Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Mielenterveys ja usko

 

 

Kristillisellä uskolla, kun ihminen ymmärtää Jumalan rakkauden ja armon itseään kohtaan, on myönteinen vaikutus mielenterveydelle

 

 

Esipuhe

 

Kun on kyseessä kristillinen usko, on monien asenne siihen kielteinen. He ajattelevat, että jos joku uskoo Raamattuun ja sen ilmoitukseen, ei tällainen ihminen ole kovin järkevä. He ajattelevat, että Jumalaan ja Jeesukseen luottava ihminen kulkee kuin laput silmillä sekä omistaa vanhanaikaisen ja kapea-alaisen katsantokannan. Tällainen asenne kristillistä uskoa kohtaan on yleinen varsinkin ateistipiireissä.

   Samat ateistipiirit ovat myös sitä mieltä, että usko on vahingollista mielenterveydelle tai että se vie ilon elämästä. Linja-autojen kyljissä olevat mainokset ovat olleet yksi osoitus tästä. Paikallisbusseissa mm. Isossa-Britanniassa on julistettu ateistien sanomaa: ”Jumalaa ei todennäköisesti ole olemassa. Lopeta siis murehtiminen ja nauti elämästä!” Nämä ateistipiirit ovat vakuuttuneita, että ateistien maailmankatsomus on tosi ja että ateismi on tie yhteiskunnan onneen. Tosin he mainoksessaan myöntävät, kuten todennäköisesti-sana osoittaa, etteivät he voi olla täysin varmoja siitä, ettei Jumalaa ole. He pitävät sitä mahdollisuutta kuitenkin hyvin epätodennäköisenä.

   Tässä kirjoituksessa onkin aiheena mielenterveys ja kristillinen usko. Sitä käsitellään mm. seuraavien asioiden kautta:

 

 

 

Sisällys:
1. Onko kristillinen usko vahingollista?
2. Maalliset terapiat ja kristillinen sielunhoito
3. Pahojen henkien vaikutus
4. Erityisryhmiä

 

 

 

 

1. Onko kristillinen usko vahingollista?

 

KAIKILLA ON USKOA. Kun tämän kirjoituksen aiheena on mielenterveys ja usko, on syytä ensin todeta, ettei usko rajoitu ainoastaan kristilliseen jumalauskoon, vaan uskoa on kaikilla. Esim. ateistitiedemiehet uskovat maailmankaikkeuden syntyyn itsestään, maapallon syntyyn itsestään ja elämän syntyyn itsestään vaikkeivat he voi todistaa näitä asioita. Kyseessä on siis sokea usko ja luottamus asioihin, joihin ei ole todisteita. Lisäksi meillä jokaisella on uskoa, joka ilmenee seuraavankaltaisissa arkielämän tilanteissa:

                                                            

• Uskomme mainoksiin, joissa kerrotaan tuotteiden alennetuista hinnoista.

• Tyttö uskoo eli luottaa äitinsä sanaan, että saa uuden mekon.

• Uskomme, että sääennustukset melko tarkalleen pitävät paikkansa.

• Uskomme, että sellainen paikka kuin Etelänapa on olemassa, vaikka emme ole koskaan käyneet siellä.

 

Miten kristillinen usko sitten poikkeaa naturalismista, ateismista ja muista uskomuksista? Tässä asiassa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin. Niissä on kristillisen uskon pääpiirteitä:

                                                               

• Usko Jumalan olemassaoloon

• Usko Jumalan luomistyöhön

• Usko kuolemanjälkeiseen elämään

• Usko siihen, että Jeesus, Jumalan poika on valmistanut jokaiselle tien Jumalan yhteyteen. Uskomalla häneen voimme periä iankaikkisen elämän. Se tulee ilmi lukuisissa Raamatun jakeissa:

 

- (Apt 16:30,31) Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?"

31. Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

 

- (Joh 3:16,17) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

 

- (Joh 8:23,24) Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

onko kristillinen usko vahingollista? Kuten edellä todettiin, on ateisteilla ja uskonnottomilla usein nurja käsitys uskosta Jumalaan. He pitävät uskoa vahingollisena ja ajattelevat sen vievän mielekkyyden elämästä. Tämä kävi ilmi aiemmin mainitussa ateistien bussikampanjassa, jossa bussien kyljissä luki teksti ”Jumalaa ei todennäköisesti ole olemassa. Lopeta siis murehtiminen ja nauti elämästä!” Teksti ei kerro millaisesta Jumalasta on kyse, mutta antaa ymmärtää, että ateismi ja epäusko Jumalaan on se ilon tuoja, joka karkottaa elämän huolia. Kysyä tietysti voidaan, ovatko edes ateistit itse lakanneet murehtimasta, koska eivät usko Jumalan olemassaoloon. Todennäköisesti he kamppailevat samojen asioiden kanssa kuin kaikki muutkin ihmiset. Murheilta ja huolilta emme voi täysin välttyä tämän elämän aikana.

   Onko kristillinen usko sitten vahingollista? Ne, jotka torjuvat Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, tietysti ajattelevat niin, mutta ovatko he ajatelleet asiaa kovin syvällisesti? Tässä aiheessa kannattaa kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 

Maat, joissa on esiintynyt kristillistä uskoa. Ne maat, joiden historia perustuu kristilliseen uskoon, ovat toistuvasti olleet kärjessä hyvinvointi- ja onnellisuusmittauksissa. Tällaisia maita ovat mm. pohjoismaat, USA, Kanada, Iso-Britannia ja Sveitsi. Ne ovat myös maita, joihin ihmiset haluavat mieluiten muuttaa. Tätä yhteyttä kristilliseen uskoon ei voine pitää pelkkänä sattumana. Kristillinen usko on vaikuttanut myönteisesti yhteiskuntiin ja ihmisten hyvinvointiin.

 

Tutkimukset viittaavat myös kristillisen uskon hyödyllisyyteen. Ne, jotka torjuvat Jumalan ja kristillisen uskon, eivät ole kiinnittäneet huomiota lukuisiin tutkimuksiin, joiden aiheena on ollut kristillisen uskon vaikutus mielenterveyteen. Tällä alueella on tehty paljon tutkimusta. Yksi tärkeimmistä niistä on professori Andrew Simsin, entisen Royal Collage of Psychiatrists-järjestön puheenjohtajan kirja Is Faith Delusional (1). Sims on tutkinut asiaa useiden vuosien ajan ja päätynyt seuraavaan lopputulokseen:

 

Uskonnollisen uskon ja hengellisyyden hyödylliset vaikutukset mielenterveyteen ja fyysiseen hyvinvointiin ovat yksi psykiatrian ja yleensäkin lääketieteen tarkimmin varjeltu salaisuus. Jos tästä aiheesta tehdyn valtavan tutkimusmäärän tulokset olisivat viitanneet päinvastaiseen suuntaan ja olisi havaittu, että uskonto vahingoittaa mielenterveyttä, se olisi ollut etusivun uutinen jokaisessa maan sanomalehdessä.

 

Sims käyttää yhtenä todisteena American Journal of Public Health-lehden suurta meta-analyysia, joka on laadittu useiden aiheeseen liittyvien tutkimusten perusteella:

 

Useimmissa tutkimuksissa uskonnollinen osallistuminen korreloi hyvinvoinnin, onnellisuuden ja elämänilon, toivon ja optimismin, elämän tarkoituksen ja sisällön, paremman itsetunnon, paremman suuriin menetyksiin sopeutumisen, suuremman sosiaalisen tuen ja vähäisemmän yksinäisyyden, alhaisempien itsemurhalukujen ja vähäisempien itsemurhalle myönteisten asenteiden, vähäisemmän ahdistuneisuuden, vähempien psykoosien ja vähäisempien psykoottisten taipumusten, alhaisempien alkoholin- ja huumeidenkäyttö- sekä -väärinkäyttölukujen, vähäisemmän rikollisen toiminnan, suuremman avioliiton kestävyyden ja tyytyväisyyden - - kanssa. Päättelimme, että ihmisten suunnattomalle enemmistölle hartaan uskonnollisen uskon ja uskonharjoituksen silminnähtävät hyödyt ovat todennäköisesti riskejä suuremmat. (2)

 

Nicholas Beale ja John Polkinghorne ovat tarkastelleet samaa asiaa evoluutionäkemyksen näkökulmasta. Heidän mielestään tulokset tukevat kristillisen uskon hyödyllisyyttä:

 

Väite, että uskonnollinen usko on evolutiivisesta näkökulmasta vahingollista, ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Olivatpa (esimerkiksi) kristinuskon opinkappaleet totta tai eivät, meillä on ylivoimaiset todisteet siitä, että kristityillä on keskimäärin enemmän lapsia kuin ateisteilla (eloonjääneet hedelmälliset lapsenlapset ovat varsinainen koetinkivi, mutta tätä asiaa koskevasta datasta minulla ei ole lainkaan tietoa). He myös elävät kauemmin, ovat terveempiä ja niin edelleen. Se tosiseikka, että tästä on yksittäisiä vastaesimerkkejä, on epäolennaista; evoluutio vaikuttaa populaatioiden, ei yksilöiden parissa. Tämänkaltaiset käytännön vaikutukset kristillisen uskon harjoittamisesta ovat parhaimmillaankin heikonlainen todiste kristinuskon todenperäisyydestä. Mutta evoluutiobiologien on epärehellistä väittää kristillistä uskoa vahingolliseksi, elleivät he tee täysin selväksi, että tarkoittavat sanoa: kristillinen usko on hyödyllistä evolutiivisesta näkökulmasta, mutta minä pidän sitä vahingollisena muista syistä. (3)

 

Veli Yun, joka on tunnettu Kiinassa olevasta herätyksestä, kertoo kirjassaan Elävää vettä (Living Water) käytännön esimerkin kristillisen uskon myönteisestä vaikutuksesta ihmisten elämään. Kysymys on ruumiillisista sairauksista sekä mielenterveysongelmista. Jeesus voi koskettaa molempia elämänalueita, sekä ruumista että mieltä.

 

Olen todistanut lukuisten ihmisten äkillisestä parantumisesta sairauksista, mukaan lukien syöpä ja spitaali. Kun Jumalan voima oli laskeutunut erään tilaisuuden ylle, läheisestä mielisairaalasta tuotiin tusinan verran potilaita. He kaikki paranivat täydellisesti päästyään yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Heidän mielenterveytensä palasi, ja heidät päästettiin kohta pois sairaalasta.

 

Mikä Jeesuksen ja apostolien opetus? Kun väitetään, että kristillinen usko on vahingollista, on usein ongelmana se, ettei osata erottaa, mitä se pitää sisällään ja mitä ei. Monien epäuskoisten, jumalankieltäjien ja asiantuntemattomien toimittajien toistuva virhe on, että he sekoittavat luopiokristikunnan vääryydet ja Jeesuksen opetukset keskenään. He eivät tunne ensimmäisen vuosisadan historiaa eivätkä Jeesuksen ja apostolien opetuksia. He eivät ymmärrä, että väkivalta ja vääryydet muita kohtaan osoittavat, että kysymys ei ole todellisista Kristuksen seuraajista kuten seuraavat jakeet osoittavat. Ihminen voi kyllä langeta monilla alueilla, mutta tahallinen ja jatkuva vääryys osoittaa, ettei kysymys voi olla Jeesuksen seuraajasta:

 

- (Matt 7:16-23) Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?

17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.

18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.

19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.

20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

 

- (Apt 17:30) Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

 

- (1 Kor 6:9) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö…

 

- (Tit 1:16) He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

 

Toiset jakeet puhuvat myös rakkaudesta lähimmäistä kohtaan. Sitä eivät painottaneet ainoastaan Jeesus vaan myös apostolit:

 

Jeesus: (Matt 22:35-40) ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:

36. "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

38. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

- (Matt 26:52) Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat.

 

Apostoli Paavali: (Room 12:14,17-21) Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.

17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä.

18. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.

19. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra."

20. Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle."

21. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.

 

Apostoli Pietari: (1 Piet 3:9,17) Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte.

 17. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

 

Apostoli Johannes: (1 Joh 4:18-21) Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.

20. Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.

21. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

 

Jaakob: (Jaak 2:8,9) Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette;

9. mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia.

 

Entä uskonnollinen hyväksikäyttö tai muiden hallitseminen? Tässä sekä Jeesus että apostolit opettivat yhteneväisesti. Oikea johtajuus on Kristuksen seuraamista, johon ei kuulu muiden ihmisten alistaminen tai manipulointi. Täydellisiä johtajia ei tietenkään ole ja meidän tulee kunnioittaa heitä, mutta oikea malli löytyy mm. seuraavista jakeista. Hyvä malli on tietysti myös Jeesuksen oma elämä maan päällä:

 

- (Luuk 22:25-27) Niin hän sanoi heille: "Kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja niiden valtiaita sanotaan hyväntekijöiksi.

26. Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka palvelee.

27. Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee.

 

- (2 Kor 1:23,24) Mutta minä kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että minä teitä säästääkseni en vielä tullut Korinttoon;

24. ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän iloonne; sillä uskossa te olette lujat.

 

- (1 Kor 3:5-8) Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut.

6. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.

7. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa.

8. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan.

 

- (1 Piet 5:1-3) Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:

2. kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,

3. ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina,

 

- (1 Tim 4:12) Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa.

 

- (Fil 3:17,18) Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana.

18. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;

 

Entä rahanahneus, joka usein mediassa nousee esiin? Tästä on runsaasti opetusta Jeesuksen ja apostolien kautta. On totta, että jotkut kristityt voivat langeta rahanahneuteen, mutta siinä he eivät noudata Raamatun selvää opetusta tästä aiheesta. Esim. Paavali kirjoitti, ettei seurakunnan kaitsijan tulisi olla rahanahne. Samoin muut jakeet puhuvat samasta aiheesta:

 

- (1 Tim 3:1-3) Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen.

2. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,

3. ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne,

 

- (Luuk 16:11-14) Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on?

12. Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on?

13. Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa."

14. Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat häntä.

 

- (Luuk 12:15) Ja hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi".

 

KRISTILLINEN USKO ON MYÖNTEISTÄ

 

Kuten todettiin, näkevät ateistit ja jumalankieltäjät kristillisen uskon usein kielteisessä valossa. He näkevät sen haitalliseksi mielenterveydelle ja ajattelevat sen vievän ilon elämästä. Tästä uskomuksesta oli osoituksena myös heidän bussikampanjansa.

