 miljoonaa romania ovat maanosan kaikkein uhanalaisin vähemmistö, jota syrjitään selvästi enemmän kuin mitään muuta suurta vähemmistöryhmää (kuten juutalaisia tai muslimeja). Näin totesi Euroopan unionin perusoikeusvirasto (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) raportissaan keväällä 2010. Useimmiten mainittu luku, 10-12 miljoonaa, on melko varovainen arvio. Todennäköisesti määrä on paljon suurempi. (11)

 

Entä homoseksualistien kohtelu? Joissakin maissa heitä kohdellaan väkivaltaisesti ja häväistään. Niin tapahtuu mm. Itä-Euroopan valtioissa.

   Raamatun näkökulmasta tämän asian harjoittaminen on synti, mutta yhtä väärin on vihata lähimmäistään. Oikea lähestymistapa onkin se, että varoitamme lähimmäistämme vääristä valinnoista ja synnistä, mutta emme kuitenkaan vihaa häntä. Siinä kulkee raja oikean ja väärän välillä. Kaikki ovat syntisiä joillakin elämänalueilla. Toisilla syynä voivat olla seksisuhteet avioliiton ulkopuolella, muilla muut alueet. Kaikkien ihmisten tulisi tehdä parannus vääryyksistään:

 

- (Apt 17:30) Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

 

Asiaan liittyen voidaan todeta, että monet äärioikeistojärjestöt voivat kannattaa konservatiivisia arvoja. Ne voivat vastustaa aborttia, homoseksuaalisuutta, kannattaa perhearvoja sekä puhua lain ja järjestyksen puolesta, mutta samanaikaisesti ne saattavat vihata joitakin ihmisryhmiä. He hyväksyvät yleisestä moraalilaista joitakin arvoja, mutta kun viha on pontimena heidän tekemisissään, he saavat enemmän aikaan tuhoa kuin myönteisiä asioita.

   Hyvä esimerkki tällaisesta henkilöstä oli Hitler. Hän teki abortin laittomaksi, homoseksualistit joutuivat ahtaalle ja hän lupasi tuoda lain ja järjestyksen, mutta samanaikaisesti hän vihasi juutalaisia ja muita ihmisryhmiä. Kun on jälkeenpäin kysytty, miksi Hitler pääsi valtaan, oli eräs syy juuri se, että hän lupasi tuoda lain ja järjestyksen.

 

Mihin suuntaan mennään? Kun rasismi lisääntyy, on yhtenä syynä epäilemättä lisääntynyt maahanmuutto, johon jotkut poliitikot tarttuvat. Jos talouskriisi syvenee ja nuorisotyöttömyys lisääntyy, nostaa se muukalaisvastaisuutta edelleen. Asenteet maahanmuuttajia kohtaan voivat kääntyä kielteiseksi, mikäli talous ei lähde nousuun.

   Miten maahanmuuttajia ja pakolaisia voidaan auttaa? Ainakin on sanouduttava irti kaikesta rasismista. Emme voita tätä ongelmaa, jos suosimme vääriä asenteita. Maailma voi muuten suistua pian samanlaiseen kaaokseen kuin 1930-luvulla. Se on mahdollista, jos ei ajoissa panna jarrua väärille asenteille lähimmäisiä kohtaan.

   Yksi vaihtoehto on pyrkiä tukemaan niitä ihmisiä, jotka ovat köyhimmissä maissa ja jotka suunnittelevat muuttoa. Jos he saavat taloudellista apua omassa kotimaassaan, voivat he jatkaa elämäänsä heille tutussa kulttuurissa. Näin voitaisiin välttyä mahdollisilta ristiriidoilta, jotka syntyvät massiivisesta muutosta. Useimmat ihmiset haluavat asua kotimaassaan, jos siellä on hyvät ja vakaat olot sekä työtä tarjolla.

   Emanuel Minos, jolla on kokemusta sodan ajoista, kertoo, miten on mahdollista ajautua samaan tilanteeseen kuin mitä oli 1930-luvulla Saksassa. Hän näkee vaaran merkkejä nykyisessä kehityksessä, koska muukalaisvastaiset poliitikot voivat käyttää sitä hyväkseen:

 

Juutalaiset kohtasivat Itä-Euroopassa vainoja, pogromeja, uskonnollisia ennakkoluuloja ja köyhyyttä, ja he hakeutuivat suhteellisen suvaitsevaisiin kaupunkeihin kuten Wieniin, Berliiniin, Müncheniin ja Nürnbergiin. Kun heidän joukkonsa kasvoi, lisääntyi myös antisemitismi. Kaikki tapahtui noin 70 vuodessa… Muistimme on usein lyhyt. Meidän aikanamme Skandinaviaan tulee päivittäin uusia maahanmuuttajia, väkeä, joka on vieraampaa kuin juutalaiset tai romanit. Ja voimme todeta, että ennakkoluulot lisääntyvät maahanmuuton tahdissa…

   Kysymys kuuluu, eikö Euroopan tulisi ajan mittaan ryhtyä tuntuviin toimiin, jotta hallitsematon virtaus rikkaisiin maihin saataisiin pysäytetyksi. Kysymykseen saattaisi tällöin tulla tuntuva kolmannelle maailmalle tarjottu teollinen, taloudellinen ja humanitäärinen apu.

   Jos emme anna mittavaa tukea, voivat seuraukset olla kohtalokkaat. Pelkään, että Euroopan maiden Kansallisissa parlamenteissa, jopa Skandinaviassa, pääsevät asteittain valtaan äärikonservatiivit poliitikot. Olemmeko tietoisia siitä, miten kansan mielipiteet ovat muuttumassa? Olemmeko tietoisia siitä, että jopa uudistusmielisten poliitikkojen puheet saavat vaalikampanjoiden aikana ennakkoluuloisia asenteita myötäilevän sävyn, koska he pelkäävät muuten menettävänsä äänestäjiä?

