Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Vaihtoehtoisen lääketieteen vaarat

 

 

Mikä voima vaikuttaa eri hoitomuotojen takana, kuten henkiparannus, energiaparannus, reiki ja akupunktio? Ovatko kyseessä neutraalit voimat vai valhehenget?

 

 

Kun etsitään parantumista, voidaan helposti mennä sellaisille alueille, joita Jumala ei ole suunnitellut kenenkään varalle. Kun on kyseessä tämä kenttä, voi erityisesti monissa vaihtoehtolääketieteen hoitomuodoissa olla tosiasiassa kysymys okkultismista ja yhteydestä sielunvihollisen voimiin. Ne voivat johtaa ihmisen väärien voimien vaikutuspiiriin sekä hengellisesti sidotuksi, mikäli hän turvautuu niihin.

   Tämä yhteys ei välttämättä päde kaikkiin vaihtoehtolääketieteen hoitomuotoihin, mutta hyvin usein sitä on syytä epäillä, varsinkin jos hoitomuodolle ei tunnu olevan mitään tieteellistä ja järkevää selitystä. Silloin ihmiset ovat saattaneet jo joutua hengellisesti sidotuiksi heidän itse edes sitä aavistamatta. Tämä side tulee usein ilmi viimeistään silloin, kun henkilö yrittää kääntyä Jumalan puoleen. Silloin hänestä voi tuntua kuin seinä olisi vastassa ja hän voi joutua koviin hengellisiin taisteluihin; sellaisiin, jotka ovat hyvin tavallisia okkultismin rasittamille ja siitä poispyrkiville ihmisille.

   Aiomme seuraavilla riveillä tutkia tätä vaikeaa ja kiistanalaista aluetta. Yritämme mm. tutkia joidenkin hoitomuotojen vaikutusmekanismia ja mitä niistä on saatu selville. Jos sinä itse toimit tällä alueella tai olet siitä kiinnostunut, kannattaa sinun perehtyä seuraaviin riveihin.

 

Henkiparannus. Henkiparannus on yksi vaihtoehtolääketieteen monista menetelmistä. Se perustuu siihen, että siinä henkilö pyrkii keskittymisen kautta saamaan yhteyden rajan taakse hengellisiin olentoihin, joita pidetään poismenneiden kuolleiden henkinä; yleensä maan päällä aikoinaan eläneinä lääkäreinä. Henkiparantaja toimii siis prosessissa vain välikappaleena ja hän esittää pyynnön lääkärihengilleen, joiden uskotaan olevan todellinen parantumisen lähde. Hän pyrkii sopusointuun näiden henkiolentojen kanssa voidakseen välittää parantavia voimia, ja voi myös tarvittaessa vaipua transsitilaan, jonka syvyys voi vaihdella. Sen syvyys riippuu usein sairauden laadusta ja vakavuudesta.

   Esim. tunnettu brasilialainen parantaja Arigo, eli Jose Pedro Freitas, joka uskoi tekevänsä parannustyötä v. 1918 kuolleen saksalaisen lääkärin Adolpho Frizin avulla, meni jopa niin syvään transsiin, ettei jälkeenpäin muistanut lainkaan, mitä oli tapahtunut. Samoin Harry Edwardsista, tunnetusta henkiparantajasta, kerrotaan eräässä hänen kirjassaan vastaavaa:

 

"Hän pyrki transsiin, joka oli edellytyksenä yhteyden saamiselle henkiystäviin. Potilasta tunnustelemalla paikallistettiin sitten sairauden pesäke. Sen jälkeen parantajameedion käsistä virtasi potilaaseen voimia, jotka tämä tunsi lämpönä." (1)

 

Merkillepantavaa henkiparannuksen kohdalla on myös se, että se muistuttaa hyvin paljon tavallista spiritismiä. Se tulee ilmi ainakin kolmessa eri asiassa, jotka ovat yhteisiä niille molemmille. Nämä asiat ovat:

 

• Kummassakin tarvitaan meedio, joko puhe- tai parantajameedio. Toisessa välitetään viestejä suun kautta, kun taas henkiparannuksessa välitetään parantavia voimia yleensä käsien kautta (kaukoparannus poikkeaa hieman tästä).

 

• Transsitila on molemmissa ilmiöissä tavallinen.

