Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Mikä voima sinussa vaikuttaa?

 

 

On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

 

 

Esipuhe

 

Oletko koskaan arvoitellut tai epäröinyt sen kanssa, mikä voima sinussa vaikuttaa? Oletko miettinyt, että jos parantumisia ja muita erikoisia asioita tapahtuu kauttasi, mistä lähteestä "lahjasi" ovat? On hyvä ottaa huomioon, että vaikka ihminen vilpittömästi ajattelisi välittävänsä "Kristuksen ja Pyhän Hengen" voimaa, tämä ei takaa, että hänen lahjansa olisivat Jumalasta. Saatana saattaa helposti jäljitellä parantamista, profetoimista, kielilläpuhumista, tiedon sanoja ja muita Raamatun mainitsemia armolahjoja. Hän voi antaa näitä jäljitelmälahjoja ihmisille, jotta he joutuisivat kauemmas eroon Jumalasta.

    Raamatun omat kuvaukset antavat mallia. Yksi esimerkki on Simon-noita, joka mainitaan Apostolien tekojen 8:ssa luvussa. Tämä henkilö teki ihmeitä magian avulla ja ihmisten nähden niin, että nämä luulivat hänen toimivan Jumalan avulla. Kuitenkaan hänessä ei ollut Jumalan Pyhän Hengen voima, vaan hän oli koko ajan eksyksissä. Samoin tunnettu on kertomus faaraon taikureista. Nämä magiaa harjoittavat taikurit pystyivät tekemään vastaavankaltaisia ihmeitä kuin Mooses.

 

- (Apt 8:9-13) Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri;

10. ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan 'suureksi'."

11. Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt.

12. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

13. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi.

 

Lisäksi meidän ei tarvitse katsoa muuta kuin Jeesuksen omia sanoja tältä alueelta. Hän totesi, että viimeisellä tuomiolla tulisi esiintymään monia ihmisiä, jotka olisivat ennustaneet ja tehneet voimallisia tekoja hänen nimessään; ihmisiä, joita Jeesus ei kuitenkaan tuntenut, eli he eivät olleet hänen omiaan. Nämä jakeet todistavat hyvin sen, että vaikka ihminen vilpittömästi ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, voi hän silti olla täysin eksyksissä:

 

- (Matt 7:22,23) Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'

 

 

 

Sisällys:
1. Väärän voitelun ominaisuuksia
2. Entä horrossaarnaajat?
3. Mistä lahjat on saatu?
4. Vapautuminen

 

 

 

1. Väärän voitelun ominaisuuksia

Kuten esipuheessa mainittiin, on mahdollista erehtyä sen suhteen, mikä voima vaikuttaa. On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, vaikkei hän toimisikaan.

   Kun ovat kyseessä okkulttiset kyvyt ja väärästä lähteestä oleva voitelu, on siinä kuitenkin määrättyjä ominaisuuksia, joista se voidaan tunnistaa. Näitä ominaisuuksia ovat mm. asiat, joita seuraavassa luetellaan. Jos huomaat omassa elämässäsi useita tällaisia piirteitä, eivät "lahjasi" ole todennäköisestikään Jumalasta:

 

• passiivisuus

• henkioppaat

• jatkuva näkeminen henkimaailmaan

• toistuvat ruumiistapoistumiskokemukset

• yliluonnollinen tieto

• muistamattomuus

• suvussa ilmiöitä

• suuri uupumus

• pakko

• omavaltaisuus

• vaikutus uskonelämään

 

Passiivisuus. Ensimmäinen huomioitava piirre väärälle voitelulle on, että se vaatii passiivisuutta ja mielensä tyhjentämistä. Voidakseen vaikuttaa ihmisen kautta tarvitsevat paholainen ja pahat henget ihmisen tyhjää mieltä ja passiivista ruumista. Nämä asiat, ja että ihminen olisi kuin automaatti, tuntuvat olevan kaikkein tärkein edellytys sille, että ne voivat toimia.

   Hyvänä esimerkkinä passiivisuudesta on Raphael Gassonin kuvaus. Hän kertoo sen entisen meedion toiminnan kannalta, mutta henkiparantajat, selvännäkijät tai kristallipallon katsojat voivat pyrkiä samanlaiseen tilaan. Toiset heistä voivat passiivisuutensa seurauksena joutua erilaisiin transsitiloihin, jotkut meediot jopa syvätranssitiloihin, joista he eivät jälkeenpäin muista mitään:

 

"Meedioksi aikovan on opittava rentouttamaan ruumiinsa ja keskittämään ajatuksensa yhteen pisteeseen, kunnes hän saavuttaa passiivisen, itsehypnoosin kaltaisen tilan, jossa ei enää hallitse ajatuksiaan. Henkilöstä tulee kuin automaatti, jonka kautta pahat henget voivat toimia käyttäen hyväkseen hänen passiivista tilaansa." (1)

 

Toinen kuvaus viittaa samaan asiaan. Siinä on kyse henkilöstä, joka ennusti korttien kautta, mutta hän olisi yhtä hyvin voinut käyttää muutakin välinettä. Hänenkin toiminnalleen passiivinen, transsin kaltainen, tila oli ehtona sille, että hän pystyi paremmin ennustamaan. Samanlaiseen tilaan ovat pyrkineet myös tunnetut Edgar Cayce ja Jeane Dixon. Caycea nimitettiin "nukkuvaksi profeetaksi" hänen passiivisen transsitilansa takia. Samoin Dixon kirjoitti kirjassaan "The Call to Glory", miten hän pyrki tyhjentämään mielensä voidakseen ennustaa.:

 

"... Nykyisin ennustan tavallisista korteista, vaikka ei sillä välineellä mitään merkitystä ole. Pitää vain olla jokin kohde, johon keskittyä saavuttaakseen transsitilan. Olen ennustanut kerran seinäryijystäkin".

   "Transsiin pääsy kestää nelisen tuntia ja vie voimia ihan kuin ruumiillista työtä tekisi. Sitten voin putkeen ennustaa koko päivänkin", sanoo hän. (2)

 

Mitä tulee menetelmiin, joita nämä ihmiset voivat käyttää passiivisen tilan saadakseen, on niitä varsin monia, joista seuraavassa muutamia. Vaikka nämä menetelmät näyttävät ensisilmäyksellä poikkeavan toisistaan paljon, yhteistä niille kuitenkin on, että ne lopulta voivat tuottaa rentoutuneen passiivisen tilan, jossa pahat henget voivat toimia. Jos joku on toiminut Uuden aikakauden liikkeen parissa, ovat monet näistä menetelmistä hänelle tuttuja:

 

Hengitys- ja keskittymisharjoitukset ovat hyvin tavallisia mitä erilaisimmissa menetelmissä. Ne kuuluvat osana myös joogaan, joka tavallaan on mietiskelyä koko keholla ja jonka perimmäinen tarkoitus on yhdistää ihminen hindujumala Brahmanin yhteyteen (jooga-sanan merkitys tarkoittaa kirjaimellisesti valjastamista samaan ikeeseen ja sitomista yhteen.).

 

Itämaisen mietiskelyn eri muodot, joissa käännytään sisäänpäin ja pyritään rauhoittamaan ja tyhjentämään mieli, ovat eräs tavallisin portti passiivisuuteen ihmisten elämässä.

   Tällä alueella tunnetuin menetelmä lienee TM, transsendentaalinen meditaatio, mietiskely, jota länsimaissa on mainostettu tieteellisenä tekniikkana ja rentoutusmenetelmänä, ja jolla ei sanota olevan mitään tekemistä uskonnon ja filosofian kanssa. On myös sanottu, että se on stressiä poistava menetelmä, joka tuo rauhantunteen ja lisää henkisiä voimavaroja.

   TM pohjautuu kuitenkin täysin hindufilosofiaan, vaikka sen uskonnollinen luonne on pyritty kieltämään. Mantrat, joita käytetään mietiskelyssä, ovat tavallisesti hindujumalien nimiä - ihmiset huutavat niitä avukseen - tai joitakin muita hindu-uskonnon peruskäsitteitä. Rabi Maharaj, entinen hinduguru, joka itsekin harjoitti paljon mietiskelyä, on todennut, että "TM on valeasuista hinduismia kuvattuna harhaanjohtavasti tieteellisin termein. Sen uskonnollinen luonne kielletään, ja näin länsimaisia ihmisiä johdetaan harhaan." (3)

   TM:n lupausten täyttyminen on vähintään kyseenalaista. On kyllä totta, että monet voivat kokea alussa jonkinlaisen pinnallisen rauhantunteen, mutta yleensä myöhemmässä vaiheessa seuraukset eivät ole hyviä. Kun Stanfordin yliopistossa tutkittiin (Leon s. Otis: Adverse Effects of Transcendental Meditation, Update 9 Vol No 1 March 1985) mietiskelleitä, havaittiin negatiivisia seurauksia sitä enemmän, mitä pitempään mietiskely jatkui. Sellaiset oireet kuin tuskaisuus, sekasortoon joutuminen, turhautuneisuus ja masentuminen, jotka ovat tyypillisiä okkultismille, olivat tavallisia seurauksia. Jotkut jopa vertasivat mietiskelyään huumeriippuvuuteen; he kyllä yrittivät lopettaa mietiskelyn, mutta eivät voineet sitä tehdä, koska normaalitilasta oli tullut heille ongelma. Jos he eivät palanneet pian mietiskelyn pariin, tunsivat he olonsa niin huonoksi, että heidän oli lopulta pakko tehdä se. Heistä oli tullut TM-narkomaaneja!

 

Toistuva loitsuminen ja hokeminen, johon kuuluvat myös TM:n mantrat, ovat eräs tapa. Jeesus kuitenkin varoitti turhasta hokemisesta: "kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan" (Matt 6:7).

 

Jatkuva rummutus on tavallista monille shamaaneille. He voivat käyttää myös aistiharhoja aiheuttavia huumeita tai sieniä passiivisen tilan saavuttaakseen.

 

Hypnoosi on eräs menetelmä, joka johtaa passiivisuuteen. Se on eräänlainen unitila, johon pyritään luomalla ajatustyhjiö sekä saattamalla ruumis ja mieli rentoutuneeseen ja passiiviseen tilaan.

   Osoituksena hypnoosin haitallisuudesta on se, että monen kristityn on ollut sen jälkeen vaikea rukoilla Jumalaa ja he ovat menettäneet halunsa lukea Raamattua (Kurt Koch kertoo kirjassaan "Onko paholainen olemassa" esimerkkejä tältä alueelta.). Tämä menetelmä ei siis ole mikään neutraali menetelmä, vaan siinä, kuten kaikissa muissa passiivisuuteen tähtäävissä menetelmissä, joudutaan väärän johdatuksen alaisuuteen.

 

Pitkäaikainen peiliin katsominen on menetelmä, jota käyttävät mm. selvänäkijät. He voivat käyttää myös muita esineitä kuten kristallipalloja tai seinäryijyjä - esineillä ei aina niin ole väliä - passiivisen tilan saadakseen.

 

Musiikki, varsinkin mystinen Uuden aikakauden musiikki, jonka tarkoitus on saada aikaan "terapeuttinen ja syvä rauhallinen tila", voi johtaa passiivisuuteen. Tällainen musiikki ei oikeastaan eroa shamaanien metsien keskellä harjoittamasta yksitoikkoisesta rummutuksesta, paitsi että se on kauniimmin soitettua. Lopputulos molemmissa on sama: syvä rentoutunut tila, joka on edellytys transsiin pääsylle.

 

Itämaiset itsepuolustusjärjestelmät voivat johtaa passiivisuuteen, mikäli niissä on mukana zen-tyyppistä mietiskelyä. Tällaista mielensä tyhjentämiseen perustuvaa mietiskelyä ei esiinny kaikissa menetelmissä, eivätkä kaikki sitä harrasta, mutta jotkut ovat ottaneet sen mukaan harjoituksiinsa.

   Yleissääntönä voitaneen pitää, että jos ihminen pystyy tekemään jotakin sellaista, joka normaalisti vahingoittaisi häntä, mutta nyt ei vahingoita, on hän tekemisissä demonisten voimien kanssa. Eräiden nopeiden filmausten perusteella on väitetty tiiliskivien rikkoutuvan käden alla murto-osa sekuntia ennen kuin käsi koskettaa niitä. Tämä osoittaa, että nämä ihmiset ovat pimeyden sitomia ja pettämiä.

 

Visualisointi, sisäisten näkyjen kuvittelu ja mielikuvien luominen on yksi portti passiivisuuteen. Sitä käytetään usein osana liikemiesten rentoutuskursseissa ja mielenhallintaan liittyvissä kursseissa (Silva mind controll ym.), mutta todellisuudessa se on vanha okkulttinen menetelmä yhteyden saamiseksi henkimaailmaan. Tätä menetelmää ei pyhitä edes se, että kristitty käyttää sitä parantumista kuvitellen - kuvitellen sisäisessä mielessään esim. pikku-ukkojen käyvän sairaiden solujen kimppuun. Sen sijaan Jumalalta tullut parantuminen otetaan aina vastaan uskon kautta Raamatun sanaan, eli siihen että pidetään Jumala luotettavana eikä visualisoimalla.

 

Roolipelit (kuten nykyään useat tietokonepelit) ovat lähes samanlainen menetelmä kuin visualisointi, koska niissäkin toiminta tapahtuu lähes täysin mielikuvituksessa ja ihmisten mielissä.

   Näiden pelien ongelma on, että ne ovat eräs oviaukko henkimaailmaan, varsinkin kun niissä esiintyy okkultismin perusalkeita leikin muodossa kuten loitsujen lausumista, kirouksia, taikojen tekemistä sekä voimien ja jumaluuksien avuksi huutamista. Ne johtavat ihmisen helposti okkultismin pariin ja visualisointiin, jossa ihminen voi nähdä pelin koko ajan silmiensä edessä eikä erota enää todellisuutta kuvitelmista.

   Eräs lainaus osoittaa, mihin nämä pelit, joissa väkivalta on tavallista, voivat pahimmillaan johtaa, kun ihminen kokotoimisesti on niiden orja. Asiasta kertoo entinen "Dungeons and Drugons"-roolipelin pelaaja, joka tuomittiin elinkautiseen murhasta:

 

"Peli tapahtuu kokonaan pelaajien mielessä ja mielikuvituksessa... Jos sitä pelataan vaikka kolme tai viisi kertaa viikossa, neljästä kahdeksaan tuntia kerralla, pelaajan tietoinen mieli tottuu väkivaltaan. Hän ei enää hallitsekaan omia ajatuksiaan. Leikistä tulee totta. Pelaaja alkaa elää peliä kuin todellisuutta. Kaikki, mitä hän tekee tai sanoo, liittyy peliin. Hän ei enää pelaa huvin vuoksi vaan koska hänen on pakko. Peli on saanut hänet kokonaan valtaansa. Se on niin vaarallista, etten oikein osaa selittää sitä." (4)

 

Itsensäkehittämiskasetit, joita saadaan kaupoista ja joiden aiheena on rentoutuminen, stressin hallinta, laihduttaminen, oppiminen, itsetunnon rakentaminen, keskittyneisyys ja asioiden hallinta jne..., voivat olla eräs ovi passiivisuuteen. Nämä hyvää tarkoittavat piilovaikutteiset kasetit voivat sisältää ääniä, jotka saavat kuuntelijan tyhjentämään mielensä. Niissä voi esiintyä myös muita passiivisuuteen kehottavia menetelmiä kuten kääntymistä sisäänpäin, "sisäisistä voimavaroista ammentamista", meditaatiota, itsehypnoosia ja visualisointia. Nämä kaikki menetelmät saavat ihmisen passiiviseen tilaan, joka on yksi väärän johdatuksen perusasioita.

 

Henkioppaat. Toinen väärän voitelun ominaisuus passiivisuuden lisäksi voivat olla ihmisten elämässä olevat henkioppaat. Niitä esiintyy varsinkin pitempään parapsykologian kanssa toimineilla. Jos ihminen on pitkään harjoittanut passiivista mietiskelyä sekä toiminut parapsykologisten asioiden parissa, on mahdollista, että hän on saanut tällaisen "seuralaisen", oppaan. Niiden tavallisesti käsitetään ennen olleen ihmisiä, mutta jotka nyt asuvat henkimaailmassa ja auttavat sieltä käsin muita heidän hengellisessä kasvussaan.

   Seuraava kuvaus on eräs esimerkki. Se kertoo yhteydestä henkioppaaseen, mutta yhtä hyvin niiden tilalla voisivat olla muut Uuden aikakauden liikkeen nimitykset kuten ylösnousseet mestarit, ystävä, viisauden mestarit, valkoinen veljeskunta, voimaeläin, sisäinen neuvonantaja, korkeampi minä, enkelit jne. Tässä esimerkissä mies, joka oli mennyt harhaan, vapautui eksymyksestään:

 

"Eräs nuori mies tuli kerran luokseni yliopistolle ollessani siellä opettajana ja kertoi: 'Tiedätkö, minua johdatetaan ihmeellisellä tavalla. Lähelläni on koko ajan joku. Milloin tahansa kysyn jotakin, saan välittömästi vastauksen.'