   …Vilpittöminä kristittyinä meidän on vastustettava tällaista kehitystä. Älkäämme antako vetoapua poliitikoille, jotka hyödyntävät ihmisten muukalaispelkoa. Meidän on otettava opiksemme menneisyydestä. Kaikki alkoi niin pienestä ja päättyi hirvittävällä tavalla.

   Mitä antisemitismiin ja rasismiin tulee, kolmas soitto on todella kuulunut. (12)

 

Ennustuksia. Mitä tulevaisuus tuo? Onko maailma huomenna parempi vai pahempi. Nämä ovat asioita, jotka kiinnostavat monia ja sen takia he saattavat tutkia horoskooppeja tai yrittää muulla tavalla selvittää, mitä heillä on edessään. He voivat olla hyvin kiinnostuneita tietämään, mihin suuntaan heidän oma elämänsä tai yhteiskunnan tilanne etenee.

   Harva kuitenkaan ottaa huomioon, että monista asioista on ennustettu etukäteen. Tähän voi kuulua jopa oma käytöksemme. Voimme pitää itseämme viisaina ja edistyksellisinä, mutta olla tietämättömiä siitä, miten täytämme vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja sitten lausuttuja profetioita.

   Tässä välissä otetaan esille muutamia vuodelta 1973 olevia ennustuksia, jotka on lausunut David Wilkerson tunnetussa Näky-kirjassaan (The Vision). Niissä on ennustuksia yhteiskunnan kehityksestä ja erilaisista virtauksista, joita tulee esiintymään. Kun tämän kirjoituksen aiheena on politiikka, liittyvät monet ennustuksista juuri tähän alueeseen. Se tarkoittaa, että kun yhteiskunnassa esiintyy erilaisia virtauksia, vaikuttavat ne jossain vaiheessa poliittisiin päätöksiin. Poliitikot lukevat gallupkyselyitä ja tekevät yleensä päätöksiä niiden perusteella. He eivät kuitenkaan ota huomioon, että heidän toimensa ovat olleet Jumalan tiedossa koko ajan ja niistä on ennustettu. Wilkersonin Näky-kirjassa on muutamia tällaisia ennustuksia, joita seuraavaksi tutkimme. Hän otti esille mm. sellaisia aiheita kuin talouden kiristyminen, suhtautumisen ympäristönsuojelijoihin, moraalisen romahduksen, homoseksuaalisen käytöksen yleisen hyväksynnän kirkossa ja yhteiskunnassa sekä miten marihuana tullaan laillistamaan. On vaikea kieltää sitä, että monet näistä asioista ovat jo toteutuneet tai parhaillaan toteutumassa. Elämme merkillisiä aikoja.

 

Talouden kiristyminen. Wilkerson ennusti, että vuodet alkaen vuodesta 1973 ovat historian onnekkaimpia aikoja, ja että ihmiset kuluttavat enemmän kuin koskaan. Kuitenkin monet tulisivat velkaantumaan ja luottolaitokset joutuisivat suuriin vaikeuksiin.

   Tällaista kehitystä on todella tapahtunut. Kun esim. Lehman Brothers -investointipankki USA:ssa kaatui syyskuussa 2008 finanssikriisin seurauksena, johti se sitä seuranneiden 19 kuukauden aikana valtion velan kasvuun yli kolmasosalla. Se tarkoittaa yli 10 000 dollarin lisävelkaa jokaista asukasta kohden.

 

Huolimatta uhkaavan taloudellisen tuhon kaikista vaaranmerkeistä lähimmät vuodet (vuodesta 1973 lähtien) ovat onnekkaimpia aikoja ihmiskunnan historiassa. Ne ovat tuottoisia ja kukoistavia vuosia. Kireästä rahapolitiikasta huolimatta ihmiset kuluttavat jatkuvasti rahojaan runsaasti. Myynti on kaiken aikaa ennätysmäistä, ja ihmiset kuluttavat enemmän kuin koskaan aikaisemmin lähihistoriassa. Luottovelka kasvaa lähes mahdottomiin mittasuhteisiin.

   …Uskon, että näemme joidenkin amerikkalaisten suurimpien ja tunnetuimpien yhtiöiden joutuvan vararikkoon. Luottolaitokset joutuvat suunnattomiin vaikeuksiin. On paljon ihmisiä, jotka eivät kykene maksamaan suuria maksusitoumuksia suurille luottolaitoksille; tämä aiheuttaa lähes kaaoksen. (13)

 

Syytökset ympäristönsuojelijoita vastaan. Wilkerson ennusti 1973, että ympäristönsuojelijat eivät olisi kovin suuressa suosiossa tulevina vuosina. Kehitystä tähän suuntaan on jo tapahtunut. Ennen näitä ihmisiä ihailtiin, mutta kielteisyys heidän toimiaan kohtaan on lisääntynyt

 

Näen kauhean syytöksen kohdistuvan ekologeja ja ympäristönsuojelijoita vastaan. Ilmestyy asiantuntijoita, jotka asettavat ympäristönsuojelutoimistojen työt kyseenalaiseksi. Puhetilaisuuksissa, aikakauslehtiartikkeleissa ja yleisissä keskusteluissa esiintyy vastustusta niitä kohtaan, jotka kannattavat ympäristön valvontaa. On oleva suosittua halveksia näitten komiteoiden löytöjä ja vastustaa niitä ohjelmia, joita valtiolliset ja paikalliset ympäristönsuojelijat ehdottavat. (13)

 

Moraalinen romahdus on todella toteutunut. Tämän voi huomata, jos seuraa kehitystä TV:ssä ja internetissä. Jo pienet lapset joutuvat alttiiksi materiaalille, joka oli harvinaista menneinä vuosikymmeninä.