 

• Kummassakin uskotaan oltavan yhteydessä henkisiin olentoihin, joita pidetään poismenneiden kuolleiden henkinä. Tavallisissa spiritisti-istunnoissa pyritään tavallisesti saamaan yhteys sukulaisiin tai tunnettuihin julkisuuden henkilöihin, kun taas henkiparannuksessa pyritään olemaan yhteydessä ns. lääkärihenkiin (tai sitten myös pyhimyksiin kuten seuraavassa esimerkissä), eli henkilöihin, jotka maan päällä ollessaan olivat lääkäreitä.

   Esimerkin näiltä molemmilta alueilta kertoo Nicky Cruz kirjassaan "Juokse henkesi edestä" (s. 18,19,178). Hän kertoo, miten hänen vanhempansa toimivat kummallakin alueella, sekä välittäen viestejä "kuolleilta" että toimien parantamisen alueella. He jatkoivat toimintaansa lähes elämänsä viimevaiheille asti, kunnes havaitsivat totuuden asiasta ja kääntyivät Jumalan puoleen:

 

"'Yhteydenotto kuolleisiin' oli äidin erikoisala. Yliluonnollisista kyvyistä puhuttaessa uskottiin, että hän oli hyvin 'herkkä' ja toimi porttina, jonka kautta henget voivat puhua eläville. Olohuoneessamme äiti ja isä ja maksavat asiakkaamme istuivat piirissä ja odottivat aaveen paljastavan läsnäolonsa...

   Jokainen uskoi, etteivät äiti ja isä vain puhuneet kuolleiden kanssa, vaan tekivät myös parannustyönsä poisnukkuneiden avulla - erityisesti Raamatun kaikkein pyhimpien pyhimysten.

   ... Uskon, että kaunis viidakkokotimme oli tulvillaan sellaisia pirullisia olentoja. Kun äiti meni hurmostilaan, hän salli näiden pahojen, valehtelevien henkien tulla häneen ja puhua hänen kauttaan - demonien, joilla on kyky teeskennellä olevansa rakkaitamme, jotka lähettävät viestejä haudan tuolta puolen.

   ... Ryhtyessään harjoittamaan noituutta isäni ja äitini eivät edes uneksineet, että pahat henget käyttivät heitä hyväkseen. He luulivat aivan vilpittömästi auttavansa ihmisiä hyvien henkien avulla.

   He oppivat hirvittävän totuuden nopeasti.

   Isä oli niin syvästi henkien vallan alla, että hän vietti melkein kahdeksankymmentä vuotta ilman Kristusta. Totuus valkeni hänelle sillä hetkellä, jolloin hän otti askeleen kohti Vapahtajaa..."

 

Mitä Raamattu sanoo? Kun on kyseessä henkiparannuksen tausta, on siinä siis selviä yhteyksiä tavalliseen spiritismiin. Kummassakin tarvitaan meedio, yleensä transsitila sekä uskotaan oltavan yhteydessä kuolleisiin. Yhtäläisyydet niiden välillä ovat ilmeiset.

   Jos kuitenkin katsomme sitä, mitä Raamattu tästä alueesta sanoo, kieltää se yhteydenoton vainajahenkiin tai myös vainajiin. Siinä osoitetaan selvästi, ettei tämä asia ole Jumalan tahto ja suunnitelma kenenkään kohdalla.

   Mistä sitten johtuu näin kielteinen suhtautuminen koko asiaan? Miksi yhteys vainajahenkiin on niin vakava asia kuten Raamattu osoittaa?

   Vastaus tähän on kuitenkin yksinkertainen. Kun ihminen on iankaikkisuussielu ja Jumala rakastaa ihmistä eikä halua kenenkään joutuvan kadotukseen, ovat nämä varoitukset sen takia. Ne ovat sen takia, ettei kukaan ihminen joutuisi sidotuksi ja kadottaisi sieluaan, joka on iankaikkinen. Jumala haluaa meidän parastamme ja siksi nämäkin varoitukset ovat tarpeen. Ne koituvat hyödyksi jokaiselle, joka pitää niitä arvossa:

 

- (3 Moos 19:31) Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

 

- (3 Moos 20:6) Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa.

 

- (5 Moos 18:10-12) Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,

11. joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.

12. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.

 

- (Jes 8:19) Ja kun he sanovat teille: "Kysykää vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat", niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta?

 

- (Jes 29:4) Silloin sinä puhut maasta matalalta, sanasi tulevat vaimeina tomusta, sinä uikutat kuin vainajahenki maasta, puheesi tulee supisten tomusta.

 

- (Apt 16-16-18) Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.

17. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien."

18. Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä." Ja se lähti sillä hetkellä.

 

Energiaparannus. Vaihtoehtolääketieteen alueella tulee usein esiin puhe energiaparannuksesta, energiavirroista ja chakra-tasapainotuksesta, jotka ovat eräitä sen kulmakiviä ja tavallisia myös itämaisissa uskonnoissa. Esim. sellaiset hoitomuodot kuin reiki, akupunktio, akupainanta, shiatsu, polariteettiterapia, homeopatia, vyöhyketerapia ja bioenergiahoito pohjautuvat käsitykseen energiavirroista.

   Nämä menetelmät perustuvat siihen, että kaikkialla tai ihmisessä itsessään olevaa elämän voimaa tai kosmista energiaa siirretään sairaan käyttöön. Katsotaan, että ihmisen kehossa on erilaisia kanavia, joissa kosminen energia virtaa, mutta jos näissä virtauksissa on tukos tai ne ovat epätasapainossa, tarvitaan silloin muualta tullutta energiaa. Tämä lisäenergia voi johtaa siihen, että sairaan energiavarastot tasapainottuvat ja henkilö paranee. Tasapainottamiseen voidaan käyttää myös hierontaa, mietiskelyä ja joogaa, jotka avaavat kehon chakrat niin, että energia pääsee virtaamaan vapaasti.

 

Onko neutraalia energiaa tällä alueella? Kun on kyseessä energiaparannus, annetaan usein ymmärtää, että siinä oltaisiin yhteydessä johonkin neutraaliin energiaan - bioenergia, elämän voima... - jota vastaanottamalla voidaan sitten parantua. Ajatellaan, että tätä energiaa esiintyisi kaikkialla luonnossa ja että sen ohjaaminen ihmisen käyttöön voisi johtaa kehon uudistumiseen.

   Teoriaa neutraalista energiasta on kuitenkin syytä epäillä. Jos katsomme tätä aluetta seuraavien seikkojen valossa, ei voi esiintyä mitään neutraalia parantavaa energiaa. Kyseessä ovat aivan samat tekijät kuin henkiparannuksessakin.

 

Pelkkä energia ei voi parantaa kaikenlaisia sairauksia. Ensiksi on hyvä ymmärtää, ettei pelkkä energia voi parantaa satoja eri sairauksia. Joissakin ihotaudeissa auringon lämpö tosin voi olla hyödyksi, mutta jos vaikka solun perimä on epäkunnossa, ei sitä voida hoitaa energiavirtauksilla yhtä vähän kuin tietokoneen ohjelmointivirhettä voidaan parantaa virtaa lisäämällä tai auton vikoja voidaan hoitaa lisävirralla. On varmasti harhaluulo uskoa, että pelkkä energian lisääminen voisi johtaa parantumiseen useista eri sairauksista:

 

Perinnöllisiä sairauksia tunnetaan jo lähes 5000. Koululääketiede pyrkii korjaamaan perimässä olevan virheen täsmällisesti geenitekniikalla. Solua kun ei valitettavasti voida "hoitaa bioenergiavirtauksella", niin kuin ei tietokonettakaan saada kuntoon iskemällä sen läpi annos ampeereja.

   Jos suurennamme yhden ihmissolun läpimitaltaan miljardikertaiseksi, eteemme avautuu tilavuudeltaan tuhannen kuutiokilometrin suuruinen biokemian tehtaista rakentunut kaupunki.

   ...Voimme vain hämärästi aavistella sen teknologisten ratkaisujen hienouksia ja sen ohjelmasta on kartoitettu vasta 0,5 % verran. On mahdoton ajatus, että esimerkiksi maksasolun toimintaa voitaisiin tehostaa "väriterapialla ja jalokiviterapialla" eli kantamalla smaragdia kaulaketjussa, vaikka ajatus sinänsä tuntuisi kuinka kiehtovalta tahansa. (2)

 

Hengellinen elämä. Toinen syy epäillä energiaparannuksen olevan neutraalia on se, että energiavirta on usein voinut katketa, kun kristitty on rukoillut hoidon aikana. Jos kyse olisi pelkästä neutraalista luonnon voimasta, ei varmaankaan näin kävisi. Esim. Kurt Koch kertoo kirjassaan "Onko paholainen olemassa" (s. 68) eräästä naisesta, joka rukoili ennen vuoroaan, kun kävi tunnetun parantajan tohtori Tramplerin luona. Tohtori oli todennut tälle naiselle: "Teitä minä en voi auttaa."