   Mutta miten asia on? Nämä henkilöt eivät ole ehkä lainkaan ymmärtäneet, mistä kristillisessä uskossa on kysymys. Sillä kristillisen uskon pitäisi vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteen ja elämään, jos se ymmärretään oikein. Se johtuu mm. seuraavista syistä:

 

Jumalan rakkauden kokeminen. Ensimmäinen syy on, että Jumala on rakkaus, ja kun ymmärrämme sen, on sillä varmasti myönteinen vaikutus elämäämme ja mielenterveyteemme. Useimmat psyykkiset ongelmat johtuvat juuri rakkauden puutteesta jossakin elämän vaiheessa, mutta kun ihminen vastaanottaa rakkautta sekä Jumalalta että ihmisiltä, alkaa hän eheytyä. Hän pystyy hyväksymään itsensä ja yhä enemmän myös muita ihmisiä. Mm. tunnettu psykiatri Karl Meninger on todennut aiheeseen liittyen, että ihmiset ovat psykiatrisissa sairaaloissa pääasiassa kahdesta syystä: He eivät ole kokeneet rakkautta tai eivät ole pystyneet rakastamaan. Jumalan rakkaus on apu molempiin ongelmiin:

 

- (1 Joh 4:8-10) Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

- (Room 5:8) Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

 

Pieni lainaus jatkaa samasta aiheesta. Se osoittaa, että kun ihminen, esim. alkoholisti tai narkomaani, kohtaa Jumalan rakkauden, auttaa se häntä saamaan uuden identiteetin sekä lisää oman elämän hallintaa. Huumeriippuvuus tai alkoholismi ovat pitemmän päälle orjuuttavia ikeitä. Ne vievät ilon elämästä. Jumalan rakkaus ja sen kokeminen on kuitenkin apu tämäntyyppisiin ongelmiin:

 

Toisinaan kääntymyksen aiheuttama on niin suuri, että ihminen saa kuin uuden identiteetin. Jorma Niemelä kuvailee, miten alkoholistin minäkuva rakentuu toisaalta alkoholistisista suuruuskuvitelmista, toisaalta sellaisista tunnusmerkeistä kuin työtön, eronnut, epäonnistunut, yhteiskunnan laidalla elävä. Uskoontulon myötä tällaisen identiteetin tilalle tulee tavallinen ihminen, joka kuitenkin on Jumalan rakastama ja hyväksymä. Pelastus ei jää pelkäksi sielunpelastukseksi, vaan käytännön elämässäkin alkaa näkyä muutoksia. Elämän luovuttaminen Jumalan haltuun merkitsee seurauksilla mitattuna oman elämän hallinnan radikaalia lisääntymistä. (4)

 

Jeesus on hyvä paimen. Toinen tärkeä syy, miksi kristillisen uskon pitäisi vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteen, on usko Jeesukseen, Jumalan Poikaan eli synnittömään ja hyvään Vapahtajaan. Hän sanoi olevansa hyvä paimen ja kun käännymme hänen puoleensa, pääsemme osallisiksi Jumalan hyvistä lupauksista. Niistä yksi on mm. se, että hän lupasi antaa levon sielullemme:

 

- (Joh 10:10,11) Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

- (Joh 14:27) Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

 

Rakkaus lähimmäisiin ja siinä eläminen on kolmas syy, miksi kristillisen uskon pitäisi vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteen. Kun lukee Jeesuksen ja apostolien opetuksia, tulee niissä esille toistuvasti, ei ainoastaan Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan, vaan että jokaisen tulee rakastaa lähimmäistään. Tämä on hyvä ohje, ei ainoastaan lähimmäisen kannalta, vaan henkilön itsensä kannalta. Sillä kuka ihminen on onnellinen, jos hän vihaa lähimmäistään tai kantaa kaunaa? Ei varmastikaan kukaan. Kielteiset tunteet vievät mieltä rauhan.

  Toinen hyvä syy olla vihaamatta ja kantamatta kaunaa on se, että negatiiviset tunteet heikentävät terveyttä. Lääkärit ovat arvioineet, että suurin osa fyysisistä sairauksista johtuu kielteisistä tunteista, mutta jos niistä päästään eroon, parantaa se terveyttä.

 

- (Matt 22:36-40) "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

38. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

- (Room 13:8-10) Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.

9. Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

 

- (1 Joh 3:11) Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme

 

- (Ef 4:32) Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.

- (2 Kor 8:7) Mutta niinkuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkaudentyössä.

 

- (2 Kor 12:14,15) Katso, kolmannen kerran minä nyt olen valmis tulemaan teidän tykönne, enkä ole oleva teille rasitukseksi; sillä minä en etsi teidän omaanne, vaan teitä itseänne. Eiväthän lapset ole velvolliset kokoamaan tavaraa vanhemmilleen, vaan vanhemmat lapsilleen.

15. Ja minä olen mielelläni uhraava kaikki, uhraava itsenikin, teidän sielujenne hyväksi. Senkötähden, että teitä näin suuresti rakastan, minä saan teiltä vähemmän vastarakkautta?

 

Pyhän Hengen täyteys. Neljäs syy, miksi kristillisen uskon pitäisi vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteen, on Pyhän Hengen täyteys ja sen tuoma ilo. Tosin on myönnettävä, että nykyajan länsimainen seurakunta on kaukana siitä täyteydestä ja elämän yltäkylläisyydestä, mikä apostoleilla oli. Emme ole päässeet omistamaan sitä perintöä ja niitä Jumalan lupauksia, mitä kirjoituksissa on luvattu jo tätä elämää varten.

   Kaikesta huolimatta muutoksen pitäisi seurata kääntymisestä Jumalan puoleen. Paavali on tältä alueelta yksi, tosin harvinainen esimerkki. Kun hänellä oli Pyhän Hengen täyteys, pystyi hän iloitsemaan jopa vaikeuksissa ja ahdingoissa. Hän kehotti muitakin iloitsemaan ja kiittämään. Silloin kun ihminen on myönteinen, iloinen ja kiitollinen vaikeissakin olosuhteissa, on se Jumalan suuri ihme.

 

- (Room 14:17) sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

 

- (Room 15:13) Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

 

- (2 Kor 7:4) Paljon minulla on luottamusta teihin, paljon minulla on kerskaamista teistä; olen täynnä lohdutusta, minulla on ylenpalttinen ilo kaikessa ahdingossamme.

 

- (Fil 3:1) Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi.

 

- (Gal 5:22,23) Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki.

 

- (Fil 4:4) Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!

 

Pari esimerkkiä tunnettujen hengellisten vaikuttajien Dwight L. Moodyn (hän eli 1800-luvulla) ja helluntaiapostoli T.B. Barrattin elämästä osoittavat, miten Jumala voi saada muutosta aikaan. Molemmat muuttuivat voimakkaasti sisäisesti. He saivat uuden rakkauden ihmisiin, mutta he saivat myös uuden voiman palvelustyöhönsä niin, että ihmiset alkoivat pelastua suuremmassa määrin kuin ennen. Rakkaus ja voima palvelustyöhön esiintyivät yhdessä kuten Jeesuksen ja apostolien elämässä. Nykyaikanakin tarvitaan samaa, koska monilla on riippuvuuksia, masennuksia ja pelkoja, jotka vaivaavat heitä. Pyhän Hengen täyteys on asia, jota tarvitsemme enemmän. Se vaikuttaa myönteisesti ihmisen sisäiseen elämään.

 

Moody: Siunaus tuli päälleni kuin salaman välähdys. Muistan, miten kävelin New Yorkin kaduilla, ja aivan siellä kadulla Jumalan voima tuntui tulevan päälleni niin ihmeellisellä tavalla, että minun oli pyydettävä Jumalaa pidättelemään kättään. Minut täytettiin Jumalan hyvyyden tunteella, ja tunsin kuin olisin voinut ottaa koko maailman sydämelleni. (5)

 

Barratt: Se tapahtui eilen, sunnuntaina, 7:ntenä lokakuuta klo 5:n ja 6:n välillä iltapäivällä, ja nyt te saatte kuulla, mikä on johtanut tähän. Minun sielussani palaa! Minusta tuntuu, että olen maailman onnellisin mies. Kaikki on tullut uudeksi. Olen täynnä iloa ja rauhaa ja rakkautta Jumalaan ja ihmisiin! Kaikkina päivinä Hän on johtanut minua, ja sisimpäni on jatkuvasti huutanut: Eteenpäin! Eteenpäin! Aina vaikeasta sairaudestani lähtien, yli 20 vuotta sitten, on ollut voimia, hyviä voimia, jotka ovat ajaneet minua eteenpäin. Pyhityskysymys on ollut minun rakkain aiheeni; ja olen taistellut pyhyysajatuksen puolesta, vaikka en itse ole sitä kokenut.

   Mutta kuinka pahaksi tunsinkaan itseni omissa silmissäni Jumalan puhtauden ja pyhyyden edessä! Näin kunnianhimoni, itsekkyyteni, omapäisyyteni, lihallisuuteni. Oi Jumalani, minä näin niin paljon, niin paljon sellaista, minkä täytyi murehduttaa Pyhää Henkeä! Minut murrettiin ja taivutettiin maahan kerta toisensa jälkeen. (6)

 

Kolmas esimerkki liittyy tunnetun, 1800-luvulla eläneen julistajan, Charles G. Finneyn elämään. Jumala uudisti hänenkin uskonsa ja hän sai kokea Jumalan apua elämässään. Hän oli siihen mennessä ollut jo useita vuosia julistajana ja suuret ihmisjoukot olivat kääntyneet Jumalan puoleen.

 

Kun tämän ajanjakson suuri mielenkuohu asettui ja sydämeni tyyntyi, näin selvemmin kristitynkokemusteni eri asteet ja huomasin asiain sisäisen yhteyden, ne kun olivat kaikki Jumalan työtä alusta loppuun. Mutta siitä lähtien ei minulla ole ollut noita kovia taisteluita ja tuskaisen rukouksen pitkiä aikoja, joita minulla oli ennen useasti. Oman kokemukseni mukaan on nyt aivan toista ”taivuttaa Jumalaa” rukouksellani. Voin tulla Jumalan eteen tyynempänä, koska luottamukseni on täydempi. Hän saa minut nyt lepäämään Hänessä ja sallimaan kaiken vaipua Hänen täydelliseen tahtoonsa paljon alttiimmalla mielellä kuin milloinkaan ennen tämän talven kokemuksiani.

   Olen siitä lähtien tuntenut sellaista hengellistä avorohkeutta, kantovoimaa ja iloa Jumalassa ja Hänen sanassaan, sellaista uskonlujuutta, kristityn vapautta ja ylitsevuotavaa rakkautta, että sitä olin ennen kokenut vain tilapäisesti. En tarkoita, että se olisi ennen ollut minulle harvinaista, sillä olin kokenut sitä usein ja uudistuvasti, mutta en niin syvästi kuin sittemmin. Kahleeni tuntuivat katkenneen ja siitä pitäen olen ollut vapaa kuin lapsi rakastavan vanhempansa seurassa. Minusta tuntuu, että tapaan Jumalan omassa olemuksessani siinä mielessä, että voin levätä Hänessä ja olla rauhallinen, laskea sydämeni Hänen käsiinsä ja löytää tyyssijani Hänen täydellisessä tahdossaan, huolimatta, tuskailematta.

   Mainitsin näiden kokemusten olleen elämässäni tuosta ajasta lähtien tavallista; en voi kuitenkaan sanoa niiden jatkuneen kokonaan keskeytymättä, sillä 1860 elin sairauteni aikana suuren masentumuksen ja ihmeellisen nöyryytyksen kauden. Mutta Herra vei minut siitä ulos rakentaen jälleen rauhani ja leponi lujalle perustalle. (7)

 

 

 

 

2. Maalliset terapiat ja kristillinen sielunhoito

Tässä luvussa tutkitaan kristillistä sielunhoitoa, joka poikkeaa aika paljon maallisista terapioista.

   Maalliset terapiat perustuvat yleensä siihen, että henkilö päästetään ahdistuksestaan tutkimalla ja käsittelemällä hänen menneisyyttään. Sillä tavalla hänet yritetään vapauttaa vaikeista kokemuksista ja tuskallisista muistoista. Terapian kautta häntä opetetaan hyväksymään menneet ja suuntautumaan tulevaisuuteen. Tavallisesti tämä on kuukausia tai vuosia vaativa prosessi, jonka tulokset saattavat jäädä epävarmoiksi. Kuitenkin ihminen voi saada jonkin verran apua, koska joku kuuntelee ja ymmärtää häntä.

   Entä raamatullinen sielunhoito? Kuten todettiin, se poikkeaa maallisista terapioista. Siinäkin on hyödyksi, että sielunhoitaja on kokenut ja ymmärtää ihmisten vaikeuksia, mutta lisäksi se pitää sisällään asioita, joita ei esiinny tai joita ei painoteta maallisissa terapioissa. Kaksi tärkeintä tekijää raamatullisessa sielunhoidossa ovat syntien tunnustaminen ja totuuden ymmärtäminen.

 

1. Syntien tunnustaminen. Kuten todettiin, johtuu suurin osa mielenterveysongelmista siitä, että on koettu pettymyksiä ihmissuhteissa ja torjuntaa muiden taholta. Se on voinut johtaa vihaan, katkeruuteen ja kostonhimoon muita kohtaan sekä negatiivisiin tunteisiin itseä kohtaan: itsesääliin, itsensä tuomitsemiseen ja itsemurha-ajatuksiin.

   Samoin todettiin, että maallisissa terapioissa usein tutkitaan ja käsitellään menneisyyttä, jotta ihminen hyväksyisi sen ja suuntautuisi tulevaisuuteen. Tällaiset terapiat voivat vaatia pitkiä keskusteluja ja tulokset saattavat olla epävarmoja.

   Sen sijaan raamatullisessa sielunhoidossa oleellista on, että olemme myös itse syyllisiä, eivät ainoastaan meitä vastaan rikkoneet. Käytännössä se tarkoittaa loukkauksia kokeneen henkilön kohdalla kahta asiaa, jotka hänen tulee nähdä synniksi ja tunnustaa ne Jumalalle.

 

• Hänen tulee nähdä katkeruutensa, vihansa, kostonhimonsa ja syytökset muita kohtaan synniksi. Sen jälkeen hänen tulee tunnustaa ne Jumalalle ja sanoutua niistä irti:

 

- (Matt 6:12,14,15) ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;

14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;

15. mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

 

• Hänen tulee nähdä itsesäälinsä, itsensä tuomitseminen ja itsemurha-ajatukset synniksi. Sen jälkeen hänen tulee tunnustaa ne Jumalalle ja sanoutua niistä irti.

 

- (1 Joh 1:9) Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

Mitä tapahtuu, kun noudatamme Jumalan periaatteita? Se johtaa vapauteen katkeruudesta ja masennuksesta sekä parantaa fyysistä tilaamme, koska kielteiset tunteet kuormittavat kehoa. Sven Reichmann kertoo aiheesta lisää. Hän on tehnyt paljon sielunhoitotyötä:

 

Sävyisä, kärsivällinen sydän on vapaa kaikesta katkeruudesta, ja sellainen sydän on Salomon mukaan koko ruumiin elämä. Uskomattoman paljon sairautta, kärsimystä ja kurjuutta johtuu siitä, että katkeruuden juuri versoo elämässämme. Kun se revitään pois, ihminen vapautuu monesta sellaisesta synnistä, jonka suhteen hän jo kauan sitten on menettänyt toivonsa.

   ...Juuresta täytyy tulla tietoiseksi ja se täytyy tuoda valkeuteen. Vasta silloin ihminen voi antaa anteeksi ja vapautua. Sillä vapaaksi tulee ainoastaan antamalla anteeksi sille ihmiselle, jota kohtaan on katkera. Ihminen voi tulla uskomattoman vapaaksi uskomattoman paljosta. Esiin voi tulla asioita, joita ei ole aiemmin hetkeksikään osannut yhdistää esiin tulleihin ristiriitoihin. Mutta kun katkeruuden juuri on kaiverrettu esiin, ongelmien todelliset syyt ovat paljastuneet. (8)

 

Kaikkein suurinta vastarintaa sielunhoidossa ihmiset tuntevat juuri sitä opetusta kohtaan, että heidän tulee luopua syytöksistään ja katkeruudestaan. He voivat selittää, että muut eivät ansaitse heidän anteeksiantoaan ja että heillä on oikeus olla katkeria. Jos toimimme näin, se kuitenkin sitoo itseämme. Olemme vankilassa, jonka oven olemme itse lukinneet sisäpuolelta. Se tekee itsemme onnettomiksi niin kauan kuin pidämme oikeutenamme olla katkeria.

   Entä vapautuminen katkeruudesta? Kukaan ei tietenkään voi itse vapautua tästä asiasta, varsinkin jos se on sitonut häntä vuosikausia. Kuitenkin tähän tulee avuksi Jumalan armo. Jos olet huomannut oman voimattomuutesi vapautua tästä asiasta, anna sijaa Jumalan armolle. Sano Jumalalle: ”En pysty voittamaan tätä asiaa, mutta kiitos siitä, että sinä voitat sen!” Luota sitten siihen, että hän tekee sen, mikä itsellesi on mahdotonta!