 

Voi kaikkia maan ja meren asukkaita, sillä paholainen on tullut alas teidän luoksenne suuressa vihassaan pettääkseen, jos mahdollista, Jumalan valitutkin. Ja miten saatana yrittääkin kiusata ja pettää jopa Jumalan valitutkin? Uskon, että se yrittää vietellä ihmiskunnan saamalla aikaan moraalisen romahduksen. Se avaa helvetin tulvaportit ja yrittää upottaa maailmaan eroottiseen saastaan, rivouteen ja aistillisuuteen.

   Tätä moraalista romahdusta ei voi voittaa mikään, mitä ihmismieli voi loihtia esiin. Jo nyt himon demoninen henki pyyhkii yli monien kansojen tuoden mukanaan alastomuutta, turmeltuneisuutta ja saastan tulvaa...(13)

 

Homoseksuaalisuuden hyväksyminen. Wilkerson ennusti, että homoseksuaalisuus tultaisiin hyväksymään sekä yhteiskunnassa että kirkossa. Tämäkin ennustus on osunut oikeaan, koska maallinen media on asettunut tämän asian puolelle kuten myös liberaalit kirkonmiehet. Tämä käänne on tapahtunut vasta reilun kymmenen vuoden aikana.

 

 On olemassa kaksi voimaa, jotka estävät homoseksualisteja antautumasta täydellisesti syntiinsä: yhteiskunta ei hyväksy heitä ja kirkko vastustaa heitä opetuksillaan. Mutta nämä esteet häviävät, kun yhteiskunta ei enää vastusta heidän syntiään eikä pidä sitä epänormaalina, vaan rohkaisee heitä siinä, ja kun kirkko ei enää saarnaa heidän synnistään, vaan tukee heitä heidän sukupuolisissa toiminnoissaan. Tulvaportit ovat auki, ja homoseksualisteja rohkaistaan jatkamaan synnissään. Näyssäni olen nähnyt, että nämä kaksi estettä pyyhitään pois tieltä, ja kun ne otetaan pois, seuraa kaaos. (13)

 

Marihuanan laillistaminen. Eräs erikoinen Wilkersonin ennustus liittyy marihuanan laillistamiseen. Tämä reilut 40 vuotta sitten lausuttu ennustus on ajankohtainen monissa maissa. Monet poliittiset piirit haluavat höllentää huumelainsäädäntöä ja laillistaa miedot huumeet.

 

 Marihuana laillistetaan. Kaikki laillistetaan, mikä tuottaa meille ongelmia. Mutta laillistettu marihuana johtaa ikävystymiseen. Tulevaisuudessa on enemmän tyytymättömiä aikuisia kuin teini-ikäisiä, jotka etsivät jännitystä. Huumeiden polttamisesta tulee aikuisten ongelma.

   LSD:n ja muiden psyykkisesti vaikuttavien aineiden suosio laskee yhä enemmän. Ennustan, että opiskelijat pyrkivät kehittämään itseään henkisesti sen sijaan, että etsisivät tyydytystä huumeiden avulla. Meillä on aina huumeongelma keskuudessamme, mutta se ei ole läheskään yhtä vakava asia kuin viha kodeissa. (13)

 

Talousasioita. Monet poliitikot haluavat hylätä kristillisen uskon. He ajattelevat, ettei sillä ole käytännön merkitystä ihmisten elämään ja yhteiskuntaan. He pitävät sitä vanhentuneena ja valheellisena käsityksenä, johon ei kannata uskoa. Moderni ihminen etsii elämänsä rakennuspuut muista maailmankatsomuksista ja näkemyksistä.

   Kristillisellä uskolla, jos se on aitoa, on kuitenkin merkitystä useilla alueilla, mukaan lukien talousasiat. Jos noudatetaan kymmenen käskyn periaatteita, vaikuttaa se taloussektoriin ja muihin alueisiin. Poliitikot haluavat usein pitää sosiaalimenot kurissa, mutta hyvin suuri osa niistä johtuu vääristä elämäntavoista. Jos niitä ei olisi, vähentyisivät yhteiskunnan sosiaalimenot huomattavasti. Otamme esille muutamia esimerkkejä.

 

Koti ja perhe. Perheiden särkyminen on yksi nykyajan vitsauksista. Vielä sata vuotta sitten avioerot olivat erittäin harvinaisia (esim. Suomessa tapahtui 1901 - 1910 n. 125 eroa vuodessa) mutta nyt yhä useammat perheet hajoavat erojen seurauksena. Ei noudateta Raamatun opetusta avioliiton pysyvyydestä. Tällä alueella tarvitaan toimintaa, joka vahvistaa koteja.

 

- (Hebr 13:4) Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

 

- (Mal 2:14-16) Mutta te sanotte: "Minkätähden niin?" Sentähden, että Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi.

15. Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskään Hengestä. "Mutta kuinkas se yksi -- ?" Hän pyrki saamaan Jumalan lupaamia jälkeläisiä. -- Ottakaa siis vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat nuoruutenne vaimolle.

16. Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala, ja sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot. Siis ottakaa vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat.

 

Mikä on sitten seuraus perheiden hajoamisesta? Ainakin ne tulevat taloudellisesti kalliiksi (Esim. Etelä-Suomen Sanomat raportoi 25.01.2011:Avioerot tulevat kalliiksi monille”) seuraavilla tavoilla:

 

• Mitä enemmän perheet hajoavat, sitä enemmän yhteiskunnan kulut kasvavat tukien muodossa. Esim. Suomessa vuonna 2009 lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollon tukitoimien piirissä oli n. 70700 lasta ja nuorta. Heistä kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli yli 16000 lasta. Myös yksinhuoltajat ovat hankalassa asemassa, koska he joutuvat huolehtimaan vuokrasta ja muista kuluista yksin, kun ennen niitä oli jakamassa kaksi. He joutuvat usein tekemään valinnan lasten ja työn välillä.

