Etusivulle

Jarin kirjoituksia

 


 


Tartu kiinni
iankaikkiseen elämään!Jeesus on tie ja
totuus ja elämä


 

Homoseksuaalisuus, kirkko ja yhteiskunta

 

 

- (Apt 22:17,18) Kun olin palannut Jerusalemiin, tapahtui minun rukoillessani pyhäkössä, että minä jouduin hurmoksiin

18. ja näin hänet. Ja hän sanoi minulle: 'Riennä ja lähde pian pois Jerusalemista, sillä he eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta'.

 

Kun Paavali oli aikanaan Jerusalemissa, kohtasi hän suurta vastustusta. Tässä kaupungissa oli äänekäs joukko, joka ei hyväksynyt hänen julistamaansa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta vaan vastusti sitä voimakkaasti. He pitivät mahdottomana, että Jeesus voisi olla luvattu Messias ja Jumalan Poika. Siksi he torjuivat Paavalin julistaman sanoman.

   Entä tilanne nykypäivänä? Myös nyt esiintyy samanlaista vastustusta. Aina ei vastusteta suoraan Jeesusta, mutta ihmisillä voi olla muita ennakkokäsityksiä ja -ajatuksia, jotka estävät heitä perehtymästä Raamatun opetukseen. Esim. evoluutioteoria on yksi tällainen uskomus. Kun ihmiset ovat vakuuttuneita, että kaikki nykyiset kasvit ja eläimet ovat kehittyneet alkeellisimmista elämänmuodoista, ja että elämä on syntynyt itsestään, eivät he ole kiinnostuneita evankeliumistakaan. He ajattelevat, että jos luomiskertomus ei ole historiallinen ja luotettava, miksi uskoa evankeliumiin Kristuksestakaan? He torjuvat evankeliumin tämän uskomuksensa takia.

   Tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan käsitellä evoluutioteoriaa ja sen paikkansapitävyyttä. Sen sijaan pohdimme toista aihetta eli keskustelua homoseksuaalisuudesta, joka on tuore asia. Mediassa kuulemme usein vain yhden puolen asiasta; siinä puhutaan ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta, mutta ei oteta huomioon muita seikkoja. Siksi tarkoitus on ottaa esille näkökulmia, joita harvoin kuulemme tai voimme lukea. Jos sinulla on erilainen asenne, yritä pohtia, kuinka järkeviä seuraavat näkökannat ovat.

 

Onko ihminen iankaikkisuusolento? Ensiksi kannattaa pohtia sitä, onko iankaikkisuutta olemassa eli onko ihminen iankaikkisuusolento vai ei. Se tuo uuden näkökulman aiheeseen, koska kaikki muu on sen rinnalla vähäpätöistä. Elämää ei kannata hukata, jos olemme täällä vain lyhyen ajan.

   Niinpä jos elämämme jatkuu rajan takana, ja tekemämme valinnat vaikuttavat kohtaloomme, kannattaa toimia tältä pohjalta. Ja jos on totta, että syntien tahallinen harjoittaminen – homoseksuaalisuus niiden mukana – estää meitä perimästä Jumalan valtakuntaa, täytyy se huomioida. Emme menettele viisaasti, jos emme noteeraa esim. seuraavia jakeita. Asioita täytyy tarkastella tarpeeksi pitkällä tähtäimellä, muuten pohdintamme jää vaillinaiseksi. Ota siis seuraavat sanat huomioon ja mieti, ovatko ne totta vai valhetta ja miten ne vaikuttavat omaan elämääsi!

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.