Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Lahjat tarkastelussa

 

 

Hengellisiä lahjoja eli armolahjoja tulisi tavoitella avun tuomiseksi ihmisille. Jos ihminen ei tunne omaa heikkouttaan, voi lahjojen käytöstä ylpistyä

 

 

Kun tarvitaan erilaisia työmuotoja ihmisten kohtaamiseen, ei unohtaa saa Hengen lahjoja. Seurakunnan ongelma varsinkin länsimaissa on, että näitä lahjoja on vähän tai sitten niitä ei käytetä lainkaan. Jotkut teologit saattavat myös selittää, etteivät ne ole aikaamme varten. He voivat kyllä uskoa Raamatun ihmeisiin sellaisina kuin niistä kerrotaan, mutta ajattelevat niiden kuuluneen vain seurakunnan perustamisvaiheeseen, ei nykyaikaan. Lisäksi samat henkilöt saattavat asettaa vastakkain hedelmän ja lahjat ikään kuin ne olisivat vastakohtia, vaikka niiden pitäisi täydentää toisiaan.

   Seuraavaksi aiotaan ottaa esille eri seikkoja liittyen armolahjoihin.

                                                             

Lahjoja tulee rukoilla. Jos tutkimme Raamatun opetusta, on selvä, että lahjat ovat tärkeitä. Se käy ilmi siitä, että jo Mooses sanoi aikanaan: ”Oi, jospa koko Herran kansa olisi profeettoja” (4 Moos 11:29). Lisäksi Paavalin kirjeistä voimme saada myönteisen näkemyksen asiaan. Hän kehotti meitä rukoilemaan ja pyrkimään osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Hän sanoi itse puhuvansa kielillä enemmän kuin kukaan muu. Samoin hän kehotti Timoteusta virittämään armolahjansa palavaksi eikä laiminlyömään sitä. Jos käytetään perusteena näitä jakeita, ei voi tulla kuin siihen johtopäätökseen, että lahjat ovat tärkeitä ja niitä tulisi etsiä seurakunnan rakennukseksi:

 

- (1 Kor 12:1,4-11,28-31) Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä.

4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;

5. ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;

6. ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.

7. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.

8. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;

9. toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;

10. toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.

11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. 

28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.

29. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?

30. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?

31. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

 

- (1 Kor 14:1, 12,13,18,19,26,31,32, 39,40) Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lah-joja, mutta varsinkin profetoi-misen lahjaa. 

12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti.

13. Sentähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää.

18. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan;

19. mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.

26. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi.

31. Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta.

32. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset;

39. Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.

40. Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.

 

- (2 Tim 1:6) Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta.

 

- (1 Tim 4:14,15) Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi.

15. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä.

 

- (1 Tess 5:19,20) Henkeä älkää sammuttako,

20. profetoimista älkää halveksuko,

 

Armolahjat ovat avuksi

 

- (1 Kor 12:7) Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.

 

Lahjojen tärkein tarkoitus on olla yhteiseksi hyödyksi ja että ihmiset saisivat avun. Jos ei oteta lukuun kielilläpuhumisen lahjaa, jonka pitäisi rakentaa ihmistä itseään (1 Kor 14:4 Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa.), ovat ne tarkoitetut auttamaan ihmisiä. Ne eivät ole näyttelyesine ja että voisimme ikään kuin ratsastaa Jumalalla esitellessämme omaa hengellisyyttämme, vaan niiden tarkoitus on tuoda apu muiden elämään. Muuten niillä ei ole merkitystä, ja jos meillä on muu motivaatio, olemme silloin harhassa.

   Avun pitäisi kohdistua sekä ihmisen henkeen, sieluun että ruumiiseen. Liian usein olemme ottaneet vain ensimmäisen (henki) huomioon, mutta unohtaneet sielun eheytymisen ja ruumiin terveyden. Hengellinen elämä ja pelastus on tietysti tärkein, mutta jälkimmäisiäkin tarvitaan, koska lääkärit ja psykiatrit harvoin kykenevät auttamaan kaikissa sairauksissa ja ongelmissa. Jumalan yliluonnollinen apu voi sen sijaan toimia tehokkaammin.

   Seuraava lainaus liittyy juuri sielun eheytymiseen, jota tarvitaan, ja ns. Toronto-siunaukseen. Siinä ominaista oli, että monet kohtasivat Jumalan rakkauden, mutta myös eheytyivät sielunhaavoista. Se, mikä tavallisesti vaatii pitkiä sielunhoidollisia prosesseja, tapahtui muutamassa minuutissa. Tarvitsemme tällaista sisäistä vapautumista kuten tietysti ihmisen pelastumista ja ruumiin parantumista. Siinä armolahjat voivat olla suureksi hyödyksi.

 

Sain nimittäin ensi kerran tiedon Toronton siunauksesta lukiessani siitä lehdestä. Ensin oudoksuin kuvauksia ihmisten kummallisista reaktioista. Mutta yhtäkkiä sisimpääni iskeytyi täysin yllättäen varma tieto:

   Nuo ulkoiset ilmiöt ovat vain jäävuoren pintaa – tässä herätyksessä Jumala uudistaa ja eheyttää ihmisiä syvältä, olivatpa he kuinka rikkinäisiä tai haavoitettuja hyvänsä!

   Olin kyllä aina uskonut, että Jumala voi parantaa fyysisiä sairauksia ja kasvattaa vaikka uusia jäseniä. Mutta sitä, että rikkinäinen tai sairas psyyke voisi eheytyä samalla tavalla, en rehellisesti sanoen jaksanut uskoa. Ajattelin, että sellaiseen tarvittaisiin aina pitkällinen sielunhoidollinen prosessi.

   Mutta tässä se nyt oli: Eheytymisherätys! …Erityisesti sisäinen eheytyminen ja sielunelämän haavojen parantuminen on mitä kallisarvoisin ihme nykyajan stressaantuneelle ihmiselle. Erilaiset fyysiset liikehdinnät näyttäisivät liittyvän juuri tähän vapautumisprosessiin. Tämäntapaiset sielunmaailman patoutumien ja lukkojen avautumiseen liittyvät reaktiot ovat tuttuja ilmiöitä psykologian ammattilaisille erilaisissa terapiatilanteissa.

   Jumalan Henki saa kiistatta muutamissa hetkissä aikaan sellaisia tuloksia, joiden saavuttamiseksi ihmisten on usein läpikäytävä pitkiä sielunhoidollisia prosesseja. (1)

 

Opetus. Hengellisessä toiminnassa on mahdollisuus mennä kahteen äärimmäisyyteen. Toinen on fanaattisuus ja uskonnollinen into ilman Hengen hedelmää ja rakkautta. Toinen on muodollinen uskonnollisuus, jossa on paljon rituaaleja, liturgiaa ja ulkonaisia seremonioita, mutta ei tavoitteita tai sijaa Jumalan toiminnalle. Molemmat ääripäät ovat mahdollisia.

   Äärimmäisyydet ovat mahdollisia myös armolahjojen toiminnassa. On mahdollista, että seurakunnassa on sen seurauksena muutamia, jotka ovat loukkaantuneet esim. profetoimisen lahjan väärinkäyttöön. He ovat saaneet kielteisiä kokemuksia ja arvioivat sen perusteella kaikki profetiat ja armolahjat vääriksi. He saattavat pitää halpana profetian lahjaa kuten Paavali kirjoitti:

 

- (1 Tess 5:19,20) Henkeä älkää sammuttako,

20. profetoimista älkää halveksuko,

 

Oikea malli ei kuitenkaan ole kieltää koko aluetta, vaan antaa jokaiselle opetusta lahjojen käytössä aivan kuten profeetanoppilaat Vanhassa testamentissa (2 Kun 2:3-7) saivat oppia kokeneemmilta henkilöiltä. Tarvitaan ohjausta siihen, miten käyttää kutakin lahjaa, että se toimisi mahdollisimman moitteettomasti ja oikealla tavalla. Se voi aluksi tapahtua pienemmissä puitteissa, joissa lahjan omaavien on helpompi käyttää lahjaansa. Hyvää opetusta armolahjojen käyttöön voimme löytää 1. Korinttolaiskirjeen 14. luvusta. Siinä Paavali toi esille, että sopiva kontrolli ja järjestys ovat tarpeen lahjojen käytössä. Niitä ei sopinut käyttää milloin tahansa eikä epäjärjestyksessä: enintään 2 tai 3 henkilöä sai puhua kerrallaan, jos ei ollut kielten selittäjää tuli olla vaiti, profetiat piti arvostella ja koetella sekä profeettain henget olivat profeetoille alamaiset.

   Tällaista opetusta tarvitsemme enemmän eikä sitä, että kielletään koko alue muutamien negatiivisten kokemusten perusteella:

 

- (1 Kor 14:6,7, 23-33) Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja?

7. Niinhän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain: kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin?

23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?

24. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion,

25. hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä.

26. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi.

27. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön;

28. mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle.

29. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot;

30. mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen.

31. Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta.

32. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset;

33. sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa,

 

Lisäksi profetian lahjan käytössä täytyy ottaa huomioon tiettyjä tekijöitä, jotka ovat tärkeitä. Niitä ovat:

 

• Profetia ei koskaan ole johdatuksen tärkein väline, vaan ainoastaan eräs apu. Se voi korkeintaan vahvistaa sen, mitä on jo sisimmässämme. Tavallisesti Jumala laittaa tärkeät asiat ensiksi omaan sisimpäämme.

• Se on vajavaista, kuten Paavali kirjoitti (1 Kor 13:9): Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.

• Todellinen profetia on rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi (1 Kor 14:3). Siinä pitäisi olla Hyvän Paimenen sävy ja rakkaus.

• Väärät profetiat sisältävät aiheita, jotka eivät kuulu todellisen profetian alueeseen. Sellaisia ovat: rahan lahjoittaminen, kehotus mennä naimisiin jonkun kanssa (vaikkei ihmisellä olisi itsellään edes halua), liiketoimien hoitaminen, profetian käyttö riitakysymyksissä oman mielipiteen vahvistamiseen, ne korottavat profetian antajaa itseään mutta eivät Kristusta, niissä käsitellään usein tuhoa ja hävitystä tai Kristuksen tulemista päivämäärineen sekä Raamatun ulkopuolisia opetuksia.

• Pakonomaisuus on ominaista väärille profeetoille. Henkilö ei kykene hallitsemaan profetoimistaan (vrt. 1 Kor 14:32: Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset). Puhuja voi tuoda sanomansa esiin epäluonnollisella kimeällä äänellä hänen kasvojenpiirteidensä ollessa usein vääristyneet.

• Kun oikea profetia pyrkii tavallisesti johtamaan ihmisen läheisempään suhteeseen Jumalan kanssa, parannukseen sekä armon tuntemiseen, saavat väärät profetiat aikaan juuri päinvastaista. Ne voivat saada aikaan sen, että ne johdattavat ihmisen syntiin, avioeroihin, velvollisuuksien laiminlyömiseen, turhiin pelkoihin, ahdistukseen ja rukouksen ja uskonelämän haaksirikkoutumiseen - asioihin, jotka aina ovat sielunvihollisesta lähtöisin.

 

Hedelmä. On tärkeää huomata, ettei lahjoja anneta kypsyyden perusteella vaan armosta. Niiden vastaanottaja saattaa olla vielä kypsymätön ja pieni lapsi Kristuksessa kuten korinttolaiset olivat. Heillä ei puuttunut mistään armolahjasta, mutta Paavalin sanojen mukaan he olivat vielä lihallisia. Se on nykypäivänäkin mahdollista:

 

- (1 Kor 1:7) niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä.

 

- (1 Kor 3:1) Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa.

 

Lahjat eivät ole hedelmän vastakohta kuten usein ajatellaan. Jos pitäisi valita Hengen hedelmän ja lahjojen välillä, valitsisivat useimmat todennäköisesti hedelmän. He ajattelevat, että hedelmä on pysyvämpää, mikä tietysti on totta, mutta se ei ole Raamatun painotus. Sen sijaan lahjojen ja hedelmän tulisi täydentää toisiaan, kuten Jeesuksen elämässä tapahtui. Hänen palvelustyössään toimivat useimmat lahjat, mutta hänessä oli myös Hengen hedelmä. Hänessä ei ollut mitään kiihkoa, vihaista intoa tai tasapainottomuutta. Hän oli hiljainen ja nöyrä sydämeltä (Matt 11:29) sekä toimi rauhasta käsin, joten seurakunnassakin tarvitaan samanlaista mallia hengellisessä elämässä ja lahjojen käytössä. Siihen suuntaan pitäisi pyrkiä.

   Vielä täytyy painottaa sitä vaaraa, mikä seuraa lahjojen vastaanottamisesta, mikäli meillä on väärä mielenlaatu. Valta ja voima voi turmella jokaisen ihmisen, jos meillä ei ole nöyryyttä ja on liian korkea käsitys itsestämme. Korkealta voi langeta, koska Paavali kirjoitti: ”Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea” (1 Kor 10:12). Tunnetut Jumalan miehet ovat varoittaneet menestyksen vaarasta:

 

Reinhard Bonnke: Niiden, joilla on etuoikeus olla Hengen lahjojen kanavina, täytyy olla erityisen varuillaan. Itsensä korottaminen näkyy. Hengelliset lahjat eivät ole näytteille pantavia ”oscareita”, jotka on saatu palkinnoksi hyvästä suorituksesta. Älä pröystäile Jumalan voiman aseilla. Älä tee Hengen lahjoista itsellesi pääkoristeita, kaulanauhoja ja sormuksia.

   Sydämesi oven vartija on nimeltään Nöyryys. Jos päästät tuon vartijan menemään, vartioimaton portti lyödään pian kasaan, ja vihollinen ottaa ylivallan. (2)

 

Cesar Castellanos: Viime vuosina olen havainnut, että Pyhän Hengen lahjojen toimiminen ihmisissä, joilla ei ole luonnetta, muodostaa suuren vaaran. Henki ei ole vielä kehittänyt tai muokannut näitä ihmisiä. Kuten aiemmin on selitetty, tämä on yhtä vaarallista kuin jos antaisi aseen lapselle: siitä voisi syntyä suuri kaaos. Olemme kuulleet kauheista tragedioista, joita nuoret ovat aiheuttaneet eri kouluissa Yhdysvalloissa viime vuosina. Olemme vastaavanlaisessa tilanteessa silloin, kun Hengen lahjoja käyttää ihminen, jolta puuttuu luja luonne. Jumalan meille antamat armolahjat ovat suosionosoituksia, joiden avulla voimme laajentaa hänen työtään. Mutta tulee päivä, jolloin nämä lahjat lakkaavat, ja silloin ainoa arvokas asia tulee olemaan Pyhän Hengen hedelmät. (3)

 

Rick Joyner: Monet lankeavat, koska he alkavat vähentää valppauttaan, kun heidän hengellinen auktoriteettinsa kasvaa. Tämä on yksi syy siihen, miksi niin monet lankeavat traagisesti elämänsä lopussa. Ei ole mitään merkitystä sillä, kuinka monta sielua olemme johtaneet pelastukseen tai miten monta riivaajaa olemme ajaneet ulos; ellemme itse pysy Jumalassa, vetäydy lähemmäksi häntä ja vastusta pahaa, olemme vaarassa. (4)

 

Jos hedelmä puuttuu. Entä sitten, jos ihmeitä tapahtuu, mutta ihminen itse elää lankeemuksessa? Onko hän silloin väärä profeetta, jonka lahjat eivät ole Jumalasta? Jeesushan sanoi, että ” Heidän hedelmistään te tunnette heidät” (Matt 7:16) eli väärät profeetat.

   Vastaus on, ettei niin tarvitse olla, ainakaan alkuvaiheessa. Ehkä kyseessä on Israelin kuninkaan, Saulin tapainen henkilö, jossa aluksi oli Pyhä Henki, mutta joka myöhemmin ajautui kauemmas Jumalasta, koska ei valvonut elämäänsä. Sama on mahdollista jokaisen kohdalla, mikäli ajaudumme samaan tilaan. Tavallisia lankeemuksen aiheita ovat ainakin seksi, raha, suosio ja lukumäärä.

   Demos Shakarian kertoo tältä alueelta merkillisen esimerkin. Siinä henkilön kautta tapahtui suuria ihmeitä ja ihmiset vastasivat pelastuskutsuun, mutta julistaja itse eli syvässä lankeemuksessa. Oliko hän Saulin tapainen henkilö, joka aluksi oli Jumalan käytössä, mutta sitten menetti voitelunsa?

 

Kummallisinta tässä miehessä oli, että huolimatta liiallisesta kiinnostuksesta rahaan, hän oli voideltu, Jumalan innoittama puhuja. Meidän kokouksissamme oli sinä kesänä kaikkein eniten väkeä, eniten ihmisiä tuli alttarille ja eniten tapahtui ihmeellisiä parantumisia…

   Lopulta tuli viimeinen sunnuntai-iltapäivä. Yli 10 000 ihmistä oli ahtautunut valtavaan telttaan, kun Bob Smith (ei hänen oikea nimensä) piti vaikuttavan loppupuheen. Ajattelin, että hän oli todella taitava puhuja, ja olin iloinen hänen puolestaan siitä, että kokoukset olivat olleet myös rahallisesti tuottoisia, sillä miesparalla tuntui olevan niin suuri huoli siitä asiasta…

  … Kului kuusi viikkoa, ennen kuin seuraavan kerran kuulin Bob Smithistä. Eräänä päivänä hän itse käveli Turva numero kolmen päätoimistoon laihana, parta ajamatta, nukkavieruihin vaatteisiin pukeutuneena. Hän näytti kaikin puolin rahattomalta. Hän kertoi minulle pitkän kovaonnisen tarinan ja pyysi rahaa päästäkseen Detroitiin. Annoin hänelle rahaa. Kolme vuotta myöhemmin kuulin, että hän oli kuollut.

   Tämä oli ensimmäinen, vaikkakaan ei suinkaan viimeinen kerta, kun kohtasimme tuon ilmiön, ihmisen, jonka kautta Jumala toimi muitten hyväksi, mutta jonka oma elämä oli raunioina. Joskus, kuten Bob Smithin kohdalla, ongelmana oli raha, joskus naiset tai huumeet ja seksuaaliset vääristymät.

   Miksi Jumala käytti tällaisia ihmisiä? Oliko se Raamatun voima, joka toimi riippumatta miehestä, joka tuota voimaa käytti? Vai oliko se kuulijoiden usko? En tiennyt sitä. (5)

 

Jäljitelmälahjat ja väärät profeetat. Kun vastaanotetaan armolahjoja tai parantuminen, voi kätten päällepano olla sen välikappale. Sitä kautta Timoteus sai armolahjansa, kun Paavali ja vanhimmat panivat kätensä hänen päälleen, ja sitä kautta ihminen voi vastaanottaa parantumisen, kuten Jeesus mainitsi lähetyskäskyssä:

 

- (1 Tim 4:14) Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi.

 

- (2 Tim 1:6) Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta.

 

- (Mark 16:17,18) Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,

18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."

 

Kätten päällepanossa meidän täytyy kuitenkin noudattaa Raamatun antamaa mallia. Se tarkoittaa, ettei pitäisi mennä kenen tahansa käsien alle, vaan ainoastaan vanhimpien (Jaak 5:14 Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.) tai luotettavien henkilöiden luo, sellaisten, joiden elämässä tulee esille Pyhän Hengen täyteys ja hedelmä. Yonggi Cho on varoittanut siitä, mitä voi tapahtua, jos menemme sellaisten henkilöiden luo, joissa toimivat valhehenget. Ihminen voi joutua kokemaan turhia kärsimyksiä:

 

Viidenneksi, ihmiset, jotka rukoilevat hartaasti ja innokkaasti Pyhän Hengen saamista, eivät saisi sallia kenen tahansa panna käsiään heidän päälleen, kun he rukoilevat. Paha henki on hyvin tarttuvaa kuten epidemian tavoin leviävä tautikin. Olen nähnyt, miten saastaiset henget ovat siirtyneet ihmisiin, kun joku, jossa asustaa pahoja henkiä, on pannut kätensä heidän päälleen. Kun sellainen henki asettuu heihin, he kärsivät hirvittävästi, kunnes saavat vapautuksen siitä. Jos joku haluaa, että kädet pannaan rukouksessa hänen päälleen, hänen pitäisi aina olla varma, että ihmiset, jotka niin tekevät, ovat täynnä totuuden Henkeä. (6)

 

Edellinen varoitus on tärkeä myös siksi, että on spiritistisiä lahjoja, jotka muistuttavat Jumalan lahjoja, ja jotka voivat välittyä kätten päällepanemisen kautta. Voi olla kielilläpuhumista, ns. tiedon sanoja ja selvänäköä yksinkertaisesti siksi, koska ihmiset ovat yhteydessä tietäjähenkiin kuten Apostolien teoissa mainittu palvelijatar. Samoin saattaa esiintyä parantumista ja muita ihmeitä kuten Simon noidan tapauksessa.

   Raamatun opetukset ja esimerkit valhehenkien toiminnasta kannattaa siis ottaa vakavasti. Lisäksi tarvitsemme henkien erottamisen lahjaa, jotta pystymme erottamaan oikean väärästä. Pelkästään luonnollisin kyvyin meidän on vaikea erottaa tällaisia asioita.

 

- (Apt 8:9-11) Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri;

10. ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan 'suureksi'".

11. Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt

 

- (Apt 16:16-18) Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.

17. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien".

18. Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä.

 

Spiritistisiä lahjoja siis esiintyy. Samoin on olemassa Jumalan nimissä esiintyviä henkilöitä, jotka eivät ole hänen omiaan. Sellaisia voi esiintyä seurakunnassa tietoisesti tai sitten ihmiset eivät tunne todellista tilaansa. Tällaiset henkilöt olivat olemassa jo alkuseurakunnan aikana, eikä tilanne ole varmastikaan muuttunut. Raamatussa viitataan heihin useasti, mutta myös osoitetaan heidän lopullinen kohtalonsa, joka koskee valhettelijoita. Niin emme tahdo kenellekään tapahtuvan:

 

- (Matt 7:15) Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.

 

- (2 Piet 2:1-3) Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

2. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;

3. ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.

 

- (2 Kor 11:13-15) Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

14. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

15. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

 

- (Ilm 22:15) Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

- (Ilm 21:7,8) Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Veikko Pekki: Lisää, lisää!, s. 9,16

2. Reinhard Bonnke: Evankeliointi tulella käynnistää herätyksen (Evangelism by Fire: An initiative for revival), s. 201

3. Cesar Castellanos D.: Menestyvä johtajuus G-12 solumallissa (Succesful Leadership Through the Government of Twelwe), s. 102

4. Rick Joyner: Ennen taivasta (A Prophetic Vision for the 21st Century), s. 187

5. John ja Elizabeth Sherrill: Maailman onnellisimmat ihmiset (The Happiest  People on Earth), s. 76,79,80

6. Yonggi Cho: Pyhä Henki ja sinä, s. 100

 

 

Lisää aiheesta:

Pyhän Hengen kaste ja täyteys on välttämätön hengelliselle työlle. Mitä Raamattu siitä sanoo, ja miten tämä tärkeä lahja vastaanotetaan?

Henkien erottamista vai hengellistä sokeutta? Lue, miten jokainen uskova saattaa erehtyä arvioinneissaan, vaikka voi pitää itseään tarkkanäköisenä

Ovatko ilmiöt seurakunnassa Pyhästä Hengestä, ihmisestä itsestään vai paholaisesta? Sisäinen muutos on yksi kriteeri

Seurakunnilla on monia heikkouksia kuten vähäinen rukous, pieni panostus ihmissuhteisiin tai puuttuva halu evankeliumin eteenpäinviemiseen

Hengellinen yhteys; mihin sen pitäisi perustua ja mihin ei? Hengellinen sokeus on yksi syistä, miksi yhteys ei toimi

Rukous on avain herätykseen. Kaikki suuret herätykset ovat tulleet esiin kestävän rukouksen kautta. Lue tästä tärkeästä aiheesta ja ala rukoilla

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Pyhän Hengen kaste ja täyteys on välttämätön hengelliselle työlle. Mitä Raamattu siitä sanoo, ja miten tämä tärkeä lahja vastaanotetaan?

Henkien erottamista vai hengellistä sokeutta? Lue, miten jokainen uskova saattaa erehtyä arvioinneissaan, vaikka voi pitää itseään tarkkanäköisenä

Ovatko ilmiöt seurakunnassa Pyhästä Hengestä, ihmisestä itsestään vai paholaisesta? Sisäinen muutos on yksi kriteeri

Seurakunnilla on monia heikkouksia kuten vähäinen rukous, pieni panostus ihmissuhteisiin tai puuttuva halu evankeliumin eteenpäinviemiseen

Hengellinen yhteys; mihin sen pitäisi perustua ja mihin ei? Hengellinen sokeus on yksi syistä, miksi yhteys ei toimi

Rukous on avain herätykseen. Kaikki suuret herätykset ovat tulleet esiin kestävän rukouksen kautta. Lue tästä tärkeästä aiheesta ja ala rukoilla