Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Jeesus yksin-oppi

 

 

Jeesus yksin-oppi tarkastelussa. Lue, miksi tämä ns. ykseysoppi, jossa kielletään Jumalan kolminaisuus, ei voi olla totta Raamatun valossa

 

 

Seuraavilla riveillä aiotaan tutkia Jeesus yksin-oppia eli ns. ykseysoppia, joka on noin sata vuotta vanha harhaoppi. Sen kannattajat uskovat kyllä siihen, että on olemassa vain yksi Jumala, mutta heidän käsityksensä mukaan hänen jumaluutensa on jakamaton niin, ettei hänessä voi olla kolmea persoonaa Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Sen sijaan oletetaan, että tämä jakamaton jumaluus on tehnyt itsensä tunnetuksi kolmella tavalla: hän on ottanut eri roolin aina kussakin tilanteessa; taivaassa hän on Isänä, maan päällä Poikana ja uskovaisissa Pyhänä Henkenä. Tämä oppi siis kieltää sen yleisen kristillisen näkemyksen, että Jumalan ykseydessä Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä olisi omat persoonallisuutensa. Lisäksi opetetaan, että termit Isä ja Pyhä Henki tarkoittavat tosiasiassa samaa ja niitä voidaan vaihdella keskenään.

   Jos kuitenkin tutkimme Raamattua, voimme löytää lukuisia todisteita tätä oppia vastaan ja jakeita, jotka todistavat Jumalan kolminaisuudesta. Sillä kun Raamatun mukaan on vain yksi Jumala (Jes 45:18,21, Jes 46:9), mutta lisäksi opetetaan, että Isä on Jumala (5 Moos 4:35), Poika on Jumala ja iankaikkinen (1 Joh 5:20,21, Joh 1:1-3,14,15, Room 9:5, Tiit 2:13, Matt 1:22,23, Joh 5:17,18, 8:23, 10:30-33, 17:5, 20:28, 1 Kor 2:7,8, Fil 2:5-8, Kol 1:16,17, Hebr 1:7,8, Luuk 1:16,17, Jes 9:5, Jes 40:3-5, Jer 23:5,6, Miika 5:1, Sak 11:12,13, Sak 12:1,10) sekä Pyhä Henki on Jumala ja iankaikkinen (Apt 5:3,4, 1 Moos 1:2, Hebr 9:14), niin silloin ainut looginen johtopäätös on, että kaikkien näiden kolmen täytyy olla yksi ja sama Jumala. Tätä asiaa tukevat mm. seuraavat esimerkit ja jakeet:

                                                               

5 Moos 6:4. Kun on kyseessä Israelin uskontunnustus, on sitä usein käytetty ehdottomana todisteena kolminaisuuden käsitettä vastaan. Sillä on ehkä enemmän kuin millään muulla vastattu väitteisiin Jumalan kolmesta persoonasta.

   On kuitenkin hyvä huomata, että tämän uskontunnustuksen viimeinen sana "echad" viittaa aina osista koostuvaan ykseyteen. Sen tilalla ei käytetä "jachid"-sanaa, joka viittaa ehdottomaan yksikköön, vaan siinä käytetään tätä monikollisuuteen viittaavaa "echad"-sanaa - muotoa, joka tarkoittaa yhdistämällä aikaansaatua ykseyttä.

   Niinpä Israelin uskontunnustuksessa on yksi selvimpiä viittauksia siihen, miten yksi voi koostua useammasta osasta. Sama käsitys tulee ilmi muistakin esimerkeistä, joissa käytetään "echad"-sanaa. Mm. Esra 2:64 puhuu seurakunnan ykseydestä, Hes. 37:17:ssä kaksi puusauvaa yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, 1 Moos 2:24:ssä mies ja vaimo tulevat yhdeksi lihaksi sekä 4 Moos 13:24:ssä puhutaan rypäletertusta, joka sekin koostuu monista osista:

  

- (Esra 2:64) Koko seurakunta oli yhteensä neljäkymmentä kaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä,

 

- (Hes 37:15-17) Ja minulle tuli tämä Herran sana:

16. "Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: 'Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille.' Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen: 'Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva.'

17. Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi.

 

- (1 Moos 2:24) Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

 

- (4 Moos 13:24) Ja he tulivat Rypälelaaksoon; sieltä he leikkasivat viiniköynnöksen, jossa oli rypäleterttu, ja kahden miehen täytyi kantaa sitä korennolla; samoin he ottivat granaattiomenia ja viikunoita.

 

Elohim-sana. Eräs mahdollinen viittaus Jumalan eri ilmenemismuotoihin on hänestä käytetty monikollinen muoto, "elohim"-sana. Se esiintyy monissa Vanhan testamentin kohdissa ja Raamatun ensimmäisessäkin luvussa sitä käytetään useita kertoja - sitä seuraavien verbien ollessa aina yksikössä - kun puhutaan siitä, miten Jumala loi kaiken. Samoin elohim-sana esiintyy ensimmäisessä käskyssä, jossa Jumalasta käytetään monikollista muotoa, vaikka verbi on yksikössä. Tässä käskyssä, joka hyvin viittaa Jumalan moninaisuuteen, sanotaan:

 

- (2 Moos 20: 2,3) "Minä olen (yksikkö) Herra, sinun Jumalasi (monikko), joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

3. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

 

Monikolliset ilmaisumuodot. Jos jatketaan monikon ja yksikön välistä jännitettä, tulee se ilmi muistakin Raamatun esimerkeistä. Niissä kaikissa käytetään Jumalasta monikon ensimmäistä persoonaa, vaikka verbi on yksikössä. Varsinkin ensimmäisessä näistä esimerkeistä (1 Moos 1:26,27) on hyvä huomata, että Jumala ei voinut puhua enkeleille (Jeesus yksin-opin kannattajat ovat usein opettaneet näin), vaan itselleen, koska ihminenhän luotiin nimenomaan Jumalan kuvaksi, ei enkelien; jae 27 osoittaa tämän selvästi:

 

- (1 Moos 1:26,27) Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme,  kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat."

27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

 

- (1 Moos 3:22) Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!"

 

- (1 Moos 11:6,7) Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.

7. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." 

 

- (Jes 6:8) Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut."

 

- (Joh 14:23) Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

 

- (Joh 17:22,23) Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä -

23. minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.

 

Jes 48:12,13,16. Yksi selvimpiä viittauksia Jumalan kolmeen persoonaan esiintyy Jesajan kirjan 48:ssä luvussa. Tässä luvussa Jumala ensin kertoo minämuodossa, miten hän perusti maan ja taivaan, mutta sitten jakeessa 16 esiintyy "minä", joka oli jo alussa mukana ja joka lähetettiin. Samoin puhutaan Jumalan Hengestä, joka lähetettiin:

 

- (Jes 48:12,13,16) Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen.

13. Minun käteni on perustanut maan, minun oikea käteni on levittänyt taivaan; minä kutsun ne, ja siinä ne ovat.

16. Lähestykää minua, kuulkaa tämä: Alkujaankaan minä en ole puhunut salassa; kun nämä tapahtuivat, olin minä jo siellä. Ja nyt Herra, Herra on lähettänyt minut ynnä oman Henkensä.

 

Yllä olevista Jesajan kirjan jakeista on siten mahdollista löytää Jumalan kolme persoonaa samassa tekstiyhteydessä. Tekstin perusteella he ovat:

 

1. "Herra" - lähettäjä

 

2. "Minä" ja "minut", joka oli mukana jo alussa Herran tykönä, ja jonka Herra lähetti.

 

3. Henki, joka myös lähetettiin.

 

Lähettäjä ja lähtijä. Kun edellisissä Jesajan kirjan jakeissa puhuttiin siitä, miten ”Herra on lähettänyt minut ynnä oman Henkensä”, tulee sama asia esille Uuden testamentin puolella paljon useammin. Tällaisissa jakeissa on merkillepantavaa, miten Jeesus sanoo olevansa Isän lähettämä; eli täytyy olla lähettäjä ja lähtijä, jotka ovat kaksi eri persoonaa. Samoin muut tämäntyyppiset jakeet osoittavat Jeesuksen iankaikkisen olemassaolon Isän tykönä ja miten hän sitten tiettynä ajankohtana tuli tänne maailmaan:

 

- (Joh 1:1-3,14,15,30) Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.

3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

15. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."

30. Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'.

 

- (Joh 3:13,16,17,31,34) Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.

16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

31. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.

34. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

 

- (Joh 8:23,38) Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

38. Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne."

 

- (Joh 13:3) niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö,

 

- (Joh 16:5, 27-30) Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?'

27. sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä.

28. Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."

29. Hänen opetuslapsensa sanoivat: "Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta.

30. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen."

 

- (Joh 17:5,8) Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

8. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.

 

- (1 Joh 1:1,2) Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta -

2. ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille -

 

Pyhän Hengen lähettäminen. Kun edellisen opin kannattajat opettavat, että Pyhä Henki tarkoittaa Isää, niin miksi sitten Isä ja Jeesus lähettävät toisen puolustajan, Pyhän Hengen? Näiden jakeiden perusteella on selvää, että Isä on eri kuin Pyhä Henki ja että jakeissa esiintyy jopa kaksi lähettäjää ja yksi lähtijä. Merkillepantavaa myös on, että Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä toisena puolustajana sekä hän-muodossa eli kyseessä on eri asia kuin hän itse:

 

- (Joh 14:16,17,26) Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,

17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

 

- (Joh 15:26) Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

 

- (Joh 16:7,8) Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:

 

Matt 3:16,17. Matt 3:16,17 ja eräät muut jakeet tuovat esille sen, miten kaikki jumaluuden kolme persoonaa esiintyvät samanaikaisesti. Huomioitavaa esim. Matteuksen jakeissa on, että niissä mainitaan taivaassa oleva Isä, maan päällä oleva Jeesus sekä Jumalan Henki, joka laskeutuu hänen päällensä. Kyseessä ovat siis kaikki jumaluuden persoonat:

 

- (Matt 3:16,17) Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

17. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

 

- (Luuk 3:22 ) ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".

 

- (Joh 12:28) Isä, kirkasta nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava".

 

- (2 Piet 1:17) Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

 

Jeesus meni Isän oikealle puolelle. Yksi selvimpiä viittauksia jumaluuden eri persooniin ovat ne jakeet, joissa puhutaan Jeesuksen astuneen Isän oikealle puolelle. Eli varmastikaan kukaan ei voi mennä itsensä oikealle puolelle, vaan kyseessä on oltava kaksi persoonaa, muuten näissä jakeissa ei ole mitään järkeä:

 

- (Mark 12:35-37) Ja opettaessaan pyhäkössä Jeesus puhui edelleen ja sanoi: "Kuinka kirjanoppineet sanovat, että Kristus on Daavidin poika?

36. Onhan Daavid itse sanonut Pyhässä Hengessä: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'.

37. Daavid itse sanoo häntä Herraksi; kuinka hän sitten on hänen poikansa?" Ja suuri kansanjoukko kuunteli häntä mielellään.

 

- (Mark 16:19) Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.

 

- (Room 8:34) Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.

 

- (Ef 1:20) jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

 

- (Hebr 1:3) ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

 

- (Hebr 8:1) Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,

 

Jeesus rukoilee ja ylistää Isää. Eräitä selviä viittauksia jumaluuden eri persooniin ovat ne jakeet, joissa Jeesus ylistää, rukoilee, kunnioittaa ja rakastaa taivaassa olevaa Isää. Tämä osoittaa, että kyseessä täytyy olla kaksi eri persoonaa. Jos hän olisi tarkoittanut vain itseään, ei hän varmastikaan olisi puhunut seuraavilla tavoilla:

 

- (Matt 11:25) Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

 

- (Matt 26:39) Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä".

 

- (Joh 11:41,42) Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut.

42. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut."

 

- (Joh 14:31) Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja tekevän, niinkuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä."

 

Isä rakastaa Poikaa. Kun edelliset jakeet osoittivat Jeesuksen rakastavan ja kunnioittavan Isää, voimme löytää myös sellaisia jakeita, joissa osoitetaan Isän rakastavan poikaa. Tämä osoittaa jälleen kerran, että vaikka Isä ja Poika sekä myös Pyhä Henki ovat yhtä (Joh 10:30) ja samaa jumalallista olemusta, niin kuitenkin tietyllä tavalla he ovat erillisiä, koska nämä jakeet on kirjoitettu. Kukaan meistä ei voi varmastikaan täysin ymmärtää Jumalan olemusta, mutta nämä ja muut esimerkit tuovat siitä jotain esille:

 

- (Joh 3:35) Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä.

 

- (Joh 5:20) Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette.

 

- (Joh 10:15,17,18) niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.

17. Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin.

18. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni."

 

- (Joh 15:9) Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.

 

Isä on suurempi kuin Jeesus. Hyviä osoituksia Isän ja Pojan suhteesta ovat ne jakeet, joissa osoitetaan, miten Isä on Pojan pää (vrt.; aivan samoin kuin mies on vaimon pää) ja suurempi kuin hän. Nämä jakeet eivät suinkaan vähennä Jeesuksen jumaluutta, vaan ne osoittavat ainoastaan taivaallisen järjestyksen. Toisaalta eräissä muissa jakeissa puhutaan siitä, miten Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta ja todistaa hänestä, eli siinäkin esiintyy taivaallinen järjestys ja on kyse jumaluuden eri persoonista. Seuraavia jakeita ei olisi varmastikaan kirjoitettu, jos edellä mainittu oppi pitäisi paikkansa:

 

- (Joh 3:35) Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä.

 

- (Joh 5:22,23) Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

23. että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.

 

- (Joh 10:29,30) Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä.

30. Minä ja Isä olemme yhtä."

 

- (Joh 13:3) niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö,

 

- (Joh 14:28) Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

 

- (1 Kor 11:3) Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

 

- (Joh 15:26) Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

 

- (Joh 16:14) Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

 

Jeesus – tie Isän tykö. Kun Jeesus puhui, että hän on tie Isän tykö, niin hän puhui taivaallisesta Isästään eikä itsestään. Kyseessä on siis oltava eri asia. Toisaalta jos hän olisi tarkoittanut itseään, olisi hän varmasti puhunut toisella tavalla:

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Ef 2:18) sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

 

- (Ef 3:12) jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

 

Jeesus teki Isän tahdon. Yksi osoitus Jumalan olemuksesta ovat ne jakeet, joissa Jeesuksen sanotaan tulleen tekemään maan päälle Isänsä tahdon eikä omansa. Hän ei varmastikaan olisi puhunut sillä tavalla, jos hän olisi puhunut vain omasta itsestään:

 

- (Matt 26:39) Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä".

 

- (Joh 4:34) Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

 

- (Joh 6:38) Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

 

- (Joh 12:49,50) Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.

50. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut."

 

- (Joh 17:4,5) Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.

5. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

 

Pyhä Henki ja Isä. Kun edellisen opin kannattajat opettavat, että Pyhä Henki on sama kuin Isä, niin silloin seuraavissa jakeissa mainitaan Isä kahdesti. Se ei varmastikaan ole sanojen alkuperäinen tarkoitus:

 

- (Matt 28:19) Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

 

- (Luuk 3:22) ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".

 

- (Joh 14:26) Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

 

- (Joh 15:26) Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

 

- (Apt 2:33) Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.

 

- (2 Kor 13:13) Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

 

- (1 Piet 1:2) ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

 

Lisää aiheesta:

Jeesuksen jumaluuteen ja iankaikkiseen olemassaoloon viittaavat sadat Raamatun jakeet. On syytä uskoa, että hän on taivaasta tullut Jumalan Poika ja Jumala

 

Messiaan jumaluuteen viitataan Talmudissa, muissa vanhoissa juutalaisissa kirjoituksissa sekä Vanhan testamentin profetioissa

 

Jeesus on Jehova / Jahve, vaikka Jehovan todistajat eivät usko tähän

 

Koraani ja islamin lähteet viittaavat Jeesuksen jumaluuteen epäsuorasti

 

Jeesus Kristus Koraanissa ja islamissa. Jeesuksen korkea asema ja jumaluus tulee esille lukuisissa Koraanin kohdissa

 

Ainut looginen päätelmä on pitää Jeesuksen ylösnousemusta totena. Alkuseurakunnan synty ja kristillisen uskon menestys alkuvaiheessa edellyttää sitä

 

Raamattu, Jumalan vai ihmisen sanaa? Lue miten Raamatun arvovalta nousee Jeesuksesta. Hänen kauttaan voidaan ymmärtää Raamatun ainutlaatuinen merkitys

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Jeesuksen jumaluuteen ja iankaikkiseen olemassaoloon viittaavat sadat Raamatun jakeet. On syytä uskoa, että hän on taivaasta tullut Jumalan Poika ja Jumala

 

Messiaan jumaluuteen viitataan Talmudissa, muissa vanhoissa juutalaisissa kirjoituksissa sekä Vanhan testamentin profetioissa

 

Jeesus on Jehova / Jahve, vaikka Jehovan todistajat eivät usko tähän

 

Koraani ja islamin lähteet viittaavat Jeesuksen jumaluuteen epäsuorasti

 

Jeesus Kristus Koraanissa ja islamissa. Jeesuksen korkea asema ja jumaluus tulee esille lukuisissa Koraanin kohdissa

 

Ainut looginen päätelmä on pitää Jeesuksen ylösnousemusta totena. Alkuseurakunnan synty ja kristillisen uskon menestys alkuvaiheessa edellyttää sitä

 

Raamattu, Jumalan vai ihmisen sanaa? Lue miten Raamatun arvovalta nousee Jeesuksesta. Hänen kauttaan voidaan ymmärtää Raamatun ainutlaatuinen merkitys