Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Harha-askeleet

 

 

Mistä voi tunnistaa, ovatko opetus, johdatus tai kokemukset Jumalasta vai valhehengistä? Harha-askeleita on syytä välttää.

 

 

Esipuhe

 

Kun luemme Raamattua, voimme nähdä, miten alkuseurakunnan aikana oli lukuisia ongelmia. Vaikka toiminta oli aktiivista ja Jumala vaikutti, kerrotaan monista vaikeuksista, joita esiintyi. Oli valheveljiä ja valheapostoleja, lakihenkistä opetusta sekä Korintton seurakunnassa mm. riitaa, kateutta ja puoluemieltä. On erehdys kuvitella, että se oli seurakunnissa ongelmatonta aikaa.

   Myös me voimme nykypäivänä tehdä samanlaisia tai toisenlaisia virheitä. Seuraavilla riveillä tuodaan esille joitakin sellaisia harha-askeleita, joihin voimme itse syyllistyä tai johon muut syyllistyvät. Aloitamme valhehenkien toiminnasta.

Sisällys:
1. Valhehenget: opetus
2. Valhehenget: johdatus
3. Valhehenget ja kokemukset
1. Valhehenget: opetus

 

- (Ef 2:2) joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,

 

- (2 Kor 4:4) Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

 

- (2 Kor 11:13,14) Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

14. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

 

Monet harha-askeleet johtuvat valhehenkien toiminnasta. Rehelliset sielut saattavat joutua petetyksi, koska ei tunnisteta Jumalan työn jäljittelyä ja väärää johdatusta. Emme ota huomioon, ettei kukaan saa heti uudestisynnyttyään täydellistä ymmärrystä Jumalasta, saatanasta sekä jumalallisen johdatuksen periaatteista. Saatamme myös erehtyä, koska emme tiedä, miten Jumala toimii ja koska emme ota vakavasti varoituksia ilmavallan hallitsijasta, valhehengistä ja myös vääristä profeetoista, vaikka Raamattu opettaa näistä asioista.

   Joskus on todella vaikea erottaa, mikä toiminta on Jumalasta ja mikä ei. Onko kyseessä Jumalan Pyhä Henki vai valhehenget, jotka toimivat ihmisen kautta? Se tarkoittaa, että joskus esitetty sanoma voi kuulostaa aivan kristilliseltä. Siinä voidaan puhua oikein ja raamatullisesti monista asioista, mutta silti niiden takana on eksyttävä henki. Tällaisesta valheellisesta voitelusta kertovat seuraavat esimerkit. Ne kuvaavat kahta horros- eli unissasaarnaajaa, joiden sanomassa esiintyi viittauksia Jumalaan, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen sekä yliluonnollista tietoa. Kuitenkin voima niiden takana oli paha:

 

Eräs luku- ja kirjoitustaidoton naishenkilö oli unisaarnaaja Ovaskainen. Ihmiset kävivät kuulemassa häntä suurin joukoin. Tuo unisaarnaajahenki tuli häneen aina joka päivä, klo 17 aikaan. Menin kuulemaan saadakseni selville, oliko tuo toiminta Jumalasta. Kun tulin paikan päälle hänen kotiinsa, olivat jo ihmiset täyttäneet huoneen. Unisaarnaaja tyttö oli pöydän takana ja kun kello tuli viiteen, tuli hän voiman alle, sanoi virren numeron ja niin alkoi laulu. Kun laulu oli loppuun laulettu, hän oli selailevinaan suuren Raamatun lehtiä ja luki tekstin. Hänen äänensä oli luonnoton, oli kuin olisi ollut jonkin vanhan rovastin ääni. Saarnan alkuosa oli näin: ”Sielu on sellainen valkea pallo, jota Pyhä Henki kantaa kämmenellään Isän armoistuimen eteen.

   Mutta nyt Jumala puuttui asiaan. Jumalan Henki kehotti minua kieltämään tytössä toimivaa henkeä näillä sanoilla: ”Vaikene, henki ja selviä, nainen!” Tyttö heräsi horroksistansa ja lakkasi puhumasta. Tavallisesti hän oli puhunut puoli tuntia. Ihmiset olivat ihmeissään siitä, miksei hän puhunut enempää. Pidin tavallisen hengellisen kokouksen ja ihmiset palasivat koteihinsa. Vielä muutaman kerran tämän jälkeen oli tyttö puhunut, mutta ei enempää. Hän oli sanonut, että olipa hyvä, kun lähti pois se henki minusta, kun se vaivasi minua. Näin Herra täytti lupauksensa: ”He ajavat ulos riivaajat” Mark 16:17. ”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.” – Tämä tytär meni sen jälkeen avioliittoon erään leskimiehen kanssa. (1)

 

Rautavaaralle ilmestyi nuori, kiharatukkainen unisaarnaaja. Kun kuulin kerrottavan hänestä, menin itse kuulemaan häntä… Menin sisälle, ehkä toiseen tai kolmanteen penkkiin edestä lukien. Profeetta alkaa tulla ekstaattiseen tilaan ja alkaa siunata ja jakaa elämän kruunuja pelastumattomille ihmisille. Silloin ymmärsin, ettei se ollut Jumalasta, sillä Raamattu sanoo: ”Voi sitä, joka sanoo jumalattoman vanhurskaaksi.” Jollekin se sanoi: ”Sinä olet murhaaja, olet sikiösi ulosajanut.” Sitten unissasaarnaaja tuli erään vanhemman puoleisen miehen luo, otti melkein tukasta kiinni ja sanoi: ”Sinä miehimys-synnin harjoittaja!” Mies häpesi, meni ulos eikä tullut uskoon enempää kuin lapsensa tappajakaan. Nyt ymmärsin entistä paremmin, ettei Jumalan Henki häpäise sieluja ja anna juorutädeille aihetta puhua pahaa.

   Jumalan Henki on tosin tiedon Henki, mutta hienotunteinen, ei häpäise sielua. Kun Pietari puhui helluntaipäivänä, niin ei hän tunnustanut ihmisten syntejä nimeltään, mutta Pyhä Henki vaikutti niin, että ihmiset kuulijana saivat piston sydämeensä ja tulivat ja itse tunnustivat syntinsä. Tällaista on Pyhän Hengen toiminta. Apt 2:36-48. (2)

 

Opetus

 

- (Room 16:17,18) Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä.

18. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet.

 

- (1 Tim 1:3,4) Niinkuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi

4. eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin.

 

- (2 Tim 4:3,4) Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

 

- (Apt 20:29,30) Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,

30. ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.

 

Valhehenkien toiminta voi liittyä opetukseen, joka vääristyy. Alkuseurakunnan aikana oikea oppi ja opetus ei ollut vain mikään pikkuseikka, joka voitiin tarpeen vaatiessa unohtaa, vaan sitä pidettiin suuressa arvossa. Evankeliumin oikea ymmärtäminen oli ehto sille, että ihmiset voivat pelastua. Jos se hylättiin, eivät ihmiset voisi tietää, mitä Jeesus on tehnyt heidän edestään ja kuinka he voivat vastaanottaa armon hänen kauttaan. Siksi oli tärkeätä säilyttää evankeliumin puhtaus kaikessa julistustyössä ja opetuksessa.

   Kaikesta huolimatta jo alkuseurakunnan aikana alkoi esiintyä väärää opetusta sekä valheapostoleja, jotka pyrkivät vääristämään evankeliumin. Jo silloin jouduttiin taistelemaan sellaisia opetuksia vastaan, jotka käänsivät ihmisten mielet pois Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Voimme myös nähdä, miten Jeesus ja apostolit ennustivat väärien profeettojen ja eksytyksen esiintymisen apostolien toiminnan jälkeen. Joissakin profetioissa painotetaan erityisesti viimeisiä päiviä.

   Seuraava lainaus liittyy aiheeseen. Se on osa Stanley Frodshamin vuonna 1965 saamasta profetiasta ja kertoo eksyttäjistä. Monet heistä voivat alkuvaiheessa puhua oikein, mutta jossain vaiheessa opetus vääristyy. Silloin käy ilmi, että he eivät ole meistä (1 Joh 2:19: Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.), vaan että heidän kauttaan toimii valhehenki. Se yrittää kääntää ihmisten mielet pois Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen yhteydestä.

 

”Varokaa eksyttäjiä. Luuletteko, että eksyttäjä keksii uuden harhaopin ja kerskailee sillä? Hän puhuu vanhurskauden ja totuuden sanoja ja esiintyy valkeuden apostolina ja sananjulistajana. Näin saadaan ihmisten sydämet voitettua. Vasta kun ihmisten sydämet on voitettu, he esittävät omat oppinsa ja eksyttävät ihmiset. Silloin ihmiset sanovat: ’Eikö hän sanonut niin ja niin? Ja emmekö tarkistaneet hänen opetuksiaan Sanasta? Siksi hän on vanhurskas pastori. Vaikka tätä hänen opetustaan ei olekaan Jumalan Sanassa, täytyy sen olla oikein, koska sekin, mitä hän aikaisemmin puhui, oli totta.’

   ”Älkää antako eksyttää itseänne. Sillä eksyttäjä voittaa ensin monien sydämet ja esittää vasta sitten salakavalat oppinsa. Heidän opetuksensa alkuvaiheessa te ette pysty erottamaan niitä, jotka ovat Minusta ja niitä, jotka eivät ole Minusta. Mutta etsikää Minua jatkuvasti, niin että kun nämä alkavat opettaa salakavalia oppejaan, saatte sisimpäänne varmuuden siitä, etteivät he ole Minusta…

   ”Vanhurskas opettaja on tällainen: hänen elämänsä todistaa hänen puheensa oikeiksi, ja hänen huuliltaan lähtee vain totuutta, ei totuuden ja valheen sekoitusta. Kun esiintyy totuuden ja valheen sekoitusta, tiedätte siitä, ettei hän ole vanhurskas työntekijä. Eksyttäjät puhuvat ensin totuutta ja sitten eksytystä peittääkseen omat syntinsä, joita he rakastavat…” (3)

 

Yksi osoitus valhehenkien toiminnasta on siis väärä opetus. Se tarkoittaa, että otetaan jotakin pois Raamatun opetuksesta – esim. Jeesuksen inkarnaatio, jumaluus, neitseestäsyntyminen ja ylösnousemus – tai sitten lisätään siihen jotain. Usein uudet opit saavat alkunsa ilmestyksen tai äänen kautta; joku näkee näyn tai kuulee äänen ja se johtaa kyseisiin oppeihin. Tällä tavalla ovat saaneet alkunsa monet kristilliset kultit ja lahkot, jotka kuitenkin kieltävät tärkeitä perusoppeja.

 

Opetus Jumalasta voi vaihdella mm. seuraavilla tavoilla:

 

• Puhutaan monista jumalista, vaikka Raamatun mukaan on vain yksi Jumala:

 

- (1 Tim 1:17) Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.

 

- (Jes 45:21) Ilmoittakaa ja esiin tuokaa - neuvotelkoot keskenänsä - kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra! Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.

