Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Totuus tekee vapaaksi

 

 

Totuuden ymmärtäminen on avaintekijä jumalasuhteessa. Kun ihminen ymmärtää totuuden asemastaan Kristuksessa, tuo se vapautta hänen elämäänsä

 

 

- (Joh 8:31,32) Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

 

Kun käännymme Jumalan puoleen ja pelastumme, ei ole mikään itsestäänselvyys, että vapaudumme heti kaikista siteistä ja vääristä ajatusmalleista, joita meillä on. Päinvastoin, monilla on edelleen syyllisyyttä, epäilyä pelastusvarmuudesta, pelkoa, masennusta sekä huono minäkuva ja jumalakuva. Nämä asiat voivat edelleen vaivata ihmistä, vaikka hän olisi antanut pelastaa itsensä ja kääntynyt Jumalan puoleen. Joskus voi kulua vuosia ennen kuin näistä asioista päästään irti.

   Mitkä ovat keinot päästä irti vahingollisista asioista, niin opettaa Raamattu meille kolmea tärkeää tekijää. Ne ovat parannuksen teko eli mielenmuutos, vihollisen vastustaminen sekä totuuden ymmärtäminen, joka on tämän kirjoituksen pääaihe.

 

Parannuksen teko

 

- (Matt 4:17) Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

 

- (Apt 3:19) Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois

 

Parannuksen teko on ensimmäinen tekijä vapautumisessa. Se tarkoittaa asennetta, jossa ihminen luovuttaa koko elämänsä Jumalalle, tunnustaa mieleensä tulevat synnit sekä luopuu vääristä asioista ja asenteista. Esim. katkeruus muita kohtaan, itseviha ja itsesääli ovat sellaisia syntejä, joita monet hellivät. Ne ja muut synnit tulee tunnustaa Jumalalle, niin hän puhdistaa meidät Jeesuksen veren kautta:

 

- (1 Joh 1:7-9) Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

Vihollisen vastustaminen

 

- (1 Piet 5:8,9) Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

9. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

 

- (Jaak 4:7) Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

 

Toinen tekijä on vastustaa vihollisen voimia, jotka ovat sitoneet ihmisen. Jos kysymys on esim. katkeruuden, itsesäälin, itsevihan tai itsemurhan hengistä (tai oli kyseessä mikä tahansa elämän alue, jossa ihminen on kauan syntiä harjoittamalla avannut viholliselle oven. Paavali kirjoitti, Ef 4:27: ”älkääkä antako perkeleelle sijaa”. Synti antaa perkeleelle mahdollisuuden vaikuttaa ihmisen elämään), tulee näitä voimia vastustaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin ne poistuvat. Sitä ennen ihmisen täytyy kuitenkin tunnustaa Jumalalle kaikki ne synnit, jotka ovat antaneet viholliselle mahdollisuuden puuttua hänen elämäänsä. Pimeys eli tunnustamaton synti antaa paholaiselle oikeuden vaikuttaa elämäämme, mutta jos synnit tunnustetaan ja niitä aidosti kadutaan, katoaa vihollisen voimilta tämä oikeus. Silloin ne on helppo karkottaa tai ne katoavat itsestään. Esim. monissa herätyksissä ei ole lainkaan keskitytty henkivaltoihin, vaan ihmiset ovat vapautuneet Jumalan mielen mukaisen murheen kautta. Kun täytämme Jumalan ehdot, on vapautuminen helppoa tai se saattaa tapahtua automaattisesti.

 

Herra, Isä, tunnustan sinulle katkeruuteni, itsevihani, itsemurha-ajatukseni, itsesäälini, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen... Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle katkeruuteni, itsevihani, itsemurha-ajatukseni, itsesäälini, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen... Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!

 

Totuuden ymmärtäminen. Parannuksen teko ja irtisanoutuminen sielunvihollisen voimista olivat ensimmäiset ehdot sille, että voimme päästä eteenpäin. Kun luovumme myötämielisyydestä pahuutta kohtaan ja tunnustamme väärät asenteemme, voi muutos lähteä siitä liikkeelle. Jos emme halua luopua esim. katkeruudesta ja syyttävistä ajatuksista, on se este Jumalan muuttavalle voimalle.

   Totuus on myös tärkeä tekijä muutosprosessissa. Ilman sitä emme voi pelastua emmekä edistyä uskossamme. Jeesus painotti totuuden merkitystä paljon. Hän sanoi olevansa tie, totuus ja elämä sekä puhuvansa totuuden. Hän lupasi lähettää meille totuuden Hengen, joka johdattaisi meidät kaikkeen totuuteen. Hän puhui, että Jumalan sana on totuus, ja lisäksi hän mainitsi, että kun tulemme tuntemaan totuuden, tekee se meistä vapaita. Niinpä emme voi olla panematta merkille, että totuudella on tärkeä merkitys kristillisessä elämässä. Jos emme tunne totuutta, emme pääse eteenpäin:

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 8:32) ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

 

- (Joh 16:13) Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

 

- (Joh 17:17) Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

 

- (Joh 8:44,45) Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

45. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

 

- (Room 1:25) nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

 

- (Ef 6:14) Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,

 

- (Fil 4:8) Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;

 

Eräs syy siihen, miksi ihmiset eivät koe vapautta, on juuri siinä, että he eivät ole ymmärtäneet totuutta tai uskoneet siihen. Monet siteet ja paholaisen syyttävät ajatukset (”et ole pelastunut, Jumala ei rakasta sinua…”) katoavat yksinkertaisesti siten, että ymmärrämme totuuden ja uskomme siihen. Varsinkin Jumalan rakkauden ymmärtäminen ja että pelastus perustuu armoon, ei itseemme, ovat asioita, joiden tajuaminen auttaa ihmisiä vapauteen. Kun he ymmärtävät ja uskovat totuuden, he edistyvät uskonelämässään. Neil T. Anderson on kirjoittanut aiheesta:

 

Usko Jumalan sanan totuus, julista sitä ja toimi sen mukaan, niin teet tyhjäksi Saatanan strategian.

   Tämä ohje on vaikuttanut mullistavasti minun sielunhoitotyöhöni. Kun sielunhoitotilanteessa aikaisemmin paljastui demonista vaikutusta, tilanne muuttui voimien kohtaamiseksi. Tämän prosessin aikana hoidettavani muuttui katatoniseksi (eräs skitsofrenian muoto, suom. huom.), juoksi ulos huoneesta ja oli yhtäkkiä sekava, ja minä koetin saada demonin hallintaani. Lähestyin demonia ensin niin, että koetin saada sen paljastamaan itsensä, ja käskin sen sitten lähteä. Tämä vuoropuhelu aiheutti hoidettavalleni usein paljon vammoja. Vaikka edistymistä tapahtui, sama prosessi oli tavallisesti toistettava.

   Mutta olen oppinut Raamatusta, että totuus on vapauttava tekijä, mikä on osoittautunut todeksi jokaisessa onnistuneessa sielunhoitorupeamassa. Jeesus on totuus, ja Hän vapauttaa vangitun. Uskova saa voiman tietäessään ja valitessaan totuuden. Meidän on pyrittävä totuuteen, koska meillä on jo kaikki tarvittava voima Kristuksessa (ks. Ef. 1:18,19). Orjuuden kahleissa olevia ihmisiä ei myöskään vapauta se, mitä minä pastorina/sielunhoitajana teen, vaan se, mitä he päättävät uskoa, tunnustaa, mistä he päättävät luopua ja minkä he päättävät antaa anteeksi. (1)

 

Seuraavaksi lähdemme katsomaan eri alueita, joissa totuuden ymmärtäminen ja siihen uskominen ovat tärkeitä. Aloitamme jumalakuvasta.

 

Jumalakuva. Monilla ihmisillä on jumalakuva, joka ei perustu totuuteen ja joka estää heitä edistymästä uskossa. Yleensä se on saanut alkunsa vaikeiden ihmissuhdekokemusten kautta. Varsinkin vaikea suhde maalliseen isään ja vanhempiin on voinut aiheuttaa sen, että he näkevät Jumalan samanlaisena. He eivät näe häntä sellaisena kuin Jeesus on hänet ilmoittanut, vaan peilaavat kaiken sen kautta, mitä ovat itse kokeneet.

 

Eräs pastorin vaimo, joka tuli luokseni sielunhoitoon, kertoi tiukasti moraalisesta kodistaan, jota hallitsi vaativa äiti. Isä oli nynny, joka ei mennyt väliin äidin vuodattaessa sanatulviaan tyttären niskaan.

   "Sinähän todella rakastat Jeesusta", sanoin pastorin vaimolle.

   "Tietenkin", hän vastasi.

   "Ja rakastat myös Pyhää Henkeä."

   "Kyllä."

   "Mutta et edes pidä Jumalasta isänä."

   Hän ei pystynyt muuta kuin itkemään. Hänen käsityksensä taivaallisesta Isästä oli vääristynyt maallisen isän takia. Hän ymmärsi Jeesuksen ja Pyhän Hengen niin, että he olivat aktiivisesti läsnä hänen elämässään, mutta hänen mielessään Jumala, Isä, aivan samoin kun maallinenkin isä, oli jossakin passiivisena eikä välittänyt kun tyttärellä oli elämässä kauheita vaikeuksia. (2)

 

Miten sitten valheellisesta jumalakuvasta pääsee eroon, kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin tosiasioihin. Ne ovat enemmän totuus kuin omat kokemuksemme ja tunteemme. Jos olet vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen elämääsi ja kääntynyt hänen puoleensa, voit uskoa, että kaikki nämä hyvät asiat ovat totta ja koskevat sinua.

 

Jumala on samanlainen kuin Jeesus. Johanneksen evankeliumissa ovat Jeesuksen sanat siitä, miten se, joka on nähnyt hänet, on nähnyt Isän. Toisin sanoen Jeesus on täydellinen Isän Jumalan kuva. Siksi, kun ajattelemme Jumalaa, tulee meidän nähdä hänet Jeesuksen kautta. Se on kaikkein totuudellisin kuva siitä, millainen taivaallinen Isä on. Älä luota omiin tuntemuksiisi vaan seuraaviin Raamatun sanoihin:

 

- (Joh 14:7-10) Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."

8. Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme."

9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?

10. Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

- (Joh 15:9) Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.

 

- (Joh 10:10,11) Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

 

- (Mark 10:13,16) Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin…

16. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.

 

Jumala on rakkaus. Monet sanovat, etteivät he tunne Jumalan rakastavan heitä. He eivät koe mitään erikoisia tunteita ja päättelevät siitä, ettei Jumala ole heistä kiinnostunut eikä välitä heistä.

   Tätä asiaa pitää kuitenkin lähestyä uskon, ei tunteiden kautta. Esim. Johannes kirjoitti (1 Joh 4:16): ”…ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin...”  Hän ei puhunut tässä kohtaa tunteista vaan uskomisesta, jotka ovat kaksi eri asiaa. Tunteet voivat kyllä seurata myöhemmin, mutta kaikki alkaa uskosta.

   Niinpä kun seuraavissa jakeissa mainitaan Jumalan rakkaudesta, ota jakeet sellaisenaan! Älä katso niitä menneitten kokemustesi kautta, vaan usko Raamatun ilmoitukseen! Se on suurempi totuus kuin omat tunteesi.

 

- (1 Joh 4:9,10,16) Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

- (Room 5:8) Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

 

- (Joh 16:27) sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä.

 

- (Room 8:38,39) Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,

39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.

 

- (2 Kor 13:11) Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne...

 

- (Ef 2:4) mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut.

 

- (1 Piet 5:10) Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.

 

- (2 Kor 1:3,4) Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,

4. joka lohduttaa meitä  kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.