 

• Isättömyys on erojen vakava seuraus. Se voi ilmetä lasten elämässä monin tavoin, myös koulumaailmassa kuten pieni esimerkki osoittaa. Yhä suurempi osa opettajien ajasta kuluu kurinpidollisiin toimiin, järjestyksen valvontaan tai erityisopetukseen. Suuntaus on jatkunut samanlaisena muutamia vuosikymmeniä. Suuri syy tähän on varmasti kristillisen uskon merkityksen vähentyminen yhteiskunnassa, perheiden hajoaminen ja että kunnioitus auktoriteetteja kohtaan on vähentynyt. Jos kehitystä on tapahtunut, ei se ainakaan ole lisännyt yhteiskunnan kokonaisonnellisuutta ja hyvinvointia. Tilanne on mennyt huonompaan suuntaan ja varsinkin lapset joutuvat kärsimään kehityksestä.

 

Puhuessani eräällä miesten leirillä Hume Lakella Kaliforniassa mainitsin, että keskivertoisä viettää ainoastaan kolme minuuttia laadukasta aikaa lapsensa kanssa päivittäin. Kokouksen jälkeen eräs mies asetti tietoni kyseenalaisiksi.

   "Te saarnaajat vain sanotte asioita", hän sätti. "Viimeisimmän tutkimuksen mukaan keskivertoisä ei käytä edes kolmea minuuttia päivässä lastensa kanssa, vaan 35 sekuntia."

   Uskon häntä, koska hän toimi Keski-Kalifornian koulujen tarkastajana. Itse asiassa hän antoi minulle toisenkin hätkähdyttävän tilastotiedon.

   Eräällä Kalifornian koulualueella 483 oppilasta oli erityisopetuksessa. Noilla oppilailla yhdelläkään ei ollut isää kotona.

   Eräällä alueella Seatlen laitamilla 61 % lapsista on ilman isää.

   Poissaoleva isä on nykyajan kirous. (14)

 

• Rikollisuus liittyy aiheeseen siten, että suurin osa rikollisista tulee rikkinäisistä perheistä tai he ovat viettäneet jonkin aikaa laitoshoidossa. Se osoittaa, miten tärkeätä molempien vanhempien tuki ja läsnäolo lapsille on.

 

Jeesus ei puhu tuhlaajapoikavertauksessaan äidistä vaan isästä. Poika tarvitsee isää! Tyttö tarvitsee isää! Suomen nuorison rikollisuuden ja lankeemuksen takana näen isättömyyden. Isää ei ole tai on vain isän kuva. Ei todellista lämmintä, reilua isähahmoa. On vieras mies, joka käy kotona, joka ei tunne lapsiaan ja jota lapset eivät tunne…

   On surullista, että turvattomien lasten sijoittaminen laitoksiin, joissa heidän on vaikeata saada läheisiä ihmiskontakteja, on yhä enemmän yleistynyt ja yksityiskoteihin sijoittaminen vähentynyt. Tässäkin on nähtävissä rakkauden kylmentyminen lapsia kohtaan. Kun ei omia lapsia ole, ei haluta ottaa vierastakaan. Ihmisten mukavuuden halu on kasvanut…

   Kaikki tässä kirjassa kuvatut surmaajat ovat viettäneet jonkin aikaa laitoshoidossa. Se antaa jo jonkinlaista näyttöä siitä, mitä laitoslapsista tulee. He ovat tuomioistuinten asiakkaitten perusjoukkoa. Suurin syy rikoksiin näyttää olevan isättömyys ja äidittömyys, rakkauden puute. (15)

 

Huume- ja alkoholiriippuvuudet ovat suuri syy yhteiskunnan kulujen kasvamiseen. Mitä enemmän narkomaaneja ja alkoholisteja on, sitä enemmän perheet hajoavat, ihmiset syrjäytyvät, joutuvat pois työelämästä ja sairauksien määrä lisääntyy. Kaikki nämä asiat tulevat taloudellisesti kalliiksi. On arvioitu, että esim. Suomessa alkoholista aiheutuu vuodessa suoraan miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle ja epäsuorasti jopa viisi miljardia euroa (Kauppalehti 16.9.2011). Sadattuhannet ovat riippuvaisia alkoholista.

   Miten kristillinen usko liittyy tähän aiheeseen? Lyhyesti sanottuna, kun ihminen kohtaa Jumalan, pääsee hän yleensä jossain vaiheessa irti alkoholi- tai huumeriippuvuudestaan. Tuhannet voivat todistaa, miten heille on käynyt niin. Sosiaaliset ohjelmat ilman evankeliumia ovat paljon heikompia tulokseltaan näillä alueilla. Paras tulos saavutetaan, kun ihmisillä on hengellinen motivaatio ja tukihenkilöitä ympärillään. Pahatkin riippuvuudet voivat loppua.

   David Wilkerson, joka työskenteli New Yorkissa huumeriippuvaisten parissa ja arveli tavanneensa enemmän huumeidenkäyttäjiä kuin kukaan muu maailmassa, kertoo:

 

Olemme erikoistuneet epätoivoisiin tapauksiin emmekä torju ketään, vaikka aluksi työskentelimme vain teini-ikäisten parissa. Apua tarvitsevat tulevat vapaaehtoisesti ja he saapuvatkin luoksemme siinä vaiheessa, kun he ovat menettäneet täysin toivonsa…

   Meillä on yksinkertainen usko Jumalan voimaan ei vain murtaa tottumusten kahleet vaan myös säilyttää näin saadut voitot uskon kautta. En ole kiinnostunut siitä, hyväksyvätkö esim. muut ammattimaisesti narkomaanien hyväksi toimivat järjestöt toimintamenetelmääni. Tiedän huumausaineiden orjien sen hyväksyvän. Haastan kenet tahansa maailmassa tuomaan esiin samaan tilaisuuteen sata parannettua huumausaineiden orjaa, kuten olemme tehneet. Kukaan ei ole vielä vastannut tähän haasteeseen. Voimme esittää useita tuhansia entisiä narkomaaneja, jotka ovat täydellisesti vapautuneet huumausaineista ja täyttyneet Jumalan voimalla. (16)

 

Abortti ja talous. Eräs nykyajan ongelmista yhteiskunnassa on velkaongelma. Se olisi mahdollista pysäyttää, jos korotettaisiin ajoissa verot sille tasolle, että menot tulevat katetuiksi. Mitä kauemmin nykyisen kehityksen ja velkaantumisen annetaan jatkua, sitä vaikeampi sitä on myöhemmin pysäyttää. Jossain vaiheessa tulee vastaan äkkipysähdys.

   Eräs syy nykyiseen velkaongelmaan on myös väestöpyramidin vinoutuminen, joka johtuu abortista. Kun ei ole noudatettu Jumalan käskyä ”Älä tapa” (2 Moos 20:13), on se johtanut taloudelliseen ongelmaan. Esim. Suomessa arvioidaan puuttuvan 0,5 miljoonaa ihmistä (10 % väestöstä) abortin takia. Todennäköisesti eläkeongelmaa ei olisi tai se olisi paljon lievempi, jos nämä ihmiset olisivat edelleen elossa. Nuoria työssäkäyviä veronmaksajia olisi nykyistä enemmän ja verotuloja kertyisi enemmän. Eläkemenot ja muut sosiaalimenot hoidettaisiin helpommin, jos veronmaksajia olisi enemmän.

 

Väkivalta yhteiskunnassa voi tulla taloudellisesti kalliiksi. Yksi pahoinpitely voi maksaa kymmeniätuhansia euroja tai enemmän, joten kysymys ei ole pikkusummista.

   Mistä väkivalta johtuu? Suurin syy on kunnioituksen puute ja rakkauden puute kanssaihmisiä kohtaan. Ei arvosteta lähimmäisiä niin kuin tulisi. Pelkästään jos noudatettaisiin seuraavia Jeesuksen opetuksia, poistaisi se väkivallan:

 

- (Matt 7:12) Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

 

- (Matt 22:39,40) Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

Psyykkiset ongelmat ja sairaudet nousevat usein samalta pohjalta ja voivat johtaa ihmisten syrjäytymiseen. Niiden taustalla on yleensä fyysistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä tai henkistä torjuntaa kuten koulukiusaamista. Ihminen kokee, että hänet torjutaan ja hylätään, ja se sairastuttaa hänet. Psyykkiset ongelmat ja sairaudet voivat nousta myös huumeiden käytöstä tai okkultismista, mutta yleisin syy ovat silti vaikeat ihmissuhdekokemukset. Tarvitsemme enemmän myötäelämistä, jotta kanssaihmiset tervehtyvät psyykkisesti.

 

- (1 Joh 3:11) Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme

 

- (1 Joh 4:21) Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

 

Ahneus, korruptio ja epäoikeudenmukaisuus ovat syitä yhteiskunnan köyhyyteen. Mitä enemmän yhteiskunnassa on vaikutusvaltaisessa asemassa ahneita, korruptoituneita ja epäoikeudenmukaisuutta harjoittavia henkilöitä, sitä vähemmän yhteiskunnan on mahdollista kehittyä taloudellisesti. Rahat menevät niille, jotka ennestään ovat rikkaita, mutta köyhät pysyvät köyhyydessä. Sellaisia yhteiskuntia on ollut varsinkin Afrikassa, latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa, joissa varallisuuserot ovat olleet suuret ja joissa kristillisellä uskolla ei aiemmin ollut paljoa vaikutusta. Kuitenkin myös länsimaiset yhteiskunnat ovat ajautuneet yhä suurempiin varallisuuseroihin. Samanlaisia eroja varallisuudessa oli myös juuri ennen 1930-luvun lamaa Amerikassa. Loren Cunningham, joka on vieraillut maailman jokaisessa maassa, kertoo havaintonsa tästä aiheesta:

 

Olen yli viidenkymmenen vuoden ajan matkoillani kiinnittänyt huomiota kolmeen asiaan, jotka ajavat maan köyhyyden partaalle ja tekevät ihmisille mahdottomaksi saavuttaa omaa potentiaaliaan. Nämä kolme asiaa ovat luvussa 18 mainitsemani ”paha kolminaisuus” eli ahneus, korruptio ja epäoikeudenmukaisuus. Kaikki kolme ovat vastakohtia sekä Jumalan luonteelle ja sille millaiseksi hän ihmiset alun perin loi, että meidän vastuullemme elää totuuden mukaan.

   Näiden kolmen pahan asian vaikutus on helposti nähtävissä useimmissa köyhissä maissa. En tarkoita, että näissä maissa jokainen asukas olisi ahne, korruptoitunut tai epäoikeudenmukainen, mutta ne piirteet vallitsevat yhteiskunnassa. Jos tarpeeksi suuri joukko vaikutusvaltaisissa asemissa olevia ihmisiä toimii häikäilemättömän ahneesti, on siitä seurauksena korruptio, kiristys, ja lahjuksien antaminen ja vastaanottaminen. Sen väistämätön seuraus on epäoikeudenmukaisuus.