 

- (Jes 46:9) Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole; minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani.

 

• Puhutaan kaiken jumaluudesta (New Age, hindulaisuus), vaikka Raamattu opettaa Jumalan olevan erillään luomakunnastaan ja että hän itse loi sen:

 

- (1 Moos 1:1) Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

 

- (Ilm 4:11) "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut."

 

- (Ilm 10:5,6) Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti

6. ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa,

 

- (Ilm 14:7) Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet."

 

• Opetetaan väärin Jumalan luonteesta. Häntä pidetään vain pelkkänä rakkautena tai ankarana tuomarina, mutta Raamattu opettaa hänessä olevan molemmat puolet. Hän on rakastava Jumala, joka tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan sekä laupias Isä niille, jotka kääntyvät hänen puoleensa. Mutta hän on myös vanhurskas tuomari, joka ei anna anteeksi katumattomille ihmisille:

 

- (1 Joh 4:8) Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

 

- (2 Kor 1:3) Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,

 

- (Room 1:18) Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

 

- (1 Joh 1:5) Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.

 

Opetus Jeesuksesta. Monissa harhaopeissa esiintyy ”toinen Jeesus” (2 Kor 11:4). Niissä kielletään tärkeitä häneen liittyviä opetuksia tai vääristellään niitä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

 

• Monissa harhaliikkeissä kielletään Jeesuksen sovitustyö puolestamme ja että vain hänen kauttaan voidaan pelastua. Niissä voidaan esittää monia pelastusteitä tai että pelastus on mahdollinen vain heidän ryhmässään (esim. Jehovan todistajat). Se on vastoin monia Raamatun jakeita:

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Apt 4:11,12) Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'.

12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

 

• Jeesuksen jumaluus pyritään kieltämään harhaliikkeissä. Niissä voidaan puhua kosmisesta Kristuksesta, Kristus-tietoisuuden saavuttamisesta tai Jeesusta pidetään vain profeettana, opettajana ja tavallisena ihmisenä, mutta ei Jumalana ja Jumalan ainokaisena Poikana, joka on tullut taivaasta. Tai sitten saatetaan opettaa, että hän on yksi monista mestareista, joita on monta. Hänet alennetaan muiden tasolle. Ei ymmärretä hänen ainutlaatuista merkitystään, hänen jumaluuttaan ja että hän on tullut Isän tyköä, taivaasta.

 

- (Joh 8:23,24) Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

 

• Jeesuksen tulemuksesta on esiintynyt ja esiintyy yleensä kahdenlaista väärää opetusta. Toisessa asetetaan tarkkoja ajankohtia hänen tulolleen, vaikka Raamattu kieltää tämän. Toinen opetus on ollut, että hän on jo saapunut salaa. Sekin on vastoin Jeesuksen omaa opetusta.

 

- (Matt 24:24-30) Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

25. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.

26. Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko.

27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

28. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.

29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.

30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

 

- (Matt 24:36,37,42) Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.

42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.

 

• Eräs väärä opetus on, että hyväksytään nimellisesti Jeesuksen pelastustyö ja sovitus edestämme, mutta sanotaan sitten, ettei se yksinään riitä (Apt 15:1: Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä: "Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua".). Sanotaan, että tarvitaan joitakin määrättyjä rituaaleja tai täydellistä antautumista, muuten Jumala ei anna armoansa ja hyväksyntäänsä. Pelastus on riippuvainen ihmisessä tapahtuvasta muutoksesta.

   Seuraava entisen moonilaisen henkilön todistus kuvaa väärää lakiopetusta. Liikkeessä uskottiin, ettei Jeesuksen sovitustyö ollut täydellinen, ja että ihmisen täytyi vaikuttaa pelastukseen teoillaan. Lopulta tämä henkilö huomasi, että se on mahdotonta ja että ihminen voi saada yhdellä kertaa kaikki syntinsä anteeksi Jeesuksen sovitustyön kautta. Tämä on ainoa tie jokaiselle ihmiselle, koska jokainen on itsessään syntinen ja epätäydellinen.

 

Moonilaisuuteen liittyvän piti luopua kaikesta. Piti tunnustaa liikkeen johtaja Moon uudeksi messiaaksi. Olla valmis tekemään mitä tahansa ja lähtemään kaikkialle, minne johtajat määräsivät.

   Kaiken omaisuuden, kaiken ajan, kaikki mitä oli, joutui uhraamaan liikkeen hyväksi. Avioliitossa olevien piti purkaa liittonsa. Uudelleen ei saanut avioliittoon mennä eikä seurustella ennen kuin Moon itse oli valinnut puolison ja siunannut uuden liiton.

   Pukeutumisesta oli hyvin tarkat säännöt. Pulisonkien pituudesta lähtien kaikki oli hyvin tarkasti määrätty.

   Kaiken tämän tarkoituksena oli pelastaa itsensä, hyvittää syntinsä, saavuttaa henkinen täydellisyys. Siinä joutui paastoamaan, rukoilemaan, antamaan, pistämään itsensä täydellisesti likoon liikkeen puolesta vaikka kuolemaan saakka. Kaikki tämä on moonilaisten mukaan Jeesuksen epäonnistuneen pelastustyön korjaamista.

… Lopulta tajusin, että ihminen on niin syntinen, niin loppuun saakka Jumalan edessä kelvoton, ettei kukaan kykene itseään puhdistamaan. Moon vastasi syntikysymykseen pelkällä tekemisellä ja kärsimisellä. Jeesus vastasi siihen rakkaudella. Hän tuli kuolemaan ihmiskunnan syntien takia, antamaan itsensä lunnaiksi. Kun tämän tajusin, niin suunnilleen hypin ja pompin ja kyselin, onko se todella näin!

   Ensin olin pannut kaikkeni likoon pelastaakseni itseni ja lopulta huomannut sen tuulen tavoitteluksi. Sitten tuleekin joku, joka on tehnyt kaiken puolestani!

   Se oli mahtava juttu entiselle moonilaiselle. (4)

 

• Jeesuksen kuolemasta on saatettu opettaa eri tavalla kuin mitä Raamattu siitä sanoo. Ns. JDS-opin mukaan Jeesuksen pelastustyö olisi toteutunut vasta tuonelassa. Sen mukaan Jeesuksesta tuli ensin kuollessaan syntinen olemukseltaan, sitten hän meni tuonelaan, jossa hänet vanhurskautettiin, ja hän tämän jälkeen voitti saatanan joukkoineen ja ratkaisi syntikysymyksen. Pelastuksen painopiste on siirretty ristiltä tuonelaan.

   Löydämme kuitenkin lukuisia todisteita siitä, miten Jeesuksen sovitustyö ja saatanan voittaminen tapahtuivat jo ristintyön yhteydessä eikä vasta tuonelassa. Hän sanoi ristillä ”Se on täytetty”. Hän lupasi ryövärille pääsyn paratiisiin jo samana päivänä. Temppelin esirippu repesi osoittaen tietä Jumalan luo jo Jeesuksen kuoleman yhteydessä eikä esim. kolme päivää myöhemmin. Lisäksi on muita jakeita, jotka osoittavat, että sovitus tapahtui Jeesuksen ruumiin uhrissa ristillä eikä vasta tuonelassa:

 

- (Joh 19:30) Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

 

- (Luuk 23:42,43) Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi".

43. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa."

 

- (Mark 15:37-39) Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

38. Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

39. Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika".

 

- (Hebr 10:19,20) Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

20. jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

 

- (Hebr 2:14) Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,

 

- (Kol 2:13,14) Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

14. ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.

 

- (Kol 1:19-22) Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi

20. ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

21. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut

22. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,

 

- (Ef 2:15,16) kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,

16. ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.

 

- (1 Kor 1:17) Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan - ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

 

Opetus ihmisestä on väärissä ilmestyksissä erilainen kuin Raamatun opetus. Tavallista on, että niissä painotetaan ihmisen sisäisiä voimavaroja tai jopa jumaluutta: ”sinussa on jotakin enemmän ja sinun tulee tiedostaa se”. Tämä on yleinen opetus hindulaisuudessa ja New age-tyyppisissä uskonnoissa. Niissä kielletään ihmisen syntinen luonto ja turmeltuneisuus, ja miten hän tarvitsee pelastusta ulkopuolelta eli Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä.

   Kuitenkin oman syntisyytemme ja vajavaisuutemme ymmärtäminen on avainasia pelastuksessa. Kun sen ymmärrämme ja käännymme Jumalan puoleen Jeesuksen Kristuksen kautta, voimme saada yhteyden taivaassa olevaan Jumalaan sekä syntien anteeksiantamuksen. Seuraavat jakeet puhuvat perisynnistä ja ihmisen synnillisyydestä Jumalan edessä. Kukaan meistä ei ole itsessään täydellinen ja siksi tarvitsemme pelastusta, joka tulee Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

- (Room 5:12) Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet

 

- (1 Joh 1:10) Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

 

- (Room 3:23,24) Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

 

Opetus kuolemanjälkeisestä elämästä. Valhehenget opettavat eri tavalla kuolemanjälkeisestä elämästä. Se tarkoittaa, että opetetaan jälleensyntymisestä, että ihmisellä on mahdollisuus pelastua kuoleman jälkeen tai sitten kielletään kokonaan kadotuksen olemassaolo. Kuitenkin Raamattu opettaa, että meillä on vain yksi elämä, jonka jälkeen tulee tuomio. Lisäksi se opettaa, että jos emme ole vastaanottaneet Jeesusta Kristusta Vapahtajaksemme tämän elämän aikana, joudumme iankaikkiseen helvettiin, joka ei ole pelkkää olemattomuutta vaan rangaistuksen paikka katumattomille syntisille.

 

- (Hebr 9:27) Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,

 

- (Matt 8:11,12) Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa;

12. mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

 

- (Ilm 20:12-15) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

Moraali. Lakihenkinen opetus, jossa esiintyy ankara ja vaativa jumalakuva, ja jossa painotetaan tekojen vaikutusta pelastuksen saavuttamisessa, on yksi osoitus valheopetuksesta. Siinä ei tule selvästi esille Jumalan armo Jeesuksen Kristuksen kautta.

   Toinen ääripää ja osoitus valhehenkien vaikutuksesta on myös se, että hylätään raamatullinen moraali. Kadotetaan taju oikeasta ja väärästä, ja pahasta tulee vain illuusio. Tämä opetus on yleistä hindulaisuudessa ja New age-uskonnoissa mutta myös kristillisissä kulteissa. Niissä saatetaan pitää synnillistä käytöstä – varsinkin avioliiton ulkopuolisia suhteita ja homoseksuaalisuutta – hyväksyttävänä ja järkevänä, kunhan se tuntuu vain hyvältä. Ei tehdä eroa oikean ja väärän, hyvän ja pahan välillä (Jes 5:20 Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!). Ei ymmärretä, että synti ja katumattomuus johtaa ihmisen eroon Jumalasta ja lopulta helvettiin:

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 

- (Ilm 22:14,15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

- (Luuk 13:1-5) Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat hänelle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen.

2. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän?

3. Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.

4. Taikka ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun torni Siloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat?

5. Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte."

 

Laittomuus. Harhaliikkeille on ominaista moraalittomuus. Toinen samanlainen piirre niissä saattaa olla laittomuus, anarkia ja perhesuhteiden laiminlyöminen. Kuitenkin Raamattu opettaa näistä asioista hyvin paljon. Se puhuu esivallan tottelemisesta, lakien noudattamisesta, ja jos joku ei pidä huolta perhekunnastaan, on sellainen ihminen hyljännyt uskon ja on uskotonta pahempi. Lisäksi opetetaan, että tulee kunnioittaa kuningasta, työnantajaa (1 Tim 6:1), vanhempia ja seurakunnan vanhimpia (1 Tim 5:17). Nämä ovat hyviä ohjeita noudatettavaksi. Ainoan poikkeuksen niihin voi muodostaa tilanne, jolloin esivalta kehottaa tekemään jotain väärin. Silloin tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä (Apt 5:29). Onneksi tällaiset tilanteet ovat harvinaisia.

 

- (Room 13:1,2) Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.

2. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.

 

- (San 24:21,22) Pelkää, poikani, Herraa ja kuningasta, älä sekaannu kapinallisten seuraan.

22. Sillä yhtäkkiä tulee heille onnettomuus, tuomio -- kuka tietää milloin -- toisille niinkuin toisillekin.

 

- (1 Piet 2:13-17) Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin,

14. kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi;

17. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

 

- (2 Moos 20:13) Älä tapa.

 

- (1 Tim 5:8) Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.

 

Toinen puoli asiasta on, että johtaja ei saa käyttää väärin valtaansa – asia, joka ilmenee monissa kulteissa. Oikea paimenuus seurakunnassa ei ole vallanhimoa ja ihmisten vallitsemista, vaan esimerkkinä olemista ja että ihmisiä autetaan löytämään heidän paikkansa hengellisellä kentällä. Jos tästä ajaudutaan pois, mennään harhaan.

 

- (1 Piet 5:1-5) Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:

2. kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,

3. ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina,

4. niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

5. Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".

 

- (2 Kor 1:24) ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän iloonne; sillä uskossa te olette lujat.

 

Seuraava esimerkki osoittaa, miten voidaan mennä harhaan sinänsä raamatullisessa asiassa. Oikea johtajuus ja kunnioitus on hyvä asia, mutta sen pitää tapahtua oikealla tasolla, muuten mennään pois Jumalan säätämästä tarkoituksesta. Tällä alueella tarvitaan maalaisjärkeä, jotta osataan pysytellä oikeissa rajoissa.

 

Minun näkemykseni mukaan eräs opetuslapseutta korostava liike riistäytyi seurakunnassa hallinnasta 1970-luvulla, ja johtajille osoitettu kuuliaisuus joutui pois tasapainosta. Seurakuntalaiset kyselivät pastoreilta, voisivatko he pitää lomaa, ostaa jonkin tietynmerkkisen auton tai tehdä jonkin muun ison hankinnan tai mennä naimisiin jonkun tietyn henkilön kanssa. En ollut mukana silloin, joten en tiedä tarkkaan, miten pitkälle asiassa silloin mentiin, mutta jotkut mukana olleet ovat kertoneet, että toiminta muuttui lopulta epäraamatulliseksi. (5)

 

Väärä opetus menestyksestä on vienyt monet harhaan. On saatettu sanoa, että jos ihminen kääntyy Jumalan tykö, niin kaikki hänen ongelmansa ratkeavat välittömästi. Hän paranee, saa maallista mammonaa ja voi positiivisen tunnustuksen kautta torjua kaikki koettelemukset, kärsimykset, puutteet ja taloudelliset vaikeudet. Tai jos niin ei tapahdu, on vika hänen uskossaan.

   Tämä oppi kuitenkin vääristelee Raamatun opetusta ja voi olla samanlainen taakka kuin lakihenkinen opetus. On kyllä totta, että Jumala voi siunata aineellisesti, parantaa ruumiin ja tehdä muuta hyvää, mutta on väärin painottaa menestystä vain aineellisissa asioissa. Meidän tulee etsiä Jumalaa, ei vain siunausten takia, vaan silloinkin kun emme niitä koe.

   Monet Raamatun ja käytännön elämän esimerkit osoittavat, että ihmiset eivät aina vapaudu ongelmistaan. Esim. Paavali joutui usein kärsimään, elämään puutteessa ja näkemään nälkää (1 Kor 4:11-14, 2 Kor 11:26-30). Vika ei varmastikaan ollut hänen tunnustuksessaan tai epäuskossaan, vaan että Jumala salli nämä asiat hänen elämäänsä. Niiden seurauksena hän oppi elämään kaikenlaisissa olosuhteissa.

 

- (Fil 4:11-13) Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään.

12. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa.

13. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.

 

Toisille raha tai nimenomaan rahanhimo voi olla myös kompastuksen väline. Rahassa ja omaisuudessa ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta on syytä kysyä, missä on aarteemme, jos tarvitsemme loistoasuntoja, loistoautoja, kalliita pukuja tai ylellistä elämäntapaa.

   Tämä ei anna kovin luotettavaa kuvaa maailmalle, ja se helposti osoittaa, että aarteemme on vain tässä maailmassa. Raamattuun on kirjoitettu aiheesta paljon:

 

- (Matt 19:21-23) Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua".

22. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan.

 

- (Matt 6:19-21) Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.

20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.

21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.

 

- (1 Tim 6:6-10) Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.

7. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;

8. mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.

9. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.

10. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.

 

- (1 Tim 6: 17-19) Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme,

18. kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat,

19. kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän.

 

- (Room 12:16) Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.

 

 

 

2. Valhehenget: johdatus

 

Valhehenget voivat viedä ihmistä harhaan johdatuksen alueella ja antaa valheellisia lahjoja, jotka muistuttavat Jumalan armolahjoja ja joita on vaikea erottaa aidoista. Tässä luvussa tuomme esille muutamia merkkejä, jotka liittyvät valhehenkien toimintaan.

 

Valhehenget johdattavat ihmisen syntiin. Jos ihminen on valhehenkien alaisuudessa, johdattavat ne hänet turmelukseen ja hyväksymään tekoja, jotka ovat väärin Jumalan edessä. Pyhä Henki haluaa tuoda puhtautta elämäämme, mutta demonit toimivat päinvastoin. Ne saavat ihmisen hylkäämään puolisonsa – ”koska tämä ei ole tarpeeksi hengellinen” – tai hyväksymään tekoja, jotka ovat selvästi Jumalan tahdon vastaisia:

 

Tunnen naimisissa olevia ihmisiä, myös Hengellä täyttyneitä kristittyjä, jotka uskovat, että Jumala on johdattanut heidät avioliiton ulkopuoliseen suhteeseen. He olivat niin rakkautensa ja kaipauksensa sokaisemia ja väittävät rukoilleensa Jumalaa johdattamaan heitä askel askeleelta. Matkansa jossakin vaiheessa heidän on täytynyt kuunnella muuta ääntä. Jumalan Sana on hyvin selvä ja yksinkertainen, eikä Jumala muuta periaatteitaan. Aviorikos on synti. Jumala ei koskaan johdattaisi ketään tekemään syntiä. (6)

 

Moni väärä suhde on alkanut sielunhoidosta, kun vastakkaista sukupuolta olevat henkilöt ovat uskoutuneet toisilleen tilanteissa, joissa ei ole ollut muita mukana. Se on johtanut lankeemukseen. Kuitenkin Raamatun neuvo on, että pääasiassa naispuolisten henkilöiden tulisi auttaa toisia naisia heidän avio-ongelmissaan, ei miesten. Tai jos se ei ole mahdollista, tulisi tällaisen keskustelun tapahtua yleisissä tiloissa, joissa on muita mukana. Tähän pitäisi pyrkiä.

 

- (Tiit 2:1-5) Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu:

2. vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet;

3. niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia,

4. voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa,

5. olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.

 

Valhehenget korottavat ihmistä. Ne saavat hänet ajattelemaan, että hän on erikoinen vastaanottaja, korkeammalla tasolla ja edistyneempi kuin muut, tai valittu johonkin suureen ja tärkeään tehtävään, mitä ei ole kenelläkään muulla. Ne saavat ihmisen omahyväiseksi ja kuvittelemaan, että hän on lähempänä Jumalaa kuin muut. Sen sijaan Jumala toimii päinvastoin ja johtaa meidät näkemään, ettemme itsessämme ole mitään. Hän haluaa, että arvostamme itseämme terveellä tavalla, mutta pidämme muita suuremmassa arvossa (Fil 2:3: ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne). Jos ihminen korostaa omaa suuruuttaan ja erehtymättömyyttään, on hän petoksen alla.

 

Nämä eksyttävät henget vetoavat ihmisen ylpeyteen. Suurimpia murheita palvelustyössäni on ollut nähdä, kuinka jotkut johtajat, jotka olivat toimineet aidossa Hengen voitelussa ja olleet voimakkaasti Herran käytössä, yhtäkkiä muuttuivat, koska he olivat joutuneet alttiiksi eksyttävien henkien vaikutukselle. Yhtäkkiä heidän aikaisempi nöyryytensä hävisi, ja ylpeys nosti heissä päätään, mikä aikaa myöten heikensi heidän palvelutyötään. (7)

 

Syy ylpeyteen on tavallisesti siinä, että emme ole kokeneet tarpeeksi epäonnistumisia. Kun ihminen kokee niitä ja huomaa, ettei itsessään kykene mihinkään, on ylpistymisen vaara pienempi. Hän tietää, että jos kokee menestystä ja suuria voittoja työssä, ei kyseessä ole hänen oma ansionsa tai lahjakkuutensa, vaan Jumalan siunaus. Hän on huomannut omat rajansa ja tietää, että menestys ei ole kiinni vain hänestä itsestään.

  Sen sijaan nuori kristitty, joka ei ole vielä kokenut epäonnistumisia ja voimattomuuttaan, on suuremmassa vaarassa menestyksen takia. Hän ei pysty käsittelemään sitä oikealla tavalla, vaan ylpistyy siitä. Siksi Paavali varoitti, ettei äsken kääntynyt sovi kovin hyvin seurakunnan kaitsijan virkaan (1 Tim 3:6,7: Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan.) Suurimmat lankeemukset ovat aina tapahtuneet suurten voittojen jälkeen:

 

Sanoessaan näin Viisaus veti minut eteenpäin, aivan kuin olisi pelastanut minut jostakin. Katsoin taakseni ja näin, että vaikka olin ollut leveällä ”Galatalaiskirje kaksi kaksikymmentä” tasolla, olin ajautunut aivan sen reunalle, ilman että edes tiesin. Olin ollut hyvin lähellä langeta alas vuorelta. Katsoin Viisautta uudelleen silmiin, ja hän sanoi äärimmäisen vakavasti: ”Kun luulet seisovasi, katso, ettet lankea. Tässä elämässä voit langeta miltä tahansa tasolta.”

