Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Jehovan todistajat Raamatun valossa

 

 

Miten Jehovan todistajat uskovat, ja miten Vartiotorni-seuran opetus poikkeaa Raamatusta? Varsinkin Jeesuksen jumaluuden kieltäminen on ominaista heille

 

 

Esipuhe

 

Tässä kirjoituksessa aiheena ovat Jehovan todistajat ja heidän oppinsa. Heidät tunnetaan hyvin mm. "Herätkää"- ja "Vartiotorni"-lehdistä sekä ovityöstä, jota he tekevät ahkerasti. Tavallisesti nämä henkilöt liikkuvat kaksittain ja hyvin pian he yleensä siirtyvät puhumaan tulevasta maanpäällisestä valtakunnasta, jonka odottavat pian tulevan. Keskustelun aiheena voivat olla myös sellaiset asiat kuin Jeesuksen jumaluus, joulu tai vaikka kysymys siitä, mitä on kuoleman jälkeen. Jos asukas, joka ottaa heidät vastaan, ei ole tarkemmin perehtynyt Raamattuun, ei hänellä ehkä saata olla paljoakaan sanottavaa näihin asioihin, joista todistajat niin vakuuttavasti puhuvat.

   Mutta ovatko Vartiotorni-seuran ja Jehovan todistajien opit todella niin paikkansapitäviä kuin he itse uskovat vai onko tämä vain väärä käsitys? Jehovan todistajat tietysti itse pitävät oppiaan oikeana, mutta tulevilla riveillä yritämme etsiä vastausta tähän kysymykseen. Siihen viittaa myös kirjoituksen voimakas otsikko. Jos itse olet Jehovan todistaja, kannattaa sinun tutkia ja miettiä tätä asiaa seuraavien lukujen valossa.

 

Sisällys:
1. Jeesuksen jumaluus
2. Opetus Pyhästä Hengestä ja kolminaisuudesta
3. Jeesuksen ylösnousemus
4. Jeesuksen tulemus
5. Mitä tämän elämän jälkeen?
6. Ylösnousemus - millainen se on?
7. 144 000 voideltua
8. Suuri joukko - pääseekö se taivaaseen?
9. Onko Vartiotorni-seura Jumalan kanava?

 

 

1. Jeesuksen jumaluus

  

Kun kristitty uskova keskustelee Jehovan todistajan kanssa, on yksi suurin erottava tekijä Jeesuksen jumaluus. Jehovan todistajat eivät usko Jeesuksen jumaluuteen kuten tavalliset kristityt. Sen sijaan he pitävät Jeesusta vain luotuna olentona, niin että hän taivaassa oli ja on mahtava henkiolento, itseasiassa ylienkeli Miikael. Samoin maan päällä ollessaan hänen uskotaan olleen vain tavallinen ihminen. Eräässä heidän vihkosessaan lausutaan:

 

Jeesus oli siis ollut taivaassa ennen maan päälle tuloaan. Mutta oliko hän ollut yksi kaikkivaltiaan, ikuisen kolmiyhteisen Jumalan persoonista? Ei, sillä Raamattu sanoo selvästi, että ennen ihmiseksi tuloaan Jeesus oli luotu henkiolento samoin kuin enkelit olivat Jumalan luomia henkiolentoja...

   Mutta koska Jeesus ei ollut Jumala, hän olisi voinut olla uskoton.

   Jeesuksesta, joka ei ollut enemmän eikä vähemmän kuin täydellinen ihminen, tuli lunnaat, joka korvasi täsmälleen sen, mitä Aadam menetti - oikeuden täydelliseen ihmiselämään maan päällä. (Tulisiko sinun uskoa kolminaisuuteen, s. 14,15)

 

Mutta pitääkö Jehovan todistajien ja Vartiotorni-seuran käsitys Jeesuksesta paikkansa vai onko se väärä? Seuraavilla riveillä yritämme antaa vastauksen tähän asiaan.

 

Jakeita, jotka viittaavat jeesuksen jumaluuteen. Ensiksi on hyvä huomata, että on monia Raamatun jakeita, jotka puhuvat Jeesuksen jumaluudesta. Näiden jakeiden merkitys on siinä, että jos niitä tutkii sellainen ihminen, joka ei ole vielä kyllästetty Vartiotorni-seuran opilla, niin varmasti hän ymmärtää, että niissä selvästi puhutaan Jeesuksen jumaluudesta. Tähän johtopäätökseen tulee, jos ottaa nämä jakeet sellaisenaan:

 

- (1 Joh 5:20,21) Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

21. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

 

- (Joh 1:1) Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

 

- (Room 9:5) heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

 

- (Tiit 2:13) odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

 

- (Matt 1:22,23) Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:

23. "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

 

- (Joh 20:28) Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"

 

- (1 Kor 2:7,8) vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,

8. sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet -

 

- (Fil 2:5-8) Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

 

- (Kol 2:8,9) Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

9. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

 

- (1 Tim 3:16) Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen.

 

- (1 Tim 4:10) Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.

 

- (Hebr 1:7,8) Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi";

8. mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

 

Joh 1:1. Kun edellisessä jaelistassa mainittiin Johanneksen evankeliumin ensimmäinen jae (Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.), niin alkukielellä ja kirkkoraamatussa tämä jae on yksi merkittävimpiä todisteita Jeesuksen jumaluudesta. Jopa Vartiotorni-seuran omassa kirjallisuudessa on myönnetty tämän jakeen vahvistavan Jeesuksen jumaluutta:

 

"Tietysti sellainen Raamatun lukija, joka käyttää yleisesti hyväksyttyjä käännöksiä, sanoo heti: 'Eihän sen tietämisessä, kuka Sana on, pitäisi olla mitään vaikeuksia. Siinähän sanotaan selvästi, että Sana on Jumala, ja Jumala on Jumala'." (Sana, kuka hän oli Johanneksen mukaan, s. 4)

 

Merkittävää kuitenkin on, että kun sama jae ei ole sellaisenaan sopinut seuran oppiin, on se joutunut muuttamaan sitä hieman. Sillä seuran omassa, Uuden maailman käännöksessä, seura on kääntänyt ja muuttanut tämän jakeen siten, että se viittaa Jeesuksen olleen vain eräs jumala. Suomenkielisessä käännöksessä "ja Sana oli Jumala", on siinä oleva sana "Jumala" käännetty pienellä kirjaimella. Lisäksi englanninkielisessä Uuden maailman käännöksessä on käytetty vieläkin selvemmin epämääräistä artikkelia. Nämä jakeet on käännetty heidän käännöksessään seuraavalla tavalla:

 

... ja Sana oli jumala.

 

... and the Word was a god.

 

Erikoista kuitenkin on, ettei seura ole noudattanut samaa käännösperiaatetta muissa vastaavissa jakeissa. Jos katsomme samaa Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua (Vastaavia esimerkkejä löytyisi UT:n puolelta useita kymmeniä.), olisi sen pitänyt kääntää esim. seuraavat jakeet myös Joh 1:1:n mallin mukaan. Kuitenkaan seura ei ole tätä tehnyt, vaan se on kääntänyt ne aivan normaalin kaavan mukaan, sen, mikä muissakin käännöksissä on. Johtuuko tämä siitä, että ainoastaan Joh 1:1 tuo liian selvästi esille Jeesuksen jumaluuden, mutta muissa jakeissa ei ole sitä vaaraa?

   Joka tapauksessa jos seura olisi noudattanut samaa käännösperiaatetta - Joh 1:1:n mukaan - koko ajan, olisi sen pitänyt kääntää allaolevat jakeet seuraavalla tavalla:

 

- (Joh 1:6) Oli mies, (erään) jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla (erään) jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (Joh 1:13) jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan (eräästä) jumalasta.

 

- (Joh 1:18) Ei kukaan ole (erästä) jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

 

Yhtä isän kanssa. Yksi hyvä todiste Jeesuksen jumaluudesta on se, että hän on yhtä Isän kanssa. Samoin Jeesus sanoi, että joka on nähnyt hänet, on nähnyt Isän. Nämä jakeet viittaavat siihen, että Jeesus on yhtä jumalallinen kuin hänen taivaallinen Isänsäkin:

 

- (Joh 10:30-33) Minä ja Isä olemme yhtä."

31. Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.

32. Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?"

33. Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi."

 

- (Joh 14:7-9) Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."

8. Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme."

9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?

 

- (Hebr 1:3) ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

                                                        

Kun ovat kyseessä ylläolevat jakeet, selittää Vartiotorni-seura ne yleensä siten, että Jeesus on yhtä Isän kanssa vain päämääriltään ja tahdoltaan, mutta ei luonnoltaan ja olemukseltaan.

   Mutta jos Jeesus todella tarkoitti sitä, miksi sitten juutalaiset aikoivat kivittää hänet? Eivätkö he aikoneet kivittää hänet juuri sen tähden, että hän piti itseään kaikkivaltiaan Jumalan vertaisena? Silloisessa juutalaisessa yhteiskunnassa, jossa uskottiin ainoastaan yhteen kaikkivaltiaaseen Jumalaan, tällä asialla oli aivan erityinen merkityksensä. Ihmiset eivät tässä yhteiskunnassa voineet millään tavalla erehtyä Jeesuksen sanojen merkityksestä ja hänen jumaluudestaan (Jeesuksen kuolinsyy oli juuri sama asia; hän piti itseään Jumalana.).

   Johtopäätös siis on, että Jeesuksen täytyy olla yhtä Isän kanssa, ei vain päämääriltään ja tahdoltaan, vaan myös luonnoltaan ja olemukseltaan. Tämän saman jumalallisen yhteyden löydämme hyvin myös allaolevista esimerkeistä:

 

Jumala / Jeesus luonut kaiken:

 

- (1 Moos 1:1) Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

 

- (Job 38:4) Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää.

 

- (Joh 1:9,10) Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

10. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.

 

- (Kol 1:16) Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

 

Jumala / Jeesus on muuttumaton:

 

- (Mal 3:6) Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä:

 

- (Hebr 13:8) Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

 

Jumalan / Jeesuksen Kristuksen tuomio:

 

- (Room 14:10) Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.

 

- (2 Kor 5:10) Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

 

Jeesuksen palvominen. Kun tutkimme Raamattua, osoittavat useat sen kohdat, että Jumala ei anna kunniaansa muille eikä saa pitää muita jumalia hänen rinnallaan. Hän ei koskaan anna kunniaansa millekään toiselle tai vaikka epäjumalille:

 

- (Jes 42:8) Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.

 

- (2 Moos 20:2,3) "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

3. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

 

Toisaalta löydämme Raamatusta myös sen opetuksen, että Jumalan enkelitkään eivät ota itselleen palvontaa, vaan ne kieltäytyvät siitä. Ilmestyskirjassa on siitä hyvä esimerkki, kun Johannes lankesi enkelin jalkojen eteen ja tämä varoitti Johannesta tekemästä sitä (On hyvä muistaa, että Vartiotorni-seuran opissa Jeesuksenkin uskotaan olevan enkeli, itseasiassa ylienkeli Miikael, ennenkuin hän tuli maan päälle.):

 

- (Ilm 22:8,9) Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti.

9. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa."

 

Kuitenkin, kun katsomme Jeesukseen liittyviä kohtia Raamatussa, on useita sellaisia mainintoja, missä häntä palvotaan, kumarretaan ja kunnioitetaan kuten Isää. Lisäksi on myös kohta, jossa Jeesus erotetaan enkeleistä, ja enkelit sensijaan kumartavat häntä.

   Tämäntyyppinen palvonta ei olisi varmastikaan ollut mahdollista, jos Jeesus olisi ollut vain pelkkä ihminen tai enkeli:

 

- (Fil 2:10,11) niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

 

- (Joh 9:38) Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä.

 

- (Matt 14:33) Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika."

 

- (Matt 28:9) Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: "Terve teille!" Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä.

 

- (Hebr 1:5-8) Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"?

6. Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit."

7. Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi";

8. mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

 

- (Joh 5:22,23) Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

23. että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt

 

- (Ilm 22:1,3) Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.

3. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä

 

Luotu olento vai iankaikkinen jumala? Kun on kyseessä Jehovan todistajien käsitys Jeesuksesta, on hän heille ikäänkuin pienempi "jumala", joka on luotu, kun taas Isä Jumala on kaikkivaltias tai korkein Jumala. Häntä, Jeesusta, voidaan nimittää "jumalaksi" vain siinä mielessä, että hän on mahtava henkiolento, eikä häntä myöskään pidetä iankaikkisena.

   Jos kuitenkin tutkimme tätä käsitystä useiden Raamatun jakeiden valossa, osoittavat ne päinvastaista. Ne puhuvat hänen iankaikkisuudestaan ja miten hänen kauttaan on kaikki luotu. Nämä asiat eivät olisi pelkälle luodulle olennolle mahdollisia:

 

Iankaikkinen. Ensinnäkin Jes 9:5 ja muut jakeet osoittavat, että Jeesus on iankaikkinen. Eli jos joku on iankaikkinen, ei häntä ole voitu luoda kuten Vartiotorni-seuran opissa on opetettu:

 

- (Jes 9:5) Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

 

- (Miika 5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

 

- (1 Joh 1:1,2) Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta -

2. ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille -

 

- (Hebr 7:3) jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti.

 

Jeesuksen kautta kaikki saanut syntynsä. Eräs esimerkki Jeesuksen jumaluudesta on se, että kaikki on saanut syntynsä ja alkunsa hänen kauttaan.

   Eli jos ilman Jeesusta, Sanaa, ei ole syntynyt mitään, niin merkitsee se, ettei hän silloin itsekään voi olla mikään luotu olento, vaan hänen on täytynyt olla aina olemassa. Lisäksi monet jakeet osoittavat hänen olevan myös itse elämän - se on ominaisuus, joka kuuluu vain Jumalalle:

 

- (Joh 1:3,4) Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

 

- (Kol 1:16,17) Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

17. ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. 

 

- (Joh 11:25) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.    

 

Ei muita jumalia. Mitä tulee siihen käsitykseen, että Jeesus olisi luotu jumala, ei tämä pidä yhtä ainakaan seuraavien jakeiden kanssa. Näissä jakeissa osoitetaan, ettei ole luotu yhtään jumalaa ja ettei ole mitään muuta Jumalaa oikean Jumalan rinnalla. Johtopäätös siis on, että kun näissä ja useissa muissa jakeissa puhutaan Jumalasta, voivat ne viitata vain yhteen Jumalaan, joka on ilmoittanut itsensä Jeesuksen Kristuksen kautta.

   Toisaalta jos Jehovan todistajat eivät myönnä Jeesuksen jumaluutta ja että hän on yhtä olemusta Isän Jumalan kanssa, on heillä todellisuudessa silloin kaksi Jumalaa: Jeesus, voimallinen jumala, joka on luotu ja Isä Jumala, kaikkivaltias, joka on luonut hänet. He ovat siis todellisuudessa monijumalaisia eli polyteisteja silloin:

 

- (Jes 43:10) Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. 

 

- (Jes 45:5) Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne,

 

- (5 Moos 32:39) Katsokaa nyt, että minä, minä olen, eikä yhtäkään jumalaa ole minun rinnallani. Minä kuoletan ja minä teen eläväksi, minä lyön ja minä parannan; eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni. 

 

Jehova ja jeesus. Eräitä parhaita todisteita Jeesuksen jumaluudesta ovat ne Raamatun kohdat, joissa Jeesus liitetään Jehova-nimeen (Useimmat oppineet pitävät tätä Jumalan nimen muotoa tosin vääränä, ja uskovat alkuperäisen nimen olleen Jahve.). Jehovan todistajathan korostavat juuri tätä nimeä, mutta seuraavat Raamatun kohdat osoittavat, että Jeesus on yhtä lailla Jehova / Jumala kuin Isäkin. Allaolevissa Raamatun paikoissa on lihavoitu/kursivoitu sekä harvennettu asian selventämiseksi ne (Vanhan testamentin) kohdat, joissa sana Jehova / Jahve (=H e r r a) esiintyy:

 

Tie Herralle / Jehovalle eli Jeesukselle

Ennustus:

 

- (Jes 40:3-5) Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa H e r r a l l e tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.

4. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi.

5. H e r r a n kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut."

 

Täyttymys:

 

- (Matt 3:1-3,11) Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi taivasten valtakuntaa Juudean erämaassa

2. ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle."

3. Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.'"

11. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

 

- (Luuk 1:16,17) Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.

17. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."

 

- (Luuk 1:76) Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään

 

Ei muuta pelastajaa kuin Herra / Jehova eli Jeesus

Ennustus:

 

- (Jes 43:11) Minä, minä olen H e r r a, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.

 

Täyttymys:

 

- (Apt 4:11,12) Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'

12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.

 

Herran / Jehovan eli Jeesuksen avuksi huutaminen

Ennustus:

 

- (Jooel 2:32) Ja jokainen, joka huutaa avuksi H e r r a n nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

 

Täyttymys:

 

- (Room 10:9,13) Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

13. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."

 

- (1 Kor 1:2) Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme  Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.

 

- (Apt 9:21) Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?"

 

"Minä Olen", joka on Jumalan ja Jeesuksen nimi

Ennustus:

 

- (2 Moos 3:14,15) Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne."

15. Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: H e r r a, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 8:58) Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut." (Alkukielellä "Minä olen" )

 

Herra / Jehova eli Jeesus, joka tutkii sydämen

Ennustus:

 

- (Jer 17:10) Minä, H e r r a, tutkin sydämen, koettelen munaskuut, ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan.

 

Täyttymys:

 

- (Ilm 2:21-23) Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski:

22. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;

23. ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.

 

Herra / Jehova eli Jeesus, joka tulee pyhiensä kanssa

Ennustus:

 

- (Sak 14:5) Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja H e r r a, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.

 

Täyttymys:

 

- (1 Tess 3:13) vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.  

 

Herra / Jehova eli Jeesus, joka on ihmisten vanhurskaus

Ennustus:

 

- (Jer 23:5,6) Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.

6. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'H e r r a on meidän vanhurskautemme.'

 

Täyttymys:

 

- (1 Kor 1:30,31) Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,

31. että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra."

 

- (Room 4:25) joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

 

Herra / Jehova eli Jeesus ja kolmekymmentä hopearahaa

Ennustus:

 

- (Sak 11:12,13) Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta." Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.

13. Ja H e r r a sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet." Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 26:15) ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa.

 

Herra / Jehova eli Jeesus, joka lävistetään ja Pyhän Hengen vuodatus

Ennustus

 

- (Sak 12:1,10) Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo H e r r a, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:

10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 19:33-37) Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan,

34. vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.

35. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.

36. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako."

37. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet."

 

- (Apt 2:32,33) Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.

33. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.

 

Herra / Jehova eli Jeesus, joka on ensimmäinen ja viimeinen

Ennustus:

 

- (Jes 44:6) Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, H e r r a Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.

 

Täyttymys:

 

- (Ilm 1:17,18) Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,

18. ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

 

- (Ilm 22:12,13) Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.

 

- (Ilm 21:6,7) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

7. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

 

Herra / Jehova eli Jeesus, jonka edessä polvien pitää notkistuman

Ennustus:

 

- (Jes 45:21-24) Ilmoittakaa ja esiin tuokaa - neuvotelkoot keskenänsä - kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, H e r r a! Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.

22. Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.

23. Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman.

24. Ainoastaan H e r r a s s a - niin pitää minusta sanottaman - on vanhurskaus ja voima. Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan.

 

Täyttymys:

 

- (Fil 2:10,11) niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

 

Herra / Jehova eli Jeesus, joka on paimen

Ennustus:

 

- (Ps 23:1) Daavidin virsi. H e r r a on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 10:11) Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

 

Jumala eli Jeesus, joka perusti maan

Ennustus:

 

- (Ps 102:25-28) Minä sanon: Jumalani, älä tempaa minua pois kesken ikääni; sinun vuotesi kestävät suvusta sukuun.

26. Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi.

27. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat.

28. Mutta sinä pysyt samana, eivätkä sinun vuotesi lopu.

 

Täyttymys:

 

- (Hebr 1:7,8,10-12) Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi";

8. mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

10. Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;

11. ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate,

12. ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu."

 

 

 

 

2. Opetus Pyhästä Hengestä ja kolminaisuudesta

 

Kun Jehovan todistajat eivät usko Jeesuksen jumaluuteen, eivät he myöskään usko Pyhän Hengen persoonallisuuteen ja jumaluuteen eivätkä kolminaisuuteen. He kieltävät nämä asiat kuten allaolevista lainauksista voimme lukea:

 

Mutta pyhällä hengellä ei ole persoonanimeä. Syy tähän on se, että pyhä henki ei ole älyllinen persoona. Se on persoonaton, näkymätön toimiva voima... (Pyhitetty olkoon sinun nimesi, s. 279)

 

"Pyhästä Hengestä", niin sanotusta kolminaisuuden kolmannesta persoonasta, olemme jo havainneet, että se ei ole persoona, vaan Jumalan toimiva voima...

Tosiasiat siis osoittavat selvästi, että Raamattu ei opeta kolminaisuutta. (Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä, s. 40)

 

Pyhän hengen persoonallisuus. Kun on kyseessä Pyhän Hengen persoonallisuus, eivät Jehovan todistajat siis usko tähän asiaan, vaan heille Pyhä Henki on vain Jumalan toimiva voima; ikäänkuin tuuli, sähkö tai muu vastaava asia.

   Jos kuitenkin katsomme asiaa seuraavien esimerkkien valossa, viittaavat ne selvästi Pyhän Hengen persoonallisuuteen, joten Vartiotorni-seuran oppi ei tällä alueella voi olla oikea:

 

Nimitys "hän". Ensinnäkin se, että Raamattu käyttää Pyhästä Hengestä nimitystä "hän", on selvä todiste Pyhän Hengen persoonallisuudesta. Pelkästä energiasta ja voimasta emme voi käyttää tällaista nimitystä, mutta persoonasta kylläkin:

 

- (Jes 40:13,14) Kuka on Herran Henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa?

14. Kenen kanssa hän on neuvotellut, joka olisi hänelle ymmärrystä antanut ja opettanut oikean polun, opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen tien?

 

- (Jes 63:10) Mutta he niskoittelivat ja saattoivat murheelliseksi hänen Pyhän Henkensä; ja niin hän muuttui heidän viholliseksensa, hän itse soti heitä vastaan.

 

- (Joh 15:26) Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

 

(On hyvä huomata, että Vartiotorni-seuran UM:n käännös kääntää Johanneksen evankeliumissa Pyhää Henkeä koskevat jakeet, Joh 14-16, toisella tavalla kuin mitä yleisesti tehdään; se käyttää "se"-sanaa viitatessaan Pyhään Henkeen. Kuitenkin jos Pyhä Henki olisi persoonaton voima, olisi siitä alkukielellä pitänyt käyttää parakletos ja ekeinos-sanojen neutrimuotoja [parakleton ja ekeino], eikä nyt alkukielellä olevia maskuliinimuotoja. Maskuliinimuotojen käyttö kyseisissä jakeissa osoittaa selvästi, että Pyhä Henki on persoona.)

 

- (Joh 14:16,17,26) Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,

17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

 

- (Joh 16:7,8) Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:

 

- (Joh 16:13-15) Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

15. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

 

- (Apt 8:15,16) Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;

16. sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.

 

Voi tehdä erilaisia asioita. Toinen todiste Pyhän Hengen persoonallisuudelle ovat useat Raamatun kohdat, joissa puhutaan, miten Pyhä Henki voi puhua, tahtoa, todistaa ja miten hänet voidaan saattaa murheelliseksi. Tällaisia ominaisuuksia ei varmastikaan voi olla pelkällä neutraalilla voimalla:

 

- (2 Sam 23:2) "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;

 

- (Neh 9:20) Hyvän Henkesi sinä annoit heitä opettamaan, mannaasi et kieltänyt heidän suustansa, ja vettä sinä annoit heille heidän janoonsa.

 

- (Jes 63:10) Mutta he niskoittelivat ja saattoivat murheelliseksi hänen Pyhän Henkensä; ja niin hän muuttui heidän viholliseksensa, hän itse soti heitä vastaan.

 

- (Jes 11:2) Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

 

- (Luuk 2:26) Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.

 

- (Joh 15:26) Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

 

- (Joh 16:13) Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

 

- (Apt 2:4) Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

 

- (Apt 5:9) Mutta Pietari sanoi hänelle: "Miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran Henkeä? Katso, niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois."

 

- (Apt 10:19,20) Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi Henki hänelle: "Katso, kaksi miestä etsii sinua;

20. niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt."

 

- (Apt 13:2,4) Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut."

4. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon.

 

- (Room 15:30) Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa,

 

- (1 Kor 12:11) Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo

 

- (Ef 4:30) Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

 

- (1 Tim 4:1) Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

 

Pyhän hengen jumaluus. Kun etsimme todisteita Pyhän Hengen jumaluudelle, joka sekin kielletään Vartiotorni-seuran opissa, voidaan tälle asialle löytää useita puoltavia seikkoja. Yksi niistä on ainakin se, että Raamattu puhuu monissa paikoissa nimenomaan "Jumalan" Hengestä. Sama Jumalan Henki oli mukana jo luomisessa:

 

- (1 Moos 1:2) Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

 

- (2 Aikak 24:20) Niin Jumalan Henki täytti Sakarjan, pappi Joojadan pojan, ja hän astui kansan eteen ja sanoi heille: "Näin sanoo Jumala: Miksi te rikotte Herran käskyt omaksi onnettomuudeksenne? Koska te olette hyljänneet Herran, hylkää hänkin teidät."

 

- (2 Kor 3:3) Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.

 

- (1 Piet 4:14) Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne.

 

- (1 Kor 2:10,11) Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.

11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.

 

Todisteita Pyhän Hengen jumaluudelle voimme lisäksi löytää useista muista Raamatun kohdista. Ainakin seuraavista kohdista käy hyvin selville tämä asia:

 

- (Tuom 15:14 / Tuom 16:20) Kun hän saapui Lehiin, niin filistealaiset riensivät riemuhuudoin häntä vastaan. Silloin Herran henki tuli häneen, ja samalla köydet hänen käsivarsissaan olivat kuin tulen polttamat aivinalangat, ja hänen siteensä sulivat pois hänen käsistänsä.

16:20. Ja Delila sanoi: "Filistealaiset ovat kimpussasi, Simson!" Kun hän heräsi unestaan, niin hän ajatteli: "Kyllä minä selviydyn niinkuin aina ennenkin ja pudistan itseni vapaaksi." Eikä hän tiennyt, että Herra (Alkukielellä Jahve) oli poistunut hänestä.

 

- (Apt 5:3,4) Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?

4. Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle."

 

- (Hebr 9:14) kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! (Iankaikkinen Henki voi olla vain Jumala.)

 

- (2 Sam 23:2,3) "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;

3. Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle: 'Joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa

 

- (1 Kor 3:16 / 6:19) Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

6:19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

 

- (Jes 6:8,9 / Apt 28:25,26) Ja minä kuulin Herran (alkukielellä Jahve) äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut."

9. Niin hän sanoi: "Mene ja sano tälle kansalle: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.'

Apt 28:25,26: Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne,

26. sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö.

 

Kolminaisuus. Kun lähdemme etsimään todisteita kolminaisuusopille, sille käsitykselle, että yksi Jumala on ilmoittanut itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä, voimme sillekin löytää kirjoituksista useita puoltavia seikkoja. Niitä ovat mm. seuraavat asiat:

 

Jumala-nimitykset. Ensinnäkin on hyvä huomata, että Raamatun mukaan on vain yksi Jumala (Jes 45:18,21, Jes 46:9). Kuitenkin Raamattu todistaa myös sen, että Isä on Jumala (5 Moos 4:35), Poika on Jumala (1 Joh 5:20,21) ja että Pyhä Henki on Jumala (Apt 5:3,4). Siten looginen johtopäätös on, että kaikkien näiden kolmen täytyy olla yksi ja sama Jumala. Se on ainut järkevä johtopäätös.

 

Elohim-sana. Eräs mahdollinen viittaus Jumalan eri ilmenemismuotoihin on hänestä käytetty monikollinen muoto, "elohim"-sana. Se esiintyy monissa Vanhan testamentin kohdissa, ja Raamatun ensimmäisessäkin luvussa sitä käytetään useita kertoja - sitä seuraavien verbien ollessa aina yksikössä - kun puhutaan siitä, miten Jumala loi kaiken. Samoin elohim-sana esiintyy ensimmäisessä käskyssä, jossa Jumalasta käytetään monikollista muotoa, vaikka verbi on yksikössä. Tässä käskyssä, joka hyvin viittaa Jumalan moninaisuuteen, sanotaan:

 

- (2 Moos 20: 2,3) "Minä olen (yksikkö) Herra, sinun Jumalasi (monikko), joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

3. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

 

Monikolliset ilmaisumuodot. Jos jatketaan monikon ja yksikön välistä jännitettä, tulee se ilmi muistakin Raamatun esimerkeistä. Niissä kaikissa käytetään Jumalasta monikon ensimmäistä persoonaa, vaikka verbi on yksikössä. Varsinkin ensimmäisessä näistä esimerkeistä (1 Moos 1:26,27) on hyvä huomata, että Jumala ei siinä voinut puhua enkeleille (näin on yleisesti saatettu olettaa), vaan itselleen, koska ihminenhän luotiin nimenomaan Jumalan kuvaksi, ei enkelien. Jae 27 osoittaa tämän selvästi:

 

- (1 Moos 1:26,27) Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme,  kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat."

27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

 

- (1 Moos 3:22) Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!"

 

- (1 Moos 11:6,7) Ja Herra sanoi (yksikkö): "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.

7. Tulkaa, astukaamme (monikko) alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. 

 

- (Jes 6:8) Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut."

 

Muita jakeita. On myös useita muita jakeita, jotka viittaavat Jumalan olemukseen joko suorasti tai epäsuorasti. Seuraavat jakeet ovat esimerkkinä:

 

- (Joh 14:26 / 15:26) Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

15:26. Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. 

 

- (2 Kor 13:13) Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

 

- (Matt 28:19) Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

 

- (1 Piet 1:2) ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

 

- (Room 8:9) Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

 

- (Gal 4:6) Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

 

 

 

 

3. Jeesuksen ylösnousemus

  

Jeesuksen ylösnousemuksesta Vartiotorni-seura on opettanut, ettei hän noussut kuolleista ruumiillisesti, ja ettei myöskään hänen ruumiinsa mennyt ylös taivaaseen. Sensijaan uskotaan, että hän nousi ylös ainoastaan näkymättömänä henkenä. Mitään inhimillistä tai kirkastettua ruumista ei enää ollut:

 

"Me väitämme valheeksi sen, että Jeesus herätettiin kuolleista lihassa. Meidän Herramme ihmisruumis otettiin jollain yliluonnollisella tavalla pois haudasta, emmekä tiedä, mitä sille tapahtui. Kukaan ei tiedä, haihtuiko se kaasuksi vai onko se jossain säilytettävänä... se näytetään ihmisille tuhatvuotisessa valtakunnassa." (Raamatuntutkielmia, osa 2, s.131 ja Jumalan harppu, s. 163)

 

"... ja kun pilvi peitti Jeesuksen, hävitti tämä pilven takana sen ruumiin, minkä hän oli luonut tätä tilaisuutta varten, ja nyt hän on henki ja sen takia näkymätön." (Totuus tekee teidät vapaaksi, s. 297)

 

Mutta mitä Raamattu sanoo tästä asiasta? Jos katsomme sitä, se kyllä osoittaa Jeesuksen nousseen ylös nimenomaan ruumiillisesti, ja että hän sai kirkastetun ja taivaallisen ylösnousemusruumiin. Se käy ilmi seuraavista esimerkeistä:

 

Jakeet, jotka puhuvat ruumiin ylösnousemuksesta. Ensiksi on hyvä huomata, että useat jakeet osoittavat Jeesuksen nousseen ruumiillisesti ylös. Hän siis sai aivan uuden ja kirkastetun sekä taivaallisen ruumiin, jossa tilassa hän myös meni taivaaseen:

 

- (Joh 20:19,20) Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"

20. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.

 

- (Luuk 24:36-43) Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"

37. Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen.

38. Mutta hän sanoi heille: "Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne?

39. Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan."

40. Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa.

41. Mutta kun he eivät vielä uskoneet, ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille: "Onko teillä täällä jotakin syötävää?"

42. Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa.

43. Ja hän otti ja söi heidän nähtensä.

 

- (1 Kor 15:20,35,40,44) Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.

35. Mutta joku ehkä kysyy: "Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?"

40. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.

44. kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.

 

- (Fil 3:20,21) Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,

21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

 

Tyhjä hauta. Yksi todiste ruumiillisen ylösnousemuksen puolesta on tyhjä hauta. Se todistaa, että hänen ruumiinsa - ei vain henkensä - oli todella poistunut haudasta:

 

- (Matt 28:1,6) Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa.

6. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut.   

 

- (Luuk 24:2,3,6,12) Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta.

3. Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista.

6. Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa,

12. Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle; ja kun hän kurkisti sisään, näki hän siellä ainoastaan käärinliinat. Ja hän meni pois ihmetellen itsekseen sitä, mikä oli tapahtunut.

 

Opetuslapset näkivät. Se, että opetuslapset saattoivat nähdä Jeesuksen nousevan ylös taivaaseen, todistaa myös sen puolesta, ettei hän ollut pelkkä henki. Hänellä täytyi olla kirkastettu ylösnousemusruumis:

 

- (Apt 1:9-11) Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.

10. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;

11. ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."

 

 

 

 

4. Jeesuksen tulemus

  

Jeesuksen tulemuksesta Vartiotorni-seura on opettanut eri tavalla kuin normaalisti. Ensinnäkin seura on opettanut, että Jeesus ei ilmesty näkyvästi, vaan ainoastaan näkymättömällä tavalla, hengellisesti. Kirjassa "Silloin on täyttynyt Jumalan salaisuus" (s. 248) sanotaan (kursivoinnit lisätty lainauksiin):

 

"... toinen tulemus ja toinen läsnäolo on oleva näkymätön maan päällä olevien ihmisten silmille."

 

Edelleen seuran opetuksen mukaan Jeesuksen tulemus, paruusia eli "läsnäolo" on jo toteutunut. Sen piti tapahtua vuonna 1914 (Tai aikaisemman käsityksen mukaan jo vuonna 1874.), jolloin Jeesus asetettiin taivaassa kuninkaaksi. Tähän viittaavat seuraavat lainaukset:

 

"Myöskään Kristuksen paluu ei tarkoita sitä, että hän tulee kirjaimellisesti takaisin maan päälle, vaan sitä, että hän ottaa haltuunsa kuninkaallisen vallan maapallomme suhteen ja kääntää huomionsa maahan. Hänen ei tarvitse sen vuoksi lähteä taivaalliselta valtaistuimeltaan ja tulla suoranaisesti maan päälle. Kuten olemme nähneet eräässä aiemmassa luvussa, Raamatun todisteet osoittavat, että vuosi 1914 oli Jumalan määräämä aika, jolloin Kristus palasi ja alkoi hallita. Taivaassa kuultiin silloin huuto: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Kristuksensa valta." - Ilmestys 12:10.(Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä, s. 147)

 

"... Tosiasiat osoittavat tämän rajoitetuksi ajaksi, jolla on tarkalleen määrätty alkunsa ja loppunsa. Se alkoi vuonna 1914, jolloin Jeesus Kristus asetettiin kuninkaaksi taivaissa..." (Totuus joka johtaa ikuiseen elämään, s. 95)

 

"Siksi 1800-luvulla eläneet Jehovan kansaan kuuluvat ymmärsivät oikein, että Kristuksen pa-rou-si´a olisi näkymätön. He olivat myös oppineet ymmärtämään, että pakanain ajat päättyisivät vuoden 1914 syksyllä. Hengellisen valistuksen lisääntyessä he ymmärsivät myöhemmin, että Jeesus Kristus kruunattiin taivaassa Valtakunnan kuninkaaksi tuona samana vuonna 1914." (Vartiotorni 1. toukokuuta 1993, s. 11)

 

Lisäksi tulevaisuudessa on enää odotettavissa Harmagedon ja suuri ahdistus sekä niitä seuraava maallinen paratiisi, mutta ei enää Jeesuksen tulemusta, jonka piti tapahtua jo vuonna 1914:

 

"Yksi asia on siis varma: kaikki pahuus ja kaikki pahat ihmiset kohtaavat pian äkillisen loppunsa Harmagedonissa... Mikään osa tästä pahasta maailmasta ei säily Harmagedonissa... Harmagedonin jälkeen Jumalan valtakunta on maapallon ainoa hallitus." (Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä, s. 154,155)

 

"Lähestyvässä 'suuressa ahdistuksessa' on oleva eloon jääviä hengellisen Israelin jäännöksen eli 'valittujen' lisäksi. Noin vuonna 96 iäkkäälle apostoli Johannekselle annettiin näky niistä, jotka menevät 'suuren ahdistuksen' läpi yhdessä hengellisen Israelin 'jäännöksen' kanssa." (Jumalan ikuinen tarkoitus nyt saamassa voiton ihmisen hyväksi, s. 181)

 

Mutta pitääkö Vartiotorni-seuran käsitys Jeesuksen tulemuksesta paikkansa? Onko Jeesus jo palannut takaisin näkymättömänä henkenä vuonna 1914 vai ei? Näihin ja muihin seuran käsityksiin Jeesuksen tulemuksesta yritämme antaa vastauksen seuraavien esimerkkien valossa:

 

Oliko tulemus näkymätön? Jos ensin ajatellaan sitä, että Jeesus on palannut tai palaa näkymättömänä henkenä, ei ainakaan Raamattu puhu tällaisesta. Sillä voimme löytää Raamatusta monia jakeita, jotka osoittavat Jeesuksen palaavan ruumiillisessa muodossa, kirkkaudessaan ja julkisesti, niin että kaikki silmät saavat nähdä hänet - eli tulemus ei ainakaan voi olla salainen ja näkymätön kuten Vartiotorni-seuran opissa on opetettu. On hyvä myös huomata, että useissa näissä jakeissa esiintyy Paruusia-sana - viitaten siis näkyvään tulemukseen - jonka seura sanoo tarkoittavan pelkkää näkymätöntä läsnäoloa:

 

- (Ilm 1:7) Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

 

- (Matt 16:27) Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

 

- (Matt 24:30) Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

- (Matt 23:39) Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'

 

- (Matt 26:64) Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä."

 

Tapahtuiko ylösnousemus ja tempaus v. 1914? Jos Jeesuksen tulemus oli vuonna 1914, olisi silloin pitänyt tapahtua myös uskovien ylösnousemus ja tempaus, kuten alla olevat jakeet osoittavat. Niiden mukaan nämä tapahtumat ovat samanaikaisia Jeesuksen tulemuksen kanssa.

   Mitä tulee kuitenkin juuri v. 1914 eläneisiin Jehovan todistajiin, ei heille tapahtunut mitään tällaista. Sen sijaan he jatkoivat aivan normaalia elämäänsä kuten muutkin ihmiset. Tämä todistaa selvästi siitä, ettei v. 1914 tapahtunut Jeesuksen tulemusta ja kyseisiä asioita:

 

- (1 Kor 15:20-23) Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.

21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.

22. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;

 

- (Matt 24:30,31) Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.  

 

- (1 Tess 4:15-17) Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

 

Kuninkaaksi asettaminen. Edellisen käsityksen mukaan Jeesus asetettiin kuninkaaksi taivaassa vasta v. 1914. Esim. kirjassa "Totuus joka johtaa ikuiseen elämään" puhuttiin siitä.

   Jos kuitenkin katsomme seuraavia Raamatun jakeita, osoittavat ne, että hänet asetettiin kuninkaaksi jo heti taivaaseenastumisensa jälkeen eikä vasta v. 1914. Tämä osoittaa Vartiotorni-seuran käsityksen vääräksi:

 

- (Matt 28:18) Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

 

- (Mark 16:19) Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.

 

- (Hebr 1:3) ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

 

- (Ef 1:20-22) onka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

22. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,

 

Harmagedon, suuri ahdistus ja Jeesuksen tulemus. Kun Vartiotorni-seura opettaa, että Jeesuksen tulemus on jo tapahtunut v. 1914, mutta että Harmagedon ja suuri ahdistus on vielä edessäpäin, ei tämäkään voi pitää paikkaansa. Sillä jos katsomme Raamattua osoittaa se Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan vasta Harmagedonin ja suuren ahdistuksen jälkeen, ei sitä ennen:

 

- (Matt 24:21,22,29,30) Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.

22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.

30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

 

- (Ilm 16:16 / 19:11,15) Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon.

19:11,15) Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.

15. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.

 

 

 

 

5. Mitä tämän elämän jälkeen?

Yksi Vartiotorni-seuran opeista on ajatus kaiken loppumisesta ihmisen kuollessa. Seuran opetuksen mukaan, kun ihminen kuolee, ei hänestä jää mitään sielua, vaan se merkitsee kaiken tajuisen olemassaolon loppua. Kirjassa Mitä toivoa on kuolleilla omaisillamme? tämä ajatus tuodaan esiin:

 

Joku voi kuitenkin kysyä: 'Eikö ihmisillä ole sielu, joka jää eloon kuolemassa?' Monet ovat opettaneet näin ja ovat jopa sanoneet kuoleman olevan portti toiseen elämään. Tämä käsitys ei kuitenkaan ole peräisin Raamatusta... Raamattu ei opeta missään, että ihmisellä on sielu, joka säilyy elossa ruumiin kuollessa.

 

Samoin kadotus, johon pelastumattomat joutuvat, merkitsee seuran opetuksen mukaan kaiken tajuisen olemassaolon loppua:

 

Panettelija sanoi Eevalle: "Ette suinkaan kuole." (1. Mooseksen kirja 3:4; Ilmestys 12:9) Mutta hän kuoli, mikään osa hänestä ei jäänyt eloon. Opetus, jonka mukaan sielu jää eloon kuoleman jälkeen, on Panettelijan keksimä valhe. Panettelija on saanut aikaan myös sen valheen levittämisen, että pahojen sieluja kidutetaan helvetissä tai kiirastulessa. Koska Raamattu osoittaa selvästi, että kuolleet ovat tiedottomia, niin nämä opetukset eivät voi olla tosia. (Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä, s. 89)

 

Mitä raamattu sanoo? Vaikka Jehovan todistajat eivät usko tajuisen olemassaolon jatkumiseen kuoleman jälkeen, ovat useat raamatunkohdat tätä ajatusta vastaan. Katsomme asiaa seuraavien esimerkkien valossa:

 

Sisäinen ja ulkoinen ihminen. Ensinnäkin on jakeita, joista käy hyvin selville, miten ihmisellä on sekä sielu että ruumis, sisäinen ja ulkoinen ihminen, ja että ihmisen sielu voi myös erkaantua ruumiista. Nämä jakeet osoittavat, että sielu on ruumiista erillinen ja jatkaa olemassaoloaan, vaikka ruumis olisikin kuollut:

 

- (Matt 10:28) Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. 

(Tässä jakeessa osoitetaan, että ihmiset voivat tappaa ruumiin, mutta eivät sielua, eli sielu voi olla ruumiista riippumaton.)

 

- (2 Kor 12:2-4) Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen - oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää.

3. Ja minä tiedän, että tämä mies - oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää -

4. temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua.

 

- (1 Kun 17:17-22) Sen jälkeen vaimon, talon emännän, poika sairastui; ja hänen tautinsa kävi hyvin kovaksi, niin ettei hänessä enää ollut henkeä.

18. Silloin vaimo sanoi Elialle: "Mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuottamaan kuoleman minun pojalleni."

19. Mutta hän sanoi hänelle: "Anna poikasi minulle." Ja hän otti tämän hänen sylistään ja vei hänet yliskammioon, jossa asui, ja pani hänet vuoteellensa.

20. Ja hän huusi Herraa ja sanoi: "Herra, minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana minä olen, että olet surmannut hänen poikansa?"

21. Sitten hän ojentautui pojan yli kolme kertaa, huusi Herraa ja sanoi: "Herra, minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin."

22. Ja Herra kuuli Eliaa, ja pojan sielu tuli häneen takaisin, ja hän virkosi henkiin.

 

- (2 Kor 4:16) Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.

 

- (Luuk 8:52-55) Ja kaikki itkivät ja vaikeroivat tyttöä. Mutta Jeesus sanoi: "Älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut, vaan nukkuu."

53. Niin he nauroivat häntä, tietäen tytön kuolleeksi.

54. Mutta hän tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen: "Lapsi, nouse!"

55. Niin hänen henkensä palasi, ja hän nousi heti ylös; ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää.

 

- (1 Kor 2:11) Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.

 

- (Sak 12:1) Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:

 

Hengellinen kuolema. Sisäisen ja ulkoisen ihmisen ero käy ilmi myös hengellistä kuolemaa koskevista jakeista, joista hyvänä esimerkkinä on Aadamin ja Eevan tapaus. Kun Aadamille sanottiin: "...sinä päivänä... pitää sinun... kuoleman", ei hän suinkaan kuollut ruumiillisesti "sinä päivänä" eikä tullut olemattomaksi, vaan tämä koski ainoastaan hänen hengellistä elämäänsä: hän joutui eroon Jumalasta eli kuoli hengellisesti.

   Niinpä jos Aadam olisi ollut pelkkä ruumis ilman sisällä olevaa henkeä ja sielua, olisi hänen ruumiinsa välittömästi pitänyt kokea kuolema hedelmän ottamisen jälkeen - asia, jota ei kuitenkaan tapahtunut. Tämä osoittaa, että ihmisessä on muutakin kuin vain pelkkä ruumis; hänessä on sisäinen ihminen, joka on erillinen hänen ruumiistaan ja joka jää kuollessa olemaan:

 

- (Ef 2:1) Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,

 

- (Kol 2:13) Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

- (Luuk 15:32) Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.'" 

 

- (Ilm 2:11) Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.'

 

- (Joh 11:25,26) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

26. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

 

- (Joh 8:51) Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa."

 

Elämän jatkuminen kuoleman jälkeen. Kun Vartiotorni-seura opettaa, ettei elämä jatku rajan takana, on useita jakeita, jotka osoittavat, että ihmisten elämä - myös vääräin - jatkuu välittömästi kuoleman jälkeen. Näiden jakeiden mukaan ei tapahdu mitään tyhjiinraukeamista, vaan ihmiset ovat tajuisia myös rajan toiselle puolelle siirryttyään:

 

- (Luuk 23:43) Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa."

 

- (Job 19:25,26) Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä.

26. Ja sittenkuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan

 

- (Luuk 20:37,38) Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa orjantappurapensaasta, kun hän sanoo Herraa Aabrahamin Jumalaksi ja Iisakin Jumalaksi ja Jaakobin Jumalaksi.

38. Mutta hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät."

 

- (2 Kor 5:6-8) Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta;

7. sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.

8. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.

 

- (Fil 1:22-24) Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin.

23. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi;

24. mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.

 

- (Luuk 16:22-25) Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.

23. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.

24. Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'

25. Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.

 

- (Hebr 12:23) taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö,   

 

- (1 Piet 3:19,20) jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,

20. jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.

 

- (Ilm 6:9-11) Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.

10. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?"

11. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin.

 

- (1 Piet 4:5) Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.  

 

- (2 Piet 2:9) Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät,

 

- (Ilm 1:7) Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

 

- (Ilm 20:12,13) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

 

Eriasteiset tuomiot. Eräs osoitus siitä, ettei ihmisten olemassaolo lopu kuoleman jälkeen, ovat eriasteiset tuomiot. Ne osoittavat elämän jatkumisen.

   Sillä jos olisi edessä pelkkä tyhjiin raukeaminen - myös vääräin ihmisten kohdalla - ei voisi mitenkään olla eriasteisia tuomioita ja tuomioita tekojen mukaan:

 

- (Matt 11:21-24) "Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen.

22. Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän.

23. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä.

24. Mutta minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun."

 

- (Mark 12:38-40) Ja opettaessaan hän sanoi: "Varokaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla

39. ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa,

40. noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion."

 

- (Mark 14:21) Niin, Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt."

 

 

- (Ilm 20:13) Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

 

- (Kol 3:25) Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.

 

- (Matt 16:27) Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

 

Jeesuksen varoitukset kadotuksesta. Eräs asia, joka puhuu kadotuksen puolesta, on se, että Jeesus varoitti siitä enemmän kuin kukaan muu. Jos kadotusta ei olisi, ei kai hän pelkästä olemattomuudesta olisi varoittanut?

   Lisäksi Raamattu osoittaa, että hän tuli juuri sitä varten, ettei yhdenkään ihmisen tarvitsisi mennä tähän kauheaan paikkaan. Hän ei tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan ihmisiä (Joh 3:16,17).

 

- (Matt 8:11,12) Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa;

12. mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

 

- (Matt 13:40-42) Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.

41. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,

42. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

 

- (Matt 25:41,46) Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään." 

 

- (2 Tess 1:9) Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

 

- (Juuda 7) samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

 

- (Ilm 14:9-11) Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,

10. niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.

11. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

 

- (Ilm 20:10,15) Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

 

 

 

6. Ylösnousemus – millainen se on?

Kun puhutaan ylösnousemuksesta, poikkeaa Vartiotorni-seuran käsitys totutusta lähinnä kolmella tavalla. Ne ovat:

 

1. Kaikki eivät koe ylösnousemusta

2. 144 000 herätetään vain henkiluomuksiksi

3. Suuren joukon ylösnousemus vajaaseen

 

1. Kaikki eivät koe ylösnousemusta. Ensimmäinen Vartiotorni-seuran käsitys on se, että kaikkein pahimmat paatuneet syntiset eivät koe ylösnousemusta. Juudas Iskariotin katsotaan kuuluvan siihen joukkoon, joka ei koe sitä:

 

Tämä ei merkitse sitä, että kaikki saavat ylösnousemuksen. Raamattu osoittaa, ettei Juudas Iskariot, joka kavalsi Jeesuksen, saa ylösnousemusta... Hän joutui vertauskuvalliseen Gehennaan, josta ei ole ylösnousemusta. (Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä, s. 171)

 

Jos kuitenkin katsomme Raamattua, osoittaa se, että on sekä vanhurskain että vääräin, elämän ja tuomion ylösnousemus. Lisäksi näihin kahteen ylösnousemukseen sisältyvät kaikki ihmiset, ei vain osaa heistä:

 

- (Dan 12:2) Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

 

- (Joh 5:28,29) Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä

29. ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

 

- (Apt 24:14,15) Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa,

15. ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.

 

2. 144 000 herätetään vain henkiluomuksiksi. Toinen käsitys seuran opetuksessa on se, että määrätty joukko, eli 144 000 henkilöä (joihin uskotaan kuuluneen myös ensimmäiset opetuslapset) ei saa lainkaan ylösnousemusruumista. Heidän uskotaan olevan taivaassa vain henkiolentoja ilman ruumista - aivan kuten Jeesuksenkin ylösnousemuksesta on selitetty.

   Lisäksi ensimmäiset tästä 144 000:n ryhmästä kokivat heräämisen taivaalliseen elämään v. 1918 - seuran käsityksen mukaan - ja loput sitä mukaa kuin he kuolevat:

 

Nuo 144 000 ovat siten ihmisiä, jotka kuolevat maan päällä ja jotka herätetään taivaalliseen elämään henkiluomuksiksi, kuten Jeesuskin. (Room 6:5) Kun heitä verrataan miljardeihin maan päällä eläviin, he ovat todella "pieni lauma". (Totuus joka johtaa ikuiseen elämään, s. 78)

 

... Apostolit ja muut varhaiskristityt on epäilemättä jo herätetty taivaalliseen elämään. - 2. Timoteukselle 4:8.

   Mutta tänä Kristuksen näkymättömän läsnäolon aikana on vielä elossa kristittyjä, joilla on tuo sama toivo hallita taivaassa Kristuksen kanssa. He ovat noista 144 000:sta vielä jäljellä oleva jäännös. Milloin he saavat ylösnousemuksen? Heidän ei tarvitse nukkua kuolemassa, vaan he saavat ylösnousemuksen heti, kun he kuolevat. (Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä, s. 173)

 

... Apostoli Paavali osoitti, että ne voidellut kristityt, jotka olivat nukkuneet kauan haudoissaan, herätettäisiin ensimmäisinä henkimaailmaan elämään Kristuksen kanssa. Vuosien varrella on esitetty todisteita siitä, että näin on nähtävästi tapahtunut vuodesta 1918 lähtien. (Vartiotorni 1 toukokuuta 1993, s. 13)

 

Jos kuitenkin tutkimme Raamattua, osoittaa se ylösnousemuksen koskevan aina ruumistamme - myös 144 000 ryhmän kohdalla. Uskovan ihmisen sielu / henki on jo sitä ennen mennyt taivaaseen Jumalan luo, kuten aiemmin todettiin:

 

- (Fil 3:20,21) Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,

21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

 

- (Room 8:11,23) Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

23. eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksiottamista, meidän ruumiimme lunastusta.

 

- (1 Kor 15:35,40,44) Mutta joku ehkä kysyy: "Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?"

40. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.

44. kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.

 

Edelleen mitä tulee vuosilukuun 1918, ei se voi pitää paikkaansa, koska ylösnousemus tapahtuu vasta Jeesuksen tulon yhteydessä, ei sitä ennen:

 

- (1 Kor 15:20-23) Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.

21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.

22. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;

 

- (1 Tess 4:15,16) Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

 

3. Suuren joukon ylösnousemus vajaaseen. Seuran opetuksen mukaan on olemassa vielä yksi ryhmä eli suuri joukko. Tämän ryhmän ajatellaan kyllä kokevan ruumiillisen ylösnousemuksen, mutta on selitetty, että se on vain paluuta samanlaiseen ruumiiseen kuin mitä ihmisellä nytkin on. Se on paluuta vajaaseen, ei uuden katoamattoman ruumiin saamista. Ihminen voi sen tähden vielä menettää tämän ruumiinsa, jos hän ei selviä 1000-vuotisen valtakunnan loppukokeesta:

 

Niille, jotka herätetään elämään maan päälle, hän antaa uuden aineellisen ruumiin. Tämä uusi aineellinen ruumis on epäilemättä samanlainen kuin se ruumis, joka tuolla ihmisellä oli ennen kuin hän kuoli, jotta hänen tuttavansa tunnistaisivat hänet. (Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä, s. 174)

 

Kun kuitenkin tutkimme Raamattua, osoittaa se, että ylösnousemus uskovien kohdalla ei ole paluuta vajaaseen, entisenlaiseen ruumiiseen, vaan se vie kokonaan uuteen. Me saamme tällöin katoamattoman, täydellisen ja myös kuolemattoman ruumiin, josta tilasta ei ole enää mahdollista langeta tai menettää iankaikkista elämää. Nämä Raamatun maininnat ovat selvästi erilaisia kuin Vartiotorni-seuran opetuksessa esitetään:

 

- (1 Kor 15:42,43) Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa;

43. kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa;

 

- (1 Kor 15:51-54) Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,

52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu."

 

 

 

 

7. 144 000 voideltua

  

Kun jatkamme Vartiotorni-seuran oppien tutkimista, on niistä yksi tärkeä opetus 144 000 voidellusta, "uskollisesta ja ymmärtäväisestä orjasta", jota myös pieneksi laumaksi kutsutaan. Tämän joukon lukumäärä on saatu Ilmestyskirjan luvuista 7 ja 14, ja seuran opetuksen mukaan ainoastaan nämä 144 000 muodostavat seurakunnan, ovat Jumalan lapsia, uudestisyntyneitä, Kristuksen ruumiin jäseniä sekä pääsevät taivaaseen. Myös Jeesuksen ensimmäisten seuraajien eli opetuslasten uskotaan kuuluneen tähän ryhmään:

 

"Pienen lauman" jäsenet tietävät, että Jumala on kutsunut heidät taivaalliseen elämään. Miten? Jumalan hengen toiminnan avulla sen istuttaessa heihin ja kasvattaessa heissä taivaallisen elämän toivon. Apostoli Paavali, joka kuului "pieneen laumaan", kirjoitti: "Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia...

   ... Nämä Pietarin sanat osoittavat, että hän ymmärsi niin kuin apostoli Paavalikin Jeesuksen olevan "kulmakivi", "kallio", jolle seurakunta on rakennettu. Pietari on vain yksi niistä 144 000 "elävästä kivestä", jotka muodostavat tosi seurakunnan. (Totuus joka johtaa ikuiseen elämään, s. 79,119)

 

Lisäksi nämä 144 000 on seuran opetuksen mukaan valittu kaikista maailman sukukunnista kuluneen reilun 1900 vuoden aikana. Samoin 144 000 voidellun joukko tuli seuran 2. presidentin saaman ilmoituksen mukaan täyteen v. 1931. Sen jälkeen muilla ei enää ollut siihen asiaa. Jos ihminen ei ole ehtinyt tähän 144 000 ryhmään, on hänellä sen jälkeen mahdollisuus enää vain maanpäälliseen paratiisiin yhdessä suuren joukon kanssa:

 

Tiesitkö siihen aikaan, että vain 144 000, jotka on valittu ihmiskunnasta kuluneiden yli 1900 vuoden aikana, saisi taivaallisen elämän? Ja tiesitkö silloin, että Raamattu antaa kaikille muille, joista tulisi Jumalan uskollisia palvelijoita, toivon ikuisesta elämästä vanhurskaissa olosuhteissa täällä maan päällä? (Totuus joka johtaa ikuiseen elämään, s. 80)

 

Raamatun mukaan Jumala rajoitti tämän Jeesuksen Kristuksen alaisen hallintoelimen jäsenmäärän 144 000 persoonaksi. (Ilm 14:1-3.) Jumala on kuitenkin valinnut heidät huolellisesti. Heidät on otettu "kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansan heimoista". (Tosi rauha ja turvallisuus - mistä lähteestä, s. 68)

 

Mitä raamattu sanoo? Kun tutkimme Raamatun opetusta 144 000:n joukosta ja seurakunnasta, voimme löytää siitä selviä poikkeavuuksia Vartiotorni-seuran opetuksen kanssa. Niitä ovat seuraavat asiat:

 

Israelin sukukunnista. Kun Vartiotorni-seura opettaa, että 144 000 joukon tulisi koostua maailman kaikista kansoista, osoittaa Raamattu, että tämä joukko koostuu vain syntyperäisistä juutalaisista kaikista Israelin lasten sukukunnista. Siksi jokaisen näistä 144 000 "Jehovan todistajasta" pitäisi olla juutalaisia, että tämä sanankohta sopisi heihin. Eikö tosiasia kuitenkin ole, että vain hyvin harvalla heistä on tällainen sukutausta?

 

- (Ilm 7:4) Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:

 

Samanaikaisesti maan päällä. Toinen huomioitava asia on, että nämä 144 000 henkilöä esiintyvät samanaikaisesti maan päällä. Kun Vartiotorni-seura opettaa, että 144 000 voideltua on valittu ihmiskunnasta kuluneiden yli 1900 vuoden aikana, ei tämä voi pitää paikkaansa. Se ei voi pitää paikkaansa, koska Raamattu osoittaa selvästi näiden 144 000:n olevan samaan aikaan maan päällä, jonakin tiettynä ajankohtana. Heidät myös sinetöidään samanaikaisesti:

 

- (Ilm 7:1-4) Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun.

2. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,

3. ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan."

4. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:

 

Tulevat tapahtumat. Yksi tärkeä asia on huomata Ilmestyskirjan kirjoittamisajankohta, jona on yleensä pidetty noin v. 90 jKr.

   Niinpä kun ottaa kirjoittamisajankohdan huomioon, on melko mahdotonta, että ensimmäiset opetuslapset ja apostolit kuuluivat 144 000:n ryhmään. Se ei varmastikaan voi pitää paikkaansa, koska esim. Pietari ja Paavali olivat kuolleet jo yli 20 vuotta aikaisemmin.

   Edelleen koko Ilmestyskirja on kuvaus nimenomaan tulevista tapahtumista, siitä, "mitä pian tapahtuman pitää" (Ilm 1:1). Se sijoittuu erityiseen ahdistuksen aikaan, joka on vielä edessäpäin. Apostolit, jotka ovat jo kuolleet ja menneet Jumalan tykö, eivät voi tämänkään perusteella kokea tätä aikaa ja kuulua 144 000:n joukkoon.

 

Lukumäärän täyttyminen. Kun on kyseessä 144 000:n lukumäärän täyttyminen, Vartiotorni-seuran opetuksen mukaan tämän joukon piti alunperin tulla täyteen vuoteen 1922 mennessä, mutta sitten seura pidensi aikaa vuoteen 1931 asti, jolloin sillä oli konferenssinsa Columbuksessa, Ohiossa.

   Saatamme kuitenkin kysyä, miten seuran toinen presidentti Rutherford ja muut ovat voineet tietää, milloin tuo lukumäärä, 144 000, on tullut täyteen. Jos 144 000 joukkoon on kuulunut ihmisiä 1900 vuoden ajalta (asia, joka jo todettiin mahdottomaksi, koska 144 000:n joukko elää samanaikaisesti maan päällä), niin miten kukaan 1900-luvulla elänyt henkilö on voinut tarkistaa pelastuneiden ja uudestisyntyneiden lukumäärän tänä aikana? Ilmoituksen lukumäärän täyttymisestä täytyy siten perustua vain Rutherfordin ja seuran omaan keksintöön ja arvioon.

   Lisäksi jos 144 000:n joukosta on 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ollut elossa pelkästään noin 100 000 ihmistä - seuran käsityksen mukaan - niin eikö näin suuresta lukumäärästä olisi jäänyt melko vähän taivaspaikkoja jäljelle esim. ensimmäisen vuosisadan ja muiden vuosisatojen kristityille? Miten tällainen epäsuhta lukujen välillä on mahdollista? Pelastuihan esim. Pietarin saarnan vaikutuksesta ensimmäisellä vuosisadalla pelkästään yhtenä päivänä 3000 ihmistä, joilla oli taivastoivo:

 

- (Apt 2:41) Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

 

Onko seurakunta ja uudestisyntyminen rajattu 144 000:een? Mitä tulee siihen käsitykseen, että pelastuminen, uudestisyntyminen, Jumalan lapseus sekä Kristuksen ruumiiseen ja seurakuntaan kuuluminen olisi rajattu vain 144 000 henkilöön, kuten Vartiotorni-seuran opetuksessa on selitetty, ei tähän Raamatusta löydy yhtään kohtaa tueksi. Samoin ei löydy kohtia siitä, että suurin osa Raamattua olisi kirjoitettu vain 144 000 henkilölle.

   Päinvastoin, Raamattu osoittaa, että pelastus ja uudestisyntyminen kuuluvat jokaiselle, joka vain kääntyy Jumalan puoleen Kristuksen nimessä. Heidän määräänsä ei ole rajoitettu mihinkään tiettyyn lukumäärään:

 

- (1 Tim 2:3,4) Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

 

- (Joh 3:16,17) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (Ilm 21:6) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

- (Ilm 22:17) Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 

Kuka nyt opettaa? Edellä on käsitelty sitä, miten Vartiotorni-seuran mukaan Raamatun ymmärtämiseen tarvitaan "uskollisen ja ymmärtäväisen orjaluokan" apua, koska se toimii ainoana hyväksyttynä yhteyskanavana maan päällä ja jakaa "taivaallista opetusta" ihmisille.

   Jos kuitenkin oletetaan, että opetuksen on tultava vain tämän "orjaluokan" kautta, on ongelmana se, että tähän orjaluokkaan kuuluvat ihmiset ovat hyvin iäkkäitä. Kun viimeiset heistä tulivat valituksi tähän luokkaan ja taivaalliseen toivoon jo 1931, reilut 80 vuotta sitten (näin ilmoitti seuran 2. presidentti Rutherford), ja kun heidän lisäksi tuli jo silloin olla koeteltuja todistajia, niin täytyy heidän olla hyvin iäkkäitä. Se tarkoittaa käytännössä reilusti yli satavuotiaita.

   Niinpä saatamme kysyä, kuka nyt opettaa, kun tämän "orjaluokan" jäsenet ovat tosi vanhoja, ehkä jo yli satavuotiaita? Ovatko he itse vielä paikalla opettamassa vai onko tilalle tullut nuorempia? Jos tilalle on tullut nuorempia, eikö seura anna silloin valheellisen kuvan orjaluokan toimimisesta hengellisen opetuksen kanavana ja ihmisten ohjaajana? Kuka Vartiotorni-seuran edustaja pystyy antamaan tähän asiaan rehellisen vastauksen?

 

Kaikkien niiden, jotka haluavat ymmärtää Raamattua, tulisi tunnustaa, että 'Jumalan erittäin moninainen viisaus' voi tulla tunnetuksi ainoastaan Jehovan viestintäkanavan, uskollisen ja ymmärtäväisen orjan, kautta. (Vartiotorni 1.10.1994, s. 8)

 

Koska niiden, jotka menevät taivaaseen, on määrä hallita maata, niin on selvää, että heidän täytyy olla Kristuksen koeteltuja seuraajia. Tämä merkitsee sitä, ettei taivaaseen oteta vauvoja eikä pieniä lapsia, joita ei ole täysin koeteltu vuosia kestäneen kristillisen palveluksen aikana. (Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä, s. 124)

 

 

 

 

8. Suuri joukko – pääseekö se taivaaseen?

Edellisessä luvussa käsittelimme 144 000 voidellun joukkoa eli pientä laumaa, jolle Vartiotorni-seuran opetuksen mukaan on varattu uudestisyntyminen, pelastus, seurakuntaan ja Kristuksen ruumiiseen kuuluminen sekä myös taivaaseen pääsy.

   Seuran opetuksessa on 144 000 joukon lisäksi myös toinen ryhmä, ns. suuri joukko, jolta siltäkin vaaditaan Jumalalle omistautumista ja antautumista, mutta jonka jäsenet eivät kuitenkaan ole uudestisyntyneitä, pelastettuja, Kristuksen ruumiin ja seurakunnan jäseniä eikä heillä myöskään ole taivastoivoa.

   Sen sijaan tällä ryhmällä on vain maanpäällinen toivo. Heillä on mahdollisuus päästä ensin 1000-vuotiseen valtakuntaan, ja sen loppukokeesta selvittyään iankaikkiseen maanpäälliseen valtakuntaan, paratiisiin maan päälle. 1000-vuotista valtakuntaa pidetään ensimmäisenä mahdollisuutena näille ihmisille saavuttaa iankaikkinen elämä:

 

Niinpä "suuri joukko" ei odota menevänsä taivaaseen sen jälkeenkään, kun se on säilynyt elossa "suuressa ahdistuksessa". "Suureen joukkoon" kuuluvat odottavat Jumalan Karitsan kaitsevan heitä täällä maan päällä "suureen ahdistuksen" jälkeen ja ohjaavan heidät iankaikkiseen elämään paratiisimaassa. (Jumalan ikuinen tarkoitus nyt saamassa voiton ihmisen hyväksi, s. 182)

 

Nuo 144 000 ovat siten ihmisiä, jotka kuolevat maan päällä ja jotka herätetään taivaalliseen elämään henkiluomuksiksi, kuten Jeesuskin. (Room 6:5) Kun heitä verrataan miljardeihin maan päällä eläviin, he ovat todella "pieni lauma"....

... Mutta ei ole tarpeellista kuulua tähän taivaalliseen ryhmään saadakseen vapautuksen tämän elämän huolista. Jumala rakastaa myös maallisia "muita lampaitaan". Hän lupaa tehdä tästä maasta paratiisin, missä ei ole enää tuskaa eikä murhetta. Tosiasiat osoittavat, että viime vuosina Jumala on ohjannut ihmisiä pääasiassa tällaiseen maalliseen elämäntoivoon. (Totuus joka johtaa ikuiseen elämään, s. 78,81)

 

Tuomiopäivä (= tuhatvuotinen tuomiopäivä) ei siis suo ihmiskunnalle ns. 'toista tilaisuutta'. Sen sijaan se suo ihmiskunnalle sen ensimmäisen todellisen tilaisuuden ikuisen elämän saamiseksi inhimillisessä täydellisyydessä ja ehdottomassa viattomuudessa maallisessa paratiisissa. Tuomiopäivä suo ihmiskuntaan kuuluville Kristuksen täydellisen ihmisuhrin heille lahjoittaman tilaisuuden tulla puhdistetuiksi synnistä ja kohotetuksi täyteen 'Jumalan kirkkauteen', josta he nyt jäävät vajaiksi... Tuomiopäivä sallii heidän todistaa sydämensä vilpittömän halun vapautua, päästä eroon synnistä ikuisiksi ajoiksi. (Jumalan tuhatvuotinen valtakunta on tullut lähelle, s. 129)

 

Mitä raamattu sanoo? Jos katsomme Raamattua sen osalta, mitä se puhuu edellisistä alueista, on huomattava, että se on ristiriidassa Vartiotorni-seuran opetuksen kanssa.

   Ensinnäkin, kun seura opettaa, että suuri joukko ei pääse taivaaseen vaan että heillä on ainoastaan maanpäällinen toivo, ei tämä voi pitää paikkaansa. Sillä Ilmestyskirjan jakeet 7:9 ja 4:2 osoittavat, että he ovat nimenomaan Jumalan luona taivaassa, jossa on hänen valtaistuimensa:

 

- (Ilm 7:9) Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,

 

- (Ilm 4:2) Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja.

 

Niinikään toiset jakeet osoittavat, että suuri joukko on tullut taivaaseen suuresta ahdistuksesta, maan päältä. Siten taivaallisesta elämästä pääsee osalliseksi myös suuri joukko eikä vain 144 000 voideltua, vaikka seura on toisin opettanut:

 

- (Ilm 7:9,13-15) Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,

13. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?"

14. Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen." Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

15. Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.

 

Mitä sitten tulee siihen opetukseen, että ihmisellä - niilläkin jotka ovat jo kuolleet - on mahdollisuus päästä Jumalan hyväksyntään tämän elämän jälkeen eli 1000-vuotisessa valtakunnassa, osoittaa taas Raamattu, että meillä on mahdollisuus pelastua vain tämän elämän aikana. Sen jälkeen tulee tuomio - joka ei varmastikaan kestä tuhatta vuotta - ei uutta pelastusmahdollisuutta:

 

- (Hebr 9:27) Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,

 

 

 

9. Onko Vartiotorni-seura Jumalan kanava?

  

Vartiotorni-seuran tärkein opetuskanava on orjaluokka (144 000:n joukko) ja siihen kuuluva hallintoelin. Seura on useaan otteeseen julistanut sen olevan ainoa Jumalan valtuuttama kanava. Samoin se on julistanut, että Raamattua voidaan ymmärtää vain sen kautta:

 

Koska 'uskolliselle ja ymmärtäväiselle orjalle' on uskottu koko Isännän omaisuus... Orjan tahto on sentähden Jehovan tahto. Kapina orjaa vastaan on kapinaa Jumalaa vastaan. (Vartiotorni 1.8.1956, s. 236)

 

Kaikkien niiden, jotka haluavat ymmärtää Raamattua, tulisi tunnustaa, että 'Jumalan erittäin moninainen viisaus' voi tulla tunnetuksi ainoastaan Jehovan viestintäkanavan, uskollisen ja ymmärtäväiden orjan, kautta. (Vartiotorni 1.10.1994, s. 8)

 

Raamattua ei voida oikein ymmärtää muistamatta Jehovan näkyvää järjestöä. (Vartiotorni tammikuussa 1968, s. 7)

 

Samoin hyvän kuvan siitä, miten suuressa arvossa esim. seuran ensimmäinen presidentti Charles Taze Russell on pitänyt omia kirjojaan, antaa seuraava lainaus. Hänen mukaansa hänen kirjansa ovat jopa Raamattuakin tärkeämpiä, koska Raamattua lukemalla ihminen joutuu pimeyteen, mutta hänen kirjojensa kautta valkeuteen:

 

Ihminen ei voi käsittää Jumalan suunnitelmia tutkimalla vain Raamattua. - Jos joku lukee Raamattua kahden vuoden ajan, hän on täydellisessä pimeydessä, mutta jos hän lukee ainoastaan 'Raamatuntutkielmia' eikä ainuttakaan sivua Raamatusta, pääsee hän kahden vuoden tutkimisen jälkeen täydelliseen valoon." (Watch tower 1910, s. 298)

 

Mutta pitääkö seuran käsitys omasta asemastaan todella paikkansa vai onko se vain luulottelua? Ainakin, jos sen toimintaa tarkastellaan opinmuutosten, Raamatun käännöksen ja ennustusten pohjalta, ei sen toiminta vaikuta kovin vakaalta ja luotettavalta. "Jumalan ainoa valtuuttama kanava" on tehnyt monia erehdyksiä ja virheitä. Katsomme joitakin esimerkkejä tältä alueelta:

 

Opinmuutokset. Jos tutkimme Vartiotorni-seuran historiassa tapahtuneita opinmuutoksia, ovat niitä mm. seuraavat asiat. Ne osoittavat, että seura on selvästi muuttanut oppikäsityksiään monissa tärkeissä asioissa:

 

Orjan henkilöllisyys on eräs muutoksen kokenut asia. Vielä Charles Russellin, seuran 1. presidentin ja perustajan, eläessä ja pitkään hänen kuolemansa jälkeen uskottiin, että Russell itse oli "uskollinen ja ymmärtäväinen orja". Tästä käsityksestä sanouduttiin selkeästi irti vasta v. 1927. Nykyään palvelija, eli orja, käsitetään 144 000 voidellun joukoksi, ei yksittäiseksi henkilöksi:

 

Vanha käsitys:

 

Pastori Russell pitäytyi tarkasti Raamatun oppeihin... On kiinnostavaa tässä yhteydessä huomata seuraavat Jeesuksen sanat: 'Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: Hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi,' Pastori Russellin kirjasien tuhannet lukijat uskovat, että hänellä oli uskollisen ja viisaan palvelijan toimi ja että hänen suuri tehtävänsä oli antaa uskon palvelusväelle ruokaa ajallansa. Hänen vaatimattomuutensa ja nöyryytensä esti häntä avoimesti tätä arvoa itselleen vaatimasta, mutta yksityisessä keskustelussa hän myönsi asian niin olevan. (Vartiotorni, helmikuu 1917)

 

... Russellin vaimo kuitenkin esitti julkisesti ajatuksen, että Russell itse oli uskollinen ja viisas palvelija... [Tämä käsitys] vallitsi raamatuntutkijoiden keskuudessa noin 30 vuoden ajan... (Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia, s. 143)

 

Uusi käsitys:

 

Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja, jonka hänen isäntänsä on asettanut huolehtimaan palvelusväestään, antamaan näille ihmisille heidän ruokansa oikeaan aikaan?...

   Jeesuksen kuvaus tästä uskollisesta orjasta ei selvästikään sovi kehenkään yksityiseen ihmiseen. Sen sijaan siinä kuvaillaan Kristuksen uskollista voideltua seurakuntaa kokonaisuutena, ryhmänä. (Vartiotorni 1. toukokuuta 1993, s. 17)

 

Jeesuksen näkymätön läsnäolo. Käsitys siitä, milloin Jeesuksen näkymätön läsnäolo alkoi, on vaihdellut. Aiemman käsityksen mukaan se tapahtui jo v. 1874, mutta nykyisen käsityksen mukaan se alkoi vasta v. 1914:

 

Vanha käsitys:

 

Pastori Russell pitäytyi tarkasti Raamatun oppeihin. Hän uskoi ja opetti, että me elämme Herran toisen läsnäolon aikaa ja että tämä läsnäolo on peräisin vuodesta 1874. Siitä lähtien olemme eläneet 'lopun aikaa', 'aikakausien loppua', jonka aikana Herra on johtanut suurta korjuutyötään. (Vartiotorni, helmikuu 1917)

 

Kirjoitukset osoittavat selvästi hänen tulemisensa ajaksi vuoden 1874 jKr. Nyt täyttyneet ennustukset, joita me kutsumme selviksi tosiasioiksi, osoittavat, että hänen läsnäolonsa on alkanut siitä ajasta lähtien... Varmaankaan ei Jumalan tosi vihkiytyneellä lapsella ole pienintäkään epäilyn aihetta siitä... (Vartiotorni, maaliskuu 1924, s. 40)

 

Tämä perinpohjainen todistus, joka täyttää ennustuksen, muodostaa juuri luonnolliset tosiseikat ja vahvistaa sen todistuksen, että Herra on ollut läsnä vuodesta 1874 lähtien; sillä tämä kokoamistyö on jatkunut erityisesti siitä lähtien. (J.F.Rutherford [seuran 2. presidentti]: Luominen, s. 303)

 

Uusi käsitys

 

Kuitenkin syy, miksi kiinnitämme huomion vuoteen 1914, on se, että tuona vuonna alkoi Herran Jeesuksen "läsnäolo" (parousia) messiaanisen valtakunnan vallassa... Mutta on olemassa toinenkin tapa sen todistamiseksi, että tuo päivämäärä on ennalta määrätty aika Valtakunnan syntymälle ja Kristuksen "läsnäololle" siinä. Mikä tuo toinen tapa vuoden 1914 todistamiseksi on? (Jumalan ikuinen tarkoitus nyt saamassa voiton ihmisen hyväksi, s. 173)

 

Tämän kirjan 16. luvussa tarkastelimme Raamatun todisteita siitä, että Kristus palasi ja alkoi hallita vihollistensa keskellä vuonna 1914. Perehdy nyt huolellisesti Kristuksen läsnäolosta todistavan "tunnusmerkin" eri piirteisiin ja Saatanan pahan asianjärjestelmän "viimeisiä päiviä" koskeviin lisätodisteisiin. (Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maan päällä, s. 149)

 

Paalu. Kun on kyseessä ristin symboli, on se Vartiotorni-seuralle nykyään kauhistus. Se väittää lujasti, ettei Jeesus kuollut ristillä, vaan kidutuspaalulla. Tämä käy hyvin ilmi heidän Uuden maailman-käännöksestään:

 

ja sovittaakseen täysin molemmat Jumalan kanssa yhdessä ruumiissa kidutuspaalun kautta, koska hän oli itsensä välityksellä tehnyt lopun vihollisuudesta. (Ef 2:16)

 

Vielä enemmänkin: kun hän totesi itsensä olemukseltaan ihmiseksi, hän nöyrrytti itsensä ja tuli tottelevaiseksi kuolemaan saakka, aina kidutuspaalussa kuolemaan saakka. (Fil 2:8)

 

Sillä puhe kidutuspaalusta on tyhmyyttä niille, jotka tuhoutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. (1 Kor 1:18)

 

On kuitenkin yllättävää, että ristiä on käytetty Vartiotorni-lehden kannessa tunnuksena aina vuoden 1931 lokakuuhun asti, eli se on ollut hyväksyttynä melko pitkän aikaa. Niin ikään seuran 2. presidentti, J.F.Rutherford on kirjoittanut eräässä kirjassaan ristin merkityksestä ja miten Jeesus kuoli ristillä:

 

Raamatun todistus vahvistaa siis sen seikan, että Logos, Jeesus ja Kristus Jeesus ovat yksi ja sama... Hän kuoli ristillä ihmisenä ja...

   Juutalaisten mielestä oli ihminen syntinen ja kirottu Jumalan silmissä, jos hän kuoli ristillä...

   Vastustuksen kärsiminen syntisten, vihollisen edustajien, puolelta, mikä kuvattiin leirin ulkopuolella tapahtuneilla asioilla, oli sen suuren kärsimyksen risti, joka täydellistyi ja täyttyi todellisuudessa, kun Jeesus ristiinnaulittiin syntisenä. (J.F. Rutherford: Luominen, s.197, 230)

 

Miikael. Käsitys siitä, kuka on Miikael, on myös vaihdellut. Nykyisen käsityksen mukaan ylienkeli Miikael on sama kuin Jeesus Kristus, mutta v. 1917 ilmestyneessä kirjassa "Täyttynyt salaisuus" (s.302) selitetään, että Ilm 12:7:ssä mainittu Miikael enkeleineen kuvaa paavia ja hänen piispojaan!

 

Verensiirto. Kun Vartiotorni-seurassa on vallinnut asenne, joka on kieltänyt kaikki verensiirrot, ei tämä asenne ole peräisin kuin vasta 1940-luvulta. Vielä joulukuussa 1940 julkaistiin Consolation-lehdessä (myöhemmin Awake! eli Herätkää!) artikkeli, jossa myönteisellä tavalla kerrottiin, miten verensiirto pelasti erään newyorkilaisen naisen hengen. Sen sijaan vasta joulukuussa 1943 verensiirtoon suhtauduttiin ensimmäisen kerran kielteisesti Consolation-lehdessä, ja myöhemmin myös The Watchtower-lehdessä 1. joulukuuta 1944.

   Toisaalta, mitä tulee itse verensiirtoon, on se aivan eri asia kuin veren syöminen, josta Raamattu varoittaa (1 Moos 9:3,4 ja Apt 15:29). Sillä verensyönnissä käytetään verta ravinnoksi, kun taas verensiirrossa on kyse nestemäisen kudoksen siirtämisestä, joka on verrattavissa elinten siirtoon.

  

UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS. Kun Vartiotorni-seura on tunnettu monista julkaisuistaan, on sillä myös oma raamatunkäännöksensä, ns. Uuden maailman käännös. Siitä voidaan tuoda esille seuraavia seikkoja:

 

Avainjakeita muutettu. Olennaista tälle raamatunkäännökselle on se, että siinä on monia avainjakeita, jotka seura on muuttanut omaan oppiinsa sopivaksi. On arvioitu, että sellaisia jakeita on ainakin n. 300.

   Erityisesti Jeesuksen jumaluutta käsittelevät jakeet kuten Joh 1:1 ja Kol 1:16,17 (Lisätty "muu"-sana, joka muuttaa kokonaan alkuperäisen merkityksen.) kuuluvat tähän ryhmään. Samoin Pyhän Hengen persoonallisuutta koskevat jakeet (Joh 14-16 ym.) kuuluvat samaan ryhmään.

   Niin ikään Luuk 23:42,43:ssa on pilkun paikka muutettu niin, ettei ryöväri päässytkään Jeesuksen kanssa "tänä päivänä" eli heti paratiisiin, vaan että Jeesus ainoastaan "tänään" lupasi sen:

 

- (Um:n käännös / Luuk  23:42,43) Ja hän sanoi vielä: "Jeesus, muista minua, kun pääset valtakuntaasi."

43. Ja hän sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle tänään: sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa."

 

- (Kirkkoraamattu 1938 / Luuk 23:42,43) Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi."

43. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa."

 

Edellä oleva Uuden maailman käännös muuttaa kuitenkin kokonaan tekstin alkuperäisen merkityksen, jolle käännösratkaisulle ei myöskään löydy tukea muista käännöksistä ja alkutekstistä. On ymmärrettävää, että seura on kääntänyt tämän jakeen kyseisellä tavalla vain siksi, että se soveltuu paremmin sen käsitykseen. Se tukee silloin paremmin sen oppia siitä, ettei ihmisen elämä jatku välittömästi kuoleman jälkeen.

   Lisäksi on ymmärrettävää, että totta kai Jeesus sanoi sanottavansa tänään. Ei kai hän olisi sanonut seuraavalla tavalla:

 

"Totisesti, minä sanon sinulle huomenna (tai ylihuomenna): Sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa."

 

Kääntäjien koulutus ei ollut kummoinen. Sekä Raymond Franz (seuran 4. presidentin, Frederik Franzin, läheinen sukulainen) että William Cetnar, jotka molemmat työskentelivät Brooklynin päämajassa New Yorkissa, tietävät kertoa, ettei yhdelläkään kääntäjistä ollut korkeampaa koulutusta Raamatun alkukielistä eli hebrea, aramea, kreikka, jotta olisi voinut syntyä luotettava käännös (Cetnar: Questions for Jehovah's witnesses who love the truth, s.57). Kuvaavaa käännöstyölle myös on, ettei yksikään kääntäjistä halunnut nimeään julkisuuteen.

   Kun on kyseessä käännöstyön täsmällisyyden tarkistaminen, ei Frederik Franz, jonka harteilla oli tämä työ, osannut oikeudessa kääntää edes yksinkertaista jaetta (1 Moos 2:4) englannista hebreaksi. Lisäksi hänen kreikankielen opintonsa rajoittui vain muutamaan yliopistovuoteen muiden aineiden ohella. Tämä ei anna kovin hyvää kuvaa hänen kielitaidostaan.

Lausunto käännöksestä. Erään osoituksen siitä, ettei Vartiotorni-seuran Um:n käännös ole kovinkaan luotettava, antaa seuraava lausunto. Sen on kirjoittanut Tri Robert H. Countess, joka 1960-luvun loppupuolella teki tohtorin väitöskirjansa tästä käännöksestä:

 

"Tämän tutkijan mielestä Uuden maailman kreikkalaisten kirjoitusten käännös on nähtävä radikaalisti puolueellisena teoksena. Eräissä kohdin se on jopa epärehellinen. Toisissa kohdin se ei ole sen enempää moderni kuin oppineen työtäkään. Läpi sen koko sisällön voidaan havaita, että kääntäjät eivät ole seuranneet johdonmukaisesti Esipuheessa ja Liitteissä ilmaisemiaan käännösperiaatteita. Tämä kirjoittaja suosittelee vahvasti, ettei mitään keskustelua Jehovan todistajien ja kristittyjen välillä perustettaisi yksinomaan Um:een; sellainen keskustelu rakentuisi puolueelliselle ja manipuloidulle perustukselle.

   Puhtaasti kirjallisesta lähtökohdasta nähtynä Um kärsii tyylillisestä puisevuudesta, mikä tekee jatkuvakestoisen lukemisen vastenmieliseksi. Yksistään tämä seikka painaa enemmän kuin Um:n vaatimattomat avut." (1)

 

ENNUSTUKSET. Eräs osoitus Vartiotorni-seuran sekä sen ensimmäisten johtajien harhapoluista ovat harhaan menneet ennustukset. Vaikka Vartiotorni-seura on pitänyt itseään ainoana oikeana kanavana ja Jumalan profeettana, ei se, kuten eivät sen ensimmäiset johtajatkaan, ole kovin hyvin onnistuneet ennustaessaan tulevaisuutta, vaan tällä alueella on erehdytty useita kertoja. Tunnettuja ovat ainakin seuraaviin vuosiin kohdistuneet odotukset:

 

1878. Russell seuraajineen odotti alun perin, että heidät temmattaisiin taivaaseen jo keväällä 1878:

 

... he ajattelivat, että heille annettaisiin tuolloin (1878) heidän taivaallinen palkintonsa. Kun niin ei tapahtunutkaan, he olettivat, että... jo kuolemaan nukahtaneiden herättäminen henkielämään alkoi silloin. (Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia, s. 632)

 

1881. Kun edellinen jäi toteutumatta, siirsi Russell taivaaseenottamisen ajankohdan vuoteen 1881. Hän kirjoitti asiasta myös The Watchtower-lehteen tammikuussa 1881. Saman vuoden toukokuussa hän perui koko asian.

 

1910. Eräs ajankohta taivaaseenottamiselle piti olla vuoden 1910 loppu (C.T. Russell: The kingdom come, s. 364)

 

1914. Tunnettuja ovat vuoteen 1914 kohdistuneet odotukset. Silloin piti Russellin mukaan nykyisen yhteiskuntajärjestyksen hävitä, Jumalan valtakunta perustettaman maan päälle ja että uskovat otettaisiin taivaaseen. Kaikki nämä jäivät toteutumatta.

 

1915. Kun v. 1914 odotettuja asioita ei tapahtunut, siirsi Russell tapahtuma-ajankohdan v. 1915 loppuun (Aika on lähellä, myöh. suom. painos, s. 281)

 

1918. Kun v. 1915:kaan ei tapahtunut mitään, siirsi Russell tapahtuma-ajankohdan v. 1918 kevääseen (The Watchtower 1.9.1916, s. 264-265). Sekin jäi toteutumatta ja Russell itse ehti kuolla ennen tätä ajankohtaa.

 

1925. Seuran 2. presidentti, J.F. Rutherford kirjoitti kirjassaan "Miljoonat jotka nyt elävät, eivät kuole koskaan", että loppu tulisi vuonna 1925, jolloin valtakunta perustettaisiin maan päälle ja uskovat otettaisiin taivaaseen. Hänen odotuksensa eivät kuitenkaan toteutuneet.

 

1975. Tunnettu on myös seuran 3. presidentin, Nathan Knorrin (presidenttinä 1942 - 1975) aikana tullut profetia lopun tulemisesta v. 1975. Kun ennustus jäi toteutumatta, laski Vartiotorni-liikkeessä kastettujen lukumäärä sen seurauksena useita kymmeniä prosentteja 1970-luvun loppupuolella.

   Eräs entinen Jehovan todistaja on kirjoittanut tähän vuoteen kohdistuneista odotuksista ja miten niissä petyttiin:

 

Muistan hyvin, kun 60-luvun lopulla alettiin tähdentää loppua eli vuotta 1975. Puhuttiin, että on vain enää niin ja niin monta konventtia ja enää niin ja niin monta kuukautta. Aika oli totisesti päättymässä tältä jumalattomalta ihmiskunnalta. Eräskin veli mainitsi puheessaan joskus vuonna 1971, että aikaa on enää jäljellä 36 kuukautta. Tällä hetkellä hän varmaan on autuaasti unohtanut sanansa, kun mitään ei olekaan tapahtunut. Silloin tosin kauhistuin ajatuksiani ja epäilyksiäni, mutta tänään huomaan, etteivät ne olleet turhia. (2)

 

Nykyinen tilanne. Vartiotorni-seuralla on ollut myös muihin vuosilukuihin kohdistuneita odotuksia. Kuitenkin nykyään seura on lopettanut maailmanlopun ajankohdan pohdiskelun. Tätä asiaa ja nykyistä asennetta kuvaa hyvin seuraava lehdessä (Etelä-Suomen sanomat 13.11.1995) ollut artikkeli:

 

MAAILMANLOPPU EI TULEKAAN AIVAN HETI

 

Maailmanloppu ei olekaan Jehovan todistajien mukaan lähellä. Liikkeen Watchtower (Vartiotorni) -lehti kehottaa nyt lopettamaan maailmanlopun ajankohdan pohdiskelun.

   Liikkeen perustaja Charles Russell ennusti alun perin maailmanlopun koittavan 1914. Sittemmin Jehovan todistajat esittivät vielä kaksi muuta ennustusta: toisen mukaan maailmanloppu tulisi 1925 ja toisen mukaan 1975.

   Yhdysvalloissa syntyneeseen Jehovan todistajat -liikkeeseen kuuluu nykyisin noin viisi miljoonaa ihmistä. Liike uskoo vain Jehovan todistajien pelastuvan tuomiopäivän koittaessa.

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Siteeraus Pasi Turusen kirjasta: Vartiotorni, valtakunta uudessa valossa, s. 172.

2. Åberg, Herrick: Nyjyajan baabelin orjat, s. 78.

 

Lisää aiheesta:

Jeesuksen jumaluuteen ja iankaikkiseen olemassaoloon viittaavat sadat Raamatun jakeet. On syytä uskoa, että hän on taivaasta tullut Jumalan Poika ja Jumala

 

 

Messiaan jumaluuteen viitataan useasti Talmudissa, muissa vanhoissa juutalaisissa kirjoituksissa sekä Vanhan testamentin profetioissa

 

 

Koraani ja islamin lähteet viittaavat Jeesuksen jumaluuteen epäsuorasti

 

 

Jeesus Kristus Koraanissa ja islamissa. Jeesuksen korkea asema ja jumaluus tulee esille lukuisissa Koraanin kohdissa

 

------------------------------------------

 

Miten mormonit ja Jehovan todistajat ymmärtävät pelastuksen, ja miten heidän käsityksensä poikkeaa perinteisestä kristillisestä ja Raamatun opetuksesta?

 

 

Monilla on usko Jumalaan, kristillisyyden ulkonaiset muodot, ja jotkut ovat jopa seurakuntien  työntekijöitä, mutta he eivät silti tunne pelastuksen asiaa

 

 

On mahdollista olla seurakunnan jäsen ja käydä kirkossa, mutta silti olla Jeesuksen vertauksen tyhmä neitsyt eli pelastumaton henkilö. Mitä piirteitä tällaisen uskonnollisuuteen liittyy?

 

 

Uskonnollisuus vai usko? Mitä eroa on uskonnollisuudella ja pelastavalla uskolla Jeesukseen ja Jumalaan? Ne eivät ole sama asia

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Jeesuksen jumaluuteen ja iankaikkiseen olemassaoloon viittaavat sadat Raamatun jakeet. On syytä uskoa, että hän on taivaasta tullut Jumalan Poika ja Jumala

 

 

Messiaan jumaluuteen viitataan useasti Talmudissa, muissa vanhoissa juutalaisissa kirjoituksissa sekä Vanhan testamentin profetioissa

 

 

Koraani ja islamin lähteet viittaavat Jeesuksen jumaluuteen epäsuorasti

 

 

Jeesus Kristus Koraanissa ja islamissa. Jeesuksen korkea asema ja jumaluus tulee esille lukuisissa Koraanin kohdissa

 

------------------------------------------

 

Miten mormonit ja Jehovan todistajat ymmärtävät pelastuksen, ja miten heidän käsityksensä poikkeaa perinteisestä kristillisestä ja Raamatun opetuksesta?

 

 

Monilla on usko Jumalaan, kristillisyyden ulkonaiset muodot, ja jotkut ovat jopa seurakuntien  työntekijöitä, mutta he eivät silti tunne pelastuksen asiaa

 

 

On mahdollista olla seurakunnan jäsen ja käydä kirkossa, mutta silti olla Jeesuksen vertauksen tyhmä neitsyt eli pelastumaton henkilö. Mitä piirteitä tällaisen uskonnollisuuteen liittyy?

 

 

Uskonnollisuus vai usko? Mitä eroa on uskonnollisuudella ja pelastavalla uskolla Jeesukseen ja Jumalaan? Ne eivät ole sama asia