   Toisaalta voi käydä myös päinvastoin: kun ihminen menee väärille alueille, niin hänen uskonelämänsä voi joutua saarroksiin ja hänen voi olla vaikea rukoilla ja uskoa. Hänestä voi tulla masentunut ja ikään kuin seinä voi tulla hänen ja Jumalan välille. Jos kyse olisi neutraaleista luonnonvoimista, ei tällaista varmastikaan tapahtuisi:

 

Esimerkki 73. Eräs nainen kävi tohtori Tramplerin vastaanotolla Munchenissä. Tohtori hoiti menestyksekkäästi hänen selkävaivojaan. Hoidon aikana hän käski potilasta pitämään sormiaan pystyssä ikään kuin ne olisivat toimineet antenneina ja ottaneet vastaan kosmisia voimia, kuten tohtori selitti. Palattuaan kotiin nainen huomasi, että hänen orgaaninen vaivansa oli parantunut, mutta jokin pidätti hänen hengellistä elämäänsä. Hänen, kuten niin monen muun, oli nyt mahdotonta rukoilla, ja hänestä tuntui kuin hänen ja Jumalan välille olisi kohonnut läpipääsemätön muuri. (3)

 

Parantajien tausta. Yksi syy epäillä energiavirtojen neutraalisuutta on energiaparantajien tausta. Vaikka monet heistä uskovat välittävänsä neutraalia energiaa tai toimivansa jopa Jumalan ja Pyhän Hengen voimassa, on heidän taustansa tavallisesti okkultismiin ja New ageen sidottu. Se käsittää juuri sellaisia asioita, jotka ovat tyypillisiä okkultismille ja erityisesti väärälle voitelulle (pahojen henkien vaikutus). Tähän kenttään ja väärään voiteluun voi kuulua mm. seuraavantyyppisiä asioita, jotka ovat tyypillisiä energiaparantajille, varsinkin niille, jotka ovat syvempään ja pitempään toimineet sillä alueella:

 

• suvussa on esiintynyt okkulttisia ilmiöitä (selvänäkö, ennaltatietäminen, henkiparannus...)

• mietiskely ja mielen saattaminen passiiviseksi

• henkioppaat

• henkimaailmaan näkeminen

• toistuvat ruumiistapoistumisilmiöt

• jälleensyntyminen, karma ja muut New age-uskomukset

• tajuisuus- ja muistikatkot elämässä

• suuri uupumus voitelun lähtemisen jälkeen

• lisääntyvä pakonomaisuus elämässä

 

Vaihtoehtolääketieteen tieteellisyys. Kun ovat kyseessä vaihtoehtolääketieteen nimitykset kuten energia ja bioenergia, joihin uskotaan oltavan yhteydessä, tuntuvat ne viittaavaan tieteellisyyteen. Ne tuntuvat viittaavan siihen, että nämä hoitomuodot lepäävät kokeellisella ja luotettavalla pohjalla ja että ne perustuvat tieteellisyyteen.

   Juuri tässä on kuitenkin eräs vaihtoehtolääketieteen ongelma. Sillä toisin kuin koululääketieteessä ei monille vaihtoehtolääkinnän hoitomuodoille voida löytää mitään selvää kokeellista pohjaa, vaan se tuntuu puuttuvan. Sen monille hoidolle tyypillistä on, ettei niiden toimintamekanismeja ja tieteellisyyttä voida laboratorio-olosuhteissa ja ihmisten ruumista tutkimalla todistaa. Esim. akupunktio, vyöhyketerapia ja homeopatia, jotka ovat yleisiä vaihtoehtolääkinnän muotoja, ovat sellaisia menetelmiä, joiden toimintamekanismeja on ollut vaikeata löytää ja todistaa:

 

Akupunktio. Kun akupunktiossa (muita vastaavia menetelmiä ovat mm. polarterapia, shiatsu, psykokinesiologia...) uskotaan ihmisessä olevan 12 meridiaania sekä n. 700 akupunktiopistettä samoilla meridiaaneillä, ei niitä ole voitu todistaa. Sillä vaikka ihmisestä löytyy verisuonia ja hermostoja, jotka on helppo havaita ja todistaa, ei meridiaaneja ja akupunktiopisteitä ole löydetty; ei edes, vaikka apuna on käytetty ruumiinavauksia ja mikroskooppitutkimuksia. Niiden paikkojen, missä pisteiden ja meridiaanien pitäisi olla, ei ole havaittu poikkeavan millään tavalla kudoksen muista osista.

 

Vyöhyketerapia. Kun vyöhyketerapiassa uskotaan, että jalanpohjia hoitamalla voidaan vaikuttaa koko kehoon - tämä siksi, koska jalkapohjien ajatellaan edustavan koko kehoa ja koska ne myös yhdistävät kosmisia ja maapallon energiavirtoja - niin ei ole voitu löytää mitään kyseistä anatomista yhteyttä jalanpohjien ja muiden kehon osien välillä. Sama pätee myös muihin vastaaviin menetelmiin, joissa jonkin ruumiin osan katsotaan edustavan pienoiskoossa koko kehoa (Esim. aurikuloterapia ja iirisdiagnostiikka ovat samanlaisia menetelmiä, koska niissä korva tai silmä esittää koko ruumiin tilaa.)

   Itse asiassa, jos jalanpohjien painelulla olisi niin suuri merkitys kuin vyöhyketerapiassa oletetaan, niin voidaan ajatella, että kävely kivien tai käpyjen päällä olisi parasta hoitoa ja vyöhyketerapiaa. Sen pitäisi vaikuttaa koko kehoon, jos vain kävelemme riittävästi niiden päällä. Samoin se varmasti olisi luonnonmukaisempaa kuin varsinainen vyöhyketerapia.

 

Homeopatia. Mitä tulee homeopatiaan, pitäisi sen perustua siihen, että samanlaisella hoidetaan samanlaista. Jos joku sairastaa esim. ripulia, niin homeopatiassa sitä tulisi hoitaa risiiniöljyllä, koska juuri se saa aikaan ripulin terveellä ihmisellä. Risiiniöljy ja muut homeopaattiset lääkkeet tulisi kuitenkin antaa aina laimennettuna, niin että alkuperäistä vaikuttavaa ainetta on jäljellä ehkä miljoonasosa tai ei yhtään – itse asiassa lääkkeen pitäisi olla sitä tehokkaampaa, mitä enemmän sitä on laimennettu. Lisäksi käyttöön liittyy myös ravistaminen eri laimennuskertojen välillä, koska juuri silloin vapautetaan näkymättömät "elämän voimat" ihmisen käyttöön.

   Kuitenkin kun otetaan esille homeopatian tieteellinen tausta, on todettava, ettei sitäkään ole helppo löytää. Se käy ilmi mm. seuraavista yksinkertaisista havainnoista:

 

• Ajatusta, että samanlainen parantaa samanlaista, on vaikea todistaa. Miten risiiniöljy, joka tavallisesti aiheuttaa ripulin, voisi parantaa sitä? Tai miten muut aineet, jotka normaalisti aiheuttavat sairauden oireita, voisivat laimennettuna parantaa niitä? Homeopaattiset lääkkeet toimivat periaatteessa aivan päinvastoin kuin odottaa sopisi eli logiikan vastaisesti.

 

• Toinen ongelma on, ettei homeopaattisten lääkkeiden tehoa voida mitata laboratorio-olosuhteissa eikä millään tavoin määritellä. Sillä jos lääkkeen vaikutus riippuu laimennoksen tehokkuudesta - esim. miljoonasosaan laimennettua risiiniöljyä tai vieläkin enemmän laimennettua - ei tällaisilla lääkemäärillä voi olla mitään vaikutusta; tai sitten niiden teho perustuu pelkkään ihmisen uskoon ja lumevaikutukseen kuten virallisen lääketieteen taholta on saatettu esittää.

  

• Kun homeopatiassa pitäydytään siihen käsitykseen, että ravistelulla eri laimennuskertojen välillä on suuri merkitys, niin itse asiassa tavallisella luonnon kiertokulussa olleella vesijohtovedellä pitäisi silloin olla aivan yhtä suuri merkitys. Seuraava lainaus viittaa juuri tähän:

 

Ne mekanismit, joilla vaihtoehtolääketieteen hoitojen teho selitetään, ovat usein todella merkillisiä. Jos moneen kertaan laimennetussa ja ravistellussa homeopatialiuoksessa ei ole kuin pelkkää vettä, mutta siinä sanotaan olevan ennen ravistelun alkamista vedessä olleen aineen muisti tai muotti tai energia, niin kuinka voidaan selittää esimerkiksi se, että vesijohtovedessä, jota on ravisteltu monissa mutkissa ja putkissa ja joka on ollut lukemattomien aineiden kanssa kosketuksissa, ei ole mitään parantavaa tehoa? Johtuuko tämä mahdollisesti siitä, että vesijohtoveden kanssa ei ole suoritettu niitä valmistusrituaaleja, joista antroposofia kainosti vaikenee? (4)

 

Yrtit. Yrttien käyttö on alue, joka vähän sivuaa vaihtoehtolääketiedettä. Vaihtoehtolääketieteen edustajat ovat saattaneet perehtyä hyvin tähän alueeseen ja olla yrttien ahkeria käyttäjiä.