   Miten suuri väestön osuus tähän tarvitaan? Ei ole olemassa tarkkaa prosenttilukua, mutta arvioisin, että 25-35 prosenttia maan väestöstä riittää. Ei tarvita edes enemmistöä. Tiedät, että riittävä määrä on saavutettu, kun huomaat kulttuurin sävyn alkavan muuttua… Samat periaatteet toimivat toiseen suuntaan. Mikä tahansa kansakunta voi pitää ahneuden kurissa harjoittamalla anteliaisuutta. Mikä tahansa maa, jonka hallinnossa oikeudenmukaisuus vallitsee, voi kokea taloudellista kasvua ja kansalaisten vapautta. (17)

 

Mikä on Raamatun neuvo tästä aiheesta? Siitä puhutaan lukuisissa paikoissa. Jos noudattaisimme näitä ohjeita, tekisi se yhteiskunnasta tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman. Ahneudesta luopuminen voisi lisätä myös työpaikkoja. Ongelma on ihmisen itsekkäässä luonnossa. Johtajien bonukset ja isot palkat, työntekijöiden irtisanominen ilman tarvetta tai työntekijöiden jatkuvat palkkavaatimukset ovat esimerkkejä ahneudesta. Mitä enemmän kaikki vaativat itselleen, sitä enemmän on työttömyyttä ja yhteiskunnan tila huononee. Ahneus, korruptio ja epäoikeudenmukaisuus johtavat siihen.

 

- (Jaak 5:1-4) Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa.

2. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät;

3. teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.

4. Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin.

 

- (Luuk 3:12-14) Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä meidän pitää tekemän?"

13. Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää, kuin mikä teille on säädetty".

14. Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitäs meidän pitää tekemän?" Ja hän sanoi heille: "Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne".

    

- (Luuk 12:15) Ja hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi".

 

Sairaudet. Sairauksilla on vaikutusta talouteen. Ne ovat seurausta syntiinlankeemuksesta tai omista virheistämme (esim. AIDS johtuu paljolti niiden Raamatun ohjeiden hylkäämisestä, että seksi kuuluu vain miehen ja vaimon väliseen suhteeseen). Jokainen voi kokea niitä elämänsä aikana. Ne rajoittavat arkielämää ja työssäkäyntiä. Monet ovat jopa kokonaan syrjässä työelämästä, koska sairaudet ja fyysiset rajoitteet estävät heitä liikkumasta ja toimimasta. Kysymys on asiasta, joka koskee tuhansia ihmisiä.

   Kristillisellä uskolla on tai pitäisi olla vaikutusta tällä alueella. Sen lisäksi, että jokaiselle on tarjolla iankaikkinen elämä, on meillä mahdollisuus fyysiseen terveyteen. Sairaille on toivoa ja he voivat odottaa parantumista Jeesuksen sovitustyön kautta. Se ei tule automaattisesti, mutta sitä voi etsiä ja rukoilla. Tämä alue oli tärkeä osa alkuseurakunnan toimintaa. He julistivat evankeliumia kehottaen ihmisiä mielenmuutokseen sekä rukoilivat heille parantumista, kuten Jeesus oli kehottanut. Monissa maallistuneissa seurakunnissa näitä Jeesuksen ohjeita ei ole noudatettu:

 

- (Matt 10:1,8) Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.

8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

 

 - (Luuk 9:1,2,6) Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja.

2. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.

6. Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla.

 

Oikea ja väärä politiikassa. Ihmisten tekemät teot voidaan luokitella kahteen luokkaan. Nämä vaihtoehdot, jotka liittyvät moraaliin ja jotka nousevat esiin myös politiikassa, ovat:

 

• Kaikki, mitä ihmiset tekevät, on oikein

• On tekoja, jotka selvästi ovat väärin

 

Kumpi edellisistä vaihtoehdoista on totta? Ne, jotka eivät usko Raamatun opetuksiin kuten Kymmeneen käskyyn ja Jeesuksen vuorisaarnaan, saattavat aluksi kallistua ensimmäisen vaihtoehdon puolelle. Kuitenkin, kun heiltä kysyy, hyväksyvätkö he kidutuksen, lasten seksuaalisen hyväksikäytön tai että heiltä itseltään varastetaan, he yleensä vastaavat kieltävästi. Se osoittaa, että he käytännössä uskovat kaikkia koskevien ja objektiivisten arvojen olemassaoloon. He eivät ole asiaa ehkä syvemmin ajatelleet, mutta pitävät joitakin tekoja, kuten varkauksia ja murhia, selvästi väärinä. Samat asiat määritellään myös oikeusistuimissa ja yleismaailmallisesti vääriksi ja tuomittaviksi. Nämä ihmiset eivät ehkä usko moraalin olevan Jumalasta, mutta ovat käytännössä yleensä samaa mieltä Kymmenen käskyn perusperiaatteista (Älä tapa, älä varasta, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi…). Se tarkoittaa, että moraalin alueella on paljon yhteistä pohjaa ja rinnakkaiselo eettisissä kysymyksissä on luontevaa. Poikkeuksia on vain muutamia.

   Poikkeuksen muodostavat nimenomaan muutamat aiheet, joita luettelemme ja tutkimme. Niissä mielipiteet jakautuvat. Monia näistä asioista pidettiin ennen väärinä, mutta nyt monet väittävät niitä hyviksi, puolustaen niitä mm. myötätunnon nimissä.

 

• Avioliiton ulkopuoliset suhteet (Älä tee huorin!)

 

• Homoseksuaalisuuden harjoittaminen. Monet puolustavat tätä asiaa tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimissä ja koska uskovat kyseessä olevan synnynnäisen asian (vaikka useat homoseksualistit itse kiistävät sen). He eivät usko, että kyseessä on synti ja himo sekä iankaikkisuuteen vaikuttava asia.

 

• Abortti (Älä tapa!) on kolmas asia, josta voidaan olla eri mieltä (samanlainen eettinen ongelma on alkioiden kantasolututkimus). Ne, jotka puolustavat tätä asiaa, ovat harvemmin katsoneet valokuvia tai videokuvia abortoiduista sikiöistä. Niissä on nähtävissä kädet, jalat, silmät, suu ja aivan samat ruumiinjäsenet kuin aikuisissakin ihmisissä tai vastasyntyneissä. Vain koko on pienempi.