 

Taivaallinen Isä. Kun monilla on lapsuudessaan ollut harmistunut, vihainen ja kriittinen, poissaoleva tai välinpitämätön isä, tai heillä on muita negatiivisia kokemuksia läheisistä ihmisistä, ajattelevat he myös Jumalasta samoin.

   Kuitenkin taivaallinen Isä on erilainen. Hän on rakkautta osoittava Isä, hän on uskollinen Isä, hän on tarpeista huolehtiva Isä ja hän toivottaa syleillen tervetulleeksi jokaisen, joka kääntyy hänen puoleensa. Katsomme muutamia aiheeseen liittyviä jakeita:

 

Hän on syleilevä Isä

 

- (Luuk 15:20-24) Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.

21. Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan'.

22. Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa;

23. ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa,

24. sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.' Ja he rupesivat iloa pitämään.

 

Hän on myös Jeesuksen Isä

 

- (Matt 10:32,33) Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.

33. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

 

- (Matt 18:10) Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa.

 

- (Matt 18:19) Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.

 

- (Matt 26:29) Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."

 

- (Matt 26:39) Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä".

 

- (Matt 26:53) Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä?

 

- (Luuk 2:49) Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?"

 

- (Luuk 23:46) Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.

 

- (Luuk 24:49) Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."

 

- (Joh 1:14) Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

 

- (Joh 6:27) Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut."

 

- (Joh 6:40) Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

 

- (Joh 10:17,18) Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin.

18. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni."

 

- (Joh 10:28,29) Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.

29. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä.

 

- (Joh 11:41,42) Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut.

42. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut."

 

- (Joh 14:1-3) "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.

2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?

3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

 

- (Joh 14:28,29,31) Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

29. Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu.

31. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja tekevän, niinkuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä."

 

- (Joh 16:28,32) Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."

32. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani.

 

- (Ilm 3:5,21) Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

21. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.

 

Hän on Isä

 

- (Matt 5:16,45,48) Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

45. että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

48. Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

 

- (Matt 6:1,9) "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.

9. Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;

 

- (Matt 23:9) Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.

 

- (Luuk 6:35,36) Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.

36. Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.

 

- (Luuk 12:32) Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.

 

- (Apt 1:4,7) Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.

7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,

 

- (Room 1:7) kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

 

- (Room 8:15) Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

 

- (1 Kor 8:6) niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

 

- (1 Kor 15:24) sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.

 

- (2 Kor 1:3,4) Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,

4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.

 

- (Gal 1:3,4) Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta,

4. joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!

 

- (Ef 1:16,17) en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani,

17. anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan

 

- (Ef 2:17,18) Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;

18. sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

 

- (Ef 3:14,15) Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,

15. josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,

 

- (Ef 4:6) yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

 

- (Ef 5:20) kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

 

- (1 Tess 1:3) me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen,

 

- (2 Tess 2:16) Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,

 

- (1 Joh 3:1) Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.

 

- (Ps 68:6) Hän on orpojen isä ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä asunnossansa,

 

Hän on tarpeista huolehtiva Isä

 

- (Matt 7:9-11) Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää,

10. taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen?

11. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!

 

- (Matt 6:8,26,30-32) Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

26. Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?

30. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?

31. Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'

32. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.

 

- (Matt 10:29-31) Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta.

30. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.

31. Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.

 

- (Room 10:12) Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.

 

- (Fil 4:19,20) Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.

20. Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

 

- (Jaak 1:17) Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.

 

Armon ja vanhurskauden ymmärtäminen on toinen tärkeä tekijä oikean jumalakäsityksen ohella. Jos ihminen ei käsitä, että hän on Kristuksen kautta vanhurskas, pelastettu ja armahdettu, on hänen vaikea edistyä uskossaan. Hän saattaa elää jatkuvassa tappion ja tuomion pilvessä, kelpaamattomuuden tunteessa, syyllisyydessä ja itsesyytöksissä, koska ei ymmärrä, mitä hänelle tapahtui Kristuksen vastaanottaessaan. Hän yrittää ansaita hyväksyntää, jonka Jumala on jo hänelle antanut. Samoin tällaiset ihmiset saattavat siirtyä suoraan Raamatun käytännön ohjeisiin ennen kuin he ovat selvillä tästä asiasta ja uskonsa perusteista.

   Hedelmällinen kristillinen käytös on kuitenkin seurausta oikeasta kristillisestä uskomusjärjestelmästä, eikä päinvastoin. Uskon oikeisiin asioihin eli ihmisen asemaan Kristuksessa on tultava ennen käytöstä, muuten laitetaan rattaat hevosten eteen, joka on väärä järjestys.

   Katsomme muutamia lainauksia, joissa puhutaan samasta aiheesta. Ne osoittavat, mitä tapahtuu, kun ihmiset ymmärtävät oikealla tavalla sen, että he Kristuksen kautta ovat vanhurskaita ja otollisia Jumalalle. Esimerkeistä tulee esille, miten usko Raamatun tosiasioihin saa aikaan muutoksen. Uskomisen täytyy edeltää käytöstä:

 

Erik Ewalds: Lukemattomissa tapauksissa olen todennut, että ainoa masentunutta hoidettavaani todella auttava asia on tietoisuus siitä, että Jumala on armon Jumala, ja että ihminen saa luopua kaikista ponnisteluistaan ja antaa itsensä Jumalan käsiin. Masentunut saa kokea, että Jumala rakastaa häntä - ei hänen tekojensa ja ponnistelujensa ansiosta, vaan niistä huolimatta ja riippumatta. (3)

 

C.O. Rosenius: Tätä on omantunnon vapaus laista. Olemme niin vapaita laista, että yhtäkään syntiä ei voida panna meidän syyksemme. Koska emme usko sitä mitä tahtoisimme, ei omatunto ole päässyt eroon laista niin täydellisesti kuin mihin sillä on oikeus. Meidän on kaikin tavoin varjeltava tätä vapautta. Sillä juuri vapaus ja luottamus ovat uuden ihmisen ydin sekä kaiken pyhityksen elämä ja voima. Sitäpaitsi emme voi koskaan paremmalla tavalla kunnioittaa Jumalaa kuin luottamalla häneen ja turvaamalla hänen lupauksiinsa. (4)

 

Pam Woodson: Se, että sinä vain luet vanhurskaudesta, merkitsee hyvin vähän, jos sinä et ala uskoa olevasi vanhurskas ja kuvitella itseäsi sellaisena. Vasta kun näin teet, sana vanhurskas kipuaa sanavarastosi listan kärkeen. Sillä, että tutkit käsitettä avoimin ja vastaanottavin sydämin, on suuri vaikutus elämääsi.

   Minä olen nähnyt tuon vaikutuksen monien elämässä. Voin liioittelematta sanoa, että kymmenet opiskelijat, jotka ovat opiskelleet mieheni vanhurskaus-kurssilla Victory Bible Institutessa, ovat innoissaan tulleet Woodyn ja minun puheille vuosi toisensa jälkeen ja sanoneet: "Tämä kurssi on muuttanut minun elämäni." - "Se, että nyt ymmärrän olevani vanhurskas, on vapauttanut minut" - "Olen tullut tuntemaan Raamatun suurimman totuuden." (5)

 

Veikko Pekki: Kun saarnataan evankelisesti eli julistetaan Kristuksen tekoon perustuvaa otollisuutta syntiselle, tapahtuu kaksitahoinen ilmiö. Ensiksikin useat ihmiset kokevat vapautuksen taakoistaan, lainalaisuudestaan ja pingoittuneisuudestaan. Olen kymmenet kerrat törmännyt tähän ilmiöön: Jeesuksen korottaminen täydellisenä ja puolestamme riittävänä sovitusuhrina Jumalan edessä saa aikaan ihmeellisiä tuloksia. Ei pidä luulla, että armon julistaminen on helppoa. Koska laki on meillä "lihassa ja veressä", oma luonto ja järkeily pakottaisivat esittämään enemmän vaatimuksia ihmisille. Mutta tulokset ovat jatkuvasti rohkaisseet pitämään linjan. Kristuskeskeisen armosaarnan ylle lankeaa aina Pyhän Hengen vapauttava voitelu.

   Yhä uudelleen ja uudelleen ihmiset ovat tulleet kertomaan tai ovat soittaneet ja kirjoittaneet, miten heidän uskonelämänsä on muuttunut. Nämä ihmiset ovat olleet vapautuksen tarpeessa. Minua on järkyttänyt eniten se, etteivät he ole useinkaan kuulleet selkeää ja ehdotonta Jumalan armon julistusta omassa seurakunnassaan. (6)

 

Tavallisimpia valheita. Vaikka ihminen olisi vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen Herrakseen ja Vapahtajakseen, saattaa hän silti elää saatanan syytösten ja valheiden alla, koska hän ei ole ymmärtänyt sitä, mitä hänelle tapahtui käännyttyään Jeesuksen ja Jumalan puoleen. Sen tähden otamme esille tärkeimpiä valheita ja vääriä käsityksiä, joita tällaisilla ihmisillä saattaa olla. Kun he ymmärtävät totuuden, vapautuvat he kaikista valheista.

 

En tunne olevani pelastunut. Monet sanovat, etteivät he tunne olevansa pelastuneita. Pelastuksessa ei kuitenkaan ole kysymys tunteen vaan uskon asiasta. Meidän tulee uskoa ja luottaa Raamatun sanaan eikä omiin tunteisiimme.

   Niinpä lue tarkasti seuraavat jakeet. Niissä osoitetaan, että jos ihminen on vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen, on hän tullut Jumalan lapseksi. Hän voi olla iloinen tai surullinen, mutta jos hän on toivottanut Jeesuksen elämäänsä, on hän Jumalan lapsi ja hänellä on iankaikkinen elämä. Älä katso tunteisiisi vaan Raamatun sanaan!

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Jos yritän parhaani, niin ehkä Jumala antaa minulle anteeksi. Monet panevat toivonsa tekoihin. Kuitenkin Raamattu osoittaa, että pelastus on lahja ja armoa, ja että elämme myös pelastuksen hetken jälkeen koko ajan armossa. Meidän ei enää tarvitse maksaa lahjasta, jonka toinen on antanut meille. Muuten ei kyseessä olisi lahja ja armo.

 

- (Ef 2:8,9) Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja

9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

 

- (Room 3:24) ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

 

- (Ilm 21:6) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

- (Ilm 22:17) Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 

- (Ef 2:4,5) mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,

5. on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut.

 

- (Apt 15:11) Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin.

 

- (Room 5:1,2) Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

2. jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.

 

- (Room 6:14,15) Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

15. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

 

- (Fil 1:7) Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset.

 

- (1 Piet 2:10) te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut".

 

- (1 Piet 5:12) Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän - olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo.

 

Olen liian syntinen. Jotkut pitävät itseään niin syntisinä, ettei Jumala voi antaa heille anteeksi. Tässä asiassa heidän tulee kuitenkin katsoa Kristukseen, jonka päälle Jumala heitti kaikki historian synnit. Ei ole ainuttakaan syntiä, jota hän ei olisi kantanut. Siinä ovat myös sinun syntisi, vaikka sinun on vaikeata sitä uskoa:

 

- (Jes 53:6) Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

 

Jumala on tyytymätön minuun, koska en rukoile tarpeeksi, lue hänen sanaansa ja todista Jeesuksesta muille. Tämä on yksi tyypillisimmistä ajatuksista uskovien mielissä. Monet elävät jatkuvassa syyllisyydessä, koska he tuntevat tekevänsä näitä asioita liian vähän.

   Totuus kuitenkin on, ettei näitä asioita ole pakko tehdä, vaan niitä saa tehdä. Jumala rakastaa jokaista kristittyä yhtä paljon silloin, kun hän tekee näitä asioita tai ei tee. Hänen rakkautensa ei muutu tekemistemme mukaan.

   Tässä asiassa kannattaa kiinnittää siihen huomiota, että lain vaatimukset on jo täytetty Kristuksessa. Jumala ei enää vaadi meiltä mitään, koska lain vaatimukset loppuivat ristillä. Hän, Jumala on meihin tyytyväinen Kristuksen työn kautta. Siksi meidän tulee omaksua sama asenne eikä syyttää ja tuomita itseämme siitä, jos emme ole onnistuneet edellisissä asioissa.

 

- (Kol 2 :13,14) ... teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

14. ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.

 

- (Gal 3:13) Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu".

 

- (Room 6:14,15) Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

15. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

 

- (Room 7:6) mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

 

- (Room 8:1) Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

 

En ole tarpeeksi vanhurskas. Jotkut sanovat, etteivät he ole tarpeeksi vanhurskaita, ja se on totta myös Raamatun valossa, kuten seuraavat jakeet osoittavat. Kukaan ei ole itsessään vanhurskas Jumalan edessä emmekä omassa hyvyydessämme voi päästä hänen yhteyteensä:

 

- (Jes 64:6) Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli.

 

- (Room 3:10,12) niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,

12. kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

 

Ratkaisu edelliseen löytyy siitä, että Jeesus Kristus on vanhurskautemme. Kun turvaamme häneen, saamme hänen vanhurskautensa ja olemme Jumalan silmissä yhtä otollisia ja puhtaita kuin hän on. Meidän ei tule katsoa itseemme vaan Jeesukseen Kristukseen. Hän teki täydellisesti Jumalan tahdon ja hankki meille vanhurskauden.

 

- (1 Kor 1:30) Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi.

 

- (Room 4:25) joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

 

- (Room 5:19) sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

 

- (Apt 13:38,39) Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus

39. ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

 

- (Room 3:21-24) Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,

22. se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

 

- (Room 10:4) Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

 

Lisäksi Raamattu osoittaa, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman eli ihmisen, jolla ei itsessään ole mitään ansioita. Joka ainoa ihminen on itsessään tällainen, mutta kun panemme luottamuksemme Jeesukseen, tulee meistä vanhurskaita:

 

- (Room 4:5) mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi.

 

- (Room 3:24) ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

 

En ole tarpeeksi hyvä enkä ole muuttunut. Monet katsovat jatkuvasti itseensä ja siihen, ovatko he muuttuneet.

   Pelastuksen asiassa ei kuitenkaan koskaan tule katsoa omaan itseensä vaan Jeesukseen Kristukseen, joka on jo kantanut syntimme. Jos ihminen yrittää saada varmuuden itsensä kautta, on se toivotonta. Se on samanlaista, jos laivan ankkuri heitettäisiin laivaan itseensä eikä laivan ulkopuolelle. Siinä ei ole mitään järkeä. Sen tähden meidän tulee “heittää ankkurimme” ulkopuolelle Jeesukseen Kristukseen eli katsoa häneen pelastuksen asiassa. Vain se tuo rauhan ja varmuuden sisimpäämme:

- (Gal 3:1) Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?

 

- (Hebr 12:2) silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välimättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

 

- (Joh 1:29) Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

 

Seuraava esimerkki osoittaa, miten ihmisten tulee katsoa Kristukseen eikä itseensä. Hän on jo täyttänyt kaikki lain vaatimukset puolestamme ja elänyt täydellisen elämän, joten me voimme ottaa kaiken vastaan lahjana.

 

Salli minun antaa sinulle tästä fantastinen kuvaus! Pastori Ray McCauley työskentelee Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa, ja hänellä on alati kasvava seurakunta, jossa on yli 30 000 jäsentä.

   Eräässä tilanteessa hän istui vastapäätä riivattua henkilöä, joka halusi saada apua ja vapautua siitä, mitä poppamies oli hänelle tehnyt. Kun Ray käski riivaajaa poistumaan, se huusi ”Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla”. Sinä et ole paastonnut, joten minä en tule ulos!”

   Riivaaja voi siteerata Raamattua, sillä juuri niin kuin hän teki Jeesukselle, kun tämä oleskeli erämaassa.

   Valtavan monet olisivat väistyneet sellaisen lausunnon johdosta, ja ehkä lähteneet sen sijaan paastoamaan yrittääkseen uudelleen esirukousta ja riivaajan ulosajamista.

   Mutta tässä me tarvitsemme evankeliumin valoa ja ymmärrystä siitä, mitä Jeesus teki edestämme!

   Silmänräpäyksessä pastori Rayn sydämeen virtasi valo. Hän sanoi: ”Kyllä, minä olen paastonnut. Sillä Jeesus, joka asuu minussa, paastosi 40 päivää, joten sinä tulet ulos Jeesuksen nimessä!”

   Riivaaja ajettiin ulos saman tien.

   Tässä on meidän oppituntimme: Kaikki, minkä Jeesus teki, tapahtui meidän puolestamme. Kaikesta, minkä Jeesus teki, hän on tuonut lopputuloksen mukanaan, kun Hän siirtyi meihin.

   Kaikki, mitä Hänellä on, on meidän.

   Me olemme paastonneet, koska Hän paastosi.

   Me olemme pitäneet lain, koska Hän on pitänyt lain.

   Tämä on evankeliumi: ”Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet” (2 Kor 5:14)

   Jos me tavoitamme samastumisen totuuden, olemme ratkaisseet evankeliumin salaisuuden. Jeesuksesta tuli yhtä meidän kanssamme, ja meistä tuli yhtä hänen kanssaan. Hänen kuolemansa on meidän kuolemamme, Hänen elämänsä on meidän elämämme. (7)

 

En ole saanut syntejäni anteeksi. Jotkut sanovat, etteivät he ole saaneet syntejään anteeksi. Sen takia he voivat tunnustaa yhä uudelleen samoja syntejä Jumalalle.

   Näiden ihmisten on kuitenkin syytä ymmärtää, että emme ansaitse pelastusta syntien tunnustamisella vaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän yksin on tie pelastukseen, ei syntien tunnustaminen. Usko eli turvaaminen häneen riittää:

 

- (Apt 16:30,31) Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?"

31. Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

 

Samoin on turha tunnustaa samoja syntejä yhä uudelleen. Usko sen sijaan Raamatun lupaukseen siitä, että ne ovat jo anteeksiannetut:

 

- (1 Joh 2:12) Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden.

 

- (Kol 2:13) Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset.

 

Kun jatkuvasti lankean, voinko olla Jumalan lapsi? Jotkut lankeavat usein ja ajattelevat sen estävän Jumalan hyväksynnän.

   Jumalan hyväksyntä ja rakkaus ei kuitenkaan ole yhtään muuttunut; se pysyy koko ajan samana, koska Jumala osoittaa rakkauttaan Kristuksen kautta. Ihmisen on hyvä ymmärtää, että hän on yhtä hyväksytty langenneena kuin silloin, kun hän ei lankea. Lankeemukset eivät muuta hänen asemaansa Jumalan lapsena. Hän on edelleen yhtä vanhurskas ja otollinen Jeesuksen kautta.

 

- (San 24:16) Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen...

 

Kuka on syyttäjä? Lainalaisilla ihmisillä on tavallista, että he kokevat mielessään syytöksiä kuten: "Et saa anteeksi, miten saatoit tehdä niin, et ole mikään Jumalan lapsi, mikset koskaan pysty parempaan..." Monet edelleen ajattelevat, että nämä syytökset tulevat Jumalalta ja ettei hän ole antanut heille anteeksi. He saattavat jatkuvasti kärsiä näistä mielessään olevista syytöksistä.

   Meidän on kuitenkin hyvä tutkia, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta. Sen mukaan tällä alueella on toinenkin osapuoli, saatana, joka on syyttäjä ja valehtelija. Hän ihmisiä syyttää ja kiusaa, ei Jumala. Jumalan Pyhä Henki voi kyllä valaista syntiä, että ihmiset tekisivät parannuksen, mutta hän ei koskaan syytä ihmistä. Meidän on hyvä ymmärtää tämä, ettemme anna saatanan tai myöskään omien syytöstemme masentaa itseämme:

  

- (Ilm 12:10) Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

 

- (Sak 3:1) Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.

 

- (Room 8:33,34) Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.

34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.

 

- (1 Joh 2:1) Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

 

Syyttäjän henkilöllisyydestä on syytä olla selvillä. Kun meille selvenee tämä asia, voimme päästä aivan uuteen ymmärrykseen suhteessamme Jumalaan. Sven Reichmann on sielunhoitotyötä tehdessään huomannut, miten tärkeää on tämän asian oikea käsittäminen ja miten se voi auttaa ihmisiä:

 

Aina kun olemme tehneet syntiä, sisimpämme syyttää meitä. Miten voit tehdä sillä tavoin? Tiesithän sen olevan syntiä. Kuinka voit käyttäytyä siten? Kuinka voit juoruilla sillä tavoin? Kuinka voit panetella?" Useimmat kristityt luulevat, että nämä syytökset tulevat Jumalalta. He kutsuvat niitä omaksitunnoksi. Useimmiten on kuitenkin kyse saatanasta eikä omastatunnosta tai Pyhästä Hengestä. Mistä sen voi tietää? Olenhan ilmiselvästi tehnyt syntiä, siitä ei ole epäilystäkään. Tunnen syystä syytöksiä sisimmässäni. Miksei se voisi olla Jumalan ääni? Vastaus on hyvin helppo: hedelmistään puu tunnetaan. Jos syytökset johtavat siihen, että menetät rohkeutesi, tunnet olevasi tuomion alla ja vähitellen menetät uskon pelastuksen mahdollisuuteen, silloin syytökset eivät voi olla Jumalasta. Herra voi kyllä valaista syntiä ihmisen sisimmässä - hän voi tehdä sen vakavinkin sanoin - mutta se johtaa aina vapauteen. Jumalan toiminnasta on hedelmänä aina vapaus.

   Saatanan työn hedelmänä on sitä vastoin tuomio. Usko menetetään. Monesti ihmiset tällaisten syytösten paineessa tunnustavat syntinsä Jumalalle ja vapautuvat synnistään - niinhän tapahtuu kun synnin tunnustaa. Tämä ei kuitenkaan estä saatanaa jatkamasta syyttelyään. Miksi hän lopettaisi, kun kerran näkee, että rohkeutesi pienenee ja pienenee luullessasi, ettei sinulle ole annettu anteeksi. Selväähän on, että paholainen jatkaa. Ja monet kristityt sanovat: "Tämä on omatuntoni, Jumala puhuu minulle synnistäni. Hän ei ole antanut sitä anteeksi." Jumala on antanut anteeksi ajat sitten. Vuosien mittaan olen auttanut monia kristittyjä vapauteen siten, että he ovat oppineet ymmärtämään vain tämän pienen tosiasian. Kun valo kohtaa heidät ja syyttäjän henkilöllisyys paljastetaan, heidän sisimmässään syntyy hiljaisuus. (8)

 

Olen tehnyt anteeksiantamattoman synnin. Psykiatrisissa sairaaloissa on monia, jotka ovat ajatelleet tehneensä Pyhän Hengen pilkan eli anteeksiantamattoman synnin. He ovat uskoneet saatanan valheisiin ja syytöksiin (ks. edellinen kappale) eivätkä ole luottaneet Raamatun lupauksiin.

   On kuitenkin mahdotonta, että tähän syntiin voi syyllistyä sellainen ihminen, joka haluaa seurata Jeesusta Kristusta ja panee luottamuksensa häneen. Tällä alueella kannattaa huomata seuraavia asioita:

 

• Kun ihminen kääntyy Jeesuksen tykö ja tulee synnintuntoon, on hän tehnyt aivan päinvastaisen asian kuin anteeksiantamattoman synnin. Jeesus osoitti, että se on Pyhän Hengen työtä, että ihminen näkee syntinsä. Niinpä synnintunto ja kääntyminen Jeesuksen Kristuksen puoleen on paras todiste siitä, että ihminen on uskossa, pelastunut ja että Pyhä Henki on saanut hänet vakuuttuneeksi tilastaan:

 

- (Joh 16:7,8) Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:

 

• Anteeksiantamattomaan syntiin voi syyllistyä sellainen ihminen, joka kääntää kokonaan selkänsä pelastuksen asialle ja Kristukselle. Hän torjuu toistuvasti Pyhän Hengen kutsun kääntyä Kristuksen puoleen ja paaduttaa omatuntonsa. Hän ei välitä pelastuksen asiasta eikä ole siitä huolissaan.

   Uskovainen ihminen voi kyllä saattaa Pyhän Hengen murheelliseksi tekemisillään (Ef 4:30) ja hän voi sammuttaa Hengen (1 Tess 5:19), mutta kumpikaan niistä ei ole anteeksiantamaton teko.

   Lisäksi uskovainen ihminen saattaa erehtyä arvioinneissaan Pyhän Hengen toiminnasta. Hän voi kyseenalaistaa jonkin hengellisen lahjan tai yliluonnollisen toiminnan, mutta ei se ole Pyhän Hengen herjaamista. Sen sijaan se saattaa olla tarpeellista harkintaa, koska meitä kehotetaan tutkimaan ja koettelemaan kaikki:

 

- (1 Tess 5:19-21) Henkeä älkää sammuttako,

20. profetoimista älkää halveksuko,

21. mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

 

- (1 Joh 4:1-3) Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;

3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

 

• Kun ihminen tunnustaa suullansa Jeesuksen Herrakseen ja uskoo sydämestään, että Jeesus on kuolleista herännyt, niin hän pelastuu. Näin Paavali kirjoitti:

 

- (Room 10:9,10) Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

 

Lisäksi Paavali osoitti, että kun joku tunnustaa Jeesuksen Herrakseen, on se Pyhän Hengen teko. Niinpä ihminen, joka toimii näin, ei voi syyllistyä Pyhän Hengen pilkkaan:

 

- (1 Kor 12:3) Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä.

 

Katsomme lainausta, miten totuus voi vapauttaa ihmisen. Siinä tunnettu julistaja 1800-luvulta, Charles G. Finney kertoo, miten eräs nainen oli ajautunut mielisairauteen ja epätoivoon suhteessaan Jumalaan. Hän uskoi saatanan valheisiin siitä, ettei hänelle ollut anteeksiantoa. Kuitenkin, kun Finney toi julistuksessaan esille totuuden asiasta, vapautui nainen.

 

Tapahtui varsin monta mielenkiintoista kääntymystä ja pari sellaista, jolloin mielisairaus parantui aivan silmänräpäyksessä. Kerran mennessäni eräänä sunnuntai-iltapäivänä kokoukseen, näin parin rouvan istuvan kirkonpenkissä vierellään mustiinpuettu nainen, joka näytti hyvin levottomalta. Toiset pitelivät häntä ja estivät lähtemästä pois. Sisään astuessani tuli toinen rouvista luokseni kertomaan, että nainen oli mielisairas. Hän luuli joutuneensa pois armosta; se oli johtanut epätoivoon ja sitten mielisairauteen.

   …Hetken aikaa kuulin hänen pyrkivän pois, mutta ennen kuin lopetin, hän rauhoittui ja koko kuulijakunta oli hiljaa. Herra antoi minulle rukouksenhengen ja tekstin, sillä en ollut sitä ennakolta valinnut. Tekstini oli Hebrealaiskirjeestä: ”Käykäämme uskalluksella armon istuimen eteen, jotta saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.”

   Tarkoitukseni oli rohkaista uskoamme, niin meidän kuin hänen, ja meidän uskoamme hänen puolestaan. Alkaessani rukoilla hän ensin yritti päästä pois. Mutta rouvat tekivät ystävällistä vastarintaa, ja lopulta hän istui hiljaa, mutta piti päätään hyvin painuksissa ja näytti päättäneen olla ottamatta vaaria sanoistani. Mutta jatkaessani hänen päänsä vähitellen kohosi ja hän tirkisti minuun mustan hattunsa suojista. Yhä enemmän hänen katseensa kohdistui minuun, kunnes hän istui aivan suorana ja katsoi minua silmiin hartaan vakavasti. Kehoitin ihmisiä pysymään rohkeina uskossaan, heittäytymään Jumalan varaan ja antamaan itsensä täysin luottamuksin Hänelle suuren Ylimmäisen Pappimme sovitusuhrin perusteella. Silloin hän äkkiä säikähdytti seurakuntaa päästämällä äänekkään huudon. Hän melkein heittäytyi pois penkistä, painoi päänsä hyvin alas, ja minä näin, että hän vapisi. Naiset, jotka olivat hänen kanssaan penkissä, puolittain kannattelivat häntä ja tuntuivat seuraavan häntä rukoilevalla sydämellä ja myötätunnolla. Jatkaessani puhettani hän alkoi taas kohottaa katsettaan. Pian hän istui taas suorana, kasvot ihmeellisesti muuttuneina, ilmeessä voittoisa ilo ja rauha. Harvoin olen nähnyt ihmiskasvoissa sellaista hohdetta. Hänen ilonsa oli niin suuri, että hän tuskin saattoi hillitä itseään, kunnes kokous oli päättynyt. Sitten hän kohta ilmoitti kaikille vapautuksestaan. Hän ylisti Jumalaa ja iloitsi aivan ihmeellisen riemullisena. Noin kaksi vuotta myöhemmin tapasin hänet, ja hänen sydämensä täytti yhä sama ilo ja rauha. (9)

 

Väärät opetukset. Edellä on käsitelty niitä valheellisia käsityksiä, joita ihmisillä on pelastuksesta. Nämä ihmiset eivät ymmärrä sitä asemaa, jonka olemme saaneet Kristuksen kautta. Siksi he yrittävät saavuttaa sitä hyväksyntää, joka on jo annettu meille. He eivät osaa katsoa yksin Kristukseen ja hänen tekoonsa ristillä, ja siksi heillä on suuria epäilyksiä.

   Väärä opetus, jossa armo ja Jeesuksen työn riittävyys eivät tule kunnolla esille, esiintyy nykyaikana myös seurakunnassa ja kodeissa. Niissä painotetaan paljon tekoja ja velvollisuuksia, mutta ei sitä asemaa, jonka voimme saada Kristuksen kautta. Sen takia ihmiset joutuvat hengellisesti sidotuiksi eivätkä he edisty uskossaan. Ei ymmärretä, että juuri armon puute johtaa kahlehdittuun ja synnin täyttämään elämään, mutta sen ymmärtäminen kasvuun ja uudistukseen kuten käytäntö on toistuvasti osoittanut. Järjestyksen on aina oltava oikea, jotta muutosta voi tapahtua. Jos se muutetaan, mennään ojasta allikkoon.

   Katsomme seuraavaksi muutamia esimerkkejä, joihin lakihenkiset vanhemmat voivat syyllistyä. He eivät ymmärrä, että kysymys on kasvatusvirheistä ja väärän kuvan antaminen Jumalasta. Näistä vääristä käsityksistä päästään eroon, kun ymmärretään, että Jumalan hyväksyntä on jo lahjoitettu Jeesuksen Kristuksen kautta:

 

• Kodissa on eräänlainen tuomion vivahde, joka sävyttää koko elämää. Siihen kuuluu syyllisyyden tunne ja Jumalan rangaistuksen pelko. Häntä ei nähdä armahtavana Isänä Kristuksen kautta vaan valvojana, joka näkee ja tietää kaiken.

• Kodissa painotetaan käskyjä ja kieltoja. Luonteenomaista on moitiskelu, jankutus ja kritiikki. Myös itsehillintää painotetaan suuresti.

• Ilmapiiri on syntikeskeinen. Keskitytään synteihin ja virheisiin eikä pelastukseen ja lunastukseen. Sanotaan: ”Sinun täytyy” eikä ”Sinä olet Jumalan rakastama”. Ilosanomasta on tullut painostava sanoma.

• Raamatun ohjeita ei eletä esimerkkinä muille, vaan vaaditaan lapsiakin noudattamaan niitä. Ei ymmärretä, että vanhemman tulee olla hyvä esimerkki ja malli, mutta lapset ovat yksilöitä, jotka tekevät omat päätöksensä. Jos vanhemman esimerkki on hyvä ja hän arvostaa muita, voi lapsikin kiinnostua hengellisistä asioista. Hyvä asenne puhuu enemmän kuin tuhat sanaa.

• Tunteita kartetaan ja pidetään haihatteluna.

• Opetus seksuaalisuudesta on vääristynyt. Sitä ei nähdä Jumalan lahjana, jossa mies ja vaimo voivat osoittaa rakkauttaan ja saada jälkeläisiä. Sen sijaan se nähdään kokonaisuudessaan likaisena ja pahana asiana. Ei ymmärretä, että se on avioliitossa hyväksyttävää.

• Lapsilta vaaditaan esimerkillistä ja täydellistä käytöstä ympäristön ja seurakuntalaisten tähden.

• Jos vanhempi on lakihenkinen ja esiintyy täydellisenä kaikkien muiden ollessa väärässä, voi se johtaa kapinaan. Sellainen on tavallista lakihenkisissä kodeissa, mutta tilanne korjautuu heti, jos vanhempi pystyy myöntämään omat virheensä ja väärät asenteensa.

• Sivuasioista tehdään pääasioita. Se tarkoittaa, että kiinnitetään kohtuuton huomio hius- ja vaatekysymyksiin tai asioihin, jotka itsessään eivät ole hyviä tai pahoja.

 

Entä lakihenkisyys seurakunnassa? Se sisältää paljon samoja piirteitä ja ominaisuuksia kuin edellisessä luettelossa olevat asiat. Se tarkoittaa, että armo ja Kristuksen työ tulee hyvin vähän esille, mutta sen sijaan keskitytään kristillisiin tekoihin, velvollisuuksiin ja sääntökokoelmiin aivan kuten galatalaiset keskittyivät ympärileikkaukseen ja laintäyttämiseen. Siksi Paavali joutui ankarasti nuhtelemaan galatalaisia, jotka käänsivät katseensa tekoihinsa sen sijaan, että olisivat katsoneet yksin Kristukseen, joka oli sovittanut heidän syntinsä:

 

- (Gal 3:1-3) Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?

2. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?

3. Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?

 

- (Gal 5:4) Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.

 

Lakihenkisyys ei ole ainoa ihmisiä taakoittava asia seurakunnassa. Eräänlainen menestysopetus voi olla samanlaista. Se voi johtaa samanlaiseen tilaan kuin lakihenkisyys, koska siinä helposti syyllistetään ihmisiä, jos heillä on ongelmia elämässään. Evankeliumista on tullut hyvä uutinen vain menestyneille, mutta se on väärä opetus. Me voimme tietysti odottaa Jumalalta hyviä asioita kuten terveyttä ja aineellisia siunauksia, mutta niitä voi kokea myös moni ei-kristitty. Ne eivät ole todiste hengellisen elämän laadusta:

 

Ihmisen oltava onnellinen. Onnellisuus on hyvä asia, mutta se ei ole kristillisen elämän päämäärä eikä todiste sen onnistumisesta. Paavalikin oli ajoittain masentunut, koska hän kirjoitti (2 Kor 7:6): Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla.

Kaikki ongelmat ratkeavat. On opetettu, että kun ihminen tulee uskoon, niin kaikki ongelmat ratkeavat, mutta se ei pidä paikkaansa. Jotkut ongelmat voivat saada ratkaisun heti, mutta on väärin luvata, että niin tapahtuisi jokaisessa asiassa. Ei pidä antaa liiallisia lupauksia.

Ihmisen oltava terve ja menestynyt. Menestyminen ja terveys ovat hyviä asioita ja voimme Raamatun valossa odottaa niitä Jumalan siunauksina. Kuitenkin jokainen voi joskus sairastaa tai kokea maallisia menetyksiä.

Me emme tee syntiä. On opetettu, että jos ihminen on tarpeeksi pyhä, hän ei enää tee syntiä. Tällainen täydellisyys ei kuitenkaan ole mahdollista maan päällä. Meidän ei tietenkään tarvitse elää jatkuvassa synnissä – jos niin teemme, todistaa se siitä, ettemme ole pelastuneita – mutta täydellinen synnittömyys on mahdollista vasta taivaassa. Johanneksen kirjeessä (1 Joh 1:8) sanotaan: Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

 

Maailman synnit sovitettu. Kun evankeliumia julistetaan, ei useinkaan tuoda esille Kristuksen työn riittävyyttä. Julistus voi olla lain ja armon sekoitusta. Siinä painotetaan velvollisuuksia tai se voi olla hyvä sanoma vain onnistuneille ihmisille. Hyvä sanoma on muuttunut suoritususkonnoksi.

   Edellinen on kuitenkin evankeliumin väärennös. Sillä oikea evankeliumi kertoo siitä sovituksesta, jonka Kristus on tehnyt, ei ainoastaan seurakunnassa olevien ihmisten puolesta vaan maailman kaikkien ihmisten puolesta. Se on ilosanoma kaikille ihmisille – suurille ja pienille syntisille – jotka voivat ottaa pelastuksen lahjana vastaan. Heidän syntinsä ovat jo sovitetut eivätkä voi estää heitä saamasta pelastusta lahjaksi, mikäli he sitä haluavat:

 

- (2 Kor 5:19-21) Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

 

- (1 Joh 2:1,2) Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

2. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

 

Ainut synti, mikä estää ihmisiä pelastumasta, on tällä hetkellä vain se, etteivät he usko Jeesukseen ja käänny hänen puoleensa. Heidän syntinsä ja väärät tekonsa eivät ole esteenä, vaan se, että he torjuvat Jeesuksen eivätkä usko häneen. Se on synti, joka erottaa heidät Jumalasta ja vie kadotukseen. Jos tätä asiaa ei ymmärretä, on ihmisillä puutteellinen käsitys raamatullisesta julistuksesta ja opetuksesta.

 

- (Joh 16:9) synnin, koska he eivät usko minuun;

 

- (Apt 16:30,31) Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?"

31. Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

 

- (Joh 8:23,24) Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Minäkuva eli käsitys itsestämme. Monilla kristityillä on, vaikka he ovat pelastuneet, usein negatiivinen käsitys itsestään. He pitävät itseään epäonnistujina, epäkelpoina, arvottomina, heillä on alemmuudentunteita ja he syyttävät sekä halveksivat itseään. Samoin heidän käsityksensä Jumalasta on sellainen, ettei Jumala ole kiinnostunut heistä, on suuttunut heihin tai on valmis hylkäämään heidät. Ihmisen minäkuva ja jumalakuva ovat hyvin negatiivisia.

   Miten voimme vapautua negatiivisesta minäkuvasta ja itsesyytöksistä?

   Vastaus löytyy totuuden kautta. Kun saamme saman positiivisen käsityksen, mikä Jumalalla on itsestämme Kristuksen kautta, alamme automaattisesti vapautua itsesyytöksistä ja halveksunnasta. Negatiiviset ajatukset itsestämme ovat saatanan petosta, mutta kun ymmärrämme uuden asemamme Kristuksen kautta, saa se aikaan myönteistä muutosta. Neil T. Andersonin kirjassa eräs henkilö kertoo, miten häntä auttoi se, kun hän ymmärsi asemansa Kristuksessa:

 

Hyvä tri. Anderson:

 

Tarkastellessani jälkeenpäin tänä lukuvuonna kurssilla käsiteltyä materiaalia, olen tajunnut, että olen monin tavoin vapautunut ja saanut uutta tietoa. Uskoisin, että kaikkein merkittävintä minulle oli se tosiasia, että Kristuksessa olen tärkeä, hyväksytty ja turvassa. Kun mietiskelin tätä materiaalia, huomasin, että pystyin voittamaan monet ongelmat, joiden kanssa olin vuosia kamppaillut: epäonnistumisen pelon, arvottomuudentunteet ja yleisen riittämättömyydentunteen.

   Aloin rukoillen tutkia ”Kuka minä olen?” -väittämiä, jotka luennoilla saimme. Huomasin lukukauden aikana palaavani useita kertoja tähän luetteloon, erityisesti silloin, kun koin joutuvani hyökkäyksen kohteeksi riittämättömyyden pelon vuoksi. Olen myös kertonut tästä materiaalista seurakunnassani eräässä ryhmässä, ja monet ryhmäläiseni ovat myös kokeneet uutta vapautta elämässään. En osaa puhua läheskään tarpeeksi innokkaasti siitä, miten ihmisiä pitäisi auttaa ymmärtämään keitä he todella ovat Kristuksessa. Tulevassa työssäni aion ottaa tämän alueen opetukseni ja sielunhoitotyöni hallitsevaksi osaksi. (10)

 

Otamme seuraavaksi esille muutamia tavallisimpia valheita tai ajatusmalleja, joita monilla kristityillä on itsestään. Näistä valheista vapautuu, kun korvaa ne totuudella eli ymmärtää uuden asemansa Kristuksen kautta. Silloin ihmisen käsitys itsestään tulee realistiseksi ja samanlaiseksi kuin mikä Jumalalla on hänestä.

 

▪ Olen arvoton

▪ Olen arvokas, koska Kristus on lunastanut minut, koska olen Jumalan lapsi ja olen päässyt perilliseksi

 

- (Gal 4:4-7) Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

5. lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

6. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

7. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

 

- (1 Joh 3:1,2) Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.

2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

 

▪ Minusta ei ole iloa kenellekään

▪ Jumala ja hänen enkelinsä iloitsevat siitä, että olen kääntynyt Jumalan puoleen

 

- (Luuk 15:3-10) Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen:

4. "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää?

5. Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten.

6. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut'.

7. Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse.

8. Tahi jos jollakin naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää?

9. Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut'.

10. Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen."

 

▪ En tunne itseäni viisaaksi

▪ Jumala on valinnut minut, vaikka en tuntisikaan itseäni viisaaksi ja menestyneeksi

 

- (1 Kor 1:28) ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on.

 

- (Ef 1:4) niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa.

 

- (Joh 15:16) Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.

 

▪ Kukaan ei rakasta minua

▪ Jumala on rakastanut minua jo ennen kuin tulin Kristuksen tykö, ja rakastaa myös tällä hetkellä

 

- (Room 5:8) Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

 

- (Room 8:38,39) Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,

39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.

 

▪ En ole kaunis

▪ Sisäinen ihminen on tärkeämpi asia kuin ulkoinen, ja ulkonainen kauneus on katoavainen asia

 

- (2 Kor 4:16) Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.

 

- (1 Piet 3:3,4) Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,

4. vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.

 

- (1 Piet 1:24,25) Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee,

25. mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti". Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.

 

- (2 Kor 5:1) Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.

 

▪ En ole menestynyt

▪ Maallinen menestys on arvotonta iankaikkisuuden kannalta

 

- (Matt 16:26) Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

 

- (Luuk 12:18-21) Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni;

19. ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse'.

20. Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?'

21. Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä."

 

- (Fil 3:7,8) Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.

8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen

 

▪ Olin ei-toivottu

▪ Jumala tahtoi syntymistäni

 

- (Ilm 4:11) "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut."

 

▪ Vanhempani hylkäsivät minut

▪ Jumala välittää minusta

 

- (Ps 27:10) Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa.

 

▪ Tulevaisuuteni on toivoton

▪ Jumala antaa minulle tulevaisuuden ja toivon

 

- (Jer 29:11-13) Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

12. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä.

13. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.

 

- (1 Kor 10:13) Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.

 

▪ Minulla ei ole ystäviä

▪ Jumala ja Jeesus on kanssani ja on ystäväni. Olen Jumalan työtoveri

 

- (Matt 28:20) ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

 

- (Luuk 12:4-7) Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä.

5. Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää.

6. Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut.

7. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.

 

- (Joh 15:15) En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen Herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.

 

- (2 Kor 6:1) Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.

 

- (1 Kor 3:9) Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.

 

▪ Olen maallisesti köyhä

▪ Jumala on antanut minulle taivaallisen perinnön

 

- (Luuk 12:32) Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.

 

- (Kol 1:12) kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,

 

- (Ef 1:11,18) Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,

18. ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään

 

▪ Pelkään ihmisiä

▪ Jumala on tärkeämpi kuin ihmiset ja hän on puolellani

 

- (Luuk 12:4-7) Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä.

5. Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää.

6. Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut.

7. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.

 

- (Hebr 13:5,6) Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: "En minä sinua hylkää enkä sinua jätä";

6. niin että me turvallisin mielin sanomme: "Herra on minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle tehdä?"

 

- (Room 8:31) Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?

 

▪ En tunne voivani lähestyä Jumalaa

▪ Minulla on pääsy taivaallisen Isän tykö Jeesuksen veren kautta

 

- (Ef 2:13,18) mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.

18. sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

 

- (Ef 3:11,12) sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme,

12. jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

 

- (Hebr 10:19-22) Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

20. jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

21. ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",

22. niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

 

▪ En tunne olevani siunattu

▪ Kristus on lunastanut minut lain kirouksesta ja saan olla siunattu

 

- (Gal 3:13,14) Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -

14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

 

- (Gal 3:8,9) Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi".

9. Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.

 

▪ Minulla ei ole omaa perhettä

▪ Kuulun Jumalan perheväkeen

 

- (Ef 2:17-20) Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;

18. sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

19. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,

20. apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,

 

- (Ef 1:5) edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,

 

- (1 Joh 3:1,2) Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.

2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

 

▪ Olen vain vähän muuttunut

▪ Muutun koko ajan, koska Jumala on aloittanut hyvän työnsä minussa

 

- (Fil 1:6) varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.

 

▪ Pelkään pimeyden voimia

▪ Jumala on siirtänyt minut pimeyden vallasta rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hän asuu nyt minussa

 

- (Kol 1:12,13) kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,

13. häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

- (Kol 3:3) Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;

 

- (Kol 1:27) joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.

 

- (1 Joh 4:4) Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

 

▪ Minulla on suuria murheita

▪ Voin antaa murheeni Jumalalle

 

- (1 Piet 5:7) ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen".

 

▪ En tunne yhteyttä Jumalaan

▪ Olen Kristuksessa ja olen hänen ruumiinsa jäsen, vaikka en tuntisikaan sitä. Olen myös Jumalan temppeli

 

- (1 Kor 1:30) Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,

 

- (Joh 15: 5) Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

 

- (1 Kor 12:27) Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.

 

- (1 Kor 3:16) Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

 

▪ Koen olevani niin puutteellinen ja epäonnistunut synnin voittamisessa

▪ Vaikka olen puutteellinen itsessäni, olen Jumalan edessä täydellinen ja vanhurskas Kristuksen kautta

 

- (Hebr 10:14) Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

                                                

- (Room 5:1,19) Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

19. sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

 

- (Room 3:22-24) se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

 

Mitä puhumme itsellemme olosuhteista? Kuten meillä voi olla vääriä käsityksiä Jumalasta, pelastuksesta ja asemastamme Kristuksessa, voimme suhtautua väärällä tavalla myös olosuhteisiin. Voimme ajatella, että jos olosuhteet ovat ihanteelliset ja myönteiset, olemme onnellisia ja tyytyväisiä, mutta päinvastaisessa tilanteessa onnettomia. Ajattelemme, että onnellisuutemme on täysin riippuvainen siitä, millaista ympärillämme on.

   Tosiasia kuitenkin on, että olosuhteet itsessään eivät aiheuta masennusta, pelkoa, epätoivoa, ärtymystä ja muita negatiivisia tunteita, vaan se miten tulkitsemme näitä olosuhteita. Oma ajattelumme ja se mitä puhumme itsellemme saa aikaan tunteet, eivät ulkopuoliset tapahtumat. Vaikka kuinka etsimme syytä ulkopuolelta ja muista ihmisistä, on suurin syy ajatuksissamme, jotka hallitsevat meitä.

   Miten voimme päästä irti negatiivisista tunteista ja kielteisestä tavasta ajatella? Vastaus löytyy siitä, että ensin tunnistamme ja havaitsemme väärät ajatusmallit, ja korvaamme ne totuudella. Kun huomaamme puhuvamme itsellemme negatiiviseen sävyyn, tulee meidän heti kiistää se ja puhua myönteiseen sävyyn. Jos alamme kuunnella omia kielteisiä ajatuksiamme tai ehkä saatanan syytöksiä, voimme niiden sijasta puhua itsellemme päinvastoin ja Jumalan totuutta. Tunnettu julistaja Martyn Lloyd-Jones on opettanut:

 

Olemme nyt läpikäyneet masennuksen syitä. Entä sitten hoito? Tässä vaiheessa mainitsen vain lyhyesti, että ensimmäiseksi on opittava se, minkä psalminkirjoittajakin oppi – tarttumaan kiinni tilanteeseensa. Hän ei tyydy vain makaamaan ja surkuttelemaan itseään. Hän tekee jotakin: hän ”ottaa itseään niskasta kiinni”. Mutta hän tekee jotakin vielä tärkeämpää: hän puhuu itselleen ja sanoo: ”Miksi murehdit, minun sieluni, ja olet minussa niin levoton?” Hän puhuu itselleen, hän puhuttelee itseään. Juuri samoin meidänkin pitäisi toimia. Suuri ongelmammehan on, että kulutamme liikaa aikaa itsemme kanssa.

   …Meidän on puhuttava itsellemme sen sijaan, että sallimme ”itsen” puhua meille! Hengellisessä masennuksessa on ongelmana, että sallimme itsemme puhua meille sen sijaan, että me puhuisimme itsellemme. Onko tämä itsetarkoituksellista paradoksaalisuutta? Ei suinkaan. Itse asiassa tässä on syvä viisaus. Suurin osa elämämme murheista johtuu itsemme kuuntelusta. Kirjaapa ajatukset, jotka nousevat heti herättyäsi mieleen. Et pane niitä alulle, mutta silti ne alkavat puhua sinulle; ne tuovat takaisin eilisen ongelmat jne. Joku puhuu sinulle. Kuka? Itsesi puhuu sinulle. Psalmimme miehen hoito oli seuraava: sen sijaan, että hän olisi antanut itsensä puhua hänelle, hän alkaa puhua itselleen. ”Miksi murehdit, minun sieluni?” hän kysyy. Hänet oli masennettu ja lyöty alas. Nyt hän nousee vastarintaan ja sanoo: ”Itse, kuuntele hetki, minä puhun sinulle.” Mahdatko ymmärtää, mitä tarkoitan? Ellet ymmärrä, kokemuksesi on vielä vähäinen. (11)

 

Sentyyppisten kristillisten terapioiden (tai myös maallisten terapioiden), joissa on kiinnitetty huomio valheellisten ajatusmallien tunnistamiseen ja niiden korvaamiseen totuudella, on havaittu auttavan ihmisiä huomattavasti enemmän kuin muut hoitomuodot. Kun ihmisiä autetaan muuttamaan heidän ajattelutottumuksiaan, vähentää se masennusta ja muita negatiivisia tunteita, joihin niin helposti ajaudumme. Toipumisprosentit ovat paljon korkeampia niiden keskuudessa, jotka ovat oppineet tunnistamaan väärät ajatusmallinsa ja korvaamaan ne totuudella. Pari lainausta osoittaa tämän todeksi. Ensimmäinen niistä on kirjasta Sinä voit muuttua (Telling yourself the truth), joka käsittelee tavallisimpia virheellisiä ajatusmalleja:

 

Olemme nimittäneet hoitotapaamme ”väärien uskomusten hoitoterapiaksi”. Terapia perustuu totuuden tuomiseen arvomaailmaamme, moraalisiin ja tunne-elämämme olettamuksiin sekä sanoihin, joita puhumme itsellemme… Äskettäin päätimme tutkimusprojektin, johon kuuluu jokaisen Kristillisessä Psykiatriahuoltokeskuksessa käyneen potilaan jälkiseurantaa kuuden kuukauden ajan – puheluin ja keskusteluin. Tarkoituksena oli hankkia varmaa tietoa siitä kuinka hyvin väärien uskomusten hoitoterapia todella oli toiminut potilaittemme elämässä. Tulokset olivat ilahduttavia. Klinikallamme hoidetuista potilaista 95 % oli parantunut. Nämä ihmiset pystyivät myös mainitsemaan määrättyjä käyttäytymismuotoja, jotka olivat muuttuneet paremmiksi. He olivat innostuneita hoidosta, jota olivat saaneet ja tuloksista, joita oli saavutettu heidän elämässään. (12)

 

… Tohtori Henn ja hänen työtoverinsa ovat tulleet siihen tulokseen, että samoin kuin hermoston kemialliset muutokset vaikuttavat käyttäytymiseen, käyttäytymisen muutokset vaikuttavat hermoston kemiaan.

   Samansuuntaisia tuloksia on saatu masennuspotilaiden hoidossa. Lyhytkestoisessa psykoterapeuttisessa hoidossa nimeltä kognitiivinen terapia keskitytään masentuneen ajattelutottumuksiin, etenkin toivottomuutta ja avuttomuutta korostaviin ajatuksiin. Muuttamalla näitä ajattelutottumuksia on masennuksen hoidossa saatu yhtä tehokkaita tuloksia kuin masennuslääke imipramiinilla. (13)

 

Otamme seuraavaksi esille muutamia tavallisimpia virheellisiä ajatusmalleja, joihin helposti ajaudumme ja joissa puhumme itsellemme väärällä tavalla. Muutos alkaa siitä, kun tunnistamme virheelliset tavat ja alamme puhua itsellemme päinvastoin. Valhe korvataan totuudella:

 

▪ Haluan, että ihmiset arvostavat minua ja puhuvat minusta hyvää

▪ Se, että muut arvostavat minua ja puhuvat minusta hyvää, voi olla mukava asia. Kuitenkin minun tulee ajatella Jumalan hyväksyntää enemmän kuin ihmisten

 

- (Luuk 6:26) Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.

 

- (Gal 1:10) Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.

 

- (1 Kor 4:3) Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni,

 

- (1 Tess 2:4-6) vaan niinkuin Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme, emme, niinkuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämemme.

5. Sillä me emme koskaan ole liikkuneet liehakoivin sanoin, sen te tiedätte, emmekä millään tekosyyllä voittoa ahnehtineet; Jumala on todistajamme,

6. emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emme teiltä emmekä muilta,

 

- (Joh 5:44) Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?

 

▪ Ihmiset eivät hyväksy minua ja torjuvat minut. Se tekee minut onnettomaksi.

▪ Vaikka ihmiset torjuvat minut, voin silti olla onnellinen ja tyytyväinen ja jatkaa elämääni iloisena. Ei ole minun ongelmani, että muut suhtautuvat minuun negatiivisesti, vaan se on näiden ihmisten ongelma. Se on valhe, etten voi olla tyytyväinen, vaikka minut torjutaan.

 

▪ Pelkään, että muut näkevät, miten kireä olen tai nauravat minulle, jos epäonnistun

▪ Jos muut näkevät epäonnistumiseni tai sisäiset tunteeni, voi se tuntua epämiellyttävältä, mutta voin silti selviytyä siitä. Se ei ole maailman loppu

 

▪ On kauheata olla vaivautunut ja hämillään muiden keskuudessa

▪ Voin nauttia olostani muiden seurassa heidän mielipiteistään huolimatta, eikä vaivaantuneisuuden tunne ole niin vaarallista. Se voi olla epämiellyttävää mutta kuitenkin siedettävää

 

▪ Puolisoni on jättänyt minut. En voi olla enää koskaan onnellinen

▪ Vaikka olen nyt yksin, voin silti olla tyytyväinen. On harhaluulo, että onnellisuus riippuu toisesta ihmisestä. Tärkeintä on suhde Jumalaan.

 

▪ Tunteeni eivät koskaan muutu parempaan suuntaan enkä pääse irti masennuksestani

▪ Vaikka olosuhteet pysyisivät vaikeina, voin silti iloita. Oma ajatteluni saa minut masentuneeksi, eivät olosuhteet.  On turha murehtia sellaista, mitä ei voi muuttaa. Yhtä hyvin voin iloita. Lisäksi voin luottaa siihen, että Jeesus on elämäni Herra. Elämäni on hänen käsissään.

 

- (Fil 3:1) Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi.

 

- (Fil 4:4) Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!

 

- (1 Kor 10:13) Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.

 

▪ Mieheni / vaimoni käytös tekee minut vihaiseksi. Miksi hän ei muuta tapojaan?

▪ Tosiasia on, että toisen käytös ei tee minua onnettomaksi tai vihaiseksi vaan oma vaativa asenteeni. Voin olla iloinen ja tyytyväinen, vaikka toinen ei muuttaisi tapojaan

 

▪ Minua suututtaa ja harmittaa, kun muut käyttäytyvät eri tavalla kuin haluan

▪ Jos toiset eivät ole muuttaneet käyttäytymistä, vaikka olen toivonut, on turha murehtia sitä. He tuskin tulevat muuttamaan käytöstään tulevaisuudessakaan, jos eivät ole sitä tähän mennessä tehneet. Yhtä hyvin voin alkaa kiittämään Jumalaa näistä ihmisistä ja olla iloinen

 

- (Ef 5:20) kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

 

- (1 Tess 5:18) Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.

 

- (2 Tim 3:2) Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,

 

▪ Pelkään muutoksia ja uusia tilanteita elämässäni

▪ Vaikka muutokset voivat tuntua pelottavilta, voin ottaa ne mielenkiintoisina haasteina vastaan

 

Asiaa sielunhoidosta. Kun ihmisellä on menneisyydestään traumaattisia kokemuksia, joita muut ovat hänelle aiheuttaneet, johtaa se usein kahteen asiaan ihmisten elämässä. Ne ovat katkeruus ja itsensä tuomitseminen. Sven Reichmann kirjoittaa näistä kahdesta synnin juuresta, jotka voivat syntyä hylkäämisen seurauksena (Kolmas seuraus hylkäämiskokemuksista saattaa olla vääristynyt jumalakuva, vaikka ihminen olisi kääntynyt Jumalan puoleen ja antanut pelastaa itsensä.):

 

Olemme aiemmin puhuneet siitä, kuinka synnillä voi olla ihmisen elämässä syvät juuret. Katkeruus ja itsensä tuomitseminen ovat kaksi tyypillistä synnin juurta, jotka tapaamme samanaikaisesti tuhlaajapojan veljen olemuksessa. Itse asiassa nämä juuret esiintyvät varsin usein yhdessä. Katkeruus tuottaa kapinaa ja vihaa ympäristöä kohtaan, itsensä tuomitseminen synnyttää samoja tunteita omaa itseä kohtaan.

   ... Täsmälleen samanlainen jakautuneisuus voi syntyä ihmisen sisimpään kaikenlaisten pettymysten jälkeen. On tavallista, että ihminen, jota ei ole lapsena rakastettu, tuntee katkeruutta vanhempiaan kohtaan. Usein hän myös tuomitsee ja hylkää itsensä, kuten muut ovat aiemmin hänet hylänneet. Katkeruus ja itsensä tuomitseminen elävät tuon ihmisen sisimmässä yhtaikaa ja muodostavat sinne noidankehän, josta on vaikea vapautua. (14)

 

Entä kun tällainen ihminen ajautuu sielunhoitoon ja haluaa vapautua häntä sitovista asioista?

   Tällä alueella monet toimivat maallisten terapioiden mukaan. Yrittäessään auttaa ihmistä he tutkivat ja käsittelevät hänen menneisyyttään. Niinpä he keskustelevat vaikeista kokemuksista ja ikävistä muistoista yrittäen saada terapiassa olevan ihmisen hyväksymään menneisyytensä. Tällainen prosessi on usein pitkä ja sen tulokset epävarmoja.

   Raamatullinen sielunhoito poikkeaa edellisestä. Vaikka siinäkin yleensä otetaan esille ihmisen menneisyys taustojen ymmärtämiseksi, on siinä mukana asioita, joita maallisessa terapiassa ei ole. Kolme tärkeää askelta vapauteen raamatullisessa sielunhoidossa ovat seuraavat tekijät:

                                                            

Parannus ja syntien tunnustaminen. Kun Jeesus, Johannes Kastaja ja apostolit saarnasivat, oli heidän julistuksensa ytimessä kehotus parannukseen. Se tarkoitti kääntymistä Jumalan puoleen, syntien hylkäämistä ja niiden tunnustamista Jumalalle, ja se on tärkein asia myös sielunhoidossa. Kun ihmiset aidosti katuvat syntejään ja kokevat Jumalan mielen mukaista murhetta (2 Kor 7:10), raivaa se tietä vapaudelle. Pimeys on paholaisen ja valheellisten voimien tukikohta, mutta jos ihminen tuo synnit valkeuteen eli tunnustaa ne Jumalalle, katoaa valheellisilta voimilta mahdollisuus vaikuttaa hänen elämäänsä.

   Mitä tulee erityisesti haavoittuneisiin ja hylkäämistä kokeneisiin ihmisiin, on heidän tunnustettava katkeruus ja anteeksiantamattomuus mutta myös itseviha, itsesääli ja itsemurha-ajatukset. Jos ihminen ei ole valmis siihen, on hänen mahdotonta kokea Jumalan apua. Hyvä esimerkki tästä on kirjassa Elämä kuninkaan perheessä (Kris Vallotton & Bill Johnson: Supernatural Ways of Royalty). Siinä eräs nainen oli demonien vaikutuksen alainen eikä häntä voitu vapauttaa. Kuitenkin, kun julistaja sai tiedon sanan, että nainen vihasi isäänsä eikä ollut antanut tälle anteeksi, myönsi nainen asian olevan niin, ja antoi lopulta anteeksi. Häntä oli seksuaalisesti hyväksikäytetty. Kun demoneja tämän jälkeen käskettiin poistumaan, vapautui nainen välittömästi. Esimerkki osoittaa, että jos emme täytä Jumalan ehtoja, on vapautta mahdotonta kokea.

 

Vihollisen vastustaminen. Usein ihminen vapautuu välittömästi sen jälkeen, kun hän kokee Jumalan mielen mukaista murhetta ja katuu syntejään. Silloin ei ehkä tarvitse lainkaan kiinnittää huomiota henkivaltoihin.

   Kuitenkin käsky (Jeesuksen Kristuksen nimessä) ja sanoutuminen irti vihollisen voimista on yleensä tarpeellinen. Sitä ei kannata laiminlyödä. Sitä ennen täytyy kuitenkin tunnustaa kaikki mieleensä tulevat synnit, jotka ovat olleet valheen voimille portteja ihmisen elämään. Silloin ne on helppo karkottaa. Alamaisuus Jumalalle edeltää perkeleen vastustamista kuten Jaakobin kirjeessä opetetaan:

 

- (Jaak 4:7) Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

 

Totuuden ymmärtäminen (tämän kirjoituksen aihe) eli usko evankeliumiin liittyy myös vapauden kokemiseen. Kun ihminen ymmärtää totuuden – varsinkin sen että hän saa olla Jumalan rakkauden kohde ja armahdettu Kristuksen kautta – voi hän vapautua monista riippuvaisuuksista.

   Sitä ennen on kuitenkin hyvä tutkia, mistä ajatukset tulevat. Monet ajattelevat, että kaikki heidän mielessään olevat ajatukset ovat heidän omiansa, mutta se ei pidä paikkaansa. Osa ajatuksista voi olla perkeleen, jota Raamattu kutsuu syyttäjäksi, kiusaajaksi ja valehtelijaksi. Se voi laittaa ajatuksia ihmisen mieleen, syyttää häntä (Monet kuulevat ääniä, esim.: ”Jumala ei rakasta sinua, olet tehnyt anteeksiantamattoman synnin, lopeta elämäsi, älä mene siihen hengelliseen kokoukseen…) tai valehdella hänelle. Äänien tai ajatusten seurauksena ihminen yleensä ajautuu epätoivoon suhteessaan Jumalaan, ylpeyteen, vääränlaiseen käsitykseen itsestään tai tekemään jotain älytöntä, joka häpäisee ihmistä itseään ja Jumalaa. Äärimmäinen esimerkki valheesta on syömishäiriö Anorexia nervosa, jossa ihminen voi kuvitella itsensä lihavaksi, vaikka hän olisi äärimmäisen laiha.

   Perkeleen valheellinen toiminta tulee hyvin ilmi seuraavista jakeista. Se kykeni vaikuttamaan jopa Daavidin ja Pietarin ajatuksiin:

 

- (Joh 8:44) Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

 

- (Matt 4:3) Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi".

 

- (1 Tess 3:5) Sentähden minä, kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän uskoanne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivannäkömme mennyt hukkaan.

 

- (Ilm 12:10) Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

 

- (2 Kor 4:3,4) Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

 

- (Ef 2:1,2) Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,

2. joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,

 

- (Joh 13:2) Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen,

 

- (1 Aikak 21:1) Mutta saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan Israelin.

 

- (Matt 16:21-23) Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös.

22. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko".

23. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".

 

Paavali ottaa kantaa samaan aiheeseen. Hän ei suoraan puhu saatanan valheista, vaan käyttää nimitystä linnoitukset, järjen päätelmät ja varustukset, jotka ovat Jumalan tuntemista vastaan. Ne ovat ajatuksia, jotka ovat pahuudelle myönteisiä ja perustuvat valheeseen. Totuuden ymmärtäminen ja sille alistuminen murtaa nämä linnoitukset:

 

- (2 Kor 10:3-5) Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi;

4. sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.

5. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

 

Entä sielunhoito? Usein niillä ihmisillä, joilla on traumaattisia kokemuksia ja hylkäämistä elämässään, on myös vääristynyt käsitys Jumalasta ja itsestään. Heidän vaikeat kokemuksensa eivät itsessään ole sitoneet heitä vaan niihin liittyvät saatanan valheet. Neil T. Anderson kertoo aiheesta laajan sielunhoitokokemuksensa perusteella:

 

Minulta meni vuosia sen tajuamiseen, että ihmiset eivät ole kahleissa aikaisempien traumojen takia – he ovat kahleissa sen vuoksi, että ovat uskoneet valheisiin entisten traumojensa seurauksena. (15)

 

Miten valheista voidaan vapautua? Siihen on yksinkertainen vastaus: valhe korvataan totuudella. Kun monilla ihmisillä on vääristynyt käsitys Jumalasta, itsestään ja pelastuksesta, tulee opettaa totuutta niiden sijaan. Kun ihmiset ensin tunnustavat kaikki tietoiset syntinsä ja saavat sen jälkeen oikean käsityksen totuuden kautta, kokevat he vapautta.

   Hyvä esimerkki löytyy kirjasta Elämä kuninkaan perheessä (Kris Vallotton & Bill Johnson: Supernatural Ways of Royalty). Siinä kerrotaan naisesta, joka oli demonien siteissä eikä ollut vapautunut. Hänelle oli sanottu pienenä, että hän joutuu helvettiin, koska oli pilkannut Pyhää Henkeä.

   Onneksi Herra puuttui asiaan niin, että julistaja sai tiedon sanan. Hän kuiskasi naiselle: ”Paholainen sanoi sinulle, ollessasi pieni, että olet pilkannut Pyhää Henkeä, mutta se on valhe”. Nainen rauhoittui välittömästi ja alkoi nauraa. Hän oli muutamassa sekunnissa täydellisesti vapaa valheellisista voimista, koska totuus oli hänet vapauttanut.

   Katsomme lainausta, joka käsittelee samaa aihetta. Colin Urquhart kertoo, miten hän on kokenut totuuden vapauttavan ihmisiä. Kun he ymmärtävät, etteivät ole menneisyyden uhreja vaan saavat uuden aseman Kristuksen kautta, alkavat he muuttua:

 

Haluaako Jumala meidän parantuvan? Ei epäilystäkään! Haluaako hän vapauttaa meidät menneisyyden murheista ja tämän hetken riittämättömyyden tunteesta? Aivan varmasti!

   Sinä et voi kuitenkaan saavuttaa noita tavoitteita katsomalla itseesi tai menneisyyteesi. Sinä voit saavuttaa ne ainoastaan tarttumalla totuuteen ja tekemällä totuudesta omasi. Tämä kirja rohkaisee sinua tekemään niin.

   Olen pitänyt monta konferenssia otsikolla ”Suora sielunhoito”. Tilaisuudet on suunnattu niille, jotka toimivat pastoreina ja auttavat ihmisiä. Voi liioittelematta sanoa, että kyseiset konferenssit ovat aikaansaaneet suuren muutoksen niiden ihmisten elämässä, jotka ovat olleet tapahtumissa mukana. Konferenssien lopussa on tuntunut, kuin olisin puhunut aivan eri joukolle ihmisiä kuin alussa.

   En pyydä kunniaa itselleni, koska olen vain käyttänyt aikaa kertoakseni heille totuudesta ja sillä on ollut Jeesuksen lupaama vapauttava vaikutus.

   Monet ovat jälkeenpäin kirjoittaneet, kuinka heidän palvelutyönsä on muuttunut järisyttävästi. Ihmiset, jotka ovat saaneet sielunhoitoa vuosia, ovat lopultakin vapaita!

   Annan yhden esimerkin. Eräs saarnaaja tuli erääseen konferenssiin ja totuus vaikutti hänen elämäänsä ja palvelutyöhönsä siinä määrin, että hän lähetti vaimonsa seuraavaan konferenssiin. Myöhemmin hän kirjoitti minulle ja kiitti minua ”uudesta” vaimosta ja kertoi, kuinka ihmiset vapautuvat hänen vaimonsa kautta hämmästyttävän nopeasti.

   Sellainen on totuuden vaikutus ihmisten elämään. Kyseessä ei ole totuus heistä itsestään tai heidän menneisyydestään, vaan totuus siitä, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan.

   Eräässä toisessa konferenssissa nainen, joka oli saanut kaksi vuotta sielunhoitoterapiaa, kertoi, että totuus oli tehnyt hänestä kahdessa päivässä sen, mitä sielunhoito ei ollut pystynyt tekemään kahdessa vuodessa. Nyt hän oli vapaa. Kun katsoi häntä, sai todisteen siitä, mitä hän sanoi. Poissa oli rypistynyt otsa, huolestunut ilme ja vääristyneet, tuskastuneet kasvot. Hän oli nyt säteilevä ja rauhallinen.

   Kristittyjen ei varmaankaan ole vaikea löytää iloa, koska Jeesus on jo tehnyt kaiken tarvittavan vapauttaakseen heidät. Ei ole väliä sillä, kuinka haavoittuneita he ovat tai kuinka hirvittävät kokemukset heillä on ollut. (16)

 

Miksi ihmiset eivät vapaudu? Edellä on käsitelty totuuden merkitystä vapautumisessa. Kun ihminen ymmärtää totuuden erityisesti pelastuksesta ja miten hän on Kristuksen kautta vanhurskas, anteeksisaanut, armahdettu ja Jumalan rakkauden kohde, vapautuu hän siteistä ja saatanan syytöksistä. Vihollinen ei voi syyttää häntä esim. anteeksiantamattomasta synnistä, jos hän ymmärtää asemansa Kristuksen kautta.

   Joskus on kuitenkin tilanteita, joissa ihmiset eivät heti vapaudu ja silloin on syytä miettiä, mistä se johtuu. Ehkä syynä ovat okkultistiset esineet kotona – esim. perintökalleudet tai matkamuistot - , muiden langettamat kiroukset tai käynti henkiparantajalla ja ennustajalla. Nämä asiat voivat sitoa ihmistä niin, ettei hän ole siitä tietoinen. Kun nämä asiat korjataan, ihminen tunnustaa niihin liittyvät synnit sekä käskee sen jälkeen valheen voimia poistumaan, voi hän vapautua nopeasti.

   Katsomme paria aiheeseen liittyvää lainausta. Niistä ensimmäinen käsittelee yhtä tavallisimmista porteista paholaiselle: anteeksiantamattomuutta. Nicky Cruz kertoo, miten on hyödytöntä rukoilla ihmisille parantumista tai muuta apua, jos he eivät halua antaa anteeksi. Meidän täytyy ensin täyttää Jumalan ehdot, että hän voi auttaa meitä:

 

Meninpä minne tahansa, ihmiset pyytävät minua jatkuvasti rukoilemaan, että he parantuisivat, selviytyisivät taloudellisesta kriisistä tai vapautuisivat paholaisen jatkuvista hyökkäyksistä. Sen sijaan että rukoilisin heti, kysyn nykyään, ovatko he antaneet anteeksi.

   On hämmästyttävää, miten rumia asioita nousee pintaan, kun testaan heitä hiukan.

   On hyödytöntä rukoilla heidän puolestaan, jos taustalla on anteeksiantamaton mieli. Anteeksiantamattomuus päästää paholaisen sisälle elämäämme ja uhkaa kaikkea, mitä rakastamme - perhesuhteita, uraa, työtä, ruumiillista ja henkistä terveyttä. (17)

 

Toinen lainaus osoittaa, miten sukuperintö voi vaikuttaa ihmisen elämään – näin tapahtuu varsinkin okkultismissa, jossa demoninen vaikutus ja lahjat voivat periytyä. Denis Clark kertoo henkilöstä, joka ei kokenut vapautta, koska ei ollut sanoutunut irti sukunsa synneistä ja vääristä teoista. Kun ne tuotiin valkeuteen eli tunnustettiin Jumalalle, tämä henkilö vapautui heti:

 

Kerron erään toisenkin tapauksen. Puhuessani eräässä pääsiäiskokouksessa seurakunnan saarnaaja kysyi, olinko koskaan ajanut ulos riivaajia. Kun sanoin, että minulla oli toisinaan ollut oikeus tehdä niin, hän pyysi tuomaan sisään erään seurakuntaansa kuuluvan tytön, joka oli riivaajien vaivaama. Vaadin, että muiden kuin saarnaajien oli ensin lähdettävä pois huoneesta. Tyttö tuotiin huoneeseen, mutta tarvittiin kolme miestä hillitsemään häntä. Seisoimme hänen ympärillään, mutta heti kun miehet irrottivat otteensa, hän kääntyi ja alkoi tulla hitaasti minua kohti kädet suunnattuna silmiini. Hänen sormensa muistuttivat haukan kynsiä. Taistelu oli pian käynnissä, mutta ei pian voitettu. Itse asiassa taistelu jatkui vuosien ajan tuon päivän tapahtumien jälkeen. Pastori kutsui saarnaajan toisensa jälkeen "koittamaan onneaan" tytön vapauttamiseksi riivaajahengestä, mutta mikään ei auttanut. Joka kerralla riivaaja saatiin hillittyä joksikin aikaa, mutta sitä ei voitettu lopullisesti. Eräs tunnettu saarnaaja otti nyrkit avuksi 'demonia vastaan' ja tyttö-parka jäi hänen jäljiltään mustelmille.

 

Käydessäni seurakunnassa uudelleen muutamia vuosia myöhemmin pyysin erään toisen saarnaajan kanssa lupaa tavata tyttö. Hänet tuotiin sisään, mutta hän näytti aivan pelästyneeltä eläimeltä. Se ei ollut ihme, olihan hän kokenut niin paljon huonoa kohtelua. Vakuutimme hänelle, että emme vahingoittaisi häntä mitenkään ja että halusimme vain tehdä joitain kysymyksiä. Tärkein kysymys koski hänen vanhempiaan. Kuunnellessamme häntä kävi ilmeiseksi, että hänen taustansa sisälsi lukemattomia syitä siihen, miksi hänellä oli tällainen vaiva. Toimimme 3 Moos 26:39-42 mukaisesti ja toimme tytön vanhempien ja isovanhempien synnit Herran eteen. Ilman että mitään ajettiin ulos, tyttö rauhoittui täysin ja lähti keittiöön auttamaan konferenssin ruokailusta huolehtivia naisia.

 

Voivatko demonit tunkeutua ihmiselämään ilman Jumalan suostumusta? Jos voivat, ne on helppo karkottaa pois. Mutta jos demonit esiintyvät Jumalan LUVALLA, kuten apostoli Paavali havaitsi, niin kuka voi ajaa niitä pois? Sellainen on mahdotonta ilman Jumalan suostumusta. Edellä kuvatussa tapauksessa tytön tarvitsi katua vanhempiensa puolesta. Muistele mitä Jobille tapahtui! Tuo suuri mies ei päässyt vapaaksi ennenkuin hän katui tomussa ja tuhassa. Yrityksen ja erehdyksen avulla ei voida onnistua. Eikö meillä ole velvollisuus kysyä Jumalalta, miksi emme onnistu ajamaan pois joitain henkiä? Ei missään tapauksessa riitä, että sanomme kovaa tai hiljaa: "Hän joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa." Eikö Jumala ole sanonut, että hän kostaa isien synnit kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka Häntä vihaavat? Kuka Jumalan palvelija pystyisi poistamaan tällaisen kirouksen muuten kuin turvautumalla siihen sovitustyöhön, minkä Jeesus teki tullessaan kiroukseksi meidän edestämme? Jotta emme pitäisi Jumalaa epäoikeudenmukaisena, muistakaamme, että Hän on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka Häntä rakastavat! Miten armollinen Jumala!" (18)

 

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Neil T. Anderson: Enemmän kuin voittaja (The Bondage Breaker), s. 26,27

2. Neil T. Anderson: Enemmän kuin voittaja (The Bondage Breaker)

3. Erik Ewalds: Sielunhoito ja terapia, s.123

4. C.O. Rosenius: Vanhurskaana Jeesuksessa, s. 69,70

5. Pam Woodson: Vanhurskaus on ilmestynyt, s.13

6. Veikko Pekki: Päästäkää hänet siteistä, s. 21

7. Åge M. Åleskjaer: Täydellinen vapaus (Fullstendig Frihet), s. 134

8. Sven Reichmann: Vapauteen kutsutut (Kallad till frihet), s. 62,63

9. Charles G. Finney: Ihmeelisiä herätyksiä, s. 89-91

10. Neil T. Anderson: Vapauttava totuus (Victory over the Darkness), s. 49

11. D. Martyn Lloyd-Jones: Terve usko, Raamatun apu masennukseen (Spiritual Depression. Its Causes and Cure), s. 20

12. William Backus / Marie Chapian: Sinä voit muuttua (Telling yourself the truth), s. 10,11

13. Papolos Demitri & Janice: Overcoming Depression. Harper Perennial 1992.

14. Sven Reichmann: Vapauteen kutsutut, s. 113,115

15. Neil T. Anderson: Enemmän kuin voittaja (The Bondage Breaker), s. 280

16. Colin Urquhart: Totuus vapauttaa sinut (The Truth That Sets You Free), s. 15,16

17. Nicky Cruz: Juoksu jatkuu, s.88

18. Denis Clark: "Herkkäuskoisten harharetket", s. 35,36

 

Lisää aiheesta:

Mielen alueella käydään taistelua. Mikä osuus valheella ja totuudella sekä lihalla ja paholaisella on tässä taistelussa?

 

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

 

Kristillisellä uskolla, kun ihminen ymmärtää Jumalan rakkauden ja armon itseään kohtaan, on myönteinen vaikutus mielenterveydelle

Menneisyyden raskaat kokemukset ja muistot ohjaavat ihmisten elämää ja minäkuvaa. Lue, mitä askeleita liittyy vapautumiseen menneisyyden taakoista

Kun ihminen pelastuu, ei hän aina vapaudu kaikista siteistä. Saatana voi edelleen häiritä häntä, ja häneltä voi puuttua Jeesuksen lupaama rauha

Kristityssä tapahtuu tai pitäisi tapahtua jatkuvaa muutosta hänen pelastuttuaan. Tässä kirjoituksessa paneudutaan tähän aiheeseen

Synti, kiusaukset ja pyhitys. Mikä on niiden suhde toisiinsa? Jokainen voi langeta, mutta suuri vaara on itsensä paaduttaminen ja synnin hyväksyminen

 

Parantumiset olivat tavallisia Jeesuksen ja apostolien aikana. Kuitenkin Jumala oli sama silloin kuin nyt, joten voimme odottaa samaa nykyaikana

 

Ruoka ja terveys, eli miten ruokavalio vaikuttaa terveyteen

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Mielen alueella käydään taistelua. Mikä osuus valheella ja totuudella sekä lihalla ja paholaisella on tässä taistelussa?

 

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

 

Kristillisellä uskolla, kun ihminen ymmärtää Jumalan rakkauden ja armon itseään kohtaan, on myönteinen vaikutus mielenterveydelle

Menneisyyden raskaat kokemukset ja muistot ohjaavat ihmisten elämää ja minäkuvaa. Lue, mitä askeleita liittyy vapautumiseen menneisyyden taakoista

Kun ihminen pelastuu, ei hän aina vapaudu kaikista siteistä. Saatana voi edelleen häiritä häntä, ja häneltä voi puuttua Jeesuksen lupaama rauha

Kristityssä tapahtuu tai pitäisi tapahtua jatkuvaa muutosta hänen pelastuttuaan. Tässä kirjoituksessa paneudutaan tähän aiheeseen

Synti, kiusaukset ja pyhitys. Mikä on niiden suhde toisiinsa? Jokainen voi langeta, mutta suuri vaara on itsensä paaduttaminen ja synnin hyväksyminen

 

Parantumiset olivat tavallisia Jeesuksen ja apostolien aikana. Kuitenkin Jumala oli sama silloin kuin nyt, joten voimme odottaa samaa nykyaikana

 

Ruoka ja terveys, eli miten ruokavalio vaikuttaa terveyteen