   Mietin tätä hyvän tovin. Voiton ylenpalttisuudessa, jota aloimme saavuttaa, ja veljien yhteydessä olin tullut varomattomaksi. Oli ylevämpää kaatua vihollisen rynnäkön takia kuin varomattomuuden vuoksi. (8)

 

Passiivisuus on tila, jota valhehenget vaativat toimiakseen. Ne tarvitsevat sitä, että ihminen on kuin automaatti, jonka kautta ne vaikuttavat. Hyviä esimerkkejä ovat automaattikirjoittajat ja meediot, jotka saattavat olla transsitilassa eivätkä edes tiedä, mitä viestejä välittävät. Tähän tilaan päästäkseen he ovat tavallisesti harjoittaneet passiivista mietiskelyä, mielen tyhjentämistä, hengitys- ja rentoutumisharjoituksia tai kuunnelleet mystistä uuden aikakauden musiikkia. Seurauksena on ollut tyhjä mieli ja passiivinen tila, joka on johtanut valhehenkien toimintaan.

   Sen sijaan Jumala ei koskaan tahdo, että ihminen tyhjentää mielensä, tukahduttaa tietoisuutensa tai on kuin automaatti ja passiivisessa kuoleman tilassa, jotta Jumala voi toimia ja ”virrata” hänen kauttaan tai puhua hänelle. Tämä on aivan väärä käsitys ja vastoin Jumalan toimintatapoja. Hän odottaa, että me aktiivisesti etsimme häntä, pidämme mielen virkeänä ja valppaana sekä olemme täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Hän ei koskaan syrjäytä persoonallisuuttamme, kävele ylitsemme tai ”valtaa” ruumistamme sillä tavalla, että oma tahtomme ja mielemme on syrjässä ja toimimaton. Kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä, ei siinäkään olla passiivisia, vaan ihminen itse tahtoo, rakastaa, puhuu, tekee päätöksiä, arvioi kaiken, rukoilee taivaassa olevaa Jumalaa ja puhuu kielillä. Usein kun Pyhä Henki vaikuttaa, on vaikeaa huomata, mikä on hänestä ja mikä ihmisestä itsestään.

 

Ronia pyydettiin noin kuusi kuukautta pelastumisensa jälkeen osallistumaan nuorisoherätysleirille. Hän meni sinne ja nautti suuresti viikonlopustaan. Se oli hyvä leiri paitsi yhdessä asiassa, siellä opetettiin väärin Pyhän Hengen täyteydestä. Leirin viimeisen, hyvin tunnepitoisen osan lopussa annettiin kutsu kaikille niille, jotka halusivat ottaa vastaan Pyhän Hengen kasteen. Tietysti Ron halusi sitä, niinpä hän meni alttarin eteen rukoiltavaksi. Valitettavasti alttarin eteen tulleiden ihmisten käskettiin nostaa kätensä ylös, sitten ravistella käsiään ja käsivarsiaan rentouttaakseen ne ja sitten lopettaa täysin niiden hallinta ja sen jälkeen tyhjentää mielensä ja luovuttaa mielensä ja ruumiinsa hallinta ”Pyhälle Hengelle”. Heille sanottiin, että kun he tekisivät näin, niin Pyhä Henki olisi vapaa tulemaan heihin ja ottamaan täyden hallintavallan. Ron oli liian nuori kristitty ymmärtääkseen tällaisen opetuksen erheellisyyttä, niin hän koetti seurata ohjeita parhaan kykynsä mukaan.

   Ron kertoi, että koettaessaan rentouttaa kätensä ja käsivartensa ja tyhjentää mielensä ajatuksista, hän yhtäkkiä tunsi, että joku otti otteen hänen käsistään. Sen jälkeen hän tunsi energialatauksen kulkevan alas pitkin hänen käsivarsiaan ja edelleen vatsaan saakka sellaisella voimalla, että se heitti hänet taaksepäin. Hänestä tuntui, että hänen vatsassaan oli tulipallo, joka levisi hänen rintaansa ja hän alkoi puhua kielillä. Hän oli äärettömän iloinen ja hän palasi leiriltä kotiin luullen saaneensa Pyhän Hengen kasteen. Valitettavasti Ron oli täyttänyt ehdot demonin saamiseksi tyhjentämällä mielensä ja luovuttamalla ruumiinsa hallinnan.

   Pian leirin jälkeen joku antoi Ronille kirjan nimeltä: ”Kuinka kuulla Herran puhuvan sinulle?” Tämä kirja opetti, että kristityn on tyhjennettävä mielensä kaikista ajatuksistaan ja odotettava hiljaa Herraa, niin että Pyhä henki voi puhua hänelle. Tämä on tietysti täydellinen erehdys, mutta Ron hyväksyi sen totuutena, koska juuri sillä tavalla hän oli alkanut puhua kielillä leirikokouksessa. Kun Ron harjoitteli mielensä tyhjentämistä, hän pian oppi sen ja koki monta kertaa tunnetason hurmiotiloja, jotka hän tulkitsi Herran läsnäoloksi. Näiden mietiskelyhetkien aikana Ron sai kolme henkiopasta. Miten kuvittelisit näiden nimittävän itseään? Tietystikin ”Isä, Poika ja Pyhä Henki”! Millä muulla nimellä demoniset henkioppaat kutsuisivatkaan itseään kristitylle! Luonnollisesti Ron ei tajunnut, että todellisuudessa nämä olivat demonisia henkioppaita. Hän kuvitteli kuulevansa Herran puhetta ja hänellä oli pitkiä keskusteluja hänen kanssaan ja nämä henget antoivat hänelle monia ohjeita. Kuitenkin Ronin olisi pitänyt tajuta, ettei hän kuullut todellisen Herran puhetta, sillä nämä henget alkoivat ohjata häntä syntiin. Ne sanoivat Ronille, että tämä oli ”erikoisasemassa” ja ne vääntelivät ja kääntelivät Raamatun sanaa salliakseen kaikenlaisia syntejä, jotka olivat täysin vastoin Jumalan käskyjä. (9)

 

Lisääntyvä pakko osoittaa valhehenkien toiminnan. Kun ihmistä ajaa voima, joka pakottaa hänet tekemään asioita vastoin hänen perusluonnettaan, on kyseessä pahojen henkien painostus. Pakko kiroilla tai yllyke murhaan ja itsemurhaan ovat tavallisia. Samoin valhehenget voivat painostaa ihmistä (myös kristittyjä) tekoihin, jotka eivät johda mihinkään, jotka saattavat ihmisen huonoon valoon ja turmelevat hänen todistuksensa muiden silmissä. Siihen kuuluvat pakonomaiset julkiset tunnustukset, todistukset tai ”profetiat”, joita ihmisen täytyy lausua, jotta hän voisi kokea vapautumisen. Oikea synnintunnustus ei kuitenkaan koskaan ole pakonomainen, vaan sen pitäisi tapahtua vapaaehtoisesti ja vain Jumalalle tai niille, joita vastaan on rikottu. Pakonomaisia julkisia tunnustuksia on syytä varoa ja välttää.

   Jumalan toiminta eroaa edellisestä siinä, että hän ei koskaan pakota ihmistä vaan kutsuu häntä. Jos olemme Hengellä täytettyjä, emme silloinkaan ole pakotettuja tekemään jotain vastoin tahtoamme, vaan voimme itse koko ajan hillitä puhettamme ja käytöstämme. Aina jos koemme painostusta ja samanaikaista ahdistusta, on sitä syytä vastustaa Jeesuksen Kristuksen nimessä:

 

- (1 Piet 5:8,9) Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

9. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

 

Kuuliaisuus äänille. Ihminen voi kuulla ääniä tai kehotuksia, joiden hän ajattelee olevan Jumalasta. Hän ei ota huomioon, että on toinenkin lähde, josta viestejä voidaan saada: saatana ja paha henkimaailma. On mahdollista, että ne eksyttävät ihmistä, jos hän ei ole varovainen. Ominaista pahasta henkimaailmasta tuleville äänille ja johdatukselle ovat seuraavat tekijät:

 

• Ne saavat ihmisen pöyhkeilemään erikoisesta, suorasta johdatuksesta, miten hän on kehittyneempi kuin muut, erittäin lähellä Jumalaa tai korkeammalla hengellisellä tasolla kuin muut.

 

• Äänet voivat syyttää, musertaa tai uhkailla ihmistä niin että hän joutuu epätoivoon ja tuomion alle suhteessaan Jumalaan, peläten ehkä tehneensä anteeksiantamattoman synnin. Ihmiselle, joka on tässä tilassa, voi Jumalan pyhyys herättää kauhua ja orjallista pelkoa, jossa hän ei uskalla tutkia äänten alkulähdettä.

   Sen sijaan Jumala ei koskaan ole kärsimätön ja vihainen lapsilleen, jotka haluavat vilpittömästi seurata häntä. Jeesus on hyvä paimen ja täydellinen kuva Isästä:

 

- (Joh 10:11) Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

 

- (Hebr 1:3) ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa

 

• Äänet voivat kehottaa ihmistä syntiin kuten avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, homoseksuaalisuuteen tai vahingoittamaan itseään tai läheisiään. Viimeksi mainitut asiat osoittavat selvästi, että kyseessä on perkele, joka on murhaaja (Joh 8:44) ja tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan (Joh 10:10: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.). Nämä äänet voivat lainata jopa irrallisia Raamatun jakeita saadakseen ihmisen eksytetyksi ja tekemään asioita vastoin Jumalan tahtoa. Meidän tulee kuitenkin aina ottaa huomioon Raamatun kokonaisilmoitus, ei vain yksittäisiä jakeita.

 

• Ristiriitaisuus. Pahasta henkimaailmasta olevat viestit voivat toisinaan olla hyvin täsmällisiä niin, ettei kyse ole sattumasta. Mutta jos viesteissä esiintyy yksikin ristiriitaisuus tai jokin luvattu asia ei toteudu, kannattaa olla varovainen. Todennäköisesti kyse on eksyttävistä hengistä.

 

• Äänet voivat yllyttää, painostaa ja kiirehtiä ihmistä tekemään äkillisiä tekoja ilman harkintaa: ”Sano itsesi heti irti työstä, ala elää uskosta, tee sitä tai tätä nyt välittömästi”. Seuraus näistä asioista on aina hedelmätön.

 

• Äänet yrittävät häpäistä ihmisen. Ihminen voi pukeutua kuluneisiin vaatteisiin "nöyryyden tai kuuliaisuuden merkiksi", hän voi kieltää itseltään ruuan ja unen, hän voi kokea "synnytystuskia" sielujen takia, "sijaiskärsimyksiä" toisten puolesta tai sitten hän "kuuliaisuudesta Jumalalle" pelkää ottaa pienintäkään askelta yksinkertaisimmissakin asioissa, kuten kaupassa käyntien kohdalla, mattojen pudistelussa tai siinä, minkä takin hän laittaa päällensä. Hän ei ymmärrä, että Jumala on antanut meille terveen järjen ja valinnan vapauden tällaisissa asioissa. Voimme itse valita, miten niissä toimimme ja mihin aikaan.

 

Paholainen osaa myös siteerata Raamatun kohtia, hän osaa puhua hengellisistä asioista ja antaa vaikutelman suuresta hengen palavuudesta.

   Keskustelin erään naisen kanssa, joka oli joutunut alttiiksi väärälle hengelliselle vaikutukselle. Äänet käskivät häntä paastoamaan ja rukoilemaan, valvomaan, käyttämään pitkiä mustia pukuja. Hän ei saanut lukea sanomalehtiä eikä kuunnella musiikkia. Hän oli suuren hengellisen pakon alla. Oli välttämätöntä, että hän tarkastelisi asioita aivan uudelta kannalta ja huomaisi, että jopa “hengellinen” johdatus voi olla lähtöisin paholaisesta.

   Voimme erottaa Jumalan äänen ja paholaisen väärennöksen toisistaan rauhantunteemme avulla. Jumalan ääni puhuu rauhaa. Pakottava ääni on lähtöisin joko paholaisesta tai ihmisen omasta mielestä. Jumala johdattaa, paholainen ajaa meitä väkisin.

   Pakottava ääni sanoo: “Sano itsesi irti heti. Älä odota huomiseen. Olet tottelematon, jos odotat.” Jos noudatamme tuollaisia neuvoja, joudumme vaikeuksiin. Jumala puhuu nimittäin harvoin tuolla tavalla, paitsi hätätilassa. (10)

 

• Muiden neuvot. Yleensä ihminen, joka saa viestejä, ajattelee niiden olevan Jumalasta. Hän yrittää olla kuuliainen äänille – “tottelevaisuudesta Jumalaa kohtaan” – eikä ota huomioon petoksen mahdollisuutta. Hän saattaa hylätä muiden neuvot, koska hän on “suorassa ja erikoisessa johdatuksessa ja lähellä Jumalaa”.

   Joskus on syytä kuitenkin kysyä muiden neuvoa. Jumala on antanut seurakuntaan paimenet ja opettajat (Ef 4:11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi), joilla voi olla enemmän tietoa ja kokemusta kuin henkilöllä itsellään. On nöyryyttä ja viisautta kysyä muiden neuvoa. Jos olet tilanteessa, jossa saat viestejä, älä epäröi kysyä, mitä muut ajattelevat.

 

Meillä on lähipiirissämme toinen tällainen esimerkki, josta saattaisi olla sinulle apua jonkun vapaaksi saattamisessa. Oli joitakin tyttöjä, joilla oli tämä henki, mutta he eivät olleet asiasta tietoisia. He olivat innokkaita Jumalan puoleen. Innokkaita seuraamaan Häntä. He alkoivat seurata tätä henkeä ja luulivat, että se on Jeesus. Heillä oli tapana kertoa johdatuksestaan. Heidän ympärillään olevat ihmiset alkoivat vähän säpsähtää ja tietää, ettei johdatus ollutkaan Jumalasta. Hän ei johda sillä tavoin. Oli vaikea sanoa tarkkaan, missä vika oli, mutta kyseessä ei ollut Jeesus.

   Lopulta tilanne meni siihen pisteeseen, että heidän johdatuksensa alkoi olla yhä enemmän pielessä. Joidenkin tapausten johdosta seurakunnan vanhimmat lähestyivät heitä, noin yhdeksän miestä, jotka olivat yhtä mieltä siitä, että jotkin heidän johdatustilanteistaan eivät olleet Jumalasta. Tytöt eivät pystyneet näkemään tätä, koska he olivat sokaistuja. Heiltä oli viety järki.

   ... Näiden tyttöjen oli kuljettava tämä tie, ja lopulta he sanoivat jotakin tämän tapaista: “Olemme teille alamaisia, koska teimme sen valinnan.” Tässä tilanteessa tytöt pystyivät kuulemaan Jeesuksen äänen. Joskus he kuulivat Jeesuksen puheen, mutta toisinaan he kuulivat muun hengen äänen. He sallivat joka tapauksessa miesten ajaa heistä haureuden hengen ulos, ja kun se oli ajettu, he saattoivat ymmärtää. Oli kuin harso olisi poistettu. Ensiksi joku käsitti: “No, se mitä teit ei ollut Jumalasta.” Ja sitten toinen sanoi: “Tuo sinun tekosi ei ollut Jumalasta.” Ensiksi he näkivät asian toisissa, sitten he alkoivat pystyä näkemään sitä itsessään. Kun henki oli lähtenyt, heidän ymmärryksensä palasi, mutta kun henki oli heissä, he eivät ymmärtäneet, että heitä petettiin. Tämä on hengelle ominaista. (11) 

 

Väärä käsitys johdatuksesta voi viedä valhehenkien alaisuuteen. Varsinkin se tilanne, kun ihminen antautuu koko sydämestään Pyhälle Hengelle, muodostaa vaaran. Sillä kun ihminen antautuu "sokeaan kuuliaisuuteen" Pyhää Henkeä kohtaan, ei hän ota huomioon sitä, että ilmapiirissä on muitakin henkiä, jotka voivat eksyttää häntä tekeytyen Pyhäksi Hengeksi. Hän voi joutua eksytykseen, koska lähtee seuraamaan henkeä, jonka luulee olevan Pyhä Henki, Jeesus tai esim. Jumalan enkeli, vaikka kyseessä on valhehenki.

   Johdatuksessa on hyvä ymmärtää, että jos ihmisen vierellä on koko ajan joku henkiopas tai enkeli, tai jos hän näkee lähes koko ajan henkimaailmaan, on kyseessä sielunvihollisen petos. Jumala ei koskaan johdata meitä tällä tavalla. Hän voi kyllä puhua ihmiselle Pyhän Henkensä kautta, mutta jonkin oppaan alituinen läsnäolo – vaikka se esiintyisi Jeesuksena, Jumalan enkelinä tai Pyhänä Henkenä – viittaa aina valhehenkiin. Paavali varoittaa sellaisista ihmisistä, jotka ovat mieltyneet nöyryyteen, enkelien palvelemiseen ja jotka pöyhkeilevät näyillään. Tässä on kysymys samanlaisesta asiasta:

 

- (Kol 2:18) Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama

 

Kun ihminen antautuu Jumalalle, täytyy hänen ymmärtää, että hän kääntyy taivaassa olevan Jumalan puoleen. Pyhä Henki voi kyllä antaa siihen voiman, mutta ihmisen mielen ja rukouksen on aina syytä suuntautua taivaassa olevan Jumalan ja Kristuksen puoleen, muuten hän on vaarassa joutua harhaan.

 

- (Matt 6:9) Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;

 

Valhehenget estävät rukouksen. Jos ihmisellä on vaikeuksia rukoilla ja hän menettää tajuntansa, on se osoitus valhehenkien toiminnasta. Ne yrittävät estää ihmistä aidosta rukouksesta sekä myös Raamatun lukemisesta ja sen ymmärtämisestä. Tämä on tavallista niille, jotka kääntyvät okkultismista Jumalan puoleen. Toinen mahdollisuus on, että valhehenget saavat ihmisen rukoilemaan väärään suuntaan tai väärällä tavalla. Seuraavassa muutamia esimerkkejä.

 

• Ihminen alkaa rukoilla jotakin ilmapiirissä tai sisimmässään olevaa Jumalaa – sellaista, jonka hän voi jatkuvasti nähdä sisäisenä näkynä. Tämä johtaa ennen pitkää pahojen henkien rukoilemiseen.

 

• Toinen virhe on, että rukous kohdistetaan suoraan siihen henkilöön, jonka puolesta rukoillaan. Tämäntyyppinen ”rukous” kuuluu magian ja hypnoosin alueelle, jossa joudutaan pahojen henkien eksyttämäksi. Aito rukous kohdistuu vain taivaassa olevan Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puoleen.

                                                             

• Visualisointi on yksi tapa, miten ajaudutaan harhaan. Se tarkoittaa, että ihminen voi rakentaa mielessään kuvan esim. Jeesuksesta ja puhua tälle kuvalle. Tai sitten hän voi visualisoida parantumista, jossa terveet solut hyökkäävät syöpäsolujen kimppuun ja voittavat ne. Hän ei kummassakaan tapauksessa käänny taivaassa olevan Jumalan puoleen ja luota hänen sanaansa, vaan toimii Jumalasta irrallaan. Kaikki tällainen tekniikka – esim. sisäisessä parantumisessa – on erillään taivaassa olevasta Jumalasta ja johtaa valhehenkien alaisuuteen. Meidän tulee aina rukoilla Jumalaa taivaassa, luottaa hänen lupauksiinsa Raamatussa, muuten toimimme magian alueella.

 

• Paholaiskeskeisyys on yksi vaara. Se tarkoittaa, että ihminen lähtee hengelliseen sodankäyntiin paholaista vastaan ja unohtaa aidon rukouksen. Siihen voivat kuulua sodankäyntikielet, ylistyksen käyttäminen aseena paholaista vastaan (painotus on siinä eikä Jumalan suuruuden ylistämisessä) ja että kulutetaan tuntikausia viholliselle puhumiseen. Seuraus tällaisesta sodankäynnistä on, että ihminen itse tulee pimeyttä täyteen, koska hän on paholaiskeskeinen eikä jumalakeskeinen. Me voimme kyllä vastustaa paholaista silloin, kun se on paikalla, mutta muulloin siihen ei ole tarvetta. Paholaiskeskeisyys johtaa aina epäjumalanpalvontaan, koska viholliselle annetaan liian suuri huomio. Michael Howard, joka on saanut suuria rukousvastauksia kestävän rukouksen kautta, opettaa:

 

Koko ajatus siitä, että esirukoilija hyökkää paholaisen kimppuun ja sotii lähitaistelussa demonilaumoja vastaan ei yksinkertaisesti ole raamatullinen. Me asioimme esirukoilijana Herran Sebaotin kanssa, ja Hän antaa määräykset, ja Hänen enkelinsä käyvät taistelun pimeyden voimien kanssa. Minun asiani on murtautua läpi Jumalan kanssa ja katsoa Hänen mahtavaa pelastustoimeaan. Jumalan voimallista tekoa ei koskaan saavuteta ilman pitkällistä esirukousta…

   Aloimme pommittaa taivasta huudoillamme Herran täydellisen johdatuksen ja tahdon toteutumisen puolesta sekä kansakunnan tilanteen puolesta ja sen puolesta, että evankeliumi leviäisi kaikkein voimallisimmalla tavalla… Emme voi puhua esirukouksesta puhumatta myös pitkistä rukouksen ja paaston kausista. Olemme paastonneet lukemattomia päiviä koskettaaksemme hänen valtaistuintaan, kuten Ester kosketti kultaista valtikkaa. Vuosikaudet olen itse esirukoillut, ja esirukouskokouksia pidettiin tietenkin Yeissä aamuisin, keskipäivisin ja iltaisin… Vaikka mikä tahansa muu työ vaati aikaamme, esirukous sai etusijan. Me öljysimme kansakuntaa. Me anoimme sieluja. Me tavoittelimme väkevää Pyhän Hengen herätystä sytyttämään tulen orjuutettuun kansakuntaan.. Esirukouksella ei ole mitään tekemistä paholaista vastaan taistelemisen kanssa vaan se on Jumalan sydämen koskettamista, että hän puuttuisi asioihin. (12)

 

• Vapauttamistyössä voidaan olla paholaiskeskeisiä. Se tarkoittaa, että etsitään pahoja henkiä sen sijaan, että keskityttäisiin ihmisen jumalasuhteeseen. Ongelma on siinä, että kukaan ei voi vapautua pysyvästi, jos hän ei halua esim. antaa anteeksi tai luopua väärästä yhteydestään henkimaailmaan ja okkulttisista kyvyistään. Nämä asiat on ensin tunnustettava synniksi ja sanouduttava niistä irti, muuten kukaan ei voi kokea pysyvää vapautta.

   Seuraava lainaus kertoo, miten seurakunnassa tarvitaan jumalallista johdatusta ja viisautta siinä, miten ja milloin rukoillaan – olemme usein liian hätäisiä. Jos rukoillaan Pyhällä Hengellä täyttymistä ennen kuin ihminen on luovuttanut elämänsä Kristukselle, luopunut katkeruudesta ja muista synneistä sekä tunnustanut kielteiset asenteensa Jumalalle, voi tällainen henkilö joutua vihollisen painostuksen kohteeksi.

 

Kerran eräs nainen tuli luokseni ja pyysi minua rukoilemaan, että hän saisi Pyhän Hengen kasteen. Kysyin Jeesukselta, mitä Hän halusi minun tekevän. Hän sanoi: ”Älä rukoile hänen puolestaan, hän ei ole valmis.” Niinpä selitin naiselle, etten voinut rukoilla hänen puolestaan. Myöhemmin samana päivänä hän pyysi joitakuita toisia rukoilemaan puolestaan, minkä he tekivätkin. Sinä iltana nainen piti viedä mielisairaalaan. Hän ei ollut Jeesukselle alamainen eikä mahdollisesti myöskään uudestisyntynyt. Kuulimme myöhemmin, että naisella oli ollut mielenterveysongelmia, ja kun joku rukoili, että Pyhä Henki tulisi hänen päälleen, naisessa olleet demonit nousivat takajaloilleen ja valtasivat hänet estääkseen Pyhää Henkeä saapumasta. Jeesus tiesi sen. Hän tietää myös, miten menetellä hänenlaisensa ihmisen kanssa: askel askeleelta, niin ettei saatana pääse valtaan. Hän olisi tarvinnut ensin paljon opetusta ja rukousta vapautuakseen katkeruudesta jne. Olin hyvin kiitollinen Jeesukselle siitä, että olin kuunnellut ja ollut kuuliainen. Kannattaa kuunnella! (13)

 

Valhehenget voivat siis estää rukouksen. Kuitenkin Jumalan tahto on, että rukoilemme kestävästi. Sitä ei saa laiminlyödä, vaan sille tulee varata aikaa. Vain rukous voi murtaa ne hengelliset muurit ja valheet, jotka ovat ihmisten mielissä. Jos unohdamme sen ja käytämme pelkästään muita keinoja, on sellainen työ yleensä hedelmätöntä. Tarvitsemme kestävää rukousta koska Raamattu niin opettaa:

                                                       

- (Jaak 4:2) Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano.

 

- (Matt 7:7,8) Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

8. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

 

- (Luuk 18:1-7) Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.

2. Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä.

3. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.'

4. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä,

5. niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni.'"

6. Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo!

7. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?

 

- (Luuk 11:5-8) Ja hän sanoi heille: "Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää,

6. sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä';

7. ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle'

8. minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee.

 

- (Luuk 2:36,37) Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,

37. ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.

 

- (Joh 14:13,14) ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.

14. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

 

- (Kol 4:2-4) Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,

3. rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,

4. että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.

 

Jos pitkäaikainen rukous on sinulle ongelma, voi rukouslistoista olla apua. Se tarkoittaa, että teet listan kaikista tärkeistä rukousaiheista, joita tiedät. Se voi pitää sisällään monia tekijöitä (esim. sukulaisten pelastuminen, naapurit ja ystävät, työkaverit, kansan johtohenkilöt ja kaupungin johtohenkilöt, media, lähetystyö, omat henkilökohtaiset tarpeet). Kun olet kirjoittanut tämän listan paperille, et ehkä enää myöhemmin tarvitse paperia, koska muistat rukousaiheet muutenkin. Kun käyt saman listan lävitse päivän aikana useita kertoja, voi siitä kertyä muutamia tunteja rukousta.

   Katsomme lainausta, joka kertoo, miten Yonggi Cho on kehottanut seurakuntansa paimenia rukoilemaan vähintään kolme tuntia joka päivä. Siinä on hyvä malli myös länsimaiselle seurakunnille, joissa ei ole ymmärretty rukouksen merkitystä. Täällä rukoillaan liian vähän.

 

Vain rukouksen avulla voit koskettaa naapureitasi ja ystäviäsi… Yleensä panen merkille, että ihmiset eivät tiedä, miten rukoilla pitempään kuin tunnin saavuttaakseen päämääränsä. Pyydän seurakuntalaisiani rukoilemaan enemmän kuin tunnin päivittäin. Kutsun tuollaista rukousta ”Getsemane” -rukoukseksi”. Getsemanessa Jeesus torui opetuslapsiaan, koska he eivät kyenneet rukoilemaan edes tuntia. Jos sinun pitäisi alkaa rukoilla yli tunti päivässä, jotain varmasti tapahtuisi elämässäsi. Ihmiset esittävät kaikenlaisia verukkeita. Heillä on muka kiire sinne ja tänne. Jeesus ei hyväksynyt mitään puolusteluja. Alaisenani työskentelee 746 kokoaikaista apulaispastoria. Heillä on täysi työ huolehtia 700.000 sielusta, mutta silti minä aina kehotan heitä viettämään vähintään kolme tuntia rukouksessa joka päivä. Käsken heitä, vaikka heistä tuntuu, etteivät he osaa neuvoa ihmisiä; heidän täytyy viettää kolme tuntia rukouksissa ennen kuin he lähtevät liikkeelle ja menevät pelastusta tarvitsevien ihmisten luo.

   Ja monet teistä ovat kuulleet, mitä Jumala on tehnyt seurakunnassamme uskovien rukouselämän tähden. Heillä on voimaa Jumalan seurassa, mutta myös ihmisten keskuudessa. (14)

 

Valhehenget voivat antaa demonisia lahjoja, jotka helposti sekoitetaan Jumalan armolahjoihin. Ei ymmärretä, että monilla sidotuilla ihmisillä ja okkultisteilla voi olla kielilläpuhumista, yliluonnollista tietoa tai henkiparannusta, jotka ovat lähtöisin pahoista hengistä. Ne muistuttavat Jumalan lahjoja, mutta niitä on vaikea tunnistaa, jos ei ole henkien erottamisen lahjaa.

   Ongelmia syntyy, kun sidotut ihmiset tulevat seurakuntaan. Rebecca Brown kertoo kirjoissaan muutaman tapauksen, joissa sidottu henkilö on tullut seurakuntaan, kaatunut maahan ja alkanut puhua demonisella kielellä – kyseessä ei ollut Jumalan lahja, koska aika osoitti näiden henkilöiden pysyneen edelleen sidottuina. Muut olettivat, että ihminen oli vapautunut ja pelastunut, koska hän oli kokenut kaiken tämän, mutta todellisuudessa niin ei tapahtunut. Henkilö ei ollut edes kunnolla ymmärtänyt evankeliumia, koska sitä ei ollut selvitetty hänelle.

   Näemme seuraavasta kuvauksesta, miten voi esiintyä demonisia jäljitelmiä. Nicky Cruz kertoo, miten molemmat hänen vanhemmistaan toimivat henkiparannuksen alueella, välittivät yliluonnollista tietoa ja puhuivat vierailla kielillä. Kuvaus kertoo kielilläpuhumisesta:

 

Äitini ei koskaan osannut sanaakaan englantia, mutta kun kerran tulin kotiin koulusta pari minuuttia veljeni Salvadorin jälkeen tapasin hänet tärisemässä naurusta. ”Kuuntele äitiä!” hän kuiskasi.

   Äiti oli olohuoneessa ja sanoi jotain kielellä, joka kuulosti ensin siansaksalta, mutta sain siitä kiinni, kun Salvador käänsi.

   Olimme lukeneet englantia koulussa, ja nyt äiti puhui sitä kieltä äänellä, joka kuulosti täsmälleen samanlaiselta kuin sivistyneen englantilaisen. En muista nyt, mitä hän sanoi. Muistan, että Salvador oli niin ällistynyt koko asiasta, että hän äkkiä kalpeni ja pyörtyi, ja isäni luuli ensin, että henki oli ottanut hänetkin valtaansa.

   Kun äiti palasi transsitilastaan, Salvador kysyi häneltä englanniksi: ”Hei, äiti. Mitä meillä on illalliseksi?”

   Äiti katsoi häneen tyrmistyneenä ja puuskahti espanjaksi: ”Mikset puhu sillä tavoin, että minäkin ymmärtäisin?”

   Hänellä ei ollut aavistustakaan, että oli juuri puhunut itse englantia. (15)

 

 

 

 

3. Valhehenget ja kokemukset

 

Valhehenget voivat antaa tunteita ja kokemuksia. Useimmat herätykset tuntuvat saavan osansa samasta ongelmasta: uskonnollisesta intoilusta ja fanaattisuudesta. Se tarkoittaa ihmisiä, joilla on riehakkuutta, intoa, tuomiohenkeä ja jotka puhuvat paljon kokemuksistaan, mutta joiden hedelmä ei pitkällä tähtäimellä ole sittenkään hyvä. Monet eivät ole edes uudestisyntyneitä. Nämä harhautuneet sielut saattavat tulla mukaan toimintaan, puhua kokemuksistaan ja tunteistaan, mutta mennä myös äärimmäisyyksiin. Koska heidän elämässään ei ole nöyryyden henkeä ja tasapainoa, saavat he aikaan hajaannusta, hämmennystä ja kääntävät monia pois Jumalasta. Tämä on tavallinen seuraus, koska ihmisten ei ole aina helppoa erottaa aitoa toimintaa väärästä.

   Seuraava lainaus Oriveden herätyksestä 1700-luvulta kuvaa hyvin, miten voidaan eksyä. Herätys oli aito Jumalan liikehdintä, mutta sitten vihollinen kylvi lustetta nisun sekaan (Matt 13:25: Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.). Muutamat henkilöt joutuivat valhehenkien eksyttämiksi:

 

1. Herralla Kristuksella on vihamies, pimeyden ruhtinas, joka uskottelee viekkaasti rakentavansa hänen seurakuntaansa. Henrik Erkinpoika Eerola oli pahan välikappale.

2. Ulospäin näkymätön mahti yllyttää ihmisiä, kiusaa heitä, turmelee mielikuvituksen, puhuu välistä kuin Herra Kristus tai enkeli, välistä vaikuttaa pimeyden isänä kiihottavasti.

3. Hengessä palavat kristityt ovat harvinaisia. Ulkoiset merkit ovat tavallisesti luonnollisen ihmisen eivätkä uskon ilmauksia. Jos niitä koetellaan, voidaan todeta, että ne olivat ihmisten tuotteita tai johtuivat mielen sairaudesta.

4. Jos herätys on voimakas, heränneet sielut joutuvat pois tolaltaan ja voivat langeta hurmoksen kiusaukseen. Seurakunnan opettajilta vaaditaan varovaisuutta heidän auttamisekseen. Jos herätykset muuttuvat hurmoksellisiksi, seurakunnan opettaja on vaikeuksissa. Hänen tulisi olla kuin kaskenpolttaja, joka tekee tulen avulla hedelmällistä maata. Välistä tuli riistäytyy metsään, kun ulkoapäin tulee vahingollinen vaaravalkea, joka polttaa kaskimaan ympäriltä enemmän kuin oli tarkoitus. Minulle kävi näin. Iloitsin herätyksen alussa, mutta en enää lopussa. Vahinkoa ei olisi tapahtunut, jos virkaveljeni olisi ollut varovainen.

5. Kiihkon lamaannuttua jäljellä on ihmisiä, jotka ovat loukkaantuneet sielussaan ja ruumiissaan, varsinkin mieleltään herkät ja tunteiltaan nopeasti syttyvät, joiden tunteet liikkuivat vihan, surun, ilon, pelon, toivon, hengellisen ja ruumiillisen välillä. Utterin kannattajat arvelivat, että saatuaan Jumalan Hengen ihminen ei ollut enää omassa vallassaan, joten kaikki oli hyvää, vaikka se olisi ollut hulluutta. Tietynlainen into voi olla hyväksi, kun ihminen pitää sen aisoissa, kun se tulee Jumalan sanasta, kun se tottelee järjen ohjetta ja kulkee oikeata tietä.

6. Noiden Sanan satuttamien ihmisten joukossa on todella monia murrettuja sydämiä ja nöyriä kristittyjä, jotka pelkäävät Jumalaa ja rakastavat hänen sanaansa. Joukossa on monia, jotka ovat paljon pahempia kuin ennen, jotka ovat täynnä hengellistä ylpeyttä, kuvitellen olevansa jumalia ihmishahmossa ja pitävät oikeutenaan tehdä mitä tahtovat, hengellisyyden nimissä. Sen takia muutamat elävät karkeissa, näkyvissä lihan teoissa. Kun into loppuu, heistä tulee liberaaleja, jopa ateisteja. Mitä muuta se on kuin ateismia, jos ihminen tekee itsensä Jumalaksi?

7. Herätyksen vaikuttaessa mikään ei ole niin paha kuin se, että opettajien välillä on riitaa, vaikka heidän tulisi olla heränneiden taluttajia, kun toinen haluaa olla toisen mestari, kun toinen moittii toista kääntymättömäksi ja pimeäksi, jolla syytöksellä röyhkeä ja omissa silmissään hurskain voi murskata alleen pyhimmän ja nöyrimmän. Ihmiset jaetaan kahteen ryhmään, pahoihin ja hyviin. Jumalan seurakuntaa ei siten rakenneta, vaan jumalattomuus voittaa. Toivoin, etten koskaan joutuisi sellaiseen hajoitukseen, mutta niin tapahtui. On jo käynyt ilmi, että jos tätä vaaravalkeata ei olisi pantu kuriin, siitä olisi aiheutunut mitä suurinta hulluutta. (16)

 

Onko muutosta tapahtunut? Niille, jotka ovat valhehenkien eksyttämiä, saattaa olla ominaista voimakas puhe kokemuksistaan. He saattavat puhua näyistään, miten Kristus on ilmestynyt heille ja uskonnollisista tunteistaan. Kaikki nämä voivat olla itsessään hyviä kokemuksia, jos ne todella ovat Jumalasta, mutta on myös mahdollista, että saatana on antanut niitä ihmisille. Esim. Jonathan Edwards on kirjoittanut kirjassaan ”Oikea hengellinen kokemus” [The Experience that Counts]), miten näin pääsi tapahtumaan suuren herätyksen aikana 1700-luvulla.

   Seuraavaksi otamme esille asioita, joita täytyy huomioida, kun arvioidaan kaikkea hengellistä toimintaa. Aloitamme opetuksesta.

 

Onko opetus oikeata? Opetus täytyy arvioida. Onko se Raamatun opetusten mukainen ja korottaako se Jeesusta Kristusta vai ihmistä itseään? Jos opetus on Jumalasta lähtöisin, se johtaa ihmiset vapauteen Kristuksessa ja etsimään Jumalaa ja hänen tahtoaan.

 

Hedelmä

 

- (Matt 7:15-20) Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.

16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?

17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.

18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.

19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.

20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

 

Hedelmä on toinen asia, jolla voidaan arvioida ihmistä. Raamattu ei missään sano, että näyt Kristuksesta, into, hurmiotilat, puhe hengellisistä asioista tai uskonnolliset kokemukset ovat varma merkki kääntymyksestä. Sen sijaan hedelmän laadusta voidaan päätellä jotain. Jos hedelmä on hyvä ja ihminen muuttuu koko ajan parempaan suuntaan, voidaan sitä pitää hyvänä merkkinä. Se todistaa paljon paremmin elävän uskon puolesta kuin kokemukset, näyt, riehakas into tai puhe omasta hengellisyydestä.

   Omahyväinen ajattelu – petetty ihminen voi tehdä suuren numeron nöyryydestään, syntisyydestään, rakkaudestaan Kristukseen ja kuinka lähellä Jumalaa hän on – tai itsekäs, kateellinen, riitelevä ja vihainen henki todistaa selvääkin selvemmin, ettei ihminen ole Jumalan vaikutuksen alaisuudessa. Jokainen ihminen voi kyllä langeta edellisiin synteihin, mutta kysymys on siitä, mihin suuntaan kehitys menee.

   Ylhäältä tuleva viisaus on puhdas, rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, ja jos muutosta tähän suuntaan ei ole yhtään havaittavissa edes vuosien jälkeen, on syytä kysyä, onko tällainen ihminen pelastettu. Jos hänessä ei ole kristillistä nöyryyttä, rauhaa ja rakkautta, vaikka hän kerskaa hengellisillä kokemuksillaan, on nämä kokemukset syytä kyseenalaistaa.

 

- (Jaak 3:14-17) Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.

15. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

16. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.

17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.

 

- (Gal 5:22,23) Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

23. Sellaista vastaan ei ole laki.

 

Yonggi Cho tuo esille saman ajatuksen. Jos ihmisellä on katkera, kiivas tuomiomieli tai hän kehuu itseään ja hengellisyyttään, ei Jumala ole todennäköisesti päässyt vielä vaikuttamaan hänen elämäänsä.

 

Kun ihminen, joka väittää saaneensa Pyhän hengen, ei tee muuta kuin uhkaa ja kiristää toisia, kun hän ei epäröi käyttää kirouksia ja loukkaavaa kieltä, meidän on oltava varovaisia.

   Eräs sisar, joka väitti, että oli saanut Pyhän Hengen, kuljetti mukanaan kauhun pilveä rakkauden ja rauhan sijasta. Jos joku oikoi häntä, hän päästi suustaan kirouksen. Miten voi Jumalan Pyhän Hengen persoona, joka on lempeä ja nöyrä, asua ihmisessä, joka käyttää sellaisia sanoja?

   Miten sellainen ihminen (joka väittää puhuvansa Pyhän Hengen välityksellä ja saaneensa Häneltä erityisen siunauksen) voi koputtaa uskovien oveen, kuiskailla parjauksia seurakunnan jäsenille ja vaatia häikäilemättömästi maksua vaitiolosta? (17)

 

Henkien koettelu

 

- (1 Joh 4:1-3) Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;

3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

 

Kolmas keino saada ymmärrystä siihen, onko jokin toiminta Jumalasta, on henkien koettelu. Tämä on asia, jota emme ole juuri noudattaneet ja josta harvoilla on kokemusta, mutta kuitenkin Raamattu puhuu siitä. Joskus oppi voi kuulostaa oikealta eikä ihmisen hedelmästä voi heti vetää suuria johtopäätöksiä, mutta henkilö itse tai muut voivat koetella henkeä, joka vaikuttaa toiminnan takana. Hengeltä voidaan kysyä, "Onko Jeesus lihaksi tullut Kristus (=Messias), joka on Jumala, kaikkivaltias, joka kuoli ristillä ja kolmantena päivänä nousi haudasta ja istuu nyt Isän Jumalan oikealla puolella, niin onko juuri tämä Jeesus Kristus sen oma Herra?" Jos vastaus on kielteinen tai epämääräinen, on kyseessä paha henki.

   Donald Gee kertoo kokemuksistaan helluntailiikkeen alkuajoilta:

 

On jotakin, jolla voidaan tätä koetella. Olen sen nähnyt kerta toisensa jälkeen. Kun jonkun kautta on hengen ilmiöitä esilletullut ja olemme olleet kysymässä, onkohan se Jumalasta vai ei, niin me olemme kääntyneet heidän puoleensa, kun he olivat tuon ulkonaisen voiman vaikutuksen alaisena, ja olemme sanoneet sille hengelle, jonka alaisina he olivat: “Onko Jeesus Kristus lihaan tullut?” Ja joskus vastaus, jonka he antavat, on aivan hämmästyttävä. Paha henki ei koskaan anna selvää vastausta. Mutta vaikka uskonkin, että tämä on oikea tapa, jolla voidaan henkiä koetella, tahdon kuitenkin sanoa, että meidän täytyy olla erittäin varovaisia, kuinka menettelemme tässä suhteessa. (18)

 

Muiden neuvot. Yksi tapa välttyä erehdyksiltä on ottaa vastaan muiden neuvoja. Jos ihminen ei halua kuunnella, mitä muut sanovat, on se ensimmäinen askel erehdykseen.

   Monet valhehenkien alaisuudessa olevat voivat usein olla aivan varmoja oikeassaolemisestaan, koska ”Jumala on ilmestynyt heille ja heillä on suora erikoinen yhteys häneen”, vaikka muut näkevät heidän elämässään ristiriitoja. He eivät ole valmiita kuuntelemaan muita ja se vie heidät harhaan.

   Seuraava kuvaus kokoustilanteesta kuvaa asiaa. Kaikki ilmiöt kokouksessa eivät ole Jumalasta, vaan voivat olla myös ihmisen lihasta tai paholaisesta eikä niitä pitäisi sallia. (Esim. Kathryn Kuhlman poisti kaikki fanatismiin liittyvät piirteet tai liian häiritsevät ilmiöt kokouksistaan. Silti Pyhä Henki toimi niissä voimallisesti). Michael Howard kertoo, miten hän puuttui tilanteeseen, ja miten henkilöllä oli tarpeeksi nöyryyttä ottaakseen neuvon vastaan:

 

Elleivät ihmiset suostu opetettaviksi ja oikaistaviksi nöyryyden hengessä, silloin heitä pitää moittia… Seurasin kerran konferenssissa kauhulla erästä naista. Hän nousi pystyyn ja alkoi kiemurrella tavattoman aistillisella tavalla kuin olisi ollut egyptiläinen napatanssija. Hänen jokainen liikkeensä oli demoninen ja kauhistus Herralle ja koko käynnissä olleelle jumalanpalvelukselle. Odotin, että joku seurakunnan johtajista olisi oikaissut häntä hänen teoistaan, joka oli selvästi sopimatonta, mutta oikaisua ei koskaan tullut. Lopulta marssin tuon nuoren naisen luo ja käskin häntä: ”Lopeta heti paikalla tuo typerä pelehtiminen ja istu paikallesi.” Hän pudisti päätään. Hän oli selvästi demonisessa hurmostilassa, mutta kun häntä puhuteltiin, hän palasi hetkessä todellisuuteen ja istahti nöyränä penkkiinsä. Kaikki olivat suunnattoman helpottuneita siitä, mitä olin tehnyt. Johtajat ovat valitettavasti kuitenkin valmiimpia lopettamaan kokonaisia toimintamuotoja kuin moittimaan yksityistä ihmistä ja loukkaamaan häntä. On paha asia, jos tällainen henkilö loukkaantuu raamatullisen moitteen vuoksi, koska se on täysin Jumalan järjestyksen mukaista ja oikeutettua. (19)

 

Entä tunteet? Hengellisessä toiminnassa on mahdollisuus mennä kahteen äärimmäisyyteen. Toinen on rutikuiva kristillisyys, jossa saarnaaja puhuu monotonisella äänellä ja jossa suhtaudutaan kriittisesti kaikkiin tunteenilmauksiin ja ilmiöihin. Tällaisissa kokouksissa eivät toimi yleensä mitkään armolahjat eivätkä ihmiset saa apua vaivoihinsa. Monet tällaiset ihmiset eivät ole edes pelastuneita.

   Toinen äärimmäisyys on fanaattisuus, jossa tunteille (Jos Jumala koskettaa ihmistä, se on tietysti eri asia), huudolle ja kaikelle kummalliselle annetaan valta. Epäraittiisiin ilmiöihin ei puututa. On paljon vaahtoamista, sanahelinää, esittämistä, itsekorostusta, kovasydämistä intoa ja kiihkoa, mutta ei merkkejä jumalallisesta rakkaudesta ja hyvyydestä. Seuraava kuvaus T.B. Barrattin elämänkerrasta viittaa tällaiseen. Hän itse oli ”Pohjois-Euroopan helluntaiherätyksen apostoli” ja oli juuri ennen seuraavaa kokemusta vastaanottanut voimakkaan Pyhän Hengen kasteen kielilläpuhumisineen.

 

New Yorkissa hän ensimmäisten kokousten aikana kiinnitti huomiota joihinkin erityisiin ”huutoihin” ja joidenkin käyttäytymiseen, mikä oli hänestä käsittämätöntä. Vain joitakin päiviä tuon niin ihmeellisen marraskuun 15. päivän 1906 jälkeen – tulikruunuineen, tulikielineen ja kielilläpuhumisineen – hän osallistui erääseen kokoukseen New Yorkissa. ”Kokoukseen, jossa olin maanantai-iltana, hiipi vieras henki jonkun todistaessa. Se oli täysin Jumalan minulle antaman Hengen vastainen. Minä en voi yhtyä siihen lihalliseen meteliin, jota jotkut pitävät, enkä noihin villeihin hyppyihin, aivan kuin he olisivat leikkikentällä. Lähdin kokouksesta yhdessä sisareni kanssa, joka merkillisen sattuman johdosta oli myös paikalla. Minä riemuitsen ja voin huutaa halleluja yhdessä iloisten sielujen kanssa Siionissa, mutta hurjat huudot ovat aivan toista. Kuitenkaan en tuomitse ketään, mutta ei minun tarvitse työskennellä rinta rinnan niiden kanssa, jotka antavat lihan hallita Hengen sijasta, ellen minä voi nostaa heitä korkeammalle tai välittää heidän sydämelleen suurempaa Pyhän Hengen valoa. Kun kotiin tultuani laskin pääni tyynylle, minun sieluuni virtasi sanomaton rauha. Jumala tahtoo varjella minua armonsa avulla.” (20)

 

Entä mikä on raamatullinen malli? Varmasti siihen kuuluvat myös tunteet, koska vain kuolleella ei ole niitä. On erehdys kuvitella, että kun Jumala koskettaa ihmistä, etteikö se jollakin tavalla vaikuttaisi hänen sisäiseen maailmaansa. Siitä voi seurata itkua ja muita liikutuksia yksinkertaisesti siksi, koska Jumala on tehnyt meidät tällaisiksi. Me reagoimme tunteilla moniin asioihin, koska ne vaikuttavat meihin. Jos joku ei reagoi ollenkaan evankeliumiin, se johtuu vain siitä, ettei Sana ole koskettanut häntä ja hänen sisäistä maailmaansa.

    Voimme nähdä saman asian Paavalin elämässä. Vaikka hän oli ennen kääntymystään vihamielinen ja julma, muuttui hän toiseksi mieheksi, kun Jumalan rakkaus kosketti häntä. Hän oppi rakastamaan muita ihmisiä ja saarnasi usein kyyneleet silmissä. George Whitefield, 1700-luvulla elänyt tunnettu ja voimakashenkinen julistaja, itki myös usein saarnatessaan rististä.

 

- (Apt 20:19,31) kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden;

31. Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin.

 

- (Fil 3:1) Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi.

 

Mitä painotetaan? Valhehenkien alaisuudessa oleva ihminen ajautuu aina äärimmäisyyksiin. Hän voi vahingoittaa itseään tai muita, näytellä hengellisyydellään tai pitää näkyjä, ilmiöitä sekä hurmiotiloja kristillisyyden tärkeimpänä olemuksena. Hän kiinnittää huomion asioihin, joita Raamattu ei lainkaan painota, ja joita voi esiintyä ilman yhteyttä Jumalaan.

   Sen sijaan Raamattu painottaa paljon tekojen merkitystä. Suurin ei ole se, jolla on ihmeellisiä kokemuksia, vaan se joka palvelee muita (Matt 23:11,12: Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.). Jeesus sanoi (Joh 14:15): ”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni”, ja siinä on jonkinlainen mittapuu hengelliselle elämälle. Se tarkoittaa, että jos ihminen ei elä Jumalan ja Kristuksen tahdossa arkielämässään, on hän kaukana täydellisyydestä. Tähän ei kukaan pysty itsessään, mutta jos ihminen ei pyri siihen suuntaan, ei hän varmastikaan ole pelastunut. Tekojen merkitys tulee esille monissa jakeissa:

 

- (Jaak 1:22) Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.

 

- (Matt 7:22,23) Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

 

- (Tiit 3:14) Oppikoot meikäläisetkin, tarpeen vaatiessa, harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi.

 

- (2 Tim 2:20,21) Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.

21. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.

 

- (Tiit 2:7,8) Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta

8. ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavana.

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Viljam Kuosmanen: Jumalan ihmeitä, s. 13

2. Viljam Kuosmanen: Jumalan ihmeitä, s. 15

3. Mary K. Baxter: Näkyjä tulevasta, s. 222

4. Paavo Hiltunen / Leo Meller: Eksyttäjät, s. 183,184

5. John Bevere: Turvapaikka (Under Cover), s. 242

6. Bob Mumford: Suunnitelma sinua varten (Take another look at guidance), s. 91

7. Colin Qrquhart: Eksytys (Explaining Deception), s. 74

8. Rick Joyner: Petos, taistelu, voitto (Final Quest), s. 29

9. Rebecca Brown: Astiaksi jaloon käyttöön (Becoming a Vessel of Honor), s. 223,224

10. Bob Mumford: Suunnitelma sinua varten (Take another look at guidance), s. 91

11. Gordon & Emily Binning: Olkaa Jumalalle alamaiset (Submit... to God. Resist the Devil and He Will Flee from You), s. 109,110

12. Michael Howard: Pelasta kansakunta (To Save a Nation) s. 133-135,275

13. Gordon & Emily Binning: Olkaa Jumalalle alamaiset (Submit... to God. Resist the Devil and He Will Flee from You), s. 14

14. David Yonggi Cho: Kokemuksiani rukouksesta (DR. CHO’S PATTERNS OF PRAYER), s. 39-41

15. Nicky Cruz: Juokse henkesi edestä (Devil on the Run), s. 27

16. Oriveden seurakunta 450 vuotta: Juhlakirja 1990. Oriveden seurakunta 1990 (siteeraus kirjasta ”Väkevä eksytys”, Jouni Forsström)

17. Yonggi Cho: Pyhä henki ja sinä, s. 106

18. Donald Gee: Hengen lahjoista, s. 78

19. Michael Howard: Ylistä ja palvo (Praise and Worship), s. 117

20. Martin Ski: T.B. Barratt – helluntaiapostoli (T.B. Barratt – Dopt I Ånd Og Ild), s. 149,150

 

 

Lisää aiheesta:

Terve kristillinen usko; mitä asioita se pitää sisällään? Muutamia tärkeimpiä tekijöitä

 

Miten voidaan erottaa väärä johdatus oikeasta, eli miten Jumala johdattaa ja millä tavalla valhehenget vievät harhaan?

 

 

On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

 

 

Horoskoopit, horoskooppimerkit, astrologia. Miksi ei kannata uskoa siihen astrologian näkemykseen, että eläinradan tähdet vaikuttavat kohtaloomme?

 

 

Miten löytää sopiva puoliso ja kumppani? Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota puolison etsinnässä?

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Terve kristillinen usko; mitä asioita se pitää sisällään? Muutamia tärkeimpiä tekijöitä

 

Miten voidaan erottaa väärä johdatus oikeasta, eli miten Jumala johdattaa ja millä tavalla valhehenget vievät harhaan?

 

 

On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

 

 

Horoskoopit, horoskooppimerkit, astrologia. Miksi ei kannata uskoa siihen astrologian näkemykseen, että eläinradan tähdet vaikuttavat kohtaloomme?

 

 

Miten löytää sopiva puoliso ja kumppani? Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota puolison etsinnässä?