   Tulin heti epäluuloiseksi ja aloin pommittaa tätä nuorta miestä kysymyksillä. Hän oli selvästikin tekemisissä Raamatun nimittämän 'tuttavallisen hengen' kanssa. Tämä merkitsi aivan yksinkertaisesti, että hän oli solminut läheisen suhteen yliluonnollisesta maailmasta olevan hengen kanssa. Kuten niin usein tapahtuu, esiintyi tämä henki Pyhänä Henkenä.

   Mietin tätä asiaa sydämessäni ja rukoilin Jumalaa, että kykenisin erottamaan henget toisistaan. Kahden päivän kuluttua, kun nuori mies jälleen tuli toimistooni, kysyin häneltä suoraan: 'Oletko joskus ollut tekemisissä ennustamisen tai ajatustenluvun kanssa?'

   Hänen silmiinsä tuli kummallinen ilme, aivan kuin ne olisivat nähneet lävitseni, ja hän sanoi: 'Mistä arvasit sen? Lapsuudestani lähtien äitini on vienyt minua ennustajien luo.'

   ...Puhuessani tunsin voimakkaasti Pyhän Hengen läsnäolon huoneessa, ja mies alkoi vähitellen ymmärtää. Niinpä kerroin hänelle: 'Ihmiset käyttävät näitä vääriä johdatustapoja saadakseen selville salattua tietoa, tulevia tapahtumia, päästäkseen perille salaisesta viisaudesta ja saadakseen itselleen yliluonnollisia voimia. Mutta ymmärrätkö, että kaikki tämä ja enemmänkin on löydettävissä Pyhän Hengen avulla. Oletko valmis luopumaan tuosta valheellisesta johdatuksesta seurataksesi totuudenmukaista ja raamatullista johdatusta?'

   Hän nyökkäsi ja sanoi haluavansa todellista vapautumista. Me rukoilimme vapautuksen puolesta sen liiton perusteella, jonka Jeesuksen Kristuksen veri on tehnyt mahdolliseksi. Kun hän lähti toimistostani, hän oli uusi ihminen. Nykyään hän tekee työtä Herralle." (5)

 

Mitä tulee yhteyteen henkioppaiden, "neuvonantajien" tai "viisauden mestarien" kanssa, on henkilön, jolla on tällainen yhteys, hyvä huomata sen olevan yksi väärän voitelun selvimmistä ominaisuuksista. Hänen oppaansa, oli niiden nimi mikä tahansa (joskus ne voivat esiintyä jopa Jeesuksena, Pyhänä Henkenä tai Jumalan enkeleinä), ovat todellisuudessa vain Raamatun mainitsemia vainaja- ja tietäjähenkiä. Ne voivat esiintyä ylösnousseina mestareina, neuvonantajina tai Jumalan enkeleinä, mutta niiden tarkoitus on pettää ja eksyttää ihmistä. Niihin viittaavat mm. seuraavat jakeet:

 

- (3 Moos 19:31) Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

 

- (3 Moos 20:6) Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa.

 

- (5 Moos 18:10-12) Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,

11. joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.

12. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.

 

- (2 Kun 21:6) Myös pani hän poikansa kulkemaan tulen läpi, ennusteli merkeistä, harjoitti noituutta ja hankki itsellensä vainaja- ja tietäjähenkien manaajia; hän teki paljon sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitti hänet.

 

- (Jes 8:19) Ja kun he sanovat teille: "Kysykää vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat", niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta?

 

Lisäksi Paavali kirjeessä kolossalaisille viittaa lähes samaan asiaan. Siinä Paavali kirjoittaa tietyntyyppisistä ihmisistä, joiden elämään liittyi mielistymistä nöyryyteen (henkinen kasvu?), enkelien palvontaa (henkioppaat?), pöyhkeilemistä näyistä (jatkuva henkimaailmaan näkeminen on yksi tyypillisimmistä väärän voitelun piirteistä) sekä lihallista ylpeyttä (erikoisesta johdatuksesta ylpeileminen voi liittyä edellisiin asioihin). Nämä Paavalin sanat kuvaavat hyvin monia väärän voitelun omaavia ihmisiä sekä Uuden aikakauden liikkeessä toimivia ihmisiä, joilla on vastaavia kokemuksia:

 

- (Kol 2:18) Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama

 

Jatkuva näkeminen henkimaailmaan. Asia, joka liittyy henkioppaisiin, on lähes jatkuva henkimaailmaan näkeminen. Ihmisillä, joilla on elämässään henkioppaita, esiintyy tavallisesti myös toistuvia näkyjä henkimaailmaan. He voivat nähdä ufoja, humanoideja, ihmisten auran, ihmiskasvoja, keijuja, tonttuja, menninkäisiä ja kaikkea muuta mahdollista, mitä ei ole edes olemassa.

   Tässäkin on hyvä huomata, että toistuva ja jatkuva näkeminen henkimaailmaan on yksi väärän voitelun ominaisuuksista. Se on sen yksi tavallisimpia ominaisuuksia ja johtuu tavallisesti siitä, että nämä ihmiset ovat jollakin tavalla antaneet sijaa paholaiselle esim. erilaisten passiivisten mietiskelymuotojen kautta tai ottamalla itse yhteyttä henkimaailmaan.

   Toinen huomionarvoinen asia on, että useimmat näistä ihmisten toistuvista näyistä ovat vain harhakuvia, joita paholainen heille näyttää. Ne ovat harhakuvia, jotka tapahtuvat mielen sisällä aivan kuin unet, mutta eivät aina todellisuudessa ole olemassa. Neil T. Andersonin kertoma kuvaus viittaa samaan asiaan. Siinä entinen mormoninainen näkee kuolleen isänsä, mutta kyseessä on vain harhanäky:

 

Eräs entinen mormoninainen rukoili tämän askeleen rukousta, kun hän yhtäkkiä vaikeni pakokauhun vallassa. "Kertokaa, mitä kuulette", pyysin.

   "Ettekö te sitten näe häntä?"

   "Ketä?"

   "Kuollutta isääni - hän seisoo aivan takananne."

   En katsonut taakseni, koska se, mitä hän näki, oli hänen mielessään eikä se ollut hänen isänsä.

   "Mitä isästänne?" kysyin.

   "Olen vastuussa hänestä", nainen sanoi. Mormonit uskovat, että he ovat vastuussa perhejäsenistään. He jopa menevät naimisiin ja kasteelle kuolleitten sukulaistensa puolesta. Kun tämä nainen irtisanoutui yhteydestä tähän henkeen ja mormoniuskomuksistaan, hän vapautui demonien otteesta. (6)

 

Toistuvat ruumiistapoistumis-, ns. OOBE-kokemukset, joissa ihminen näkee itsensä ruumiin ulkopuolelta ja uskoo liikkuvansa tässä tilassa, ovat eräs väärän voitelun ominaispiirre. On tavallista, että henkilöt, jotka omaavat parapsyykkisiä kykyjä, omaavat myös mystisiä ruumiistapoistumiskokemuksia , mutta ne yleensä katoavat heidän uskoontulonsa myötä.

   Nämä kokemukset johtunevat yksinkertaisesti siitä, että nämä ihmiset ovat jollakin tavalla - ehkä mietiskelyn, huumeiden käytön tai muiden vastaavien menetelmien kautta - saattaneet mielensä passiiviseksi niin, että he voivat kokea näitä asioita. Tämänlaatuiset kokemukset eivät yleensä synny sattumalta, vaan ne vaativat passiivisuutta, joka tuntuu olevan elinehto pahojen henkien toiminnalle. Pahat henget tarvitsevat ihmisen passiivista tilaa voidakseen antaa valheellisia kokemuksiaan.

   Rabi Maharaj, entinen hinduguru, on yksi esimerkki. Hän uskoi käyneensä mm. "tuntemattomien planeettojen salaisessa universumissa Kirkastuneiden Mestarien luona" meditoinnin seurauksena, mutta sanoi myöhemmin näistä matkoistaan, että "se oli valhetta, pahojen henkien temppu, jolla ne saivat yliotteen minusta, kun vapautin mieleni omasta hallinnastani" (s. 161, Gurun kuolema). Samoin hän totesi (s. 162) sekä mietiskelyn että huumeiden voivan aiheuttaa tajunnanmuutoksia, koska pahat henget voivat toimia näiden menetelmien kautta:

 

"Opin, että huumeet aiheuttivat tajunnanmuutoksia, jotka olivat samankaltaisia kuin meditaation aiheuttamat. Ne tekivät demoneille mahdolliseksi manipuloida aivojen neuroneja ja luoda kaikenlaisia näennäisesti todellisia kokemuksia, jotka oikeastaan olivat petollisia harhoja. Samat pahat henget, jotka olivat johtaneet minut yhä syvempään mietiskelyyn saadakseen minusta yliotteen, olivat ilmeisesti huumeliikkeen takana, ja samasta saatanallisesta syystä."

 

Meidän täytyy sen tähden ymmärtää, että useimmat (eivät välttämättä kaikki) ruumiistapoistumiskokemukset ovat todennäköisesti vain mielen alueen kokemuksia, aivan kuin unet. Tämä yhtäläisyys käy ilmi siitä, että kumpiakaan ei yleensä muisteta hyvin (Esim. Shirley MacLainen David-ystävä toteaa kirjassa "Out on a limb" omista ruumiistapoistumiskokemuksistaan, että "Valitettavasti usein käy niin, että kun palaa takaisin ruumiiseen ja herää, ei muista missä on ollut. Suunnilleen siten kuin näkee unta."), ja että ihminen kummassakin näkee itsensä liikkuvan muualla, vaikka hänen kehonsa olisi koko ajan vuoteessa.

   Yhden hyvän esimerkin löydämme seuraavasta kuvauksesta, jossa käsitellään Carlin astraalimatkojen ja "Kilpikonnan" välistä yhteyttä. Tämän henkilön astraalimatkat eivät nekään olleet todellisia, vaan olivat "Kilpikonnan" järjestämiä. Carl, joka oli parapsykologian professori, oli joutunut tähän tilaan harjoittaessaan pitkään paranormaaleja kokeilujaan:

 

Kun hengeltä kysyttiin, oliko se järjestänyt Carlin astraalimatkat (OOBE), henki vastasi Carlin suun kautta: "Kyllä." (Vrt. Mark 5:7 s).

   Kysyttäessä, miten se oli tapahtunut, henki vastasi: "Kun vain pääsemme käsiksi ihmisen sielunelämään, saamme kenet tahansa näkemään, kuulemaan, koskettamaan, maistamaan, tietämään ja haluamaan mahdottomia asioita. Hän oli meidän. Hän on meidän. Hän kuuluu valtakuntaamme."

   Hengeltä kysyttiin sitten, näkikö Carl niin sanotun "auran" (josta teosofit ja myös Maclaine puhuvat), ja se vastasi: "Kyllä". Kysymykseen, oliko "Kilpikonna" näyttänyt Carlille hänen auransa, se vastasi myöntävästi. Kun kysyttiin, tiesikö Carl, kuka "Kilpikonna" oli, se vakuutti hänen tietäneen.

   Hengeltä kysyttiin uudelleen, oliko Carl astraalimatkoillaan käynyt ruumiinsa ulkopuolella paikoissa, joista hän oli kertonut. "Ei", se vastasi. - "Mitä sitten tapahtui?" - "Me annoimme hänelle tietoja eri paikoista aivan kuin hän olisi käynyt niissä."

   Kuulustelu jatkui ja se oli hyvin paljastava. Vastaajana oli demoni, joka oli valehtelija kuten isäntänsäkin. Tässä tilanteessa se oli kuitenkin "out on a limb" eli tukalassa tilanteessa. Sitä ajettiin ulos Carlista eikä se olisi tahtonut lähteä. Se paljasti saatanan salaisuuksia, saadakseen jäädä. Se pelkäsi kuollakseen syvyyteen joutumista (vrt. Mark 1:24, Luuk 8:31)...

   "Kilpikonnan" karkottaminen Carlista oli hänelle kuin sähköshokki, joka muutti hänet hetkessä. Jeesus Kristus tuli asumaan häneen ja "Kilpikonnan" todellinen identiteetti tuli hänelle kristallinkirkkaaksi.

   Professori kirjoitti oppilailleen, joita hän oli eksyttänyt, anteeksipyyntökirjeen, jossa hän rehellisesti tunnusti, että hän oli tietoisesti ja vapaaehtoisesti antanut pahan hengen vallata itsensä. Vaikka henki oli tullut Carliin valepuvussa, muka pelastamaan häntä, tekemään hänet täydelliseksi, auttamaan häntä auttamaan toisia, hän oli koko ajan tiennyt, että kyseessä oli paha henki. "En koskaan nauttinut ruumiistapoistumismatkoista, ne olivat vain harhoja." Carl tunnusti, että kaikki hänen psyykkiset lahjansa olivat peräisin samasta lähteestä. (7)

 

Yliluonnollinen tieto voi olla yksi väärän voitelun ominaisuuksista. Se voi ilmetä mm. jäljiteltyinä tiedon sanoina sekä ennustamisena, joka voi muistuttaa profetoimista. Samaan alueeseen voivat liittyä sellaiset ennustamisen muodot kuten korteista, kädestä ja kristallipallosta katsominen sekä psykometria, joka on tietojen saamista henkilöistä kuolleiden esineiden perusteella.

   Tässä ei nyt sen enempää lähdetä pohtimaan näitä eri ennustamismuotoja. Voimme todeta vain sen, että yliluonnollinen tieto ei takaa, että se olisi Jumalasta, koska se voi yhtä hyvin olla pahasta henkimaailmasta. (Henget eivät ole kuitenkaan samalla tavalla kaikkitietäviä kuin Jumala. Ne saavat tietonsa tulevaisuudesta pääasiassa kahdella tavalla: joko tietämällä ihmisten aikomuksista tai siitä, mitä ne itse aikovat toteuttaa ihmisten kautta.) Mahdollista on, että jos ihmisen elämässä on esiintynyt yliluonnollista tietoa eikä Jumala ole saanut häntä pelastaa, on hän hyvin todennäköisesti yhteydessä tietäjähenkiin, joista mainittiin ja varoitettiin jo vanhan liiton puolella. Samoin eräs Apostolien tekojen kuvaus viittaa samaan asiaan. Siinä on kyse palvelijattaresta, joka oli tietäjähengen vallassa ja joka tuotti tuloja isännälleen ennustamisellaan. Tämä nainen kuitenkin vapautui, kun Paavali käski henkeä poistumaan. Hänen ennustamisensa loppui siihen paikkaan:

 

- (Apt 16:16-19) Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.

17. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien."

18. Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä." Ja se lähti sillä hetkellä.

19. Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Silaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen.

 

- (3 Moos 19:26,31) Älkää syökö mitään verinensä. Älkää merkeistä ennustelko älkääkä harjoittako noituutta.

31. Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

 

- (3 Moos 20:6) Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa.

 

Muistamattomuus. Yksi väärän voitelun piirre, joka ei päde kaikkiin toimintoihin tällä alueella, on muistamattomuus. Henkilöillä, jotka ovat väärän voitelun alaisuudessa, esiintyy usein elämässään tajuisuus- ja muistikatkoja. Jotkut jaksot heidän elämästään ovat kuin poispyyhityt. He voivat myös helposti menettää ajantajunsa, jolloin yksi silmänräpäys voi olla heille kuin tunti ja pitempi ajanjakso kuin silmänräpäys. Samoin he eivät ehkä tiedä lainkaan, mitä ovat tehneet ja sanoneet "voitelun" alla.

   Erityisen tavallista unohtaminen on syvätranssimeedioilla, jotka eivät transsissa ollessaan lainkaan käsitä sitä, mistä puhuvat. He voivat jälkeenpäin ihmetellä sitä informaatiota, jonka ovat kuulleet itsensä puhuvan.

   Unohtaminen on tavallista myös ufokokemusten alueella. Siinäkään kontaktihenkilöt eivät jälkeenpäin muista kokemuksistaan yleensä mitään, vaan unohtavat ne kuin unensa. He saattavat siksi käyttää hypnoosia kokemustensa muistelemiseen (vrt. jälleensyntymisen tutkiminen hypnoosin avulla). Eräänä esimerkkinä muistamattomuudesta on Apu-lehdessä (36 / 1991, s. 66) ollut artikkeli, jossa haastatellaan Rauni-Leena Luukasta, henkilöä, joka on kirjoittanut ufoista pari kirjaa. Hän kertoo, miten hänenkin oli vaikea muistaa ufokokemuksistaan jälkeenpäin mitään:

 

"Nykyään Rauni-Leena lentelee ufojen kanssa viikoittain, mutta ei muista tapahtumista mitään ilman hypnoosia.