   Seuraava lainaus antaa hyvän kuvan siitä, mitä katkeruus sai aikaan. Nainen oli sidottu anteeksiantamattomuuden tähden (Ef 4:26,27: "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkääkä antako perkeleelle sijaa.), mutta kun hän lopulta suostui antamaan anteeksi, johti se vapauteen. Hän noudatti sitä Raamatun opetusta, että ”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä” (Joh 1:9):

 

   Eräs nelikymppinen nainen istui kokoussalin etuosassa, ja alkoi käyttäytyä oudosti. Rukouspalvelijat yrittivät viedä häntä toiseen huoneeseen rukoillakseen hänen puolestaan, mutta kun he pääsivät käytävään, hän alkoi käyttäytyä kuin eläin. Hän alkoi purra ja kynsiä ja hakata päätään seinään muristen ihmisille. Rukouspalvelijat kokoontuivat hänen ympärilleen ja alkoivat huutaa hengille ja käskeä niitä jättämään hänet rauhaan, mutta mitään ei tapahtunut.

   …Astuin muiden joukkoon ja laitoin käsivarteni naisen ympärille, jotta hän ei pääsisi hakkaamaan päätään seinään. Kuiskaten kysyin häneltä, onko ketään, jolle hänen pitäisi antaa anteeksi.

   ”Ei”, hän huusi. Silloin Herra näytti minulle kuvan hänen isästään raiskaamassa häntä, joten kysyin, pitäisikö hänen antaa anteeksi isälleen. Hän alkoi kirkua: ”Minä vihaan häntä! En voi sietää häntä! Mädätköön helvetissä!”

   Sanoin: ”Ellet halua antaa anteeksi hänelle, en voi auttaa sinua. Demoneilla on lupa piinata sinua.” Nousin ja aloin kävellä pois.

   Kun pääsin ovelle, hän huusi käytävä raikuen (ja edelleen riehuen ympäriinsä): ”Hyvä on, annan anteeksi hänelle! Teen mitä vain! Auta minua!” Hetkeä myöhemmin johdin hänet rukouksessa antamaan anteeksi isälleen ja muutamille muillekin ihmisille, joita hänen mieleensä nousi. Sitten käskimme demoneja lähtemään. Ne poistuivat ja hän nousi ylös nauraen! (9)

 

Syntien tunnustaminen ei tietenkään rajoitu vain siihen, että ihminen tunnustaa katkeruutensa, syytöksensä muita kohtaan ja itsevihansa Jumalalle. Vaikka katkeruus ja itsesyytökset ovat yleisiä alueita sielunhoidossa, on muitakin syntejä, jotka voivat sitoa ihmistä. Esim. sekaantuminen okkultistisiin asioihin (spiritismi, henkiparannus, ennustajalla käynti, passiivinen meditaatio...) saattaa olla ongelma joidenkin ihmisten elämässä. Jos he eivät tunnusta syntejään Jumalalle ja sanoudu irti kaikista vääristä yhteyksistä henkimaailmaan, eivät he koe vapautta. Heidän tulee ymmärtää, että parannuksen teko ja siihen liittyvä syntien tunnustaminen ovat avaimia, joilla Jumalan apu tulee ihmisen elämään. Ne ovat myös toinen peruspylväs kristillisessä sielunhoidossa.

   Corrie ten Boom tuo hyvin esille syntien tunnustamisen tärkeyden. Hän toteaa, että kun ihmisille valkenee esim. 5 Moos 18:10-13:n perusteella, että he ovat rikkoneet Jumalaa vastaan, ja kun he sitten tunnustavat nämä samat syntinsä, he usein välittömästi vapautuvat tämän jälkeen:

 

"Samalla tavoin kuin Elisa lähetti 'profeetanoppilaan' takaisin siihen paikkaan, missä hän oli kadottanut kirveen ja missä ihme tapahtui (2 Kun 6:5,6), minäkin käsken ihmisiä menemään takaisin siihen paikkaan, missä he syntiin syyllistyneinä ovat avanneet sydämensä pahojen henkien vaikutukselle. Pyydän Vapahtajaamme Jeesusta sulkemaan oven siellä, missä he ovat sen avanneet. Ensin on välttämätöntä saada ihmiset vakuuttuneiksi siitä, että he ovat tehneet syntiä! 5 Moos 18:10-13 osoittaa sen hyvin selvästi. Tunnustaminen on välttämätöntä, ja sen jälkeen voimme väittää puhdistumisen kallisarvoisten lupausten kuuluvan meillekin (Joh 1:7-9). Kuinka monen ihmisen näinkään vapautuvan välittömästi sen jälkeen, kun he tekivät kuuliaisesti tämän sanan mukaan!" (10)

 

2. Totuuden ymmärtäminen. Ensimmäinen vaihe raamatullisessa sielunhoidossa oli, että tunnustamme väärät asenteemme muita ja itseämme kohtaan: viha, katkeruus, syytökset sekä itsesääli, itsensä tuomitseminen ja itsemurha-ajatukset. Samoin tulee tunnustaa muiden alueiden synnit, joista ollaan tietoisia. Muuten vapautumista on mahdoton odottaa.

   Toinen tärkeä tekijä raamatullisessa sielunhoidossa on totuus, varsinkin se, että Jeesuksen Kristuksen kautta saamme olla rakastettuja, hyväksyttyjä ja synnit anteeksi saaneina. Niiden, joilla on takanaan vaikeita ihmissuhdekokemuksia, on kuitenkin usein vaikea uskoa tätä. Sen lisäksi, että heillä on vaikeuksia suhteessa muihin ja suhteessa itseensä, voivat he nähdä Jumalankin kielteisessä valossa. He ajattelevat, että Jumala on heitä arvosteleva, ei välitä heistä tai on heitä vastaan. He kyseenalaistavat pelastuksen sekä uskovat itsestään ja Jumalasta asioita, jotka eivät pidä paikkaansa.

   Miten vääristä käsityksistä päästään eroon? Tähän tulee avuksi totuuden ymmärtäminen ja valheen korvaaminen totuudella. Jos ihminen on vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen elämäänsä sekä kääntynyt Jumalan puoleen, ei hän ole menneisyyden ja kielteisten kokemusten tuote, vaan hän on Kristuksen kautta uudessa asemassa Jumalan edessä. Arvomme ei riipu tavaroista, saavutuksista, muiden arvostuksesta, työurasta ja itsestämme, vaan Jumala on jo määritellyt arvomme. Arvomme riippuu ennen kaikkea siitä, että Kristuksen kautta saamme olla hyväksyttyjä, armahdettuja, rakastettuja, lunastettuja sekä vanhurskautettuja. Siinä on kysymys iankaikkisesta asemastamme, kun taas maalliset asiat ovat vain lyhytaikaisia.

   Kun autetaan ihmisiä, on siis tärkeää ymmärtää se, mitä omistamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Valitettavasti tälläkin alueella voidaan aloittaa väärästä päästä. Eli yritetään muuttaa käytöstä ennen kuin on ymmärretty sitä asemaa ja identiteettiä, jonka voimme omistaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Identiteetin ymmärtäminen on kuitenkin avain vapauteen. Meidän täytyy ymmärtää, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme ja uskoa tähän totuuteen. Mark Driscoll mainitsee aiheesta eräässä kirjassaan. Häneltä meni pitkä aika tämän perusasian käsittämiseen.

 

Annoin ihmisille sielunhoitoa ja ohjasin heitä vuosikausia, kun he kamppailivat erilaisten ongelmien kanssa, esimerkiksi alkoholismin, seksuaalisten kieroutumien, ylpeyden, masennuksen, vihan tai katkeruuden kanssa. Minusta tuntui usein siltä, että puhuin seinille; vaikka annoin raamatullisia neuvoja, monet eivät näyttäneet kuulevan tai välittävän puheistani vaan jatkoivat tuhoon vievää taivaltaan. Se oli turhauttavaa ja sydäntä särkevää.

   Vihdoin minulle valkeni – paljolti vanhempien ja kokeneempien viisaiden neuvojen ansiosta – että elämänkamppailujen syy löytyy identiteettiin liittyvistä kysymyksistä…

   Et ole se, mitä sinulle on tehty vaan mitä Jeesus on sinun edestäsi tehnyt. Et ole se, mitä teet vaan mitä Jeesus on tehnyt. Se, mitä teet, ei määrittele sitä, kuka olet. Ei, pikemmin se, kuka olet Kristuksessa, määrää tekemisesi. Nämä ovat perustotuuksia, joita me tässä kirjassa syvällisemmin tutkimme. (11)

 

Toinen kommentti jatkaa samasta aiheesta. Se käsittelee armoa, jonka saamme vastaanotettuamme Jeesuksen Kristuksen elämäämme. Olemme joka ainoa hetki armon alla ja Jumalan rakkauden kohteena, ja kun ymmärrämme tämän totuuden, se muuttaa elämämme. Joseph Prince kertoo mielenkiintoisessa kirjassaan Anna armolle mahdollisuus tästä aiheesta. Hän saarnasi aikaisemmin lain ja armon sekoitusta, mutta se jätti ihmiset epävarmoiksi Jumalan hyväksynnästä. Vaikutus oli myös se, ettei heillä ollut voimaa elämänmuutokseen. Kun hän muutti julistustaan ja opetti armosta oikealla ja raamatullisella tavalla, toi se muutoksen myös ihmisten elämään:

 

Kaikki alkoi vuonna 1977 lomamatkalla vaimoni Wendyn kanssa… Jumala sanoi minulle selvästi: ”Poikani, sinä et saarnaa armoa.”

   Vastasin: ”Mitä sinä tarkoitat, Herra? En usko tuota. Tuo ei todellakaan ole reilua.” Jatkoin: ”Minähän olen armon julistaja. Olen saarnannut armoa ja vuosikausia ja saarnaan muiden tavoin, että me olemme armosta pelastettuja.”

   Herra vastasi: ”Aina kun saarnaat armosta, puhut armon ja lain sekoituksesta. Muiden tavoin yrität tasapainotella armon ja lain välillä. Teet kuitenkin armosta mitättömän, jos saat sen lain kanssa tasapainoon. Et voi laittaa uutta viiniä vanhoihin leileihin. Et voi mitenkään yhdistää armoa ja lakia.” Herra jatkoi sanoen: ”Suurin osa saarnaajista ei julista armoa, kuten apostoli Paavali julisti.” Hän päätti palvelustyöni mullistaneen keskustelumme sanoihin: ”Jos et saarnaa armoa radikaalilla tavalla, ihmiset eivät koskaan koe elämässään myöskään radikaalia siunausta ja muutosta.”

   …Seurakuntamme jäsenmäärä oli tuolloin juuri kasvanut 2000 hengen paikkeille. Sveitsissä kokemani Herran kohtaamisen jälkeen se alkoi kasvaa räjähdysmäisesti. Vuoden 2007 ensimmäisenä sunnuntaina, kymmenen vuotta armonjulistuksen aloittamisen jälkeen, tilaisuuksiimme osallistui jo yli 15 000 ihmistä. Herra vahvisti sanansa sekä seurakunnan jäsenmäärän kasvun että tuhansien arvokkaiden ihmisten elämän radikaalin muuttumisen kautta. Muutos oli seurausta todellisen armon julistuksesta. Minulla on ollut vuosien varrella etuoikeus todistaa avioliittojen eheytymistä, yliluonnollista veloista vapautumisia, ihmeparantumisia. Olen saanut iloita myös nähdessäni Jumalan lasten vapautuvan tuhoisista riippuvuuksista. (12)

 

Armo kadoksissa? Kuten todettiin, voi armon puutteellinen ymmärtäminen viedä mielenrauhan. Varsinkin ihminen, jolla on menneisyydessä vaikeita ihmissuhteita, voi heijastaa ne jumalasuhteeseen. Hän ajattelee: ”Jos ihmiset eivät ole minua rakastaneet ja hyväksyneet, miten Jumalakaan voi minua hyväksyä?” Hänen hengellinen elämänsä ja jumalakuvansa muodostuu menneiden kokemusten perustalle. Armon ja Jumalan rakkauden ymmärtäminen jää puutteelliseksi.

   Kun lähdetään tutkimaan tätä aihetta, on hyvä ymmärtää, että pelastus on lahja. Se on sitä alusta loppuun kuten seuraavat jakeet osoittavat. Jos siitä pitää myöhemmin maksaa teoilla tai yrittää tekojen kautta saavuttaa Jumalan hyväksyntää, ei kysymys ole enää armosta tai lahjasta. Siitä on tullut tekoihin perustuva uskonto. Me pelastumme joko armosta tai teoista emme molempien kautta. Jos armo tulee, tekojen on väistyttävä. Tai jos teoilla yritetään vaikuttaa pelastukseen, armon on väistyttävä. Teot ovat kyllä hyviä ja hyödyllisiä, mutta niitä ei tule sotkea pelastukseen lahjaan.

 

- (Ef 2:8,9) Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - 9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

 

- (Room 3:24) ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

 

- (Ilm 21:6) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

- (Room 6:14,15) Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

15. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

 

- (1 Piet 5:12) Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän - olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo.

 

Tältä alueelta löytyy hyvää opetusta mm. Galatalaiskirjeestä ja Apostolien tekojen 15. luvusta. Niissä kerrotaan, että tuli vääriä opettajia, jotka liittivät pelastukseen ehtoja kuten ympärileikkausta ja muita tekoja. Kuitenkin apostolien selvä opetus oli, että Jeesuksen Kristuksen kautta tuleva armo riittää eikä sen lisäksi tarvita muuta (Apt 15:11: Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin."). Lisäksi Paavali kirjoitti Galatalaiskirjeessään aiheesta seuraavasti. Hän nuhteli galatalaisia siitä, että he kääntyivät toisenlaiseen evankeliumiin, jossa Kristus ja hänen kauttaan tuleva armonsa eivät enää olleet uskon pääkohde, vaan sen syrjäyttivät teot tai itse asiassa yritys saavuttaa tekojen kautta Jumalan hyväksyntä:

 

- (Gal 1:6) Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,

 

- (Gal 3:1-3) Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?

2. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?

3. Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?

 

- (Gal 5:4) Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.

 

Niinpä meidän on pantava luottamuksemme Jeesuksen Kristukseen ja hänen täytettyyn työhönsä eikä omaan itseemme. Vain hänen työstään voimme saada levon sielullemme. Jos yritämme saada varmuuden oman itsemme kautta, on se vähän samanlainen asia kuin jos laivan ankkuri heitettäisiin laivaan itseensä. On selvä, ettei se tulisi toimimaan, vaan laiva lähtisi hyvin pian tuuliajolle. Sen tähden on ankkuri aina heitettävä laivan ulkopuolelle, jotta siitä olisi hyötyä ja se pitäisi laivan paikallaan.

   Galatalaisten ongelma olikin aikanaan juuri tämä: he eivät "heittäneet ankkuriaan" ulkopuolelle Kristukseen, vaan alkoivat tuijottaa omiin tekoihinsa ja itseensä. Paavali nuhteli heitä siitä ja varmasti sama nuhtelu koskee meitäkin, jos toimimme samalla tavalla kuin galatalaiset:

 

- (Gal 3:1) Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?

 

- (Hebr 12:2) silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välimättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

 

- (Joh 1:29) Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

 

Väärä opetus. Kuten todettiin, voidaan helposti opettaa väärällä tavalla Jumalasta ja miten saada hänen hyväksyntänsä. Tämä ei ole uusi asia, vaan se ilmeni jo galatalaisten keskuudessa, kun sinne ilmaantui harhaopettajia. Se tarkoittaa, että painotetaan paljon tekoja ja velvollisuuksia, mutta ei sitä asemaa, jonka voimme saada Kristuksen kautta. Tällaiselle väärälle painotukselle on ominaista syntikeskeisyys, eräänlainen tuomion vivahde, Jumalan näkeminen ainoastaan tuomarina. Samoin moitiskelu, jankutus kritiikki ja itsehillinnän painotus ovat tyypillisiä piirteitä. Tällaisen opetuksen seuraus myös on, että ihmiset joutuvat hengellisesti sidotuiksi eivätkä he edisty uskossaan. Ei ymmärretä, että juuri armon puute johtaa kahlehdittuun ja synnin täyttämään elämään, mutta sen ymmärtäminen kasvuun ja uudistukseen kuten käytäntö on toistuvasti osoittanut. Järjestyksen on aina oltava oikea, jotta muutosta voi tapahtua. Jos se muutetaan, mennään ojasta allikkoon.

   Entä lakihenkisyys seurakunnassa? Se sisältää paljon samoja piirteitä ja ominaisuuksia kuin edellä mainittiin. Se tarkoittaa, että armo ja Kristuksen työ tulee hyvin vähän esille, mutta sen sijaan keskitytään kristillisiin tekoihin, velvollisuuksiin ja sääntökokoelmiin sekä toiminnan painottamiseen. Toiminta, kuten evankelioimistyö, on tietysti tärkeää, mutta hengellisen työn pitäisi tapahtua vain rakkaudesta Jumalaan ja ihmisiin eikä pelkästään muiden kehotuksesta tai että niin kuuluu tehdä. Varsinkin jos ihminen toimii tehtävissä, mihin hänellä ei ole luontaisia lahjoja, voi se johtaa masennukseen ja loppuun palamiseen. Hengellistä työtä on pitemmän päälle vaikea tehdä, jos se ei ole mielekästä.

   Lakihenkisyydestä ja armon puutteellisesta käsittämisestä pääsee parhaiten eroon, kun ymmärtää Jumalan armon, hänen rakkautensa ja että hän on meitä rakastava Isä. Jack Frost kertoo oman mielenkiintoisen kokemuksensa aiheesta eräässä kirjassaan. Hän itse oli elänyt vaikean lapsuuden ja hänen oli sitä kautta vaikea ymmärtää Isän Jumalan rakkautta. Hänen lapsensa olivat sulkeneet henkensä kaikelta kiintymykseltä ja neuvoilta, jota hän yritti tarjota heille. Lapset kapinoivat ja alkoivat etsiä kaipaamaansa hyväksyntää vääristä kaveripiireistä. He eivät myöskään halunneet olla missään tekemisissä vihaisen ja lakihenkisen Jumalan kanssa, jota näkivät isänsä edustavan. Kuitenkin kun Jack kohtasi Jumalan rakkauden uudella tavalla v. 1995 sekä parantui hylkäämiskokemuksistaan, sai se aikaan muutoksen, ei ainoastaan hänessä vaan myös lapsissa. Tämä esimerkki osoittaa, että monet ehkä teoriassa ymmärtävät armon ja Jumalan rakkauden, mutta se ei ole päässyt vaikuttamaan heidän sisäiseen elämäänsä:

 

Minusta tuntui kuin Jumala olisi vienyt minua taaksepäin aikaan, jolloin olin kymmenvuotias. Näin yhtäkkiä hyvin elävästi tilanteita lapsuudestani, jolloin piilottelin komerossa yöllä, koska pelkäsin vanhempieni välistä huutoa ja karjuntaa, joka kantautui heidän makuuhuoneestaan. Muistin pelon, yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen tunteen. Tunsin syvän, kipeän kaipauksen isäni syliin – halauksen, jota hän ei kyennyt minulle lapsuuteni aikana antamaan.

   Yhtäkkiä tajusin, että nyt, 34 vuotta myöhemmin, taivaallinen Isäni vastasi sydämeni syvimpään kaipaukseen saada kokea luonnollinen, isän osoittama hellä rakkaus. Kohtasin Jumalan fileo-rakkauden. Maatessani itkien lattialla Isä Jumala astui lapsuuteni pimeään komeroon ja piti minua sylissään. Kolmenvartin ajan Pyhä Henki vuodatti mieleeni, tahtooni ja tunteisiini sitä Jumalan rakkautta, josta apostoli Paavali puhuu Roomalaiskirjeen kohdassa 5:5 ja pesi pois paljon syyllisyyttäni, häpeääni, epäonnistumisen ja hylätyksi tulemisen pelkoani, läheisyyden pelkoani ja rakkauden pelkoani. Läpimurto tuli vihdoin…

   …Lasteni sydän oli ollut suljettuna minulta vuosia. Nyt se murtuneisuus, jota koin, alkoi avata heidän henkeään. Isän hellä fileo-rakkaus alkoi asettaa ennalleen heidän isänsä sydäntä lapsiaan kohtaan ja se alkoi murtaa kirousta elämästämme. (Ks. Malakia 4:6) Neljä kuukautta sen jälkeen, kun sain erikoisen Isän rakkauden kasteen, tyttäreni Sarah antoi minulle esseen, jonka hän oli kirjoittanut englannintunnilleen koulussa. Sen otsikko oli ”Eniten elämääni vaikuttaa…” Silmäni kostuivat lukiessani hänen sanojaan:

 

Eniten elämääni vaikuttaa isini! Hänen kauttaan olen nähnyt Jeesuksen silmät ja tuntenut Hänen ehtymättömän rakkautensa! Eräässä vaiheessa, ei kovinkaan kauan sitten, isäni oli pelottava mies. Hän oli kuin H.M.S. Bountyn kapteeni Bligh. Nyt hän on lauhkea kuin lammas, ja yhtä rakastava. Kun olen katsonut isäni muuttumista kovasta miehestä helläksi isäksi, hän on saanut myös minut muuttumaan. Hänen uusi kärsivällisyytensä on auttanut minut hyvin vaikean vuoden läpi. Nähdessäni isäni rakastavan ja vaalivan Jumalaa enemmän kuin koskaan ennen, minussa on tapahtunut ihmeellisiä asioita. Sen sijaan että hän puhuisi Jumalasta Pyhänä Olentona, hän puhuu Hänestä Isinä… (13)

 

Anteeksiantamaton synti. Pelko siitä, että ihminen on tehnyt anteeksiantamattoman synnin tai Pyhän Hengen pilkan, on yksi syy, mikä voi viedä hänet masennukseen ja epätoivoon. (Tämä on oikeastaan jatkoa edelliselle aiheelle.) Mielenrauhaa on vaikeaa saavuttaa, jos ei ole varmuutta Jumalan hyväksynnästä. John Fletcher, John Wesleyn aikalainen, on kirjoittanut, miten ihmiset turhaan ovat tässä tilassa:

 

Jotkut ottavat itse kantaakseen raskaita taakkoja, ja kun he eivät pysty kantamaan niitä, heidän omaatuntoaan soimaa kuviteltu syyllisyys. Toiset sekoavat aiheettomista peloista langettuaan muka anteeksiantamattomaan syntiin. Sanalla sanoen emmekö näe satoja, jotka luulevat, että heillä ei ole minkäänlaista toivoa, vaikka heillä on täysi syy olla tyytyväisiä tilaansa? (14)

 

Kun ihminen kääntyy Jeesuksen tykö ja tulee synnintuntoon, on hän kuitenkin tehnyt aivan päinvastaisen asian kuin anteeksiantamattoman synnin. Jeesus osoitti, että se on Pyhän Hengen työtä, että ihminen näkee syntinsä. Niinpä synnintunto ja kääntyminen Jeesuksen Kristuksen puoleen on paras todiste siitä, että ihminen on uskossa, pelastunut ja että Pyhä Henki on saanut hänet vakuuttuneeksi tilastaan:

 

- (Joh 16:7,8) Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:

 

Uskovainen ihminen voi kyllä saattaa Pyhän Hengen murheelliseksi tekemisillään (Ef 4:30) ja hän voi sammuttaa Hengen (1 Tess 5:19), mutta kumpikaan niistä ei ole anteeksiantamaton teko. Sen sijaan Paavali osoitti, että kun joku tunnustaa Jeesuksen Herrakseen, on se Pyhän Hengen teko. Niinpä ihminen, joka toimii näin, ei voi syyllistyä Pyhän Hengen pilkkaan. Anteeksiantamaton synti ei olekaan se, että Jumala torjuu meidät, vaan että me torjumme Jumalan. Ainoastaan ihminen, joka jatkuvasti elää sydän paatuneena eikä lainkaan kaipaa sielunsa pelastusta, voi syyllistyä tähän syntiin. Synti Pyhää Henkeä vastaan on enemmän kuin että lausutaan sellaiset sanat. Se on täydellinen selän kääntäminen Jumalalle ja ettei enää koskaan välitä hänestä.

 

- (1 Kor 12:3) Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä.

 

Mistä sitten johtuu, että ihmiset ajautuvat tilaan, jossa he ajattelevat tehneensä anteeksiantamattoman synnin? Suurin syy ovat saatanan valheet. Jos uskomme niihin, joudumme varmasti epätoivoon. Niinpä nämä valheet täytyy korvata totuudella. Meidän täytyy ymmärtää totuus siitä, miten Jumalan puoleen kääntyessämme saamme kaiken anteeksi. Jeesushan sanoi, että kun tulemme tuntemaan totuuden, se tekee meidät vapaiksi:

 

- (Joh 8:31,32) Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

 

Katsomme lainausta, miten totuus voi vapauttaa ihmisen. Siinä tunnettu julistaja 1800-luvulta, Charles G. Finney kertoo, miten eräs nainen oli ajautunut mielisairauteen ja epätoivoon suhteessaan Jumalaan. Hän uskoi saatanan valheisiin siitä, ettei hänelle ollut anteeksiantoa. Kuitenkin, kun Finney toi julistuksessaan esille totuuden asiasta, vapautui nainen.

 

Tapahtui varsin monta mielenkiintoista kääntymystä ja pari sellaista, jolloin mielisairaus parantui aivan silmänräpäyksessä. Kerran mennessäni eräänä sunnuntai-iltapäivänä kokoukseen, näin parin rouvan istuvan kirkonpenkissä vierellään mustiinpuettu nainen, joka näytti hyvin levottomalta. Toiset pitelivät häntä ja estivät lähtemästä pois. Sisään astuessani tuli toinen rouvista luokseni kertomaan, että nainen oli mielisairas. Hän luuli joutuneensa pois armosta; se oli johtanut epätoivoon ja sitten mielisairauteen.

   …Hetken aikaa kuulin hänen pyrkivän pois, mutta ennen kuin lopetin, hän rauhoittui ja koko kuulijakunta oli hiljaa. Herra antoi minulle rukouksenhengen ja tekstin, sillä en ollut sitä ennakolta valinnut. Tekstini oli Hebrealaiskirjeestä: ”Käykäämme uskalluksella armon istuimen eteen, jotta saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.”

   Tarkoitukseni oli rohkaista uskoamme, niin meidän kuin hänen, ja meidän uskoamme hänen puolestaan. Alkaessani rukoilla hän ensin yritti päästä pois. Mutta rouvat tekivät ystävällistä vastarintaa, ja lopulta hän istui hiljaa, mutta piti päätään hyvin painuksissa ja näytti päättäneen olla ottamatta vaaria sanoistani. Mutta jatkaessani hänen päänsä vähitellen kohosi ja hän tirkisti minuun mustan hattunsa suojista. Yhä enemmän hänen katseensa kohdistui minuun, kunnes hän istui aivan suorana ja katsoi minua silmiin hartaan vakavasti. Kehoitin ihmisiä pysymään rohkeina uskossaan, heittäytymään Jumalan varaan ja antamaan itsensä täysin luottamuksin Hänelle suuren Ylimmäisen Pappimme sovitusuhrin perusteella. Silloin hän äkkiä säikähdytti seurakuntaa päästämällä äänekkään huudon. Hän melkein heittäytyi pois penkistä, painoi päänsä hyvin alas, ja minä näin, että hän vapisi. Naiset, jotka olivat hänen kanssaan penkissä, puolittain kannattelivat häntä ja tuntuivat seuraavan häntä rukoilevalla sydämellä ja myötätunnolla. Jatkaessani puhettani hän alkoi taas kohottaa katsettaan. Pian hän istui taas suorana, kasvot ihmeellisesti muuttuneina, ilmeessä voittoisa ilo ja rauha. Harvoin olen nähnyt ihmiskasvoissa sellaista hohdetta. Hänen ilonsa oli niin suuri, että hän tuskin saattoi hillitä itseään, kunnes kokous oli päättynyt. Sitten hän kohta ilmoitti kaikille vapautuksestaan. Hän ylisti Jumalaa ja iloitsi aivan ihmeellisen riemullisena. Noin kaksi vuotta myöhemmin tapasin hänet, ja hänen sydämensä täytti yhä sama ilo ja rauha. (15)

 

Vääristynyt jumalakuva. Aiemmin todettiin, miten vaikeat ihmissuhdekokemukset voivat vääristää käsityksen Jumalasta. Jos henkilö on kokenut torjuntaa muiden taholta tai hänellä on ollut virheitä osoittelevat vanhemmat, voi hän viedä vaikeat kokemuksensa jumalasuhteeseensa. Hän voi ajatella, että jos läheiset ihmiset eivät ole hyväksyneet häntä sellaisenaan, miten Jumalakaan voi hyväksyä ja arvostaa häntä.

   Monet voivat sen johdosta pitää Jumalaa työnjohtajana, joka alituisesti tarkkailee heitä löytääkseen vikoja ja sitten rangaistakseen. He näkevät Jumalan olevan vihainen, etäinen, kärsimätön ja jatkuvasti pettynyt heihin, vaikka he tekisivät parhaansa. Toisaalta jotkut saattavat uskoa, että Jeesus rakastaa heitä, mutta eivät näe Isän rakastavaa luonnetta.

   Mikä on avuksi vääristyneeseen jumalakuvaan? Vastaus on totuuden ymmärtäminen Jumalan luonteesta. ”Sillä Jumala on rakkaus” (1 Joh 4:8) ja hänen olemukseensa kuuluu, että hän rakastaa jokaista huolimatta siitä, mitkä ihmisen omat tuntemukset ovat. Onhan myös kirjoitettu: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä (Joh 3:16)”.

   Lisäksi meidän tulee ymmärtää, että Jeesus on taivaallisen Isän täydellinen kuva. Kun luemme Jeesuksesta, joka osoitti rakkautta ihmisiä kohtaan, on se sama kuin että luemme rakastavasta taivaallisesta Isästä. Jeesus itse viittasi tähän yhteyteen, joten se on syytä ottaa vakavasti:

 

- (Joh 14:8-10) Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".

9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?

10. Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

 

- (Kol 1:14,15) Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

15. ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

 

- (Hebr 1:2,3) on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

3. ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

 

Jeesuksen vertauksessa tuhlaajapojasta tulee myös hyvin esille rakastavan Isän luonne. Kuten tuhlaajapojan isä otti poikansa vastaan syleillen, samoin tekee taivaallinen Isä. Meidän kannattaa uskoa näihin sanoihin eikä omiin tunteisiimme, jotka saattavat olla seurausta pettymyksistä ihmissuhteissa:

 

- (Luuk 15:17-24) Niin hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään!

18. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi

19. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'

20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.

21. Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan'.

22. Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa;

23. ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa,

24. sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.' Ja he rupesivat iloa pitämään.

 

Seuraava lainaus osoittaa, miten ihminen voi parantua ja eheytyä sisäisesti, kun hän ymmärtää Jumalan rakastavana isänä. Puutteellinen maallinen isä tai pettymykset ihmissuhteissa eivät saisi määrittää kenenkään arvoa. Arvomme löytyy siitä, että saamme olla taivaallisen Isän rakkauden kohteena. Ongelma on siinä, että emme pysty ymmärtämään identiteettiämme Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen kauttaan. Saamme sen välittömästi kääntymyksen yhteydessä. Olemme Kristuksen kautta armahdettuja, hyväksyttyjä ja synnit on anteeksi annettu. Tämä on avoinna jokaiselle ihmiselle, joka kääntyy Jumalan puoleen ja vastaanottaa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen elämäänsä.

 

Vuonna 2005 Jumala kosketti isäntarvettani. Isäni oli ollut paljon pois kotoa eikä ollut paikalla tarjoamassa suojaa, johdattamassa elämän todellisuuteen ja rohkaisemassa minua ilmaisemaan, mitä sisälläni oli menossa. Sain käsiini kirjan isyydestä, joka laittoi parantumisen alkuun. Jumala alkoi näyttää, että Hän oli se Isä, jota olin aina kaivannut ja etsinyt. Oli hyvä alkaa saada noita tunnetarpeita täytetyiksi. Yhtäkkiä Jumala ikään kuin pääsi läpi ja ensimmäistä kertaa elämässäni aloin nähdä Jumalan olevan minun puolellani. Kuulin hänen puhuvan vahvistavia sanoja persoonastani. Hän puolusti minua ja sanoi, että olin ihan hyvä. Kuulin myös, että Hän oli onnensa kukkuloilla kun synnyin! Ja että hän tuntee innostusta ja ylpeyttä minusta persoonana. Sitä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut, sillä omassa käsityksessäni kaikki pitivät minua ei-toivottuna eikä todellakaan minään innostuksen aiheena. Jumala alkoi toimia minulle Isänä, jota en ollut aikaisemmin nähnyt tai tuntenut. Se sai aikaan pienen vallankumouksen sisälläni. Sain selville sen totuuden (jonka paholainen oli piilottanut minulta vuosikaudet), että olen hyväksytty, haluttu ja tervetullut. Jumala uskoo ja luottaa minuun. Nautin näistä totuuksista ja ymmärrän nyt, että Jumala ajattelee positiivisia ajatuksia persoonastani ja näkee harmonisen kuvan minusta! Ylistys siitä Hänelle! (16)

 

Totuuden ymmärtäminen. Kuten aiemmin todettiin, on totuuden ymmärtäminen toinen peruspylväs ja avain kristillisessä sielunhoidossa. Jos ymmärrämme asemamme Jeesuksen Kristuksen kautta eli että olemme armahdettuja, vanhurskaita, rakastettuja, hyväksyttyjä ja synnit anteeksi saaneina, muuttaa se myös sisäistä elämäämme. Se antaa voiman muutokseen.

   Siksi otamme esiin muutamia jakeita, jotka tuovat esiin sen, mitä olemme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä on totta sinunkin elämässäsi, jos olet vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen elämääsi ja kääntynyt Jumalan puoleen:

 

Olet pelastunut armon kautta:

 

- (Ef 2:8,9) Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -

9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

 

- (Ef 2:4,5) mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,

5. on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut.

 

- (Apt 15:11) Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin.

 

Sen lisäksi, että olet pelastunut armosta, olet myös koko ajan armon alla. Tämä tarkoittaa, että olet yhtä otollinen silloin, kun rukoilet 8 tuntia päivässä tai olet langennut. Saavutuksesi tai lankeemuksesi eivät muuta tätä tilaa mihinkään:

 

- (Room 5:1,2) Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

2. jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.

 

- (Room 6:14,15) Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

15. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

 

- (Fil 1:7) Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset.

 

- (1 Piet 2:10) te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut".

 

- (1 Piet 5:12) Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän - olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo.

 

Sinut on lunastettu:

 

- (1 Kor 6:20) Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.

 

- (Gal 3:13) Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu".

 

Olet yhtä vanhurskas kuin Jeesus, koska olet hänessä. Sinun ei tarvitse enää itsestäsi käsin yrittää olla vanhurskas:

 

- (1 Kor 1:30) Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,

 

Jumala on isäsi aivan kuin hän on Jeesuksenkin Isä:

 

- (Mark 14:36) ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!"

 

- (Room 8:15) Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

 

- (Gal 4:6) Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

 

Olet Jumalan lapsi, koska olet vastaanottanut Jeesuksen elämääsi. Samalla olet Kristuksen kanssaperillinen:

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (Gal 4:5-7) lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

6. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

7. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

 

- (Room 8:15-17) Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

 

- (1 Joh 3:1,2) Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.

2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

 

Jeesus on veljesi:

 

- (Joh 20:17) Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö."

 

Jumala on rakastanut sinua:

 

- (Ef 2:4) mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut.

 

- (1 Piet 5:10) Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.

 

- (2 Kor 1:3,4) Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,

4. joka lohduttaa meitä  kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.

 

Jumala on valinnut sinut:

 

- (Ef 1:4) niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa.

 

- (1 Kor 1:28) ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on.

 

Jumala tahtoi syntymistäsi:

 

- (Ilm 4:11) "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut."

 

Olet Jumalan ystävä:

 

- (Joh 15:5) En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen Herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.

 

Mikään ei erota sinua Jumalan rakkaudesta:

 

- (Room 8:38,39) Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,

39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.

 

Jumala on kanssasi:

 

- (Ps 23:1-4) Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

2. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.

3. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.

4. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.

 

- (Hebr 13:5) Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: "En minä sinua hylkää enkä sinua jätä".

 

Tulet viettämään iankaikkisuuden Jumalan kanssa, joka rakastaa sinua:

 

- (Ilm 21:3,4) Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

 

Seuraava lainaus viittaa vielä siihen, miten Jumala voi saada muutosta aikaan. Se kertoo henkilöstä, joka oli kärsinyt monta vuotta masennuksesta, mutta alkoi vapautua, kun hän kohtasi Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen. Lisäksi hän sai voiman voittaa väärät ajattelutottumuksensa, joihin kuului katkeruus muita kohtaan sekä itsesääli. Nämä kolme asiaa eli Jumalan rakkauden ymmärtäminen sekä vapautuminen katkeruudesta ja itsesäälistä ovat kulmakivinä myös raamatullisessa sielunhoidossa:

 

Kun katselin tämän viehättävän nuoren naisen kasvoja, en voinut olla ajattelematta kuinka tyypillinen hänen tapauksensa oli. Ensinnäkin hän oli luonnetyypiltään voittopuolisesti melankolikko; sen takia hän oli kielteinen, herkkä ja ylenmääräiseen itsetarkkailuun taipuvainen. Lisäksi hän oli menettänyt kaiken tulevaisuudentoivon. Särkyneen kodin kasvattina hän oli sananmukaisesti ei-toivottu sekä vanhemmilleen että sisaruksilleen.

   Ensimmäinen askel Bethin harvinaislaatuisessa toipumisessa astuttiin silloin, kun hän otti vastaan Jeesuksen Kristuksen omana Herranaan ja Vapahtajanaan. Silloin hän löysi rakkauden ja anteeksiantamuksen, joita hän oli aina kaivannut. Hän sai myös voiman voittaa ajattelutottumuksensa, jotka olivat täynnä kaunaa ja itsesääliä. Kun hän sai Jeesukselta Kristukselta voiman antaa anteeksi vanhemmilleen, Jeesus poisti häntä vuosia lamaannuttaneet katkeruuden juuret. (17)

 

ELÄMÄN VAIKEUDET. Mitä tulee kristilliseen elämään, saatetaan joskus antaa väärä kuva siitä. Saatetaan opettaa, että kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen, hänen kaikki ongelmansa ratkeavat ja että elämä on yhtä auringonpaistetta. Näin saatetaan painottaa, vaikka se ei lainkaan pidä yhtä totuuden kanssa. Jotkut ovat saattaneet myös hoputtaa lääkkeiden (myös psyykelääkkeiden) hylkäämiseen ennen kuin ihminen on ollut valmis siihen. Tällaisiin virheisiin on helppo syyllistyä.

   Kaikesta huolimatta elämässä on ongelmia ja ne saattavat masentaa ihmisiä. Toiset masentuvat nopeammin. Varsinkin melankolisen temperamentin omaavat henkilöt ajautuvat helpommin masennukseen ja toivottomuuteen. Heillä on luontainen ”kyky” ajautua negatiivisiin ajatuksiin.

   Miten masennusta ja toivottomuutta voidaan sitten torjua? Kokonaan siitä ei varmastikaan päästä eroon, mutta ainakin seuraavat pari apukeinoa voivat auttaa vähän.

 

Ajattelu tekee onnettomaksi. Ensiksi on tärkeä huomata, että olosuhteet itsessään eivät aiheuta masennusta. (Kuten viha ei riipu siitä, mitä muut tekevät. Viha on oman ajattelumme tuote.) Sen sijaan masennus riippuu siitä, mitä itse ajattelemme olosuhteista. Me teemme itsemme onnettomiksi kielteisillä ajatuksilla. Pelkäämme menettävämme muiden hyväksynnän ja ajattelemme sitä. Pelkäämme, että rahahuolemme eivät ratkea ja ajattelemme sitä. Tai sitten ajattelemme ja murehdimme asioita, joita ei voi muuttaa. Emme ota huomioon Raamatun opetusta, että meitä kielletään murehtimasta sekä että meidän tulisi olla kiitollisia ja iloisia:

 

- (Matt 6:25-27) Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?

26. Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?

27. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?

 

- (Fil 4:6) Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,

 

- (1 Tess 5:18) Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.

 

- (Fil 4:4) Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!

 

Ajattelulla on siis tärkeä rooli masennuksen hoidossa. Jos emme ymmärrä, että oma ajattelumme tekee meidät onnettomiksi eikä olosuhteet, on ymmärryksemme vajavainen. Syytämme olosuhteita ja vaikeita ihmisiä, mutta unohdamme, että väärä ajattelu vie ilon elämästä, eivät olosuhteet itsessään.

   Entä masennuksen yliluonnollinen puoli? On totta, että masennuksen taustalla ovat yleensä luonnolliset syyt kuten perheongelmat, traumaattiset kokemukset, riittämättömyyden tunteet ja rahahuolet sekä huoliin liittyvä kielteinen ajattelumme. Onko kuitenkin mahdollista, että taustalla voi olla myös masennuksen henki? Tätä ei voi sulkea täysin pois, koska mikä tahansa synti tai väärä ajattelu voi johtaa ennen pitkää vihollisen painostukseen. Se voi kiusata meitä asioilla, jotka ovat seurausta elämänvaikeuksista.

   Miten näistä asioista sitten päästään eroon? Me voimme tietysti vastustaa masennusta aiheuttavia voimia ja käskeä niitä poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin ne poistuvat. Silti jäljelle jää oma ajattelumme. Onko se myönteistä vai haudommeko edelleen kielteisiä ajatuksia? Myös sen pitäisi uudistua, ja se on pitkäaikainen prosessi. Tunnettu opettaja Derek Prince kertoo oman kokemuksensa aiheesta. Hän kertoo vapautumisestaan masennuksen hengestä mutta myös siitä, miten hän joutui uudistamaan ajatteluaan:

 

Oli tullut ratkaiseva hetki elämässäni. Olin aina pitänyt masennustani ja negatiivista asennettani oman luonteeni ilmaisuna, jonain, jonka kanssa olin syntynyt. Olin tuntenut syyllisyyttä, etten ollut ”parempi” kristitty. Nyt minulle tuli selväksi, että taisteluni ei ollut ollenkaan jotain persoonani osaa vastaan.

   Välittömästi Pyhä Henki toi mieleeni Joel 3:5:ssä olevan lupauksen: ”Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.” Päätin ottaa lupauksen omakseni ja toimia sen mukaan. Lausuin yksinkertaisen rukouksen, joka meni suunnilleen näin: ”Herra, sinä olet näyttänyt minulle, että masennuksen henki on masentanut minua, mutta sinä olet luvannut sanassasi, että ne, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi, pelastuvat. Niinpä minä pyydänkin sinua vapauttamaan minut Jeesuksen nimessä!”

   Vastaus tuli välittömästi. Aivan kuin valtava taivaallinen imuri tuli ylleni ja imi pois harmaan usvan, joka oli ympäröinyt päätäni ja hartioitani. Samaan aikaan paine rintani päällä helpotti voimakkaasti ja haukoin henkeäni.

   Jumala oli vastannut rukoukseeni. Yhtäkkiä kaikki ympärilläni vaikutti kirkkaammalta. Tuntui kuin suuri taakka olisi otettu pois hartioiltani. Olin vapaa! Koko elämäni ajan olin ollut ahdistunut. Tuntui oudolta olla vapaa. Minulle selvisi kuitenkin nopeasti, että oli normaalia olla vapaa ja ahdistus oli taas epänormaalia.

   Vanha viholliseni ei luopunut minusta. Sain edelleen taistella masennusta vastaan. Mutta suuri ero oli siinä, että nyt hyökkäykset tulivat ulkoapäin eivätkä sisältä. Pikku hiljaa opin vastustamaan niitä.

   Hyökkäysten pääkohteena oli saada minut toimimaan ja asennoitumaan pessimistisesti. Kun kaikki näytti menevän pieleen, aloin hautoa kielteisiä ajatuksia siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Hyvin pian tunsin jälleen aivan liian tutun usvan alkavan laskeutua pääni ja hartioitteni ympärille.

   Tuossa vaiheessa Jumala opetti minulle toisen tärkeän opetuksen: hän tekisi minun puolestani sen, mitä en pysty itse tekemään, mutta hän ei tekisi sitä, minkä hän haluaa minun tekevän. Jumala oli vastannut pyyntööni ja vapauttanut minut masennuksen hengestä, mutta tämän jälkeen hän asetti minun vastuulleni harjoittaa raamatullista kuria ajatusteni osalta. (18)

 

Otetaanko kokemukset Jumalan kädestä? Toinen syy masennukseen on, että emme näe Jumalan kättä kaiken takana vaan katsomme olosuhteisiin ja ihmisiin. Päivittäiset tapahtumat ovat asioita, joita hän on sallinut elämäämme. Emme ajattele, että Jumala tekee hyvää työtään meissä näiden olosuhteiden kautta, vaan masennumme ja napisemme. Se on tavallinen reaktio siihen, että elämässämme on vaikeita asioita.

   Entä jos hyväksymme elämässämme olevat vaikeat asiat ja otamme ne Jumalan kädestä? Se ei poista ongelmia, mutta tekee elämän vähän kevyemmäksi. Taakka kevenee, jos hyväksymme vaikeat asiat emmekä yritä päästä niistä eroon. Madame Guyon on opettanut tästä tärkeästä aiheesta, jossa vajavaisuutemme tulee ilmi:

 

Kuinka sinun tulisi reagoida siihen, kun Herra tekee työtään elämässäsi jonkin ristin kautta? Kun elämääsi tulee jokin asia, jota kohtaan lihasi, oma minäsi, tuntee vastenmielisyyttä, antaudu heti Jumalalle. Hyväksy tuo asia. Anna itsesi sinä hetkenä Hänelle uhriksi.

   Näin menetellen teet lopulta valtavan löydön: kun risti tulee elämääsi, se ei ole läheskään niin raskas, kuin ensin pelkäsit. Ota se vastaan Jumalan kädestä, olipa se mitä tahansa. Taakka on tällä tavoin paljon kevyempi. Taakka kevenee siksi, että olet hyväksynyt sen mielelläsi.

   Älä ymmärrä näitä sanoja väärin. En ole kuvaillut sinulle, miten päästä ristin kantamisesta eroon. Vaikka jättäisitkin itsesi täysin Jumalan varaan ja rakastaisit ristiäsi, se ei estä sinua tuntemasta sen tuottamaa tuskaa. Tuskan tunteminen on yksi kärsimyksen olennaisimmista puolista. Kärsimys on punoutunut ristin olemukseen. Muista, että Herrasi otti kestääkseen ristin antaman äärimmäisimmän kärsimyksen. (19)

 

Watchman Nee jatkaa samasta aiheesta. Hän mainitsee siitä, miten saatamme katsoa muihin ihmisiin, mutta emme näe Jumalaa olosuhteiden takana. Vaikeat ihmiset tai vaikeat olosuhteet voivat olla Jumalan kätketty siunaus, jota emme ymmärrä. Ne ovat Jumalan rakkautta itseämme kohtaan. Tarvitsemme hänen ilmestystään, jotta voimme käsittää sen. Hän sallii vaikeita olosuhteita, jotta ymmärtäisimme hänen olevan kanssamme myös niissä mukana. Meidän tulisi alkaa kiittää Jumalaa sen sijaan että valitamme muiden virheitä tai huolehdimme asioista.

 

Ensiksikin monet elävät pimeydessä eivätkä näe Jumalan kättä. Kun Jumala toimii ja tekee tuhoamistyötään, he eivät tajua tämän olevan Hänestä lähtöisin. He ovat vailla valoa ja näkevät vain ihmisten vastustavan heitä. He kuvittelevat ympäristönsä olevan liian vaikea ja katsovat, että on moitittava olosuhteita. Näin he jatkavat pimeydessä ja epätoivossa.

   Antakoon Jumala meille ilmestyksen, jotta näkisimme, mikä on Hänen kädestään ja voisimme polvistua sanoen Hänelle: ”Se olet Sinä, koska se olet Sinä, minä hyväksyn.” Ainakin meidän täytyisi tuntea, kenen käsi muokkaa meitä. Se ei ole inhimillinen käsi, ei meidän perheenjäsenemme, ei seurakuntamme veljen tai sisaren käsi vaan Jumalan. Meidän on opittava polvistumaan, suutelemaan ja rakastamaan kättä, joka tekee työtään meissä. Meidän on päästävä siihen valoon, että hyväksymme ja uskomme kaiken, mitä ikinä Herra on tehnyt. Herra ei voi tehdä virhettä. (20)

 

 

 

 

3. Pahojen henkien vaikutus

  

- (Mark 5:14-16) Ja niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut.

15. Ja he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään; ja he peljästyivät.

16. Näille kertoivat näkijät, mitä oli tapahtunut riivatulle ja kuinka sikojen oli käynyt.

 

- (Apt 8:5-8) Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.

6. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.

7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.

8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.

 

Masennuksen yhteydessä lääkärit ovat yrittäneet keksiä, mistä se johtuu. He puhuvat usein aivojen kemiallisesta epätasapainosta, jota yritetään tasapainottaa lääkkeillä. Monet ovatkin saaneet ainakin hetkellisen avun lääkkeiden kautta. Jos ihminen ei kuitenkaan parane pitkänkään ajan kuluttua, voidaan kysyä, onko taustalla muita tekijöitä; sellaisia joihin ei löydy ratkaisua tavallisten apukeinojen kautta.

   Yksi selittämätön syy kärsimykselle voi olla myös pahojen henkien vaikutus tai painostus. Hyvin suuri osa Jeesuksen ja apostolien toiminnasta keskittyi tähän alueeseen. He eivät ainoastaan julistaneet evankeliumia ja parantaneet sairaita vaan myös vapauttivat ihmisiä pahojen henkien painostuksesta.

   Seuraava esimerkki liittyy aiheeseen. Kirjoittaja kertoo, että vaikka hän oli kristitty, oli hän henkien painostuksen alainen. Hän koki lievän hermoromahduksen, mutta kun hänen puolestaan rukoiltiin, vapautui hän ahdistavien henkien vaikutuksesta:

 

Vuonna 1984 eteeni tuli suuri ongelma …jouduin pelon ja heikkouden valtaan kokonaiseksi vuodeksi. Elämäni heittelehti; olin sekaannuksen, synkeyden, paniikin ja jatkuvan odotuksen vallassa, että saisin sydänkohtauksen tai lääkärit toteaisivat minussa syövän. Taistelin pysyäkseni hengissä, mutta minulla ei ollut voimaa muuttaa mitään. Kelluin kuin pallo meren aalloilla.

   Eräänä päivänä, kun minun piti johtaa kokoustamme, sain lievän hermoromahduksen…

   Eräässä kokouksessa kaaduin Jumalan voimasta. Kun makasin lattialla, Jumala antoi minulle ensimmäistä kertaa alussa kertomani näyn. Jälkeenpäin tunsin, että minun piti pyytää henkilökuntaa rukoilemaan puolestani vapautumista pahojen henkien vaikutuksesta. He rukoilivat yksinkertaisen rukouksen ilman mitään ulkonaisia merkkejä. Sisälläni kaikki kuitenkin muuttui! Sain varmuuden, että olin lopultakin löytänyt ymmärryksen vuoden ajan kestäneen kärsimyksen alkusyystä. Tunsin ilmestyksen kaltaisella varmuudella, että olin ollut pahojen henkien vaivaama. Ymmärräthän, että totuuden olettaminen tai jopa sen uskominen ei riitä – totuuteen täytyy sitoutua, sillä usko ilman tekoja on kuollut.

   En ole koskaan kokenut mitään totuutta, joka olisi auttanut niin paljon – sain siirtyä kärsimyksen täyttämästä olotilasta rauhan, vapauden, voiman ja varmuuden tilaan! Olen nyt elänyt tässä ilmestyksessä vuosia ja käyttänyt sitä rukouksessa auttaakseni itseäni, perhettäni ja lukemattomia ihmisiä eri kansoista. (21)

 

Kaksi äärilaitaa. Kun on kyseessä pahojen henkien vaikutus, voidaan sillä alueella mennä kahteen äärilaitaan. Kummatkin voivat olla vahingollisia omalla tavallaan. Ensimmäinen toimintatapa tuottaa turhia pelkoja. Jälkimmäinen jättää ihmiset ongelmiinsa ja kärsimyksiinsä.

 

Ensimmäinen väärä toimintatapa on, että selitämme kaikki ongelmat pahoista hengistä lähtöisin oleviksi tai yritämme ajaa pois olemattomia riivaajia. Toiset saattavat olla myös sen pelon alla, että heissä on pahoja henkiä, vaikkei mitään olisikaan. Tämä on toinen äärilaita, mihin voimme ajautua tällä alueella. Emme ymmärrä, että ongelmien taustalla voi olla pelkästään luonnollisia tekijöitä. Jos joku esim. kärsii vaikean anoppinsa takia, se ei tarkoita, että anoppi olisi riivattu.

 

Toinen väärä toimintatapa on, että kiellämme pahojen henkien olemassaolon ja vaikutuksen. Tämä on yleistä varsinkin länsimaissa, jossa ei uskota mihinkään yliluonnolliseen. Sen sijaan muualla maailmassa näihin asioihin uskotaan ja niistä ollaan tietoisia. Suurin syy tähän näkemyseroon on varmasti se, että muualla maailmassa on harjoitettu epäjumalanpalvelusta ja noituutta vuosisatojen ajan. Siksi ihmiset ovat tietoisia henkimaailman olemassaolosta, mutta heillä ei ole ratkaisua, miten vapautua henkien vaikutuksesta.

   Pieni käytännön esimerkki osoittaa, miten lähetystyössä joudutaan kohtaamaan tällaisia ongelmia. Ratkaisu näihin ongelmiin löytyy, kun ihminen taipuu Jeesuksen Kristuksen alamaisuuteen, tunnustaa syntinsä ja sitten vastustaa pahoja henkiä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pelkkä sosiaalinen työ, kuinka hyvää se onkin, ei riitä yksinään:

 

Kollegani Fullerin teologisesta seminaarista, tohtori Charles Kraft kertoo, mitä hän koki Nigeriassa. Hän yritti opettaa Roomalaiskirjeen totuuksia eräälle pienelle heimolle. Muutaman kuukauden kuluttua samat ihmiset tulivat hänen luokseen ja selittivät hyvin kohteliaasti, että hänen opetuksensa oli kyllä hyvää, mutta se ei millään tavalla vastannut heidän tarpeitaan. He tarvitsivat viisautta jokaöisessä taistelussaan heitä vainoavien pahojen henkien kanssa. Tohtori Kraft joutui myöntämään, ettei hän valitettavasti ollut saanut valmennusta pahojen henkien vastaiseen toimintaan. (22)

 

Kaikesta huolimatta, jos otamme Raamatun opetukset sellaisenaan ja myös käytännön elämän kokemukset, ei tätä aluetta voi ohittaa. Monet selittämättömät ongelmat saattavat johtua juuri pahojen henkien vaikutuksesta, jolla alueella psykiatria ja tavallinen lääketiede ei voi paljoa auttaa. Mitä enemmän länsimaissa alkaa esiintyä varsinkin okkultismia (spiritismi, henkiparannus, passiivinen mietiskely, noituus ym.), sitä enemmän tulee esiin samanlaisia ongelmia kuin mitä muualla maailmassa on esiintynyt vuosisatojen ajan.

   Seuraava lainaus liittyy aiheeseen. Kyseessä on Ultra-lehdessä ollut artikkeli, jossa kirjoittaja kertoo, miten monille on tullut mielenterveyden häiriöitä heidän alettuaan harrastaa rajatietoa. Kyseessä ovat sellaiset asiat, joissa Raamatun perusteella on kysymys valhehengistä eli pahoista hengistä. Ne, jotka ovat rajatiedon kanssa tekemisissä, eivät itse tätä yleensä käsitä, koska he eivät usko siihen Raamatun opetukseen, että paha henkimaailma on olemassa ja pettää ihmisiä.

 

Kriisipalvelua tarvitaan rajatiedon alueella

 

Mitä rajatiedon alueella oikein tapahtuu? Ollaanko menty liian lujaa johonkin, mistä monet eivät enää selviä omin voimin? Se paljon puhuttu vesimiehen ajan tajunnan laajentaminen ilmeisesti tapahtuu liian nopeasti, chakroja avataan liian aikaisin. Niidenhän pitäisi antaa rauhassa itsessään avautua sitä mukaa kuin ihminen on valmis kestämään psyykkisten kykyjensä terävöitymisen.

   Monilla meistä on niin suuri into nähdä, kuulla ja kokea sellaista, mihin nämä vajavaiset fyysiset aistimme eivät yllä, että tehdään melkein mitä tahansa astraalinäön ja -kuulon avautumisprosessin vauhdittamiseksi. Seurauksista ei valitettavasti olla täysin selvillä.

   Astraalinäön avautuminen ennen suojamekanismien rakentumista on pelottavaa. Paitsi hahmoja, jotkut voivat nähdä vääristyneitä, ilkkuvia kasvoja, poikkeuksellisesti liikkuviakin, joiden piirtyminen näkyviin pimeässä huoneessa on hyvin epämiellyttävä kokemus.

   Astraalikuulon avautumisen seurauksena ihmispolon kotirauha on mennyt. Hän ei ole taatusti koskaan yksin. Joskus häntä ohjaa vain yksi innokas häiritsijä, jolla on kommentit kaikkiin uhrinsa tekemisiin. Tämä kehottaa tekemään kaikenlaista hullua ja vaarallista; kävelemään jyrkänteen reunalle tai ajamaan auton ojaan. Uhria pelotellaan ja uhkaillaan kaikenlaisilla onnettomuuksilla. Välillä häiritsijä ilmoittaa nimensä, joka voi olla sama kuin pimeyden herralla… (23)

 

Toiset kommentit kertovat lisää samasta aiheesta. Niissä on kyse UFO-ilmiöistä, joiden seuraukset ovat negatiivisia. Jotkut voivat kyllä kokea fyysisen parantumisen, mutta pitemmän päälle ihmisten elämänilo vähenee. UFO-kokemusten seuraukset ovat samanlaisia kuin mitä yleensä okkultismista (spiritismi, noituus…) on todettu olevan. Ensimmäinen kommentti on tunnetun UFO-asiantuntijan John Keelin. Hän mainitsee eräässä kirjassaan:

 

"Puuhastelu ufojen parissa voi olla yhtä vaarallista kuin mustan magiankin... Seurauksena voi olla vainoharhaista skitsofreniaa, demonomaniaa, jopa itsemurha." (24)

 

John Keel jatkaa selostustaan tavallisista seurauksista UFO-kontaktihenkilöiden elämässä:

 

"Olen avuttomana katsellut, kun UFO-kontaktihenkilöt vajosivat toivottomaan persoonallisuuden rappiotilaan ja tulivat mielenvikaisiksi tai jopa tekivät itsemurhan."

 

Samasta asiasta jatkaa Bob Larson kirjassaan "UFO" (s. 81,210,211). Hän kuvaa ufokontaktihenkilöiden ongelmia ja kirjoittaa, ettei ollut tavannut yhtään henkilöä, joka olisi pitänyt ufokokemuksiaan pitemmän päälle positiivisina. Avaruusolennot eivät tarjonneet heille mielenrauhaa. Tämä kaikki on ymmärrettävää sen valossa, että ns. avaruusolennot eivät olekaan avaruusolentoja muilta taivaankappaleita vaan että niissä ovat kyseessä ihmisiä pettävät valhehenget eli pahat henget:

 

Sadoissa tutkimissani kertomuksissa ja henkilöhaastatteluissa yksikään uhri ei ole ilmaissut, että hänen kohtaamisessaan avaruusolentojen kanssa olisi ollut mitään lohdullista. Avaruusolennot eivät tarjoa mielenrauhaa. Sen sijaan psykiatrit, jotka ovat tutkineet siepattuja, kertovat useimpien kohtaamisten johtavan vakaviin traumoihin, joista seuraa ahdistavia painajaisia ja pelottavia muistitakautumia. Tämä alkuperäinen pelkoreaktio yleensä väistyy alistuneisuuden tieltä, kun ihminen alistuu siihen, että hän on välittäjä, jonka kautta yliluonnollinen tieto kulkee. Nämä ihmiset tuntevat itsensä ohjailluiksi roboteiksi, joilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin totella vielä korkeammalle kehittyneitä olentoja.

   Elleivät yhteyshenkilöt ole kokonaan olentojen vallassa, he ainakin tuntevat näiden hallitsevan heitä siinä määrin, ettei heillä ole enää minkäänlaista omaa elämää. Jokainen päätös heidän elämässään on sidoksissa korkeampiin olentoihin. Jos nämä viestintuojat todella tarkoittavat hyvää ja ovat henkisesti niin korkealla tasolla kuin he yleensä väittävät, niin miksei heidän läheisyytensä tunnu lohdullisemmalta?

 

Mikä on kristillisen uskon vastaus niille ihmisille, joiden ongelmat ovat seurausta pahojen henkien vaikutuksesta? Voiko Jeesus auttaa ihmisiä, jotka kärsivät mielenterveyden häiriöistä ja joiden ongelmille ei tunnu löytyvän syytä? Tätä lähdemme seuraavaksi tutkimaan.

 

Jeesuksen kautta vapaus. Ensiksi täytyy ymmärtää, että Jeesuksessa ei ole ainoastaan pelastus ja iankaikkinen elämä. Hänessä on myös vapautus pahoista hengistä. Vapaus löytyy hänen kauttaan ja hänen nimessään on voima pahojen henkien ylitse. Käänny sen tähden koko sydämestäsi Jeesuksen Kristuksen puoleen ja luovuta elämäsi hänelle. Voit rukoilla pelastusrukouksen esimerkiksi seuraavalla tavalla: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Luuk 10:17-20) Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden".

18. Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.

19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.

20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

 

Kun ihminen kääntyy Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puoleen, voi hän kuitenkin kokea kovia hengellisiä taisteluja sen jälkeen. Mistä tämä johtuu tai mistä yleensä johtuu, että ihmiset joutuvat sidotuksi. Tähän on olemassa mm. seuraavia syitä.

 

1. Synnin tekeminen. Ensimmäinen syy on, että ihminen itse on synnin tekemisen kautta saattanut itsensä alttiiksi pahojen henkien vaikutukselle. Varsinkin okkultismi on sellainen alue, jonka todettiin sitovan ihmisiä. Jos ihminen on käynyt henkiparantajilla, ollut ufojen kanssa tekemisissä, harjoittanut passiivista mietiskelyä tai on sekaantunut muihin rajatiedon alueisiin, on hän saattanut tulla sidotuksi.

   Kuitenkin kaikkein yleisin synti on katkeruus, anteeksiantamattomuus ja muiden tuomitseminen. Jos ihminen ei halua antaa anteeksi, voi hän jäädä sidotuksi eikä saa Jumalaltakaan anteeksi (Matt 6:15: mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne). Siksi anteeksiantamus vapautumista etsittäessä on oleellisen tärkeää. 

2. Suvun vaikutus. Toinen syy, miksi ihminen voi joutua sidotuksi, on se, että henkilön suvussa on harjoitettu okkultismia, lausuttu valoja tai tehty muita vakavia syntejä. Demoniset linnakkeet voivat siirtyä sukupolvelta toiselle. Tästä esimerkkinä on mm. selvänäkökyky, joka voi siirtyä vanhemmilta lapsille. Puhutaan erityisistä tietäjäsuvuista. Kun henkilö sitten kääntyy Jumalan puoleen, ei hän ehkä tiedä tästä siteestä mitään, mutta se voi rajoittaa hänen uskonelämäänsä ja viedä ilon. Se voi olla masennuksen aiheuttaja ja myös kovat hengelliset taistelut ovat mahdollisia.

   Miten tästä siteestä päästään eroon? Se tapahtuu, kun tunnustetaan vanhempien ja esivanhempien synnit ja sanoudutaan niistä irti. Tällä ei voi vaikuttaa esivanhempien kohtaloon, mutta paholaiselta otetaan pois oikeus vaikuttaa ihmisen itsensä elämään. Rukous ja käsky voivat tapahtua esim. seuraavalla tavalla:

 

"Herra, Isä, tunnustan sinulle kaikki esivanhempieni ja vanhempieni synnit kuten noituus, spiritismi, henkiparannus, moraalittomuus, väärät valat... ja sanoudun niistä irti. Kiitos siitä, että saan olla vapaa näiden syntien vaikutuksesta ja kaikista pahoista hengistä Jeesuksen sovitustyön kautta. Kiitos siitä, että minun hengellinen perintöni tulee Kristukselta eikä esivanhempieni synneistä, amen."

 

"Saatana ja te pahat henget, olen tunnustanut Jumalalle esivanhempieni ja vanhempieni synnit ja väärät valat sekä sanoutunut niistä irti. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta nämä asiat on saatu anteeksi ja niiden vaikutus on katkaistu. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata."

 

3. Traumaattiset kokemukset ovat kolmas syy, miksi ihmisillä on ongelmia. Jos joku on ollut onnettomuudessa tai hänellä on ollut traumaattisia ihmissuhdekokemuksia, voi hän kärsiä niiden tähden. Saatana on syyttäjä (Ilm 12:10) ja kiusaaja (Matt 4:3) ja muistuttaa ikävistä asioista. Itsekin saatamme hautoa vääriä ajatuksia tai muiden tekemiä vääryyksiä. Se antaa paholaiselle mahdollisuuden vaikuttaa elämäämme yhä enemmän.

 

- (Ef 4:26,27) "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli,

27. älkääkä antako perkeleelle sijaa.

 

- (2 Kor 2:10,11) Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi antanut - jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa - sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,

11. ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.

 

Niiden, joilla on takanaan vaikeita ihmissuhdekokemuksia ja joita on loukattu, tulisi huomata erityisesti kaksi asiaa: katkeruus ja syytökset muita kohtaan sekä syytökset itseä kohtaan. Ensinäkin viha, syytökset ja katkeruus muita kohtaan on tunnustettava synniksi. Toisin sanoen meidän tulee luopua syyttäjän roolista ja antaa anteeksi. Jos olemme syyttäjän roolissa emmekä anna anteeksi, toimimme yhteistyössä saatanan kanssa, joka on syyttäjä (Ilm 12:10). Anna siis anteeksi, että koet vapautuksen! Jos koet, että sinun on vaikea unohtaa kokemiasi vääryyksiä, pyydä Jumalalta halua antaa anteeksi!

   Itseviha, itsemurha-ajatukset ja syytökset omaa itseä vastaan on myös tunnustettava synniksi. Jos haudot itsemurha-ajatuksia tai syytät itseäsi, teet yhtä väärin kuin syytät muita. Tunnusta siis Jumalalle myös väärät itseäsi koskevat syytökset ja ajatukset! Hyväksy myös se Raamatun opetus, että Jumala on rakastanut ja rakastaa sinua.

 

- (1 Joh 1:9) Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

- (1 Joh 4:9,10) Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

Jos sinulla on traumaattisia kokemuksia, on todennäköistä, että ne vaivaavat muistoissa ja unissa sinua. Tällaiset asiat voidaan kuitenkin luovuttaa Jumalalle ja Jeesukselle Kristukselle. Ikävien muistojen taakasta voi itse olla vaikea vapautua, mutta Jumala voi auttaa. Onhan kirjoitettu: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen" (1 Piet 5:7). Samoin Jeesus antoi seuraavat lupaukset:

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

- (Joh 14:27) Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

 

Tunnusta syntisi ja vastusta paholaista! Kun olet kääntynyt Jeesuksen puoleen, on sinun seuraavaksi suljettava ne portit, joiden kautta paholainen on päässyt vaikuttamaan elämääsi. Se tapahtuu yksinkertaisesti siten, että tunnustat kaikki mieleesi tulevat synnit ja sitten vastustat pahan voimia, jotka ovat päässeet vaikuttamaan sillä alueella. Voit käskeä syyttäjää ja kiusaajaa lähtemään elämästäsi (Jaak 4:7: Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.) Syntien tunnustus ja vastustaminen voidaan lausua esim. seuraavilla tavoilla

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen... Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen....Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

 

_______

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen tyhjentänyt mieleni ja saattanut sen passiiviseksi, koska se ei ole sinun tahtosi. Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen tyhjentänyt mieleni ja saattanut sen passiiviseksi. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta sen anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi väärät yhteyteni henkimaailmaan! Pyydän, että otat minulta nyt pois ne yliluonnolliset lahjat ja kyvyt, jotka eivät ole sinusta ja että otat minulta myös pois kaiken sellaisen yhteyden henkimaailmaan, joka ei ole sinusta. Kiitos, että puhdistat ruumiini, sieluni ja henkeni kaikesta väärästä Jeesuksen veren kautta. Jeesuksen nimessä, amen."

 

"Nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä käsken kaikkien pahojen henkien, jotka antavat minulle kyvyn olla yhteydessä henkimaailmaan, poistumaan elämästäni välittömästi, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen sekaantunut avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, pornografiaan ja muihin tämän alueen synteihin! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen sekaantunut vääriin suhteisiin ja pornografiaan, jotka eivät ole Jumalan tahto. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi katkeruuteni ja syytökseni ....kohtaan! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen ollut katkera.... kohtaan. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

_________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi itsevihani, itsemurha-ajatukseni ja itsesäälini! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle itsevihani, itsemurha-ajatukseni ja itsesäälini. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

"Herra, Isä, anna anteeksi ylpeyteni ja kateuteni muita kohtaan. Anna anteeksi myös kapinallisuuteni ja etten ole kunnioittanut niitä henkilöitä, jotka olet laittanut yläpuolelleni. Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle ylpeyteni, kateuteni ja kapinallisuuteni. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, tuon eteesi kaikki ne pelot sekä häpeän ja alemmuuden tunteet, jotka ovat tulleet minuun traumaattisten tapahtumien kautta. Kiitos, että saan olla vapaa sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, koska hän sanoi: “Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." (Matt 11:28-30)

 

"Saatana ja te pahat henget, olen tunnustanut Jumalalle kaikki ne pelot sekä häpeän ja alemmuuden tunteet, jotka ovat tulleet minuun traumaattisten tapahtumien kautta koulussa, kotona tai onnettomuuksissa. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta nämä asiat on saatu anteeksi ja niiden vaikutus on katkaistu. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata."

__________

 

"Herra, Isä, tunnustan sinulle, että on väärin murehtia asioita, joita ei voi muuttaa. Kiitos, että saan tuoda kaikki murheet sinulle ja uskoa, että sinä pidät minusta huolen, eikä minun tarvitse murehtia ja olla masentunut tulevaisuuden suhteen.

 

"Saatana ja te pahat henget, olen tunnustanut Jumalalle turhan murehtimiseni ja masennukseni sekä sanoutunut niistä irti. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta nämä asiat on saatu anteeksi ja niiden vaikutus on katkaistu. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikkia masennuksen ja epätoivon henkiä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata."

__________

 

"Jeesuksen Kristuksen nimeen murran kaikki kiroukset, jotka on langetettu minua vastaan. Samalla käsken Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikkia demonisia voimia ja sairauksia poistumaan minusta ja ympäriltäni sekä perheeni elämästä ettekä koskaan saa palata.

   Ja Herra, rakas taivaallinen Isä, pyydän, että annat minulle suojan vihaa vastaan ja että katkaiset kaikki yhteydet minun ja henkimaailman hyökkäysten väliltä. Lisäksi minä tahdon siunata niitä ihmisiä, jotka ovat puhuneet minusta pahaa ja kironneet. Jeesuksen nimeen, amen."

 

 

 

4. Erityisryhmiä

  

MITEN AUTTAA NIITÄ, JOILLA ON HOMOSEKSUAALINEN TAIPUMUS? Kun monet hyökkäävät kristillistä uskoa kohtaan, on yksi hyökkäyksen kohde seksuaalisuus. Selitetään, että kristillinen usko edustaa seksuaalikielteisyyttä ja on elämälle kielteinen filosofia. Siksi sen ajatellaan aiheuttavan tunnetraumoja. Tässä yhteydessä monet ottavat esiin myös homoseksuaalisuuden ja ajattelevat kristillisen uskon edustavan ahdasmielistä ja vanhoillista käsitystä, jolla ei ole mitään tekemistä nykyajan kanssa. Samoin he saattavat ajatella Raamatun Jumalan erityisesti vihaavan homoja.

   Miten sitten auttaa niitä, joilla on homoseksuaalinen taipumus? Miten silloin tulee menetellä ja miten auttaa heitä seurakunnassa? Sitä yritämme käsitellä seuraavaksi.

 

Jumala on rakastanut ihmisiä. Kun lähdetään käsittelemään tätä aihetta, on ensimmäinen väärä käsitys, että Jumala on vihastunut johonkin erityiseen ihmisryhmään kuten homoihin. Päinvastoin, Jumala on rakastanut kaikkia ihmisiä ja haluaa heidät yhteyteensä. Sitä varten Jeesus, Jumalan Poika tuli maailmaan. Hänen kauttaan jokainen ihminen voi päästä Jumalan yhteyteen, oli hänen taustansa millainen tahansa. Niin suurta syntistä ei ole, etteikö hän voisi saada Jumalalta anteeksi, jos kääntyy hänen puoleensa.

 

- (Room 5:6,8) Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä.

8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

 

- (1 Joh 4:9,10) Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

Onko kaikki oikein? Toiseksi on syytä kysyä, onko kaikki käytös oikein ja onko kaikki seksuaalinen käytös oikein? Tässä mielipiteet jakautuvat ja syy on siinä, että toiset eivät pidä avioliiton ulkopuolisia suhteita väärinä tai homoseksuaalisia suhteita väärinä, kun taas toiset pitävät. Raamatun mukaan seksuaalisuus itsessään ei ole paha asia, jos se tapahtuu miehen ja vaimon välillä avioliitossa. Muut seksuaalisuhteet sen sijaan ovat väärin.

   Toinen tärkeä tekijä onkin totuus. Jos oletetaan, että Jeesuksen ja apostolien opetus on Jumalan ilmoitus meille, on homoseksuaalisuuden tahallinen harjoittaminen kadottava synti. Se ei ole ainoa kadottava synti vaan yksi muiden joukossa. Ne jotka puolustavat tätä elämäntapaa tai muita Jumalan silmissä vääriä elämäntapoja rakkauden nimissä, johdattavat siten muita helvettiin. Nämä henkilöt eivät auta ihmisiä vaan saattavat heidät väärään luottamukseen iankaikkisuuden suhteen.

   Voidaan myös kysyä, mistä näiden asioiden puolustajat tietävät Jeesusta ja apostoleja paremmin, että Jumala suhtautuu suopeasti siihen, jos joku tekee aviorikoksen, elää tahallaan homoseksuaalisissa suhteissa tai tekee muita vääriä asioita? Eikö näiden henkilöiden käsitys perustu heidän mielikuvitukseensa, koska heillä ei ole mitään henkilökohtaista tietoa siitä, mitä on rajan takana?

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 

Taustojen ymmärtäminen. Kolmanneksi on hyvä ymmärtää taustoja. Niillä, joilla on homoseksuaalinen taipumus, on usein samanlaisia taustatekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä. Miehillä on saattanut olla vaikea isäsuhde, torjuntaa koulukavereiden taholta ja muita traumaattisia kokemuksia, niiden joukossa seksuaalinen hyväksikäyttö. Naisilla on vastaavasti saattanut olla samanlaisia kokemuksia omasta sukupuolestaan. Joillakin naisilla on saattanut olla myös isä tai muu mieshenkilö, joka on hyväksikäyttänyt tai vähätellyt heitä.

   Ne, jotka ajautuvat homoseksuaalisuuteen, ajautuvatkin siihen yleensä luonnollisista syistä. Heillä on normaalit ja luonnolliset tarpeet saada hyväksyntää saman sukupuolen taholta, joka heiltä on jäänyt täyttymättä aikaisempina elämänvaiheina. Se purkautuu esiin ainoastaan väärällä tavalla eli seksuaalisuhteiden kautta. He täyttävät tyhjiön sillä eikä tavallisten ystävyyssuhteiden kautta. Seuraavat rehelliset kommentit kertovat aiheesta lisää. Siinä kaksi mieshenkilöä, joilla on ollut homoseksuaalinen taipumus ja tausta, kertovat miten vaikeat suhteet samaan sukupuoleen, varsinkin heidän isäänsä, vaikuttivat heidän elämäänsä:

 

Suuressa osassa varhaista seksuaalista kehittymistäni näkyi vieraantuminen omasta maskuliinisuudestani. Tunsin itseni riittämättömäksi ja sopimattomaksi miehen osaan. Se johtui paljolti isästäni ottamastani tunnetason etäisyydestä, joka johtui yhtä paljon omista odotuksistani ja vääristä havainnoistani kuin isäni puutteista. Eroani isästä vahvistivat miespuolisten ikätovereideni jatkuvat torjumiset, jotka alkoivat peruskoulussa ja jatkuivat läpi murrosiän. Koska olin ottanut etäisyyttä isästäni ja miespuolisista ikätovereistani, aloin tuntea voimakasta homoseksuaalista kaipausta. En ymmärtänyt sitä loukkaantuneisuuden ja tuomion mielialaa, joka minulla oli miehiä kohtaan. En myöskään ymmärtänyt, miten vaikeaa minun oli tulla toimeen oman maskuliinisuuteni kanssa. (25)

 

Minulla oli monia rikkoutuneita suhteita, mutta yksi oli erityisen kipeä – suhde isääni. Hänen kauttaan kokemani haavoittuminen oli niin suuri, että tunsin hänet synkkänä läsnäolona tarkkailemassa jokaista liikettäni, vaikka asuimme tuhannen mailin päässä toisistamme…

   Toisin kuin monet lapset, en koskaan halunnut jäljitellä isääni, koska en nähnyt hänessä mitään ihailtavia ominaisuuksia. Hän ei ainoastaan jättänyt minua vaille vahvistusta miehenä, vaan myös halvensi ja pilkkasi esiintulevaa maskuliinisuuttani. Seurauksena tukahdutin maskuliinisuuteni ja erottauduin kaikesta, mitä isäni käytännössä edusti. Muistan jopa sisäisen valan siitä, etten koskaan tulisi hänen kaltaisekseen…

   Oman isäni minuun kohdistamat katseet eivät koskaan ilmaisseet rakkautta tai tukea; ne olivat usein täynnä julmaa pilkkaa. Eräs isäni työmiehistä sanoi kerran minulle: ”Mario, sinun isäsi on ainoa tuntemani mies, joka voi kuohita toisen miehen yhdellä ilkeällä katseella.” (26)

 

Kolmas kommentti liittyy naisten homoseksuaalisuuteen. Siinä taustalla on usein vaikea suhde äitiin. Se on tavallisin taustatekijä:

 

Samoin kuin Bette, myös Bonita oli jäänyt vaille äidin syliä. Vaikka hänestä oli tullut iloinen ja innostunut kristitty, varhaisen hylkäämisen muistot olivat vielä kipeitä hänen sisällään ja muovasivat hänen elämäänsä. Hänen historiaansa kuului, että äiti oli yrittänyt saada abortin, vaikka jo aikaisempikin raskaus oli keskeytetty; näitä seikkoja äiti ei epäröinyt kertoa Bonitalle, kun tämä oli vielä pieni. Äiti, joka oli epäonnistunut yrityksessään tuhota hänet jo ennen syntymää, oli aina torjunut hänet, koska tyttö oli tunkeutunut hänen elämäänsä ja vihannut häntä aktiivisesti, jos tyttö sai minkäänlaista hellyyttä isältään.

   … Kerroin vielä nämä kaksi tarinaa lyhyesti korostaakseni sitä, mistä puhuin jo Lisan yhteydessä. Hyvin usein se, joka lankeaa lesbosuhteeseen, on samassa tilanteessa kuin Lisa, Bette ja Bonita – se on varomaton hetki ja liittyy siihen, ettei nainen ole lapsuudessaan saanut äidin hellyyttä. Bette ja Bonita eheytyivät niin kuin Lisakin, kun he antoivat Kristuksen tulla sisäisen yksinäisyytensä keskelle ja parantaa vanhat menetykset ja hylkäämiset. (27)

 

Kiusaukset jäljellä.

 

- (Matt 16:25,26) Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

 

Neljänneksi on hyvä ymmärtää, että ne, jotka kamppailevat homoseksuaalisten tunteiden kanssa, ovat samanlaisessa asemassa kuin ihmiset, joilla on kiusauksia muihin asioihin. Toiset voivat kokea vetoa heteroseksuaaliseen pornografiaan, toiset alkoholiin, toiset avioliiton ulkopuolisiin seksuaalisuhteisiin, toiset vihastumiseen ja katkeruuteen, toiset johonkin muuhun asiaan. Kullakin voi olla erilaisia taipumuksia ja kiusauksia.

   Ne, jotka kamppailevat homoseksuaalisuuden kanssa ja haluavat siitä eroon, voivat usein pettyä sen kanssa, että heillä edelleen on homoseksuaalisia kiusauksia. Jumala kuitenkin harvoin ottaa pois kaikkia kiusauksia ihmisiltä. Hän voi toki tehdä niin ja jotkut ovat kokeneet sen, mutta yleensä ihmisen itsensä tulee vastustaa kiusauksia – ei omassa voimassaan vaan luottaen siihen, että Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ainoa ihminen, joka ei koskaan langennut kiusausten edessä, oli Jeesus. Hänen kauttaan epätäydelliset ihmiset voivat lähestyä Jumalaa; oli heidän taustansa millainen tahansa.

 

- (Hebr 4:14,15) Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.

15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

 

Ystävyyssuhteet. Kun ihminen eheytyy, voivat tärkeänä kanavana eheytymisessä olla lähellä olevat ihmiset. Kun henkilö odottaa tulevansa hylätyksi, mutta saa kokea hyväksyntää muiden taholta, auttaa se häntä hyväksymään itsensä uudella tavalla. Tämä on normaali tapa eheytymisessä.

   Ne, joilla on homoseksuaalinen tausta ja taipumus, eivät muodosta poikkeusta. Seurakunnassa olemme usein huonosti valmistautuneet auttamaan tällaisia henkilöitä, mutta siinä tulisi tehdä parannus. Normaalit ystävyyssuhteet varsinkin samaa sukupuolta olevien henkilöiden taholta voivat auttaa heitä. Henkilö, joka itse eli homoseksuaalisissa suhteissa, kertoo asiasta:

 

Lopulta suostuin tutkimaan hieman omaa sielunmaailmaani. Mikä oikein piti homoseksuaaliset tunteeni elossa? Huomasin luonnottomalta tuntuvan tunnetason kylmyyden omaa isääni kohtaan. Kun tutkin asiaa lähemmin, tulin tietoiseksi omista häneen kohdistuvista syvistä vihan ja kaunan tunteistani, jotka olin tukahduttanut vuosien ajan… Itkin, koska miesystävien tarpeeni oli niin suuri. Jokin sisälläni huusi sellaisen vahvistavan ja hellän kumppanin puoleen, joka ei kuitenkaan sitoisi minua. En kaivannut miehiltä seksiä enkä romanssia – halusin yksinkertaisesti kavereita! Olin kokenut vuosia puutetta myönteisistä miehisen hyväksynnän lähteistä, ja sieluni oli lisäksi kärsinyt yrityksistäni täyttää tuota puutetta homoeroottisesti. Jumala laittoi minut eheytymään tällä syvemmällä tasolla erottaakseen aidon epäaidosta. (28)

 

MITEN AUTTAA LAPSIA?

 

Kun Jeesus eli maan päällä, kerrotaan, miten hän otti lapsia syliinsä ja siunasi heitä. Hän, joka oli ja on Jumalan täydellinen kuva ja yhtä Isän Jumalan kanssa, rakasti lapsia ja tahtoi heille hyvää. Hän myös totesi, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Samoin hän totesi, että sellaisen ihmisen kohtalo on huono, joka viettelee lapsia uskomasta häneen:

 

- (Mark 10:14-16) Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.

15. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle."

16. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.

 

- (Matt 18:1-7) Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"

2. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä

3. ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.

4. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

5. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut.

6. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

7. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!

 

Miten sitten auttaa lapsia mielenterveyden kannalta? Kun tämän kirjoituksen aiheena on mielenterveys, on tärkeä huomata, että suurin osa mielenterveyshäiriöistä syntyy vaikeiden lapsuuden ja nuoruuden kokemusten seurauksena. Yleensä syynä ovat kokemukset siitä, ettei lapsi tunne olevansa vanhemmilleen tärkeä tai torjunta koulukavereiden taholta. Tässä tarkastellaan lyhyesti vain ensimmäistä syytä ja miten sitä voidaan korjata. Siihen liittyy kolme tärkeää kulmakiveä, joista jokainen on omalla tavallaan tärkeä. Nämä kolme kulmakiveä ovat vanhempien keskinäinen suhde, vanhempien ja lapsen välinen suhde sekä lapsen suhde Jumalaan. Jos kaikki nämä ovat tasapainossa, antaa se lapsille turvallisen pohjan elämälle:

 

Pysy yhdessä puolisosi kanssa! Yksi parhaista keinoista parantaa lasten mielenterveyttä on yksinkertaisesti se, että vanhemmat pysyvät yhdessä, antavat toisilleen anteeksi ja rakastavat toisiaan. Vanhempien välinen lämmin suhde on avainasia siinä, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Vanhempien suhteen ei tarvitse olla täydellinen, mutta jos lapsilla on perusluottamus siihen, että vanhemmat pysyvät yhdessä vaikeuksista huolimatta, on se hyvä peruslähtökohta mielenterveydelle. Pieni esimerkki osoittaa, mitä merkitsee vanhempien yhdessä pysyminen ja sen puute. Varsinkin isättömyys on nykyajan ongelma:

 

Puhuessani eräällä miesten leirillä Hume Lakella Kaliforniassa mainitsin, että keskivertoisä viettää ainoastaan kolme minuuttia laadukasta aikaa lapsensa kanssa päivittäin. Kokouksen jälkeen eräs mies asetti tietoni kyseenalaisiksi.

   "Te saarnaajat vain sanotte asioita", hän sätti. "Viimeisimmän tutkimuksen mukaan keskivertoisä ei käytä edes kolmea minuuttia päivässä lastensa kanssa, vaan 35 sekuntia."

   Uskon häntä, koska hän toimi Keski-Kalifornian koulujen tarkastajana. Itse asiassa hän antoi minulle toisenkin hätkähdyttävän tilastotiedon.

   Eräällä Kalifornian koulualueella 483 oppilasta oli erityisopetuksessa. Noilla oppilailla yhdelläkään ei ollut isää kotona.

   Eräällä alueella Seatlen laitamilla 61 % lapsista on ilman isää.

   Poissaoleva isä on nykyajan kirous. (29)

 

Kunnioita lapsiasi!

 

- (1 Tess 2:7,11) vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvonantoa; vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niinkuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa;

11. samoinkuin te tiedätte, kuinka me, niinkuin isä lapsiansa, kehoitimme itsekutakin teistä ja rohkaisimme teitä,

 

Pietari kirjoitti aikanaan (1 Piet 2:17): ”Kunnioittakaa kaikkia”. Siinä on hyvä ohje myös lasten kohteluun. Jos lapsia arvostetaan heidän saavutuksistaan, ulkonäöstä tai ulkoisista seikoista huolimatta, on se hyvä pohja mielenterveydelle. Se voi tarkoittaa myös kuuntelevaa asennetta ja että puhuu lapsille normaaliäänellä silloin, kun on kiusaus vihastumiseen (Jaak 1:19: Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan). Lisäksi ajan antaminen on tärkeää. Se voi tapahtua pelin tai leikin muodossa mutta yhtä hyvin niin, että vanhempi ottaa lapsen mukaan omiin tekemisiinsä, joita muutenkin tekee. Muitakin keinoja arvostaa lapsia on tietysti olemassa. Peruslähtökohta on vanhemman oma myönteinen asenne lasta kohtaan.

 

Kerro Jumalan rakkaudesta! Edellä tuotiin esille kaksi perusasiaa lasten hyvinvoinnille: vanhempien keskinäinen suhde sekä vanhempien myönteinen suhde lapsiin. Ne ovat avainasioita lasten hyvinvoinnin kannalta. Silti on tärkeä kertoa myös rakastavasta Jumalasta, jolle lapsi voi kertoa huolensa. Nykyinen maailma on monessa suhteessa turvaton maailma, jossa lapsi voi kokea pettymystä ja pelkoa, mutta tieto välittävän Jumalan olemassaolosta on hyvä apu pettymysten kohdatessa. Lapsi voi itse kääntyä hyvän paimenen Jeesuksen Kristuksen ja hänen Isänsä puoleen.

 

- (Joh 10:10,11) Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Andrew Sims: Is Faith Delusional? Why Religion is Good For Your Health, London, Continuum, 2009

2. Sama, s. 100

3. Nicholas Beale / sir John Polkinghorne: Questions of Truth, Westminster, John Knox Press, 2009

4. Saara Karppinen: Ahtaasta uskosta avarammalle, s. 17

5. Dwight L. Moody – elämäkerta

6. Martin Ski: T.B. Barratt - Helluntaiapostoli, S. 108-110

7. Charles G. Finney: Ihmeellisiä herätyksiä, s. 309,310

8. Sven Reichmann: Vapauteen kutsutut (Kallad till frihet), s.64,69

9. Kris Vallotton & Bill Johnson: Elämä kuninkaan perheessä (Supernatural Ways of Royalty), s. 42,43

10. Corrie Ten Boom: Lyöty vihollinen, s. 11,12

11. Mark Driscoll: Kuka ajattelet olevasi (Who do you think you are?), s.  16,17

12. Joseph Prince: Anna armolle mahdollisuus, (Destined To Reign), s. 9,10

13. Jack Frost: Tie Isän syliin (Experiencing Father’s Embrace), s. 31-33

14. David A. Seamands: Kristitty ja tunteet, s, 112

15. Charles G. Finney: Ihmeelisiä herätyksiä, s. 89-91

16. Ritva ja Kristian Sand: Isän sylissä, s. 85

17. Tim LaHaye: Vapaaksi masennuksesta (How to win over depression), s. 162,163

18. Derek Prince: He karkottavat demoneja (They Shall Expel Demons), s. 32,33

19. Madame Guyon: Syvempään Jumalan tuntemiseen (Moyen court et tres-facile de faire oraison), s. 63,64

20. Watchman Nee: Hengen vapautus (The Release of the Spirit), s. 22,23

21. Ritva ja Kristian Sand: Isän sylissä, s. 29,30

22. John Wimber, Kevin Springer: Ihmeet ja merkit (Power Evangelism), s. 60

23. Ultra 12/93, Rita Castren

24. John R. Keel: "UFOs: operation Trojan horse", s. 220. Sit. kuitenkin kirjasta "Rajan taakse ja takaisin", Maurice Rawlings, s. 203

25. Andrew Comiskey: Täyteen miehuuteen ja koko naiseksi, s. 131

26. Mario Berger: Rakkauden uusi suunta (Setting Love in Order), s. 25,59,100

27. Leanne Payne: Särkynyt minäkuva (The Broken Image), s. 111,112

28. Andrew Comiskey: Täyteen miehuuteen ja koko naiseksi, s. 132

29. Edwin Louis Cole: Miehuuden haaste, s. 104

 

Lisää aiheesta:

Mielen alueella käydään taistelua. Mikä osuus valheella ja totuudella sekä lihalla ja paholaisella on tässä taistelussa?

Totuuden ymmärtäminen on avaintekijä jumalasuhteessa. Kun ihminen ymmärtää totuuden asemastaan Kristuksessa, tuo se vapautta hänen elämäänsä

Menneisyyden raskaat kokemukset ja muistot ohjaavat ihmisten elämää ja minäkuvaa. Lue, mitä askeleita liittyy vapautumiseen menneisyyden taakoista

Kun ihminen pelastuu, ei hän aina vapaudu kaikista siteistä. Saatana voi edelleen häiritä häntä, ja häneltä voi puuttua Jeesuksen lupaama rauha

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

Kristityssä tapahtuu tai pitäisi tapahtua jatkuvaa muutosta hänen pelastuttuaan. Tässä kirjoituksessa paneudutaan tähän aiheeseen

Parantumiset olivat tavallisia Jeesuksen ja apostolien aikana. Kuitenkin Jumala oli sama silloin kuin nyt, joten voimme odottaa samaa nykyaikana

 

Ruoka ja terveys, eli miten ruokavalio vaikuttaa terveyteen

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Mielen alueella käydään taistelua. Mikä osuus valheella ja totuudella sekä lihalla ja paholaisella on tässä taistelussa?

Totuuden ymmärtäminen on avaintekijä jumalasuhteessa. Kun ihminen ymmärtää totuuden asemastaan Kristuksessa, tuo se vapautta hänen elämäänsä

Menneisyyden raskaat kokemukset ja muistot ohjaavat ihmisten elämää ja minäkuvaa. Lue, mitä askeleita liittyy vapautumiseen menneisyyden taakoista

Kun ihminen pelastuu, ei hän aina vapaudu kaikista siteistä. Saatana voi edelleen häiritä häntä, ja häneltä voi puuttua Jeesuksen lupaama rauha

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

Kristityssä tapahtuu tai pitäisi tapahtua jatkuvaa muutosta hänen pelastuttuaan. Tässä kirjoituksessa paneudutaan tähän aiheeseen

Parantumiset olivat tavallisia Jeesuksen ja apostolien aikana. Kuitenkin Jumala oli sama silloin kuin nyt, joten voimme odottaa samaa nykyaikana

 

Ruoka ja terveys, eli miten ruokavalio vaikuttaa terveyteen