Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Kirje herra X:lle

 

 

Ihmisillä on monia tekosyitä, miksi he torjuvat Jumalan ja armon

 

 

Tässä kirjoituksessa tuodaan esille pääasioita liittyen hengelliseen elämään. Ne esitellään kirjeen muodossa herra X:lle (vastaanottaja voi olla kuka tahansa), joka on ollut evankeliumin vastustaja eikä halua kääntyä Jumalan puoleen. Hän on siis tavallinen nykyihminen, joka ei todellisuudessa ymmärrä, mistä evankeliumissa ja Uuden testamentin ydinasioissa on kysymys. Siksi näitä asioita on hyvä hieman tutkia.

 

Herra X!

 

Tiedän, että olette ollut kielteinen hengellisille asioille ja puheelle Jumalasta. Puheeni ja esille tuomani ajatukset eivät ole vaikuttaneet teihin millään tavalla, vaan olette ollut koko ajan torjuva ja välinpitämätön. Siksi ajattelin lähestyä teitä vielä kerran kirjeen muodossa, jos ehkä voisin vähän paremmin tuoda esille tätä aluetta. Yritän ottaa esille tärkeimpiä seikkoja ja pääasioita liittyen hengelliseen elämään. Toivon, että teillä on kärsivällisyyttä lukea koko teksti.

                                                                                                             

Jumala rakastaa teitä. Ensinnäkin teidän on hyvä tietää, että Jumala rakastaa teitä, koska ”Jumala on rakkaus” (1 Joh 4:8) ja hänen olemukseensa kuuluu hyvä tahto jokaista ihmistä kohtaan. Sillä vaikka ajattelette kielteisesti ja nurjasti Jumalasta tai olette kokonaan kieltänyt hänen olemassaolonsa, niin kaikesta huolimatta Jumala on rakastanut teitä ja hänellä on hyvä suunnitelma ihmistä kohtaan. Hän on rakastanut teitä rakkaudella, joka on suurempi kuin ihmisen rakkaus.

   Jos ette usko sanojani, ottakaa kuitenkin seuraavat jakeet huomioon. Ne osoittavat, millainen tahto Jumalalla on ollut meitä kohtaan ja miten hän on ajatellut parastamme. Se koskee myös teitä, vaikka teillä on ollut kielteinen mielipide koko asiasta ja Jumalasta:

 

- (Luuk 2:13,14) Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

14. "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

 

- (Joh 3:16,17) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

 

- (1 Joh 4:10) Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

Kaikki valmiina. Toiseksi teidän on hyvä käsittää, että Jumala rakkaudessaan haluaa teidän pelastuvan ja pääsevän taivaaseen kuten edellä oleva Joh 3:16 osoitti. Se on hänen hyvä suunnitelmansa teitä ja jokaista kohtaan, koska hän tahtoo, ”että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1 Tim 2:4).

   Lisäksi teidän on hyvä ymmärtää, että edellytykset pääsylle taivaaseen ja Jumalan yhteyteen ovat jo valmiina. Luukkaan evankeliumissa on kirjoitettu: ”'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'” (Luuk 14:17) ja se on hyvä uutinen. Se tarkoittaa, että teidän on nyt mahdollista saada iankaikkinen elämä lahjaksi ja päästä Jumalan yhteyteen, riippumatta siitä miten hyvä tai huono elämänne on ollut. En lähde asiaa tässä sen tarkemmin selvittämään. Otan esille ainoastaan muutamia Raamatun jakeita, joista käy ilmi, miten Jeesus on jo tullut tieksi Jumalan yhteyteen ja miten hänen puoleensa kääntymällä voimme tulla iankaikkisesta elämästä osalliseksi. Toivon, että otatte nämä jakeet vakavasti, koska ne voivat ratkaista iäisyytenne:

 

- (Joh 14:1-6) "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.

2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?

3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

4. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."

5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"

6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Ennakkoluulot ja -asenteet. Kolmanneksi haluan puhua ennakkoluuloista, asenteista ja valheista. Haluan puhua siitä, miten ne voivat olla syynä siihen, että ihminen torjuu Jumalan rakkauden ja kutsun iankaikkiseen elämään. Hän pitää sitä halpana. Käy kuten Apostolien teoissa, kun Paavalin omat kansalaiset hylkäsivät evankeliumin sanoman sekä sen ohella iankaikkisen elämän. Näin en haluaisi tapahtuvan teille:

 

- (Apt 13:45,46) Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat.

46. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.

 

Ihmisillä on siis ennakkoluuloja ja asenteita, jotka voivat estää heitä kääntymästä Jumalan puoleen ja vastaanottamasta iankaikkista elämää. Sellaiset asiat kuin pettymys ahdasmieliseen kristillisyyteen, kirkon virheet, kehitysoppi sekä kärsimys ja pahuus maailmassa ovat asioita, joilla monet ovat torjuneet puheet Jumalasta ja iankaikkisesta elämästä. Itsekin olin aikaisemmin sellainen ihminen, kun käytin perusteluna jumalakielteisyydelleni edellisentyyppisiä asioita. Ominaista tilalleni oli, että pidin itseäni myös hyvin järkevänä ihmisenä, kun esitin näitä verukkeita. Ajattelin, että olen paljon järkevämpi kuin herkkäuskoiset ihmiset, jotka uskovat Raamatun mainitsemiin asioihin. Moni muu on varmasti tällä hetkellä aivan samassa tilanteessa ja ajattelee samalla tavalla.

   Mutta jälleen kerran haluan kiinnittää huomionne jo edellisissä kappaleissa mainittuihin asioihin eli Jumalan rakkauteen ja miten hän on valmistanut tien taivaaseen. Sillä jos taivas on olemassa ja iankaikkinen elämä voidaan saada lahjaksi, miten turhia edelliset verukkeet ovatkaan! Niiden takia ei kannata menettää iankaikkista elämää, joka voidaan saada lahjaksi. Kukaan ei toimi viisaasti, jos käyttää tällaisia asioita syynä siihen, että hylkää kutsun taivaalliseen valtakuntaan.

   Mitä tulee verukkeisiin, on lisäksi hyvä huomioida, onko sellaisen henkilön epäily rehellistä ja vilpitöntä, ja haluaako hän todella päästä totuuden tuntemiseen (tai kuten Jeesus sanoi: ”ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan” sekä ”joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle”, Matt 7:7 ja Mark 10:15). Jos kysymys on vilpillisestä asenteesta, joka ei edes halua päästä selvyyteen, ei sellainen ihminen tietenkään voi tulla tietämään asioiden todellista laitaa. Se on mahdotonta. Toivon, ettei teillä ole tällaista ennaltapäätettyä asennetta ja että haluatte ottaa asioista selvää.

 

Jeesus, meidän Herramme ja Vapahtajamme, on osoittanut jokaiselle epäilijälle yksinkertaisen ja hyvän tien. Jos hän kulkee sitä, hän voi saada selvyyden sekä siihen, kuuluuko hän rehellisiin vai epärehellisiin epäilijöihin, että siihen, onko hänellä todella toivo päästä uskoon ja varmuuteen. Tämä kuninkaallinen tie on viitoitettu seuraavissa sanoissa: ”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani” (Joh 7:17). ”Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni” (Joh 18:37). Nämä sanat ehdottomasti paljastavat epäilijän…

   En halua kieltää, etteikö ole olemassa rehellistä epäilyä, joskin uskallan väittää, että se on suunnattoman harvinaista. Selvä tuntomerkki epäilijän rehellisyydestä on, että hän haluaa vapautua epäilystä ja on halukas kokeilemaan niitä teitä, jotka johtavat siitä pois. Jos hän ei ole kiinnostunut tästä, silloin hänen epäilynsä ei ole mitään muuta kuin itsekkyyden suojanaamio.

   Totta on, että itsekkyytemme aivan vaistomaisesti aavistaa, että on hyvin vaarallista todella antautua Jeesukselle ja hänen sanoilleen. Ihminen aavistaa nöyryytyksen etukäteen. Ihminen pelkää sitä väistämätöntä asiaa, että on pakko tunnustaa: ”Jeesus on puhunut totta”. Silloin on pakko sanoa hyvästit sekä synnille että maailmalle ja jättää kaikki ajatukset suuresta suosiosta ja mukavasta menestymisestä niissä piireissä, jotka määräävät suunnan. Niinpä siveelliseksi asenteeksi tulee tämä: Varo joutumasta tekemisiin Jeesuksen kanssa! Sinä et selviydy siitä paremmin kuin fariseukset. (1)

 

Lopuksi haluan muistuttaa teitä, miten Jumala ottaa teidät vastaan, jos käännytte hänen puoleensa. Hän ei torju teitä vaan toivottaa tervetulleeksi kuten tuhlaajapojan isä Jeesuksen vertauksessa. Teidän ei tarvitse ensin tulla paremmaksi vaan voitte sellaisenaan kääntyä hänen puoleensa. Lisäksi tätä asiaa on turha viivytellä, koska se voi maksaa teille iäisyyden:

 

- (Luuk 15:17-20) Niin hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään!

18. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi

19. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'

20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.

 

Pelastusrukous. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Olav Valen-Sendstad: Ihminen kohtaa Jumalan (Ordet og troen), s. 30, 31

 

 

 

Lisää aiheesta:

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

Askeleet pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Älä jää pelastuksen ulkopuolelle, vaan käänny Jeesuksen puoleen ja anna pelastaa itsesi

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Kadotus, helvetti, iankaikkisuus, kuolemanjälkeinen elämä ja sielun pelastus. Ota asia vakavasti, ettet menetä sieluasi

Askeleet pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Älä jää pelastuksen ulkopuolelle, vaan käänny Jeesuksen puoleen ja anna pelastaa itsesi

Taivas vai kadotus; kumpaan paikkaan sinä olet menossa?

 

Lue, miten ihmisen syyllisyydentunto, käsitys oikeasta ja väärästä sekä oikeuslaitos viittaavat Jumalan tuomioon. Älä torju kutsua pelastukseen

Paras lahja; pääsy taivaaseen ja iankaikkinen elämä

Kuilu Jumalan ja ihmisen väliltä on poistettu, koska Jeesus täytti kaiken lain ja käskyt. Kuitenkin jos joku torjuu Jeesuksen, maksaa hän itse synneistään

Pelastusvarmuus; miksi se puuttuu ja miten sen saa? Jos joku tuijottaa itseensä ja omiin tekoihinsa, eikä Jeesukseen, ei hän koskaan saa varmuutta