   Unohtamista kutsutaan peitemuistoksi. Rauni-Leena muisti hypnoosissa, kuinka humanoidi kielsi häntä muistamasta mitään aluksen tapahtumista. He tekevät näin suojellakseen ihmisiä, sillä päivänvalossa tapahtumat saattavat tuntua pelottavilta...

   Jos Rauni-Leena herää aamulla erityisen väsyneenä, hän tietää olleensa yöllä tutkittavana. Häneltä on otettu näytteitä munasolusta, ihosta, lihaksista ja nenästä. Hän on huomannut ihossaan jälkiä koepalojen otosta ja remmeistä, joita on sidottu rinnan ja lantion yli...

  - Mutta aamulla en muistanut enempää tapahtumista, Rauni-Leena harmittelee."

 

Suvussa ilmiöitä. Eräs väärään voiteluun ja kykyihin liittyvä piirre on, että kyvyt voivat periytyä suvussa aivan kuin tavallinen maallinen perintö. (Jumalan lahjat eivät koskaan periydy.) Hyvin tavallista monien parapsykologisia kykyjä omaavien taustalle on, että heidän suvussaan esim. isällä, äidillä tai isoäidillä on esiintynyt ennestään näitä ilmiöitä. Heillä on voinut esiintyä selvänäköä, ennaltatietämistä, loihtimista, henkiparannusta, taikavarvun käyttöä ja muita paranormaaleja kykyjä, jotka henkisenä perintönä ja sukurasituksena ovat siirtyneet jälkeläisille. Monet tällaisen taustan omaavat henkilöt saattaisivatkin sanoa seuraavalla tavalla. Onko tämä tuttua sinulle?:

 

- "Ei tämä mitään uutta ole. Minulla on ollut näitä kokemuksia jo lapsesta asti. Perin ilmeisesti kyvyt äidiltäni ja isältäni tai isovanhemmiltani."

 

Suuri uupumus. Yksi väärään voiteluun liittyvä ominaisuus on uupumus ja suuri heikkous, jota väärän voitelun omaavat henkilöt voivat kokea toimintansa loppumisen jälkeen. Hyvin usein sen jälkeen, kun voitelu on henkilöiltä loppunut, he voivat kokea suurta heikkoutta, tuntea olonsa tylsäksi sekä kokea päänsärkyä ja muita oireita. Oireet ovat tavallisesti sitä suurempia, mitä enemmän he ovat toimineet tai mitä syvempi ja pitempi heidän transsitilansa on ollut. Jessie Penn-Lewis, joka oli mukana Walesin herätyksessä, on viitannut tähän kirjassaan Pyhien sota (War on the Saints):

 

Pahat henget antavat yliluonnollista voimaa (yleensä kouristuksenomaista ja epäluotettavaa), joka edellyttää ihmisen hengen, sielun ja ruumiin passiivisuutta. Kun tämä ”voima” lakkaa, se jättää ihmisen tylsäksi ja uupuneeksi.

 

Kurt Kochin kirjassa oleva esimerkki viittaa samaan. Siinä on kysymys entisen meedion toiminnasta ja miten hän koki uupumusta istuntojen jälkeen, mutta samanlaista uupumusta voi esiintyä monilla henkiparantajilla heidän lopetettuaan vaikutuksensa (tosin heidän "kykynsä" saattavat nopeasti kehittyä tälläkin alueella):

 

   ... Mutta tarinassa on toinenkin puoli. Jokaisen istunnon jälkeen äitini oli aivan uuvuksissa. Aikaa myöten hän alkoi myös kärsiä masennus- ja raivokohtauksista, joiden aikana hän kirkui ja huusi. Joskus hänen suustaan tuli vaahtoa. Kerran hän kävi kohtauksen aikana kimppuuni veitsi kädessään, ja ilman armeijassa saamaani koulutusta olisin varmasti loukkaantunut pahoin. Myös hänen muistinsa kärsi, ja hänestä tuli henkisesti tasapainoton. Omassa elämässäni osallistuminen spiritualismiin ilmeni tupakointi- ja juomahimona, ja luonteeni kiivas puoli tuli usein esiin. (8)

  

Yksi kysymysmerkki tällä alueella on William Branhamin toiminta. Hänellä oli kristillinen sanoma, mutta hänen toiminnassaan ilmeni kummallisia piirteitä. Hänellä oli joitakin selvästi Raamatun ulkopuolisia oppeja, vaikka mukana oli myös täysin oikeata opetusta. Yksi hälyttävä piirre hänen toiminnassaan oli, että hän oli riippuvainen enkelistä rukoustoiminnassaan niin että hän oli täysin avuton ilman enkelin läsnäoloa. Tämä kerrotaan hänen elämänkerrassaan (Gordon Lindsay ja William Branham: A Man Sent from God).

    Toinen yhtä hälyttävä seikka on, että Branham koki suurta uupumusta heti sen jälkeen, kun voitelu oli lähtenyt hänestä. Tämäkin kerrotaan hänen elämänkerrassaan. Hän koki samoin kuin edellisen esimerkin meedio ja muut meediot, kun voitelu lähtee heistä.

  Edesmennyt Derek Prince, joka oli mukana Branhamin kokouksissa samalla puhujalavalla, suhtautui myöhemmin kriittisesti Branhamin toimintaan. Hän ajatteli, että Branhamin kautta vaikutti demoninen voima. Hän ei uskonut, että kyseessä oli Pyhä Henki:

 

Ikävä kyllä, sen jälkeen, kun hän oli käyttänyt lahjaansa kaksi tai kolme kertaa, hän vain lysähti, ja hänen apurinsa tulivat, nostivat hänet ja kantoivat hänet pois. Hän selitti kaiken Jeesuksen sanoilla: ”Minä tunsin, että voimaa lähti minusta.” Mutta Jeesus ei lysähtänyt. En usko, että tämä oli Pyhä Henki. Uskon, että tämä oli demonista. (9)

 

Pakko. Kun edellä puhuttiin siitä, miten pahat henget tahtovat tehdä ihmisestä kuin passiivisen automaatin, jonka kautta voivat toimia (automaattikirjoitus, meediot ym.), liittyy samaan alueeseen myös yliluonnollinen pakottaminen, joka sekin on yksi väärän voitelun ominaisuuksia. Pakottaminen voi ilmetä ainakin seuraavilla tavoilla. Jos ihminen huomaa omassa elämässään näitä piirteitä, voi hän niistä vapautua, jos hän ensin luovuttaa elämänsä Jeesukselle ja vastustaa paholaista Jeesuksen Kristuksen nimessä.

 

Ei kykene hillitsemään. Ensimmäinen mainittava piirre on, että henkilö, joka on väärän voitelun alaisuudessa, ei usein kykene hillitsemään käyttämiään "lahjoja" tai puhumisiaan ja tekemisiään. Jos hänellä on jäljitelty kielilläpuhuminen tai väärän profetian lahja, on kuin joku voima ajaisi ja pakottaisi häntä niiden käytössä. Erotuksena voidaan mainita se, että Jumala ei koskaan pakota ja aja ihmistä, vaan kutsuu häntä. Lisäksi, jos meillä on Jumalalta saadut profetian ja kielilläpuhumisen lahjat, voimme hallita näitä lahjoja ja puhua vain sellaisissa tilanteissa, jotka ovat soveliaita. Paavali kirjoitti asiasta:

 

- (1 Kor 14:27-33) Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön;

28. mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle.

29. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot;

30. mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen.

31. Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta.

32. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset;

33. sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa,

 

Oireet jos ei tottele. Eräs esimerkki pakosta voi tulla ilmi siinä, että meediot, henkiparantajat ja muut, jotka tavallisesti ovat jo syvällä petoksen alueella, sairastuvat usein heti sen jälkeen, kun pyrkivät eroon toiminnastaan. Melkein heti, kun he pyrkivät eroon näistä asioista, voi seurauksena olla salamyhkäisiä sairauksia ja tauteja, jotka pakottavat heidät takaisin.

   Esimerkkejä löytyisi varmasti useitakin (Shirley MacLaine kertoo kirjassaan "Matka sisimpään" kolmesta tällaisesta henkilöstä eli Orbito, Gasparetto ja Mauricio, jotka kokivat juuri tällä tavoin. He eivät voineet lopettaa toimintaansa, koska olisivat heti itse sairastuneet.), mutta ehkä seuraava lainaus osoittaa sen, mihin väärän voitelun alaisuudessa oleminen voi ihmisen johtaa:

 

... Väite, että shamanismi ei olisi vaarallista terveelle ihmiselle, oli tietenkin koko selostuksen päätavoite, mutta ne suorat kontaktit, joita minulla on ollut myös kokotoimisiin shamaaneihin Japanissa, puhuvat aivan päinvastaista kieltä. Ennemmin tai myöhemmin henget ottavat shamaanin niin tiukkaan talutusnuoraan, että heistä tulee niiden orjia ja he joutuvat kokemaan todella syviä ahdistuksia. Lopulta shamaani voi psyykkisesti täydellisesti hajota kyeten silti hämmästyttäviin näyttöihin kyvyistään. Shamanismi on aikaa myöten yhtä orjuuttava voima kuin siihen usein liittyvä huumeiden käyttökin... (10)

 

Pakkomielteet sekä sisäiset äänet ja käskyt voivat myös kuulua asiaan. Niillä ihmisillä, jotka ovat väärän voitelun alaisuudessa, esiintyy usein ajatuksia, ääniä ja käskyjä, jotka ovat heille itselleen aivan vieraita. Heillä voi olla kuin vuoropuhelu päässään. Heillä esiintyy ääniä ja ajatuksia, joita he eivät lainkaan tunnista omikseen. Joistakin voi jopa tuntua kuin heissä olisi kaksi eri ihmistä. Samoin he voivat äänien käskystä päätyä vahingoittamaan itseään tai heille kaikkein läheisintä henkilöä - asioita, joita he eivät normaalitilassa missään tapauksessa tekisi. (Oikeustieteessä tällaisten ihmisten tilaa teon tehdessään saatetaan nimittää "vailla täyttä ymmärrystä" olevaksi.)

   Ääriesimerkkinä voitaneen pitää Raamatussa mainittua gerasalaista miestä, joka pyrki vahingoittamaan itseään ja joka suoranaisesti oli saastaisten henkien vallassa. (Tämä ei varmastikaan tarkoita, että kaikki, joilla on pakkomielteitä, olisivat samassa tilassa. Paholainen, joka on syyttäjä, kiusaaja, murhaaja ja valhettelija [Ilm 12:10, Matt 4:3, Joh 8:44], voi vaikuttaa ihmiseen hänen ulkopuoleltaan. Ehkä useimmat tapaukset ovat juuri tällaisia.) Hän kuitenkin vapautui ja sai täyden ymmärryksen Jeesuksen kohdattuaan:

 

- (Mark 5:1-15) Ja he tulivat toiselle puolelle järveä gerasalaisten alueelle.

2. Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa.

3. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa;

4. sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään.

5. Ja hän oleskeli aina, yötä ja päivää, haudoissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä.

6. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä

7. ja huutaen suurella äänellä sanoi: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua."

8. Sillä hän oli sanomaisillaan sille: "Lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki."

9. Ja Jeesus kysyi siltä: "Mikä on nimesi?" Niin se sanoi hänelle: "Legio on minun nimeni, sillä meitä on monta."

10. Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta.

11. Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella.

12. Ja ne pyysivät häntä sanoen: "Lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin."

13. Ja hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma, noin kaksituhatta sikaa, syöksyi jyrkännettä alas järveen; ja ne hukkuivat järveen.

14. Ja niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut.

15. Ja he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään; ja he peljästyivät.

 

Omavaltaisuus. Eräs osoitus siitä, ettei voitelu ole Jumalasta, on se, jos ihminen voi itse päättää, koska voitelu toimii tai ihme tapahtuu. Jos ihminen voi kontrolloida mitä tahansa "voimaa" tai "energiaa", on aina kyse pahoista hengistä. Ne voivat helposti olla yhteistoiminnassa ihmisen kanssa, mutta kaiken tarkoituksena on vetää ihminen vain syvemmälle petokseen ja lopulta iankaikkiseen kadotukseen.

   Erotuksena Jumalan toiminnalle voi mainita sen, että Jumala haluaa meidän aina olevan riippuvaisia hänestä, hänen armostaan ja johdatuksestaan. Hän ei halua, että olemme omapäisiä uskonsankareita, vaan että itse pääsemme selville hänen suunnitelmastaan, mitä hän tekee ja haluaa tehdä kussakin tilanteessa. Tämä oli Jeesuksen toimintaperiaate maan päällä ja sen pitäisi olla jokaisen ihmisen toimintaperiaate, koska ihmisen omapäisyys johtaa vain magian alueelle. (Jeesuksen kiusauksissa erämaassakin oli kyse samasta asiasta: häntä kiusattiin tekemään ihmeitä, jotka eivät olleet Isän suunnitelma hänen kohdalleen. Häntä kiusattiin muuttamaan kivet leiväksi, josta hän kuitenkin kieltäytyi: Matt 4:3: Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.") Johanneksen evankeliumissa ovat Jeesuksen omat sanat tästä asiasta:

 

- (Joh 5:19) Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.

 

Vaikutus uskonelämään. Jos ihminen on toiminut väärän voitelun alaisuudessa tai hän on saanut esim. väärästä lähteestä olevan kielilläpuhumisen lahjan, on näillä asioilla aina vaikutusta myös uskonelämään. (Joskus aidosti pelastunutkin ihminen voi tulla osalliseksi jäljitelmälahjasta, jos hän antaa henkiparantajan tai väärän voitelun omaavan henkilön laskea kätensä päälleen. Toinen mahdollisuus on, että hän itse on saattanut mielensä passiiviseksi ja hokenut jotain sanaa tuhansia kertoja, josta sitten on voinut seurata "lahja", joka kuitenkaan ei ole Jumalasta.). Ne eivät ainakaan edistä sitä. Tavallisimpia oireita voivat olla seuraavat asiat:

 

Jos ihminen on väärän voitelun alaisuudessa, estää se aina normaalin, aidon, rukouksen, jossa ihminen kääntyy taivaassa olevan Jumalan puoleen Jeesuksen Kristuksen kautta. Se voi ilmetä varsinkin silloin, kun ihminen tosissaan kääntyy Jumalan puoleen ja haluaa tehdä parannuksen; hän voi silloin menettää jopa tajuntansa. Tosin ne, joilla on väärästä lähteestä oleva kielilläpuhuminen, voivat kyllä rukoilla tällä kielellään, mutta eivät normaalitilassa.

 

• Raamatun lukeminen ja ymmärtäminen voi olla mahdotonta. Ihmisestä voi tuntua kuin, ettei mitään jää hänen mieleensä ja että kuin joku sieppaa hänen ajatuksensa.

 

• Kun ihminen on väärän voitelun alaisuudessa, on tavallista, että tällainen ihminen joutuu helposti syntielämään. Hän voi ajautua syntielämään niin, että saattaa pitää irtosuhteita, homoseksuaalisuutta tai mitä muuta syntiä tahansa hyväksyttävänä ja jopa Jumalan johdatuksena. Hän ei ota huomioon, että Jumala ei koskaan johdata syntiin eikä sellaiseen, mikä on vastoin hänen sanaansa.

   Erona todelliseen Jumalan johdatukseen voidaan mainita se, että kun Jumala johdattaa, hän haluaa aina vapauttaa ihmisen synnistä eikä ajaa häntä siihen. Jos joku voima toimii päinvastoin, ei kyseessä ole ainakaan Jumalan voima.

 

• Sielunhoitotilanteissa ihminen voi kokea mielessään uhkailua, syytöksiä tai lausuntoja: "Tämä ei toimi, lähde ulos täältä, et koskaan vapaudu!" Sisäinen vastustus näissä tilanteissa on voimakasta. Samoin voi esiintyä Jumalaa herjaavia ajatuksia ja tekoja.

 

• Vaikutus uskonelämään voi ilmetä varsinkin siinä tilanteessa, kun ihminen haluaa ensimmäisen kerran kääntyä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puoleen. Usein okkultismin ja väärän voitelun rasittama ihminen saa olla maailmassa aivan rauhassa, mutta heti kun hän haluaa kääntyä Jumalan puoleen, alkavat vaikeudet - vaikeudet, jotka johtuvat siitä, ettei paholainen halua päästää irti ihmisestä, jota hän piti jo varmana tapauksena.