   Eikä yrttien käyttö itsessään olekaan huono asia. Jo pitkän aikaa on tiedetty, että monilla yrteillä on parantavaa ja hyödyllistä vaikutusta. Me voimme saada niistä sellaisia vitamiineja ja muita aineita, joita emme muusta ravinnosta aina saa. Ne voivat edistää terveyttämme. Niiden kasvattaminen esim. omalla kasvimaalla voi tuoda ruokavalioon uutta monipuolisuutta.

   Eräs kysymysmerkki yrttien alueella ovat kuitenkin okkultistisin tai biodynaamisin menoin käsitellyt yrtit. Niidenkin valmistukseen on saatettu tuoda mukaan "kosmiset voimat" (esim. antroposofiset Weleda- ja Wala-lääkkeet) ja "värähtelyt", jotta ne vahvistaisivat syöjän hengellisyyttä tai terveyttä. Ne siis muistuttavat homeopaattisia lääkkeitä, jotka nekin on käsitelty lähes vastaavalla tavalla.

   Mitä merkitystä edellisellä on sitten käytännön kannalta, niin varmaankin on syytä varmistua siitä, mistä yrttinsä ja lääkkeensä hankkii. Jos tiedät niihin käytetyn edellä mainittuja valmistustapoja, et varmaankaan tee väärin, jos vältät niiden käyttöä.

 

Jos parantumisia tapahtuu. Kun vaihtoehtolääkinnän monille hoidoille on tyypillistä se, ettei niitä aina voida todistaa tieteellisesti ja niiltä saattaa puuttua teoreettinen pohja, herää seuraavaksi kysymys, miksi parantumisia voi kaikesta huolimatta tapahtua? Mikä on syynä siihen, että niitä voi tapahtua?

   Vastaus tähän on kuitenkin yksinkertainen. Jos parantumisia tapahtuu, on periaatteessa vain kaksi kanavaa, jotka voivat niitä aiheuttaa. Ne ovat placebo- eli lumevaikutus tai sitten pimeyden voimat:

                                                             

Placebo- eli lumevaikutus on yksi mahdollinen kanava parantumiselle. Se perustuu yleensä hyvään potilas / lääkäri-suhteeseen, jossa parantaja voi toimia ikään kuin lääkkeenä, vaikkei mitään lääkinnällistä hoitoa olisi annettukaan. Lumelääkkeistä on todettu, että jopa sokeri- tai kalkkitabletti, jolla ei pitäisi olla mitään lääkinnällistä vaikutusta, mutta jota potilas luulee lääkkeeksi, voi aikaansaada parantumisen, varsinkin jos se on luotettavan lääkärin antama.

   Sen teho voi olla jopa parempi kuin normaalin lääkkeen ja arviolta 30-35 % fyysisesti ja psyykkisesti sairaista reagoi positiivisesti lumehoitoon. Jos hoidossa on toimenpiteitä, joilla ei itsessään ole hoidollista vaikutusta, voi helpotusta kokea jopa 50 % potilaista. (Lumehoidon tehosta kertoo esim. Valittujen Palojen artikkeli "Luulon parantava voima", joulukuu 2004)

   Lumehoidon vaikutusta ei siis voi sulkea pois vaihtoehtolääkinnänkään alueella. On todennäköistä, että hyvin suuri osa hoitojen vaikutuksista perustuu siihen sekä luottamukselliseen potilas / lääkäri-suhteeseen.

 

Pimeyden voimat ovat toinen mahdollinen kanava parantumiselle. Kun pimeyden voimat ovat sairauksien aiheuttajia (esim. Job 2:7, Luuk 13:16), voivat ne joskus ottaa pois aiheuttamansa sairauden esim. henkiparannuksen, energiasiirron tai akupunktion kautta (On hyvä huomata, että eräissä maissa akupunktioneulat ovat paikallisten noitien "siunaamia"), jos siitä on niiden toiminnalle hyötyä.