    Jotakin ristiriitaa on siinä, että samat henkilöt, jotka puhuvat homoseksuaalisuuden puolesta, kannattavat myös aborttia (tai vastustavat Sotshin olympiakisoja Venäjän oletettujen ihmisoikeusrikkomusten vuoksi). Ovatko he unohtaneet lasten ihmisoikeudet ja oikeuden elää? Miksi he puolustavat lasten surmaamista? Sillä kun on tiedossa, että kohdussa olevalla lapsella on samat ruumiinjäsenet kuin vastasyntyneellä, pitäisi tästä tehdä johtopäätöksiä. Murha on murha, kohdistuupa se kohdun ulkopuolella olevaan tai kohdun sisällä olevaan lapseen. Tämä todettiin myös Maailman lääkäriliiton julistuksessa Genevessä v. 1948, kun natsilääkärien epäeettinen toiminta oli paljastunut. Julistuksessa lausuttiin: ”Pidän ihmiselämää hedelmöityksestä lähtien mitä suurimmassa arvossa, enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ihmisyyden lakeja vastaan.”

   Nykyisen sukupolven poliitikot ovat siten erilaisia kuin aikaisemmat poliitikot näissä kahdessa asiassa. Heidän näkemyksensä on täysin päinvastainen. Mistä se johtuu?

 

• Eutanasia (Älä tapa!). Kun vertaa nykyaikaa natsismia edeltävään aikaan Saksassa, on kummallekin ominaista eutanasian lisääntyvä kannatus. Natsit eivät suinkaan keksineet tätä ajatusta, vaan sitä kannatettiin ensin yliopistopiireissä ja älymystön keskuudessa. Natsit ainoastaan saattoivat tämän asian voimaan päästessään valtaan. He myös käyttivät propagandafilmeissään myötätuntoa ja rakkautta eutanasian perusteena. Samoin tehdään nytkin, kun puolustetaan eutanasiaa ja aborttia.

   Nykyaikana eutanasian kannatus on sikäli merkillistä, että nyt voidaan lievittää ihmisten kipuja paremmin kuin koskaan. Edellytykset hyvälle saattohoidolle ovat olemassa, jos resursseja on tarpeeksi.

                                                            

Olivatko isovanhempamme väärässä? Kun nykyään halutaan muuttaa moraalia, kohdistuu syytös isovanhempiemme sukupolvea kohtaan. Olivatko he väärässä pitäessään aborttia, homoseksuaalisuutta tai avioliiton ulkopuolisia suhteita väärinä? Olivatko he huonompia kuin ne, jotka nyt puolustavat näitä asioita?

   Tuskinpa. Jos vertaa esim. vanhoja elokuvia nykyiseen ohjelmistoon, olivat ne jokseenkin harmittomia. Niissä oli vähemmän rumaa kielenkäyttöä, väkivaltaa tai räikeätä seksuaalisuutta. Ne olivat tervehenkisiä nykyiseen ohjelmistoon verrattuna. Kehitys tällä sektorilla ei ole mennyt ainakaan parempaan suuntaan moraalin kannalta.

   Toinen mittari on lasten hyvinvointi, joka on huomattavasti heikentynyt nykyisen sukupolven aikana. Lehdet ja tiedotusvälineet ovat viitanneet siihen useasti (Etelä-Suomen sanomat kertoi 31.10.2010: Lasten ja nuorten laitoshoitoon pian miljardi, Lasten ongelmat kärjistyneet rajusti sitten 1990-luvun alun...    Yhden lapsen laitoshoito maksaa jopa 100 000 euroa vuodessa... sekä 20.11.2013: Lasten väkivaltaisuus yleistyy…Pienten lasten aggressiivisuus on lisääntynyt Suomessa.). Kehitys on kulkenut koko ajan huonompaan suuntaan osoittaen, että nykyisen sukupolven moraali ja elämäntavat ovat kaukana siitä tasosta, joka isovanhemmillamme oli. On käynyt kuten Israelissa vuosisatoja sitten: lapset tekevät pahemmin kuin isänsä.

 

- (Jer 16:12) Ja te olette tehneet pahemmin kuin teidän isänne, ja katso, te vaellatte kukin pahan sydämenne paatumuksessa, kuulematta minua.

 

Seuraukset. Mitä tapahtuu, kun puolustetaan avioliiton ulkopuolisia tai homoseksuaalisia suhteita rakkauden nimissä kuten mediassa usein tapahtuu ja mitä asiaa jotkut poliitikot ajavat?

   Suora vastaus on, että se heikentää lasten asemaa. Se johtaa itsekkäiden aikuisten seksikokeiluihin sekä tavallisten parisuhteiden ja perheiden hajoamiseen, joka tarkoittaa yhteiskunnan kulujen lisääntymistä. Se ei ehkä ole niiden ihmisten tai poliitikkojen tarkoitus, jotka puolustavat näitä asioita rakkauden nimissä, mutta se on suora seuraus. Mitä enemmän näitä asioita tuodaan esille mediassa, sitä enemmän se hajottaa perheitä ja ihmissuhteita. Lapsista tulee sijaiskärsijöitä aikuisten itsekkyydelle, jota he nimittävät rakkaudeksi. Vapautta ja rakkautta käytetään pahuuden verhona.

   Muutamat lainaukset osoittavat, miten tärkeää on, että lapsilla on sekä isä että äiti perheessä. He viihtyvät parhaiten sellaisissa perheissä, joissa vanhemmilla on avioliiton kaltainen pysyvä suhde. Se on emotionaalisesti lapsille paras tilanne ja yhteiskunnallisesti taloudellisin tapa lasten hoitamiseen. Muut vaihtoehdot ovat kalliimpia ja huonompia. On myös todettu, että rikolliset tulevat useimmiten lastenkodeista tai yksinhuoltajaperheistä (yleensä isä puuttuu). Se on valitettava tosiasia, jonka tilastot osoittavat todeksi.

