Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Pyhän Hengen kaste

 

 

Pyhän Hengen kaste ja täyteys on välttämätön hengelliselle työlle. Mitä Raamattu siitä sanoo, ja miten tämä tärkeä lahja vastaanotetaan?

 

 

Esipuhe

 

Seuraavilla riveillä aiomme tutkia opetusta Pyhän Hengen kasteesta, johon viittaavat mm. allaolevat kirjoitusten jakeet. Tällä kokemuksella on Raamatussa muitakin nimiä kuten Pyhällä Hengellä täyttyminen, Pyhän Hengen lahja, Isän lupaus, voima korkeudesta jne., mutta pitäydymme seuraavassa pääosin nimitykseen Pyhän Hengen kaste.

 

- (Matt 3:11) Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

 

- (Apt 1:4,5) Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.

5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."

 

- (Apt 11:15-17) Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, niinkuin alussa meidänkin päällemme.

16. Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä.'

17. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?"

 

Tästä asiasta ei kylläkään paljoa puhuta kirjoitusten sivuilla, mutta sen merkitys oli kuitenkin tärkeä opetuslasten elämässä, koska ilman sitä heidän palvelustyönsä olisi jäänyt hyvin vajaamittaiseksi. He tarvitsivat tätä kokemusta voidakseen suorittaa sen tehtävän, minkä Jumala oli heitä varten suunnitellut. Jeesus sanoikin, ettei heidän tullut lähteä Jerusalemista ennenkuin he olivat saaneet tämän kokemuksen (ks. yllä Apt 1:4,5).

   Samaan asiaan on viitannut Niilo Yli-Vainio, joka 1970-1980- luvun taitteessa oli tunnettu julistaja Suomessa. Hän on kirjoittanut tämän asian merkityksestä omassa elämässään:

 

"Vaikka minulle tarjottaisiin kaikki maailman aarteet ja saisin silti olla uskossa, kun vain luopuisin Pyhän Hengen kasteesta, niin vaihto ei tulisi kysymykseenkään. Sillä tässä maailmassa ei ole mitään, mikä voisi tämän lahjan korvata. Minä kiitän, kunnioitan ja ylistän Jumalaa siitä, että hän on lähettänyt Pyhän Henkensä ja minäkin olen armosta päässyt Hänestä osalliseksi. Sinäkin voit tämän siunauksen vastaanottaa - lahjana." (1)

 

 

 

Sisällys:
1. Onko Pyhän Hengen kaste tarpeellinen?
2. Milloin Pyhän Hengen kaste saadaan?
3. Lahjan vastaanottaminen

 

 

 

1. Onko Pyhän Hengen kaste tarpeellinen?

 

Kun tulee kysymys siitä, onko Pyhän Hengen kaste tarpeellinen, voidaan siihen vastata vain yhdellä tavalla.

   Sen täytyy sitä olla, koska apostolitkaan, vaikka olivat viettäneet kolme vuotta Jeesuksen seurassa ja jotka olivat saaneet mitä parhainta opetusta sekä nähneet ihmeitä omin silmin, eivät sitä kautta olleet vielä valmiita. Ei, he eivät olleet pelkän koulutuksensa takia valmiita, vaan heidän piti ensin odottaa, että heidät puettaisiin voimalla korkeudesta. He eivät saaneet lähteä Jerusalemista sitä ennen. Muuten heidän palveluksensa olisi jäänyt melko hedelmättömäksi.

   Niinpä jos apostolit tarvitsivat tätä lahjaa, vaikka heillä oli sellainen tausta takanaan, tuskin nykypäivän ihmiset ovat yhtään heitä parempia - asia on varmasti päinvastoin. Jos he tarvitsivat tätä kokemusta, koskee se varmasti yhtä lailla meitäkin:

 

- (Luuk 24:49) Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."

 

- (Apt 1:6-8) Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"

7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,

8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."

 

Toinen esimerkki on Jeesus ja hänen toimintansa maan päällä. On merkittävää, että hänkin vastaanotti sitä varten Pyhän Hengen voitelun. Hän ei toiminut omassa jumaluuden toisessa persoonassaan, vaikka olisi voinut, vaan hän oli kuten muut ihmiset ja tarvitsi Pyhän Hengen voitelua. Eli jos hän tarvitsi tätä lahjaa maan päällä ollessaan, kuinka paljon enemmän me sitä tarvitsemmekaan:

 

- (Fil 2:5-7) Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

 

Niinpä kun Jeesus aloitti vaikutuksensa noin 30-vuotiaana, tuli tämä voitelu hänen elämäänsä:

 

- (Luuk 3:21-23) Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni

22. ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt."

23. Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,

 

- (Luuk 4:14,17-19) Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.

17. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:

18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,

19. saarnaamaan Herran otollista vuotta."

 

- (Apt 10:38) te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

 

 

2. Milloin Pyhän Hengen kaste saadaan?

 

Ennen kuin lähdetään tutkimaan sitä, miten Pyhän Hengen kaste ja lahja voidaan vastaanottaa, on sitä ennen hyvä selvittää joitakin yleisiä käsityksiä, joita esiintyy tämän asian tiimoilla. Sillä varsinkin kaksi asiaa tulee hyvin usein esiin. Jos niistä ei olla selvillä, voi se estää ihmistä vastaanottamasta tätä lahjaa. Nämä asiat ovat:     

                                                            

1. Onko Pyhän Hengen kaste sama kuin pelastuminen?

2. Saadaanko Pyhän Hengen kaste aina vesikasteen yhteydessä?

 

1. Onko pyhän hengen kaste sama kuin pelastuminen? Toisinaan on siis esitetty se vaihtoehto, että pelastus ja Pyhän Hengen kaste olisivat aina samanaikaisia tapahtumia. On ajateltu, että kun ihminen tulee uskoon, hän myös automaattisesti saa Pyhän Hengen kasteen. (Tämä olisi tietysti ihanne ja näin kävikin esim. Korneliuksen tapauksessa; Apt 10:44-48.)

   Mutta pitääkö tämä käsitys paikkansa? Jos katsomme Raamattua, löytyy tästä käsityksessä lukuisia ongelmia ja pulmia, joita ovat mm. seuraavat seikat:

 

Liittyy palvelustyöhön ja todistamiseen. Ensinnäkin on huomattava, että kirjoitukset osoittavat Pyhän Hengen kasteen liittyvän aina palvelustyöhön ja todistamiseen, ei elämän saamiseen. Niinpä tämä kaste ei voi tarkoittaa ihmisten pelastumista, vaan kyse on siitä, että ihminen saa voiman siihen palvelustehtävään, mihin Jumala on hänet kutsunut - oli sitten kyseessä evankelistan ja saarnaajan tehtävä tai vaikka avustustyö. R.A. Torrey on selostanut asiaa hyvin:

 

Pyhän Hengen kaste yhdistyy aina todistamiseen ja palvelemiseen. Jos katsoo tarkasti jokaista Pyhän Hengen kastetta käsittelevää raamatunkohtaa, niin huomaa, että se on yhteydessä palvelemiseen ja todistamiseen ja että se annetaan juuri tämän vuoksi. (2)

 

Hengestä syntyminen ja Hengellä täyttyminen

 

- (Joh 3:7.8) Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."

 

- (Apt 1:5 / 2:4) Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."

2:4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

 

Toinen tärkeä huomio tällä alueella kiinnittyy syntymiseen ja täyttymiseen. On eri asia syntyä Hengestä kuin täyttyä Hengellä. Niinpä kaikilla niillä, jotka ovat kääntyneet Jeesuksen puoleen ja pelastuneet, on lapseuden Henki sisimmässään. Heillä on Jumalan elämä ja luonto sisimmässään. He ovat Pyhän Hengen temppeleitä ja Pyhä Henki on liittänyt heidät Kristuksen ruumiin jäseniksi. Tällä alueella ei löydy yhtäkään poikkeusta Jumalan lasten joukossa. Se koskee heitä kaikkia:

 

- (Room 8:9) Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

 

- (Gal 4:6) Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

 

- (2 Kor 1:22) joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

 

- (1 Kor 3:16) Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

 

- (1 Kor 12:13) 13. sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

 

- (Ef 4:3,4) ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:

4. yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;

 

Sen sijaan Hengellä täyttyminen on eri asia kuin lapseuden Hengen omistaminen. Se, Hengellä täyttyminen, ei liity pelastukseemme, vaan elämään ja palvelukseen täällä maan päällä.

   Hyvänä esimerkkinä ovat Paavalin sanat Efesolaiskirjeessä ja muissa kirjeissä. Sillä Paavali, joka useita kertoja puhui lapseuden Hengestä, ja siitä, miten Pyhä Henki on sinettinä lunastuksen päivään asti, kehotti nimenomaan täyttymään Hengellä. Hän erotti nämä kaksi asiaa, Pyhän Hengen sinetin ja Hengellä täyttymisen toisistaan:

 

- (Ef 1:13) Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

 

- (Ef 5:18) Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,

 

Apostolit. Jos katsotaan apostoleja, käy heidänkin elämästään selvästi selville, että heidän pelastumisensa ja helluntaina koettu Pyhän Hengen kasteensa olivat erillisiä ja eriaikaisia tapahtumia. Useat merkit tuntuvat viittaavan siihen, että he olivat pelastettuja jo ennen helluntaita, sillä...

                                                                                             

Heidän nimensä olivat jo taivasten kirjoissa:

 

- (Luuk 10:20) Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

 

He tunsivat syntisyytensä ja seurasivat Jeesusta:

 

- (Luuk 5:8-11) Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: "Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen."

9. Sillä kalansaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan,

10. ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille: "Älä pelkää, tästedes sinä saat saaliiksi ihmisiä."

11. Ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä.

 

He olivat kaikki puhtaita Jumalan edessä Juudasta lukuunottamatta:

 

- (Joh 15:3) Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.

 

- (Joh 13:10,11) Jeesus sanoi hänelle: "Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki."

11. Sillä hän tiesi kavaltajansa; sentähden hän sanoi: "Ette kaikki ole puhtaat."

 

He olivat ottaneet Jeesuksen sanat vastaan:

 

- (Joh 17:8) Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.

 

Jumala oli heidän Isänsä:

 

- (Joh 20:16,17) Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja.

17. Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö."

 

He kastoivat ihmisiä jo ennen helluntaita:

 

- (Joh 4:1-3) Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes

2. - vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa -

3. jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan.

 

He saarnasivat parannusta, ajoivat ulos riivaajia sekä rukoilivat ihmisille parantumista jo ennen helluntaita:

 

- (Mark 6:12,13) Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus.

13. Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät.

 

He pysyivät yksimielisesti rukouksessa 10 päivää. Jos he olivat uudestisyntymättömiä, rukoilivat he paljon hehkuvammin kuin monet uudestisyntyneet nykyään:

 

- (Apt 1:14) Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.

 

Samaria. Eräs esimerkki siitä, että pelastus ja Pyhän Hengen kaste ovat eriaikaisia tapahtumia, on Samarian tapaus. Sillä Samariassa ihmiset kyllä ottivat Filippuksen julistaman Jumalan sanan vastaan, uskoivat siihen, pelastuivat ja kävivät vesikasteellakin, mutta he eivät saaneet samassa yhteydessä Pyhän Hengen lahjaa eli Pyhän Hengen kastetta.

   Sen sijaan vasta kun Pietari ja Johannes tulivat heidän tykönsä, saivat he tämän lahjan. He saivat sen kätten päällepanon kautta:

 

- (Apt 8:5-8, 12,14-17) Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.

6. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.

7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.

8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.

12. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.

15. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;

16. sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.

17. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.

 

Paavalinkin Pyhällä Hengellä täyttyminen tapahtui vasta hänen kääntymyksensä jälkeen. Sillä kun hän Damaskon tiellä tunnusti Jeesuksen Herraksi eli uskoi ja rukoili häntä, joutui hän silti odottamaan kolme päivää, ennen kuin sai näkönsä ja Pyhän Hengen kasteen. Se tapahtui, kun opetuslapsi Ananias rukoili hänen puolestaan:

 

- (Apt 9:3-6,10,11,17,18) Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä;

4. ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?"

5. Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.

6. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän."

10. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä: "Ananias!" Hän vastasi: "Katso, tässä olen, Herra."

11. Niin Herra sanoi hänelle: "Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee;

 17. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä."

18. Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen.

 

Efeso. Yksi hyvä esimerkki siitä, miten pelastus ja Pyhän Hengen kaste ovat eriaikaisia tapahtumia, on Efeson kuvaus. Nämä henkilöt olivat jo tulleet uskoon ja olivat opetuslapsia (Vrt Apt 9:10, 11:26, 13:52), mutta he eivät olleet vastaanottaneet Pyhän Hengen lahjaa. Sen he saivat vasta Paavalin kätten päällepanon kautta:

 

- (Apt 19:1-6) Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia.

2. Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan."

3. Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella."

4. Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen."

5. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.

6. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.

 

2. Saadaanko pyhän hengen kaste aina vesikasteen yhteydessä? Toinen asia, joka oli syytä selvittää, oli kysymys siitä, ovatko vesikaste ja Pyhän Hengen kaste aina samanaikaisia tapahtumia. Joissakin piireissä on tosiaan ajateltu, että ne tapahtuisivat aina samanaikaisesti; eli aina kun ihminen kastetaan vedellä, saa hän välittömästi myös Pyhän Hengen lahjan.

   Mutta pitääkö tämä käsitys paikkansa? Jos asiaa katsotaan seuraavien esimerkkien valossa, ovat ne tätä käsitystä vastaan:

 

Erillisiä tapahtumia. Yksi osoitus sen puolesta, että edellä mainitut tapahtumat eivät ole yksi ja sama, on se, että Raamattu erottaa toisistaan vesikasteen ja Pyhän Hengen kasteen eli ne ovat erillisiä tapahtumia:

 

- (Mark 1:8) Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä."

 

- (Joh1:33) Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.'

 

- (Apt 1:4,5) Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.

5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."

 

Apostolit ovat toinen esimerkki. Hekin olivat varmasti vedellä kastettuja ennen helluntaita, koska he itse kastoivat muita ihmisiä jo ennen sitä, eikä helluntain yhteydessä mainita mitään heidän omasta vesikasteestaan.

   Sen sijaan he olivat helluntaina kokoontuneet yhteen, varmastikin rukoilemaan, kun he saivat Pyhän Hengen kasteen ja täyteyden:

 

- (Joh 4:1-3) Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes

2. - vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa -

3. jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan.

 

- (Apt 2:1-4) Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.

2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.

3. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.

4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

 

Samariassa Pyhän Hengen lahja vastaanotettiin vasta sen jälkeen, kun ihmiset olivat tulleet uskoon Filippuksen saarnan vaikutuksesta ja heidät oli kastettu (vrt Mark 16:16: Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu.). Pyhän Hengen lahjan he saivat Pietarin ja Johanneksen kätten päällepanon kautta:

 

- (Apt 8:12,14-17) Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.

15. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;

16. sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.

17. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.

 

Korneliuksen kodissa Pyhän Hengen kaste ja vesikaste olivat myös eriaikaisia. Ihmiset saivat Pyhän Hengen lahjan Pietarin saarnan vaikutuksesta, mutta menivät vasta tämän jälkeen vesikasteelle:

 

- (Apt 10:44-48) Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.

45. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

46. sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:

47. "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"

48. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

 

Efesossa uskovat eivät saaneet Pyhän Hengen lahjaa myöskään vesikasteen, vaan vasta Paavalin kätten päällepanon kautta. Pelkkä vesikaste ei antanut heille Pyhän Hengen lahjaa:

 

- (Apt 19:5,6) Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.

6. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.

 

 

 

3. Lahjan vastaanottaminen

 

Edellä on käsitelty joitakin kysymyksiä, joita ihmiselle voi herätä Pyhän Hengen kasteen tiimoilta. On yritetty osoittaa, että se ei tarkoita samaa kuin pelastuminen tai vesikaste, vaan että se on lahja, joka on tarkoitettu hengelliseen palvelustyöhön. Lisäksi osoitettiin, että Jeesus ja apostolitkaan eivät aloittaneet tehtäväänsä, ennenkuin olivat vastaanottaneet tämän lahjan.

   Mutta mitä tulee nykypäivään, voidaan tämä lahja vastaanottaa nytkin Jumalalta. Sen vastaanottamiseen liittyy seuraavia puolia, joita kannattaa ottaa huomioon:

 

Lukitut ovet

 

 - (Apt 2:38) Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

 

Ennen kuin ihminen voi vastaanottaa jotakin Jumalalta, täytyy hänen ensin avata "lukitut ovet" eli toisin sanoen tunnustaa ne synnit Jumalalle, joista ei ole vielä halunnut luopua. Sillä jos hänellä on syntiä ja katkeruutta sydämellään eikä kiinnostustakaan luopua niistä, voi häneltä jäädä Pyhän Hengen kaste kokematta. Siksi kun Pietarikin saarnasi helluntaina, puhui hän ensiksi parannuksesta ja vasta sitten Pyhän Hengen lahjasta - järjestys on aina tämä.

   Kukaan meistä ei kylläkään itse voi muuttaa omaa luontoaan, mutta me voimme katua syntejämme ja pahoja tekojamme: katkeruutta, kriittisyyttä, okkultismia, ettemme ole luovuttaneet elämäämme kokonaan Jumalalle... Kun ihminen tunnustaa nämä väärät asenteensa Jumalalle, saa hän heti puhdistuksen Jeesuksen veren kautta:

 

- (1 Joh 1:7) Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

 

Edelleen tärkeää on, että meillä on oikeat motiivit etsiessämme Pyhän Hengen kastetta. Jos tarkoituksemme on onnelliseksi tuleminen, on se varmastikin väärä motiivi. Samoin jos tarkoituksenamme on kerskata "valtavasta voimasta", on sekin väärä motiivi. Sillä Pyhä Henki haluaa aina kirkastaa vain Kristusta, ei ihmistä ja hänen ylpeätä mielenlaatuaan:

 

- (Joh 16:14) Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

 

- (Jaak 4:6) Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."

 

Armon kautta vastaanottaminen. Kuten pelastuminen, perustuu Pyhän Hengen kasteen saaminenkin armoon. Siten, kun kyseessä on armo, emme voi koskaan tulla niin hyviksi ja täydellisiksi, että voisimme itse ansaita sitä. Sitä ei anneta pitkän pyhityskamppailun päätteeksi, vaan yksin armosta kuten pelastuskin. Toisaalta jos olemme Kristuksessa, ei kukaan meistä voi olla niin huonokaan, etteikö voisi ottaa vastaan tätä lahjaa. Hyvyytemme ja huonoutemme eivät estä sitä saamasta:

 

- (Apt 10:45) Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

 

- (Apt 11:15-17) Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, niinkuin alussa meidänkin päällemme.

16. Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä.'

17. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?"

 

Kirkastettu vapahtaja. Kun halutaan vastaanottaa pelastus, perustuu se aina siihen, mitä Jeesus on ensin tehnyt. Se perustuu siihen, että hän kantoi syntimme ja sovitti meidät Jumalan kanssa. Meidän ei tarvitse itse enää yrittää ansaita tätä asiaa.

   Pyhän Hengen lahjan saaminenkin perustuu Jeesuksen tekoon. Sillä Raamatun mukaan Pyhän Hengen vuodatus oli riippuvainen nimenomaan siitä, että Jeesus ensin kirkastettiin ja ylennettiin Isän oikealle puolelle. Sen tarkoitus oli pohjimmiltaan osoittaa, että Jeesus on Herra, joka on mennyt Isän oikealle puolelle.

   Niinpä kun Jeesus on jo kirkastettu ja Pyhä Henki vuodatettu 2000 vuotta sitten helluntaina, ei meidän tarvitse enää odottaa mitään. Voimme ainoastaan vastaanottaa tämän lahjan. Sillä ei ole mitään tekemistä ansioidemme ja tekojemme kanssa, vaan se on yksinomaan Kristuksen ansiota ja hänen lahjansa seurakunnalle:

 

- (Joh 7:37-39) Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.

38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

39. Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

 

- (Apt 2:33-36) Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.

34. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,

35. kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.'

36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

 

- (Hebr 1:3) ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

 

- (Joh 15:26) Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

 

- (Joh 16:7) Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

 

Watchman Nee on hyvin kirjoittanut tästä asiasta eli miten Jeesus on jo kirkastettu ja Pyhä Henki vuodatettu sen tähden. Meidän osuutemme on vastaanottaa tämä lahja, joka on jo annettu meille:

 

Jumalalliset tosiasiat ovat kaiken hengellisen kokemuksen perustana. Pyhää Henkeä ei vastaanoteta omin ponnistuksin, vaan uskossa lepäämällä siinä, mitä Herra on tehnyt.

   Ellemme vielä ole tätä kokeneet, niin rukoilkaamme Jumalaa ilmaisemaan meille, että Pyhän Hengen kaste on korotetun Herran lahja hänen seurakunnalleen. Silloin loppuvat omat ponnistuksemme, ja anominen vaihtuu kiitokseksi. Näky siitä, mitä Herra oli tehnyt koko maailmalle, lopetti ponnistuksemme syntien anteeksisaamiseksi, ja sen näkeminen, mitä Herra on tehnyt seurakuntansa hyväksi, lopettaa ponnistuksemme Pyhän Hengen saamiseksi. Me puuhaamme paljon vain sen vuoksi, ettemme ole nähneet Kristuksen töitä. Kun näemme ne, niin usko kumpuaa sydämissämme, ja uskoa seuraavat myös kokemukset.

   Jokin aika sitten eräs nuori mies, joka oli ollut uskossa vain viisi viikkoa ja sitä ennen evankeliumin kova vastustaja, tuli kokoukseen, jossa oli juuri näistä asioista puhe. Kotiin mentyään hän sydämestään rukoili: "Olen nyt nähnyt, että sinut on kirkastettu, ja pyydän, että saisin kokea Pyhän Hengen voiman." Mutta sitten hän kohta oikaisi näin: "Herra sehän oli nurinkurista. Me kaksihan olemme osapuolia, ja Isä on luvannut meille kaksi asiaa - kirkkauden sinulle ja Hengen minulle. Koska sinä olet saanut kirkkauden, on siis selvää, että minä olen myös saanut Hengen. Minä ylistän sinua siitä, että sinä jo olet vastaanottanut kirkkauden ja minä Hengen." Siitä päivästä lähtien mies tiesi Hengen asuvan hänessä. (3)

 

Ei tarvitse odottaa. Kun Pyhä Henki on jo annettu lahjaksi seurakunnalle, ei häntä tarvitse enää odottaa. Jotkut ovat nimittäin ajatelleet, että kun apostolitkin joutuivat odottamaan Jerusalemissa määrätyn aikansa, heidän on tehtävä samoin.

   Se että opetuslapset joutuivat odottamaan, johtui kuitenkin siitä, että "Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu" (Joh 7:39). Heidän täytyi odottaa määrättyä historiallista hetkeä eli helluntaipäivää, jolloin Pyhä Henki tuli maan päälle Jeesuksen lupauksen mukaan:

 

- (Joh 16:7) Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

 

- (Apt 2:1) Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.

 

Sen jälkeen kun Pyhä Henki tuli maan päälle, ei häntä tarvitse enää odottaa. Helluntain jälkeen ihmiset saivat Pyhän Hengen lahjan välittömästi sen jälkeen, kun heidän puolestaan rukoiltiin. Näin tapahtui Samariassa (Apt 8), Paavalin kohdalla (Apt 9) sekä Efeson uskovien kohdalla (Apt 19) - he saivat heti Pyhän Hengen ilman mitään odottelua. Lisäksi Korneliuksen kodissakin ihmiset sekä pelastuivat että saivat Pyhän Hengen lahjan ilman että heidän tarvitsi odottaa mitään (Apt 10).

   Niinpä kun on kyseessä sekä pelastus että Pyhän Hengen kaste, ei niitä tarvitse enää odottaa, vaan ne täytyy vastaanottaa. Meidän on vastaanotettava sekä ensimmäinen että toinen puolustaja: Jeesus Kristus ja Pyhä Henki:

 

- (1 Joh 2:1) Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

 

- (Joh 14:16) Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,

 

Siten, kun ihminen vastaanottaa Kristuksen, tulee hän Jumalan lapseksi eli saa pelastuksen. Ja kun hän puolestaan vastaanottaa Pyhän Hengen, saa hän silloin Pyhän Hengen lahjan eli Pyhän Hengen kasteen:

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (Apt 19:2) Ja hän sanoi heille: "Saitteko  (alkukielellä "otitteko vastaan?", siinä esiintyy sama sana kuin Joh 1:12:ssa.) Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan."

 

Lahjan vastaanottaminen. Kun on kyseessä Pyhän Hengen kaste, on se lahja kuten pelastuskin. Ja koska kyseessä on lahja, ei sen saaminen riipu hyvyydestämme tai huonoudestamme. Eikä lahjaa tarvitse myöskään tuhansia kertoja rukoilla ja pyytää, vaan me voimme vain ottaa sen vastaan tai kieltäytyä siitä.

   Kyseessä on vähän samanlainen asia kuin jos ihminen on kylässä ja hänelle tarjotaan kahvia. Isäntäväki on kyllä koko ajan ollut halukas antamaan kahvia, mutta vieras kerjää yhä uudelleen samaa asiaa eikä suostu vastaanottamaan:

 

Muistuu mieleeni huvittava tapaus eräästä sisaresta, joka odotti Hengen täyteyttä ja aina huokaili, kun Jumala ei häntä täyttänyt. Kerran hänen seurakunnassaan vieraili saarnaaja, joka rukoili Hengen kastetta odottavien puolesta. Jälleen tämä sisar huokaili ja jäi ilman täyteyttä. Sitten hän kutsui saarnaajan ja muutamia ystäviä kotiinsa kahville. Siinä kahvia keitettäessä saarnaaja sanoi: "Oi, kunpa saisin kupillisen kahvia."

   Sisar vastasi: "Vain hetkinen, veli, niin tämä on kohta valmista."

   Hetken kuluttua veli jälleen huokaisi ja sanoi: "Oi kunpa saisin kupin kahvia."

   Sisar yritti kiiruhtaa, laittoi kupit pöytään ja kaatoi kahvia kuppeihin. Yksi ja toinen otti kahvinsa ja alkoi juoda, mutta tuo veli huokaisi syvään ja sanoi: "Kunpa saisin kupillisen kahvia."

   Sisar jo aivan kiusaantui ja sanoi: "Veli on hyvä ja juo vain; siinähän se on jo kaadettuna kuppiin."

   Silloin tuo veli sanoi: "Sinä, sisar, olet juuri tällainen. Herra on tehnyt kaiken valmiiksi; sinun tarvitsee vain ottaa vastaan, ja Herra täyttää sinut Pyhällä Hengellä." Tämä auttoi tuota sisarta; nyt hän ymmärsi, että Hengen kaste on lahja, joka saadaan ilman huokauksia, vain vastaanottamalla täydellinen lahja. Kiitos Herralle! (4)

 

Usko ja tunteet

 

- (Mark 11:24) Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

 

- (1 Joh 5:14,15) Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.

15. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.

 

Kun vastaanotetaan pelastus, tapahtuu se aina uskon kautta. Me emme välttämättä koe mitään erikoisia tunteita sillä hetkellä, kun vastaanotamme sen. Emmekä myöskään saa varmuutta pelastuksesta itseämme ja tunteitamme tarkkailemalla, vaan katsomalla sanaan. Tunteet voivat kyllä seurata, mutta omana aikanaan.

   Aivan samoin on Pyhän Hengen kasteen suhteen. Kun olemme ottaneet sen vastaan, voimme yhtä hyvin olla iloisia kuin masentuneita tai surullisiakin - tunteilla ei ole niinkään merkitystä. Kyseessä on samanlainen asia kuin jos ihmisellä on taskussaan tuhannen markan seteli, jonka hän on vastaanottanut. Se on hänellä riippumatta siitä, miltä hänestä juuri sillä hetkellä tuntuu.

   Lisäksi kun vastaanotamme Jumalalta Pyhän Hengen kasteen, voimme jo etukäteen kiittää saamastamme lahjasta. Sillä kuten kahvipöydässä on soveliasta kiittää tarjotuista herkuista, on se varmasti yhtä soveliasta Jumalan lahjojen suhteen. Ihminen voi tässä tilanteessa myös laittaa vaikka itse kädet päällensä ja katsoa kellosta ajankohdan, jolloin hän uskoi vastaanottaneensa.

   R.A. Torrey on kertonut erään esimerkin Pyhän Hengen lahjan vastaanottamisesta:

 

"Oletteko siis saanut Pyhän Hengen kasteen?"

"Minä en tunne sitä."

"Enhän minä sitä teiltä kysynytkään. Lukekaa nuo jakeet uudelleen!"

   Raamattu oli avoinna 1. Johanneksen kirjeen 5. luvun kohdalta, ja hän luki jakeet 14 ja 15: "Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä."

   "Odottakaahan hiukan; oliko tuo rukous Hänen tahtonsa mukainen?"

   "Epäilemättä se oli."

   "Kuultiinko se?"

   "Kyllä se kuultiin."

   "Lukekaa eteenpäin."

   "Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet."

   "Tiedämme siis mitä?"

   "Että meillä on myös kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet."

   "Mitä te anoitte?"

   "Pyhän Hengen kastetta."

   "Onko teillä se?"

   "Minä en tunne sitä, mutta Jumala sanoo niin, joten minun on täytynyt saada se."

   Muutamia päiviä myöhemmin tapasin hänet jälleen ja kysyin häneltä, oliko hän todella saanut sen, minkä hän vilpittömässä uskossa omaksui.

   Hänen kasvonsa säteilivät onnea, kun hän vastasi: "Olen." (5)

 

Pelko väärästä. Mikäli etsitään Pyhän Hengen kastetta toisten kätten päällepanon kautta, on siinäkin tärkeää, ettei anna kenen tahansa epäluotettavien henkilöiden laskea käsiä päällensä (Tällä alueella ei kuitenkaan pidä mennä liiallisuuksiin. Monet ihmiset ovat omassa mielessään suuria "asiantuntijoita" ja tuomitsevat todellisiakin Jumalan palvelijoita väärin perustein.) Sillä pahat henget voivat helposti siirtyä ihmisestä toiseen ja ihminen voi joutua kärsimään, kunnes hän vapautuu niistä.

 

- (Jaak 4:7) Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

 

Toisaalta jos ihminen etsii Pyhän Hengen kastetta ja hän on sitä ennen pelastunut sekä katkaissut kaikki väärät siteet esim. okkultismiin ja tuonut ne Jeesuksen veren alle, niin ei ole varmastikaan pelkoa mistään väärästä hengestä. Jeesus itse sanoi asiasta:

 

- (Luuk 11:11-13) Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen,

12. taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin?

13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"

 

Rukouksen merkitys. Kun vastaanotamme Pyhän Hengen kasteen, on se vain alku uudelle elämänvaiheelle. Se ei tee ketään ihmistä täydelliseksi, vaikka se auttaakin ihmistä hänen hengellisessä elämässään ja palvelutyössään.

   Toisaalta kun ihminen on ensimmäisen kerran vastaanottanut Pyhän Hengen kasteen, voi hän myöhemmin tulla täytetyksi Pyhällä Hengellä vielä täydellisemmin. Esim. Niilo Yli-Vainio, jota Jumala käytti herätyksen välikappaleena, vastaanotti Pyhän Hengen kasteen kielilläpuhumisineen ensimmäisen kerran jo vuonna 1946, mutta tuli myöhemmin, vuonna 1977, Pyhällä Hengellä täytetyksi vielä voimallisemmin. Syynä oli varmastikin se, että hän jatkuvasti etsi ja rukoili Jumalalta suurempaa voimaa ja sitä, että ihmiset voisivat pelastua. Jumala vastasi hänen etsintäänsä.

   Rukouksen merkitys Pyhän Hengen kasteen jälkeen onkin suuri. Jos ihminen laiminlyö rukouksen, voi hänestä tulla kuin vuotava seula. Mutta jos hän pysyy rukouksessa, voi hän uudelleen tulla täytetyksi Pyhällä Hengellä kuten apostoleillekin tapahtui helluntain jälkeen:

 

- (Apt 4:31) Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

 

Syy ja seuraus. Kun etsitään henkikastetta, on tärkeätä, ettemme pane rekeä hevosten eteen. Sillä monet ovat ikään kuin "pumppaamalla" yrittäneet saada kielilläpuhumisen tai muun lahjan, eivätkä ole ymmärtäneet, että kielilläpuhuminen on yksi henkikasteen seuraus, ei itse syy. Sillä ihminen voi puhua Jumalan antamilla kielillä vasta kun Pyhä Henki tuo hänen mieleensä uusia sanoja (Silloin pitäisi olla rohkeutta avata suunsa!), ei sitä ennen.

   Mahdollista myös on, että "pumppaamalla" tai "puristamalla" tuotettu kielilläpuhuminen ei olekaan Jumalan antama, vaan sielullinen lahja, josta pitäisi sanoutua irti (Jos hokee joitain sanoja tuhansia kertoja ja saa tämän hokemisen kautta lopulta kielilläpuhumisen lahjan, ei todennäköisesti ole kyse Jumalan lahjasta.).

   Toisaalta voi kysyä, että onko kielilläpuhuminen henkikasteen ainut seuraus. Sillä vaikka se apostolien aikana olikin tavallisin merkki, jota nytkin kannattaa tavoitella, ei silti voida sanoa sen aina seuranneen henkikastetta:

 

- (1 Kor 12:8,10,11) Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;

10. toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.

11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

 

- (1 Kor 12:30) Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?

 

R.A. Torrey, joka kirjoitti kirjan "Pyhän Hengen kaste", totesi, ettei hänen aikanaan 1800-luvulla juurikaan tavattu kielilläpuhumista, vaikka monet varmastikin olivat kokeneet itse henkikasteen. Hän sanoi:

 

Tutkiessani aikaisemmin Pyhän Hengen kastetta panin merkille, että monissa tapauksissa ne, jotka olivat kastettuja, "puhuivat kielillä", ja mieleeni tuli usein kysymys: "Jos ihminen on kastettu Pyhällä Hengellä, eikö hän silloin puhukin kielillä?" Mutta en tavannut ketään, joka olisi puhunut, ja ihmettelin usein, onko nykyään ketään sellaista, joka on todella saanut Pyhän Hengen kasteen. (6)

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Niilo Yli-Vainio: Sinä voit täyttyä Pyhällä Hengellä, Takakansi

2. R.A.Torrey: Pyhän Hengen kaste

3. Watchman Nee: Elämän rikkaus Kristuksessa, s.52

4. Niilo Yli-Vainio: Sinä voit täyttyä Pyhällä Hengellä, s.30

5. R.A.Torrey: Pyhän Hengen kaste, s.60,61

6. Sama, s.16

 

 

Lisää aiheesta:

Rukous on avain herätykseen. Kaikki suuret herätykset ovat tulleet esiin kestävän rukouksen kautta. Lue tästä tärkeästä aiheesta ja ala rukoilla

Seurakunnilla on monia heikkouksia kuten vähäinen rukous, pieni panostus ihmissuhteisiin tai puuttuva halu evankeliumin eteenpäinviemiseen

Iankaikkisuus, helvetti ja taivas, ovat edelleen olemassa. Lähetystyön tavoitteena tulisi olla, että ihmiset pelastuisivat ja tulisivat Jumalan yhteyteen

Hengellisiä lahjoja eli armolahjoja tulisi tavoitella avun tuomiseksi ihmisille. Jos ihminen ei tunne omaa heikkouttaan, voi lahjojen käytöstä ylpistyä

Henkien erottamista vai hengellistä sokeutta? Lue, miten jokainen uskova saattaa erehtyä arvioinneissaan, vaikka voi pitää itseään tarkkanäköisenä

Ovatko ilmiöt seurakunnassa Pyhästä Hengestä, ihmisestä itsestään vai paholaisesta? Sisäinen muutos on yksi kriteeri

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Rukous on avain herätykseen. Kaikki suuret herätykset ovat tulleet esiin kestävän rukouksen kautta. Lue tästä tärkeästä aiheesta ja ala rukoilla

Seurakunnilla on monia heikkouksia kuten vähäinen rukous, pieni panostus ihmissuhteisiin tai puuttuva halu evankeliumin eteenpäinviemiseen

Iankaikkisuus, helvetti ja taivas, ovat edelleen olemassa. Lähetystyön tavoitteena tulisi olla, että ihmiset pelastuisivat ja tulisivat Jumalan yhteyteen

Hengellisiä lahjoja eli armolahjoja tulisi tavoitella avun tuomiseksi ihmisille. Jos ihminen ei tunne omaa heikkouttaan, voi lahjojen käytöstä ylpistyä

Henkien erottamista vai hengellistä sokeutta? Lue, miten jokainen uskova saattaa erehtyä arvioinneissaan, vaikka voi pitää itseään tarkkanäköisenä

Ovatko ilmiöt seurakunnassa Pyhästä Hengestä, ihmisestä itsestään vai paholaisesta? Sisäinen muutos on yksi kriteeri