   Ihmisen ruumis voi siis parantua, mutta samalla hänen sielunsa voi joutua demonisten voimien sitomaksi. Se voi ilmetä esim. psyykkisinä oireina tai sitten ihminen kenties saa olla aivan rauhassa aina kääntymykseensä asti (koska saatana piti ihmistä varmana tapauksena). Sen sijaan heti kun henkilö kääntyy Jumalan puoleen, voi hän joutua käymään läpi kovia taisteluja, kunnes vapautuu näistä voimista (Eli jos itse olet ollut mukana okkulttisessa parantamisessa, täytyy sinun vapautuaksesi tunnustaa tämän alueen syntisi, lausua luopumisrukous sielunvihollisen voimista sekä käskeä niitä sen jälkeen poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä.). Seuraava lainaus viittaa juuri siihen, miten tällaiset oireet ovat tavallisia okkultismin rasittamille henkilöille, kun he kääntyvät Jumalan puoleen. Siinä on kyse miehestä, joka oli nuorena viety loitsijan luo, mutta joka nyt aikuisena halusi kääntyä Jumalan puoleen:

 

... Jumalan sana puhutteli miestä, ja hän halusi seurata Kristusta. Tehtyään tämän päätöksen hän alkoi kärsiä vaikeista ahdistuksista, depressioista ja itsemurha-ajatuksista. Tämä ahdistunut mies kertoi minulle sielunhoidossa, että hänen elämänsä oli sujunut normaalisti paranemisen jälkeen. Vasta sitten, kun hän oli alkanut rukoilla ja lukea Raamattua, oli helvetti päässyt irti. Depressiot olivat niin voimakkaita, että hän oli tehnyt kolme itsemurhayritystä. Lääkäri oli kuitenkin pelastanut hänen henkensä. Kun lääkäri oli nähnyt hänen mukanaan olleen myrkkypakkauksen, hän oli sanonut: "Tämä myrkky olisi riittänyt tappamaan kymmenen ihmistä." ... Taistelu kesti muutaman kuukauden. Kristus sai lopulta voiton. Mies vapautui kokonaan loihtijan maagisen käsittelyn seurauksista. Siinä, missä synti oli tullut suureksi, oli armo tullut vielä suuremmaksi. (5)

 

Se, mikä on henkiparannuksen, energiaparannuksen ja vastaavien menetelmien ongelma, on siis se, että ne asettavat meidät alttiiksi sielunvihollisen voimille. Kyseessä on kätten päällepanon demoninen vastine, joka muistuttaa raamatullista esikuvaansa. Kuitenkin siinä missä Jumalan Henki haluaa johtaa ihmistä vapauteen, vievät valheen voimat häntä aina orjuuteen, hengelliseen sokeuteen ja turhiin kärsimyksiin. Näiltä turhilta poluilta, myös seurakunnassa, voidaan välttyä parhaiten siten, ettei mene kenen tahansa epäluotettavan henkilön käsien alle:

 

Viidenneksi, ihmiset, jotka rukoilevat hartaasti ja innokkaasti Pyhän Hengen saamista, eivät saisi sallia kenen tahansa panna käsiään heidän päälleen, kun he rukoilevat. Paha henki on hyvin tarttuvaa kuten epidemian tavoin leviävä tautikin. Olen nähnyt, miten saastaiset henget ovat siirtyneet ihmisiin, kun joku, jossa asustaa pahoja henkiä, on pannut kätensä heidän päälleen. Kun sellainen henki asettuu heihin, he kärsivät hirvittävästi, kunnes saavat vapautuksen siitä. Jos joku haluaa, että kädet pannaan rukouksessa hänen päälleen, hänen pitäisi aina olla varma, että ihmiset, jotka niin tekevät, ovat täynnä totuuden Henkeä. (6)

 

Magia ja loitsut. Eräs puoli parantumisen alueella on loitsujen käyttö. Niiden käyttöä sillä alueella saatetaan usein nimittää valkoiseksi magiaksi, koska siinä on tarkoitus turvautua vain hyviin voimiin ja saada aikaan hyviä asioita, kun taas mustassa magiassa pyritään päinvastaiseen. Valkoisessa magiassa saatetaan lisäksi käyttää sanoja Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Myös 3 Herran rukousta, 3 ristinmerkkiä tai muita kristillisiä symboleita, joissa esiintyy luku 3, voidaan käyttää.) ja sitä voi olla vaikea erottaa todellisesta rukouksesta.

   Kuitenkin magia eroaa rukouksesta sillä tavalla, että siinä ei käännytä taivaassa olevan Jumalan puoleen, vaan siinä hänen nimeään käytetään vain teknisenä kaavana, jota voidaan pitää Jumalan nimen väärinkäyttönä (2 Moos 20:7: Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä...). Magialle ominaista onkin sanojen mekaaninen käyttö ikään kuin taikasanoina. Niistä tulee jumalallisia, ja jos niitä ei lausuta oikein, ei loitsukaan välttämättä toimi.

   Sen sijaan, kun on kyseessä oikea rukous, ei sanojen teknisellä kaavalla ja oikealla sanamuodolla ole mitään merkitystä, vaan ihminen kääntyy siinä taivaassa olevan Jumalan puoleen ja yksinkertaisesti kertoo huolensa hänelle. Filippiläiskirjeen neljännessä luvussa on osuva kuvaus normaalista rukouksesta:

 

- (Fil 4:6) Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi

 

Mitä Raamattu sanoo? Kun on kyseessä valkoinen magia, uskovat sen harjoittajat usein vilpittömästi olevansa yhteydessä vain hyviin voimiin ja saavansa aikaan hyvää. He ajattelevat vähän samalla tavalla kuin spiritisminkin harjoittajat, jotka uskovat olevansa yhteydessä vain hyviin henkiin ja jotka yrittävät suojautua pahoilta hengiltä.

   Tosiasia kuitenkin on, että molemmissa näissä alueissa on yhteys petollisiin henkiin, ei hyviin. Jopa saatanan kirkon ylipappina toiminut Anton LaVey on todennut, että valkoisessa magiassa ovat kyseessä aivan samat voimat kuin mustassa magiassakin. Hän totesi, että "Valkoisen magian seremonioihin osallistuvat seisovat viisikannan sisäpuolella suojautuakseen 'pahoilta' voimilta, joita he kutsuvat avukseen... Saatananpalvojasta tuntuu teeskentelyltä suojautua samoilta voimilta, joita kutsuu avuksi." (7)

   Tärkein kriteeri tällä alueella on kuitenkin Raamatun sana. Kun siitä käy ilmi, että yhteys vainaja- ja tietäjähenkiin on väärin, ovat sitä myös loitsut ja taikojen harjoittaminen. Itse asiassa tämä asia on niin vakava, että sen harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Kuitenkin jos sinä itse olet ollut näillä alueilla, voit sinä saada täydellisen anteeksiannon ja puhdistuksen synneistäsi. Se tapahtuu, kun käännyt Jumalan puoleen, tunnustat syntisi ja annat pelastaa itsesi:

 

- (5 Moos 18:10-12) Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,

11. joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.

12. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.

 

- (3 Moos 19:26) Älkää syökö mitään verinensä. Älkää merkeistä ennustelko älkääkä harjoittako noituutta.

 

- (2 Kun 17:17) Ja he panivat poikansa ja tyttärensä kulkemaan tulen läpi ja tekivät taikoja ja harjoittivat noituutta. He myivät itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoittivat hänet.

 

- (Jes 47:12) Astu esiin loitsuinesi ja paljoine velhouksinesi, joilla olet vaivannut itseäsi nuoruudestasi asti: ehkä hyvinkin saat avun, ehkä herätät pelkoa.

 

- (Gal 5:19-21) Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,

20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,

21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

 

- (Ilm 21:8) Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

- (Ilm 22:15-17) Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

16. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti."

17. Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Sit. kirjasta "Voitto on sittenkin meidän", Kurt Koch, s. 47

2, Pekka Reinikainen / Marja Rantanen: Parantajat, s. 191,192

3. Kurt Koch: Onko paholainen olemassa?, s. 68

4. Pekka Reinikainen / Marja Rantanen: Parantajat, s. 193

5. Kurt Koch: Taikauskot, s. 134

6. Yonggi Cho: Pyhä Henki ja sinä, s. 100

7. Feorge Vandeman: "Psykisk Roulette", s. 156. Sit. kuitenkin kirjasta "Kauko-ohjattu", Ingerlise Provstgaard, s. 68

 

 

 

Lisää aiheesta:

Meediot, kanavointi, kummitusilmiöt, automaattikirjoitus. Lue, miksi ei kannata uskoa, että voimat näiden ilmiöiden takana ovat hyviä, vaan että kyseessä on petos

 

 

On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

 

 

Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää.

 

 

Wicca ja noituus. Mistä asioista wicca-kultti koostuu ja mikä voima siinä vaikuttaa? Wiccan jäsenet ja noidat eivät ota petoksen mahdollisuutta huomioon

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Meediot, kanavointi, kummitusilmiöt, automaattikirjoitus. Lue, miksi ei kannata uskoa, että voimat näiden ilmiöiden takana ovat hyviä, vaan että kyseessä on petos

 

 

On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

 

 

Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää.

 

 

Wicca ja noituus. Mistä asioista wicca-kultti koostuu ja mikä voima siinä vaikuttaa? Wiccan jäsenet ja noidat eivät ota petoksen mahdollisuutta huomioon