 

Jos meitä pyydettäisiin suunnittelemaan järjestelmä, joka varmistaisi, että lasten perustarpeista huolehditaan, päätyisimme todennäköisesti johonkin samankaltaiseen kuin kahden vanhemman ihanne. Teoriassa tällainen rakennesuunnitelma ei ainoastaan varmista, että lapset saavat käyttöönsä kahden aikuisen ajan ja rahan, se tarjoaa myös kontrolloivan ja tasapainottavan järjestelmän, joka edistää laadukasta vanhemmuutta. Molempien vanhempien biologinen suhde lapseen lisää todennäköisyyttä, että vanhemmat pystyvät samaistumaan lapseen ja ovat valmiita tekemään uhrauksia lapsen puolesta. Se myös vähentää todennäköisyyttä, että vanhemmat käyttäisivät lasta hyväkseen. (18)

 

On vakuuttavasti osoitettu, että lapset eivät kukoista hyvästä fyysisestä hoidosta huolimatta, jos heitä pidetään persoonattomissa laitoksissa, ja että ero äidistä – varsinkin eräinä ajanjaksoina – vaikuttaa erittäin vahingollisesti. Jälkeenjääneisyys, välinpitämättömyys, taantuminen ja jopa kuolema ovat yleisiä laitoshoidon seurauksia, kun saatavilla ei ole riittävää äidin korviketta. (19)

 

Puhuessani eräällä miesten leirillä Hume Lakella Kaliforniassa mainitsin, että keskivertoisä viettää ainoastaan kolme minuuttia laadukasta aikaa lapsensa kanssa päivittäin. Kokouksen jälkeen eräs mies asetti tietoni kyseenalaisiksi.

   "Te saarnaajat vain sanotte asioita", hän sätti. "Viimeisimmän tutkimuksen mukaan keskivertoisä ei käytä edes kolmea minuuttia päivässä lastensa kanssa, vaan 35 sekuntia."

   Uskon häntä, koska hän toimi Keski-Kalifornian koulujen tarkastajana. Itse asiassa hän antoi minulle toisenkin hätkähdyttävän tilastotiedon.

   Eräällä Kalifornian koulualueella 483 oppilasta oli erityisopetuksessa. Noilla oppilailla yhdelläkään ei ollut isää kotona.

   Eräällä alueella Seatlen laitamilla 61 % lapsista on ilman isää.

  Poissaoleva isä on nykyajan kirous. (20)

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Eric Metaxas: Bonhoeffer, pastori, marttyyri, näkijä, vakooja (Bonhoeffer), s. 156

2. Tapio Puolimatka: Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa, s. 346

3. Guido Knopp: Hitlerin lapset (Hitlers Kinder), s. 211

4. Guido Knopp: Hitlerin lapset (Hitlers Kinder), s. 244

5. Guido Knopp: Hitlerin lapset (Hitlers Kinder), s. 17

6. Guido Knopp: Hitlerin lapset (Hitlers Kinder), s. 17

7. Guido Knopp: Hitlerin lapset (Hitlers Kinder), s. 185

8. H. Kent Geiger: The Family in Soviet Russia. Cambridge, Mass., 1968.

9. Guido Knopp: Hitlerin lapset (Hitlers Kinder), s. 17

10. Lisa Bjurwald: Euroopan häpeä, Rasistien voittokulku (Europas skam: Rasister på frammarsch), s. 34,35

11. Lisa Bjurwald: Euroopan häpeä, Rasistien voittokulku (Europas skam: Rasister på frammarsch), s. 93

12. Emanuel Minos: Ovet suljetaan (Det har ringt for tredje gang), s. 27,33-35

13. David Wilkerson: Näky (The Vision)

14. Edwin Louis Cole: Miehuuden haaste, s. 104

15. Paavo Hiltunen: Ja maa tuli täyteen väkivaltaa, s. 20, 72,73

16. David Wilkerson: Kukkaislapsia löytöretkellä (Purple-violet Squish), s. 9

17. Loren Cunningham / Janice Rogers: Kirja joka muuttaa kansat (The Book that Transforms Nations), s. 144,145

18. Sara McLanahan & Gary Sandefur: Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps, s. 38

19. Margaret Mead: Some Theoretical Considerations on the Problem of Mother-Child Separation, American Journal of Orthopsychiatry, vol. 24, 1954, s. 474

20. Edwin Louis Cole: Miehuuden haaste, s. 104

 

Lisää aiheesta:

Lue, miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut lukutaitoon, terveydenhoitoon ja muilla myönteisillä tavoilla. Monet ovat sokeita tälle tosiasialle

Lue, miten kristillinen usko on vaikuttanut myönteisesti ihmisoikeuksiin ja ihmisten aseman parantumiseen

Väärät elämäntavat lisäävät yhteiskunnan turhia kuluja miljoonilla euroilla, mutta Raamatun periaatteiden noudattaminen vähentää niitä

Monet torjuvat kristillisen uskon yhteiskunnassa, mutta muut vaihtoehdot ovat huonompia sekä moraalin että talouden kannalta

Kymmenen käskyä ovat hyvä perusta käytökselle. Niitä noudattamalla yhteiskunnasta poistuu rikollisuus ja suurin osa ongelmista

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Lue, miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut lukutaitoon, terveydenhoitoon ja muilla myönteisillä tavoilla. Monet ovat sokeita tälle tosiasialle

Lue, miten kristillinen usko on vaikuttanut myönteisesti ihmisoikeuksiin ja ihmisten aseman parantumiseen

Väärät elämäntavat lisäävät yhteiskunnan turhia kuluja miljoonilla euroilla, mutta Raamatun periaatteiden noudattaminen vähentää niitä

Monet torjuvat kristillisen uskon yhteiskunnassa, mutta muut vaihtoehdot ovat huonompia sekä moraalin että talouden kannalta

Kymmenen käskyä ovat hyvä perusta käytökselle. Niitä noudattamalla yhteiskunnasta poistuu rikollisuus ja suurin osa ongelmista