   Kurt Kochin kertoma tapaus viittaa samaan asiaan, joka on niin tavallinen okkultismin rasittamille ihmisille. Siinä on kyse miehestä, joka oli nuorena viety loitsijan luo, mutta joka aikuisena halusi kääntyä Jumalan puoleen. (On hyvä huomata, että henkiparantajalla käynnin lisäksi side okkultismiin on voinut syntyä myös sukurasituksena tai omien toimintojen kautta.) Hänenkin kohdallaan vaikeudet alkoivat vasta hänen kääntymisensä jälkeen, mutta hän vapautui lopulta kokonaan:

 

... Jumalan sana puhutteli miestä, ja hän halusi seurata Kristusta. Tehtyään tämän päätöksen hän alkoi kärsiä vaikeista ahdistuksista, depressioista ja itsemurha-ajatuksista. Tämä ahdistunut mies kertoi minulle sielunhoidossa, että hänen elämänsä oli sujunut normaalisti paranemisen jälkeen. Vasta sitten, kun hän oli alkanut rukoilla ja lukea Raamattua, oli helvetti päässyt irti. Depressiot olivat niin voimakkaita, että hän oli tehnyt kolme itsemurhayritystä. Lääkäri oli kuitenkin pelastanut hänen henkensä. Kun lääkäri oli nähnyt hänen mukanaan olleen myrkkypakkauksen, hän oli sanonut: "Tämä myrkky olisi riittänyt tappamaan kymmenen ihmistä." ... Taistelu kesti muutaman kuukauden. Kristus sai lopulta voiton. Mies vapautui kokonaan loihtijan maagisen käsittelyn seurauksista. Siinä, missä synti oli tullut suureksi, oli armo tullut vielä suuremmaksi. (11)

 

 

 

 

2. Entä horrossaarnaajat?

Kun on kyseessä väärästä lähteestä oleva voitelu, on edellä mainittu asioita, joita se tavallisesti pitää sisällään. On todettu, että siihen liittyy sellaisia asioita kuin passiivisuus, henkioppaat, melkein jatkuva henkimaailmaan näkeminen, muistamattomuus, pakko sekä monia muita piirteitä.

   Toisaalta on hyvä tietää, ettei väärä voitelu rajoitu vain meedioihin, henkiparantajiin tai niihin, joiden sanoma poikkeaa täysin normaalista kristillisestä sanomasta. Tällaisesta voitelusta voivat olla osallisia myös horros- eli unissasaarnaajat, jotka voivat puhua jopa pelastuksesta, parannuksesta, kääntymyksestä Jumalan puoleen ja muustakin täysin Raamatun oppien mukaisesti. Nämä henkilöt tuntuvat olevan samanlaisen, väärän voitelun, alaisuudessa, koska heidän toimintansa muistuttaa hyvin paljon meedioiden toimintaa.

   Katsommekin seuraavassa niitä ominaisuuksia, joita liittyy horrossaarnaajien toimintaan ja miten se muistuttaa meedioiden toimintaa. Useimmat esimerkit liittyvät viime vuosisadan alussa vaikuttaneeseen horrossaarnaajaan, Helena Konttiseen.

 

Vieras henki, passiivisuus ja yliluonnollinen tieto. Ensimmäinen huomio, mikä voidaan tehdä on, että kun horrossaarnaajat vaipuvat passiiviseen tilaan ja vieras henki valtaa heidät ja puhuu heidän kauttaan, on tämä samanlaista kuin mitä tapahtuu meedioillekin. Molemmille on tyypillistä samanlainen passiivinen tila, jonka aikana he itse ovat tietämättömiä lähes kaikesta. He ovat ehkä joutuneet jopa kysymään muilta, mitä ovat juuri itse puhuneet!

   Kun meedioilla ja horrossaarnaajilla esiintyy yliluonnollista tietoa toiminnassaan, on se myös yksi yhteinen piirre. Se on yhteinen piirre näille molemmille ryhmille niin, että ne voivat ilmoittaa muiden asioita, joista vain henkilöt itse saattavat tietää. Helena Konttisen toiminnassakin ilmeni tällaisia ominaisuuksia.

   Tässä yliluonnollisessa tiedossa on kuitenkin kyse vain Raamatussa mainituista vainaja- ja tietäjähengistä, joista jo edellä puhuttiin. Jos näiden henkilöiden toiminnassa esiintyy tämänkaltaista tietoa, tulee se näiltä valheellisilta hengiltä. Ne voivat antaa ihmisille samanlaisia "lahjoja" kuin mitä Raamatussa mainitaan, eli tiedon sanan sekä profetian lahjaa vastaavia lahjoja. Näiden henkien tarkoituksena on ajaa ihminen vain kauemmas Jumalasta ja kadotukseen.

 

- (Jes 8:19) Ja kun he sanovat teille: "Kysykää vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat", niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta?

 

Muistamattomuus ja tunnottomuus ovat kaksi yhteistä piirrettä sekä meedioille että horrossaarnaajille. Molemmat voivat olla sellaisessa tilassa, josta eivät muista mitään ja jonka aikana eivät myöskään tunne mitään. Esim. Helena Konttinen selostaa omaa horrostilaansa seuraavalla tavalla. Hän kertoo siinä tunnottomuudestaan niin, ettei tuntenut neulanpistoja. Samanlainen tunnottomuus oli tyypillistä myös tunnetulle "nukkuvalle profeetalle", Edgar Caycelle, joka ei tuntenut neulanpistoja transsitilassa ollessaan:

 

"Tuo horrostilaan meneminen tapahtuu niin äkkiarvaamatta että puhetoverin kanssa keskustellessa voi sanakin jäädä kesken. Jos olen silloin istumassa, vaivun pitkälleni sinnepäin, mihin satun olemaan kallellani. Ainoastaan pari kertaa olen muistaakseni seisoaltani kaatunut, enkä ole loukannut itseäni. Läsnäolijat silloin tietysti nostavat minut sänkyyn tai sohvalle. Mitään kouristuksen tapaista ei ole. Ruumis ei jäykisty, vaan on yleensä hervottomana. Jalat kylmenevät jos horrostilaa kestää kauemmin. Minua on siitä koetettu monta kertaa herättääkin esimerkiksi pistelemällä suurilla neuloilla, mutta siitä en ole milloinkaan tiennyt mitään, ennen kuin herättyäni. Kolmena alkuajan vuotena seisoivat silmät auki revähtämättä yhtään kertaa, vaikka joskus viisikin tuntia oli horrostilaa. (12)

 

Henkimaailmaan näkeminen. Yksi yhtäläisyys ovat toistuvat hallusinaatiot ja henkimaailmaan näkeminen. Moni horrossaarnaaja voi säännöllisesti nähdä näitä näkyjä saarnansa aikana tai muulloinkin. Monet heistä ovat myös olevinaan taivaassa koko saarnan ajan tai sitten he voivat nähdä saarnansa aikana kirjan, josta lukevat kuulijoille. Esim. Helena Konttisen horrostilalle oli tyypillistä, että hän horrostilansa aikana näki kaksi "siunauksen enkeliä" tai Vapahtajana esiintyneen hengen. Merkittävää kuitenkin on, että myös hän epäili jossain vaiheessa saarnaamisensa olevan vihollisesta. Hän itse kertoo epäilystään ja miten hän myös näki ilmestyksiä puheensa aikana. Valitettavasti hän kuitenkin tukahdutti epäilynsä uusien ilmestysten myötä:

 

Entä jos vihollinen tekee minussa työtään ja pukeutuu valkeuden enkeliksi? Lopulta jo ihan luulin, että olin vihollisen ase, sillä hän tuli näkyväisessä muodossa useamman kerran luokseni, ja Vapahtaja ei näkynyt horrostilassa ollessani muuta kuin jonkin kerran suuremman hädän aikana.

   ... Seuraavina päivinä oli kolme selityspuhetta ja Vapahtaja näkyvissä, mutta hänen kätensä ja kylkensä eivät olleet paljastettuina. Ja vieläkin kerran minulle tuli epäilys: Jospa tässä sittenkin vielä vihollinen vaikuttaa tätä saarnaamista, kun hän voi pukeutua valkeuden enkeliksi... (13)

 

Epäraamatullinen opetus. Vaikka monien horrossaarnaajien puheessa on lainauksia Raamatusta, niin on merkillepantavaa, että heillä on kaiken ohella epäraamatullista ainesta opetuksissaan sekä toteutumattomia ennustuksia. Henget myös tavallisesti sanelevat heille, mistä aiheesta he saavat puhua ja mistä eivät normaalitilassaan.

   Tässä ei ruveta sen enempää ottamaan esille asiaa, mutta esim. Armas von Bellin kirjassa "Totuus unissasaarnaajista" käsitellään mm. Helena Konttisen opetusta ja toteutumattomia ennustuksia.

 

Yliluonnollinen pakottaminen. Kun edellä todettiin, miten pakko ja pakonomaisuus on yksi väärän voitelun ja johdatuksen pääominaisuuksia, sama ominaisuus voidaan huomata horrossaarnaajienkin elämässä. Voidaan huomata, että he ovat joutuneet elämään samanlaisen pakon alla kuin monet meediot tai henkiparantajat, jotka ovat jo pitempään olleet näiden asioiden kanssa tekemisissä.

   Niinpä he ovat joutuneet puhumaan vastoin tahtoaan horrostilassa tai tekemään muuta vastoin tahtoaan. Lisäksi merkillepantavaa on, että jos he ovat yrittäneet luopua toiminnastaan tai olleet tottelemattomia, on siitä usein ollut seurauksena rangaistuksia tai sairauksia kuten meedioiden elämässä. Seuraavat Helena Konttisen kuvaukset selostavat hyvin asiaa. Jos ihminen huomaa omassa elämässään vastaavaa, ei kyse ole ainakaan Jumalan Hengen toiminnasta:

 

Vielä ilmoitettiin, että elämän loppupuolella annetaan vapautus horrostilapuheista, ja saan olla kotirauhassa, mutta selityksen lahjaa ei oteta pois, vaan sillä on toimittava ihan vanhuuteen saakka...

   "Jos palvelija otettaisiin taloon ja hän rakastaisi kyllä isäntäänsä, mutta ei tekisi hänen töitään, niin isäntä pakottaisi hänet siihen..."

 

"Näin kovat rangaistukset tulivat siitä syystä, että niin monista varoituksista huolimatta olin rikkonut. Alussa, kun pantiin horrostilaan, oli sanottu, että jos en halulla lähde tekemään Herran työtä, niin rangaistuksen kovuudella se pannaan toimeen..." (14)

 

Entisen horrossaarnaajan todistus. Se, että horrossaarnaajien takana on todella paha henkivalta, käy ilmi eräästä horrossaarnaajan todistuksesta. Siinä tämä entinen horros- eli unissasaarnaaja kertoo, miten hän joutui hengen valtaan, mutta miten hän myös vapautui hengestä. Seuraavassa kannattaa kiinnittää huomiota myös sellaiseen seikkaan, ettei tämä nainen itse ollut uskossa, vaikka hän jopa rukoili muiden puolesta. Lisäksi merkillepantavaa on, että heti kun hän kääntyi Jumalan puoleen, alkoivat vaikeudet hänen kohdallaan, mikä on niin tavallista okkultismin rasittamille ihmisille.

   Seuraavaan tekstiin on lisätty kursivointeja sen helpottamiseksi, että voitaisiin huomata joitakin väärän voitelun tyypillisiä piirteitä. Kuvaus on Armas von Bellin kirjassa "Totuus unissasaarnaajista" entisen horrossaarnaajan kertomana:

 

"Tulin herätykseen vuonna 1929. Kuljin kuulemassa kaikki puhujat. En silloin itse lukenut Jumalan sanaa, sen kun kuuntelin vain puhujia. - Sitten tuli vuosi 1930. Menin kerran Kotkaan. Minun tuttavani sanoi, että siellä on horrossaarnaaja, ja minä menin hänen kanssaan.

   Kokous alkoi siten, että saarnaaja ilmoitti virret, kaksi virttä. Minun tuttavani sanoi, että puhujalla on kaksi saarnaa, kävelysaarna toisena, ja niin olikin. Ensimmäisen saarnan hän saarnasi pitkällään, mutta kun tuli toinen saarna, hän hypähti ylös, meni takapenkkiin ja kysyi jokaiselta: 'Mitä sinä tulit hakemaan?' Sitten hän tuli ja pani kätensä minun päälleni, ja se henki tarttui minuun. Minä lyyhistyin polvilleni, ja saarnaaja sanoi, että minun pitää saarnaaman kansalle sanomaa profeetta Jesajan 40:nnestä luvusta. Minä itkin ja voimani oli vallan poissa, niin että minua piti auttaa ylös.

   Puhujan silmäteriä ei näkynyt ollenkaan, vain valkuaiset. Hän kulki ihan hengen johdossa.

Seuraavalla viikolla oli Kotkassa taas kokous. Silloin minä menin horroksiin enkä itse lainkaan tiennyt, että saarnasin. Ja sitten sitä jatkui kuusi kuukautta joka ilta kello 19. Itse en tiennyt mitään, enkä muistanut mitään puhumastani, mutta minussa oli sellainen henki, mikä tiesi edeltäpäin kaikki, mitä tapahtuu.

   Ihmiset olivat kovin ihmeissään ja iloissaan, että nyt on heillä tietäjä keskuudessaan, ja kokoontuivat aina tuvan täydeltä kuulemaan saarnoja. Minä saarnasin ja rukoilin ihmisten puolesta ja ilmoitin salattuja asioita, kerrankin eräästä suuresta pirtukätköstä, joka myöhemmin löytyikin. - Kerran löin rapajuopon miehen viinapullon palasiksi laskiämpäriin ja rukoilin hänen puolestaan. Ihmiset ihmettelivät, kuinka minä uskalsin, kun se oli niin kauhea mies. Kerran, kun oli paljon poikia tullut meille, otin erästäkin hartioista ja painoin polvilleen ja käskin rukoilemaan pelastusta itselleen. Itse olin usein polvillani ihmisten edessä ja rukoilin heidän puolestaan.

   ...Sitten tuli tälle paikkakunnalle nuorisoliiton puhuja, Olga Kohvakka, ja meillä oli ompeluseura. Hän tuli sinne, ja minä olin taas saarnannut pitkän saarnan ja ennustanut hänen matkansa. Hän lähti meille ja kysyi minulta, olenko uskossa. Minä sanoin: 'En ole.' Hän sanoi silloin, että hän oli 16-vuotiaana semmoinen kuin minä nyt ja että hän rukoili pelastusta ja parantumista ja pääsi siitä hengestä vapaaksi.

   Kun olin päässyt tästä hengestä selville, rupesin lukemaan Raamattua ja rukoilemaan, että se henki lähtisi minusta. Mutta tämä ei tietenkään ollut mieleen sille hengelle, ja silloin se näytti oikein karvansa, että se on paha henki. Se teetti vaikka mitä hullun töitä. Kun luin Raamattua, niin se sanoi: 'Heitä Raamattu nurkkaan!' Ja minä tein sen, mutta kun se käski vielä polttamaan sen, sain niin paljon voimaa vastaan panemaan, etten tehnyt sitä. Mutta minun piti olla kaksi vuorokautta mykkänäkin, kun se henki herkesi mykäksi hengeksi minussa. Kun ihmisiä tuli puhelemaan minun kanssani, kirjoitin vain paperille, etten osaa puhua.

   ...Kun nyt olin päässyt hengestä, niin kutsuin itse lääkärin, ja kun kerroin, että Raamattua lukemalla ja rukoilemalla olin siitä päässyt, niin hän sanoi, että se oli halpaa lääkettä. Ja sen jälkeenkin on tämä lääkäri Sederholm kysynyt, kuinka uskon laita on. Kiitos Jumalalle, olen saanut vastata, että usko tulee alati yhä vahvemmaksi.

   Kyllä uskon, että jokainen horrossaarnaaja vapautuu, jos vain tahtoo. En usko, että kukaan niistä, mitä olen tavannut, on uskovainen.

   ...Saatuani Pyhän Hengen se ei ole minuun yrittänytkään uudelleen. Ei unissasaarnaajahenki ole kuin paha henkivalta, joka hallitsee ihmistä. Raamatussahan sanotaan: 'Kenellä on uni, puhuu sitä; kenellä Jumalan Sana, puhukoon sitä'.

