Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

 

Reittihaku, kartat ja perillepääsy

 

 

Paras, suorin ja ainoa reitti taivaaseen kulkee Jeesuksen kautta. Muulla tavalla ei ole mahdollista päästä perille

 

 

Kun lähdetään matkalle, on tavallista että tehdään huolellinen reittisuunnitelma. Silloin katsotaan reittihakupalveluita, karttoja ja muuta informaatiota, jotta matkasta tulisi mahdollisimman onnistunut. Samalla tietysti perheen äiti pakkaa mukaan kaiken tarpeellisen. Hän katsoo lapsille ja muille vaatteet, peseytymisvälineet ja tietysti ruuan, joka on yksi matkan kohokohdista. Sillä jos ei ole eväitä ja jotain hyvää syötävää matkalla mukana, voi sen tunnelma jäädä paljon apeammaksi.

   Mitä sitten tulee edellisenkaltaiseen etukäteisvalmisteluun, ei se ole huono asia. Päinvastoin, on hyvä jos kaikki tarpeellinen on mukana, koska muuten koko matka voi mennä pieleen. On viisasta ainakin jossain määrin tehdä etukäteissuunnitelmia ja valmisteluja.

   Kuitenkin meillä jokaisella on edessä paljon tärkeämpi matka kuin mikään maallinen matka, eli matka iankaikkisuuteen. Sillä Raamattu osoittaa, että elämä ei pääty rajan takana, vaan se jatkuu senkin jälkeen. Me menemme lopulta kaikki joko taivaaseen tai kadotukseen kuten voimme nähdä seuraavista jakeista:

 

- (Matt 8:11,12) Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa;

12. mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

 

- (Ilm 20:12-15) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

Se että taivas ja kadotus ovat olemassa, on vain yksi puoli asiasta. Toinen puoli on se, että Jumala on jo tehnyt meitä varten etukäteisvalmisteluja – kuten edellä mainittu perheenäitikin - niin, että jokainen pääsisi taivaaseen eikä joutuisi kadotukseen. Nyt ei tarvita sen varalta enää mitään reittihakupalveluita tai karttoja, koska kaikki on jo valmiina (”Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina”, Luuk 14:17), ja koska tie Jumalan yhteyteen ja taivaaseen on jo avattu. Se tapahtui ja tapahtuu Jeesuksen Kristuksen kautta:

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

 

- (Joh 14:1-6) "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.

2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?

3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

4. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."

5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"

6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

Mutta etteivät Jumalan hyvät etukäteisvalmistelut ja ”pakkaamiset” mene hukkaan sinun kohdallasi, on sinun annettava myös pelastaa itsesi. Sinun on käännyttävä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puoleen, jotta hänen hyvä suunnitelmansa toteutuisi elämässäsi ja olisit kerran perillä taivaassa. Siihen liittyy mm. seuraavia seikkoja, jotka on syytä ottaa huomioon:

 

1. Käänny Jeesuksen puoleen ja luovuta elämäsi hänelle

 

Ensimmäinen vaihe on tietenkin kääntyminen Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puoleen. Siinä sinä voit kertoa olevasi syntinen, joka tarvitset pelastusta ja että tahdot Jumalan suunnitelman toteutuvan elämäsi varalle. Sinun ei tarvitse ensin itse yrittää tulla paremmaksi, vaan etsiydy hänen luokseen sellaisenasi eli puutteittesi kanssa. Raamatun mukaan Jeesuksessa on iankaikkinen elämä ja siksi meidän täytyy kääntyä hänen puoleensa, jotta voisimme päästä siitä osalliseksi:

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Joh 6:68,69) Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;

69. ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu,

 

2. Vastaanottaminen

 

Kun vain Jeesuksessa Kristuksessa on iankaikkinen elämä, niin on luonnollista, että sinun on pyydettävä häntä omaan elämääsi (voit yksinkertaisesti sanoa: "Herra, Jeesus, tule minun elämääni!). Raamatun mukaan hän jo seisoo sydämemme oven ulkopuolella, saadakseen astua elämäämme:

 

- (Ilm 3:20) Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

Niinpä jos olet vastaanottanut hänet elämääsi, on sinulla silloin Jumalan lapseus, iankaikkinen elämä ja olet uudestisyntynyt - riippumatta tunteistasi - kuten seuraavat jakeet osoittavat:

 

- (Joh 1:12,13) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

PELASTUSRUKOUS:

 

Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen

 

 

Lisää aiheesta:

Monet pelaavat rahapelejä, joissa todennäköisyys voittaa on pieni. Kuitenkin he ottavat riskin, kun eivät satsaa iankaikkiseen elämään

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

 

Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon 

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Monet pelaavat rahapelejä, joissa todennäköisyys voittaa on pieni. Kuitenkin he ottavat riskin, kun eivät satsaa iankaikkiseen elämään

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

 

Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon 

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään