Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Vapaaksi siteistä

 

 

Kun ihminen pelastuu, ei hän aina vapaudu kaikista siteistä. Saatana voi edelleen häiritä häntä, ja häneltä voi puuttua Jeesuksen lupaama rauha

 

 

- (Room 14:17) sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

 

- (Joh 14:27) Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

 

- (Joh 10:10) Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

 

Tässä kirjoituksessa käsitellään vapautumista kaikista vääristä siteistä. Tällä alueella voi olla useita erityyppisiä esteitä. Eräs este muuttumiselle voi olla paholaisen ja demonien vaikutus. Ihminen voi olla sidottu hengellisesti ilman että hän kunnolla tiedostaa sitä. Sillä kun joku kääntyy Jumalan ja Jeesuksen tykö ja antaa pelastaa itsensä, ei ole mikään itsestäänselvyys, että hän automaattisesti vapautuu kaikista siteistä ja että hänen elämänsä on rauhallista ja seesteistä sen jälkeen. Päinvastoin, monet ovat kokeneet raskasmielisyyttä, levottomuutta, pakkomielteitä, vaikeuksia lukea Raamattua ja rukoilla, jopa ääniä sisimmässään. Heillä voi olla jatkuva taistelu ajatusmaailman kanssa eikä heillä ole sitä rauhaa ja lepoa, jonka Raamattu meille lupaa. He ovat saattaneet pitää ongelmiensa syynä esim. temperamenttia, sairautta, menneisyyden kokemuksia tai kemiaa, mutta eivät ole osanneet ajatella, että kyse on myös hengellisestä taistelusta heidän mielestään.

   Neil T. Anderson kertoo oman havaintonsa laajan sielunhoitokokemuksensa perusteella. Hän kertoo, millaisia vaikeuksia kristityillä on ollut kääntymisensä jälkeen. He eivät ole automaattisesti vapautuneet kaikista siteistään, ja siksi he ovat tarvinneet erityistä sielunhoitoa ja vapautumista:

 

Luonani on käynyt sielunhoidossa satoja ihmisiä, jotka ovat taistelleet ajatusmaailmansa kanssa. Joidenkin on vaikea keskittyä lukemaan Raamattua, toiset kuulevat todellakin ”ääniä” tai he kamppailevat syyttäviä ja tuomitsevia ajatuksia vastaan. Muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta nämä taistelut ovat osoittautuneet hengelliseksi taisteluksi ihmisen mielestä… On lapsellista väittää, etteivät kristityt voi lähteä seuraamaan eksyttäviä henkiä. Sitä tapahtuu kaikkialla maailmassa. Olen viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana auttanut sielunhoidossa pitkälti toistatuhatta tunnustavaa kristittyä, joilla on ollut taistelua ajatusmaailmassaan. Joidenkin on ollut vain vaikea rukoilla tai lukea Raamattua. Toiset ovat kuulleet ääniä. Tämän ohittaminen vain jonkinlaisena kemiallisena epätasapainona merkitsee sitä, että riistämme seurakunnalta sen tehtävän vankien vapauttajana. Jos kaikki kielteiset ajatukset ovat vain lihallisia tapoja, miksi nämä ajatukset häviävät, kun uskovat taipuvat Jumalan tahtoon ja vastustavat Paholaista? Lihalliset tavat juurtuvat syvälle eivätkä ne häviä yhtäkkiä käskystä. (1)

 

Kun monet ihmiset ovat sidottuja jopa vuosia pelastumisensa jälkeen, on erinäisiä syitä, miksi näin tapahtuu. Luultavasti seuraavat syyt ovat tärkeimpiä:

 

Saatanan petos. Tärkein syy on varmasti saatanan petos. Kun luemme Raamattua, voimme nähdä, miten se on pettäjä, joka eksyttää ihmisiä uskomaan valheeseen. Raamattu kertoo myös, että koko maailma on pahan vallassa, miten saatana on tämän maailman jumala, ja miten ilmavallan hallitsija tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Tällaiset jakeet osoittavat, miten suuri vaikutus paholaisen valheilla on maailman ihmisten elämään:

 

- (2 Kor 4:3,4) Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

 

- (2 Kor 3:14-16) Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.

15. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä;

16. mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.

 

- (Apt 26:17,18) Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän

18. avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'

 

- (Ef 2:1,2) Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,

2. joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,

 

- (1 Joh 5:19) Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.

 

Entä mitä tapahtuu, kun ihminen vastaanottaa pelastuksen? Yleensä hän oppii tuntemaan totuutta ja vapautuu pahan kahleista. Kuitenkaan kenelläkään uskovalla ei ole alusta alkaen täydellistä tietoa hengellisistä asioista (sitä varten seurakunnassa ovat mm. opettajat) eikä hän välttämättä pääse täysin vapaaksi niistä asioista, mitä hän on menneisyydessä tehnyt ja kokenut – ne voivat edelleen sitoa häntä, ja hän tarvitsee vapautumista. Itse asiassa hyvin harva on täydellisessä vapauden tilassa tai siinä tilassa, missä Paavali ja ensimmäiset apostolit vaelsivat helluntain jälkeen. Olemme kaukana siitä vapaudesta ja hengellisestä elämästä, mitä he edustivat.

 

Maailmankuva vaikuttaa siihen, että ei uskota demonien eikä minkään yliluonnollisen olemassaoloon. Tällainen maailmankuva on yleinen länsimaissa, joissa yritetään selittää kaikki asiat luonnollisten syiden pohjalta. Esim. mielisairauksissa ei oteta sitä mahdollisuutta huomioon, että osa niistä voi johtua hengellisistä eikä pelkästään luonnollisista syistä. Kielletään täysin yliluonnollisen mahdollisuus.

   Sen sijaan itämaissa ja Afrikassa ei ole samanlaista ajatustapaa, vaan ihmiset ovat tietoisia henkimaailman todellisuudesta. He yleisesti uskovat henkien ja yliluonnollisen olemassaoloon, mutta vain seurakunnalla näissä maissa on ratkaisu siihen, miten vapautua pahan kahleista. Se tapahtuu Jeesuksen kautta.

 

Armolahjojen kuten henkien erottamisen lahjan puute seurakunnassa on yksi syy hengelliseen sokeuteen. Jos emme saa Jumalalta hengellistä tietoa ja ymmärrystä, olemme kuin sokeita sokeiden taluttajia yrittäessämme auttaa ihmisiä. Ristiriitoja on vaikea ratkaista, jos ei ymmärrä niiden taustalla olevia tekijöitä. Siksi tarvitaan Jumalalta tullutta viisautta johdattaa ihmisiä vapauteen.

   Kuvaus Indonesian herätyksestä vuosikymmenten takaa osoittaa, miten Jumala voi antaa hengellistä näkökykyä, jotta ihmiset pääsevät vapauteen. Usein herätykset johtavat siihen, että ihmiset havaitsevat ne valheet ja kahleet, jotka ovat heitä sitoneet. Vapaus löytyy Jeesuksen ja totuuden tuntemisen kautta.

 

Noina viikkoina Herra antoi meidän nähdä selvästi, miten todellisia ovat synti, perisynti, Jumalan kirous, joka vaikuttaa kolmanteen ja neljänteen sukupolveen, salatieteellinen kirous ja riivaajien aiheuttama ahdistus… Jotkut kysyivät: eikö esimerkiksi esi-isien noituudesta johtuva Jumalan kirous raukea itsestään, kun ihminen syntyy uudestaan Kristuksessa? Emmekö väheksy pelastuksen merkitystä, kun yritämme vielä jälkeenpäin vapauttaa pelastetun noituuden kahleista? Kertomus Lasaruksesta antaa vastauksen näihin kysymyksiin. Vaikka Lasarus sai elämän lahjan Jeesukselta, hän ei kyennyt liikkumaan kunnolla, ennen kuin hänet oli päästetty käärinliinoista. Tämän tehtävän Jeesus antoi katsojille, jotka olivat nähneet, miten Lasarus herätettiin kuolleista. Me koimme saman hyvin kouraantuntuvalla tavalla muutamien oppilaidemme kohdalla. Monet, jotka kokivat uudestisyntymisen, eivät tunteneet todellista iloa pelastumisestaan eivätkä pystyneet voitokkaaseen hengelliseen kilvoitteluun. Mutta kun heidät oli päästetty ’käärinliinoista’, heistä tuli iloisia ja voimakkaita Jumalan todistajia. Meille valkeni aivan uudella tavalla Jeesuksen opetuslapsilleen antama tehtävä ja valta päästää ihmisiä. Ehkäpä tämä on vastaus moniin kysymyksiin, joiden parissa kirkot ja kristityt askartelevat kaikkialla maailmassa. (2)

 

Oireet painostuksesta. Kun ihminen on sidottu ja paholaisen painostama, voi hänen elämässään esiintyä erilaisia oireita sen johdosta. Näissä oireissa voi olla erilaisia aste-eroja. Äärimmäinen kuvaus on Markuksen evankeliumin 5. luvussa oleva gerasalainen mies, joka oli täysin pahojen henkien vallassa eikä kyennyt hallitsemaan elämäänsä. Hän ei elänyt normaalissa olotilassa vaan henget puhuivat hänen kauttaan ja turmelivat hänen elämänsä.

   Paljon tavallisempaa on kuitenkin se, että ihmiset pääosin ovat vapaita, mutta kokevat rajoittuneisuutta muutamilla elämänalueilla. He elävät pääosin normaalia elämää, mutta heillä saattaa puuttua rauha sisimmässään tai esiintyä muita ongelmia – useimmat kuuluvat tähän ryhmään.

   Otamme esille muutamia tärkeimpiä oireita, jotka liittyvät demoniseen painostukseen. Nämä oireet ovat voimakkaammasta päästä, mutta ne voivat esiintyä myös lievempinä.

 

Fyysisiä oireita ovat: huimaus, tajunnanmenetys, päänsärky, muistamattomuus- ja tiedottomuushetkiä tai raskas olo ja yleiskipu kaikkialla ruumiissa. Nämä oireet ovat tavallisia varsinkin silloin, kun ihminen alkaa etsiä vapautumista ja kääntyy Jumalan puoleen. Niillä, joilla on okkultistinen tausta – joko omien toimien seurauksena tai suvussa esiintyvän okkultismin takia – nämä oireet ovat yleisiä.

   Jotkut sairaudet kuten kaatumatauti, kuurous ja mykkyys voivat olla vihollisen hyökkäyksiä ja johtua pahoista hengistä, vaikka samoille sairauksille voi löytyä myös jokin lääketieteellinen syy tai loukkaantuminen, jolla ei ole mitään tekemistä paholaisen kanssa.

 

Sisäisiä oireita ovat:

• Suuria vaikeuksia rukoilla ja lukea Raamattua. Ihminen voi tällöin kadottaa tajuntansa.

• Toistuvat painajaiset, joihin voi liittyä käärmeiden, kuoleman tai pelottavien asioiden näkeminen.

• Hallitsemattomia vihanpuuskia, seksuaalisia kuvitelmia, voimakasta pelkoa tai mikä tahansa synti ja himo, joka on yli tavanomaisen. Nämä asiat ovat lihan tekoja, mutta joskus taustalla voi olla vihollisen vaikutusta, joka on saanut sijaa ihmisen synnin takia.

• Harhakuvitelmat, sekavuus ja näyt tavallisia.

• Pelko- ja tuskatilat.

• Itsetuhokäyttäytymistä ja itsemurha-ajatuksia.

• Pakkomielteet, joissa ihmistä ajaa sisäinen pakko sanomaan ja tekemään asioita, jotka ovat hänen perusluonteensa vastaisia. Voi esiintyä ennen kaikkea Jumalaa herjaavia ajatuksia ja tekoja.

• Äänet, jotka tavallisesti ovat syyttäviä, pilkkaavia, uhkaavia, käskevät vahingoittamaan tai nolaamaan itsensä, ovat tavallisia. Usein äänet voivat muistuttaa ihmisen omaa ajattelemista tai sisäistä puhetta ja olla myös täysin vieraita sille, mitä ihminen itse ajattelee.

• Sielunhoitotilanteissa ihminen voi kokea mielessään uhkailua, syytöksiä tai lausuntoja: "Tämä ei toimi, lähde ulos täältä, et koskaan vapaudu!" Sisäinen vastustus näissä tilanteissa on voimakasta.

 

Reagointi Pyhän Hengen toimintaan. Jos kokouksissa esiintyy Pyhän Hengen toimintaa, voi sidottu ihminen reagoida siihen voimakkaasti. Tällaisia oireita voivat olla kohtaukset ja kouristukset, huutaminen ja kirkuminen, käärmeen lailla sihiseminen ja kiemurtelu, itsetuhoinen tai muita vahingoittava käytös, seksikkäät liikkeet, pilkkaaminen ja kiroilu, eläimellisten äänien päästäminen, oksentaminen, kivun liikkuminen ympäri ruumista, makaaminen maassa kuin kuollut...

 

Mistä siteet ovat peräisin?

 

- (Ef 4:27) älkääkä antako perkeleelle sijaa.

 

Kun ihminen on joutunut sidotuksi, on siihen aina määrätyt syynsä. Sidokset eivät synny sattumalta, vaan ne liittyvät ihmisen omiin tekoihin, mitä hän on kokenut tai mitä hänen suvussaan on tapahtunut. Jossakin on ollut avoin portti, jonka kautta vihollinen on päässyt vaikuttamaan ihmisen elämään. Otamme esille tärkeimpiä portteja:

 

Okkultismi

 

- (5 Moos 18:10-12) Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,

11. joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.

12. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.

 

- (3 Moos 19:31) Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

 

- (3 Moos 20:6) Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa.

 

Okkultismi, jossa ollaan yhteydessä henkimaailmaan, on yksi suurimmista porteista. Ihmiset, joilla on tällainen tausta, on kaikkein vaikein kääntyä Jumalan puoleen. He voivat kokea suuria taisteluja ja kuin seinä olisi vastassa. Tavallisimpia okkultismin alueita ovat:

 

• Musta ja valkoinen magia loitsuineen, wicca, noituus, saatananpalvonta, satanismi, verivalat ja muut valat, itsensä viiltely, tulella kävely, shamanismi, voodoo

• Spiritismi, henkioppaat, ouija-laudat, transsi-ilmiöt, automaattikirjoitus, ufot, astraalimatkat, hypnoosi, levitaatio, esineiden liikuttaminen koskettamatta niitä

• Ei-kristilliset liikkeet kuten hinduperäiset liikkeet, Jehovan todistajat, moonilaisuus, mormonismi ja vapaamuurarius. Kahteen jälkimmäiseen liittyy valoja, joista ihmisen tulee irtisanoutua.

• Taikavarvulla tai heilurilla katsominen. Ennustaminen korteista, kädestä, kristallipallosta, teenlehdistä tai sisälmyksistä (Santeria-uskonto)

• Tarot-kortit, horoskoopit ja astrologia, selvänäkeminen, psykometria, telepatia tai ennustajalla ja meediolla käynti.

• Jooga ja transsendenttinen mietiskely ja kaikki menetelmät, joissa mieli saatetaan passiiviseen tilaan tai vaaditaan mielen tyhjennystä. Monet taistelulajit kuuluvat samaan ryhmään. Okkultismissa olevat ihmiset ovat tottuneet tyhjentämään mielensä, jotta henget voivat toimia heidän kauttaan.

• Okkultistiset kirjat, lelut (esim. hirviölelut muistuttavat hindulaisuudessa olevia epäjumalia ja demoneita) sekä pelit kuten roolipelit. Heavymetal-musiikki ja kova rockmusiikki on myös johdattanut monia okkultismiin ja sitonut heitä.

• Henkiparannus, energiaparannus (pelkkä neutraali energia ei voi parantaa sairauksia), parantajalla käynti, vaihtoehtoinen lääketiede (hoidot, joille ei löydy mitään lääketieteellistä selitystä), akupunktio ja biofeedback. Monet joutuvat tietämättään sidotuiksi, kun he antavat parantaa itsensä okkultistisin menetelmin.

• Yrtit. Jotkut kaupoissa olevat yrtit on käsitelty loitsuilla.

• Mielikuvien luominen eli visualisointi, jossa kuvitellaan esim. parantumista (esim. pienet ukot tulevat ja tuhoavat kasvaimen), on okkultistinen menetelmä. Jumalalta tulevat rukousvastaukset tulevat luottamalla Sanan lupauksiin, ei visualisoimalla.

• Esineet. Jos henkilön kodissa on epäjumalanpalveluksessa käytettyjä esineitä tai niiden ylle on lausuttu loitsuja, voivat ne olla pahojen henkien tukikohta. Monet näistä esineistä voivat itsessään olla neutraaleja, mutta jos niihin liittyy loitsuja, tuovat ne rasituksen kodin ylle - rasituksen, joka ei väisty ennen kuin esine on hävitetty. Tavallisimpia tällaisia esineitä ovat:

 

• Astrologinen, spiritistinen ja maaginen kirjallisuus

• Monet matkamuistot kuten epäjumalankuvat ja -patsaat, fetissit, taikarummut ja paholaisen naamiot

• Ihon alle laitetut esineet kuten metallineulat voivat olla yleisiä esim. saatananpalvonnassa tai luonnonkansojen uskonnonharjoituksessa. Tällaiset esineet pitäisi poistattaa lääkärissä tai pyytää Herraa ottamaan ne pois, koska ne ovat väylä henkivalloille.

• Talismanit, amuletit ja taikakalut

• On myös lahjaksi saatuja ei-okkulttisia esineitä, joihin voi liittyä kirous, ja joita on usein vaikea tiedostaa, ellei Jumala anna erityistä erottelukykyä. Nämä esineet voivat itsessään olla neutraaleja, mutta niihin liittyvä kirous voi tuoda rasituksen kotiin.

 

- (5 Moos 7:25,26) Heidän jumaliensa kuvat polttakaa tulessa. Älä himoitse hopeata ja kultaa, joka niissä on, äläkä ota siitä itsellesi mitään, ettet joutuisi sen paulaan, sillä se on Herralle, sinun Jumalallesi, kauhistus.

26. Äläkä vie sitä kauhistusta taloosi, ettet sinäkin samoin kuin se joutuisi vihittäväksi tuhon omaksi. Katso se inhottavaksi ja kauhistavaksi, sillä se on vihitty tuhon omaksi."

 

- (Apt 19:17-19) Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti.

18. Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.

19. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa.

 

Anteeksiantamattomuus on ehkä suurin syy, miksi monet joutuvat vihollisen sitomiksi. Kun ihminen hautoo vihaa, katkeruutta, syytöksiä eikä halua antaa anteeksi, antaa se paholaiselle oikeuden puuttua hänen elämäänsä. Ihminen ei ehkä tiedä, mistä hänen nykyinen ahdistuksensa johtuu, koska syynä voivat olla väärät valinnat menneisyydessä. Siksi Paavali varoitti, ettei aurinko saa laskea vihan yli, koska se antaa paholaiselle sijaa. Saatanan juonet eivät saa olla meille tuntemattomat:

 

- (2 Kor 2:10,11) Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi antanut - jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa - sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,

11. ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.

 

- (Ef 4:26,27) "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli,

27. älkääkä antako perkeleelle sijaa.

 

Vakavin asia anteeksiantamattomuudessa on, että se sulkee ihmiseltä taivaan ovet. Jos hän ei halua antaa anteeksi ja luopua syytöksistä, tapahtuu niin. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on Raamatun mukaan murhaaja eikä hänessä ole iankaikkista elämää. Siksi meidän pitää valita anteeksiantamus kaikkia kohtaan. Siihen pitää sisältyä myös suhde itseemme. Sillä jos lähimmäisen vihaaminen on väärin, on sitä myös viha itseämme kohtaan tai esim. itsemurha-ajatukset. Molemmista vääristä asioista tulee tehdä parannus.

 

- (Matt 6:12) ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme.

 

- (Matt 6:14,15) Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;

15. mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

 

- (Matt 18:32-35) Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit;

33. eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?'

34. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa.

35. Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi."

 

- (Hebr 12:15) ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi.

 

- (1 Kor 13:4,5) Rakkaus...

5. ... ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa.

 

- (1 Joh 3:15) Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi.

 

Sielunhoitotyössä mukana olevat ovat huomanneet, miten anteeksiantamattomuus on suurin syy hengellisiin siteisiin. Se tarjoaa saatanalle suurimman oviaukon vaikuttaa ihmisten elämään. Aukko suljetaan siten, että annamme anteeksi ja luovumme syytöksistä.

 

Neil T. Anderson: Saatana käyttää hyväkseen niitä, jotka eivät anna anteeksi. Olen auttanut tuhansia ihmisiä löytämään vapauden Kristuksessa ja voin todistaa, että anteeksiantamattomuus on pääsyy siihen, että ihmiset jäävät menneisyytensä kahleisiin… Jokaisella sielunhoidossani olleella on ollut yksi tai useampia, joille tulee antaa anteeksi. Uskon, että anteeksiantamattomuus tarjoaa Saatanalle kaikkein suurimman oviaukon seurakuntaan. Jos emme pysty auttamaan ihmistä antamaan sydämestään anteeksi, emme voi auttaa tuota ihmistä vapautumaan menneisyydestään. Joku on sanonut: ”Anteeksiantamus on vangittujen vapauttamista niin, että huomaamme itse olleemme vanki.” (3)

 

Don Basham: Aina uudelleen olen nähnyt vapauttamisen pysähtyvän anteeksiantamattomaan asenteeseen sen taholta, joka hakee vapautumista; samaten olen aina uudelleen nähnyt ihmisten vapautuvan, kun he lopultakin antavat anteeksi. Saatana ja sen jälkeläiset ovat lakihenkisiä. Ne tietävät oikeutensa. Niin kauan kuin henkilö hautoo vihaa, kaunaa ja anteeksiantamattomuutta sydämessään, demoneilla on oikeus pysyä aloillaan; katkeruus ja viha muodostavat ”maaperän”, millä ne voivat pysyä: se on niiden aluetta. (4)

 

Carlos Annacondia: Seitsemälläkymmenellä prosentilla ihmisistä, jotka kärsivät hengellisistä ongelmista ja päätyvät vapautustelttaamme, on sydämissään vihaa, suuttumusta ja katkeruuden juuria. Nämä ovat pääasiallisia syitä sairauteen ja painostukseen ihmisten elämässä. Valtaosa heistä parantuu fyysisesti, kun he löytävät sisäisen parantumisen anteeksiantamuksen kautta.

   Tutki omaa sydäntäsi. Siellä voi olla vihaa puolisoa, serkkua, sukulaista, naapuria, veljeä tai sisarta kohtaan. Viha ja kauna tuovat rangaistusta. Monta kertaa ne ovat pääsyynä sairauksiin, joilla ei tunnu olevan mitään alkuperää, Huolimatta siitä, miksi tunnet vihaa, Jeesus antoi anteeksi ja käski meitä tekemään samoin. Ellemme tee niin, pysymme tuomion alla ja olemme tottelemattomia Hänen sanalleen. Anteeksiantamus ei ole tunne, se on päätös. Jos haluat antaa anteeksi, Herra auttaa sinua tekemään sen.

   Olen rukoillut sairauden murtamien ihmisten puolesta, ja he ovat parantuneet sillä hetkellä kun he ovat lopettaneet rukouksensa ja tunnustaneet antavansa anteeksi. On valtavaa, miten Jumalan voima toimii anteeksiantamuksen kautta. Älä salli paholaisen käyttää tunteitasi tuomaan sairautta elämääsi. (5)

 

Muut synnit. Okkultismi ja anteeksiantamattomuus ovat kaksi suurta tekijää, joiden takia ihmiset joutuvat sidotuksi. Ne ovat ehkä tärkeimmät syyt, jotka antavat sielunviholliselle oikeuden puuttua ihmisten elämään. Ne pitää tunnustaa synneiksi ja niistä tulee irtisanoutua, jotta päästäisiin vapauteen.

   On myös muita portteja, jotka antavat paholaiselle mahdollisuuden puuttua ihmisten elämään. Tähän kuuluvat ihmisen itsensä tekemät synnit tai mitä muut ovat tehneet hänelle. Otamme esille tavallisimpia portteja.

 

Seksuaalisynnit voivat johtaa demoniseen saastumiseen. Aivan kuten sukupuolitaudit tai muut sairaudet voivat kulkeutua ihmisistä toiseen sukupuoliyhteyden kautta (AIDS, tippuri…), voivat demonit tehdä samoin. Jumala on antanut meille käskyn paeta kaikkea haureutta suojellakseen meitä. Haureutta ovat kaikki seksuaalisuhteet avioliiton ulkopuolella. Siihen kuuluvat myös seksi saman sukupuolen kanssa, pornografia ja itsetyydytys (himon synti) tai seksi eläinten ja demonien kanssa. Suuria portteja, miksi ihmiset joutuvat tahtomattaan sidotuksi ja kokevat vaikeita tunnetraumoja, ovat myös insesti ja raiskaus. Niistä toipuminen voi kestää vuosia.

 

- (1 Kor 6:16-18) Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi".

17. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.

18. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan.

 

- (Ilm 2:21) Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.

 

- (3 Moos 18:22) Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

 

- (2 Tim 3:1-4) Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.

2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,

3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,

4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;

 

- (Hebr 13:4) Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

 

Huumeet ja juopottelu voivat olla portteja. Huumeiden käyttäjillä on usein samanlaisia kokemuksia kuin mitä itämaisissa uskonnoissa esiintyy vuosikausia kestäneen mietiskelyn seurauksena. Entinen hinduguru Rabi Maharaj kertoo kirjassaan Gurun kuolema, miten hän törmäsi tähän asiaan tavattuaan länsimaalaisia huumeidenkäyttäjiä:

 

Tällä tavoin aloin kohdata yhä useampia huumeiden käyttäjiä ja tein hämmästyttävän havainnon: joillakin heistä oli huumausaineiden vaikutuksesta samoja kokemuksia kuin minulla joogan ja mietiskelyn ajoilta! Kuuntelin hämmästyneenä, kun he kuvailivat ”kaunista ja rauhallista maailmaa”, johon he usein pääsivät LSD:llä; maailmaa, jonka psykedeeliset näyt ja värit olivat liiankin tuttuja minulle. Tietysti monilla heistä oli myös huonoja matkoja, mutta useimmat huumeiden käyttäjät tuntuivat yhtä vastahakoisilta ottamaan huomioon näitä ilmeisiä varoituksia kuin itse olin ollut joogaa harjoittaessani.

   ”Minä en tarvinnut aineita nähdäkseni näkyjä toisista maailmoista tai yliluonnollisista olennoista tai tunteakseni ykseyttä maailmankaikkeuden kanssa tai tunteakseni, että olen Jumala”, sanoin heille. ”Minä saavutin sen kaiken transsendentaalisen meditaation avulla. Mutta se oli valhetta, pahojen henkien temppu, jolla ne saivat yliotteen minusta, kun vapautin mieleni omasta hallinnastani. Teitä petkutetaan. Ainoa tie siihen rauhaan ja tyydytykseen, jota te etsitte, on Kristus.” Kun tiesin, mistä puhuin ja olin kokenut tämän kaiken ilman huumeita, monet näistä huumeiden käyttäjistä ottivat sanani vakavasti. (6)

 

Itseviha, itsesyytökset ja itsesääli voivat olla portteja. Ongelmallista näissä asioissa kuten katkeruudessa on, että ihmiset eivät huomaa niitä synneiksi. Sillä jos muiden vihaaminen ja syytökset heitä kohtaan ovat väärin, ovat ne sitä myös henkilöä itseään kohtaan. Molemmista asioista tulee tehdä parannus.

   Nämä asenteet itseä kohtaan kuten katkeruus muita kohtaan ovat tulleet yleensä vaikeiden elämänkokemusten seurauksena, mutta silti ne ovat väärin Jumalan edessä.

 

Kun rukoilimme naisen puolesta, jotta hän pääsisi vapaaksi kaikesta syyllisyydestään ja siteistään, Pyhä Henki ilmaisi väkevän itsevihan hengen. Kun nainen yritti sanoa: “Itsevihan henki, sanoudun sinusta irti Jeesuksen nimessä”, hän ei sananmukaisesti saanut sanoja ulos suustaan. Hänen kasvonsa muuttuivat punaiseksi, hän tarttui itseään kurkusta kiinni. Hän kamppaili voidakseen sanoa: Itseviha, ulos Jeesuksen nimessä”. Sanoin nopeasti: “Saatana, sidon sinut Jeesuksen nimessä. Sinulla ei ole valtaa tähän naiseen. Vetoamme Jeesuksen vereen, joka on vuotanut tämän naisen vuoksi. Sinun on päästettävä irti hänestä välittömästi.” Jumalan voimasta saatana irroitti otteensa heti. Nainen sanoi: “Tiedätkö, oli aivan kuin joku olisi sisälläni sanonut: ‘Minä en tule ulos sinusta. En tule ulos, koska tämä on minun kotini. En lähde ulos’.” Kun hänen sisäisen parantamisensa puolesta oli rukoiltu, hän lähti kaupungista ja jatkoi matkaansa halki maan. Herra teki mahtavan työn hänessä, ja aikanaan hän palasi kotiinsa. Hän halusi avioliittonsa jatkuvan. Hän halusi muuttua ja olla sellainen vaimo kuin pitikin. Olemme saaneet monta kirjettä häneltä. Hän iloitsee yhä Herrasta ja palvelee häntä. (7)

 

Ylpeys, kateus ja kapina voivat olla portteja. Ylpeys avaa helposti ovat eksytykselle, aivan kuten saatana eksyi ylpeytensä tähden. Ihminen voi kuvitella, että hän on muita antautuneempi, parempi, hengellisempi ja edistyneempi, ja siinä on suuri vaara. Pietari ja Jaakob kirjoittivat:

 

- (1 Piet 5:8,9) Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

9. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

 

- (Jaak 4:6,7) Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".

7. Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

 

Kateudesta on esimerkki kuningas Saul, johon tuli lopulta paha henki hänen luopumuksensa takia. Hän luopui Jumalan tahdosta eikä voinut sietää sitä, että Daavidia kehuttiin enemmän kuin häntä.

 

- (1 Sam 18:7-12) Ja karkeloivat naiset virittivät laulun ja sanoivat: "Saul voitti tuhat, mutta Daavid kymmenen tuhatta".

8. Silloin Saul vihastui kovin, sillä hän pani sen puheen pahakseen, ja hän sanoi: "Daavidille he antavat kymmenen tuhatta, ja minulle he antavat tuhat; nyt puuttuu häneltä enää vain kuninkuus".

9. Ja Saul katsoi karsain silmin Daavidia siitä päivästä alkaen.

10. Seuraavana päivänä Jumalan lähettämä paha henki valtasi Saulin, niin että hän raivosi kotonansa; mutta Daavid soitteli, niinkuin muulloinkin joka päivä, ja Saulilla oli kädessänsä keihäs.

11. Niin Saul heitti keihään ja ajatteli: "Minä keihästän Daavidin seinään". Mutta Daavid väisti häntä kaksi kertaa.

12. Ja Saul pelkäsi Daavidia, koska Herra oli hänen kanssansa, mutta oli poistunut Saulista.

 

Entä kapinallisuus? Se oli Lusiferin eli saatanan ensimmäinen synti, kun hän ylpeydessään kääntyi Jumalaa vastaan. Jotta välttäisimme saman asenteen, tulee meidän ensiksi alistua Jumalan tahtoon, kuten Jeesus opetti Isä Meidän -rukouksessa: tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa (Matt 6:10).

   Lisäksi Raamattu opettaa kunnioitusta yläpuolella olevia kohtaan. Se voi ilmetä seuraavilla alueilla. Jos emme kunnioita yläpuolellamme olevia ihmisiä, on se kapinointia Jumalaa vastaan, emmekä silloin voi odottaa hänen apuaan ongelmiimme:

 

Esivalta

 

- (Room 13:1,2) Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.
2. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.

 

- (1 Piet 2:13-17) Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin,

14 kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi;

15 sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä-

16 niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.

17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

 

- (Saarn 10:20) Älä ajatuksissasikaan kiroile kuningasta, äläkä makuukammiossasikaan kiroile rikasta, sillä taivaan linnut kuljettavat sinun äänesi ja siivelliset ilmaisevat sinun sanasi.

 

Vanhemmat

 

- (Matt 15:1-6) Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat:

2 "Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle."

3 Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden?

4 Sillä Jumala on sanonut: ‘Kunnioita isääsi ja äitiäsi’, ja: ‘Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman’.

5 Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: ‘Se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi’, sen ei tarvitse kunnioittaa isäänsä eikä äitiänsä.

6 Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.

 

- (Ef 6:1-3) Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.

2 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" -tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus-

3 "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä".

 

Vaimon kunnioitus aviomiestä kohtaan ja miehen rakkaus

 

- (Ef 5:22-25) Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;

23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.

24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.

25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,

 

- (Kol 3:18,19) Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa.

19 Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat.

 

- (1 Piet 3:1,7) Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
7. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

 

Miehen kunnioitus Kristusta kohtaan

 

- (1 Kor 11:3) Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

 

Seurakunnan johtajat

 

- (1 Tim 5:17,18) Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät.

18. Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta", ja: "Työmies on palkkansa ansainnut".

 

Työnantajat

 

- (1 Piet 2:18,19) Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin.

19. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.

 

Tunnekriisit ja vaikeat elämänkokemukset voivat olla portteja. Jos ihminen kokee väkivaltaa ja torjuntaa, voi hänelle tulla pelko ihmisiä kohtaan. Tai jos hän on ollut onnettomuudessa ja traumaattisessa tapahtumassa, voi hänelle tulla pelko samanlaisia tilanteita kohtaan. Esim. koirapelko, vesipelko ja kuolemanpelko voivat saada alkunsa traumaattisista kokemuksista. Ihmiset saattavat kokea myös painajaisia vaikeista kokemuksistaan.

 

Vielä yleisempiä ovat myös menneisiin kokemuksiin pohjautuvat ihmisiä ahdistavat pelot. Esimerkki: Eräs kypsä kristitty nainen pelkäsi kuolemaa. Koska hän oli luja uskossa ja hänellä oli läheinen suhde Jumalaan, hänen pelkoonsa ei ollut mitään ilmeistä syytä. Jumalan Henki paljasti, että kun hänet kuusivuotiaana oli viety kuolleen miehen kotiin, hän oli kokenut pelon aallot ympärillään ja paennut huoneesta tukehduksissaan ja henkeä haukkoen. Tämä pelko vaivasi häntä monta vuotta. (8)

 

Lisäksi Paavali mainitsi, että pelkoon voi liittyä henki. Hän kirjoitti Timoteukselle:

 

- (2 Tim 1:7) Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.

 

Masennus voi olla samanlainen asia. Se voi liittyä temperamenttiimme ja olosuhteisiin (Paavalikin oli ajoittain masentunut ja pelkäsi: Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut: ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla, 2 Kor 7:5,6), mutta taustalla voi olla myös masennuksen henki. Joskus se liittyy vaikeisiin elämänkokemuksiin lapsena, joskus okkultismiin tai muihin syihin. Derek Prince kertoo oman kokemuksensa:

 

Oli tullut ratkaiseva hetki elämässäni. Olin aina pitänyt masennustani ja negatiivista asennettani oman luonteeni ilmaisuna, jonain, jonka kanssa olin syntynyt. Olin tuntenut syyllisyyttä, etten ollut ”parempi” kristitty. Nyt minulle tuli selväksi, että taisteluni ei ollut ollenkaan jotain persoonani osaa vastaan.

   Välittömästi Pyhä Henki toi mieleeni Joel 3:5:ssä olevan lupauksen: ”Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.” Päätin ottaa lupauksen omakseni ja toimia sen mukaan. Lausuin yksinkertaisen rukouksen, joka meni suunnilleen näin: ”Herra, sinä olet näyttänyt minulle, että masennuksen henki on masentanut minua, mutta sinä olet luvannut sanassasi, että ne, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi, pelastuvat. Niinpä minä pyydänkin sinua vapauttamaan minut Jeesuksen nimessä!”

   Vastaus tuli välittömästi. Aivan kuin valtava taivaallinen imuri tuli ylleni ja imi pois harmaan usvan, joka oli ympäröinyt päätäni ja hartioitani. Samaan aikaan paine rintani päällä helpotti voimakkaasti ja haukoin henkeäni.

   Jumala oli vastannut rukoukseeni. Yhtäkkiä kaikki ympärilläni vaikutti kirkkaammalta. Tuntui kuin suuri taakka olisi otettu pois hartioiltani. Olin vapaa! Koko elämäni ajan olin ollut ahdistunut. Tuntui oudolta olla vapaa. Minulle selvisi kuitenkin nopeasti, että oli normaalia olla vapaa ja ahdistus oli taas epänormaalia.

   Vanha viholliseni ei luopunut minusta. Sain edelleen taistella masennusta vastaan. Mutta suuri ero oli siinä, että nyt hyökkäykset tulivat ulkoapäin eivätkä sisältä. Pikku hiljaa opin vastustamaan niitä.

   Hyökkäysten pääkohteena oli saada minut toimimaan ja asennoitumaan pessimistisesti. Kun kaikki näytti menevän pieleen, aloin hautoa kielteisiä ajatuksia siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Hyvin pian tunsin jälleen aivan liian tutun usvan alkavan laskeutua pääni ja hartioitteni ympärille.

   Tuossa vaiheessa Jumala opetti minulle toisen tärkeän opetuksen: hän tekisi minun puolestani sen, mitä en pysty itse tekemään, mutta hän ei tekisi sitä, minkä hän haluaa minun tekevän. Jumala oli vastannut pyyntööni ja vapauttanut minut masennuksen hengestä, mutta tämän jälkeen hän asetti minun vastuulleni harjoittaa raamatullista kuria ajatusteni osalta. (9)

 

Kiroukset. Muiden lausumat kiroukset, taiat ja loitsut ovat tavallisia maissa, joissa harjoitetaan noituutta. Niissä on ongelmallista, että niitä on vaikea havaita. Näistäkin siteistä voidaan päästä vapaaksi, kun luovutetaan elämä Jumalalle ja vastustetaan kaikkia vihollisen voimia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Seuraava erään henkilön kirjoittama kirje kuvaa hyvin tätä aluetta:

 

"Olen juuri selvinnyt vihollisen hirvittävästä hyökkäyksestä. Verenvuoto, sydänsairaus, sydämentykytys ja uupumus. Koko olemukseni on romahdustilassa. Äkkiä tuli mieleeni rukouksessa ollessani rukoilla kaikkia psyykkisiä voimia vastaan, joita minuun kohdistettiin (psyykkinen 'rukous'). Uskossa ja Jeesuksen veren voimassa leikkasin itseni irti siitä, ja tulos oli ihmeteltävä. Yhtäkkiä hengitykseni tuli normaaliksi, verenvuoto lakkasi, uupumus hävisi, kaikki kipu poistui ja elämä palasi ruumiiseeni. Siitä pitäen olen virvoittunut ja vahvistunut. Jumala antoi minun tietää vahvistaessaan vapautumistani, että tilani johtui siitä, että ryhmä petettyjä sieluja oli oppositiossa minua vastaan ja kohdistivat 'rukouksensa' minuun. Jumala on käyttänyt minua vapauttamaan heistä kaksi, mutta toiset ovat hirvittävässä kuilussa..." (10)

 

Sairaudet voivat saada alkunsa luonnollisista syistä tai niiden taustalla voi olla henkivalta. Jos jollakin on huono kuulo, voi se johtua normaalista syistä – esim. kuuloelinten vahingoittumisesta – mutta joskus taustalla voi olla yliluonnollinen vaikutus. Kun luemme Raamattua, voimme nähdä, miten jotkut sairaudet olivat todella vihollisen vaikuttamia. Näissä tapauksissa ei varmastikaan toimi väärin, jos vastustaa sairautta ja käskee sitä lähtemään (normaali tapa rukoilla sairaiden puolesta on kätten päällepano). Lisäksi voi pyytää Jumalalta parantumista. Näitä ennen meidän täytyy kuitenkin etsiä Jumalan tahtoa ja tunnustaa hänelle kaikki tietoiset synnit. Järjestys on aina tämä, kuten Jaakobin kirjeessä sanotaan (Jaak 4:7: Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.).

 

- (Mark 9:25) Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille: "Sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene".

 

- (Matt 12:22) Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi hänet, niin että mykkä puhui ja näki.

- (Matt 15:22,28) Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni."

28. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot". Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.

 

- (Matt 4:24) Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät.

 

 - (Luuk 8:2) niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahois-ta hengistä ja taudeista: Maria, Magdaleenaksi kutsuttu, josta seitsemän riivaajaa oli lähtenyt ulos,

 

- (Luuk 6:18,19) Ja myös ne, jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, tulivat terveiksi.

19. Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki.

 

- (Luuk 7:21) Sillä hetkellä hän juuri paransi useita taudeista ja vitsauksista ja pahoista hengistä, ja monelle sokealle hän antoi näön

 

- (Apt 5:16) Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi.

 

- (Apt 19:11,12) Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,

12. niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.

 

- (Luuk 4:38,39) Niin hän nousi ja meni synagoogasta Simonin kotiin. Ja Simonin anoppi sairasti kovaa kuumetta, ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestansa.

39. Niin hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä; ja heti vaimo nousi ja palveli heitä. 

 

Perintö

 

- (3 Moos 26:38,39) Ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät.

39. Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden; ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niinkuin nekin.

 

- (Val 5:7) Meidän isämme ovat syntiä tehneet; heitä ei enää ole. Me kannamme heidän syntivelkaansa.

 

- (5 Moos 30:19) Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.

 

- (1 Kun 15:3) Ja hän vaelsi kaikissa isänsä synneissä, joita tämä oli tehnyt ennen häntä, eikä hänen sydämensä ollut ehyesti antautunut Herralle, hänen Jumalallensa, niinkuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut.

 

- (1 Piet 1:18,19) tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,

19. vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,  

 

Kun suvussa on harrastettu okkultismia ja vakavia syntejä, ovat ne portteja. Ihminen voi joutua sidotuksi sen takia, mitä vanhemmat tai esivanhemmat ovat tehneet. Hän voi myös periä okkultistisia lahjoja – henkiparannus, kaivoon katsominen, selvänäkökyky – joita ei pidä sekoittaa Jumalan antamiin armolahjoihin. Sellaisista valheellisista lahjoista tulee irtisanoutua ja pyytää Jumalaa ottamaan ne pois. Erään naisen kertomus kuvaa tätä aluetta:

 

Pienestä tytöstä lähtien minulla oli henkisiä ongelmia. Ne alkoivat käsittäessäni olevani selvänäkijä – pystyin näkemään, mitä tulisi tapahtumaan; tiesin tosiasioita, ihmisiä ja paikkoja. Joku paljasti menneisyyden ja tulevaisuuden asioita minulle. Se pelotti aina minua, koska en pystynyt hallitsemaan noita tilanteita ja ne lisääntyivät jatkuvasti päivä päivältä.

   … Myöhemmässä vaiheessa näin varjoja kirkkaassa päivänvalossa. Kuulin kuiskivien äänien kutsuvan minua. Näin outoja muotoja. Öisin en pystynyt nukkumaan; näin painajaisia ja kuulin ketjujen kalinaa sekä ääniä, jotka käskivät minua tekemään asioita. Tunsin jonkun vetävän minua hiuksista ja heittävän minut seinää vasten. Isäni oli raskastekoinen mies, mutta hänkään ei pystynyt pitelemään minua noissa tilanteissa, koska sain yhtäkkiä valtavat voimat. Äitini piteli käsistäni kiinni, etten repisi hiuksiani irti.

   … Tänä päivänä käyn seurakunnassa. Muistaessani menneisyyteni ja tarkastellessani sitä käsitän sen kaiken tapahtuneen minulle, koska esi-isäni uhrasivat elämäni noituudelle. – Sandra. (11)

 

Epäuskon takana on henkivalta. Kun ihmisen on vaikea ymmärtää ja lukea Raamattua, ja hän tuntee mielensä sekavaksi, johtuu se paholaisesta, joka haluaa pitää ihmisen hengellisesti sokeana ja epäuskoisena. On myös ihmisiä, jotka haluavat uskoa, mutta eivät voi. Tällaisissa tapauksissa epäuskon henkiä ja sekavuuden aiheuttavia voimia voidaan käskeä poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä.

 

- (2 Kor 4:3,4) Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

 

- (Luuk 8:11,12) Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.

12. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.

 

Hieno esimerkki Raamatussa siitä, miten sekavuudesta voidaan vapautua, on gerasalainen mies. Hän oli täysin pahojen henkien vallassa, mutta kun Jeesus vapautti hänet, oli hän täydessä ymmärryksessä. Tällainen henkilö on äärimmäinen tapaus, mutta jokainen sidottu ihminen voi kokea mielessään taistelua niin, että hänen on vaikea ymmärtää Raamattua ja hengellisiä asioita. Vastaus vapauteen löytyy, kun tunnustamme syntimme ja sen jälkeen vastustamme paholaista Jeesuksen Kristuksen nimessä:

 

- (Mark 5:1-15) Ja he tulivat toiselle puolelle järveä gerasalaisten alueelle.

2. Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa.

3. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa;

4. sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään.

5. Ja hän oleskeli aina, yötä ja päivää, haudoissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä.

6. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä

7. ja huutaen suurella äänellä sanoi: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua."

8. Sillä hän oli sanomaisillaan sille: "Lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki".

9. Ja Jeesus kysyi siltä: "Mikä on nimesi?" Niin se sanoi hänelle: "Legio on minun nimeni, sillä meitä on monta".

10. Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta.

11. Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella.

12. Ja ne pyysivät häntä sanoen: "Lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin".

13. Ja hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma, noin kaksituhatta sikaa, syöksyi jyrkännettä alas järveen; ja ne hukkuivat järveen.

14. Ja niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut.

15. Ja he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään; ja he peljästyivät.

 

Keskity jumalasuhteeseen!

 

- (Joh 3:19,20) Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.

20. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.

 

- (Room 13:12) Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.

 

Jos ihminen on elänyt syvällä synnissä, on mahdollista, että hän on joutunut henkivaltojen sitomaksi. Kun lihan tekoja ja syntejä harjoitetaan tarpeeksi kauan, varsinkin noituutta ja okkultismia, avaavat ne paholaiselle oven ihmisen elämään. Se on luonnollinen seuraus, kun ihminen ajautuu poispäin Jumalasta.

   Entä vapautuminen pahoista voimista? Siinä on tärkeätä, että emme keskity henkivaltoihin vaan ihmisen jumalasuhteeseen. Sillä jos ihmisen jumalasuhde tulee kuntoon, hän tuntee Jumalan mielen mukaista murhetta synneistään (2 Kor 7:10 Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman.) sekä tekee parannuksen kaikista tietoisista vääryyksistä, voivat valhehenget väistyä pelkästään sitä kautta. Niitä ei ehkä tarvitse käskeä erikseen poistumaan, vaan ihminen voi kokea vapauden heti. Sven Reichmann kertoo oman havaintonsa sielunhoitotyöstä:

 

Keskittykäämme siis henkivaltojen sijasta ihmisten auttamiseen kohti täydempää yhteyttä Jumalan kanssa. Auttakaamme heitä näkemään syntinsä ja murtumaan Jumalan edessä. Kun tällä tavoin saa jumalasuhteen uudistumaan ja syvenemään, voi vain rauhallisesti puhutella niitä henkivaltoja, joita tietää ihmisessä olevan. Silloin ei tarvitse antautua dramaattiseen ulosajamiseen yskimisien ja oksentelujen kera. Henget lähtevät näin toimien ilman epämiellyttäviä seurauksia. Kärsivän ihmisen päälle voi laittaa kätensä ja käskeä ahdistusta, masennusta, vihaa ja katkeruutta lähtemään Jeesuksen nimessä. Henkivalloista ei tarvitse varsinaisesti puhua mitään. Yleensä ihminen kokee tällöin välitöntä helpotusta ja alkaa ylistää Herraa, joka hänet on vapauttanut.

   Mitä vähemmän ihmisessä ilmenee murtumisen merkkejä, sitä varmempi tulee olla Herran nimenomaisesta käskystä käyttää auktoriteettia vapauttamisessa. Tällaiset tilanteet ovat kokemukseni mukaan kuitenkin äärimmäisen harvinaisia. (12)

 

Oikea perustus vapautumiselle on, että laitamme kuntoon ne elämänalueet, joissa olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan. Jos kysymys on katkeruudesta, itsevihasta, okkultismista tai mistä tahansa synnistä, tulee ne tuoda valkeuteen eli sanoutua niistä irti ja tunnustaa ne Jumalalle. Pimeys eli tunnustamaton synti antaa paholaiselle oikeuden vaikuttaa elämäämme, mutta jos synnit tunnustetaan Jumalalle, katoaa paholaiselta tämä oikeus. Silloin se on helppo karkottaa.

   Sen sijaan, jos ihminen on katumaton eikä halua antaa anteeksi tai tehdä parannusta muista synneistään, on mahdoton auttaa häntä – henget voivat palata, vaikka ne karkotettaisiin, ja ihmisen tila voi tulla entistä huonommaksi (Matt 12:43-45). ´Jokaisen meistä täytyy ensin täyttää Jumalan ehdot, jotta Hän voi auttaa meitä.

 

- (Matt 3:1,2,6) Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa

2. ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

6. ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

 

- (Matt 4:17) Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

- (Apt 2:38) Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

 

- (Apt 17:30) Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

 

- (1 Joh 1:9) Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

Sven Reichmann jatkaa samasta aiheesta. Hän kertoo miehestä, joka vapautui hienolla tavalla katkeruudesta ja muista sidonnaisuuksista. Kuitenkin, kun itsemurha-ajatuksia ei ollut vielä tunnustettu Jumalalle, oli itsemurhan hengellä oikeus vaikuttaa henkilön elämään. Esimerkki osoittaa, miten tärkeitä synnintunnustus sekä aito katumus ja parannuksen teko ovat. Kun käsitellään järjestyksessä ne elämän alueet, jotka eivät ole kunnossa ja tunnustetaan tehdyt synnit Jumalalle, katoaa paholaiselta oikeus vaikuttaa ihmisen elämään. Sen jälkeen henget on helppo karkottaa tai ne katoavat itsestään.

 

Muistan erään luokseni hakeutuneen henkilön. Hänellä oli monenlaista sidonnaisuuteen liittyviä oireita, monia vahingoittavia ihmissuhteita elämässään. Hän tunsi vihaa ja katkeruutta monia kohtaan ja eli kroonisessa ahdistuksen ja masennuksen tilassa. Kävimme läpi hänen elämäänsä Hengen johtamina ja etenimme aina murtumiseen saakka. Hän rukoili itse anteeksiantamusta ja vapautusta vihastaan ja katkeruudestaan. Oli aivan ilmeistä, että hänen rukouksensa kumpusi syvästi synnintunnosta.

   Jälkeenpäin panin käteni hänen päällensä ja käskin pimeyden henkivaltoja väistymään. Ilman minkäänlaista dramatiikkaa miehen kasvot kirkastuivat ja koko hänen olemuksestaan huokui suunnaton helpotus.

   Yhtäkkiä muistin hänen sanoneen, että hän oli jo kauan hautonut itsemurha-ajatuksia. Panin käteni uudestaan hänen päällensä ja käskin itsemurhan henkeä lähtemään hänestä. Mutta tämä oli asia, jota emme olleet keskustelumme aikana käsitelleet eikä sitä oltu tunnustettu Jumalalle. Itsemurhan hengellä oli mieheen edelleen oikeuksia. Mies ponnahti ylös tuolistaan ja aikoi ilmiselvästi hyökätä minua kohti. Mutta keskustelun ja rukouksen aikana oli ehtinyt jo tapahtua niin paljon murtumista ja puhdistautumista, että uusi käsky sai hengen lähtemään. Yskänkohtauksen se kuitenkin sai aikaan lähtiessään.

   Puoli vuotta myöhemmin tapasin miehen jälleen. Hän vakuutti minulle, ettei hän ollut tuon hetken jälkeen kertaakaan hautonut itsemurhaa. Hän oli tuolloin myös vapautunut täysin kaikesta muusta pakosta ja orjuudesta. Hengellinen vapauttaminen oli todella toiminut. Se, että itsemurhan henki oli kyennyt tuossa hetkessä tekemään vastarintaa, oli johtunut siitä, ettei itsemurhaa oltu käsitelty tarpeeksi Jumalan edessä ennen kuin henkeä puhuteltiin. (13)

 

Entä jos ihmisen vapautumisessa keskitytään paholaiseen ja demoneihin ihmisen jumalasuhteen sijasta? Mitä tapahtuu, jos etsitään niiltä informaatiota? Katsomme asiaa tarkemmin:

 

• Ihminen ei vapaudu. Jos ihmisen jumalasuhde ei ensin korjaannu ja hän ei tunnusta syntejään, on hänen vaikea vapautua. Saatana tuntee oikeutensa eikä sitä voida karkottaa pysyvästi, jos ihminen itse ei kadu menneitä ja nykyisiä syntejään. Tunnustamattomat synnit antavat sille laillisen maaperän eikä vapautumisprosessia voida silloin saattaa päätökseen. Se on turhaa. Meidän täytyy ensin olla Jumalalle alamaiset; vasta sen jälkeen voimme vastustaa paholaista. Se on oikea järjestys:

 

- (Jaak 4:7) Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

 

• Kun luemme Raamattua, emme näe Jeesuksen keskustelleen henkien kanssa. Vain yhdessä tapauksessa hän kysyi hengen nimeä (Mark 5:9), mutta yleensä hän käski niiden vaieta ja lähteä. Kun noudatamme samaa mallia kuin miten Jeesus toimi, emme varmastikaan tee väärin.

 

• Keskustelu ja informaation kysyminen pahoilta hengiltä (esim. kysymys siitä, miten ne ovat menneet ihmiseen) on kyseenalaista siksi, että ne ovat valhehenkiä. Niiden informaatioon ei voi luottaa, koska ne huijaavat ihmistä tai saavat tämän juopumaan vallasta ollessaan tekemisissä niiden kanssa (Luuk 10:20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.").

   Sen sijaan tärkein informaation lähde on Pyhä Henki. Hän voi paljastaa vapautustyössä olevalle ihmiselle sen, mikä on tarpeellista.

 

• Tärkeä syy olla keskustelematta henkien kanssa on se, että se on sama kuin kysytään neuvoa tietäjähengeltä! Kyseessä on synti! Se ei paljoa eroa meedioistunnoista, joissa käännytään valhehenkien puoleen. Raamattu varoittaa ankarasti tällaisesta toiminnasta:

 

- (3 Moos 19:31) Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

 

- (3 Moos 20:6) Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa.

 

Neil Andersson kertoo, miten hän on löytänyt oikeat toimintatavat vapautustyössä. Hän auttaa ihmisiä ratkomaan henkilökohtaisia ja hengellisiä ristiriitoja eikä salli demonien ilmaista itseään. Hän myös opettaa ihmiset itse vastustamaan paholaista sen jälkeen, kun he ovat tunnustaneet syntinsä. Kun keskitytään ihmisiin ja autetaan heitä laittamaan jumalasuhteensa kuntoon, on vapautuminen yksinkertaisempaa:

 

En ole yrittänyt ajaa demonia kenestäkään moneen vuoteen. Mutta olen nähnyt satojen ihmisten löytävän vapauden Kristuksessa, kun olen auttanut heitä ratkomaan henkilökohtaisia ja hengellisiä ristiriitoja, kun he ovat tehneet aidosti parannusta ja ovat uskoneet Jumalaan. En ole enää suoraan yhteydessä demoneihin enkä käy niiden kanssa keskustelua. En salli niiden myöskään ilmaisevan itseään sielunhoidon aikana. Työskentelen vain niin, että autan ihmisiä ottamaan vastuun ja taipumalla Jumalan alaisuuteen ja vastustamalla pahaa (Jaak 4:7).

   Olen omasta kokemuksestani oppinut, että jos yritämme vastustaa pahaa taipumatta ensin Jumalan alaisuuteen, päädymme yleiseen tappeluun. Toisaalta voimme taipua Jumalan alaisuuteen vastustamatta paholaista, jolloin jäämme kahleisiimme. On todella murheellista, että useimmissa toipumisohjelmissa ei tehdä kumpaakaan. (14)

 

Rebecca Brown jatkaa samasta aiheesta. Hän kertoo, ettei salli demonien ilmaista itseään ja mikä merkitys on syntien tunnustamisella. Jos ihminen ei ole valmis luopumaan synneistä ja katumaan niitä, ei vapautustyötä tulisi jatkaa tai edes aloittaa. Siitä ei ole hyötyä:

 

Jeesus antaa palvelijoilleen auktoriteettivallan demoneitten yli Hänen nimessään. Valitettavasti vapauttaminen on saanut hyvin pahan nimen kristillisissä seurakunnissa sen vuoksi, että sitä on tehty epäraamatullisesti. Me kaikki käymme läpi oppimisprosessin. Kadun, etten ensimmäisessä kirjassani ”He Came To Set The Captives Free” (Hän tuli vapauttamaan vangitut) että minun taisteluni Elainessa olevia henkiä vastaan johtui juuri siitä, etten tiennyt kuinka olisi toimittava. Herra vaati, että kirjoitan yhtä hyvin erehdykseni kuin menestyksenikin. Tahdon korostaa, etten enää puhu demoneitten kanssa, enkä salli minkäänlaisia fyysisiä ilmenemismuotoja, niin kuin tapahtui tätä työtä aloittaessani. Jos olisin tiennyt sen, mitä tiedän nyt, Elainen vapauttamiseen ei olisi kulunut niin paljon aikaa.

   … Synnit on tehty yksi kerrallaan. Ne olisi myös tunnustettava yksi kerrallaan niin paljon kuin vain tulee mieleesi. Kun joku tunnustaa syntinsä ja pyytää Herraa antamaan anteeksi ja puhdistamaan hänet, hän ottaa demoneilta pois kaiken laillisen maaperän, josta demoni voi pitää kiinni. Tämän vuoksi näin tehty vapautus on niin paljon nopeampi ja helpompi kuin mitä kävin läpi Elainen kanssa. Hänen täydelliseen vapauttamiseensa kului kymmenen tuntia. Sen jälkeen kun Herra opetti minulle, miten toimia vapauttamistilanteissa, voin nyt auttaa parissa tunnissa täydellisesti vapaaksi ihmisen, joka oli yhtä syvällä demonien vallassa kuin mitä Elainekin oli.

   Jos koet, ettei ihminen todella kadu syntejänsä, niin älä jatka vapauttamistilannetta. Odota, että Pyhä Henki tuo hänen elämäänsä todellisen synnintunnon. Siihen voi mennä vuosia. Vielä kerran korostan: sinun on oltava äärettömän herkkä Pyhän Hengen johdatukselle jokaisessa tapauksessa erikseen. (15)

 

Varmista, että olet uskossa! Ennen kuin etsit vapautumista omaan elämääsi, varmista että olet uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen! Käänny hänen puoleensa ja pyydä häntä elämääsi! Raamatun mukaan vain hänessä on iankaikkinen elämä ja vain hänen kauttaan voit vapautua kaikista siteistäsi. Älä torju häntä vaan käänny hänen puoleensa ja toivota hänet tervetulleeksi, niin saat iankaikkisen elämän:

 

- (Ilm 3:20) Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Niinpä jos olet kääntynyt hänen puoleensa ja vastaanottanut hänet elämääsi, on sinulla silloin Jumalan lapseus ja iankaikkinen elämä. Sinulla on tämä elämä huolimatta siitä, miltä sinusta tällä hetkellä tuntuu. Älä vain perusta pelastusvarmuuttasi omiin vaihteleviin tunteisiisi, vaan Raamatun sanaan ja Jeesukseen Kristukseen, koska eihän laivan ankkuriakaan heitetä koskaan laivan sisään vaan aina sen ulkopuolelle.

                                

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

Kun olet lausunut pelastusrukouksen ja tunnustanut Jeesuksen Herraksesi, voit sen jälkeen sanoutua irti paholaisen vallasta esim. seuraavalla tavalla. Jos sinulle tuottaa vaikeuksia lausua seuraavat sanat, käske paholaista poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja lausu sanat uudestaan:

 

"Jeesuksen Kristuksen nimeen sanoudun irti sinun vallastasi saatana ja kaikista pimeyden töistä, joissa olen ollut mukana ja joita olen harjoittanut. Samalla sanoudun irti esivanhempieni ja vanhempieni harjoittamasta noituudesta ja luovutan elämäni Jeesukselle Kristukselle, joka on nyt Herrani ja Vapahtajani!"

 

Elämän luovuttaminen Jumalalle. Kun olet vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen elämääsi ja lausunut luopumisrukouksen saatanan vallasta, muista sen jälkeen luovuttaa koko elämäsi Jumalalle! Älä etsi vain ulospääsyä vaikeuksistasi, vaan anna itsesi ehdoitta Jumalalle ja kerro, että haluat seurata Jumalan tahtoa ja Jeesusta Kristusta koko sydämestäsi! Jos tavoitteesi on vain saavuttaa hyvä olo eikä etsiä Jumalan suunnitelmaa elämääsi varten, on se väärä lähtökohta. Voit menettää sielusi sellaisen asenteen takia, koska Jeesus sanoi:

 

- (Matt 16:24-26) Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

25. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

 

R.A. Torrey on selostanut samaa asiaa. Hän painottaa, miten tärkeää on luovuttaa koko elämä Jeesukselle Kristukselle:

 

Monen kristityn elämän on heti alussa vienyt väärälle tielle epäselvyys siitä, että Jeesus on yhtä hyvin meidän Herramme ja Kuninkaamme kuin meidän Lunastajammekin… Ei mikään ole tärkeämpää Kristus-elämän oikeaan alkamiseen kuin ehdoton antautuminen Jeesukselle sekä ajatusten että koko olentomme puolesta. Sano sydämestäsi ja sano aina uudestaan: kaikki Jeesukselle!

   Monet kärsivät haaksirikon sentähden, että peljästyneinä peräytyvät tätä kokonaista antautumista. He haluaisivat palvella Jeesusta, mutta vain puolella sydämellä, tahtovat antaa hänelle vain osan itseään ja omaisuuttaan. Jos pidätämme itsellemme jotain sellaista, mikä pitäisi Jeesukselle antaa, on siitä seurauksena elämän kurjuutta, kompastuksia ja lankeemuksia.

   Elämä, joka on täysin Herralle uhrattu, tuo tullessaan iloa kaikilla teillä. Jos et vielä ole sitä uhrannut, niin tee se tänään. Mene yksinäisyyteen, polvistu Jumalan eteen ja sano: ”kaikki Jeesukselle” ja tee tämä rehellisesti. Sano se totisella mielellä, sydämen syvyydestä; jää hänen eteensä, kunnes sinulle selviää, mitä se merkitsee ja mitä teet. Joka tämän askeleen oikein ottaa, hän tulee edistymään ihmeellisesti. Jos olet sen jo ottanut, niin uudista se usein. Sillä on aina uusi merkitys, ja se tuottaa uusia siunauksia. Tässä täydellisessä antautumisessa on avain kaikkiin jumalallisen totuuden aarreaittoihin. (16)

 

Syntien tunnustus ja irtisanoutuminen

 

- (1 Joh 1:7,9) Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

- (San 28:13) Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

 

Kun vapautta etsitään, on avainasia vapautumisessa syntien tunnustus ja irtisanoutuminen kaikista vääristä asioista. Ihminen saattaa vapautua pelkästään sitä kautta ilman, että keskitytään henkivaltoihin. Corrie Ten Boom kertoo oman kokemuksensa:

 

"Samalla tavoin kuin Elisa lähetti 'profeetanoppilaan' takaisin siihen paikkaan, missä hän oli kadottanut kirveen ja missä ihme tapahtui (2 Kun 6:5,6), minäkin käsken ihmisiä menemään takaisin siihen paikkaan, missä he syntiin syyllistyneinä ovat avanneet sydämensä pahojen henkien vaikutukselle. Pyydän Vapahtajaamme Jeesusta sulkemaan oven siellä, missä he ovat sen avanneet. Ensin on välttämätöntä saada ihmiset vakuuttuneiksi siitä, että he ovat tehneet syntiä! 5 Moos 18:10-13 osoittaa sen hyvin selvästi. Tunnustaminen on välttämätöntä, ja sen jälkeen voimme väittää puhdistumisen kallisarvoisten lupausten kuuluvan meillekin (Joh 1:7-9). Kuinka monen ihmisen näinkään vapautuvan välittömästi sen jälkeen, kun he tekivät kuuliaisesti tämän sanan mukaan!" (17)

 

Seuraavaksi on joitakin mallirukouksia ja käskyjä, joita voidaan lausua. Ne käsittelevät eri elämänalueita, joiden kautta paholainen on päässyt vaikuttamaan ihmisen elämään. On hyödyllistä, jos henkilö itse kirjoittaa ylös kaikki ne elämänsä synnit aikajärjestyksessä, jotka hän muistaa. Järjestelmällisyys, jossa eri alueet kartoitetaan, helpottaa vapautumista. Mitä enemmän synnit tuodaan valoon eli ne tunnustetaan Jumalalle, sitä vähemmän paholaisella on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa ihmisen elämään. Sen sijaan katumattomuus ja ettei syntiä tunnusteta, antaa hänelle mahdollisuuden edelleen sitoa ihmisen elämää. Jos ne synnit, joihin olet sekaantunut, eivät ole seuraavassa luettelossa, voit tunnustaa myös ne erikseen ja käskeä vihollisen voimia väistymään.

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen... Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen....Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen tyhjentänyt mieleni ja saattanut sen passiiviseksi, koska se ei ole sinun tahtosi. Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen tyhjentänyt mieleni ja saattanut sen passiiviseksi. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta sen anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi väärät yhteyteni henkimaailmaan! Pyydän, että otat minulta nyt pois ne yliluonnolliset lahjat ja kyvyt, jotka eivät ole sinusta ja että otat minulta myös pois kaiken sellaisen yhteyden henkimaailmaan, joka ei ole sinusta. Kiitos, että puhdistat ruumiini, sieluni ja henkeni kaikesta väärästä Jeesuksen veren kautta. Jeesuksen nimessä, amen."

 

"Nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä käsken kaikkien pahojen henkien, jotka antavat minulle kyvyn olla yhteydessä henkimaailmaan, poistumaan elämästäni välittömästi, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen sekaantunut avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, pornografiaan ja muihin tämän alueen synteihin! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen sekaantunut vääriin suhteisiin ja pornografiaan, jotka eivät ole Jumalan tahto. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi katkeruuteni ja syytökseni ....kohtaan! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen ollut katkera.... kohtaan. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi itsevihani, itsemurha-ajatukseni ja itsesäälini! Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle itsevihani, itsemurha-ajatukseni ja itsesäälini. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, anna anteeksi ylpeyteni ja kateuteni muita kohtaan. Anna anteeksi myös kapinallisuuteni ja etten ole kunnioittanut niitä henkilöitä, jotka olet laittanut yläpuolelleni. Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle ylpeyteni, kateuteni ja kapinallisuuteni. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

__________

 

"Herra, Isä, tuon eteesi kaikki ne pelot sekä häpeän ja alemmuuden tunteet, jotka ovat tulleet minuun traumaattisten tapahtumien kautta. Kiitos, että saan olla vapaa sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, koska hän sanoi: “Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." (Matt 11:28-30)

 

"Saatana ja te pahat henget, olen tunnustanut Jumalalle kaikki ne pelot sekä häpeän ja alemmuuden tunteet, jotka ovat tulleet minuun traumaattisten tapahtumien kautta koulussa, kotona tai onnettomuuksissa. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta nämä asiat on saatu anteeksi ja niiden vaikutus on katkaistu. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata."

__________

 

"Herra, Isä, tunnustan sinulle, että on väärin murehtia asioita, joita ei voi muuttaa. Kiitos, että saan tuoda kaikki murheet sinulle ja uskoa, että sinä pidät minusta huolen, eikä minun tarvitse murehtia ja olla masentunut tulevaisuuden suhteen.

 

"Saatana ja te pahat henget, olen tunnustanut Jumalalle turhan murehtimiseni ja masennukseni sekä sanoutunut niistä irti. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta nämä asiat on saatu anteeksi ja niiden vaikutus on katkaistu. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikkia masennuksen ja epätoivon henkiä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata."

__________

 

"Jeesuksen Kristuksen nimeen murran kaikki kiroukset, jotka on langetettu minua vastaan. Samalla käsken Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikkia demonisia voimia ja sairauksia poistumaan minusta ja ympäriltäni sekä perheeni elämästä ettekä koskaan saa palata.

   Ja Herra, rakas taivaallinen Isä, pyydän, että annat minulle suojan vihaa vastaan ja että katkaiset kaikki yhteydet minun ja henkimaailman hyökkäysten väliltä. Lisäksi minä tahdon siunata niitä ihmisiä, jotka ovat puhuneet minusta pahaa ja kironneet. Jeesuksen nimeen, amen."

 

_________

 

"Herra, Isä, tunnustan sinulle kaikki esivanhempieni ja vanhempieni synnit kuten noituus, spiritismi, henkiparannus, moraalittomuus, väärät valat... ja sanoudun niistä irti. Kiitos siitä, että saan olla vapaa näiden syntien vaikutuksesta ja kaikista pahoista hengistä Jeesuksen sovitustyön kautta. Kiitos siitä, että minun hengellinen perintöni tulee Kristukselta eikä esivanhempieni synneistä, amen."

 

"Saatana ja te pahat henget, olen tunnustanut Jumalalle esivanhempieni ja vanhempieni synnit ja väärät valat sekä sanoutunut niistä irti. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta nämä asiat on saatu anteeksi ja niiden vaikutus on katkaistu. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata."

 

Jälkitaistelu. Kun ihminen on käynyt läpi eri elämänalueet, tunnustanut mieleensä tulevat synnit ja käskenyt paholaista ja demoneja väistymään, voi hänellä edelleen olla oireita menneestä: huimausta ja tajunnan menetystä, päänsärkyä, sairauden tunnetta, melua ja ääniä mielessä tai muita oireita. Niin saattaa tapahtua varsinkin silloin, jos ihminen on elänyt okkultismissa ja muissa vakavissa synneissä tai hänen suvussaan on harjoitettu samoja syntejä. Tällaisissa tapauksissa kannattaa muistaa pari asiaa.

                                                            

Usko ja tunteet eri asia. Kun ihminen on ollut syvällä okkultismissa, on tällaisen henkilön hyvä tietää, että hän voi joutua käymään jälkitaistelua viikkoja, jopa kuukausia. Sillä vaikka hän olisi kokenut vapautumisen, ei hän kenties saa olla rauhassa, vaan paholainen yrittää yhä edelleen ahdistaa häntä. Se on osa sitä niittämisprosessia, jota henkilö voi joutua kokemaan, koska on aikaisemmin saattanut mielensä passiiviseksi ja kun on antanut paholaiselle sijaa.

   Suuri merkitys tällä alueella on tahdon vakaalla asenteella ja vihollisen vastustamisella. Kun ihminen aktiivisesti vastustaa paholaista ja sen häirintää sekä pitää yllä tahdon vakaata asennetta, joutuvat pahan voimat ennen pitkää luovuttamaan. Ne joutuvat luovuttamaan, koska ihminen ei anna niille sijaa. Jessie Penn-Lewis on hyvin todennut kirjassaan "Pyhien sota" (s. 83) tahdon vakaasta asenteesta ja toiminnasta, että Pitäessään mielensä normaalissa toimintatilassa, uskovan tulisi ylläpitää vakaata tahdonvoiman asennetta, t.s. "Minä tahdon, että minun mieleni ei saa olla passiivinen", Minä tahdon täysin hallita ja käyttää kaikkia kykyjäni", "Minä tahdon olla selvillä kaikesta, mikä tulee vihollisesta". Tämä kaikki osoittaa pikemminkin ihmisen valintaa kuin hänen päätöstään tehdä nämä asiat. Pimeyden voimat eivät välitä pelkästä päätöksen tekemisestä, mutta ne antautuvat voimattomina, kun tahdontoiminta tulee ilmi päättäväisessä valitsemisessa. Jumala antaa meille voiman kulkea oikeaa tietä, jos me valitsemme oikean tien."

   Samoin seuraavat jakeet osoittavat, mikä merkitys on vastustamisella ja myös kestäväisyydellä ihmisen elämässä. Jos nämä puolet ovat kunnossa, voidaan todellinen vapaus saavuttaa:

 

- (Ef 6:13) Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.

 

- (Hebr 10:35,36) Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.

36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.

 

- (Jaak 4:7) Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

 

- (1 Piet 5:8,9) Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

9. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

 

- (Mark 16:17) Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä

 

- (Matt 4:10) Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"

 

- (Ilm 12:11) Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

 

Toinen huomioitava asia on, että on hyvä erottaa usko ja tunteet toisistaan. Vapautuminen perustuu aina uskoon, ei tunteisiin. Me elämme uskossa emmekä näkemisessä (2 Kor 5:7), ja tunteet ovat usein täysi vastakohta sille, mitä todellisuudessa omistamme Kristuksessa.

   Erityisen tavallista tämä tunteisiin katsominen on silloin, kun vapautunut henkilö kokee fyysisiä ja muita oireita, samanlaisia kuin aiemmin. Hän saattaa silloin ajatella, ettei hän olekaan todella vapautunut ja pelastunut, vaan että pahat henget ovat tulleet takaisin.

   On kuitenkin hyvä huomata, että ihmisen on vain seistävä uskossa siihen, että pahat henget ovat menneet. Jos henkilö on jo tunnustanut syntinsä, saanut ne Jeesuksen veren kautta anteeksi sekä antanut pahoille hengille käskyn, ovat ne todella poistuneet - kyseessä on uskon, ei tunteen asia.

   Sen sijaan mahdollista kyllä on, että ihminen kokee samanlaisia oireita kuin aikaisemminkin, mutta nyt ulkopuolelta - se on aivan eri asia. Jokainen uskova voi joutua pahan hyökkäysten kohteeksi - Jeesuskin koki sitä erämaassa ollessaan (Matt 4:1-11) - mutta ei se merkitse sitä, että ihminen itse olisi pahan vallassa.

   Seuraavat jakeet ovat osoituksena Jumalan varjeluksesta. Jos itse parhaillaan taistelet tämän asian kanssa, on sinun silloin parempi luottaa alla oleviin jakeisiin kuin tunteisiisi, jotka kuitenkin nopeasti muuttuvat ja vaihtelevat:

 

- (1 Joh 4:4) Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

 

- (Ps 121:7) Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi.

 

- (Room 8:38,39) Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,

39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

- (Kol 1:13) häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

 

Sanan lukeminen

 

- (Ef 6:16,17) Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,

17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

 

Yllä olevissa Raamatun jakeissa puhutaan mm. uskon kilvestä, jolla voi sammuttaa pahan palavat nuolet, mutta myös Hengen miekasta, joka on Jumalan sana.

   Mitä tulee tähän jälkimmäiseen, Jumalan sanaan, voi se tosiaan olla yksi armoväline vapautumisessa ja taistelussa. Aina kun luemme Raamatun sanaa - erityisesti sellaisia jakeita, jotka käsittelevät asemaamme Kristuksessa ja Jumalan lapsina - voimme kokea yhä lisääntyvää vapautta, jolloin "totuus tekee meidät vapaiksi" kuten Jeesus sanoi (Joh 8:32). Erityisesti tämä koskee oikean vanhurskauden ja Jumalan armon ymmärtämistä, jolloin vapaudumme vääristä itsesyytöksistä sekä pääsemme uudelle tasolle jumalasuhteessamme.

   Kun sitten on kysymys okkultismista ja vastaavista asioista vapautuminen, voi Raamatun sana olla hyödyksi siinäkin. Kun ihminen lukee ääneen erityisesti sellaisia Raamatun jakeita, jotka puhuvat paholaisen tappiosta ja lopullisesta kohtalosta, on niiden havaittu olevan erittäin hyviä tällä alueella. (Rebecca Brown, joka on tehnyt työtä vaikeasti sidottujen parissa, toteaa kirjassaan "Valmistaudu sotaan", s. 347, että Ilmestyskirjan luku 18 ja kaksi viimeistä lukua ovat erityisen hyviä). Mm. seuraavat jakeet, joissa puhutaan paholaisen tappiosta, voivat olla hyviä. Jos näiden jakeiden lukeminen tuottaa sinulle vaikeuksia ja pelkäät menettäväsi tajuntasi, voit heti vastustaa paholaista Jeesuksen nimessä ja jatkaa sitten uudestaan lukemista:

 

- (1 Joh 3:8) ... Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

 

- (Kol 2:15) Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

 

- (Luuk 10:17-20) Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden."

18. Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.

19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.

20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

 

 - (Luuk 11:20-22) Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

21. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa.

22. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin.

 

- (Matt 4:10) Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"

 

- (Matt 25:41) Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

 

- (Ilm 20:10) Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

 

- Ilmestyskirjan luvut 18-22

 

Onko muita avoimia portteja? Joskus pulmana voi olla, ettei tiedetä, mistä ongelmat johtuvat. Ehkä syynä voivat olla kodissa olevat okkultistiset esineet tai sukuperintö. Jos ei esineitä hävitetä tai sanouduta irti sukuperintönä tulleista vihollisen voimista, voi vapautuminen estyä. Järjestelmällisyys porttien etsimisessä ja tunnustamisessa auttaa ratkaisemaan tällaiset ongelmat.

 

Derek Prince: Yhtenä päivänä vuonna 1970 mietin raamatunkohtaa: ”Älkää siis viekö siitä mitään kotiinne, ettette itsekin joutuisi tuhon omiksi. Inhotkaa epäjumalia, kauhistukaa ja karttakaa niitä…” (5 Moos 7:26). Kävelin ympäri kotiani ja tajusin, että minulla oli monia ”epäjumalankuvia”. Silloin tein päätöksen, jolla uskon olleen tärkeä vaikutus tulevan elämäni ja työni suuntaan: päätin, etten pitäisi hallussani mitään, mikä halventaisi Jeesusta Kristusta tai aukaisisi ovet demoniselle vaikutukselle.

   Heitin pois vanhemmiltani perittyjä tavaroita: neljä kauniisti koristeltua antiikkista lohikäärmettä ja ison kasan kiinalaista antiikkia, johon oli kuvattu lohikäärmeitä …Puhdistin kirjastoni kaikista kirjoista, jotka ylistivät okkultismia.
   … Toimenpiteeni muutti dramaattisesti minua ympäröivän hengellisen ilmapiirin. Oli kuin olisin tullut hämärästä kirkkaaseen valoon. (18)

 

Lihan teot. Kaikki ongelmat eivät johdu paholaisesta eivätkä demoneista. Suurin syy on oma lihamme, joka houkuttelee meitä syntiin. Vaikka kaikki vihollisen voimat olisi karkotettu pois, on meillä edelleen kiusaus tehdä syntiä, ja joudumme valitsemaan, miten elämme. Lihan teot voivat kyllä avata oven demoneille (esim. noituus on yksi lihan teoista), mutta jos vaellamme Hengessä, voimme välttyä sekä synnin tekemiseltä että antamasta paholaiselle sijaa. Paavali ja Jeesus opettivat aiheesta:

 

- (Gal 5:16,19-23) Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.

19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,

20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,

21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

23. Sellaista vastaan ei ole laki.

 

- (Mark 7:21-23) Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

22. aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

23. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen.

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Neil T. Anderson: Enemmän kuin voittaja (The Bondage Breaker), s. 72,209

2. Kurt E. Koch: Indonesian herätys, s. 89,90

3. Neil T. Anderson: Enemmän kuin voittaja (The Bondage Breaker), s. 68, 290

4. Don Basham: Päästä meidät pahasta (Deliver us from devil), s. 270

5. Carlos Annacondia: Kuuntele minua saatana (Listen to me, satan!), s. 100,101

6. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema, s. 160,161

7. Betty Tapscott: Eheäksi eilisestä (Inner Healing Through Healing of Memories), s. 69

8. Carroll Thompson: Haavoitettu ja parannettu (The Bruises of Satan), s. 16,17

9. Derek Prince: He karkottavat demoneja (They Shall Expel Demons), s. 32,33

10. Sit. kirjasta Sielun piilevä voima, Watchman Nee, s.46,47. Kirjoitus alunperin kirjassa "Soul and spirit", Jessie Penn-Lewis, s. 58

11. Carlos Annacondia: Kuuntele minua saatana (Listen to me, satan), s. 95-98

12. Sven Reichmann: Vapauteen kutsutut (Kallad till frihet), s. 152,153

13. Sven Reichmann: Vapauteen kutsutut (Kallad till frihet), s. 150,151

14. Neil T. Anderson: Enemmän kuin voittaja (The Bondage Breaker), s. 278,279

15. Rebecca Brown: Astiaksi jaloon käyttöön (Becoming a Vessel of Honor), s. 193,201

16. R.A. Torrey: Kuinka kasvaisin kristillisyydessä, s. 9,10

17. Corrie Ten Boom: Lyöty vihollinen (Defeated Enemies), s. 11,12

18. Derek Prince: He karkottavat demoneja (They Shall Expel Demons), s. 76

 

Lisää aiheesta:

Mielen alueella käydään taistelua. Mikä osuus valheella ja totuudella sekä lihalla ja paholaisella on tässä taistelussa?

Kristityssä tapahtuu tai pitäisi tapahtua jatkuvaa muutosta hänen pelastuttuaan. Tässä kirjoituksessa paneudutaan tähän aiheeseen

Totuuden ymmärtäminen on avaintekijä jumalasuhteessa. Kun ihminen ymmärtää totuuden asemastaan Kristuksessa, tuo se vapautta hänen elämäänsä

Menneisyyden raskaat kokemukset ja muistot ohjaavat ihmisten elämää ja minäkuvaa. Lue, mitä askeleita liittyy vapautumiseen menneisyyden taakoista

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

 

Synti, kiusaukset ja pyhitys. Mikä on niiden suhde toisiinsa? Jokainen voi langeta, mutta suuri vaara on itsensä paaduttaminen ja synnin hyväksyminen

 

Kristillisellä uskolla, kun ihminen ymmärtää Jumalan rakkauden ja armon itseään kohtaan, on myönteinen vaikutus mielenterveydelle

 

Parantumiset olivat tavallisia Jeesuksen ja apostolien aikana. Kuitenkin Jumala oli sama silloin kuin nyt, joten voimme odottaa samaa nykyaikana

 

Ruoka ja terveys, eli miten ruokavalio vaikuttaa terveyteen

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Mielen alueella käydään taistelua. Mikä osuus valheella ja totuudella sekä lihalla ja paholaisella on tässä taistelussa?

Kristityssä tapahtuu tai pitäisi tapahtua jatkuvaa muutosta hänen pelastuttuaan. Tässä kirjoituksessa paneudutaan tähän aiheeseen

Totuuden ymmärtäminen on avaintekijä jumalasuhteessa. Kun ihminen ymmärtää totuuden asemastaan Kristuksessa, tuo se vapautta hänen elämäänsä

Menneisyyden raskaat kokemukset ja muistot ohjaavat ihmisten elämää ja minäkuvaa. Lue, mitä askeleita liittyy vapautumiseen menneisyyden taakoista

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

 

Synti, kiusaukset ja pyhitys. Mikä on niiden suhde toisiinsa? Jokainen voi langeta, mutta suuri vaara on itsensä paaduttaminen ja synnin hyväksyminen

 

Kristillisellä uskolla, kun ihminen ymmärtää Jumalan rakkauden ja armon itseään kohtaan, on myönteinen vaikutus mielenterveydelle

 

Parantumiset olivat tavallisia Jeesuksen ja apostolien aikana. Kuitenkin Jumala oli sama silloin kuin nyt, joten voimme odottaa samaa nykyaikana

 

Ruoka ja terveys, eli miten ruokavalio vaikuttaa terveyteen