   Siitä minun elämästäni olisi paljon kirjoittamista, mitä kaikkea se henki teetti. Kenenkään ei pitäisi herätyksen tilassa hypätä kaikkien ihmisten jäljessä. Ihminen on jo sitten vahvempi, kun on uudestisyntynyt. Siihen eivät helposti tartu kaikki henkivallat." (15)

 

 

 

 

 

 

 

3. Mistä lahjat on saatu?

Jos ihmisellä on väärästä lähteestä oleva voitelu sekä siihen liittyvä kielilläpuhuminen tai muu "lahja", on yleensä kolme tapaa, joilla on voitu tulla osalliseksi näistä "lahjoista". Katsomme niitä seuraavassa:

 

1. Ihminen itse harrastaa. Ensimmäinen tapa on se, että henkilö itse on harrastanut salaoppeja, lukenut maagista kirjallisuutta sekä toistuvasti toiminut näiden asioiden parissa. Tavallisimmat alueet ovat varsinkin mietiskelyyn perustuvat menetelmät sekä passiivinen alistuminen vieraan henkiolennon valtaan:

 

Mietiskelyyn perustuvat menetelmät. Mietiskelyyn perustuvat menetelmät, joihin voi kuulua mielen keskittämistä, hengitysharjoituksia, ajatusten keskittämistä ajatustyhjyyteen sekä muita vastaavia menetelmiä, ovat hyvin tavallisia väärän voitelun lähteitä. Suurin osa meedioista on tullut meedioiksi sitä kautta, että he ovat pitkään - ehkä vuosikausia - harjoittaneet jotakin itämaisen mietiskelyn muotoa, kunnes heistä lopulta on tullut kanavia valhetteleville hengille:

 

"Tutkimistani kanavista ja meedioista lähes jokainen sai ensimmäisen kerran yhteyden henkioppaaseensa harjoittaessaan itämaisen mietiskelyn jotakin muotoa. Myös shamaanit käyttävät yleensä jotakin loitsua tai mantraa päästäkseen transsiin, jossa he voivat saada yhteyden henkimaailmaan." (Kenneth R. Wade: "Uuden aikakauden salaisuudet: new age", s. 137)

 

Eräänä esimerkkinä voidaan pitää Rudolf Steineria, jota pidetään antroposofian ja steinerpedagokiikan luojana. Hän sai eräänlaisen selvänäkökyvyn (ja väärät oppinsa) tätä kautta, kun hän harjoitti vuosikausia joogameditaatiota, jonka oli oppinut intialaisista uskonnoista. Hän jopa uskoi, että jos joku muu harjoittaa passiivista mietiskelyä puoli tuntia joka päivä seitsemän vuoden ajan, voi hänkin saada samanlaisen selvänäkökyvyn kuin Steiner itse oli saanut.

 

Passiivinen alistuminen vieraan henkiolennon valtaan. Toinen mahdollinen tapa on passiivinen alistuminen vieraan henkiolennon valtaan sekä kääntyminen niiden puoleen. Usein pahimmat kristittyjen kohtaamat tapaukset ovat juuri kyseiseltä alueelta. Doreen Irvine kertoo tällaisesta tapauksesta. Hän oli mustien noitien kuningatar, entinen prostituoitu ja striptease-tanssijatar, mutta joka lopulta vapautui demonisista kahleista - seitsemän kuukauden taistelun jälkeen. Hän kirjoitti kirjassaan "Olin noita" (s. 152-153):

 

"Äkkiä tulin tietoiseksi pahoista hengistä, jotka asuivat minussa. Ne todella omistivat ruumiini. Paha henki puhui taas, mutta vain minulle.

   "Älä kerro hänelle mitään."

   Riivaajat eivät olleet minulle vieraita. Kuinka usein olin kutsunut niitä auttamaan minua ollessani noita ja saatananpalvoja. Ensimmäistä kertaa tajusin, että nämä riivaajat olivat minussa, eivätkä ulkopuolella. Se oli hämmästyttävä havainto."

 

2. Perintö. Toinen mahdollisuus on, että henkilö on saanut kykynsä perintönä. (On hyvä huomata, että Jumalan lahjat eivät koskaan periydy.) Hyvin tavallista on, että jos vanhemmat tai joku isovanhemmista ovat toimineet näillä alueilla, antaneet parantaa itsensä maagisesti, käyneet varvullakatsojalla tai muulla mediumistisella henkilöllä, ovat kyvyt voineet siirtyä perintönä lapsille tai lapsenlapsillekin. Heillä voi olla näitä kykyjä, joista he usein yllättävissä tilanteissa voivat tulla tietoisiksi.

   Kurt Koch selostaa asiaa kirjassaan "Onko paholainen olemassa" (s. 33). Hän ottaa esille lisäksi sen tärkeän seikan, että kyvyt eivät aina katoa edes kääntymyksen yhteydessä ja että jotkut voivat sekoittaa ne Pyhän Hengen lahjoihin. Siksi erityinen rukous kyseisellä alueella voi olla tarpeen näistä kyvyistä vapautumiseksi:

 

"Tutkittaessa sukujen historiaa käy ilmi, että monissa tapauksissa kyky käyttää taikavarpua tai heiluria, samoin kuin mesmerismi, selvä- ja kaukonäköisyys ja toteutuvat unet esiintyvät ihmisissä, joiden esi-isissä on aktiivisia spiritistejä tai peräti taikuuden harjoittajia. Nämä poikkeukselliset kyvyt eivät ole Hengen lahjoja eivätkä neutraaleja sen enempää kuin luonnollisiakaan lahjoja, vaan mediumistisia kykyjä. Monilla ihmisillä näitä kykyjä on heidän itsensäkään sitä tietämättä. Joskus ne huomataan vahingossa. Silloin tällöin mediumistisia kykyjä omaavasta ihmisestä tulee kristitty. Sitten hän kristittynä voi yllättäen huomata harvinaiset kykynsä ja kuvitella saaneensa Hengen lahjan. Tämä on tietenkin harhaluulo. Voi joskus huomata mediumististen kykyjen katoavan ihmisen kääntyessä, mutta hyvin usein ne kulkeutuvat hänen uuteen elämäänsä. Mutta jos kristitty ihminen vilpittömästi rukoilee vapautusta näistä kyvyistä, hänen rukoukseensa vastataan. Monille kristityille ne ovat todellinen taakka. Markus Hauser sanoi, että selvänäköisyys oli hänelle pikemminkin vitsaus kuin lahja. Mediumistisia kykyjä ei pidä koskaan luulla Hengen lahjoiksi. Edes kääntymys ei niitä pyhitä. Pyhä Henki ei milloinkaan käytä eikä pyhitä taitoja, jotka esi-isät ovat hankkineet saatanan palveluksessa."

 

3. Siirto. Kolmas tapa, miten okkulttisesta rasituksesta on voitu tulla osalliseksi, on siirto, joka on Raamatussa mainitun kättenpäällepanon demoninen vastine. Tällä alueella voidaan havaita seuraavia malleja:

 

Tavallinen lähikontakti, jossa ihminen käy henkiparantajalla, antaa voimakkaan varvullakatsojan liikuttaa käsiään tai joka antautuu lähikontaktiin sellaisen henkilön kanssa, jolla on meedion kyvyt ja voimat, voi aiheuttaa siirron. Monet ovat tulleet okkulttisesta rasituksesta osalliseksi tätä kautta.

 

Sukupuoliyhteys, joka on samanlainen lähikontakti kuin henkiparantajalla käynti, voi johtaa demoniseen saastumiseen, koska henget voivat kulkeutua ihmisestä toiseen. Jos henkilöllä on menneisyydessä ollut tällaisia vääriä yhteyksiä, voi hän kuitenkin kumota niiden vaikutuksen sekä syntien tunnustamisen että Jeesuksen nimen ja veren kautta.

 

- (1 Kor 6:16-18) Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."

17. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.

18. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan.

 

Epäluotettavat henkilöt. Joskus pelastuneetkin henkilöt ovat voineet joutua okkulttisen rasituksen alaiseksi tai ovat jopa saaneet väärästä lähteestä olevan kielilläpuhumisen, parantamisen, tiedon sanojen, profetoimisen tai muun vastaavan lahjan (Esim. Rebecca Brown ja Kurt Koch kertovat kirjoissaan esimerkkejä tältä alueelta.), kun ovat antaneet jonkun tuntemattoman, epäluotettavan henkilön laittaa kätensä heidän päälleen. Tällainen siirto on jopa seurakunnissa mahdollista, koska kaikki siellä käyvät henkilöt eivät aina ole Jumalan palvelijoita tai he itse ovat vielä sidottuja. Jokaisen tulisi sen tähden noudattaa Jaakobin kirjeen viidennen luvun jakeita, joissa puhutaan, että vain seurakuntien vanhimpien tai muiden luotettavien henkilöiden tulisi voidella heidät ja rukoilla heidän puolestaan. (Toinen mahdollinen virhe, mihin voitaneen syyllistyä, on, että laitetaan liian kärkkäästi käsiä ihmisten päälle. Jos he eivät ole valmiit luopumaan synneistä ja valmiita parannukseen tai jopa ovat suoranaisesti riivattuja, voi näin tapahtua. Jeesus kuitenkin sanoi, että "he ajavat ulos riivaajia" eikä, että he panevat kätensä heidän päälleen.)

   Yonggi Chon varoitus viittaa samaan asiaan. Hän totesi, että monet Pyhän Hengen kastetta tavoitellessaan ovat joutuneet rasituksen alaiseksi siksi, että ovat alistaneet itsensä väärille henkilöille. Seurauksena tästä on yleensä ollut turha kärsimys ja heidän joutumisensa haaksirikkoon elämässään:

 

Viidenneksi, ihmiset, jotka rukoilevat hartaasti ja innokkaasti Pyhän Hengen saamista, eivät saisi sallia kenen tahansa panna käsiään heidän päälleen, kun he rukoilevat. Paha henki on hyvin tarttuvaa kuten epidemian tavoin leviävä tautikin. Olen nähnyt, miten saastaiset henget ovat siirtyneet ihmisiin, kun joku, jossa asustaa pahoja henkiä, on pannut kätensä heidän päälleen. Kun sellainen henki asettuu heihin, he kärsivät hirvittävästi, kunnes saavat vapautuksen siitä. Jos joku haluaa, että kädet pannaan rukouksessa hänen päälleen, hänen pitäisi aina olla varma, että ihmiset, jotka niin tekevät, ovat täynnä totuuden Henkeä. (16)

 

Henkien koettelu

 

- (1 Joh 4:1-3) Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;

3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

 

Yllä olevissa Raamatun jakeissa meitä kehotetaan koettelemaan henget, ovatko ne Jumalasta, koska kaikki henget eivät sitä ole. Sen tähden, jos olet epävarma sen suhteen, mihin voimaan olet yhteydessä ja jos sinulle jatkuvasti ilmestyy jokin henki tai enkeli (myös Jeesuksena tai Pyhänä Henkenä esiintyvä henki) tai jos epäilet saamaasi kielilläpuhumisen tai muuta lahjaa, voit koetella näitä voimia.

   Niinpä jos kyseessä ovat Jumalan enkelit tai Pyhä Henki, kirkastavat ne aina lihaksi tullutta Jeesusta Kristusta ja hänen jumaluuttaan.

   Sen sijaan, kun ovat kyseessä pahat henget ja niiltä kysytään: "Onko Jeesus lihaksi tullut Kristus (=Messias), joka on Jumala, kaikkivaltias, joka kuoli ristillä ja kolmantena päivänä nousi haudasta ja istuu nyt Isän Jumalan oikealla puolella, niin onko juuri tämä Jeesus Kristus niiden oma Herra?", niin ne yleensä kieltävät sen, vaikenevat tai antavat muuten epämääräisen vastauksen.

   Tätä asiaa selostaa Neil T. Anderson erinomaisessa esimerkissään. Hän tuo jälleen esiin sen asian, miten vihollinen voi helposti jäljitellä normaaleja Jumalan armolahjoja. Kyseessä on henkilö, joka oli saanut väärästä lähteestä olevan kielilläpuhumisen ja profetoimisen lahjan väärien opettajien kautta. Hän kuitenkin vapautui näistä jäljitelmälahjoista:

 

"Äskettäin luokseni ohjattiin kolmissakymmenissä oleva mies. Alvin oli masentunut ja tappiomielialalla. Useita vuosia hän oli luullut, että hän oli saanut Jumalalta erityisen profetian lahjan. Hänet kutsuttiin seurakuntaan toisensa jälkeen puhumaan kuin Jumalan oraakkeli; hän profetoi omalla ainutlaatuisella tavallaan. Mutta muutaman kuukauden aikana hänen oma elämänsä alkoi hajota. Alvin joutui lopulta siihen tilanteeseen, ettei hän enää pystynyt toimimaan yhteiskunnassa ja hän alkoi vetäytyä täysin muiden ihmisten seurasta. Kun hän tuli tapaamaan minua, hän oli ollut kaksi vuotta työttömänä. Hänen isänsä huolehti hänestä, ja hän oli reseptilääkkeiden orja.

   Luin Alvinin kanssa 1. Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jakeet 19-21: 'Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää.' Sanoin: 'Alvin, en vastusta profetoimista; se on armolahja. Mutta saatana saattaa jäljitellä armolahjoja ja eksyttää meidät uskomaan, että ne ovat Jumalalta. Sen vuoksi Raamatussa opetetaan koettelemaan kaikki.'

   Keskustelussamme Alvin myönsi: 'Minusta tuntuu, että ongelmani alkoivat, kun en koetellut kielilläpuhumisen ja profetoimisen 'lahjoja', jotka olin saanut väärien opettajien kautta. Minua petettiin, mutta sen lisäksi olen itse pettänyt muita.'

   'Haluaisitko nyt koetella kielilläpuhumisen lahjaasi', kysyin. Vakuutin Alvinille, että halusin koetella henkeä, en häntä.

   Alvin todella halusi vapautua petoksesta ja päästä oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. 'Haluan', hän vastasi.

   Opastin Alvinia, että hänen tuli rukoilla ääneen 'puhuen kielillä'. Kun Alvin alkoi toistella käsittämätöntä rukousta, sanoin: 'Kristuksen nimessä ja kuuliaisena Jumalan sanalle, käsken sinua, henki, kertomaan kuka olet.'

   Alvin lopetti kesken rytmikkäiden toistojensa ja sanoi: 'Minä olen hän.'

   Tässä vaiheessa aloittelijalla olisi ollut kiusaus riisua kenkänsä ja kuvitella seisovansa pyhällä maalla. Mutta jatkoin hengen koettelemista: 'Oletko 'hän', joka ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, haudattiin, nousi kolmantena päivänä kuolleista ja joka nyt istuu Isän oikealla puolella?'

   Alvin melkein huusi vastauksensa: 'En ole! En ole hän!' Opastin Alvinia rukouksessa kieltämään saatanan toiminnan omassa elämässään, ja niin Alvin vapautui tuosta petoksesta." (17)

 

 

 

 

4. Vapautuminen

Kun on kyseessä okkultismi, spiritismi tai yleensä väärä voitelu, on se orjuuttava ies. Sen harjoittaminen johtaa aina demonisiin siteisiin ja levottomuuteen – sellaiseen, mitä ihminen ei entisessä, ”normaalissa”, elämässään kokenut ja mistä sai olla aivan rauhassa. Lisäksi okkultismin harjoittamisen vakavin puoli on se, että se sulkee meiltä ovet taivasten valtakuntaan. Me voimme nähdä Raamatusta, miten velhot, noidat, murhaajat ja muiden syntien harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa:

 

- (Gal 5:19-21) Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,

20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,

21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

 

- (Ilm 21:7,8) Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

- (Ilm 22:14,15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

Kuitenkin, jos itse olet ajautunut väärän voiteluun, olet sekaantunut salaopillisiin asioihin tai spiritismiin, ei sinun kannata jäädä siihen tilaan, vaan voit vapautua näistä asioista.

   Katsommekin seuraavilla riveillä, mitä askeleita sinun ja jokaisen täytyy ottaa vääristä siteistä vapautuakseen. Siihen kuuluvat mm. seuraavat asiat, joita jokaista erikseen tutkitaan:

 

• Vapaus Jeesuksessa Kristuksessa

• Elämän luovuttaminen Jumalalle

• Luopumisrukous eli irtisanoutuminen

• Syntien tunnustaminen

• Vihollisen vastustaminen

• Jälkitaistelu

• Sanan lukeminen

• Esineet

• Kiroukset

• Perintö

 

Vapaus jeesuksessa kristuksessa. Ensimmäinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että olet jo kääntynyt Jeesuksen Kristuksen puoleen ja vastaanottanut hänet elämääsi, pelastuksen kokeaksesi. Valitettavasti seurakunnissa on monia, jotka luulevat olevansa pelastuneita, mutta eivät todella ole. He ovat ehkä kasvaneet kristityissä kodeissa, käyneet säännöllisesti kokouksissa, jopa todistaneet, mutta heiltä puuttuu elämä sisältään ja uudestisyntymisen kokemus.

   Siksi sinunkin kohdallasi tärkeintä on varmistautua siitä, että olet ensin vastaanottanut Kristuksen ja samalla pelastuksen niin, ettei tämä asia jäisi vain luulottelun tasolle. Hän Jeesus Kristus vain odottaa, että hän saa astua elämääsi, jolloin sinusta samalla tulee Jumalan lapsi:

 

- (Ilm 3:20) Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

Toinen huomioitava asia on, että vain Jeesuksessa Kristuksessa ihminen voi kokea vapauden henkioppaista, vääristä äänistä, väärästä voitelusta ja kaikista pimeyden voimista. Vaikka monet asiat, kuten lääketiede ja psykiatria voivat auttaa ihmistä, eikä niiden apua kannata missään nimessä väheksyä, ei niistä tällä alueella, jossa ollaan kiinni väärissä voimissa, ole juurikaan apua. Sen sijaan vain ja ainoastaan Jeesuksen voitto pimeyden valloista on koko vapautuksen perusta. Ihmisen täytyy kääntyä hänen puoleensa, että voi kokea vapautuksen. Seuraavat jakeet viittaavat tähän alueeseen, Jeesuksen voittoon pimeyden voimista ja myös siihen, miten jotkut ihmiset ovat saaneet avun. Samoista jakeista käy ilmi, miten Jeesuksen kautta voimme saada rauhan sisäiseen elämäämme:

 

- (1 Joh 3:8) ... Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

 

- (Hebr 2:14,15) Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen,

15. ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.

