Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Kristus islamissa

 

 

Jeesus Kristus Koraanissa ja islamissa. Jeesuksen korkea asema ja jumaluus tulee esille lukuisissa Koraanin kohdissa

 

 

Kun lukee Koraania, käy hyvin pian selville, että se puhuu Jeesuksesta Kristuksesta. Se viittaa häneen jopa useammin kuin Muhammediin. Kerrotaan, miten hän syntyi neitsyt Mariasta, miten hän oli profeetta ja miten hän teki ihmeitä. Samoin hänelle on annettu kunnioittavia ja arvokkaita nimityksiä kuten Jumalan Sana, Jumalan Henki sekä Messias. Ne ovat samoja nimityksiä, joita esiintyy Raamatussakin.

   Tässä kirjoituksessa lähdemme tutkimaan Koraanin ja islamilaisen perimätiedon antamaa kuvaa Jeesuksesta. Katsomme, mitä yhtäläisyyksiä sillä on Raamatun kanssa ja miten se poikkeaa Raamatusta. On mielenkiintoista, että nämä lähteet tuovat Jeesuksesta esiin monipuolisen kuvan, mutta usein hän esiintyy niissä verhottuna ja etäisenä – hänen ohitseen on helppo kulkea. Siksi tuomme esille Uuden testamentin jakeita, jotka kertovat samasta aiheesta kuin Koraani ja islamilainen perimätieto.

 

Häntä vahvistettiin pyhällä hengellä

 

Me annoimme Moosekselle Kirjan ja lähetimme hänen jälkeensä muita profeettoja. Jeesukselle, Marian pojalle, me annoimme selkeät todisteet ja vahvistimme häntä pyhällä hengellä... (2:87)

 

Toisia profeettoja me olemme suosineet toisia enemmän. Joillekin heistä Jumala on puhunut suoraan ja siten ylentänyt heidät. Jeesukselle, Marian pojalle, me annoimme selkeät merkit ja vahvistimme häntä pyhällä hengellä...(2:253)

 

Jumala sanoi: "Jeesus, Marian poika, muista armoani, jota osoitin sinulle ja äidillesi, kun autoin sinua Pyhällä Hengellä, niin että saatoit puhua ihmisille kehdossa ja vielä aikuisenakin, ja kun opetin sinulle Kirjan, viisauden, Tooran ja Evankeliumin ja kun teit savesta linnun Minun luvallani ja puhalsit siihen, ja se muuttui eläväksi luvallani, ja kun paransit sokean ja spitaalisen luvallani ja kun herätit kuolleet luvallani ja kun suojelin sinua israelilaisilta sinun esittäessäsi heille selkeitä merkkejä ja uskottomien sanoessa: 'Tämä on selvää taikuutta'." (5:110)

 

Koraani opettaa, että Jeesusta vahvistettiin Pyhällä Hengellä. Uusi testamentti puhuu aivan samoin. Sillä kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, laskeutui Pyhä Henki hänen päälleen. Näissä jakeissa tulee ilmi myös Isän, Pojan ja Pyhän Hengen yhteys, jonka muslimit kieltävät.

 

- (Matt 3:1,2,11-17) Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa

2. ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

11. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

12. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."

13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.

14. Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!"

15. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hän salli sen hänelle.

16. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

17. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

 

- (Luuk 4:14-21) Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.

15. Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.

16. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.

17. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:

18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,

19. saarnaamaan Herran otollista vuotta".

20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.

21. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen".

 

- (Apt 10:37,38) sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte;

38. te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

 

Profeetta

 

Sanokaa: "Me uskomme Jumalaan ja siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä on lähetetty Aabrahamille, Ismaelille, Iisakille, Jaakobille ja sukukunnille ja mitä Mooses, Jeesus ja muut profeetat ovat saaneet Herraltaan. Me emme tee eroa heidän välillään, vaan alistumme Hänelle." (2:136)

 

Sano: "Me uskomme Jumalaan ja siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä on lähetetty Aabrahamille, Ismaelille, Iisakille, Jaakobille ja sukukunnille, ja mitä Herra on antanut Moosekselle, Jeesukselle ja muille profeetoille. Me emme erottele heidän välillään, vaan alistumme Hänelle." (3:84)

 

Me olemme antaneet sinulle ilmoituksen niin kuin Nooalle ja muille profeetoille hänen jälkeensä. Me olemme antaneet ilmoituksen Aabrahamille, Ismaelille, Iisakille, Jaakobille, sukukunnille, Jeesukselle, Jobille, Joonalle, Aaronille ja Salomolle, ja Daavidille me annoimme psalttarin. Samoin annoimme ilmoituksen muille profeetoille, joista olemme aiemmin kertoneet sinulle, ja toisille, joista emme ole sinulle kertoneet. Moosekselle Jumala puhui suoraan. (4:163,164)

 

Maria viittasi lapseen, mutta he sanoivat: ”Kuinka me voisimme puhua kehdossa makaavan lapsen kanssa?” Lapsi puhkesi puhumaan: ”Minä olen Jumalan palvelija, ja Hän on antanut minulle kirjan, tehnyt minusta profeetan ja siunannut minut, missä kuljenkin. Hän on määrännyt minut rukoilemaan ja antamaan almuja niin kauan kuin elän ja olemaan kuuliainen äitiäni kohtaan; ei Hän ole tehnyt minusta niskuroivaa ja väkivaltaista. Rauha minulle päivänä, jona synnyin, ja päivänä, jona kuolen, ja päivänä, jona minut herätetään henkiin." Tällainen oli todellakin Jeesus, Marian poika, jota he epäilevät. (19:29-34)

 

Me olemme tehneet sopimuksen profeettojen – sinun, Nooan, Aabrahamin, Mooseksen ja Jeesuksen, Marian pojan – kanssa. Me olemme tehneet vankan liiton heidän kanssaan. (33:7)

 

Koraani kertoo, miten Jeesus on profeetta. Myös Uusi testamentti osoittaa, miten Jeesusta pidettiin profeettana. Ihmiset ymmärsivät, että hän oli Mooseksen kirjassa ennustettu profeetta (5 Moos 18:15,18: Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa... Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.):

 

- (Matt 21:10,11) Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi: "Kuka tämä on?"

11. Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista".

 

- (Matt 21:42-46) Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'?

43. Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.

44. Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa."

45. Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä.

46. Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana.

 

- (Joh 6:14,15) Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva".

15. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä.

 

- (Joh 7:37-43) Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.

38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

39. Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

40. Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta".

41. Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus". Mutta toiset sanoivat: "Ei suinkaan Kristus tule Galileasta?

42. Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?"

43. Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä.

 

Messias

 

Entä kun enkelit sanoivat: "Oi Maria, totisesti Jumala ilmoittaa sinulle hyvänä sanomana Sanan tyköänsä. Hänen nimensä on oleva Messias, Jeesus, Marian poika, kunnioitettu tässä ja tulevassa elämässä, ja hän on oleva niitä, jotka pääsevät lähelle Jumalaa. (3:45, vanhempi suomennos)

 

Te, joilla on Kirja, älkää menkö liian pitkälle väitteissänne älkääkä puhuko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, oli Jumalan lähettiläs ja hänen Sanansa, jonka Hän antoi Marialle, ja Henki hänen luotansa. Uskokaa Jumalaan ja... (4:171)

 

Koraani antaa Jeesukselle useita nimityksiä, joista Messias eli Kristus on yksi. Sama nimitys esiintyy myös Uuden testamentin puolella:

 

- (Joh 1:40,41) Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta.

41. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä: Kristus.

 

- (Joh 4:25,26) Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki".

26. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi".

 

- (Joh 10:22-25) Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja oli talvi.

23. Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä.

24. Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: "Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan."

25. Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.

 

Synnittömyys

 

Enkelit sanoivat: ”Maria, Jumala lähettää sinulle ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias, Jeesus, Marian poika. Hän on kunnioitettu tässä ja tuonpuoleisessa elämässä ja hän pääsee Jumalan lähelle. Hän puhuu ihmisille kehdossaan ja samoin aikuisena ja hän on hurskas. (3:45,46)

 

Mainitse Kirjassa, kuinka Maria vetäytyi perheensä luota itäiseen paikkaan ja kätkeytyi heiltä. Me lähetimme Henkemme hänen luokseen sopusuhtaisen ihmisen hahmossa. Maria sanoi: ”Haen turvaa Armollisesta sinua vastaan. Älä koske minuun, vaan ole hurskas.” Hän sanoi: ”Herrasi on lähettänyt minut antamaan sinulle puhtaan pojan.” (19:16-19)

 

Kun lukee Koraania, käy selville, miten Jeesusta pidetään puhtaana ja hurskaana ihmisenä eikä ole mainintoja hänen synneistään. Sen sijaan kyllä kerrotaan, miten Muhammed teki syntiä ja joutui pyytämään niitä anteeksi (47:19, 48:2, 110:3, 17:73,74).

   Uuden testamentin puolella Jeesuksen synnittömyys tulee esille useita kertoja. Sen vahvistivat sekä hänen vihamiehensä että opetuslapset. Mielenkiintoinen on Johanneksen evankeliumin kahdeksas luku. Siinä kerrotaan sekä Jeesuksen synnittömyydestä että miten häntä syyttämään tulleet ihmiset joutuivat poistumaan, koska heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi:

 

- (Joh 8:1-9) Mutta Jeesus meni Öljymäelle.

2. Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa; ja hän istuutui ja opetti heitä.

3. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle

4. ja sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä.

5. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot?"

6. Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan.

7. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä".

8. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan.

9. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään.

 

- (Joh 8:45-47) Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

46. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?

47. Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta."

 

- (Joh 8:28-30) Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

29. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."

30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

 

Opetuslapset todistavat Jeesuksen synnittömyydestä:

 

- (Hebr 4:15) Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

 

- (Hebr 7:26) Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

 

- (1 Piet 2:21,22) Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,

22. joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut",

 

- (1 Joh 3:5) Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.

 

- (2 Kor 5:21) Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

 

Muut

 

- (Matt 22:16-18) Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön.

17. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?"

18. Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut?

 

- (Matt 27:3-5) Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille

4. ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren". Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi."

5. Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi.

 

- (Matt 27:17-19) Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: "Kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?"

18. Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä.

19. Mutta kun hän istui tuomarinistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan: "Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä".

 

- (Luuk 23:39-41) Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä."

40. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen?

41. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt."

 

- (Luuk 23:46,47) Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.

47. Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: "Totisesti, tämä oli vanhurskas mies".

 

- (Joh 18:37,38) Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni."

38. Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?" Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: "Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä.

 

Esikuva

 

Kun Marian poika mainitaan, kansasi kääntyy pois sanoen: ”Hänkö muka olisi parempi kuin meidän Jumalamme?” He puhuvat hänestä vain kiistelläkseen. Ovatpa he riitaista väkeä! Jeesus oli vain palvelijamme, jolle me osoitimme armoamme ja jonka me teimme esikuvaksi israelilaisille. (43:57-59)

 

Koraani puhuu Jeesuksesta esikuvana. Jeesus itse puhui Uuden testamentin puolella aivan samoin. Niin ilmeni mm. siinä tilanteessa, kun hän pesi opetuslastensa jalat. Lisäksi ajatus palvelevasta Kristuksesta ja esikuvasta tulee ilmi muissakin Raamatun kohdissa. Seuraavassa muutamia:

 

- (Joh 13:12-15) Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille: "Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt?

13. Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen.

14. Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat.

15. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt.

 

- (Joh 8:28-30) Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

29. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."

30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

 

- (Fil 2:5-11) Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,

10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

 

- (Matt 20:25-28) Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.

26. Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne,

27. ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne;

28. niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

 

Jeesuksen seuraaminen

 

Kun Jeesus huomasi, etteivät he uskoneet, hän kysyi: ”Kuka auttaa minua Jumalan asiassa?” Opetuslapset vastasivat: ”Me olemme Jumalan puolella ja me uskomme Häneen: todista, että me alistumme.” Herramme, me uskomme siihen, mitä olet lähettänyt ja me seuraamme profeettaa. Kirjoita meidät todistajien joukkoon. Uskottomat punoivat juoniaan, ja Jumala punoi juoniaan. Jumala punoo parhaat juonet. Jumala sanoi: ”Jeesus, Minä otan sinut ja korotan sinut luokseni, puhdistan sinut uskottomista ja asetan seuraajasi ylösnousemuksen päivään asti uskottomien yläpuolelle. Sitten teidän on palattava Minun luokseni, ja Minä tuomitsen teidän kiistanne. (3:52-55)

 

Kun Marian poika mainitaan, kansasi kääntyy pois sanoen: ”Hänkö muka olisi parempi kuin meidän Jumalamme?” He puhuvat hänestä vain kiistelläkseen. Ovatpa he riitaista väkeä! Jeesus oli vain palvelijamme, jolle me osoitimme armoamme ja jonka me teimme esikuvaksi israelilaisille. Jos me tahtoisimme, voisimme asettaa enkelit teidän tilallenne maan päälle. Tämä on tieto viimeisestä hetkestä; älkää siis epäilkö sen tulemista, vaan seuratkaa minua. Tämä on oikea tie. Älkää antako Saatanan estää teitä, sillä hän on ilmeinen vihollisenne. Kun Jeesus antoi selkeät todisteet, hän sanoi: ”Olen tuonut teille viisauden selvittääkseni teille osan siitä, mistä te kiistelette. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. (43:57-63)

 

Koraani puhuu muutamassa paikassa Jeesuksen seuraamisesta ja miten se on oikea tie. Lisäksi Koraani puhuu siitä, miten Jumala asettaa Jeesuksen seuraajat ylösnousemuksen päivään asti uskottomien yläpuolelle.

   Uusi testamentti viittaa samaan. Jeesus sanoi, että hän on ”tie ja totuus ja elämä” (Joh 14:6). Samoin hän kehotti ihmisiä seuraamaan itseänsä. Jos joku rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin häntä, se ei ole hänelle sovelias:

 

- (Matt 4:18-20) Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia.

19. Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".

20. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä.

 

- (Matt 19:20-22) Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä minä olen noudattanut; mitä minulta vielä puuttuu?"

21. Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua".

22. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

 

- (Matt 19:27-30) Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me siitä saamme?"

28. Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

29. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän.

30. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi."

 

- (Matt 10:37,38) Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;

38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

 

- (Joh 8:12) Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus".

 

Jeesuksen totteleminen

 

Hän opetti Jeesukselle Kirjan, viisauden, Tooran ja Evankeliumin ja lähetti hänet israelilaisten luo: "Olen tuonut teille merkin teidän Herraltanne. Minä teen teille savesta linnun ja puhallan siihen, ja se muuttuu eläväksi Jumalan luvalla. Minä parannan sokeita ja spitaalisia ja herätän kuolleita henkiin Jumalan luvalla. Minä kerron teille tunnusmerkkinä, mitä te syötte ja mitä varastoitte taloihinne. Siinä on teille merkki, jos olette uskovia. Hän on lähettänyt minut todistamaan oikeaksi sen, mitä oli ennen minua Toorassa, ja sallimaan teille osan siitä, mikä oli teiltä ennen kielletty. Olen tuonut teille merkin teidän Herraltanne. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. (3:48-50)

 

Kun Jeesus antoi selkeät todisteet, hän sanoi: ”Olen tuonut teille viisauden selvittääkseni teille osan siitä, mistä te kiistelette. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. (43:63)

 

Koraanissa on maininta, miten Jeesusta pitää totella.

   Uuden testamentin puolella Jeesus opetti aivan samoin. Hän sanoi suoraan, että jos ihmiset rakastavat häntä, heidän tulee totella hänen käskyjään. Toisaalta hän kertoi, miten hän tulee viimeisenä päivinä tuomitsemaan ne ihmiset, jotka esiintyvät hänen nimessään, mutta kuitenkin tekevät vääryyttä:

 

- (Joh 14:15,21,24,25) Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.

21. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

24. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

25. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.

 

- (Matt 7:20-23) Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

 

Neitseestäsyntyminen

 

Enkelit sanoivat: ”Maria, Jumala on valinnut sinut ja puhdistanut sinut. Hän on valinnut sinut kaikkien naisten joukosta. Maria, ole nöyrä Herrasi edessä, polvistu ja kumarru muiden joukossa. Tämä on kertomus salatusta, jonka me ilmoitamme sinulle. Et sinä ollut heidän luonaan, kun he arpoivat, kuka heistä huolehtisi Mariasta, etkä ollut heidän luonaan, kun he kiistelivät. Enkelit sanoivat: ”Maria, Jumala lähettää sinulle ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias, Jeesus, Marian poika. Hän on kunnioitettu tässä ja tuonpuoleisessa elämässä ja hän pääsee Jumalan lähelle. Hän puhuu ihmisille kehdossaan ja samoin aikuisena ja hän on hurskas.” Maria vastasi: ”Herrani, kuinka minä voisin saada lapsen? Eihän yksikään mies ole koskenut minuun.” Enkeli vastasi: ”Herrasi luo mitä tahtoo. Kun hän päättää asian, Hän sanoo sille: ”Ole!”, ja se on.” (3:42-48)

 

Mainitse Kirjassa, kuinka Maria vetäytyi perheensä luota itäiseen paikkaan ja kätkeytyi heiltä. Me lähetimme Henkemme hänen luokseen sopusuhtaisen ihmisen hahmossa. Maria sanoi: ”Haen turvaa Armollisesta sinua vastaan. Älä koske minuun, vaan ole hurskas.” Hän sanoi: ”Herrasi on lähettänyt minut antamaan sinulle puhtaan pojan.” Maria kysyi: ”Kuinka minä voisin saada pojan, vaikka yksikään ihminen ei ole koskenut minuun enkä ole tehnyt huorin?” Hän vastasi: ”Näin sanoo Herrasi: ’Se on Minulle helppoa.’ Me annamme hänet sinulle merkiksi ihmisille ja armomme osoitukseksi.” Näin oli päätetty. Maria tuli raskaaksi ja vetäytyi kaukaiseen paikkaan. (19:16-22)

 

Neitseestäsyntyminen on eräs niistä asioista, jonka Koraani liittää Jeesukseen. Hän on Koraanin mukaan ainut, joka on syntynyt ilman maallista isää.

    Uusi testamentti puhuu asiasta samoin. Se kertoo, miten Maria tuli raskaaksi Pyhän Hengen vaikutuksesta, ja niin Jeesus myöhemmin syntyi:

 

- (Matt 1:18-23) Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.

19. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet.

20. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.

21. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

22. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:

23. "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

 

- (Luuk 1:26-36) Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,

27. neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.

28. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi."

29. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.

30. Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.

31. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.

32. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

33. ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

34. Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"

35. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

36. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;

 

Islamilaisessa perinteessä kerrotaan lisää Jeesuksen syntymästä. Seuraava lainaus yhdestä arvovaltaisimmasta kommentaarista islamissa viittaa siihen, miten Jeesus syntyi ilman isää tai siemennesteen vaikutusta. Häntä nimitetään lainauksessa Jumalan Sanaksi ja Jumalan Hengeksi, jotka ovat Koraanissa esiintyviä nimityksiä Jeesuksesta:

 

lll:22] Jeesusta sanotaan Jumalan sanaksi ja sanaksi hänen luotaan, koska hän tuli olemaan vain Hänen sanastaan ja käskystään, ilman isän tai siemennesteen vaikutusta. Häntä sanotaan myös Jumalan hengeksi ja hengeksi hänen luotaan samasta syystä, sillä hän on hengellinen, joka tuli olemaan ilman toisen hengellisen vaikutusta. (az-Zamakhshari, Kashshaf I:315)

 

Opetuslapset

 

Kun Jeesus huomasi, etteivät he uskoneet, hän kysyi: ”Kuka auttaa minua Jumalan asiassa?” Opetuslapset vastasivat: ”Me olemme Jumalan puolella ja me uskomme Häneen: todista, että me alistumme.” Herramme, me uskomme siihen, mitä olet lähettänyt ja me seuraamme profeettaa. Kirjoita meidät todistajien joukkoon. (3:52, 53)

 

Minä annoin opetuslapsille ilmestyksen: ”Uskokaa Minuun ja lähettilääseeni”, ja he vastasivat: ”Me uskomme. Todista, että me alistumme Sinulle. Kun opetuslapset sanoivat: ”Jeesus, Marian poika, kykeneekö Herrasi lähettämään taivaasta meille pöydän?”, hän vastasi: ”Pelätkää Jumalaa, jos olette uskovia.” He sanoivat: ”Me haluamme syödä siltä, jotta mielemme rauhoittuisi ja me tietäisimme, että olet puhunut meille totta, ja todistaisimme sen.” Jeesus, Marian poika, sanoi: ”Jumalani, Herramme, lähetä meille taivaasta pöytä merkiksi Sinulta, jotta niin ensimmäinen kuin viimeinenkin meistä juhlisi sen muistoksi. Anna meille meidän ruokamme, sillä Sinä olet paras ruokkija.” Jumala vastasi: ”Minä lähetän sen teille, mutta sitä teistä, joka tämän jälkeen kieltää, Minä rankaisen ankarammin kuin ketään ihmistä. (5:111-115)

 

Koraani kertoo siitä, miten Jeesuksella oli opetuslapsia. Uusi testamentti kertoo aivan samoin. Lisäksi Uudesta testamentista käy ilmi, miten opetuslapset nimittivät Jeesusta opettajaksi:

 

- (Matt 23:8-12) Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.

9. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.

10. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.

11. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.

12. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

 

- (Mark 4:37-41) Ja nousi kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, niin että venhe jo täyttyi.

38. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten päänaluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle: "Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme?"

39. Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: "Vaikene, ole hiljaa". Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven.

40. Ja hän sanoi heille: "Miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa?"

41. Ja suuri pelko valtasi heidät, ja he sanoivat toisillensa: "Kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat?"

 

- (Joh 8:31,32) Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

 

- (Joh 9:13,14, 26-30) Niin he veivät hänet, joka ennen oli ollut sokea, fariseusten luo.

14. Ja se päivä, jona Jeesus teki tahtaan ja avasi hänen silmänsä, oli sapatti.

26. Niin he sanoivat hänelle: "Mitä hän sinulle teki? Miten hän avasi sinun silmäsi?"

27. Hän vastasi heille: "Johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa?"

28. Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: "Sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia.

29. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä."

30. Mies vastasi ja sanoi heille: "Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni.

 

Jeesus tuli todistamaan oikeaksi tooran

 

Hän opetti Jeesukselle Kirjan, viisauden, Tooran ja Evankeliumin ja lähetti hänet israelilaisten luo: "Olen tuonut teille merkin teidän Herraltanne. Minä teen teille savesta linnun ja puhallan siihen, ja se muuttuu eläväksi Jumalan luvalla. Minä parannan sokeita ja spitaalisia ja herätän kuolleita henkiin Jumalan luvalla. Minä kerron teille tunnusmerkkinä, mitä te syötte ja mitä varastoitte taloihinne. Siinä on teille merkki, jos olette uskovia. Hän on lähettänyt minut todistamaan oikeaksi sen, mitä oli ennen minua Toorassa, ja sallimaan teille osan siitä, mikä oli teiltä ennen kielletty. Olen tuonut teille merkin teidän Herraltanne. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. (3:48-50)

 

Heidän jälkeensä me lähetimme Jeesuksen, Marian pojan, todistamaan oikeaksi Tooran, joka oli ennen häntä. Hänelle me annoimme Evankeliumin, jossa on johdatus ja valo ja joka todistaa oikeaksi Tooran, joka oli ennen sitä. Me annoimme sen johdatukseksi ja varoitukseksi hurskaille. Evankeliumiin uskovat tuomitkoot sen mukaan, mitä Jumala on heille lähettänyt, joka ei tuomitse sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt, on syntinen. (5:46,47)

 

Jeesus, Marian poika, sanoi: ”Israelilaiset, Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne todistamaan oikeaksi Tooran, joka oli ennen minua, ja tuomaan ilosanoman lähettiläästä, joka tulee minun jälkeeni ja jonka nimi on Kunnioitettu.” Kun hän näytti heille selkeät todisteet, he vain sanoivat: ”Tämä on ilmiselvää taikuutta.” (61:6)

 

Koraani osoittaa, miten Jeesus tuli todistamaan oikeaksi Tooran. Se on lähes sama ajatus kuin mikä Uudessa testamentissa esiintyy. Sillä Uusi testamentti osoittaa, miten Jeesus tuli lain alaiseksi, täytti lain sekä useita profetioita. Lisäksi Jeesus itse kertoo, miten Mooses oli hänestä kirjoittanut:

 

Laki

 

- (Matt 5:17) Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

 

- (Gal 4:4-7) Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

5. lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

6. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

7. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

 

- (Room 10:1-4,9-11) Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat.

2. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan;

3. sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.

4. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

11. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".

 

Profetiat

 

- (Luuk 24:25-27) Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet!

26. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?"

27. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

 

- (Luuk 24:43-45) Ja hän otti ja söi heidän nähtensä.

44. Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa".

45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.

 

- (Joh 5:39,40,45-47) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

45. Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.

46. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.

47. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?"

 

- (Apt 10:42,43) Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.

43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

 

Jeesus toi evankeliumin

 

Heidän jälkeensä me lähetimme Jeesuksen, Marian pojan, todistamaan oikeaksi Tooran, joka oli ennen häntä. Hänelle me annoimme Evankeliumin, jossa on johdatus ja valo ja joka todistaa oikeaksi Tooran, joka oli ennen sitä. Me annoimme sen johdatukseksi ja varoitukseksi hurskaille. Evankeliumiin uskovat tuomitkoot sen mukaan, mitä Jumala on heille lähettänyt, joka ei tuomitse sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt, on syntinen. (5:46,47)

 

Heidän jälkeensä me olemme lähettäneet toisia lähettiläitä. Me lähetimme heidän jälkeensä Jeesuksen, Marian pojan, ja annoimme hänelle Evankeliumin. Me panimme hänen seuraajiensa sydämeen armon ja laupeuden, mutta munkkiuden he keksivät itse… (57:27)

 

Koraani mainitsee, miten Jeesukselle annettiin evankeliumi, jossa on johdatus ja valo.

   Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta ja miten hän kantoi syntimme, on myös Uuden testamentin perusopetus. Se tarkoittaa hyvää sanomaa siitä, miten jokainen voi saada syntinsä anteeksi Jeesuksen tähden. Siksi esim. Paavali ei hävennyt evankeliumia, koska hän ymmärsi ihmisten pelastuksen olevan siitä kiinni:

 

- (Luuk 4:14-21) Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.

15. Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.

16. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.

17. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:

18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,

19. saarnaamaan Herran otollista vuotta".

20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.

21. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen".

 

- (Apt 8:5-8,12) Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.

6. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.

7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.

8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.

12. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

 

- (Apt 8:26-31,34-38) Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: "Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio".

27. Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan

28. ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta.

29. Niin Henki sanoi Filippukselle: "Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja".

30. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: "Ymmärrätkö myös, mitä luet?"

31. Niin hän sanoi: "Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?" Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.

34. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: "Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?"

35. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.

36. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?"

38. Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.

 

- (Apt 16:9,10) Ja Paavali näki yöllä näyn: makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen: "Tule yli Makedoniaan ja auta meitä".

10. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia.

 

- (Room 1:14-16) Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa;

15. omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia.

16. Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

 

- (Room 15:17-22) Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa;

18. sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,

19. tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,

20. ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle,

21. vaan niinkuin kirjoitettu on: "Ne, joille ei ole julistettu hänestä, saavat hänet nähdä, ja jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät".

22. Sentähden olenkin niin usein ollut estetty tulemasta teidän tykönne.

 

- (2 Kor 4:3-5) Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

5. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.

 

Armo ja laupeus

 

Heidän jälkeensä me olemme lähettäneet toisia lähettiläitä. Me lähetimme heidän jälkeensä Jeesuksen, Marian pojan, ja annoimme hänelle Evankeliumin. Me panimme hänen seuraajiensa sydämeen armon ja laupeuden, mutta munkkiuden he keksivät itse… (57:27)

 

Koraanin mukaan Jeesuksen seuraajien sydämissä on armo ja laupeus.

   Tämän pitäisi olla totta myös Uuden testamentin valossa. Sillä jos ihminen on Jeesuksen Kristuksen seurassa, tulisi hänen muuttua parempaan suuntaan. Jos niin ei tapahdu, ei ihminen varmastikaan koskaan ole päässyt Jumalan yhteyteen. Useimmat muslimit eivät osaa erottaa tätä asiaa, kun he pitävät kaikkia länsimaan ihmisiä kristillisyyden edustajina. Se on kuitenkin kestämätön opetus Raamatun valossa:

 

- (Matt 3:7-10) Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?

8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,

9. älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

10. Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.

 

- (2 Kor 3:17,18) Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.

18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

- (Gal 5:19-23) Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,

20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,

21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

23. Sellaista vastaan ei ole laki.

 

Ihmisten epäusko ja

vastustus

 

Kun Jeesus huomasi, etteivät he uskoneet, hän kysyi: ”Kuka auttaa minua Jumalan asiassa?” Opetuslapset vastasivat: ”Me olemme Jumalan puolella ja me uskomme Häneen: todista, että me alistumme.” Herramme, me uskomme siihen, mitä olet lähettänyt ja me seuraamme profeettaa. Kirjoita meidät todistajien joukkoon. (3:52,53)

 

Tällainen oli todellakin Jeesus, Marian poika, jota he epäilevät… Heidän puolueensa kiistelevät keskenään Jeesuksesta. Voi uskottomia, kun he näkevät suuren päivän. (19:34,37)

 

Uskovaiset, auttakaa Jumalaa. Jeesus, Marian poika sanoi opetuslapsille: ”Kuka auttaisi minua kohti Jumalaa?”, ja he vastasivat: ”Me kaikki olemme Jumalan puolella.” Osa israelilaisista uskoi, mutta osa ei uskonut. Niin me autoimme uskovia heidän vihollisiaan vastaan, ja he voittivat. (61:14)

 

Koraani mainitsee muutaman kerran ihmisten epäuskosta ja vastustuksesta Jeesusta kohtaan.

   Sama asia ilmenee myös Uudessa testamentissa. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia ihmeitä ja elänyt pyhän elämän, eivät kaikki sittenkään uskoneet. Tällainen epäusko ja vastustus ovat totta myös nykypäivänä:

 

- (Joh 12:37-43) Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen,

38. että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?"

39. Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut:

40. "Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi".

41. Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä.

42. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi.

43. Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa.

 

- (Joh 16:1-4) "Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi.

2. He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle.

3. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua.

4. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kansanne.

 

- (Luuk 6:22,23) Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan - Ihmisen Pojan tähden.

23. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille.

 

- (Matt 13:57,58) Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan".

58. Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa.

 

- (Joh 6:35,36) Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.

36. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko.

 

- (Joh 9:39-41) Ja Jeesus sanoi: "Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi".

40. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanoivat hänelle: "Olemmeko mekin sokeat?"

41. Jeesus sanoi heille: "Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: 'Me näemme'; sentähden teidän syntinne pysyy".

 

- (Joh 10:22-25) Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja oli talvi.

23. Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä.

24. Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: "Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan."

25. Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.

 

Jeesukseen uskominen

 

Jumala sanoi: "Jeesus, Marian poika, muista armoani, jota osoitin sinulle ja äidillesi, kun autoin sinua Pyhällä Hengellä, niin että saatoit puhua ihmisille kehdossa ja vielä aikuisenakin, ja kun opetin sinulle Kirjan, viisauden, Tooran ja Evankeliumin ja kun teit savesta linnun Minun luvallani ja puhalsit siihen, ja se muuttui eläväksi luvallani, ja kun paransit sokean ja spitaalisen luvallani ja kun herätit kuolleet luvallani ja kun suojelin sinua israelilaisilta sinun esittäessäsi heille selkeitä merkkejä ja uskottomien sanoessa: 'Tämä on selvää taikuutta'." Minä annoin opetuslapsille ilmestyksen: ”Uskokaa Minuun ja lähettilääseeni”, ja he vastasivat: ”Me uskomme. Todista, että me alistumme Sinulle. Kun opetuslapset sanoivat: ”Jeesus, Marian poika, kykeneekö Herrasi lähettämään taivaasta meille pöydän?”, hän vastasi: ”Pelätkää Jumalaa, jos olette uskovia.” (5:110-112)

 

Koraani puhuu Jumalaan ja Jeesukseen uskomisesta, joka on myös Uuden testamentin opetus.

   Itse asiassa koko Uuden testamentin tärkein opetus on, että uskomalla Jeesukseen ja mitä hän on tehnyt puolestamme, me voimme pelastua. Toisaalta, jos torjumme hänet emmekä usko häneen, joudumme kadotukseen:

 

- (Apt 16:30,31) Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?"

31. Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

 

- (Apt 10:42,43) Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.

43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

 

- (Joh 8:23,24) Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

 

- (Matt 18:6,7) Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

7. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!

 

- (Joh 1:11,12) Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (Joh 3:16,18) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

 

- (Joh 12:46,48) Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

48. Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

 

- (Joh 20:30,31) Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;

31. mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

 

Jeesus puhui totta

 

Minä annoin opetuslapsille ilmestyksen: ”Uskokaa Minuun ja lähettilääseeni”, ja he vastasivat: ”Me uskomme. Todista, että me alistumme Sinulle. Kun opetuslapset sanoivat: ”Jeesus, Marian poika, kykeneekö Herrasi lähettämään taivaasta meille pöydän?”, hän vastasi: ”Pelätkää Jumalaa, jos olette uskovia.” He sanoivat: ”Me haluamme syödä siltä, jotta mielemme rauhoittuisi ja me tietäisimme, että olet puhunut meille totta, ja todistaisimme sen.” Jeesus, Marian poika, sanoi: ”Jumalani, Herramme, lähetä meille taivaasta pöytä merkiksi Sinulta, jotta niin ensimmäinen kuin viimeinenkin meistä juhlisi sen muistoksi. Anna meille meidän ruokamme, sillä Sinä olet paras ruokkija.” Jumala vastasi: ”Minä lähetän sen teille, mutta sitä teistä, joka tämän jälkeen kieltää, Minä rankaisen ankarammin kuin ketään ihmistä. (5:111-115)

 

Näissä Koraanin jakeissa osoitetaan, miten opetuslapset saivat vahvistuksen siitä, että Jeesus puhui totta.

   Sama ilmenee myös Uuden testamentin puolella. Jeesus sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä, ja että hän puhui totta:

 

- (Joh 1:1,2,14,17) Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

- (Joh 8:31,32) Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 8:44-46) Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

45. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

46. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?

 

Armon osoitus

 

Maria kysyi: ”Kuinka minä voisin saada pojan, vaikka yksikään ihminen ei ole koskenut minuun enkä ole tehnyt huorin?” Hän vastasi: ”Näin sanoo Herrasi: ’Se on Minulle helppoa.’ Me annamme hänet sinulle merkiksi ihmisille ja armomme osoitukseksi.” (19:20,21)

 

Koraani osoittaa, että Jeesuksen syntymä oli Jumalan armon osoitus.

   Sama opetus ilmenee myös Uudessa testamentissa. Itse asiassa sen tärkeimpiä opetuksia on, että Jumalan armo on tullut ihmisille Jeesuksen kautta. Kun vastaanotamme sen, voimme pelastua:

 

- (Luuk 2:11-14) teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

12. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."

13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

14. "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

 

- (Joh 1:1,2,14,17) Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

- (1Kor 1:3,4) Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

4. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa,

 

- (2 Piet 3:18) ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

 

- (2 Tim 2:1) Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

 

- (Gal 1:6-8) Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,

7. joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.

8. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

 

Liitto

 

Me olemme tehneet sopimuksen profeettojen – sinun, Nooan, Aabrahamin, Mooseksen ja Jeesuksen, Marian pojan – kanssa. Me olemme tehneet vankan liiton heidän kanssaan. (33:7)

 

Koraani osoittaa, että Jumala on tehnyt liiton Jeesuksen kanssa.

   Tämä sivuaa myös Uuden testamentin opetusta. Sillä Raamattu osoittaa, miten Jeesus tuli paremman liiton takaajaksi. Hän on uuden liiton välimies, kuten Hebrealaiskirjeessä osoitetaan:

 

- (Hebr 7:22) niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.

 

- (Hebr 8:6,7) Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

7. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.

 

- (Hebr 9:15) Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

 

Jumalan palvelija

 

Kun Marian poika mainitaan, kansasi kääntyy pois sanoen: ”Hänkö muka olisi parempi kuin meidän Jumalamme?” He puhuvat hänestä vain kiistelläkseen. Ovatpa he riitaista väkeä! Jeesus oli vain palvelijamme, jolle me osoitimme armoamme ja jonka me teimme esikuvaksi israelilaisille. (43:57-59)

 

Maria viittasi lapseen, mutta he sanoivat: ”Kuinka me voisimme puhua kehdossa makaavan lapsen kanssa?” Lapsi puhkesi puhumaan: ”Minä olen Jumalan palvelija, ja Hän on antanut minulle kirjan, tehnyt minusta profeetan ja siunannut minut, missä kuljenkin. Hän on määrännyt minut rukoilemaan ja antamaan almuja niin kauan kuin elän ja olemaan kuuliainen äitiäni kohtaan; ei Hän ole tehnyt minusta niskuroivaa ja väkivaltaista. Rauha minulle päivänä, jona synnyin, ja päivänä, jona kuolen, ja päivänä, jona minut herätetään henkiin." Tällainen oli todellakin Jeesus, Marian poika, jota he epäilevät. (19:29-34)

 

Koraani puhuu Jeesuksesta Jumalan palvelijana, joka sivuaa myös Uuden testamentin opetusta. Sillä muutamat jakeet osoittavat, miten Jeesus teki Isän tahdon kaikessa. Siksi ihmiset uskoivat häneen:

 

- (Joh 4:31-34) Sillävälin opetuslapset pyysivät häntä sanoen: "Rabbi, syö!"

32. Mutta hän sanoi heille: "Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä".

33. Niin opetuslapset sanoivat keskenään: "Lieneekö joku tuonut hänelle syötävää?"

34. Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

 

- (Joh 8:28-30) Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

29. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."

30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

 

- (Joh 10:37-42) Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua.

38. Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä."

39. Niin he taas tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta hän lähti pois heidän käsistänsä.

40. Ja hän meni taas Jordanin tuolle puolelle siihen paikkaan, missä Johannes ensin kastoi, ja viipyi siellä.

41. Ja monet tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Johannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa; mutta kaikki, mitä Johannes sanoi tästä, on totta".

42. Ja monet siellä uskoivat häneen.

 

- (Joh 17:1,2,4) Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;

2. koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.

4. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.

 

Lempeys

 

Maria viittasi lapseen, mutta he sanoivat: ”Kuinka me voisimme puhua kehdossa makaavan lapsen kanssa?” Lapsi puhkesi puhumaan: ”Minä olen Jumalan palvelija, ja Hän on antanut minulle kirjan, tehnyt minusta profeetan ja siunannut minut, missä kuljenkin. Hän on määrännyt minut rukoilemaan ja antamaan almuja niin kauan kuin elän ja olemaan kuuliainen äitiäni kohtaan; ei Hän ole tehnyt minusta niskuroivaa ja väkivaltaista. Rauha minulle päivänä, jona synnyin, ja päivänä, jona kuolen, ja päivänä, jona minut herätetään henkiin." Tällainen oli todellakin Jeesus, Marian poika, jota he epäilevät. (19:29-34)

 

Koraani viittaa Jeesuksen lempeyteen.

   Kuitenkin Uuden testamentin puolella tämä asia tulee esille paremmin. Jeesus sanoi mm. olevansa hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Samoin muut antoivat hänestä hyvän todistuksen:

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

- (Matt 22:15-22) Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi.

16. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön.

17. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?"

18. Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut?

19. Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat hänelle denarin.

20. Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?"

21. He vastasivat: "Keisarin". Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on".

22. Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois.

 

- (Joh 15:12) Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

 

Islamilaisessa perinteessä viitataan myös Jeesuksen lempeyteen ja miten häneltä voidaan pyytää asioita (vrt. Joh 14:13,14: ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.). Seuraavassa yksi esimerkki:

 

IX:1] Jeesus on sanonut: Pyytäkää minulta, sillä minulla on lempeä sydän ja minä olen vähäinen omissa silmissäni. (Ibn Kathir, Qisas II:426)

 

Jeesuksen paluu

 

Kun Marian poika mainitaan, kansasi kääntyy pois sanoen: ”Hänkö muka olisi parempi kuin meidän Jumalamme?” He puhuvat hänestä vain kiistelläkseen. Ovatpa he riitaista väkeä! Jeesus oli vain palvelijamme, jolle me osoitimme armoamme ja jonka me teimme esikuvaksi israelilaisille. Jos me tahtoisimme, voisimme asettaa enkelit teidän tilallenne maan päälle. Tämä on tieto viimeisestä hetkestä; älkää siis epäilkö sen tulemista, vaan seuratkaa minua. Tämä on oikea tie. (43:57-61)

 

Onko heillä muuta odotettavissa kuin että Jumala tulee enkeleineen heidän luokseen pilvien katveessa? Asia on päätetty, ja Jumalan luo kaikki palaa. (2:210)

 

Kun maa jauhetaan tomuksi ja Herrasi saapuu mukanaan rivistöittäin enkeleitä. (89:22)

 

Islamilaisessa eskatologiassa uskotaan Jeesuksen paluuseen. Ajatellaan, että Jeesus palaa takaisin maan päälle lopun aikana ja kukistaa mm. antikristuksen. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä islamilaisista uskomuksista. Lainauksista ensimmäisessä mainitaan, miten Jeesus on myös tuomari:

 

Myös Koraanista löytyi jakeita, että Jeesus tulee takaisin pilvissä: ”Onko heillä muuta odotettavissa kuin että Jumala tulee heidän luokseen pilvien katveessa?” (Suura 2:210). Ibn El-Fadl El-Hadathi sanoo tämän jakeen viittaavan Kristukseen, joka palaa viimeisenä päivänä pilvissä. Hän tulkitsi myös seuraavan jakeen puhuvan Kristuksesta: ”Herrasi saapuu mukanaan rivistöittäin enkeleitä” (Suura 89:22). (s. 83 Ismaelin lapset [The Children of Ishmael])

 

II:23a] Muhammed on sanonut: Viimeinen hetki ei koita ennen kuin Marian poika laskeutuu teidän keskuuteenne oikeudenmukaisena tuomarina. Hän särkee ristiinnaulitut, tappaa siat ja poistaa gizya-veron. Omaisuutta on niin paljon, ettei kukaan ota sitä enää vastaan. (al-Bukhari, Sahih nro 2476 ja nro 3448)

 

II:1] Al-Husain ibn al-Fadlilta kysyttiin: ”Löydätkö Koraanista mainintaa Jeesuksen laskeutumisesta (viimeisinä päivinä)?” Hän vastasi: ”Kyllä, Koraanin sanat (3:46) (Hän puhuu ihmisille kehdossaan ja samoin) vanhana. Jeesus ei varttunut vanhaksi tässä maailmassa, joten kohta tarkoittaa: vanhana laskeuduttuaan taivaasta.” (ath-Tha labi, Qisas, s. 403)

 

II:4] Antikristus tulee todella esille. Jumala antaa ystäviensä valloittaa Konstantinopolin ja ottaa heiltä pois kuoleman, taudit ja vaivat aina siihen asti, kunnes Jeesus, Marian poika, laskeutuu alas ja he taistelevat hänen johdollaan Antikristusta vastaan. (as-Sulami, iqd, s. 212)

 

II:5] (Jeesuksen toinen) tuleminen ei ole samanlainen kuin hänen ensimmäinen tulemisensa; hänen yllään on pelottavuus, kuin kuoleman pelottavuus. (as-Sulami, Iqd, s. 232 ja s. 266)

 

Mitä tulee Jeesuksen paluuta käsitteleviin jakeisiin Uudessa testamentissa, kertovat ne myös siitä, miten hän kukistaa antikristuksen ja on tuomarina. Kerrotaan myös, miten hän saapuu kirkkaudessaan ja voimassaan niin, että kaikki saavat hänet nähdä:

 

- (2 Tess 2:3,8) Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

 

- (Ilm 1:7,8) Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

8. "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

 

- (2 Tess 1:7,8) ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.

 

- (Matt 24:30,31) Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

 

- (Matt 25: 31-34,41,46) Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.

32. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.

33. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.

34. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.

41. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

 

Ihmeet

 

Enkelit sanoivat: ”Maria, Jumala lähettää sinulle ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias, Jeesus, Marian poika. Hän on kunnioitettu tässä ja tuonpuoleisessa elämässä ja hän pääsee Jumalan lähelle. Hän puhuu ihmisille kehdossaan ja samoin aikuisena ja hän on hurskas.”… Hän opetti Jeesukselle Kirjan, viisauden, Tooran ja Evankeliumin ja lähetti hänet israelilaisten luo: "Olen tuonut teille merkin teidän Herraltanne. Minä teen teille savesta linnun ja puhallan siihen, ja se muuttuu eläväksi Jumalan luvalla. Minä parannan sokeita ja spitaalisia ja herätän kuolleita henkiin Jumalan luvalla. Minä kerron teille tunnusmerkkinä, mitä te syötte ja mitä varastoitte taloihinne. Siinä on teille merkki, jos olette uskovia. (3:45,46,48,49)

 

Jumala sanoi: "Jeesus, Marian poika, muista armoani, jota osoitin sinulle ja äidillesi, kun autoin sinua Pyhällä Hengellä, niin että saatoit puhua ihmisille kehdossa ja vielä aikuisenakin, ja kun opetin sinulle Kirjan, viisauden, Tooran ja Evankeliumin ja kun teit savesta linnun Minun luvallani ja puhalsit siihen, ja se muuttui eläväksi luvallani, ja kun paransit sokean ja spitaalisen luvallani ja kun herätit kuolleet luvallani ja kun suojelin sinua israelilaisilta sinun esittäessäsi heille selkeitä merkkejä ja uskottomien sanoessa: 'Tämä on selvää taikuutta'." (5:110)

 

Kun opetuslapset sanoivat: ”Jeesus, Marian poika, kykeneekö Herrasi lähettämään taivaasta meille pöydän?”, hän vastasi: ”Pelätkää Jumalaa, jos olette uskovia.” He sanoivat: ”Me haluamme syödä siltä, jotta mielemme rauhoittuisi ja me tietäisimme, että olet puhunut meille totta, ja todistaisimme sen.” Jeesus, Marian poika, sanoi: ”Jumalani, Herramme, lähetä meille taivaasta pöytä merkiksi Sinulta, jotta niin ensimmäinen kuin viimeinenkin meistä juhlisi sen muistoksi. Anna meille meidän ruokamme, sillä Sinä olet paras ruokkija.” Jumala vastasi: ”Minä lähetän sen teille, mutta sitä teistä, joka tämän jälkeen kieltää, Minä rankaisen ankarammin kuin ketään ihmistä. (5:112-115)

 

Koraani puhuu Jeesuksen tekemistä ihmeistä muutamassa kohdin. (Toisaalta Koraani kertoo, ettei Muhammed tehnyt ihmeitä: 13:7, 28:48, 29:50,51, 27:80, 6:36,37,50, 11:31). Hän paransi mm. sokeita ja spitaalisia sekä herätti kuolleita. Lisäksi Koraani mainitsee, miten Jeesus puhui kehdossa ja loi lintuja – asioita, jotka eivät kuitenkaan esiinny Raamatussa.

   Entä islamilainen perimätieto? Myös siellä on puhuttu jonkun verran Jeesuksen ihmeistä. Seuraavassa muutama esimerkki:

 

III:7] Tieto Jeesuksen tekemistä ihmeistä tulee samaa kautta kuin Mooseksen tekemistä ihmeistä, ja joka kiistää yleisesti tunnetut kertomukset Jeesuksen ihmeistä on kuin se, joka kiistää yleisesti tunnetut kertomukset Mooseksen ihmeistä. Kertomukset siitä, kuinka Jeesus herätti kuolleita, paransi sokeita, spitaalisia ja kulki vetten päällä, ovat samanlaisia kuin kertomukset siitä, kuinka meri halkaistiin Moosesta varten ja hänen keppinsä muutettiin käärmeeksi jne. Joka väittää yhden tekoja taikuudeksi, on kuin se, joka väittää toisen tekoja taikuudeksi: kummastakaan ei kerrota muuta (kuin että he ovat tehneet ihmeitä). (al-Baghdadi, Usul ad-din, s. 181-182)

 

XIV:2] Kaikkialta kokoontui väkeä, sokeita, rampoja, voimattomia, kurjia, joka aamu Jeesuksen erakkomajan luo, jotta hänen henkäyksensä parantaisi heidän vaivansa.

   Kun Jeesus oli lopettanut yölliset rukouksensa, hän, hyvän Jumalan mies, tuli ulos ja näki laumoittain köyhiä ja sairaita istumassa ja odottamassa häntä. Hän sanoi: ”Te vaivaiset, Jumala on myöntynyt kaikkien toiveisiin. Menkää parantuneina ja kunnossa, kulkekaa Jumalan anteeksiantoa ja armoa kohti!” Kaikki lähtivät iloisina ja juosten kotiaan kohti hänen rukouksensa voimasta taas jalkeilla, kuin kamelit, jotka ovat pitkään olleet sidottuina ja joiden jalat vapautetaan. (Rumi, Masnavi lll:299-306)

 

Xl:7] Kerrotaan, että Jeesus kulki miehen ohi, joka oli sokea, spitaalinen, rampa ja halvaantunut ja jonka liha oli täynnä paiseita. Mies sanoi: ”Ylistys Jumalalle, joka on pitänyt minut terveenä monista vaivoista, jotka kohtaavat ihmisiä.” Jeesus kysyi: ”Kuulehan, mikä vaiva on sinusta käännetty loitolle?” Mies vastasi: ”Sinä Jumalan henki, minä voin paremmin kuin se, jonka sydämeen Jumala ei ole asettanut yhtä paljon tietoa Hänestä kuin minun sydämeeni.” Jeesus sanoi: ”Totta puhut; ojenna minulle kätesi.” Mies ojensi Jeesukselle kätensä, ja siinä samassa hän oli mitä kaunein ja sopusuhtaisin ihminen. Jumala oli vienyt kaikki hänen vaivansa. Mies alkoi seurata Jeesusta ja palvoa Jumalaa hänen kanssaan. (al-Ghazali, Ibya’ XIV:132; Logia 88)

 

Uudessa testamentissa Jeesuksen tekemistä ihmeistä puhutaan usein, kuten myös niistä ihmeistä, joissa opetuslapset saivat olla välikappaleina. Ne eivät olleet tärkein asia Jeesuksen elämässä eikä niitä tulisi ylikorostaa, koska myös väärät profeetat voivat tehdä niitä. Seuraavassa on kuitenkin muutamia Raamatun kohtia, jotka puhuvat tästä aiheesta:

 

- (Matt 11:2-6) Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa

3. sanomaan hänelle: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?"

4. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:

5. sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia.

6. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun."

 

- (Joh 4:46-51) Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi. Ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti.

47. Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa; sillä tämä oli kuolemaisillaan.

48. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko".

49. Kuninkaan virkamies sanoi hänelle: "Herra, tule, ennenkuin minun lapseni kuolee".

50. Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun poikasi elää". Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni.

51. Ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli.

 

- (Matt 4:24) Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät.

 

- (Luuk 8:49-56) Hänen vielä puhuessaan tuli joku synagoogan esimiehen kotoa ja sanoi: "Tyttäresi on kuollut; älä enää opettajaa vaivaa".

50. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi hänelle: "Älä pelkää; usko ainoastaan, niin hän paranee".

51. Ja kun hän tuli taloon, ei hän sallinut kenenkään muun käydä sisälle kanssaan kuin Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin sekä lapsen isän ja äidin.

52. Ja kaikki itkivät ja vaikeroivat tyttöä. Mutta Jeesus sanoi: "Älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut, vaan nukkuu".

53. Niin he nauroivat häntä, tietäen tytön kuolleeksi.

54. Mutta hän tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen: "Lapsi, nouse!"

55. Niin hänen henkensä palasi, ja hän nousi heti ylös; ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää.

56. Ja hänen vanhempansa hämmästyivät; mutta Jeesus kielsi heitä kenellekään sanomasta, mitä oli tapahtunut.

 

- (Joh 20:30,31) Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;

31. mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

 

Kuolema

 

ja sanoivat: "Me tapoimme Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään" - mutta eivät he ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä. Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä varmasti, eikä heillä ole tietoa hänestä, vaan he vain arvailevat, eivät he häntä tappaneet, vaan Jumala korotti hänet luokseen. Jumala on Mahtava, Viisas. (4:157,158)

 

Rauha minulle päivänä, jona synnyin, ja päivänä, jona kuolen, ja päivänä, jona minut herätetään henkiin." Tällainen oli todellakin Jeesus, Marian poika, jota he epäilevät. (19:33,34)

 

Koraanista voi löytää kahdenlaista mainintaa Jeesuksen kuolemasta. Toisen version mukaan Jeesus todella kuoli, mutta toisen (epäselvän) version mukaan häntä ei ristiinnaulittu vaan ainoastaan korotettiin taivaaseen. Monet muslimit uskovat nimenomaan siihen, ettei Jeesusta koskaan ristiinnaulittu, koska heistä profeetan kuolema sillä tavalla olisi ollut häpeällistä.

   Monien muslimien tieto on kuitenkin ristiriidassa historian lähteiden kanssa. Esim. seuraavat maalliset lähteet viittaavat Jeesuksen ristin kuolemaan:

 

Historioitsija Josefus: "Tuohon aikaan eli Jeesus... Monet juutalaiset ja kreikkalaiset seurasivat häntä. Hän oli Kristus. Vaikutusvaltaisten miestemme yllyttämänä Pilatus tosin tuomitsi hänet kuolemaan ristillä. Kuitenkin ne, jotka aikaisemmin olivat häntä rakastaneet, pysyivät uskollisina häntä kohtaan."

 

Cornelius Tacitus:... "Nimi oli annettu heille erään Kristuksen mukaan, jonka prokuraattori Pontius Pilatus tuomitsi ja naulitsi ristille Tiberiuksen hallitusajalla."

 

Samarialaissyntyinen Thallus viittasi historiankirjassaan myös Jeesukseen jo vuonna 52 jKr. Hän arveli, että Jeesuksen ristinkuoleman yhteydessä sattunut pimeys olisi johtunut auringonpimennyksestä.

 

Talmud (Sanhedrin 43, a) mainitsee, että Jeesus ristiinnaulittiin pääsiäisen yhteydessä.

 

Sama asia ilmenee myös seuraavissa lainauksissa Apostolisilta isiltä, jotka vaikuttivat joitakin vuosikymmeniä Jeesuksen kuoleman jälkeen. Heidän kirjeissään mainitaan, että Jeesus todella ristiinnaulittiin mutta heräsi kuolleista. Jälkimmäiseen viitataan monia kertoja, joten se osoittaa Jeesuksen todella kuolleen:

 

"Pankaamme merkille, rakkaat veljet, kuinka Valtias jatkuvasti osoittaa meille, että tulevaisuudessa on todella tapahtuva ylösnousemus. Sen ensi hedelmäksi hän on tehnyt Herran Jeesuksen Kristuksen herättämällä hänet kuolleista." (Kleemensin kirje Korinttolaisille 24:1)

 

"Jumala siis lähetti Kristuksen ja Kristus apostolit; kumpikin asia on tapahtunut hyvässä järjestyksessä Jumalan tahdosta. 3. Kun nyt apostolit olivat tehtävänsä saaneet, päässeet täyteen varmuuteen Herran Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta ja vahvistuneet uskossa Jumalan sanaan, he lähtivät liikkeelle Pyhää Henkeä täynnä julistaen evankeliumia siitä, että Jumalan valtakunta oli tulossa. 4. Maasta maahan ja kaupungista kaupunkiin he julistivat sanomaansa... " (Kleemensin kirje Korinttolaisille 42:2-4)

 

"Rakkaudessa Valtias on ottanut meidän huostaansa. Rakkaus meitä kohtaan valtasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, ja sen tähden hän vuodatti Jumalan tahdosta verensä meidän edestämme ja antoi ruumiinsa meidän ruumiimme edestä, samoin sielunsa meidän sielumme edestä." (Kleemensin kirje Korinttolaisille 49:6)

 

"Jos nyt ne jotka ruumiillisesti näin tekivät, saivat kuoleman osakseen, kuinka paljoa enemmän se joka huonolla opilla turmelee uskon Jumalaan, uskon, jonka puolesta Jeesus Kristus on ristiinnaulittu. Tällainen ihminen on tullut saastaiseksi ja hän on joutuva sammumattomaan tuleen, samoin se joka häntä kuulee." (Ignatioksen kirje efesolaisille 16:2)

 

"... Sen sijaan soisin teidän olevan täysin varmoja syntymästä ja kärsimyksestä sekä ylösnousemuksesta, joka on tapahtunut Pontius Pilatuksen maaherrakaudella. Tämän kaiken toteutti todellisesti ja täysin varmasti Jeesus Kristus, meidän toivomme; kunpa kukaan teistä ei kääntyisi pois hänestä." (Ignatioksen kirje magnesialaisille 11:1)

 

"Olkaa siis kuuroja, milloin joku puhuu teille eikä tiedä mitään Jeesuksesta Kristuksesta, joka on Daavidin sukua, Mariasta syntynyt, joka todella syntyi, söi ja joi, todella sai vainon osakseen Pontius Pilatuksen aikana, todella ristiinnaulittiin ja kuoli, taivaassa, maassa ja maan alla olevien nähden, 2. hänestä, joka myös todella herätettiin kuolleista, kun hänen Isänsä hänet herätti; aivan vastaavalla tavalla on Isä Kristuksessa Jeesuksessa herättävä myös meidät, jotka uskomme häneen, ja ilman häntä ei meillä todellista elämää olekaan." (Ignatioksen kirje trallislaisille 9:1,2)

 

"... Edelleen te olette täysin vakuuttuneet meidän Herrastamme, että hän nimittäin todella on syntynyt Daavidin suvusta lihan puolesta, Jumalan Poika Jumalan tahdosta ja voimasta, todella syntynyt neitsyestä, Johanneksen kastama, jotta hän täyttäisi kaiken vanhurskauden, 2. todella kärsi Pontius Pilatuksen ja neljännysruhtinas Herodeen aikana puuhun naulittuna lihassa meidän puolestamme - hedelmä, mistä me olemme syntyisin, hänen Jumalan edessä autuaallisesta kärsimyksestänsä - jotta hän ylösnousemuksensa kautta nostaisi ikuisiksi ajoiksi sovitun merkin pyhilleen ja uskovilleen, kuuluivatpa juutalaisiin tai pakanoihin, kirkkonsa yhdessä ainoassa ruumiissa." (Ignatioksen kirje smyrnalaisille 1:1,2)    

 

"On siis oikein pysyä erillään tuollaisista ja olla puhumatta heistä yksityisesti ja julkisesti, mutta sen sijaan pitäytyä profeettoihin ja varsinkin evankeliumiin, jossa kärsimys on meille selvästi esitettynä ja ylösnousemus toteen käyneenä..." (Ignatioksen kirje smyrnalaisille 7:2)

 

"... Odota häntä, joka on ajan yläpuolella, ajatonta, näkymätöntä, häntä, joka meidän tähtemme on tullut näkyväiseksi, häntä joka ei ole kosketeltavissa, joka on kärsimyksen yläpuolella, mutta meidän tähtemme on alistunut kärsimykseen ja joka on kestänyt kaikkea mahdollista meidän tähtemme." (Ignatioksen kirje Polykarpokselle 3:2)

 

"... meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, hänessä, joka osoitti kestävyyttä ja kävi kuolemaan saakka meidän syntiemme tähden. Hänet Jumala herätti ja päästi tuonelan kivuista. 3. Häneen te uskotte, vaikka ette ole häntä nähneet, sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, johon monet haluaisivat päästä; tehän tiedätte, että armosta te olette pelastetut, ette teoista, vaan Jumalan tahdosta Jeesuksen Kristuksen kautta." (Polykarpoksen kirje filippiläisille 1:2,3)

 

"Pitäytykäämme taukoamatta ja järkähtämättä toivoomme ja vanhurskautemme panttiin, joka on Kristus Jeesus, hän joka itse kantoi meidän syntimme omassa ruumiissaan puulle, hän joka ei syntiä tehnyt ja jonka suusta ei petosta voitu löytää. Mutta hän kesti kaiken meidän tähtemme, jotta me saisimme hänessä elämän." (Polykarpoksen kirje filippiläisille 8:1)

 

"Sitten on vielä seuraavakin seikka, veljeni. Jos Herra on alistunut kärsimään meidän tähtemme, vaikka hän on maailmankaikkeuden Herra, jolle Jumala sanoi maailman luomisen yhteydessä: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, mitenkä hän on alistunut kärsimään ihmisten käsissä? Oppikaa tämä. 6. Profeetoilla oli armolahjansa häneltä, ja he ennustivat hänestä. Ja kun hänen kerran täytyi ilmaantua lihassa, jotta hän kukistaisi kuoleman ja antaisi näytteen kuolleitten ylösnousemuksesta, hän alistui siihen. 7. Toisaalta hän teki sen täyttääkseen isille annetun lupauksen, toisaalta valmistamalla itse itselleen uuden kansan osoittaakseen vielä maan päällä ollessaan, että hän itse pantuaan toimeen ylösnousemuksen tulee toimittamaan tuomion. 8. Sitten hän myös julisti, opettaen Israelia ja tehden suuria ihmeitä ja tunnustekoja ja hän osoitti Israelille aivan erityistä rakkautta." (Barnabaan kirje 5:5-8)

 

Korotettiin taivaaseen

 

Jumala sanoi: ”Jeesus, Minä otan sinut ja korotan sinut luokseni, puhdistan sinut uskottomista ja asetan seuraajasi ylösnousemuksen päivään asti uskottomien yläpuolelle. Sitten teidän on palattava Minun luokseni, ja Minä tuomitsen teidän kiistanne. (3:55)

 

ja sanoivat:"Me tapoimme Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään" - mutta eivät he ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä. Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä varmasti, eikä heillä ole tietoa hänestä, vaan he vain arvailevat, eivät he häntä tappaneet, vaan Jumala korotti hänet luokseen. Jumala on Mahtava, Viisas. (4:157,158)

 

Kun Koraani kertoo, että Jeesus korotettiin taivaaseen, on se aivan sama kuin Raamatun opetus – tosin muslimit eivät yleensä usko Jeesuksen kuolleen ja ylösnousseen sitä ennen. Sillä Uusi testamentti kertoo, miten Jeesus korotettiin taivaaseen neljäkymmentä päivää ylösnousemuksen jälkeen. Hän astui Jumalan oikealle puolelle. Hän oli tullut taivaasta ja meni sinne takaisin:

 

- (Apt 1:9-11) Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.

10. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;

11. ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."

 

- (Apt 2:34-38) Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,

35. kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.'

36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

 

- (Hebr 1:1-3) Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,

2. on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

3. ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

 

- (Hebr 8:1) Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,

 

- (Joh 16:27-30) sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä.

28. Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."

29. Hänen opetuslapsensa sanoivat: "Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta.

30. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen."

 

Islamilaisessa kirjallisuudessa ja perimätiedossa viitataan myös siihen, kuinka Jeesus korotettiin taivaaseen. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

 

lll:23] Jeesus korotettiin Taivaaseen astumisen kirkosta Jerusalemissa. Kun hänet korotettiin, Jumala puki hänet enkelien hahmoon ja otti häneltä pois syömisen ja juomisen nautinnon, niin että hänestä tuli taivaallinen ja maallinen enkeli. Hän elää vieläkin; tämä on sunnalaisten opinkappale. (Ibn Iyas, Bada’i, s. 188)

 

IV:3] Kun Jeesus oli määrä korottaa taivaaseen, pilvi lähestyi, kunnes hän saattoi asettua sen päälle. Maria tuli hänen luokseen ja hyvästeli hänet itkien. Sitten Jeesus kohotettiin Marian nähden ja Jeesus heitti hänelle vaatteensa sanoen: ”Tämä on meidän merkkimme ylösnousemuksen päivänä.” Simonille hän heitti turbaaninsa.

   Maria hyvästeli häntä osoittamalla häntä sormellaan, kunnes hän katosi näkyvistä. Maria rakasti kovasti Jeesusta eikä koskaan jättänyt tätä, ei matkoillaan eikä paikoillaan oltaessa. (Ibn Kathir, Qisas ll:442-443)

 

lV:39] Ennen kuin Jeesus korotettiin, hän käski opetuslastensa kutsua ihmisiä palvomaan yksin Jumalaa, eikä ketään muuta. Hän nimitti kunkin heistä jonkun kansan luo, Syyriassa, idässä ja lännessä. Kerrotaan, että kukin heistä sai kyvyn puhua sen kansan kieltä, jonka luo Messias hänet lähetti… (Ibn Kathir, Qisas ll:453-454)

 

Henki ja sana jumalan luota

 

Entä kun enkelit sanoivat: "Oi Maria, totisesti Jumala ilmoittaa sinulle hyvänä sanomana Sanan tyköänsä. Hänen nimensä on oleva Messias, Jeesus, Marian poika, kunnioitettu tässä ja tulevassa elämässä, ja hän on oleva niitä, jotka pääsevät lähelle Jumalaa. (3:45, vanhempi suomennos) (englanninkielellä: a Word from Him)

 

Te, joilla on Kirja, älkää menkö liian pitkälle väitteissänne älkääkä puhuko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, oli Jumalan lähettiläs ja hänen Sanansa, jonka Hän antoi Marialle, ja Henki hänen luotansa. Uskokaa Jumalaan ja... (4:171) (His Word which He cast to Mary; a Spirit from Him)

 

Kun Koraani osoittaa, että Jeesus on Jumalan sana ja Jumalan henki, joka on tullut Jumalan luota, viittaa se hänen iankaikkiseen olemukseensa. Se on lähes sama ajatus kuin se, että muslimit uskovat Koraanin laskeutuneen Jumalan luota voiman yönä.

   Se on myös aivan sama opetus kuin mikä Raamatussakin esiintyy, koska Raamatussa Jeesusta kutsutaan Jumalan sanaksi, joka tuli ihmiseksi. Lisäksi Jeesus itse puhui siitä, miten hän oli Isän Jumalan luona ennen maan päälle tuloaan:

 

- (Joh 1:1,2,14) Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

 

- (Joh 1:15-18,29,30) Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."

16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.

17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

30. Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'.

 

- (Joh 3:12,13) Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?

13. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.

 

- (Joh 3:30-32) Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

31. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.

32. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan.

 

- (Joh 5:30,36-38) En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

36. Mutta minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen; sillä ne teot, jotka Isä on antanut minun täytettävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että Isä on minut lähettänyt.

37. Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen muotoansa,

38. eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt.

 

- (Joh 6:33-35,38,41,42,61,62) Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän."

34. Niin he sanoivat hänelle: "Herra, anna meille aina sitä leipää".

35. Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.

38. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

41. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: "Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta";

42. ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: 'Minä olen tullut alas taivaasta'?"

61. Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille: "Loukkaako tämä teitä?

62. Mitä sitten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen!

 

- (Joh 7:32-36) Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän hänestä; niin ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoita ottamaan häntä kiinni.

33. Mutta Jeesus sanoi: "Minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne, ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt.

34. Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä; ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla."

35. Niin juutalaiset sanoivat keskenään: "Minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä? Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa kreikkalaisia?

36. Mitä tämä sana on, jonka hän sanoi: 'Te etsitte minua, mutta ette löydä', ja: 'Missä minä olen, sinne te ette voi tulla'?"

 

- (Joh 8:21-26) Niin Jeesus taas sanoi heille: "Minä menen pois, ja te etsitte minua, ja te kuolette syntiinne. Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla."

22. Niin juutalaiset sanoivat: "Ei kai hän aikone tappaa itseänsä, koska sanoo: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla'?"

23. Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

25. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille.

26. Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla."

 

- (Joh 8:38,42) Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne."

42. Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.

 

- (Joh 8:56-59) Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."

57. Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!"

58. Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".

59. Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.

 

- (Joh 13:2,3) Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen,

3. niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö,

 

- (Joh 16:5) Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?'

 

- (Joh 16:28-31) Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."

29. Hänen opetuslapsensa sanoivat: "Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta.

30. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen."

31. Jeesus vastasi heille: "Nyt te uskotte.

 

- (Joh 17:4,5) Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.

5. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

 

- (2 Kor 8:9) Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.

 

- (Fil 2:5-8) Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

 

- (1 Joh 1:1,2) Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta -

2. ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille

 

Kun Koraani puhuu Jumalan hengestä ja Jumalan sanasta, viittaavat ne siis Jeesuksen jumalisuuteen ja iankaikkisuuteen. Se johtuu seuraavista tekijöistä:

 

Jumalan Henki on ikuinen. Jos pysytään siinä näkemyksessä, että Jumala on ikuinen, täytyy myös hänen Henkensä olla ikuinen, eikä olla esim. vain ihmisiän pituinen. Niinpä kun Jeesusta kutsutaan Koraanissa Jumalan Hengeksi, joka on tullut hänen luotaan, voimme olettaa, että myös hän on ikuinen ja yhtä Jumalan kanssa. Nimitys "Jumalan Henki" viittaa hänen jumalallisuuteensa ja iankaikkisuuteensa.

                                                             

Jumalan Sana on ikuinen. Jos pysytään siinä näkemyksessä, että Jumala on iankaikkinen, on varmasti myös hänen Sanansa oltava iankaikkinen. Sen on oltava iankaikkinen, koska on epätodennäköistä, että Jumala olisi ollut vaiti aina siihen saakka kunnes Jeesus, hänen Sanansa, syntyi maan päälle. Varmasti hänen on täytynyt puhua sitä ennenkin (aivan kuten me ihmiset puhumme yksinkertaisesti siksi että olemme olemassa), koska sanallaan hän loi kaiken ja koska ihmisiä eli jo ennen Jeesusta maan päällä.

   Niinpä voimme olettaa, että Jeesus on iankaikkinen ja yhtä Isän Jumalan kanssa. Tämä on ainut järkevä johtopäätös, jos kutsumme häntä Jumalan Sanaksi ja jos oletamme Jumalan puhuneen jo ennen Jeesuksen maanpäällistä olemassaoloa.

 

Entä kirjallisuus islamin piirissä? Myös siellä Jeesus mainitaan Jumalan sanaksi ja Jumalan hengeksi. Seuraavassa pari esimerkkiä:

 

lll:22] Jeesusta sanotaan Jumalan sanaksi ja sanaksi hänen luotaan, koska hän tuli olemaan vain Hänen sanastaan ja käskystään, ilman isän tai siemennesteen vaikutusta. Häntä sanotaan myös Jumalan hengeksi ja hengeksi hänen luotaan samasta syystä, sillä hän on hengellinen, joka tuli olemaan ilman toisen hengellisen vaikutusta. (az-Zamakhshari, Kashshaf I:315)

 

Vl:3] Johannes tapasi Jeesuksen ja kysyi tältä: “Sinä Jumalan Henki, kerro minulle, mikä on kaikkein kauhistuttavin asia, jonka Jumala on luonut.” “Jumalan viha”, vastasi Jeesus, ja Johannes jatkoi: “Sinä Jumalan henki ja Hänen sanansa, kerro minulle, mikä pitää minut loitolla Jumalan vihasta.” “Se, ettet itse vihastu, jottei Jumala vihastu sinuun”, vastasi Jeesus. “Sinä Jumalan Henki, mistä viha saa alkunsa?” kysyi Johannes. Jeesus vastasi: “Itsensä mahtavana pitämisestä, synnistä ja ylpeydestä.”

At-Turtushi, Sirag, s. 333; al-Ghazali, Ihya’ lX:101; Rumi, Masnavi lV:113-115; Logia 31

   Johannes kysyi: “Kerro minulle, mikä teko pitää minut loitolla Helvetin tulesta.” Jeesus vastasi: “Alä tee huorin.” “Mikä on huorinteon alku?” kysyi Johannes, ja Jeesus vastasi: “Katse; sitä seuraavat toive ja halu.” (al-Farisi, Bad’, s. 311-312)

 

Pelastus. Kun muslimit etsivät pelastusta, panevat he suuren arvon tekemilleen teoille, rukoukselle, paastoille, almuille ja muille teoille. Jotkut toivovat myös pääsevänsä marttyyreina paratiisiin tai uskovat Muhammedin toimivan heille välittäjänä.

   Ongelmana edellisissä asioissa kuitenkin on, että ne eivät tuo varmuutta Jumalan hyväksynnästä. Ihminen ei ole koskaan niin hyvä, että täyttäisi pyhän Jumalan mittapuun. Se on mahdotonta, eikä myöskään Muhammed voi toimia välittäjänä, koska Koraanin mukaan hän oli vain tavallinen ihminen, joka teki syntiä (47:19, 48:1,2, 110:3). Siksi tarvitsemme toisenlaista ratkaisua Jumalan hyväksynnän saavuttamiseksi.

   Mikä sitten on ratkaisu edelliseen ongelmaan? Raamatun mukaan ratkaisu löytyy siitä, että Jeesus Kristus oli synnitön, ja kantoi kaiken vääryytemme ja syntimme. Hänestä tuli välimies sekä puolustaja Jumalan tykönä niin, että voimme saada syntimme anteeksi. Hän teki edestämme sen, mihin emme itse pystyneet, kuten seuraavat jakeet osoittavat:

 

- (1 Joh 2:1) Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

 

- (Hebr 9:15) Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

 

- (Hebr 12:24) ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.

 

- (Room 5:6) Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä.

 

- (Room 5:8) Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

 

- (Room 8:32) Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?

 

- (Gal 2:20) ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

 

- (Gal 3:13) Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu"

 

- (1 Tess 5:10) joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

 

- (Tiit 2:14) hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

 

- (1 Joh 3:16) Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä.

 

- (1 Tim 2:6) joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

 

- (1 Piet 3:18) Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,

 

- (Hebr 6:20) jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

 

- (Jes 53:5,6) mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

 

- (Room 4:25) joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

 

Myös islamilaisessa perinteessä on viittauksia siihen, että Jeesus voi puhua toisten puolesta. Arvostettu Az-Zamakhsari selostaa kommentaarissaan Koraanin jaetta 3:45:

 

45. Enkelit sanoivat: ”Maria, Jumala lähettää sinulle ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias – tämä on ylevä kunnianimi ja sen alkuperäinen muoto hepreaksi on Mashiha, mikä tarkoittaa ’siunattu’ [Z], Jeesus – tämä tulee sanasta Ishu [Z], Marian poika – jos kysyt, miksi enkelit sanoivat ’Jeesus, Marian poika’, vaikka he puhuttelivat itse Mariaa, vastaan, että pojan nimi johdetaan tavallisesti isään, ei äitiin. Jeesuksen nimittäminen Marian pojaksi kertoi, että hän syntyi ilman isää [Z]. Hän on kunnioitettu tässä ja tuonpuoleisessa elämässä – kunnioitettu tässä elämässä tarkoittaa Jeesuksen profetiaa ja sitä, että hän oli ihmisistä ensimmäinen, ja tuonpuoleisessa tarkoittaa sitä, että hän saattaa puhua toisten puolesta ja että hänellä on ylhäinen asema Paratiisissa [Z] – ja hän pääsee Jumalan lähelle – kun hänet korotetaan taivaaseen ja hän on enkelien seurassa [Z].

 

Niinpä jos sinä itse haluat pelastua ja vastaanottaa Jumalan armon ja iankaikkisen elämän, täytyy sinun kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen. Hän itse sanoi:

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Jeesus myös odottaa sinun sydämesi oven ulkopuolella, että saa astua elämääsi. Sinun täytyy toivottaa hänet tervetulleeksi:

 

- (Ilm 3:20) Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

Niinpä jos olet vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen elämääsi ja kääntynyt hänen puoleensa, on sinulla silloin Jumalan lapseus ja iankaikkinen elämä. Sinulla on tämä elämä huolimatta siitä, miltä sinusta tällä hetkellä tuntuu. Älä vain perusta pelastusvarmuuttasi omiin vaihteleviin tunteisiisi, vaan Raamatun sanaan ja Jeesukseen Kristukseen, koska eihän laivan ankkuriakaan heitetä koskaan laivan sisään vaan aina sen ulkopuolelle.

                                

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

Lisää aiheesta:

Muslimien vastaväitteet kristillistä uskoa kohtaan, kuten Raamatun luotettavuus, Jeesuksen jumaluus ja ristinkuolema. Miksi muslimit ovat väärässä?

 

Lue, miten nykyislamissa on lukuisia jäänteitä ennen islamia vallinneesta epäjumalanpalveluksesta. Eniten niitä on  pyhiinvaelluksessa Mekkaan.

 

Muslimit uskovat Koraanin luotettavuuteen, mutta Koraanista on ollut useita versioita, muutamat kohdat ovat muuttuneet, ja se on ristiriidassa Raamatun kanssa

 

Mistä lähteestä Muhammedin saamat ilmestykset olivat? Olivatko ne Jumalasta vai ei? Miksi Muhammedin elämän hedelmää ei voi pitää hyvänä?

 

Teismin eri muodot tarkastelussa

 

Jeesuksen jumaluuteen ja iankaikkiseen olemassaoloon viittaavat sadat Raamatun jakeet. On syytä uskoa, että hän on taivaasta tullut Jumalan Poika ja Jumala

 

Messiaan jumaluuteen viitataan useasti Talmudissa, muissa vanhoissa juutalaisissa kirjoituksissa sekä Vanhan testamentin profetioissa

 

Jeesus on Jehova / Jahve, vaikka Jehovan todistajat eivät usko tähän

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Muslimien vastaväitteet kristillistä uskoa kohtaan, kuten Raamatun luotettavuus, Jeesuksen jumaluus ja ristinkuolema. Miksi muslimit ovat väärässä?

 

Lue, miten nykyislamissa on lukuisia jäänteitä ennen islamia vallinneesta epäjumalanpalveluksesta. Eniten niitä on  pyhiinvaelluksessa Mekkaan.

 

Muslimit uskovat Koraanin luotettavuuteen, mutta Koraanista on ollut useita versioita, muutamat kohdat ovat muuttuneet, ja se on ristiriidassa Raamatun kanssa

 

Mistä lähteestä Muhammedin saamat ilmestykset olivat? Olivatko ne Jumalasta vai ei? Miksi Muhammedin elämän hedelmää ei voi pitää hyvänä?

 

Teismin eri muodot tarkastelussa

 

Jeesuksen jumaluuteen ja iankaikkiseen olemassaoloon viittaavat sadat Raamatun jakeet. On syytä uskoa, että hän on taivaasta tullut Jumalan Poika ja Jumala

 

Messiaan jumaluuteen viitataan useasti Talmudissa, muissa vanhoissa juutalaisissa kirjoituksissa sekä Vanhan testamentin profetioissa

 

Jeesus on Jehova / Jahve, vaikka Jehovan todistajat eivät usko tähän