Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Ovatko muslimit oikeassa vai väärässä?

 

 

 

Lue, miksi on hyviä syitä uskoa muslimien erehtyneen, kun he torjuvat evankeliumin ja sen sijaan luottavat Koraaniin ja Muhammadiin Jumalan lähettämänä profeettana

                                                          

 

1. Onko Raamattua muuteltu ja vääristelty?
• Koraani vahvistaa Raamatun kirjoitukset todeksi - vai väitätkö Koraania valheeksi?

Entä Raamatun historiallinen luotettavuus?

 

2. Väärä käsitys Jumalasta
• On vain yksi Jumala

• Vanhan Testamentin opetus

• Koraanin oma opetus

• Voiko Jumala tulla ihmiseksi?

• Jeesuksen minäopetus

• Onko islamissa epäjumalanpalvelusta?

 

3. Onko Koraani luotettava?
• Koraanin epähistoriallisuus: Jeesusta ei ristiinnaulittu

• Koraani kieltää, että Jeesus on Jumalan Poika

• Koraani kieltää lapseuden

• Koraanin erilainen paratiisi

• Onko Muhammadista ennustettu Raamatussa?

• Suhtautuminen sairaisiin

• Koraanin historiaan liittyvät muutokset

Muhammad itsekin epäili saamiaan ilmestyksiä

• Koraanin sisältö: Muhammadin erityisoikeuksia ja vaikutteita muista lähteistä

• Koraanin kokoamiseen liittyviä ongelmia

• Koraani vahvistaa Koraanin muuttuneen

• Koraanin tiettyjen jakeiden kumoaminen

 

4. Oliko Muhammad Jumalan profeetta?
Hän torjui Jeesuksen Kristuksen

Raamatun valossa Muhammad ei ollut pelastettujen joukossa

Muhammad vainosi Jeesuksen seuraajia

Muhammadin opetus päinvastaista kuin Jeesuksen

Muhammad ei lausunut toteutuneita ennustuksia eikä hänen kauttaan tapahtunut ihmeitä

Muhammadin elämän huono hedelmä

 

5. Miten saada synnit anteeksi?
• Voiko Muhammad toimia välittäjänä?

• Voiko ihminen teoillaan pelastaa itsensä?

• Jumala lähetti Jeesuksen

• Synnit laitettiin hänen päälleen

• Pelastus lahjaksi

• Suhtautuminen Jeesukseen Kristukseen

 

 

Esipuhe. Tässä kirjoituksessa on voimakas otsikko ja aihe, mutta tarkoitus on hyvä; saada muslimit miettimään heidän uskonsa perusteita ja paikkansapitävyyttä. Lisäksi uskon, että jokainen meistä on ollut väärässä jossakin elämänsä vaiheessa. Näin on myös omalla kohdallani. Olin aiemmin jyrkkä ateisti, joka kielsi Jumalan luomistyön, vaikkei ole mitään kunnon todisteita siitä, että maailmankaikkeus voisi syntyä itsestään tai että elämä voisi syntyä itsestään. Tässä mielessä monet muslimit ovat paljon viisaampia kuin itse olin aiemmin. He sentään tunnustavat Jumalan luomistyön, joka on järkevin vaihtoehto maailmankaikkeuden ja elämän olemassaololle.

   Joka tapauksessa seuraavassa otan esille muutamia seikkoja, joissa näen muslimien olevan väärässä. Kyseessä ovat heidän vastaväitteensä kristillistä uskoa kohtaan, kuten väitteet, että Raamattua on muutettu, että Jeesus ei ole Jumalan poika vaan ainoastaan profeetta, että kristityt uskovat kolmeen jumalaan ja että Jeesus ei kuollut ristillä. Lisäksi käsitellään sellaisia aiheita kuten onko Koraani luotettava ja voiko Muhammad olla Jumalan lähettämä profeetta. Lähteenä olen käyttänyt Raamatun lisäksi paljon Koraania, muslimien muita varhaisia kirjoituksia, kuten haditheja sekä Muhammadin elämänkertaa. Monet tavalliset muslimit eivät välttämättä tiedä, mitä nämä lähteet kertovat varhaisesta islamista, Muhammadista ja Koraanin synnystä. Siksi heidän kannattaisi enemmän tutustua näihin lähteisiin, jos he haluavat saada selville, millaista islam alussa oli. Kuitenkin vielä parempana vaihtoehtona pidän sitä, että he tutkivat Raamattua ja sitä mahdollisuutta, että Jeesus todella on sitä, mitä hän kertoi itsestään, eli että hän on totuus, tie iankaikkiseen elämään ja Jumalan yhteyteen. Nämä ovat kaikkein tärkeimpiä asioita selvittää.

 

 

 

1. Onko Raamattua muuteltu ja vääristelty?

 

Yksi tavallisempia muslimien esittämiä väitteitä on, että nykyinen Raamattu (Toora, Psalmit, profeettojen kirjat ja Uusi testamentti) on vääristelty ja muuteltu. Se kyllä alussa oli oikeassa muodossaan ja Jumalan sanaa, mutta ihmiset tärvelivät sen. Lisäksi on selitetty, että Koraani on tehnyt edelliset kirjoitukset tyhjäksi ja syrjäyttänyt ne. Siksi niitä ei enää nykyaikana tarvita. Koraanissahan pitäisi olla lopullinen totuus ja oikea tekstimuoto, joten miksi enää kannattaisi lukea muita kirjoituksia?

   Mutta pitääkö edellinen käsitys paikkansa? Onko syytä uskoa siihen? Katsomme asiaa seuraavien esimerkkien valossa:

 

Koraani vahvistaa Raamatun kirjoitukset todeksi - vai väitätkö Koraania valheeksi? Jos olet muslimi, on luonnollista, että pidät Koraania korkeimpana auktoriteettina kaikilla elämäsi alueilla. Sinä etsit siitä opastusta elämääsi ja pidät sitä ohjenuorana. Tämä on itsestään selvää.

    Mutta mitä Koraani sanoo tästä aiheesta? Opettaako se, että Raamatun kirjoitukset (Toora, Psalmit, profeettojen kirjat ja Uusi testamentti) on vääristelty ja muuteltu? Vai opettaako se päinvastaista?

   Tästä asiasta ei ole mitään epäselvyyttä. Koraani mainitsee, että kukaan ei voi muuttaa Jumalan sanoja (18:27:… ei kukaan voi muuttaa Hänen sanojaan… / 6:34,115, 10:63,64), eli nykyisessä islamissa esiintyvä väite on ristiriidassa näiden Koraanin jakeiden kanssa. Lisäksi Koraani vahvistaa useita kertoja, että aikaisemmat kirjoitukset ovat parhaillaan johdatus ja valo ja että ihminen on eksynyt kauas, jos hän ei usko aiempiin kirjoituksiin. Niinpä, jos olet muslimi, mutta väität seuraavia Koraanin jakeita valheeksi, olet ristiriidassa oman pyhän kirjasi kanssa. Väität Koraanin olevan valhetta:

 

Uskovaiset, uskokaa Jumalaan, Hänen profeettaansa ja Kirjaan, jonka Hän on lähettänyt profeetalleen, ja Kirjaan, jonka Hän on lähettänyt aiemmin. Joka ei usko Jumalaan, Hänen enkeleihinsä, Kirjoihinsa ja profeettoihinsa eikä viimeiseen päivään, on tosiaan eksynyt kauas. (4:136)

 

Me olemme lähettäneet Tooran, jossa on johdatus ja valo ja jonka mukaan Jumalalle alistuneet profeetat ovat tuominneet juutalaisia. Samoin ovat tehneet rabbiinit ja oppineet sen mukaan, mitä ovat pitäneet muistissaan. He todistavat Jumalan Kirjan todeksi. Älkää pelätkö ihmisiä vaan Minua älkääkä hylätkö merkkejäni. Ne, jotka eivät tuomitse sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt, ovat uskottomia...

   Heidän jälkeensä me lähetimme Jeesuksen, Marian pojan, todistamaan oikeaksi Tooran, joka oli ennen häntä. Hänelle me annoimme Evankeliumin, jossa on johdatus ja valo ja joka todistaa oikeaksi Tooran, joka oli ennen sitä. Me annoimme sen johdatukseksi ja varoitukseksi hurskaille.

   Evankeliumiin uskovat tuomitkoot sen mukaan, mitä Jumala on heille lähettänyt, joka ei tuomitse sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt, on syntinen. (5:44,46,47)

 

Sanokaa: "Me uskomme Jumalaan ja siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä on lähetetty Aabrahamille, Ismaelille, Iisakille, Jaakobille ja sukukunnille ja mitä Mooses, Jeesus ja muut profeetat ovat saaneet Herraltaan. Me emme tee eroa heidän välillään, vaan alistumme Hänelle." (2:136)

 

Israelilaiset... Uskokaa tähän kirjaan, joka on lähetetty vahvistamaan oikeaksi teillä jo oleva. Älkää ensimmäisenä kieltäkö sitä älkääkä hylätkö merkkejäni. Minua teidän tulee pelätä. (2:40,41)

 

Väitelkää Kirjan saaneiden kanssa sovinnollisesti - tämä ei koske niitä, jotka tekevät pahaa - ja sanokaa: "Me uskomme siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä teille on lähetetty. Meidän Jumalamme ja teidän Jumalanne on yksi, ja me alistumme Hänelle." (29:46)

 

Hän on lähettänyt sinulle Kirjan, joka vahvistaa sen, mitä ennen sitä oli. Hän on myös aikaisemmin lähettänyt Tooran ja Evankeliumin johdatukseksi ihmisille ja Hän on lähettänyt Ratkaisun. Niitä, jotka eivät usko Jumalan merkkeihin, odottaa ankara rangaistus. Jumala on Mahtava, Kostava. (3:3,4)

 

- Ks. myös! 2:4,87-89,91,97,101 / 3:81,84 / 4:47,162 / 5:48, 65-68 / 34:31 / 40:53,54 / 46:30

 

Seuraava lainaus viittaa siihen, miten heikolla pohjalla muslimit ovat, kun he väittävät Raamattua muutetun. He voivat kyllä pitää joitakin osia Raamatusta Jumalan sanana ja turmeltumattomana, mutta kieltävät toiset osat, koska ne ovat ristiriidassa Koraanin muun opetuksen kanssa. Silloin he joutuvat ristiriitaan oman pyhän kirjansa Koraanin kanssa, koska se ei anna tukea heidän näkemyksilleen.

   Lisäksi kun yleinen uskomus islamissa on, että Muhammad on profeettojen sinetti (33:40), jonka jälkeen uutta ilmoitusta ei anneta, mistä nykymuslimi saa tietonsa? Mistä hän tietää, mitkä Raamatun osat ovat muuttuneet, mitkä eivät, ja mikä osa on Jumalan sanaa, mikä ei? Hänen pitäisi vastata, mihin kohtiin muutokset tehtiin, kuka ne teki ja missä ovat alkuperäiset kirjoitukset, joita on muuteltu? Sillä ennen kuin mitään voidaan väärentää, täytyy olla jotain alkuperäistä. Hänellä pitäisi olla konkreettisia vastauksia näihin kysymyksiin.

 

…Deedad istui Sjöbergin viereen, ja joku esitti hänelle kysymyksen:

   - Mitä mieltä olette eilisestä väittelytilaisuudesta?

   - Kyllähän se muuten, mutta minulla oli liian tiukka aikataulu, valitteli Deedad. – Sjöbergillä oli etulyöntiasema, koska minä jouduin puhumaan ensimmäisenä.

   - Te siis myönnätte hävinneenne väittelyn, heitti joku.

   - En minä niin sanonut.

   Sitten Dagenin toimittaja kysyi:

   - Eilen te väititte, että Raamattu ei ole Jumalan sanaa. Tänään te sanoitte jotakin sen suuntaista, että se kuitenkin on. Mitä tarkoitatte? Kumpi lausumistanne on totta?

   - No, minä tarkoitin, että osa Raamatusta on Jumalan sanaa ja osa taas ei…

   Silloin Abun käsi kimposi ylös. Entisenä muslimina hän tiesi, mihin Deedad tähtäsi. Saatuaan puheenvuoron hän kääntyi professorin puoleen ja sanoi:

   - Äsken väititte, että Raamattu on osittain Jumalan sanaa ja osittain ei. Minä olen entinen muslimi. Olen saanut syntini anteeksi uskomalla Raamatun Jeesukseen. Haluaisin kysyä teiltä, mistä te tiedätte, mikä osa Raamatussa on Jumalan sanaa ja mikä ei ole? Oletteko saaneet tätä koskevan ilmoituksen Jumalalta?

   Kysymys oli muslimille hankala. Abu tiesi, että Koraanin mukaan Muhammadin jälkeen ei enää uutta jumalallista ilmoitusta luvattu. Jos Deedad vastaisi, että hän oli saanut jumalallisen ilmoituksen, hän joutuisi ristiriitaan Koraanin kanssa. Jos hän vastaisi, että ei ollut saanut ilmoitusta, hän liikkuisi silloinkin heikoilla jäillä. Deedad oli pari minuuttia hiljaa ja mietti. Sitten hän katsoi Abua tiukasti ja puuskahti:

   - Seuraava kysymys. (1)

 

Kuten todettiin, Koraani vahvistaa aikaisemmat kirjoitukset (Toora, Psalmit, profeettojen kirjat ja Uusi testamentti) todeksi. Siksi kenenkään muslimin ei tulisi enää väittää, että niitä on muutettu ja vääristelty. Jos muslimina toimit näin, nouset Koraania vastaan. Koraani ei tue näkemystä, että Raamatun kirjoituksia olisi muuteltu ennen Muhammadin aikaa.

    Entä aika Muhammadin jälkeen? Olisivatko muutokset voineet tapahtua sen jälkeen? Tämä ajatus on mahdoton, koska Raamattuja ja sen osia oli levinneenä ympäri maailmaa satojatuhansia kappaleita, ja sitä oli käännetty useille eri kielille jo ennen Muhammadia aikaa (Uusi testamentti on ylivoimaisesti antiikin ajan parhaiten säilynyt dokumentti, eivätkä muut tule lähellekään sitä. Siitä tai sen osista on säilynyt yli 24 000 käsikirjoitusversiota kreikkalaisina ja muina varhaisina versioina.). Jonkun olisi täytynyt koota kaikki nämä sadattuhannet käsikirjoitukset yhteen, hävittää ne ja sitten kirjoittaa Raamatun tekstit kokonaan uusiksi samalla tavalla. Kyseessä on mahdoton ajatus, jolle ei löydy tukea mistään historiallisista lähteistä.

    Lisäksi jos verrataan nykyistä Raamatun tekstiä vanhoihin käsikirjoituksiin, ei niissä ole mitään oleellista eroa. Kyseessä on korkeintaan pieniä kopiointivirheitä, kuten pieniä kirjainmuutoksia, joilla ei ole merkitystä Raamatun olennaisten oppien kannalta. On laskettu, että muinaisista käsikirjoituksista löytyvien erojen suuruusluokka on vain 0,02 prosenttia, joten voidaan luottaa siihen, että käytössämme oleva Raamattu noudattaa alkuperäisiä kirjoituksia.

   Yksi todiste Uuden testamentin alkuperäisyyden puolesta ovat myös kirkkoisien lainaukset siitä. Vaikka ei olisi säilynyt yhtään Uuden testamentin käsikirjoituskopiota ja osaa, voitaisiin silti koko Uusi testamentti, 11 jaetta lukuun ottamatta, rekonstruoida niistä lainauksista, joita on säilynyt kirkkoisiltä 300 v. Jeesuksen ajan jälkeen. British Museumin suorittaman tutkimuksen mukaan löytyy nyt arviolta 89 000 kohtaa, jotka on otettu alkukirkon kirjoituksiin Uudesta testamentista.

    Vanhan testamentin kirjoitusten puolesta todistavat sen sijaan Kuolleen meren kirjakääröt, joista vanhimmat ajoittuvat 300-luvulle eKr. Nämä kirjakääröt, joita on löydetty kaikista Vanhan testamentin kirjoista Esterin kirjaa lukuun ottamatta, ovat hyvin vastaavia nykyisten kanssa.

    Seuraavat lainaukset viittaavat siihen, miten perusteltua on luottaa Raamatun tekstien pysyneen samoina. Ei ole mitään perusteita sille uskomukselle, että teksti olisi oleellisesti muuttunut alkuperäisestä:

 

F.C. Grant: "Tarkkaavaiselle lukijalle on ilmeistä, että... tarkistus ei ole vaikuttanut yhteenkään kristillisen uskon oppiin siitä yksinkertaisesta syystä, että käsikirjoitusten tuhansien lukutapojen joukosta ei ole ilmaantunut yhtäkään, joka vaatisi kristillisen opin tarkistamista." (2)

 

Sir Frederic Kenyon: "Alkuperäisen kirjoittamisen ja varhaisimman säilyneen kirjallisen todistuskappaleen väliaika käy niin pieneksi, ettei sillä ole asiallista merkitystä, ja viimeinen peruste epäilylle, että Raamattu olisi olennaisesti matkallaan muuttunut, on nyt poistunut. Uuden testamentin kirjojen oikeaperäisyyttä samoin kuin niiden yleistä väärentämättömyyttä ja muuttumattomuutta voidaan nyt pitää täysin vahvistettuna." (3)

 

Entä Raamatun historiallinen luotettavuus? Yhä uudelleen arkeologia ja muu tutkimus on osoittanut Raamatun historian paikkansapitäväksi. Asiat, joista on aluksi ollut tietoa vain Raamatun perusteella, ovat saaneet vahvistuksen, kun on löydetty aineistoa Raamatun ulkopuolisista lähteistä ja arkeologian avulla. Ne osoittavat, miten Raamatun kirjoitukset liittyvät tarkasti sen aikaisen yhteiskunnan elämään ja oloihin. (Joskus muslimit ja muut yrittävät kumota esim. Uuden testamentin kirjoitukset sillä perusteella, että jotkin apokryfikirjat antavat erilaisen kuvan Jeesuksesta kuin evankeliumit. Kuitenkaan he ovat ota huomioon, että Uuden testamentin kuvaukset Jeesuksen elämästä ovat varhaisempia kuin kaikki muut kuvaukset Jeesuksen elämästä. Apokryfiset evankeliumit on yleensä kirjoitettu 100-200 vuotta myöhemmin kuin Uuden testamentin kirjoitukset, eivätkä ne koskaan ole olleet yleisesti tunnettuja ja levinneet laajalti. Ne ovat tarunomaisia mielikuvituskertomuksia.)

   Tunnettu arkeologi Nelson Glueck on kirjoittanut (Rivers of the desert, 1959, s. 31) Raamattuun liittyvästä arkeologiasta. Hän osoittaa, miten arkeologiset löydöt vahvistavat Raamatun historiallista luotettavuutta:

 

Voidaan sanoa ehdottoman varmasti, ettei yksikään arkeologinen löytö ole koskaan asettanut mitään raamatunkohtaa kyseenalaiseksi. On tehty kymmeniä arkeologisia löytöjä, jotka vahvistavat Raamatun historialliset lausunnot joko pääpiirteissään taikka yksityiskohtaisesti. (4)                         

 

Seuraavat lainaukset jatkavat samasta aiheesta. Ne osoittavat, miten on perusteltua luottaa Raamatun historialliseen paikkansapitävyyteen:

 

Kuuluisa arkeologi William Albright: ”Raamatun historialliset tiedot pitävät paikkansa tavalla, jota nykyaikainen raamattukritiikki ei osaa kuvitellakaan. Tutkimuksieni edistyessä on minulle käynyt selväksi, että Raamattu on erittäin luotettava historiallinen lähdeteos. Sen kertomukset eivät ole myyttejä vaan historiallisia dokumentteja, jotka pitävät pienintä yksityiskohtaa myöten yhtä totuuden kanssa. Se liiallinen skeptisyys, jota johtava historiallinen koulukunta tunsi Raamattua kohtaan, on jatkuvasti menettänyt todistusvoimaansa. Yhä uudet löydöt ovat todistaneet Raamatun olevan oikeassa lukemattomissa yksityiskohdissa ja lisänneet Raamatun arvoa historiallisena lähteenä.” (8)

 

Keith N. Schoville: ”On tärkeää ymmärtää, että arkeologisista kaivauksista on saatu suuri määrä todisteita, jotka osoittavat täysin selvästi, ettei Raamattu ole hurskasta väärentelyä. Tähän mennessä yhtäkään Raamatun historiallista kohtaa ei ole voitu todistaa vääräksi niiden todisteiden perusteella, joita on saatu arkeologisista tutkimuksista." (6)

 

A.N. Sherwin-White, klassisen ajan historian tutkija, ja jota on pidetty etevimpänä roomalaisen lain tuntijana, on kirjoittanut niinikään Apostolien tekojen luotettavuudesta (Roman Society and Roman law in the New testament, Oxford: Oxford university press, 1963, s. 173). Hän toteaa, että yritykset kieltää sen luotettavuus näyttävät pakostikin mielettömiltä. Apostolien tekojen lisäksi Luukas kirjoitti myös yhden evankeliumeista, joka kertoo samoista asioista kuin muutkin evankeliumitekstit.

 

Apostolien tekojen historiallinen tarkkuus on osoittautunut ällistyttäväksi... kaikki yritykset kieltää Apostolien tekojen perustavaa laatua oleva historiallisuus edes pienissä yksityiskohdissa näyttävät nyt pakostikin mielettömiltä. Rooman historian tutkijat ovat jo pitkään pitäneet sitä itsestäänselvänä.

 

 

2. Väärä käsitys Jumalasta

 

Edellä tuotiin esille yksi muslimien vääristä käsityksistä, eli oletus siitä, että Raamattua on vääristelty ja muuteltu. He uskovat, että jossakin vaiheessa Raamatun tekstejä on radikaalisti muutettu ja että Koraani on syrjäyttänyt nämä aikaisemmat kirjoitukset. Tämän uskomuksensa takia heidän on vaikea ottaa evankeliumin sanomaa vastaan.

   Samanlainen väärä uskomus, jolla muslimit torjuvat evankeliumin sanoman, on käsitys siitä, että kristityt ovat monijumalaisia. He uskovat kristittyjen palvovan kolmea erillistä jumalaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki (tai Maria). Samoin he voivat kysyä, kuinka Jumala voi tulla ihmiseksi, miten Jumalalla voisi olla Poika tai miten Jumala voi olla kolminaisuus, koska hän on yksi? Tällaisia kysymyksiä he esittävät mielellään, mutta eivät välttämättä ole tietoisia Raamatun kokonaisopetuksesta ja mitä Jeesus itse on itsestään puhunut. Tutkimme tätä aihetta seuraavien seikkojen valossa:

 

• On vain yksi Jumala

• Vanhan Testamentin opetus

• Koraanin oma opetus

• Voiko Jumala tulla ihmiseksi?

• Jeesuksen minäopetus

• Onko islamissa epäjumalanpalvelusta?

 

On vain yksi Jumala. Ensinnäkin on hyvä painottaa, että kyllä kristillinen opetus pitää sisällään sen, että on vain yksi Jumala. Kun muslimit uskovat kristittyjen palvovan kolmea erillistä Jumalaa, ovat he siten erehtyneet. Sillä Jumala on yksi eikä ole mitään muuta Jumalaa hänen lisäkseen. Tämä tulee esille hyvin mm. seuraavissa Raamatun jakeissa.

 

- (Jaak 2:19) Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.

20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?

 

- (Mark 12:28-32) Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?"

29 Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;

30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'.

31 Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."

32 Niin kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän.

 

- (5 Moos 4:35) Sinun on annettu se nähdä, tietääksesi, että Herra on Jumala, eikä muuta jumalaa ole kuin hän.

 

- (Jes 45:5,6) Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne,

6. jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään: minä olen Herra, eikä toista ole,

 

- (Jes 45:21) Ilmoittakaa ja esiin tuokaa - neuvotelkoot keskenänsä - kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra! Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.

 

- (Jes 46:9) Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole; minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani.

 

Vanhan testamentin opetus. Toinen hyvä lähtökohta Jumalan olemuksen tutkimiseen on Vanha testamentti, jonka kirjoitukset olivat valmiina jo ennen Jeesuksen tulemusta ja apostoleja. Lisäksi Kuolleen meren kirjakääröt, jotka on ajoitettu vuosille 100-300 eKr., osoittivat, miten nämä kirjoitukset ovat säilyneet samankaltaisina nykyaikaan asti. Tämä on hyvä pohja sen tutkimiselle, mitä varhaisimmat kirjoitukset ovat maininneet Jumalasta.

    Mutta mitä Vanha testamentti opettaa Jumalasta? Tuleeko siinä esille opetus Jumalan kolminaisuudesta vai ei?

   Vastaus on, että tämä asia ilmenee epäsuorasti monin paikoin jo Vanhan testamentin alkusivuilla. Vanhan testamentin alkukielessä hepreassa Jumalasta on kaksi nimeä Jumalasta. Toinen on yksikkömuoto EL ja toinen monikkomuoto ELOHIM, joka esiintyy yli 2000 kertaa. Tämä maskuliininen monikkomuoto ELOHIM esiintyy mm. seuraavissa Raamatun jakeissa. Merkillepantavaa jakeissa on, että vaikka Jumalasta käytetään monikkomuotoa, niitä seuraava verbi on kuitenkin yksikössä.

   Sama monikon ja yksikön jännite esiintyy myös 1 Moos 1:26,27:ssä, jossa Jumala käyttää monikkomuodossa olevaa verbiä (tehkäämme) ja sitten loi (yksikkö) ihmisen omaksi kuvakseen (yksikkö). Näissä jakeissa Jumala ei voinut puhua esim. enkeleille, koska hän loi ihmisen omaksi kuvakseen, ei enkeleiden. Nämä seuraavat tekstit ovat epäsuora viittaus Jumalan kolmiykseyteen:

 

- (1 Moos 1:1) Alussa loi (yksikkö) Jumala (Elohim / monikko) taivaan ja maan.

 

- (1 Moos 1:26,27) Ja Jumala (Elohim) sanoi (yksikkö): "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".

27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

 

- (2 Moos 20:2,3) "Minä olen Herra, sinun Jumalasi (Elohim / monikko), joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

3 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

 

Toinen esimerkki siitä, miten yksi voi koostua osista, on sana ”echad”. Se esiintyy mm. kohdassa 5 Moos 6:4, jossa kerrotaan, miten Jumala on yksi. Merkillepantavaa tässä jakeessa on, että siinä ei käytetä yksikkömuotoa "jachid", joka viittaa ehdottomaan yksikköön, vaan siinä käytetään monikollisuuteen viittaavaa "echad"-sanaa. Se viittaa siihen, miten yksi voi koostua osista. Sama käsitys tulee ilmi muistakin esimerkeistä, joissa käytetään "echad"-sanaa. Esra 2:64 puhuu seurakunnan ykseydestä, Hes. 37:17:ssä kaksi puusauvaa yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, 1 Moos 2:24:ssä mies ja vaimo tulevat yhdeksi lihaksi sekä 4 Moos 13:24:ssä puhutaan rypäletertusta, joka sekin koostuu monista osista:

 

- (5 Moos 6:4) Kuule Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ("Shema Jisrael, Adonai Elohenu Adonai Echad")

 

Kolmas esimerkki liittyy opetukseen Jumalan Pojasta. Se ilmenee jo Vanhan testamentin puolella, ennen kuin Jeesus Messias edes oli maan päällä. Nämä kirjoitukset on kirjoitettu useita vuosisatoja ennen kristillisen seurakunnan syntyä, joten nimitys Jumalan poika ei ole Jeesuksen seuraajien keksintöä.

    Muslimien on yleensä vaikea hyväksyä nimitystä Jumalan Poika, mutta kyseessä on hengellinen nimitys. (vastaava esimerkki on se, että Mahatma Gandhia on sanottu Intian kansan isäksi, vaikkei hän fyysisesti ole sitä). Koraanissakin Jeesusta kutsutaan Jumalan Sanaksi ja Jumalan Hengeksi, vaikka hän eli ihmisenä maan päällä (Koraani 4:171: …Messias, Jeesus, Marian poika, oli Jumalan lähettiläs ja hänen Sanansa, jonka Hän antoi Marialle, ja Henki hänen luotansa (His Word which He cast to Mary; a Spirit from Him).

    Seuraavissa jakeissa tulee siis ilmi opetus Jumalan pojasta, joka syntyy maan päälle. Häntä sanotaan väkeväksi Jumalaksi, joka syntyy neitsyestä, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista ja jonka syntymäpaikaksi mainitaan Beetlehem. Näin todella tapahtui Jeesuksen kohdalla, koska hän syntyi Beetlehemissä (Matt 2: 1 Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin). Lisäksi voidaan ottaa esille Psalmi 110, jossa Daavid mainitsee ”Herra sanoi minun herralleni”. Daavid puhui kahdesta herrasta. Jeesus itse selitti tätä kohtaa fariseuksille.

 

- (San 30:4-6) Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?

5 Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.

6 Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi.

 

- (Ps 2:1,2,7,12) Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?

2 Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan:

7 Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

12 Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.

 

- (Ps 110:1) Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi".

 

(Jeesuksen selitys edellisiin Vanhan testamentin jakeisiin, joissa Daavid puhui kahdesta Herrasta, Matt 22:41-46: Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin". Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'. Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?" Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään.):

 

- (Jes 9:5) Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

 

- (Jes 7:14) Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel (Immanuel = Jumala meidän kanssamme).

 

- (Miika 5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

 

Entä nimitys Jumalan Poika Uuden testamentin puolella? On merkillepantavaa, että Jeesus itse käytti tätä nimitystä, joten siinä on hyvä peruste tälle nimelle. Kyse ei ole siitä, että jotkut muut olisivat keksineet sen hänen kuoltuaan, vaan hän itse käytti sitä.

   Lisäksi Markuksen evankeliumista käy ilmi Jeesuksen kuolinsyy. Se johtui siitä, että hän myönsi olevansa Jumalan eli Ylistetyn poika. Siksi hänet tuomittiin sanomisistaan kuolemaan. Samassa yhteydessä Jeesus käytti itsestään nimitystä Ihmisen poika, joka esiintyy Vanhan testamentin Danielin kirjassa (Dan 7:13,14: Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä). Tämäkin nimitys viittaa hänen iankaikkiseen olemukseensa:

 

- (Luuk 1:34,35) Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"

35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

 

- (Luuk 4:41) Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.

 

- (Joh 9:35-41) Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?"

36. Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?"

37. Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu".

38. Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä.

39. Ja Jeesus sanoi: "Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi".

40. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanoivat hänelle: "Olemmeko mekin sokeat?"

41. Jeesus sanoi heille: "Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: 'Me näemme'; sentähden teidän syntinne pysyy".

 

- (Mark 14:61-64) Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"

62 Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä".

63 Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme?

64 Te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Mitä arvelette?" Niin he kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan.

 

- (Matt 27:39-43) Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä

40 ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä".

41 Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat:

42 "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen.

43 Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika'."

 

- (Matt 27:54) Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika".

 

- (Joh 20:30,31) Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;

31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

 

Se, että Jeesus on Jumalan Poika, sai vahvistuksen myös taivaalliselta Isältä. Se ilmenee Jeesuksen kasteen yhteydessä ja kun Jeesus oli opetuslasten kanssa pyhällä vuorella. Kaksi kertaa Jumala lausui sanat: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt". Omassa kirjeessään Pietari kertoo myöhemmin, miten hän kuuli vuorella nämä sanat. Lisäksi hän mainitsi, ettei kyse ollut mistään viekkaista taruista, joita hän oli itse keksinyt.

 

- (Matt 3:13-17) Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.

14 Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!"

15 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hän salli sen hänelle.

16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

 

- (Matt 17:1-8) Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen.

2 Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.

3 Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa.

4 Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden".

5 Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä".

6 Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin.

7 Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi: "Nouskaa, älkääkä peljätkö".

8 Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään.

 

- (2 Piet 1:16-18) Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa.

17 Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

18 Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella.

 

Koraanin oma opetus. Kuten todettiin, on muslimien vaikea uskoa Jumalaan, joka on ilmoittanut itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Kuitenkin Koraanin oma opetus viittaa epäsuorasti Jumalan kolminaiseen olemukseen. Ensinnäkin Jeesuksen jumalallinen olemus. Kun Koraani mainitsee Jeesuksen olevan Jumalan Sana ja Henki hänen luotaan (Koraani 4:171: …Messias, Jeesus, Marian poika, oli Jumalan lähettiläs ja hänen Sanansa, jonka Hän antoi Marialle, ja Henki hänen luotansa (His Word which He cast to Mary; a Spirit from Him), viittaa tämä Jeesuksen iankaikkiseen olemukseen. Se viittaa siihen, miten Jeesus on lähetetty taivaasta Jumalan luota. Tähän ovat ottaneet kantaa myös islamin omat opettajat ja islamilainen perinne. Seuraavassa on muutama esimerkki tällaisesta islamilaisesta kirjallisuudesta. Ensimmäisessä niistä puhuu tunnettu islamin opin selittäjä az-Zamakhshari:

 

lll:22] Jeesusta sanotaan Jumalan sanaksi ja sanaksi hänen luotaan, koska hän tuli olemaan vain Hänen sanastaan ja käskystään, ilman isän tai siemennesteen vaikutusta. Häntä sanotaan myös Jumalan hengeksi ja hengeksi hänen luotaan samasta syystä, sillä hän on hengellinen, joka tuli olemaan ilman toisen hengellisen vaikutusta. (az-Zamakhshari, Kashshaf I:315)

 

Toinen merkittävä sana, jolla Koraani kuvaa Jeesusta on Ruh Allah, Jumalan Henki… Eräs painavammista kommenteista tähän löytyy muslimiperinteistä, tuo jo edellä siteerattu lause: ”Hän (Jeesus) kulki henkien keskellä. Me lähetimme hänet Mariaan.”(7)

   Tärkeää tässä on se, että se tukee Koraanin ilmoitusta Jeesuksen olemassaolosta ennen kuin Hän syntyi fyysisesti maan päälle. Monetkin muinaisen islamilaisuuden selittäjät ovat päätyneet hyvin samanlaiseen johtopäätökseen.

   Al-Baidawi on esimerkiksi kirjoittanut: ”…omistaen hengen, joka on saanut alkunsa Jumalasta, joka ei virrannut Häneen tavanomaisia teitä. Sitä kutsutaan hengeksi, koska se on elämän lähde kuolleille ja ihmisen sydämelle.” (8)

   Al-Razi on todennut: ”Hän (Jeesus) on Jumalan Henki sen tähden, että Hän antaa elämän maailmalle.” (9) (10)

 

Niinpä kun islamissa viitataan Jeesuksen tulleen Jumalan luota taivaasta, on tämä yhteneväistä Raamatun opetuksen kanssa. Jeesus itse puhui toistuvasti siitä, miten hän on tullut taivaasta, eli ollut olemassa jo ennen syntymäänsä maan päälle. Tämä on yhteensopivaa aiemmin mainittujen Vanhan testamentin ennustusten kanssa:

 

- (Joh 6:38-41) Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

41 Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: "Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta";

 

- (Joh 8:23,24) Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

 

- (Joh 8:53-59) Oletko sinä suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet; keneksi sinä itsesi teet?"

54 Jeesus vastasi: "Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme',

55 ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niinkuin tekin; mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa.

56 Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."

57 Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!"

58 Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".

59 Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.

 

- (Joh 16:28-30) Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."

29 Hänen opetuslapsensa sanoivat: "Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta.

30 Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen."

 

- (Joh 17:5) Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

 

- (Joh 18:36-38) Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä".

37 Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni."

38 Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?" Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: "Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä.

 

Toinen esimerkki Koraanissa on nimitys Pyhä Henki, joka Koraanin mukaan vaikutti mm. Jeesuksen elämässä. Siten Koraani puhuu Pyhästä Hengestä, Jumalan omasta Hengestä samalla tavoin kuin Raamattu. Koraani mainitsee Pyhän Hengen tulleen taivaasta Jumalan tyköä, eli samoin kuten tapahtui Jeesuksen kasteen yhteydessä (Matt 3:16,17 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".). Lisäksi Koraanin jakeista käy ilmi Pyhän Hengen persoonallisuus, koska Hän vahvisti Jeesusta ja koska Pyhästä Hengestä kerrotaan, miten hän lähetti, johdatti ja toi ilosanoman alistuville (16:102). Tällaiset ominaisuudet ovat mahdollisia vain persoonalle:

 

Me annoimme Moosekselle Kirjan ja lähetimme hänen jälkeensä muita profeettoja. Jeesukselle, Marian pojalle, me annoimme selkeät todisteet ja vahvistimme häntä pyhällä hengellä... (2:87)

 

Toisia profeettoja me olemme suosineet toisia enemmän. Joillekin heistä Jumala on puhunut suoraan ja siten ylentänyt heidät. Jeesukselle, Marian pojalle, me annoimme selkeät merkit ja vahvistimme häntä pyhällä hengellä... (2:253)

 

Jumala sanoi: "Jeesus, Marian poika, muista armoani, jota osoitin sinulle ja äidillesi, kun autoin sinua Pyhällä Hengellä, niin että saatoit puhua ihmisille kehdossa ja vielä aikuisenakin, ja kun opetin sinulle Kirjan, viisauden, Tooran ja Evankeliumin ja kun teit savesta linnun Minun luvallani ja puhalsit siihen, ja se muuttui eläväksi luvallani, ja kun paransit sokean ja spitaalisen luvallani ja kun herätit kuolleet luvallani ja kun suojelin sinua israelilaisilta sinun esittäessäsi heille selkeitä merkkejä ja uskottomien sanoessa: 'Tämä on selvää taikuutta'." (5:110)

 

Sano: Pyhä Henki lähetti sen Herrasi luota esittämään totuuden vahvistaakseen ja johdattaakseen uskovia ja tuodakseen ilosanoman alistuville. (16:102)

 

... Heidän sydämeensä Hän on kirjoittanut uskon ja auttanut heitä lähettämällä heille luotaan hengen... (58:22)

 

Silloin enkelit ja Henki laskeutuvat taivaasta kaikissa asioissa Herransa luvalla. (97:4)

 

Voiko Jumala tulla ihmiseksi? Kuten todettiin, on muslimien vaikea uskoa, että Jumalalla voi olla Pyhä Henki tai Poika. Tämä huolimatta siitä, että Koraanissa mainitaan Pyhä Henki sekä viitataan Jeesuksen olemassaoloon ennen syntymistään maan päälle ja että hän oli synnitön (vain Jumala voi olla synnitön. Jeesus itse saattoi sanoa, Joh 8:46: ”Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?”). Muslimit eivät ota huomioon, että emme me voi määrätä, millainen Jumalan tulisi olla. Ei Jumala ole luotu olento ja täsmälleen samanlainen kuin ihminen.

    Samanlainen pulma muslimeille on kysymys siitä, voiko Jumala tulla ihmiseksi. Kuitenkin, jos Jumala on kaikkivaltias, voi hän ottaa myös ihmisen muodon. Se ei ole hänelle mahdotonta. Muslimitkin hyväksyvät yleisesti sen, että Jumalan ikuinen Sana tuli kirjaksi, Koraaniksi (Tällainen oppi Koraanin ikuisuudesta on kuitenkin ristiriidassa sen islamin opin kanssa, että vain Jumala on ikuinen ja luomaton. Muslimeilla on silloin kaksi ikuista olentoa: Allah ja Koraani. Eikö tämä kumoa sen islamin opin, että on vain yksi jakamaton Jumala? On tiedossa, että islamin alkuaikoina tätä oppia ei hyväksytty ja siitä tuomittiin muita muslimeja jopa kuolemaan, mutta nyt tilanne on päinvastainen). Miksei siis olisi mahdollista hyväksyä sitäkin, että Jumalan ikuinen Sana tuli ihmiseksi, Jeesukseksi. Koraanikin on tunnustanut Jeesuksen Jumalan sanaksi. Tämä opetus, eli miten Jumalan sana, Jeesus Kristus, tuli ihmiseksi, ilmenee mm. seuraavissa Raamatun jakeissa:

 

- (Joh 1:1-3,14) Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.

3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

 

- (Fil 2:5-11) Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,

10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

 

- (1 Joh 4:1-3) Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;

3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

 

- (2 Joh 1:7) Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

 

On mielenkiintoista, että Koraanikin viittaa siihen, miten Jumala voi olla sekä taivaassa että maan päällä.  Hän voi tiivistää olemuksensa yhteen paikkaan myös maan päällä, vaikka Hän on korkein ja on taivaassa. Tämä ilmeni mm. siinä tilanteessa, kun Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa. Eli kun Jumala ilmestyi Moosekselle, lakkasiko Hän olemasta Jumala taivaissa? Tuskin näin tapahtui. Esimerkki osoittaa, että Jumala voi olla hetkellisesti maan päällä, kuten hän oli Jeesuksessa n. 33 vuoden ajan:

 

Mainitse Kirjassa myös Mooses. Hän oli vilpitön uskossaan, ja hänet oli lähetetty profeetaksi. Me kutsuimme häntä vuoren oikealta kyljeltä ja annoimme hänen lähestyä meitä puhuaksemme hänen kanssaan kaksin. (19:51,52)

 

Oletko kuullut Mooseksen tarinan? Kun hän näki tulen, hän sanoi perheelleen: ”Odottakaa tässä. Minä käyn katsomassa tuota tulta. Ehkäpä saan siitä kipinän tai löydän sieltä johdatuksen. Kun hän saapui sinne, hänelle huudettiin: ”Mooses! Minä olen Herrasi … Minä olen Jumala. Ei ole muuta Jumalaa kuin Minä. Palvo Minua ja pidä rukouksesi Minua muistaen. (20:9-14)

 

Jeesuksen minäopetus. Kun muslimit torjuvat Jeesuksen jumaluuden, voivat he käyttää siinä sellaisia jakeita esim. Johanneksen evankeliumista kuin ”Isä on minua suurempi” (Joh 14:28) tai ”Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän” (Joh 5:19). Näillä he torjuvat Jeesuksen ja hänen korkean asemansa. Kuitenkaan he eivät ota huomioon kokonaisuutta. He irrottavat kontekstistaan jakeita ja jättävät huomiotta saman evankeliumin muut jakeet, jotka tuovat selvästi esiin Jeesuksen jumaluuden, kuten heti ensimmäinen jae ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala” (Joh 1:1) sekä monet vastaavat jakeet, joista seuraavassa muutama:

 

- (Joh 5:22-24) Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

23 että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.

24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

 

- (Joh 14:7-11) Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."

8 Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".

9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?

10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

11 Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.

 

- (Joh 20:27,28) Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".

28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"

 

- (Joh 20:30,31) Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;

31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

 

Yleinen näkemys ja opetus islamissa myös on, että Paavali soluttautui seurakuntaan, vääristi aidon kristillisen uskon ja teki Jeesuksesta jumalallisen ja Jumalan Pojan. Tämä on erittäin suosittu näkemys islamin piirissä.

   Kuitenkin tämä on järjetön ajatus. Miten muut apostolit eivät olisi vastustaneet Paavalin uutta opetusta tai mitä Paavali itse hyötyi siitä? Sillä ennen kääntymistään Paavali oli nouseva tähti fariseusten joukossa. Hänellä oli hyvä ja arvostettu asema, mutta käännyttyään Jeesuksen puoleen hän menetti korkean asemansa, joutui kokemaan jatkuvaa vainoa ja lopulta marttyyrikuoleman elämänsä lopussa. Seuraavat Paavalin omat sanat kertovat hänen kohtaamistaan vainoista ja vaikeuksista oman kansansa ja pakanain keskellä:

 

- (2 Kor 11:24-29) Juutalaisilta olen viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille;

25 kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut;

26 olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä;

27 ollut työssä ja vaivassa; paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta.

28 Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista.

29 Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi?

30 Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani.

 

Käsitys Jeesuksen jumaluudesta ei siten ole Paavalin keksintöä, eikä kenenkään muunkaan opetuslapsen ajama opetus. Sen sijaan kaikki sai alkunsa Jeesuksen omista sanoista, mitä hän puhui itsestään. Hän puhui toistuvasti itsestään niin, että jokainen ymmärsi, että hänen sanansa poikkesivat tavallisista uskonoppineiden sanoista. Hän puhui niin kuin se, jolla on valta eikä niin kuin kirjanoppineet. Kysymys tietysti on siitä, puhuiko Jeesus totta vai valhetta. Kuitenkin Jeesuksen tasapainoinen, nöyrä luonne ja toteutuneet profetiat viittaavat siihen, että hänen sanoillaan oli katetta.

 

- (Luuk 10:21,22) Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.

22 Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa."

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

- (Mark 8:38) Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa."

 

- (Joh 4:13,14) Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,

14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

 

- (Joh 5:24) Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Joh 6:35) Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.

 

- (Joh 8:12-14) Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus".

13 Niin fariseukset sanoivat hänelle: "Sinä todistat itsestäsi; sinun todistuksesi ei ole pätevä".

14 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä, sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin minä menen; mutta te ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä, mihin minä menen.

 

- (Joh 8:23,24) Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

 

- (Joh 8:28-30) Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

29 Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."

30 Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

 

- (Joh 8:45,46) Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

46 Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?

 

- (Joh 10:9,10) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

 

- (Joh 7:45,46) Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille: "Miksi ette tuoneet häntä tänne?"

46 Palvelijat vastasivat: "Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu".

 

- (Matt 7:28,29) Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa,

29 sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa.

 

Onko islamissa epäjumalanpalvelusta? Kun tässä on käsitelty sitä muslimien uskomusta, ettei ns. kolminaisuusoppi pitäisi paikkansa ja ettei Jeesus voi olla Jumalan Poika, niin on merkillepantavaa, että islamissa itsessään voidaan katsoa esiintyvän epäjumalanpalvelusta. Se on asia, jonka monet vilpittömät muslimit kiistävät, mutta islamin viides pylväs, pyhiinvaellus Mekkaan, sisältää useita epäjumalanpalvelukseen liittyviä piirteitä. Kyse on piirteistä, jotka olivat ominaisia jo arabien muinaiselle uskonnonharjoitukselle ennen islamin ja Muhammadin aikaa. Ne ovat periytyneet sellaisenaan nykyislamiin. Yhteyksiä menneen epäjumalanpalveluksen ja nykyisen pyhiinvaelluskäytännön kanssa ovat mm. listassa esiintyvät asiat.

 

• Pyhiinvaelluksen kohde on Mekka. Tämä tapa ei suinkaan syntynyt vasta Muhammadin toimesta, vaan epäjumalanpalvelijoilla ja arabeilla oli jo ennen Muhammadia tapana tehdä pyhiinvaellusmatkoja samaan Arabian niemimaan kaupunkiin.

• Temppelin kiertäminen useaan kertaan kuului menneeseen epäjumalanpalvelukseen. Kun nykyään muslimit kiertävät Kaaban ympäri seitsemän kertaa, oli tämä osana muinaista epäjumalanpalvelusta ja pyhiinvaellusta: ihmiset silloinkin kiersivät temppelin ympäri ja osoittivat sille kunnioitusta. Islamin oma perimätieto kertoo, että kaikki nykyiset rituaalit kuten pyhiinvaellus Mekkaan, Ramadan, Kaaban kiertäminen, mustan kiven suutelu, juoksu Safin ja Marwan välillä, saatanan kivittäminen sekä juominen Zamzam-lähteestä ovat pakanallista alkuperää.

 

Quraishilaiset ottivat jumalakseen Kaaban temppelin sisällä kaivon partaalla seisovan jumalan nimeltä Hubal. He palvoivat myös Isafia ja Na'ilaa Zamzamin vieressä, paikassa, jossa he uhrasivat...

   Arabit ottivat itselleen Kaaban ohella myös taghuteja; nämä olivat temppeleitä, joita he kunnioittivat kuten Kaabaa ja niillä oli omat ovenvartijansa ja hoitajansa. Arabit antoivat niille uhrilahjoja kuten Kaaballekin ja kiersivät niiden ympäri niin kuin he kiersivät Kaaban ympäri. He myös teurastivat eläimiä niiden luona... (11)

 

• Mekan epäjumalanpalvelijat kutsuivat itseään Hanifeiksi

• Eläinten uhraaminen, Arafatin vuorelle kävely sekä Safan ja Marwan kukkuloilla käynti kuuluivat menneeseen epäjumalanpalvelukseen

• Mustan kiven suutelu tai koskettaminen. Eräs yhtymäkohta entisen epäjumalanpalveluksen ja nykyisen Mekkaan suoritettavan pyhiinvaelluksen välillä on Kaaban temppelissä olevan mustan kiven suutelu ja koskettelu. Arabeilla oli muinoin tapana suudella tätä kiveä sekä palvoa sitä kiven jumalana jo kauan ennen Muhammadin päiviä. Musta kivi oli muinaisen temppelin kunnioitetuin esine ja polyteistisen palvonnan keskeisin kohde. Beduiinit palvoivat sitä ja muita kiviä jo kauan ennen Muhammadin ja islamin aikaa. Siten on kummallista, että muslimit nyt suutelevat kiveä, jota ennen käytettiin epäjumalanpalvelukseen. Miten voit muslimina toimia näin, jos musta kivi oli muinaisen epäjumalanpalveluksen keskeisin esine? Miksi jatkat vanhaa epäjumalanpalvelusperinnettä?

   Seuraava lainaus kertoo lisää arabien muinaisesta epäjumalanpalveluksesta, johon liittyi Kaaban mustan kiven palvonta. Lisäksi lainaus kertoo kolmesta jumalattaresta (Allat, al-Uzza ja Manat), joiden palvonnan Muhammad lyhyeksi aikaa hyväksyi yrittäessään päästä sopuun mekkalaisten kanssa (ns. saatanalliset säkeet. Niinpä kun islamissa ei uskota siihen, että Jeesus voisi olla Jumalan Poika, on ristiriitaista, että Muhammad kuitenkin jossakin vaiheessa taipui kannattamaan ns. Allahin tyttäriä. Kyseessä oli lyhyt harha-askel, mutta se todennäköisesti tapahtui, koska siihen on viitattu niin monissa varhaisissa islamin lähteissä.).

 

Ennen islamia arabit palvoivat lukuisia jumalia, ja heidän uskontonsa lienee muistuttanut varhaisempien seemiläisten kansojen uskontoja... Tärkeimpiä aktiivisesti palvottuja jumaluuksia olivat jumalattaret Allat, al-Uzza ja Manat, joita luultavasti pidettiin Allahin tyttärinä, vaikkakaan esi-islamilainen jumalmaailma ei ollut järjestäytynyt selkeäksi panteoniksi.

   ... Yleisesti palvottujen jumalien lisäksi kullakin heimolla tuntuu olleen omia jumaluuksiaan. Mekan paikallisena jumalana on mahdollisesti ollut huonosti tunnettu (lunaari)jumala Hubal, jota perimätiedon mukaan palvottiin Kaaban temppelissä ennen Islamin syntyä.

   Varsinaisten jumalien lisäksi palvottiin pyhiä kiviä, lähteitä ja puita. Kivien palvonta on ollut hyvin tyypillistä esi-islamilaisille beduiineille, ja kreikkalaisetkin lähteet tietävät mainita siitä. Kivet saattoivat olla luonnon muodostamia tai karkeasti hahmoteltuja, ja beduiinit palvoivat sekä kiinteitä että mukana kuljetettavia kiviä. Myös Kaaban mustaa kiveä palvottiin jo esi-islamilaisella kaudella. (12)

 

Entä islamilainen jumalanpalvelus ja rukoussuunta? Nykyään muslimit suuntaavat rukouksensa Mekkaan päin ja heillä voi olla jopa tähän tarkoitukseen hankittuja kompasseja. Niiden avulla he voivat tarkistaa rukoussuunnan tarkasti, jotta se kohdistuu Mekkaan. Aiheesta kertoo Koraani mm. jakeissa 2:142-151. Niissä mainitaan, miten rukoussuuntaa muutettiin Muhammadin aikana tähän suuntaan.

   Kysymys kuitenkin kuuluu, miksi muslimina suuntaat rukoukseksi menneeseen epäjumalanpalveluspaikkaan tai teet pyhiinvaelluksen sinne ja suoritat samat palvonnan vaiheet, joita muinaiset epäjumalanpalvelijat suorittivat? Eikö tässä ole ilmeinen ristiriita? Miten voit esiintyä yhden Jumalan palvelijana, jos noudatat samoja epäjumalanpalvelustapoja, joita menneet epäjumalanpalvelijat noudattivat?

 

 

3. Onko Koraani luotettava?

 

Jos lukee Koraania ja Raamattua rinnakkain, huomaa pian, että Koraanissa esiintyy samoja henkilöitä ja tapahtumia kuin Raamatussa. Koraanin sisältämät Raamatun kertomukset ovat kuitenkin muunneltuja poiketen Raamatun kertomuksista. Lisäksi siinä, missä Raamatun kertomukset ovat loogisia, selkeitä ja niillä on tarkka alku ja loppu, ovat Koraanin kuvaukset puutteellisia. Koraanin kertomukset ovat epäkronologisessa järjestyksessä, alkavat keskeltä tarinaa niin että selkeä alku ja loppu puuttuvat, eikä kertomuksista käy selville, missä historiallisessa yhteydessä sanoja on lausuttu. Tämän tähden, jos joku haluaa ymmärtää Koraania, täytyy hänen kääntyä historiallisten kommentaarien puoleen saadakseen selville, milloin ja missä vaiheessa asiat ovat tapahtuneet. Raamattua on sen sijaan paljon helpompi ymmärtää, eikä siihen tarvita selitysteoksia.

    Entä Koraanin ja Raamatun historiallisuus? Raamatun historiallisuuden puolesta on valtavasti todisteita. Asiat, joista aluksi on ollut tietoa vain Raamatun sivuilla, ovat yhä uudelleen saaneet vahvistuksen jonkun arkeologisen löydön tai muun Raamatun ulkopuolisen lähteen kautta. Siksi on perusteltua pitää Raamattua historiallisesti luotettavana. Sen sijaan Koraanin historiallinen luotettavuus on heikommalla pohjalla. Syy tähän on yksinkertainen. Kun Koraani perustuu lähes täysin Muhammadin arvovaltaan, niin miten 600 (tai yli 2000) vuotta myöhemmin elänyt henkilö voisi antaa tarkkaa historiallista tietoa tapahtumista, joita ei ole itse nähnyt eikä kokenut? Jokainen ymmärtää, että tällainen tieto ei voi olla luotettavaa. Lisäksi Koraania lukiessa käy hyvin pian selville, ettei sen kertomuksissa ole samanlaista silminnäkijöiden kuvauksiin perustuvaa tietoa kuin Raamatussa. Se on ymmärrettävää, koska Muhammad eli toisena aikakautena ja eri alueella kuin missä Raamatun kertomukset ovat toteutuneet. Tämä on huono perusta Koraanin kertomusten luotettavuudelle.

   Seuraavassa otetaan lisää esille Koraanin luotettavuuteen liittyviä ongelmia. On luonnollista, että muslimit pitävät Koraania pyhänä kirjanaan, koska se ja Muhammadin elämä on islamin perusta, mutta kannattaako Koraaniin luottaa ja onko se todella Jumalan ilmoitusta`? Sitä pohdimme seuraavaksi.

 

• Koraanin epähistoriallisuus: Jeesusta ei ristiinnaulittu

• Koraani kieltää, että Jeesus on Jumalan Poika

• Koraani kieltää lapseuden

• Koraanin erilainen paratiisi

• Onko Muhammadista ennustettu Raamatussa?

• Suhtautuminen sairaisiin

• Koraanin historiaan liittyvät muutokset

Muhammad itsekin epäili saamiaan ilmestyksiä

• Koraanin sisältö: Muhammadin erityisoikeuksia ja vaikutteita muista lähteistä

• Koraanin kokoamiseen liittyviä ongelmia

• Koraani vahvistaa Koraanin muuttuneen

• Koraanin tiettyjen jakeiden kumoaminen

 

Koraanin epähistoriallisuus: Jeesusta ei ristiinnaulittu. Mitä tulee Jeesukseen, mainitaan hänet Koraanissa useita kertoja. Koraanissa kerrotaan hänen neitseestäsyntymisestään, ihmeistään, synnittömyydestään, että hän oli profeetta ja että hänet otettiin taivaaseen. Kuitenkin Koraanin kuva Jeesuksesta on, että hän oli muslimi eli islamin profeetta, eikä mikään Jumalan Poika tai Vapahtaja, joka on kantanut syntimme.

   Tästä herää kuitenkin kysymys, mistä kristinusko on sitten syntynyt, jos Jeesus oli muslimi? Täytyy olla joku kunnon selitys kristillisen uskon synnylle, mutta Koraani ei voi antaa tähän vastausta. Parempi on se historiallinen selitys, minkä Raamattu osoittaa eli että Jeesus todella ymmärrettiin Jumalan Pojaksi ja Vapahtajaksi, jonka kautta synnit voidaan saada anteeksi. Juuri nämä asiat Koraani kieltää.

    Koraani kieltää myös Jeesuksen ristiinnaulitsemisen. Tämä tulee ilmi seuraavasta Koraanin kohdasta, jota muslimit toistuvasti käyttävät torjuessaan Raamatun opetuksen. He uskovat, että Jeesuksen sijasta joku muu naulittiin ristille tai että Jeesus oli vain pyörtynyt ja selvisi hengissä ristiinnaulitsemisesta.

 

He eivät uskoneet vaan puhuivat Mariasta hirveitä valheita ja sanoivat: "Me tapoimme Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään" - mutta eivät he ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä. Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä varmasti, eikä heillä ole tietoa hänestä, vaan he vain arvailevat, eivät he häntä tappaneet. (4:156,157)

 

Mitä tulee Jeesuksen ristinkuolemaan, on se kuitenkin parhaiten todistettu historiallinen fakta kuin mikään muu asia Raamatussa. Siihen viittaavat neljä evankeliumia ja apostolien kirjeet toistuvasti. Apostoliset isät, jotka elivät ensimmäisen vuosisadan lopussa ja toisen vuosisadan alussa, viittaavat siihen. Lisäksi siihen viittaavat ei-kristilliset, juutalaiset ja roomalaiset lähteet, joten kyseessä on varmasti historiallinen tosiasia. Edelleen akateemisessa maailmassa, myös liberaaliteologien parissa, vallitsee yksimielisyys siitä, että Jeesus kuoli ristiinnaulitsemisen seurauksena, joten käytännössä kaikki ei-muslimitaustaiset tutkijat vahvistavat Jeesuksen ristiinnaulitsemisen tapahtuneen. Seuraavaksi lainauksia ensimmäisen vuosisadan historiallisista lähteistä:

 

Historioitsija Josefus: "Tuohon aikaan eli Jeesus... Monet juutalaiset ja kreikkalaiset seurasivat häntä. Hän oli Kristus. Vaikutusvaltaisten miestemme yllyttämänä Pilatus tosin tuomitsi hänet kuolemaan ristillä. Kuitenkin ne, jotka aikaisemmin olivat häntä rakastaneet, pysyivät uskollisina häntä kohtaan."

 

Cornelius Tacitus:... "Nimi oli annettu heille erään Kristuksen mukaan, jonka prokuraattori Pontius Pilatus tuomitsi ja naulitsi ristille Tiberiuksen hallitusajalla."

 

Samarialaissyntyinen Thallus viittasi historiankirjassaan myös Jeesukseen jo vuonna 52 jKr. Hän arveli, että Jeesuksen ristinkuoleman yhteydessä sattunut pimeys olisi johtunut auringonpimennyksestä.

 

Talmud (Sanhedrin 43, a) mainitsee, että Jeesus ristiinnaulittiin pääsiäisen yhteydessä.

 

Seuraavassa lisää lainauksia Raamatusta. Jakeissa viitataan Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen ja miten apostolit saarnasivat siitä. Eivät he olisi siitä varmastikaan saarnanneet, jos kyseessä ei olisi ollut historiallinen tosiasia. Saman tiesivät myös vihamieliset vastustajat. Asia oli kaikkien tiedossa:

 

- (Joh 19:30-35) Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

31. Koska silloin oli valmistuspäivä, niin - etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri - juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas.

32. Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan ristiinnaulitulta.

33. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan,

34. vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.

35. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.

 

- (Luuk 32,33) Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi.

33. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.

 

- (Apt 2:22-25) Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte,

23. hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte.

24. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää.

25. Sillä Daavid sanoo hänestä: 'Minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi.

 

- (1 Kor 1:18) Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

 

- (1 Kor 1:23,24) me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,

24. mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.

 

- (Fil 3:18,19) Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;

19. heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.

 

Kun muslimit kieltävät Jeesuksen ristiinnaulitsemisen, voivat he selittää, että Jeesuksen sijasta joku muu ristiinnaulittiin tai että hän ei todellisesti kuollut ristillä. Tätä jälkimmäistä selitystä ovat käyttäneet mm. tunnetut islamin puolustajat Ahmat Deedat ja Shabir Ally.

   Nämä selitykset ovat kuitenkin historian uudelleenkirjoittamista, joille ei ole löydy mitään kunnollisia todisteita. Muslimit käyttävät niitä, koska he luottavat yhteen, vuosisatoja myöhemmin kirjoitettuun, Koraanin kohtaan kuin selviin historiallisiin faktoihin. Lisäksi ajatus siitä, että Jeesus ei kuollut ristiinnaulitsemisen seurauksena, on mahdoton. Syy tähän on tuskallinen ruoskiminen ennen ristiinnaulitsemista, ettei kenenkään tiedetä selvinneen hengissä ristiinnaulitsemisesta ja että roomalaiset sotilaat varmistivat Jeesuksen kuoleman sekä puhkaisivat hänen kylkensä niin, että siitä vuosi verta ja vettä. Lääketieteen asiantuntijat ovat pitäneet selvänä, että tässä tilassa ollut ihminen on kuollut.

    Edelleen kannattaa ottaa huomioon, että Jeesus ennusti useaan kertaan oman väkivaltaisen kuolemansa (Matt 16:21, 20:28, Joh 10:9-11, 17-19). Samoin kannattaa ottaa huomioon Raamatun profetiat, joissa ennustettiin Messiaan väkivaltainen kuolema, joka kuitenkin toisi anteeksiantamuksen ihmisille. Mm. Jesaja 53 ja Sakarja 12 ovat tällaisia profetioita (Sakarjan jakeissa kannattaa ottaa huomioon, että Jumala, Herra puhuu minämuodossa He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet”. Sama minä-muoto käy ilmi alkukielestä eli hebreasta):

 

Ennustus:

 

- (Jes 53:4-12) Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

7. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

8. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

9. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.

12. Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta. 

 

Täyttymys:

 

- (Matt 27:31) Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi.

 

- (Joh 19:18) Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen keskelle.

 

Ennustus:

 

- (Sak 12:1, 10) Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:

10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 19:34-37) vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.

35. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.

36. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako."

37. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet."

 

Koraani kieltää, että Jeesus on Jumalan Poika. Mitä tulee Muhammadin saamaan ilmestykseen, muslimit uskovat Allahin sanelleen Koraanin enkeli Gabrielin välityksellä Muhammadille (2:97,98), joka puolestaan siirsi sen suullisesti kirjureilleen. Tämä on yleinen näkemys islamissa.

    Aiheellinen kysymys kuitenkin on, miksi Muhammadin vastaanottama ilmoitus poikkeaa täysin Raamatun ilmoituksesta. Jos kyseessä on Jumalan lähettämä enkeli Gabriel, pitäisi ilmoituksen olla yhtäpitävä Raamatun kanssa. Kuitenkin on selvä ero Raamatun Gabrielin ja Muhammadille ilmestyneen olennon välillä. Yksi esimerkki tästä on se, että Raamatussa enkeli Gabriel tunnustaa Jeesuksen Korkeimman Pojaksi eli Jumalan Pojaksi, mutta Koraanissa sama asia kielletään. Seuraavat Koraanin ja Raamatun kohdat osoittavat ristiriidan näiden kahden näkemyksen välillä:

 

Koraani

 

Sano, jos Armollisella olisi poika, olisin minä ensimmäisenä tätä palvomassa (43:81)

 

Te, joilla on Kirja, älkää menkö liian pitkälle väitteissänne älkääkä puhuko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, oli Jumalan lähettiläs ja hänen Sanansa, jonka Hän antoi Marialle, ja Henki hänen luotansa. Uskokaa Jumalaan ja Hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko: “Heitä on kolme”, vaan lopettakaa, se on parasta teille. Jumala on yksi jumala. Jumala meitä varjelkoon! Hänelläkö olisi lapsia? Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa ja maassa. Jumala on riittävä edusmies. (4:171)

 

Tällainen oli todellakin Jeesus, Marian poika, jota he epäilevät. Ei Jumalan sovi hankkia itselleen lasta. Ylistetty olkoon Hän! Kun Hän päättää asian, Hän sanoo sille: ”Ole!”, ja se on. (19:34,35)

 

Raamattu

 

- (Luuk 1:26-35) Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,

27. neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.

28. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi."

29. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.

30. Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.

31. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.

32. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

33. ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

34. Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"

35. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

 

- (1 Joh 2:21-23,26) En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta.

22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

26 Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.

 

Koraani kieltää lapseuden. Toinen esimerkki. Muhammadille ilmestyneen ”enkeli Gabrielin” mukaan Jumala ei ota itselleen lapsia. Sitä pidetään mahdottomana. Kuitenkin Raamatun selvä opetus on, että jokainen ihminen voi tulla Jumalan lapseksi, kun hän toivottaa Jeesuksen Kristuksen elämäänsä (Joh 1:12: Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä). Jeesus itse puhui myös asiasta useaan kertaan mm. opettaessaan rukouksesta.

   Juuri tässä on monien muslimien ongelma, kun he rukoilevat. Kun he rukoilevat, eivät he tunne Jumalaa Isänään, ja yrittävät lähestyä häntä ikään kuin suuren kuilun takaa; kuilun, joka estää heitä rukoilemasta luottavaisesti. Samoin heidän rukouksissaan esiintyy usein turhaa hokemista, josta Jeesus varoitti. He voivat lausua tarkan kaavan mukaisia arabialaisia lauseita, jota kieltä useimmat muslimit eivät edes ymmärrä. Seuraavat Koraanin ja Raamatun kohdat viittaavat eroon näiden kahden erilaisen ilmoituksen välillä. Muslimit väittävät Jeesuksen sanoja valheeksi:

 

Koraani

 

He sanovat: ”Armollinen on valinnut itselleen lapsia.” Puhuttepa te kauheita: taivas on vähällä haljeta, maa revetä ja vuoret sortua maahan, koska he väittävät Armollisella olevan lapsia! Ei armollisen sovi ottaa itselleen lapsia! (19:88-92)

 

Raamattu

 

- (Matt 6:5-9) Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.

6. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

7. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.

8. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

9. Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;

 

- (Matt 7:11) Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!

 

- (Room 8:15) Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

 

- (Ilm 21:5-8) Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".

6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

Koraanin erilainen paratiisi. Kolmas esimerkki liittyy paratiisiin. Muhammadin ilmoituksen mukaan taivas on ennen kaikkea paikka, jossa tulevat luvallisiksi ne asiat, joista nyt pidättäydytään eli neidot ja viini. Siellä on pyöreärintaisia nuoria tyttöjä, ihmiset menevät naimisiin ja harjoittavat sukupuoliyhteyttä. Muhammadin omat puheet, joita on tallennettu, viittaavat samaan. (Monet muslimitaistelijat ja itsemurhapommittajat uskovat kokevansa rajan ylitettyään juuri näitä asioita. Raamatun selvä opetus, joka tulee esille mm. edellä olevasta jakeesta Ilm 21:8, on kuitenkin se, että murhaajat jäävät taivaan ulkopuolelle. He joutuvat helvettiin. Tietysti murhaajakin voi saada anteeksi, jos hän kääntyy Jumalan puoleen tunnustaen syntinsä ja hyväksyy Jeesuksen sovitustyön).

    Sen sijaan Uuden testamentin opetus paratiisista on, että se on paikka, jossa maanpäälliset asiat unohdetaan. Silloin ei enää ole sairautta, nälkää, kärsimystä, syntiä, eikä myöskään aviollista kanssakäymistä kuten Jeesus sanoi. Kaikenkaltainen vajavaisuus ja vaivat ovat silloin kadonneet. Kyseessä on kaksi erilaista kuvausta rajan takaisesta elämästä:

 

Koraani

 

Hurskaat ovat turvallisessa paikassa, puutarhassa lähteiden partaalla pukeutuneena silkkiin ja brokadiin, toinen toisensa vieressä. Me annamme heille puolisoiksi tummasilmäisiä neitoja. (44:51-54)

 

He saavat makailla silkkityynyin pehmustetuilla vuoteilla hedelmien riippuessä käden ulottuvilla... Siellä on kainoja neitoja, joihin ihminen tai dzinni ei ole koskenut ennen heitä... kuin rubiineja tai koralleja. (55:54,56,58)

 

Sinä päivänä Paratiisin asukkaat nauttivat toimistaan: he makailevat puolisoineen vuoteella katoksen alla ja saavat hedelmiä ja kaikkea, mitä vain pyytävät. (36:55-57)

 

He makailevat vuoteilla, jotka on järjestetty riveiksi, ja me annamme heille puolisoiksi tummasilmäisiä tyttöjä. (52:20)

 

Mutta hurskaita odottaa mainio voitto: yrtti- ja rypäletarhat, pyöreärintaiset nuoret tytöt ja täydet maljat. (78:31-34)

 

Hurskaat saavat asua autuudessa, maata vuoteilla katsellen ympärilleen. Heidän kasvoillaan voi nähdä autuuden loiston. Heille annetaan viiniä myskillä sinetöidystä ruukusta. Tätä ihmiset tavoitelkoot. (83:22-26)

 

Ali kertoi Allahin apostolin sanoneen: ”Paratiisissa on tori, jossa ei osteta eikä myydä, vaan siellä on miehiä ja naisia. Kun mies haluaa jotakuta kaunista, hän saa olla sukupuoliyhteydessä tämän kanssa. ” Tirmizi vahvisti tämän. (Al Hadis, kirja 4, luku 42, nro 36.)

 

Abu Sayeed kertoi Allahin lähettilään sanoneen: ”Jokaiselle miehelle on paratiisissa kaksi vaimoa, ja jokaisen vaimon yllä seitsemänkymmentä huntua, joiden läpi voi nähdä hänen sääriensä ytimen.” Tämän vahvisti Tirmizi. (Al Hadis, kirja 4, luku 42, nro 23, 652.)

 

Anas kertoi profeetan sanoneen: ”Paratiisissa miehille annetaan sellainen ja sellainen voima seksuaalista kanssakäymistä varten.” Kun häneltä kysyttiin, olisimmeko kykeneviä sellaiseen, hän vastasi, että hänelle annetaan sadan miehen voimat. Tirmidhi kertoi tämän. (Mishkat al-Masabih osa 3, sivu 1200.)

 

Abu Sayeed kertoi Allahin lähettilään sanoneen: ’Kun uskova toivoo paratiisissa lasta, hänen raskaudentilansa ja lapsen syntymä ja kasvu tapahtuu tunnissa, jos hän niin haluaa.’ Ibn Majah vahvisti tämän.” (Al Hadis, kirja 4, luku 42, nro 23, 652.)

 

Raamattu

 

- (Matt 22:29,30) Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

30. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.

 

- (Ilm 21-3-8) Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4. ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

5. Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki." Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet."

6. Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

7. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

Onko Muhammadista ennustettu Raamatussa? Neljäs esimerkki. Muslimit uskovat, että Raamatussa on ennustettu Muhammadin tulo. He ajattelevat esim. Koraanin kohtien 61:6:n ja 7:157:n perusteella, että Jeesus olisi puhunut ja ennustanut Muhammadista. He myös ajattelevat, että Jeesuksen sanat toisesta Puolustajasta (Joh 14:16, 16:7) koskivat Muhammadia, jonka tulon Jeesus ennusti. He uskovat, että Johanneksen evankeliumissa esiintyvä "parakletos"/ puolustaja-sana tarkoitti alunperin "periklytos"/ ylistetty-sanaa, joka on yksi Muhammadin nimistä, mutta että se myöhemmin, Muhammadin aikana, muutettiin toiseksi.

    Toinen Raamatun kohta, mitä muslimit käyttävät sen todistamiseen, että Muhammadista on ennustettu, on seuraava Raamatun kohta Viidennessä Mooseksen kirjassa:

 

- (5 Moos 18:15,18,19) Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.

18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

19 Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.

 

Mitä tulee edelliseen käsitykseen, on se kuitenkin huonosti perusteltu. Ensinnäkin vanhat käsikirjoitukset todistavat Raamatun säilyneen nykyisessä muodossaan, joten ajatukset tahallisista muutoksista Johanneksen evankeliumin jakeissa voidaan hylätä. Kaikki vanhat käsikirjoitukset, jotka on löydetty - ajalta ennen Muhammadia ja hänen jälkeensä - ovat aina olleet nykyisenkaltaisessa muodossa.

   Toiseksi Jeesus puhui Johanneksen evankeliumissa Pyhästä Hengestä jonka hän oli lähettävä Isän tyköä taivaasta (Joh 15:26: Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta), ei jostain ihmisestä. Tämä profetia ei sovi Muhammadiin, vaan se viittaa helluntaipäivään, jolloin Jumalan Pyhä Henki vuodatettiin maan päälle:

 

- (Apt 2:1-4) Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.

2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.

3. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.

4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

 

Kolmanneksi Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että Pyhä Henki on opetuslasten kanssa iankaikkisesti ja että hän kirkastaa Jeesusta Kristusta. Näitä asioita on varmasti mahdoton sanoa Muhammadista, joka syntyi 500 vuotta Jeesuksen jälkeen, joka eli 62 vuotta (62 v. ei ole sama kuin iankaikkisesti) ja joka myös väheksyi Jeesuksen asemaa:

 

- (Joh 14:16,17,26) Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,

17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

 

- (Joh 16:13,14) Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

 

Entä ennustus Viidennessä Mooseksen kirjassa? Sekään ei ole ennustus Muhammadista, koska ennustuksen profeetan tulisi tulla juutalaisten joukosta. Tämä ei sovi Muhammadiin.

    Sen sijaan Jeesusta pidettiin tämän profetian täyttymyksenä. Ihmiset ymmärsivät hänen olevan Mooseksen ennustama profeetta. Hän itsekin saattoi vedota siihen, että Mooses ja muut profeetat olivat hänestä kirjoittaneet ja ennustaneet:

 

- (Joh 1:45,46) Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista".

46 Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso".

 

- (Joh 6:14,15) Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva".

15 Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä.

 

- (Joh 7:37-43) Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.

38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

40 Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta".

41 Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus". Mutta toiset sanoivat: "Ei suinkaan Kristus tule Galileasta?

42 Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?"

43 Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä.

 

- (Apt 3:22-26) Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.

23 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'

24 Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä.

25 Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat'.

26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

 

- (Apt 17:1-4) Ja he matkustivat Amfipolin ja Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten synagooga.

2 Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista,

3 selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista, ja sanoi: "Tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus".

4 Ja muutamat heistä tulivat uskoon ja liittyivät Paavaliin ja Silaaseen, niin myös suuri joukko jumalaapelkääväisiä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset.

 

- (Room 1:1-3) Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia,

2 jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,

3 hänen Pojastansa – joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä

 

- (Joh 5:39-47) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

41 En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä;

42 mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne.

43 Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.

44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?

45 Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.

46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.

47 Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?"

 

- (Luuk 24:25-27) Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet!

26 Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?"

27 Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

 

Suhtautuminen sairaisiin. Viides esimerkki. Koraanissa kerrotaan, miten muslimien Allah halveksii kuuroja ja mykkiä (8:22,23): Luontokappaleista alhaisimpia ovat Jumalan mielestä kuurot ja mykät, jotka eivät mitään ymmärrä. Jos Jumala tietäisi heissä olevan mitään hyvää, Hän antaisi heidän kuulla, mutta vaikka Hän olisikin antanut heidän kuulla, he olisivat silti kääntyneet pois.

   Sen sijaan, jos Jeesus oli maan päällä ollessaan täydellinen kuva taivaallisesta Isästä (Kol 1: 14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva…), niin tiedetään Raamatun perusteella, että hän sääli sairaita ja paransi heitä. Tämä Jeesuksen erilainen suhtautuminen sairaisiin käy hyvin ilmi seuraavista esimerkeistä. Koraanikin kertoo, miten Jeesus paransi sairaita maan päällä ollessaan:

 

- (Luuk 14:12-15) Ja hän sanoi myös sille, joka oli hänet kutsunut: "Kun laitat päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, älä sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin vuorostaan kutsuisi sinua, ja ettet sinä siten saisi maksua.

13 Vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita;

14 niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle; sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa."

15 Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi hänelle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa!"

 

- (Matt 14:14) Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa.

 

- (Mark 7:31-37) Ja hän lähti jälleen Tyyron alueelta ja kulkien Siidonin kautta tuli Galilean järven ääreen Dekapolin alueen keskitse.

32 Ja hänen tykönsä tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä, ja he pyysivät häntä panemaan kätensä hänen päälleen.

33 Niin hän otti hänet erilleen kansasta, pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja koski hänen kieleensä

34 ja katsahti ylös taivaaseen, huokasi ja sanoi hänelle: "Effata", se on: aukene.

35 Niin hänen korvansa aukenivat, ja hänen kielensä side irtautui, ja hän puhui selkeästi.

36 Ja Jeesus kielsi heitä sitä kenellekään sanomasta; mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he julistivat.

37 Ja ihmiset hämmästyivät ylenmäärin ja sanoivat: "Hyvin hän on kaikki tehnyt: kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan".

 

- (Matt 11:1-6) Ja kun Jeesus oli antanut kahdelletoista opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa.

2 Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa

3 sanomaan hänelle: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?"

4 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:

5 sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia.

6 Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun."

 

- (Matt 15:29-31) Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle; ja hän nousi vuorelle ja istui sinne.

30 Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät,

31 niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa.

 

Koraanin historiaan liittyvät muutokset. Esimerkkejä siitä, miten Muhammadin enkeliltä saama ilmoitus poikkeaa Raamatusta, on lukuisia. Yksi alue ovat historiankirjoitukseen liittyvät muutokset. Tähän kuuluvat seuraavat esimerkit, joissa Koraani on kertonut historian tapahtumia eri tavalla kuin Raamattu ja yleinen historiankirjoitus:

 

• Nooan aikalaiset puhuivat Koraanin kohdassa 71:21-23 jumalistaan (... ja sanoivat: "Älkää jättäkö jumalianne, älkää Waddia, Suwa'ia, Jaghuthia, Ja'uqia älkääkä Nasria."), jotka todellisuudessa olivat Muhammadin aikaisia arabialaisia jumalia.

 

• Koraanissa kerrotaan yhden Nooan pojista hukkuneen vedenpaisumuksessa (11:42,43). Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan kaikki Nooan pojat olivat mukana arkissa ja pelastuivat. (1 Moos 6:10 ja 10:1: Ja Nooalle syntyi kolme poikaa, Seem, Haam ja Jaafet... Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin, suvusta. Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen.)

 

• Haamania kutsutaan Koraanissa faaraon hovimieheksi (28:6,38 ja 40:36), vaikka Esterin kirjan mukaan tämä oli persialainen hovimies kuningas Ahasveroksen palveluksessa ja eli vasta 5. vuosisadalla (Ester 3:1), mikä tarkoittaa vuosisatoja myöhemmin.

 

• Koraanissa kerrotaan faaraon puolison ottaneen Mooseksen hoitoon (28:8,9). Raamattu puhuu faaraon tyttärestä (2 Moos 2:5-10: ...Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen faraon tyttärelle, ja tämä otti sen pojaksensa ja antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi: "Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä.")

 

Koraanin kohta 12:41 mainitsee ristiinnaulitsemisen olleen käytössä jo Joosefin aikana, vaikka tämä tapa tuli käyttöön yli vuosituhat myöhemmin Persiassa.

 

• Kultaisen vasikan teki Koraanin mukaan joku samarialainen (20:87,88), Raamatun mukaan kyseessä oli Aaron (2 Moos 32). Samarialaisista tiedetään, että he tulivat pyhään maahan vasta vuosisatoja myöhemmin eli Babylonian pakkosiirtolaisuuden yhteydessä.

 

• Marian sukupuuksi Koraanissa mainitaan, että hän oli Aaronin sisar (19:27,28) ja Amramin tytär (3:35,36 ja 66:12). Todellisuudessa hänen olisi täytynyt elää vuosisatoja aikaisemmin ja olla Mirjam, Aaronin ja Mooseksen sisar.

 

Muhammad itsekin epäili saamiaan ilmestyksiä. Kuten tiedossa on, perustuu Koraanin arvovalta Muhammadiin. Hän sai sanomansa henkiolennolta, joka Koraanissa on mainittu Gabrieliksi. Tämä henkiolento saneli Muhammadille ilmoitukset, jotka muut kirjoittivat ylös. Ilman Muhammadin saamia ilmoituksia henkiolennolta islamin uskoa ei olisi edes olemassa.

  Mitä tulee henkiolennon henkilöllisyyteen, ei se varmastikaan ollut sama kuin Raamatussa mainittu Gabriel, kuten jo aiemmin todettiin. Ei Raamatun enkeli voi tuoda sanomia, joissa hän kumoaa vuosisatoja aiemmin antamansa ilmoituksen Jeesuksesta Kristuksesta (Luuk 1:26-38). Sanoman pitäisi olla yhtäpitävä aiemman ilmoituksen kanssa, mutta sitä se ei ole. Raamatun opetuksen perusteella kyseessä oli valhe-enkeli tai saatana, jos otetaan seuraavat Paavalin opetukset huomioon. Saatanan on helppo jäljitellä Jumalan enkeleitä, koska hän on itsekin ollut sellainen aiemmin:

 

- (Gal 1:8,9) Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

 

- (Kol 2:18) Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama

 

- (2 Kor 11:13-15) Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

 

Erikoinen piirre Muhammadin saamissa ilmestyksissä on, että hän myös itse epäili niiden alkuperää ja pelkäsi olevansa hullu. Hän ajatteli ilmestystensä tulleen paholaiselta ja uskoi joutuneensa pahan hengen valtaan. Tämä on tallennettu Koraaniin ja islamin omiin lähteisiin. Mm. Muhammadin elämänkerrassa (Al Halabi, 1 osa, sivu 227) kerrotaan, miten Muhammadin vaimo Khadidzha kysyi Muhammadilta tämän kohdattua henkiolennon: ”Mitä sinulle on tapahtunut?” Muhammad vastasi: ”Näin paholaisen ja jouduin dzhinnin [pahan hengen] valtaan”. Hän itse tunnusti asian.

   Seuraavat Koraanin kohdat liittyvät aiheeseen ja kertovat Muhammadin epäilyksistä saamiaan ilmestyksiä kohtaan. Muhammadille ilmestynyt olento joutui vakuuttamaan, ettei Muhammad ollut hullu ja että hänen tuli uskoa saamiinsa ilmestyksiin.

 

Jos epäilet sitä, mitä olemme sinulle lähettäneet, kysy niiltä, jotka ennen sinua ovat saaneet Kirjan. Sinä olet saanut totuuden Herraltasi; älä siis epäile! Älä kuulu niihin, jotka kieltävät Jumalan merkit, ettet joutuisi perikatoon. (10:94,95)

 

N. Kautta kynän ja sen, mitä kirjoitetaan. Sinä et, kiitos Herrasi, ole hullu, vaan sinua odottaa ansaittu palkka, ja sinulla on ylhäinen luonne. Sinä saat nähdä ja he saavat nähdä, kumpaa teistä on koeteltu. Herrasi tietää parhaiten, kuka on eksynyt Hänen tieltään, ja Hän tuntee parhaiten ne, jotka kulkevat oikealla tiellä. Älä siis tottele kieltäjiä; he toivovat sinun taipuvan heidän puoleensa, ja sitten hekin taipuisivat sinun puoleesi. (68:1-9)

 

Varoita siis, kiitos Herrasi, sinä et ole ennustaja etkä hullu. Vai sanovatko he: ”Hän on runoilija. Odotetaan; ehkä tulevaisuus tuo hänelle onnettomuuden tullessaan”? (52:29,30)

 

Muhammadin tilasta, kun hän sai ilmestyksiä, on kerrottu Islamin omissa lähteissä (Sahih Bukhar, Al Hadis, Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta [Sirat Rasul Allah]...). Niiden mukaan hän kärsi usein kipua ilmestysten tullessa, hikihelmet valuivat hänen otsaltaan, vaikka oli kylmä päivä, hänen kasvonsa muuttuivat punaisiksi, hän nyökytteli päätään ja hänen seuraajansa tekivät samoin.

   Kaikesta päätellen ilmestysten vastaanottaminen ei ollut Muhammadille helppo kokemus. Tämä ilmeni jo Muhammadin ensimmäisen ilmestyksen yhteydessä, jonka hän vastaanotti Hiran luolassa. Sahih Bukharin hadithissa kerrotaan Muhammadin omin sanoin, miten ”enkeli tarttui minuun voimakkaasti ja puristi niin kovaa, etten voinut kestää sitä”. Tällainen henkiolennon toiminta viittaa siihen, ettei kyseessä ollut Jumalan lähettämä enkeli.

    Seuraava lainaus kertoo lisää Muhammadin kohtaamisesta hengen kanssa, miten hän kärsi kipua ja oli aikeissa tehdä itsemurhan. Hän pelkäsi olevansa paholaisen riivaama:

 

Aluksi Muhammad suhtautui huomattavan levottomasti yliluonnolliseen kohtaamiseensa hengen kanssa. Hän ”kärsi paljon kipua ja hänen kasvonsa muuttuivat tuhkanvärisiksi” (13). Hän mietti, että oliko hän paholaisen riivaama, ja hautoi mielessään jopa itsemurhaa:

 

Menen vuoren huipulle ja heittäydyn alas, jotta saisin itseni hengiltä ja sitä kautta rauhan. Joten ryhdyin tuumasta toimeen, mutta kun olin puolitiessä vuoren huipulle, kuulin äänen taivaasta sanovan: ”Oi Muhammad. Sinä olet Jumalan apostoli, ja minä Olen Gabriel.” Nostin pääni kohti taivasta nähdäkseni (kuka puhui), ja katso, se oli Gabriel miehen muodossa – miehen, jonka jalat levittäytyivät yli horisontin. Ja hän sanoi: Oi Muhammad. Sinä olet Jumalan apostoli, ja minä olen Gabriel.” (14)

 

Muhammad palasi Khadidzhan luo suunnattoman ahdistuksen vallassa. Aishan mukaan ”Sitten Allahin apostoli palasi se (ilmestys) mukanaan. Hänen sydämensä löi kovaan tahtiin, (ja) hänen hartioidensa ja niskansa väliset lihakset tärisivät, kunnes hän tuli Khadidzan (hänen vaimonsa) luo, ja sanoi: ’Oi Khadidza, mikä minua vaivaa? Pelkäsin, että minulle sattuisi jotain pahaa.’ Sitten hän kertoi Khadidzalle kaiken mitä oli tapahtunut” (15), ja kertasi tälle alkuperäiset pelkonsa: ”Voi minua, olen joko runoilija tai riivattu.” (16) ”Runoilijalla hän tarkoitti tässä yhteydessä ihmistä, joka näki ekstaattisia, ja mahdollisesti demonisia näkyjä. (17)

 

Koraanin sisältö: Muhammadin erityisoikeuksia ja vaikutteita muista lähteistä. Mitä tulee Koraanin alkuperään, on muslimeilla se käsitys, että alkuperäinen Koraani on ollut taivaassa, josta se laskettiin alas ja välitettiin enkeli Gabrielin kautta Muhammadille. Näkemys Koraanin taivaallisesta alkuperästä tulee ilmi seuraavista Koraanin kohdista:

 

Jumala pyyhkii pois mitä tahtoo ja säilyttää mitä tahtoo. Hänen luonaan on alkuperäinen Kirja. (13:39)

 

Me olemme tosiaan Koraanin lähettäneet ja se on tosiaan tullut. Me olemme lähettäneet sinut vain julistamaan ilosanomaa ja varoittamaan. Koraanin me olemme jakaneet osiin, jotta voisit lukea sitä ihmisille kaikessa rauhassa. Me olemme sen tosiaan lähettäneet alas. Sano: Uskokaa siihen tai älkää... (17:105-107)

 

Hyvä kysymys on, että jos Koraani on taivaasta ja ollut aina siellä, miksi sen sanoma ei ole yleismaailmallista, vaan monet Koraanin kohdat liittyvät Muhammadin omaan elämään ja erityisoikeuksiin. Hän sai mm. ilmoituksen siitä, että hänen on luvallista avioitua ottopoikansa vaimon kanssa (33:37-38) tai pitää useampia vaimoja kuin muut miehet (muut muslimimiehet saavat pitää enintään neljä vaimoa, mutta Muhammadille sallittiin enemmän vaimoja ”ennen muita uskovia” 33:50). Samoin hän sai ilmoituksia kiistoihin mekkalaisten, juutalaisten, kristittyjen tai muiden ryhmien kanssa. Hän ei saanut niitä yhdellä kertaa vaan sitä mukaa kuin tapahtumat tulivat ajankohtaisiksi hänen elämässään. Häntä itseään ja muita ajankohtaisia asioita koskevat ilmoitukset liitettiin osaksi Koraania.

    Hyvä kysymys on, miksi iankaikkisesti taivaassa ollut kirja keskittyy Muhammadin vaimoasioihin, hänen erityisoikeuksiinsa muihin nähden tai sen aikaisiin kiistoihin. Luulisi Koraanin ilmoituksen keskittyvän tärkeämpiin ja kaikkia koskeviin asioihin, jos kyseessä on taivaasta tullut iankaikkinen kirja.

   Toinen aiheellinen kysymys on, miksi Koraania ei lähetetty Muhammadille yhdellä kertaa tai jo vuosisatoja aiemmin, jos se oli koko ajan valmiina taivaassa. Samaa kysyivät Muhammadin aikalaiset, ja kysymys on hyvin perusteltu (Uskottomat kysyvät: "Miksi hänelle ei lähetetä koko Koraania kerralla?" Näin me teemme vahvistaaksemme sillä sydäntäsi ja lähetämme sen osa kerrallaan 25:32). Olisihan Allah voinut lähettää Koraanin jo paljon aiemmin.

    Entä Koraanin muu sisältö? On voitu havaita, että Koraanissa on paljon vaikutteita muista lähteistä. Naaraskamelin profeetaksi tuleminen ja seitsemän miehen ja heidän eläintensä nukkuminen luolassa 309 vuoden ajan ovat arabialaisia legendoja. Jeesuksen puhuminen kehdossa ja savilintujen herättäminen eloon ovat peräisin väärennetyistä gnostilaisista evankeliumeista, eivät Raamatusta. Kuvaukset paratiisin nautinnoista ja neidoista ovat samanlaisia kuin persialaisissa taruissa. Jotkut kertomukset ovat peräisin juutalaisesta Talmudista tai Targumeista. Mm. kuningas Salomoon liitetyt tarunomaiset kuvaukset (27:15-45) ovat peräisin Esterin Targumista, joka on apokryfi Raamatussa olevasta Esterin kirjasta.

   Tärkein lähde on kuitenkin Raamattu. On arvioitu, että 2/3 Koraanin sisällöstä on raamatullista alkuperää. Kyseessä eivät kuitenkaan ole suorat lainaukset, vaan jaksot, joissa esiintyy Raamatusta tuttuja henkilöitä ja tapahtumia. Lisäksi Koraanin kertomukset ovat hieman Raamatusta poikkeavia, eikä niissä ole samanlaista silminnäkijäkuvauksen tuntua kuin Raamatun kertomuksissa. Tämä on ymmärrettävää, koska Koraani valmistui vuosisatoja myöhemmin tapahtumien jälkeen eikä Muhammad ollut itse tapahtumien silminnäkijänä.

   Seuraavat Koraanin kohdat liittyvät aiheeseen. Muhammadin aikalaiset ymmärsivät, että Muhammad esitti muinaisia ja vanhoja tarinoita. He olivat kuulleet tai lukeneet niistä jo aikaisemmin:

 

Uskottomat sanovat: ”Tämä on vain hänen sepittämänsä valhe, jossa muut ovat auttaneet häntä.” He puhuvat väärin ja valheellisesti! He sanovat myös: ”Nämä ovat muinaisia tarinoita, joita hän kirjoittaa muistiin aamuin ja illoin sanelun mukaan.” (25:4,5)

 

Kun heille luetaan meidän merkkejämme, he sanovat: ”Kyllähän me kuulemme, ja jos me tahtoisimme, osaisimme mekin puhua tuollaista. Nämähän ovat vain muinaisia tarinoita.” (8:31)

 

Onhan meitä ja isiämme uhattu tällä ennenkin. Nämä ovat vain vanhoja tarinoita.” (23:83)

 

Koraanin kokoamiseen liittyviä ongelmia. Islamin uskossa yksi oleellisempia asioita on Koraanin muuttumattomuus. Muslimit uskovat, että vanhempia kirjoituksia, eli Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituksia on muutettu, mutta Koraani on pysynyt alkuperäisessä muodossaan. Lisäksi he uskovat, että Koraanin alkukirja on taivaassa ja että Muhammad vastaanotti sen asteittain enkeli Gabrielilta tulleiden ilmoitusten kautta.

    Koraanin syntyyn ja kokoamiseen liittyy kuitenkin monia yksityiskohtia, jotka asettavat kyseenalaiseksi edellisiä näkemyksiä. Yksi näistä on kysymys siitä, mitkä kohdat alun perin kuuluivat Koraaniin. Sen kokoamiseen liittyi seuraavia ongelmia, joista on kirjoitettu mm. Sahih Bukharin osassa 6. Muslimit pitävät Bukharin haditheja luotettavimpana.

 

• Ensimmäinen ongelma on, että useat Muhammadin ilmoitukset olivat säilyneet vain suullisessa, ei kirjoitetussa muodossa. Ne perustuivat ihmisten muistiin, mutta erehtyminen on mahdollista, koska nykyisessä Koraanissakin on satoja sivuja. Juuri tästä syystä Umar, tuleva toinen kalifi (hallintakausi 634-644) ehdotti Abu Bakrille, ensimmäiselle kalifille (632-634) Koraanin kokoamista. Useita Koraanin resitoijia oli kuollut taisteluissa ja oli pelkona, että suuri osa Koraania menetettäisiin. Kuolleiden henkilöiden mukana osa Koraanista oli saatettu jo menettää.

 

• Toinen ongelma on, että joitakin jakeita ei muistanut kuin yksi henkilö. Sahih Bukhari kertoo ainakin kahdesta jakeesta, jotka vain yksi henkilö muisti (Bukhari 6.61.509, 6.61.511).

    Bukhari kertoo lisäksi, että jotkut jakeet olivat kadoksissa, kunnes löytyi henkilö, joka muisti sen (6.61.510). Lisäksi Muhammad itsekin unohti Koraanin jakeita. Kerrotaan, että joku toinen resitoi Koraanin jakeita, jotka Muhammad oli itse unohtanut (Bukhari 6.61.558).

   Edelleen Bukharin kokoelmassa kerrotaan, miten Koraanin tunnetuin resitoija Ubay ibn Ka’b oli varma, että osa Koraanin jakeista oli jätetty pois (Bukhari 6.61.527), koska Ubay itse oli kuullut kyseiset jakeet Muhammadilta. Sahih Muslim, toiseksi luotetuin hadith-kokoelma islamissa sen sijaan kertoo, että Koraanista on kadonnut kokonainen suura ja että yksi jae hävisi Muhammadin kuoleman aikoihin (5.2286). Esimerkit osoittavat, että ei ole perusteltua pysyä väitteessä, että Koraanin teksti olisi säilynyt alkuperäisessä muodossaan ja muuttumattomana.

 

• Kolmas ongelma on, että Koraanien pituudet vaihtelivat. Nykyisessä Koraanissa on 114 lukua ja se on pääosin Zaid ibn Thabitin johdolla koottu. Kuitenkin Koraanin parhaan resitoijan Ubay ibn Ka’bin Koraanissa tiedetään olleen 116 lukua, kaksi enemmän kuin Zaidin versiossa. Sen sijaan Abdullah ibn Mas’udin, jota Muhammad piti parhaimpana Koraanin tuntijana, Koraanissa oli ainoastaan 111 lukua.

 

• Neljäs ongelma on, että Koraanista oli olemassa useita eri versioita ja lyhyempiä katkelmia Muhammadin kuoleman jälkeen. Ei ollut selvää yksimielisyyttä siitä, mitkä osat tulisi sisällyttää Koraaniin ja mitkä eivät. Tämän tähden kolmas kalifi Uthman (hallituskausi 644-656) määräsi kerättäväksi ja poltettavaksi Koraanin useat eri versiot tai lyhyemmät katkelmat niin, että vain yksi virallinen versio jäisi jäljelle (Bukhari 6.61.510). Monet Muhammadin uskolliset seuraajat, kuten parhaimpana Koraanin tuntijana pidetty Abdullah ibn Mas’ud, vastustivat Uthmanin toimenpidettä, koska he halusivat säilyttää hallussaan olevat tekstit.

 

• Viides ongelma on, että 600-luvulla arabian kielessä ei vielä tunnettu vokaalimerkintöjä, vaan Koraani kirjoitettiin konsonanteilla. Vokaalimerkinnät tulivat käyttöön vasta 700-luvulla. Ongelma oli siinä, että yhdellä konsonanttipohjaisella sanalla saattoi olla useita erilaisia lukutapoja, jotka kaikki olivat kieliopillisesti mahdollisia. Tämä tekee mahdottomaksi selvittää, mikä on ollut Koraanin tekstin alkuperäinen sanatarkka muoto.

 

• Nykyaikana shiialaisuus on vaiennut Koraanin väärentämisen mahdollisuudesta, mutta tämä oli yleinen näkemys varhaisessa shiialaisuudessa. Ennen 900-lukua useat shiialaiset kirjoittajat syyttivät Koraanin kokoajia tahallisesta väärentämisestä. Esimerkki osoittaa, miten Koraanin oikeasta sisällöstä on ollut kiistaa varhaisesta lähtien.

 

Koraani vahvistaa Koraanin muuttuneen. Islamissa pidetään Koraanin muuttumattomuutta yhtenä tärkeimmistä opeista. Muslimit uskovat, että ainoastaan Koraani on säilynyt alkuperäisessä muodossaan, täsmälleen samassa muodossa kuin se profeetta Muhammadille annettiin, mutta muut pyhät kirjat ovat kokeneet muutoksia.

   Kuitenkin Koraani itse vahvistaa Koraanin muuttuneen. Muutamissa Koraanin jakeissa kerrotaan, miten Allah pyyhkii jonkin jakeen pois, vaihtaa tilalle toisen tai antaa jonkin jakeen unohtua. Siten muslimien usko Koraanin muuttumattomuuteen on ristiriidassa Koraanin itsensä kanssa:

 

Jos me pyyhimme pois jonkin jakeen tai annamme sen unohtua, annamme tilalle samanlaisen tai paremman. Etkö tiedä, että Jumalan on Kaikkivaltias? (2:106)

 

Jumala pyyhkii pois mitä tahtoo ja säilyttää mitä tahtoo. Hänen luonaan on alkuperäinen Kirja. (13:39)

 

Jos me vaihdamme jakeen tilalle toisen, tietää Jumala kyllä parhaiten, mitä Hän lähettää. He väittävät: "Sinähän vain sepität!" Ei! Mutta useimmat heistä eivät tiedä. (16:101)

 

Islamin perimätiedossa puhutaan myös ns. saatanallisista säkeistä. Tässä ei käsitellä asiaa sen syvemmin, mutta tähän Muhammadin harha-askeleeseen ovat viitanneet sellaiset hurskaat muslimit kuten Ibn Ishag, Ibn Sa’d ja Tabari, kuten myös myöhäisempi Koraanin kommentaarin kirjoittaja Zamakhshari (1047-1143). On hyvin vaikea uskoa, että he olisivat kertoneet tapauksesta, elleivät olisi pitäneet sitä aitona.

   Olennaista on, että varhaiset islamin lähteet myöntävät Koraanin kohtaa 53:19,20 muutetun. Alun perin jakeiden uskotaan olleen muodossa Oletteko te nähneet Allatin ja al-Uzzan ja Manatin, kolmannen? Nämä ovat yleviä olentoja ja niiden esirukousta voi toivoa." Näissä Koraanin jakeissa, jotka Muhammad vastaanotti ja jotka myöhemmin muutettiin, tuettiin kääntymistä epäjumalien puoleen. Näin Muhammad sai mekkalaiset puolelleen. Koraanin seuraavien jakeiden uskotaan liittyvän samaan aiheeseen:

 

Vähällä he olivatkin saada sinut houkutelluksi pois siitä, mitä olemme ilmoittaneet sinulle, ja sepittämään meistä muuta. Silloin he olisivat ottaneet sinut ystäväkseen. Ellemme olisi sinua vahvistaneet, olisit melkein taipunut heidän puoleensa hiukan." (17:73,74)

 

Aina ennenkin, kun olemme lähettäneet lähettilään tai profeetan, on Saatana saanut pujotetuksi omia toiveitaan hänen toiveidensa lomaan, mutta Jumala pyyhkii pois sen, mitä Saatana on saanut niihin sekoitetuksi, ja sitten Hän vahvistaa omat merkkinsä. Jumala on Tietävä, Viisas. (22:52)

 

Koraanin tiettyjen jakeiden kumoaminen, ns. abrogaatio-oppi on yksi osa islamia. Kyse ei ole siitä, että jakeiden sanamuotoa olisi muutettu, vaan oppia on muutettu. Jae, joka aikaisemmin oli voimassa, ei enää ole sitä. Esim. ns. miekkajakeen (9:5) uskotaan korvanneen jakeen, jossa mainitaan, että ”uskontoon ei pakoteta” (2:256). Useimmat oikeaoppisen islamin liikkeistä uskovat tähän oppiin, jossa myöhemmät Medinan kauden jakeet ovat korvanneet Mekan kauden sovinnollisemmat jakeet.

    Johdonmukainen tämä oppi ei kuitenkaan ole. Miksi saman henkilön, Muhammadin, vastaanottama opetus muuttui siinä vaiheessa, kun hän sai enemmän valtaa? Lisäksi sellaisen henkilön, joka lukee Koraania ensimmäistä kertaa ja joka ei ole saanut opetusta aiheesta, on mahdotonta tietää, mitkä osat Koraania ovat voimassa ja mitkä eivät.

 

 

 

4. Oliko Muhammad Jumalan profeetta?

 

Mitä tulee Muhammadin asemaan profeettana, uskovat muslimit tietysti siihen. Muuten he eivät olisi muslimeja.

    Sen sijaan, mitä tulee profeettaan kristillisestä näkökulmasta, ei Muhammad voinut olla profeetta. Hän saattoi olla islamin profeetta, mutta ei häntä voida pitää profeettana Raamatun näkökulmasta. Tähän on useita syitä, joita seuraavaksi tutkimme.

 

Hän torjui Jeesuksen Kristuksen. Ensimmäinen kriteeri on tietysti se, että Muhammad torjui Jeesuksen Kristuksen sellaisena kuin Raamattu hänet esittää. Muhammad kielsi Jeesuksen jumaluuden, että hän olisi Jumalan Poika, että hän kantoi syntimme ristille ja että hänen kauttaan voidaan saada iankaikkinen elämä. Muhammad kielsi Jeesuksen identiteetin olennaisimmat asiat ja sen tehtävän, minkä hän suoritti maan päällä, joten ei häntä tässä mielessä voida pitää raamatullisena eikä Jumalan lähettämänä profeettana. Sen sijaan Raamatun valossa Muhammad on väärä profeetta, jossa vaikutti antikristuksen henki ja josta Jeesus itse ja apostolit varoittivat:

 

- (Matt 7:15,16) Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.

16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?

 

- (Matt 24:11) Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.

 

- (1 Joh 4:1-3) Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;

3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

 

- (1 Joh 2:22,23) Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

 

- (2 Joh 1:7-9) Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

8 Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan.

9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.

 

- (2 Piet 2:1-3) Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

2 Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;

3 ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.

 

Raamatun valossa Muhammad ei ollut pelastettujen joukossa. Kun Muhammad torjui Jeesuksen Kristuksen sellaisena kuin Raamattu hänet esittää, torjui hän myös Jeesuksen sovitustyön ristillä. Raamatun valossa tällainen ihminen torjuu kuitenkin iankaikkisen elämän. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, joten Raamatun tekstien valossa Muhammad ei ollut pelastettujen joukossa, vaan hän joutuu kadotukseen. Kannattaa muistaa, että nämä jakeet on kirjoitettu useita vuosisatoja ennen Muhammadin aikaa:

 

- (1 Kor 1:17,18) Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan – ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

 

- (Fil 3:18,19) Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;

19 heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.

 

Muhammad vainosi Jeesuksen seuraajia. Yksi syy sille, miksi Muhammad ei voi olla Jumalan profeetta raamatullisessa mielessä, on se, että hän vainosi Jeesuksen seuraajia kuten tuhannet muslimit hänen jälkeensä. Eli jos Jeesus oli täydellisin hyvä ja synnitön sekä puhui totuuden (Joh 8: 45,46: Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?), miksi Muhammad vastusti Jeesusta ja miksi nykymuslimit vastustavat Jeesusta ja mitä hän opetti? Kyseessä on ilmeinen ristiriita. On aivan tavallista, että islamista Jeesuksen Kristuksen puoleen kääntynyt voi menettää työpaikkansa, perintöoikeutensa, hänet karkotetaan kotoa tai hänet jopa tapetaan. Tuhansia on tapettu, koska Muhammad, islamin profeetta antoi siihen mallin.

    Kuitenkin kannattaa ottaa huomioon Jeesuksen omat sanat, jotka hän lausui satoja vuosia ennen Muhammadia. Hän ennusti, että ihmiset tulevat vainoamaan niitä, jotka ottavat hänen sanansa tosissaan. Tämä ennustus on toteutunut erityisesti muslimien parissa, koska he Muhammadin mallin mukaan torjuvat evankeliumin sanoman. Seuraavassa Jeesuksen omia sanoja aiheesta:

 

- (Matt 5:11,12) Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.

12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

 

- (Joh 15:20,21) Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.

21 Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

 

- (Joh 16:1-4) "Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi.

2 He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle.

3 Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua.

4 Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kansanne.

 

- (Apt 9:3-6) Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä;

4 ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?"

5 Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.

6 Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän."

 

Muhammadin opetus päinvastaista kuin Jeesuksen. Jos katsotaan Jeesuksen opetuksia, mainitsi hän mm., että "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat” (Matt 26:52). Samoin on yleisesti tiedossa, että hän opetti meitä rakastamaan jopa vihamiehiä. Tämä on yksi vaikeimmista asioista toteuttaa, mutta tähän suuntaan meitä kutsutaan. Jeesus Kristus itse toteutti sitä ja lopulta hän antoi henkensä ihmisten syntien edestä, vaikka he olisivat olleet hänen vihamiehiään (Room 5:6,8 Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä… Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.). Samoin yksitoista ensimmäistä apostolia kahdestatoista joutui antamaan henkensä vihamiestensä käsissä sen takia, että he julistivat syntien anteeksiantamusta Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksen opetus vihamiesten rakastamisesta tulee ilmi seuraavista jakeista:

 

- (Matt 5:44-48) Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?

47 Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?

48 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

 

Entä Muhammadin opetus? Hänellä on tältä alueelta kahdenlaista opetusta. Toisaalta Muhammad välitti jotakin hyvää opetusta, mutta koska islamin yleisen käsityksen mukaan miekkajae (9:5) ja muut myöhemmin tulleet, väkivaltaan kehottavat jakeet korvaavat päinvastaiset jakeet, ovat ne tärkeämpiä. Kun monet muslimit länsimaissa puhuvat islamista rauhan ja suvaitsevaisuuden uskontona, ovat he siten ristiriidassa Muhammadin kanssa. Todellista ja alkuperäistä islamia edustavat pikemminkin Isis, Boko Haram, Al-Quida ja muut samanlaiset järjestöt, jotka ottavat Koraanin ja islamin perimätiedon tosissaan. Samanlaista linjaa edustavat imaamit, jotka huutavat moskeijoissa kirouksia Amerikan, Israelin, kristittyjen ja koko länsimaailman ylle. He uskovat, että tällainen vihanpito miellyttää Allahia. He käyttävät tukenaan monia jihadiin kehottavia Koraanin jakeita.

   (Tässä välissä jotkut voivat ottaa esille ristiretket ja muut Jumalan nimissä tehdyt vääryydet. Kuitenkin tämä on täysin Jeesuksen opetuksen vastaista. Lisäksi kesti yli 1000 vuotta ennen kuin ensimmäinen ristiretki tapahtui luopiokirkon toimesta. Se on aika pitkä aika, mutta islamissa samaa tapahtui Muhammadin käskystä jo hänen elinaikanaan. Toisaalta ristiretket olivat vastaus muslimien hyökkäyksiin, kun nämä olivat valloittaneet jo 2/3 kristillisestä maailmasta. Siinä mielessä niiden tausta on helppo ymmärtää.).

    Kannattaa myös ottaa huomioon islamin leviäminen. Kristillinen usko levisi sanan saarnan kautta, kun opetuslapset saarnasivat syntien anteeksiantamusta sekä paransivat sairaita, mutta islam on levinnyt aina miekan avulla. Se ei ole levinnyt sen kautta, että ihmiset olisivat ihastuneet ja rakastuneet Muhammadin sanomaan, vaan islamin levittämiseen käytettiin miekkaa kuten se tänäkin päivänä leviää samalla tavalla.

   Hyvä esimerkki ovat mekkalaiset Muhammadin aikana. Ei heistä olisi tullut muslimeja muuta kuin pakon edessä, mutta kun Muhammad lähetti tarpeeksi suuren armeijan heitä vastaan, kääntyivät he lopulta muslimeiksi. Mm. seuraavat Koraanin kohdat liittyvät aiheeseen, eli miekan käyttöön islamin levittämisessä. Mukana on myös Ajatollah Khomeinin lausunto samaan asiaan liittyen. Kysymys kuuluu, että jos Muhammad on Jumalan profeetta, miksi hänen opetuksensa on täysin päinvastaista kuin se, mitä Jeesus opetti. Jompikumpi heistä on väärässä. Molemmat eivät voi olla oikeassa:

 

Vaikka te ette pidäkään taistelemisesta, on se määrätty teille… (2:216)

 

Taistelkaa Jumalan tiellä ja tietäkää, että Jumala on Kuuleva, tietävä. (2:244)

 

Ne, jotka haluavat vaihtaa tämän elämän tuonpuoleiseen, taistelkoot Jumalan tiellä. Me annamme heille suuren palkan, saavatpa he sitten voiton tai tulevat surmatuiksi. (4:74)

 

Ne, jotka taistelevat Jumalaa ja Hänen Lähettilästään vastaan ja kiirehtivät tekemään pahaa, saavat palkkansa: heidät surmataan, naulitaan ristiin tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki ristikkäin tai heidät karkotetaan maasta… (5:33)

 

Kuinka monia kaupunkeja olemmekaan tuhonneet. Meidän voimamme kohtasi niitä yöllä, kun niiden asukkaat nukkuivat. (7:4)

 

Herrasi antoi enkeleille ilmoituksen: ”Minä olen teidän kanssanne. Vahvistakaa niitä, jotka uskovat. Minä asetan pelon uskottomien sydämeen. Hakatkaa poikki heidän kaulansa ja raajansa. Näin tapahtui, koska he olivat vastustaneet Jumalaa ja Hänen lähettilästään. Joka vastustaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään, tietäköön, että Jumala on ankara rankaisemaan. (8:12,13)

 

Kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, taistelkaa uskottomia vastaan missä heidät tapaattekin, vangitkaa ja saartakaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat, pitävät rukouksensa ja antavat almuja, antakaa heidän mennä rauhassa. Jumala on Anteeksiantava, Armelias. (9:5)

 

Profeetta, taistele uskottomia ja teeskentelijöitä vastaan ja ole heille kova. He saavat sijansa Helvetistä. Siinä on huono määränpää. (9:73)

 

”Jos teidät surmataan, pääsette paratiisiin. Ja vaikka te surmaatte, pääsette silti paratiisiin. Tämä on islamin logiikkaa!” (Ajatollah Khomeini).

 

Muhammad ei lausunut toteutuneita ennustuksia eikä hänen kauttaan tapahtunut ihmeitä. Kun on kyseessä Muhammadin asema profeettana, on melko kyseenalaista pitää häntä profeettana, koska hänellä ei ollut mitään tulevaisuuteen liittyviä ja toteutuneita ennustuksia eikä hänen kauttaan tapahtunut ihmeitä (Koraani 29:50, 28:48,49), joka oli ominaista monille Raamatun profeetoille. Tämä ei tarkoita, että profetian tehtävä olisi vain tulevaisuuden ennustaminen tai että ihmeet olisivat pääasia. Päinvastoin, todellinen profetia on pääasiassa ”rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi” (1 Kor 14:3), eivätkä ihmeetkään ole välttämättömiä. Kuitenkaan Muhammadilla ei ollut mitään tällaista. Jos hän oli profeettojen sinetti (Koraani 33:40) ja kaikkein tärkein profeetoista, on merkillistä, että muiden, Raamatussa esiintyvien henkilöiden kautta tapahtui kyseisiä asioita. Seuraavassa esimerkkejä Uuden testamentin puolelta ja Jeesuksen elämästä:

   

- (Joh 4:48) Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko".

 

- (Joh 20:30,31) Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;

31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

 

- (Apt 6:8) Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa.

 

- (Apt 11:27,28) Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan.

28 Ja eräs heistä, nimeltä Agabus, nousi ja antoi Hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan; ja se tulikin Klaudiuksen aikana.

 

- (Apt 14:3) Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta.

 

- (Apt 15:12) Niin koko joukko vaikeni, ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanain keskuudessa heidän kauttansa.

 

- (Apt 19:11,12) Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,

12 niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.

 

- (Apt 21:8-11) Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä.

9 Ja hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja.

10 Siellä me viivyimme useita päiviä. Niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta, nimeltä Agabus.

11 Ja tultuaan meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui: "Näin sanoo Pyhä Henki: 'Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin'."

 

- (Room 12:6) ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;

 

- (Room 15:18,19) sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,

19 tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,

 

Muhammadin elämän huono hedelmä. Yksi kriteeri, millä voi erottaa väärän profeetan oikeasta, on hänen elämänsä hengellisyys tai sen puute. Jeesus opetti, että väärät profeetat voidaan tuntea heidän hedelmistään. Jos olet muslimi, et varmastikaan voi olla eri mieltä tämän Jeesuksen opetuksen kanssa. Lisäksi saman kriteerin pitäisi koskea myös Muhammadia, jota muslimit pitävät profeetoista tärkeimpänä. Hänen pitäisi olla profeetoista hengellisin, nöyrin, rakastavin ja paras esimerkki, jos hän on profeettojen sinetti ja tärkein heistä. Hedelmän merkityksestä puhutaan mm. seuraavissa Raamatun jakeissa:

 

- (Matt 7:15-20) Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.

16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?

17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.

18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.

19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.

20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

 

- (Gal 5:22,23) Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

23 Sellaista vastaan ei ole laki.

 

- (Ef 5:9) sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä –

 

Tosiaan, jos Muhammad on profeettojen sinetti (33:40) ja tärkein profeetoista tulisi hänen elämänsä olla esimerkillistä ja ylitse muiden, varsinkin jos hänen tehtävänsä on ollut tärkeämpi kuin kenenkään muun maan päällä.

   Tässä kohtaamme kuitenkin ristiriidan. Muhammadin elämän ei voi sanoa olleen esimerkillistä. Se tulee ilmi seuraavista asioista. Useimmat niistä on tallennettu joko haditheihin tai Ibn Hishamin toimittamaan Muhammadin elämänkertaan (Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta [Sirat Rasul Allah]). Sitä pidetään arvovaltaisimpana Muhammadin elämänkerroista. Kirjansa esipuheessa Ibn Hisham mainitsee, että hän ei edes tuonut esille kaikkia asioita, koska ne olivat liian häpeällisiä tai ahdistavia: Olen jättänyt pois sellaisia asioita, joista on häpeällistä keskustella, seikkoja, jotka saattaisivat ahdistaa joitakin ihmisiä, ja sellaisia kertomuksia, joita [opettajani] mukaan ei voida pitää luotettavina.” Kuitenkin se, mitä hän ja mitä hadithit tuovat esille, antavat Muhammadin elämästä sellaisen kuvan, ettei häntä voida pitää hyvänä esimerkkinä muille:

 

Hän surmasi useita vastustajiaan ja niitä, jotka häntä pilkkasivat. Tämä on täysin vastoin Jeesuksen sanoja, joissa hän opetti rakastamaan myös vihamiehiä. Jeesus myös opetti, että jos rakastamme vain niitä, jotka meitäkin rakastavat, ei siinä ole mitään ihmeellistä. Muhammad toimi päinvastoin. (Matt 5:44-48): Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

    Muhammadin toimet eivät paljoa eroa myöskään diktaattoreista. Hän toimi samoin kuin Stalin ja diktaattorit ovat toimineet, kun he surmaavat vastustajiaan. Ei tässä ole paljoa eroa, kuten seuraavat esimerkit osoittavat:

 

Jumalan lähettiläs käski surmata myös Abdallah ibn Khatalin, joka hänkin oli ollut muslimi. Jumalan lähettiläs oli lähettänyt hänet kokoamaan almuveroa erään ansarin kanssa…

   Ibn Khatalilla oli kaksi orjatyttöä, Fartana ja eräs toinen. He tapasivat laulaa pilkkalauluja Jumalan lähettiläästä. Jumalan lähettiläs käski surmata myös heidät.

   Samoin hän käski surmata al-Huwairith ibn Nuqaidhin, joka oli kiusannut häntä Mekassa … Jumalan lähettiläs käski surmata myös Miquas ibn Subaban, koska tämä oli surmannut kostoksi vahingossa surmansa saaneesta veljestään erään ansarin ja palannut monijumalaisena quraishilaisten luo.

   Samoin hän käski surmata Saran, erään Abdalmuttalibin klaaniin kuuluvan naispuolisen maulan, sekä Ikrima ibn Abi Jahlin. Sara oli ollut yksi niistä, jotka olivat kiusanneet Jumalan lähettilästä Mekassa. (Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta, s. 390)

    

Ibn Habanm Sahih vol.14 s. 529 Muhammad sanoi: Vannon hänen kauttaan jolla on minun sieluni käsissään, että en ole tullut luoksenne muuta kuin teurastamaan.

 

Ikrima kertoi: Ali poltti joitakuita, ja uutiset tästä tavoittivat Ibn Abbasin, joka sanoi: Jos minä olisin ollut tässä paikassa, en olisi polttanut heitä, kuten profeetta sanoi: ”Älkää rangaisko ketään Allahin rangaistuksella”, ilman epäilyksiä minä olisin tappanut heidät, sillä profeetta sanoi: ”Jos joku vaihtaa islamin uskontonsa, tappakaa hänet” (Sahit Bukhari 9:84:57)

 

Minut on lähetetty mukanani lyhyimmät sanakäänteet, joilla on laajimmat merkitykset ja minut on tehty voitokkaaksi terrorin kautta, ja nukkuessani minulle tuotiin avaimet maailman aarteisiin ja pantiin käteeni. (Bukhari 4:52:220).

 

Musnad. vol. 2 s. 50 Profeetta sanoi: Minut on lähetetty kohti tuomiopäivää miekan kanssa, ja elantoni on keihääni varjossa, nöyryytys ja alistaminen olkoon niiden osa, jotka eivät tottele minua.

 

Mies tuli Muhammadin luo ja kysyi: ”Sano minulle, mikä teko on pyhän sodan veroinen?” Hän vastasi: ”Minä en löydä sellaista tekoa.” (Bukhari 4:44.)

 

Aina kun Allahin apostoli hyökkäsi jonkun kimppuun, hän teki sen aamun valjettua. Jos hän kuuli rukouskutsun, hän viivytti taistelun alkamista, ja jos hän ei kuullut rukouskutsua, hän hyökkäsi heti aamun valjettua. (Bukhari 4:193.)

 

Muhammad sanoi: ”Minut on tehty voitokkaaksi terrorin avulla, joka on heitetty uskottomien sydämiin” (Bukhari 4:220) 

 

Allahin apostoli lähetti meidät suorittamaan tehtävää ja sanoi: ”Jos te löydätte sen ja sen, polttakaa heidät molemmat tulessa.” Kun olimme lähtemässä, Allahin apostoli sanoi: ”Minä olen käskenyt teitä polttamaan tulessa sen ja sen, eikä se ole kukaan muu kuin Allah, joka rankaisee tulella, niin että jos löydätte heidät, tappakaa heidät.” (Bukhari 4:259)

 

Salarma bin al-Akwa sanoi: Uskoton urkkija tuli profeetan luo hänen ollessaan matkalla. Urkkija istui profeetan seuralaisten joukossa, aloitti keskustelun ja meni sitten pois. Profeetta sanoi [seuralaisilleen]: ”Tappakaa hänet.” Niin he tappoivat hänet. (Bukhari 4:286.)

 

Hän kehotti seuraajiaan valehtelemaan, jotta he voisivat tappaa vastustajiaan.

   Ilmestyskirjassa sen sijaan osoitetaan meille, että valehtelijat ja murhaajat ovat Jumalan valtakunnan ulkopuolella: Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät (Ilm 22:14,15).

 

Lopulta hän palasi Medinaan ja ahdisti siellä musliminaisia rakkausrunoillaan. Jumalan lähettiläs kysyi: ”Kuka hoitaa minun puolestani Ibn al-Ashrafin?” Muhammad ibn Maslama vastasi: ”Minä teen sen, Jumalan lähettiläs, minä tapan hänet.” ”Tee niin, jos vain pystyt”, sanoi Jumalan lähettiläs.

   Muhammad ibn Maslama lähti pois. Kolmeen päivään hän ei syönyt eikä juonut muuta kuin henkensä pitimiksi. Kun tästä kerrottiin Jumalan lähettiläälle, hän kysyi Muhammad ibn Maslamalta: ”Miksi olet jättänyt syömisen ja juomisen?” Muhammad ibn Maslama vastasi: ”Jumalan lähettiläs, minä lupasin sinulle sellaista, josta en tiedä, pystynkö siihen!” Jumalan lähettiläs vastasi: ”Ainakin sinun on yritettävä!” Muhammad ibn Maslama sanoi vielä: ”Jumalan lähettiläs, meidän on ainakin valehdeltava!” ”Sanokaa mitä tahdotte”, vastasi Jumalan lähettiläs, ”te saatte siihen luvan!”

   Silloin Muhammad ibn Maslama sopi Ka’bin surmaamisesta muutaman miehen kanssa. Nämä olivat Abu Na’ila Silkan ibn Salama, Abbad ibn Bishr, al-Harith ibn Aus ja Abu Abs ibn Jabr. (Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta, s. 250)

 

Hän kirosi ihmisiä ja rukoili Jumalaa heitä vastaan.

   Se on vastoin sitä, miten esim. Paavali eli ja opetti. Hän kirjoitti: …Meitä herjataan, mutta me siunaamme…(1 Kor 4:12) sekä: Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko… Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä (Room 12:14,21).

   Myös Pietari opetti samoin kuin Paavali: Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen (1 Piet 3:9-11).

 

Jumalan lähettiläs viipyi Tabukissa toistakymmentä päivää ja palasi sitten Medinaan.

   Matkan varrella oli Mushaqqaqin joenuomassa paikka, jossa vettä tihkui kalliosta parin ratsumiehen tarpeiksi. Ennen kuin muslimit tulivat sinne, Jumalan lähettiläs sanoi: ”Jos joku ehtii ennen meitä tuohon joenuomaan, hän ei saa juoda pisaraakaan ennen kuin me olemme tulleet.”

   Joukko teeskentelijöitä ehti paikalle ennen häntä. He joivat kaiken veden, ja kun Jumalan lähettiläs tuli paikalle, kalliossa ei ollut enää vettä. Jumalan lähettiläs sanoi: ”Enkö kieltänyt heitä juomasta siitä ennen kuin olen tullut!” Hän kirosi heidät ja rukoili Jumalaa heitä vastaan. (Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta, s. 425)

 

Hän ryösti karavaaneja ja möi ihmisiä. Saadulla rahalla ostettiin hevosia ja aseita.

   Esim. Paavali kirjoitti: Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle (Ef 4:28). Samoin on kirjoitettu, että varkaat eivät peri Jumalan valtakuntaa: Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa (1 Kor 6:9.10).

 

Tämän jälkeen Jumalan lähettiläs kuuli Abu Sufyan ibn Harbin olevan tulossa Syyriasta suuren quraishilaisen karavaanin kanssa. Karavaanilla oli paljon quraishilaisten omaisuutta ja heidän kauppatavaroitaan mukanaan ja sitä saattoi kolme- tai neljäkymmentä quraishilaista.

   Jumalan lähettiläs kutsui muslimit luokseen ja sanoi: ”Quraishin karavaani on vauras. Lähdetään sitä vastaan; ehkäpä Jumala antaa sen meille saaliiksi.” Muslimit vastasivat hänen kutsuunsa, toiset innokkaasti, toiset haluttomasti, sillä he eivät uskoneet Jumalan lähettilään joutuvan sotaan.

   …Jumalan lähettiläs jakoi muslimien kesken quraizalaisilta saadun saaliin ja heidän naisensa ja lapsensa. Sinä päivänä hän julisti ratsu- ja jalkamiesten osuudet ja erotti viidenneksen saaliista… Sitten Jumalan lähettiläs lähetti Sa’d ibn Zaidin johdolla Quraizan vangit Najdiin myytäviksi. Sa’d osti saaduilla rahoilla hevosia ja aseita. (Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta, s. 209, 324)

 

Hän lahjoi ihmisiä kääntymään muslimeiksi. Tähän liittyy Koraanin kohta 9:60: Almut kuuluvat köyhille, vähäosaisille, niille, jotka näkevät vaivaa niiden vuoksi, niille, joiden mieli on saatava taipumaan islamille suosiolliseksi…

 

Jumalan lähettiläs antoi osuuden saaliista niille, joiden sydän oli saatava taipumaan islamille suosiolliseksi. Hän taivutti heitä suosiolliseksi ja heidän kauttaan heidän kansaansa. Hän lahjoitti monille mekkalaisille, kuten Abu Sufyanille, jopa sata kamelia ja toisille vähemmän. (Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta, s. 413)

 

Hän meni naimisiin 9-vuotiaan Aishan kanssa. Muhammad itse oli tuolloin n. 52-vuotias. Yleensä tällaista suhdetta pidetään pedofiliana länsimaissa.

 

Ursa kertoi: Profeetta pyysi Abu Bakrilta Aishan kättä mennäkseen naimisiin hänen kanssaan. Abu Bakr sanoi: ”Mutta minä olen sinun veljesi.” Profeetta sanoi: ”Sinä olet veljeni Allahin uskonnossa ja hänen Kirjassaan, mutta Aisha on laillinen minulle avioliittoa varten.” (Bukhari osa 7, kirja 62, nro 18.)

 

Aisha kertoi, että profeetta meni hänen kanssaan naimisiin, hänen ollessaan kuusivuotias, ja kun hän oli yhdeksänvuotias, profeetta saattoi täytäntöön avioliittonsa ja hän [Aisha] pysyi hänen luonaan yhdeksän vuotta [Muhammadin kuolemaan asti]. (Bukhari osa 7, kirja 62, nro 64.) [Aisha oli siis Muhammadin kuollessa kahdeksantoistavuotias. Hän eli kuusikymmentäviisivuotiaaksi.]

 

Haditheissa kerrotaan myös, miten Muhammad opetti naisia imettämään aikuisia miehiä. Sahih Muslim kertoo parista tällaisesta tapauksesta. Samat asiat voidaan löytää myös muista paikoista (Salim Muslim 8:3427, 3428 / Imam Malik’s Muwattai, kirja 30, nro 30.1.8; kirja 30, nro 30.2.12; kirja 30, nro 30.2.13; kirja 30, nro 30.2.14):

 

Aisha kertoi, että Sahla bint Suhail tuli Allahin apostolin luo ja sanoi: ”Allahin lähettiläs, minä näen Abu Hudhaifan kasvoista [vastenmielisyyden merkit] Salimin [liittolaisen] saapuessa meidän taloomme”, johon Allahin apostoli vastasi: ”Imetä häntä.” Hän sanoi: ”Kuinka minä voin imettää häntä, kun hän on täysi-ikäinen mies?” Allahin apostoli hymyili ja sanoi: ”Minä tiedän, että hän on nuori mies.” (Sahih Muslim 8:3424)

 

Aisha kertoi, että Salim, Abu Hudhaifan vapaa orja asui hänen ja hänen perheensä kanssa heidän talossaan. Hän [Suhailin tytär] tuli Allahin apostolin luo ja sanoi: ”Salim on saavuttanut miehen iän niin kuin miehet saavuttavat, ja hän ymmärtää, mitä he ymmärtävät, ja hän saapuu taloon vapaasti.” Minä kuitenkin huomaan, että jokin kalvaa Abu Hudhaifan sydäntä, jonka vuoksi Allahin apostoli sanoi hänelle: ”Imetä häntä ja sinä et tule olemaan laiton hänelle, ja se, mitä Abu Hudhaifa tuntee sydämessään, katoaa.” Hän meni pois ja sanoi: ”Minä imetin häntä ja se, mitä oli Abu Hadhaifan sydämessä, katosi.” (Sahih Muslim 8:3425).

 

Seuraava haastattelu kertoo lisää Muhammadin elämästä:

 

Hadith neuvoo naisia imettämään miehiä. Mitä muslimioppineet sanovat tästä?

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä äsken sanoin. Kun julkistin islamilaisen käsityksen, että naisten täytyy “imettää” vieraita miehiä ollakseen heidän kanssaan, mikä on ristiriidassa heidän muiden pyhien kirjoitustensa kanssa, papisto hyökkäsi minua vastaan. Miksi? Koska heillä ei ole vastausta. Heidän on paljon helpompi kääntää asia nurin ja panetella minua sen sijaan, että he tarkastelisivat omia tekstejään.

Miksi naisten pitäisi tehdä tätä?

– Koska Muhammad sanoi niin. Kuka loi sellaisen käytännön? Muhammad. Miksi? Kuka tietää. Tekstit sanovat, että hän nauroi käskettyään naisia rintaruokkimaan miehiä.Ehkä hän pilaili yrittäen saada selville, kuinka pitkälle ihmiset pitivät häntä profeettana. Kuullusta hadithin kirjoittajat kirjoittivat sen ylös säilyttäen sen myöhemmille sukupolville. Mitä tarkoitusta tämä palvelee? Sitä voidaan kysyä hyvin monista asioista, joita Muhammad sanoi. Mikä tarkoitus on kamelin virtsan juomisella? Mikä merkitys on musiikin kieltämisellä? Mikä on syy koirien kiroamiseen? Mikä tarkoitus on määräyksellä, että ihmisten tulee syödä vain oikealla kädellään eikä koskaan vasemmalla? Mikä päämäärä on käskyllä nuolla kaikki sormet ruokailun jälkeen? Yksinkertaisesti: sharia-lain totalitaarinen tapa pyrkii aivopesemään muslimit ja tekemään heistä automaatteja, jotka eivät koskaan kyseenalaista uskontoaan. Eli Koraanin sanoin: “Älkää kysykö kysymyksiä, jotka voivat osoittautua vahingollisiksi.”

Millainen ihminen Muhammad oli alkuperäisten islamilaisten dokumenttien mukaan?

– Tämä on minulle hyvin kiusallinen aihe puhua. Teen sen vain rakkaudesta muslimeihin – vaikka tiedän, että se on heille tuskallista kuultavaa. Mutta paraneminen alkaa kivulla ja kärsimyksellä. Lyhyesti sanottuna islamilaisten kirjoitusten mukaan Muhammad oli perverssi. Hänellä oli tapana imeä nuorten poikien ja tyttöjen kieliä. Hän pukeutui naisten vaatteisiin ja sai “näkyjä” tuossa tilassa. Hänellä oli ainakin 66 “vaimoa”. Allah ilmeisesti antoi hänelle “erityisnäkyjä” sallien hänen harrastavan seksiä miniänsä Zainabin kanssa ja salli hänelle enemmän vaimoja kuin muille muslimeille. Hän puhui jatkuvasti seksistä ja oli sen riivaama – hänen ensimmäinen kysymyksensä “puhuvalle aasille” oli, pitikö se seksistä. Muhammad rakasteli kuolleen naisen kanssa. Painotan jälleen, että minä en itse pidä näitä käsityksiä yllä, vaan islamin omat kirjat. Monet arabiaa taitamattomat eivät tiedä näistä asioista, koska niitä ei ole koskaan käännetty. Koraanin mukaan (33:37) Allah antoi Muhammadille oikeuden mennä naimisiin himoitsemansa miniänsä kanssa. Muutamia jakeita myöhemmin (33:50) Allah antoi Muhammadille luvan rakastella kenen tahansa naisen kanssa, joka “tarjosi” itseään hänelle. Tämä etuoikeus sallittiin vain Muhammadille. Nämä “näyt”, jotka antoivat hänelle nämä seksuaaliset halut, olivat usein toistuvia. (18)

 

Hän sai ilmestyksiä, jotka takasivat hänen mielihalujensa toteuttamisen. Koraanin luku 33 käsittelee paria tällaista tapausta. Toisessa niistä Allah antoi hänelle luvan mennä naimisiin ottopoikansa vaimon, Zainabin kanssa. Hän oli tavannut miniänsä lähes alastomana ja se herätti hänen halunsa. Myös sen aikaisessa arabialaisessa kulttuurissa tällaista tekoa, naimisiinmenoa miniän kanssa, pidettiin yleisesti vääränä. Raamatun valossa Muhammad teki aviorikoksen, koska hän otti toisen miehen vaimon (Hebr 13:4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.)

   Lisäksi Muhammad toimi omaa ohjettaan vastaan. Hän oli säätänyt, että toinen muslimi on lupa surmata vain kolmen syyn tähden. Yksi niistä on, että hän naimisissa ollessaan syyllistyy aviorikokseen. Muhammad itse syyllistyi tähän (Allahin apostoli sanoi: Sen muslimin verta, joka tunnustaa, ettei ole oikeutta palvoa muuta kuin Allahia, ja että minä olen hänen apostolinsa, ei saa vuodattaa kuin kolmessa tapauksessa: jos murhaa kostaakseen, jos naimisissa ollessaan syyllistyy aviorikokseen ja jos kääntyy pois islamista ja jättää muslimit (Sahih Bukhari 9:83:17.).

   Toinen Koraanin 33. luvun kohta kertoo, miten Allah antoi Muhammadille luvan ottaa puolisokseen enemmän vaimoja kuin muut muslimimiehet, joilla sai olla ainoastaan neljä puolisoa. Sen seurauksena Muhammadilla oli enemmän puolisoita kuin muilla muslimimiehillä. Tradition mukaan Muhammadin nuoren vaimon Aishan kerrotaankin kerran sanoneen katkeran ivallisesti: "Jumalallapa on kiire täyttää sinun tahtosi!" Lausunnon katsotaan liittyvän siihen, kun Muhammad sai ilmoituksen ja luvan ottaa lisää vaimoja. Aisha koki, että Muhammad sai sopivia ilmestyksiä oikeuttamaan tekojaan. Toisessa kohtaa Aishan kerrotaan myös sanoneen: ”En ole nähnyt yhdenkään naisen kärsivän niin paljon kuin uskovien naisten” (Bukhari, vol. 7, book 77, no. 5825). Lausunnon tekee merkittäväksi se, että Aisha oli Muhammadin lempivaimo.

 

Sinä sanoit sille, jolle sekä Jumala että sinä olitte osoittaneet suosiotanne: "Pidä vaimosi ja pelkää Jumalaa", mutta pidit sielusi kätkössä sen, minkä Jumala oli paljastava, peläten ihmisiä, vaikka Jumalaa sinun olisi pitänyt pelätä. Kun Zaid sitten oli eronnut vaimostaan, me annoimme tämän sinun puolisoksesi, jottei uskovien tarvitsisi murehtia sitä, että he menevät naimisiin ottopoikiensa vaimojen kanssa näiden erottua puolisoistaan. Jumalan käsky on käynyt toteen. Ei profeetalle lasketa synniksi sitä, minkä Jumala on hänelle säätänyt. Näin on Jumala säätänyt aiemmillekin profeetoille. Jumalan käsky on toteutuva kohtalo. He toivat Jumalan viestejä ja pelkäsivät Häntä eivätkä ketään muuta kuin Häntä. Jumala on riittävä tilinpitäjä. Ei Muhammad ole yhdenkään miehen isä, vaan hän on Jumalan lähettiläs ja profeettojen sinetti. Jumala on kaikkitietävä. (33:37-40)

 

Profeetta, me olemme julistaneet sinulle sallituiksi puolisosi, joille olet antanut heidän morsiusrahansa, orjattaresi, jotka Jumala on sinulle antanut saaliina, setiesi, enojesi ja tätisi tyttäret, jotka ovat jättäneet kotinsa sinun mukanasi, ja uskovaiset naiset, jotka haluavat antaa itsensä profeetalle, jos profeetta haluaa ottaa heidät puolisoikseen. Nämä kuuluvat erityisesti sinulle ennen muita uskovia. Me kyllä tiedämme, mitä olemme säätäneet heille heidän puolisoistaan ja orjattaristaan. Näin me säädämme, ettei sinun tarvitsisi murehtia. Jumala on Anteeksiantava, Armelias. (33:50)

 

Hän kehui itseään ja oli ylpeä.

   Esim. Paavali kirjoitti (Fil 2:3): ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Samoin Raamattu kertoo (Jaak 4:6), että "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".

 

Al Hadis, vol 4. s. 323 Abbaksen kertomana. ”Pyhä profeetta nousi saarnatuoliin ja kysyi kuulijoiltaan: Kuka minä olen? He vastasivat: Sinä olet Allahin sanansaattaja. Siihen Muhammad vastasi: Minä olen Muhammad, Abdullahin poika, Abdullah Muttalibin poika. Allah loi luomisensa ja teki minusta parhaan heistä. Hän jakoi heidät kahteen ryhmään ja asetti minut parhaaseen niistä kahdesta. Sitten hän jakoi heidät heimoihin ja teki minun heimostani parhaan. Sitten hän jakoi heidät perheiksi ja asetti minut parhaaseen perheeseen. Minä olen perheenjäsenenä paras heistä ja minun perheeni on paras perhe.

 

Sahih Muslim. Kirja 004, nro 1062,1063,1066 ja 1067. Abu Hurairan kertomana: Allahin lähettiläs sanoi: Minulle on annettu ylivertaisuus muihin profeettoihin nähden kuudessa kunnioitettavassa asiassa (respect): Minulle on annettu sanat, vaikka ovat lyhyitä niin kuitenkin ymmärrettäviä ja monipuolisia; minua on autettu kauhulla (terror) vastustajien sydämissä, ryöstösaaliit ovat tehty minulle laillisiksi, maa on tehty minulle puhtaaksi ja palvonnan paikaksi, minut on lähetetty kaikille ihmisille ja profeettojen ketju on lukittu minussa.

 

Mitä edellisestä voidaan todeta? Jos käytetään perusteena Jeesuksen opetusta, että väärät profeetat voidaan tuntea heidän hedelmistään, ei Muhammad voinut olla Jumalan lähettämä profeetta. Hänen elämänsä on täysi vastakohta Jeesuksen elämälle.

   Entä Paavalin elämä? Muslimit eivät juuri kunnioita Paavalia, mutta hänen elämänsä oli monella tavalla esimerkillistä. Paavali oli esimerkki uhrautuvasta rakkaudesta, joka on vastakohta Muhammadin elämälle:

 

Viittaus Paavalin elämään

 

- (2 Kor 12:14,15) Katso, kolmannen kerran minä nyt olen valmis tulemaan teidän tykönne, enkä ole oleva teille rasitukseksi; sillä minä en etsi teidän omaanne, vaan teitä itseänne. Eiväthän lapset ole velvolliset kokoamaan tavaraa vanhemmilleen, vaan vanhemmat lapsilleen.

15. Ja minä olen mielelläni uhraava kaikki, uhraava itsenikin, teidän sielujenne hyväksi. Senkötähden, että teitä näin suuresti rakastan, minä saan teiltä vähemmän vastarakkautta?

 

- (2 Kor 2:3,4) Ja juuri sen minä kirjoitin sitä varten, etten tullessani saisi murhetta niistä, joista minun piti saada iloa, koska minulla on teihin kaikkiin se luottamus, että minun iloni on kaikkien teidän ilonne.

4. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin, en sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin.

 

- (Room 9:1-3) Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele - sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä -

2. että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni.

3. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta,

 

- (2 Tim 3:10,11) Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,

11. vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!

 

- (Fil 3:17) Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana.

 

 

 

5. Miten saada synnit anteeksi?

 

Mitä tulee kadotukseen ja taivaaseen, uskovat myös muslimit niihin. He uskovat, että nämä paikat ovat olemassa ja että ennen niitä on tuomiopäivä, jolloin Jumala tuomitsee ihmisten teot. Silloin, tuomiopäivänä, kirjat avataan, jokaisen teot punnitaan ja toiset pääsevät taivaaseen, toiset joutuvat kadotukseen. Tämä on kuvaus, joka muistuttaa hyvin paljon myös Ilmestyskirjassa olevaa kuvausta viimeisestä tuomiosta:

                           

- (Ilm 20:12-15) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

Hyvä kysymys kuitenkin on, miten voimme saada synnit anteeksi. Miten voimme saada varmuuden Jumalan hyväksynnästä ja siitä, ettemme joudu kadotukseen? Yritämme löytää vastauksen tähän tulevilla riveillä:

 

Voiko Muhammad toimia välittäjänä? Jos olet muslimi, olet varmasti ajatellut sitä vaihtoehtoa, että Muhammad voisi toimia välittäjänä viimeisellä tuomiolla. Monet muslimit ovat ajatelleet, että Muhammad, viimeisin profeetoista ja profeettojen sinetti, rukoilee silloin muslimien puolesta ja niin heille avautuvat taivaan ovet tämän rukouksen johdosta.

   Mutta miten Muhammad voisi toimia välittäjänä muille? Kun hän itse oli hyvin syntinen ja Koraani osoittaa hänen tehneen syntiä, miten sellainen ihminen voisi auttaa meitä? Miten hän voisi toimia välittäjänä muille tai olla apunamme Jumalan tuomioistuimen edessä, koska hänen elämänsä ei juuri eronnut muista?

   Jos katsomme Koraania seuraavien kohtien valossa, voimme huomata hänen puutteellisuuteensa ja syntisyytensä. Miten hän tämän valossa voisi auttaa meitä? Koraanin jakeiden lisäksi mukana on Muhammadin omat sanat siitä, miten hän ei tiennyt, miten hänelle käy tuomiolla:

 

Niin ylistä Herraasi kiittäen ja pyydä häneltä anteeksi! Hän on totisesti laupias. (110:3)

 

Olemme totisesti antaneet sinulle ilmeisen voiton, jotta Jumala antaisi sinulle anteeksi jo tekemäsi ja vastaiset syntisi, täydentäisi hyvyytensä sinua kohtaan ja johtaisi sinut oikealla tiellä. (48:1,2)

 

... ja pyydä anteeksi niin omia syntejäsi kuin uskovien miesten ja naistenkin syntejä. (47:19) 

 

Muhammad sanoi: ”Allahin kautta, vaikka olen Allahin apostoli, en silti tiedä, mitä Allah tekee minulle” (Bukhari 9:87:131)

 

Voiko ihminen teoillaan pelastaa itsensä? Muslimeilla on se käsitys, että tuomiopäivänä Allah laittaa heidän hyvät tekonsa toiseen ja pahat teot toiseen vaakakuppiin. Jos vaaka kallistuu hyvien tekojen puolelle, on ihmisellä mahdollisuus päästä paratiisiin. Muussa tapauksessa hän joutuu helvettiin. Lisäksi he ajattelevat, että he voivat hyvillä teoillaan poistaa pahoja tekojaan. Nämä käsitykset perustuvat seuraaviin Koraanin jakeisiin:

 

Joiden punnukset ovat raskaat, ne saavat hyvän osan, mutta joiden punnukset ovat kevyet, ne joutuvat perikatoon ja jäävät ikuisiksi ajoiksi Helvettiin. (23:102,103)

 

Pidä rukouksesi molemmin puolin päivää ja yön varhaisina hetkinä. Hyvät teot korvaavat pahoja. Tämä on varoitus niille, jotka kuulevat varoituksen. (11:114)

 

Mikä on ongelmana teoissa, jos niihin luottaa? Ne eivät tuo kenellekään varmuutta pelastuksesta. Varmuutta ei ollut Muhammadilla eikä kenelläkään muullakaan, joka laittaa toivonsa omaan itseensä. On myös turha kuvitella, että ihminen voisi joillakin hyvillä teoilla korvata pahoja tekojaan. Se ei tule onnistumaan, koska olemme niin puutteellisia.

    Lisäksi mihin pitää vetää raja hyvien ja pahojen tekojen suhteen? Kuinka täydellinen ihmisen on oltava, että hän saavuttaa Jumalan hyväksynnän? Onko hänen oltava täysin synnitön, vai riittääkö, että hän silloin tällöin tekee hyviä tekoja? Vai mihin raja tulee vetää? Tässä kohdataan ongelmia, jos ihminen itsestään käsin yrittää ratkaista asian.

    Monien uskonnollisten ihmisten ongelmana on heidän omavanhurskautensa. He katsovat itseensä ja yrittävät olla kelvollisia Jumalan edessä, mutta he eivät ymmärrä, että he katsovat kaikkea ihmisen mittapuulla, eivät Jumalan näkökulmasta. Raamatun mukaan olemme itsessämme niin puutteellisia, ettemme täytä Hänen mittaansa:

 

- (Room 3:23) Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.

 

- (Room 3:9) Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla.

 

- (Gal 3:22) Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.

 

- (Joh 7:19) ...Ja kukaan teistä ei lakia täytä...

 

Edelläolevaan ongelmaan, eli meidän puutteellisuuteemme, on kuitenkin olemassa ratkaisu. Se on se, että Jumala on jo tehnyt puolestamme sen, mihin emme itse pysty. Hän on tehnyt kaiken edestämme niin, että meidän ei tarvitse itse yrittää saavuttaa hänen hyväksyntäänsä. Yritämme seuraavien kappaleiden valossa selittää tätä asiaa ja miten se on tapahtunut:

 

Jumala lähetti Jeesuksen. Ensinnäkin Raamattu osoittaa, että Jumala lähetti Jeesuksen tänne pelastamaan meitä. Aloitteentekijänä oli ja on siis itse Jumala ja motiivina hänen rakkautensa ihmisiä kohtaan, koska hän ei tahdo kenenkään hukkuvan eli joutuvan kadotukseen. Hän tahtoi meidän pelastumistamme ja lähetti siksi Jeesuksen. Tämä on lähtökohta sille, että jokainen voi päästä hänen yhteyteensä:

 

- (Joh 3:16,17) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

 

- (1 Joh 4:9,10) Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

- (Luuk 19:10) sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on.

 

Synnit laitettiin hänen päälleen. Toinen asia liittyy siihen, että synnit laitettiin ja heitettiin Jeesuksen päälle. Kun hän itse eli synnittömän (Joh 8:46 ym.) ja täydellisen elämän, niin saattoi Jumala näin menetellä. Synnit ja pahat teot eivät siis jääneet tekojen vaakakuppiin kuten saattaisimme ajatella, vaan Jeesus otti ne kantaakseen. Hänestä tuli sijainen edestämme niin, ettei meidän tarvitse itse enää kantaa syntejämme:

 

- (Jes 53:5-12) mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

7. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

8. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

9. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.

10. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

11. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

12. Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

 

- (1 Joh 3:5) Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.

 

- (Joh 1:29) Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

 

Pelastus lahjaksi. Kun Jumala on jo tehnyt kaiken puolestamme Jeesuksessa Kristuksessa, on selvä, että voimme vastaanottaa pelastuksen vain yhdellä tavalla: lahjaksi ja armosta. Pelastus ei riipu itsestämme ja hyvyydestämme, kuten usein saatamme ajatella, vaan se on armoa sekä lahja. Se voidaan heti vastaanottaa. Jos sen tähden henkilökohtaisesti haluat pelastua, ei siihen tarvita sinun tekojasi tai puutteellisia ansioitasi, vaan voit saada kaiken lahjaksi, heti:

 

- (Ef 2:8,9) Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -

9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

 

- (Room 3:24) ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

 

- (Luuk 14:17) ...'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'.

 

- (Ilm 21:5-8) Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".

6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

- (Ilm 22:17) Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 

Suhtautuminen Jeesukseen Kristukseen. Kun on jo todettu, että Jeesus on täyttänyt kuilun meidän ja Jumalan välillä sekä tullut välimieheksemme (Hebr 9:15: Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että ... ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.), on hyvä ymmärtää, että myös vain hänen kauttaan voimme pelastua. Vain hänen puoleensa kääntymällä ja hänen kauttaan voimme saada syntien anteeksiantamuksen, koska hän on tehnyt kaiken puolestamme. Käänny sen tähden hänen puoleensa, niin sinäkin saat Jumalan armon ja anteeksiannon osaksesi:

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Joh 8:23,24) Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Apt 4:11,12) Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'

12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.

 

- (Apt 10:43) Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

 

- (Apt 13:38) Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus

 

Toisaalta, jos torjut Jeesuksen, torjut myös Jumalan armahduksen ja iankaikkisen elämän lahjan. Joudut silloin itse maksamaan synneistäsi ja joudut sovittamaan tuomiosi iankaikkisessa kadotuksessa. Tämä johtuu siitä, että olet kääntänyt selkäsi ainoalle mahdollisuudelle pelastua ja päästä Jumalan paratiisiin. Älä sen tähden käännä selkääsi ainoalle pelastustoivollesi:

 

Ystäväni, jos olet kadotettu, ei se tapahdu syntiesi vuoksi, vaan se johtuu siitä, ettet ole ottanut vastaan sitä armahdusta, jota Jumala tarjoaa sinulle Poikansa kautta. Sen vuoksi se on oikeudenmukaista. Sillä jos hylkäät Jeesuksen, mitä Jumala voi tehdä? Sinähän työnnät syrjään ainoan pelastustoivosi. (19)

 

Pelastusrukous: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

VIITTAUKSET:

 

1. Asko Kariluoto: Abu-Ali, Jerusalemista maan ääriin, s. 69

2. F.C. Grant: An introduction to the revised standard version of the New testament (1946), s. 42 - Sit. kirjasta "Raamatun juuret", F.F. Bruce, s. 266.

3. F.G. Kenyon: The Bible and archaeology (1940), s. 228 - sit. kirjasta "Raamatun juuret", F.F.Bruce, s. 266.

4. Nelson Glueck: Rivers of the desert, 1959, s. 31

5. Thoralf Gilbrant: Ennustukset toteutuvat (Tidens Tegn 2), s. 64,65

6. Nelson Glueck: Rivers of the desert, 1959, s. 31

7.  W. Goldsack: Christ in Islam, Lontoo, CLS Intia, 1905

8. G. Mylrea ja Abd-Masih: The Holy Spirit in the Qur’an and Bible, CLS Intia, 1910. s. 34-35

9.  W. Goldsack: Christ in Islam, Lontoo, CLS Intia, 1905

10. Ishak Ibrahim: Islamin mahti (Black Gold & Holy War), s. 94

11. Ibn Hisham: Profeetta Muhammadin elämäkerta, s. 19

12. Jaakko Hämeen-Anttila: Johdatus Koraaniin, s. 28

13. Ibn Sa’d, vol. l. 489

14. Ibn Ishaq, 106

15. Bukhari, vol. 6, book 65, no. 4953

16. Ibn Ishaq, 106

17. Robert Spencer: Totuus Muhammadista (The Truth About Muhammad), s. 56,57

18. Isä Zakarian haastattelu / Hannu Haukka, IRR-TV; Robert Spencer, FrontPage Magazine 6/2009

19. Oswald J. Smith: Maa johon kaipaan, s. 89

  

Lisää aiheesta:

 

Lue, miten nykyislamissa on lukuisia jäänteitä ennen islamia vallinneesta epäjumalanpalveluksesta. Eniten niitä on  pyhiinvaelluksessa Mekkaan.

 

Mistä lähteestä Muhammadin saamat ilmestykset olivat? Olivatko ne Jumalasta vai ei? Miksi Muhammadin elämän hedelmää ei voi pitää hyvänä?

 

Muslimien vastaväitteet kristillistä uskoa kohtaan, kuten Raamatun luotettavuus, Jeesuksen jumaluus ja ristinkuolema. Miksi muslimit ovat väärässä?

 

Jeesus Kristus Koraanissa ja islamissa. Jeesuksen korkea asema ja jumaluus tulee esille lukuisissa Koraanin kohdissa

 

Muslimit uskovat Koraanin luotettavuuteen, mutta Koraanista on ollut useita versioita, muutamat kohdat ovat muuttuneet, ja se on ristiriidassa Raamatun kanssa

 

Teismin eri muodot tarkastelussa

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Lue, miten nykyislamissa on lukuisia jäänteitä ennen islamia vallinneesta epäjumalanpalveluksesta. Eniten niitä on  pyhiinvaelluksessa Mekkaan.

 

Mistä lähteestä Muhammadin saamat ilmestykset olivat? Olivatko ne Jumalasta vai ei? Miksi Muhammadin elämän hedelmää ei voi pitää hyvänä?

 

Muslimien vastaväitteet kristillistä uskoa kohtaan, kuten Raamatun luotettavuus, Jeesuksen jumaluus ja ristinkuolema. Miksi muslimit ovat väärässä?

 

Jeesus Kristus Koraanissa ja islamissa. Jeesuksen korkea asema ja jumaluus tulee esille lukuisissa Koraanin kohdissa

 

Muslimit uskovat Koraanin luotettavuuteen, mutta Koraanista on ollut useita versioita, muutamat kohdat ovat muuttuneet, ja se on ristiriidassa Raamatun kanssa

 

Teismin eri muodot tarkastelussa