 

- (Kol 2:15) Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

 

- (Luuk 11:20-22) Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

21. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa.

22. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin.

 

- (Luuk 8:2) niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista: Maria, Magdaleenaksi kutsuttu, josta seitsemän riivaajaa oli lähtenyt ulos,

 

- (Apt 8:5-8) Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.

6. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.

7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.

8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.

 

- (Matt 11:28) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

 

- (Joh 14:27) Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

 

- (Fil 4:7) ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

 

Elämän luovuttaminen jumalalle. Eräs tärkein asia vapautumisessa on, että ihminen luovuttaa koko elämänsä Jumalalle ja haluaa seurata häntä koko sydämestään. Tämä ehto on tärkeä, koska vain sellainen ihminen, joka haluaa luopua synnin tekemisestään ja vääristä valinnoistaan, voi kokea pysyvän vapauden. Sen sijaan jos ihminen elää aktiivisessa synnissä, eikä koe aitoa Jumalan mielen mukaista murhetta (2 Kor 7:10) vääristä tekemisistään, ei hän koskaan tule pysyvästi vapautumaan. Vaikka hän hetkeksi voisikin vapautua vääristä voimista, tulevat ne aina takaisin, koska ihminen itse katumattomuudellaan pitää niille ovea ja porttia avoinna.

   Ongelmana on, että monet etsivät vain helpotusta senhetkisiin vaikeuksiinsa ja vaivoihinsa, eikä sitä, että he haluaisivat palvella Herraa ja elää elämänsä miellyttääkseen häntä. He haluavat Jeesuksen takaavan heille pääsyn ongelmistaan, mutta eivät todella halua muuttua sisimmältään. Samoin he elävät vielä siinä luulossa, että voivat jotakin voittaa tällä viivyttelyllään ja katumattomuudellaan, vaikka asia on juuri päinvastoin. Jeesus puhui hyvin selvästi, että juuri sellainen ihminen, joka yrittää pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä hänen tähtensä, löytää sen:

 

- (Luuk 9:23,24) Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.

24. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.

 

Seuraava Sven Reichmannin lausunto osoittaa hyvin, mistä tässä asiassa on kysymys. Hän tuo esille sen seikan, että jos puolustelemme syntiämme - esim. katkeruutta - emme voi kokea todellista vapautta. Sen sijaan, jos meillä on Jumalan mielen mukainen murhe, vapaudumme usein automaattisesti kaikista vääristä voimistakin:

 

Usein Jumala tekee meille avoimen ehdotuksen: "Anna anteeksi. Tee se itsesi tähden, että tulisit terveeksi ja pääsisit eroon tästä kaikesta!" Jumala kehottaa sinua, hän johdattaa auttavia ihmisiä luoksesi, mutta tahtoa hän ei voi puolestasi. Se sinun on tehtävä itse. Sinun on nähtävä, että kostonhimo sitoo sinut kertakaikkisesti kyvyttömyyteen ja orjuuteen.

   Esimerkkejä on monia. Jokaisella ihmisellä on oma ainutlaatuinen tilanteensa. Toimintamalleja vapautumiseen ei siten ole olemassa. Mutta Pyhä Henki on apunamme silloin, kun todella tahdomme vapautua - sekä orjuudesta että himosta. Kun himo on poissa, orjuuskin katoaa. Sitä ei enää tarvitse käskeä lähtemään elämästämme. Joskus tosin Jumala voi antaa erityisen käskyn käyttää auktoriteettia vapauttamisessa, mutta yleensä Jumalan mielen mukainen murhe johtaa pelastukseen. Jos ihminen pitää tätä murhetta liian vaivalloisena ja yrittää suojata itsensä siltä - kuten joskus keskusteluissa käy ilmi - voi olla, ettei hän koskaan vapaudu. Mutta jos hänellä on vain yksi päämäärä, tulla puhtaaksi ja vapaaksi, silloin Jumala itse astuu esiin auttajana. (18)

 

Luopumisrukous eli irtisanoutuminen. Luopumisrukous eli irtisanoutuminen kaikista paholaisen töistä sen jälkeen, kun ihminen on vastaanottanut Jeesuksen Herrakseen ja Vapahtajakseen, on tärkeää. Se on tärkeää varsinkin niille, jotka ovat sekaantuneet okkultismiin ja noituuteen, koska tällaiset ihmiset ovat aina tehneet vapaaehtoisen liiton pimeyden voimien kanssa. Kun he lausuvat luopumisrukouksen, he silloin purkavat tämän liiton ja paholaisen omistusoikeuden heihin.

   Kurt Koch, jolla on paljon kokemusta tältä alueelta, on todennut luopumisrukouksen merkityksen juuri okkulttisesti rasitettujen ihmisten parissa - eli ihmisten, jotka ovat joutuneet rasituksen alaisiksi joko omien toimiensa johdosta tai sitten suvussa esiintyvän noituuden takia. Hän myös toteaa, että jos rasitus on suuri, on ihmisen ehkä vaikea lausua tätä rukousta:

 

Mutta kun on kyse okkulttisten ihmisten sielunhoidosta, luopumisrukouksen merkitys on suuri. Miksi? Jokainen noituuden synti on liitto pimeyden kanssa. Kajotessamme noituuteen annamme paholaiselle omistusoikeuden itseemme. Tämä omistusoikeus voi syntyä myös siten, että vanhempamme tai esivanhempamme ovat harjoittaneet noituutta. Paholainen tuntee ensimmäisen käskyn " . . . joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen". Pimeyden vallat käyttävät hyväkseen omistusoikeuksiaan, eikä noituutta harjoittaneen ihmisen jälkeläinen tiedä tästä mitään, koska hän itse ei ehkä koskaan ole harjoittanut noituutta. Paholainen ilmaisee oikeutensa, kun ihminen, johon paholaisella näin on omistusoikeus, kääntyy.

   Luopumisrukouksessa ihminen sanoutuu oikeudellisesti irti tällaisesta omistusoikeudesta. Läsnä oleva sielunhoitaja tai muutama velikin ovat todistamassa omistusoikeuden irtisanomista.

   Modernit teologit nauravat näille asioille, mutta paholainen suhtautuu niihin vakavasti. Sadat tapaukset osoittavat, että hän ottaa ne todesta...

   Jos rasitus on vaikea, luopumisrukous nostattaa suuria vaikeuksia. (19)

 

Niinpä kun on kyseessä luopumisrukous, voit myös itse lausua sen esim. seuraavan mallin mukaan. Jos sen lausuminen tuottaa vaikeuksia ja olet lähellä menettää tajuntasi, voit silloin käskeä paholaista väistymään tilanteesta ja pysymään sidottuna Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tarvittaessa voit myös toistaa rukousta niin kauan, kunnes pystyt lausumaan sen aivan vaivatta:

 

"Jeesuksen Kristuksen nimeen sanoudun irti sinun vallastasi saatana ja kaikista pimeyden töistä, joissa olen ollut mukana ja joita olen harjoittanut. Samalla sanoudun irti esivanhempieni ja vanhempieni harjoittamasta noituudesta ja luovutan elämäni Jeesukselle Kristukselle, joka on nyt Herrani ja Vapahtajani!"

 

Syntien tunnustaminen

 

- (1 Joh 1:7,9) Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

Yllä olevassa Raamatun jakeessa puhutaan siitä, että meidän on tunnustettava syntimme, niin saamme ne anteeksi ja myös puhdistuksen Jeesuksen veren kautta.

   Syntien tunnustaminen ja aito Jumalan mielen mukainen murhe onkin yksi avainasioista etsittäessä vapautta vääristä kahleista. Kun ovet paholaiselle ja pahoille hengille on aikanaan avattu synnin tekemisen kautta, suljetaan samat ovet yksinkertaisesti syntien tunnustamisen kautta; eli sen kautta, että ihminen kokee Jumalan mielen mukaista murhetta samoista asioista - asia on näin yksinkertainen.

   Puhdistamaton tunto ja pimeys on aina pahojen henkien tukikohta - ne työskentelevät pimeydessä - mutta jos ihminen tuo tekemänsä asiat valkeuteen, eli tunnustaa ne Jumalalle, poistaa hän laillisen maaperän näiltä voimilta. Niillä ei ole enää oikeutta asua henkilössä eikä vaikuttaa häneen, vaan ne voidaan helposti karkottaa. Aina ei siihen tarvita edes erillistä käskyä, vaan ne katoavat automaattisesti, kun ihminen on tarpeeksi murtunut Jumalan edessä eli aidosti pahoillaan tekemistään asioista.

   Corrie ten Boom tuo hyvin esille syntien tunnustamisen tärkeyden. Hän toteaa, että kun ihmisille valkenee esim. 5 Moos 18:10-13:n perusteella, että he ovat rikkoneet Jumalaa vastaan, ja kun he sitten tunnustavat syntinsä, he usein välittömästi vapautuvat tämän jälkeen:

 

"Samalla tavoin kuin Elisa lähetti 'profeetanoppilaan' takaisin siihen paikkaan, missä hän oli kadottanut kirveen ja missä ihme tapahtui (2 Kun 6:5,6), minäkin käsken ihmisiä menemään takaisin siihen paikkaan, missä he syntiin syyllistyneinä ovat avanneet sydämensä pahojen henkien vaikutukselle. Pyydän Vapahtajaamme Jeesusta sulkemaan oven siellä, missä he ovat sen avanneet. Ensin on välttämätöntä saada ihmiset vakuuttuneiksi siitä, että he ovat tehneet syntiä! 5 Moos 18:10-13 osoittaa sen hyvin selvästi. Tunnustaminen on välttämätöntä, ja sen jälkeen voimme väittää puhdistumisen kallisarvoisten lupausten kuuluvan meillekin (Joh 1:7-9). Kuinka monen ihmisen näinkään vapautuvan välittömästi sen jälkeen, kun he tekivät kuuliaisesti tämän sanan mukaan!" (20)

 

Niinpä jos itsekin haluat vapautua okkultismin ja muiden asioiden kahleista, on sinun tuotava nämä asiat Jumalalle, jonka ohella voit myös käskeä sielunvihollista ja pahoja henkiä poistumaan samoilta alueilta.

   Seuraavassa on joitakin tavallisimpia alueita, missä syntien tunnustaminen ja käsky voivat tapahtua.

   Siinä mainitaan tavallisimpia okkulttisia syntejä kuten spiritismi, henkiparannus ja mielen saattaminen passiiviseksi (mielen saattaminen passiiviseksi on yksi suurimpia portteja paholaiselle), mutta mukana on myös kaksi hyvin tavallista syntiä eli katkeruus ja syytökset muita kohtaan sekä itseviha - nekin on tunnustettava syntinä Jumalalle, jotta voitaisiin kokea vapaus.

   Edelleen mukana on yksi tärkeä asia, eli okkulttisista kyvyistä ja vääristä yhteyksistä henkimaailmaan vapautuminen. Sillä väärät kyvyt ja yhteydet eivät aina katoa edes kääntymyksen yhteydessä, vaan ihmisen pitää erikseen pyytää Jumalaa ottamaan ne pois. Jos ihminen edelleen näkee henkimaailmaan toistuvasti, hänellä on ruumiistapoistumiskokemuksia tai hänen suvussaan on harjoitettu okkultismia, voi tällainen rukous olla tarpeen.

   Nämä käskyt ja rukoukset voidaan lausua esim. seuraavilla tavoilla:

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen... Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen....Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen tyhjentänyt mieleni ja saattanut sen passiiviseksi, koska se ei ole sinun tahtosi. Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen tyhjentänyt mieleni ja saattanut sen passiiviseksi. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta sen anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi väärät yhteyteni henkimaailmaan! Pyydän, että otat minulta nyt pois ne yliluonnolliset lahjat ja kyvyt, jotka eivät ole sinusta ja että otat minulta myös pois kaiken sellaisen yhteyden henkimaailmaan, joka ei ole sinusta. Kiitos, että puhdistat ruumiini, sieluni ja henkeni kaikesta väärästä Jeesuksen veren kautta. Jeesuksen nimessä, amen."

 

"Nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä käsken kaikkien pahojen henkien, jotka antavat minulle kyvyn olla yhteydessä henkimaailmaan, poistumaan elämästäni välittömästi, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen sekaantunut avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, pornografiaan ja muihin tämän alueen synteihin! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen sekaantunut vääriin suhteisiin ja pornografiaan, jotka eivät ole Jumalan tahto. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi katkeruuteni ja syytökseni ....kohtaan! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen ollut katkera.... kohtaan. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi itsevihani, itsemurha-ajatukseni ja itsesäälini! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle itsevihani, itsemurha-ajatukseni ja itsesäälini. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

 

Vihollisen vastustaminen. Kun on kyseessä vapautuminen, on tärkeää lausua luopumisrukoukset sekä tunnustaa niiden alueiden synnit, joissa on ollut osallisena. Tämä on tärkeää, koska todellista vapautta ei voida koskaan kokea ennen kuin ihminen haluaa koko sydämestään luopua synneistä ja vääristä sidonnaisuuksista. Jos näitä asioita ei tapahdu, voi hän jäädä jatkuvasti siteisiin.

   Yksi alue vapautumisessa on myös sielunvihollisen vastustaminen silloin, kun se on tarpeen. Tosiasia on, että sielunvihollinen ei automaattisesti väisty häiritsemästä ihmisiä, jos hänelle annetaan sijaa, vaan hän voi yhä edelleen kiusata heitä. Monet oireet ihmisten elämässä johtuvat juuri tavallisesta sielunvihollisen häirinnästä ja tämän hyökkäyksistä heitä kohtaan. Tällä alueella voidaan havaita mm. seuraavia oireita, joista jotkut ovat ominaisia myös väärälle voitelulle:

 

• Suuria vaikeuksia rukoilla ja lukea Raamattua. Ihminen voi tällöin kadottaa tajuntansa.

• Muistamattomuus- ja tiedottomuushetkiä.

• Vieraiden voimien läsnäoloa ja painostusta.

• Kummittelua ja yliluonnollisia ilmiöitä.

• Hallitsemattomia vihanpuuskia, seksuaalisia kuvitelmia, voimakasta pelkoa tai mikä tahansa synti ja himo, joka on yli tavanomaisen. Nämä asiat ovat lihan tekoja, mutta joskus taustalla voi olla vihollisen vaikutusta, joka on saanut sijaa ihmisen synnin takia.

• Harhakuvitelmat, sekavuus ja näyt tavallisia.

• Pelko- ja tuskatilat.

Itsetuhokäyttäytymistä ja itsemurha-ajatuksia.

• Pakkomielteet, joissa ihmistä ajaa sisäinen pakko sanomaan ja tekemään asioita, jotka ovat hänen perusluonteensa vastaisia. Voi esiintyä ennen kaikkea Jumalaa herjaavia ajatuksia ja tekoja.

• Fyysiset oireet kuten päänsärky, heikkous, huimaus, raskas olo ja yleiskipu kaikkialla ruumiissa ovat tavallisia. Jotkut sairaudet kuten kaatumatauti, kuurous ja mykkyys voivat toisinaan olla vihollisen hyökkäyksiä ja johtua pahoista hengistä, vaikka samoille sairauksille voi löytyä myös jokin lääketieteellinen syy tai loukkaantuminen, jolla ei ole mitään tekemistä paholaisen kanssa.

• Äänet, jotka tavallisesti ovat syyttäviä, pilkkaavia, uhkaavia, käskevät vahingoittamaan tai nolaamaan itsensä, ovat tavallisia. Usein äänet voivat muistuttaa ihmisen omaa ajattelemista tai sisäistä puhetta ja olla myös täysin vieraita sille, mitä ihminen itse ajattelee.

• Sielunhoitotilanteissa ihminen voi kokea mielessään uhkailua, syytöksiä tai lausuntoja: "Tämä ei toimi, lähde ulos täältä, et koskaan vapaudu!" Sisäinen vastustus näissä tilanteissa on voimakasta.

 

Jos sinulla itselläsi on edellisiä oireita, ei sinun tule jäädä passiiviseksi tällä alueella, vaan voit vastustaa sielunvihollista Jeesuksen nimessä ja hänen verensä perustuksella. On kyllä mahdollista, että voit kokea suurta heikkoutta ja avuttomuutta kyseisessä tilanteessa, mutta sinun kannattaa pysyä lujana, koska kyse on omasta vapautumisestasi.

   Seuraavat jakeet viittaavat vihollisen vastustamiseen Jeesuksen nimessä. Näistä jakeista ensimmäisessä (Jaak 4:7) käy lisäksi ilmi se asia, miten meidän täytyy ensin olla Jumalalle sydämestämme alamaisia, jonka jälkeen tapahtuu vasta vihollisen vastustaminen - järjestys on aina tämä:

 

- (Jaak 4:7) Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

 

- (1 Piet 5:8,9) Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

9. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

 

- (Mark 16:17) Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä

 

- (Matt 4:10) Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"

 

- (Luuk 10:17-20) Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden."

18. Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.

19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.

20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

 

- (Ilm 12:11) Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

 

Neil T. Andersonin kertoma esimerkki osoittaa myös käytännössä vastustamisen merkityksen. Hän kertoo siinä naisesta, joka kärsi elämässään esiintyvistä käärmeistä ja miten hän epäröi vastustaa niitä Jeesuksen nimessä. Kuitenkin, kun hän lopulta rohkeni ryhtyä tähän, käärmeet häipyivät hänen elämästään:

 

Ensimmäisiä ihmisiä, joiden kanssa olen käsitellyt hengellisiä taisteluita ja demonien toimintaa, oli Daisy, 26-vuotias 1960-luvun kukkaislapsi. Daisy oli uskossa ja hänellä oli yliopistotutkinto, mutta hänellä oli myös vakavia henkisiä ja tunne-elämän ongelmia, jotka olivat kehittyneet sen jälkeen, kun isä otti eron äidistä. Viiden vuoden aikana Daisy oli ollut kolme kertaa sairaalassa hoidettavana vainoharhaisuuden ja skitsofrenian takia. Kun hän oli käynyt noin kolme viikkoa luonani sielunhoidossa, hän lopulta sai kerättyä rohkeutta ja puhui elämässään olevista käärmeistä.

   "Mistä käärmeistä?" kysyin.

   "No kun ne matelevat päälläni yöllä, kun olen vuoteessa", hän tunnusti.

   "Mitä teet, kun käärmeet tulevat?"

   "Juoksen äidin luokse. Mutta ne tulevat aina takaisin, kun olen yksin."

   "Minäpä sanon, mitä sinun pitäisi tehdä", jatkoin. "Kun olet mennyt vuoteeseen ja käärmeet tulevat, sano ääneen: 'Jeesuksen Kristuksen nimessä käsken teitä lähtemään täältä.'"

   "En minä pysty tekemään sitä", Daisy vastusteli. "En ole tarpeeksi kypsä tai vahva."

   "Ei ole kyse sinun kypsyydestäsi; on kyse sinun asemastasi Kristuksessa. Sinulla on aivan yhtä suuri oikeus vastustaa saatanaa ja pakottaa hänet lähtemään kuin minullakin."

   Daisy vääntelehti tämän ajatuksen edessä. "No, kaipa minä voisin sen tehdä", hän huokasi ja kuulosti aivan siltä, kuin olisi juuri luvannut ottaa risiiniöljyä.

   Kun Daisy seuraavalla viikolla marssi luokseni, hän sanoi: "Käärmeet ovat hävinneet!"

   "Hienoa! Miksi et kertonut aikaisemmin?"

   "Koska pelkäsin, että tekin saisitte niitä. Nyt tajuan, että se oli vain saman valheen toinen osa.!

   Muutaman kuukauden kuluessa Daisy oli vapautunut demonien sotkuista ja oli mukana seurakuntamme lapsityössä. Jos hänen ongelmansa olisi ollut pelkästään neurologinen tai johtunut elimistön kemiallisen tasapainon heilahduksesta, käärmeiden käskeminen Jeesuksen nimessä ei olisi auttanut. Mutta Daisyn tapauksessa ongelma oli hengellinen, eivätkä viisi sairaalavuotta tai lääkehoito olleet tehonneet. (21)

 

Jälkitaistelu. Kun ihminen on ollut syvällä okkultismissa, on tällaisen henkilön hyvä tietää, että hän voi joutua käymään jälkitaistelua viikkoja, jopa kuukausia. Vaikka hän olisikin kokenut vapautumisen, ei hän kenties saa olla rauhassa, vaan paholainen yrittää yhä edelleen ahdistaa häntä. Se on osa sitä niittämisprosessia, jota henkilö voi joutua kokemaan, koska on aikaisemmin saattanut mielensä passiiviseksi ja kun on antanut paholaiselle sijaa.

   Suuri merkitys tällä alueella on tahdon vakaalla asenteella ja vihollisen vastustamisella. Kun ihminen aktiivisesti vastustaa paholaista ja sen häirintää sekä pitää yllä tahdon vakaata asennetta, joutuvat pahan voimat ennen pitkää luovuttamaan. Ne joutuvat luovuttamaan, koska ihminen ei anna niille sijaa. Jessie Penn-Lewis on hyvin todennut kirjassaan "Pyhien sota" (s. 83) tahdon vakaasta asenteesta ja toiminnasta, että Pitäessään mielensä normaalissa toimintatilassa, uskovan tulisi ylläpitää vakaata tahdonvoiman asennetta, t.s. "Minä tahdon, että minun mieleni ei saa olla passiivinen", Minä tahdon täysin hallita ja käyttää kaikkia kykyjäni", "Minä tahdon olla selvillä kaikesta, mikä tulee vihollisesta". Tämä kaikki osoittaa pikemminkin ihmisen valintaa kuin hänen päätöstään tehdä nämä asiat. Pimeyden voimat eivät välitä pelkästä päätöksen tekemisestä, mutta ne antautuvat voimattomina, kun tahdontoiminta tulee ilmi päättäväisessä valitsemisessa. Jumala antaa meille voiman kulkea oikeaa tietä, jos me valitsemme oikean tien."

   Samoin seuraavat jakeet osoittavat, mikä merkitys on vastustamisella ja kestäväisyydellä ihmisen elämässä. Jos nämä puolet ovat kunnossa, voidaan todellinen vapaus saavuttaa:

 

- (Ef 6:13) Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.

 

- (Hebr 10:35,36) Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.

36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.

 

Toinen huomioitava asia on, että on hyvä erottaa usko ja tunteet toisistaan. Vapautuminen perustuu aina uskoon, ei tunteisiin. Me elämme uskossa emmekä näkemisessä (2 Kor 5:7), ja tunteet ovat usein täysi vastakohta sille, mitä todellisuudessa omistamme Kristuksessa.

   Erityisen tavallista tämä tunteisiin katsominen on silloin, kun vapautunut henkilö kokee fyysisiä ja muita oireita, samanlaisia kuin aiemmin. Hän saattaa silloin ajatella, ettei hän olekaan todella vapautunut ja pelastunut, vaan että pahat henget ovat tulleet takaisin.

   On kuitenkin hyvä huomata, että ihmisen on vain seistävä uskossa siihen, että pahat henget ovat menneet. Jos henkilö on jo tunnustanut syntinsä, saanut ne Jeesuksen veren kautta anteeksi sekä antanut pahoille hengille käskyn, ovat ne todella poistuneet - kyseessä on uskon, ei tunteen asia.

   Sen sijaan mahdollista kyllä on, että ihminen kokee samanlaisia oireita kuin aikaisemminkin, mutta nyt ulkopuolelta - se on aivan eri asia. Jokainen uskova voi joutua pahan hyökkäysten kohteeksi - Jeesuskin koki sitä erämaassa ollessaan (Matt 4:1-11) - mutta ei se merkitse sitä, että ihminen itse olisi pahan vallassa.

   Seuraavat jakeet ovat osoituksena Jumalan varjeluksesta. Jos itse parhaillaan taistelet tämän asian kanssa, on sinun silloin parempi luottaa alla oleviin jakeisiin kuin tunteisiisi, jotka kuitenkin nopeasti muuttuvat ja vaihtelevat:

 

- (1 Joh 4:4) Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

 

- (Ps 121:7) Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi.

 

- (Room 8:38,39) Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,

39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

- (Kol 1:13) häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

 

Sanan lukeminen

 

- (Ef 6:16,17) Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,

17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

 

Yllä olevissa Raamatun jakeissa puhutaan mm. uskon kilvestä, jolla voi sammuttaa pahan palavat nuolet, mutta myös Hengen miekasta, joka on Jumalan sana.

   Mitä tulee tähän jälkimmäiseen, Jumalan sanaan, voi se tosiaan olla yksi armoväline vapautumisessa ja taistelussa. Aina kun luemme Raamatun sanaa - erityisesti sellaisia jakeita, jotka käsittelevät asemaamme Kristuksessa ja Jumalan lapsina - voimme kokea yhä lisääntyvää vapautta, jolloin "totuus tekee meidät vapaiksi" kuten Jeesus sanoi (Joh 8:32). Erityisesti tämä koskee oikean vanhurskauden ja Jumalan armon ymmärtämistä, jolloin vapaudumme vääristä itsesyytöksistä sekä pääsemme uudelle tasolle jumalasuhteessamme.

   Kun sitten on kysymys okkultismista ja vastaavista asioista vapautuminen, voi Raamatun sana olla hyödyksi siinäkin. Kun ihminen lukee ääneen erityisesti sellaisia Raamatun jakeita, jotka puhuvat paholaisen tappiosta ja lopullisesta kohtalosta, on niiden havaittu olevan erittäin hyviä tällä alueella. (Rebecca Brown, joka on tehnyt työtä vaikeasti sidottujen parissa, toteaa kirjassaan "Valmistaudu sotaan", s. 347, että Ilmestyskirjan luku 18 ja kaksi viimeistä lukua ovat erityisen hyviä). Mm. seuraavat jakeet, joissa puhutaan paholaisen tappiosta, voivat olla hyviä. Jos näiden jakeiden lukeminen tuottaa sinulle vaikeuksia ja pelkäät menettäväsi tajuntasi, voit heti vastustaa paholaista Jeesuksen nimessä ja jatkaa sitten uudestaan lukemista:

 

- (1 Joh 3:8) ... Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

 

- (Kol 2:15) Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

 

- (Luuk 10:17-20) Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden."

18. Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.

19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.

20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

 

 - (Luuk 11:20-22) Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

21. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa.

22. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin.

 

- (Matt 4:10) Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"

 

- (Matt 25:41) Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

 

- (Ilm 20:10) Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

 

- Ilmestyskirjan luvut 18-22

 

Esineet. Yksi este vapautumiselle voivat olla erilaiset okkulttisessa käytössä olleet esineet. Jos henkilön kodissa on epäjumalanpalveluksessa käytettyjä esineitä tai niiden ylle on lausuttu loitsuja, voivat ne olla pahojen henkien tukikohta. Monet näistä esineistä voivat itsessään olla neutraaleja, mutta jos niihin liittyy loitsuja, tuovat ne aina rasituksen kodin ylle - rasituksen, joka ei väisty ennen kuin esine on hävitetty.

   Hyvän kuvan siitä, miten näihin esineisiin tulee suhtautua, ovat seuraavat pari esimerkkiä Raamatusta. Toinen niistä liittyy Efeson kaupunkiin, jossa ihmiset polttivat taikuuteen liittyvät kirjansa. He varmasti ymmärsivät, että jos he eivät olisi tätä tehneet, he olisivat jääneet jatkuvan rasituksen alle. Nyt tämä side katkesi yksinkertaisella tavalla:

 

- (5 Moos 7:25,26) Heidän jumaliensa kuvat polttakaa tulessa. Älä himoitse hopeata ja kultaa, joka niissä on, äläkä ota siitä itsellesi mitään, ettet joutuisi sen paulaan, sillä se on Herralle, sinun Jumalallesi, kauhistus.

26. Äläkä vie sitä kauhistusta taloosi, ettet sinäkin samoin kuin se joutuisi vihittäväksi tuhon omaksi. Katso se inhottavaksi ja kauhistavaksi, sillä se on vihitty tuhon omaksi."

 

- (Apt 19:17-19) Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti.

18. Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.

19. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa.

 

Mitä tulee sinuun itseesi, on sinun hyvä kysyä myös itseltäsi, haluatko kokea vapautuksen kaikista pahan kahleista vai haluatko jäädä sidotuksi. Jos edelleen pidät kodissasi "tuhon omaksi vihittyjä esineitä", tuot sinä vain kirouksen kotiisi.

   Seuraavassa on luettelo joistakin sellaisista asioista ja esineistä, jotka voivat olla väylä paholaiselle kotiisi ja jotka kannattaa hävittää. Voit myös lausua luopumisrukouksen jokaisen esineen kohdalla erikseen, kun hävität sen:

 

• Astrologinen, spiritistinen ja maaginen kirjallisuus on yksi suurin väylä paholaiselle.

   Tunnetuin tämän alueen kirjoista lienee 6. ja 7. Mooseksen kirja eli Musta Raamattu, joka sisältää laajan valikoiman loitsuja, opetusta yhteydenpidosta henkiin ja jolla ei todellisuudessa ole mitään tekemistä Raamatun kanssa. Kurt Koch kertoo kirjassaan "Onko paholainen olemassa?" (s. 129-139) lukuisia esimerkkejä siitä, miten tämä kirja on tuottanut vaikeita sukuhistorioita, mielensairauksia ja sen, että näiden ihmisten ja heidän jälkeläistensä on myöhemmin vaikea kääntyä Kristuksen puoleen.

 

• Monet matkamuistot kuten epäjumalankuvat ja -patsaat, fetissit, taikarummut ja paholaisen naamiot voivat olla pahojen henkien tukikohtia, koska monet niistä on vihitty epäjumalanpalvelukseen ja niiden ylle on lausuttu loitsuja. Useat ihmiset tuovat kirouksen kotiinsa viedessään sinne näitä matkamuistoja.

 

• Talismaanit, amuletit ja taikakalut, joiden ajatellaan omaavan taikavoimia ja joiden ajatellaan tuovan onnea, voivat olla väylä paholaiselle. Samanlaisia esineitä, joihin liittyy ihmisen taikauskoa, ovat myös pyhimysten kuvat, patsaat, pyhäinjäännökset ja krusifiksit.

 

• Heavy-rock ja muut kasetit sekä levyt voivat olla haitallisia. Monet näistä yhtyeistä ovat satanistien omistamia ja ne ovat vihkiytyneet saatananpalvonnalle.

 

• Ihon alle laitetut esineet kuten metallineulat voivat olla yleisiä esim. saatananpalvonnassa tai luonnonkansojen uskonnonharjoituksessa. Tällaiset esineet pitäisi poistattaa lääkärissä tai pyytää Herraa ottamaan ne pois, koska ne ovat väylä henkivalloille.

 

• On myös lahjaksi saatuja ei-okkulttisia esineitä, joihin voi liittyä kirous, ja joita on usein vaikea tiedostaa, ellei Jumala anna erityistä erottelukykyä. Nämä esineet voivat itsessään olla neutraaleja, mutta niihin liittyvä kirous voi tuoda rasituksen kotiin.

 

• Kristallit, joita erityisesti uuden aikakauden liikkeessä käytetään, voivat olla haitallisia sen tähden, että niitä on käytetty pahan palveluksessa. Muuten ne ovat itsessään neutraaleja esineitä.

 

• Nykyään mitä erilaisimmat lasten lelut ja pelit sisältävät okkultismiin liittyviä symboleita ja asioita. Näistä esineistä on varmasti syytä keskustella ensin lasten kanssa ja selittää heille, miksi niistä on syytä luopua ja hävittää ne.

 

Kiroukset

 

- (San 26:2) Kuin liitävä lintu, kuin lentävä pääskynen on aiheeton kirous: ei se toteen käy.

 

Kiroukset kuuluvat myös niiden asioiden joukkoon, joiden takia ihmiset voivat olla sidottuja. Hyvin mahdollista on, että voidaan olla sairaita ja kärsiä tunne-elämän ongelmista kirousten takia, joita on langetettu ihmiselle itselleen tai hänen suvulleen vihamielisten ihmisten taholta. Ongelmana kirouksissa lisäksi on, ettei niitä ole aina niin helppo havaita ja tietää, mistä ne ovat lähtöisin.

