Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Mitä Raamattu sanoo vihapuheesta?

 

 

Vihapuhenimitys on nykyajan ilmiö. Mutta mikä on vihapuhetta ja mikä ei, ja mitä Raamattu siitä sanoo? Ihmisten käytöksestä on ennustettu Raamatussa

 

 

Nykyaikana puhutaan paljon vihapuheesta. Se tarkoittaa asennetta, jossa kirotaan, halveksitaan ja herjataan eri tavalla ajattelevia tai niitä, jotka ovat henkilön tavoitteiden tiellä. Tällainen puhe voi kohdistua poliitikkoihin, viranomaisiin tai tavallisiin kansalaisiin. Usein vihapuheen lausuja voi olla myös täynnä kirousta ja katkeruutta kuten eräässä Raamatun kohdassa on ilmaistu:

 

 - (Room 3:13,14) Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;

14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.

 

Muita epäkunnioittava ja halveksiva puhe on kaikesta päätellen myös lisääntynyt. Muita kirotaan ja herjataan enemmän kuin ennen, varsinkin jos he ovat erilaisia kuin itse olemme. Syynä voi olla erilainen ulkonäkö, vastakkaiset mielipiteet tai mikä tahansa pienempi syy. Elämme yhteiskunnassa, jossa ei enää arvosteta lähimmäisiä niin paljon kuin ennen.

   Melko tuoreet lehtiartikkelit viittaavat aiheeseen. Ne osoittavat, miten epäkunnioittavaa käytöstä esiintyy enemmän kuin ennen. Kehityksen suunta ei ole hyvä vaan paha. Ensimmäinen artikkeleista kertoo lähinnä ulkomaalaisvihasta ja sen kasvusta, toinen huonosta käytöksestä kuntatyöntekijöitä kohtaan. Lisääntynyt vihapuhe ja muita väheksyvä käytös haittaa ihmisten arkea:

 

Lisääntynyt vihapuhe haittaa ihmisten arkea

Vihaseminaari: Musliminaisten välteltävä liikkumistaan. "Kuka tahansa hyvin pukeutunut suomalainen voi sylkeä naamalle."

 

...Vihapuheita kuulee kaduilla, julkisissa kulkuvälineissä, kouluissa, mediassa, sosiaalisessa mediassa ja jopa poliitikkojen suista. Vihapuhe on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti, samoin kuin viharikokset.

- Tilanne näyttää todella huolestuttavalta. Viharikosten määrä lisääntyi viime vuonna 50 prosentilla edellisvuodesta, kertoi poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta Ihmisoikeusliiton järjestämässä Vihapuhe-seminaarissa Helsingissä tiistaina.

   Ongelmalliseksi asian tekee se, etteivät vihapuheen tai viharikoksen kohteeksi joutuneet tee ilmoitusta asiasta. Suurin osa vihapuherikoksista jää pimentoon.

- Ilmapiiri on kiristynyt, ja vihapuhe on lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana tosi paljon, sanoi kuusivuotiaana Somaliasta Suomeen tullut projektorikoordinaattori Habiba Ali Kirkon Ulkomaanavusta.

   Aikaisemmin hän tiesi, ketä kannattaa varoa julkisilla paikoilla: skinejä ja juoppoja. Nyt kuka tahansa hyvin pukeutunut suomalainen saattaa sylkäistä hänen päälleen... (Etelä-Suomen Sanomat 30.11.2016)

 

Kuntien työntekijöiden kokema väkivalta kasvanut

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työbarometristä ilmenee, että kuntien työntekijöiden kokema väkivalta ja sen uhka ovat lisääntyneet rajusti vajaassa kymmenessä vuodessa.

   Viime vuonna kuntien työntekijöistä lähes puolet havaitsi väkivaltaa tai sen uhkaa. Yli 20 prosenttia koki itse väkivaltaa tai sen uhkaa. Vuonna 2008 vastaavat luvut olivat vajaat 30 prosenttia ja runsaat 10 prosenttia... (Etelä-Suomen sanomat 15.2.2017)

 

Kolmas melko tuore artikkeli tai sen otsikko viittaa myös nykyiseen aikaan (Etelä-Suomen Sanomat 23.10.2016). Se osoittaa, miten opettajat ovat paineen alla sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa taholta. Artikkelissa kerrottiin toisaalla mm. siitä, miten 74,4 % opettajista oli sitä mieltä, että oppilaiden käytös oli huonontunut.

 

Etusivun otsikko:

Koulu: Opettajiin kohdistuu väkivaltaa, ilkivaltaa, uhkauksia ja vanhempien raivoa, ESS:n kysely paljastaa

 

Kysely, johon opettajat vastasivat:

Miten oppilaiden käytös on mielestäsi muuttunut viime vuosien aikana?

2,6 % parantunut

23,1 % pysynyt ennallaan

74,4 % huonontunut

 

OAJ:n kysely: Oppilaat pahimpia opettajien kiusaajia koko maassa

kyselyn mukaan 50 % peruskouluopettajista kokenut kiusaamista viimeisen vuoden aikana

 

Entä millaista Suomessa oli aiemmin? Nykyaikana on tavallinen ajatus, että ihmiskunta kehittyy koko ajan ja että nykyaikana ollaan viisaampia ja parempia kuin menneinä aikoina. Nykyihmisten ajatellaan olevan moraalisesti ylempänä kuin menneiden aikojen ihmisten.

   Onko kuitenkaan näin? Ovatko nykyihmiset parempia kuin esim. isovanhempamme? Katsomme aiheeseen liittyvää lainausta. Eräs vanha, jo edesmennyt rouva, on kertonut siitä, millaista oli hänen nuoruusvuosinaan. Hän totesi, miten aikaisempina vuosikymmeninä täällä vallitsi paljon enemmän toisia kunnioittava ilmapiiri kuin nykyisin. Kielenkäyttö oli hienostuneempaa ja toisia arvostavampaa verrattuna nykyaikaan. Kehitys on siis tältä osin mennyt huonompaan, ei parempaan suuntaan:

 

   …Siihen aikaan oli jo tämä levottomuus maailmassa ja sitä oli paljon. Se ei ollut sellaista levottomuutta, että olisi ollut sodan pelko, sitä ei ollut vielä. Ymmärsin, että ihmiskunta on jollakin lailla vieraantunut Jumalasta kauemmaksi. Puhetyyli oli kyllä vielä sellaista hyvin sivistynyttä, ja meillä oli korkeatasoinen moraali. Silloin oli hyvin harvinaista, että olisi jossakin yleisellä paikalla juopoteltu tai kiroiltu. Missä oli pientä juhlaa tai muuta kokoontumista, siellä ei kiroiltu eikä sinne tullut humalaisia. Sellainen käytös katsottiin ala-arvoiseksi. Tämä viina ja kiroilu oli jäänyt Suomen itsenäistymisen aikoihin pois, koska ihmiset olivat herätysaikojen vaikutuksesta lähempänä Jumalaa. Tämä vaikutus näkyi kolmekymmentä- ja vielä neljäkymmentäluvullekin asti. Yleisillä paikoilla ei käytetty mitään rumia puheita eikä törkeätä kieltä. Ihmiset oli kaikki erittäin viisaita käytökseltään, kohteliaita naisille. Väkivaltakin oli hyvin harvinaista. Varsinkin jos naista meni joku lyömään, sitä koko kyläkunta paheksui.

   Myöhemmin sitten tämä väkivalta alkoi lisääntyä. Syyn ymmärsin täysin. Kun ihmiset rupesivat Jumalan hylkäämään ja etääntymään Jumalasta, maailma alkoi niellä nuorisoa. Sielunvihollinen alkoi tuoda omia oppejaan. Ihmiset käyttivät rumaa kieltä, johon ei ollut totuttu ollenkaan. Minun korvaani vieläkin tuntuu pahalta, kun yleiseltä paikalta tai myöhemmin tulleista televisiosta ja radiosta kuuluu kiroilua ja rumia puheita…

   Vastuuntuntoinen ihminen, joka oli elänyt näinä aikakausina, kantoi murhetta sydämessä siitä, mihin ollaan menossa. Kiitos ja ylistys suurelle Jumalalle, että Hän ei ole kansamme keskuudesta antanut kuitenkaan Jumalan sanan hävitä! Nyt alettiin tuhota, myöhemmässä vaiheessa tehtiin kyseenalaiseksi jopa Jumalan olemassaolo! Tämä oli hirvittävää kuunnella sellaisen, jota Jumala oli koko elämän tarkasti ohjannut, koko ajan puhunut, koko ajan selittänyt ja joka ymmärsi tarkasti, että Jumala on varmasti olemassa. Näinkö kauas on kansamme Jumalasta eronnut? Mikä on kansamme kohtalo, jos se näin hylkää Jumalan? (1)

 

Mitä sitten Raamattu sanoo vihapuheesta ja kielen synneistä? Aikaisempina vuosikymmeninä ja menneinä aikoina eläneet isovanhempamme antoivat suuren arvon Raamatulle ja sen opetuksille, mutta mitä se opettaa tästä aiheesta? Sitä lähdemme seuraavaksi tutkimaan. Aloitamme niistä syistä, mistä vihapuhe johtuu.

                                                             

Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Yksi tiivistetyimpiä opetuksia tästä aiheesta ovat Jeesuksen sanat. Hän totesi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Se tarkoittaa, että ihmisen puhumat sanat osoittavat, millainen hän on sisimmältään. Sanat ovat seuraus hänen sydämensä tilasta, eikä näitä kahta asiaa voi irrottaa toisistaan. Yhteyden ihmisen sisimmän ja hänen puheensa välillä pystyy varmasti jokainen käsittämään.

 

- (Matt 12:33-37) Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan.
34. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.
35. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa.
36. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.
37. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

 

- (Luuk 6:45) Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.

 

- (Mark 7:20-23) Ja hän sanoi: "Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen.

21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

22 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

23 Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen."

 

- (Room 1:29,30) He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;

30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,

 

Jaakob jatkaa samasta aiheesta. Hän osoittaa, että jos ihmisellä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessään, ei hän ole ylhäältä tulevan viisauden vallassa, koska ylhäältä tuleva viisaus on sen vastakohta. Katkera kiivaus ja riitaisuus on eräs ilmaus sydämen tilasta:

 

- (Jaak 3:14-17) Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.

15. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

16. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.

 

Entä oma mielenhallintamme? Jos olemme rehellisiä, olemme syyllistyneet siihen, mistä Jaakob kirjoitti. Emme ole aina puhuneet sävyisyyden ja rakkauden hengessä. Lempeillä ihmisillä on tosin eräs etu puolellaan. Heillä ei ole ärtyisyyteen ja vihaan taipuvaista temperamenttia. He eivät koskaan korota ääntään eivätkä kiivastu kuten muilla on tapana. Kuitenkin jokainen joutunee myöntämään, ettei hän ole täydellinen puheessa eikä hillitse kielensä käyttöä. Jaakob kirjoittikin siitä, miten vaikeaa kieltä on kesyttää. Se on levoton ja paha:

 

- (Jaak 3:1-12) Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.

2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

3 Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin.

4 Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee.

5 Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää!

6 Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä.

7 Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelijain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt;

8 mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä.

9 Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja;

10 samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni.

11 Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?

12 Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä.

 

Rakkauden puute.

 

- (Matt 5:43-48) Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'.

44. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

45. että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

46. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?

47. Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?

48. Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

 

- (1 Kor 13:1-4) Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.

2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.

3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.

4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,

 

Yksi tärkeimpiä syitä, miksi kirotaan, halveksitaan ja herjataan eri tavalla ajattelevia, on tietysti rakkauden puute. Jos ihminen todella rakastaa lähimmäistään, on aivan varma, ettei hän kiroa tai herjaa muita. Tämä jälleen osoittaa jokaisen hengellisen tilan. Ihminen puhuu sydämensä kyllyydestä eli rakkaudettomuudestaan käsin. Jos hän olisi täynnä rakkautta, toimisi hän toisin.

   Lisäksi asiassa on toinen puoli. Sellainen ihminen, joka vihaa veljeänsä, on tosiasiassa pimeydessä ja erossa Jumalasta, vaikka hän muuta väittää. Johannes on kirjoittanut:

 

- (1 Joh 2:9-11) Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä.

10. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta.
11. Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä.

 

- (1 Joh 3:14,15) Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.

15 Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi.

 

- (1 Joh 4:20,21) Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa," mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.

21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

 

Mikä ei ole vihapuhetta? Kun puhutaan vihapuheesta, yrittävät jotkut selittää, että kristillinen opetus esim. homoseksuaalisten seksisuhteiden nimittämisestä synniksi olisi vihapuhetta. Näinhän ei suinkaan ole, vaan kyseessä on vain näkemys oikeasta ja väärästä käytöksestä. Yhtä lailla kaikki heteroseksuaalinen seksi miehen ja vaimon avioliiton ulkopuolella on Raamatun mukaan väärin (1 Kor 7:2).  Samoin meille kerrotaan Raamatussa muista asioista, jotka ovat syntiä (esim. 1 Kor 6:9,10). Eli jos nimittää esim. varkautta synniksi tai murhaa, ei siinä ole kysymys vihapuheesta, vaan ainoastaan rajojen vetämisestä oikean ja väärän välillä. Nykyajan ongelma on siinä, että ihmiset eivät enää noteeraa Jeesuksen ja apostolien opetuksia. Siksi he voivat esittää tällaisia väitteitä. He eivät enää usko, että Jeesuksen ja apostolien opetukset olisivat ajankohtaisia ja meitä koskevia.

   Kuitenkin, jos Raamatun opetus kaikesta huolimatta pitää paikkansa ja uskomme siihen, silloin todellista rakkautta on varoittaa ihmistä vääristä valinnoista esim. seuraavalla tavalla: ”Älä ihmeessä jatka sillä tiellä, ettet joutuisi helvettiin ja menettäisi sieluasi. Käänny ajoissa Jumala puoleen, jotta saat syntisi anteeksi ja lahjaksi iankaikkisen elämän.” Eli todellisuudessa vaiti oleminen, vaikka uskoo Raamatun opetukseen, merkitsee silloin välinpitämättömyyttä ja rakkaudettomuutta. Valitettavasti myönnän itsekin syyllistyneeni tähän. Olen ollut vaiti, kun olisi pitänyt puhua totuutta, niin kuin sen ymmärrän Raamatusta.

 

Kunnioituksen puute. Yksi syy, miksi kirotaan, halveksitaan ja herjataan eri tavalla ajattelevia, on kunnioituksen puute. Jos ihminen todella kunnioittaa lähimmäistään, ei hän käytä herjaavaa ja halveksivaa kielenkäyttöä. Lisäksi tällainen ihminen unohtaa seuraavat Raamatun neuvot, joissa meitä kehotetaan kunnioittamaan lähimmäistämme:

 

- (1 Piet 2:17) Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

 

- (Room 12:10) Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.

 

- (Fil 2:3,4) ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne

4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.

 

Kunnioituksen puutteessa on kysymys myös pitempikestoisesta ilmiöstä. Kyseessä ei ole vain hetkellinen vihanpurkaus vaan jatkuvasti vallitseva asenne - halveksiva ja vihainen asenne eri tavalla ajattelevia tai erilaisia ihmisiä kohtaan. Jos olemme syyllistyneet tällaiseen asenteeseen, olemme kuitenkin unohtaneet seuraavat Raamatun opetukset. Niiden mukaan meidän tulee ensin ottaa malka omasta elämästämme eikä korottaa itseämme muiden yläpuolelle:

 

- (Matt 7:1-4) "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;
2. sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.
3. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?
4. Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on omassa silmässäsi?
5. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.

 

- (Luuk 18:9-14) Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen:
10. "Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.
11. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani.
12. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.'
13. Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'.
14. Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.

 

- (Room 14:10-13) Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.
11. Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa".
12. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.
13. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta.

 

- (Jaak 2:1,9) Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön.
9. mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia.

 

- (Jaak 4:11,12) Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari.
12. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi?

 

Vihapuhe ja synti. Nykyaikana on tavallista, ettei puhuta synnistä. Nyt ollaan sen verran "sivistyneitä" ja "edistyneitä", että tämä sana on jäänyt lähes kokonaan pois käytöstä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

   Tästä seuraa kuitenkin eräs ongelma. Silloin joudutaan selittämään pahuus ilman syntiä. Jos pahuus ja muiden kiroaminen ei ole syntiä, mitä se sitten on? Onko se vain ihmisen vajavaisuutta tai ettei hän ole oppinut vielä käytöstapoja?

    Raamatun vastaus on tietysti selvä. Synti on todellista ja se vallitsee koko ihmiskunnassa. Mm. Roomalaiskirjeessä osoitetaan, miten synti tuli maailmaan yhden ihmisen, eli Aadamin kautta. Kyseessä on syntiinlankeemus, josta kerrotaan Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa:

 

- (Room 5:12) Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet -

 

Raamattu kuitenkin osoittaa, että vaikka syntiinlankeemus koskettaa jokaista ihmistä, tulee jokaisen tehdä parannus ja kääntyä Jumalan puoleen. Tämä ei tarkoita synnittömäksi ja täydelliseksi tulemista, koska paha riippuu meissä jossakin määrin aina kiinni niin kauan kuin olemme tässä ruumiissamme. Sen sijaan se tarkoittaa asennetta, jossa ihminen myöntää väärät tekonsa, tunnustaa ne Jumalalle ja haluaa vastedes elää Jumalan tahdon mukaan kaikilla elämänsä alueilla. Parannuksenteosta eli mielenmuutoksesta syntiin nähden kerrotaan mm. seuraavissa jakeissa:

 

- (Luuk 13:3) Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.

 

- (Apt 17:30) Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

 

- (Apt 26:19,20) Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,

20. vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

 

Mitä parannuksenteko sitten vaikuttaa sillä alueella, jossa on kyse vihapuheesta? Se tarkoittaa, että ihminen pyrkii rakastamaan niitä, joita hän ei ole rakastanut ja että hänen kielenkäyttönsä on muita kunnioittavaa ja rakentavaa. Raamatussa on lukuisia viittauksia tähän alueeseen, jossa olemme usein aika vajavaisia:

 

- (1 Piet 2:1) Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,

 

- (1 Piet 3:9-11) Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte.
10. Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta,
11. kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.

 

- (Tiit 3:1,2) Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit,
2. etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.

 

- (2 Tim 2:23-25) Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja.
24. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
25. hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden

 

- (Jaak 1:26) Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen jumalanpalveluksensa on turha.

- (Jaak 4:11,12) Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari.
12. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi?

 

- (Ef 4:29,31,32) Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat.
31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.

32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.

 

- (Kol 3:8) Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.

 

- (1 Tim 2:8) Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;

 

- (Jaak 1:19,20) Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan;

20. sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä.

 

- (2 Moos 20:16) Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

 

- (2 Moos 23:1-3) "Älä levitä valheellista huhua, äläkä anna apuasi syylliselle rupeamalla vääräksi todistajaksi.
2. Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa, äläkä todista riita-asiassa niin, että taivut joukon mukaan ja väännät oikean vääräksi.
3. Älä ole puolueellinen alhaisen hyväksi hänen asiassansa.

 

- (2 Moos 22:28) Jumalaa älä herjaa, ja kansasi ruhtinasta älä kiroa.

 

- (3 Moos 19:16) Älä liiku panettelijana kansasi keskellä äläkä vaani lähimmäisesi verta. Minä olen Herra.

 

- (Ps 34:12-14) Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea:

13 varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta;

14 vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen.

 

- (San10:12) Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää rikkomukset kaikki.

 

- (San 10:18,19) Joka salavihaa pitää, sen huulilla on valhe, ja joka parjausta levittää, on tyhmä.

19 Missä on paljon sanoja, siinä ei syntiä puutu; mutta joka huulensa hillitsee, se on taitava.

 

- (San 11:12) Mieltä vailla on, joka lähimmäistänsä halveksii, mutta ymmärtäväinen mies on vaiti.

 

- (San19:5,9) Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se ei pelastu.
9. Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se hukkuu.

 

Vaikutus iankaikkisuuteen. Entä sanojen vaikutus iankaikkisuuteen? Joskus ajatellaan, ettei ole niin väliä, mitä puhumme.

   Raamatun valossa tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Sen mukaan sanamme vaikuttavat iankaikkisuuteen asti, koska jokainen tuomitaan niiden sanojen mukaan, jotka hän on lausunut. Jeesus jopa sanoi, että meidän on tehtävä tili jokaisesta turhasta sanasta. Turhia sanoja ovat nimenomaan kaikki sellaiset sanat, joissa haukutaan, kiroillaan ja halveksitaan muita ihmisiä, kuten vihapuheessa tapahtuu. Tietysti siihen sisältyvät muutkin turhat sanat:

 

- (Matt 5:21,22) Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'.
22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

 

-(Matt 12: 36,37) Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.
37. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

 

- (Jaak 3:1,2) Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.

2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

 

- (Gal 5:19-21) Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

 

- (Ef 5:3-7) Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne-niinkuin pyhien sopii-

4 älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.

5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella-sillä hän on epäjumalanpalvelija-ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.

6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;

7 älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan.

 

Entä valhepuhe? Nykyaikana puhutaan valeuutisista, joita levitetään netissä ja tiedotusvälineissä. Samoin valhe saattaa olla yleistä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Mitä Raamattu sitten sanoo tästä aiheesta? Sen mukaan ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät, jäävät Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. He joutuvat helvettiin kuten voidaan nähdä seuraavista jakeista. Ota hyvä lukija tämä varoitus vastaan ja käänny sen tähden ajoissa Jumalan puoleen syntisi tunnustaen, ettei sinulle kävisi huonosti:

 

- (Ilm 21:8,27) Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."
27. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

 

- (Ilm 22:14,15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

Viimeiset päivät ja vihapuhe. Tähän loppuun kannattaa ottaa eräs Raamatun ennustus aiheeseen liittyen. Sillä on mielenkiintoista, että tästä aiheesta, vihapuheesta, on ennustettu Paavalin kautta. Se tulisi olemaan erityisesti viimeisten päivien yksi merkki. Silloin ihmiset tulisivat olemaan herjaajia, rakkaudettomia ja panettelijoita kuten Paavali ennusti. Ja kuten todettiin, on kehitystä tähän suuntaan tapahtunut vähitellen. Nykyaikana ei kunnioiteta ihmisiä niin paljon kuin menneinä vuosikymmeninä. Tämä tuotiin esille jo aiemmin.

 

- (2 Tim 3:1-5) Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.

2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,

3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,

4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;

5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Kerttu Kalmari: Jumalan ihmeitä, s. 12,19,25

 

 

Lisää aiheesta:

Natsismi ei syntynyt yhtäkkiä tyhjästä, vaan samaan suuntaan kulkeuduttiin yli vuosisadan ajan. Sama kehitys on nykyaikanakin mahdollinen

 

Nykyajan arvoliberaalien maailmankuva ja tavoitteet ovat hyvin samanlaisia kuin varhaisilla kommunisteilla ja natseilla

 

Lue, miten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimissä puolustetaan vääryyttä, omaa itsekästä elämäntapaa sekä lisätään varsinkin lasten kärsimystä

 

Nykyaikana puhutaan paljon suvaitsevaisuudesta, mutta onko siinä kyse vain siitä, että on siirretty koko ajan oikean ja väärän rajaa?

Tilastot osoittavat lasten pahoinvoinnin koko ajan kasvaneen. Syynä on aikuisten itsekkyys seksuaalisuuden alueella ja yhteiskunnan muuttunut moraali.

Paha henkimaailma vaikutti natsismin ja Toisen maailmansodan taustalla. Sama asia ilmenee nykypäivän yhteiskuntien taustalla

 

Yhteiskunnan moraali ja ihmisten maailmankuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Mikä on kristillisen uskon asema kaiken keskellä? 

 

Raamatun profetioissa viitataan viimeisiin päiviin sekä Jeesuksen tulemukseen. Lue, miten nämä profetiat ovat parhaillaan toteutumassa

 

Nooan aikainen sukupolvi ja Sodoman kaupunki kokivat tuomion jatkuvan pahuutensa takia. Onko sama mahdollinen nykyaikana?

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Natsismi ei syntynyt yhtäkkiä tyhjästä, vaan samaan suuntaan kulkeuduttiin yli vuosisadan ajan. Sama kehitys on nykyaikanakin mahdollinen

 

Nykyajan arvoliberaalien maailmankuva ja tavoitteet ovat hyvin samanlaisia kuin varhaisilla kommunisteilla ja natseilla

 

Lue, miten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimissä puolustetaan vääryyttä, omaa itsekästä elämäntapaa sekä lisätään varsinkin lasten kärsimystä

 

Nykyaikana puhutaan paljon suvaitsevaisuudesta, mutta onko siinä kyse vain siitä, että on siirretty koko ajan oikean ja väärän rajaa?

Tilastot osoittavat lasten pahoinvoinnin koko ajan kasvaneen. Syynä on aikuisten itsekkyys seksuaalisuuden alueella ja yhteiskunnan muuttunut moraali.

Paha henkimaailma vaikutti natsismin ja Toisen maailmansodan taustalla. Sama asia ilmenee nykypäivän yhteiskuntien taustalla

 

Yhteiskunnan moraali ja ihmisten maailmankuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Mikä on kristillisen uskon asema kaiken keskellä? 

 

Raamatun profetioissa viitataan viimeisiin päiviin sekä Jeesuksen tulemukseen. Lue, miten nämä profetiat ovat parhaillaan toteutumassa

 

Nooan aikainen sukupolvi ja Sodoman kaupunki kokivat tuomion jatkuvan pahuutensa takia. Onko sama mahdollinen nykyaikana?