   Seuraava erään henkilön kirjoittama kirje kuvaa hyvin asiaa:

 

"Olen juuri selvinnyt vihollisen hirvittävästä hyökkäyksestä. Verenvuoto, sydänsairaus, sydämentykytys ja uupumus. Koko olemukseni on romahdustilassa. Äkkiä tuli mieleeni rukouksessa ollessani rukoilla kaikkia psyykkisiä voimia vastaan, joita minuun kohdistettiin (psyykkinen 'rukous'). Uskossa ja Jeesuksen veren voimassa leikkasin itseni irti siitä, ja tulos oli ihmeteltävä. Yhtäkkiä hengitykseni tuli normaaliksi, verenvuoto lakkasi, uupumus hävisi, kaikki kipu poistui ja elämä palasi ruumiiseeni. Siitä pitäen olen virvoittunut ja vahvistunut. Jumala antoi minun tietää vahvistaessaan vapautumistani, että tilani johtui siitä, että ryhmä petettyjä sieluja oli oppositiossa minua vastaan ja kohdistivat 'rukouksensa' minuun. Jumala on käyttänyt minua vapauttamaan heistä kaksi, mutta toiset ovat hirvittävässä kuilussa..." (22)

 

Kuitenkin, jos epäilet ongelmiesi taustalla olevan kirouksen, voit sinä vapautua näistä siteistä. Voit yksinkertaisesti käskeä kirousta murtumaan ja niitä aiheuttavia pahoja voimia poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Samoin voit pyytää Jumalalta erikoista suojaa vihaa vastaan ja että Jumala katkaisisi kaikki yhteydet sinun ja henkimaailman hyökkäysten väliltä. Tämä voi tapahtua esim. seuraavalla tavalla:

 

"Jeesuksen Kristuksen nimeen murran kaikki kiroukset, jotka on langetettu minua vastaan. Samalla käsken Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikkia demonisia voimia ja sairauksia poistumaan minusta ja ympäriltäni sekä perheeni elämästä ettekä koskaan saa palata.

   Ja Herra, rakas taivaallinen Isä, pyydän, että annat minulle suojan vihaa vastaan ja että katkaiset kaikki yhteydet minun ja henkimaailman hyökkäysten väliltä. Lisäksi minä tahdon siunata niitä ihmisiä, jotka ovat puhuneet minusta pahaa ja kironneet. Jeesuksen nimeen, amen."

 

Perintö. Eräs asia, johon emme aina kiinnitä huomiota, on hengellisen perinnön vaikutus ihmisten elämään. Hengellisen perinnön vaikutus voi ilmetä siinä, että perimme hengen maailmassa sekä myönteisiä että kielteisiä asioita, sekä siunauksia että kirouksia, jotka voivat vaikuttaa elämäämme. Usein nämä perintönä tulleet asiat voivat aiheuttaa seurauksia kolmanteen ja neljänteen (2 Moos 20:5) ja jopa useampaan sukupolveen asti.

   Mitä tulee negatiivisiin vaikutuksiin, jotka voimme periä, johtuvat ne yleensä suvussa esiintyvistä synneistä. Jos vanhemmat tai esivanhemmat ovat harjoittaneet okkultismia, olleet moraalittomia, lausuneet valoja (mm. mormoni- ja vapaamuurarivalat voivat vaikuttaa jälkeläisiin) tai ovat antaneet parantaa itsensä maagisesti, voivat jälkeläiset yhä edelleen olla näiden toimien vaikutusten alaisia, jopa kääntymyksen jälkeen. Me olemme sitä kautta voineet saada "perintönä" mm. seuraavia asioita:

 

• Selvimmin perinnön vaikutus varmaankin ilmenee salaoppien alueella. Monet ovat voineet periä okkulttisia kykyjä kuten telepatia, selvänäkö, ennaltatietäminen, henkiparannus sekä yleisen spiritistisen rasituksen. Puhutaan myös erityisistä tietäjäsuvuista, joissa nämä asiat kulkevat perintönä.

   Huomioitavaa myös on, että vaikka henkilö ei koskaan olisi ollut tekemisissä kyseisten asioiden kanssa, tulee spiritistinen rasitus usein ilmi viimeistään silloin, kun hän yrittää kääntyä Jumalan puoleen. Hänestä voi silloin tuntua kuin seinä olisi vastassa ja hän voi joutua koviin taisteluihin.

 

• Perittyjä käyttäytymismalleja kuten sama alttius syntiin, aviorikos, alkoholismi, valehtelua, lasten hyväksikäyttö sekä taipumus vihaan, raivoon, masennukseen ja pelkoihin ovat hyvin tavallisia. Moni alkoholistiperheessä kasvanut, joka nuorempana voi vannoa, ettei koskaan käytä alkoholia tai mene alkoholistin kanssa naimisiin, usein pyörtää lupauksensa. Syynä voi olla henkimaailman vaikutus, joka ohjaa hänen elämäänsä ja joka on saanut sijaa suvussa esiintyvän synnin takia.

 

• Sairaudet kuten syöpä, sydänsairaudet ja sokeritaudit ovat usein periytyviä ja kulkevat suvussa. Niihinkin voi olla syypää jokin esivanhempien harjoittama synti, esim. haureus, joka on avannut oven niille.

 

Perinnön vaikutukset tulevat hyvin ilmi seuraavissa Raamatun jakeissa. Ne osoittavat, miten jälkeläiset voivat olla esivanhempiensa syntien vaikutuksen alaisia, kärsiä niistä ja miten he itsekin saattavat ajautua juuri samoihin elämän malleihin:

 

- (3 Moos 26:38,39) Ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät.

39. Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden; ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niinkuin nekin.

 

- (2 Moos 34:6,7) Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,

7. joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen.

 

- (Val 5:7) Meidän isämme ovat syntiä tehneet; heitä ei enää ole. Me kannamme heidän syntivelkaansa.

 

- (5 Moos 30:19) Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.

 

- (1 Kun 15:3) Ja hän vaelsi kaikissa isänsä synneissä, joita tämä oli tehnyt ennen häntä, eikä hänen sydämensä ollut ehyesti antautunut Herralle, hänen Jumalallensa, niinkuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut.

- (1 Piet 1:18,19) tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,

19. vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,  

 

Mitä sitten tulee perintönä tulleeseen spiritistiseen rasitukseen ja muuhun rasitukseen, on hyvä huomata, ettei niistä aina automaattisesti vapauduta kääntymyksen yhteydessä, vaan se voi yhä edelleen jäädä vaikuttamaan elämäämme. Se voi jäädä vaikuttamaan elämäämme kuten monet menneisyydessä tekemämme ja kokemamme asiat.

   Kuitenkin väärän perinnön vaikutus voidaan katkaista tuomalla nämä asiat valkeuteen eli tunnustamalla ne Jumalalle. Me voimme pyytää häntä antamaan anteeksi nämä synnit (Tämä ei tarkoita, että voisimme vaikuttaa jo kuolleiden esi-isien kohtaloon, vaan sitä, että olisimme itse vapaat näiden asioiden vaikutuksesta.) sekä myös ne, joista ei olla tietoisia. Näin tehden katkaisemme tukikohdan pahoilta hengiltä, jotka yrittävät vaikuttaa meihin perinnön kautta. Me voimme myös pyytää Jumalaa erottamaan meidät kaikista esi-isien pahoista teoista. Syntien tunnustamisesta puhuvat mm. seuraavat Raamatun jakeet:

 

- (3 Moos 26:39-41) Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden; ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niinkuin nekin.

40. Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan,

41. jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa.

 

- (Dan 9:16,17) Herra, kaiken vanhurskautesi tähden, kääntyköön sinun vihasi ja kiivastuksesi pois sinun kaupungistasi Jerusalemista, sinun pyhästä vuorestasi; sillä meidän syntiemme tähden ja meidän isäimme pahojen tekojen tähden on Jerusalem ja sinun kansasi tullut kaikkien häväistäväksi, jotka meidän ympärillämme ovat.

17. Ja nyt, meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, joka on autiona; Herran tähden.

 

- (Neh 9:2) Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset.

 

- (Jer 14:20) Me tunnemme, Herra, jumalattomuutemme, isiemme pahat teot, sillä sinua vastaan me olemme syntiä tehneet.

 

Niinpä kun on kyseessä oma elämäsi, voit sinä tuoda nämä asiat Jumalan eteen ja tunnustaa ne hänelle. Voit sanoutua niistä irti ja voit käskeä kaikkia vääriä voimia poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen verensä perustuksella. Syntien tunnustaminen ja käsky voivat tapahtua seuraavalla tavalla. Lisäksi jos sinulla on perintösairauksia, voit myös niitä nuhdella Jeesuksen nimessä, sivellä sairaaseen paikkaan öljyä ja samalla pyytää Herralta parantumista:

                                                             

"Herra, Isä, tunnustan sinulle kaikki esivanhempieni ja vanhempieni synnit kuten noituus, spiritismi, henkiparannus, moraalittomuus, väärät valat... ja sanoudun niistä irti. Kiitos siitä, että saan olla vapaa näiden syntien vaikutuksesta ja kaikista pahoista hengistä Jeesuksen sovitustyön kautta. Kiitos siitä, että minun hengellinen perintöni tulee Kristukselta eikä esivanhempieni synneistä, amen."

 

"Saatana ja te pahat henget, olen tunnustanut Jumalalle esivanhempieni ja vanhempieni synnit ja väärät valat sekä sanoutunut niistä irti. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta nämä asiat on saatu anteeksi ja niiden vaikutus on katkaistu. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata."

 

Yhden hyvän esimerkin esittää vielä Denis Clark. Hän kertoo eräässä kirjassaan tytöstä, joka ei vapautunut ennen kuin hänen vanhempiensa synnit tuotiin valoon ja ne tunnustettiin. Näillä hengillä oli laillinen perusta vaikuttaa tytön elämään, mutta kun tämä asia tuotiin valkeuteen Jumalan eteen, tunnustettiin väärä perintö ja sanouduttiin siitä irti, johti se tytön vapautumiseen. Onko niin, että moni vapautuminen jää meidän päivinämme toteutumatta juuri sen takia, koska emme ymmärrä oikealla tavalla näiden perinnöllisten, hengen maailman, siteiden merkitystä?

 

"Kerron erään toisenkin tapauksen. Puhuessani eräässä pääsiäiskokouksessa seurakunnan saarnaaja kysyi, olinko koskaan ajanut ulos riivaajia. Kun sanoin, että minulla oli toisinaan ollut oikeus tehdä niin, hän pyysi tuomaan sisään erään seurakuntaansa kuuluvan tytön, joka oli riivaajien vaivaama. Vaadin, että muiden kuin saarnaajien oli ensin lähdettävä pois huoneesta. Tyttö tuotiin huoneeseen, mutta tarvittiin kolme miestä hillitsemään häntä. Seisoimme hänen ympärillään, mutta heti kun miehet irrottivat otteensa, hän kääntyi ja alkoi tulla hitaasti minua kohti kädet suunnattuna silmiini. Hänen sormensa muistuttivat haukan kynsiä. Taistelu oli pian käynnissä, mutta ei pian voitettu. Itse asiassa taistelu jatkui vuosien ajan tuon päivän tapahtumien jälkeen. Pastori kutsui saarnaajan toisensa jälkeen "koittamaan onneaan" tytön vapauttamiseksi riivaajahengestä, mutta mikään ei auttanut. Joka kerralla riivaaja saatiin hillittyä joksikin aikaa, mutta sitä ei voitettu lopullisesti. Eräs tunnettu saarnaaja otti nyrkit avuksi 'demonia vastaan' ja tyttö-parka jäi hänen jäljiltään mustelmille.

 

Käydessäni seurakunnassa uudelleen muutamia vuosia myöhemmin pyysin erään toisen saarnaajan kanssa lupaa tavata tyttö. Hänet tuotiin sisään, mutta hän näytti aivan pelästyneeltä eläimeltä. Se ei ollut ihme, olihan hän kokenut niin paljon huonoa kohtelua. Vakuutimme hänelle, että emme vahingoittaisi häntä mitenkään ja että halusimme vain tehdä joitain kysymyksiä. Tärkein kysymys koski hänen vanhempiaan. Kuunnellessamme häntä kävi ilmeiseksi, että hänen taustansa sisälsi lukemattomia syitä siihen, miksi hänellä oli tällainen vaiva. Toimimme 3 Moos 26:39-42 mukaisesti ja toimme tytön vanhempien ja isovanhempien synnit Herran eteen. Ilman että mitään ajettiin ulos, tyttö rauhoittui täysin ja lähti keittiöön auttamaan konferenssin ruokailusta huolehtivia naisia.

 

Voivatko demonit tunkeutua ihmiselämään ilman Jumalan suostumusta? Jos voivat, ne on helppo karkottaa pois. Mutta jos demonit esiintyvät Jumalan LUVALLA, kuten apostoli Paavali havaitsi, niin kuka voi ajaa niitä pois? Sellainen on mahdotonta ilman Jumalan suostumusta. Edellä kuvatussa tapauksessa tytön tarvitsi katua vanhempiensa puolesta. Muistele mitä Jobille tapahtui! Tuo suuri mies ei päässyt vapaaksi ennenkuin hän katui tomussa ja tuhassa. Yrityksen ja erehdyksen avulla ei voida onnistua. Eikö meillä ole velvollisuus kysyä Jumalalta, miksi emme onnistu ajamaan pois joitain henkiä? Ei missään tapauksessa riitä, että sanomme kovaa tai hiljaa: "Hän joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa." Eikö Jumala ole sanonut, että hän kostaa isien synnit kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka Häntä vihaavat? Kuka Jumalan palvelija pystyisi poistamaan tällaisen kirouksen muuten kuin turvautumalla siihen sovitustyöhön, minkä Jeesus teki tullessaan kiroukseksi meidän edestämme? Jotta emme pitäisi Jumalaa epäoikeudenmukaisena, muistakaamme, että Hän on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka Häntä rakastavat! Miten armollinen Jumala!" (23)

 

 

Viittaukset:

 

1. Raphael Gasson: "The challenging counterfeit", eight printin USA, s. 89

2. Etelä-Suomen Sanomat, lehden päivämäärä ei tiedossa

3. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema, s. 183

4. Pat Pulling: Noidankehässä, s. 79

5. Bob Mumford: Suunnitelma sinua varten, s. 17,18

6. Neil T. Anderson: Enemmän kuin voittaja, s. 220

7. Tapaus kerrottu alunperin kirjassa "Hostage to the devil". Sit. kuitenkin kirjasta "Matkalla utopiaan", Paavo Hiltunen, s. 156-158

8. Kurt Koch: Onko paholainen olemassa?, s. 187

9. Derek Prince: Protection from Deception (New Kensington, PA: Whitater House, U.S., 2008), s. 42, 43

10. Jorma Pihkala, osa hänen yleisöosastokirjoituksestaan, Helsingin sanomat 2.2.1990

11. Kurt Koch: Taikauskot, s. 134

12. K.K.Sarlin: Aikamme profeetta Helena Konttinen, s. 72

13. K.K.Sarlin: Aikamme profeetta Helena Konttinen, s. 38-40

14. K.K.Sarlin: Aikamme profeetta Helena Konttinen, s. 47,84

15. Armas Von Bell: "Totuus unissasaarnaajista", s. 11-16

16. Yonggi Cho: Pyhä Henki ja sinä, s. 100

17. Neil T. Anderson: "Enemmän kuin voittaja", s. 172,173

18. Sven Reichmann: Vapauteen kutsutut, s. 141,142

19. Kurt Koch: Voitto on sittenkin meidän, s. 106,107

20. Corrie Ten Boom: "Lyöty vihollinen", s. 11,12

21. Neil T. Anderson: "Enemmän kuin voittaja", s. 61,62

22. Sit. kirjasta "Sielun piilevä voima", Watchman Nee, s.46,47. Kirjoitus alunperin kirjassa "Soul and spirit", Jessie Penn-Lewis, s. 58

23. Denis Clark: "Herkkäuskoisten harharetket", s. 35,36

 

 

 

Lisää aiheesta:

Terve kristillinen usko; mitä asioita se pitää sisällään? Muutamia tärkeimpiä tekijöitä

 

Wicca ja noituus. Mistä asioista wicca-kultti koostuu ja mikä voima siinä vaikuttaa? Wiccan jäsenet ja noidat eivät ota petoksen mahdollisuutta huomioon

 

 

Mikä voima vaikuttaa eri hoitomuotojen takana, kuten henkiparannus, energiaparannus, reiki ja akupunktio? Ovatko kyseessä neutraalit voimat vai valhehenget?

 

 

Meediot, kanavointi, kummitusilmiöt, automaattikirjoitus. Lue, miksi ei kannata uskoa, että voimat näiden ilmiöiden takana ovat hyviä, vaan että kyseessä on petos

 

 

Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Terve kristillinen usko; mitä asioita se pitää sisällään? Muutamia tärkeimpiä tekijöitä

 

Wicca ja noituus. Mistä asioista wicca-kultti koostuu ja mikä voima siinä vaikuttaa? Wiccan jäsenet ja noidat eivät ota petoksen mahdollisuutta huomioon

 

 

Mikä voima vaikuttaa eri hoitomuotojen takana, kuten henkiparannus, energiaparannus, reiki ja akupunktio? Ovatko kyseessä neutraalit voimat vai valhehenget?

 

 

Meediot, kanavointi, kummitusilmiöt, automaattikirjoitus. Lue, miksi ei kannata uskoa, että voimat näiden ilmiöiden takana ovat hyviä, vaan että kyseessä on petos

 

 

Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää.